Nota Sejarah PMR Ting 3

Kebangkitan Meiji (1868) telah membawa pemodenan negara Jepun terutama .BAB 1 Pemerintahan Jepun di Negara Kita1.1 Kedatangan Jepun 1.

dan segiekonomi.2. Tujuan Jepun menawan Asia Tenggara ialah:(a) Mengatasi masalah kekurangan kawasan .

(b) Mendapatkan bekalan bahan mentah untuk perkembangan .pertanian untuk menampung keperluanpendudu k yang semakin bertambah.

(c) Amerika Syarikat telah melancarkan sekatan ekonomi ke atas Jepun.perusahaan. Jepun menggunakan slogan “Asia untuk Asia” dan .3.

“Kesemakmuran Bersama Asia Timur .