TEORI HUMANISTIK

CARL ROGERS

DILAHIRKAN JANUARI 8 DI OAK PARK, LLLINOIS, 1902 DAN MENINGGAL 1987. DILAHIRKAN DALAM KELUARGA YANG KUAT BERDISPLIN, PENUH
KEAGAMAAN DAN BERMORAL TINGGI.

ROGERS MULA BELAJAR DI UNIVERSITI OF WINCONSIN DALAM
BIDANG PERTANIAN TETAPI DUA TAHUN KEMUDIAN BERTUKAR KEPADA BIDANG KEAGAMAAN DI UNION THEOLOGICAL SEMINARY DI

NEW YORK. WALAU BAGAIMANAPUN ROGERS
KELUAR DARI KUMPULAN KEAGAMAAN : MEMPERTIKAIKAN BEBERAPA DOKTRIN AGAMA SERTA MEMPERSOALKAN TENTANG MAKNA KEHIDUPAN.

Teori

ini amat mementingkan manusia sebagai manusia, dan menyangkal keras pandangan yang melihat manusia sebagai objek yang boleh dimanipulasi sama ada dari dalam atau luar. juga mementingkan perkembangan manusia yang positif dan melihat semua manusia sebagai entiti ² entiti yang baik dan mulia. tingkah laku mereka didorong oleh pencapaian kesempurnaan kendiri.

Beliau

Semua

Mempengaruhi tingkah laku seseorang individu Cara interaksi mencerminkan konsep kendiri.kepercayaan terhadap diri sendiri. .perkembangan personaliti boleh dihayati dlm perkembangan konsep kendiri MaksudPenilaian.pandangan.KONSEP KENDIRI Aktualitasi tendesi-motivasi dalaman Rogers.tanggapan.

Sedia menerima teguran.JENIS-JENIS KONSEP KENDIRI KONSEP KENDIRI POSITIF Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang Memperolehi lebih banyak kejayaan dari kegagalan Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri.isu dan masalah.kritikan dan pendapat daripada orang lain Optimistik dan sentiasa riang dan gembira dalam apa-apa situasi .

Kurang berkeyakinan terhadap diri dan tidak berani mencuba sesuatu yang baru.KONSEP KENDIRI NEGATIF Pasif .prasangka dan tidak percaya orang lain serta dirinya. Mempunyai perasaan curiga.murung dan kurang sudi bergaul atau bekerjasama dengan orang lain. Bersifat penakut.pemalu dan tidak berani memikul tanggunggjawab. .

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KONSEP KENDIRI .

. Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku.PSIKOFIZIKAL Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah.

Status sosial keluarga mempengaruhi pembentukan sahsiah seseorang. .ALAM SEKITAR Pengaruh sekolah yang mengubah tingkah laku sesuai dengan aspirasi kumpulan sebaya atau gurunya. Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan Kebudayaan mempengaruhi persepsi diri dan orang lain terhadap individu.

INTERAKSI SOSIAL Emosi mempengaruhi perasaan. .

 .RUMUSAN TEORI CARL ROGERS Pengalaman setiap individu adalah fenomena logikal.  Rogers.  Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri.iaitu pengalamannya hanya dialami dan difahami individu itu sendiri.serta berbeza dengan individu yang lain.setiap peribadi individu adalah unik dan tersendiri.  Tingkah laku yang ditonjolkan oleh individu dalah selaras dengan konsep kendiri dan keprcayaannya.

SYARAT ASAS KEJAYAAN KAUNSELING BERPUSATKAN KLIEN. EMPATI SYARAT PENGHARGAAN TANPA SYARAT KONGRUEN/ KEIKHLASAN .

faktor penting untuk mencapai kejayaan.rakanrakan dan guru-melibatkan diri bersungguhsungguh dalam aktiviti pembelajaran.penerimaan layanan dari ibu bapa. Pelajar yang mempunyai persepsi kendiri yang positif.IMPLIKASI KONSEP KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU PELAJAR Konsep kendiri dan nilai-nilai diri. .

CARA GURU MEMBANTU PEMBENTUKAN KONSEP KENDIRI POSITIF Beri dorongan.bantuan dan sokongan kepada usaha pembelajaran Beri bimbingan dengan membetulkan kesilapan murid dlm proses pembelajaran Mengajar murid-murid mengikut kebolehan mereka. . Menggalakkan interaksi positif di kalangan rakan sebaya Memberi peluang kepadanya memainkan peranan yang penting.

ABRAHAM MASLOW .

New York dalam tahun 1908. Abraham Harold Maslow lebih menyayangi bapanya dari ibunya.LATAR BELAKANG Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn. Bapanya bernama Samuel Maslow dan ibunya bernama Rose. dan lebih menyayangi mereka daripada Maslow. Maslow menganggap ibunya seorang yang amat kuat beragama dan kadangkalanya membuat dirinya serba salah. . Maslow juga sering dihina oleh ibunya. Ibunya sering membandingkan Maslow dengan adik ² adiknya yang lain.

Semasa ibunya meninggal dunia. Maslow amat menyayangi bapanya Samuel.1951). beliau bekerja di Brooklyn College (1937 . Maslow sering dianggap sebagai anak bapa dan bukannya anak emak. Selepas mendapat ijazah doktor falsafah. Beliau sering menganggap bapanya sebagai kawan. Abraham Maslow mendapat ijazah pertama dan PhD dari Universiti Wisconsin dalam tahun 1934. Maslow enggan menghadiri upacara pengkebumian ibunya. . Pada zahirnya Maslow pernah menyatakan rasa marah dan benci ke atas ibunya.

beliau banyak menghasilkan artikel ² artikel berkaitan dengan perasaan dirinya sendiri. Maslow berkahwin pada tahun 1928 dengan Bertha. beliau meneruskan kerjayanya di bidang akademik di Universiti Brandeis. Beliau pernah dilantik sebagi Pengerusi Jabatan Psikologi selama 10 tahun di universiti yang sama. Massachusetts. pandangan terhadap insan juga perasaan ke atas kesihatan dirinya. . dan beliau telah meninggal dunia di usia 62 tahun akibat penyakit serangan jantung. Dalam tahun 1951. Sepanjang kerjayanya.

Perkembangan ini telah diberi pelbagai label seperti self actualization. Menggambarkan penekanan yang diberi ke atas potensi kreativiti dalaman manusia yang membantu mereka menyedari matlamat yang paling tinggi dalam hidup mereka. selfhood atau self realization di mana ia bermaksud ke arah kesempurnaan kendiri .PENGENALAN Istilah humanistic psychology diberi oleh abraham Maslow.

. Manusia dilihat sebagai mepunyai keinginan untuk berusaha secara semulajadi ke arah kebahagiaan dan kretiviti.Perspektif humanism menekankan keunikan individu dan percaya manusia bebas membuat pilihan sendiri.

Contohnya. seorang insan yang lapar. Teori Maslow ini ada berkaitan dengan personaliti. bukan hanya sebahagian daripada individu. . Beliau menekankan keseluruhan diri individu bergerak. ianya bukan sebahagian daripada diri individu tersebut. sebaliknya keseluruhan diri individu menunjukkan rasa lapar. dan menitikberatkan beberapa andaian yang berkaitan dengan motivasi.TEORI HUMANISTIK MENGIKUT PANDANGAN ABRAHAM MASLOW Maslow melihat individu sebagai sesuatu yang berintergrasi dan penyusuan keseluruhan.

.Maslow menganggap motivasi sebagai sesuatu yang kompleks. Beliau juga menganggap. dimana tingkah laku luaran yan diperlihatkan oleh manusia. individu akan terus bermotivasi oleh kerana sesuatu matlamat. Matlamat ini dianggap sebagai keperluan yang perlu dipenuhi oleh semua manusia tanpa mengambil kira budaya. persekitaran dan perbezaan generasi.

Maslow berpendapat sebilangan keperluan dalaman yang menggerak serta mengarahkan perlakuan yang dipamerkan oleh individu.Personaliti yang dibincangkan oleh Maslow lebih kepada keperluan individu. Motivasi lahir dari keperluan yang diperolehi oleh setiap individu. Maslow sering mengaitkan perkembangan personaliti dengan motivasi. Keperluan yang ditunjukkan oleh Maslow boleh dilihat dalam bentuk hieraki. .

HIERARKI KEPERLUAN MASLOW Keperluan Kesempurnaan kendiri Keperluan Penghargaan kendiri Keperluan kasih sayang Keperluan keselamatan Keperluan fisiologi .

air. Pada masa ini.KEPERLUAN FISIOLOGI Keperluan manusia yang paling asas adalah untuk hidup. makanan dan tempat tinggal bagi memenuhkan kehendak pertama dan utama ini. . Manusia perlukan udara. keperluan lain tidak sama sekali menjadi tumpuan selagi kehendak asas ini dipenuhi.

KEPERLUAN KESELAMATAN Setelah keperluan ini dicapai. Tahap keselamatan ini amat diperlukan bagi menjamin kesejahteraan hidup. kestabilan kerja. jagaan masyarakat. . manusia akan mencari keselamatan hidup. undang ² undang serta membebaskan diri daripada ancaman luaran mahupun dalaman.

Oleh itu manusia ini sememangnya tidak boleh wujud bersendirian. manusia perlukan hubungan dengan insan lain.KEPERLUAN KASIH SAYANG Dalam memenuhkan keperluan kasih sayang pula. iaitu kita perlukan kasih sayang daripada orang lain. Kita semua pada asasnya ialah haiwan yang bersosial. .

Pada masa yang sama. . Seterusnya manusia ingin dihormati. kebolehan. disanjungi dan kehendak status dalam hidup. kita juga perlukan kekuatan. kepakaran serta kebebasan. sekurang ² kurangnya ke atas diri kita sendiri.KEPERLUAN PENGHARGAAN KENDIRI Tahap seterusnya adalah kehendak untuk penghargaan kendiri. Kita mahu berkuasa.

.KEPERLUAN KESEMPURNAAN KENDIRI Akhir sekali usaha manusia yang teragung adalah untuk mencapai kesempurnaan kendiri. Semua tahap kehendak sebelum ini perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang itu inginkan kesempurnaan kendiri.

CIRI-CIRI INDIVIDU YANG TELAH MENCAPAI KESEMPURNAAN KENDIRI Mengikut Maslow manusia yang mempunyai kesempurnaan kendiri merupakan manusia yang telah mencapai perkembangan personaliti tertinggi dan telah dapat menrealisasikan pontesinya. Ciri ² ciri personaliti manusia yang telah mencapai tahap kesempurnaan kendiri ialah : .

v) Seronok bersama kawan ² kawan tetapi tidak bergantung kepada mereka. vi) Seronok dengan kehidupan yang mencabar dan yang baru.i) Mencapai perkembangan moral yang tinggi iaitu lebih mengutamakan kebajikan orang lain. Bersikap objektif. adat resam. dan seumpamanya. ii) Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas dan pekerjaan. jujur. iv) Tidak berminat untuk menjadi pengikut kepada suasana semasa seperti fesyen. iii) Mempunyai pegangan hidup yang kukuh. bertindak berdasarkan kepada apa yang dipercayainya walaupun tidak popular. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful