P. 1
Peraturan Dart

Peraturan Dart

|Views: 95|Likes:
Published by Rachel Loipan

More info:

Published by: Rachel Loipan on Feb 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2012

pdf

text

original

1. FORMAT PERTANDINGAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.

5 Foursome - 4 orang pemain Perseorangan Lelaki Pertama Bergu Lelaki Pertama Perseorangan Lelaki Kedua Bergu Wanita 1001 X 1 501 X 3 501 X 3 501 X 3 501 X 3

2. PENDAFTARAN PEMAIN 2.1 2.2 Pemain mestilah seorang kakitangan Pejabat Kewangan/Perbendaharaa n Negeri. Pekerja Kontrak/Sambilan/Sementara Pejabat Kewangan/Perbendahara an Negeri yang dilantik sebelum 1 April 2007 atau disambung kontrak dibenarkan bermain. Semua pasukan diwajibkan mendaftar senarai nama pemain di dalam b orang yang disediakan. Setiap Pasukan Negeri mestilah mendaftar sekurangkurangnya 10 orang pemain dan tidak melebihi 15 orang. Seorang pemain hanya layak bermain dalam satu acara sahaja (1.2 hing ga 1.5) kecuali acara Foursome di mana 4 orang pemain tersebut dibenar kan membuat pilihan pada acara 1.2 hingga 1.5. Seorang pemain bagi acara Foursome mestilah terdiri daripada Pegawa i Gred 22 ke atas.

2.3 2.4 2.5

2.6

3. PENGUNDIAN PASUKAN Semasa Kejohanan di Selangor tahun 2005, 4 negeri telah bertanding hingga ke peringkat separuh akhir dan akhir iaitu Ne geri Sembilan, Sarawak, Terengganu dan Selangor. Sebagai Tuan Rumah, Ne geri Sabah akanmenerajui Kumpulan D, manakala Negeri Sembilan dalam Ku mpulan A, Selangor dalam Kumpulan B dan Sarawak dalam Kumpulan C. Ne geri-negeri lain akan diundi bagi menentukan kumpulan masing-masing. 4. PUSINGAN SUKU AKHIR 4.1 Johan Kumpulan A melawan Naib Johan Kumpulan C. 4.2 Johan Kumpulan C melawan Naib Johan Kumpulan A. 4.3 Johan Kumpulan B melawan Naib Johan Kumpulan D. 4.4 Johan Kumpulan D melawan Naib Johan Kumpulan B.

5. PUSINGAN SEPARUH AKHIR

HADIAH Hadiah akan disediakan bagi Johan. Pemenang 4.2 melawan Pemenang 4. 6.1 melawan Kalah Perlawanan 5. Sekiranya lewat. Seseorang pemain tidak dibenarkan membuat sesuatu yang boleh dianggap se bagai tindakan yang disengajakan untuk melambatkan permainan. wan g pertaruhan akan menjadi milik Jawatankuasa Pertandingan. m aka wangpertaruhan tersebut akan dikembalikan dengan 10% daripada wang p ertaruhan akan ditolak sebagai Wang Pengendalian Kes. Pindaan nama pemain tidak dibenarkan k ecuali mendapat persetujuan daripada Urus SetiaPertandingan dan pasukan la wan. Pengurus Pasukan mestilah menyerahkan borang pemain kepada Pengadil 30 minit sebelum perlawanan bermula. SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN DART BERPASUKAN 1.1 5. 5.1 melawan Pemenang 5.1 melawan Pemenang 4. Jika sebaliknya. Jika keputusan memihak kepada pihak yang membantah. GELANGGANG PERMAINAN Gelanggang permainan akan ditetapkan oleh pihak Urus Setia Pertandingan d an pasukan yang bertanding hendaklah berada di gelanggang yang ditetapkan. PUSINGAN AKHIR Pemenang 5.3. Naib Johan dan Tempat Ke3 sahaja (untuk pemain dan pemain simpanan). pemain dibenarkanbertanya k epada Chalker bagi mata yang diperoleh dan baki yang tinggal sahaja.2. 2.00.4. TEMPAT KE-3 DAN KE-4 Kalah Perlawanan 5.2 Pemenang 4. 8. Bantahan boleh dibuat dalam tempoh 1 jam selepas perlawanan ditamatkan dengan menyertakan wang pertaruhan seb anyak RM200. pasukan itu dikira kalah.2. 6. 4. Seseorang pemain boleh berbincang atau mendapat buah fikiran manamana pemain dalam pasukannya semasa dalam permainan (in between throws) kecuali Chalker. 7.5. Pertandingan akan dimulakan secara undian yang akan dilakukan oleh Penga dil (Chalker) secara lambungan duit syiling (Toss of a coin). Setiap pasukan mestilah berada di tempat pertandingan 15 minit sebelum perl awanan dimulakan. . 3. 9. Walau bagaimanapun.

Sekiranya tiada sebarang bantahan dari manamana pihak.5 Manamana salah kira yang dibuat oleh Chalker mengenai baki mata. Semua perlawanan hendaklah dipertandingkan walaupun satusatu pasukan telah menang 3 daripada 5 acara dalam peringkat kumpulan. 9. pasukan yang berkenaan akan dianggap s ebagai menarik diri daripada pertandingan seterusnya. 11.1 Hanya dart yang melekat pada dart board sahaja yang dikira matanya setelah ketiga-tiga dart dibaling. µWa lk Over¶ tidak dibenarkan kecuali kerana kecederaan.2 Seseorang pemain tidak dibenarkan mencabut dart dari dart board sehingga µChalker¶ selesai membuat kiraan. 10. 10. KIRAAN MATA 10. 8. 10. seseoran g pemain hendaklah memberitahu Chalker akan kesalahan tersebut dan memperbetulkan sebelum pemain meneruskan balingan. maka kesilapan itu akan ditetapkan sah dan sebarang pembe tulan atas score tersebut tidak akan dilayan. 10. kedua atau ketiga akan ditetapkan sebagai menamatkan permainan. Keputusankeputusan pertandingan yang terdahulu terbataldengan sendirinya. PERKARA LARANGAN 11. Jika berlaku. Walau bagaimanapun bagi peringkat suku akhir.1 Pemain tidak dibenarkan meninggalkan gelanggang permainan kecuali dengan kebenaran Pengadil. .3 Peraturan µbust¶ adalah dikenakan sekiranya seseorang pemain mempe roleh skor yang melebihi point dan pada score board mata yang diperoleh tidak dikira mata.7.4 Seseorang pemain yang berjaya menamatkan permainan dengan doubl e atau balingan yang pertama. separuh akhir dan akhir akan dijalankan secara kalah mati.6 Setiap acara yang dimenangi dikira satu mata . 10. Menarik diri (walk over) tidak dibenarkan. 10. Pengadilperlawanan akan menentukan kecederaan pemain tersebut. Pengurus Pasukan adalah bertanggungjawab untuk mengawal ahliahli pasukan agar mamatuhi syaratsyarat yang telah ditetapkan oleh Ahli Jawatankuasa Pertandingan.GAME SYSTEM. Pasuka n yang mendahului 3 acara akandiisytiharkan sebagai pemenang.

2 Memakai selipar dan seluar pendek tidak dibenarkan semasa bermain. Keputusan itu adalah muktamad. pastikan nada dering telah ditukar kepada µvibrate mode¶ semasa berada di dalam dewan pertandingan. 12.4 Pemain yang membawa telefon bimbit (handset). Jawatankuasa Pengelola dengan kerjasama daripada Panel Pengadil yang tela h dilantik berkuasa membuat sebarang keputusan yang difikirkan wajar untuk menjayakan pertandingan ini dan bagi perkaraperkara yang tidak tercatat di dalam peraturan ini.3 Semua pemain tidak dibenarkan menghisap rokok. 11. Pihak Urus Setia Pertandingan tidak bertanggungjawab di atas sebarang keced eraan anggota atau kehilangan peralatan pemain di sepanjang tempoh Kejohan an ini. 11. Semua Ketua Pasukan adalah diminta memastikan semua pemain berpak aian kemas.11. 13. . meminum/memba wa minuman keras atau di bawah pengaruh alkohol semasa pertandingan .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->