Gaya Bahasa Dalam KOMSAS

GAYA BAHASA DALAM KOMSAS 1

Gaya bahasa – susunan kata yang digunakan oleh pengarang dalam usaha mengungkapkan tema dan persoalan dalam karya. Berikut dihimpunkan jenis – jenis gaya bahasa bersama istilah – istilah yang berkaitan dengannya bagi memudahkan pelajar memahami konsep asas gaya bahasa secara menyeluruh.  aliterasi – pengulangan bunyi konsonan yang sama pada awal kata – kata yang berturutan  Hanya menambah beban kewangan. [Pantun Empat Kerat (Berjimat Cermat)]  Burung nuri burung dara. [Pantun Empat Kerat (Teka-teki)]  Pada derita nenek moyang dahulu kala. [Kian Kita Lupa, Zulfazlan Jumrah]  anafora – pengulangan sesuatu kata atau frasa di awal baris yang biasanya secara berturutan agar memperoleh kesan tertentu  Biar dia dengar. Biar dia tahu. Biar dia tahu bahawa aku dah jemu jelak dengan perangainya. [Arah Ke Mana, Johan Jaaffar]  analogi – persamaan sebahagian ciri antara dua benda atau hal yang dapat dipakai untuk dasar perbandingan  antitesis – penggunaan kata atau ungkapan dalam frasa, ayat dan sebagainya untuk mendapatkan kesan perbezaan atau pertentangan yang seimbang  asonansi – pengulangan bunyi vokal yang sama dalam deretan kata.  Jikalau sentiasa berjimat cermat. [Pantun Empat Kerat (Berjimat Cermat)]  Belayar perahu dari Berandan. [Pantun Empat Kerat (Teka-teki)]  Bila mewah harta di birai mata. [Kian Kita Lupa, Zulfazlan Jumrah]  Bahasa Arab – perkataan – perkataan Arab yang diterapkan ke dalam prosa bagi memberikan kesan yang berbeza. Contohnya: Alhamdulillah, makhdum, narwastu, baqa, Rabbulizzati  bahasa berirama – ungkapan puitis yang dapat menimbulkan kesan yang mendalam tentang sesuatu peristiwa  Bahasa Inggeris – street fighter, superman, street soccer, futsal, supermarket, suspense  bahasa istana – bahasa diraja yang digunakan ketika berkomunikasi dengan kerabat diraja – baginda, gering, mankat, takhta, raja  bahasa kiasan – penggunaan kiasan untuk meningkatkan kesan atau pemerian  bahasa klasik – penggunaan perkataan – perkataan Melayu klasik seperti sebermula, syahadan, kararlah  diksi – pemilihan dan penggunaan kata, baik dalam cerpen, novel, drama dan puisi. Diksi yang baik terlihat pada a. pemilihan kata yang tepat b. penggunaan kata yang munasabah c. penggunaan kata yang jelas dan khusus. Diksi mempunyai hubungan yang rapat dengan pembinaan ayat.

