3. ASPEK-ASPEK INTRINSIK 3.

1 PLOT Dalam glosari mini kesusasteraan, Hashim Awang mengatakan plot adalah susunan peristiwaperistiwa dalam sesebuah cerita bagi karya-karya sastera berbentuk cereka. Susunan itu mungkin dibuat secara tertib mengikut urutan masa, iaitu, peristiwa yang dahulu berlaku didahulukan dan peristiwa yang kemudian berlaku dikemudiankan. Kadangkala plot mungkin tidak menurut susunan masa, iaitu peristiwa yang terjadi kemudian didahulukan penceritaannya dan yang dahulu terjadi diceritakan kemudian. Dalam plot selalunya ada unsur-unsur ketegangan, kebetulan dan kejutan untuk menimbulkan minat pembaca. Dalam plot terdapat juga plot tambahan atau anak plot kepada plot utama, Ia disisipkan di antara bahagian plot utama untuk menimbulkan variasi penceritaan. Plot bawahan ini mengandung susunan peristiwa- peristiwa tersendiri, tetapi masih berhubung dengan plot utama.[7] Dalam Hikayat Awang Sulung Merah Muda, plot hikayat ini mengandungi plot utama dan juga anak plot. Penonjolan plot dalam Hikayat Awang Sulung Merah Muda adalah plot yang menurut susunan masa dari satu peristiwa berpindah kesatu peristiwa yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Hikayat Awang Sulung Merah Muda merupakan prosa lama yang panjang, terdiri daripada 11 bab. Plot Hikayat Awang Sulung Merah Muda dapat dilihat menerusi peristiwa dalam setiap bab. Saya akan cuba sedaya upaya untuk melihat bentuk dan keindahan plot dalam hikayat ini. Nombor-nombor plot seperti di bawah ini adalah plot keseluruhan mengikut susunan peristiwa tetapi dikategorikan kepada dua bahagian iaitu plot utama ditandai dengan kurungan (U) dan plot tambahan (anak plot) ditandai dengan kurungan (A) 3.1.1 PLOT MENGIKUT PERISTIWA DALAM SETIAP BAB BAB 1 Si Helang Mawai mangkat setelah berapa lama memerintah Kerajaan Pati Talak Terengganu. (U) Suami Uli Pati Talak Terengganu menggantikan kerajaan Pati Talak Terengganu.(A) Tuan Puteri Si Helang Bakau anak kepada Si Helang Mawai berkahwin dengan seorang Raja yang tiada bernegeri iaitu Tuanku Si Helang Laut (U) Tuan Puteri Si Helang Bakau dan suaminya Tuanku Si Helang Laut belayar ke negeri Bandar Mengkaleh.(U) Datuk Batin Alam meminang Uli Emak Si Anjing kemudian berkahwin.(A) Tuan Puteri Si Helang Bakau dan Tuanku Si Helang Laut berkaul[8] dan berniat di lautan Tanjung Jati memohon untuk mendapatkan anak.(U) Tuan Puteri Si Helang Bakau hamil dan mengidamkan seekor pelanduk Jantan Putih yang mengandung dan ikan terubuk jantan yang mengarang telur.(U) Tuan Puteri Si Helang Bakau melahirkan seorang anak yang diberi nama Awang Sulung Merah Muda.(U) BAB 2 Tuan Puteri Si Helang Bakau mangkat dan dimakamkan mengikut adat Diraja.(U) Tuanku Si Helang Laut juga mangkat dan dimakamkan berdekatan makam isterinya.(U)

(A) Datuk Batin Alam menyiksa Awang Sulung dengan menyuruhnya melakukan berbagai-bagai kerja.(U) BAB 6 Uli Emak Si Anjing kembali ke negeri Bandar Mengkaleh hendak melihat anaknya.(U) Uli Emak Si Anjing belayar ke tanah Pati Talak Terengganu mengambil upah mangandam.(A) Datuk Batin menikam Awang Sulung dan berlaku pertikaman senjata antara kedua-duanya.(A) Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tunang kepada Raja Mambang Saujana.(A) Datuk Batin Alam menyuruh Awang Sulung membuat pagar sasak[12] dan sebuah kakap[13] panjang tujuh depa sehasta.(U) Awang Sulung berkhatan mengikut adat Istiadat Diraja.(U) BAB 5 Awang Sulung masuk ke geliung milik raja dari negeri Semarang Tanah Jawa.(U) Awang Sulung balik semula ke Bandar Mengkaleh dan berkahwin dengan Tuan Puteri .(U) Datuk Batin Alam mengupah orang untuk mengasah gigi[11] Awang Sulung. kemudian Awang Sulung berjanji menjadi hamba kepada tuan puteri(U) Awang Sulung kembali ke istana Datuk Batin Alam dan melunaskan hutangnya. (U) Tuan puteri Dayang Seri Jawa dari Tanah Semarang Jawa belayar ke Bandar Mengkaleh untuk melihat Awang Sulung dengan menaiki Geliung[14] Panjang.(U) Tuan Puteri Seri Jawa memberi pinjaman wang kepada Awang Sulung.(U) BAB 4 Awang Sulung pergi ke rumah emak saudaranya untuk meminta pertolongan tetapi dihalau.(A) Awang Sulung menyamar sebagai budak sakai atau budak hitam.(U) Awang Sulung keluar mengembara dan meninggalkan Datuk Batin Alam dan Puteri Dayang Nuramah.(U) Awang Sulung meleraikan peperangan Tuan Puteri Dayang Nuramah dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa.(A) Tuan Puteri Dayang Nuramah menyerang Tuan Puteri Dayang Seri Jawa kerana merebut Awang Sulung.BAB 3 Datuk Batin Alam dan Uli Emak Si Anjing memelihara Awang Sulung dan dijadikan anak angkat.(U) Datuk Batin Alam menghantar Awang Sulung dan anaknya Puteri Dayang Nuramah belajar Al-Quran dan Merawi[9](U) Datuk Batin Alam menghantar Awang Sulung belajar ilmu Mantik[10] dan Nahu.(A) Uli Emak Si Anjing mengetahui Awang Sulung disiksa oleh suaminya Datuk Batin Alam. (U) Tuan Puteri Dayang Nuramah mendesak Awang Sulung lari meninggalkan Datuk Batin.(U) Datuk Batin Alam mengajar Awang Sulung ilmu silat dan ilmu Kebal.(A) Awang Sulung masuk ke hutan meminta pertolongan kepada Tukang dari kayangan untuk membuat kakap. (A) Datuk Batin Alam mendesak Awang Sulung membayar balik wang yang digunakan untuk upah mengasah gigi.(U) Awang Sulung meminta pertolong kepada Tuanku Nahkoda Tua untuk membayar hutang mengasah gigi kepada Datuk Batin Alam tetapi ia dihalau.

Tuanku Nahkoda Tua dan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa mengetahui identiti sebenar Budak Hitam iaitu Awang Sulung.(U) Awang Sulung bertemu Ibu saudaranya Uli Emak Hitam Pasir Panjang.(U) 3.(A) 3.1.(A) BAB 9 Awang Sulung berkahwin dengan Tuan Puteri Pinang Masak.(U) Tuan Puteri Dayang Seri Jawa melakukan tipu helah agar Awang Sulung Balik ke Geliung.(U) Awang Sulung bertemu dengan Tuan Puteri Mayang Mengurai kemudian mereka kahwin. Sebagai contoh dalam bab 3 terdapat anak plot. (U) Awang Sulung berulang-alik menemui keempat-empat isterinya. iaitu Datuk Batin Alam menyiksa Awang Sulung dengan menyuruhnya melakukan berbagai-bagai kerja. (A) BAB 10 Awang Sulung meneruskan pelayarannya dengan Tuan Puteri Jawa hingga sampai ke Negeri Pasir Panjang.(A) Awang Sulung menang bersabung ayam kerana menyeru tuah ayam sabungannya yang bernama Kinantan[15] suci.(U) Awang Sulung berperang dengan Tuanku Mambang Saujana dan berjaya menewaskan dengan memanggal leher Tuanku Mambang Saujana(U) Awang Sulung dan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa berarak diseluruh tanah Semerang Jawa meraikan perkahwinannya dan kemenangannya. Motif penyiksaan ini adalah sebagai titik tolak atau penggerak berlakunya penggembaraan Awang Sulung (Plot Utama).(U) BAB 8 Awang Sulung mengetahui Uli Pati Talak Terengganu adalah Ibu Saudaranya.[16]Kepelbagaian ini dapat dilihat dalam plot-plot kecil.(U) BAB 7 1. Jika tidak ada penyiksaan ini sebagai misal sahaja tentu Awang Sulung hanya mengembara tanpa digerakkan oleh satu peristiwa (Penyiksaan ).2 KEINDAHAN PLOT Menurut Lufti Abas keindahan bagi sesuatu plot itu adalah cerita yang mempunyai kepelbagaian plot iaitu antara plot utama dan plot-plot kecil.(U) 2.(U) Awang Sulung bertemu dengan tunang Tuan Puteri Dayang Seri Jawa iaitu Tuanku Mambang Saujana. Dalam plot-plot kecil ini sebetulnya mempunyai motif yang berhubung dengan plot utama.Ini bermakna plot yang sedemikian kelihatan dangkal (terus-menerus) dan tidak ada nilai-nilai keindahan.(U) Awang Sulung mempelajari adat-adat di Gelanggang semasa berada di Negeri Pati Talak Terengganu. Awang Sulung menyelamatkan geliung panjang daripada serangan perompak-perompak yang diketuai oleh Panglima Helang Laut. .Dayang Nuramah. Awang Sulung berkahwin dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dan meneruskan pelayaran hingga sampai ke negeri Pati Talak Terengganu.(U) BAB 11 Tuan Puteri Dayang Seri Jawa melakukan tipu helah agar Awang Sulung Balik ke Geliung dan meneruskan pelayaran mereka ke Tanah Semarang Jawa.

Awang Sulung dipelihara oleh Datuk Batin Alam dan dijadikan sebagai anak angkat.1. atau 20:17 . kedua ayah dan bondanya mangkat setelah melahirkan Awang Sulung. Nisbah yang agak seimbang misalnya 7:4. . Kesimbangan ini dapat dilihat dari segi jumlah ratio atau nisbah yang diperolehi di antara plot utama dengan plot kecil. Setelah berjaya dileraikan. P5 – Mengisahkan pelayaran Awang Sulung ke Negeri Pati Talak Terengganu dan berkahwin dengan Tuan Puteri Pinang Masak . 3. keseimbangan juga adalah salah satu syarat dalam menganalisis keindahan plot.Selain daripada kepelbagaian plot.Bahagian awal Hikayat Awang Sulung Merah Muda mengisahkan latar belakang ayah Awang Sulung. nisbah seperti di atas terlalu jauh daripada tuntutan dalam erti keindahan. P4 – Awang Sulung terpaksa meleraikan peperangan antara Tuan Puteri Dayang Nuramah dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Ia dikatakan sebagai plot mudah kerana jalan ceritanya berurutan mengikut perkembangan waktu dan peristiwa yang dihadapi oleh Awang Sulung. Konflik yang dihadapi Awang Sulung meleraikan kemarahan (tipu helah) Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Awang Sulung berkahwin dengan Tuan Puteri Dayang Nuramah. P3 – Awang Sulung keluar mengembara dan menghadapi berbagai rintangan semasa berada dalam pengembaraannya diantaranya ia terpaksa menjadi budak sakai atau budak hitam dan menjadi hamba kepada Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. P6 – Mengisahkan pelayaran Awang Sulung ke Negeri Pasir Panjang dan berkahwin dengan Tuan Puteri Mayang Mengurai. Konflik Awang Sulung sekali lagi meleraikan kemarahan (tipu helah) Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Sebagai contoh dapatlah diperhatikan seperti Rajah dibawah ini: P7 P8 P9 Huraian Rajah: P1 . Datuk Batin Alam menyiksa Awang Sulung sehingga Awang Sulung terpaksa keluar mengembara untuk melunaskan hutangnya kepada Datuk Batin Alam. P2 .3 BENTUK PLOT Plot Hikayat Awang Sulung Merah Muda boleh dikatakan sebagai plot Mudah atau kronologi. Jumlah nisbah yang diperolehi di antara plot utama dengan anak plot adalah 38:15. Ini bermakna dari segi kesimbangannya tidak menepati syarat keindahan plot.

