Perancangan Pemasaran

khairi ypsi learning & consultancy

Rancangan Pemasaran

 

Memahami pelanggan:  kehendak dan keperluan  perubahan citarasa Perubahan pelanggan:  umur  pendapatan  pelajaran Maklumat demografi – kegagalan memahami; pengubahsuaian: kegagalan perniagaan. Penting bagi perniagaan kecil.
khairi ypsi learning & consultancy

Kajian Pasaran

  

Kajian pasaran adalah cara untuk mendapatkan maklumat yang membantu penghasilan perancangan pemasaran. Mengesan perubahan demografi dan citarasa pelanggan. Jangan beranggapan bahawa perniagaan anda diperlukan. Kajian pasaran tidak semestinya mengambil masa yang panjang, komplek, atau mahal untuk memastikan maklumat berguna.

khairi ypsi learning & consultancy

Kajian Pasaran

Proses sistematik mendapatkan maklumat:  kutip  analisa  terjemah Kaitan dengan:  pasaran  pelanggan  pesaing Objektif – meningkatkan tahap kepuasan bagi pelanggan sediaada dan mendapatkan pelanggan baru.

khairi ypsi learning & consultancy

Mengesan Maklumat
 

  

Majalah-majalah. Rancangan TV dan wayang – mendapatkan perlakuan pengguna dan pandangan nilai. Bercakap dengan pelanggan anda. Bercakap dengan pakar-pakar. Anak-anak anda.

Maklumat

Padankan dengan perniagaan

khairi ypsi learning & consultancy

Hasil Perancangan Pemasaran

Keuntungan
Ketaatan Kepuasan

Pelanggan
khairi ypsi learning & consultancy

Peniaga

Menjalankan Kajian Pasaran


  

1: Mengenalpasti masalah.
2: Kutipan data. 3: Analisa dan terjemah data. 4: Kesimpulan dan tindakan.

khairi ypsi learning & consultancy

1: Mengenalpasti Masalah
  

Merupakan langkah kritikal. Menerangkan dengan jelas dan tepat. Menyenaraikan semua faktor yang menyebabkan masalah.
• Persaingan perniagaan – sediaada; baru? • Sikap pekerja melayan pelanggan? • Perubahan citarasa pelanggan? • Pilihan barangan yang terhad?
Jualan
khairi ypsi learning & consultancy

2: Kutipan Data

Kajiselidik utama:  Survey dan soalselidik  Kumpulan tumpuan  Transaksi harian  Sistem cadangan Kajiselidik sekunder:  Direktori perniagaan - Kajian pasaran  Senarai alamat - Artikel  Data kerajaan - Internet  Ramalan

khairi ypsi learning & consultancy

3: Analisa dan Terjemah Data

Kajian Utama

Kajian Sekunder

keputusa n Analisa

khairi ypsi learning & consultancy

4: Kesimpulan dan Tindakan

Maklumat

Merancang Strategi Perniagaan

khairi ypsi learning & consultancy

Memastikan Sasaran Pasaran

Objektif bagi kajian pasaran ialah mengenalpasti sasaran pasaran bagi perniagaan, kumpulan tertentu di mana perniagaan ingin menjual barang atau perkhidmatan. Tanpa mengenalpasti sasaran pasaran, perniagaan tidak akan mencapai objektif penjualan; malah tiada kejayaan langsung.
khairi ypsi learning & consultancy

Pendekatan Pemasaran

“Shotgun Approach”:
sasaran kepada semua pelanggan yang “dilihat”; dengan harapan ada yang “kena”.  pendekatan ini melibatkan kawasan sasaran yang besar dan kos yang tinggi.  Strategi: “Sales-driven” bukan “customer-driven”. Strategi pemasaran fokus – bagi peniaga yang kekurangan modal dan sumber untuk bersaing dengan perniagaan lain bagi mendapatkan pelanggan.

pendapatan gayahidup

gaya pembelian

kesukaan

pemikiran

khairi ypsi learning & consultancy

Hubungan Pemasaran

Melibatkan pengwujudan dan pengekalan hubungan jangkapanjang dengan pelanggan agar mereka kembali membuat pembelian. Perniagaan kecil mempunyai kelebihan dalam mengwujudkan hubungan pemasaran dengan pelanggan berbanding dengan perniagaan besar. Memerlukan perniagaan mengwujudkan perkhidmatan pelanggan yang mana melebihi dari budaya perniagaan tersebut. Pelanggan adalah suatu keutamaan bagi perniagaan.

khairi ypsi learning & consultancy

Hubungan Pemasaran
Perkhidmatan peribadi Penumpuan peribadi Kemudahan pembayaran Kemudahan pembelian

Ketaatan Pelanggan

Pendapatan Berisiko

Pelanggan tidak taat, memilih barangan pesaing Perkhidmatan tidak berkualiti
khairi ypsi learning & consultancy

Fokus ke atas Pelanggan
Perniagaan yang berjaya mengekalkan pelanggan mereka kerap bertanya soalan berikut: 1. Adakah tindakan kita betul? 2. Bagaimana kita boleh menambahbaik barangan atau perkhidmatan? 3. Apa yang kesilapan yang kita lakukan? 4. Apa yang boleh kita lakukan di masa hadapan?

khairi ypsi learning & consultancy

Merangka Strategi Pemasaran
     

Fokus ke atas pelanggan Mengamalkan kualiti Mementingkan kemudahan Menekankan inovasi Dedikasi kepada perkhidmatan dan kepuasan pelanggan Menitikberatkan kepantasan perkhidmatan

khairi ypsi learning & consultancy

Fokus ke atas Pelanggan

67% pelanggan tidak membuat pembelian seterusnya kerana layanan pekerja yang buruk. 96% pelanggan yang tidak berpuashati; tidak membuat pengaduan, tetapi:  91% tidak akan membeli dari perniagaan tersebut.  100% akan menyebarkan “cerita buruk” sekurang-kurang kepada 9 orang lain.  13% pelanggan yang tidak puashati akan menceritakan pengalaman mereka sekurangkurangnya kepada 20 pelanggan lain.
khairi ypsi learning & consultancy

Fokus ke atas Pelanggan

  

Layanan berbeza atau buruk kepada pelanggan menyebabkan jualan kasar kurang di antara 15%30%. Menggantikan pelanggan yang hilang adalah mahal; syarikat akan melibatkan kos berjumlah 5 kali. 70% jualan perniagaan datangnya dari pelanggan yang sediaada. 20% pelanggan adalah menghasilkan 80% jualan keseluhan perniagaan.

khairi ypsi learning & consultancy

Mengamal Kualiti

Kualiti – bukan sekadar slogan di papan kenyataan organisasi. Perniagaan bertaraf dunia menganggap kualiti sebagai objektif strategi, sebahagian dari budaya organisasi. Falsafah Kualiti Menyeluruh (TQM):  Kualiti dalam barangan atau perkhidmatan  Kualiti dari aspek perniagaan dan hubungan dengan pelanggan  Penambahbaik kualiti yang berterusan
khairi ypsi learning & consultancy

Komponen Kualiti
        

Ketahanan (tempoh masa rosak) Jangka Hayat Kemudahan penggunaan Jenama (diketahui/dipercayai) Harga rendah Boleh dikira (peralatan, kemudahan, pekerja) Kebolehpercayaan Maklumbalas pelanggan Jaminan dan mengambil berat
khairi ypsi learning & consultancy

Quality

Memastikan Amalan Kualiti
        

Proses perniagaan berasaskan kualiti. Kumpulan kerja. Hubungan baik dengan pembekal. Latihan kepada kakitangan. Pengagihan kuasa kepada pekerja. Komitmen kepada falsafah kualiti. Menilai kembali proses perniagaan. Imbuhan kepada kakitangan. Penambahbaik berterusan.
khairi ypsi learning & consultancy

Mementingkan Kemudahan

    

Lokasi perniagaan berdekatan dengan pelanggan. Masa perniagaan yang sesuai. Perkhidmatan penghantaran untuk pelanggan. Kemudahan urusniaga: tunai dan kad kredit. Pekerja dilatih menangani transaksi dengan cepat, berkesan, dan sopan. Menjawab panggilan telefon dari pelanggan.

khairi ypsi learning & consultancy

Menekankan Inovasi

 

Inovasi – kunci bagi kejayaan akan datang. Inovasi – kekuatan utama bagi usahawan; penghasilan barangan baru, teknik, dan pendekatan. Usahawan menghasilkan barangan dan perkhidmatan baru dengan fokus ke atas kelebihan saiz dan kebolehubahan.

khairi ypsi learning & consultancy

Dedikasi terhadap Pelanggan

          

Pendengar yang baik. Perkhidmatan terbaik. Tetapkan standard dan ukuran prestasi. Kaji kitaran perkhidmatan perniagaan. Gaji pekerja yang terbaik. Latih pekerja memberikan perkhidmatan terbaik. “Kuasa” kepada pekerja bagi meningkatkan perkhidmatan. Penggunaan teknologi. Ganjaran bagi perkhidmatan terbaik. Sokongan dari pengurus atasan. Pandangan ke atas perkhidmatan pelanggan sebagai satu pelaburan; bukan perbelanjaan.

khairi ypsi learning & consultancy

Menitikberat Kecepatan
      

Susun semula proses; bukan mencari cara lain. Wujudkan kumpulan silang-fungsian bagi menangani masalah. Wujudkan matlamat yang agresif terhadap pengeluaran dan berpandukan jadual. Nilai semula rangkaian bekalan. Terapkan nilai “segera” dalam organisasi. Gunakan teknologi bagi meningkatkan kecepatan. Gunakan kemudahan Internet.

khairi ypsi learning & consultancy

Kebaikan Pemasaran melalui Jaringan Internet

Perniagaan kecil boleh memasarkan barangan dan perkhidmatan ke seluruh dunia. Jaringan internet berkembang dengan cepat. Pelanggan jaringan internet mempunyai ciri-ciri yang menarik: Muda, berpelajaran, dan lebihan kewangan.

khairi ypsi learning & consultancy

Implementasi Strategi Pemasaran Gerila

Dapatkan peluang dan penuhi. Jangan hanya menjual; turut hiburkan. Berusaha menjadi unik. Mengwujudkan identiti perniagaan. Kaitkan pelanggan dengan emosi.
khairi ypsi learning & consultancy

Laksanakan Rancangan Pemasaran Gerila

Pastikan keperluan dan kehendak pelanggan melalui kajian pasaran. Tumpukan sasaran pasaran yang khusus. Analisa kelebihan kompetitif perniagaan dan bina strategi pemasaran darinya. Wujudkan campuran pemasaran yang memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan.

 

khairi ypsi learning & consultancy