 epifora – pengulangan kata – kata di akhir baris puisi untuk penegasan  Jangan bawa pergi anakku! Aku masih mencintai anakku! [Jangan, Sulastri Abadi]  hiperbola – gaya perbandingan yang menyatakan sesuatu secara berlebih – lebihan  berjalan di atas kepulan awan [Wira Persona Avatari, Ahmad Zaki Abu Bakar]  badannya kurus tinggallah tulang [Syair Kemangkatan Sultan Sulaiman]  hybrid – penyatuan dua perkataan membentuk satu perkataan ketidakpastian – tidak + pasti  imej alam – daun keladi, ikan siakap, pohon rendang  inversi – pembalikan kata – kata yang berbeza daripada susunannya yang lazim  Jikalau tidak anakku berakal, harta pusaka di manakan kekal. [Syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah]  mewah harta [Kian Kita Lupa, Zulfazlan Jumrah]  istilah sains dan teknologi – virus, skrin LC, karbonit, asid  istilah komputer  browser, CPU, kayu ria, kamar bicara, papan litar [Wira Persona Avatari, Ahmad Zaki Abu Bakar]  metafora – pemakaian kata – kata untuk menyatakan erti yang berbeza daripada yang sebenarnya (sebagai kiasan) dengan menggunakan kata konkrit dan abstrak  suara hati, mata batin [Hari Akhir Persekolahan, Ahmad Bakhtiar Abd Mutalib]  paradoks – penyataan yang kelihatan bertentangan tetapi kenyataannya mengandung kebenaran dengan pendapat umum atau realiti.  diulit riang bersalut hiba [Diari Lama, SMahadzir]  pembinaan ayat – jenis ayat yang digunakan oleh pengkarya dalam karyanya. Contoh: ayat yang rinngkas, sederhana dan kompleks, ayat inti, ayat tanya, ayat pasif, ayat penegas dan ayat gabungan.  pengulangan - pengulangan kata, ungkapan, baris atau rangkap yang diulang dalam sajak (anafora, repitisi, simplok dan epifora)

GAYA BAHASA DALAM KOMSAS 2

 peribahasa  kalau tidak ada rotan, akar pun berguna juga  hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih  macam enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing [Wira Persona Avatari, Ahmad Zaki Abu Bakar]  perlambangan – syurga dan neraka [Pantun Empat Kerat (Agama)] ‘syurga’ melambangkan kebaikan manakala ‘neraka’ melambangkan kejahatan.

 personifikasi – pemberian sifat – sifat manusia kepada sesuatu benda, binatang, tumbuh – tumbuhan, keadaan atau peristiwa  Kayu yang hanyut boleh membedal perahunya sehingga pecah dan bermacam-macam bahaya lagi yang menanti. [Sukar Membawa Tuah, Suziana Che Will]  Petang semakin tua. [Wira Persona Avatari, Ahmad Zaki Abu Bakar]  Penyakit menggoda setiap waktu. [Syair Kemangkatan Sultan Sulaiman]  rima – keselarasan atau persamaan bunyi pada kata atau suku kata terakhir dalam sesuatu ayat atau baris puisi. Dalam sesuatu puisi, rima yang berlaku pada baris akhir disebut sebagai rima akhir. Rima yang berlaku pada awal dua atau lebih daripada dua patah patah kata dalam puisi disebut rima awal.  repitisi – pengulangan kata dalam satu ayat yang dianggap penting bagi menunjukkan penegasan yang dikehendaki  Burung nuri burung dara. [Pantun Empat Kerat (Teka-teki)]  Ada ratu ada pekerja. [Lebah dan Madu, Siti Zaleha M. Hashim]  MAK LIMAH: Hai, engkau ini tak habis-habis dengan duit! Duit bukulah, duit bajulah, duit periksalah...[Mendung Hitam Beralih Jua, Aripin Said]

GAYA BAHASA DALAM KOMSAS 3

 responsi – pengulangan kata di tengah baris  Kecil-kecil berbaju hijau, sudah besar berbaju merah. [Pantun Empat Kerat (Tekateki)]  simile – perumpamaan secara jelas mengungkapkan sesuatu perbandingan atau persamaan dengan menggunakan kata ‘seperti’, “bagai”, “umpama”, dan “macam”.  seperti semut merah menghurung lipas mati  seperti halilintar membelah bumi [Wira Persona Avatari, Ahmad Zaki Abu Bakar]  laksana perahu bersauh tunggal [Syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah]  seperti madumu yang istimewa [Lebah dan Madu, Siti Zaleha M. Hashim]  simplok – pengulangan kata pada awal dan akhir baris yang sama.  sinkope – penggunaan singkatan kata (biasanya dalam cerpen dan novel) seperti tak, nak, ni, dan dah  slanga  amoi cantik, hei tambi [Wira Persona Avatari, Ahmad Zaki Abu Bakar]

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.