dan sebab ia pergi keluar mengembara. Babak yang pertama mengandungi cerita lahirnya tokoh itu ke dunia dengan segala tanda-tanda dan alamat kebesarannya. Mohd Taib Osman mengatakan bahawa pada dasarnya cerita-cerita penglipur lara Melayu mempunyai tiga babak. Dan babak yang penghabisan ialah apabila tokoh itu berjaya menghasilkan tujuan pengembaraannya dan balik kenegerinya. Penganayaian ini tergambar dalam satu peristiwa: Maka titah Tuanku Datuk Batin Alam: . Ini adalah susunana cerita yang dasar[17] 3.2 JALAN CERITA (Fabula) Dalam kata penghantar Hikayat Awang Sulung Merah Muda. Dalam cerita yang bermula dengan kelahiran. Babak kedua ialah cerita pengembaraannya yang penuh dengan episod yang menunjukkan kehandalan dan kegagahan tokoh itu. Maka puteranya itu keluar daripada kandungan bondanya: Tujuh bilah lantai terpatah. Berbunyi sekalian bunyi-bunyian. 3.2. Awang sulung menghadapi masalah yang memaksa dirinya supaya keluar mengembara. tanda-tanda dan alamat kelahiran Awang Sulung digambarkan dengan suasana alam yang hebat. (hlm:2) Sebelum pengembaraan. P8 – Awang Sulung berjaya menewaskan Tuanku Mambang Saujana P9 – Awang Sulung berarak bagi meraikan perkahwinannya dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dan kemenengannya menewaskan Tuanku Mambang Saujana.1 Kelahiran atau sebelum Pengembaraan. Berderu-deru hujan panas. Penggembaraan ini berpunca daripada perlakuan manusia iaitu faktor penganayaian yang mengerakkan berlakunya pengembaraan Awang Sulung yang dilakukan oleh Datuk Batin Alam. dan ini jelas digambarkan dengan bahasa irama yang mencerminkan suasana alam tersebut: Maka Tuan Puteri pun lepaslah gering bersalin. Panah-memanah halintar.P7 – Awang Sulung bertikam senjata dengan Tunang Tuan Puteri Dayang Seri Jawa iaitu Tuanku Mambang Saujana. Tujuh mengkawan atap terpatah.

Awang Sulung terpaksa menyamar sebagai budak sakai atau budak hitam.3 Selpas Pengembaraan. Semasa berada di Semarang Tanah Jawa berlaku peperangan antara Awang Sulung dengan Tuanku Mambang saujana. kemudian berlabuh di Negeri Pati Talak Terengganu. “Di manakah anakanda mendapat wang? sedangkan makan minum ayahanda memberikan” Maka bertambah-tambahlah murka Datuk Batin Alam. wira menghadapi peristiwa suka duka. Pengembaraan Awang Sulung bermula dari negeri Bandar Mengkaleh. batang birah.” Maka jawab Awang Sulung. Awang Sulung bertemu ibu saudaranya iaitu Uli Emak Hitam Pasir Panjang.”(hlm:40) 3.2. Kejayaan Awang Sulung menghapuskan tunang Tuan Puteri Dayang Seri Jawa diraikan oleh rakyat Negeri Tanah Semerang Jawa. Awang Sulung meminta izin kepada isterinya untuk mengunjungi isteri-isterinya yang lain. tetapi peperangan ini berjaya dileraikan oleh Awang Sulung. Pertemuannya dengan Awang Sulung juga membawa kepada perkahwinan. Mereka diarak dengan menaiki gajah.“jikalau engkau tiada bayar rial aku kurang dua tiga puluh rial batu tentulah engkau dibunuh sekali ini. Tiba di balai penghadapan diringi pula dengan nobat dan nafiri. Bersama-sama dalam geliung ialah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. berlaku peperangan di antara Tuan Puteri Dayang Nuramah dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa kerana merebut Awang Sulung.2. Di antaranya Awang Sulung menyusup masuk ke geliung milik raja dari negeri Semarang Tanah Jawa. bersama budak hitam (Awang Sulung). Pada kelazimannya. tetak rendah dihamburkan. batang pisang. dalam penggembaraan.2 Semasa Pengembaraan. Awamg Sulung bertemu dengan ibu saudaranya yang bungsu iaitu Uli Pati Talak Terengganu anaknya bernama Tuan Puteri Pinang Masak. Dalam pelayaran Tuan Puteri Dayang Seri Jawa kebandar Mengkaleh. sehingga teranglah di dalam kampong yang besar. Di negeri Pati Talak terengganu. Perkahwinan Awang Sulung dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa diraikan dengan penuh adat istiadat kebesaran istana. 3. Peperangan ini disebabkan Awang Sulung telah menghawinkan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tunang Tuanku Mambang saujana. Pelbagai peristiwa yang berlaku dalam pengembaraan ini. Rajanya bernama Datuk Nahkoda Tua. tetak tingginya diendapkan. kemudian di Negeri Pasir Panjang. Puteri Raja negeri Pasir Panjang iaitu Tuan Puteri Mayang Mengurai telah terpikat dengan Awang sulung yang akhirnya membawa kepada perkahwinan. dan seterusnya ke Negeri Semarang Tanah Jawa. “Baiklah abang lari. adinda boleh memegangkan pinggang ayahanda.3 TEMA . habis berputusan batang pinang. lalu menghunus pedang panjang sambil menetak kepada Awang Sulung. 3. Peperangan ini berpihak kepada Awang Sulung. Semasa berada di Negeri Pasir Panjang. lalulah berkata Tuan Puteri Dayang Nuramah. Maka dilepaskan oleh Awang Sulung. Rakyat menunjukkan taat setia kepada Awang Sulung di samping meraikan perkahwinannya. Selang berapa lama Awang Sulung berada di Negeri Tanah Semerang Jawa.

di sebalik lambang. Kerakusan Tuanku Mambang Saujana untuk memiliki Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Peristiwa ini membawa persoalan bahawa kepuasan duniawi tidak akan membahagiakan manusia 3. Watak yang digambarkan melalui keempat watak ini jelas menunjukkan bahwa mereka ini mempunyai jiwa yang besar untuk mencapai hajat dan hasrat masing-masing. Tema dalam sesebuah karya klasik mengandungi beberapa tema iaitu tema utama dan tema sampingan.4 Watak dan perwatakan. Di antara watak dengan peristiwa mempunyai hubungan yang saling bantu-membantu untuk menunjang kepada tema. Tema ini dapat dilihat melalui watak Mambang Saujana. Biasanya Sarjana Melayu berpendapat: “Tema utama cerita-cerita penglipur lara ialah pengembaraan anak-anak raja besar untuk mencari sesuatu.3. Perbincangan mengenai watak dalam analisis ini tertumpu hanya kepada yang menjadi persoalan sahaja dan watak-watak yang lain diterangkan dengan secara ringkas. WATAK DAN PERWATAKAN Watak Wira (Protagonis) Watak Wirawati Watak Jahat (antagonis) Watak Pembantu Awang Sulung Merah Muda * Tuan Puteri Dayang Nuramah .2 Tema Sampingan Di samping tema utama. cerita-cerita penglipur lara Melayu mempunyai tema yang berbagai-bagai ragam.1 Tema Utama Dalam Hikayat Awang Sulung tema utama dapat dilihat melalui beberapa peristiwa peperangan di antara Awang Sulung dengan Mambang Saujana membawa persoalan bahawa hanya orang yang berjiwa besar saja yang akan berjaya. walaupun sebenarnya Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tidak menyukai Tuanku Mambang Saujana.3. bahasa. Mungkin yang dicari itu jodohnya atau barang-barang hikmat yang diperlukan untuk kejayaannya[18] Terdapat beberapa tema yang boleh diketengahkan dalam hikayat ini. akhirnya membawa padah pada dirinya kerana ia sanggup menentang demi kepuasan yang ingin dicapainya. 3. motif dan juga perlakuan watak. Sama juga halnya dengan peperangan yang berlaku di antara Tuan Puteri Dayang Nuramah dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Tema ini tersembunyi di sebalik peristiwa-peristiwa yang berlaku. 3.Seperti juga jenis kesusasteraan yang lain. ada juga tema sampingan.

* Tuan Puteri Dayang Seri Jawa * Datuk Batin Alam * Tuanku Mambang Saujana * Tuan Puteri Dayang Mengurai * Tuan Puteri Pinang Masak * Bujang Selamat * Si Kembang Cina * Awang Sulung Merah Muda Dari segi Fizikalnya. Awang Sulung adalah seorang yang memiliki wajah yang tampan. Awang Sulung juga digambarkan seorang yang gagah dan berani. Kegagahan dan keberanian Awang Sulung terbukti dalam sebuah pantun sewaktu hulubalang Mambang .Awang Sulung juga mempunyai kecerdasan fikiran dalam menguasai ilmu yang dipelajarinya seperti ilmu Merawi. nahu dan juga ilmu pencak silat dan ilmu kebal. Ketampanan ini terbukti melalui peristiwa perkahwinannya dengan empat orang Puteri.Selain daripada itu.

Di antara episod yang menggambarkan kejahatan Datuk Batin Alam ialah sewaktu Datuk Batin Alam menyuruh Awang Sulung memukat ikan. kedua dermawan. “Apakah sebabnya ayahanda hendak membunuh Awang Sulung? Apakah salah derhakanya kepada ayahanda?”(hlm:40) Tuan Puteri Dayang Seri Jawa Tuan Puteri Dayang Seri Jawa digambarkan seorang yang mempunyai paras rupa yang cantik. lengkap sifat yang tujuh laksana. tiada ketahuan marahnya lagi langsung berangkat dari situ. (Hlm:41) Datuk Batin Alam Di gambarkkan seorang yang jahat . sifat jahat yang dimiliki oleh Datuk Batin Alam ini menyebabkan Awang Sulung lari mengembara. Maka berkata Tuan Puteri Dayang Nuramah. terlalu elok rupanya. keenam sebenar perempuan. Perasaan Simpati yang dimiliki oleh Dayang Nuramah juga digambarkan sewaktu bapanya menyiksa Awang Sulung.Saujana mengetahui Tuan Puteri Dayang Seri Jawa telah berkahwin dengan Awang Sulung: Maka titah Awang Sulung Merah Muda. keempat gurauan. Dia mudah jatuh cinta sebaik saja dia mendengar keelokan paras rupa Awang Sulung. Dia memohon ayahandanya untuk belayar ke Bandar Mengkaleh.. Kalau tidak berisi padi. patik tidak tahu memukat. kelima cumbuan. Apa guna berambut panjang.. melainkan aku bunuh engkau” (Hlm:37) . “Jikalau tidak dengan segera engkau pergi. Maka keluarlah Tuanku Datuk Batin Alam bertanya.. ketujuh setiawan. “Ikan tiada. Kecantikan dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuan Puteri Dayang Seri Jawa digambarkan oleh pengarang: . Dia bijak membuat helah sehingga Awang Sulung terpaksa menentang tunangannya Tuanku mambang Saujana. ketiga hartawan. Apa guna kepuk di ladang.dinamakan baginda puteranya itu Tuan Puteri Dayang Seri Jawa.(hlm:36) Kejahatan ini lebih jelas lagi apabila Datuk Batin Alam hendak membunuh Awang Sulung: Maka murka baginda merah padam warna mukanya. “Hai encik-encik panglima dengarkan ibarat beta. Kalau tidak berani mati?” (hlm : 111) Tuan Puteri Dayang Nuramah Seorang yang berperwatakan pencemburu dan pemarah sehingga berlaku peperangan dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa setelah menjumpai Awang Sulung bersama dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Maka ia pun kembali ke istana. tiada bertolok di dalam jajahan negeri Semarang tanah Jawa.” Lalulah murka Tuanku Datuk Batin Alam ditampar diterajangnya Awang Sulung Merah Muda. “Dimana ikan engkau dapat?” Maka sembah Awang Sulung Merah Muda.. tubuhnya batang menjelai. sifatnya putih kuning. pertama bangsawan.

tetapi dia tetap ingin terus memiliki Tuan Puteri Dayang Seri Jawa .1 Persoalan: siapa sebenarnya antagonis (Jahat). walaupun tuanangannya Tuan Puteri Dayang Seri Jawa membencinya. Hal ini terbukti apabila Awang Sulung diraikan oleh rakyat Tanah Semerang Jawa setelah Awang Sulung berjaya memenggal leher Mambang Saujana. Jika di lihat pada Judul hikayat iaitu ‘Hikayat Awang Sulung Merah Muda’ maka dengan sendirinya watak utama dalam hikayat ini adalah Awang Sulung Merah Muda. Dari sudut yang lain.Tuanku Mambang Saujana Seorang yang jahat.. Kebenciannya terhadap Mambang Saujana memang dari awal lagi iaitu sebelum pertemuannya dengan Awang Sulung. perbuatan Awang Sulung menentang Mambang Saujana memang wajar kerana dia juga mempertahankan hak seorang wanita dalam menentukan soal memilih suami. perbuatan Awang Sulung merebut tunang Tuanku Mambang Saujana adalah sikap yang bertentangan dengan tatasusila masyarakat Melayu. watak-watak yang menentang dan memusuhi Awang Sulung dengan sendirinya menjadi watak antagonis seperti Tuanku Mambang Saujana. Awang Sulung sebagai Antagonis . suatu dilema yang dihadapi oleh Tuan Puteri apabila ia telah jatuh hati kepada Awang Sulung.Di samping itu . dalam masa yang sama Hang Tuah juga melanggar tatasusila orang Melayu iaitu melarikan Tun Teja. bukan atas dasar kebencian atau keterpaksaan. Tuanku Mambang Saujana pula diberi seolah-olah sebagai watak antagonis sedangkan dia sebetulnya mempertahankan hak dirinya terhadap tunangnya yang dikahwini oleh Awang Sulung. Jika dipandang dari sudut masyarakat yang melahirkan hikayat ini. Ini sudah menjadi kebiasaan dalam hikayat-hikayat Klasik seperti Hikayat Hang Tuah. Kedua: Dalam hikayat ini ada dinyatakan bahawa Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tidak menyukai Mambang Saujana. Awang Sulung sebagai Protagonis Pertama: Seperti yang dikatakan tadi. dialah dianggap sebagai wira dalam masyarakat di zamannya. Siapa menang dan berjaya membuktikan kegagahannya. 3. jika dilihat pada judul hikayat itu sendiri menunjukkan bahawa watak utama dalam hikayat ini adalah Awang Sulung. motif perebutan ini juga menunjukkan kegagahan dan kehandalan seseorang lelaki. Jadi. Dalam Hikayat Awang Sulung kita boleh meletakkan Awang Sulung dan Mambang Saujana sebagai Protagonis atau antagonis dengan memberikan hujah-hujan yang konkrit.4. Persoalan yang menjadi pokok dalam aspek ini ialah untuk menentukan siapakah sebenarnya watak antagonis dan protagonis di dalam hikayat ini. Dia sanggup berperang dengan Awang Sulung Merah Muda disebabkan kerakusaannya untuk memiliki Taun Puteri Dayang Seri Jawa. Awang Sulung Merah Muda atau Tuanku Mambang Saujana. Sama halnya dengan sastera hikayat yang lain seperti hikayat Hang Tuah yang dikatakan sebagai watak utama. Ini dapat kita tafsirkan bahawa delima seorang wanita soal memilih suami harus dileraikan dengan adanya seseorang yang boleh memberi bantuan. apakah perbuatan ini boleh dikatakan sebagai watak Protagonis?. Jadi.

Dari sudut yang lain pula. Jika dilihat episod pertikaman di antara keduanya. apalagi pembaca moden masa kini. (hlm:112) Pengakuan Awang Sulung juga menggambarkan keperibadiannya sebagai seorang antagonis. Awang Sulung bukan saja melanggar tatasusila orang Melayu. Awang Sulung bukan saja mencerobohi hak orang lain..Watak Awang Sulung boleh juga diletakkan sebagai watak jahat. Mambang Saujana sebagai Antagonis Perwatakan Mambang Saujana harus dilihat dari dua sudut aspek yang berbeza iaitu penilaian dalam masyarakat yang melahirkan hikayat ini dan masa yang telah merentasi zamannya. tetapi begitulah hakikat dalam masyarakatnya yang lebih mengutamakan kepahlawanan. tiadalah beta mengambil tunangnya. bahkan Awang Sulung menentang orang yang telah mempertahankan haknya dan berjaya membunuh Mambang Saujana .Jikalau beta tiada berani mati. sebelum pertikamannya dengan Mambang Saujana. Adalah satu pekara yang tidak adil apabila kegagahan itu di tempatkan yang teratas . Bagi pembaca moden perbuatan Awang Sulung sudah setentunya mencerminkan peribadinya sebagai orang yang telah mencerobohi hak orang lain. “Biar mati beta.. maka Awang Sulung adalah wira masyarakatnya. sudah menjadi kebiasaan dalam hikayat-hikayat Klasik.. bahawa watak-watak yang menentang dan memusuhi watak utama dengan sendirinya menjadi watak antagonis seperti Tuanku Mambang Saujana. Awang Sulung harus diletakkan sebagai watak antagonis. (hlm:113) Kata-kata ini adalah satu pengakuan bahawa Awang Sulung tidak memperdulikan hak orang lain setelah dia merampas tunang Mambang Saujana. Dalam hal ini. malah melanggar etika sebagai orang Islam. Mambang Saujana sebagai Protagonis Mempertahankan hak sebagai seorang yang telah mempunyai ikatan pertunangan adalah satu kewajaran pada diri seseorang. Semangat inilah yang boleh menempatkan diri Mambang Saujana sebagai watak Protagonis. Maka kembalilah hulubalang persembahkan titah itu kepada Tuanku Mambang Saujana. Kegagahan dan kepahlawanan seseorang dalam masyarakat di zamannya adalah satu keutamaan untuk meletakkan seseorang itu sebagai wira. Soal tunang yang tidak menyukai bukanlah menjadi persoalan.. boleh menimbulakan rasa tidak puas hati terhadap Awang Sulung yang dikatakan sebagai watak utama. Seperti yang dinyatakan tadi. jikalau Awang Sulung Merah Muda itu tiada terbunuh oleh beta ini dengan pedang jenawi selebar daun birah. keutamaan ini tidak akan dipandang pada masa yang telah merentasi zamannya. Apa yang penting ialah maruah diri harus ditebus hingga ke titik darah yang terakhir. kegagalan dan kekalahannya menentang Awang Sulung meletakkan dirinya sebagai watak antagonis.. dimana-mana pun boleh didapatinya. Walau bagaimanapun. Petikan di bawah ini jelas membuktikan bahawa hak harus dipertahankan: Maka bertitah Tuanku Mambang Saujana dengan merah padam warna mukanya. malah dia juga mempersenda-sendakan hak seseorang apabila dia ditentang.. Awang Sulung menyampaikan katakatanya kepada hulubalang Mambang Saujana : . “Apakah faedah kita berperang? Jikalau Tuanku Mambang Saujana indahkan isteri... hal ini terbukti melalui kata-kata Awang Sulung: Maka tersenyum Awang Sulung Merah Muda seraya bertitah..” (hlm:112) Tragedi yang menyedihkan apabila Mambang Saujana tewas dalam mempertahankan haknya terhadap tunangnya.

pencerminan hubungan antara Raja dengan rakyat memang amat ketara. rakyat. baik yang moden mahupun yang lama itu. dan di Negeri Tanah Semarang Jawa. Yang jarak tolak-tolakan. 4. “Apa sebab bidan tiada mahu datang?. Mereka . Hal ini terjadi kepada Bidan Tua bidan ketujuh yang enggan membidankan Si Helang Bakau pada mulanya ketika hendak melahirkan Awang Sulung..( hlm:3) Titah raja adalah merupakan undang-undang. : Setelah didengar oleh Tuanku Si Helang Laut lalu dititahkannya dengan murkanya. ASPEK-ASPEK EKTRINSIK 4. serta lembaga yang dua belas suku dengan segala juak-juak.1.. tidakkah hasil-hasil sastera. laki-laki dan perempuan belaka semuanya datang mengadap: Yang capik datang bertongkat Yang buta meraba-raba.sebagai penilaian sama ada yang baik dan yang buruk. di tanah daratan. hulubalang.5 LATAR CERITA Latar cerita dalam hikayat ini meliputi latar yang luas. Melanggar atau enggan mentaatinya adalah satu penderhakaan. analisis tertumpu pada aspek kemasyarakatan dan kebudayaan. Tempat-tempat peristiwa yang berlaku digambarkan di dasar lautan.1 Kemasyarakatan. Manakala kesetiaan rakyat pula menggambarkan betapa pentingnya seorang raja dalam kehidupan beraja.Orang menderhaka kepada undang-undang dengan keadilan apa guna ditaruh di dalam negeri?” (hlm:10) Dalam sistem beraja. tua dan muda. Yang pendek tinjau-meninjau. Taib Osman dalam kata penghantar Hikayat Awang Sulung Merah Muda. 3. merah padam warna mukanya. Yang kurap mengekor angin.. di sekitar istana dan negeri-negeri seperti Negeri Bandar Mengkaleh. sedikit sebanyak merupakan pencerminan hidup manusia? Cerita-cerita rakyat Melayu mencerminkan kebudayaan Melayu pada tempat dan zaman cerita-cerita itu hidup. Dalam hikayat Awang Sulung. rakyat akan datang menjunjung titah: Maka berhimpunlah penghulu yang empat suku. Raja sebagai peneraju negeri adalah tempat rakyat berteduh dan melahirkan taat setia yang tidak berbelah bahagi. Negeri Pati Talak Terengganu..[19] Bertolak daripada kenyataan ini. Yang kecil terambin lintang.1 Weltanschuung Seperti yang dikatakan oleh Mohd. tentera kecil dan besar. Yang tuli leka bertanya. 4. anak adalah penting sebagai waris peneraju taktha kerajaan. misalnya apabila Raja bertitah.

pergilah panggil isi negeri.1. sebagai seorang raja perlulah ada ilmu di dada. patik memohon melenggang perut adinda. lebih-lebih lagi ilmu mempertahankan negara.. Atas dasar ilmu yang dimilikinya inilah yang boleh meyakinkan rakyatnya sehingga dia layak menjadi seorang raja. kegembiraan. Awang Sulung memang dari kecilnya digambarkan sebagai seorang yang mempunyai ilmu silat dan ilmu kebal. lalu ditepung tawari Tuanku Si Helang laut dua laki isterinya. Ini menunjukkan bahawa hanya anak sajalah yang layak mewarisi taktha Kerajaan. bahasa pantunlah yang paling banyak menonjol. Si Helang Bakau dan Si Helang Laut yang memerintah Bandar Mengkaleh amat risau tentang ini. ketinggian ilmunya dari segi kepahlawanan akhirnya meletakkan dirinya sebagai seorang raja yang dikasihi.”( hlm:8) . Selain daripada itu. kata ungkapan ‘Bahasa menunjukkan Bangsa’ sememangnya mencerminkan satu budaya bangsa melalui petuturan yang selalu diungkapan. Anggapan masyarakat di zaman itu. Dalam hikayat Awang Sulung. terdapat 116 pantun yang dituturkan oleh watakwatak. sudah mandi kedua laki isterinya dikenakan balik pakai-pakaian lalu berarak berangkat pulang. nahu dan juga semantik. Ini juga menunjukkan bahawa orang Melayu sikapnya tidak terus-menerus (polos) atau berterus terang apabila mengatakan sesuatu yang tidak baik.2 Gaya Bahasa Gaya Bahasa dalam hikayat ini turut memaparkan suatu budaya dalam masyarakat melayu. lalu mengadap bidan bertujuh kepada Tuanku Si Helang Laut.: .. di samping mempunyai ilmu merawi. bersiram mandi air tolak bala dan air doa selamat. kemarahan. adat perkahwinan Di raja. rasa suka.akan merasa bimbang jika tidak mempunyai anak. sama ada dalam kesedihan. hendak cari sekalian permainan. sehingga mereka pergi berkaul dan berniat di Lautan Tanjung Jati memohon supaya dikurniakan anak. dan adat dalam tuturkata dalam masyarakat melayu fedual. Telah sampai ke istana. sama ada yang berupa sindiran. 4. “Patik mengadap ke bawah duli. dan juga peperangan. Pantunlah yang paling menonjol dalam pertuturan masyarakat di zaman itu. terdapat gambaran adat seperti adat melenggang perut[20]. Dalam adat melenggang perut pelbagai upacara yang diadakan di antaranya persembahan pencak silat dan nyanyian gendang rebana: Jikalau sudah sedia cukup sekaliannya.1.. segala teguran dan tegahan lebih elok dipertuturkan dalam pantun agar tidak menyinggung perasaan seseorang.Maka diramas bidan yang tua. 4. berhajat dan sebagainya.orang: Pandai pencak dengan silat Pandai gendang dengan rebana Pandai rebab dengan kecapi. Misalnya pantun yang bernada sedih dituturkan oleh Tuan Puteri Dayang Nuramah sewaktu Awang Sulung melarikan diri disebabkan penyiksaan Datuk Batin Alam. Seperti halnya yang berlaku terhadap Awang Sulung.2 Kebudayaan Dari aspek kebudayaan.”(hlm:13) Tuturkata dalam masyarakat ini menunjukkan bahawa orang Melayu kaya dengan budi bahasa dan sopan santun.

perintah raja. KESIMPULAN Berdasarkan kepada penghuraian di atas jelas bahawa cerita penglipur lara bukan saja cerita yang disampaikan hanya dikala hati berduka lara. Jikalau direndam. (hlm:12) Pengunaan bahasa Arab juga diselitkan pada pemulaan cerita. Jikalau dijemur. Perkataan-perkataan ini dipinjam daripada bahasa Arab. 5. mungkin kita tidak dapat memberikan penghargaan pada ceritacerita rakyat seperti yang dapat kita berikan kepada kepada hasil-hasil sastera zaman kita sendiri. sebanyak sedikit merupakan pencerminan hidup manusia?”[22] CHARTA 1 – PERKAHWINAN ASMM DENGAN AHLI KELUARGA SHM UESA + DBA UPTT UEHPP SHB + SHL TPDN + ASMM TPPM + ASMM TPMM + ASMM ASMM . bertambah basah. Beribu cermin di pinggangnya Di pasangkannya: Kain cindai neka selasih.Taib Osman: “Sebagai pembaca moden.“Sudah tudung terendak bantan. Bahasa berirama yang mengambarkan pakaian dapat dilihat ketika Si Helang Bakau sedang bersalin hendak melahirkan Awang Sulung: “Maka disarungkan oleh Tuanku Si Helang laut: Seluar sutera. bahasa berirama juga bahasa yang paling banyak digunakan dalam memberikan gambaran suasana alam. Selain daripada itu terdapat juga perkataan seperti Syahdan. misalnya ‘Wabihi Nastainu Billahi. baik yang moden mahupun yang lama itu. pakaian. terlihat juga pada kita nanti betapa tajamnya perhatian pengolah-pengolah cerita rakyat itu terhadap manusia dengan hidupnya. Beratus cermin di kakinya. arakian dan juga hatta. santap dan juga taat setia rakyat. seluar alang. Padi Siapa diletakkan? Sudah untung peminta badan. Tidakkah hasil-hasil sastera. Tetapi jikalau kita menungkan sebentar. bahkan disebalik cerita-ceritanya terselit amanat. Cerita-cerita rakyat dengan alam keghaibannya mungkin membosankan kita. Ini lah yang dikatakan oleh Mohd. Pada siapa dikatakan” (hlm:41) Selain dari pantun. pencerminan suatu masyarakat di zamannya dan juga menunjukkan ketajaman fikiran pengarang dalam mengolah cerita-ceritanya. bertambah kering.[21] Pengunaan bahasa ini jelas menunjukkan bahawa Islam telah pun bertapak pada zaman itu.

+ = Tanda Perkahwinan [1] Siti Aishah Mat Ali.1993:80:81 [6] Awang Bin Ahmad.“Analisis isi cerita-cerita Tarik Selampit Di Kelantan: ‘cerita Selampit’. 1987:71:72 [3] Ibid : hlm 71 [4] Judul Hikayat pada cerita-cerita ini telah diberikan oleh penyusun atau penyelenggara ( Zalila Sharif & Jamilah Hj Ahmad). = Tanda sebagai anak. Di petik dalam buku “Sekitar Kritikan Sastera Melayu Brunei”. “Glosari Mini Kesusasteraan” Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Dewan Bahasa Dan Pustaka.1991 : 94. “Glosari Mini Kesusasteraan”. [2] Hashim Awang. ‘Sastera Rakyat (Diangdangan): Peranan dan Perkembangannya Dalam Kesusasteraan Melayu’ dalam kertas kerja yang dibentangkan pada 29 November 1985 semasa Hari Sastera’85 di Pulau Pinang. [13] Kakap : Perahu yang sempit dan rendah [14] Geliung adalah sebuah Kapal bahtera yang besar dan panjang yang digunakan untuk belayar. ‘Sastera Rakyat’ dlm “Kesusasteraan Melayu Tradisinal”. Dewan Bahasa dan Pustaka. NBD. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. 1987: 75 [8] Berkaul membawa maksud bernazar.SHM = Si Helang Mawai UESA = Uli Emak Si Anjing DBA = Datuk Batin Alam UPTT = Uli Pati Talak Terengganu UEHPP = Uli Emak Hitam Pasir Panjang SHB = Si Helang Bakau SHL = Si Helang Laut TPDN = Tuan Puteri Dayang Nuramah TPPM = Tuan Puteri Pinang Masak TPMM = Tuan Puteri Mayang Mengurai ASMM = Awang Sulung Merah Muda CHARTA 2 – PERKAHWINAN ASMM DENGAN PIHAK LAIN Nahkoda Tua Tuan Puteri Dayang Seri Jawa + Awang Sulung Merah Muda Nahkoda Tua berasal dari Negeri Tanah Semerang Jawa. [9] Merawi : Bercerita [10] Mantik : Cara berfikir yang hanya berdasarkan fikiran belaka.Taib Osman. Penyelenggara Mohd. [11] Mengasah gigi disini bertujuan untuk menambah Seri Wajah Awang Sulung Merah Muda [12] Pagar Sasak : pagar dari bilah bambo yang dianyam. cerita Si Gembang’ dan cerita Raja Dera dalam “Pengkajian Sastera Rakyat Bercorak Cerita”. Cerita-cerita selepas zaman Winstedt tidak lagi menggunakan judul Hikayat. [5] Jamilah Hj Ahmad.NBD.1995:354 [7] Hashim Awang. anaknya Tuan Puteri Dayang Seri Jawa berkahwin dengan Awang Sulung Merah Muda. berjanji hendak melakukan sesuatu.. Penutur cerita menyebutnya “cerita” bukan hikayat. 1994 : 37 . ‘Keindahan Plot’ dalam “Bahana” Ogos. [15] Kinantan : Ayam yang bulunya putih belaka. [16] Lufti Abas.

Taib Osman. [22] Pawang Ana dan Raja Haji Yahya. “ Hikayat Awang Sulung Merah Muda” Edisi Kedua (Ejaan Baru).1985: VII Posted by SOFIAN BIN AHMAD at 1:58 AM . “ Hikayat Awang Sulung Merah Muda” Edisi Kedua (Ejaan Baru). ‘Analisis isi cerita: cerita-cerita Awang Belanga Perlis’ dalam buku yang bertajuk “Pengkajian Sastera Rakyat bercorak Cerita” diselenggarakan oleh Mohd.1991:31.1985: V [18] Mustafa Mohd Isa.Taib Osman. “ Hikayat Awang Sulung Merah Muda” Edisi Kedua (Ejaan Baru).[17] Pawang Ana dan Raja Haji Yahya. [19] Pawang Ana dan Raja Haji Yahya.Taib Osman. dengan kata penghantar oleh Mohd.1985: VII [20] Kenduri dan mandi pada ketika orang mengandung tujuh bulan.Taib Osman. dengan kata penghantar oleh Mohd. dengan kata penghantar oleh Mohd. [21] Maksudnya dengan pertolongan Allah Jua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful