TEORI HUMANISTIK

CARL ROGERS

DILAHIRKAN JANUARI 8 DI OAK PARK, LLLINOIS, 1902 DAN MENINGGAL 1987. DILAHIRKAN DALAM KELUARGA YANG KUAT BERDISPLIN, PENUH
KEAGAMAAN DAN BERMORAL TINGGI.

ROGERS MULA BELAJAR DI UNIVERSITI OF WINCONSIN DALAM
BIDANG PERTANIAN TETAPI DUA TAHUN KEMUDIAN BERTUKAR KEPADA BIDANG KEAGAMAAN DI UNION THEOLOGICAL SEMINARY DI

NEW YORK. WALAU BAGAIMANAPUN ROGERS
KELUAR DARI KUMPULAN KEAGAMAAN : MEMPERTIKAIKAN BEBERAPA DOKTRIN AGAMA SERTA MEMPERSOALKAN TENTANG MAKNA KEHIDUPAN.

Teori

ini amat mementingkan manusia sebagai manusia, dan menyangkal keras pandangan yang melihat manusia sebagai objek yang boleh dimanipulasi sama ada dari dalam atau luar. juga mementingkan perkembangan manusia yang positif dan melihat semua manusia sebagai entiti ² entiti yang baik dan mulia. tingkah laku mereka didorong oleh pencapaian kesempurnaan kendiri.

Beliau

Semua

kepercayaan terhadap diri sendiri.KONSEP KENDIRI Aktualitasi tendesi-motivasi dalaman Rogers. . Mempengaruhi tingkah laku seseorang individu Cara interaksi mencerminkan konsep kendiri.pandangan.perkembangan personaliti boleh dihayati dlm perkembangan konsep kendiri MaksudPenilaian.tanggapan.

JENIS-JENIS KONSEP KENDIRI KONSEP KENDIRI POSITIF Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang Memperolehi lebih banyak kejayaan dari kegagalan Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri. Sedia menerima teguran.kritikan dan pendapat daripada orang lain Optimistik dan sentiasa riang dan gembira dalam apa-apa situasi .isu dan masalah.

pemalu dan tidak berani memikul tanggunggjawab. .prasangka dan tidak percaya orang lain serta dirinya. Bersifat penakut.murung dan kurang sudi bergaul atau bekerjasama dengan orang lain.KONSEP KENDIRI NEGATIF Pasif . Mempunyai perasaan curiga. Kurang berkeyakinan terhadap diri dan tidak berani mencuba sesuatu yang baru.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KONSEP KENDIRI .

PSIKOFIZIKAL Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah. Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku. .

Status sosial keluarga mempengaruhi pembentukan sahsiah seseorang. Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan Kebudayaan mempengaruhi persepsi diri dan orang lain terhadap individu.ALAM SEKITAR Pengaruh sekolah yang mengubah tingkah laku sesuai dengan aspirasi kumpulan sebaya atau gurunya. .

.INTERAKSI SOSIAL Emosi mempengaruhi perasaan.

serta berbeza dengan individu yang lain.RUMUSAN TEORI CARL ROGERS Pengalaman setiap individu adalah fenomena logikal.  Tingkah laku yang ditonjolkan oleh individu dalah selaras dengan konsep kendiri dan keprcayaannya.setiap peribadi individu adalah unik dan tersendiri.  Rogers.iaitu pengalamannya hanya dialami dan difahami individu itu sendiri.  Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri.  .

SYARAT ASAS KEJAYAAN KAUNSELING BERPUSATKAN KLIEN. EMPATI SYARAT PENGHARGAAN TANPA SYARAT KONGRUEN/ KEIKHLASAN .

Pelajar yang mempunyai persepsi kendiri yang positif.IMPLIKASI KONSEP KENDIRI TERHADAP TINGKAH LAKU PELAJAR Konsep kendiri dan nilai-nilai diri. .penerimaan layanan dari ibu bapa.faktor penting untuk mencapai kejayaan.rakanrakan dan guru-melibatkan diri bersungguhsungguh dalam aktiviti pembelajaran.

CARA GURU MEMBANTU PEMBENTUKAN KONSEP KENDIRI POSITIF Beri dorongan.bantuan dan sokongan kepada usaha pembelajaran Beri bimbingan dengan membetulkan kesilapan murid dlm proses pembelajaran Mengajar murid-murid mengikut kebolehan mereka. . Menggalakkan interaksi positif di kalangan rakan sebaya Memberi peluang kepadanya memainkan peranan yang penting.

ABRAHAM MASLOW .

dan lebih menyayangi mereka daripada Maslow. Bapanya bernama Samuel Maslow dan ibunya bernama Rose. . Maslow juga sering dihina oleh ibunya.LATAR BELAKANG Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn. Maslow menganggap ibunya seorang yang amat kuat beragama dan kadangkalanya membuat dirinya serba salah. New York dalam tahun 1908. Abraham Harold Maslow lebih menyayangi bapanya dari ibunya. Ibunya sering membandingkan Maslow dengan adik ² adiknya yang lain.

.1951). Semasa ibunya meninggal dunia. Maslow amat menyayangi bapanya Samuel. Maslow enggan menghadiri upacara pengkebumian ibunya. Abraham Maslow mendapat ijazah pertama dan PhD dari Universiti Wisconsin dalam tahun 1934. Beliau sering menganggap bapanya sebagai kawan. Maslow sering dianggap sebagai anak bapa dan bukannya anak emak. Pada zahirnya Maslow pernah menyatakan rasa marah dan benci ke atas ibunya. beliau bekerja di Brooklyn College (1937 . Selepas mendapat ijazah doktor falsafah.

beliau banyak menghasilkan artikel ² artikel berkaitan dengan perasaan dirinya sendiri. Sepanjang kerjayanya. . beliau meneruskan kerjayanya di bidang akademik di Universiti Brandeis. dan beliau telah meninggal dunia di usia 62 tahun akibat penyakit serangan jantung. Beliau pernah dilantik sebagi Pengerusi Jabatan Psikologi selama 10 tahun di universiti yang sama. Massachusetts. Dalam tahun 1951. Maslow berkahwin pada tahun 1928 dengan Bertha. pandangan terhadap insan juga perasaan ke atas kesihatan dirinya.

Perkembangan ini telah diberi pelbagai label seperti self actualization. selfhood atau self realization di mana ia bermaksud ke arah kesempurnaan kendiri .PENGENALAN Istilah humanistic psychology diberi oleh abraham Maslow. Menggambarkan penekanan yang diberi ke atas potensi kreativiti dalaman manusia yang membantu mereka menyedari matlamat yang paling tinggi dalam hidup mereka.

Perspektif humanism menekankan keunikan individu dan percaya manusia bebas membuat pilihan sendiri. Manusia dilihat sebagai mepunyai keinginan untuk berusaha secara semulajadi ke arah kebahagiaan dan kretiviti. .

sebaliknya keseluruhan diri individu menunjukkan rasa lapar. dan menitikberatkan beberapa andaian yang berkaitan dengan motivasi.TEORI HUMANISTIK MENGIKUT PANDANGAN ABRAHAM MASLOW Maslow melihat individu sebagai sesuatu yang berintergrasi dan penyusuan keseluruhan. Teori Maslow ini ada berkaitan dengan personaliti. seorang insan yang lapar. ianya bukan sebahagian daripada diri individu tersebut. . bukan hanya sebahagian daripada individu. Beliau menekankan keseluruhan diri individu bergerak. Contohnya.

persekitaran dan perbezaan generasi. . Matlamat ini dianggap sebagai keperluan yang perlu dipenuhi oleh semua manusia tanpa mengambil kira budaya. individu akan terus bermotivasi oleh kerana sesuatu matlamat. dimana tingkah laku luaran yan diperlihatkan oleh manusia. Beliau juga menganggap.Maslow menganggap motivasi sebagai sesuatu yang kompleks.

Keperluan yang ditunjukkan oleh Maslow boleh dilihat dalam bentuk hieraki. . Maslow sering mengaitkan perkembangan personaliti dengan motivasi.Personaliti yang dibincangkan oleh Maslow lebih kepada keperluan individu. Maslow berpendapat sebilangan keperluan dalaman yang menggerak serta mengarahkan perlakuan yang dipamerkan oleh individu. Motivasi lahir dari keperluan yang diperolehi oleh setiap individu.

HIERARKI KEPERLUAN MASLOW Keperluan Kesempurnaan kendiri Keperluan Penghargaan kendiri Keperluan kasih sayang Keperluan keselamatan Keperluan fisiologi .

. air. Manusia perlukan udara. makanan dan tempat tinggal bagi memenuhkan kehendak pertama dan utama ini. keperluan lain tidak sama sekali menjadi tumpuan selagi kehendak asas ini dipenuhi. Pada masa ini.KEPERLUAN FISIOLOGI Keperluan manusia yang paling asas adalah untuk hidup.

KEPERLUAN KESELAMATAN Setelah keperluan ini dicapai. kestabilan kerja. undang ² undang serta membebaskan diri daripada ancaman luaran mahupun dalaman. manusia akan mencari keselamatan hidup. jagaan masyarakat. . Tahap keselamatan ini amat diperlukan bagi menjamin kesejahteraan hidup.

iaitu kita perlukan kasih sayang daripada orang lain. Oleh itu manusia ini sememangnya tidak boleh wujud bersendirian. . manusia perlukan hubungan dengan insan lain. Kita semua pada asasnya ialah haiwan yang bersosial.KEPERLUAN KASIH SAYANG Dalam memenuhkan keperluan kasih sayang pula.

disanjungi dan kehendak status dalam hidup. kebolehan. Kita mahu berkuasa. kita juga perlukan kekuatan. sekurang ² kurangnya ke atas diri kita sendiri. .KEPERLUAN PENGHARGAAN KENDIRI Tahap seterusnya adalah kehendak untuk penghargaan kendiri. kepakaran serta kebebasan. Pada masa yang sama. Seterusnya manusia ingin dihormati.

Semua tahap kehendak sebelum ini perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang itu inginkan kesempurnaan kendiri. .KEPERLUAN KESEMPURNAAN KENDIRI Akhir sekali usaha manusia yang teragung adalah untuk mencapai kesempurnaan kendiri.

CIRI-CIRI INDIVIDU YANG TELAH MENCAPAI KESEMPURNAAN KENDIRI Mengikut Maslow manusia yang mempunyai kesempurnaan kendiri merupakan manusia yang telah mencapai perkembangan personaliti tertinggi dan telah dapat menrealisasikan pontesinya. Ciri ² ciri personaliti manusia yang telah mencapai tahap kesempurnaan kendiri ialah : .

vi) Seronok dengan kehidupan yang mencabar dan yang baru. iii) Mempunyai pegangan hidup yang kukuh. dan seumpamanya. Bersikap objektif. adat resam. v) Seronok bersama kawan ² kawan tetapi tidak bergantung kepada mereka. bertindak berdasarkan kepada apa yang dipercayainya walaupun tidak popular. iv) Tidak berminat untuk menjadi pengikut kepada suasana semasa seperti fesyen.i) Mencapai perkembangan moral yang tinggi iaitu lebih mengutamakan kebajikan orang lain. jujur. ii) Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas dan pekerjaan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful