P. 1
Konsep Taska Dan Kurikulum Permata

Konsep Taska Dan Kurikulum Permata

|Views: 160|Likes:
Published by suevie

More info:

Published by: suevie on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2013

pdf

text

original

KONSEP TASKA DAN KURIKULUM PERMATA

NURULAINI MAMAT SYAZWANI ABDUL MALIK ZALEHA MD SAAD FARIDA DAUD MOHAMMAD SYAMMIL ISHAK

JABATAN KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TARIKH : 20 OKTOBER 2010

ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengkaji dengan lebih mendalam mengenai konsep TASKA dan kurikulum PERMATA yang telah dijalankan di dalam serta luar Negara. Aspek yang dikaji adalah definisi TASKA serta latar belakang kurikulum PERMATA. Selain itu, terdapat juga kajian mengenai perbandingan konsep TASKA di Malaysia dan di luar negara. Kajian yang terdapat di dalam dan luar negara berkaitan TASKA turut dinyatakan dalam kajian ini. Program Asuhan dan Didikan Kanak-Kanak (PERMATA) dianggap sebagai usaha dan bukti agresif kerajaan dalam melahirkan modal insan terbaik yang bermula dari pendidikan awal dengan mendokumenkan garis panduan untuk kurikulum PERMATA bagi menyeragamkan aktiviti dan kualiti pembelajaran yang disediakan kepada kanak-kanak. PENGENALAN Program pengasuhan kanak-kanak KEMAS atau dikenali dengan nama Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) adalah selaras dengan Falsafah Baru Pembangunan Luar Bandar. Program ini memberi perkhidmatan kepada masyarakat luar bandar, bandar dan pinggir bandar bagi golongan berpendapatan rendah dan miskin. Perkhidmatan TASKA termasuk di bawah Program Kesejahteraan Rakyat (PKR) atau Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT), Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Tujuannya untuk memberi peluang kepada ibu-ibu bergiat di bidang ekonomi bagi meningkatkan taraf hidup keluarga. Di samping itu juga melalui TASKA, program pendidikan keibubapaan dapat dilaksanakan untuk ibu bapa dan masyarakat. Objektif utama penubuhan TASKA ialah menyediakan kemudahan dan perkhidmatan pengasuhan kanak-kanak dalam suasana yang selamat, ceria dan selesa. Ianya juga menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Selain itu, taska menyediakan makanan seimbang dan berkhasiat bagi membantu pertumbuhan dan

taska di institusi. 2009). TASKA KEMAS menggunakan Modul Asuhan Kanak-Kanak. Mereka juga telah melawat dan menghadiri beberapa seminar dan persidangan. Taska di tempat kerja ialah suatu taman asuhan kanak-kanak di tempat kerja yang menerima masuk sepuluh orang atau lebih. Terdapat juga perkhidmatan TASKA. Di antara model program pendidikan awal kanakkanak yang didapati paling sesuai dirujuk ialah Program ‘Surestart’ dari Pen Green Center. TASKA terbahagi kepada empat jenis iaitu taska di rumah. (Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia.00 petang berjumlah 6 hari seminggu. United Kingdom.perkembangan kanak-kanak serta mengamalkan gaya hidup sihat. Taska di institusi pula ialah suatu taman asuhan kanak-kanak yang menerima masuk sepuluh orang kanak-kanak atau lebih.30 pagi hingga 5. 2008).30 pagi hingga 1. Manakala taska komuniti suatu taman asuhan kanak-kanak yang menerima masuk sepuluh orang atau lebih kanak-kanak di suatu kawasan tertentu dan yang menerima bantuan daripada Kerajaan Persekutuan atau suatu Kerajaan Negeri. Ahli jawatankuasa TASKA bertanggungjawab menetapkan tempoh masa ini mengikut kesesuaian waktu bekerja ibu bapa dan masyarakat setempat. taska di tempat kerja dan taska komuniti.00 tengahari sahaja yang berjumlah 5 hari seminggu. 2009). ( Aminah Ayob et al. Kementerian Pendidikan Malaysia. Aktiviti dilaksanakan mengikut kebolehan. Seterusnya menggalakkan kecerdasan dan kemahiran fizikal serta amalan kesihatan. Penerapan nilainilai murni supaya kanak-kanak dapat menghayati dan mengamalkan sejak kecil. Tempoh masa pengasuhan sehari pengasuhan sehari di TASKA ialah jam 7. kebersihan dan keselamatan yang baik melalui aktiviti fizikal. (Jabatan Kemajuan Masyarakat. Oleh itu. Corby. kurikulum ini menekankan penglibatan ibu bapa secara Di Pusat Asuhan Di rumah . minat dan peringkat umur kanak-kanak 2 hingga 4 tahun. DEFINISI TASKA TASKA membawa maksud mana-mana premis di mana empat orang atau lebih kanak-kanak di bawah umur empat tahun dari lebih daripada satu isi rumah diterima masuk untuk dijaga dengan upah. terutamanya di luar bandar beroperasi separuh hari dari jam 7. LATAR BELAKANG KURIKULUM PERMATA Kurikulum PERMATA telah dibentuk oleh sekumpulan pakar Pendidikan Awal Kanak-kanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti setelah mengkaji pelbagai kurikulum sedia ada yang digunapakai di seluruh dunia. Taska di rumah suatu taman asuhan kanak-kanak yang menerima masuk kurang daripada sepuluh orang kanak-kanak dalam rumah orang yang didaftarkan. Elemen-elemen yang terdapat dalam Program Surestart di Pen Green ialah rekabentuk kurikulum dan pedagogi meletakkan kanak-kanak di tengah-tengah sebagai keutamaan yang menghubungkan Pusat Pendidikan dan Asuhan (nursery) dengan rumah. Jabatan Kebajikan Masyarakat yang diintegrasikan dengan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. dan mengadakan rundingan dengan pelbagai pihak yang berkaitan untuk mendapatkan idea terbaik bagi menyediakan kurikulum ini.

Kitaran ini dipanggil “Pen Green Loop” atau singkatannya “PG Loop” seperti pada rajah dibawah. Perkembangan emosi.aktif. 4. rohani dan sosial. Dokumentasi perkembangan kanak-kanak ini bertujuan menilai keberkesanan program dan untuk pendidik merancang intrevensi atau pembelajaran lanjutan bagi membantu perkembangan kanak-kanak. Guru beri maklumbalas kepada ibupaba KANAK-KANAK Ibubapa beri maklumbalas kepada guru Program di rumah Program di Pusat Asuhan ‘PG Loop’ : Kitaran hubungan rumah dan taska. Perkembangan fizikal. Ini bermaksud. Kurikulum PERMATA mempunyai enam bidang pembelajaran iaitu : 1. Penilaian dan pentaksiran pembelajaran adalah berasaskan enam bidang pembelajaran ini. Kurikulum PERMATA menggabungkan semua aspek pembelajaran dan asuhan secara bersepadu supaya setiap individu kanak-kanak dapat berkembang secara holistik. manakala Kurikulum PERMATA telah diperkayakan dengan tema-tema berciri kebudayaan Malaysia. Perkembangan daya kreativiti dan estetika. komunikasi dan literasi awal. 5. Perkembangan pra matematik dan pemikiran logik. Model asal kurikulum Pen Green tidak mempunyai tema atau topik tertentu. Isi kandungan kurikulum PERMATA adalah sama seperti yang digunakan di Pen Green iaitu berasaskan konsep skema Piaget dan beberapa asas teori yang lain seperti : . 3. Kurikulum PERMATA melihat perkembangan kognitif sebagai perkembangan deria dan pengetahuan tentang dunia. tidak ada kaedah yang menggunakannya kecuali di Pen Green Corby. Perkembangan deria/sensori dan pemahaman dunia persekitaran. Perkembangan bahasa. Rangka teori yang menjadi asas kepada Kurikulum PERMATA ini adalah unik dan tidak ada dalam mana-mana kaedah pendidikan awal kanak-kanak lain. 2. koordinasi motor dan pengurusan diri. bukan sebagai penguasaan kemahiran akademik semata-mata. 6.

Di samping itu juga. Semua kanak-kanak berhak mendapat akses pendidikan dan asuhan yang sama dan berkualiti yang disediakan oleh kerajaan. Konsep Taska di Malaysia dan di luar negara mempunyai persamaan perbezaaan yang tersendiri. kanakkanak yang dalam sesuatu darjah itu bukan sahaja berlainan peringkat kebolehan mereka tetapi juga berlainan kecepatan perkembangan kognitif mereka. nilai-nilai mulia dan kefahaman antara budaya adalah amat penting dibina dari peringkat awal. Di luar negara. Pendidikan dan asuhan perlu bermula dari awal/lahir. Umur 3 tahun pertama paling penting dalam perkembangan kanak-kanak yang cemerlang. Mereka adalah modal insan masa hadapan dan memastikan perkembangan secara holistik sejajar Falsafah Pendidikan Negara. Prof Madya Dr. berfikir dan pra matematik perlu dikembangkan melalui pembelajaran awal. Konsep ‘Attachment’ – oleh Bowlby (1969) 4. Selain itu. Mastura badzis ( 2008 ) menyatakan pendapat bahawa hakikat yang perlu kita tahu dari fakta yang dikemukakan oleh pakar perkembangan dan psikologi kanak-kanak. Konsep ‘Holding and containment’ – oleh Winnicot (1965) Bion (1962) Falsafah Kurikulum PERMATA menekankan bahawa setiap anak umpama permata. Oleh sebab itu. diperingkat umur 6 tahun pertama inilah peringkat paling utama dan paling laju perkembangan mereka berbanding dengan peringkat-peringat atau tahap umur yang lebih dewasa dalam kehidupan seorang insan. Jean Piaget (1980) menyatakan setiap kanak-kanak mempunyai corak perkembangan mereka yang tersendiri.1. Kebolehan bahasa. Konsep ‘Involvement’ – oleh Laevar’s (1997) 2. Di Malaysia. PERBANDINGAN KONSEP TASKA DI MALAYSIA DAN DI LUAR NEGARA. Konsep ‘Well-being’ – oleh Laevar’s (1997) 3. boleh dikatakan di sini bawa ketinggian kualiti pendedahan dan pendidikan awal seseorang kanak-kanak merupakan asas kepada keseluruhan perkembangannya yang akan datang. Pakar perkembangan dan psikologi kanak-kanak berpendapat bahawa lebih separuh dari perkembangan intelektual kanak-kanak berlaku dari usia 0 hingga empat tahun manakala satu pertiga yang lain sempurna perkembangannya ketika kanak-kanak berusia 8 tahun. seorang tokoh lagi yang bernama Eric Erikson (1994) berpendapat bahawa kehidupan manusia adalah melalui lapan tahap psikososial yang berkembang dari tahap ke tahap seterusnya dengan mempunyai ciri-ciri .85% perkembangan otak manusia berlaku dalam tempoh enam tahun pertama usia seorang kanak-kanak dan peringkat perkembangan yang paling pesat ialah diperingkat umur yang terawal dalam tempoh enam tahun tersebut. Piaget berpendapat bahawa perkembangan kognitif itu berlaku dengan berperingkat peringkat dan peringkat yang lebih awal adalah mustahak bagi perkembangan peringkat peringkat yang berikutnya kerana peringkat-peringkat yang lebih awal itu menjadi asas bagi perkembangan peringkat yang berikutnya. kajian yang dilakukan oleh pakar neurologi mendapati bahawa 80 . Kanak-kanak membentuk kefahaman dengan berinteraksi dengan orang lain dalam persekitaran yang ceria. Justeru itu. aspek-aspek kerohanian.

jika tidak. faktor kefahaman psikologi pada diri pengasuh dan faktor diri pengasuh. Lanjutan dari pendedahan kursus yang pelbagai kaedah dan pendekatan ini.7. bayi berkenaan akan tidak dapat mempercayai orang di sekitarnya dan akan menjadi defensif serta akan cuba melindungi dari persekitaran yang tidak memberangsangkannya. Seramai 30 orang responden telah dipilih . Perkembangan ini akan mempengaruhi pembangunan ilmu kognitif. Erikson berpendapat darjah kepercayaan bayi bergantung Kepada nilai jagaan dan pemeliharaan ibu bapa atau orang lain yang menjaganya. pertuturan dan bahasa ketika kanak-kanak tersebut dewasa kelak. kemahiran sosial.kanak.sebagai contoh. dia akan memperoleh harapan untuk terus hidup. remaja. ia mengikut kaedah dan matlamat masing-masing. kajian rintis telah dilakukan ke atas 15 orang pengasuh Taska Az-Dzilal. Dari segi kemudahan fizikal dan peralatan pembelajaran di taska-taska kerajaan dan swasta kini amat berbeza tertakluk kepada keupayaan TASKA berkenaan. minum. Jika kehendak-kehendak bayi dipenuhi seperti mendapat makanan. fizikal dan intelektual yang ceria dan gembira akan memberi impak ke atas perkembangan otak kanak-kanak melalui pembentukan lebih banyak sinaps yang seterusnya akan berkekalan. Yang paling jelas dari hasil kajian Erikson ialah individu merupakan individu yang dinamik dan bukan statik dan dia mempunyai identiti tersendiri. 2003 ) Selain itu. Perbezaan ini memberi kesan kepada pembangunan potensi kanak-kanak berkembang dengan optimum. kajian yang telah dijalankan juga adalah untuk meninjau persepsi pengasuh-pengasuh TASKA Nuri di Malaysia terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi asuhan dan perkembangan kanak-kanak. Pengalaman pembelajaran yang positif. Pendapat Ini bercanggah dengan pendapat Jean Piaget di mana beliau berpendapat kanak-kanak pada setiap tahap mempunyai perkembangan tertentu. Kanak-kanak mendapat pendidikan pra sekolah yang pelbagai juga. Nilai pekali kebolehpercayaan item soal selidik faktor yang mempengaruhi asuhan dan perkembangan kanak-kanak adalah 0. Pada setiap peringkat bayi. Tiga faktor yang ditentukan adalah faktor kemudahan di TASKA. BINCANGKAN KAJIAN YANG TERDAPAT DI DALAM DAN LUAR NEGARA BERKAITAN TASKA. Jurulatih yang menjalankan kursus ini juga mempunyai kelayakan yang pelbagai. Melalui perbezaan latihan dan kelayakan tenaga pendidik bagi TASKA kerajaan dan swasta. kanak. awal dewasa dan tua terdapat konflik sosial yang akan diatasi untuk perkembangan seterusnya. perhatian dan kasih sayang. Ini jelas kelihatan di tahap pertama Erikson ialah kepercayaan berlawanan ketidakpercayaan. di samping persekitaran emosi. Kajian ini dilakukan secara tinjauan dengan menggunakan soal selidik yang dibentuk oleh pengkaji sendiri. zaman bermain. Sebaliknya.berlawanan di tahap-tahap tertentu. Hampir 90% perkembangan otak kanak-kanak berlaku dengan pantas semasa mereka berumur di bawah 4 tahun. Jika keadaan ini dibiarkan berlanjutan. sekolah.( Noorazleen. Pelbagai kajian di Malaysia mengenai perkembangan awal kanak-kanak di TASKA khususnya di bawah umur 4 tahun yang menjelaskan bahawa otak kanak-kanak mengandungi 100 bilion sel saraf (neuron) yang mana akan membina perhubungan (sinaps) apabila sel-sel dirangsang. Ini membuktikan bahawa peringkat awal perkembangan kanak-kanak adalah tempoh formatif dan merangkumi detik-detik kritikal dalam pembangunan seseorang individu. ia tidak akan membantu usaha kerajaan untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti asuhan dan didikan awal kanak-kanak di negara ini.

PERMATA juga telah menyediakan peluang kepada pendidik untuk mengikuti Kursus Asas PERMATA selama enam minggu. ( Noorazleen. faktor diri pengasuh dan faktor kefahaman psikologi pada diri pengasuh supaya kanak-kanak dapat berkembang dengan positif daripada segi mental. Min peratus digunakan untuk mengenalpasti sama ada faktor-faktor kemudahan di TASKA.64 juta kepada semua kerajaan negeri untuk memperluaskan pelaksanaan program PERMATA tahun ini. adalah disarankan supaya semua pengusaha TASKA dapat menekankan faktor yang mempengaruhi asuhan seperti faktor kemudahan di TASKA. Bilangan Taska PERMATA di seluruh negara dijangka meningkat kepada 647 buah dalam tempoh dua tahun sejak penubuhannya pada 2008. sekaligus mengelakkan anak-anak dari terjebak ke dalam kancah gejala sosial apabila mereka dewasa. faktor diri pengasuh dan faktor kefahaman psikologi pada diri pengasuh mempengaruhi asuhan dan perkembangan kanak-kanak di TASKA.A. Pernyataan ini disokong oleh kajian yang dibuat oleh Morrow (Mcquillan & Au. Pengerusi Jawatankuasa Penyelarasan Program PERMATA Y. fizikal dan emosi. Pembacaan yang diikuti dengan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan bahan bacaan tersebut akan menanam minat kanak-kanak terhadap bahan bacaan. Ini adalah bersesuaian untuk membentuk personaliti anak yang seimbang. . Bhg.secara rawak daripada 3 cawangan Taska Nuri. 2003 ) Kajian yang dijalankan oleh Pullen dan Justice (2003) pula menekankan peranan prasekolah dan TASKA adalah salah satu faktor penunjuk bagi pencapaian pembacaan murid di sekolah ialah bilangan jam mereka dibacakan buku semasa di TASKA.2010 ) PERMATA mengamalkan konsep asuhan dan didikan yang bersepadu merangkumi aspek pemakanan. yakin diri. 2001) terhadap bilik darjah dua menunjukkan bukti yang kuat bagaimana akses kepada buku di dalam bilik darjah disertai aktiviti kesusasteraan yang dibimbing oleh guru telah membawa kepada peningkatan pembacaan serta peningkatan tahap pembacaan kanak-kanak. Panduan Pelaksanaan Aktiviti Anak Permata dan beberapa dokumen lain yang akan menjadi prosedur operasi standard (SOP) PERMATA. Kajian mendapati bahawa ketiga-tiga faktor yang dikenalpasti telah memberi kesan kepada asuhan dan perkembangan kanakkanak. Tahun lalu sahaja. Kerajaan pusat telah memperuntukkan sebanyak RM3.000 kanak-kanak berusia antara satu hingga 4 tahun (Rosmah Mansor. ULASAN UMUM BERKAITAN KURIKULUM PERMATA Program Asuhan dan Didikan Kanak-Kanak (PERMATA) dianggap sebagai usaha dan bukti agresif kerajaan dalam melahirkan modal insan terbaik yang bermula dari pendidikan awal dengan mendokumenkan garis panduan untuk kurikulum Permata bagi menyeragamkan aktiviti dan kualiti pembelajaran yang disediakan kepada kanak-kanak. bijak bergaul dan ini juga adalah penting untuk pembangunan modal insan yang cemerlang. Datin Seri Paduka Rosmah Mansor berkata. penglibatan ibu bapa dan komuniti. kesihatan. Bagi memastikan teknik pembelajaran mengikut kurikulum PERMATA dapat disampaikan dengan lebih berkesan. garis panduan yang dimaksudkan ialah Garis Panduan Peralatan Luar. program PERMATA telah menunjukkan perkembangan pesat dengan penubuhan 427 Taska PERMATA di seluruh negara dengan penyertaan 17. Sehubungan itu..

mencuba dan mengalami melalui aktiviti permainan. mesra. Teknik pembelajaran PERMATA ialah dengan merangsang minda kanakkanak dengan kaedah meneroka.2008). Jawatankuasa Kerja Dasar PERMATA Negara memfokuskan pada kumpulan sasaran atau segmen tertentu dimana kumpulan sasaran PERMATA ialah kanak-kanak berumur antara 1 hingga 4 tahun dengan tumpuan di kawasan bandar dan luar bandar. kurikulum PERMATA digubal berbeza dari kurikulum asuhan dan didikan awal kanak-kanak yang ada di Negara ini. membina minat membaca dan berfikir sejak awal serta merangsang kemahiran matematik dan pemikiran secara logik. belajar melalui percubaan dan penerokaan . mendorong kebolehan dan potensi kanakkanak serta belajar melalui bermain. interaksi dan komunikasi . melalui berkawan dan sosial . Kaedah ini mewujudkan persekitaran yang sesuai dan menyeronokkan bagi kanak-kanak melalui teknik-teknik seperti kasih sayang dan belaian . Maka sekiranya rangsangan yang betul diberikan dalam keadaan ceria dan gembira. memberi kuasa kepada kanak-kanak melalui pembelajaran secara bebas. kasih sayang. pemikiran dan bacaan . stabil. Program PERMATA didapati berjaya membentuk personaliti kanak-kanak yang tenang dan terkawal. perkembangan sosial pula mendapati 80% kanak-kanak PERMATA bersifat mesra. Perkembangan bahasa dan komunikasi pula mendapai 80% kanak-kanak PERMATA boleh menggunakan ayat penuh dan betul berbanding 51% kanak-kanak bukan PERMATA. Kemahiran berkomunikasi menunjukkan bahawa 72% kanakkanak PERMATA boleh menggunakan bahasa ekspresi dan bercerita mengatasi 60% kanak-kanak bukan PERMATA. . ceria. Hubungan emosi dan sosial yang dibina dengan mereka memainkan peranan penting ke arah pembentukan personaliti mereka yang tenang. Dapatan ke atas hasil kajian penyelidikan yang dijalankan dari segi perkembangan emosi didapati 84% kanak-kanak PERMATA mencapai perkembangan emosi yang baik berbanding 42% kanak-kanak bukan PERMATA. Atas dasar ini. otak akan berkembang segar. Dari segi pengurusan diri pula menunjukkan 85% kanak-kanak PERMATA lebih pandai mengurus diri sendiri berbanding 60% kanak-kanak bukan PERMATA. berkongsi mainan. penyayang dan berkeyakinan diri (Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara (NCDRC):UPSI. perkembangan intelek menunjukkan 85% kanak-kanak PERMATA mencapai kemahiran pra-sains berbanding 50% kanak-kanak bukan PERMATA manakala perkembangan rohani menunjukkan kanak-kanak PERMATA lebih berdisiplin dan suka bersalam berbanding kanak-kanak bukan PERMATA (Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara (NCDRC):UPSI. Ini dikira rasional berdasarkan bukti dari kajian neurosains yang menunjukkan bahawa 3 tahun pertama adalah amat penting dalam perkembangan otak kanak-kanak. rasa selamat dan yakin diri. teknik pembelajaran PERMATA digubal dengan mengambil kira aspek-aspek seperti pembinaan hubungan emosi.2008 ). mudah bergaul dan berkawan.Dalam usaha merealisasikan objektif program PERMATA. aman dan penyayang.2008 ). mengikut arahan dan menunggu giliran berbanding kanak-kanak bukan PERMATA (Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara (NCDRC):UPSI. melalui sentuhan dan belaian . Oleh itu.

my/articles/KurikulumPERMATAdidokumen/Article/ Eric Erikson (1994). Konsep Taska Di Luar Negara diperolehi pada 11 0gos 210 Diperolehi daripada www. Bangunan taska dibina dan diselarakan oleh Bahagian Pembasmian Kemiskinan. Kurikulum PERMATA Didokumen diperoleh pada 25 Ogos 2010 daripada http://www.permata. Selain itu. 2010 daripada http://www. Secara keseluruhannya.jkm. Perbandingan Konsep Taska Di Malaysia Dan Luar Negara diperolehi pada 21 0gos 2010 daripada www. bandar dan pinggir bandar bagi golongan berpendapatan rendah dan miskin. penyeliaan teknikal dan ikhtisas oleh Penyelia Prasekolah di peringkat Parlimen. Awal KanakKanak 0-4 Tahun. Mahani Razali (2008). menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.ibe. perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik.unesco.my/gedung %20multimedia/Dasar_Asuhan_dan %20Didikan_Awal_Kanak_Kanak_Kebangsaan.gov. Diperolehi pada 25 Ogos 2010 daripada . Melalui program ini kanak-kanak diasuh di tempat dan persekitaran yang selamat.org/publications/ThinkersPdf/piagete . Rohani Abdullah. Panduan Pendidikan. Selain itu.jpm. Mastura Badzis.com/people/151/000097857/ Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (2009). penuh kasih sayang dan galakan yang dapat membantu perkembangan kanak-kanak yang sempurna. pendidikan prasekolah membolehkan murid mempunyai peribadi. Ahli Jawatankuasa yang dilantik dari kalangan ibu bapa dan masyarakat setempat bertanggungjawab dalam TASKA.com.php? option=com_content&view=article&id=236%3Ajenistaska&catid=178%3Ataska&Itemid=502&lang=ms Jean piaget (1980).nndb. Kurikulum Permata Negara. KEMAS melatih dua orang Pengasuh bagi setiap TASKA terdiri dari masyarakat setempat di institusi latihan KEMAS. Kementerian Pembangunan Luar Bandar dengan kerjasama KEMAS. Strategi yang dilaksanakan oleh program taska ialah taska diwujudkan di kawasan luar bandar.KESIMPULAN Pendidikan prasekolah di Malaysia bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. Kemesraan dan Galakan’. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. BIBLIOGRAFI Aminah Ayob.http://www. Azizah Lebai Nordin. Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara (NCDRC):UPSI Dasar Pendidikan Dan Asuhan Kanak-kanak Diperoleh pada September 3.my/jkm/index. Perlaksanaan Program TASKA berkonsepkan ‘Kasih Sayang.pdf Rosmah Mansor (2010).bharian.

PERMATA Negara Usaha Lahirkan Khazanah Masa Depan Malaysia Diperolehi pada 18 September 2010 daripada http://cpintrass. Diperolehi pada 15 Januari 2010 daripada http://www.com/.mindamadani.permata..pdf Mastura Bazdis (2008).scribd.jpm. M. 34(2). Jurnal Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC).com/blog/informasi/permatanegara-usaha-lahirkan-khazanah-masa-depan-malaysia/. P. Universiti teknologi malaysia Perbandingan konsep TASKA di Malaysia dan luar negara diperolehi pada 23 ogos 2010 daripada www.Konsep Taska di Malaysia diperolehi pada 2 ogos 2010 daripada http://www. L. (2003).my/7 Kurikulum Permata Diperolehi pada 20 September 2010 daripada http://www.html Pullen. Morrow.kemas. C. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif.). print awareness. 87-98. Boston: Pearson. and oral language skills in preschool children. Enhancing phonological awareness. Noorazleen Muslim (2003). L. & Justice. .my/content/view/186/2/. (2005).my/gedung%20multimedia/Dasar_Asuhan_dan %20Didikan_Awal_Kanak_Kanak_Kebangsaan.blogspot.. Invention in School and Clinic. Malaysia. Literacy development in the early years: Helping childrenread and write (5th ed.com Perbandingan konsep TASKA di Malaysia dan luar negara diperolehi pada 15 ogos 2010 daripada mpreschoolteacha.gov. M. Persepsi Pengasuh Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Asuhan Dan Perkembangan Kanak-kanak Di Taska Nuri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->