Senarai Kandungan

Bil. 1. 2. 3. 4. Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian y y y y 5. 6. 7. Institusi Pentadbiran Tempatan Latar Belakang Peranan Perkembangan Tajuk/Perkara Mukasurat

Rumusan Lampiran Rujukan

Penghargaan
Saya telah menghadapi cabaran untuk melaksanakan kerja khusus sejarah yang bertajuk institusi pentadbiran tempatan dengan baik. Namun demikian, saya dapat melengkapkannya dengan bantuan dan kerjasama daripada beberapa pihak. Terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Puan Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Hartamas, Puan Rosimawati binti Saad yang telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kajian ini selepas waktu persekolahan. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Roswaida binti Che Harun, guru mata pelajaran Sejarah Tingkatan 3 Ikhlas kerana memberikan tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya sepanjang masa saya membuat kajian ini. Bukan itu sahaja, saya ingin merakamkan terima kasih kepada ibu saya, Noor Hayati binti Abdul Samad dan bapa saya, Syed Ali Aljffri bin Syed Jan Aljeffri yang memberikan dorongan dan galakan kepada saya serta bantuan dari segi kewangan semasa menjalankan kajian ini. Di samping itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang telah membantu saya dalam mengumpulkan maklumat serta melawat kawasan kajian untuk kerja khusus ini, iaitu Syazlan Razoul dan Noor Jamal Aziq. Akhir sekali, saya ingin berterima kasih kepada kakitangan institusi pentadbiran tempatan yang dikaji, iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kerana bekerjasama dengan saya dan memberikan saya maklumat tambahan tentang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur serta melayan saya dan rakan-rakan dengan penuh ramah mesra.

Objektif Kajian
Kajian saya yang bertajuk Institusi Pentadbiran Tempatan : Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) ini merangkumi beberapa objektif yang berikut : (a) Mengetahui dengan lebih mendalam tentang latar belakang sejarah penubuhan, visi, misi dan matlamat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. (b) Mengetahui peranan dan tanggungjawab Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dalam pembangunan negara. (c) Melahirkan perasaan bangga terhadap sejarah penubuhan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. (d) Mengetahui tentang sejarah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan perkembangannya. (e) Menyemai perasaan peka kepada masalah dan isu dalam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. (f) Menanam perasaan sabar dan berdikari dalam membuat kajian. (g) Menyemai perasaan ingin melibatkan diri dalam usaha pembangunan. (h) Mengetahui secara lebih mendalam matlamat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk membangunkan Kuala Lumpur.

4.dbkl. Penyelidikan Perpustakaan Saya telah menjalankan penyelidikan di Arkib Negara.my/portalv7/index.gov. Analisis Dokumen Saya telah menganalisis dokumen dan sumber sejarah yang didapati daripada Akib Negara yang berkaitan dengan institusi pentadbiran tempatan yang dipilih iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Melayari Internet Saya telah melayari internet yang beralamat http://www.Kaedah Kajian Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk menjalankan kajian saya tentang institusi pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Jalan Duta. 2. . Antaranya ialah : 1. Malaysia.php untuk mendapatkan maklumat tentang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi melengkapkan kerja khusus ini. Perbincangan Saya telah mengadakan perbincangan dengan rakan-rakan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 3.

.5. iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bersama-sama dengan rakan-rakan saya bagi memperoleh maklumat untuk melengkapkan kajian ini. Melawat tempat kajian Saya telah melawat tempat kajian saya.

HASIL KAJIAN .

Nama rasmi institusi pentadbiran tempatan ini ialah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. . Dalam Bahasa Cina. Nama ringkas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ialah DBKL. ataupun Mandarin.Institusi Pentadbiran Tempatan NAMA RASMI Institusi pentadbiran tempatan yang telah saya pilih ialah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur(DBKL). DBKL juga boleh dikenali sebagai .

LOKASI Ibu pejabat DBKL merupakan bangunan ³Kuala Lumpur City Hall´ yang terletak di Jalan Raja Laut. iaitu Menara DBKL 3 yang terletak di Jalan Raja Abdullah serta 15 cawangan pejabat di sekitar Kuala Lumpur. . Kuala Lumpur. Kepong. Sri Petaling. Bandar Tasik Selatan. Segambut. Cheras. Bandar Tun Razak. Titiwangsa. Taman OUG dan Seputeh. Sri Hartamas. Wilayah Persekutuan. Sentul. DBKL juga mempunyai satu bangunan pejabat yang lain. 50350. Bangsar. Cawangan-cawangan pejabat lain DBKL terletak di Taman Tun Dr Ismail. Peta ini menunjukkan lokasi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur yang diletakkan di bawah kuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Setapak.

.Peta ini menunjukkan lokasi Bangunan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

OBJEKTIF DBKL Objektif Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah untuk memastikan dan mempercepatkan pelaksanaan pencapaian status bandar raya bertaraf dunia yang unggul dan cemerlang serta memastikan mutu alam sekitar dipertingkatkan dan seimbang dari segi kebersihan. .MATLAMAT DBKL Matlamat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah untuk mentadbir Malaysia menjadi sebuah negara yang maju dan sistematik. ekologi dan pembangunan.

kemakmuran dan kesejahteraan Ibu Kota Kuala Lumpur menerusi program pembangunan fizikal. VISI PENUBUHAN Visi penubuhan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah merealisasikan Kuala Lumpur sebagai bandar raya bertaraf dunia menjelang tahun 2020 dengan menjadi PBT terunggul yang dapat memenuhi citarasa wargakota.MISI DBKL Misi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah untuk mencapai kemajuan. . kawalan perancangan dan perkhidmatan perbandaran secara terancang dan terselaras berteraskan kepada tadbir urus yang cemerlang. sosio-ekonomi.

DASAR KUALITI DBKL Menyediakan dan mempertingkatkan perkhidmatan yang efisyen. mesra dan telus. SLOGAN DBKL BERSEDIA MENYUMBANG. selari dengan kemajuan dan pembangunan kakitangan. BANDAR RAYA CEMERLANG .

Objektif. .Pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga telah memaparkan bod tentang Visi. Dasar Kualiti dan Slogan mereka dalam ibu pejabat mereka. Misi.

.JUSTIFIKASI LOGO Lambang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang dilancarkan pada 31 Januari 1992 adalah khas untuk kegunaan pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Lambang ini menunjukkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sebagai sebuah penguasa tempatan yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran dan pembangunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang merupakan Ibu Negara Malaysia.

.Melambangkan keagamaan.Lambang-lambang logo ini adalah seperti berikut : Kepala Harimau Keris Semenanjung Dua Keris Bersilang Perisai . Pusat Perdagangan.Menunjukkan Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala .Melambangkan keberanian dan ketegasan dari segi undang-undang dan perlembagaan. . Merah dan Putih Lambang Kuala . keamanan dan keeratan persaudaraan. .Melambangkan bendera Kuala Lumpur dan bendera Malaysia. .Melambangkan kebudayaan. Warna Merah Pada Perisai . Warna Biru. Lumpur sebagai Pusat Kerajaan dan Pentadbiran .Melambangkan keberanian masyarakat Kuala Lumpur untuk menempuh era-era yang penuh cabaran. keamanan dan kekuatan serta warisan keeratan persaudaraan. Pusat Kebudayaan dan juga Pusat Pengajian di bawah Pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.Melambangkan keagamaan.

Melambangkan pembangunan Kuala Lumpur seiring dengan pengindahan serta pengekalan keindahan alam. .Melambangkan bunga kebangsaan Malaysia. Reben . .Melambangkan kemeriahan kerana Kuala Lumpur menjadi tumpuan perayaan-perayaan dan dikenali sebagai Bandaraya Taman Bercahaya.Bunga Raya Daun Serta Pucuknya .

kegagahan sebuah bandaraya dalam menghadapi cabaran ke arah pembangunan bandaraya kosmopolitan yang dinamik dan berprogresif. Warna biru di bahagian tengah melambangkan perpaduan wargakota Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang berbilang kaum. 14 jalur merah dan putih (melintang) menandakan keanggotaan 13 buah negeri di Malaysia dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur terletak di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan. . Bulan sabit dan bintang melambangkan agama Islam dan agama rasmi. Warna merah melambangkan keberanian. Bintang berbucu 14 melambangkan 13 buah negeri di Malaysia dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang bertindak sebagai Pusat Kerajaan dan pentadbiran. kebersihan dan keindahan bandaraya dalam taman bercahaya. Unsur-unsur ini tidak dapat dipisahkan memandangkan Kuala Lumpur adalah Ibu Negara Malaysia dan juga Wilayah Persekutuan. Warna kuning melambangkan kedaulatan dan kemakmuran Kuala Lumpur.BENDERA KUALA LUMPUR Bendera ini berteraskan bendera kebangsaan yang berjalur putih dan merah. Warna putih melambangkan keluhuran. warna biru bersama bintang dan bulan sabit berwarna kuning.

LAGU KUALA LUMPUR Dengan megah berkibar benderaku Lambang kemegahan warga kota Kuala Lumpur bersih berbunga bercahaya Harum nama diseluruh dunia Rakyat hidup bersatu dan bahagia Maju dan makmur bandaraya kita Tanah pusaka ni warisan bangsa Tegak berdaulat senbasa Tuhan selamatkan Kuala Lumpur Tuhan selamatkan Kuala Lumpur .

mesra pengguna dan mudah sampai bagi memenuhi keperluan warga kota. Merancang pembangunan ibu negara dengan cekap. 9. 4. teratur. telus dan berterusan bagi kesejahteraan dan keselamatan warga kota melalui notis-notis yang dikeluarkan. 3. Memastikan maklum balas awal kepada pengadu diberikan dalam tempoh 24 jam dan maklum balas mengenai status pelaksanan tindakan ke atas aduan diberikan selewat-lewatnya dalam tempoh 3 hari daripada tarikh penerimaan aduan dan membuat susulan sehingga selesai. efisien. mencukupi. Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan secara adil. 8. Memudah dan menggalakkan urusan perniagaan serta menjamin keselamatan pengguna melalui pengamalan aktiviti perniagaan keselamatan pengguna melalui pengalaman aktiviti perniagaan berkualiti bagi menjana pertumbuhan ekonomi berprestasi tinggi di ibu kota melalui aktiviti. Menyediakan dan menyelenggara kemudahan awam dan prasarana yang berkualiti. 6. 5. Memastikan semua perkhidmatan online dapat dicapai secara berterusan (24jam x 7 hari).Piagam Pelanggan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 1. Mengadakan aktiviti sosial / pembangunan komuniti setempat bersama persatuan penduduk / Badan Bukan Kerajaan mengikut jadual di setiap kawasan Parlimen sekurang-kurangnya 2 kali sebulan untuk membentuk budaya masyarakat yang bersatu padu dan harmoni. terkawal dan telus untuk menjadikan bandar raya maju dan berdaya saing melalui kelulusan perintah pembangunan. Mengurus kutipan hasil dengan cekap dan berbelanja secara berhemah. pelan bangunan dan kerja tanah dalam tempoh ditetapkan dari tarikh permohonan lengkap diterima. . 2. Memastikan modal insan dibangunkan secara berterusan untuk melahirkan warga kerja yang kompeten. efisien. 7.

Misi Perkhidmatan Pelanggan .

Jabatan Perancang Bandar. Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta. Jabatan Pelesenan.2 Pelaksanaan untuk mendapatkan pengiktirafan pensijilan telah dimulakan pada 13 Januari 2009 iaitu tarikh arahan Datuk Bandar agar memulakan usaha ke arah pengiktirafan pensijilan secara keseluruhan. Sebelum usaha ini dilaksanakan. dan Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Peniaga Kecil.Pengiktirafan MS ISO 9001:2008 1.1 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah memulakan usaha untuk mendapatkan pengiktirafan pensijilan MS ISO 9001:2008 apabila Datuk Bandar Kuala Lumpur. Datuk Bandar telah memberi tempoh selama 9 bulan dan hasrat ini disambut baik oleh kesemua pegawai dan kakitangan DBKL. Datuk Seri Ahmad Fuad bin Ismail telah mengarahkan agar pengiktirafan pensijilan dibuat secara keseluruhan dan bukannya mengikut Jabatan. Latar Belakang 1. 1. DBKL telah mendapat pengiktirafan pensijilan bagi 6 buah Jabatan yang juga melibatkan 6 skop pensijilan. Jabatan-Jabatan yang telah mendapat pensijilan terlebih awal ialah:Jabatan Kesihatan. . Jabatan Kewangan.

2 Latihan ini bertujuan untuk memastikan kesemua pegawai dan kakitangan melaksanakan tugas berdasarkan kepada sistem yang diterapkan dan mengikut peraturan yang ditetapkan berdasarkan kepada Standard ISO. Latihan kepada pegawai dan kakitangan 4. Kesemua pasukan petugas ini mula menyediakan dokumen mengikut skop pensijilan yang ditetapkan. Urus setia MS ISO 9001:2008 (UISO) telah menganjurkan 4 siri bengkel dokumen bermula 6 Februari 2009 hingga 20 Februari 2009. Manakala Pegawai Dokumen telah dilantik yang terdiri daripada kesemua Pengarah/Ketua Unit/Ketua Pengurus Kawasan bagi memastikan kesemua dokumen adalah teratur. 3. 3. Penguatkuasaan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti 5. DBKL telah mula melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti di seluruh DBKL. Datuk Ketua Pengarah dan Timbalan Wakil Pengurusan yang terdiri daripada 3 Timbalan Ketua Pengarah mengikut sektor masingmasing. Urus setia MS ISO 9001:2008 telah menganjurkan seminar MS ISO 9001:2008 yang disampaikan oleh wakil daripada SIRIM iaitu Puan Hanidah Ghazali. 2. Pelaksananaan ini melibatkan kesemua pegawai dan kakitangan DBKL daripada Pengurusan Tertinggi sehinggalah di peringkat bawahan. Seminar ini telah diadakan di auditorium DBKL dan dihadiri kira-kira 400 pegawai dan kakitangan DBKL. Manakala Pegawai Dokumen telah dilantik yang terdiri daripada kesemua Pengarah/Ketua Unit/Ketua Pengurus Kawasan bagi memastikan kesemua dokumen adalah teratur. .2 Bagi memastikan kesemua dokumen adalah mengikut standard yang ditetapkan dalam pelaksanaan MS ISO ini. Seminar Kesedaran MS ISO 9001:2008 2.1 Kesemua pegawai dan kakitangan. 4. DBKL telah mula membuat latihan ke atas sistem pengurusan kualiti yang diterapkan semasa bengkel dokumen sejurus selepas dokumen siap dan diluluskan oleh pengurusan tertinggi DBKL.1. 5.1 Kesemua Jabatan di DBKL telah melantik pasukan petugas di peringkat Jabatan yang terdiri daripada pelbagai peringkat.3 Datuk Bandar telah melantik Wakil Pengurusan iaitu.1 Bermula 10 Mac 2008. 4. Datuk Ketua Pengarah dan Timbalan Wakil Pengurusan yang terdiri daripada 3 Timbalan Ketua Pengarah mengikut sektor masingmasing.1 Bagi memastikan kesemua pegawai dan kakitangan memaklumi akan pelaksanaan MS ISO 9001:2008. 1. Bengkel Penyediaan Dokumen 3.4 Datuk Bandar telah melantik Wakil Pengurusan iaitu.

Jabatan Pengurusan Sumber Manusia. 8.2 Kesemua Jabatan telah membentangkan beberapa agenda yang ditetapkan iaitu penemuan audit dalam.3 Beberapa ketidakakuran telah didapati dan kesemua Jabatan yang terlibat telah membuat pembetulan dan penambahbaikan. 6 juruaudit telah mengaudit kesemua 9. Juruaudit yang dilantik adalah melibatkan beberapa pegawai dan kakitangan daripada kumpulan pengurusan dan professional. 9.6. 7. Audit Peringkat Pertama 8. DBKL. Sektor Perkhidmatan dan Sektor Pembangunan.2 Seramai 166 juruaudit telah dilatih dan mula mengaudit sistem pengurusan kualiti DBKL pada 2 Jun 2009 hingga 15 Jun 2009 yang diketuai oleh Puan Jabarilah Jaafar.1 Audit Peringkat Pertama telah diadakan selama 2 hari yang dihadiri oleh seorang juruaudit daripada SIRIM Qas International Sdn Bhd (SIRIM) pada 3 dan 4 Ogos 2009.3 Datuk Bandar Kuala Lumpur telah bersetuju dengan pencapaian dan penambahbaikan yang dibuat diperingkat DBKL secara keseluruhan dan mengarahkan agar penambahbaikan dibuat secara berterusan. 24 dan 28 Julai 2009 melibatkan 3 sektor iaitu Sektor Pentadbiran. Tujuan pengauditan ini adalah bagi menyemak pelaksanaan sistem pengurusan kualiti adalah mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Standard ISO.3 Kesemua Jabatan yang terlibat telah mengambil tindakan ke atas teguran yang ditemui oleh pasukan audit SIRIM. Timbalan Pengarah. 7. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan 7.1 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan yang dipengerusikan oleh Datuk Bandar telah diadakan pada 23. 143 Prosedur Kualiti dan 185 Arahan Verja telah disemak semasa sesi pengauditan ini. pencapaian prestasi terhadap proses perkhidmatan. aduan dan maklumbalas pelanggan. . kumpulan sokongan 1 dan kumpulan sokongan 2. Kesemua 344 Dokumen Kualiti. 6. 15 Prosedur Pengurusan. DBKL yang terdiri daripada 1 Manual Kualiti. 6. status tindakan pembetulan dan pencegahan. Audit Peringkat Kedua 9. 7.2 Pasukan Audit daripada SIRIM seramai Jabatan/Unit/Pejabat Cawangan di DBKL.1 Beberapa siri bengkel Audit Dalaman juga telah dibuat bagi memastikan juruaudit yang dilantik benar-benar berkelayakan bagi mengaudit sistem pengurusan kualiti. perubahan-perubahan yang boleh memberi kesan ke atas sistem pengurusan kualiti dan cadangan-cadangan penambahbaikan. 9. Audit Dalaman 6.1 Audit Peringkat Kedua telah diadakan selama 2 minggu bermula 24 Ogos 2009 hingga 4 September 2009.

10.1 DBKL telah dianugerahkan pensijilan MS ISO 9001:2008 oleh SIRIM Qas International Sdn Bhd pada 18 September 2009 iaitu genap 8 bulan 5 hari daripada tarikh arahan Datuk Bandar. Pengiktirafan pensijilan ini telah disampaikan oleh Menteri Wilayah Persekutuan kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur pada 6 Oktober 2009. Pengiktirafan Pensijilan MS ISO 9001:2008 10. Sijil MS ISO 9001:2008 oleh SIRIM Qas International Sdn Bhd pada 18 September 2009 . Pensijilan ini adalah melibatkan kesemua 35 skop pensijilan yang ditetapkan.

CARTA ORGANISASI DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR .

.Carta Organisasi yang boleh didapati di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 50350 Kuala Lumpur. Jalan Raja Laut. Malaysia. Menara DBKL 1.

Bhg. Salleh bin Yusup . Datuk Hj.PENGURUSAN TERTINGGI DI DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR DATUK BANDAR KUALA LUMPUR Y. Bhg. Datuk Seri Ahmad Fuad Bin Ismail KETUA PENGARAH DBKL Y.

Datuk Normah Binti Malik TIMBALAN KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN Y. Aziz TIMBALAN KETUA PENGARAH PEMBANGUNAN Y. Amin Nordin bin Abd. Mhd. Encik Zulkifli Bin Ibrahim . Bhg.TIMBALAN KETUA PENGARAH PENTADBIRAN Y. Bhg. Datuk Hj. Bhg.

Yusoff Y. Bhg. Bhg. Mohd. Mat Ghani @ Abbas Y. Bhg. Datuk Seri Ahmad Fuad bin Ismail ANGGOTA Y. Bhg. Datuk Hajah Sharifah Aminah Bt.LEMBAGA PENASIHAT DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR PENGERUSI Y. Datuk Mustapa Kamal b. Yahaya b. Datuk Hj. Syed Ahmad .

Haji Y. Brs. Y. Datuk Seri Michael K. Puan Siti Fatimah Bt. Encik Ramanathan Chinnu Y. Bhg. Mohd. Si Pin Som. Bhg. Daud . Bhg.Y. Datuk Ir.C Yam Y. Datuk Himmat Singh Y. Bhg. Encik Lim Abdul Latif b. Bhg.

Lembaga Penasihat ini terdiri daripada :Datuk Bandar 10 Ahli Pengerusi Dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong. Brs.Y. 2 Ahli 1 Ahli 2 Ahli Daripada Jabatan Perdana Menteri Daripada Kementerian Kewangan Wakil Kerajaan negeri Selangor . Encik Chin Yen Foo @ Banie Chin Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 memperuntukkan pelantikan Ahli Lembaga Penasihat bagi menasihati Datuk Bandar dalam pentadbian Bandaraya Kuala Lumpur.

Kawasan Wilayah Persekutuan ini yang meliputi tanah seluas 244 km2 (94 batu²). sebuah kelompokan bandar yang diduduki 7. mengupah buruh Cina untuk membuka lombong timah yang baru dan lebih besar. Sungai Gombak pernah dikenali sebagai Sungai Lumpur.63 juta orang mengikut banci tahun 2010. merupakan ibu negara dan bandar terbesar di Malaysia. lombong timah dibuka di Pudu dan Batu. Mereka tiba di kuala Sungai Gombak dan Sungai Klang untuk membuka lombong di Ampang. Kuala Lumpur telah berkembang sebagai kawasan perdagangan yang membekalkan barang-barang keperluan untuk pelombong bijih timah serta pusat kegiatan perlombongan. iaitu Lembah Klang.Latar Belakang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur SEJARAH PENUBUHAN Kuala Lumpur (Tulisan Jawi: . dan juga kawasan metropolitan yang paling pesat membangun di negara Malaysia dari segi bilangan penduduk dan ekonomi. . Raja Abdullah. Sejarah moden Kuala Lumpur bermula pada 1850-an. Kuala Lumpur tergolong dalam sebuah kawasan metropolitan besar yang turut meliputi sebahagian besar negeri Selangor. lama-kelamaan diberi nama Kuala Lumpur.2 juta orang. ketika ketua Melayu Klang. singkatan: KL) atau nama penuhnya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. diduduki 1. maka nama asal untuk bandar ini ialah "Pengkalan Lumpur". Tidak lama kemudian.

kewangan. . Fungsi-fungsi pentadbiran dan kehakiman kerajaan beralih dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Bandar Raya Kuala Lumpur kini menjadi penting dan menjalankan peranan dalam pelbagai bidang termasuk perniagaan. Beliau mula membangunkan Kuala Lumpur dari sebuah tempat kecil yang tidak dikenali menjadi bandar perlombongan yang giat sekali ekonominya. Daripada sebuah pekan kecil. Kuala Lumpur menyambut 100 tahun kerajaan tempatannya dengan memperkenalkan lagu dan bendera Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.Yap Ah Loy menjadi pemimpin yang bertanggungjawab memastikan ketahanan diikuti pertumbuhan sistematik bandar ini. Putrajaya diisytiharkan sebagai Wilayah Persekutuan dan juga pusat kerajaan persekutuan Malaysia. Kuala Lumpur telah menjadi Ibu Kota Negara dan sebuah bandar yang terbesar di Malaysia. Kapitan Cina Kuala Lumpur. lalu menyerahkan status ibu negeri Selangor kepada Shah Alam pada tahun 1978. Kuala Lumpur masih mengekalkan fungsi perundangan. dan juga kekal sebagai kediaman rasmi Yang di-Pertuan Agong. pentadbiran. menjadikannya petempatan pertama di Malaysia yang dikurniakan status itu sejak mencapai kemerdekaan. Pada 14 Mei 1990. Kuala Lumpur mencapai status bandar raya pada tahun 1972. Pada tahun 1880. ibu negeri Selangor berpindah dari Klang ke Kuala Lumpur yang jauh lebih strategik. Namun begitu. pendidikan. Pada 1 Februari 1974. Kuala Lumpur menjadi Wilayah Persekutuan. agama.Sekitar 1870-an. Pada 1 Februari 2001. kebudayaan dan sukan.

jawatan Datuk Bandar kesembilan pula disandang oleh Y Bhg. Mazlan Ahmad yang telah dilantik pada 17 November 1992. . Mohd Taufek yang dilantik pada 14 Disember 2001. Tan Sri Dato' Lokman Yusof bekas Pesuruhjaya Ibu Kota telah dilantik sebagai Datuk Bandar yang pertama. Tan Sri Yaakob Latiff telah berkhidmat sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur yang kedua selama 10 tahun. jawatan Datuk Bandar yang kelapan telah disandang oleh Y Bhg. sejak 1 April 1961 iaitu Pesuruhjaya Ibu Kota yang kemudian diubah kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur apabila Kuala Lumpur dianugerahkan taraf Bandar Raya pada 1 Februari 1972. Datuk Seri Ahmad Fuad bin Ismail yang memulakan tugasannya pada 14 Disember 2008. Bermula dari 14 Disember 2006 hingga 13 Disember 2008. Kini. Datuk Bandar Kuala Lumpur kelima. Bhg. Datuk Bandar Kuala Lumpur yang keempat ialah Dato' Dr. Kol. Mohmad Shaid b. Kemudian. Ruslin bin Hj. Beliau diganti oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur yang keenam iaitu Y. Beliau telah digantikan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur yang ketiga iaitu Tan Sri Dato' Elyas Omar pada 1 Februari 1983. daripada 14 Disember 2004 sehinggalah 13 Disember 2006. Datuk Seri AB Hakim bin Borhan. dilantik sebagai Datuk Bandar pada 14 Disember 1995 hingga 13 Disember 2001. Datuk Hj. Beliau meninggal dunia pada 15 Mei 1972. Dato' Hj.Hal ehwal perbandaran Kuala Lumpur ditadbirkan oleh satu perbadanan tunggal. Tan Sri Dato¶ Kamaruzzaman Shariff. Hasan. jawatan Datuk Bandar yang ketujuh telah disandang oleh Y Bhg.

Antara Undang-undang Tubuh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur termasuklah : ‡ Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 (Akta 190) ‡ Akta Bandaraya Kuala Lumpur 1971 ‡ Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memainkan banyak peranan dalam hal yang berkaitan dengan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.Undang-Undang Tubuh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) merupakan satu-satunya pihak berkuasa tempatan di Malaysia yang mentadbir Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Parit dan Bangunan 1974 ‡ Akta Hiburan WPKL 1989 ‡ Akta Pengangkutan Jalan 1987 ‡ Akta Makanan 1983 Terdapat beberapa perundangan subsidiari seperti yang berikutnya : . Oleh itu.2) 1973 ‡ Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 ‡ Akta Kerajaan Tempatan 1976 ‡ Akta Jalan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah melaksanakan beberapa perundangan bagi melicinkan pentadbiran.

Warna & Jenis) 1959 .. Private Sewage Plants (Repair & Maintenance) By-Laws 1961 6. Akta Jalan. Street.1. Perintah Hiburan (WPKL) (Perisytiharan) 1994 4. UUK Kerjatanah (WPKL) 1988 7. Parit & Bangunan 1974 1. UUK Jalan. Akta Pengangkutan Jalan 1987 1. Parit & Bangunan (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (WPKL) 1985 9. Akta Hiburan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1992 1. Drainage & Building (Sewerage Charges) (FTKL) 1985 4. Perintah Ibu Kota Persekutuan (Kawasan Bandaraya) 197 2. Pelantikan Pegawai Yang Diberikuasa 5. UUK Bangunan (WPKL) 1985 8. Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 1. 2. Private Sewage Plant Construction By-Laws 1960 5. Akta Makanan 1983 1. Kaedah-Kaedah Hiburan (WPKL) 1993 2. Kaedah-Kaedah Hiburan (WPKL) (Mengkompaunkan Kesalahan) 1993 3. Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan 1959 Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan (Saiz. Parit & Bangunan (Mendapatkan Tunggakan) (WPKL) 1990 3. UUK Jalan. Street. Sewerage & Drainage By-Laws 1957 2. Drainage & Building (Desludging of Septic Tank & Imhoff Tank Charges) (Federal Territory) By-Laws 1983 3. Peraturan-Peraturan Makanan 1985 2. Peraturan-Peraturan Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur 1989 2.

Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) (Ibu Kota) 1969 5. Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 1. Kaedah-Kaedah Bandaraya Kuala Lumpur (Bayaran Pemindahan & Penahanan Kereta Motor) 1977 7. Kaedah-Kaedah Kenderaan Barangan (Memuatkan & Memunggah) (Kuala Lumpur) 1962 4. Perintah Had Laju (Bandaraya Kuala Lumpur) 1989 10. Perintas Lalulintas Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Wilayah Persekutuan) 1984 8. Perintah Pengangkutan Jalan (Kenderaan Bergerak Perlahan) (Larangan Ke Atas Penggunaan Jalan) (Bandaraya Kuala Lumpur) 1994 11. Kaedah-Kaedah Ranchangan (Pembangunan) 1970 2. Perintah Pengangkutan Jalan (Perhentian Teksi) (WPKL) 2007 6. Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Pengkompaunan Kesalahan) 2003 13. Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Kelas-Kelas Kegunaan) Bandaraya . Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Notis Di Bawah Subseksyen 53(1)) 2003 14. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Terminal Bas) (Bandaraya Kuala Lumpur) 1973 6. Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Caj Pembangunan) Bandaraya Kuala Lumpur 1979 3. Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan (Mata Demerit) 1997 12. Perintah Lalulintas Jalan (Sekatan Had Berat Ke Atas Kenderaan Yang Berat) (Bandaraya Kuala Lumpur) 1986 9.3.

Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Mengkompaunkan Kesalahan) 1986 6. Pemberitahuan Kadar Bunga Atas Ansuran Caj Pembangunan 8. Kaedah-Kaedah (Perancangan) WPKL (Tatacara Untuk Pemulangan Caj Pembangunan) 2007 . Pengecualian Di Bawah Kaedah 14 Kaedah-Kaedah Ranchangan (Pembangunan) 1970 9. Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Zon & Kepadatan) Wilayah Persekutuan 1985 5. Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Lembaga Rayuan) Wilayah Persekutuan 1997 7.Kuala Lumpur 1980 4.

Biasanya ia dibuat oleh sesuatu kementerian. Akta Parlimen yang memperuntukkan itu digelar akta induk. maka perlu ada Akta Parlimen atau Enakmen negeri yang memperuntukkan bahawa undang-undang kecil itu boleh dibuat. Antara undang-undang kecil yang dilaksanakan ialah : ‡ Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154) ‡ Akta Duti Hiburan 1953 ‡ Akta Eksais 1976 ‡ Peraturan-peraturan Perlu (Pembersihan Setinggan-setinggan) 1969 ‡ Akta Hotel WPKL 2003 ‡ Akta Pemberipinjam Wang 1951 ‡ Akta Pajak Gadai 1972 ‡ Akta Penjualan Dadah 1952 . Dewan Bandaraya Kuala Lumpur turut mengikuti undang-undang kecil ini.Undang-Undang Kecil Undang-undang kecil menurut konteks adalah undang-undang yang dibuat bukan melalui Parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Sebelum undang-undang kecil itu berkuatkuasa dan sah.

Kaedah-Kaedah Pemberipinjam Wang 1952 8. Kaedah-Kaedah Duti Hiburan 1953 3. Pelantikan Dato Bandar Sebagai Pegawai Pelesenan 7. Peraturan-Peraturan Hotel (WPKL) (Pengkompaunan Kesalahan) 2005 6. Pelantikan Pendaftar & Penolong-Penolong Pendaftar Pemberipinjam Wang 2. Peraturan-Peraturan Perlu (Pembersihan Setinggan-Setinggan) 1969 1. Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 1. Kadar Duti Hiburan 1953 2. Peraturan-Peraturan Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit (Mengkompaunkan Kesalahan) 1975 2. Peraturan-Peraturan Eksais (Penjualan Liquor Yang Memabukkan) 1977 4. Pelantikan Dato Bandar Sebagai Timbalan Pemungut Duti Hiburan 3. Peraturan-Peraturan Jualan Makanan & Dadah 1952 . Akta Pemberipinjam Wang 1951 1. Akta Hotel (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2003 1. Akta Jualan Dadah 1952 (Disemak 1952) 1. Perintah Perlu (Pembersihan Setinggan-Setinggan (Pemakaian) (Selangor) 1969 5.Terdapat beberapa perundangan subsidiari di bawah akta-akta tersebut : 1. Akta Pemegang Pajakgadai 1972 1. Akta Duti Hiburan 1953 1. Akta Eksais 1961 1.

Perincian Peranan
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) merupakan suatu institusi pentadbiran tempatan yang memainkan beberapa peranan yang penting dalam pelbagai bidang termasuk perniagaan, kewangan, pentadbiran, pendidikan, agama, kebudayaan dan sukan. Pembangunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur makin hari makin rancak. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur terkenal sebagai suatu pentadbiran yang amat penting kepada Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mempunyai banyak tanggungjawab yang amat berat agar memastikan keadaan tidak menjadi huru-hara. Oleh itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah mengasaskan beberapa jabatan dalam pentadbirannya untuk membantu melicinkan pentadbiran dan membolehkan pentadbirannya berada dalam keadaan yang lebih teratur. Antara peranan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah seperti berikut, mereka menubuhkan Jabatan Seni Taman dan Kawalan Pembersihan Bandar yang berperanan untuk memberikan perkhidmatan pembersihan dan pelupusan sampah.

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga memberi perkhidmatan kesihatan awam kepada masyarakat dan mengawal pencemaran di sekitar Kuala Lumpur.

Selain itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bertanggungjawab untuk menguruskan pengindahan bandar.

Pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga menubuhkan Jabatan Pengangkutan Bandar yang berperanan untuk membina dan menyelenggara jalan, mengadakan prasarana pengangkutan serta mengurus sistem lalulintas.

Seterusnya, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah mengasaskan Jabatan Saliran dan Pengurusan Sungai untuk membina dan menyelenggara sistem perparitan dan sungai.

.Jabatan Perancang Bandar juga bertanggungjawab untuk merancang dan mengawal pembangunan bandar. Di samping itu. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga telah menubuhkan Jabatan Pengurusan Perumahan untuk membina dan mengurus perumahan awam.

Pengurusan. pengawalan dan penempatan semula setinggan juga diletakkan di bawah kuasa Jabatan Pengurusan Perumahan di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. . Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Peniaga Kecil yang ditubuhkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mengurus dan mengawal hal ehwal penjaja dan peniaga kecil.

Pelancongan dan Sukan yang ditubuhkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur berperanan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti sukan.Jabatan Pelesenan pula bertanggungjawab untuk mengeluar dan mengawal lesen perniagaan. . Jabatan Kebudayaan. Kesenian. kebudayaan dan pelancongan.

perhentian bas/teksi. pusat penjaja. tanah perkuburan dan krematorium. menguruskan dan menyenggarakan kemudahan awam seperti stadium. masjid/surau. .Bukan itu sahaja. taman rekreasi. perpustakaan. pasar. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga telah mengasaskan Jabatan Kerja Awam yang bertanggungjawab untuk menyediakan. kompleks sukan/pusat komuniti. tandas awam.

Peranan pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga adalah untuk memberi perkhidmatan komuniti dan sosial kepada warga kota dengan penubuhan Jabatan Pembangunan Komuniti dan Sosial. .

Datuk Bandar Kuala Lumpur merupakan Ketua Eksekutif Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka hendaklah dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan komitmen. . Keanggotaan Lembaga Penasihat Bandaraya terdiri daripada seramai 11 orang dan dipengerusikan oleh Datuk Bandar. Antara tanggungjawab dan bidang tugas pentadbiran ialah mereka bertanggungjawab untuk menasihatkan Datuk Bandar mengenai perkara yang berkaitan dengan pentadbiran bandar raya Kuala Lumpur sebagaimana yang ditetapkan oleh Yang DiPertuan Agong atau yang dirujuk oleh Menteri atau Datuk Bandar mengikut Akta Ibu Kota Persekutuan 1960. Tugas-tugas yang diberikan kepada mereka amatlah berat dan bukan semua orang mampu mengendalikannya.Tanggungjawab Bidang Tugas Pentadbir Seorang pentadbir hendaklah bertanggungjawab apabila diberikan jawatan dan tanggungjawab yang berat bagi mentadbir sebuah organisasi yang penting dalam negara Malaysia.

Lembaga dan Jawatankuasa Yang Membantu Datuk Bandar PENGERUSI : DATUK BANDAR y y Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur Jawatankuasa Perunding Bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Institusi Profesional (JOBPIC) y y y y y y Lembaga Perolehan I Jawatankuasa Perancang Bandar I Jawatankuasa Pembangunan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Jawatankuasa Pandu Penswastaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Majlis Tindakan Pelancongan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jawatankuasa Kenaikan Pangkat Gred Utama PENGERUSI: KETUA PENGARAH o Jawatankuasa Perancang Bandar II o o Jawatankuasa Penasihat Lalulintas Jawatankuasa Penasihat Belanjawan dan Kewangan o Jawatankuasa Penamaan Jalan o Lembaga Perolehan II .

o Jawatankuasa One-Stop Centre (OSC) o Jawatankuasa Bersama Penguatkuasaan Undang-undang Polis & Dewan Bandaraya Kuala Lumpur o Jawatankuasa Belanjawan & Kewangan PENGERUSI: AHLI LEMBAGA PENASIHAT            Jawatankuasa Pendengaran Bantahan Cukai Pintu Jawatankuasa Pengurusan Penjaja & Perniagaan Kecil Jawatankuasa Pembangunan Sukan & Rekreasi Jawatankuasa Alam Sekitar & Pengindahan Jawatankuasa Anti-Vandalisme Jawatankuasa Audit Jawatankuasa Rekabentuk Bangunan Jawatankuasa Pembangunan Komuniti & Sosial Jawatankuasa Pengangkutan Bandar dan Lalulintas Jawatankuasa Pelancongan & Kebudayaan Jawatankuasa Perumahan & Setinggan .

Seterusnya. Bagi cara pelantikan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Setiap pelantikan mempunyai caranya yang tersendiri. 1 ahli dipilih daripada Kementerian Wilayah Persekutuan dan 2 ahli Lembaga Penasihat Bandaraya yang merupakan wakil Kerajaan Negeri Selangor. 1 ahli pula dilantik daripada Jabatan Perdana Menteri (Unit Perancang Ekonomi). 10 ahlinya dilantik oleh Yang DiPertuan Agong. 1 lagi ahli dilantik daripada Kementerian Kewangan. .Cara pelantikan pentadbir tempatan Pelantikan pentadbir tempatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) merupakan suatu pelantikan yang unik dan menarik. pengerusi Lembaga Penasihat Bandaraya ialah Datuk Bandar.

2%. Menjelang tahun 2020. penyusutan peranan ini mungkin dirasai. Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) bagi Kuala Lumpur (pada nilai pembelian tahun 1987) telah meningkat daripada RM21.7% (rujuk Jadual 4. namun fungsi Bandar Raya akan kekal sebagai pusat perniagaan dan ekonomi. Dengan perpindahan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan ke Putrajaya.1). pada tahun 2000 dengan kadar pertumbuhan purata tahunan 4. namun jentera-jentera kerajaan tertentu seperti Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. kemasyarakatan dan pelancongan. pendidikan. Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Bank Negara Malaysia serta kebanyakan kedutaan dan misi diplomatik masih kekal di Kuala Lumpur.Peranan Institusi pentadbiran tempatan. . pelbagai usaha yang telah diambil oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memainkan beberapa peranan yang penting dari segi ekonomi. EKONOMI Kuala Lumpur dan bandar-bandar di sekelilingnya membentuk rantau yang pesat pembangunannya serta berindustri yang banyak membantu dalam ekonomi negara Malaysia. Dalam membangunkan ekonomi Kuala Lumpur. Kadar purata pertumbuhan tahunan KDNK Malaysia bagi tempoh yang sama adalah 4. Walaupun pentadbiran kerajaan persekutuan sudah berpindah ke Putrajaya.157 juta (pada tahun 1995) kepada RM25 968 juta. kebudayaan. diyakini bahawa bandar raya Kuala Lumpur mampu menjadi sebuah bandar raya yang bertaraf dunia.

2).799 kepada RM30. Sebagai contoh.KDNK per kapita Kuala Lumpur bagi tempoh 1995 hingga 2000 meningkat dari RM22. .727 dengan kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 6. KDNK per kapita Kuala Lumpur adalah lebih sekali ganda berbanding dengan KDNK per kapita negara (rujuk Jadual 4.1 peratus. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi negara. DBKL memudahkan dan menggalakkan urusan perniagaan serta menjamin keselamatan pengguna melalui pengamalan aktiviti perniagaan keselamatan pengguna melalui pengalaman aktiviti perniagaan berkualiti bagi menjana pertumbuhan ekonomi berprestasi tinggi di ibu kota melalui aktiviti.

Lima matlamat tersebut adalah : a) Bandaraya Milik Warga Kota (City For People) µBermaksud warga kota yang mendapat serta menerima nikmat kesejahteraan bandar dalam bentuk persekitaran yang berkualiti dan mudah sampai. Pelan Strategik DBKL mengariskan Lima (5) Matlamat dengan Tujuh Belas (17) Terasnya pula membentuk Kerangka Strategi kepada arah tuju tersebut. mereka telah mencipta ³Pelan Strategik DBKL´ yang dijadikan hala tuju pengurusan dan pembangunan Kuala Lumpur.html. saling berhubung dan menghormati keunikan masing-masing serta harmoni¶ b) Kemakmuran Ekonomi (Economic Prosperity) µBermaksud kemakmuran ekonomi akan tercapai apabila ianya mapan. Selain dari itu wujud kesamarataan peluang dalam kegiatan ekonomi di kalangan warga kota serta keseimbangan pemilikan harta¶ .Mengikut Ucapan Bajet 2011 oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang boleh didapati di laman internet yang beralamat http://pdfscout. terbuktilah bahawa DBKL telah banyak menyumbang kepada ekonomi negara Malaysia dan mengambil kesempatan untuk meningkatkan ekonomi negara. mengamalkan cara hidup sihat dan selamat. dan berupaya menawarkan perniagaan.org/pdf/peranan-dbkl-dalam-ekonomi-kualalumpur. Antara pelan mereka ialah.

lorong bas. . kenderaan bermotor yang bersepadu dan mampuguna untuk kemudahsampaian warga kota ke kawasan perdagangan dan perkhidmatan serta boleh berhubung secara maya¶ d) Bandaraya Eko (Eco City) µBermaksud bandar raya yang mempunyai persekitaran yang sihat. lampu limpah dan bayaran bil elektrik untuk keselamatan pengguna jalan raya. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga akan membaikpulih jalan dan longkang serta menaik taraf jalan.kawasan hijau yang mencukupi dengan kualiti hidup tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang baik¶ e) Tadbir Urus Cekap dan Berkesan (Good Governance) µBermaksud pentadbiran yang telus. Selain itu.c) Bandaraya Saling Berhubung (Connected City) µBermaksud bandar raya yang mempunyai rangkaian pengangkutan awam.Kesimpulannya. adil. kemudahan Orang Kurang Upaya (OKU) dan siar kaki. bertanggungjawab.000 lampu lentern untuk lampu jalan. jalan dan laluan pejalan kaki. sejumlah duit RM43.6 juta disediakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi penyelenggaraan 37. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah banyak menyumbang kepada ekonomi Malaysia dengan usaha yang berterusan. saliran dan kemudahan awam untuk memberikan keselesaan kepada rakyat. lampu hiasan. cekap dan berkesan¶ Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga akan melipatgandakan usaha mereka dengan mempertingkatkan penyelenggaraan infrastruktur jalan raya.

moden dan mesra. Kesemua perpustakaan ini turut memberi perkhidmatan kepada semua lapisan masyarakat dan peringkat umur. kemudahan internet. bilik bilik latihan. bahan bahan bacaan dan rujukan dalam bentuk digital selain dari bahan bercetak untuk memberi kelebihan mengakses maklumat dari sumber yang pelbagai dan menggunakan teknologi terkini. Antaranya termasuklah. Terdapat bilangan institusi pendidikan di negara Malaysia yang amat besar yang menawarkan kursus dalam bidang-bidang yang luas sempadannya. dua buah galeri pameran. Universiti Teknologi Malaysia. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Peranan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) dalam sektor pendidikan di negara Malaysia adalah memastikan modal insan dibangunkan secara berterusan untuk melahirkan warga kerja yang kompeten. Perpustakaan Kuala Lumpur juga mempunyai 8 buah perpustakaan cawangan yang sedang beroperasi bagi memenuhi keperluan wargakota dalam mencari maklumat dan ilmu. Perpustakaan yang dimaksudkan ialah Perpustakaan Kuala Lumpur yang terletak di No. 50050 Kuala Lumpur. Universiti Perubatan Antarabangsa dan Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. dewan pelbagai guna. Perkhidmatan pendidikan yang sedia ada ini amat sesuai dengan status Bandar Metropolitan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga telah menubuhkan perkhidmatan perpustakaan yang lengkap. Tujuan perpustakaan . Universiti Malaya. Bangunan ini mengandungi auditorium mini. serta sebilangan besar kolej swasta seperti Universiti Tun Abdul Razak dan Universiti Tunku Abdul Rahman yang menarik penuntut dari dalam dan luar negara untuk melanjutkan pelajaran di sana. Dari segi pendidikan. 1 Jalan Raja. dewan persidangan.PENDIDIKAN Kuala Lumpur amat terkenal dengan pendidikan kerana kebanyakan sekolah terletak di Kuala Lumpur.

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga telah menubuhkan sebuah perpustakaan dalam ibu pejabatnya sendiri. Perpustakaan ini terletak di Tingkat 1. Fungsi perpustakaan tersebut adalah seperti memperoleh bahan-bahan rujukan termasuk bahan-bahan pandang dengar yang dapat membantu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dalam bidang pentadbiran. Penubuhan perpustakaan-perpustakaan yang berguna ini dapat meningkatkan taraf pendidikan negara kita. . perancangan dan pembangunan Kuala Lumpur dan memperuntukkan bahan-bahan bacaan yang dapat memberi bantuan kepada para pegawai professional dan teknikal Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dalam perjalanan tugas serta peningkatan kemahiran masing-masing serta Memperuntukkan bahan-bahan bacaan ringan dan pandang dengar yang dapat menyuburkan fikiran. moden dan mesra untuk semua wargakota setanding dengan perpustakaan-perpustakaan terbaik di dunia. Menara DBKL 1. meluaskan pengetahuan dan memupuk kesopanan di kalangan pekerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 50350 Kuala Lumpur. iaitu Perpustakaan Jabatan.ini ditubuhkan adalah untuk menyediakan perkhidmatan perpustakaan yang lengkap. Jalan Raja Laut.

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga telah menyelaras. Anti Dadah. nyanyian. . Pelancongan dan sebagainya. menggalakkan dan mempertingkatkan aktiviti kebudayaan dalam bidang tarian. mengatur dan menguruskan aktiviti sosial dengan penubuhan bahagian ini. Selain itu. Perpaduan kaum penting untuk pembentukan sebuah negara yang berdaulat. Kebudayaan amat penting untuk semua negara terutamanya negara yang mempunyai berbagai jenis kaum seperti negara Malaysia. Fungsi Bahagian Pembangunan Sosial dan Kebudayaan ini adalah untuk menyediakan. drama. menganjurkan dan menguruskan aktiviti sosial seperti acara-acara Perayaan Awam Tahunan. Kebudayaan penting kerana dapat memupuk perpaduan kaum serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menubuhkan Bahagian Pembangunan Sosial dan Kebudayaan semata-matanya untuk menggalak dan memperkembangkan aktiviti kebudayaan dalam kalangan kakitangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan penduduk-penduduk Wilayah Persekutuan. keamanan dan kestabilan politik sesebuah negara sudah tentu akan terjejas. fungsinya juga adalah untuk menyelaraskan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) telah memainkan peranan yang penting. Malaysia Fest. Sekiranya perpaduan kaum tidak tercapai.KEBUDAYAAN Dari segi kebudayaan. Bahagian ini juga berfungsi untuk menyelaras persiapan bagi majlis-majlis rasmi kerajaan. muzik dan pementasan.

Oleh itu. Selain itu. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) sudah menyediakan perkhidmatan kemasyarakatan bersama penduduk dalam usaha untuk memupuk perpaduan kaum.KEMASYARAKATAN Kemasyarakatan juga merupakan asas kepada pembentukan sebuah negara yang aman dan damai. . pelbagai langkah harus dilakukan untuk mencapai perpaduan kaum antara masyarakat. Pihak DBKL telah menyediakan peralatan tersebut agar penduduk yang tidak mampu membeli peralatan tersebut dapat membantu dalam aktiviti gotongroyong menceriakan kawasan perumahan tanpa mengeluarkan duit. DBKL telah menubuhkan Bahagian Pembangunan dan Kemajuan Sosial yang bertanggungjawab merancangkan. Antaranya adalah seperti penyediaan peralatan gotong-royong. Kelulusan permohonan permit ini membolehkan integrasi kaum serta hubungan antara masyarakat yang baik. DBKL juga bertanggungjawab untuk meluluskan permohonan permit khemah. menyelaraskan dan melaksanakan aktiviti-aktiviti sosial di kawasan perumahan awam DBKL. Bahagian ini juga merancang projek/ aktiviti/ program ekonomi yang boleh mendatangkan pendapatan tambahan kepada penghuni-penghuni di kawasan Perumahan Awam DBKL serta menyelaraskan aktiviti sosial lain yang dianjurkan oleh Persatuan/ Pertubuhan/ Agensi selain dari Persatuan Penduduk yang terdapat di kawasan Perumahan Awam DBKL.

Di samping itu. Hal ini akan menyebabkan perpaduan antara masyarakat juga. DBKL akan mendermakan sejumlah wang yang besar kepada mangsa-mangsa bencana alam. sekiranya bencana alam berlaku. .

Kuala Lumpur makin berkembang menjadi destinasi beli-belah antarabangsa dengan bilangan pusat beli-belah yang boleh didapati di mana-mana sekitar ibu kota ini. Jalan Petaling. Oleh yang demikian. kuil dan gereja juga boleh didapati. Tokong. Oleh itu. Masjid Negara dan Masjid Wilayah Persekutuan. Pusat Sains Negara. Batu Caves. Aquaria di Kuala Lumpur Convention Center. bilangan hotel yang didirikan di ibu kota ini amat besar. Bagi tempat hiburan ataupun tempat untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Pusat Pelawat Royal Selangor juga terletak di sekitar Kuala Lumpur. Istana Budaya. Kuala Lumpur juga merupakan tempat yang seronok untuk bersiar dan membeli-belah bagi para pelancong. Makam Pahlawan. .PELANCONGAN Sektor pelancongan juga merupakan sektor yang penting dalam negara Malaysia kerana bukan sahaja meluaskan peluang perniagaan. Muzium Negara. Terdapat banyak destinasi pelancongan yang utama di Kuala Lumpur yang menjadi tarikan pelancong seperti Dataran Merdeka. Menara Kuala Lumpur. Zoo Negara. malah menyediakan pekerjaan berpendapatan dan berpeluang untuk mengharumkan nama negara dengan tempat-tempat yang menarik di sini. Pusat beli-belah yang terdapat di sini memasarkan jenama tempatan dan jenama antarabangsa. masyarakat berbilang kaum dan agama dapat bersembahyang dan juga bersiar-siar di Kuala Lumpur. Istana Negara. Tugu Negara dan tempat-tempat beribadat seperti Masjid Jamek.

. ekonomi negara juga meningkat. Pihak DBKL telah menjalankan tugas mereka dengan baik sekali kerana bandar raya Kuala Lumpur sememangnya berada dalam keadaan yang baik dan sentiasa dikunjungi pelancong.Pelbagai jenis tempat penginapan dan hotel dari hotel yang murah hingga hotel yang berbintang lima dan berharga lebih mahal terletak di merata-rata bandar bagi menampung kemasukan pelancong secara berkumpulan terutamanya pada musim cuti perayaan atau sekolah. Semua perkhidmatan yang terdapat di Kuala Lumpur diletakkan di bawah kuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Secara tidak langsung.

Pelbagai langkah yang telah dilakukan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) bagi mengurangkan masalah kesesakan jalan raya seperti membina jalan raya enam lorong. kesesakan lalu lintas terjadi akibat pekerja-pekerja yang bergegas ke tempat kerjanya. kompleks perdagangan dan perniagaan. mengawal dan melaksanakan projek-projek pembangunan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hal ini demikian kerana bilangan kenderaan yang amat tinggi di sekitar bandar raya Kuala Lumpur. membina jambatan. Peluang pekerjaan banyak terdapat di Kuala Lumpur. . Untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas. lebuhraya-lebuhraya di dalam bandar dan pinggir bandar. kawasan perindustrian dan bandar-bandar baru.Perkembangan PEMBANGUNAN PRASARANA Kesesakan lalu lintas yang berlaku setiap hari di Kuala Lumpur seakan-akan sudah menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dielakkan lagi. Projek pembangunan tersebut telah mematuhi kaedah perancangan pembangunan dan syarat-syarat yang terkandung dalam Akta Perancangan. taman dan rekreasi. Oleh itu. Kuala Lumpur juga merupakan destinasi pelancong untuk membeli-belah. Lebuhraya DUKE dan sebagainya. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bertanggungjawab untuk merancang. Projekprojek pembangunan tersebut merangkumi projek-projek perumahan. beberapa lebuhraya bertol telah dibina seperti lebuh raya Ampang-Kuala Lumpur (AKLEH).

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sudah berkembang menjadi sebuah institusi pentadbiran tempatan yang besar dan penting sekali. Terdapat perumahan awam.Selain itu. dewan orang ramai dan kemudahan-kemudahan sukan sebagai langkah oleh DBKL untuk meningkatkan taraf hidup penduduk dan kampung tersebut serta memperbandarkan kampung-kampung setinggan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) juga berperanan untuk membangunkan dan menaikkan taraf kampung dan taraf hidup penduduk di sana. paip umum. pejabat kerajaan. jambatan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mewujudkan bandar-bandar baru seperti Bandar Baru Sentul. longkang. . pihak DBKL juga telah membangunkan bandar-bandar baru. Kawasan-kawasan ini telah disediakan dengan bekalan elektrik. kilang perusahaan. Bandar Razak dan Bukit Jalil untuk mengelakkan pusat bandar yang hanya diberikan tumpuan. sekolah dan lain-lain yang disediakan dalam bandar tersebut. Bandar-bandar ini dirancang untuk memenuhi keperluan penduduk tempatan dan sekitarnya. jalan. Damansara. Di samping itu. Bandar Baru Wangsa Maju.

sosial. penyewaan perumahan awam sebanyak 6%. Perbelanjaan pembanguanan ini dibiayai sebahagian besarnya oleh Kumpulan Wang Cukai Am yang membiayai kos sebanyak 50%. kompleks sukan. Sejumlah 58% daripada hasil taksiran harta ini disumbangkan oleh sektor perdagangan dan 42% lagi diperoleh daripada sektor kediaman. Ini diikuti dengan pulangan pelabuhan sebanyak 11%. pinjaman sebanyak 19 % dan sumbangan daripada pemaju-pemaju sebanyak 2%. sukan. caj perancangan dan kawalan pembangunan sebanyak 6%. Arah aliran yang lepas menunjukkan bahawa DBKL mempunyai kemampuan kewangan yang kukuh dan tidak menghadapi kesukaran membiayai projek-projek pembangunan. Analisis akaun operasi telah menunjukkan bahawa DBKL mempunyai lebihan dalam hasil bersih dari tahun 1990 hingga 2000. Perbelanjaan pembangunan secara amnya merangkumi perbelanjaan projek-projek seperti pembinaan dan pembaikan kemudahan awam. bantuan daripada kerajaan persekutuan sebanyak 6% dan pelesenan dan denda sebanyak 5%. perumahan awam sebanyak 18%. perumahan awam bagi golongan berpendapatan rendah. Perbelanjaan untuk pengurusan DBKL adalah termasuk kos-kos yang berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan sebanyak 43%. perparitan dan landskap. bantuan kerajaan persekutuan sebanyak 27%. rekreasi dan budaya sebanyak 10% serta pelesenan dan penguasaan sebanyak 9%. rangkaian jalan.SUMBER KEWANGAN Sumber utama hasil operasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) pada tahun 2000 diperoleh hasil daripada taksiran harta yang mengandungi kira kira 62% daripada hasil keseluruhan. .

Draf Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020 merupakan satu strategi perancangan dan pembangunan yang utama bagi Kuala Lumpur. .PERANCANGAN MASA HADAPAN Wawasan Kuala Lumpur untuk menjadi sebuah ³Bandar Raya Bertaraf Dunia' merupakan aspirasi untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar raya yang memikul banyak tanggungjawab yang berat bagi menjaga kepentingan masyarakat setempat. wangi dan tidak beracun serta lampu berwarna-warni bergemerlapan pada waktu malam memang sesuai dengan ³Taman Bercahaya´ yang dikatakan merujuk kepada Bandar Raya Kuala Lumpur. moden dengan dilengkapi sistem lalulintas dan kemudahan yang mencukupi. arkitek dan pemaju hartanah ke arah perkembangan Kuala Lumpur seterusnya ke arah pencapaian status sebuah ³Bandar Raya Bertaraf Dunia´. Bandaraya yang mula-mulanya hanya petempatan kecil yang diterokai kerana kaya dengan bijih timah kini didiami oleh dua juta penduduk dan muncul sebagai bandaraya contoh pada abad ke-21. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) akan memastikan perancangan dan pembangunan yang dijalankan untuk menaik taraf bandar Kuala Lumpur hendaklah mencapai keseimbangan antara pembangunan fizikal. Oleh itu. pelawat dan menetapkan matlamat ke arah mewujudkan bandar raya Kuala Lumpur yang mampan dan harmoni. ekonomi. Pada abad ke-21. Pokok-pokok yang menghijau dengan bunga-bungaan yang pelbagai warna. Hal ini demikian kerana pelan ini akan menjadi panduan kepada perancang bandar. Kuala Lumpur memang benar-benar telah berkembang menjadi sebuah kota metropolitan yang cantik. sosial dan alam sekitar. pekerja.

. tetapi usaha yang berterusan dan kesungguhan dan kerjasama daripada setiap warga kota dan anggota DBKL pasti dapat menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandaraya yang gilang-gemilang pada masa hadapan. Juga. Masyarakat Malaysia selesa dengan menggunakan pengangkutan awam seperti LRT dan Monorel yang dapat mengurangkan pencemaran udara dan mengurangkan kesesakan jalan raya. Beberapa taman air dan taman rama-rama menjadi kunjungan warga kota pada setiap musim percutian. DBKL juga berharap agar jalan raya tidak akan sesesak kini dan mengakibatkan kemalangan jalan raya yang membawa maut.Menjadi harapan pihak penguasa DBKL pada satu hari nanti mereka dapat membangunkan lagi Kuala Lumpur agar keindahan Bandaraya Kuala Lumpur menjadi sebutan dan menjadi buah mulut dalam kalangan semua pelancong asing. Pihak DBKL sedar cita-cita mereka untuk mencapai matlamat ini bukanlah suatu perkara yang mudah dicapai. diharapkan agar Bandar Raya Kuala Lumpur dikagumi oleh wargakota dan penggunjung dari seluruh pelusuk dunia. Sungai Klang dan Sungai Gombak menjadi tumpuan orang ramai kerana airnya yang jernih membolehkan sungai tersebut menjadi tempat memancing ikan.

. Penubuhan Pusat Pengurusan Asuan ('Call Centre') dan Pelaksanaan Pelan Strategik ICT DBKL juga menjadi cabaran kepada pihak DBKL untuk melaksanakannya. Diutumakan´ yang terdiri daripada National Key Result Areas (NKRAs) dan National Key Economics Areas (NKEA) . Pemantapan Fungsi Urusetia Pusat Setempat. Mereka juga perlu menyediakan dan melaksanakan Pelan Tempatan Kuala Lumpur. DBKL juga bercita-cita untuk mencapai matlamat Gagasan 1 Malaysia ³Rakyat Didahulukan.CABARAN YANG DIHADAPI Penstrukturan semula Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) adalah untuk memantapkan struktur organisasi dan fungsi DBKL bagi menghadapi cabaran dan kompleksiti akibat arus pembangunan globalisasi dan liberalisasi serta ekspektasi masyarakat Kuala Lumpur yang tinggi terhadap DBKL. Pencapaian.(Greater KL). Mereka juga ingin melaksanakan Pelan Strategik DBKL dan melaksanakan 7P dan Pelan Strategik Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Antara cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak DBKL ialah usaha untuk melaksanakan Pelan Struktur Kuala Lumpur. Pelaksanaan Key Performance Indicator (KPI). Dalam usaha memajukan Kuala Lumpur sebagai bandar metropolitan yang terkemuka di dunia pelbagai cabaran dan rintangan perlu dihadapi oleh pihak DBKL. Program Penambahbaikan Sistem Penyampaian Perkhidmatan dan Tadbir Urus iaitu Pelaksanaan MS ISO 9001 : 2008.

cabaran yang paling besar ialah sikap warga kota yang tidak bekerjasama dalam menjaga keindahan dan kebersihan bandaraya.Namun demikian. sumbangan dari segi tenaga dan kewangan dapat membantu merealisasikan harapan agar Kuala Lumpur menjadi dan muncul sebagai bandaraya metropolis yang gemilang. . sokongan moral. Dalam usaha untuk memajukan Kuala Lumpur agar menjadi sebuah µBandar Raya yang Bertaraf Dunia¶. kerjasama daripada semua pihak. sebaliknya menjalankan aktiviti vandalisme dan mengotorkan Bandar Raya Kuala Lumpur dengan membuang sampah di meratarata tempat. sumbangan idea.

iaitu. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menyediakan pelbagai kemudahan seperti pembinaan taman yang dapat mengeratkan hubungan masyarakat dan seterusnya mencapai perpaduan kaum di Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga telah mendirikan perpustakaan awam yang dilengkapi dengan bahan bacaan dan rujukan yang dapat menolong rakyat dalam penyelidikan dan dapat meningkatkan taraf pendidikan rakyat Malaysia. saya juga telah melahirkan perasaan bangga terhadap sejarah penubuhan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan lebih mengetahui tentang sejarah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan perkembangannya.Rumusan Kesimpulannya. Selain itu. Usaha ini yang ditunjukkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah memupuk semangat dalam diri saya untuk membangunkan negara Malaysia. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sentiasa berusaha untuk membangunkan Kuala Lumpur. Saya telah menyemai perasaan peka kepada masalah dan isu seperti yang ditunjukkan oleh kakitangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Saya telah memahami dengan lebih mendalam tentang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang telah memastikan warga kota Kuala Lumpur dapat tinggal dalam suasana yang bersih. Bukan itu sahaja. Setelah menjalankan kajian ini. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) untuk kerja kursus Sejarah ini. saya telah menerapkan beberapa nilai murni dan unsur patriotisme dalam diri saya selepas saya menjalankan kajian tentang institusi pentadbiran tempatan yang dikaji. selesa dan ceria. saya telah mengetahui bahawa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah berperanan untuk menjaga imej. Saya berharap agar saya akan peka terhadap masalah dan isu-isu semasa dan berusaha . keselamatan dan keceriaan Kuala Lumpur sehingga dapat menarik perhatian pelancong asing untuk mengunjungi Bandar Raya Kuala Lumpur.

untuk membantu membangun negara Malaysia. Seterusnya. Kita. Saya juga berasa amat bangga untuk menjadi warganegara Malaysia yang semakin membangun dengan pesat. sebagai rakyat Malaysia harus menyedari akan kepentingan pembangunan kepada negara kita dalam usaha untuk meningkatkan imej negara. Akhir sekali. saya telah menanam perasaan sabar dan berdikari semasa membuat kajian ini. Untuk diri saya pula. Proses menjalankan kajian dan penyelidikan untuk kerja kursus ini dan proses mentafsir maklumat yang diperoleh untuk melengkapi kerja kursus ini tidak dapat dihabiskan dalam masa yang singkat dan memerlukan kesabaran dan nilai berdikari untuk melaksanakan tugas ini dengan cemerlang. Pihak kerajaan patut menyeru kepada orang awam tentang peri pentingnya kerjasama mereka dalam usaha membangunkan negara Malaysia. Warganegara Malaysia dan bangsa Malaysia harus menjadi lebih bertanggungjawab dan bekerjasama dengan pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur apabila pihak tersebut mengadakan akitiviti gotong-royong atau manamana kegiatan yang membangunkan Kuala Lumpur ataupun negara kerana sokongan daripada rakyat penting dalam pembentukan negara yang berdaulat. . saya telah menyemai perasaan ingin melibatkan diri dalam usaha pembangunan bagi membangunkan negara Malaysia agar dapat mengharumkan nama negara. Kerja kursus sejarah ini yang bertemakan Institusi Pentadbiran Tempatan telah menerapkan banyak unsur patriotisme dalam diri saya. saya berasa berminat akan pembangunan dan bercita-cita untuk membantu membangunkan bandar raya Kuala Lumpur supaya menjadi sebuah bandaraya yang bertaraf dunia yang gemilang serta meningkatkan lagi imej negara Malaysia pada masa hadapan. Selepas mengetahui tentang peranan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Saya juga telah memperoleh iktibar daripada kajian ini. saya berasa sungguh bangga akan sumbangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kepada bandar raya Kuala Lumpur dan negara Malaysia.

L A M P I R A N .

Koridor di luar Menara Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 1. Bukti perasmian Bangunan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. .

Pelan petunjuk arah di Menara DBKL 1 Kad pelawat yang diberikan kepada pelawat yang datang ke Menara DBKL. .

iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.wikipedia. . Jalan Duta.org/wiki/Dewan_Bandaraya_Kuala_Lumpur Fungsi dan Pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. d) Buku Masariah Mispari. b) Internet Portal Rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kuala Lumpur:DBP. Antaranya termasuklah : a) Melawat tempat kajian Arkib Negara Malaysia.Rujukan Saya telah merujuk kepada beberapa bahan dan tempat untuk melengkapkan kerja kursus Sejarah ini tentang institusi pentadbiran tempatan yang dikaji.gov.gov.pdf c) Akhbar Sinar Harian. 2003.my/portalv7/pdf/others/Taklimat_DBKL. 50568 Kuala Lumpur.php Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Sejarah Tingkatan 2. Bangunan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Johara Abdul Wahab. Ridzuan Hasan. 31 Mac 2011. http://www. http://ms. 50350 Kuala Lumpur. Jalan Raja Laut.dbkl.dbkl.my/portalv7/index. http://www.

02 Februari 1991. Disember 1990..e) Album Album 100 Tahun Kuala Lumpur Menjadi Penguasa Tempatan. f) Majalah Dewan Masyarakat jld. Dewan Masyarakat jld. halaman 8. Penerbitan Puteries. Kuala Lumpur: Dewan Bandaraya dan Pustaka. 1991. 29 bil. 1991. . 29 bil. 01 Januari 1991.. Kuala Lumpur: Dewan Bandaraya dan Pustaka. halaman 52.