DEFINISI KEMELUT

Menurut Kamus Dewan bahasa edisi keempat: DBP 1. Krisis 2. Keadaan genting 3. Konflik: seperti: Kemelut alam sekitar Kemelut identiti Kemelut cinta Kemelut ekonomi Kemelut social Contoh : Kajian yang perlu dibuat adalah berdasarkan kepada kemelut yang wujud dalam kehidupan, persekitaran, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Karya hendaklah dalam bentuk catan. Media berasaskan minyak atau air di atas permukaan yang sesuai. Teknik adalah bebas tetapi mesti sesuai dengan media yang dipilih. Contoh : Cat minyak kanvas

Cat air water colour paper Nota: tidak boleh melibatkan politik kepartian

B. contoh : Tokoh dunia Edvard Munch : Tokoh tempatan Anassuwandi Ahmad Lakaran Perkembangan idea lakaran awal lakaran perkembangan idea Lakaran komposisi Lakaran akhir Kajian media dan teknik (merujuk tokoh/aliran dipilih) Bibliografi (mengikut format APA) Rakaman gambar proses Pernyataan karya . Definisi tema KAJIAN DAN PENYELIDIKAN Kemelut secara umum secara khusus (isu tajuk) kajian tokoh dan aliran ( Yang dipilih sahaja).

CONTOH ISU KEMELUT Kemelut Kemarau Kemelut Air .

Kemelut Sosial: Kemelut Peperangan .

CONTOH KARYA Kemelut Sosial :Kemelut Identiti/kepercayaan Kemelut Alam Sekitar :Kemelut SosialCONTOH KARYA Kemelut Sosial :Kemelut Sosial Kemelut Emos:i Kemelut Sosial .