.

.

Mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakr Muhammad Ibn al-Sariy. Dikenali dengan nama Abu Nasr Al-Farabi.Nama penuh: Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Uzlaq al-Farabi. .tidak menghalangnya daripada mendapat pendidikan di Baghdad. Lahir di Transoxiana terletakdalam wilayah Wasij di Turki pada tahun 870 Masihi. Bapanya merupakan seorang anggota tentera yang miskin .

beliau telah berkhidmat di istana Sayf al-Daulah dengan gaji empat dirham sehari. Al-Farabi terdidik dengan sifat qanaah menjadikan beliau seorang yang amat sederhana. tidak gilakan harta dan cintakan dunia.Selepas beberapa waktu. beliau berpindah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanannya ke Halab. . Hal ini menyebabkan beliau hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Semasa di sana.

semasa berusia 80 tahun. Al-Farabi hidup dalam keadaan yang miskin sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir.Beliau lebih menumpukan perhatian untuk mencari ilmu daripada mendapatkan kekayaan duniawi. Beliau meninggal dunia di Damsyik pada bulan Rejab 339 Hijrah bersamaan Disember 950 Masihi. . Jenazahnya dikebumikan di sebuah perkuburan di bahagian luar pintu selatan atau pintu sampingan kota tersebut.

.

matematik dan muzik.Merupakan seorang saintis terkemuka Islam dan termasyhur kerana hasil kerja dan penulisannya terutamanya dalam bidang Falsafah. Ilmu pengetahuan yang dimilikinya tidak terhad kepada tiga bidang itu sahaja kerana beliau juga banyak memberikan sumbangan dalam bidang-bidang lain meliputi sains. perubatan. Logik dan Sosiologi. .

logik dan sebagainya. meteorologi. ‡ Selain buku-buku tulisan sendiri. . ‡ Kehebatannya dalam bidang falsafah menyebabkan beliau digelar guru kedua (alMu·allim al-Thani) iaitu selepas guru pertama dalam bidang falsafah iaitu Aristotle.‡ Sebagai seorang ahli falsafah. beliau dikelaskan sebagai ¶Neoplatonism· yang cuba menggabungkan falsafah pemikiran Plato dan Aristotle. beliau banyak menulis komentar mengenai falsafah Aristotle mengenai fizik.

Salah satu daripada sumbangan utama AlFarabi ialah membuat kajian mengenai logik dengan memudahkannya melalui cara membahagikan kepada dua kategori iaitu idea (Takhayyul) dan bukti (Thubut).Terkenal kerana kemampuannya menguasai pelbagai jenis bahasa. . Beliau banyak mengembara dan membuat kajian terutamanya di Damsyik dan Mesir. beliau menulis buku bertajuk Ara Ahl al.Madina al-Fadila yang merupakan sebuah buku yang terkenal. Dalam bidang Sosiologi.

Beliau juga menulis buku mengenai muzik yang dikenali sebagai Kitab al-Musiqa al-Kabir. Bakat beliau sangat menakjubkan apabila AlFarabi juga telah mereka cipta beberapa peralatan muzik. beliau merupakan pakar dalam kesenian dan sains muzik. Tumpuan Al-Farabi bukan sahaja dalam bidang Falsafah dan Sosiologi semata-mata. beliau menunjukkan kewujudan konsep kekosongan. Dalam bidang Fizik pula. selain menyumbang kepada ilmu nota muzik. sebaliknya. .

. malah beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang Perubatan. ketrampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung lebih dalam bidang falsafah. Kehebatan beliau dalam bidang ini mengatasi ahli falsafah Islam yang lain seperti Al-Kindi dan Ibnu Rusyd.Kemampuan Al-Farabi bukan sekadar itu. Matematik. Sebagai seorang ilmuwan. dan Sejarah. Al-Farabi banyak mencurahkan ilmu dan hasil kerjanya dalam bentuk buku. Namun. Sains.

Hanya 117 buah buku hasil tulisan Al-Farabi yang dapat dikenal pasti. Beberapa buah bukunya termasuk Fusus alHikam telah menjadi buku teks falsafah selama berkurun lamanya di pusat-pusat pembelajaran dan sehingga kini masih digunakan di beberapa buah institusi di Timur. 17 buah (Muzik. 11 buah (Metafizik). Perubatan. 7 buah (Sains Politik). Daripada jumlah itu. 43 buah adalah buku mengenai Logik.Kebanyakan buku-buku tersebut telah hilang. . dan Sosiologi) manakala 11 buah lagi adalah dalam bentuk komentar.

.

dan Aristotle dalam usahanya untuk menghasilkan teori serta konsep mengenai kebahagiaan. Plato.Teori politik . . Al-Farabi banyak mengkaji mengenai falsafah dan teori Socrates. Sebarang percubaan dan usaha untuk memisahkan kedua-dua elemen tersebut akan melahirkan sebuah negara yang pincang serta masyarakat yang kacau-bilau.beliau berpendapat bahawa akal dan wahyu adalah satu hakikat yang padu. akal dan wahyu perlu dijadikan sebagai dasar kepada pembinaan sebuah negara yang kuat. stabil serta makmur. Oleh itu.

. Beliau merupakan orang yang terawal menulis mengenai ilmu logik Yunani secara teratur dalam bahasa Arab. Pemikiran falsafah beliau banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani tetapi beliau menentang pendapat Plato yang menganjurkan konsep pemisahan dalam kehidupan manusia.Al-Farabi dikenali sebagai orang yang paling memahami falsafah Aristotle.

Seorang ahli falsafah tidak mempunyai cukup peralatan untuk dieksploitasikan bagi kepentingan orang lain tanpa penggunaan ilmu sains.Menurut Al-Farabi. seorang ahli falsafah tidak seharusnya memisahkan dirinya daripada Sains dan Politik. Sebaliknya perlu menguasai kedua-duanya untuk menjadi seorang ahli falsafah yang sempurna. .

Dalam hal ini. seorang ahli falsafah yang tulen tidak akan merasai sebarang perbezaan di antaranya dengan pemerintah yang tertinggi kerana keduaduanya merupakan komponen yang saling lengkap-melengkapi.Justeru. beliau mencadangkan agar diwujudkan sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah. .

. Dalam kalangan ahli falsafah Islam.Pandangan falsafahnya yang kritikal telah meletakkannya sebaris dengan ahli falsafah Yunani yang lain. Bagi Al-Farabi. beliau juga dikenali sebagai Aristotle kedua. ilmu adalah segala-galanya dan para ilmuwan harus diletakkan pada kedudukan yang tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara.

Antaranya beliau menyatakan bahawa keadilan itu merupakan sifat semula jadi manusia.Pandangan Al-Farabi ini sebenarnya mempunyai persamaan dengan falsafah dan ajaran Confucius yang meletakkan golongan ilmuwan pada tingkat hierarki yang tertinggi di dalam sistem sosial sesebuah negara. . Di samping itu. manakala pertarungan yang berlaku antara manusia merupakan gejala sifat semula jadi tersebut. Al-Farabi juga mengemukakan banyak pandangan yang mendahului zamannya.

Al-Farabi juga turut memperlihatkan kecenderungannya menghasilkan beberapa kajian dalam bidang perubatan. Walaupun kajiannya dalam bidang ini tidak menjadikannya masyhur tetapi pandangannya telah memberikan sumbangan yang cukup bermakna terhadap perkembangn ilmu perubatan di zamannya. .

Hal ini menyebabkan jantung memberikan kehangatan kepada tubuh sedangkan otak hanya menyelaraskan kehangatan itu menurut keperluan anggota tubuh badan.Salah satu pandangannya dalam bidang perubatan yang menarik ialah mengenai betapa jantung adalah lebih penting berbanding otak dalam kehidupan manusia. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful