APLIKASI KECERDASAN PELBAGAI DALAM P&P

.

.

Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh yang selaras dengan FPK Meningkatkan harga diri. kreativiti dan motivasi melalui p&p yang menyeronokkan mempelbagaikan cara penilaian Meningkatan kecerdasan pelbagai individu dan menyedari bahawa potensinya tidak terbatas Mengapa kecerdasan pelbagai perlu diaplikasikan dalam p&p Terima persamaan dan perbezaan individu dan mengakui setiap murid adalah unik dan cara belajar yang berlainan Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah Mengalakkan penyelidikan dan inovasi baru dalam p&p .

Intrapersonal .

kelemahan. Kemahirannya termasuk menyedari bahawa dirinya adalah sama atau berbeza dengan orang lain. kebolehan memahami diri sendiri seperti kekuatan. . perasaan hati (mood). keinginan(desires) diri. dan dapat mengawal serta menangani perasaan diri sendiri.

Bagaimana saya boleh memberi pilihan kepada murid merangsang perasaan kendiri???? .

Aplikasi intrapersonal dalam p&p guru boleh: X memberi murid belajar pada kadar kendiri X memberi projek individu berbentuk arahan kendiri X membantu murid menetapkan matlamat X Memberi peluang kepada murid untuk mendapat maklum balas antara satu sama lain .

kenangan visi dan buah fikiran dalam diari harian. minat.murid boleh: Y tulis autobiografi mengenai diri sendiri Y duduk bersendirian untuk sesi refleksi selama lima minit sehari Y catatkan perasaan. .

menulis diari. berfikir dan berefleksi diri sendiri. .Contoh: guru mewujudkan satu ruangan khas iaitu stesen tumpuan intrapersonal yang merangkumi: sudut yang jauh daripada gangguan Murid boleh dibekalkan dengan plag-telinga supaya sunyi dan boleh membaca.

berkemampuan untuk membezakan flora dan fauna. memahami fenomena semulajadi serta menjaga haiwan kesayangan dan juga suka kerja berkebun ‡ Bagaimanakah saya boleh membawa alam semula jadi ke dalam bilik darjah atau membawa muri keluar untuk melihat alam semula jadi?? . sedar akan gejala alam. mempunyai kemahiran memerhati. baik dalam kerja mengasing dan mengelas.NATURALIST ‡ peka terhadap alam semulajadi.

Aplikasi naturalist dalam p&p guru boleh: guna persekitaran (luar kelas) sebagai bilik darjah memberi murid tanggungjawab mengendalikan sudut-sudut tumbuh-tumbuhan dan haiwan di dalam kelas. . Mengalakkan murid membentuk landskap kawasan persekitaran.

.Murid boleh: memelihara atau memerhati kitaran hidup haiwan seperti katak atau rama-rama memerhati dan mencatat fasa bulan Menjaga dan memerhati tumbesaran tumbuhan misalnya taugeh.

º contoh: H menyediakan satu ruangan @ sudut yang khas mengikut tema seperti flora dan fauna .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful