Nota Sejarah PMR Ting 3

BAB 1 Pemerintahan Jepun di Negara Kita1.1 Kedatangan Jepun 1. Kebangkitan Meiji (1868) telah membawa pemodenan negara Jepun terutama .

dan segiekonomi. Tujuan Jepun menawan Asia Tenggara ialah:(a) Mengatasi masalah kekurangan kawasan .2.

pertanian untuk menampung keperluanpendudu k yang semakin bertambah.(b) Mendapatkan bekalan bahan mentah untuk perkembangan .

perusahaan. Jepun menggunakan slogan “Asia untuk Asia” dan .(c) Amerika Syarikat telah melancarkan sekatan ekonomi ke atas Jepun.3.

“Kesemakmuran Bersama Asia Timur .