.

.

Mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakr Muhammad Ibn al-Sariy. .tidak menghalangnya daripada mendapat pendidikan di Baghdad. Lahir di Transoxiana terletakdalam wilayah Wasij di Turki pada tahun 870 Masihi. Dikenali dengan nama Abu Nasr Al-Farabi.Nama penuh: Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Uzlaq al-Farabi. Bapanya merupakan seorang anggota tentera yang miskin .

beliau berpindah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanannya ke Halab. Semasa di sana. beliau telah berkhidmat di istana Sayf al-Daulah dengan gaji empat dirham sehari.Selepas beberapa waktu. Al-Farabi terdidik dengan sifat qanaah menjadikan beliau seorang yang amat sederhana. . tidak gilakan harta dan cintakan dunia. Hal ini menyebabkan beliau hidup dalam keadaan yang serba kekurangan.

. Beliau meninggal dunia di Damsyik pada bulan Rejab 339 Hijrah bersamaan Disember 950 Masihi. Al-Farabi hidup dalam keadaan yang miskin sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir. semasa berusia 80 tahun.Beliau lebih menumpukan perhatian untuk mencari ilmu daripada mendapatkan kekayaan duniawi. Jenazahnya dikebumikan di sebuah perkuburan di bahagian luar pintu selatan atau pintu sampingan kota tersebut.

.

perubatan. matematik dan muzik. . Ilmu pengetahuan yang dimilikinya tidak terhad kepada tiga bidang itu sahaja kerana beliau juga banyak memberikan sumbangan dalam bidang-bidang lain meliputi sains. Logik dan Sosiologi.Merupakan seorang saintis terkemuka Islam dan termasyhur kerana hasil kerja dan penulisannya terutamanya dalam bidang Falsafah.

beliau banyak menulis komentar mengenai falsafah Aristotle mengenai fizik. . logik dan sebagainya. meteorologi. ‡ Kehebatannya dalam bidang falsafah menyebabkan beliau digelar guru kedua (alMu·allim al-Thani) iaitu selepas guru pertama dalam bidang falsafah iaitu Aristotle.‡ Sebagai seorang ahli falsafah. beliau dikelaskan sebagai ¶Neoplatonism· yang cuba menggabungkan falsafah pemikiran Plato dan Aristotle. ‡ Selain buku-buku tulisan sendiri.

Beliau banyak mengembara dan membuat kajian terutamanya di Damsyik dan Mesir.Madina al-Fadila yang merupakan sebuah buku yang terkenal.Terkenal kerana kemampuannya menguasai pelbagai jenis bahasa. Salah satu daripada sumbangan utama AlFarabi ialah membuat kajian mengenai logik dengan memudahkannya melalui cara membahagikan kepada dua kategori iaitu idea (Takhayyul) dan bukti (Thubut). beliau menulis buku bertajuk Ara Ahl al. Dalam bidang Sosiologi. .

Tumpuan Al-Farabi bukan sahaja dalam bidang Falsafah dan Sosiologi semata-mata. selain menyumbang kepada ilmu nota muzik. Bakat beliau sangat menakjubkan apabila AlFarabi juga telah mereka cipta beberapa peralatan muzik. .Beliau juga menulis buku mengenai muzik yang dikenali sebagai Kitab al-Musiqa al-Kabir. beliau menunjukkan kewujudan konsep kekosongan. beliau merupakan pakar dalam kesenian dan sains muzik. Dalam bidang Fizik pula. sebaliknya.

Kehebatan beliau dalam bidang ini mengatasi ahli falsafah Islam yang lain seperti Al-Kindi dan Ibnu Rusyd. ketrampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung lebih dalam bidang falsafah. Sebagai seorang ilmuwan. . Matematik.Kemampuan Al-Farabi bukan sekadar itu. Sains. Al-Farabi banyak mencurahkan ilmu dan hasil kerjanya dalam bentuk buku. dan Sejarah. Namun. malah beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang Perubatan.

dan Sosiologi) manakala 11 buah lagi adalah dalam bentuk komentar. Perubatan.Kebanyakan buku-buku tersebut telah hilang. 17 buah (Muzik. 11 buah (Metafizik). 7 buah (Sains Politik). Daripada jumlah itu. Beberapa buah bukunya termasuk Fusus alHikam telah menjadi buku teks falsafah selama berkurun lamanya di pusat-pusat pembelajaran dan sehingga kini masih digunakan di beberapa buah institusi di Timur. Hanya 117 buah buku hasil tulisan Al-Farabi yang dapat dikenal pasti. 43 buah adalah buku mengenai Logik. .

.

Al-Farabi banyak mengkaji mengenai falsafah dan teori Socrates. stabil serta makmur. . Plato.beliau berpendapat bahawa akal dan wahyu adalah satu hakikat yang padu. Sebarang percubaan dan usaha untuk memisahkan kedua-dua elemen tersebut akan melahirkan sebuah negara yang pincang serta masyarakat yang kacau-bilau. Oleh itu. akal dan wahyu perlu dijadikan sebagai dasar kepada pembinaan sebuah negara yang kuat. dan Aristotle dalam usahanya untuk menghasilkan teori serta konsep mengenai kebahagiaan.Teori politik .

Al-Farabi dikenali sebagai orang yang paling memahami falsafah Aristotle. Beliau merupakan orang yang terawal menulis mengenai ilmu logik Yunani secara teratur dalam bahasa Arab. Pemikiran falsafah beliau banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani tetapi beliau menentang pendapat Plato yang menganjurkan konsep pemisahan dalam kehidupan manusia. .

Seorang ahli falsafah tidak mempunyai cukup peralatan untuk dieksploitasikan bagi kepentingan orang lain tanpa penggunaan ilmu sains.Menurut Al-Farabi. Sebaliknya perlu menguasai kedua-duanya untuk menjadi seorang ahli falsafah yang sempurna. . seorang ahli falsafah tidak seharusnya memisahkan dirinya daripada Sains dan Politik.

Justeru. beliau mencadangkan agar diwujudkan sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah. Dalam hal ini. . seorang ahli falsafah yang tulen tidak akan merasai sebarang perbezaan di antaranya dengan pemerintah yang tertinggi kerana keduaduanya merupakan komponen yang saling lengkap-melengkapi.

ilmu adalah segala-galanya dan para ilmuwan harus diletakkan pada kedudukan yang tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara. . Bagi Al-Farabi. Dalam kalangan ahli falsafah Islam. beliau juga dikenali sebagai Aristotle kedua.Pandangan falsafahnya yang kritikal telah meletakkannya sebaris dengan ahli falsafah Yunani yang lain.

. manakala pertarungan yang berlaku antara manusia merupakan gejala sifat semula jadi tersebut. Di samping itu.Pandangan Al-Farabi ini sebenarnya mempunyai persamaan dengan falsafah dan ajaran Confucius yang meletakkan golongan ilmuwan pada tingkat hierarki yang tertinggi di dalam sistem sosial sesebuah negara. Al-Farabi juga mengemukakan banyak pandangan yang mendahului zamannya. Antaranya beliau menyatakan bahawa keadilan itu merupakan sifat semula jadi manusia.

.Al-Farabi juga turut memperlihatkan kecenderungannya menghasilkan beberapa kajian dalam bidang perubatan. Walaupun kajiannya dalam bidang ini tidak menjadikannya masyhur tetapi pandangannya telah memberikan sumbangan yang cukup bermakna terhadap perkembangn ilmu perubatan di zamannya.

Hal ini menyebabkan jantung memberikan kehangatan kepada tubuh sedangkan otak hanya menyelaraskan kehangatan itu menurut keperluan anggota tubuh badan.Salah satu pandangannya dalam bidang perubatan yang menarik ialah mengenai betapa jantung adalah lebih penting berbanding otak dalam kehidupan manusia. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful