P. 1
dinasti abbasiyah II

dinasti abbasiyah II

|Views: 953|Likes:
Published by Solehan Elhan

More info:

Published by: Solehan Elhan on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

1

MAKALAH REVISI

DINASTI ABBASIYAH

Makalah Disajikan Dalam Forum Seminar Mata Kuliah Sejarah Peradaban Islam

Oleh:

ABDUL RAHMAN
NIM :

80100209002

Dosen Pembina

Prof. Drs. H. Saleh Putuhena Dr. H. Mustari Bosrah, M. A.

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2010
BAB I

2

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. dan disebarkan dijazirah Arab yang diawali dengan sembunyi-sembunyi. Setelah pengikut agama Islam telah banyak dari keluarga terdekat Nabi dan sahabat maka turun perintah Allah untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan. Namun dalam penyebarannya tidak berjalan mulus, Rasulullah dalam menyebarkan Islam mendapatkan tantangan dari suku Quraisy . Islam disebarkan dan dipertahankan dengan harta dan jiwa oleh para penganutnya yang setia membela Islam meski harus dengan pertumpahan darah dalam peperangan. Setelah Rasullah wafat, kepemimpinan Islam dipegang oleh khulafaur Rasyidin. Pada perkembangannya Islam mengalami banyak kemajuan maju. Islam telah disebarkan secara meluas keseluruh wilayah Arab. Pada masa khulafaur Rasyidin Al-Quran telah dibukukan dalam bentuk mushaf yang dikenal dengan mushaf utsmani. Meskipun Islam telah berkembang’ namun juga banyak mendapat tantangan dari luar dan dalam Islam sendiri. Seperti pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib banyak terjadi pemberontakan didaerah hingga peperangan. Salahsatu perang dimasa Ali bin Abi Thalib ialah peperangan Muawiyah dengan khalifah Ali bin Abi Thalib yang menghasilkan abitrase, sehingga Muawiyah menggantikan posisi Ali bin Abi Thalib. Dampak yang ditimbulkan dari abitrase ini adalah pengikut dari Ali bin Abi Thalib ingin membunuh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah karena dianggap telah kafir

Berdirinya dinasti ini sebagai bentuk dukungan terhadap pandangan yang diserukan oleh Bani Hasyim setelh wafatnya Rasulullah SAW. maka penulis tertarik untuk membahas sejarah terbentuknya pemerintahan Dinati Abbasiyah hingga mundurnya pemerintahan ini dalam bentuk makalah. Setelah pemerintahan Dinasti Umayyah. Rumusan Masalah Untuk menghindari meluasnya permasalahan. Apa sebab-sebab kemunduran Dinasti Abbasiyah ? . hanya Ali bin Abi Thalib yang berhasil dibunuh. Berdasar dari keterangan diatas. maka berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan berganti dengan pemerintahan Dinasti Umayyah dibawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sofwan. yaitu menyandarrkan khilafah kepada keluarga Rasul dan kerabatnya. B. Dalam rencana pembunuhan ini. 1. Pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah.3 dan halal dibunuh. maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut . Bagaimana kemajuan-kemajuan Dinasti Abbasiyah ? 3. Islam semakin berkembang dalam segala aspek hingga perluasan daerah kekuasaan. Abbasiyah dinisbatkan kepada al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti kedua dalam sejarah pemerintahan umat Islam. digantikan oleh pemerintahan dinasti Abbasiyah. Setelah kematian Ali bin Abi Thalib. Bagaimana proses terbentuknya Dinasti Abbasiyah ? 2.

Dibubarkan Bagdad. Armenia Georgia Yahudi. Arab(resmi). Turkik Islam Monarki 750 1258 .4 ‫الخلفة العباسية‬ Kekhalifahan Abbasiyah ← 750–1258 Wilayah kekuasan terluas Bani Abbasiyah Ibu kota Bahasa Agama Pemerintahan Sejarah .Didirikan .

5 BAB II PEMBAHASAN A. 1 Abu Su’ud. I.1 Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik. disebut periode pengaruh Turki pertama.232 H/847 M). setelah melakukan pembantaian terhadap seluruh Bani Umayyah. 2003).334 H/945 M). 2. Muhammad serta Ibrahim al-Imam. meskipun belum melakukan gerakan yang bersifat politik.Periode Pertama (132 H/750 M . Islamologi. Barulah usaha perlawanan itu berhasil ditangan Abu abbas.Periode Kedua (232 H/847 M . h. Bani Abbas telah mulai melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) berkuasa. yang semuanya mengalami kegagalan. Gerakan itu didahului oleh saudara-saudara dari Bani abbas. cet. 72. Khalifah itu dikenal liberal dan memberikan toleransi kepada kegiatan keluarga Syi’ah. para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbas menjadi lima periode: 1. setelah menjalani hukuman kurungan karena melakukan gerakan makar. termasuk khalifah Marwan II yang sedang berkuasa. . Sementara itu Ibrahim meninggal dalam penjara karena tertangkap. disebut periode pengaruh Arab danPersiapertama. Proses Terbentuknya Dinasti Abbasiyah Ketika dinasti Umayyah berkuasa Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan. (Jakarta: PT Rineka Cipta. seperti Ali bin Abdullah bin Abbas.

Periode Kelima (590 H/1194 M . masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. yaitu Hasyim. (30 Oktober 749 M. 4. Periode ini disebut juga masa pengaruhPersiakedua. dan dekat dari batas Imperium Romawi Timur yang mungkin membahayakan daulatnya yang masih . dengan nama Hasyimiyyatul Anbar.).Periode Ketiga (334 H/945 M . Ketika itu Marwan bin Muhammad masih hidup.447 H/1055 M).Periode Keempat (447 H/1055 M . masa kekuasaan daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan khilafah Abbasiyah. Tidak lama kemudian Abul Abbas Assafah pindah ke Hirah. biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua (di bawah kendali) Kesultanan Seljuk Raya (salajiqah al-Kubra/Seljukagung).590 H/l194 M). Abul Abbas Assafah dibai’at menjadi Khalifah yang pertama dari keluarga Abbasiyah di kota Kufah. tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dandiakhiriolehinvasidaribangsamongol Pada tanggal 13 Rabi’ul Awwal 132 H. pusat kekuasaan mereka. kemudian ke Anbar dan kota ini kemudian dijadikan sebagai ibukota Khilafahnya. apalagi jauh dari Persia.656 H/1258 M). masa kekuasaan dinasti Bani Buwaih dalam pemerintahan khilafah Abbasiyah. namun karena disana masih banyak pengikut keluarga Bani Umayyah. (27 Dzulhijjah 132 H. 5. yang sekaligus menjadi peringatan bagi Kakek Bani Abbas.6 3. Semula keluarga Abbasiyah ini akan mengambil Damaskus menjadi ibukota Khilafahnya. Baru pada 750 M.( Khalifah Umayyah yang terakhir itu menemui ajalnya dalam pertempuran dengan tentara Abbasiyah di Alfayaum (Mesir).

orang Umayah secara paksa menguasai khalifah melalui tragedi perang siffin. Dia mencela tentara Syam. maka ia menjadikan kota baru itu sebagai ibukotanya. Abdul Karim. saat ia dibai’at. sebab mereka adalah dari cabang Bani Hasyim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. 2007). Dalam pidatonya itu ia menyatakan keutamaan keluarga Muhammad dan kejelekan Bani Umayyah. memuji penduduk Kufah karena kejujuran mereka membantu keluarga Bani Abbas menegakkan Daulatnya. Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam cet. Siasatnya itu dapat diketahui dari pidatonya yang pertama di Kufah. untuk mendirikan Dinasti Abbasiyah mereka mengadakan gerakan yang luar biasa melakukan pemberontakan terhadap Umayah. Maka dari itu lekat sekali gelar yang disandangnyayaitu‘Assafah’sangpenumpahdarah. . khususnya keluarga Bani Umayyah. Menurut mereka. h. karena perbuatan mereka merampas pangkatKhalifah. Oleh karena itu. akan berhadapan dengan ujung pedang Assafah”. Orang Abbasiyah.I. SiasatAbulAbbasAssafah Selama masa pemerintahannya. bahwa barangsiapa yang berani menentang dia dan menghalangi Daulatnya. sebut Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam. 144. (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. Assafah berusaha mengkokohkan sendi-sendi khilafahnya.2 2 M. Pidato itu diakhiri dengan ucapan: “Sayalah Assafah yang tidak gentar menumpahkan darah apabila perlu” Maksudnya berkata demikian ialah akan menegaskan kepada musuh-mushnya.7 sangat muda itu.

Sejarah Islam Klasik. 2003). rakyat Damaskus. . bukan Cuma itu saja Dia menggali kuburan para khalifah umayyah – kecuali Umar II – dan tulangtulangnya pun dibakar oleh karna itu. 3.3 3 Musyrifah Sunanto. menjelang akhir Daulah Amawiyah I. Merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan.3 Dalam sejarah berdirinya daulah Abbasiyah. 47. Pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan cara terang-terangan. Jeruzalem. dan daerah lainnya memberontak. terjadi bermacam-macam kekacauan yang antara lain disebabkan: 1. Penindasan yang terus menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hasyim pada umumnya. akan tetapi dalam pergantian posisi pemerintahan melalui perlawanan yang panjang dalam sejarah Islam. Meskipun kedua dinasti ini berlatar belakang beragama Islam. I (Bogor: Prenada Media. 2. Harran.8 Pergantian kekuasaan dinasti Umayyah oleh Dinasti Bani Abbasiyah diwarnai dengan pertumpahan darah yaitu abu al abbas yang bergelar al saffah (penumpah darah/peminum darah)dan mengeluarkan dekrit kepada gubernurnya bahwa semua tokoh-tokoh Umayyah yang berdarah biru dibunuh bahkan dia sendiri yaang banyak membunuh banyak rivalnya. cet. Kinnisiri. h.

