OUM 14M/PSIKOLOGI - PERKEMBANGAN MANUSIA

Perkembangan pada manusia ialah perubahan yang bersifat kualitatif. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur, tetapi jelas berlaku jika dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal.(Atan Long,1980) Paul Eggan dan Don Kauchak berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran, pengalaman dan kematangan. Slavin (1997) pula berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar, menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. Beliau berpendapat, individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat, iaitu perkembangan dari segi fizikal, personaliti, sosioemosional dan kognitif serta bahasa. Menurut Crow dan Crow (1980), perkembangan merupakan perubahan secara µkualitatif¶ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial. KESIMPULAN: Perkembangan ialah aspek perubahan yang dialami individu yang bersifat kualitatif, tidak dapat diukur tetapi jelas kelihatan berubah melalui peredaran masa. Perkembangan berlaku daripada peringkat permulaan percambahan sel sehingga akhir hayat organisma PERBEZAAN ANTARA PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN

Aspek Proses pertumbuhan (Perubahan kuantitatif) Proses perkembangan (Perubahan kualitatif) Jasmani Tinggi, saiz, berat dan bilangan gigi bertambah Bertambah kemahiran menggunakan anggota spt mengangkat, berjalan, berlari dan melompat Mental Berkembangnya keupayaan memikirkan tentang banyak perkara Berkembangnya kemahiran menggunakan perkataan bahasa, angka, pemikiran, penaakulan, pembentukan konsep dan ingatan. Sosial Mula berinteraksi dgn ahli-ahli bukan keluarga spt jiran, rakan sebaya dan guru. Menyedari perbezaan antara lelaki dan perempuan serta peranannya, kepentingan disiplin kumpulan serta penyesuaian dgn rakan sebaya. Emosi Tumbuhnya perasaan suka, duka, marah, sayang dan sebagainya. Berupaya menguasai perasaan dan mengawal perasaan ketika marah atau cemburu. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN MANUSIA

Baka menentukan had per-kembangan. . emosi. Ada tugas terdapat dlm semua kebudayaan dan timbul pada masa lebih kurang sama walaupun dlm kebudayaan yg berlainan. mental dan sosial. berjalan pada umur dua tahun dan bertutur pada umur tiga tahun. Proses perubahan ke arah sifat yg sejagat dan mengikut aturan semula jadi serta menuju ke arah tertentu dan dijangkakan. meluahlan perasaan gembira. v Faktor keturunan atau pembawaan v Cth: Baka Faktor Rh darah Pemakanan Kesan X-Ray Kesihatan Ibu Emosi Ibu Dadah dan Alkohol Umur Ibu Merokok Teratogenik dan Penyakit Ibu Faktor Eksogen v Faktur yg datang dari luar diri individu.nolong perkembangan mencapai tahap yg maksimum. manakala persekitaran akan me.Faktor Endogen(dalam individu) v Dibawa oleh individu sejak dlm kandungan hingga kelahiran. mempelajari bertutur dan bergaul dgn kanak-kanak lain. Kanak-kanak yg belajar merangkak. Dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. barulah dia bersedia utk belajar berjalan Perubahan yg dialami adalah dari segi fungsi jasmani. v Cth: Pemakanan Keluarga Rakan Sebaya Sekolah Tempat Tinggal Media Elektronik dan Sebaran Am Pusat Ibadat Persekitaran Dunia CIRI-CIRI PERKEMBANGAN Ciri Perkembangan Proses yg berterusan sepanjang hayat Orang tua berumur 80 thn mengalami proses perubahan dari segi mempelajari cara berinteraksi dgn cucunya Proses perubahan yg berlaku akibat tindakan saling kait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran Apabila kaki kanak-kanak telah kuat dan mampu memikul berat badan sendiri. Kanak-kanak yg dilahirkan dgn bakat melukis tetapi tanpa persekitaran yg memupuk bakat ini mungkin tidak boleh mencapai potensinya sebagai pelukis. Kanak-kanak di dunia boleh merangkak pada peringkat umur satu tahun.

ingatan persepsi dan perasaan. ii) Ego--mengutamakan pemikiran logik. Ada tugas yg perlu dipelajari sekali sahaja. tenaga primitif. berkembang secara berperingkat. Mengandungi semua naluri serta keinginan manusia. Ada tugas yg wujud pada umur yg berlainan mengikut kebudayaan atau kelas sosial. diwarisi. elemen tahap sedar. berkembang kerana pengaruh persekitaran. gejala bawah sedar. penuh dgn persepsi. iii) alam tidak sedar--bahagian terbesar dan pendorong asas kpd tingkah laku. perasaan dan ingatan. bermoral. Peringkat Perkembangan Mengikut Sigmund Freud Umur Peringkat 0-18 bulan Oral 2-4 tahun Anal . i) Id--mementingkan keseronokan. iii) Superego²menyerupai hati nurani. Ada tugas yg wujud mengikut keperluan kebudayaan Di negara Barat terdapat ramai pemandu lori atau bas wanita Ada tugas yg dipelajari sedikit demi sedikit dan memakan masa yg agak lama Individu belajar peranan jantina dari peringkat awal kanakkanak dan awal dewasa hingga berkahwin. Ada tugas yg berkait rapat dgn kebudayaan. Tiga elemen perkembangan personaliti manusia. tugas perkahwinan berlaku lebih awal dikalangan kelas sosial bawahan berbanding dgn kelas pertengahan. tidak rasional dan berkehendakkan kepuasan. ii) alam pra-sedar--pengalaman.Kanak-kanak dari kebudayaan yg berlainan dapat belajar berjalan sebelum mencapai umur dua tahun. inginkan kemajuan dan boleh menyesuaikan diri. Teori-Teori Perkembangan Manusia Teori Psikoanalisis Sigmund Freud Tiga alam kesedaran: i) alam sedar--pemikiran. Dalam kebudayaan Malaysia. Kanak-kanak negara membangun bekerja pada umur 15 thn atau kurang berbanding negara Barat pada umur 18 thn atau lebih.ada ganjaran dan hukuman. Kanak-kanak perlu belajar berjalan sekali sahaja. mengawal tingkah laku mengikut peraturan masyarakat. kawal ego dan id.

‡Perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan-keperluan asas. . Peringkat Perkembangan Kognitif Mengikut Jean Piaget Umur Peringkat & Cara Berfikir 0-2 tahun Deria motor Mengguna deria motor dan deria yg lain meninjau dan memahami persekitaran 2-7 tahun Praoperasi Berfikir secara simbolik utk menyelesaikan masalah tetapi pemikiran masih tidak logik dan mudah diperdaya oleh persepsi yg berlainan.4-6 tahun Falik 6-12 tahun Latensi 12 tahun ke atas Genital Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Dua proses utk membina kefahaman: i)Organisasi ii)Adaptasi Dua cara proses adaptasi: i)Proses asimilasi-menambah maklumat baru ii)Proses akomodasi-mengubahsuai skemata sedia ada utk memahami maklumat baru. 7-11 tahun Operasi konkrit Berfikir secara logik dan konkrit.iaitu : ‡Manusia mempunyai keperluan asas yang sama. Boleh selesai masalah secara cuba-jaya 12 tahun ke atas Operasi formal Berfikir secara abstrak konsep hipotetikal dan akibat jangka panjang sesuatu aksi. Bila berlaku ketidakseimbangan kena buat organisasi atau adaptasi semula pada skemata utk mendapat keseimbangan. Teori Perkembangan Psikososial Erikson Teori yang dikemukakan oleh Erikson adalah berdasarkan lima prinsip.

Tahap Perkembangan Manusia Berdasarkan Teori Erikson Tahap Peringkat Umur & Konflik Pertama 0-18 bulan Pembentukan perasaan percaya lawan tidak percaya Kedua 18 bulan-3 tahun Tahap autonomi lawan rasa malu atau sangsi Kelima 12 tahun-20 tahun Tahap indentity lawan kekeliruan peranan Keenam 20 tahun-40 tahun Tahap intimasi lawan pengasingan diri Ketujuh 40 tahun-60 tahun Tahap generativiti lawan stagnasi Kelapan 60 tahun ke atas Tahap intergriti ego lawan putus asa Teori Perkembangan Behaviorisme dan Sosial Kognitif ‡Teori Behaviorisme menekankan tingkah laku yg dapat dilihat dan diukur. ‡Setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap berikutnya. ‡Kegagalan mengatasi konflik pada sesuatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap berikutnya.‡Perkembangan manusia mengikut tahaptahap yang tertentu. ‡Tiga versi utama pendekatan behaviorisme ialah Teori Pelaziman Klasik Pavlov. ‡Perubahan berlaku kerana pengalaman ‡Benda yg wujud boleh dilihat dan diperhatikan ‡Pemikiran tidak dapat dilihat tetapi pemerhatian boleh dibuat terhadap perlakuan yg dizahirkan. Teori Operan Skinner dan Teori Sosial Kognitif Bandura Teori Pelaziman Klasik Pavlov .

‡Pembelajaran yg berlaku akibat kaitan antara ransangan dengan gerak balas dinamakan pelaziman. . ‡Menghasilkan Skinner Box.F. ‡Teori pembelajaran ini menekankan peranan kognitif dan persekitaran dlm perkembangan. ‡Evolusi dan faktur biologi berperanan penting dlm perkembangan manusia dan pengalaman awal individu adalah penting. (ii)Penyimpanan iaitu mengenkod peristiwa itu dlm sistem ingatan (retention). (iii)Mengingat atau menghasilkan apa yg disimpan dlm bentuk tingkah laku (reproduction). ‡Skinner(1953) berpendapat gerak balas boleh dikuatkan(diulang) atau dihapuskan(tidak diulang) jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerak balas itu ditunjukkan. ‡John B. ‡Kajian terhadap sistem pencernaan anjing menghasilkan konsep ransangan dan gerak balas. Watson(1878-1958) membuktikan bahawa emosi manusia juga boleh dilazimkan Teori Pelaziman Operan Skinner ‡B.‡Dipelopori oleh Ivan P. ‡Faktor ganjaran(peneguhan positif) dan dendaan(peneguhan negatif) boleh membentuk perkembangan individu Teori Pembelajaran Sosial: Bandura(1977) ‡Teori Pembelajaran Sosial: Bandura(1977) ‡Merupakan teori kognitif sosial(Bandura. ‡Pembelajaran yg berlaku akibat dua ransangan dikenali sebagai pelaziman klasik. (iv)Motivasi (motivation) yg secukupnya utk menghasilkan tingkah laku. 1986) yg menyatakan bahawa kelakuan manusia saling bertindak antara kognitif. ‡Membentuk perlakuan yg kompleks drp perlakuan yg mudah. kelakuan dan ajen penentu persekitaran. Pavlov. cth pemberian peneguhan. Skinner(1904-1990) menyatakan perlakuan harus diperhati dlm jangka masa yg panjang. ‡Kebanyakan kelakuan manusia dipelajari melalui pemerhatian terhadap permodelan Empat langkah proses peniruan oleh Bandura: (i)Tumpuan kpd tingkah laku model (attention). ‡Gerak balas ialah sebarang tingkah laku yg timbul akibat ransangan. Teori Ethologi Lorenz ‡Mengkaji tingkah laku manusia dan binatang dlm keadaan semula jadi. ‡Ransangan ialah sebarang bentuk tenaga yg menimbulkan gerak balas. ‡Menjalankan kajian menggunakan tikus dan burung merpati.

(c)Sistem Ekso merujuk kpd keadaan yg tidak melibatkan individu secara langsung. ‡Dikemukakan oleh Bronfenbrenner(1979) yg melihat persekitaran ekologikal manusia berdasakan hubungannya dgn konteks di mana individu itu berinteraksi. (d)Sistem Makro ialah persekitaran yg abstraks. Teori Perkembangan Ekologikal ‡Menekankan pengaruh persekitaran ke atas perkembangan organisma. tetapi mempengaruhi sistem individu dan keluarga. cth rumah. ‡Hubungan perapatan yg kuat semasa kecil akan memberi kesan sepanjang kehidupan individu. sekolah dan jiran. ‡Lima sistem persekitaran ekologikal ialah: (a) Sistem Mikro (d) Sistem Makro (b) Sistem Meso (e) Sistem Krono (c) Sistem Ekso (a)Sistem Mikro ialah persekitaran yg paling hampir dgn individu. (e)Sistem Krono merujuk kpd peristiwa dan transisi yg berlaku dlm persekitaran individu sepanjang hayatnya. ‡Tugas perkembangan ialah satu set kemahiran atau kebolehan yg perlu dikuasai oleh individu .1980). merangkumi sistem kepercayaan dan ideologi.‡Lorenz(1965) memerhati tingkah laku sekumpulan anak angsa. ‡Peringkat perkembangan berbeza kerana kadar pertumbuhan yg berlainan. (b)Sistem Meso merujuk kpd hubungan individu dgn individu lain dlm persekitaran di mana individu itu berkembang. ‡Lima tahun pertama merupakan tapak perkembangan tingkah laku dan aspek lain yg membawa kpd perkembangan seterusnya. ‡Kesimpulannya kita tidak akan memahami perkembangan kanak-kanak sekiranya kita tidak memerhati tingkah laku dlm persekitaran semula jadi mereka. ‡John Bowlby(1969. cth rumah dan bilik darjah. Teori Tugas Perkembangan Robert Havighurst ‡Tugas perkembangan bermaksud jangkaan ibu bapa dan masyarakat tentang tingkah laku yg sepatutnya dikuasai oleh seseorang individu pada peringkat umur tertentu(Atan Long. cth tempat kerja ibu bapa.1989) mengaplikasikan teori ethologi dlm teori perapatan (Theory of Attachment) menyatakan semua haiwan termasuk manusia dilahirkan dgn program biologi yg boleh menghasilkan isyarat yg membawa kpd perkembangan tingkah laku sosial spt perapatan. Teori Perkembangan Arnold Gesell ‡Arnold Lucius Gesell(1880-1961) mementingkan baka sebagai penggerak utama terhadap perkembangan di mana kematangan fizikal adalah faktor utama menentukan proses pembelajaran. ‡Perapatan bermaksud kasih sayang yg kuat yg mengikat seseorang kpd seorang yg lain.

‡Pertambahan berat badan 5 paun setahun. ‡Pertuturan bersifat egosentrik. (ii) Peringkat praoperasi (2-7 tahun) ‡Guna simbol utk mewakili aspek persekitarannya. ‡9-15 bulan : Berjalan. ‡Tidak mempunyai konsep kewujudan objek. dan transformasi. individu harus memenuhi atau mencapai tugas-tugas perkembangan yg telah ditetapkan oleh masyarakat dan budaya di mana individu tersebut tinggal. berlari dan melompat. ‡Dlm kehidupan kanak-kanak sehingga dewasa dan seterusnya tua. Perkembangan Kanak-kanak hingga remaja Awal Kanak-kanak (0-6 tahun).1999) ‡Robert Havighurst menekankan bahawa perkembangan kanak-kanak amat dipengaruhi alam sekitarnya. ‡Panjang badan masa lahir 4 kali ganda panjang muka. ‡Pertumbuhan ketinggian 12 inci setahun. Bersedia menghadam dan menyerap pelbagai jenis makanan.utk menambah penguasaan terhadap persekitaran(Newman dan Newman. ‡6 tahun: Membentuk konsep baik dan buruk Berdasarkan Teori Perkembangan Kognitif Piaget: (i) Peringkat deria motor (0-2 tahun) ‡Guna deria motor utk berinteraksi. ‡Belum dapat konsep kebalikan. ‡20-24 bulan: Menggabung perkataan utk menjadi suku kata. ‡5-6 tahun: Bersedia utk membaca. ‡Pemikiran realisme. (a)Perkembangan Fizikal dan Kognitif. ‡2-4 tahun: Mengawal pembuangan kotoran. animisme dan artifisialisme Perkembangan Sosial dan Emosi Berdasarkan Teori Perkembangan Psikososial Erikson: (i)Percaya lawan tidak percaya (0-1 tahun) ‡Kepercayaan pada persekitaran dan orang lain wujud bila bayi mendapat penjagaan yg baik dari . ‡Permulaan tahap ini kanak-kanak mempunyai semua gigi susu. pengekalan.

‡Membentuk sikap menjaga kebersihan badan dan konsep kendiri. Havighurst: ‡Mempelajari kemahiran fizikal utk permainan biasa. ‡Belajar menyesuaikan diri dgn rakan sebaya. ‡Bentuk konsep ruang. ‡Mencapai kebebasan diri. ‡Kritikan dan dendaan menyebabkan wujud perasaan bersalah dan tidak berinisiatif. ‡Pertumbuhan mata lebih baik. . ‡Kawalan ketat dan dendaan menyebabkan timbul perasaan ragu-ragu dan tidak gemar mencuba sesuatu yg baru dan mencabar. ‡Cuba melakukan sesuatu yg tidak setimpal dgn usianya kerana perkembangan kognitif dan fizikal telah bertambah. ‡Berinisiatif meneroka serta melakukan sesuatu yg baru bagi memenuhi naluri ingin tahu. sebab dan waktu. kebalikan dan pengekalan. kelajuan. ‡Membentuk taraf moral yg tinggi. ‡Ibu bapa perlu bagi galakan dan dorongan dan bantu menyelesai sesuatu tugas. ‡Keinginan melakukan sesuatu secara bebas.2 Pertengahan Kanak-kanak (6-12 tahun) (a)Perkembangan Fizikal dan Kognitif Menurut R. ‡Pemusatan perhatian mula berkurangan. ‡Pemikiran tidak lagi egosentrik. ‡Berfikiran logik. ‡Mula faham konsep transformasi.penjaga terutama ibu. ‡Membentuk sikap positif terhadap kumpulan sosial dan institusi. (ii) Autonomi lawan rasa malu atau sangsi (2-3 tahun) ‡Mahu melakukan sesuatu dgn sendiri.6. 2. ‡Memperoleh simpanan konsep yg mencukupi utk berfikir dan membuat keputusan dlm kehidupan. ‡Mula berinteraksi dan terdedah kpd persekitaran yg mencabar. ‡Pengalaman pembelajaran 3 M: membaca. ‡Permulaan pembentukan perasaan keyakinan diri. (iii) Inisiatif lawan rasa bersalah (4-5 tahun). Berdasarkan Teori Piaget: ‡Kanak-kanak lebih berupaya mengawal otot-otot kecil dgn baik. ‡Memudahkan individu menghadapi masalah dan mencari jalan penyelesaian. ‡Belajar bertingkah laku mengikut jantina. menulis dan mengira.

‡Kanak-kanak berada di sekolah rendah.pecah suara. ‡Bimbang jika pertumbuhan fizikal kurang sempurna. ‡Pemikiran mencapai operasi konkrit. kanak-kanak berasa rendah diri dan kurang berkeyakinan pada kebolehan diri sendiri 2. ‡Berupaya duduk dan mendengar. kedatangan haid. ‡Perubahan tubuh badan. ‡Pencapaian akil baligh membawa kpd perubahan bentuk badan. (b) Perkembangan Sosial dan Emosi ‡(b) Perkembangan Sosial dan Emosi Berdasarkan Teori Perkembangan Psikososial Erikson: (iv) Industri (ketekunan) lawan rasa rendah diri. . ‡Mula mengambil tahu peristiwa dan tokoh sejarah. ‡Mencapai kebebasan emosi dan ekonomi drp ibu bapa atau orang dewasa. ‡Guru dan ibu bapa perlu bimbing kanak-kanak utk pupuk sikap rajin.6. ‡Jika dimarahi dan dikritik atau kerja tidak dihargai. ‡Boleh menyiapkan tugasan. ‡Berupaya menggambarkan situasi yg mudah. ‡Menerima peranan sosial mengikut jantina. ‡Melakukan tugasan dgn penuh minat dan tekun. ‡Bersikap ingin menilai.‡Dapat menguasai operasi siri dan boleh menaakul. Perkembangan Fizikal dan Kognitif ‡Bersedia utk pekerjaan dan menunjukkan minat utk memikul tanggung jawab. ‡Mencapai satu set nilai dan sistem etika. pengeluaran sperma. ‡Berupaya membuat transformasi dan berfikiran logik. ‡Menunjukkan ketabahan hati dan lebih teliti ‡Gemar memerhati perkara dan situasi yg baru.3 Tahap Remaja (13-21 tahun) (a)Perkembangan Fizikal dan Kognitif Havighurst berpendapat: ‡Remaja mencapai perhubungan baru dgn rakan sebaya dari kedua jantina. ‡Guru dan rakan sebaya mempengaruhi perkembangan. ‡Bersedia utk berkeluarga Mengikut Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget: ‡Remaja mencapai akil baligh-.

‡Merancang peneguhan yg sesuai dlm usaha mengawal tingkah laku dan memotivasikan pelajar. ‡Prihatin dan sabar dlm membimbing pelajar. buruk sangka dsb. simpati. 2.‡Dari segi mental. (b) Perkembangan Sosial dan Emosi Berdasarkan Teori Perkembangan Psikososial Erikson: (v) Identiti lawan kekeliruan peranan (role confusion). ‡Berusaha mewujudkan identiti dan persepsi sendiri terhadap dunia mereka. ‡Mengkaji perasaan dan pemikiran sendiri. suka bermusuhan. ‡Skemata akan bertambah. ‡Mengaplikasi prinsip utk menyelesaikan masalah. ‡Dapat membezakan antara baik dan buruk. ‡Membentuk hipotesis ketika menyelesaikan masalah. ‡Remaja yg tidak mampu menyesuaikan diri mempunyai ciri-ciri spt suka menonjolkan diri. ‡Sekiranya gagal. mula meragui peranan dan fungsi mereka dlm masyarakat. ‡Dapat menyesuaikan diri dgn orang lain dan rasa diterima. ‡Menerima satu set kepercayaan dan nilai. kegemaran dan apa yg tidak disenangi pelajar pada peringkat umur tertentu. ‡Merancang pengajaran dan pembelajaran yg sesuai dgn tahap perkembangan pelajar. ‡Membantu pendidik merancang objektif dan matlamat pembelajaran yg sesuai ‡Merumus langkah supaya pelajarnya mencapai matlamat dan objektif pembelajaran yg ditetapkan. egoistik. ‡Remaja yg mampu menyesuaikan diri mempunyai ciri-ciri spt suka bekerjasama. menipu. disiplin dll. merendahkan orang lain. ‡Dapat melihat kaitan antara situasi yg relevan ketika menyelesaikan masalah. ‡Membuat intervensi utk mengatasi masalah pembelajaran pelajar. ‡Tidak bersikap autoritarian tentang pendapatnya. ‡Membantu pelajar memahami diri mereka sendiri.7 Implikasi Teori Perkembangan Kepada Guru ‡Membolehkan guru memahami mengapa pelajar bertingkah laku sedemikian. . ‡Meramal tingkah laku. mudah akrab. ‡Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yg sesuai dgn tahap pertumbuhan dan perkembangan pelajar. remaja boleh menyelesaikan masalah konkrit dan abstrak.

Sistem krono 25. Apakah factor yang memainkan peranan penting dalam kehidupan anda. Apakah yang dimaksudkan dengan personality 12. Apakah maksud psikologi 21. Apakah yang dimaksudkan dengan i.Bincangkan 6.strukturalisme. kreatif dan metakognisi ______________________________________________________________________________ Tambahan. 20. Apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran sepanjang hayat 14. Huraikan beberapa factor yang mempengaruhi perbezaan individu 11. Jelaskan perbezaan pemikiran kritis. Sistem ekso iv. Jelaskan perbezaan id. Huraikan tiga sebab mengapa kita lupa 16. endomorf ii mesomorf iii ektomorf . Apakah pendekatan psikologi yang boleh diambil untuk menghuraikan tingkahlaku oleh aliran behaviorisme. Perbezaan antara aliran behaviourisme dan kognitivisme 2. baka atau persekitaran 8.‡Berbincang dgn ibu bapa tentang langkah yg perlu dilakukan utk sama-sama mengatasi masalah pelajar. falik merupakan peringkat paling kritikal. Apakah cirri-ciri utama perkembangan 9. Sistem Makro v. Jelaskan bersamaan dengan contoh pemindahan pembelajaran positif dan pemindahan pembelajaran negative 18. 7. Huraikan cirri-ciri pelajar bebas medan dan bersandar medan 19. Sistem meso iii.ego dan superego 3. Apakah faktor endogen atau eksogenyang mempengaruhi individu 5. Menurut Freud. Bagaimanakah Hierarki Keperluan Maslow dapat diaplikasikan dalam bilik darjah 22. Jelaskan model personality The Big Five 13. Faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia 24. Huraikan secara ringkas : i. Sistem mikro ii. Sebagai seorang guru bagaimanakah anda mengaplikasikan Teori Psikososial Erikson dalam bilik darjah. Huraikan prinsip yang berkaitan dengan persepsi 15.fanctionalisme dan kognitisme 4. Bagaimanakah anda dapat menyesuaikan keadah pengajaran dengan personality murid yang berlainan 10. Huraikan cara-cara kita mengatasi lupaan 17. Posted by MOHD DIN HARON at 22:03 0 comments Soalan Perbincangan ±Psikologi OUM 14M (Bab 1 ± 5) 1. Apakah maksuid psikologi pendidikan 23.

reflektif Posted by MOHD DIN HARON at 21:56 0 comments Older Posts Subscribe to: Posts (Atom) . Terdapat dua gaya kognitif. Apakah maksud : i. Huraikan secara ringkas i. Pencilan vii. Huraikan secara ringkas maksud : i. Huraikan pola persahabatan : I Bintang Ii Dyad Iii Klik Iv Rantai vi. Huraiakn maksud setiap satu 29. Ekstrovert ii. Introvert iii. Pembelajaran Formal ii. Impulsif ii. John. Singkiran 27. Pembelajaran Informal iii. Holland mengutarakan model RIASEC. Ambivert 28. L.26. Pembelajaran Nonformal 30.