TEORI HUMANISTIK

CARL ROGERS

DILAHIRKAN JANUARI 8 DI OAK PARK, LLLINOIS, 1902 DAN MENINGGAL 1987. DILAHIRKAN DALAM KELUARGA YANG KUAT BERDISPLIN, PENUH
KEAGAMAAN DAN BERMORAL TINGGI.

ROGERS MULA BELAJAR DI UNIVERSITI OF WINCONSIN DALAM
BIDANG PERTANIAN TETAPI DUA TAHUN KEMUDIAN BERTUKAR KEPADA BIDANG KEAGAMAAN DI UNION THEOLOGICAL SEMINARY DI

NEW YORK. WALAU BAGAIMANAPUN ROGERS
KELUAR DARI KUMPULAN KEAGAMAAN : MEMPERTIKAIKAN BEBERAPA DOKTRIN AGAMA SERTA MEMPERSOALKAN TENTANG MAKNA KEHIDUPAN.

Teori

ini amat mementingkan manusia sebagai manusia, dan menyangkal keras pandangan yang melihat manusia sebagai objek yang boleh dimanipulasi sama ada dari dalam atau luar. juga mementingkan perkembangan manusia yang positif dan melihat semua manusia sebagai entiti ² entiti yang baik dan mulia. tingkah laku mereka didorong oleh pencapaian kesempurnaan kendiri.

Beliau

Semua

pandangan. Mempengaruhi tingkah laku seseorang individu Cara interaksi mencerminkan konsep kendiri.perkembangan personaliti boleh dihayati dlm perkembangan konsep kendiri MaksudPenilaian.kepercayaan terhadap diri sendiri.tanggapan.KONSEP KENDIRI Aktualitasi tendesi-motivasi dalaman Rogers. .

JENIS-JENIS KONSEP KENDIRI KONSEP KENDIRI POSITIF Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang Memperolehi lebih banyak kejayaan dari kegagalan Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri. Sedia menerima teguran.isu dan masalah.kritikan dan pendapat daripada orang lain Optimistik dan sentiasa riang dan gembira dalam apa-apa situasi .

Mempunyai perasaan curiga. Bersifat penakut.KONSEP KENDIRI NEGATIF Pasif .pemalu dan tidak berani memikul tanggunggjawab.prasangka dan tidak percaya orang lain serta dirinya. Kurang berkeyakinan terhadap diri dan tidak berani mencuba sesuatu yang baru. .murung dan kurang sudi bergaul atau bekerjasama dengan orang lain.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KONSEP KENDIRI .

Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku.PSIKOFIZIKAL Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah. .

ALAM SEKITAR Pengaruh sekolah yang mengubah tingkah laku sesuai dengan aspirasi kumpulan sebaya atau gurunya. Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan Kebudayaan mempengaruhi persepsi diri dan orang lain terhadap individu. . Status sosial keluarga mempengaruhi pembentukan sahsiah seseorang.

INTERAKSI SOSIAL Emosi mempengaruhi perasaan. .

setiap peribadi individu adalah unik dan tersendiri.RUMUSAN TEORI CARL ROGERS Pengalaman setiap individu adalah fenomena logikal.iaitu pengalamannya hanya dialami dan difahami individu itu sendiri.serta berbeza dengan individu yang lain.  Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri.  Tingkah laku yang ditonjolkan oleh individu dalah selaras dengan konsep kendiri dan keprcayaannya.  Rogers.  .

EMPATI SYARAT PENGHARGAAN TANPA SYARAT KONGRUEN/ KEIKHLASAN .SYARAT ASAS KEJAYAAN KAUNSELING BERPUSATKAN KLIEN.

.rakanrakan dan guru-melibatkan diri bersungguhsungguh dalam aktiviti pembelajaran. Pelajar yang mempunyai persepsi kendiri yang positif.faktor penting untuk mencapai kejayaan.IMPLIKASI KONSEP KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU PELAJAR Konsep kendiri dan nilai-nilai diri.penerimaan layanan dari ibu bapa.

CARA GURU MEMBANTU PEMBENTUKAN KONSEP KENDIRI POSITIF Beri dorongan. Menggalakkan interaksi positif di kalangan rakan sebaya Memberi peluang kepadanya memainkan peranan yang penting. .bantuan dan sokongan kepada usaha pembelajaran Beri bimbingan dengan membetulkan kesilapan murid dlm proses pembelajaran Mengajar murid-murid mengikut kebolehan mereka.

ABRAHAM MASLOW .

. New York dalam tahun 1908. Bapanya bernama Samuel Maslow dan ibunya bernama Rose. dan lebih menyayangi mereka daripada Maslow. Maslow menganggap ibunya seorang yang amat kuat beragama dan kadangkalanya membuat dirinya serba salah. Maslow juga sering dihina oleh ibunya.LATAR BELAKANG Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn. Abraham Harold Maslow lebih menyayangi bapanya dari ibunya. Ibunya sering membandingkan Maslow dengan adik ² adiknya yang lain.

Beliau sering menganggap bapanya sebagai kawan. Maslow amat menyayangi bapanya Samuel.1951). Pada zahirnya Maslow pernah menyatakan rasa marah dan benci ke atas ibunya. Maslow enggan menghadiri upacara pengkebumian ibunya. Abraham Maslow mendapat ijazah pertama dan PhD dari Universiti Wisconsin dalam tahun 1934. Selepas mendapat ijazah doktor falsafah. beliau bekerja di Brooklyn College (1937 . . Semasa ibunya meninggal dunia. Maslow sering dianggap sebagai anak bapa dan bukannya anak emak.

Maslow berkahwin pada tahun 1928 dengan Bertha. Massachusetts. pandangan terhadap insan juga perasaan ke atas kesihatan dirinya. dan beliau telah meninggal dunia di usia 62 tahun akibat penyakit serangan jantung. Sepanjang kerjayanya. Beliau pernah dilantik sebagi Pengerusi Jabatan Psikologi selama 10 tahun di universiti yang sama. Dalam tahun 1951. . beliau banyak menghasilkan artikel ² artikel berkaitan dengan perasaan dirinya sendiri. beliau meneruskan kerjayanya di bidang akademik di Universiti Brandeis.

PENGENALAN Istilah humanistic psychology diberi oleh abraham Maslow. Menggambarkan penekanan yang diberi ke atas potensi kreativiti dalaman manusia yang membantu mereka menyedari matlamat yang paling tinggi dalam hidup mereka. Perkembangan ini telah diberi pelbagai label seperti self actualization. selfhood atau self realization di mana ia bermaksud ke arah kesempurnaan kendiri .

.Perspektif humanism menekankan keunikan individu dan percaya manusia bebas membuat pilihan sendiri. Manusia dilihat sebagai mepunyai keinginan untuk berusaha secara semulajadi ke arah kebahagiaan dan kretiviti.

dan menitikberatkan beberapa andaian yang berkaitan dengan motivasi. . Teori Maslow ini ada berkaitan dengan personaliti.TEORI HUMANISTIK MENGIKUT PANDANGAN ABRAHAM MASLOW Maslow melihat individu sebagai sesuatu yang berintergrasi dan penyusuan keseluruhan. Contohnya. Beliau menekankan keseluruhan diri individu bergerak. ianya bukan sebahagian daripada diri individu tersebut. seorang insan yang lapar. bukan hanya sebahagian daripada individu. sebaliknya keseluruhan diri individu menunjukkan rasa lapar.

Beliau juga menganggap. persekitaran dan perbezaan generasi. . individu akan terus bermotivasi oleh kerana sesuatu matlamat.Maslow menganggap motivasi sebagai sesuatu yang kompleks. dimana tingkah laku luaran yan diperlihatkan oleh manusia. Matlamat ini dianggap sebagai keperluan yang perlu dipenuhi oleh semua manusia tanpa mengambil kira budaya.

Maslow berpendapat sebilangan keperluan dalaman yang menggerak serta mengarahkan perlakuan yang dipamerkan oleh individu. Keperluan yang ditunjukkan oleh Maslow boleh dilihat dalam bentuk hieraki. Maslow sering mengaitkan perkembangan personaliti dengan motivasi. Motivasi lahir dari keperluan yang diperolehi oleh setiap individu. .Personaliti yang dibincangkan oleh Maslow lebih kepada keperluan individu.

HIERARKI KEPERLUAN MASLOW Keperluan Kesempurnaan kendiri Keperluan Penghargaan kendiri Keperluan kasih sayang Keperluan keselamatan Keperluan fisiologi .

keperluan lain tidak sama sekali menjadi tumpuan selagi kehendak asas ini dipenuhi. Manusia perlukan udara.KEPERLUAN FISIOLOGI Keperluan manusia yang paling asas adalah untuk hidup. makanan dan tempat tinggal bagi memenuhkan kehendak pertama dan utama ini. Pada masa ini. . air.

undang ² undang serta membebaskan diri daripada ancaman luaran mahupun dalaman. jagaan masyarakat. Tahap keselamatan ini amat diperlukan bagi menjamin kesejahteraan hidup.KEPERLUAN KESELAMATAN Setelah keperluan ini dicapai. manusia akan mencari keselamatan hidup. . kestabilan kerja.

iaitu kita perlukan kasih sayang daripada orang lain. Oleh itu manusia ini sememangnya tidak boleh wujud bersendirian. .KEPERLUAN KASIH SAYANG Dalam memenuhkan keperluan kasih sayang pula. Kita semua pada asasnya ialah haiwan yang bersosial. manusia perlukan hubungan dengan insan lain.

disanjungi dan kehendak status dalam hidup. kepakaran serta kebebasan. sekurang ² kurangnya ke atas diri kita sendiri. Seterusnya manusia ingin dihormati. . Kita mahu berkuasa. kita juga perlukan kekuatan. kebolehan. Pada masa yang sama.KEPERLUAN PENGHARGAAN KENDIRI Tahap seterusnya adalah kehendak untuk penghargaan kendiri.

KEPERLUAN KESEMPURNAAN KENDIRI Akhir sekali usaha manusia yang teragung adalah untuk mencapai kesempurnaan kendiri. Semua tahap kehendak sebelum ini perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang itu inginkan kesempurnaan kendiri. .

Ciri ² ciri personaliti manusia yang telah mencapai tahap kesempurnaan kendiri ialah : .CIRI-CIRI INDIVIDU YANG TELAH MENCAPAI KESEMPURNAAN KENDIRI Mengikut Maslow manusia yang mempunyai kesempurnaan kendiri merupakan manusia yang telah mencapai perkembangan personaliti tertinggi dan telah dapat menrealisasikan pontesinya.

dan seumpamanya. bertindak berdasarkan kepada apa yang dipercayainya walaupun tidak popular. iv) Tidak berminat untuk menjadi pengikut kepada suasana semasa seperti fesyen. iii) Mempunyai pegangan hidup yang kukuh. vi) Seronok dengan kehidupan yang mencabar dan yang baru. adat resam.i) Mencapai perkembangan moral yang tinggi iaitu lebih mengutamakan kebajikan orang lain. . jujur. ii) Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas dan pekerjaan. v) Seronok bersama kawan ² kawan tetapi tidak bergantung kepada mereka. Bersikap objektif.