5 Ibid. dan 4 Ibid. Dengan terbunuhnya Marwan mulailah berdiri Daulah Abbasiyah dengan diangkatnya Khalifah pertama.usul penguasa selama masa 508 tahun daulah Abbasiyah mengalami tiga kali pergantian penguasa. Bani Buwaihi. h. pada tahun 132 H/ 750 M tumbanglah Daulah Amawiyah dengan terbunuhnya Marwan ibn Muhammad. . a) Keturunan Ali (Alawiyin) pemimpinnya Abu Salamah. 48. Khalifah penggantinya. dengan Abu as-Saffah (750-754 M) sebagai Khalifah pertama.5 Pada awalnya kekhalifahan Abbasiyah menggunakan Kuffah sebagai pusat pemerintahan. dengan gelar Abu al-Abbas al-Saffah. Yaitu Bani Abbas. b) Keturunan Abbas (Abbasiyah) pemimpinnya Ibrahim al-Iman. Khalifah terakhir. Gerakan ini menghimpun4. Dengan usaha ini. pada tahun 132-136 H/ 750754 M. logis kalau Bani Hasyim mencari jalan keluar dengan mendirikan gerakan rahasia untuk menumbangkan Daulah Amawiyah. c) Keurunan bangsa Persia pemimpinnya Abu Muslim al-khurasany. Sedangkan menurut asal. Abdullah ibn Muhammad. Mereka memusatkan kegiatannya di Khurasan. Abu ja’far al-Mansur (754-775) memindahkan pusat pemerintahan kebaghdad.9 Oleh karena itu. Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dalam mengembangkan pemerintahan. Sehingga dapatlah dikelompokkan masa daulah Abbasiyah menjadi lima periode sehubungan dengan corak pemerintahan.

a. Bani Seljuk . Adapun rincian susunan penguasa pemerintahan Bani Abbasiyah ialah sebagai berikut.10 Bani Seljuk. a. Bani Buwaihi (932-107 5M) 1) Khalifah Al-Kahir (932-934 M) 2) Khalifah Ar-Radi (934-940 M 3) Khalifah Al-Mustaqi (943-944 M) 4) Khalifah Al-Muktakfi (944-946 M) 5) Khalifal Al-Mufi (946-974 M) 6) Dst … a. Bani Abas (750-932 M 1) Khalifah Abu AbasAs-Safak (750-754 M) 2) Khalifah Abu Jakfar Al-Mansur (754-775 M) 3) Khalifah Al-Mahdi (775-785 M) 4) Khalifah Al Hadi (775-776 M) 5) Khalifah Harun Al-Rasyid (776-809 M) 6) Khalifah Al-Amin (809-813 M) 7) Khalifah Al-Makmun (813-633 M) 8) Khalifdah Al-Mu’tasim (833-842 M) 9) Khalifah Al-Wasiq ( 842-847 M) 10) Khalifah Al-Mutawakkil (847-861 M) 11) ….

Islamologi. Dikatakan demikian. 2003 ). Pengembangan dalam arti sesungguhnya dilakukan oleh penggantinya. (Jakarta: PT Asdi Mahasatya. Engan cara membersihkan semua teman rivalnya yang menjadi ancaman bagi kerajaan yang dibentuknya sehingga banyak terjadi pembunuhan dan pemerintahan di tegakkan dengan tangan besi. hanya empat tahun.11 1) Khalifah Al-Muktadi (1075-1048 M) 2) Khalifah Al-Mustazhir (1074-1118 M) 3) Khalifah Al-Mustasid (1118-1135 M) 4) Dst …6 Adapun periodisasi dalam Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut : a. yaitu Abu Jakfar al-Mansur (754-775 M). h 74. Periode Pertama (750-847 M) Sebagaimana diketahui Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas. maka puncak keemasan dinasti 6 Abu Su’ud. karena dalam Daulah Abbasiyah berkuasa dua dinasti lain disamping Dinasti Abasiyah. I. 7 Ibid. Dia memerintah dengan kejam. 73-74. Ternyata dia tidak lama berkuasa. yang merupakan modal bagi tercapainya masa kejayaan Daulah Abasiyah. .7 Pada menekankan periode pada awal kebijakan pemerintahan perluasan Dinasti daerah. h. Abasiyah Kalau masih dasar-dasar pemerintahan Daulah Abasiyah ini telah diletakkan dan dibangun oleh Abu Abbas as-Safak dan Abu Jakfar al-Mansur. cet.

dan mencapai puncaknya dimasa pemerintahan Harun Al-Rasyid. Pertama.12 ini berada pada tujuh khalifah sesudahnya. 79. terutama kesusasteraan pada khususnya dan kebudayaan pada umumnya…. . sejak masa khalifah al-Mahdi (775-785 M) hinga Khalifah al-Wasiq (842-847 M). h. sementara komunikasi lambat. Faktor-faktor penting yng menyebabkan kemunduran Bani Abas pada periode I adalah. profesionalisasi tentara menyebabkan ketergantungan kepada mereka menjadi sangat tinggi. Periode Kedua (232 H/ 847 M – 334H/ 945M) Kebijakan Khalifah Al-Mukasim (833-842 M untuk memilih anasir Turki dalam ketentaraan kekhalifahan Abasiyah dilatarbelakangi oleh adanya persaingan antara golongan Arab dan Persia pada masa Al-Makmun dan sebelumnya.9 Pemberontakan masih bermunculan dalam periode ini. kesulitan keuangan karena beban pembiayaan 8 Ibid . Yang kedua. h. 78.8 b. Ketiga. luasnya wilayah kekuasaan yang harus dikendalikan. zaman keemasan telah dimulai pada pemerintahan pengganti Khalifah Al-Jakfar. seperti pemberontakan Zanj didataran rendah Irak selatan dan Karamitah yang berkuasa di Bahrain. 9 Ibid. Dimasa-masa itu para Khalifah mengembangkan berbagai jenis kesenian.khalifah Al-Mutawakkil (842-861 M) merupakan awal dari periode ini adalah khalifah yang lemah.

11 Ibid . dan \Baghdad.10 d. karena telah pindah ke Syiraz dimana berkuasaAli bin Buwaihi. dan Ahmad menguasai wilayah al-ahwaz. Wasit.13 tentara sangat besar. Hasan menguasi wilayah bagian utara. Keadaan Khalifah lebih buruk ketimbang di masa sebelumnya. 80. Baghdad dalam periode ini tidak sebagai pusat pemerintahan Islam. Periode Ketiga (334 H/945-447 H/1055 M) Posisi Daulah Abasiyah yang berada dibawaah kekuasaan Bani Buwaihi merupakan ciri utama periode ketiga ini. Sementara itu bani Buwaihi telah membagi kekuasaanya kepada tiga bersaudara. 11 e. Keadaan Khalifah memang sudah membaik. lebih-lebih karena Bani Buwaihi menganut aliran Syi’ah. khalifah tidak sanggup lagi memaksa pengiriman pajak kebaghdad. Akibatnya kedudukan Khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Periode Kelima (590 H/ 1199M-656 H / 1258 M) 10 Abu su’ud. c. Periode Keempat (447 H/1055M-590 H/1199 M) Periode keempat ini ditandai oleh kekuasaan Bani Seljuk dalam Daulah Abasiyah. Ali menguasai wilayah bagian selatan Persia. Setelah kekuatan militer merosot. h. Kehadirannya atas undangan Khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buwaihi di Baghdad. paling tidak karena kewibawannya dalam bidang agama sudah kembali setelah beberapa lama dikuasai orang-orang Syiah.

Istana khalifah Harun yang identik dengan megah dan penuh dengan kehadiran para pujangga. periodenya tercatat sebagai The Golden Age of Islam. ekonomi. op. ilmuwan. Kemajuan-Kemajuan Dinasti Abbasiyah Dalam setiap pemerintahan pada khususnya tentu memiliki perkembangan dan kemajuan. sehingga masa dinasti Abbasiyah ini dikenal dengan “The Golden Age of Islam. Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada dibawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. h. tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya.14 Telah terjadi perubahaan besar-besaran dalam periode ini. pada masa inilah tentara Mongol dan Tartar menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan pada tahun 656 H/ 1256 M. cit.12 A. Baik segi politik. h. dan budaya.13 12 Abu Su’ud. Pada periode ini. Mereka merdeka dan berkuasa. Khilafah di Baghdad yang didirikan oleh Saffah dan Mansur mencapai masa keemasannya mulai dari Mansur sampai Wathiq dan yang paling jaya adalah periode Harun dan puteranya. Dinasti ini mempunyai kemajuan bagi kelangsungan agama islam. Sempitnya wilayah kekuasaan khalifah menunjukkan kelemahan politiknya. dan tokoh-tokoh penting dunia. 13 M. Ma’mun. sebagaimana halnya dalam pemerintahan yang dipegang oleh dinasti Abbasiyah. 81. Dengan Harun tercatat buku legendaries cerita 1001 malam. 167 . Abdul Karim.

termasuk mengangkat dan memecat para gubernur dan hakim. namun pada masa abbasiyah orang non-arab mendapat fasilitas dan menduduki jabatan strategis. yaitu wazir yang memiliki kekuasaan yang sangat tinggi(tafwid)dan wazir (tanfiz) yang kekuasaannya terbatas. Disebut juga bahwa para khalifah tidak peduli dan mentaati suatu aturan atau cara yang tetapuntuk mengangkat putera mahkota. Administrasi Sebelum Abbasiyah. yaitu sejak masa alAmin. Ada dua macam wazir. Pada masa ini. Wazir adalah pelaksana non-militer yang diserahkan sang khalifah kepadanya. Pada saat para khalifah lemah. Yang pertama disebut juga wazir utama atau sekarang sama dengan perdana menteri yang dapat bertindak tanpa harus direstui khalifah. Khalifah sebagai kepala pemerintahan. kekuasaan dan . jabatan penting diisi oleh seorang wazir yang menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan oleh hukum Islam untuk mengangkat dan menurunkan para pegawai.15 Adapun kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh dinasti Bani Abbasiyah ialah sebagai berikut : 1.penguasa tertinggi sekaligus menguasai jabatan keagamaan. pemimpin sacral. dalam pemerintahan pos-pos terpenting diisi oleh Bani Umayyah notabene bangsa arab.

16 kedudukan wazir meningkat tajam. 168 15. 168-169. (3) Diwan alRasal (Board of Correspondence). (11) Diwan al-Sirr (the Board of Military Infection). (10) Diwan al-Diya (the Board of States).14 Kalau pada masa Umayyah terdapat lima kementrian pokok. (13) Diwan al-Tawqi’ (the Board Request).. Kelima kementrian tersebut ialah (1) Diwan al-jund (war of office). . Diwan al-Syurtha (Police Department).Ibid. op. (9) Diwan al-Sawafi (the Board of Crown Land). h. (7) Diwan al-Nazri fi almazalim (Appeals and Investigation Boars). yang disebut diwan. dan 14 M. Dan. cit. (2) diwan al-Kharaj (Department of Finance). harta. Sementara wazir tidak berkuasa penuh. maka dimasa Abbasiyah kelima tersebut ditambah jumlahnya. Abdul Karim. antara lain. (4) Diwan al_khatam (Board og Signet). Kelima diwan ini pada era Abbasiyah ada penambahan diwan diantaranya. Kepala polisi disebut Sahib al-Surtha yang beda dengan zaman Umayyah. h. (6)Diwan alAzimah(the Audit and Account Board).15 Diwan-diwan aru yang dibentuk pada periode Abbasiyah. mereka terbagi tugasnya sesuai dengan kondisi wilyahnya. (8) Diwan al-Nafaqat (the Board of Expenditure). Tugas mereka paling utama adalah menjamin dan memelihara keamanan. (5) Diwan al-Barid (Postal Department). hanya mentaaati perintah khlifah saja.

17 1. pendapatan provinsi digunakan untuk provinsi dan sisanya di kirim ke pemerintah pusat. 170 . Untuk memperlancar proses 16 Ibid. h. Khalifah yang mengangkat dan memecat atau memindahkan ke Provinsi lain. h. Sosial Philip Khore Hitti. bahwa para sejarawan Arab lebih berkonsentrasi pada persoalan Khalifah Abbasiyah. polisi biasa ada dibawah kendali muhtasib.16 Dari diwan-diwan yang dibentuk memiliki tugas masingmasing dalam pemerintahan daulah Abbasiyah yang mempunyai peranan yang sangat penting. 17 Ibid. Dengan adanya asimilasi. 169.17 nyawa masyarakat. Demi kelancaran administrasi wilayah kekuasaan Abbasiyah dibagi dalam beberapawilayah administrasi yang dapat disebut provinsi dan masing-masing provinsi yang dikepalai seorang Amir yang melaksanakan tugas khalifah dan bertanggung jawab kepadanya. Pada umumnya. Aab-Mawali membawa dinasti ini kehilangan jati diri sebagai bangsa Arab menjadi bangsa majemuk. lebih mengutamakan persoalan politik dibandingkan dengan persoalan lain. yang menyebabkan mereka tidak begitu memberikan gambaran memadai tentang kehidupan sosial-ekonomi. Sementara itu.

yang semula didominasi oleh Persia dan kemudian oleh Turki.18 pembaruan antara Arab dengan rakyat taklukan. 129. 172 20 Hassan Ibrahim Hassan. kemajuan peradaban. dan perdagangan budak terbukti efektif. 171 19 Ibid. ilmu pengetahuan termasuk science.20 18 M. abdul karim. selir. Saat unsur Arab murni surut. Semasa dinasti Umayyah kegiatan dan aktivitas nalar ilmu yang ditanam itu berkembang pesat yang mencapai puncakya pada era Abbasiah. h. pusat kegiatan Dunia Islam selalu bermuara pada masjid. Kegiatan ilmiah Pada periode Abbasiyah adalah era baru dan identik dengan kemajuan ilmu pengetahuan.. orang Mawali dan anak-anak perempuan yang dimerdekakan. mulai menggantikan posisi mereka. op. Tarikh Al-Islam (Kairo: Nahdhoh Al-Misyriyah. cit. Maktabah Al- . Masjid dijadikan centre of education. lembaga poligami. Dari segi pendidikan. Aristokrasi Arab mulai digantikan oleh hierarki pejabat yang mewakili berbagai bangsa. h. akan tetapi era ini mengukur dengan gemilang dalam kemajuan peradaban dunia. hlm.19 Sebelum Dinasti Abbasiyah. dan kultur pada zaman ini bukan hanya identik sebagai masa keemasan Islam.18 2. Pada Dinasti Abbasiyah inilah mulai adanya pengembangan keilmuan dan teknologi diarahkan kedalam ma’had.

jaya dan makmur.. mulai dari Cordon di Spanyol sampai ke Multan di Pakistan. juga menjadi pendidik anak-anak Khalifah. Kairo. h. 54. Mu’tazilah adalah aliran yang menganjurkan kemerdekaan dan kebebasan berfikir kepada manusia. Aliran ini telah berkembang dalam masyarakat terutama pada masa 21 Musyrifah Sunanto. terutama dalam bidang berbagai macam ilmu pengetahuan. mengalami kebangunan di segala bidang.19 Abad X Masehi disebut abad pembangunan daulah Islam. yang condong kepada paham Mu’tazilah. . Alexandria. teknologi dan seni. Yang terbesar dan banyak berpengaruh pada mulanya ialah keluarga Barmak dan kemudian. pada waktu itu dalam keadaan maju. Diakuinya Mu’tazilah sebagai mazhab resmi Negara pada masa Khalifah Ma’mun (827 M). alMadaain.iyah dimana dunia Islam. Mereka disamping sebagai wazir. dan lain-lain. seperti jabatan wazir yang diberikn Mansur kepada Khalid ibn Barmak. cit.op. dikenal sebagai keluarga yang gemar pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Qayrawan. kemudian ke anak dan cucu-cucunya. Banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan dan istana para kahlifah Abbasiyah. Jundeshahpur. Duni Islam.21 Diantara pusat-pusat ilmu pengetahuan dan filsafat yang terkenal ialah Damaskus. misalnya Mansur yng banyak mengangkat pegawai pemerintahan dan istana dari cendekiawan-cendekiawan Persia. Mereka ini berasal dari Bactra. Fustat.

Kegiatan ilmiah dikalangan umat Islam. h. ilmu angkasa luar dan ilmuilmu yang lain telah dimulai oleh umat Islam dengan metode yang teratur.. Abdul.23 Adapun ilmu yang berkembang pada masa Dinasti Abbasiyah terdiri dari perkembangan ilmu naqli (sumber dari Al-Qur’an dan 22 M. Harun. . dan Ma’mun adalah kutu buku dan sangat mencintai ilmu pengetahuan sehingga terpengaruh dalam kbijaksanaannya yang banyak ditujukan kepada peningkatan ilmu pengetahuan. op. Karim. dan adab. Inilah faktor utama jasa mereka memelihara Yunani dan selanjutnya dikembangkan melalui Kairo. karena permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam semakin kompleks dan berkembang. oleh karena itu perlu dibuka ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. olahraga.20 awal Dinasti Abbasiyah. 173 23 Ibid .22 Pribadi beberapa Khalifah terutama pada masa awal Abbasiyah seperti Mansur. h. cit. semasa Abbasiyah yang menandakan Islam memperoleh kemajuan disegala bidang. Manthiq. khususnya ilmu-ilmu naqli eperti ilmu agama. al-Hamra. yang banyak memajukan kegiatan intelektual dengan lebih menggunakan rasio baik dalam penerjemahan ilmu-ilmu luar maupun memadukan dengan ajaran Islam. Cordova. Selain itu semua. 174-175. dan selanjutnya di transfer melalui pusat-pusat kegiatan ilmiah di Eropa Barat Daya seperti Seville. bahasa. Adapun ilmu aqli seperti kedokteran.

op. 25 M. Misalnya. h. ilmu kalam. Sedangkan perkembangan ilmu aqli diantaranya ilmu kedokteran dan ilmu filsafat. bintang. ilmu hadis.21 Hadis) yaitu seperti ilmu tafsir. Ma’mun mendirikan Bait al-HIkmah di Baghdadsebagai akademi pertama. op.24 3. Mereka menerjemahkan dari buku-buku asing. 58-86. seperti bahasa Sansekerta.. atau Yunani kedalam bahasa arab yang telah dimulai sejak zaman Umayyah. cit. ilmu bahasa.ilmu tasawuf..serta pembukuan kitab-kitab hukum. dan kimia yang berbahasa Ynani ke dalam bahasa arab. Demikian juga Khalifah Umar II menyuruh menerjemahkan buku-buku kedokteran kedalam bahsa arab. Peran Pemerintah Pada masa kejayaan Islam banyak Khalifah mencintai dan mendukung penuh atas aktivitas mereka paling menonjol dan besar melalui penerjemahan yang merupakan kegiatan yang paling besar melalui penerjemahan yang merupakan kegiatan yang paling besar peranannya dalam mentransfer ilmu pengetahuan. seorang penguasa. pecinta ilmu yang memerintahkan kepada para cendekiawan Mesir atau yang tinggal di Mesir agar mereka menerjemahkan buku-buku tentang kedokteran. Khalid ibn Yazid.25 Pada 832 M. h. cit. 175. Suryani. Abdul Karim. lengkap dengan teropong bintang. . dan lain lain. 24 Musyrifah Sunanto. ilmu fiqih.

para lama memelihara dan mentransfer ilmu mereka melalui hafalan atau lembaran-lembaran yang tidak teratur. Semasa Abbasiyah muncul ulama-ulama besar …27 Pada mulanya. Dengan kepekaan mereka. Misalnya apa yang yang telah dilakukan oleh Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi dengan memisahkan aljabar dari ilmu hisab yang pada akhirnya menjadi ilmu tersendiri secara sistematis. kemudian diangkat Hunain ibn Ishaq. 177. tafsir..22 perpustakaan. fikih. Pada masa inilah lahir karya-karya ulama yang telah tersusun rapi. h. analisis dan kritik yang disusun dalam bentuk bab-bab dan pasal-pasal. hasil kritik dan analisis itu memancing lahirnya teori-teori baru sebagai hasil renungan mereka sendiri. . lalu dalam wujud yang lebih luas dan dipadukan dalam berbagai pemikiran dan petikan.mereka menulis hadis.26 Sekitar akhir abad ke-10 m. dan 26 Ibid. Kepala akademi ini yang pertama adalah Yahya ibn Musawaih (777-857 M) murid Gibril ibn Bakhtisyu. Kemudian barulah abad ke-7 M.. h. kegiatan kaum muslibukan hanya menerjemahkan. Pada mulanya muncul dalam bentuk karya tulis yang ringkas. bahkan mulai memberikan syarahan (penjelasan). dan lembaga penerjemahan. dan melkukan tahqiq (pengeditan). 176. murid Yahya sebagai ketua kedua. 27 Ibid.

Abdul Karim. diantaranya. mazhab fikih yang ulung ketika itu. dan Eropa Barat Daya. Afrika. 29 Ibid. Diantara kebanggaan zaman pemerintahan Abbasiyah adalah terdapatnya 4 imam yaitu Abuu Hanifah. Pada periode ini.. disebelah timur sampai India dan perbatasan China. Khilafah baru mengusir dan menyita semua harta kekayaannya.. 159 . cit. Khalifah Abbasiyah tidak lagi berkuasa . Syafi’i.29 Adapun faktor penyebab kehancuran Abbasiyah. Setelah mengalami masa kejayaan. sebagai berikut. Sebab-Sebab Kemunduran Dinasti Abbasiyah Sejak abad ke-7 M bangsa Arab dengan cepat sekali menguasai satu persatu wilayah kemajuan dunia saat itu sampai mereka pernah menjadi penguasa yang sangat kuat dimana peta kekuatan Islam melebar sampai Asia. Berakhirnya kekuasaan Dinasti Seljuk atas Baghdad atau ditandai dengan meninggalnya mas’ud.23 banyak buku dari berbagai bahasa arab dan menjadi buku-buku yang disusun secara sistematis. Internal Semasa Abbasiyah wilayah kekuasaannnya meliputi barat sampai samudera Atlantik. dan Ahmad ibn Hanbal. h.178. 1. Mereka merupakan para Ulama fikih yang paling agung dan tiada bandingannya di dunia Islam. 28 M. h. Malik. op. Dinasti Abbasiyah akhirnya mengalami kemunduran dan kehancuran.28 A.

Di samping itu.24 dan diutara dari laut Kashpia sampai keselatan. teluk Persia. dan elit politik lain yang juga memacu kemunduran dan kehancuran dinasti ini. Oleh karena itu. Disamping itu.. dan kemudian hari didorong oleh para Khalifah yang makin lemah dan malas yang dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang tidak terkendali bagi Khalifah. konflik. …30 Karena tidak adanya suatu sistem dan aturan yang baku menyebabkan sering gonta-gantinya putera mahkota dikalangan istana dan terbelahnya suara istana yang tidak menjadi keatuan bulat terhadap pengangkatan para pengganti Khalifah.. terjadinya banyak wilayah lepas dan berdiri sendiri. sistem komunikasi masih sangat lemah dan tidak maju saat itu. istana. Seperti perang saudara antara Amin-Ma’mun adalah bukti nyata.cit. tidak adanya kerukunan antara tentara. atau terjadi pemberontakan. Ementara itu jauhnya wilayah-wilayah yang terletak di ketiga benua tersebut. Wilayah kekuasaan Abbasiyah yang hampir sama luasnya dengan wilayah kekuasaan dinasti Mongol. h. Sebenarnya pasca Khalifah Ma’mun dinasti ini mulai mengalami kemunduran. Abdul Karim. 31 Ibid.31 30 M. h. menyebabkan tidak cepat dapat informasi akurat apabila suatu daerah ada masalah. tidak mudah dikendalikan oleh para Khalifah yang lemah. 163. op. . 162.

faktor yang penting yaitu merosotnya moral para Khalifah Abbasiyah pada zaman kemunduran. Saat para Wali. Sementara itu.. h. Dengan adanya independensi dinasti-dinasti tersebut perekonomian pusat menurun karena mereka tidak lagi membayar upeti kepada pemerintahan pusat.. rakyat justru makin lemah dan miskin. yaitu jihad. (4) akhirnya terjadi kemerosotan tingkat perekonimian sebagai akibat dari bentrokan politik. op. yang berkembang menjadi pertumpahan darah. Amir. serta melalaikan salahsatu sendi Islam. cit. dijsebutkan faktor-faktor intern yang membuat Daulah Abasiyah lemah kekudian hancur antara lain : (1) adanya persaingan tidak sehat diantara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abasiyah.32 Dalm buku yang ditulis Abu Su’ud33. terutama Arab. h.25 Selain agama juga faktor ekonomi cukup dominan atas lemahnya sendi-sendi kekhalifahan Abbasiyah. 81. (3) munculnya dinastidinasti kecil sebagai akibat perpecahan social yang berkepanjangan. 165 33 Abu Su’ud. Beban pajak yang berlebihan dn pengaturan wilayah-wilayah (Provinsi) demi keuntungan kelas penguasa telah menghancurkan bidang pertaniandan industri. 32 Ibid. dan lain-lain termasuk kalangan istana makin kaya. Disamping itu. . (2) terjadinya perselisihan pendapat diantara kelompok pemikiran agama yang ada. Persia. dan Turki. disisi lain meningkatnya ketergantungan pada tentara bayaran.

. op. 166. Baik di wilayah Islam maupun di wilayah Mongol tersebut. cit. Eksternal Disamping faktor-faktor internal. 000 orang. anak cabang Syi’ah Isma’iliyah ini sangat mengganggu di wilayah Persia dan sekitarnya. salahsatu faktor utama adalah gangguan kelompok Asasin yang didirikan oleh Hasan ibn Sabbah (1256 M) dipegunungan Alamut. Sekte.26 2. Pembantaian massal itu menelan korban sebanyak 800. h. setelah perundingan damai gagal. Latar belakang penghancuran dan penghapusan pusat Islam di Baghdad.35 Ketika bangsa Mongol dapat menaklukkan Baghdad tahun 656/ 1258. ada juga faktor ekstern yang membawa nasib dinasti ini terjun kejurang kehancuran total. akhirnya Khalifah menyerah. Yaitu serangan Bangsa Mongol. Abdul Karim.. ada seorang pangeran keturunan Abbasiyah yang lolos dari pembunuhan dan meneruskan Khilafah dengan gelar Khalifah yang berkuasa dibidang keagamaan saja dibawah kekuasaan kaum Mamluk di 34 M.. h. Iraq. tentara Mongol mengepung kota Baghdad selam dua bulan. namun tetap dibunuh oleh Hulagu.34 Setelah beberapakali penyerangan terhadap Assasin akhirnya Hullagu. 166-167 35 Ibid. Kemudian menuju ke Baghdad. Setelah membasmi mereka di Alamut. cucu Chengis Khan dapat berhasil melumpuhkan pusat kekuatan mereka di Alamut.

dan yang paling menentukan adalah (2) sebuah pasukan Mongol dan Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan. dengan demikian.27 Kairo. Mesir tanpa kekuasaan duniawi yang bergelar sultan. I. (Ciputat: Wacana Ilmu: 1997 . 36 Ali Mutrodi. yaitu perpustakaan di Baghdad.h. 99. yang berhasil menjarah semua pusat-pusat kekuasaan maupun pusat ilmu. Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab. maka hilanglah Khalifah Abbasiyah untuk selamnya. . op.. Jabatan yang disandang oleh keturunan Abbasiyah dimesir itu akhirnya diambil oleh Sultan salami dan Turki Usmani ketika meguasai Mesir tahun 1517.36 Sedangkan faktor ekstern37 yang terjadi adalah (1) berlangsungnya Perang Salib yang berkepanjangan. 37 Abu Su’ud. h. cet. cit. 81-82.

dan pemerintah. Abdul Karim. . Pada masa kuasa Dinasti Abbasiyah banyak kemajuan yang telah dicapai yaitu dalam bidang administrasi. sosial. ilmu pengetahuan.I. Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam cet. h. Dinamakan khilafah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Kesimpulan Setelah kita menguraikan masalah mengenai Dinasti Abbasiyah maka dapatlah kita mengambil suatu kesimpulan yaitu : 1. dan budaya serta Khalifah yang berkuasa. Dinasti Bani Abbas atau khilafah Abbasiyah melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah.dari tahun 132 H (750 M) s. 2007). sosial. dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Al-Abbas. pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik. Kemunduran Dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari banyak faktor yaitu faktor internal dan eksternal. 3.38 2. agama. d 656 H (1258). DAFTAR PUSTAKA 38M.(Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. Selama dinasti ini berkuasa.28 BAB III PENUTUP A. 143.

2003 . islamologi ( jakarta:PT Asdi Maha Satya).2007) Musrifah sunanto. M abdul. Sejarah islam pemikiran dan peradaban islam. cet. bogor :prenada media. History Of The Arabs. I. sejarah islam klasik. Terj. Hassan Ibrahim. Tarikh Al-Islam (Kairo: Maktabah Al-Nahdhoh AlMisyriyah.29 Hassan. islam di kawasan arab (Ciputat wahana ilmu ) 2003 Abu suud. K.(Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.2005) Karim. 2003 Ali mutrodi. cet. Philip. Hitti. I (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->