3. ASPEK-ASPEK INTRINSIK 3.

1 PLOT Dalam glosari mini kesusasteraan, Hashim Awang mengatakan plot adalah susunan peristiwaperistiwa dalam sesebuah cerita bagi karya-karya sastera berbentuk cereka. Susunan itu mungkin dibuat secara tertib mengikut urutan masa, iaitu, peristiwa yang dahulu berlaku didahulukan dan peristiwa yang kemudian berlaku dikemudiankan. Kadangkala plot mungkin tidak menurut susunan masa, iaitu peristiwa yang terjadi kemudian didahulukan penceritaannya dan yang dahulu terjadi diceritakan kemudian. Dalam plot selalunya ada unsur-unsur ketegangan, kebetulan dan kejutan untuk menimbulkan minat pembaca. Dalam plot terdapat juga plot tambahan atau anak plot kepada plot utama, Ia disisipkan di antara bahagian plot utama untuk menimbulkan variasi penceritaan. Plot bawahan ini mengandung susunan peristiwa- peristiwa tersendiri, tetapi masih berhubung dengan plot utama.[7] Dalam Hikayat Awang Sulung Merah Muda, plot hikayat ini mengandungi plot utama dan juga anak plot. Penonjolan plot dalam Hikayat Awang Sulung Merah Muda adalah plot yang menurut susunan masa dari satu peristiwa berpindah kesatu peristiwa yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Hikayat Awang Sulung Merah Muda merupakan prosa lama yang panjang, terdiri daripada 11 bab. Plot Hikayat Awang Sulung Merah Muda dapat dilihat menerusi peristiwa dalam setiap bab. Saya akan cuba sedaya upaya untuk melihat bentuk dan keindahan plot dalam hikayat ini. Nombor-nombor plot seperti di bawah ini adalah plot keseluruhan mengikut susunan peristiwa tetapi dikategorikan kepada dua bahagian iaitu plot utama ditandai dengan kurungan (U) dan plot tambahan (anak plot) ditandai dengan kurungan (A) 3.1.1 PLOT MENGIKUT PERISTIWA DALAM SETIAP BAB BAB 1 Si Helang Mawai mangkat setelah berapa lama memerintah Kerajaan Pati Talak Terengganu. (U) Suami Uli Pati Talak Terengganu menggantikan kerajaan Pati Talak Terengganu.(A) Tuan Puteri Si Helang Bakau anak kepada Si Helang Mawai berkahwin dengan seorang Raja yang tiada bernegeri iaitu Tuanku Si Helang Laut (U) Tuan Puteri Si Helang Bakau dan suaminya Tuanku Si Helang Laut belayar ke negeri Bandar Mengkaleh.(U) Datuk Batin Alam meminang Uli Emak Si Anjing kemudian berkahwin.(A) Tuan Puteri Si Helang Bakau dan Tuanku Si Helang Laut berkaul[8] dan berniat di lautan Tanjung Jati memohon untuk mendapatkan anak.(U) Tuan Puteri Si Helang Bakau hamil dan mengidamkan seekor pelanduk Jantan Putih yang mengandung dan ikan terubuk jantan yang mengarang telur.(U) Tuan Puteri Si Helang Bakau melahirkan seorang anak yang diberi nama Awang Sulung Merah Muda.(U) BAB 2 Tuan Puteri Si Helang Bakau mangkat dan dimakamkan mengikut adat Diraja.(U) Tuanku Si Helang Laut juga mangkat dan dimakamkan berdekatan makam isterinya.(U)

(U) BAB 6 Uli Emak Si Anjing kembali ke negeri Bandar Mengkaleh hendak melihat anaknya.(A) Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tunang kepada Raja Mambang Saujana.(A) Tuan Puteri Dayang Nuramah menyerang Tuan Puteri Dayang Seri Jawa kerana merebut Awang Sulung.BAB 3 Datuk Batin Alam dan Uli Emak Si Anjing memelihara Awang Sulung dan dijadikan anak angkat.(U) Datuk Batin Alam menghantar Awang Sulung dan anaknya Puteri Dayang Nuramah belajar Al-Quran dan Merawi[9](U) Datuk Batin Alam menghantar Awang Sulung belajar ilmu Mantik[10] dan Nahu.(A) Datuk Batin Alam menyuruh Awang Sulung membuat pagar sasak[12] dan sebuah kakap[13] panjang tujuh depa sehasta.(U) Tuan Puteri Seri Jawa memberi pinjaman wang kepada Awang Sulung. (A) Datuk Batin Alam mendesak Awang Sulung membayar balik wang yang digunakan untuk upah mengasah gigi.(U) Awang Sulung meleraikan peperangan Tuan Puteri Dayang Nuramah dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. (U) Tuan Puteri Dayang Nuramah mendesak Awang Sulung lari meninggalkan Datuk Batin.(U) Awang Sulung keluar mengembara dan meninggalkan Datuk Batin Alam dan Puteri Dayang Nuramah. kemudian Awang Sulung berjanji menjadi hamba kepada tuan puteri(U) Awang Sulung kembali ke istana Datuk Batin Alam dan melunaskan hutangnya.(U) Datuk Batin Alam mengajar Awang Sulung ilmu silat dan ilmu Kebal.(U) Awang Sulung balik semula ke Bandar Mengkaleh dan berkahwin dengan Tuan Puteri .(A) Uli Emak Si Anjing mengetahui Awang Sulung disiksa oleh suaminya Datuk Batin Alam.(U) BAB 4 Awang Sulung pergi ke rumah emak saudaranya untuk meminta pertolongan tetapi dihalau.(A) Awang Sulung menyamar sebagai budak sakai atau budak hitam.(U) Awang Sulung meminta pertolong kepada Tuanku Nahkoda Tua untuk membayar hutang mengasah gigi kepada Datuk Batin Alam tetapi ia dihalau.(A) Datuk Batin Alam menyiksa Awang Sulung dengan menyuruhnya melakukan berbagai-bagai kerja.(U) Uli Emak Si Anjing belayar ke tanah Pati Talak Terengganu mengambil upah mangandam. (U) Tuan puteri Dayang Seri Jawa dari Tanah Semarang Jawa belayar ke Bandar Mengkaleh untuk melihat Awang Sulung dengan menaiki Geliung[14] Panjang.(A) Datuk Batin menikam Awang Sulung dan berlaku pertikaman senjata antara kedua-duanya.(U) Awang Sulung berkhatan mengikut adat Istiadat Diraja.(A) Awang Sulung masuk ke hutan meminta pertolongan kepada Tukang dari kayangan untuk membuat kakap.(U) Datuk Batin Alam mengupah orang untuk mengasah gigi[11] Awang Sulung.(U) BAB 5 Awang Sulung masuk ke geliung milik raja dari negeri Semarang Tanah Jawa.

(U) BAB 11 Tuan Puteri Dayang Seri Jawa melakukan tipu helah agar Awang Sulung Balik ke Geliung dan meneruskan pelayaran mereka ke Tanah Semarang Jawa.2 KEINDAHAN PLOT Menurut Lufti Abas keindahan bagi sesuatu plot itu adalah cerita yang mempunyai kepelbagaian plot iaitu antara plot utama dan plot-plot kecil.Ini bermakna plot yang sedemikian kelihatan dangkal (terus-menerus) dan tidak ada nilai-nilai keindahan.(U) BAB 7 1. (U) Awang Sulung berulang-alik menemui keempat-empat isterinya. (A) BAB 10 Awang Sulung meneruskan pelayarannya dengan Tuan Puteri Jawa hingga sampai ke Negeri Pasir Panjang. Jika tidak ada penyiksaan ini sebagai misal sahaja tentu Awang Sulung hanya mengembara tanpa digerakkan oleh satu peristiwa (Penyiksaan ).(A) Awang Sulung menang bersabung ayam kerana menyeru tuah ayam sabungannya yang bernama Kinantan[15] suci.(U) Awang Sulung mempelajari adat-adat di Gelanggang semasa berada di Negeri Pati Talak Terengganu. iaitu Datuk Batin Alam menyiksa Awang Sulung dengan menyuruhnya melakukan berbagai-bagai kerja.(U) Awang Sulung bertemu dengan Tuan Puteri Mayang Mengurai kemudian mereka kahwin.(A) BAB 9 Awang Sulung berkahwin dengan Tuan Puteri Pinang Masak. Awang Sulung berkahwin dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dan meneruskan pelayaran hingga sampai ke negeri Pati Talak Terengganu.(U) Awang Sulung berperang dengan Tuanku Mambang Saujana dan berjaya menewaskan dengan memanggal leher Tuanku Mambang Saujana(U) Awang Sulung dan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa berarak diseluruh tanah Semerang Jawa meraikan perkahwinannya dan kemenangannya. Motif penyiksaan ini adalah sebagai titik tolak atau penggerak berlakunya penggembaraan Awang Sulung (Plot Utama).(U) Tuan Puteri Dayang Seri Jawa melakukan tipu helah agar Awang Sulung Balik ke Geliung.(U) Awang Sulung bertemu Ibu saudaranya Uli Emak Hitam Pasir Panjang. Sebagai contoh dalam bab 3 terdapat anak plot.Dayang Nuramah. Awang Sulung menyelamatkan geliung panjang daripada serangan perompak-perompak yang diketuai oleh Panglima Helang Laut.(U) BAB 8 Awang Sulung mengetahui Uli Pati Talak Terengganu adalah Ibu Saudaranya.[16]Kepelbagaian ini dapat dilihat dalam plot-plot kecil.(A) 3.(U) 3.(U) 2. Tuanku Nahkoda Tua dan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa mengetahui identiti sebenar Budak Hitam iaitu Awang Sulung.1.(U) Awang Sulung bertemu dengan tunang Tuan Puteri Dayang Seri Jawa iaitu Tuanku Mambang Saujana. . Dalam plot-plot kecil ini sebetulnya mempunyai motif yang berhubung dengan plot utama.

Selain daripada kepelbagaian plot. 3. . P2 . Datuk Batin Alam menyiksa Awang Sulung sehingga Awang Sulung terpaksa keluar mengembara untuk melunaskan hutangnya kepada Datuk Batin Alam. P6 – Mengisahkan pelayaran Awang Sulung ke Negeri Pasir Panjang dan berkahwin dengan Tuan Puteri Mayang Mengurai. Sebagai contoh dapatlah diperhatikan seperti Rajah dibawah ini: P7 P8 P9 Huraian Rajah: P1 . Nisbah yang agak seimbang misalnya 7:4.3 BENTUK PLOT Plot Hikayat Awang Sulung Merah Muda boleh dikatakan sebagai plot Mudah atau kronologi. P3 – Awang Sulung keluar mengembara dan menghadapi berbagai rintangan semasa berada dalam pengembaraannya diantaranya ia terpaksa menjadi budak sakai atau budak hitam dan menjadi hamba kepada Tuan Puteri Dayang Seri Jawa.Bahagian awal Hikayat Awang Sulung Merah Muda mengisahkan latar belakang ayah Awang Sulung. P4 – Awang Sulung terpaksa meleraikan peperangan antara Tuan Puteri Dayang Nuramah dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. atau 20:17 . Setelah berjaya dileraikan. Ini bermakna dari segi kesimbangannya tidak menepati syarat keindahan plot. Kesimbangan ini dapat dilihat dari segi jumlah ratio atau nisbah yang diperolehi di antara plot utama dengan plot kecil. nisbah seperti di atas terlalu jauh daripada tuntutan dalam erti keindahan.1. Jumlah nisbah yang diperolehi di antara plot utama dengan anak plot adalah 38:15. P5 – Mengisahkan pelayaran Awang Sulung ke Negeri Pati Talak Terengganu dan berkahwin dengan Tuan Puteri Pinang Masak . Konflik yang dihadapi Awang Sulung meleraikan kemarahan (tipu helah) Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Awang Sulung berkahwin dengan Tuan Puteri Dayang Nuramah. keseimbangan juga adalah salah satu syarat dalam menganalisis keindahan plot. kedua ayah dan bondanya mangkat setelah melahirkan Awang Sulung. Ia dikatakan sebagai plot mudah kerana jalan ceritanya berurutan mengikut perkembangan waktu dan peristiwa yang dihadapi oleh Awang Sulung.Awang Sulung dipelihara oleh Datuk Batin Alam dan dijadikan sebagai anak angkat. Konflik Awang Sulung sekali lagi meleraikan kemarahan (tipu helah) Tuan Puteri Dayang Seri Jawa.

dan ini jelas digambarkan dengan bahasa irama yang mencerminkan suasana alam tersebut: Maka Tuan Puteri pun lepaslah gering bersalin. (hlm:2) Sebelum pengembaraan. Mohd Taib Osman mengatakan bahawa pada dasarnya cerita-cerita penglipur lara Melayu mempunyai tiga babak. 3. Panah-memanah halintar. Babak yang pertama mengandungi cerita lahirnya tokoh itu ke dunia dengan segala tanda-tanda dan alamat kebesarannya. dan sebab ia pergi keluar mengembara. Tujuh mengkawan atap terpatah. Penggembaraan ini berpunca daripada perlakuan manusia iaitu faktor penganayaian yang mengerakkan berlakunya pengembaraan Awang Sulung yang dilakukan oleh Datuk Batin Alam. P8 – Awang Sulung berjaya menewaskan Tuanku Mambang Saujana P9 – Awang Sulung berarak bagi meraikan perkahwinannya dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dan kemenengannya menewaskan Tuanku Mambang Saujana.2 JALAN CERITA (Fabula) Dalam kata penghantar Hikayat Awang Sulung Merah Muda. Ini adalah susunana cerita yang dasar[17] 3.1 Kelahiran atau sebelum Pengembaraan. Berderu-deru hujan panas. Dan babak yang penghabisan ialah apabila tokoh itu berjaya menghasilkan tujuan pengembaraannya dan balik kenegerinya. tanda-tanda dan alamat kelahiran Awang Sulung digambarkan dengan suasana alam yang hebat. Maka puteranya itu keluar daripada kandungan bondanya: Tujuh bilah lantai terpatah. Dalam cerita yang bermula dengan kelahiran. Awang sulung menghadapi masalah yang memaksa dirinya supaya keluar mengembara. Berbunyi sekalian bunyi-bunyian. Penganayaian ini tergambar dalam satu peristiwa: Maka titah Tuanku Datuk Batin Alam: .2.P7 – Awang Sulung bertikam senjata dengan Tunang Tuan Puteri Dayang Seri Jawa iaitu Tuanku Mambang Saujana. Babak kedua ialah cerita pengembaraannya yang penuh dengan episod yang menunjukkan kehandalan dan kegagahan tokoh itu.

batang pisang. Pada kelazimannya. Selang berapa lama Awang Sulung berada di Negeri Tanah Semerang Jawa. lalulah berkata Tuan Puteri Dayang Nuramah. “Di manakah anakanda mendapat wang? sedangkan makan minum ayahanda memberikan” Maka bertambah-tambahlah murka Datuk Batin Alam. Pertemuannya dengan Awang Sulung juga membawa kepada perkahwinan. kemudian di Negeri Pasir Panjang. dan seterusnya ke Negeri Semarang Tanah Jawa. Dalam pelayaran Tuan Puteri Dayang Seri Jawa kebandar Mengkaleh. adinda boleh memegangkan pinggang ayahanda. habis berputusan batang pinang. tetapi peperangan ini berjaya dileraikan oleh Awang Sulung. sehingga teranglah di dalam kampong yang besar.“jikalau engkau tiada bayar rial aku kurang dua tiga puluh rial batu tentulah engkau dibunuh sekali ini. Mereka diarak dengan menaiki gajah. Perkahwinan Awang Sulung dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa diraikan dengan penuh adat istiadat kebesaran istana. Awamg Sulung bertemu dengan ibu saudaranya yang bungsu iaitu Uli Pati Talak Terengganu anaknya bernama Tuan Puteri Pinang Masak. Di negeri Pati Talak terengganu. Di antaranya Awang Sulung menyusup masuk ke geliung milik raja dari negeri Semarang Tanah Jawa. 3. Kejayaan Awang Sulung menghapuskan tunang Tuan Puteri Dayang Seri Jawa diraikan oleh rakyat Negeri Tanah Semerang Jawa. Peperangan ini berpihak kepada Awang Sulung. Rakyat menunjukkan taat setia kepada Awang Sulung di samping meraikan perkahwinannya. Awang Sulung bertemu ibu saudaranya iaitu Uli Emak Hitam Pasir Panjang. Tiba di balai penghadapan diringi pula dengan nobat dan nafiri. lalu menghunus pedang panjang sambil menetak kepada Awang Sulung. “Baiklah abang lari. Bersama-sama dalam geliung ialah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Pengembaraan Awang Sulung bermula dari negeri Bandar Mengkaleh. Awang Sulung terpaksa menyamar sebagai budak sakai atau budak hitam. kemudian berlabuh di Negeri Pati Talak Terengganu. Semasa berada di Negeri Pasir Panjang. wira menghadapi peristiwa suka duka.2. Maka dilepaskan oleh Awang Sulung. Puteri Raja negeri Pasir Panjang iaitu Tuan Puteri Mayang Mengurai telah terpikat dengan Awang sulung yang akhirnya membawa kepada perkahwinan. Peperangan ini disebabkan Awang Sulung telah menghawinkan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tunang Tuanku Mambang saujana.” Maka jawab Awang Sulung. tetak tingginya diendapkan. batang birah. berlaku peperangan di antara Tuan Puteri Dayang Nuramah dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa kerana merebut Awang Sulung.2 Semasa Pengembaraan. tetak rendah dihamburkan.2. Semasa berada di Semarang Tanah Jawa berlaku peperangan antara Awang Sulung dengan Tuanku Mambang saujana. Rajanya bernama Datuk Nahkoda Tua. bersama budak hitam (Awang Sulung).”(hlm:40) 3. Pelbagai peristiwa yang berlaku dalam pengembaraan ini. 3.3 TEMA .3 Selpas Pengembaraan. Awang Sulung meminta izin kepada isterinya untuk mengunjungi isteri-isterinya yang lain. dalam penggembaraan.

3. walaupun sebenarnya Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tidak menyukai Tuanku Mambang Saujana.1 Tema Utama Dalam Hikayat Awang Sulung tema utama dapat dilihat melalui beberapa peristiwa peperangan di antara Awang Sulung dengan Mambang Saujana membawa persoalan bahawa hanya orang yang berjiwa besar saja yang akan berjaya. motif dan juga perlakuan watak. Sama juga halnya dengan peperangan yang berlaku di antara Tuan Puteri Dayang Nuramah dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. ada juga tema sampingan. 3. akhirnya membawa padah pada dirinya kerana ia sanggup menentang demi kepuasan yang ingin dicapainya.2 Tema Sampingan Di samping tema utama.3. bahasa. di sebalik lambang. Mungkin yang dicari itu jodohnya atau barang-barang hikmat yang diperlukan untuk kejayaannya[18] Terdapat beberapa tema yang boleh diketengahkan dalam hikayat ini. Tema ini tersembunyi di sebalik peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kerakusan Tuanku Mambang Saujana untuk memiliki Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Di antara watak dengan peristiwa mempunyai hubungan yang saling bantu-membantu untuk menunjang kepada tema. WATAK DAN PERWATAKAN Watak Wira (Protagonis) Watak Wirawati Watak Jahat (antagonis) Watak Pembantu Awang Sulung Merah Muda * Tuan Puteri Dayang Nuramah . Watak yang digambarkan melalui keempat watak ini jelas menunjukkan bahwa mereka ini mempunyai jiwa yang besar untuk mencapai hajat dan hasrat masing-masing. Biasanya Sarjana Melayu berpendapat: “Tema utama cerita-cerita penglipur lara ialah pengembaraan anak-anak raja besar untuk mencari sesuatu.Seperti juga jenis kesusasteraan yang lain. Peristiwa ini membawa persoalan bahawa kepuasan duniawi tidak akan membahagiakan manusia 3.4 Watak dan perwatakan. Tema dalam sesebuah karya klasik mengandungi beberapa tema iaitu tema utama dan tema sampingan. Tema ini dapat dilihat melalui watak Mambang Saujana. 3. cerita-cerita penglipur lara Melayu mempunyai tema yang berbagai-bagai ragam. Perbincangan mengenai watak dalam analisis ini tertumpu hanya kepada yang menjadi persoalan sahaja dan watak-watak yang lain diterangkan dengan secara ringkas.

Awang Sulung juga digambarkan seorang yang gagah dan berani. Awang Sulung adalah seorang yang memiliki wajah yang tampan. Kegagahan dan keberanian Awang Sulung terbukti dalam sebuah pantun sewaktu hulubalang Mambang .Selain daripada itu. nahu dan juga ilmu pencak silat dan ilmu kebal. Ketampanan ini terbukti melalui peristiwa perkahwinannya dengan empat orang Puteri.Awang Sulung juga mempunyai kecerdasan fikiran dalam menguasai ilmu yang dipelajarinya seperti ilmu Merawi.* Tuan Puteri Dayang Seri Jawa * Datuk Batin Alam * Tuanku Mambang Saujana * Tuan Puteri Dayang Mengurai * Tuan Puteri Pinang Masak * Bujang Selamat * Si Kembang Cina * Awang Sulung Merah Muda Dari segi Fizikalnya.

pertama bangsawan. “Jikalau tidak dengan segera engkau pergi.” Lalulah murka Tuanku Datuk Batin Alam ditampar diterajangnya Awang Sulung Merah Muda. Maka ia pun kembali ke istana. keenam sebenar perempuan.dinamakan baginda puteranya itu Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. (Hlm:41) Datuk Batin Alam Di gambarkkan seorang yang jahat . kelima cumbuan. ketiga hartawan. Dia bijak membuat helah sehingga Awang Sulung terpaksa menentang tunangannya Tuanku mambang Saujana.. “Hai encik-encik panglima dengarkan ibarat beta. tiada ketahuan marahnya lagi langsung berangkat dari situ. Apa guna kepuk di ladang. keempat gurauan. “Ikan tiada.. Dia mudah jatuh cinta sebaik saja dia mendengar keelokan paras rupa Awang Sulung. Kalau tidak berani mati?” (hlm : 111) Tuan Puteri Dayang Nuramah Seorang yang berperwatakan pencemburu dan pemarah sehingga berlaku peperangan dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa setelah menjumpai Awang Sulung bersama dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. tubuhnya batang menjelai. Dia memohon ayahandanya untuk belayar ke Bandar Mengkaleh. Maka berkata Tuan Puteri Dayang Nuramah.Saujana mengetahui Tuan Puteri Dayang Seri Jawa telah berkahwin dengan Awang Sulung: Maka titah Awang Sulung Merah Muda. sifat jahat yang dimiliki oleh Datuk Batin Alam ini menyebabkan Awang Sulung lari mengembara. patik tidak tahu memukat. kedua dermawan.. Maka keluarlah Tuanku Datuk Batin Alam bertanya. Perasaan Simpati yang dimiliki oleh Dayang Nuramah juga digambarkan sewaktu bapanya menyiksa Awang Sulung. lengkap sifat yang tujuh laksana. melainkan aku bunuh engkau” (Hlm:37) . tiada bertolok di dalam jajahan negeri Semarang tanah Jawa. “Apakah sebabnya ayahanda hendak membunuh Awang Sulung? Apakah salah derhakanya kepada ayahanda?”(hlm:40) Tuan Puteri Dayang Seri Jawa Tuan Puteri Dayang Seri Jawa digambarkan seorang yang mempunyai paras rupa yang cantik. Di antara episod yang menggambarkan kejahatan Datuk Batin Alam ialah sewaktu Datuk Batin Alam menyuruh Awang Sulung memukat ikan. ketujuh setiawan. “Dimana ikan engkau dapat?” Maka sembah Awang Sulung Merah Muda. terlalu elok rupanya. Kecantikan dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuan Puteri Dayang Seri Jawa digambarkan oleh pengarang: . sifatnya putih kuning. Kalau tidak berisi padi.. Apa guna berambut panjang.(hlm:36) Kejahatan ini lebih jelas lagi apabila Datuk Batin Alam hendak membunuh Awang Sulung: Maka murka baginda merah padam warna mukanya.

Awang Sulung sebagai Protagonis Pertama: Seperti yang dikatakan tadi. 3. Awang Sulung sebagai Antagonis .Di samping itu . Jadi. Kedua: Dalam hikayat ini ada dinyatakan bahawa Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tidak menyukai Mambang Saujana. Jadi.Tuanku Mambang Saujana Seorang yang jahat. suatu dilema yang dihadapi oleh Tuan Puteri apabila ia telah jatuh hati kepada Awang Sulung. Sama halnya dengan sastera hikayat yang lain seperti hikayat Hang Tuah yang dikatakan sebagai watak utama. Jika di lihat pada Judul hikayat iaitu ‘Hikayat Awang Sulung Merah Muda’ maka dengan sendirinya watak utama dalam hikayat ini adalah Awang Sulung Merah Muda. Ini sudah menjadi kebiasaan dalam hikayat-hikayat Klasik seperti Hikayat Hang Tuah. Kebenciannya terhadap Mambang Saujana memang dari awal lagi iaitu sebelum pertemuannya dengan Awang Sulung.. walaupun tuanangannya Tuan Puteri Dayang Seri Jawa membencinya. Tuanku Mambang Saujana pula diberi seolah-olah sebagai watak antagonis sedangkan dia sebetulnya mempertahankan hak dirinya terhadap tunangnya yang dikahwini oleh Awang Sulung.4. Dari sudut yang lain.1 Persoalan: siapa sebenarnya antagonis (Jahat). Ini dapat kita tafsirkan bahawa delima seorang wanita soal memilih suami harus dileraikan dengan adanya seseorang yang boleh memberi bantuan. apakah perbuatan ini boleh dikatakan sebagai watak Protagonis?. Dia sanggup berperang dengan Awang Sulung Merah Muda disebabkan kerakusaannya untuk memiliki Taun Puteri Dayang Seri Jawa. jika dilihat pada judul hikayat itu sendiri menunjukkan bahawa watak utama dalam hikayat ini adalah Awang Sulung. motif perebutan ini juga menunjukkan kegagahan dan kehandalan seseorang lelaki. Awang Sulung Merah Muda atau Tuanku Mambang Saujana. Persoalan yang menjadi pokok dalam aspek ini ialah untuk menentukan siapakah sebenarnya watak antagonis dan protagonis di dalam hikayat ini. tetapi dia tetap ingin terus memiliki Tuan Puteri Dayang Seri Jawa . perbuatan Awang Sulung menentang Mambang Saujana memang wajar kerana dia juga mempertahankan hak seorang wanita dalam menentukan soal memilih suami. Dalam Hikayat Awang Sulung kita boleh meletakkan Awang Sulung dan Mambang Saujana sebagai Protagonis atau antagonis dengan memberikan hujah-hujan yang konkrit. Jika dipandang dari sudut masyarakat yang melahirkan hikayat ini. dalam masa yang sama Hang Tuah juga melanggar tatasusila orang Melayu iaitu melarikan Tun Teja. dialah dianggap sebagai wira dalam masyarakat di zamannya. bukan atas dasar kebencian atau keterpaksaan. Hal ini terbukti apabila Awang Sulung diraikan oleh rakyat Tanah Semerang Jawa setelah Awang Sulung berjaya memenggal leher Mambang Saujana. Siapa menang dan berjaya membuktikan kegagahannya. watak-watak yang menentang dan memusuhi Awang Sulung dengan sendirinya menjadi watak antagonis seperti Tuanku Mambang Saujana. perbuatan Awang Sulung merebut tunang Tuanku Mambang Saujana adalah sikap yang bertentangan dengan tatasusila masyarakat Melayu.

apalagi pembaca moden masa kini.... malah dia juga mempersenda-sendakan hak seseorang apabila dia ditentang. Apa yang penting ialah maruah diri harus ditebus hingga ke titik darah yang terakhir. tetapi begitulah hakikat dalam masyarakatnya yang lebih mengutamakan kepahlawanan. Adalah satu pekara yang tidak adil apabila kegagahan itu di tempatkan yang teratas . tiadalah beta mengambil tunangnya. Soal tunang yang tidak menyukai bukanlah menjadi persoalan.. keutamaan ini tidak akan dipandang pada masa yang telah merentasi zamannya.. hal ini terbukti melalui kata-kata Awang Sulung: Maka tersenyum Awang Sulung Merah Muda seraya bertitah. malah melanggar etika sebagai orang Islam. Awang Sulung menyampaikan katakatanya kepada hulubalang Mambang Saujana : . Bagi pembaca moden perbuatan Awang Sulung sudah setentunya mencerminkan peribadinya sebagai orang yang telah mencerobohi hak orang lain.. bahkan Awang Sulung menentang orang yang telah mempertahankan haknya dan berjaya membunuh Mambang Saujana . bahawa watak-watak yang menentang dan memusuhi watak utama dengan sendirinya menjadi watak antagonis seperti Tuanku Mambang Saujana. Dalam hal ini.” (hlm:112) Tragedi yang menyedihkan apabila Mambang Saujana tewas dalam mempertahankan haknya terhadap tunangnya. dimana-mana pun boleh didapatinya. Dari sudut yang lain pula. Mambang Saujana sebagai Antagonis Perwatakan Mambang Saujana harus dilihat dari dua sudut aspek yang berbeza iaitu penilaian dalam masyarakat yang melahirkan hikayat ini dan masa yang telah merentasi zamannya. (hlm:113) Kata-kata ini adalah satu pengakuan bahawa Awang Sulung tidak memperdulikan hak orang lain setelah dia merampas tunang Mambang Saujana. Walau bagaimanapun.. sudah menjadi kebiasaan dalam hikayat-hikayat Klasik. “Apakah faedah kita berperang? Jikalau Tuanku Mambang Saujana indahkan isteri. jikalau Awang Sulung Merah Muda itu tiada terbunuh oleh beta ini dengan pedang jenawi selebar daun birah. sebelum pertikamannya dengan Mambang Saujana. Maka kembalilah hulubalang persembahkan titah itu kepada Tuanku Mambang Saujana. Seperti yang dinyatakan tadi.. Mambang Saujana sebagai Protagonis Mempertahankan hak sebagai seorang yang telah mempunyai ikatan pertunangan adalah satu kewajaran pada diri seseorang. boleh menimbulakan rasa tidak puas hati terhadap Awang Sulung yang dikatakan sebagai watak utama. Awang Sulung bukan saja mencerobohi hak orang lain. Awang Sulung bukan saja melanggar tatasusila orang Melayu. maka Awang Sulung adalah wira masyarakatnya. Awang Sulung harus diletakkan sebagai watak antagonis. “Biar mati beta.. Semangat inilah yang boleh menempatkan diri Mambang Saujana sebagai watak Protagonis. (hlm:112) Pengakuan Awang Sulung juga menggambarkan keperibadiannya sebagai seorang antagonis. Jika dilihat episod pertikaman di antara keduanya.Jikalau beta tiada berani mati.Watak Awang Sulung boleh juga diletakkan sebagai watak jahat. Petikan di bawah ini jelas membuktikan bahawa hak harus dipertahankan: Maka bertitah Tuanku Mambang Saujana dengan merah padam warna mukanya. Kegagahan dan kepahlawanan seseorang dalam masyarakat di zamannya adalah satu keutamaan untuk meletakkan seseorang itu sebagai wira. kegagalan dan kekalahannya menentang Awang Sulung meletakkan dirinya sebagai watak antagonis.

serta lembaga yang dua belas suku dengan segala juak-juak. Taib Osman dalam kata penghantar Hikayat Awang Sulung Merah Muda. Yang kecil terambin lintang.1. analisis tertumpu pada aspek kemasyarakatan dan kebudayaan. di sekitar istana dan negeri-negeri seperti Negeri Bandar Mengkaleh. tua dan muda. di tanah daratan. baik yang moden mahupun yang lama itu.1 Kemasyarakatan. Mereka . Yang jarak tolak-tolakan. pencerminan hubungan antara Raja dengan rakyat memang amat ketara.( hlm:3) Titah raja adalah merupakan undang-undang. laki-laki dan perempuan belaka semuanya datang mengadap: Yang capik datang bertongkat Yang buta meraba-raba. misalnya apabila Raja bertitah. Yang tuli leka bertanya. Yang kurap mengekor angin. 4. Negeri Pati Talak Terengganu. Melanggar atau enggan mentaatinya adalah satu penderhakaan.Orang menderhaka kepada undang-undang dengan keadilan apa guna ditaruh di dalam negeri?” (hlm:10) Dalam sistem beraja. anak adalah penting sebagai waris peneraju taktha kerajaan. 4.sebagai penilaian sama ada yang baik dan yang buruk. Tempat-tempat peristiwa yang berlaku digambarkan di dasar lautan.1 Weltanschuung Seperti yang dikatakan oleh Mohd... ASPEK-ASPEK EKTRINSIK 4. rakyat akan datang menjunjung titah: Maka berhimpunlah penghulu yang empat suku. rakyat.[19] Bertolak daripada kenyataan ini. : Setelah didengar oleh Tuanku Si Helang Laut lalu dititahkannya dengan murkanya. Raja sebagai peneraju negeri adalah tempat rakyat berteduh dan melahirkan taat setia yang tidak berbelah bahagi. merah padam warna mukanya. hulubalang.5 LATAR CERITA Latar cerita dalam hikayat ini meliputi latar yang luas. “Apa sebab bidan tiada mahu datang?.. dan di Negeri Tanah Semarang Jawa. tentera kecil dan besar. Hal ini terjadi kepada Bidan Tua bidan ketujuh yang enggan membidankan Si Helang Bakau pada mulanya ketika hendak melahirkan Awang Sulung. 3. sedikit sebanyak merupakan pencerminan hidup manusia? Cerita-cerita rakyat Melayu mencerminkan kebudayaan Melayu pada tempat dan zaman cerita-cerita itu hidup.. Manakala kesetiaan rakyat pula menggambarkan betapa pentingnya seorang raja dalam kehidupan beraja. tidakkah hasil-hasil sastera. Yang pendek tinjau-meninjau. Dalam hikayat Awang Sulung.

Selain daripada itu..Maka diramas bidan yang tua. patik memohon melenggang perut adinda. Ini juga menunjukkan bahawa orang Melayu sikapnya tidak terus-menerus (polos) atau berterus terang apabila mengatakan sesuatu yang tidak baik. Telah sampai ke istana..akan merasa bimbang jika tidak mempunyai anak.2 Kebudayaan Dari aspek kebudayaan. pergilah panggil isi negeri. segala teguran dan tegahan lebih elok dipertuturkan dalam pantun agar tidak menyinggung perasaan seseorang. Dalam adat melenggang perut pelbagai upacara yang diadakan di antaranya persembahan pencak silat dan nyanyian gendang rebana: Jikalau sudah sedia cukup sekaliannya. di samping mempunyai ilmu merawi. sama ada yang berupa sindiran. Si Helang Bakau dan Si Helang Laut yang memerintah Bandar Mengkaleh amat risau tentang ini. kemarahan. sehingga mereka pergi berkaul dan berniat di Lautan Tanjung Jati memohon supaya dikurniakan anak. dan adat dalam tuturkata dalam masyarakat melayu fedual. Awang Sulung memang dari kecilnya digambarkan sebagai seorang yang mempunyai ilmu silat dan ilmu kebal. nahu dan juga semantik. dan juga peperangan. terdapat 116 pantun yang dituturkan oleh watakwatak.”(hlm:13) Tuturkata dalam masyarakat ini menunjukkan bahawa orang Melayu kaya dengan budi bahasa dan sopan santun.1. sudah mandi kedua laki isterinya dikenakan balik pakai-pakaian lalu berarak berangkat pulang. terdapat gambaran adat seperti adat melenggang perut[20]. berhajat dan sebagainya.2 Gaya Bahasa Gaya Bahasa dalam hikayat ini turut memaparkan suatu budaya dalam masyarakat melayu. sebagai seorang raja perlulah ada ilmu di dada. “Patik mengadap ke bawah duli. Dalam hikayat Awang Sulung. adat perkahwinan Di raja.orang: Pandai pencak dengan silat Pandai gendang dengan rebana Pandai rebab dengan kecapi.1.”( hlm:8) . bahasa pantunlah yang paling banyak menonjol. 4. Ini menunjukkan bahawa hanya anak sajalah yang layak mewarisi taktha Kerajaan. rasa suka. ketinggian ilmunya dari segi kepahlawanan akhirnya meletakkan dirinya sebagai seorang raja yang dikasihi. Pantunlah yang paling menonjol dalam pertuturan masyarakat di zaman itu. lebih-lebih lagi ilmu mempertahankan negara.. hendak cari sekalian permainan. bersiram mandi air tolak bala dan air doa selamat. kata ungkapan ‘Bahasa menunjukkan Bangsa’ sememangnya mencerminkan satu budaya bangsa melalui petuturan yang selalu diungkapan.: . lalu ditepung tawari Tuanku Si Helang laut dua laki isterinya. 4. kegembiraan. Atas dasar ilmu yang dimilikinya inilah yang boleh meyakinkan rakyatnya sehingga dia layak menjadi seorang raja. sama ada dalam kesedihan. Misalnya pantun yang bernada sedih dituturkan oleh Tuan Puteri Dayang Nuramah sewaktu Awang Sulung melarikan diri disebabkan penyiksaan Datuk Batin Alam. lalu mengadap bidan bertujuh kepada Tuanku Si Helang Laut. Seperti halnya yang berlaku terhadap Awang Sulung. Anggapan masyarakat di zaman itu.

(hlm:12) Pengunaan bahasa Arab juga diselitkan pada pemulaan cerita. Jikalau dijemur.[21] Pengunaan bahasa ini jelas menunjukkan bahawa Islam telah pun bertapak pada zaman itu. mungkin kita tidak dapat memberikan penghargaan pada ceritacerita rakyat seperti yang dapat kita berikan kepada kepada hasil-hasil sastera zaman kita sendiri. Beribu cermin di pinggangnya Di pasangkannya: Kain cindai neka selasih.“Sudah tudung terendak bantan. Tidakkah hasil-hasil sastera. bahasa berirama juga bahasa yang paling banyak digunakan dalam memberikan gambaran suasana alam. Ini lah yang dikatakan oleh Mohd. bertambah basah. Tetapi jikalau kita menungkan sebentar. seluar alang. sebanyak sedikit merupakan pencerminan hidup manusia?”[22] CHARTA 1 – PERKAHWINAN ASMM DENGAN AHLI KELUARGA SHM UESA + DBA UPTT UEHPP SHB + SHL TPDN + ASMM TPPM + ASMM TPMM + ASMM ASMM . arakian dan juga hatta. 5. pencerminan suatu masyarakat di zamannya dan juga menunjukkan ketajaman fikiran pengarang dalam mengolah cerita-ceritanya. Beratus cermin di kakinya. baik yang moden mahupun yang lama itu. Perkataan-perkataan ini dipinjam daripada bahasa Arab. bahkan disebalik cerita-ceritanya terselit amanat. Bahasa berirama yang mengambarkan pakaian dapat dilihat ketika Si Helang Bakau sedang bersalin hendak melahirkan Awang Sulung: “Maka disarungkan oleh Tuanku Si Helang laut: Seluar sutera. Pada siapa dikatakan” (hlm:41) Selain dari pantun. KESIMPULAN Berdasarkan kepada penghuraian di atas jelas bahawa cerita penglipur lara bukan saja cerita yang disampaikan hanya dikala hati berduka lara. Cerita-cerita rakyat dengan alam keghaibannya mungkin membosankan kita. terlihat juga pada kita nanti betapa tajamnya perhatian pengolah-pengolah cerita rakyat itu terhadap manusia dengan hidupnya. pakaian. misalnya ‘Wabihi Nastainu Billahi. perintah raja. Jikalau direndam. Padi Siapa diletakkan? Sudah untung peminta badan. Selain daripada itu terdapat juga perkataan seperti Syahdan. bertambah kering.Taib Osman: “Sebagai pembaca moden. santap dan juga taat setia rakyat.

SHM = Si Helang Mawai UESA = Uli Emak Si Anjing DBA = Datuk Batin Alam UPTT = Uli Pati Talak Terengganu UEHPP = Uli Emak Hitam Pasir Panjang SHB = Si Helang Bakau SHL = Si Helang Laut TPDN = Tuan Puteri Dayang Nuramah TPPM = Tuan Puteri Pinang Masak TPMM = Tuan Puteri Mayang Mengurai ASMM = Awang Sulung Merah Muda CHARTA 2 – PERKAHWINAN ASMM DENGAN PIHAK LAIN Nahkoda Tua Tuan Puteri Dayang Seri Jawa + Awang Sulung Merah Muda Nahkoda Tua berasal dari Negeri Tanah Semerang Jawa. [9] Merawi : Bercerita [10] Mantik : Cara berfikir yang hanya berdasarkan fikiran belaka. [15] Kinantan : Ayam yang bulunya putih belaka. Penutur cerita menyebutnya “cerita” bukan hikayat. ‘Sastera Rakyat (Diangdangan): Peranan dan Perkembangannya Dalam Kesusasteraan Melayu’ dalam kertas kerja yang dibentangkan pada 29 November 1985 semasa Hari Sastera’85 di Pulau Pinang. [2] Hashim Awang. 1994 : 37 . [13] Kakap : Perahu yang sempit dan rendah [14] Geliung adalah sebuah Kapal bahtera yang besar dan panjang yang digunakan untuk belayar. Dewan Bahasa Dan Pustaka. ‘Keindahan Plot’ dalam “Bahana” Ogos. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.Taib Osman. “Glosari Mini Kesusasteraan”. anaknya Tuan Puteri Dayang Seri Jawa berkahwin dengan Awang Sulung Merah Muda.NBD. [16] Lufti Abas. + = Tanda Perkahwinan [1] Siti Aishah Mat Ali. Penyelenggara Mohd. 1987: 75 [8] Berkaul membawa maksud bernazar. berjanji hendak melakukan sesuatu. Dewan Bahasa dan Pustaka.“Analisis isi cerita-cerita Tarik Selampit Di Kelantan: ‘cerita Selampit’. [11] Mengasah gigi disini bertujuan untuk menambah Seri Wajah Awang Sulung Merah Muda [12] Pagar Sasak : pagar dari bilah bambo yang dianyam.1991 : 94. = Tanda sebagai anak. 1987:71:72 [3] Ibid : hlm 71 [4] Judul Hikayat pada cerita-cerita ini telah diberikan oleh penyusun atau penyelenggara ( Zalila Sharif & Jamilah Hj Ahmad). Di petik dalam buku “Sekitar Kritikan Sastera Melayu Brunei”.1993:80:81 [6] Awang Bin Ahmad. [5] Jamilah Hj Ahmad. cerita Si Gembang’ dan cerita Raja Dera dalam “Pengkajian Sastera Rakyat Bercorak Cerita”.1995:354 [7] Hashim Awang. Cerita-cerita selepas zaman Winstedt tidak lagi menggunakan judul Hikayat. ‘Sastera Rakyat’ dlm “Kesusasteraan Melayu Tradisinal”. NBD.. “Glosari Mini Kesusasteraan” Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

dengan kata penghantar oleh Mohd.1985: VII Posted by SOFIAN BIN AHMAD at 1:58 AM . “ Hikayat Awang Sulung Merah Muda” Edisi Kedua (Ejaan Baru).[17] Pawang Ana dan Raja Haji Yahya.Taib Osman. “ Hikayat Awang Sulung Merah Muda” Edisi Kedua (Ejaan Baru).1991:31. [21] Maksudnya dengan pertolongan Allah Jua. “ Hikayat Awang Sulung Merah Muda” Edisi Kedua (Ejaan Baru).Taib Osman.1985: V [18] Mustafa Mohd Isa. dengan kata penghantar oleh Mohd. [22] Pawang Ana dan Raja Haji Yahya.1985: VII [20] Kenduri dan mandi pada ketika orang mengandung tujuh bulan. ‘Analisis isi cerita: cerita-cerita Awang Belanga Perlis’ dalam buku yang bertajuk “Pengkajian Sastera Rakyat bercorak Cerita” diselenggarakan oleh Mohd. dengan kata penghantar oleh Mohd. [19] Pawang Ana dan Raja Haji Yahya.Taib Osman.Taib Osman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful