.

.

Bapanya merupakan seorang anggota tentera yang miskin .tidak menghalangnya daripada mendapat pendidikan di Baghdad.Nama penuh: Abu Nasr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Uzlaq al-Farabi. Mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakr Muhammad Ibn al-Sariy. Dikenali dengan nama Abu Nasr Al-Farabi. . Lahir di Transoxiana terletakdalam wilayah Wasij di Turki pada tahun 870 Masihi.

. Hal ini menyebabkan beliau hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Semasa di sana. beliau telah berkhidmat di istana Sayf al-Daulah dengan gaji empat dirham sehari. Al-Farabi terdidik dengan sifat qanaah menjadikan beliau seorang yang amat sederhana. tidak gilakan harta dan cintakan dunia.Selepas beberapa waktu. beliau berpindah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanannya ke Halab.

. semasa berusia 80 tahun.Beliau lebih menumpukan perhatian untuk mencari ilmu daripada mendapatkan kekayaan duniawi. Al-Farabi hidup dalam keadaan yang miskin sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Beliau meninggal dunia di Damsyik pada bulan Rejab 339 Hijrah bersamaan Disember 950 Masihi. Jenazahnya dikebumikan di sebuah perkuburan di bahagian luar pintu selatan atau pintu sampingan kota tersebut.

.

matematik dan muzik. Ilmu pengetahuan yang dimilikinya tidak terhad kepada tiga bidang itu sahaja kerana beliau juga banyak memberikan sumbangan dalam bidang-bidang lain meliputi sains. . Logik dan Sosiologi.Merupakan seorang saintis terkemuka Islam dan termasyhur kerana hasil kerja dan penulisannya terutamanya dalam bidang Falsafah. perubatan.

.‡ Sebagai seorang ahli falsafah. beliau banyak menulis komentar mengenai falsafah Aristotle mengenai fizik. meteorologi. ‡ Kehebatannya dalam bidang falsafah menyebabkan beliau digelar guru kedua (alMu·allim al-Thani) iaitu selepas guru pertama dalam bidang falsafah iaitu Aristotle. beliau dikelaskan sebagai ¶Neoplatonism· yang cuba menggabungkan falsafah pemikiran Plato dan Aristotle. logik dan sebagainya. ‡ Selain buku-buku tulisan sendiri.

beliau menulis buku bertajuk Ara Ahl al.Terkenal kerana kemampuannya menguasai pelbagai jenis bahasa. . Beliau banyak mengembara dan membuat kajian terutamanya di Damsyik dan Mesir.Madina al-Fadila yang merupakan sebuah buku yang terkenal. Dalam bidang Sosiologi. Salah satu daripada sumbangan utama AlFarabi ialah membuat kajian mengenai logik dengan memudahkannya melalui cara membahagikan kepada dua kategori iaitu idea (Takhayyul) dan bukti (Thubut).

Beliau juga menulis buku mengenai muzik yang dikenali sebagai Kitab al-Musiqa al-Kabir. Tumpuan Al-Farabi bukan sahaja dalam bidang Falsafah dan Sosiologi semata-mata. beliau menunjukkan kewujudan konsep kekosongan. . Bakat beliau sangat menakjubkan apabila AlFarabi juga telah mereka cipta beberapa peralatan muzik. selain menyumbang kepada ilmu nota muzik. Dalam bidang Fizik pula. beliau merupakan pakar dalam kesenian dan sains muzik. sebaliknya.

ketrampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung lebih dalam bidang falsafah. Sains. Kehebatan beliau dalam bidang ini mengatasi ahli falsafah Islam yang lain seperti Al-Kindi dan Ibnu Rusyd. dan Sejarah. Al-Farabi banyak mencurahkan ilmu dan hasil kerjanya dalam bentuk buku. Namun.Kemampuan Al-Farabi bukan sekadar itu. Sebagai seorang ilmuwan. Matematik. . malah beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang Perubatan.

Perubatan. . Beberapa buah bukunya termasuk Fusus alHikam telah menjadi buku teks falsafah selama berkurun lamanya di pusat-pusat pembelajaran dan sehingga kini masih digunakan di beberapa buah institusi di Timur.Kebanyakan buku-buku tersebut telah hilang. Daripada jumlah itu. 7 buah (Sains Politik). dan Sosiologi) manakala 11 buah lagi adalah dalam bentuk komentar. 11 buah (Metafizik). 43 buah adalah buku mengenai Logik. 17 buah (Muzik. Hanya 117 buah buku hasil tulisan Al-Farabi yang dapat dikenal pasti.

.

beliau berpendapat bahawa akal dan wahyu adalah satu hakikat yang padu. Sebarang percubaan dan usaha untuk memisahkan kedua-dua elemen tersebut akan melahirkan sebuah negara yang pincang serta masyarakat yang kacau-bilau. stabil serta makmur. akal dan wahyu perlu dijadikan sebagai dasar kepada pembinaan sebuah negara yang kuat. Oleh itu.Teori politik . Plato. dan Aristotle dalam usahanya untuk menghasilkan teori serta konsep mengenai kebahagiaan. . Al-Farabi banyak mengkaji mengenai falsafah dan teori Socrates.

Beliau merupakan orang yang terawal menulis mengenai ilmu logik Yunani secara teratur dalam bahasa Arab. Pemikiran falsafah beliau banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani tetapi beliau menentang pendapat Plato yang menganjurkan konsep pemisahan dalam kehidupan manusia.Al-Farabi dikenali sebagai orang yang paling memahami falsafah Aristotle. .

Sebaliknya perlu menguasai kedua-duanya untuk menjadi seorang ahli falsafah yang sempurna. seorang ahli falsafah tidak seharusnya memisahkan dirinya daripada Sains dan Politik. .Menurut Al-Farabi. Seorang ahli falsafah tidak mempunyai cukup peralatan untuk dieksploitasikan bagi kepentingan orang lain tanpa penggunaan ilmu sains.

Dalam hal ini. beliau mencadangkan agar diwujudkan sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah. seorang ahli falsafah yang tulen tidak akan merasai sebarang perbezaan di antaranya dengan pemerintah yang tertinggi kerana keduaduanya merupakan komponen yang saling lengkap-melengkapi. .Justeru.

Bagi Al-Farabi. .Pandangan falsafahnya yang kritikal telah meletakkannya sebaris dengan ahli falsafah Yunani yang lain. ilmu adalah segala-galanya dan para ilmuwan harus diletakkan pada kedudukan yang tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara. beliau juga dikenali sebagai Aristotle kedua. Dalam kalangan ahli falsafah Islam.

Antaranya beliau menyatakan bahawa keadilan itu merupakan sifat semula jadi manusia. manakala pertarungan yang berlaku antara manusia merupakan gejala sifat semula jadi tersebut.Pandangan Al-Farabi ini sebenarnya mempunyai persamaan dengan falsafah dan ajaran Confucius yang meletakkan golongan ilmuwan pada tingkat hierarki yang tertinggi di dalam sistem sosial sesebuah negara. Di samping itu. . Al-Farabi juga mengemukakan banyak pandangan yang mendahului zamannya.

Walaupun kajiannya dalam bidang ini tidak menjadikannya masyhur tetapi pandangannya telah memberikan sumbangan yang cukup bermakna terhadap perkembangn ilmu perubatan di zamannya. .Al-Farabi juga turut memperlihatkan kecenderungannya menghasilkan beberapa kajian dalam bidang perubatan.

. Hal ini menyebabkan jantung memberikan kehangatan kepada tubuh sedangkan otak hanya menyelaraskan kehangatan itu menurut keperluan anggota tubuh badan.Salah satu pandangannya dalam bidang perubatan yang menarik ialah mengenai betapa jantung adalah lebih penting berbanding otak dalam kehidupan manusia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful