Topik: Pengenalan

:

Belajar MS PowerPoint Dalam modul ini, murid akan belajar menghasilkan dua slaid persembahan MS PowerPoint. Mereka juga akan belajar cara menaip teks dan menyisip grafik.

Tempoh Masa: 60 Minit Standard Murid akan dapat: Kandungan: 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. 4.0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. 5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. Standard 2.1 Membuka dan menyimpan fail grafik, pemprosesan Pembelajaran: perkataan dan perisian persembahan (Paint, MS Word dan MS PowerPoint). 2.5 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan yang menggunakan teks dan grafik. 2.7 Merekodkan suara dengan menggunakan perisisan sedia ada. 4.1 Menyampaikan idea menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) dan perisian persembahan (MS PowerPoint). 5.1 6.1 7.1 Kreativiti: Sumber: Menggunakan perisisan apklikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word, MS PowerPoint, Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukan fail audio.

Nota Guru:

Menggunakan (MS Word) dan perisian persembahan (MS PowerPoint). Murid menghasilkan dua slaid persembahan MS PowerPoint yang kreatif dan mengandungi teks serta grafik. Modul Pembelajaran Mari Belajar MS PowerPoint. b. Gambar kucing dan arnab hendaklah disediakan oleh guru di komputer murid. 1. Guru diminta merujuk Modul Pembelajaran Mari Belajar MS PowerPoint. 2. Guru hendaklah menyediakan satu folder yang mengandungi grafik kucing dan arnab. Grafik ini diletakkan dalam folder My Picture dalam komputer murid. Untuk aktiviti mencetak, murid perlu belajar mengenai Print Preview. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas.

3.

Guru digalakkan mencetak hasil kerja murid mengikut kumpulan.

Mari Belajar MS PowerPoint Tahun 1

Standard TMK Aktiviti: 1. Guru menghidupkan semua komputer muridmurid. 2. Guru menunjukkan cara memulakan aplikasi MS PowerPoint seperti gambar rajah 1. Langkah 1: Klik Start Langkah 2: Klik All Programs Langkah 3: Klik Microsoft Office Langkah 4: Klik Microsoft PowerPoint 3. 4. 5. 6. 7. Guru menerangkan antara muka MS PowerPoint. Guru menerangkan cara menaip teks. Guru menerangkan cara menyisip grafik. Guru menerangkan cara menyisip slaid baru. Guru menerangkan cara menayangkan persembahan slaid seperti gambar rajah 23 hingga 27 yang terdapat dalam Modul Pembelajaran Mari Belajar MS PowerPoint. Guru menerangkan cara menyimpan hasil kerja persembahan slaid dalam komputer seperti gambar rajah 28 hingga 30 yang terdapat dalam Modul Pembelajaran Mari Belajar MS PowerPoint. 2.5 2.1

8.

9. Guru menunjukkan cara keluar dari aplikasi MS PowerPoint seperti gambar rajah 31. 10. Murid menggunakan Modul Pembelajaran Mari Belajar MS PowerPoint. Pentaksiran: 1. Murid tunjuk cara memulakan aplikasi MS PowerPoint. 2. Murid tunjuk dan terangkan cara menaip teks dalam aplikasi Microsoft PowerPoint. 3. Murid tunjuk dan terangkan cara menyisip grafik. Pembelajaran Melalui Rakan Sebaya dengan bantuan murid yang telah menguasai kemahiran kepada rakan yang belum menguasai kemahiran tersebut. Murid menghasilkan dua slaid persembahan Microsoft PowerPoint dengan menyisipkan gambar.

Pemulihan:

Pengayaan:

Mari Belajar MS PowerPoint Tahun 1

Mari Belajar MS PowerPoint Tahun 1