APLIKASI KECERDASAN PELBAGAI DALAM P&P

.

.

kreativiti dan motivasi melalui p&p yang menyeronokkan mempelbagaikan cara penilaian Meningkatan kecerdasan pelbagai individu dan menyedari bahawa potensinya tidak terbatas Mengapa kecerdasan pelbagai perlu diaplikasikan dalam p&p Terima persamaan dan perbezaan individu dan mengakui setiap murid adalah unik dan cara belajar yang berlainan Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah Mengalakkan penyelidikan dan inovasi baru dalam p&p .Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh yang selaras dengan FPK Meningkatkan harga diri.

Intrapersonal .

. kebolehan memahami diri sendiri seperti kekuatan. keinginan(desires) diri. dan dapat mengawal serta menangani perasaan diri sendiri. perasaan hati (mood). Kemahirannya termasuk menyedari bahawa dirinya adalah sama atau berbeza dengan orang lain. kelemahan.

Bagaimana saya boleh memberi pilihan kepada murid merangsang perasaan kendiri???? .

Aplikasi intrapersonal dalam p&p guru boleh: X memberi murid belajar pada kadar kendiri X memberi projek individu berbentuk arahan kendiri X membantu murid menetapkan matlamat X Memberi peluang kepada murid untuk mendapat maklum balas antara satu sama lain .

. kenangan visi dan buah fikiran dalam diari harian.murid boleh: Y tulis autobiografi mengenai diri sendiri Y duduk bersendirian untuk sesi refleksi selama lima minit sehari Y catatkan perasaan. minat.

berfikir dan berefleksi diri sendiri.Contoh: guru mewujudkan satu ruangan khas iaitu stesen tumpuan intrapersonal yang merangkumi: sudut yang jauh daripada gangguan Murid boleh dibekalkan dengan plag-telinga supaya sunyi dan boleh membaca. menulis diari. .

NATURALIST ‡ peka terhadap alam semulajadi. berkemampuan untuk membezakan flora dan fauna. baik dalam kerja mengasing dan mengelas. mempunyai kemahiran memerhati. memahami fenomena semulajadi serta menjaga haiwan kesayangan dan juga suka kerja berkebun ‡ Bagaimanakah saya boleh membawa alam semula jadi ke dalam bilik darjah atau membawa muri keluar untuk melihat alam semula jadi?? . sedar akan gejala alam.

Aplikasi naturalist dalam p&p guru boleh: guna persekitaran (luar kelas) sebagai bilik darjah memberi murid tanggungjawab mengendalikan sudut-sudut tumbuh-tumbuhan dan haiwan di dalam kelas. . Mengalakkan murid membentuk landskap kawasan persekitaran.

.Murid boleh: memelihara atau memerhati kitaran hidup haiwan seperti katak atau rama-rama memerhati dan mencatat fasa bulan Menjaga dan memerhati tumbesaran tumbuhan misalnya taugeh.

º contoh: H menyediakan satu ruangan @ sudut yang khas mengikut tema seperti flora dan fauna .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful