KURSUS: EDU3105

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Topik 9:
Penerbitan Video Pendidikan
Pensyarah; Dr. Sajap Maswan Sumber: Modul BPG

Pengenalan
‡ Video adalah merupakan salah satu daripada media bergerak.Ia boleh menghasilkan imej yang realistik dan sangat bermanfaat dalam penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. ‡ Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, media ini mempunyai beberapa keistimewaan; ‡ Selain daripada keupayaannya menunjukkan imej yang begerak seperti merakam seekor harimau bintang ketika berlari, media ini juga dapat mempercepatkan dan melambatkan masa. Pergerakkan harimau bintang yang terlalu laju boleh diperlahankan dengan teknik gerak perlahan, malah pergerakan itu boleh dibekukan

Pengenalan ‡ Video juga berupaya membawa masuk peristiwa yang berlaku di luar bilik darjah atau peristiwa-peristiwa berbahaya seperti letupan gunung berapi ke dalam bilik darjah. ‡ Video berupaya merakam imej dekat dan jauh. Ini bermakna video boleh memanipulasi ruang. Pergerakan sel-sel darah dalam tubuh badan boleh dilihat oleh murid-murid,

Penerbitan Video Pendidikan Jenis-Jenis Kamera Video 1. Kamera video digital . Kamera video analog 2.

‡ Kamera ini menggunakan tape magnetik dalam bentuk kaset video dalam pelbagai format seperti format VHS. Saiz kaset ini berbeza-beza dan hanya boleh dimainkan pada pemain video yang sesuai dengannya sahaja. . VHS-C.Penerbitan Video Pendidikan Kamera video analog ‡ Kamera video jenis ini merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk analog. Hi 8 dan U-matic.

Penerbitan Video Pendidikan .

. ‡ Kamera ini menggunakan kaset video dalam saiz yang kecil biasanya dalam format DVC (Digital Video Cassette). ‡ Kamera video ini boleh disambungkan terus ke komputer dengan menggunakan kabel firewire.Penerbitan Video Pendidikan Kamera video digital ‡ Kamera video jenis ini merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk digital.

Penerbitan Video Pendidikan .

Penerbitan Video Pendidikan .

Penerbitan Video Pendidikan .

Penerbitan Video Pendidikan Teknik Pengambaran: Jenis Jenis Shot .

Penerbitan Video Pendidikan Jenis Jenis Shot .

shot-shot yang baik dan shot-shot yang dilarang.Penerbitan Video Pendidikan Contoh. .

shot-shot yang baik dan shot-shot yang dilarang. .Penerbitan Video Pendidikan Contoh.

Penerbitan Video Pendidikan Jenis-jenis pergerakan kamera. .

Penerbitan Video Pendidikan .

Membuat Rakaman Audio 11. Menyunting 10.Penerbitan Video Pendidikan Merancang Penerbitan Bahan Video Untuk Pengajaran. Menulis Skrip 5. 1. Prebiu 12. Bersedia Membuat Penggambaran 6. Sediakan Bahan-Bahan Grafik 7. Gunakan Dalam Pengajaran 13. Pilih Bahan-Bahan yang Sesuai 4. Mulakan Penggambaran 9. Buat Penyelidikan dan Sediakan Bahan 3. Tetapkan Tujuan dan Objektif 2. Sediakan Bahan dan Peralatan 8. Penilaian .

Penerbitan Video Pendidikan .

Penerbitan Video Pendidikan .

Penerbitan Video Pendidikan .

Penerbitan Video Pendidikan .

Penerbitan Video Pendidikan .

Penerbitan Video Pendidikan .

Penerbitan Video Pendidikan Penyuntingan Video Bilik Penyuntingan Video .

. Tetapi ini tidaklah bermakna bahawa tanpa mesin mengedit anda tidak boleh melakukan pengeditan. ‡ Kedua-duanya perlu disambungkan. ‡ Untuk kerja-kerja mengedit yang mudah dan murah. anda hanya memerlukan sebuah pemain video dan sebuah perakam video serta dua buah televisyen.Penerbitan Video Pendidikan ‡ Kerja mengedit memerlukan mesin mengedit. Sila lihat gambar di sebelah dan cuba anda buat sambungannya dengan menggunakan kemudahan yang terdapat di sekolah anda.

Penerbitan Video Pendidikan .

Penerbitan Video Pendidikan .

.Penerbitan Video Pendidikan Dengan menggunakan video digital anda boleh menyunting dengan perisianperisian tertentu melalui komputer Antaranya ialah Windows Movie Maker dan Ulead Video Studio.

Penerbitan Video Pendidikan .

Penerbitan Video Pendidikan .

info http://www.sajadstudio.Sekian Terima Kasih sajap@iptb.edu.info .my/sajap@sajadstudio.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful