Senarai Kandungan

Bil. 1. 2. 3. 4. Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian y y y y 5. 6. 7. Institusi Pentadbiran Tempatan Latar Belakang Peranan Perkembangan Tajuk/Perkara Mukasurat

Rumusan Lampiran Rujukan

Penghargaan
Saya telah menghadapi cabaran untuk melaksanakan kerja khusus sejarah yang bertajuk institusi pentadbiran tempatan dengan baik. Namun demikian, saya dapat melengkapkannya dengan bantuan dan kerjasama daripada beberapa pihak. Terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Puan Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Hartamas, Puan Rosimawati binti Saad yang telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kajian ini selepas waktu persekolahan. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Roswaida binti Che Harun, guru mata pelajaran Sejarah Tingkatan 3 Ikhlas kerana memberikan tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya sepanjang masa saya membuat kajian ini. Bukan itu sahaja, saya ingin merakamkan terima kasih kepada ibu saya, Noor Hayati binti Abdul Samad dan bapa saya, Syed Ali Aljffri bin Syed Jan Aljeffri yang memberikan dorongan dan galakan kepada saya serta bantuan dari segi kewangan semasa menjalankan kajian ini. Di samping itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang telah membantu saya dalam mengumpulkan maklumat serta melawat kawasan kajian untuk kerja khusus ini, iaitu Syazlan Razoul dan Noor Jamal Aziq. Akhir sekali, saya ingin berterima kasih kepada kakitangan institusi pentadbiran tempatan yang dikaji, iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kerana bekerjasama dengan saya dan memberikan saya maklumat tambahan tentang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur serta melayan saya dan rakan-rakan dengan penuh ramah mesra.

Objektif Kajian
Kajian saya yang bertajuk Institusi Pentadbiran Tempatan : Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) ini merangkumi beberapa objektif yang berikut : (a) Mengetahui dengan lebih mendalam tentang latar belakang sejarah penubuhan, visi, misi dan matlamat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. (b) Mengetahui peranan dan tanggungjawab Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dalam pembangunan negara. (c) Melahirkan perasaan bangga terhadap sejarah penubuhan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. (d) Mengetahui tentang sejarah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan perkembangannya. (e) Menyemai perasaan peka kepada masalah dan isu dalam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. (f) Menanam perasaan sabar dan berdikari dalam membuat kajian. (g) Menyemai perasaan ingin melibatkan diri dalam usaha pembangunan. (h) Mengetahui secara lebih mendalam matlamat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk membangunkan Kuala Lumpur.

3.Kaedah Kajian Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk menjalankan kajian saya tentang institusi pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 2. . 4. Penyelidikan Perpustakaan Saya telah menjalankan penyelidikan di Arkib Negara.php untuk mendapatkan maklumat tentang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi melengkapkan kerja khusus ini. Melayari Internet Saya telah melayari internet yang beralamat http://www. Antaranya ialah : 1.my/portalv7/index. Malaysia.dbkl. Jalan Duta. Analisis Dokumen Saya telah menganalisis dokumen dan sumber sejarah yang didapati daripada Akib Negara yang berkaitan dengan institusi pentadbiran tempatan yang dipilih iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Perbincangan Saya telah mengadakan perbincangan dengan rakan-rakan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.gov.

iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bersama-sama dengan rakan-rakan saya bagi memperoleh maklumat untuk melengkapkan kajian ini. Melawat tempat kajian Saya telah melawat tempat kajian saya. .5.

HASIL KAJIAN .

ataupun Mandarin. Nama ringkas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ialah DBKL. .Institusi Pentadbiran Tempatan NAMA RASMI Institusi pentadbiran tempatan yang telah saya pilih ialah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur(DBKL). DBKL juga boleh dikenali sebagai . Dalam Bahasa Cina. Nama rasmi institusi pentadbiran tempatan ini ialah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

iaitu Menara DBKL 3 yang terletak di Jalan Raja Abdullah serta 15 cawangan pejabat di sekitar Kuala Lumpur. Titiwangsa. Taman OUG dan Seputeh. Kuala Lumpur. Kepong. Cheras. Wilayah Persekutuan. Peta ini menunjukkan lokasi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur yang diletakkan di bawah kuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.LOKASI Ibu pejabat DBKL merupakan bangunan ³Kuala Lumpur City Hall´ yang terletak di Jalan Raja Laut. Cawangan-cawangan pejabat lain DBKL terletak di Taman Tun Dr Ismail. Segambut. Sri Hartamas. 50350. . DBKL juga mempunyai satu bangunan pejabat yang lain. Setapak. Sentul. Bandar Tun Razak. Bandar Tasik Selatan. Sri Petaling. Bangsar.

Peta ini menunjukkan lokasi Bangunan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. .

ekologi dan pembangunan.MATLAMAT DBKL Matlamat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah untuk mentadbir Malaysia menjadi sebuah negara yang maju dan sistematik. . OBJEKTIF DBKL Objektif Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah untuk memastikan dan mempercepatkan pelaksanaan pencapaian status bandar raya bertaraf dunia yang unggul dan cemerlang serta memastikan mutu alam sekitar dipertingkatkan dan seimbang dari segi kebersihan.

VISI PENUBUHAN Visi penubuhan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah merealisasikan Kuala Lumpur sebagai bandar raya bertaraf dunia menjelang tahun 2020 dengan menjadi PBT terunggul yang dapat memenuhi citarasa wargakota. . kawalan perancangan dan perkhidmatan perbandaran secara terancang dan terselaras berteraskan kepada tadbir urus yang cemerlang.MISI DBKL Misi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah untuk mencapai kemajuan. sosio-ekonomi. kemakmuran dan kesejahteraan Ibu Kota Kuala Lumpur menerusi program pembangunan fizikal.

BANDAR RAYA CEMERLANG . mesra dan telus. SLOGAN DBKL BERSEDIA MENYUMBANG. selari dengan kemajuan dan pembangunan kakitangan.DASAR KUALITI DBKL Menyediakan dan mempertingkatkan perkhidmatan yang efisyen.

Dasar Kualiti dan Slogan mereka dalam ibu pejabat mereka. .Pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga telah memaparkan bod tentang Visi. Objektif. Misi.

Lambang ini menunjukkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sebagai sebuah penguasa tempatan yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran dan pembangunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang merupakan Ibu Negara Malaysia. .JUSTIFIKASI LOGO Lambang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang dilancarkan pada 31 Januari 1992 adalah khas untuk kegunaan pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

. Warna Biru. Pusat Perdagangan. . keamanan dan keeratan persaudaraan.Melambangkan keagamaan. Merah dan Putih Lambang Kuala .Lambang-lambang logo ini adalah seperti berikut : Kepala Harimau Keris Semenanjung Dua Keris Bersilang Perisai .Melambangkan keberanian masyarakat Kuala Lumpur untuk menempuh era-era yang penuh cabaran. Warna Merah Pada Perisai .Melambangkan keagamaan.Melambangkan kebudayaan. . Lumpur sebagai Pusat Kerajaan dan Pentadbiran .Melambangkan keberanian dan ketegasan dari segi undang-undang dan perlembagaan.Menunjukkan Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala . Pusat Kebudayaan dan juga Pusat Pengajian di bawah Pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. . keamanan dan kekuatan serta warisan keeratan persaudaraan.Melambangkan bendera Kuala Lumpur dan bendera Malaysia.

Melambangkan bunga kebangsaan Malaysia.Melambangkan pembangunan Kuala Lumpur seiring dengan pengindahan serta pengekalan keindahan alam.Bunga Raya Daun Serta Pucuknya . Reben . .Melambangkan kemeriahan kerana Kuala Lumpur menjadi tumpuan perayaan-perayaan dan dikenali sebagai Bandaraya Taman Bercahaya. .

kegagahan sebuah bandaraya dalam menghadapi cabaran ke arah pembangunan bandaraya kosmopolitan yang dinamik dan berprogresif. Warna putih melambangkan keluhuran.BENDERA KUALA LUMPUR Bendera ini berteraskan bendera kebangsaan yang berjalur putih dan merah. Warna merah melambangkan keberanian. Warna kuning melambangkan kedaulatan dan kemakmuran Kuala Lumpur. Bulan sabit dan bintang melambangkan agama Islam dan agama rasmi. Unsur-unsur ini tidak dapat dipisahkan memandangkan Kuala Lumpur adalah Ibu Negara Malaysia dan juga Wilayah Persekutuan. kebersihan dan keindahan bandaraya dalam taman bercahaya. Warna biru di bahagian tengah melambangkan perpaduan wargakota Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang berbilang kaum. Bintang berbucu 14 melambangkan 13 buah negeri di Malaysia dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang bertindak sebagai Pusat Kerajaan dan pentadbiran. 14 jalur merah dan putih (melintang) menandakan keanggotaan 13 buah negeri di Malaysia dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur terletak di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan. warna biru bersama bintang dan bulan sabit berwarna kuning. .

LAGU KUALA LUMPUR Dengan megah berkibar benderaku Lambang kemegahan warga kota Kuala Lumpur bersih berbunga bercahaya Harum nama diseluruh dunia Rakyat hidup bersatu dan bahagia Maju dan makmur bandaraya kita Tanah pusaka ni warisan bangsa Tegak berdaulat senbasa Tuhan selamatkan Kuala Lumpur Tuhan selamatkan Kuala Lumpur .

Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan secara adil. . Memastikan modal insan dibangunkan secara berterusan untuk melahirkan warga kerja yang kompeten. 5. efisien. Mengurus kutipan hasil dengan cekap dan berbelanja secara berhemah. pelan bangunan dan kerja tanah dalam tempoh ditetapkan dari tarikh permohonan lengkap diterima. teratur. Merancang pembangunan ibu negara dengan cekap. Menyediakan dan menyelenggara kemudahan awam dan prasarana yang berkualiti. 8. Memastikan semua perkhidmatan online dapat dicapai secara berterusan (24jam x 7 hari). Memastikan maklum balas awal kepada pengadu diberikan dalam tempoh 24 jam dan maklum balas mengenai status pelaksanan tindakan ke atas aduan diberikan selewat-lewatnya dalam tempoh 3 hari daripada tarikh penerimaan aduan dan membuat susulan sehingga selesai. 4. mesra pengguna dan mudah sampai bagi memenuhi keperluan warga kota. 7. Memudah dan menggalakkan urusan perniagaan serta menjamin keselamatan pengguna melalui pengamalan aktiviti perniagaan keselamatan pengguna melalui pengalaman aktiviti perniagaan berkualiti bagi menjana pertumbuhan ekonomi berprestasi tinggi di ibu kota melalui aktiviti. Mengadakan aktiviti sosial / pembangunan komuniti setempat bersama persatuan penduduk / Badan Bukan Kerajaan mengikut jadual di setiap kawasan Parlimen sekurang-kurangnya 2 kali sebulan untuk membentuk budaya masyarakat yang bersatu padu dan harmoni. 6. efisien. mencukupi. 9. 3. telus dan berterusan bagi kesejahteraan dan keselamatan warga kota melalui notis-notis yang dikeluarkan. 2.Piagam Pelanggan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 1. terkawal dan telus untuk menjadikan bandar raya maju dan berdaya saing melalui kelulusan perintah pembangunan.

Misi Perkhidmatan Pelanggan .

Sebelum usaha ini dilaksanakan. Datuk Bandar telah memberi tempoh selama 9 bulan dan hasrat ini disambut baik oleh kesemua pegawai dan kakitangan DBKL.Pengiktirafan MS ISO 9001:2008 1. Datuk Seri Ahmad Fuad bin Ismail telah mengarahkan agar pengiktirafan pensijilan dibuat secara keseluruhan dan bukannya mengikut Jabatan. Jabatan Perancang Bandar. . Jabatan Pelesenan. 1.2 Pelaksanaan untuk mendapatkan pengiktirafan pensijilan telah dimulakan pada 13 Januari 2009 iaitu tarikh arahan Datuk Bandar agar memulakan usaha ke arah pengiktirafan pensijilan secara keseluruhan. Latar Belakang 1. DBKL telah mendapat pengiktirafan pensijilan bagi 6 buah Jabatan yang juga melibatkan 6 skop pensijilan.1 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah memulakan usaha untuk mendapatkan pengiktirafan pensijilan MS ISO 9001:2008 apabila Datuk Bandar Kuala Lumpur. Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta. Jabatan Kewangan. Jabatan-Jabatan yang telah mendapat pensijilan terlebih awal ialah:Jabatan Kesihatan. dan Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Peniaga Kecil.

Manakala Pegawai Dokumen telah dilantik yang terdiri daripada kesemua Pengarah/Ketua Unit/Ketua Pengurus Kawasan bagi memastikan kesemua dokumen adalah teratur. Penguatkuasaan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti 5.1 Kesemua pegawai dan kakitangan. . Datuk Ketua Pengarah dan Timbalan Wakil Pengurusan yang terdiri daripada 3 Timbalan Ketua Pengarah mengikut sektor masingmasing. Latihan kepada pegawai dan kakitangan 4.3 Datuk Bandar telah melantik Wakil Pengurusan iaitu. 4.4 Datuk Bandar telah melantik Wakil Pengurusan iaitu. 5. 3. Datuk Ketua Pengarah dan Timbalan Wakil Pengurusan yang terdiri daripada 3 Timbalan Ketua Pengarah mengikut sektor masingmasing.1.2 Bagi memastikan kesemua dokumen adalah mengikut standard yang ditetapkan dalam pelaksanaan MS ISO ini.2 Latihan ini bertujuan untuk memastikan kesemua pegawai dan kakitangan melaksanakan tugas berdasarkan kepada sistem yang diterapkan dan mengikut peraturan yang ditetapkan berdasarkan kepada Standard ISO. Kesemua pasukan petugas ini mula menyediakan dokumen mengikut skop pensijilan yang ditetapkan. Urus setia MS ISO 9001:2008 telah menganjurkan seminar MS ISO 9001:2008 yang disampaikan oleh wakil daripada SIRIM iaitu Puan Hanidah Ghazali. DBKL telah mula membuat latihan ke atas sistem pengurusan kualiti yang diterapkan semasa bengkel dokumen sejurus selepas dokumen siap dan diluluskan oleh pengurusan tertinggi DBKL. 1.1 Kesemua Jabatan di DBKL telah melantik pasukan petugas di peringkat Jabatan yang terdiri daripada pelbagai peringkat. Bengkel Penyediaan Dokumen 3. Manakala Pegawai Dokumen telah dilantik yang terdiri daripada kesemua Pengarah/Ketua Unit/Ketua Pengurus Kawasan bagi memastikan kesemua dokumen adalah teratur. Seminar Kesedaran MS ISO 9001:2008 2. DBKL telah mula melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti di seluruh DBKL. Urus setia MS ISO 9001:2008 (UISO) telah menganjurkan 4 siri bengkel dokumen bermula 6 Februari 2009 hingga 20 Februari 2009.1 Bermula 10 Mac 2008. Seminar ini telah diadakan di auditorium DBKL dan dihadiri kira-kira 400 pegawai dan kakitangan DBKL. 3.1 Bagi memastikan kesemua pegawai dan kakitangan memaklumi akan pelaksanaan MS ISO 9001:2008. 4. 2. Pelaksananaan ini melibatkan kesemua pegawai dan kakitangan DBKL daripada Pengurusan Tertinggi sehinggalah di peringkat bawahan.

1 Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan yang dipengerusikan oleh Datuk Bandar telah diadakan pada 23. Audit Peringkat Kedua 9. Timbalan Pengarah. Audit Dalaman 6. 8.3 Datuk Bandar Kuala Lumpur telah bersetuju dengan pencapaian dan penambahbaikan yang dibuat diperingkat DBKL secara keseluruhan dan mengarahkan agar penambahbaikan dibuat secara berterusan.2 Pasukan Audit daripada SIRIM seramai Jabatan/Unit/Pejabat Cawangan di DBKL. Audit Peringkat Pertama 8. 9. Jabatan Pengurusan Sumber Manusia. Tujuan pengauditan ini adalah bagi menyemak pelaksanaan sistem pengurusan kualiti adalah mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Standard ISO. 15 Prosedur Pengurusan. 7. Sektor Perkhidmatan dan Sektor Pembangunan. 6 juruaudit telah mengaudit kesemua 9. Juruaudit yang dilantik adalah melibatkan beberapa pegawai dan kakitangan daripada kumpulan pengurusan dan professional.1 Audit Peringkat Kedua telah diadakan selama 2 minggu bermula 24 Ogos 2009 hingga 4 September 2009.3 Beberapa ketidakakuran telah didapati dan kesemua Jabatan yang terlibat telah membuat pembetulan dan penambahbaikan.1 Beberapa siri bengkel Audit Dalaman juga telah dibuat bagi memastikan juruaudit yang dilantik benar-benar berkelayakan bagi mengaudit sistem pengurusan kualiti. Kesemua 344 Dokumen Kualiti.2 Seramai 166 juruaudit telah dilatih dan mula mengaudit sistem pengurusan kualiti DBKL pada 2 Jun 2009 hingga 15 Jun 2009 yang diketuai oleh Puan Jabarilah Jaafar.6.2 Kesemua Jabatan telah membentangkan beberapa agenda yang ditetapkan iaitu penemuan audit dalam. DBKL. status tindakan pembetulan dan pencegahan. perubahan-perubahan yang boleh memberi kesan ke atas sistem pengurusan kualiti dan cadangan-cadangan penambahbaikan. 9. pencapaian prestasi terhadap proses perkhidmatan. 7. 6. 7. DBKL yang terdiri daripada 1 Manual Kualiti. aduan dan maklumbalas pelanggan. 24 dan 28 Julai 2009 melibatkan 3 sektor iaitu Sektor Pentadbiran.3 Kesemua Jabatan yang terlibat telah mengambil tindakan ke atas teguran yang ditemui oleh pasukan audit SIRIM. .1 Audit Peringkat Pertama telah diadakan selama 2 hari yang dihadiri oleh seorang juruaudit daripada SIRIM Qas International Sdn Bhd (SIRIM) pada 3 dan 4 Ogos 2009. 6. 143 Prosedur Kualiti dan 185 Arahan Verja telah disemak semasa sesi pengauditan ini. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan 7. kumpulan sokongan 1 dan kumpulan sokongan 2.

1 DBKL telah dianugerahkan pensijilan MS ISO 9001:2008 oleh SIRIM Qas International Sdn Bhd pada 18 September 2009 iaitu genap 8 bulan 5 hari daripada tarikh arahan Datuk Bandar.10. Sijil MS ISO 9001:2008 oleh SIRIM Qas International Sdn Bhd pada 18 September 2009 . Pengiktirafan pensijilan ini telah disampaikan oleh Menteri Wilayah Persekutuan kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur pada 6 Oktober 2009. Pensijilan ini adalah melibatkan kesemua 35 skop pensijilan yang ditetapkan. Pengiktirafan Pensijilan MS ISO 9001:2008 10.

CARTA ORGANISASI DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR .

Malaysia. .Carta Organisasi yang boleh didapati di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jalan Raja Laut. 50350 Kuala Lumpur. Menara DBKL 1.

Datuk Hj. Bhg. Salleh bin Yusup .PENGURUSAN TERTINGGI DI DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR DATUK BANDAR KUALA LUMPUR Y. Bhg. Datuk Seri Ahmad Fuad Bin Ismail KETUA PENGARAH DBKL Y.

Aziz TIMBALAN KETUA PENGARAH PEMBANGUNAN Y. Encik Zulkifli Bin Ibrahim .TIMBALAN KETUA PENGARAH PENTADBIRAN Y. Bhg. Amin Nordin bin Abd. Mhd. Datuk Hj. Bhg. Bhg. Datuk Normah Binti Malik TIMBALAN KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN Y.

Mat Ghani @ Abbas Y. Bhg. Datuk Hj.LEMBAGA PENASIHAT DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR PENGERUSI Y. Bhg. Yusoff Y. Bhg. Datuk Hajah Sharifah Aminah Bt. Yahaya b. Mohd. Bhg. Syed Ahmad . Datuk Mustapa Kamal b. Datuk Seri Ahmad Fuad bin Ismail ANGGOTA Y.

Bhg. Daud . Haji Y. Y. Datuk Seri Michael K. Brs. Encik Ramanathan Chinnu Y. Datuk Himmat Singh Y. Datuk Ir. Puan Siti Fatimah Bt. Bhg.Y. Mohd. Bhg. Si Pin Som. Encik Lim Abdul Latif b.C Yam Y. Bhg. Bhg.

Y. 2 Ahli 1 Ahli 2 Ahli Daripada Jabatan Perdana Menteri Daripada Kementerian Kewangan Wakil Kerajaan negeri Selangor . Brs. Encik Chin Yen Foo @ Banie Chin Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 memperuntukkan pelantikan Ahli Lembaga Penasihat bagi menasihati Datuk Bandar dalam pentadbian Bandaraya Kuala Lumpur. Lembaga Penasihat ini terdiri daripada :Datuk Bandar 10 Ahli Pengerusi Dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong.

Mereka tiba di kuala Sungai Gombak dan Sungai Klang untuk membuka lombong di Ampang.Latar Belakang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur SEJARAH PENUBUHAN Kuala Lumpur (Tulisan Jawi: . ketika ketua Melayu Klang. Tidak lama kemudian. Sejarah moden Kuala Lumpur bermula pada 1850-an.63 juta orang mengikut banci tahun 2010. maka nama asal untuk bandar ini ialah "Pengkalan Lumpur". merupakan ibu negara dan bandar terbesar di Malaysia. . Raja Abdullah. Sungai Gombak pernah dikenali sebagai Sungai Lumpur. singkatan: KL) atau nama penuhnya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. dan juga kawasan metropolitan yang paling pesat membangun di negara Malaysia dari segi bilangan penduduk dan ekonomi. Kuala Lumpur telah berkembang sebagai kawasan perdagangan yang membekalkan barang-barang keperluan untuk pelombong bijih timah serta pusat kegiatan perlombongan. sebuah kelompokan bandar yang diduduki 7. iaitu Lembah Klang.2 juta orang. mengupah buruh Cina untuk membuka lombong timah yang baru dan lebih besar. diduduki 1. Kawasan Wilayah Persekutuan ini yang meliputi tanah seluas 244 km2 (94 batu²). lama-kelamaan diberi nama Kuala Lumpur. lombong timah dibuka di Pudu dan Batu. Kuala Lumpur tergolong dalam sebuah kawasan metropolitan besar yang turut meliputi sebahagian besar negeri Selangor.

Kuala Lumpur masih mengekalkan fungsi perundangan.Yap Ah Loy menjadi pemimpin yang bertanggungjawab memastikan ketahanan diikuti pertumbuhan sistematik bandar ini. Pada 1 Februari 1974. Kuala Lumpur telah menjadi Ibu Kota Negara dan sebuah bandar yang terbesar di Malaysia. Bandar Raya Kuala Lumpur kini menjadi penting dan menjalankan peranan dalam pelbagai bidang termasuk perniagaan. Fungsi-fungsi pentadbiran dan kehakiman kerajaan beralih dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Daripada sebuah pekan kecil. Pada 1 Februari 2001. kewangan. Pada 14 Mei 1990. agama. lalu menyerahkan status ibu negeri Selangor kepada Shah Alam pada tahun 1978. kebudayaan dan sukan. dan juga kekal sebagai kediaman rasmi Yang di-Pertuan Agong. Kuala Lumpur menjadi Wilayah Persekutuan. ibu negeri Selangor berpindah dari Klang ke Kuala Lumpur yang jauh lebih strategik. Namun begitu. Kapitan Cina Kuala Lumpur. pendidikan. menjadikannya petempatan pertama di Malaysia yang dikurniakan status itu sejak mencapai kemerdekaan. Beliau mula membangunkan Kuala Lumpur dari sebuah tempat kecil yang tidak dikenali menjadi bandar perlombongan yang giat sekali ekonominya. Kuala Lumpur menyambut 100 tahun kerajaan tempatannya dengan memperkenalkan lagu dan bendera Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Putrajaya diisytiharkan sebagai Wilayah Persekutuan dan juga pusat kerajaan persekutuan Malaysia. Kuala Lumpur mencapai status bandar raya pada tahun 1972. Pada tahun 1880. pentadbiran.Sekitar 1870-an. .

jawatan Datuk Bandar kesembilan pula disandang oleh Y Bhg. Datuk Seri AB Hakim bin Borhan. Ruslin bin Hj. Mohmad Shaid b. Beliau diganti oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur yang keenam iaitu Y. Kini. jawatan Datuk Bandar yang kelapan telah disandang oleh Y Bhg. Tan Sri Yaakob Latiff telah berkhidmat sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur yang kedua selama 10 tahun. Beliau meninggal dunia pada 15 Mei 1972. Datuk Bandar Kuala Lumpur yang keempat ialah Dato' Dr. Beliau telah digantikan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur yang ketiga iaitu Tan Sri Dato' Elyas Omar pada 1 Februari 1983. dilantik sebagai Datuk Bandar pada 14 Disember 1995 hingga 13 Disember 2001. Dato' Hj. daripada 14 Disember 2004 sehinggalah 13 Disember 2006. Bhg. Mazlan Ahmad yang telah dilantik pada 17 November 1992. sejak 1 April 1961 iaitu Pesuruhjaya Ibu Kota yang kemudian diubah kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur apabila Kuala Lumpur dianugerahkan taraf Bandar Raya pada 1 Februari 1972. Tan Sri Dato¶ Kamaruzzaman Shariff. Bermula dari 14 Disember 2006 hingga 13 Disember 2008. Datuk Seri Ahmad Fuad bin Ismail yang memulakan tugasannya pada 14 Disember 2008. Kol. Mohd Taufek yang dilantik pada 14 Disember 2001. . Kemudian. jawatan Datuk Bandar yang ketujuh telah disandang oleh Y Bhg.Hal ehwal perbandaran Kuala Lumpur ditadbirkan oleh satu perbadanan tunggal. Datuk Hj. Datuk Bandar Kuala Lumpur kelima. Tan Sri Dato' Lokman Yusof bekas Pesuruhjaya Ibu Kota telah dilantik sebagai Datuk Bandar yang pertama. Hasan.

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memainkan banyak peranan dalam hal yang berkaitan dengan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Antara Undang-undang Tubuh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur termasuklah : ‡ Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 (Akta 190) ‡ Akta Bandaraya Kuala Lumpur 1971 ‡ Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah melaksanakan beberapa perundangan bagi melicinkan pentadbiran.Undang-Undang Tubuh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) merupakan satu-satunya pihak berkuasa tempatan di Malaysia yang mentadbir Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.2) 1973 ‡ Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 ‡ Akta Kerajaan Tempatan 1976 ‡ Akta Jalan. Oleh itu. Parit dan Bangunan 1974 ‡ Akta Hiburan WPKL 1989 ‡ Akta Pengangkutan Jalan 1987 ‡ Akta Makanan 1983 Terdapat beberapa perundangan subsidiari seperti yang berikutnya : .

Street. Perintah Ibu Kota Persekutuan (Kawasan Bandaraya) 197 2. Peraturan-Peraturan Makanan 1985 2. Street. 2. Peraturan-Peraturan Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur 1989 2. Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 1. Warna & Jenis) 1959 . Private Sewage Plant Construction By-Laws 1960 5. Akta Jalan. Akta Pengangkutan Jalan 1987 1. UUK Jalan. Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan 1959 Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan (Saiz. Perintah Hiburan (WPKL) (Perisytiharan) 1994 4. Akta Makanan 1983 1. Pelantikan Pegawai Yang Diberikuasa 5. Parit & Bangunan 1974 1. Akta Hiburan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1992 1.1. UUK Bangunan (WPKL) 1985 8. Private Sewage Plants (Repair & Maintenance) By-Laws 1961 6. Drainage & Building (Desludging of Septic Tank & Imhoff Tank Charges) (Federal Territory) By-Laws 1983 3. Parit & Bangunan (Mendapatkan Tunggakan) (WPKL) 1990 3. Parit & Bangunan (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (WPKL) 1985 9.. Kaedah-Kaedah Hiburan (WPKL) (Mengkompaunkan Kesalahan) 1993 3. Drainage & Building (Sewerage Charges) (FTKL) 1985 4. Sewerage & Drainage By-Laws 1957 2. UUK Jalan. Kaedah-Kaedah Hiburan (WPKL) 1993 2. UUK Kerjatanah (WPKL) 1988 7.

Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) (Ibu Kota) 1969 5. Kaedah-Kaedah Ranchangan (Pembangunan) 1970 2. Kaedah-Kaedah Bandaraya Kuala Lumpur (Bayaran Pemindahan & Penahanan Kereta Motor) 1977 7. Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Notis Di Bawah Subseksyen 53(1)) 2003 14. Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Kelas-Kelas Kegunaan) Bandaraya . Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan (Pengkompaunan Kesalahan) 2003 13. Kaedah-Kaedah Lalulintas Jalan (Mata Demerit) 1997 12. Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Caj Pembangunan) Bandaraya Kuala Lumpur 1979 3.3. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Terminal Bas) (Bandaraya Kuala Lumpur) 1973 6. Perintah Lalulintas Jalan (Sekatan Had Berat Ke Atas Kenderaan Yang Berat) (Bandaraya Kuala Lumpur) 1986 9. Perintas Lalulintas Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Wilayah Persekutuan) 1984 8. Perintah Pengangkutan Jalan (Perhentian Teksi) (WPKL) 2007 6. Perintah Had Laju (Bandaraya Kuala Lumpur) 1989 10. Perintah Pengangkutan Jalan (Kenderaan Bergerak Perlahan) (Larangan Ke Atas Penggunaan Jalan) (Bandaraya Kuala Lumpur) 1994 11. Kaedah-Kaedah Kenderaan Barangan (Memuatkan & Memunggah) (Kuala Lumpur) 1962 4. Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 1.

Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Lembaga Rayuan) Wilayah Persekutuan 1997 7.Kuala Lumpur 1980 4. Kaedah-Kaedah (Perancangan) (Zon & Kepadatan) Wilayah Persekutuan 1985 5. Kaedah-Kaedah (Perancangan) WPKL (Tatacara Untuk Pemulangan Caj Pembangunan) 2007 . Pengecualian Di Bawah Kaedah 14 Kaedah-Kaedah Ranchangan (Pembangunan) 1970 9. Pemberitahuan Kadar Bunga Atas Ansuran Caj Pembangunan 8. Kaedah-Kaedah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Mengkompaunkan Kesalahan) 1986 6.

Akta Parlimen yang memperuntukkan itu digelar akta induk. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur turut mengikuti undang-undang kecil ini. Antara undang-undang kecil yang dilaksanakan ialah : ‡ Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154) ‡ Akta Duti Hiburan 1953 ‡ Akta Eksais 1976 ‡ Peraturan-peraturan Perlu (Pembersihan Setinggan-setinggan) 1969 ‡ Akta Hotel WPKL 2003 ‡ Akta Pemberipinjam Wang 1951 ‡ Akta Pajak Gadai 1972 ‡ Akta Penjualan Dadah 1952 . maka perlu ada Akta Parlimen atau Enakmen negeri yang memperuntukkan bahawa undang-undang kecil itu boleh dibuat. Biasanya ia dibuat oleh sesuatu kementerian. Sebelum undang-undang kecil itu berkuatkuasa dan sah.Undang-Undang Kecil Undang-undang kecil menurut konteks adalah undang-undang yang dibuat bukan melalui Parlimen atau Dewan Undangan Negeri.

Peraturan-Peraturan Eksais (Penjualan Liquor Yang Memabukkan) 1977 4. Pelantikan Dato Bandar Sebagai Timbalan Pemungut Duti Hiburan 3. Peraturan-Peraturan Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit (Mengkompaunkan Kesalahan) 1975 2. Akta Eksais 1961 1. Peraturan-Peraturan Perlu (Pembersihan Setinggan-Setinggan) 1969 1. Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 1. Peraturan-Peraturan Jualan Makanan & Dadah 1952 . Peraturan-Peraturan Hotel (WPKL) (Pengkompaunan Kesalahan) 2005 6. Kaedah-Kaedah Duti Hiburan 1953 3. Akta Hotel (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2003 1. Akta Duti Hiburan 1953 1. Perintah Perlu (Pembersihan Setinggan-Setinggan (Pemakaian) (Selangor) 1969 5. Pelantikan Pendaftar & Penolong-Penolong Pendaftar Pemberipinjam Wang 2. Pelantikan Dato Bandar Sebagai Pegawai Pelesenan 7. Kadar Duti Hiburan 1953 2.Terdapat beberapa perundangan subsidiari di bawah akta-akta tersebut : 1. Kaedah-Kaedah Pemberipinjam Wang 1952 8. Akta Pemegang Pajakgadai 1972 1. Akta Pemberipinjam Wang 1951 1. Akta Jualan Dadah 1952 (Disemak 1952) 1.

Perincian Peranan
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) merupakan suatu institusi pentadbiran tempatan yang memainkan beberapa peranan yang penting dalam pelbagai bidang termasuk perniagaan, kewangan, pentadbiran, pendidikan, agama, kebudayaan dan sukan. Pembangunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur makin hari makin rancak. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur terkenal sebagai suatu pentadbiran yang amat penting kepada Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mempunyai banyak tanggungjawab yang amat berat agar memastikan keadaan tidak menjadi huru-hara. Oleh itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah mengasaskan beberapa jabatan dalam pentadbirannya untuk membantu melicinkan pentadbiran dan membolehkan pentadbirannya berada dalam keadaan yang lebih teratur. Antara peranan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah seperti berikut, mereka menubuhkan Jabatan Seni Taman dan Kawalan Pembersihan Bandar yang berperanan untuk memberikan perkhidmatan pembersihan dan pelupusan sampah.

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga memberi perkhidmatan kesihatan awam kepada masyarakat dan mengawal pencemaran di sekitar Kuala Lumpur.

Selain itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bertanggungjawab untuk menguruskan pengindahan bandar.

Pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga menubuhkan Jabatan Pengangkutan Bandar yang berperanan untuk membina dan menyelenggara jalan, mengadakan prasarana pengangkutan serta mengurus sistem lalulintas.

Seterusnya, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah mengasaskan Jabatan Saliran dan Pengurusan Sungai untuk membina dan menyelenggara sistem perparitan dan sungai.

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga telah menubuhkan Jabatan Pengurusan Perumahan untuk membina dan mengurus perumahan awam. Di samping itu.Jabatan Perancang Bandar juga bertanggungjawab untuk merancang dan mengawal pembangunan bandar. .

Pengurusan. Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Peniaga Kecil yang ditubuhkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mengurus dan mengawal hal ehwal penjaja dan peniaga kecil. pengawalan dan penempatan semula setinggan juga diletakkan di bawah kuasa Jabatan Pengurusan Perumahan di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. .

Pelancongan dan Sukan yang ditubuhkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur berperanan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti sukan. kebudayaan dan pelancongan.Jabatan Pelesenan pula bertanggungjawab untuk mengeluar dan mengawal lesen perniagaan. Jabatan Kebudayaan. Kesenian. .

Bukan itu sahaja. masjid/surau. taman rekreasi. tanah perkuburan dan krematorium. kompleks sukan/pusat komuniti. tandas awam. . pusat penjaja. perhentian bas/teksi. pasar. perpustakaan. menguruskan dan menyenggarakan kemudahan awam seperti stadium. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga telah mengasaskan Jabatan Kerja Awam yang bertanggungjawab untuk menyediakan.

.Peranan pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga adalah untuk memberi perkhidmatan komuniti dan sosial kepada warga kota dengan penubuhan Jabatan Pembangunan Komuniti dan Sosial.

Keanggotaan Lembaga Penasihat Bandaraya terdiri daripada seramai 11 orang dan dipengerusikan oleh Datuk Bandar. Tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka hendaklah dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan komitmen. Antara tanggungjawab dan bidang tugas pentadbiran ialah mereka bertanggungjawab untuk menasihatkan Datuk Bandar mengenai perkara yang berkaitan dengan pentadbiran bandar raya Kuala Lumpur sebagaimana yang ditetapkan oleh Yang DiPertuan Agong atau yang dirujuk oleh Menteri atau Datuk Bandar mengikut Akta Ibu Kota Persekutuan 1960. . Tugas-tugas yang diberikan kepada mereka amatlah berat dan bukan semua orang mampu mengendalikannya.Tanggungjawab Bidang Tugas Pentadbir Seorang pentadbir hendaklah bertanggungjawab apabila diberikan jawatan dan tanggungjawab yang berat bagi mentadbir sebuah organisasi yang penting dalam negara Malaysia. Datuk Bandar Kuala Lumpur merupakan Ketua Eksekutif Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Lembaga dan Jawatankuasa Yang Membantu Datuk Bandar PENGERUSI : DATUK BANDAR y y Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur Jawatankuasa Perunding Bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Institusi Profesional (JOBPIC) y y y y y y Lembaga Perolehan I Jawatankuasa Perancang Bandar I Jawatankuasa Pembangunan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Jawatankuasa Pandu Penswastaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Majlis Tindakan Pelancongan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jawatankuasa Kenaikan Pangkat Gred Utama PENGERUSI: KETUA PENGARAH o Jawatankuasa Perancang Bandar II o o Jawatankuasa Penasihat Lalulintas Jawatankuasa Penasihat Belanjawan dan Kewangan o Jawatankuasa Penamaan Jalan o Lembaga Perolehan II .

o Jawatankuasa One-Stop Centre (OSC) o Jawatankuasa Bersama Penguatkuasaan Undang-undang Polis & Dewan Bandaraya Kuala Lumpur o Jawatankuasa Belanjawan & Kewangan PENGERUSI: AHLI LEMBAGA PENASIHAT            Jawatankuasa Pendengaran Bantahan Cukai Pintu Jawatankuasa Pengurusan Penjaja & Perniagaan Kecil Jawatankuasa Pembangunan Sukan & Rekreasi Jawatankuasa Alam Sekitar & Pengindahan Jawatankuasa Anti-Vandalisme Jawatankuasa Audit Jawatankuasa Rekabentuk Bangunan Jawatankuasa Pembangunan Komuniti & Sosial Jawatankuasa Pengangkutan Bandar dan Lalulintas Jawatankuasa Pelancongan & Kebudayaan Jawatankuasa Perumahan & Setinggan .

Setiap pelantikan mempunyai caranya yang tersendiri. 1 lagi ahli dilantik daripada Kementerian Kewangan. pengerusi Lembaga Penasihat Bandaraya ialah Datuk Bandar. 10 ahlinya dilantik oleh Yang DiPertuan Agong. 1 ahli dipilih daripada Kementerian Wilayah Persekutuan dan 2 ahli Lembaga Penasihat Bandaraya yang merupakan wakil Kerajaan Negeri Selangor. Bagi cara pelantikan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.Cara pelantikan pentadbir tempatan Pelantikan pentadbir tempatan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) merupakan suatu pelantikan yang unik dan menarik. . 1 ahli pula dilantik daripada Jabatan Perdana Menteri (Unit Perancang Ekonomi). Seterusnya.

pelbagai usaha yang telah diambil oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). pendidikan. Kadar purata pertumbuhan tahunan KDNK Malaysia bagi tempoh yang sama adalah 4. Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) bagi Kuala Lumpur (pada nilai pembelian tahun 1987) telah meningkat daripada RM21.7% (rujuk Jadual 4. Menjelang tahun 2020. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memainkan beberapa peranan yang penting dari segi ekonomi. EKONOMI Kuala Lumpur dan bandar-bandar di sekelilingnya membentuk rantau yang pesat pembangunannya serta berindustri yang banyak membantu dalam ekonomi negara Malaysia. Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Bank Negara Malaysia serta kebanyakan kedutaan dan misi diplomatik masih kekal di Kuala Lumpur. namun jentera-jentera kerajaan tertentu seperti Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.2%. . penyusutan peranan ini mungkin dirasai. Dalam membangunkan ekonomi Kuala Lumpur.157 juta (pada tahun 1995) kepada RM25 968 juta. pada tahun 2000 dengan kadar pertumbuhan purata tahunan 4. kebudayaan. diyakini bahawa bandar raya Kuala Lumpur mampu menjadi sebuah bandar raya yang bertaraf dunia.Peranan Institusi pentadbiran tempatan. namun fungsi Bandar Raya akan kekal sebagai pusat perniagaan dan ekonomi. Dengan perpindahan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan ke Putrajaya.1). Walaupun pentadbiran kerajaan persekutuan sudah berpindah ke Putrajaya. kemasyarakatan dan pelancongan.

DBKL memudahkan dan menggalakkan urusan perniagaan serta menjamin keselamatan pengguna melalui pengamalan aktiviti perniagaan keselamatan pengguna melalui pengalaman aktiviti perniagaan berkualiti bagi menjana pertumbuhan ekonomi berprestasi tinggi di ibu kota melalui aktiviti. Sebagai contoh. KDNK per kapita Kuala Lumpur adalah lebih sekali ganda berbanding dengan KDNK per kapita negara (rujuk Jadual 4.799 kepada RM30.1 peratus. . Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi negara.2).KDNK per kapita Kuala Lumpur bagi tempoh 1995 hingga 2000 meningkat dari RM22.727 dengan kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 6.

dan berupaya menawarkan perniagaan. mereka telah mencipta ³Pelan Strategik DBKL´ yang dijadikan hala tuju pengurusan dan pembangunan Kuala Lumpur. Lima matlamat tersebut adalah : a) Bandaraya Milik Warga Kota (City For People) µBermaksud warga kota yang mendapat serta menerima nikmat kesejahteraan bandar dalam bentuk persekitaran yang berkualiti dan mudah sampai. saling berhubung dan menghormati keunikan masing-masing serta harmoni¶ b) Kemakmuran Ekonomi (Economic Prosperity) µBermaksud kemakmuran ekonomi akan tercapai apabila ianya mapan. Antara pelan mereka ialah.org/pdf/peranan-dbkl-dalam-ekonomi-kualalumpur. Selain dari itu wujud kesamarataan peluang dalam kegiatan ekonomi di kalangan warga kota serta keseimbangan pemilikan harta¶ .html. mengamalkan cara hidup sihat dan selamat. terbuktilah bahawa DBKL telah banyak menyumbang kepada ekonomi negara Malaysia dan mengambil kesempatan untuk meningkatkan ekonomi negara. Pelan Strategik DBKL mengariskan Lima (5) Matlamat dengan Tujuh Belas (17) Terasnya pula membentuk Kerangka Strategi kepada arah tuju tersebut.Mengikut Ucapan Bajet 2011 oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang boleh didapati di laman internet yang beralamat http://pdfscout.

cekap dan berkesan¶ Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga akan melipatgandakan usaha mereka dengan mempertingkatkan penyelenggaraan infrastruktur jalan raya. kemudahan Orang Kurang Upaya (OKU) dan siar kaki. jalan dan laluan pejalan kaki. kenderaan bermotor yang bersepadu dan mampuguna untuk kemudahsampaian warga kota ke kawasan perdagangan dan perkhidmatan serta boleh berhubung secara maya¶ d) Bandaraya Eko (Eco City) µBermaksud bandar raya yang mempunyai persekitaran yang sihat.6 juta disediakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi penyelenggaraan 37. lorong bas.Kesimpulannya.c) Bandaraya Saling Berhubung (Connected City) µBermaksud bandar raya yang mempunyai rangkaian pengangkutan awam. sejumlah duit RM43. lampu hiasan. adil. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga akan membaikpulih jalan dan longkang serta menaik taraf jalan. .000 lampu lentern untuk lampu jalan. Selain itu. saliran dan kemudahan awam untuk memberikan keselesaan kepada rakyat.kawasan hijau yang mencukupi dengan kualiti hidup tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang baik¶ e) Tadbir Urus Cekap dan Berkesan (Good Governance) µBermaksud pentadbiran yang telus. lampu limpah dan bayaran bil elektrik untuk keselamatan pengguna jalan raya. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah banyak menyumbang kepada ekonomi Malaysia dengan usaha yang berterusan. bertanggungjawab.

Universiti Teknologi Malaysia. Universiti Malaya. kemudahan internet. dua buah galeri pameran. dewan pelbagai guna.PENDIDIKAN Kuala Lumpur amat terkenal dengan pendidikan kerana kebanyakan sekolah terletak di Kuala Lumpur. Perpustakaan Kuala Lumpur juga mempunyai 8 buah perpustakaan cawangan yang sedang beroperasi bagi memenuhi keperluan wargakota dalam mencari maklumat dan ilmu. Tujuan perpustakaan . dewan persidangan. Antaranya termasuklah. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga telah menubuhkan perkhidmatan perpustakaan yang lengkap. Bangunan ini mengandungi auditorium mini. Perkhidmatan pendidikan yang sedia ada ini amat sesuai dengan status Bandar Metropolitan. Perpustakaan yang dimaksudkan ialah Perpustakaan Kuala Lumpur yang terletak di No. bilik bilik latihan. Kesemua perpustakaan ini turut memberi perkhidmatan kepada semua lapisan masyarakat dan peringkat umur. serta sebilangan besar kolej swasta seperti Universiti Tun Abdul Razak dan Universiti Tunku Abdul Rahman yang menarik penuntut dari dalam dan luar negara untuk melanjutkan pelajaran di sana. Universiti Perubatan Antarabangsa dan Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Terdapat bilangan institusi pendidikan di negara Malaysia yang amat besar yang menawarkan kursus dalam bidang-bidang yang luas sempadannya. bahan bahan bacaan dan rujukan dalam bentuk digital selain dari bahan bercetak untuk memberi kelebihan mengakses maklumat dari sumber yang pelbagai dan menggunakan teknologi terkini. 50050 Kuala Lumpur. Dari segi pendidikan. Peranan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) dalam sektor pendidikan di negara Malaysia adalah memastikan modal insan dibangunkan secara berterusan untuk melahirkan warga kerja yang kompeten. 1 Jalan Raja. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. moden dan mesra.

ini ditubuhkan adalah untuk menyediakan perkhidmatan perpustakaan yang lengkap. Fungsi perpustakaan tersebut adalah seperti memperoleh bahan-bahan rujukan termasuk bahan-bahan pandang dengar yang dapat membantu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dalam bidang pentadbiran. 50350 Kuala Lumpur. Perpustakaan ini terletak di Tingkat 1. moden dan mesra untuk semua wargakota setanding dengan perpustakaan-perpustakaan terbaik di dunia. meluaskan pengetahuan dan memupuk kesopanan di kalangan pekerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Penubuhan perpustakaan-perpustakaan yang berguna ini dapat meningkatkan taraf pendidikan negara kita. Jalan Raja Laut. iaitu Perpustakaan Jabatan. perancangan dan pembangunan Kuala Lumpur dan memperuntukkan bahan-bahan bacaan yang dapat memberi bantuan kepada para pegawai professional dan teknikal Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dalam perjalanan tugas serta peningkatan kemahiran masing-masing serta Memperuntukkan bahan-bahan bacaan ringan dan pandang dengar yang dapat menyuburkan fikiran. . Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga telah menubuhkan sebuah perpustakaan dalam ibu pejabatnya sendiri. Menara DBKL 1.

Pelancongan dan sebagainya. Fungsi Bahagian Pembangunan Sosial dan Kebudayaan ini adalah untuk menyediakan. Kebudayaan penting kerana dapat memupuk perpaduan kaum serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Perpaduan kaum penting untuk pembentukan sebuah negara yang berdaulat. Malaysia Fest. . Selain itu.KEBUDAYAAN Dari segi kebudayaan. fungsinya juga adalah untuk menyelaraskan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menubuhkan Bahagian Pembangunan Sosial dan Kebudayaan semata-matanya untuk menggalak dan memperkembangkan aktiviti kebudayaan dalam kalangan kakitangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan penduduk-penduduk Wilayah Persekutuan. muzik dan pementasan. Bahagian ini juga berfungsi untuk menyelaras persiapan bagi majlis-majlis rasmi kerajaan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga telah menyelaras. keamanan dan kestabilan politik sesebuah negara sudah tentu akan terjejas. Sekiranya perpaduan kaum tidak tercapai. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) telah memainkan peranan yang penting. menggalakkan dan mempertingkatkan aktiviti kebudayaan dalam bidang tarian. Kebudayaan amat penting untuk semua negara terutamanya negara yang mempunyai berbagai jenis kaum seperti negara Malaysia. menganjurkan dan menguruskan aktiviti sosial seperti acara-acara Perayaan Awam Tahunan. drama. nyanyian. Anti Dadah. mengatur dan menguruskan aktiviti sosial dengan penubuhan bahagian ini.

Oleh itu. . Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) sudah menyediakan perkhidmatan kemasyarakatan bersama penduduk dalam usaha untuk memupuk perpaduan kaum. Bahagian ini juga merancang projek/ aktiviti/ program ekonomi yang boleh mendatangkan pendapatan tambahan kepada penghuni-penghuni di kawasan Perumahan Awam DBKL serta menyelaraskan aktiviti sosial lain yang dianjurkan oleh Persatuan/ Pertubuhan/ Agensi selain dari Persatuan Penduduk yang terdapat di kawasan Perumahan Awam DBKL. Antaranya adalah seperti penyediaan peralatan gotong-royong. DBKL juga bertanggungjawab untuk meluluskan permohonan permit khemah. Kelulusan permohonan permit ini membolehkan integrasi kaum serta hubungan antara masyarakat yang baik. pelbagai langkah harus dilakukan untuk mencapai perpaduan kaum antara masyarakat. DBKL telah menubuhkan Bahagian Pembangunan dan Kemajuan Sosial yang bertanggungjawab merancangkan.KEMASYARAKATAN Kemasyarakatan juga merupakan asas kepada pembentukan sebuah negara yang aman dan damai. menyelaraskan dan melaksanakan aktiviti-aktiviti sosial di kawasan perumahan awam DBKL. Selain itu. Pihak DBKL telah menyediakan peralatan tersebut agar penduduk yang tidak mampu membeli peralatan tersebut dapat membantu dalam aktiviti gotongroyong menceriakan kawasan perumahan tanpa mengeluarkan duit.

Hal ini akan menyebabkan perpaduan antara masyarakat juga. sekiranya bencana alam berlaku. . DBKL akan mendermakan sejumlah wang yang besar kepada mangsa-mangsa bencana alam.Di samping itu.

Muzium Negara. Pusat beli-belah yang terdapat di sini memasarkan jenama tempatan dan jenama antarabangsa. Kuala Lumpur makin berkembang menjadi destinasi beli-belah antarabangsa dengan bilangan pusat beli-belah yang boleh didapati di mana-mana sekitar ibu kota ini. Pusat Sains Negara. masyarakat berbilang kaum dan agama dapat bersembahyang dan juga bersiar-siar di Kuala Lumpur. Jalan Petaling. Masjid Negara dan Masjid Wilayah Persekutuan. Istana Budaya. Makam Pahlawan. Zoo Negara. Batu Caves. . Kuala Lumpur juga merupakan tempat yang seronok untuk bersiar dan membeli-belah bagi para pelancong. bilangan hotel yang didirikan di ibu kota ini amat besar. Oleh itu. Pusat Pelawat Royal Selangor juga terletak di sekitar Kuala Lumpur. Tugu Negara dan tempat-tempat beribadat seperti Masjid Jamek. Istana Negara. Oleh yang demikian.PELANCONGAN Sektor pelancongan juga merupakan sektor yang penting dalam negara Malaysia kerana bukan sahaja meluaskan peluang perniagaan. Menara Kuala Lumpur. Tokong. Aquaria di Kuala Lumpur Convention Center. malah menyediakan pekerjaan berpendapatan dan berpeluang untuk mengharumkan nama negara dengan tempat-tempat yang menarik di sini. Terdapat banyak destinasi pelancongan yang utama di Kuala Lumpur yang menjadi tarikan pelancong seperti Dataran Merdeka. Bagi tempat hiburan ataupun tempat untuk menambahkan ilmu pengetahuan. kuil dan gereja juga boleh didapati.

ekonomi negara juga meningkat. Semua perkhidmatan yang terdapat di Kuala Lumpur diletakkan di bawah kuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pihak DBKL telah menjalankan tugas mereka dengan baik sekali kerana bandar raya Kuala Lumpur sememangnya berada dalam keadaan yang baik dan sentiasa dikunjungi pelancong. Secara tidak langsung.Pelbagai jenis tempat penginapan dan hotel dari hotel yang murah hingga hotel yang berbintang lima dan berharga lebih mahal terletak di merata-rata bandar bagi menampung kemasukan pelancong secara berkumpulan terutamanya pada musim cuti perayaan atau sekolah. .

taman dan rekreasi. Projekprojek pembangunan tersebut merangkumi projek-projek perumahan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bertanggungjawab untuk merancang. Projek pembangunan tersebut telah mematuhi kaedah perancangan pembangunan dan syarat-syarat yang terkandung dalam Akta Perancangan. Oleh itu. . Pelbagai langkah yang telah dilakukan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) bagi mengurangkan masalah kesesakan jalan raya seperti membina jalan raya enam lorong. Lebuhraya DUKE dan sebagainya. membina jambatan. Peluang pekerjaan banyak terdapat di Kuala Lumpur. lebuhraya-lebuhraya di dalam bandar dan pinggir bandar. kesesakan lalu lintas terjadi akibat pekerja-pekerja yang bergegas ke tempat kerjanya. mengawal dan melaksanakan projek-projek pembangunan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur juga merupakan destinasi pelancong untuk membeli-belah.Perkembangan PEMBANGUNAN PRASARANA Kesesakan lalu lintas yang berlaku setiap hari di Kuala Lumpur seakan-akan sudah menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dielakkan lagi. Hal ini demikian kerana bilangan kenderaan yang amat tinggi di sekitar bandar raya Kuala Lumpur. beberapa lebuhraya bertol telah dibina seperti lebuh raya Ampang-Kuala Lumpur (AKLEH). kawasan perindustrian dan bandar-bandar baru. Untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas. kompleks perdagangan dan perniagaan.

Kawasan-kawasan ini telah disediakan dengan bekalan elektrik.Selain itu. paip umum. kilang perusahaan. dewan orang ramai dan kemudahan-kemudahan sukan sebagai langkah oleh DBKL untuk meningkatkan taraf hidup penduduk dan kampung tersebut serta memperbandarkan kampung-kampung setinggan. Terdapat perumahan awam. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sudah berkembang menjadi sebuah institusi pentadbiran tempatan yang besar dan penting sekali. longkang. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mewujudkan bandar-bandar baru seperti Bandar Baru Sentul. Damansara. sekolah dan lain-lain yang disediakan dalam bandar tersebut. jalan. jambatan. pihak DBKL juga telah membangunkan bandar-bandar baru. Bandar Baru Wangsa Maju. Bandar Razak dan Bukit Jalil untuk mengelakkan pusat bandar yang hanya diberikan tumpuan. . Di samping itu. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) juga berperanan untuk membangunkan dan menaikkan taraf kampung dan taraf hidup penduduk di sana. Bandar-bandar ini dirancang untuk memenuhi keperluan penduduk tempatan dan sekitarnya. pejabat kerajaan.

pinjaman sebanyak 19 % dan sumbangan daripada pemaju-pemaju sebanyak 2%. Perbelanjaan untuk pengurusan DBKL adalah termasuk kos-kos yang berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan sebanyak 43%. Sejumlah 58% daripada hasil taksiran harta ini disumbangkan oleh sektor perdagangan dan 42% lagi diperoleh daripada sektor kediaman. rekreasi dan budaya sebanyak 10% serta pelesenan dan penguasaan sebanyak 9%. . sosial. kompleks sukan. caj perancangan dan kawalan pembangunan sebanyak 6%. penyewaan perumahan awam sebanyak 6%. sukan. Analisis akaun operasi telah menunjukkan bahawa DBKL mempunyai lebihan dalam hasil bersih dari tahun 1990 hingga 2000. perumahan awam bagi golongan berpendapatan rendah. bantuan kerajaan persekutuan sebanyak 27%.SUMBER KEWANGAN Sumber utama hasil operasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) pada tahun 2000 diperoleh hasil daripada taksiran harta yang mengandungi kira kira 62% daripada hasil keseluruhan. Perbelanjaan pembangunan secara amnya merangkumi perbelanjaan projek-projek seperti pembinaan dan pembaikan kemudahan awam. Arah aliran yang lepas menunjukkan bahawa DBKL mempunyai kemampuan kewangan yang kukuh dan tidak menghadapi kesukaran membiayai projek-projek pembangunan. perumahan awam sebanyak 18%. rangkaian jalan. perparitan dan landskap. bantuan daripada kerajaan persekutuan sebanyak 6% dan pelesenan dan denda sebanyak 5%. Perbelanjaan pembanguanan ini dibiayai sebahagian besarnya oleh Kumpulan Wang Cukai Am yang membiayai kos sebanyak 50%. Ini diikuti dengan pulangan pelabuhan sebanyak 11%.

pelawat dan menetapkan matlamat ke arah mewujudkan bandar raya Kuala Lumpur yang mampan dan harmoni. Oleh itu. . Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) akan memastikan perancangan dan pembangunan yang dijalankan untuk menaik taraf bandar Kuala Lumpur hendaklah mencapai keseimbangan antara pembangunan fizikal. pekerja. Bandaraya yang mula-mulanya hanya petempatan kecil yang diterokai kerana kaya dengan bijih timah kini didiami oleh dua juta penduduk dan muncul sebagai bandaraya contoh pada abad ke-21. moden dengan dilengkapi sistem lalulintas dan kemudahan yang mencukupi. wangi dan tidak beracun serta lampu berwarna-warni bergemerlapan pada waktu malam memang sesuai dengan ³Taman Bercahaya´ yang dikatakan merujuk kepada Bandar Raya Kuala Lumpur. Pada abad ke-21.PERANCANGAN MASA HADAPAN Wawasan Kuala Lumpur untuk menjadi sebuah ³Bandar Raya Bertaraf Dunia' merupakan aspirasi untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar raya yang memikul banyak tanggungjawab yang berat bagi menjaga kepentingan masyarakat setempat. Pokok-pokok yang menghijau dengan bunga-bungaan yang pelbagai warna. Hal ini demikian kerana pelan ini akan menjadi panduan kepada perancang bandar. sosial dan alam sekitar. ekonomi. Kuala Lumpur memang benar-benar telah berkembang menjadi sebuah kota metropolitan yang cantik. arkitek dan pemaju hartanah ke arah perkembangan Kuala Lumpur seterusnya ke arah pencapaian status sebuah ³Bandar Raya Bertaraf Dunia´. Draf Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020 merupakan satu strategi perancangan dan pembangunan yang utama bagi Kuala Lumpur.

Sungai Klang dan Sungai Gombak menjadi tumpuan orang ramai kerana airnya yang jernih membolehkan sungai tersebut menjadi tempat memancing ikan.Menjadi harapan pihak penguasa DBKL pada satu hari nanti mereka dapat membangunkan lagi Kuala Lumpur agar keindahan Bandaraya Kuala Lumpur menjadi sebutan dan menjadi buah mulut dalam kalangan semua pelancong asing. Masyarakat Malaysia selesa dengan menggunakan pengangkutan awam seperti LRT dan Monorel yang dapat mengurangkan pencemaran udara dan mengurangkan kesesakan jalan raya. Pihak DBKL sedar cita-cita mereka untuk mencapai matlamat ini bukanlah suatu perkara yang mudah dicapai. tetapi usaha yang berterusan dan kesungguhan dan kerjasama daripada setiap warga kota dan anggota DBKL pasti dapat menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandaraya yang gilang-gemilang pada masa hadapan. . Beberapa taman air dan taman rama-rama menjadi kunjungan warga kota pada setiap musim percutian. diharapkan agar Bandar Raya Kuala Lumpur dikagumi oleh wargakota dan penggunjung dari seluruh pelusuk dunia. Juga. DBKL juga berharap agar jalan raya tidak akan sesesak kini dan mengakibatkan kemalangan jalan raya yang membawa maut.

Dalam usaha memajukan Kuala Lumpur sebagai bandar metropolitan yang terkemuka di dunia pelbagai cabaran dan rintangan perlu dihadapi oleh pihak DBKL. DBKL juga bercita-cita untuk mencapai matlamat Gagasan 1 Malaysia ³Rakyat Didahulukan. Pelaksanaan Key Performance Indicator (KPI). Program Penambahbaikan Sistem Penyampaian Perkhidmatan dan Tadbir Urus iaitu Pelaksanaan MS ISO 9001 : 2008. Mereka juga ingin melaksanakan Pelan Strategik DBKL dan melaksanakan 7P dan Pelan Strategik Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Mereka juga perlu menyediakan dan melaksanakan Pelan Tempatan Kuala Lumpur. Pencapaian. Diutumakan´ yang terdiri daripada National Key Result Areas (NKRAs) dan National Key Economics Areas (NKEA) .CABARAN YANG DIHADAPI Penstrukturan semula Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) adalah untuk memantapkan struktur organisasi dan fungsi DBKL bagi menghadapi cabaran dan kompleksiti akibat arus pembangunan globalisasi dan liberalisasi serta ekspektasi masyarakat Kuala Lumpur yang tinggi terhadap DBKL. Pemantapan Fungsi Urusetia Pusat Setempat. Antara cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak DBKL ialah usaha untuk melaksanakan Pelan Struktur Kuala Lumpur.(Greater KL). . Penubuhan Pusat Pengurusan Asuan ('Call Centre') dan Pelaksanaan Pelan Strategik ICT DBKL juga menjadi cabaran kepada pihak DBKL untuk melaksanakannya.

sebaliknya menjalankan aktiviti vandalisme dan mengotorkan Bandar Raya Kuala Lumpur dengan membuang sampah di meratarata tempat. . cabaran yang paling besar ialah sikap warga kota yang tidak bekerjasama dalam menjaga keindahan dan kebersihan bandaraya. sumbangan idea. sokongan moral.Namun demikian. Dalam usaha untuk memajukan Kuala Lumpur agar menjadi sebuah µBandar Raya yang Bertaraf Dunia¶. kerjasama daripada semua pihak. sumbangan dari segi tenaga dan kewangan dapat membantu merealisasikan harapan agar Kuala Lumpur menjadi dan muncul sebagai bandaraya metropolis yang gemilang.

Selain itu. saya telah menerapkan beberapa nilai murni dan unsur patriotisme dalam diri saya selepas saya menjalankan kajian tentang institusi pentadbiran tempatan yang dikaji. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) untuk kerja kursus Sejarah ini. Setelah menjalankan kajian ini. Saya telah memahami dengan lebih mendalam tentang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang telah memastikan warga kota Kuala Lumpur dapat tinggal dalam suasana yang bersih. saya juga telah melahirkan perasaan bangga terhadap sejarah penubuhan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan lebih mengetahui tentang sejarah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan perkembangannya. Bukan itu sahaja. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sentiasa berusaha untuk membangunkan Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menyediakan pelbagai kemudahan seperti pembinaan taman yang dapat mengeratkan hubungan masyarakat dan seterusnya mencapai perpaduan kaum di Kuala Lumpur. iaitu. Saya telah menyemai perasaan peka kepada masalah dan isu seperti yang ditunjukkan oleh kakitangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. selesa dan ceria. keselamatan dan keceriaan Kuala Lumpur sehingga dapat menarik perhatian pelancong asing untuk mengunjungi Bandar Raya Kuala Lumpur. Saya berharap agar saya akan peka terhadap masalah dan isu-isu semasa dan berusaha .Rumusan Kesimpulannya. saya telah mengetahui bahawa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah berperanan untuk menjaga imej. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga telah mendirikan perpustakaan awam yang dilengkapi dengan bahan bacaan dan rujukan yang dapat menolong rakyat dalam penyelidikan dan dapat meningkatkan taraf pendidikan rakyat Malaysia. Usaha ini yang ditunjukkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah memupuk semangat dalam diri saya untuk membangunkan negara Malaysia.

sebagai rakyat Malaysia harus menyedari akan kepentingan pembangunan kepada negara kita dalam usaha untuk meningkatkan imej negara. Kita. saya berasa sungguh bangga akan sumbangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kepada bandar raya Kuala Lumpur dan negara Malaysia. Untuk diri saya pula. Akhir sekali. Saya juga berasa amat bangga untuk menjadi warganegara Malaysia yang semakin membangun dengan pesat. Proses menjalankan kajian dan penyelidikan untuk kerja kursus ini dan proses mentafsir maklumat yang diperoleh untuk melengkapi kerja kursus ini tidak dapat dihabiskan dalam masa yang singkat dan memerlukan kesabaran dan nilai berdikari untuk melaksanakan tugas ini dengan cemerlang. Pihak kerajaan patut menyeru kepada orang awam tentang peri pentingnya kerjasama mereka dalam usaha membangunkan negara Malaysia. Saya juga telah memperoleh iktibar daripada kajian ini. . Warganegara Malaysia dan bangsa Malaysia harus menjadi lebih bertanggungjawab dan bekerjasama dengan pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur apabila pihak tersebut mengadakan akitiviti gotong-royong atau manamana kegiatan yang membangunkan Kuala Lumpur ataupun negara kerana sokongan daripada rakyat penting dalam pembentukan negara yang berdaulat. Kerja kursus sejarah ini yang bertemakan Institusi Pentadbiran Tempatan telah menerapkan banyak unsur patriotisme dalam diri saya. Selepas mengetahui tentang peranan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. saya berasa berminat akan pembangunan dan bercita-cita untuk membantu membangunkan bandar raya Kuala Lumpur supaya menjadi sebuah bandaraya yang bertaraf dunia yang gemilang serta meningkatkan lagi imej negara Malaysia pada masa hadapan.untuk membantu membangun negara Malaysia. saya telah menyemai perasaan ingin melibatkan diri dalam usaha pembangunan bagi membangunkan negara Malaysia agar dapat mengharumkan nama negara. Seterusnya. saya telah menanam perasaan sabar dan berdikari semasa membuat kajian ini.

L A M P I R A N .

Koridor di luar Menara Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 1. . Bukti perasmian Bangunan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Pelan petunjuk arah di Menara DBKL 1 Kad pelawat yang diberikan kepada pelawat yang datang ke Menara DBKL. .

d) Buku Masariah Mispari.org/wiki/Dewan_Bandaraya_Kuala_Lumpur Fungsi dan Pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.my/portalv7/index.wikipedia. Jalan Duta. b) Internet Portal Rasmi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 2003. iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. .dbkl.my/portalv7/pdf/others/Taklimat_DBKL. 50350 Kuala Lumpur.dbkl. http://www. Bangunan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Antaranya termasuklah : a) Melawat tempat kajian Arkib Negara Malaysia.gov. http://www.pdf c) Akhbar Sinar Harian. 50568 Kuala Lumpur. Ridzuan Hasan. http://ms.gov. Jalan Raja Laut. Kuala Lumpur:DBP.Rujukan Saya telah merujuk kepada beberapa bahan dan tempat untuk melengkapkan kerja kursus Sejarah ini tentang institusi pentadbiran tempatan yang dikaji. Sejarah Tingkatan 2. Johara Abdul Wahab. 31 Mac 2011.php Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

01 Januari 1991.e) Album Album 100 Tahun Kuala Lumpur Menjadi Penguasa Tempatan.. . Disember 1990. 29 bil. Dewan Masyarakat jld. halaman 8. 02 Februari 1991. f) Majalah Dewan Masyarakat jld.. Penerbitan Puteries. 1991. Kuala Lumpur: Dewan Bandaraya dan Pustaka. 1991. 29 bil. Kuala Lumpur: Dewan Bandaraya dan Pustaka. halaman 52.