3. ASPEK-ASPEK INTRINSIK 3.

1 PLOT Dalam glosari mini kesusasteraan, Hashim Awang mengatakan plot adalah susunan peristiwaperistiwa dalam sesebuah cerita bagi karya-karya sastera berbentuk cereka. Susunan itu mungkin dibuat secara tertib mengikut urutan masa, iaitu, peristiwa yang dahulu berlaku didahulukan dan peristiwa yang kemudian berlaku dikemudiankan. Kadangkala plot mungkin tidak menurut susunan masa, iaitu peristiwa yang terjadi kemudian didahulukan penceritaannya dan yang dahulu terjadi diceritakan kemudian. Dalam plot selalunya ada unsur-unsur ketegangan, kebetulan dan kejutan untuk menimbulkan minat pembaca. Dalam plot terdapat juga plot tambahan atau anak plot kepada plot utama, Ia disisipkan di antara bahagian plot utama untuk menimbulkan variasi penceritaan. Plot bawahan ini mengandung susunan peristiwa- peristiwa tersendiri, tetapi masih berhubung dengan plot utama.[7] Dalam Hikayat Awang Sulung Merah Muda, plot hikayat ini mengandungi plot utama dan juga anak plot. Penonjolan plot dalam Hikayat Awang Sulung Merah Muda adalah plot yang menurut susunan masa dari satu peristiwa berpindah kesatu peristiwa yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Hikayat Awang Sulung Merah Muda merupakan prosa lama yang panjang, terdiri daripada 11 bab. Plot Hikayat Awang Sulung Merah Muda dapat dilihat menerusi peristiwa dalam setiap bab. Saya akan cuba sedaya upaya untuk melihat bentuk dan keindahan plot dalam hikayat ini. Nombor-nombor plot seperti di bawah ini adalah plot keseluruhan mengikut susunan peristiwa tetapi dikategorikan kepada dua bahagian iaitu plot utama ditandai dengan kurungan (U) dan plot tambahan (anak plot) ditandai dengan kurungan (A) 3.1.1 PLOT MENGIKUT PERISTIWA DALAM SETIAP BAB BAB 1 Si Helang Mawai mangkat setelah berapa lama memerintah Kerajaan Pati Talak Terengganu. (U) Suami Uli Pati Talak Terengganu menggantikan kerajaan Pati Talak Terengganu.(A) Tuan Puteri Si Helang Bakau anak kepada Si Helang Mawai berkahwin dengan seorang Raja yang tiada bernegeri iaitu Tuanku Si Helang Laut (U) Tuan Puteri Si Helang Bakau dan suaminya Tuanku Si Helang Laut belayar ke negeri Bandar Mengkaleh.(U) Datuk Batin Alam meminang Uli Emak Si Anjing kemudian berkahwin.(A) Tuan Puteri Si Helang Bakau dan Tuanku Si Helang Laut berkaul[8] dan berniat di lautan Tanjung Jati memohon untuk mendapatkan anak.(U) Tuan Puteri Si Helang Bakau hamil dan mengidamkan seekor pelanduk Jantan Putih yang mengandung dan ikan terubuk jantan yang mengarang telur.(U) Tuan Puteri Si Helang Bakau melahirkan seorang anak yang diberi nama Awang Sulung Merah Muda.(U) BAB 2 Tuan Puteri Si Helang Bakau mangkat dan dimakamkan mengikut adat Diraja.(U) Tuanku Si Helang Laut juga mangkat dan dimakamkan berdekatan makam isterinya.(U)

(A) Datuk Batin menikam Awang Sulung dan berlaku pertikaman senjata antara kedua-duanya.BAB 3 Datuk Batin Alam dan Uli Emak Si Anjing memelihara Awang Sulung dan dijadikan anak angkat.(U) BAB 4 Awang Sulung pergi ke rumah emak saudaranya untuk meminta pertolongan tetapi dihalau.(U) Awang Sulung meleraikan peperangan Tuan Puteri Dayang Nuramah dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa.(A) Awang Sulung masuk ke hutan meminta pertolongan kepada Tukang dari kayangan untuk membuat kakap.(A) Datuk Batin Alam menyiksa Awang Sulung dengan menyuruhnya melakukan berbagai-bagai kerja.(U) BAB 5 Awang Sulung masuk ke geliung milik raja dari negeri Semarang Tanah Jawa.(A) Datuk Batin Alam menyuruh Awang Sulung membuat pagar sasak[12] dan sebuah kakap[13] panjang tujuh depa sehasta.(U) Datuk Batin Alam menghantar Awang Sulung dan anaknya Puteri Dayang Nuramah belajar Al-Quran dan Merawi[9](U) Datuk Batin Alam menghantar Awang Sulung belajar ilmu Mantik[10] dan Nahu.(A) Tuan Puteri Dayang Nuramah menyerang Tuan Puteri Dayang Seri Jawa kerana merebut Awang Sulung.(U) Awang Sulung balik semula ke Bandar Mengkaleh dan berkahwin dengan Tuan Puteri .(A) Awang Sulung menyamar sebagai budak sakai atau budak hitam. (U) Tuan puteri Dayang Seri Jawa dari Tanah Semarang Jawa belayar ke Bandar Mengkaleh untuk melihat Awang Sulung dengan menaiki Geliung[14] Panjang. kemudian Awang Sulung berjanji menjadi hamba kepada tuan puteri(U) Awang Sulung kembali ke istana Datuk Batin Alam dan melunaskan hutangnya.(U) BAB 6 Uli Emak Si Anjing kembali ke negeri Bandar Mengkaleh hendak melihat anaknya.(U) Tuan Puteri Seri Jawa memberi pinjaman wang kepada Awang Sulung.(U) Awang Sulung meminta pertolong kepada Tuanku Nahkoda Tua untuk membayar hutang mengasah gigi kepada Datuk Batin Alam tetapi ia dihalau. (A) Datuk Batin Alam mendesak Awang Sulung membayar balik wang yang digunakan untuk upah mengasah gigi.(U) Awang Sulung berkhatan mengikut adat Istiadat Diraja.(U) Uli Emak Si Anjing belayar ke tanah Pati Talak Terengganu mengambil upah mangandam.(A) Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tunang kepada Raja Mambang Saujana. (U) Tuan Puteri Dayang Nuramah mendesak Awang Sulung lari meninggalkan Datuk Batin.(U) Datuk Batin Alam mengajar Awang Sulung ilmu silat dan ilmu Kebal.(A) Uli Emak Si Anjing mengetahui Awang Sulung disiksa oleh suaminya Datuk Batin Alam.(U) Datuk Batin Alam mengupah orang untuk mengasah gigi[11] Awang Sulung.(U) Awang Sulung keluar mengembara dan meninggalkan Datuk Batin Alam dan Puteri Dayang Nuramah.

(U) Awang Sulung bertemu dengan tunang Tuan Puteri Dayang Seri Jawa iaitu Tuanku Mambang Saujana.(U) Awang Sulung berperang dengan Tuanku Mambang Saujana dan berjaya menewaskan dengan memanggal leher Tuanku Mambang Saujana(U) Awang Sulung dan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa berarak diseluruh tanah Semerang Jawa meraikan perkahwinannya dan kemenangannya.(U) 3.(U) BAB 7 1. Jika tidak ada penyiksaan ini sebagai misal sahaja tentu Awang Sulung hanya mengembara tanpa digerakkan oleh satu peristiwa (Penyiksaan ). Motif penyiksaan ini adalah sebagai titik tolak atau penggerak berlakunya penggembaraan Awang Sulung (Plot Utama).(U) BAB 8 Awang Sulung mengetahui Uli Pati Talak Terengganu adalah Ibu Saudaranya.Ini bermakna plot yang sedemikian kelihatan dangkal (terus-menerus) dan tidak ada nilai-nilai keindahan. Tuanku Nahkoda Tua dan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa mengetahui identiti sebenar Budak Hitam iaitu Awang Sulung.(A) BAB 9 Awang Sulung berkahwin dengan Tuan Puteri Pinang Masak. .Dayang Nuramah.(A) Awang Sulung menang bersabung ayam kerana menyeru tuah ayam sabungannya yang bernama Kinantan[15] suci.1. (U) Awang Sulung berulang-alik menemui keempat-empat isterinya.(U) Awang Sulung bertemu Ibu saudaranya Uli Emak Hitam Pasir Panjang. Awang Sulung berkahwin dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dan meneruskan pelayaran hingga sampai ke negeri Pati Talak Terengganu.(A) 3.(U) 2.[16]Kepelbagaian ini dapat dilihat dalam plot-plot kecil.(U) BAB 11 Tuan Puteri Dayang Seri Jawa melakukan tipu helah agar Awang Sulung Balik ke Geliung dan meneruskan pelayaran mereka ke Tanah Semarang Jawa. iaitu Datuk Batin Alam menyiksa Awang Sulung dengan menyuruhnya melakukan berbagai-bagai kerja.(U) Awang Sulung bertemu dengan Tuan Puteri Mayang Mengurai kemudian mereka kahwin.(U) Tuan Puteri Dayang Seri Jawa melakukan tipu helah agar Awang Sulung Balik ke Geliung. (A) BAB 10 Awang Sulung meneruskan pelayarannya dengan Tuan Puteri Jawa hingga sampai ke Negeri Pasir Panjang. Dalam plot-plot kecil ini sebetulnya mempunyai motif yang berhubung dengan plot utama. Awang Sulung menyelamatkan geliung panjang daripada serangan perompak-perompak yang diketuai oleh Panglima Helang Laut. Sebagai contoh dalam bab 3 terdapat anak plot.(U) Awang Sulung mempelajari adat-adat di Gelanggang semasa berada di Negeri Pati Talak Terengganu.2 KEINDAHAN PLOT Menurut Lufti Abas keindahan bagi sesuatu plot itu adalah cerita yang mempunyai kepelbagaian plot iaitu antara plot utama dan plot-plot kecil.

3 BENTUK PLOT Plot Hikayat Awang Sulung Merah Muda boleh dikatakan sebagai plot Mudah atau kronologi. Konflik Awang Sulung sekali lagi meleraikan kemarahan (tipu helah) Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. P5 – Mengisahkan pelayaran Awang Sulung ke Negeri Pati Talak Terengganu dan berkahwin dengan Tuan Puteri Pinang Masak . Konflik yang dihadapi Awang Sulung meleraikan kemarahan (tipu helah) Tuan Puteri Dayang Seri Jawa.1.Awang Sulung dipelihara oleh Datuk Batin Alam dan dijadikan sebagai anak angkat. atau 20:17 . Kesimbangan ini dapat dilihat dari segi jumlah ratio atau nisbah yang diperolehi di antara plot utama dengan plot kecil. keseimbangan juga adalah salah satu syarat dalam menganalisis keindahan plot. . Nisbah yang agak seimbang misalnya 7:4. P2 . Jumlah nisbah yang diperolehi di antara plot utama dengan anak plot adalah 38:15. kedua ayah dan bondanya mangkat setelah melahirkan Awang Sulung. P6 – Mengisahkan pelayaran Awang Sulung ke Negeri Pasir Panjang dan berkahwin dengan Tuan Puteri Mayang Mengurai. Datuk Batin Alam menyiksa Awang Sulung sehingga Awang Sulung terpaksa keluar mengembara untuk melunaskan hutangnya kepada Datuk Batin Alam.Bahagian awal Hikayat Awang Sulung Merah Muda mengisahkan latar belakang ayah Awang Sulung. Setelah berjaya dileraikan. Ia dikatakan sebagai plot mudah kerana jalan ceritanya berurutan mengikut perkembangan waktu dan peristiwa yang dihadapi oleh Awang Sulung. Awang Sulung berkahwin dengan Tuan Puteri Dayang Nuramah. P3 – Awang Sulung keluar mengembara dan menghadapi berbagai rintangan semasa berada dalam pengembaraannya diantaranya ia terpaksa menjadi budak sakai atau budak hitam dan menjadi hamba kepada Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. 3. Sebagai contoh dapatlah diperhatikan seperti Rajah dibawah ini: P7 P8 P9 Huraian Rajah: P1 . Ini bermakna dari segi kesimbangannya tidak menepati syarat keindahan plot. P4 – Awang Sulung terpaksa meleraikan peperangan antara Tuan Puteri Dayang Nuramah dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa.Selain daripada kepelbagaian plot. nisbah seperti di atas terlalu jauh daripada tuntutan dalam erti keindahan.

Berderu-deru hujan panas. Berbunyi sekalian bunyi-bunyian. Ini adalah susunana cerita yang dasar[17] 3. dan sebab ia pergi keluar mengembara. Maka puteranya itu keluar daripada kandungan bondanya: Tujuh bilah lantai terpatah.2 JALAN CERITA (Fabula) Dalam kata penghantar Hikayat Awang Sulung Merah Muda. Babak kedua ialah cerita pengembaraannya yang penuh dengan episod yang menunjukkan kehandalan dan kegagahan tokoh itu. tanda-tanda dan alamat kelahiran Awang Sulung digambarkan dengan suasana alam yang hebat. Penganayaian ini tergambar dalam satu peristiwa: Maka titah Tuanku Datuk Batin Alam: .2. Dan babak yang penghabisan ialah apabila tokoh itu berjaya menghasilkan tujuan pengembaraannya dan balik kenegerinya.1 Kelahiran atau sebelum Pengembaraan. Dalam cerita yang bermula dengan kelahiran.P7 – Awang Sulung bertikam senjata dengan Tunang Tuan Puteri Dayang Seri Jawa iaitu Tuanku Mambang Saujana. Awang sulung menghadapi masalah yang memaksa dirinya supaya keluar mengembara. Penggembaraan ini berpunca daripada perlakuan manusia iaitu faktor penganayaian yang mengerakkan berlakunya pengembaraan Awang Sulung yang dilakukan oleh Datuk Batin Alam. Babak yang pertama mengandungi cerita lahirnya tokoh itu ke dunia dengan segala tanda-tanda dan alamat kebesarannya. dan ini jelas digambarkan dengan bahasa irama yang mencerminkan suasana alam tersebut: Maka Tuan Puteri pun lepaslah gering bersalin. Panah-memanah halintar. Tujuh mengkawan atap terpatah. P8 – Awang Sulung berjaya menewaskan Tuanku Mambang Saujana P9 – Awang Sulung berarak bagi meraikan perkahwinannya dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dan kemenengannya menewaskan Tuanku Mambang Saujana. (hlm:2) Sebelum pengembaraan. 3. Mohd Taib Osman mengatakan bahawa pada dasarnya cerita-cerita penglipur lara Melayu mempunyai tiga babak.

tetak tingginya diendapkan. habis berputusan batang pinang. Perkahwinan Awang Sulung dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa diraikan dengan penuh adat istiadat kebesaran istana. Di negeri Pati Talak terengganu. Bersama-sama dalam geliung ialah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. Awang Sulung bertemu ibu saudaranya iaitu Uli Emak Hitam Pasir Panjang. bersama budak hitam (Awang Sulung).2. Di antaranya Awang Sulung menyusup masuk ke geliung milik raja dari negeri Semarang Tanah Jawa. Rakyat menunjukkan taat setia kepada Awang Sulung di samping meraikan perkahwinannya. Pelbagai peristiwa yang berlaku dalam pengembaraan ini. “Di manakah anakanda mendapat wang? sedangkan makan minum ayahanda memberikan” Maka bertambah-tambahlah murka Datuk Batin Alam.” Maka jawab Awang Sulung.3 Selpas Pengembaraan. Dalam pelayaran Tuan Puteri Dayang Seri Jawa kebandar Mengkaleh. dan seterusnya ke Negeri Semarang Tanah Jawa. sehingga teranglah di dalam kampong yang besar. Peperangan ini berpihak kepada Awang Sulung. Semasa berada di Negeri Pasir Panjang. Selang berapa lama Awang Sulung berada di Negeri Tanah Semerang Jawa.3 TEMA . Awang Sulung meminta izin kepada isterinya untuk mengunjungi isteri-isterinya yang lain. Maka dilepaskan oleh Awang Sulung. Rajanya bernama Datuk Nahkoda Tua. batang birah. Semasa berada di Semarang Tanah Jawa berlaku peperangan antara Awang Sulung dengan Tuanku Mambang saujana. berlaku peperangan di antara Tuan Puteri Dayang Nuramah dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa kerana merebut Awang Sulung. Pada kelazimannya.2. kemudian berlabuh di Negeri Pati Talak Terengganu. Mereka diarak dengan menaiki gajah. Pengembaraan Awang Sulung bermula dari negeri Bandar Mengkaleh. wira menghadapi peristiwa suka duka. Tiba di balai penghadapan diringi pula dengan nobat dan nafiri. 3. dalam penggembaraan. batang pisang. 3.“jikalau engkau tiada bayar rial aku kurang dua tiga puluh rial batu tentulah engkau dibunuh sekali ini. adinda boleh memegangkan pinggang ayahanda. “Baiklah abang lari. Kejayaan Awang Sulung menghapuskan tunang Tuan Puteri Dayang Seri Jawa diraikan oleh rakyat Negeri Tanah Semerang Jawa. Pertemuannya dengan Awang Sulung juga membawa kepada perkahwinan. lalulah berkata Tuan Puteri Dayang Nuramah. tetapi peperangan ini berjaya dileraikan oleh Awang Sulung. Puteri Raja negeri Pasir Panjang iaitu Tuan Puteri Mayang Mengurai telah terpikat dengan Awang sulung yang akhirnya membawa kepada perkahwinan. Awamg Sulung bertemu dengan ibu saudaranya yang bungsu iaitu Uli Pati Talak Terengganu anaknya bernama Tuan Puteri Pinang Masak. kemudian di Negeri Pasir Panjang. Awang Sulung terpaksa menyamar sebagai budak sakai atau budak hitam.”(hlm:40) 3. lalu menghunus pedang panjang sambil menetak kepada Awang Sulung. Peperangan ini disebabkan Awang Sulung telah menghawinkan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tunang Tuanku Mambang saujana.2 Semasa Pengembaraan. tetak rendah dihamburkan.

motif dan juga perlakuan watak.3. Mungkin yang dicari itu jodohnya atau barang-barang hikmat yang diperlukan untuk kejayaannya[18] Terdapat beberapa tema yang boleh diketengahkan dalam hikayat ini. Watak yang digambarkan melalui keempat watak ini jelas menunjukkan bahwa mereka ini mempunyai jiwa yang besar untuk mencapai hajat dan hasrat masing-masing. Peristiwa ini membawa persoalan bahawa kepuasan duniawi tidak akan membahagiakan manusia 3.4 Watak dan perwatakan. Perbincangan mengenai watak dalam analisis ini tertumpu hanya kepada yang menjadi persoalan sahaja dan watak-watak yang lain diterangkan dengan secara ringkas. 3.3. Tema ini tersembunyi di sebalik peristiwa-peristiwa yang berlaku. Di antara watak dengan peristiwa mempunyai hubungan yang saling bantu-membantu untuk menunjang kepada tema. WATAK DAN PERWATAKAN Watak Wira (Protagonis) Watak Wirawati Watak Jahat (antagonis) Watak Pembantu Awang Sulung Merah Muda * Tuan Puteri Dayang Nuramah .1 Tema Utama Dalam Hikayat Awang Sulung tema utama dapat dilihat melalui beberapa peristiwa peperangan di antara Awang Sulung dengan Mambang Saujana membawa persoalan bahawa hanya orang yang berjiwa besar saja yang akan berjaya.2 Tema Sampingan Di samping tema utama. ada juga tema sampingan. di sebalik lambang. cerita-cerita penglipur lara Melayu mempunyai tema yang berbagai-bagai ragam. bahasa. Sama juga halnya dengan peperangan yang berlaku di antara Tuan Puteri Dayang Nuramah dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. akhirnya membawa padah pada dirinya kerana ia sanggup menentang demi kepuasan yang ingin dicapainya. Biasanya Sarjana Melayu berpendapat: “Tema utama cerita-cerita penglipur lara ialah pengembaraan anak-anak raja besar untuk mencari sesuatu. Kerakusan Tuanku Mambang Saujana untuk memiliki Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. walaupun sebenarnya Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tidak menyukai Tuanku Mambang Saujana. Tema dalam sesebuah karya klasik mengandungi beberapa tema iaitu tema utama dan tema sampingan. 3.Seperti juga jenis kesusasteraan yang lain. Tema ini dapat dilihat melalui watak Mambang Saujana.

Awang Sulung adalah seorang yang memiliki wajah yang tampan. Awang Sulung juga digambarkan seorang yang gagah dan berani.Awang Sulung juga mempunyai kecerdasan fikiran dalam menguasai ilmu yang dipelajarinya seperti ilmu Merawi. nahu dan juga ilmu pencak silat dan ilmu kebal. Ketampanan ini terbukti melalui peristiwa perkahwinannya dengan empat orang Puteri.* Tuan Puteri Dayang Seri Jawa * Datuk Batin Alam * Tuanku Mambang Saujana * Tuan Puteri Dayang Mengurai * Tuan Puteri Pinang Masak * Bujang Selamat * Si Kembang Cina * Awang Sulung Merah Muda Dari segi Fizikalnya.Selain daripada itu. Kegagahan dan keberanian Awang Sulung terbukti dalam sebuah pantun sewaktu hulubalang Mambang .

Dia bijak membuat helah sehingga Awang Sulung terpaksa menentang tunangannya Tuanku mambang Saujana. Apa guna berambut panjang...” Lalulah murka Tuanku Datuk Batin Alam ditampar diterajangnya Awang Sulung Merah Muda.Saujana mengetahui Tuan Puteri Dayang Seri Jawa telah berkahwin dengan Awang Sulung: Maka titah Awang Sulung Merah Muda. keenam sebenar perempuan. melainkan aku bunuh engkau” (Hlm:37) . ketujuh setiawan. Maka keluarlah Tuanku Datuk Batin Alam bertanya. Kecantikan dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuan Puteri Dayang Seri Jawa digambarkan oleh pengarang: . Dia mudah jatuh cinta sebaik saja dia mendengar keelokan paras rupa Awang Sulung. Kalau tidak berani mati?” (hlm : 111) Tuan Puteri Dayang Nuramah Seorang yang berperwatakan pencemburu dan pemarah sehingga berlaku peperangan dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa setelah menjumpai Awang Sulung bersama dengan Tuan Puteri Dayang Seri Jawa. (Hlm:41) Datuk Batin Alam Di gambarkkan seorang yang jahat . ketiga hartawan. sifatnya putih kuning. Maka ia pun kembali ke istana. kedua dermawan. “Jikalau tidak dengan segera engkau pergi. Apa guna kepuk di ladang. tiada ketahuan marahnya lagi langsung berangkat dari situ.. “Ikan tiada. Dia memohon ayahandanya untuk belayar ke Bandar Mengkaleh. Kalau tidak berisi padi. tubuhnya batang menjelai. pertama bangsawan. tiada bertolok di dalam jajahan negeri Semarang tanah Jawa.(hlm:36) Kejahatan ini lebih jelas lagi apabila Datuk Batin Alam hendak membunuh Awang Sulung: Maka murka baginda merah padam warna mukanya. Di antara episod yang menggambarkan kejahatan Datuk Batin Alam ialah sewaktu Datuk Batin Alam menyuruh Awang Sulung memukat ikan. “Apakah sebabnya ayahanda hendak membunuh Awang Sulung? Apakah salah derhakanya kepada ayahanda?”(hlm:40) Tuan Puteri Dayang Seri Jawa Tuan Puteri Dayang Seri Jawa digambarkan seorang yang mempunyai paras rupa yang cantik. Maka berkata Tuan Puteri Dayang Nuramah. “Dimana ikan engkau dapat?” Maka sembah Awang Sulung Merah Muda.. “Hai encik-encik panglima dengarkan ibarat beta. kelima cumbuan. lengkap sifat yang tujuh laksana. terlalu elok rupanya. Perasaan Simpati yang dimiliki oleh Dayang Nuramah juga digambarkan sewaktu bapanya menyiksa Awang Sulung. patik tidak tahu memukat. sifat jahat yang dimiliki oleh Datuk Batin Alam ini menyebabkan Awang Sulung lari mengembara. keempat gurauan.dinamakan baginda puteranya itu Tuan Puteri Dayang Seri Jawa.

dialah dianggap sebagai wira dalam masyarakat di zamannya. Dia sanggup berperang dengan Awang Sulung Merah Muda disebabkan kerakusaannya untuk memiliki Taun Puteri Dayang Seri Jawa..Tuanku Mambang Saujana Seorang yang jahat. Sama halnya dengan sastera hikayat yang lain seperti hikayat Hang Tuah yang dikatakan sebagai watak utama.1 Persoalan: siapa sebenarnya antagonis (Jahat). Awang Sulung sebagai Antagonis . perbuatan Awang Sulung merebut tunang Tuanku Mambang Saujana adalah sikap yang bertentangan dengan tatasusila masyarakat Melayu. tetapi dia tetap ingin terus memiliki Tuan Puteri Dayang Seri Jawa . Tuanku Mambang Saujana pula diberi seolah-olah sebagai watak antagonis sedangkan dia sebetulnya mempertahankan hak dirinya terhadap tunangnya yang dikahwini oleh Awang Sulung. jika dilihat pada judul hikayat itu sendiri menunjukkan bahawa watak utama dalam hikayat ini adalah Awang Sulung. Jika di lihat pada Judul hikayat iaitu ‘Hikayat Awang Sulung Merah Muda’ maka dengan sendirinya watak utama dalam hikayat ini adalah Awang Sulung Merah Muda. Kedua: Dalam hikayat ini ada dinyatakan bahawa Tuan Puteri Dayang Seri Jawa tidak menyukai Mambang Saujana. Awang Sulung Merah Muda atau Tuanku Mambang Saujana.4. motif perebutan ini juga menunjukkan kegagahan dan kehandalan seseorang lelaki. Dari sudut yang lain. Awang Sulung sebagai Protagonis Pertama: Seperti yang dikatakan tadi. Siapa menang dan berjaya membuktikan kegagahannya. Hal ini terbukti apabila Awang Sulung diraikan oleh rakyat Tanah Semerang Jawa setelah Awang Sulung berjaya memenggal leher Mambang Saujana. Jadi. Persoalan yang menjadi pokok dalam aspek ini ialah untuk menentukan siapakah sebenarnya watak antagonis dan protagonis di dalam hikayat ini.Di samping itu . apakah perbuatan ini boleh dikatakan sebagai watak Protagonis?. perbuatan Awang Sulung menentang Mambang Saujana memang wajar kerana dia juga mempertahankan hak seorang wanita dalam menentukan soal memilih suami. suatu dilema yang dihadapi oleh Tuan Puteri apabila ia telah jatuh hati kepada Awang Sulung. Dalam Hikayat Awang Sulung kita boleh meletakkan Awang Sulung dan Mambang Saujana sebagai Protagonis atau antagonis dengan memberikan hujah-hujan yang konkrit. Ini sudah menjadi kebiasaan dalam hikayat-hikayat Klasik seperti Hikayat Hang Tuah. bukan atas dasar kebencian atau keterpaksaan. watak-watak yang menentang dan memusuhi Awang Sulung dengan sendirinya menjadi watak antagonis seperti Tuanku Mambang Saujana. Jadi. dalam masa yang sama Hang Tuah juga melanggar tatasusila orang Melayu iaitu melarikan Tun Teja. Ini dapat kita tafsirkan bahawa delima seorang wanita soal memilih suami harus dileraikan dengan adanya seseorang yang boleh memberi bantuan. 3. Jika dipandang dari sudut masyarakat yang melahirkan hikayat ini. walaupun tuanangannya Tuan Puteri Dayang Seri Jawa membencinya. Kebenciannya terhadap Mambang Saujana memang dari awal lagi iaitu sebelum pertemuannya dengan Awang Sulung.

malah melanggar etika sebagai orang Islam. “Biar mati beta. sebelum pertikamannya dengan Mambang Saujana. kegagalan dan kekalahannya menentang Awang Sulung meletakkan dirinya sebagai watak antagonis. Semangat inilah yang boleh menempatkan diri Mambang Saujana sebagai watak Protagonis. maka Awang Sulung adalah wira masyarakatnya. Awang Sulung menyampaikan katakatanya kepada hulubalang Mambang Saujana : .” (hlm:112) Tragedi yang menyedihkan apabila Mambang Saujana tewas dalam mempertahankan haknya terhadap tunangnya. Kegagahan dan kepahlawanan seseorang dalam masyarakat di zamannya adalah satu keutamaan untuk meletakkan seseorang itu sebagai wira. boleh menimbulakan rasa tidak puas hati terhadap Awang Sulung yang dikatakan sebagai watak utama. jikalau Awang Sulung Merah Muda itu tiada terbunuh oleh beta ini dengan pedang jenawi selebar daun birah. Adalah satu pekara yang tidak adil apabila kegagahan itu di tempatkan yang teratas . “Apakah faedah kita berperang? Jikalau Tuanku Mambang Saujana indahkan isteri. Awang Sulung bukan saja mencerobohi hak orang lain. tiadalah beta mengambil tunangnya. Dari sudut yang lain pula.Jikalau beta tiada berani mati..Watak Awang Sulung boleh juga diletakkan sebagai watak jahat. Apa yang penting ialah maruah diri harus ditebus hingga ke titik darah yang terakhir. Seperti yang dinyatakan tadi. Soal tunang yang tidak menyukai bukanlah menjadi persoalan. Jika dilihat episod pertikaman di antara keduanya. bahawa watak-watak yang menentang dan memusuhi watak utama dengan sendirinya menjadi watak antagonis seperti Tuanku Mambang Saujana.. Awang Sulung harus diletakkan sebagai watak antagonis. hal ini terbukti melalui kata-kata Awang Sulung: Maka tersenyum Awang Sulung Merah Muda seraya bertitah. malah dia juga mempersenda-sendakan hak seseorang apabila dia ditentang. Mambang Saujana sebagai Antagonis Perwatakan Mambang Saujana harus dilihat dari dua sudut aspek yang berbeza iaitu penilaian dalam masyarakat yang melahirkan hikayat ini dan masa yang telah merentasi zamannya. keutamaan ini tidak akan dipandang pada masa yang telah merentasi zamannya. dimana-mana pun boleh didapatinya. Petikan di bawah ini jelas membuktikan bahawa hak harus dipertahankan: Maka bertitah Tuanku Mambang Saujana dengan merah padam warna mukanya. Awang Sulung bukan saja melanggar tatasusila orang Melayu. (hlm:113) Kata-kata ini adalah satu pengakuan bahawa Awang Sulung tidak memperdulikan hak orang lain setelah dia merampas tunang Mambang Saujana. tetapi begitulah hakikat dalam masyarakatnya yang lebih mengutamakan kepahlawanan.. Maka kembalilah hulubalang persembahkan titah itu kepada Tuanku Mambang Saujana.. (hlm:112) Pengakuan Awang Sulung juga menggambarkan keperibadiannya sebagai seorang antagonis... sudah menjadi kebiasaan dalam hikayat-hikayat Klasik. bahkan Awang Sulung menentang orang yang telah mempertahankan haknya dan berjaya membunuh Mambang Saujana .. Walau bagaimanapun.. Bagi pembaca moden perbuatan Awang Sulung sudah setentunya mencerminkan peribadinya sebagai orang yang telah mencerobohi hak orang lain.. Dalam hal ini. Mambang Saujana sebagai Protagonis Mempertahankan hak sebagai seorang yang telah mempunyai ikatan pertunangan adalah satu kewajaran pada diri seseorang. apalagi pembaca moden masa kini.

3.. Dalam hikayat Awang Sulung. Raja sebagai peneraju negeri adalah tempat rakyat berteduh dan melahirkan taat setia yang tidak berbelah bahagi. “Apa sebab bidan tiada mahu datang?. rakyat akan datang menjunjung titah: Maka berhimpunlah penghulu yang empat suku. hulubalang. ASPEK-ASPEK EKTRINSIK 4. Hal ini terjadi kepada Bidan Tua bidan ketujuh yang enggan membidankan Si Helang Bakau pada mulanya ketika hendak melahirkan Awang Sulung.1 Kemasyarakatan. Mereka . laki-laki dan perempuan belaka semuanya datang mengadap: Yang capik datang bertongkat Yang buta meraba-raba. merah padam warna mukanya. di tanah daratan. Yang kurap mengekor angin. Yang jarak tolak-tolakan.sebagai penilaian sama ada yang baik dan yang buruk. Taib Osman dalam kata penghantar Hikayat Awang Sulung Merah Muda. Melanggar atau enggan mentaatinya adalah satu penderhakaan. anak adalah penting sebagai waris peneraju taktha kerajaan. : Setelah didengar oleh Tuanku Si Helang Laut lalu dititahkannya dengan murkanya. baik yang moden mahupun yang lama itu. Negeri Pati Talak Terengganu. di sekitar istana dan negeri-negeri seperti Negeri Bandar Mengkaleh. 4.1 Weltanschuung Seperti yang dikatakan oleh Mohd. Yang pendek tinjau-meninjau. 4. misalnya apabila Raja bertitah. serta lembaga yang dua belas suku dengan segala juak-juak. tentera kecil dan besar.( hlm:3) Titah raja adalah merupakan undang-undang.5 LATAR CERITA Latar cerita dalam hikayat ini meliputi latar yang luas. pencerminan hubungan antara Raja dengan rakyat memang amat ketara. Yang kecil terambin lintang.1. Manakala kesetiaan rakyat pula menggambarkan betapa pentingnya seorang raja dalam kehidupan beraja. sedikit sebanyak merupakan pencerminan hidup manusia? Cerita-cerita rakyat Melayu mencerminkan kebudayaan Melayu pada tempat dan zaman cerita-cerita itu hidup. analisis tertumpu pada aspek kemasyarakatan dan kebudayaan. rakyat.Orang menderhaka kepada undang-undang dengan keadilan apa guna ditaruh di dalam negeri?” (hlm:10) Dalam sistem beraja. Tempat-tempat peristiwa yang berlaku digambarkan di dasar lautan. dan di Negeri Tanah Semarang Jawa.. Yang tuli leka bertanya. tidakkah hasil-hasil sastera. tua dan muda.[19] Bertolak daripada kenyataan ini...

kata ungkapan ‘Bahasa menunjukkan Bangsa’ sememangnya mencerminkan satu budaya bangsa melalui petuturan yang selalu diungkapan.: .2 Kebudayaan Dari aspek kebudayaan.akan merasa bimbang jika tidak mempunyai anak.”(hlm:13) Tuturkata dalam masyarakat ini menunjukkan bahawa orang Melayu kaya dengan budi bahasa dan sopan santun. Ini menunjukkan bahawa hanya anak sajalah yang layak mewarisi taktha Kerajaan. Telah sampai ke istana. hendak cari sekalian permainan. Dalam adat melenggang perut pelbagai upacara yang diadakan di antaranya persembahan pencak silat dan nyanyian gendang rebana: Jikalau sudah sedia cukup sekaliannya. bersiram mandi air tolak bala dan air doa selamat. rasa suka. Selain daripada itu.2 Gaya Bahasa Gaya Bahasa dalam hikayat ini turut memaparkan suatu budaya dalam masyarakat melayu. Anggapan masyarakat di zaman itu. sehingga mereka pergi berkaul dan berniat di Lautan Tanjung Jati memohon supaya dikurniakan anak. Ini juga menunjukkan bahawa orang Melayu sikapnya tidak terus-menerus (polos) atau berterus terang apabila mengatakan sesuatu yang tidak baik.”( hlm:8) ..orang: Pandai pencak dengan silat Pandai gendang dengan rebana Pandai rebab dengan kecapi.1. Misalnya pantun yang bernada sedih dituturkan oleh Tuan Puteri Dayang Nuramah sewaktu Awang Sulung melarikan diri disebabkan penyiksaan Datuk Batin Alam.Maka diramas bidan yang tua. lalu ditepung tawari Tuanku Si Helang laut dua laki isterinya. di samping mempunyai ilmu merawi. adat perkahwinan Di raja. dan juga peperangan. pergilah panggil isi negeri. Seperti halnya yang berlaku terhadap Awang Sulung. 4. lebih-lebih lagi ilmu mempertahankan negara. terdapat gambaran adat seperti adat melenggang perut[20]. 4.. berhajat dan sebagainya. bahasa pantunlah yang paling banyak menonjol. Awang Sulung memang dari kecilnya digambarkan sebagai seorang yang mempunyai ilmu silat dan ilmu kebal. sudah mandi kedua laki isterinya dikenakan balik pakai-pakaian lalu berarak berangkat pulang. nahu dan juga semantik. kegembiraan. dan adat dalam tuturkata dalam masyarakat melayu fedual.1. sama ada dalam kesedihan. ketinggian ilmunya dari segi kepahlawanan akhirnya meletakkan dirinya sebagai seorang raja yang dikasihi. “Patik mengadap ke bawah duli.. lalu mengadap bidan bertujuh kepada Tuanku Si Helang Laut. Si Helang Bakau dan Si Helang Laut yang memerintah Bandar Mengkaleh amat risau tentang ini. Dalam hikayat Awang Sulung. sama ada yang berupa sindiran. terdapat 116 pantun yang dituturkan oleh watakwatak. segala teguran dan tegahan lebih elok dipertuturkan dalam pantun agar tidak menyinggung perasaan seseorang. Pantunlah yang paling menonjol dalam pertuturan masyarakat di zaman itu. Atas dasar ilmu yang dimilikinya inilah yang boleh meyakinkan rakyatnya sehingga dia layak menjadi seorang raja. sebagai seorang raja perlulah ada ilmu di dada. patik memohon melenggang perut adinda. kemarahan.

Ini lah yang dikatakan oleh Mohd. Tetapi jikalau kita menungkan sebentar. 5. Selain daripada itu terdapat juga perkataan seperti Syahdan. pakaian. Tidakkah hasil-hasil sastera. sebanyak sedikit merupakan pencerminan hidup manusia?”[22] CHARTA 1 – PERKAHWINAN ASMM DENGAN AHLI KELUARGA SHM UESA + DBA UPTT UEHPP SHB + SHL TPDN + ASMM TPPM + ASMM TPMM + ASMM ASMM . mungkin kita tidak dapat memberikan penghargaan pada ceritacerita rakyat seperti yang dapat kita berikan kepada kepada hasil-hasil sastera zaman kita sendiri.Taib Osman: “Sebagai pembaca moden. pencerminan suatu masyarakat di zamannya dan juga menunjukkan ketajaman fikiran pengarang dalam mengolah cerita-ceritanya. perintah raja. KESIMPULAN Berdasarkan kepada penghuraian di atas jelas bahawa cerita penglipur lara bukan saja cerita yang disampaikan hanya dikala hati berduka lara. Beribu cermin di pinggangnya Di pasangkannya: Kain cindai neka selasih. arakian dan juga hatta. terlihat juga pada kita nanti betapa tajamnya perhatian pengolah-pengolah cerita rakyat itu terhadap manusia dengan hidupnya. bertambah kering. Jikalau direndam. Pada siapa dikatakan” (hlm:41) Selain dari pantun. bahasa berirama juga bahasa yang paling banyak digunakan dalam memberikan gambaran suasana alam. (hlm:12) Pengunaan bahasa Arab juga diselitkan pada pemulaan cerita. Perkataan-perkataan ini dipinjam daripada bahasa Arab. Jikalau dijemur. seluar alang. Padi Siapa diletakkan? Sudah untung peminta badan. Beratus cermin di kakinya. bertambah basah.“Sudah tudung terendak bantan. Bahasa berirama yang mengambarkan pakaian dapat dilihat ketika Si Helang Bakau sedang bersalin hendak melahirkan Awang Sulung: “Maka disarungkan oleh Tuanku Si Helang laut: Seluar sutera. santap dan juga taat setia rakyat. baik yang moden mahupun yang lama itu. misalnya ‘Wabihi Nastainu Billahi. Cerita-cerita rakyat dengan alam keghaibannya mungkin membosankan kita.[21] Pengunaan bahasa ini jelas menunjukkan bahawa Islam telah pun bertapak pada zaman itu. bahkan disebalik cerita-ceritanya terselit amanat.

[15] Kinantan : Ayam yang bulunya putih belaka.“Analisis isi cerita-cerita Tarik Selampit Di Kelantan: ‘cerita Selampit’. Penyelenggara Mohd. Cerita-cerita selepas zaman Winstedt tidak lagi menggunakan judul Hikayat. NBD. Penutur cerita menyebutnya “cerita” bukan hikayat.1993:80:81 [6] Awang Bin Ahmad. cerita Si Gembang’ dan cerita Raja Dera dalam “Pengkajian Sastera Rakyat Bercorak Cerita”. [11] Mengasah gigi disini bertujuan untuk menambah Seri Wajah Awang Sulung Merah Muda [12] Pagar Sasak : pagar dari bilah bambo yang dianyam. ‘Keindahan Plot’ dalam “Bahana” Ogos. [13] Kakap : Perahu yang sempit dan rendah [14] Geliung adalah sebuah Kapal bahtera yang besar dan panjang yang digunakan untuk belayar.SHM = Si Helang Mawai UESA = Uli Emak Si Anjing DBA = Datuk Batin Alam UPTT = Uli Pati Talak Terengganu UEHPP = Uli Emak Hitam Pasir Panjang SHB = Si Helang Bakau SHL = Si Helang Laut TPDN = Tuan Puteri Dayang Nuramah TPPM = Tuan Puteri Pinang Masak TPMM = Tuan Puteri Mayang Mengurai ASMM = Awang Sulung Merah Muda CHARTA 2 – PERKAHWINAN ASMM DENGAN PIHAK LAIN Nahkoda Tua Tuan Puteri Dayang Seri Jawa + Awang Sulung Merah Muda Nahkoda Tua berasal dari Negeri Tanah Semerang Jawa. “Glosari Mini Kesusasteraan” Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. [16] Lufti Abas. “Glosari Mini Kesusasteraan”. [2] Hashim Awang. anaknya Tuan Puteri Dayang Seri Jawa berkahwin dengan Awang Sulung Merah Muda.1991 : 94.1995:354 [7] Hashim Awang. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. 1987: 75 [8] Berkaul membawa maksud bernazar. 1987:71:72 [3] Ibid : hlm 71 [4] Judul Hikayat pada cerita-cerita ini telah diberikan oleh penyusun atau penyelenggara ( Zalila Sharif & Jamilah Hj Ahmad). [5] Jamilah Hj Ahmad. berjanji hendak melakukan sesuatu. [9] Merawi : Bercerita [10] Mantik : Cara berfikir yang hanya berdasarkan fikiran belaka.. + = Tanda Perkahwinan [1] Siti Aishah Mat Ali. 1994 : 37 . ‘Sastera Rakyat’ dlm “Kesusasteraan Melayu Tradisinal”. ‘Sastera Rakyat (Diangdangan): Peranan dan Perkembangannya Dalam Kesusasteraan Melayu’ dalam kertas kerja yang dibentangkan pada 29 November 1985 semasa Hari Sastera’85 di Pulau Pinang. Di petik dalam buku “Sekitar Kritikan Sastera Melayu Brunei”.NBD. Dewan Bahasa dan Pustaka. = Tanda sebagai anak.Taib Osman.

“ Hikayat Awang Sulung Merah Muda” Edisi Kedua (Ejaan Baru). [19] Pawang Ana dan Raja Haji Yahya. dengan kata penghantar oleh Mohd.Taib Osman. “ Hikayat Awang Sulung Merah Muda” Edisi Kedua (Ejaan Baru).1985: VII [20] Kenduri dan mandi pada ketika orang mengandung tujuh bulan.1985: VII Posted by SOFIAN BIN AHMAD at 1:58 AM .1985: V [18] Mustafa Mohd Isa.Taib Osman. [21] Maksudnya dengan pertolongan Allah Jua. “ Hikayat Awang Sulung Merah Muda” Edisi Kedua (Ejaan Baru). dengan kata penghantar oleh Mohd. ‘Analisis isi cerita: cerita-cerita Awang Belanga Perlis’ dalam buku yang bertajuk “Pengkajian Sastera Rakyat bercorak Cerita” diselenggarakan oleh Mohd.Taib Osman.1991:31.[17] Pawang Ana dan Raja Haji Yahya. [22] Pawang Ana dan Raja Haji Yahya.Taib Osman. dengan kata penghantar oleh Mohd.