OUM 14M/PSIKOLOGI - PERKEMBANGAN MANUSIA

Perkembangan pada manusia ialah perubahan yang bersifat kualitatif. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur, tetapi jelas berlaku jika dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal.(Atan Long,1980) Paul Eggan dan Don Kauchak berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran, pengalaman dan kematangan. Slavin (1997) pula berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar, menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. Beliau berpendapat, individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat, iaitu perkembangan dari segi fizikal, personaliti, sosioemosional dan kognitif serta bahasa. Menurut Crow dan Crow (1980), perkembangan merupakan perubahan secara µkualitatif¶ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial. KESIMPULAN: Perkembangan ialah aspek perubahan yang dialami individu yang bersifat kualitatif, tidak dapat diukur tetapi jelas kelihatan berubah melalui peredaran masa. Perkembangan berlaku daripada peringkat permulaan percambahan sel sehingga akhir hayat organisma PERBEZAAN ANTARA PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN

Aspek Proses pertumbuhan (Perubahan kuantitatif) Proses perkembangan (Perubahan kualitatif) Jasmani Tinggi, saiz, berat dan bilangan gigi bertambah Bertambah kemahiran menggunakan anggota spt mengangkat, berjalan, berlari dan melompat Mental Berkembangnya keupayaan memikirkan tentang banyak perkara Berkembangnya kemahiran menggunakan perkataan bahasa, angka, pemikiran, penaakulan, pembentukan konsep dan ingatan. Sosial Mula berinteraksi dgn ahli-ahli bukan keluarga spt jiran, rakan sebaya dan guru. Menyedari perbezaan antara lelaki dan perempuan serta peranannya, kepentingan disiplin kumpulan serta penyesuaian dgn rakan sebaya. Emosi Tumbuhnya perasaan suka, duka, marah, sayang dan sebagainya. Berupaya menguasai perasaan dan mengawal perasaan ketika marah atau cemburu. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN MANUSIA

barulah dia bersedia utk belajar berjalan Perubahan yg dialami adalah dari segi fungsi jasmani. Kanak-kanak di dunia boleh merangkak pada peringkat umur satu tahun. Dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Proses perubahan ke arah sifat yg sejagat dan mengikut aturan semula jadi serta menuju ke arah tertentu dan dijangkakan.Faktor Endogen(dalam individu) v Dibawa oleh individu sejak dlm kandungan hingga kelahiran. Baka menentukan had per-kembangan. mempelajari bertutur dan bergaul dgn kanak-kanak lain. Kanak-kanak yg belajar merangkak. v Cth: Pemakanan Keluarga Rakan Sebaya Sekolah Tempat Tinggal Media Elektronik dan Sebaran Am Pusat Ibadat Persekitaran Dunia CIRI-CIRI PERKEMBANGAN Ciri Perkembangan Proses yg berterusan sepanjang hayat Orang tua berumur 80 thn mengalami proses perubahan dari segi mempelajari cara berinteraksi dgn cucunya Proses perubahan yg berlaku akibat tindakan saling kait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran Apabila kaki kanak-kanak telah kuat dan mampu memikul berat badan sendiri. Ada tugas terdapat dlm semua kebudayaan dan timbul pada masa lebih kurang sama walaupun dlm kebudayaan yg berlainan. manakala persekitaran akan me.nolong perkembangan mencapai tahap yg maksimum. emosi. v Faktor keturunan atau pembawaan v Cth: Baka Faktor Rh darah Pemakanan Kesan X-Ray Kesihatan Ibu Emosi Ibu Dadah dan Alkohol Umur Ibu Merokok Teratogenik dan Penyakit Ibu Faktor Eksogen v Faktur yg datang dari luar diri individu. meluahlan perasaan gembira. . Kanak-kanak yg dilahirkan dgn bakat melukis tetapi tanpa persekitaran yg memupuk bakat ini mungkin tidak boleh mencapai potensinya sebagai pelukis. mental dan sosial. berjalan pada umur dua tahun dan bertutur pada umur tiga tahun.

berkembang kerana pengaruh persekitaran. diwarisi. Peringkat Perkembangan Mengikut Sigmund Freud Umur Peringkat 0-18 bulan Oral 2-4 tahun Anal . kawal ego dan id. Ada tugas yg wujud mengikut keperluan kebudayaan Di negara Barat terdapat ramai pemandu lori atau bas wanita Ada tugas yg dipelajari sedikit demi sedikit dan memakan masa yg agak lama Individu belajar peranan jantina dari peringkat awal kanakkanak dan awal dewasa hingga berkahwin. elemen tahap sedar. Dalam kebudayaan Malaysia. berkembang secara berperingkat. perasaan dan ingatan. gejala bawah sedar. iii) Superego²menyerupai hati nurani. Ada tugas yg berkait rapat dgn kebudayaan. Kanak-kanak negara membangun bekerja pada umur 15 thn atau kurang berbanding negara Barat pada umur 18 thn atau lebih. tidak rasional dan berkehendakkan kepuasan. ii) Ego--mengutamakan pemikiran logik. Teori-Teori Perkembangan Manusia Teori Psikoanalisis Sigmund Freud Tiga alam kesedaran: i) alam sedar--pemikiran. tenaga primitif. bermoral. ingatan persepsi dan perasaan. inginkan kemajuan dan boleh menyesuaikan diri. Ada tugas yg perlu dipelajari sekali sahaja.Kanak-kanak dari kebudayaan yg berlainan dapat belajar berjalan sebelum mencapai umur dua tahun. ii) alam pra-sedar--pengalaman. iii) alam tidak sedar--bahagian terbesar dan pendorong asas kpd tingkah laku. Kanak-kanak perlu belajar berjalan sekali sahaja. Mengandungi semua naluri serta keinginan manusia.ada ganjaran dan hukuman. tugas perkahwinan berlaku lebih awal dikalangan kelas sosial bawahan berbanding dgn kelas pertengahan. penuh dgn persepsi. Ada tugas yg wujud pada umur yg berlainan mengikut kebudayaan atau kelas sosial. i) Id--mementingkan keseronokan. mengawal tingkah laku mengikut peraturan masyarakat. Tiga elemen perkembangan personaliti manusia.

Peringkat Perkembangan Kognitif Mengikut Jean Piaget Umur Peringkat & Cara Berfikir 0-2 tahun Deria motor Mengguna deria motor dan deria yg lain meninjau dan memahami persekitaran 2-7 tahun Praoperasi Berfikir secara simbolik utk menyelesaikan masalah tetapi pemikiran masih tidak logik dan mudah diperdaya oleh persepsi yg berlainan. 7-11 tahun Operasi konkrit Berfikir secara logik dan konkrit.4-6 tahun Falik 6-12 tahun Latensi 12 tahun ke atas Genital Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Dua proses utk membina kefahaman: i)Organisasi ii)Adaptasi Dua cara proses adaptasi: i)Proses asimilasi-menambah maklumat baru ii)Proses akomodasi-mengubahsuai skemata sedia ada utk memahami maklumat baru. Boleh selesai masalah secara cuba-jaya 12 tahun ke atas Operasi formal Berfikir secara abstrak konsep hipotetikal dan akibat jangka panjang sesuatu aksi. Bila berlaku ketidakseimbangan kena buat organisasi atau adaptasi semula pada skemata utk mendapat keseimbangan. ‡Perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan-keperluan asas. . Teori Perkembangan Psikososial Erikson Teori yang dikemukakan oleh Erikson adalah berdasarkan lima prinsip.iaitu : ‡Manusia mempunyai keperluan asas yang sama.

‡Setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap berikutnya. ‡Tiga versi utama pendekatan behaviorisme ialah Teori Pelaziman Klasik Pavlov. Tahap Perkembangan Manusia Berdasarkan Teori Erikson Tahap Peringkat Umur & Konflik Pertama 0-18 bulan Pembentukan perasaan percaya lawan tidak percaya Kedua 18 bulan-3 tahun Tahap autonomi lawan rasa malu atau sangsi Kelima 12 tahun-20 tahun Tahap indentity lawan kekeliruan peranan Keenam 20 tahun-40 tahun Tahap intimasi lawan pengasingan diri Ketujuh 40 tahun-60 tahun Tahap generativiti lawan stagnasi Kelapan 60 tahun ke atas Tahap intergriti ego lawan putus asa Teori Perkembangan Behaviorisme dan Sosial Kognitif ‡Teori Behaviorisme menekankan tingkah laku yg dapat dilihat dan diukur. ‡Kegagalan mengatasi konflik pada sesuatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap berikutnya. ‡Perubahan berlaku kerana pengalaman ‡Benda yg wujud boleh dilihat dan diperhatikan ‡Pemikiran tidak dapat dilihat tetapi pemerhatian boleh dibuat terhadap perlakuan yg dizahirkan. Teori Operan Skinner dan Teori Sosial Kognitif Bandura Teori Pelaziman Klasik Pavlov .‡Perkembangan manusia mengikut tahaptahap yang tertentu.

(iv)Motivasi (motivation) yg secukupnya utk menghasilkan tingkah laku. cth pemberian peneguhan. ‡Kajian terhadap sistem pencernaan anjing menghasilkan konsep ransangan dan gerak balas. ‡Menghasilkan Skinner Box. 1986) yg menyatakan bahawa kelakuan manusia saling bertindak antara kognitif. ‡Teori pembelajaran ini menekankan peranan kognitif dan persekitaran dlm perkembangan. ‡Pembelajaran yg berlaku akibat dua ransangan dikenali sebagai pelaziman klasik.F. . ‡Menjalankan kajian menggunakan tikus dan burung merpati. ‡Membentuk perlakuan yg kompleks drp perlakuan yg mudah. Teori Ethologi Lorenz ‡Mengkaji tingkah laku manusia dan binatang dlm keadaan semula jadi. ‡Gerak balas ialah sebarang tingkah laku yg timbul akibat ransangan. ‡Skinner(1953) berpendapat gerak balas boleh dikuatkan(diulang) atau dihapuskan(tidak diulang) jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerak balas itu ditunjukkan.‡Dipelopori oleh Ivan P. kelakuan dan ajen penentu persekitaran. ‡Pembelajaran yg berlaku akibat kaitan antara ransangan dengan gerak balas dinamakan pelaziman. Watson(1878-1958) membuktikan bahawa emosi manusia juga boleh dilazimkan Teori Pelaziman Operan Skinner ‡B. ‡Ransangan ialah sebarang bentuk tenaga yg menimbulkan gerak balas. Skinner(1904-1990) menyatakan perlakuan harus diperhati dlm jangka masa yg panjang. ‡Faktor ganjaran(peneguhan positif) dan dendaan(peneguhan negatif) boleh membentuk perkembangan individu Teori Pembelajaran Sosial: Bandura(1977) ‡Teori Pembelajaran Sosial: Bandura(1977) ‡Merupakan teori kognitif sosial(Bandura. ‡Kebanyakan kelakuan manusia dipelajari melalui pemerhatian terhadap permodelan Empat langkah proses peniruan oleh Bandura: (i)Tumpuan kpd tingkah laku model (attention). ‡John B. (ii)Penyimpanan iaitu mengenkod peristiwa itu dlm sistem ingatan (retention). (iii)Mengingat atau menghasilkan apa yg disimpan dlm bentuk tingkah laku (reproduction). ‡Evolusi dan faktur biologi berperanan penting dlm perkembangan manusia dan pengalaman awal individu adalah penting. Pavlov.

cth rumah. (b)Sistem Meso merujuk kpd hubungan individu dgn individu lain dlm persekitaran di mana individu itu berkembang. Teori Tugas Perkembangan Robert Havighurst ‡Tugas perkembangan bermaksud jangkaan ibu bapa dan masyarakat tentang tingkah laku yg sepatutnya dikuasai oleh seseorang individu pada peringkat umur tertentu(Atan Long. cth rumah dan bilik darjah. merangkumi sistem kepercayaan dan ideologi. Teori Perkembangan Ekologikal ‡Menekankan pengaruh persekitaran ke atas perkembangan organisma. ‡Lima tahun pertama merupakan tapak perkembangan tingkah laku dan aspek lain yg membawa kpd perkembangan seterusnya. ‡Dikemukakan oleh Bronfenbrenner(1979) yg melihat persekitaran ekologikal manusia berdasakan hubungannya dgn konteks di mana individu itu berinteraksi.1989) mengaplikasikan teori ethologi dlm teori perapatan (Theory of Attachment) menyatakan semua haiwan termasuk manusia dilahirkan dgn program biologi yg boleh menghasilkan isyarat yg membawa kpd perkembangan tingkah laku sosial spt perapatan. (c)Sistem Ekso merujuk kpd keadaan yg tidak melibatkan individu secara langsung. (e)Sistem Krono merujuk kpd peristiwa dan transisi yg berlaku dlm persekitaran individu sepanjang hayatnya. ‡Peringkat perkembangan berbeza kerana kadar pertumbuhan yg berlainan. tetapi mempengaruhi sistem individu dan keluarga. Teori Perkembangan Arnold Gesell ‡Arnold Lucius Gesell(1880-1961) mementingkan baka sebagai penggerak utama terhadap perkembangan di mana kematangan fizikal adalah faktor utama menentukan proses pembelajaran. ‡Kesimpulannya kita tidak akan memahami perkembangan kanak-kanak sekiranya kita tidak memerhati tingkah laku dlm persekitaran semula jadi mereka. ‡Hubungan perapatan yg kuat semasa kecil akan memberi kesan sepanjang kehidupan individu. ‡John Bowlby(1969. (d)Sistem Makro ialah persekitaran yg abstraks. cth tempat kerja ibu bapa. sekolah dan jiran. ‡Lima sistem persekitaran ekologikal ialah: (a) Sistem Mikro (d) Sistem Makro (b) Sistem Meso (e) Sistem Krono (c) Sistem Ekso (a)Sistem Mikro ialah persekitaran yg paling hampir dgn individu. ‡Tugas perkembangan ialah satu set kemahiran atau kebolehan yg perlu dikuasai oleh individu .‡Lorenz(1965) memerhati tingkah laku sekumpulan anak angsa.1980). ‡Perapatan bermaksud kasih sayang yg kuat yg mengikat seseorang kpd seorang yg lain.

‡Dlm kehidupan kanak-kanak sehingga dewasa dan seterusnya tua. ‡Pertambahan berat badan 5 paun setahun. ‡Belum dapat konsep kebalikan. ‡20-24 bulan: Menggabung perkataan utk menjadi suku kata. ‡Permulaan tahap ini kanak-kanak mempunyai semua gigi susu. ‡2-4 tahun: Mengawal pembuangan kotoran. ‡Pertumbuhan ketinggian 12 inci setahun. ‡Tidak mempunyai konsep kewujudan objek. ‡6 tahun: Membentuk konsep baik dan buruk Berdasarkan Teori Perkembangan Kognitif Piaget: (i) Peringkat deria motor (0-2 tahun) ‡Guna deria motor utk berinteraksi. pengekalan. dan transformasi. berlari dan melompat. Bersedia menghadam dan menyerap pelbagai jenis makanan. individu harus memenuhi atau mencapai tugas-tugas perkembangan yg telah ditetapkan oleh masyarakat dan budaya di mana individu tersebut tinggal. animisme dan artifisialisme Perkembangan Sosial dan Emosi Berdasarkan Teori Perkembangan Psikososial Erikson: (i)Percaya lawan tidak percaya (0-1 tahun) ‡Kepercayaan pada persekitaran dan orang lain wujud bila bayi mendapat penjagaan yg baik dari . Perkembangan Kanak-kanak hingga remaja Awal Kanak-kanak (0-6 tahun). ‡Panjang badan masa lahir 4 kali ganda panjang muka. ‡9-15 bulan : Berjalan. ‡Pemikiran realisme. ‡5-6 tahun: Bersedia utk membaca. ‡Pertuturan bersifat egosentrik. (ii) Peringkat praoperasi (2-7 tahun) ‡Guna simbol utk mewakili aspek persekitarannya.1999) ‡Robert Havighurst menekankan bahawa perkembangan kanak-kanak amat dipengaruhi alam sekitarnya. (a)Perkembangan Fizikal dan Kognitif.utk menambah penguasaan terhadap persekitaran(Newman dan Newman.

kebalikan dan pengekalan. ‡Berfikiran logik. ‡Cuba melakukan sesuatu yg tidak setimpal dgn usianya kerana perkembangan kognitif dan fizikal telah bertambah. . ‡Permulaan pembentukan perasaan keyakinan diri. (iii) Inisiatif lawan rasa bersalah (4-5 tahun). kelajuan.6. ‡Pemikiran tidak lagi egosentrik. ‡Pengalaman pembelajaran 3 M: membaca. menulis dan mengira. ‡Keinginan melakukan sesuatu secara bebas. 2. ‡Bentuk konsep ruang. Havighurst: ‡Mempelajari kemahiran fizikal utk permainan biasa. Berdasarkan Teori Piaget: ‡Kanak-kanak lebih berupaya mengawal otot-otot kecil dgn baik.2 Pertengahan Kanak-kanak (6-12 tahun) (a)Perkembangan Fizikal dan Kognitif Menurut R. ‡Berinisiatif meneroka serta melakukan sesuatu yg baru bagi memenuhi naluri ingin tahu. ‡Kawalan ketat dan dendaan menyebabkan timbul perasaan ragu-ragu dan tidak gemar mencuba sesuatu yg baru dan mencabar. ‡Mula berinteraksi dan terdedah kpd persekitaran yg mencabar. ‡Membentuk sikap menjaga kebersihan badan dan konsep kendiri. ‡Membentuk taraf moral yg tinggi. ‡Belajar bertingkah laku mengikut jantina. ‡Membentuk sikap positif terhadap kumpulan sosial dan institusi. ‡Memudahkan individu menghadapi masalah dan mencari jalan penyelesaian. ‡Memperoleh simpanan konsep yg mencukupi utk berfikir dan membuat keputusan dlm kehidupan. ‡Pertumbuhan mata lebih baik. (ii) Autonomi lawan rasa malu atau sangsi (2-3 tahun) ‡Mahu melakukan sesuatu dgn sendiri. ‡Belajar menyesuaikan diri dgn rakan sebaya. sebab dan waktu. ‡Pemusatan perhatian mula berkurangan. ‡Kritikan dan dendaan menyebabkan wujud perasaan bersalah dan tidak berinisiatif.penjaga terutama ibu. ‡Ibu bapa perlu bagi galakan dan dorongan dan bantu menyelesai sesuatu tugas. ‡Mencapai kebebasan diri. ‡Mula faham konsep transformasi.

. ‡Kanak-kanak berada di sekolah rendah. ‡Bersedia utk berkeluarga Mengikut Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget: ‡Remaja mencapai akil baligh-. ‡Guru dan ibu bapa perlu bimbing kanak-kanak utk pupuk sikap rajin. kedatangan haid. ‡Bimbang jika pertumbuhan fizikal kurang sempurna. ‡Berupaya membuat transformasi dan berfikiran logik. ‡Bersikap ingin menilai. ‡Boleh menyiapkan tugasan. pengeluaran sperma. ‡Berupaya menggambarkan situasi yg mudah. kanak-kanak berasa rendah diri dan kurang berkeyakinan pada kebolehan diri sendiri 2. ‡Pemikiran mencapai operasi konkrit. ‡Mencapai kebebasan emosi dan ekonomi drp ibu bapa atau orang dewasa. ‡Pencapaian akil baligh membawa kpd perubahan bentuk badan. ‡Mencapai satu set nilai dan sistem etika. ‡Melakukan tugasan dgn penuh minat dan tekun. ‡Berupaya duduk dan mendengar. ‡Mula mengambil tahu peristiwa dan tokoh sejarah. Perkembangan Fizikal dan Kognitif ‡Bersedia utk pekerjaan dan menunjukkan minat utk memikul tanggung jawab. (b) Perkembangan Sosial dan Emosi ‡(b) Perkembangan Sosial dan Emosi Berdasarkan Teori Perkembangan Psikososial Erikson: (iv) Industri (ketekunan) lawan rasa rendah diri.6.3 Tahap Remaja (13-21 tahun) (a)Perkembangan Fizikal dan Kognitif Havighurst berpendapat: ‡Remaja mencapai perhubungan baru dgn rakan sebaya dari kedua jantina. ‡Guru dan rakan sebaya mempengaruhi perkembangan. ‡Menunjukkan ketabahan hati dan lebih teliti ‡Gemar memerhati perkara dan situasi yg baru. ‡Jika dimarahi dan dikritik atau kerja tidak dihargai. ‡Perubahan tubuh badan.pecah suara.‡Dapat menguasai operasi siri dan boleh menaakul. ‡Menerima peranan sosial mengikut jantina.

mudah akrab. merendahkan orang lain. ‡Remaja yg mampu menyesuaikan diri mempunyai ciri-ciri spt suka bekerjasama. ‡Membantu pendidik merancang objektif dan matlamat pembelajaran yg sesuai ‡Merumus langkah supaya pelajarnya mencapai matlamat dan objektif pembelajaran yg ditetapkan. ‡Meramal tingkah laku. ‡Dapat melihat kaitan antara situasi yg relevan ketika menyelesaikan masalah.7 Implikasi Teori Perkembangan Kepada Guru ‡Membolehkan guru memahami mengapa pelajar bertingkah laku sedemikian. ‡Mengaplikasi prinsip utk menyelesaikan masalah. ‡Menerima satu set kepercayaan dan nilai. ‡Merancang pengajaran dan pembelajaran yg sesuai dgn tahap perkembangan pelajar. ‡Skemata akan bertambah. ‡Prihatin dan sabar dlm membimbing pelajar. ‡Membantu pelajar memahami diri mereka sendiri. 2.‡Dari segi mental. mula meragui peranan dan fungsi mereka dlm masyarakat. ‡Remaja yg tidak mampu menyesuaikan diri mempunyai ciri-ciri spt suka menonjolkan diri. egoistik. buruk sangka dsb. disiplin dll. ‡Dapat membezakan antara baik dan buruk. ‡Membuat intervensi utk mengatasi masalah pembelajaran pelajar. simpati. ‡Berusaha mewujudkan identiti dan persepsi sendiri terhadap dunia mereka. . (b) Perkembangan Sosial dan Emosi Berdasarkan Teori Perkembangan Psikososial Erikson: (v) Identiti lawan kekeliruan peranan (role confusion). menipu. ‡Mengkaji perasaan dan pemikiran sendiri. ‡Membentuk hipotesis ketika menyelesaikan masalah. suka bermusuhan. ‡Merancang peneguhan yg sesuai dlm usaha mengawal tingkah laku dan memotivasikan pelajar. ‡Sekiranya gagal. ‡Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yg sesuai dgn tahap pertumbuhan dan perkembangan pelajar. ‡Tidak bersikap autoritarian tentang pendapatnya. kegemaran dan apa yg tidak disenangi pelajar pada peringkat umur tertentu. remaja boleh menyelesaikan masalah konkrit dan abstrak. ‡Dapat menyesuaikan diri dgn orang lain dan rasa diterima.

Apakah cirri-ciri utama perkembangan 9. Huraikan cirri-ciri pelajar bebas medan dan bersandar medan 19. Apakah faktor endogen atau eksogenyang mempengaruhi individu 5. Apakah maksud psikologi 21. baka atau persekitaran 8.strukturalisme. Perbezaan antara aliran behaviourisme dan kognitivisme 2.‡Berbincang dgn ibu bapa tentang langkah yg perlu dilakukan utk sama-sama mengatasi masalah pelajar. Sistem Makro v. Huraikan secara ringkas : i. endomorf ii mesomorf iii ektomorf . Bagaimanakah Hierarki Keperluan Maslow dapat diaplikasikan dalam bilik darjah 22. Faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia 24. Apakah yang dimaksudkan dengan i. Menurut Freud. Huraikan tiga sebab mengapa kita lupa 16.Bincangkan 6. Sistem krono 25. Huraikan beberapa factor yang mempengaruhi perbezaan individu 11. Apakah yang dimaksudkan dengan personality 12. Jelaskan model personality The Big Five 13. Sistem meso iii. Sistem ekso iv. Huraikan cara-cara kita mengatasi lupaan 17. Apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran sepanjang hayat 14. Jelaskan perbezaan id.fanctionalisme dan kognitisme 4.ego dan superego 3. Apakah pendekatan psikologi yang boleh diambil untuk menghuraikan tingkahlaku oleh aliran behaviorisme. Bagaimanakah anda dapat menyesuaikan keadah pengajaran dengan personality murid yang berlainan 10. kreatif dan metakognisi ______________________________________________________________________________ Tambahan. Sebagai seorang guru bagaimanakah anda mengaplikasikan Teori Psikososial Erikson dalam bilik darjah. 7. Sistem mikro ii. falik merupakan peringkat paling kritikal. Apakah maksuid psikologi pendidikan 23. Huraikan prinsip yang berkaitan dengan persepsi 15. Jelaskan perbezaan pemikiran kritis. Posted by MOHD DIN HARON at 22:03 0 comments Soalan Perbincangan ±Psikologi OUM 14M (Bab 1 ± 5) 1. Jelaskan bersamaan dengan contoh pemindahan pembelajaran positif dan pemindahan pembelajaran negative 18. Apakah factor yang memainkan peranan penting dalam kehidupan anda. 20.

Singkiran 27. Ekstrovert ii. Apakah maksud : i. Impulsif ii. Pencilan vii. Huraikan secara ringkas i. Huraikan secara ringkas maksud : i. Pembelajaran Nonformal 30. reflektif Posted by MOHD DIN HARON at 21:56 0 comments Older Posts Subscribe to: Posts (Atom) . Holland mengutarakan model RIASEC. Pembelajaran Informal iii. Introvert iii. Huraiakn maksud setiap satu 29. L. Pembelajaran Formal ii. John. Terdapat dua gaya kognitif. Huraikan pola persahabatan : I Bintang Ii Dyad Iii Klik Iv Rantai vi. Ambivert 28.26.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful