3. ASPEK-ASPEK INTRINSIK 3.

1 PLOT Dalam glosari mini kesusasteraan, Hashim Awang mengatakan plot adalah susunan peristiwaperistiwa dalam sesebuah cerita bagi karya-karya sastera berbentuk cereka. Susunan itu mungkin dibuat secara tertib mengikut urutan masa, iaitu, peristiwa yang dahulu berlaku didahulukan dan peristiwa yang kemudian berlaku dikemudiankan. Kadangkala plot mungkin tidak menurut susunan masa, iaitu peristiwa yang terjadi kemudian didahulukan penceritaannya dan yang dahulu terjadi diceritakan kemudian. Dalam plot selalunya ada unsur-unsur ketegangan, kebetulan dan kejutan untuk menimbulkan minat pembaca. Dalam plot terdapat juga plot tambahan atau anak plot kepada plot utama, Ia disisipkan di antara bahagian plot utama untuk menimbulkan variasi penceritaan. Plot bawahan ini mengandung susunan peristiwa- peristiwa tersendiri, tetapi masih berhubung dengan plot utama.[7] Dalam Hikayat Awang Sulung Merah Muda, plot hikayat ini mengandungi plot utama dan juga anak plot. Penonjolan plot dalam Hikayat Awang Sulung Merah Muda adalah plot yang menurut susunan masa dari satu peristiwa berpindah kesatu peristiwa yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Hikayat Awang Sulung Merah Muda merupakan prosa lama yang panjang, terdiri daripada 11 bab. Plot Hikayat Awang Sulung Merah Muda dapat dilihat menerusi peristiwa dalam setiap bab. Saya akan cuba sedaya upaya untuk melihat bentuk dan keindahan plot dalam hikayat ini. Nombor-nombor plot seperti di bawah ini adalah plot keseluruhan mengikut susunan peristiwa tetapi dikategorikan kepada dua bahagian iaitu plot utama ditandai dengan kurungan (U) dan plot tambahan (anak plot) ditandai dengan kurungan (A) 3.1.1 PLOT MENGIKUT PERISTIWA DALAM SETIAP BAB BAB 1 Si Helang Mawai mangkat setelah berapa lama memerintah Kerajaan Pati Talak Terengganu. (U) Suami Uli Pati Talak Terengganu menggantikan kerajaan Pati Talak Terengganu.(A) Tuan Puteri Si Helang Bakau anak kepada Si Helang Mawai berkahwin dengan seorang Raja yang tiada bernegeri iaitu Tuanku Si Helang Laut (U) Tuan Puteri Si Helang Bakau dan suaminya Tuanku Si Helang Laut belayar ke negeri Bandar Mengkaleh.(U) Datuk Batin Alam meminang Uli Emak Si Anjing kemudian berkahwin.(A) Tuan Puteri Si Helang Bakau dan Tuanku Si Helang Laut berkaul[8] dan berniat di lautan Tanjung Jati memohon untuk mendapatkan anak.(U) Tuan Puteri Si Helang Bakau hamil dan mengidamkan seekor pelanduk Jantan Putih yang mengandung dan ikan terubuk jantan yang mengarang telur.(U) Tuan Puteri Si Helang Bakau melahirkan seorang anak yang diberi nama Awang Sulung Merah Muda.(U) BAB 2 Tuan Puteri Si Helang Bakau mangkat dan dimakamkan mengikut adat Diraja.(U) Tuanku Si Helang Laut juga mangkat dan dimakamkan berdekatan makam isterinya.(U)

(U) Awang Sulung balik semula ke Bandar Mengkaleh dan berkahwin dengan Tuan Puteri .(A) Uli Emak Si Anjing mengetahui Awang Sulung disiksa oleh suaminya Datuk Batin Alam.(A) Datuk Batin menikam Awang Sulung dan berlaku pertikaman senjata antara kedua-duanya.(U) Tuan Puteri Seri Jawa memberi pinjaman wang kepada Awang Sulung.(U) Awang Sulung meminta pertolong kepada Tuanku Nahkoda Tua untuk membayar hutang mengasah gigi kepada Datuk Batin Alam tetapi ia dihalau.(A) Tuan Puteri Dayang Nuramah menyerang Tuan Puteri Dayang Seri Jawa kerana merebut Awang Sulung.(A) Awang Sulung menyamar sebagai budak sakai atau budak hitam.BAB 3 Datuk Batin Alam dan Uli Emak Si Anjing memelihara Awang Sulung dan dijadikan anak angkat. (U) Tuan Puteri Dayang Nuramah mendesak Awang Sulung lari meninggalkan Datuk Batin.(A) Datuk Batin Alam menyiksa Awang Sulung dengan menyuruhnya melakukan berbagai-bagai kerja. (U) Tuan puteri Dayang Seri Jawa dari Tanah Semarang Jawa belayar ke Bandar Mengkaleh untuk melihat Awang Sulung dengan menaiki Geliung[14] Panjang. kemudian Awang Sulung berjanji menjadi hamba kepada tuan puteri(U) Awang Sulung kembali ke istana Datuk Batin Alam dan melunaskan hutangnya.(U) BAB 5 Awang Sulung masuk ke geliung milik raja dari negeri Semarang Tanah Jawa.(U) Datuk Batin Alam mengupah orang untuk mengasah gigi[11] Awang Sulung.(A) Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tunang kepada Raja Mambang Saujana.(U) Uli Emak Si Anjing belayar ke tanah Pati Talak Terengganu mengambil upah mangandam. (A) Datuk Batin Alam mendesak Awang Sulung membayar balik wang yang digunakan untuk upah mengasah gigi.(U) Datuk Batin Alam mengajar Awang Sulung ilmu silat dan ilmu Kebal.(U) BAB 4 Awang Sulung pergi ke rumah emak saudaranya untuk meminta pertolongan tetapi dihalau.(U) Awang Sulung keluar mengembara dan meninggalkan Datuk Batin Alam dan Puteri Dayang Nuramah.(A) Awang Sulung masuk ke hutan meminta pertolongan kepada Tukang dari kayangan untuk membuat kakap.(U) Awang Sulung meleraikan peperangan Tuan Puteri Dayang Nuramah dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa.(U) BAB 6 Uli Emak Si Anjing kembali ke negeri Bandar Mengkaleh hendak melihat anaknya.(A) Datuk Batin Alam menyuruh Awang Sulung membuat pagar sasak[12] dan sebuah kakap[13] panjang tujuh depa sehasta.(U) Datuk Batin Alam menghantar Awang Sulung dan anaknya Puteri Dayang Nuramah belajar Al-Quran dan Merawi[9](U) Datuk Batin Alam menghantar Awang Sulung belajar ilmu Mantik[10] dan Nahu.(U) Awang Sulung berkhatan mengikut adat Istiadat Diraja.

Jika tidak ada penyiksaan ini sebagai misal sahaja tentu Awang Sulung hanya mengembara tanpa digerakkan oleh satu peristiwa (Penyiksaan ).(U) 2.(U) BAB 11 Tuan Puteri Dayang Seri Jawa melakukan tipu helah agar Awang Sulung Balik ke Geliung dan meneruskan pelayaran mereka ke Tanah Semarang Jawa.(U) Awang Sulung bertemu dengan Tuan Puteri Mayang Mengurai kemudian mereka kahwin. iaitu Datuk Batin Alam menyiksa Awang Sulung dengan menyuruhnya melakukan berbagai-bagai kerja.Dayang Nuramah.(U) 3.2 KEINDAHAN PLOT Menurut Lufti Abas keindahan bagi sesuatu plot itu adalah cerita yang mempunyai kepelbagaian plot iaitu antara plot utama dan plot-plot kecil.1. Awang Sulung menyelamatkan geliung panjang daripada serangan perompak-perompak yang diketuai oleh Panglima Helang Laut. Awang Sulung berkahwin dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dan meneruskan pelayaran hingga sampai ke negeri Pati Talak Terengganu.(U) BAB 7 1. (A) BAB 10 Awang Sulung meneruskan pelayarannya dengan Tuan Puteri Jawa hingga sampai ke Negeri Pasir Panjang.(A) BAB 9 Awang Sulung berkahwin dengan Tuan Puteri Pinang Masak.(U) BAB 8 Awang Sulung mengetahui Uli Pati Talak Terengganu adalah Ibu Saudaranya.(U) Awang Sulung berperang dengan Tuanku Mambang Saujana dan berjaya menewaskan dengan memanggal leher Tuanku Mambang Saujana(U) Awang Sulung dan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa berarak diseluruh tanah Semerang Jawa meraikan perkahwinannya dan kemenangannya. .(A) 3. Tuanku Nahkoda Tua dan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa mengetahui identiti sebenar Budak Hitam iaitu Awang Sulung. Sebagai contoh dalam bab 3 terdapat anak plot.(U) Awang Sulung bertemu Ibu saudaranya Uli Emak Hitam Pasir Panjang. Dalam plot-plot kecil ini sebetulnya mempunyai motif yang berhubung dengan plot utama.(U) Awang Sulung mempelajari adat-adat di Gelanggang semasa berada di Negeri Pati Talak Terengganu.(U) Awang Sulung bertemu dengan tunang Tuan Puteri Dayang Seri Jawa iaitu Tuanku Mambang Saujana. Motif penyiksaan ini adalah sebagai titik tolak atau penggerak berlakunya penggembaraan Awang Sulung (Plot Utama).(U) Tuan Puteri Dayang Seri Jawa melakukan tipu helah agar Awang Sulung Balik ke Geliung. (U) Awang Sulung berulang-alik menemui keempat-empat isterinya.(A) Awang Sulung menang bersabung ayam kerana menyeru tuah ayam sabungannya yang bernama Kinantan[15] suci.[16]Kepelbagaian ini dapat dilihat dalam plot-plot kecil.Ini bermakna plot yang sedemikian kelihatan dangkal (terus-menerus) dan tidak ada nilai-nilai keindahan.

Selain daripada kepelbagaian plot. P5 – Mengisahkan pelayaran Awang Sulung ke Negeri Pati Talak Terengganu dan berkahwin dengan Tuan Puteri Pinang Masak . Sebagai contoh dapatlah diperhatikan seperti Rajah dibawah ini: P7 P8 P9 Huraian Rajah: P1 .Bahagian awal Hikayat Awang Sulung Merah Muda mengisahkan latar belakang ayah Awang Sulung. Setelah berjaya dileraikan.1.Awang Sulung dipelihara oleh Datuk Batin Alam dan dijadikan sebagai anak angkat. P6 – Mengisahkan pelayaran Awang Sulung ke Negeri Pasir Panjang dan berkahwin dengan Tuan Puteri Mayang Mengurai. P3 – Awang Sulung keluar mengembara dan menghadapi berbagai rintangan semasa berada dalam pengembaraannya diantaranya ia terpaksa menjadi budak sakai atau budak hitam dan menjadi hamba kepada Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Konflik Awang Sulung sekali lagi meleraikan kemarahan (tipu helah) Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Kesimbangan ini dapat dilihat dari segi jumlah ratio atau nisbah yang diperolehi di antara plot utama dengan plot kecil. kedua ayah dan bondanya mangkat setelah melahirkan Awang Sulung. Nisbah yang agak seimbang misalnya 7:4. Datuk Batin Alam menyiksa Awang Sulung sehingga Awang Sulung terpaksa keluar mengembara untuk melunaskan hutangnya kepada Datuk Batin Alam. Konflik yang dihadapi Awang Sulung meleraikan kemarahan (tipu helah) Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Awang Sulung berkahwin dengan Tuan Puteri Dayang Nuramah. Ini bermakna dari segi kesimbangannya tidak menepati syarat keindahan plot. P2 . 3.3 BENTUK PLOT Plot Hikayat Awang Sulung Merah Muda boleh dikatakan sebagai plot Mudah atau kronologi. . Jumlah nisbah yang diperolehi di antara plot utama dengan anak plot adalah 38:15. keseimbangan juga adalah salah satu syarat dalam menganalisis keindahan plot. atau 20:17 . P4 – Awang Sulung terpaksa meleraikan peperangan antara Tuan Puteri Dayang Nuramah dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Ia dikatakan sebagai plot mudah kerana jalan ceritanya berurutan mengikut perkembangan waktu dan peristiwa yang dihadapi oleh Awang Sulung. nisbah seperti di atas terlalu jauh daripada tuntutan dalam erti keindahan.

dan ini jelas digambarkan dengan bahasa irama yang mencerminkan suasana alam tersebut: Maka Tuan Puteri pun lepaslah gering bersalin. Ini adalah susunana cerita yang dasar[17] 3. Berderu-deru hujan panas. Penggembaraan ini berpunca daripada perlakuan manusia iaitu faktor penganayaian yang mengerakkan berlakunya pengembaraan Awang Sulung yang dilakukan oleh Datuk Batin Alam. Awang sulung menghadapi masalah yang memaksa dirinya supaya keluar mengembara. P8 – Awang Sulung berjaya menewaskan Tuanku Mambang Saujana P9 – Awang Sulung berarak bagi meraikan perkahwinannya dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dan kemenengannya menewaskan Tuanku Mambang Saujana. Berbunyi sekalian bunyi-bunyian. Babak kedua ialah cerita pengembaraannya yang penuh dengan episod yang menunjukkan kehandalan dan kegagahan tokoh itu.2. Mohd Taib Osman mengatakan bahawa pada dasarnya cerita-cerita penglipur lara Melayu mempunyai tiga babak. Tujuh mengkawan atap terpatah. Dalam cerita yang bermula dengan kelahiran. Dan babak yang penghabisan ialah apabila tokoh itu berjaya menghasilkan tujuan pengembaraannya dan balik kenegerinya. dan sebab ia pergi keluar mengembara. Maka puteranya itu keluar daripada kandungan bondanya: Tujuh bilah lantai terpatah.1 Kelahiran atau sebelum Pengembaraan. (hlm:2) Sebelum pengembaraan.2 JALAN CERITA (Fabula) Dalam kata penghantar Hikayat Awang Sulung Merah Muda. tanda-tanda dan alamat kelahiran Awang Sulung digambarkan dengan suasana alam yang hebat. Panah-memanah halintar. Penganayaian ini tergambar dalam satu peristiwa: Maka titah Tuanku Datuk Batin Alam: .P7 – Awang Sulung bertikam senjata dengan Tunang Tuan Puteri Dayang Seri Jawa iaitu Tuanku Mambang Saujana. Babak yang pertama mengandungi cerita lahirnya tokoh itu ke dunia dengan segala tanda-tanda dan alamat kebesarannya. 3.

Pada kelazimannya. batang pisang.”(hlm:40) 3. Dalam pelayaran Tuan Puteri Dayang Seri Jawa kebandar Mengkaleh. Rakyat menunjukkan taat setia kepada Awang Sulung di samping meraikan perkahwinannya. sehingga teranglah di dalam kampong yang besar.2 Semasa Pengembaraan.” Maka jawab Awang Sulung. lalulah berkata Tuan Puteri Dayang Nuramah.“jikalau engkau tiada bayar rial aku kurang dua tiga puluh rial batu tentulah engkau dibunuh sekali ini. dalam penggembaraan. Awang Sulung bertemu ibu saudaranya iaitu Uli Emak Hitam Pasir Panjang.3 Selpas Pengembaraan. tetak tingginya diendapkan. batang birah. Rajanya bernama Datuk Nahkoda Tua. Puteri Raja negeri Pasir Panjang iaitu Tuan Puteri Mayang Mengurai telah terpikat dengan Awang sulung yang akhirnya membawa kepada perkahwinan. “Di manakah anakanda mendapat wang? sedangkan makan minum ayahanda memberikan” Maka bertambah-tambahlah murka Datuk Batin Alam. habis berputusan batang pinang. Selang berapa lama Awang Sulung berada di Negeri Tanah Semerang Jawa. Awang Sulung terpaksa menyamar sebagai budak sakai atau budak hitam. “Baiklah abang lari. Di antaranya Awang Sulung menyusup masuk ke geliung milik raja dari negeri Semarang Tanah Jawa. Semasa berada di Negeri Pasir Panjang. Maka dilepaskan oleh Awang Sulung. Pengembaraan Awang Sulung bermula dari negeri Bandar Mengkaleh. bersama budak hitam (Awang Sulung).3 TEMA . adinda boleh memegangkan pinggang ayahanda. Peperangan ini disebabkan Awang Sulung telah menghawinkan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tunang Tuanku Mambang saujana. Pertemuannya dengan Awang Sulung juga membawa kepada perkahwinan. berlaku peperangan di antara Tuan Puteri Dayang Nuramah dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa kerana merebut Awang Sulung. Mereka diarak dengan menaiki gajah. Di negeri Pati Talak terengganu. lalu menghunus pedang panjang sambil menetak kepada Awang Sulung. wira menghadapi peristiwa suka duka. tetapi peperangan ini berjaya dileraikan oleh Awang Sulung. Peperangan ini berpihak kepada Awang Sulung. Pelbagai peristiwa yang berlaku dalam pengembaraan ini. kemudian berlabuh di Negeri Pati Talak Terengganu. Semasa berada di Semarang Tanah Jawa berlaku peperangan antara Awang Sulung dengan Tuanku Mambang saujana. tetak rendah dihamburkan. Awang Sulung meminta izin kepada isterinya untuk mengunjungi isteri-isterinya yang lain. 3. Bersama-sama dalam geliung ialah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. 3.2. dan seterusnya ke Negeri Semarang Tanah Jawa. kemudian di Negeri Pasir Panjang. Awamg Sulung bertemu dengan ibu saudaranya yang bungsu iaitu Uli Pati Talak Terengganu anaknya bernama Tuan Puteri Pinang Masak. Perkahwinan Awang Sulung dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa diraikan dengan penuh adat istiadat kebesaran istana. Kejayaan Awang Sulung menghapuskan tunang Tuan Puteri Dayang Seri Jawa diraikan oleh rakyat Negeri Tanah Semerang Jawa. Tiba di balai penghadapan diringi pula dengan nobat dan nafiri.2.

WATAK DAN PERWATAKAN Watak Wira (Protagonis) Watak Wirawati Watak Jahat (antagonis) Watak Pembantu Awang Sulung Merah Muda * Tuan Puteri Dayang Nuramah . Perbincangan mengenai watak dalam analisis ini tertumpu hanya kepada yang menjadi persoalan sahaja dan watak-watak yang lain diterangkan dengan secara ringkas. Kerakusan Tuanku Mambang Saujana untuk memiliki Tuan Puteri Dayang Seri Jawa.3. cerita-cerita penglipur lara Melayu mempunyai tema yang berbagai-bagai ragam. di sebalik lambang. Tema dalam sesebuah karya klasik mengandungi beberapa tema iaitu tema utama dan tema sampingan. motif dan juga perlakuan watak. Tema ini tersembunyi di sebalik peristiwa-peristiwa yang berlaku. Biasanya Sarjana Melayu berpendapat: “Tema utama cerita-cerita penglipur lara ialah pengembaraan anak-anak raja besar untuk mencari sesuatu. Peristiwa ini membawa persoalan bahawa kepuasan duniawi tidak akan membahagiakan manusia 3. Tema ini dapat dilihat melalui watak Mambang Saujana.1 Tema Utama Dalam Hikayat Awang Sulung tema utama dapat dilihat melalui beberapa peristiwa peperangan di antara Awang Sulung dengan Mambang Saujana membawa persoalan bahawa hanya orang yang berjiwa besar saja yang akan berjaya. ada juga tema sampingan. Mungkin yang dicari itu jodohnya atau barang-barang hikmat yang diperlukan untuk kejayaannya[18] Terdapat beberapa tema yang boleh diketengahkan dalam hikayat ini.3. bahasa. 3. Di antara watak dengan peristiwa mempunyai hubungan yang saling bantu-membantu untuk menunjang kepada tema.2 Tema Sampingan Di samping tema utama. Sama juga halnya dengan peperangan yang berlaku di antara Tuan Puteri Dayang Nuramah dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. 3. Watak yang digambarkan melalui keempat watak ini jelas menunjukkan bahwa mereka ini mempunyai jiwa yang besar untuk mencapai hajat dan hasrat masing-masing. walaupun sebenarnya Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tidak menyukai Tuanku Mambang Saujana.Seperti juga jenis kesusasteraan yang lain.4 Watak dan perwatakan. akhirnya membawa padah pada dirinya kerana ia sanggup menentang demi kepuasan yang ingin dicapainya.

Awang Sulung juga digambarkan seorang yang gagah dan berani. Ketampanan ini terbukti melalui peristiwa perkahwinannya dengan empat orang Puteri.* Tuan Puteri Dayang Seri Jawa * Datuk Batin Alam * Tuanku Mambang Saujana * Tuan Puteri Dayang Mengurai * Tuan Puteri Pinang Masak * Bujang Selamat * Si Kembang Cina * Awang Sulung Merah Muda Dari segi Fizikalnya.Awang Sulung juga mempunyai kecerdasan fikiran dalam menguasai ilmu yang dipelajarinya seperti ilmu Merawi. nahu dan juga ilmu pencak silat dan ilmu kebal. Kegagahan dan keberanian Awang Sulung terbukti dalam sebuah pantun sewaktu hulubalang Mambang . Awang Sulung adalah seorang yang memiliki wajah yang tampan.Selain daripada itu.

Kalau tidak berisi padi. Maka keluarlah Tuanku Datuk Batin Alam bertanya. “Ikan tiada. pertama bangsawan. tiada ketahuan marahnya lagi langsung berangkat dari situ. kelima cumbuan. Maka ia pun kembali ke istana. Dia bijak membuat helah sehingga Awang Sulung terpaksa menentang tunangannya Tuanku mambang Saujana. kedua dermawan.. Perasaan Simpati yang dimiliki oleh Dayang Nuramah juga digambarkan sewaktu bapanya menyiksa Awang Sulung.” Lalulah murka Tuanku Datuk Batin Alam ditampar diterajangnya Awang Sulung Merah Muda.Saujana mengetahui Tuan Puteri Dayang Seri Jawa telah berkahwin dengan Awang Sulung: Maka titah Awang Sulung Merah Muda.dinamakan baginda puteranya itu Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Dia memohon ayahandanya untuk belayar ke Bandar Mengkaleh. tiada bertolok di dalam jajahan negeri Semarang tanah Jawa. keenam sebenar perempuan. ketujuh setiawan. Dia mudah jatuh cinta sebaik saja dia mendengar keelokan paras rupa Awang Sulung. terlalu elok rupanya.. Di antara episod yang menggambarkan kejahatan Datuk Batin Alam ialah sewaktu Datuk Batin Alam menyuruh Awang Sulung memukat ikan. “Apakah sebabnya ayahanda hendak membunuh Awang Sulung? Apakah salah derhakanya kepada ayahanda?”(hlm:40) Tuan Puteri Dayang Seri Jawa Tuan Puteri Dayang Seri Jawa digambarkan seorang yang mempunyai paras rupa yang cantik. (Hlm:41) Datuk Batin Alam Di gambarkkan seorang yang jahat . “Hai encik-encik panglima dengarkan ibarat beta.. patik tidak tahu memukat. keempat gurauan. “Dimana ikan engkau dapat?” Maka sembah Awang Sulung Merah Muda.. Apa guna berambut panjang. tubuhnya batang menjelai. sifat jahat yang dimiliki oleh Datuk Batin Alam ini menyebabkan Awang Sulung lari mengembara. sifatnya putih kuning. ketiga hartawan. Maka berkata Tuan Puteri Dayang Nuramah. “Jikalau tidak dengan segera engkau pergi. Kalau tidak berani mati?” (hlm : 111) Tuan Puteri Dayang Nuramah Seorang yang berperwatakan pencemburu dan pemarah sehingga berlaku peperangan dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa setelah menjumpai Awang Sulung bersama dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa.(hlm:36) Kejahatan ini lebih jelas lagi apabila Datuk Batin Alam hendak membunuh Awang Sulung: Maka murka baginda merah padam warna mukanya. melainkan aku bunuh engkau” (Hlm:37) . Apa guna kepuk di ladang. lengkap sifat yang tujuh laksana. Kecantikan dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuan Puteri Dayang Seri Jawa digambarkan oleh pengarang: .

Sama halnya dengan sastera hikayat yang lain seperti hikayat Hang Tuah yang dikatakan sebagai watak utama. suatu dilema yang dihadapi oleh Tuan Puteri apabila ia telah jatuh hati kepada Awang Sulung. Tuanku Mambang Saujana pula diberi seolah-olah sebagai watak antagonis sedangkan dia sebetulnya mempertahankan hak dirinya terhadap tunangnya yang dikahwini oleh Awang Sulung. Dia sanggup berperang dengan Awang Sulung Merah Muda disebabkan kerakusaannya untuk memiliki Taun Puteri Dayang Seri Jawa. jika dilihat pada judul hikayat itu sendiri menunjukkan bahawa watak utama dalam hikayat ini adalah Awang Sulung. watak-watak yang menentang dan memusuhi Awang Sulung dengan sendirinya menjadi watak antagonis seperti Tuanku Mambang Saujana. tetapi dia tetap ingin terus memiliki Tuan Puteri Dayang Seri Jawa .1 Persoalan: siapa sebenarnya antagonis (Jahat). Siapa menang dan berjaya membuktikan kegagahannya. apakah perbuatan ini boleh dikatakan sebagai watak Protagonis?. 3. dalam masa yang sama Hang Tuah juga melanggar tatasusila orang Melayu iaitu melarikan Tun Teja.4. Jadi. Awang Sulung sebagai Protagonis Pertama: Seperti yang dikatakan tadi. Dari sudut yang lain.. walaupun tuanangannya Tuan Puteri Dayang Seri Jawa membencinya. motif perebutan ini juga menunjukkan kegagahan dan kehandalan seseorang lelaki. Persoalan yang menjadi pokok dalam aspek ini ialah untuk menentukan siapakah sebenarnya watak antagonis dan protagonis di dalam hikayat ini. bukan atas dasar kebencian atau keterpaksaan. Ini sudah menjadi kebiasaan dalam hikayat-hikayat Klasik seperti Hikayat Hang Tuah. Hal ini terbukti apabila Awang Sulung diraikan oleh rakyat Tanah Semerang Jawa setelah Awang Sulung berjaya memenggal leher Mambang Saujana. Awang Sulung sebagai Antagonis . Ini dapat kita tafsirkan bahawa delima seorang wanita soal memilih suami harus dileraikan dengan adanya seseorang yang boleh memberi bantuan. Kebenciannya terhadap Mambang Saujana memang dari awal lagi iaitu sebelum pertemuannya dengan Awang Sulung. perbuatan Awang Sulung menentang Mambang Saujana memang wajar kerana dia juga mempertahankan hak seorang wanita dalam menentukan soal memilih suami. Jika dipandang dari sudut masyarakat yang melahirkan hikayat ini. Awang Sulung Merah Muda atau Tuanku Mambang Saujana. perbuatan Awang Sulung merebut tunang Tuanku Mambang Saujana adalah sikap yang bertentangan dengan tatasusila masyarakat Melayu. Jika di lihat pada Judul hikayat iaitu ‘Hikayat Awang Sulung Merah Muda’ maka dengan sendirinya watak utama dalam hikayat ini adalah Awang Sulung Merah Muda. Dalam Hikayat Awang Sulung kita boleh meletakkan Awang Sulung dan Mambang Saujana sebagai Protagonis atau antagonis dengan memberikan hujah-hujan yang konkrit.Tuanku Mambang Saujana Seorang yang jahat. dialah dianggap sebagai wira dalam masyarakat di zamannya. Kedua: Dalam hikayat ini ada dinyatakan bahawa Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tidak menyukai Mambang Saujana.Di samping itu . Jadi.

(hlm:113) Kata-kata ini adalah satu pengakuan bahawa Awang Sulung tidak memperdulikan hak orang lain setelah dia merampas tunang Mambang Saujana. Seperti yang dinyatakan tadi. Awang Sulung bukan saja mencerobohi hak orang lain. Kegagahan dan kepahlawanan seseorang dalam masyarakat di zamannya adalah satu keutamaan untuk meletakkan seseorang itu sebagai wira. keutamaan ini tidak akan dipandang pada masa yang telah merentasi zamannya. tetapi begitulah hakikat dalam masyarakatnya yang lebih mengutamakan kepahlawanan. Dari sudut yang lain pula. Petikan di bawah ini jelas membuktikan bahawa hak harus dipertahankan: Maka bertitah Tuanku Mambang Saujana dengan merah padam warna mukanya. kegagalan dan kekalahannya menentang Awang Sulung meletakkan dirinya sebagai watak antagonis.. bahawa watak-watak yang menentang dan memusuhi watak utama dengan sendirinya menjadi watak antagonis seperti Tuanku Mambang Saujana. Awang Sulung harus diletakkan sebagai watak antagonis. Dalam hal ini. dimana-mana pun boleh didapatinya. Bagi pembaca moden perbuatan Awang Sulung sudah setentunya mencerminkan peribadinya sebagai orang yang telah mencerobohi hak orang lain. sudah menjadi kebiasaan dalam hikayat-hikayat Klasik. “Apakah faedah kita berperang? Jikalau Tuanku Mambang Saujana indahkan isteri. (hlm:112) Pengakuan Awang Sulung juga menggambarkan keperibadiannya sebagai seorang antagonis.” (hlm:112) Tragedi yang menyedihkan apabila Mambang Saujana tewas dalam mempertahankan haknya terhadap tunangnya. Adalah satu pekara yang tidak adil apabila kegagahan itu di tempatkan yang teratas . bahkan Awang Sulung menentang orang yang telah mempertahankan haknya dan berjaya membunuh Mambang Saujana . boleh menimbulakan rasa tidak puas hati terhadap Awang Sulung yang dikatakan sebagai watak utama. hal ini terbukti melalui kata-kata Awang Sulung: Maka tersenyum Awang Sulung Merah Muda seraya bertitah.. Semangat inilah yang boleh menempatkan diri Mambang Saujana sebagai watak Protagonis. Walau bagaimanapun.Jikalau beta tiada berani mati. Maka kembalilah hulubalang persembahkan titah itu kepada Tuanku Mambang Saujana. Awang Sulung menyampaikan katakatanya kepada hulubalang Mambang Saujana : .. maka Awang Sulung adalah wira masyarakatnya. malah melanggar etika sebagai orang Islam. tiadalah beta mengambil tunangnya. sebelum pertikamannya dengan Mambang Saujana. “Biar mati beta. Jika dilihat episod pertikaman di antara keduanya.....Watak Awang Sulung boleh juga diletakkan sebagai watak jahat. Soal tunang yang tidak menyukai bukanlah menjadi persoalan. malah dia juga mempersenda-sendakan hak seseorang apabila dia ditentang. jikalau Awang Sulung Merah Muda itu tiada terbunuh oleh beta ini dengan pedang jenawi selebar daun birah. Awang Sulung bukan saja melanggar tatasusila orang Melayu.. Mambang Saujana sebagai Antagonis Perwatakan Mambang Saujana harus dilihat dari dua sudut aspek yang berbeza iaitu penilaian dalam masyarakat yang melahirkan hikayat ini dan masa yang telah merentasi zamannya. Mambang Saujana sebagai Protagonis Mempertahankan hak sebagai seorang yang telah mempunyai ikatan pertunangan adalah satu kewajaran pada diri seseorang.. Apa yang penting ialah maruah diri harus ditebus hingga ke titik darah yang terakhir. apalagi pembaca moden masa kini.

Yang jarak tolak-tolakan. baik yang moden mahupun yang lama itu. Raja sebagai peneraju negeri adalah tempat rakyat berteduh dan melahirkan taat setia yang tidak berbelah bahagi. hulubalang. tentera kecil dan besar. Yang kurap mengekor angin.. di tanah daratan. di sekitar istana dan negeri-negeri seperti Negeri Bandar Mengkaleh. rakyat.1. 3. rakyat akan datang menjunjung titah: Maka berhimpunlah penghulu yang empat suku. Taib Osman dalam kata penghantar Hikayat Awang Sulung Merah Muda. tidakkah hasil-hasil sastera. Yang kecil terambin lintang.( hlm:3) Titah raja adalah merupakan undang-undang. : Setelah didengar oleh Tuanku Si Helang Laut lalu dititahkannya dengan murkanya. dan di Negeri Tanah Semarang Jawa. anak adalah penting sebagai waris peneraju taktha kerajaan. analisis tertumpu pada aspek kemasyarakatan dan kebudayaan.1 Kemasyarakatan.. serta lembaga yang dua belas suku dengan segala juak-juak. merah padam warna mukanya. tua dan muda. Yang tuli leka bertanya. pencerminan hubungan antara Raja dengan rakyat memang amat ketara. sedikit sebanyak merupakan pencerminan hidup manusia? Cerita-cerita rakyat Melayu mencerminkan kebudayaan Melayu pada tempat dan zaman cerita-cerita itu hidup. Negeri Pati Talak Terengganu. Mereka .1 Weltanschuung Seperti yang dikatakan oleh Mohd. Hal ini terjadi kepada Bidan Tua bidan ketujuh yang enggan membidankan Si Helang Bakau pada mulanya ketika hendak melahirkan Awang Sulung. Tempat-tempat peristiwa yang berlaku digambarkan di dasar lautan. 4. “Apa sebab bidan tiada mahu datang?. Manakala kesetiaan rakyat pula menggambarkan betapa pentingnya seorang raja dalam kehidupan beraja.5 LATAR CERITA Latar cerita dalam hikayat ini meliputi latar yang luas. Dalam hikayat Awang Sulung. 4. laki-laki dan perempuan belaka semuanya datang mengadap: Yang capik datang bertongkat Yang buta meraba-raba.[19] Bertolak daripada kenyataan ini.. Melanggar atau enggan mentaatinya adalah satu penderhakaan. Yang pendek tinjau-meninjau.. misalnya apabila Raja bertitah.sebagai penilaian sama ada yang baik dan yang buruk.Orang menderhaka kepada undang-undang dengan keadilan apa guna ditaruh di dalam negeri?” (hlm:10) Dalam sistem beraja. ASPEK-ASPEK EKTRINSIK 4.

orang: Pandai pencak dengan silat Pandai gendang dengan rebana Pandai rebab dengan kecapi. kemarahan. Si Helang Bakau dan Si Helang Laut yang memerintah Bandar Mengkaleh amat risau tentang ini. ketinggian ilmunya dari segi kepahlawanan akhirnya meletakkan dirinya sebagai seorang raja yang dikasihi.2 Gaya Bahasa Gaya Bahasa dalam hikayat ini turut memaparkan suatu budaya dalam masyarakat melayu. Dalam adat melenggang perut pelbagai upacara yang diadakan di antaranya persembahan pencak silat dan nyanyian gendang rebana: Jikalau sudah sedia cukup sekaliannya. lalu ditepung tawari Tuanku Si Helang laut dua laki isterinya.2 Kebudayaan Dari aspek kebudayaan. Anggapan masyarakat di zaman itu. lalu mengadap bidan bertujuh kepada Tuanku Si Helang Laut. Awang Sulung memang dari kecilnya digambarkan sebagai seorang yang mempunyai ilmu silat dan ilmu kebal. kata ungkapan ‘Bahasa menunjukkan Bangsa’ sememangnya mencerminkan satu budaya bangsa melalui petuturan yang selalu diungkapan. dan juga peperangan. bersiram mandi air tolak bala dan air doa selamat. Atas dasar ilmu yang dimilikinya inilah yang boleh meyakinkan rakyatnya sehingga dia layak menjadi seorang raja. 4. Seperti halnya yang berlaku terhadap Awang Sulung. hendak cari sekalian permainan.. Pantunlah yang paling menonjol dalam pertuturan masyarakat di zaman itu. pergilah panggil isi negeri. dan adat dalam tuturkata dalam masyarakat melayu fedual. patik memohon melenggang perut adinda. segala teguran dan tegahan lebih elok dipertuturkan dalam pantun agar tidak menyinggung perasaan seseorang. sudah mandi kedua laki isterinya dikenakan balik pakai-pakaian lalu berarak berangkat pulang.”( hlm:8) . “Patik mengadap ke bawah duli. sebagai seorang raja perlulah ada ilmu di dada. bahasa pantunlah yang paling banyak menonjol. di samping mempunyai ilmu merawi.. Telah sampai ke istana. terdapat 116 pantun yang dituturkan oleh watakwatak. sehingga mereka pergi berkaul dan berniat di Lautan Tanjung Jati memohon supaya dikurniakan anak. sama ada dalam kesedihan. terdapat gambaran adat seperti adat melenggang perut[20]. Selain daripada itu. nahu dan juga semantik. sama ada yang berupa sindiran. Misalnya pantun yang bernada sedih dituturkan oleh Tuan Puteri Dayang Nuramah sewaktu Awang Sulung melarikan diri disebabkan penyiksaan Datuk Batin Alam. berhajat dan sebagainya.: .”(hlm:13) Tuturkata dalam masyarakat ini menunjukkan bahawa orang Melayu kaya dengan budi bahasa dan sopan santun. rasa suka. Ini menunjukkan bahawa hanya anak sajalah yang layak mewarisi taktha Kerajaan.. kegembiraan.Maka diramas bidan yang tua. Ini juga menunjukkan bahawa orang Melayu sikapnya tidak terus-menerus (polos) atau berterus terang apabila mengatakan sesuatu yang tidak baik.1. adat perkahwinan Di raja.1. lebih-lebih lagi ilmu mempertahankan negara. 4. Dalam hikayat Awang Sulung.akan merasa bimbang jika tidak mempunyai anak.

5. Selain daripada itu terdapat juga perkataan seperti Syahdan. santap dan juga taat setia rakyat. seluar alang. Bahasa berirama yang mengambarkan pakaian dapat dilihat ketika Si Helang Bakau sedang bersalin hendak melahirkan Awang Sulung: “Maka disarungkan oleh Tuanku Si Helang laut: Seluar sutera. Jikalau dijemur.“Sudah tudung terendak bantan. perintah raja. sebanyak sedikit merupakan pencerminan hidup manusia?”[22] CHARTA 1 – PERKAHWINAN ASMM DENGAN AHLI KELUARGA SHM UESA + DBA UPTT UEHPP SHB + SHL TPDN + ASMM TPPM + ASMM TPMM + ASMM ASMM . Jikalau direndam. Beribu cermin di pinggangnya Di pasangkannya: Kain cindai neka selasih. pencerminan suatu masyarakat di zamannya dan juga menunjukkan ketajaman fikiran pengarang dalam mengolah cerita-ceritanya. baik yang moden mahupun yang lama itu.Taib Osman: “Sebagai pembaca moden. KESIMPULAN Berdasarkan kepada penghuraian di atas jelas bahawa cerita penglipur lara bukan saja cerita yang disampaikan hanya dikala hati berduka lara. bertambah kering. Beratus cermin di kakinya. terlihat juga pada kita nanti betapa tajamnya perhatian pengolah-pengolah cerita rakyat itu terhadap manusia dengan hidupnya. Cerita-cerita rakyat dengan alam keghaibannya mungkin membosankan kita. (hlm:12) Pengunaan bahasa Arab juga diselitkan pada pemulaan cerita. Perkataan-perkataan ini dipinjam daripada bahasa Arab.[21] Pengunaan bahasa ini jelas menunjukkan bahawa Islam telah pun bertapak pada zaman itu. Ini lah yang dikatakan oleh Mohd. bahkan disebalik cerita-ceritanya terselit amanat. Pada siapa dikatakan” (hlm:41) Selain dari pantun. pakaian. arakian dan juga hatta. mungkin kita tidak dapat memberikan penghargaan pada ceritacerita rakyat seperti yang dapat kita berikan kepada kepada hasil-hasil sastera zaman kita sendiri. Padi Siapa diletakkan? Sudah untung peminta badan. Tetapi jikalau kita menungkan sebentar. Tidakkah hasil-hasil sastera. bahasa berirama juga bahasa yang paling banyak digunakan dalam memberikan gambaran suasana alam. bertambah basah. misalnya ‘Wabihi Nastainu Billahi.

Penutur cerita menyebutnya “cerita” bukan hikayat. 1994 : 37 . [5] Jamilah Hj Ahmad. [11] Mengasah gigi disini bertujuan untuk menambah Seri Wajah Awang Sulung Merah Muda [12] Pagar Sasak : pagar dari bilah bambo yang dianyam. [13] Kakap : Perahu yang sempit dan rendah [14] Geliung adalah sebuah Kapal bahtera yang besar dan panjang yang digunakan untuk belayar.NBD. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.1991 : 94. 1987: 75 [8] Berkaul membawa maksud bernazar.1993:80:81 [6] Awang Bin Ahmad.SHM = Si Helang Mawai UESA = Uli Emak Si Anjing DBA = Datuk Batin Alam UPTT = Uli Pati Talak Terengganu UEHPP = Uli Emak Hitam Pasir Panjang SHB = Si Helang Bakau SHL = Si Helang Laut TPDN = Tuan Puteri Dayang Nuramah TPPM = Tuan Puteri Pinang Masak TPMM = Tuan Puteri Mayang Mengurai ASMM = Awang Sulung Merah Muda CHARTA 2 – PERKAHWINAN ASMM DENGAN PIHAK LAIN Nahkoda Tua Tuan Puteri Dayang Seri Jawa + Awang Sulung Merah Muda Nahkoda Tua berasal dari Negeri Tanah Semerang Jawa.“Analisis isi cerita-cerita Tarik Selampit Di Kelantan: ‘cerita Selampit’. anaknya Tuan Puteri Dayang Seri Jawa berkahwin dengan Awang Sulung Merah Muda. Dewan Bahasa Dan Pustaka. [2] Hashim Awang. 1987:71:72 [3] Ibid : hlm 71 [4] Judul Hikayat pada cerita-cerita ini telah diberikan oleh penyusun atau penyelenggara ( Zalila Sharif & Jamilah Hj Ahmad). Di petik dalam buku “Sekitar Kritikan Sastera Melayu Brunei”. “Glosari Mini Kesusasteraan”. Penyelenggara Mohd. [16] Lufti Abas. ‘Sastera Rakyat (Diangdangan): Peranan dan Perkembangannya Dalam Kesusasteraan Melayu’ dalam kertas kerja yang dibentangkan pada 29 November 1985 semasa Hari Sastera’85 di Pulau Pinang. cerita Si Gembang’ dan cerita Raja Dera dalam “Pengkajian Sastera Rakyat Bercorak Cerita”. + = Tanda Perkahwinan [1] Siti Aishah Mat Ali. Cerita-cerita selepas zaman Winstedt tidak lagi menggunakan judul Hikayat. NBD.1995:354 [7] Hashim Awang..Taib Osman. [9] Merawi : Bercerita [10] Mantik : Cara berfikir yang hanya berdasarkan fikiran belaka. ‘Sastera Rakyat’ dlm “Kesusasteraan Melayu Tradisinal”. Dewan Bahasa dan Pustaka. [15] Kinantan : Ayam yang bulunya putih belaka. ‘Keindahan Plot’ dalam “Bahana” Ogos. “Glosari Mini Kesusasteraan” Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. berjanji hendak melakukan sesuatu. = Tanda sebagai anak.

Taib Osman.1991:31.Taib Osman. “ Hikayat Awang Sulung Merah Muda” Edisi Kedua (Ejaan Baru). [19] Pawang Ana dan Raja Haji Yahya.1985: V [18] Mustafa Mohd Isa.Taib Osman.1985: VII [20] Kenduri dan mandi pada ketika orang mengandung tujuh bulan. “ Hikayat Awang Sulung Merah Muda” Edisi Kedua (Ejaan Baru). [22] Pawang Ana dan Raja Haji Yahya. dengan kata penghantar oleh Mohd.1985: VII Posted by SOFIAN BIN AHMAD at 1:58 AM . ‘Analisis isi cerita: cerita-cerita Awang Belanga Perlis’ dalam buku yang bertajuk “Pengkajian Sastera Rakyat bercorak Cerita” diselenggarakan oleh Mohd. dengan kata penghantar oleh Mohd.[17] Pawang Ana dan Raja Haji Yahya. “ Hikayat Awang Sulung Merah Muda” Edisi Kedua (Ejaan Baru). dengan kata penghantar oleh Mohd.Taib Osman. [21] Maksudnya dengan pertolongan Allah Jua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful