P. 1
Tsabitkah Penis Bah An Kalimah Sayyid

Tsabitkah Penis Bah An Kalimah Sayyid

|Views: 126|Likes:
Published by rasyidi7

More info:

Published by: rasyidi7 on Feb 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2015

pdf

text

original

Tsabitkah Penisbahan Kalimah “Sayyidina” Kepada Nabi Di Dalam Selawat?

Dalam hal ini, Sheikh al-Muhaddis Muhammad Nashiruddin al-Albani menyatakan: Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah pernah ditanya berkenaan kalimat selawat untuk Nabi yang dibaca dalam solat dan di luar solat, sama ada yang wajib atau pun yang sunnah/sunat: “Apakah dalam ucapan selawat itu disyari’atkan menggunakan kata-kata Sayyid, seperti orang mengatakan “Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad” atau “’ala sayyidina khalqi” atau “’ala sayyid waladi” atau hanya menggunakan kata-kata “Allahumma shalli ‘ala Muhammad”. Manakah yang lebih baik daripada ucapan-ucapan itu? Apakah digunakan kata-kata sayyid atau tidak menggunakannya kerana tidak tersebut dalam hadis-hadis.” Jawab al-Hafiz Ibnu Hajar: “Benar, mengucapkan lafaz-lafaz selawat sebagaimana tersebut dalam riwayat hadis adalah yang benar. Janganlah sehingga ada orang yang mengatakan Nabi tidak menggunakan kata-kata sayyid dalam bacaan selawat hanya disebabkan sikap rendah diri (tawadhu’) sahaja sebagaimana juga tidak layak ketika orang mendengar disebut nama Nabi tidak menyahut dengan ucapan shalallahu ‘alaihi wasallam. Semua orang Islam dianjurkan untuk mengucapkan kata tersebut setiap kali mendengar sebutan nama Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam. Saya (Ibnu Hajar) menyatakan bahawa sekiranya benar bahawa ucapan sayyid itu ada, niscaya disebutkan dalam riwayat dari sahabat dan tabi’in. Akan tetapi, saya (Ibnu Hajar) tidak menemukan adanya riwayat seperti itu dari seorang sahabat atau tabi’in pun, padahal begitu banyak cara bacaan selawat yang diterima dari mereka. Al-Syafi’i rahimahullah sebagai seorang yang sangat memuliakan Nabi shalallhu ‘alaihi wasallam juga tidak menyebutkan kata sayyidina dalam awal pembukaan (muqaddimah) kitabnya. Padahal al-Syafi’i adalah contoh ikutan para pengikut mazhabnya. Beliau (al-Syafi’i) hanya menyebutkan “Allahumma shalli ‘ala Muhammad.”1 Tsabit pula melalui beberapa hadis bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi was Sallam sendiri melarang para sahabatnya yang menisbahkan kalimah “Sayyidina” atas nama dan diri beliau. Ia adalah sebagaimana hadis berikut, “Muharrif bin Abdullah radhiyallahu ‘anhu berkata bahawa ayahnya pernah bersama satu rombongan dari Banu Amir pergi berjumpa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi was Sallam. Apabila mereka tiba, mereka berkata kepada Rasulullah: “Anta Sayyidina!” Mereka (Banu Amir) berkata lagi: “Engkau adalah yang paling mulia kemuliaannya, dan yang paling besar keutamaannya.” Rasulullah menjawab: “Berkatalah kamu dengan perkataan kamu itu, akan tetapi janganlah sampai syaitan menjadikan kamu sebagai wakilnya”2. Dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik r.a. berkata, “Seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah Shalallahu ‘alaihi was Sallam seraya berkata: “Ya Muhammad! Ya Sayyidina Ibni Sayyidina! Wahai yang terbaik di kalangan kami dan anak kepada yang terbaik di kalangan kami!” Rasulullah menjawab: “Wahai manusia, hendaklah kalian bertaqwa dan jangan membiarkan syaitan mempermainkan engkau. Sesungguhnya aku adalah Muhammad bin Abdillah, hamba Allah dan Rasul-Nya; dan aku bersumpah kepada Allah bahawasanya aku tidak suka sesiapa mengangkat kedudukan aku melebihi apa yang telah Allah ‘Azza wa Jalla tentukan bagiku”3.
1 2

Sheikh Muhammad Nashidruddin al-Albani, Kitab Sifat Sholat Nabi, Media Hidayah, m/s. 215-216 Diriwayatkan oleh Abu Daud, dinilai sahih oleh Sheikh al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Daud, hadis no. 4806. Berkata Ibn Muflih dalam al-Adab al-Syar’iyyah wa al-Minah al-Mar’iyyah, jil. 3, m/s. 455, “Sanadnya baik (jayyid) 3 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnadnya, hadis no. 12551, jil. 3, m/s. 153. Sanadnya dinilai sahih oleh Sheikh Syu’aib al-Arnauth dan rakan-rakan. Juga dikeluarkan oleh al-Nasa’i dalam ‘Amal al-Lail wa al-Yaum dengan sanad yang baik (jayyid) sebagaimana nilai Ibn Muflih dalam al-Furu’, jil. 3, m/s. 568

1

Daripada apa yang dipaparkan, ia menjelaskan bahawa Rasulullah s.a.w. sendiri menegah dari menggunakan lafaz Sayyidina ke atas dirinya. Diringkaskan: 1 - Semua lafaz selawat yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. tidak ada satu pun tambahan kalimat sayyidina. (Lihat Fadha’il ash-Sholat wa as-Salam ‘ala Muhammad Khoiril Anam oleh Sheikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah hal. 10-11, dan perkataan semisal oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarh Bulughul Maram dalam penjelasan hadis Ibnu Mas’ud, 249) 2 – Dalam riwayat-riwayat yang sahih, para Sahabat sendiri yang begitu mencintai Rasullah s.a.w., tidak menggunakan lafaz Sayyidina dalam berselawat. 3 – Para imam mazhab sendiri juga tidak menggunakan lafaz Sayyidina dalam berselawat. Malah, dalam mukaddimah kitab al-Umm oleh Imam asy-Syafi’i, beliau sendiri tidak meletakkan kalimat Sayyidina dalam selawatnya. Maka, perkataan siapakah yang lebih baik? Contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi was Sallam atau rekaan-rekaan baru dalam agama yang dibuat oleh tangan-tangan manusia? Seandainya benar kalimah Sayyidina itu bagus, kenapa tidak ditambahkan ke dalam lafaz kalimah Syahadah atau seterusnya ke dalam lafaz azan dan iqamah? Wajarlah kita semua menilaikannya semula. Perlu difahami bahawa lafaz-lafaz zikir dan selawat yang diajarkan nabi berserta dengan fadhilat-fadhilatnya yang tersebut adalah suatu bentuk ibadah yang tauqifiyah (bersifat tetap/baku). Tidak boleh kita menokok tambah dan mereka cipta dengan lafaz-lafaz yang baru selainnya. Penutup: Sebagai mengakhiri artikel ini, berikut dibawakan dua contoh selawat yang tsabit dan sahih yang mana jelas tiada tambahan dengan lafaz kalimat “Sayyidina”,

َ َ َ َ ّ َ ّ َ ‫الل ّهُم صل ع َلى محمد ٍ وَع َلى آل محمد ٍ ك َما صل ّي ْت ع َلى إ ِب ْراه ِي ْم وَع َلى آل إ ِب ْراه ِي ْم‬ َ َ َ َ َ ّ َ ُ ِ ّ َ ُ َ ِ َ َ َ َ ْ َ ّ َ ٌ ِ َ ‫إ ِن ّك حمي ْد ُ مجي ْد، الل ّهُم بارِك ع َلى محمد ٍ وَع َلى آل محمد ٍ ك َما بارك ْت ع َلى إ ِب ْراه ِي ْم‬ ِ َ َ َ َ َ َ َ ّ َ ُ ِ ّ َ ُ َ 4 َ ِ َ َ ٌ ‫وَع َلى آل إ ِب ْراه ِي ْم إ ِن ّك حمي ْد ُ مجي ْد‬ ِ َ َ َ ِ
“Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Se-sungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung. Berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya (termasuk anak dan isteri atau umatnya), sebagai-mana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung.”

َ َ َ ّ َ ّ َ ْ َ ‫الل ّهُم صل ع َلى محمد ٍ وَع َلى أ َزواجهِ وَذ ُري ّت ِه، ك َما صل ّي ْت ع َلى آل إ ِب ْراه ِي ْم. وَبارِك‬ ِ ّ َ َ َ َ ِ َ ْ ّ َ ُ َ ِ َ َ 5 َ َ ِ َ َ ِ ّ ٌ ‫ع َلى محمد ٍ وَع َلى أزواجهِ وَذ ُري ّت ِه، ك َما بارك ْت ع َلى آل إ ِب ْراه ِي ْم إ ِن ّك حمي ْد ٌ مجي ْد‬ ِ َ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ّ َ ُ َ ِ
“Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad, istri-istri dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim. Beri-lah berkah kepada Muhammad, istri-istri dan keturunannya, sebagaimana Eng-kau telah memberkahi kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung.”
4 5

Hadis Riwayat al-Bukhari dalam Fathul Bari, 6/408 Hadis Riwayat al-Bukhari dalam Fathul Bari, 6/407 dan Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitabnya, 1/306. Lafazh hadis tersebut menurut riwayat Muslim)

2

24 – 25) Dalam hadits ini Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam menolak untuk dikatakan sebagai sayyidu Quraisy. Sehingga dipahami oleh sebagian orang bahwa tidak boleh menyebut sayyidina Muhammad.” Kemudian pria menyatakan lagi kepada beliau: “Engkau itu adalah orang yang paling utama omongannya dari kalangan mereka dan paling agung kedudukanmu. (An-Nihayah jilid 2 hal.blogspot. 190 hadits 4770) 3 . Maka Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam menyatakan: “hendaknya kalian menyatakan tentang aku seperti yang dikatakan oleh Allah (yakni sebagaimana Allah menggelari beliau.html Lafadh “sayyidina” dalam bahasa arab maknanya ialah sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama berikut ini: 1). penyabar.” (HR.” (Al-Adzkar An-Nawawi.”) (Lihat Jami’ul Ahadits. 418. Dari kelengkapan hadits ini sesungguhnya kita dapat mengerti bahwa yang beliau tolak adalah sikap memuji-muji yang melampaui batas dan yang demikian ini akan memberi peluang kepada setan untuk menyeret yang dipuji maupun yang memuji dalam perangkapnya. yaitu Nabiyullah dan Rasulullah) dan jangan sampai setan menyeret dia kepada tipu dayanya. Fashlun fi Lafdlis Sayyid) 2). diberikan pula sebagai panggilan bagi raja (kepala negara). orang mulia. Al-Imam Abu Sa’adat Ibnul Atsir rahimahullah menerangkan tentang hadits tersebut: “Beliau memang sepantasnya menduduki posisi pimpinan. Lafadh ini diberikan pula bagi pimpinan dan orang mulia. Al-Imam Majduddin Abus Sa’adat Al-Mubarak bin Muhammad Al-Jazari Ibnul Atsir rahimahullah menerangkan: “Kata As-Sayyid sebagai sebutan bagi Allah.” Maka Nabi shallallahu `alaihi wa sallam menyatakan kepadanya: “Yang dikatakan as-sayyid itu adalah Allah. Ahmad dalam Musnadnya jilid 4 hal. Adapun kenyataan bahwa sebagian orang memahami dilarang memberi gelar sayyidina Muhammad bagi Nabi shallallahu `alaihi wa sallam karena salam paham terhadap hadits Nabi berikut ini: Dari Abdillah bin Asy-Syakhkhir. Juga lafadh ini diberikan oleh istri kepada suaminya. 417). juga pimpinan dan orang yang dikedepankan dalam kalangan kaumnya…. Pria tersebut menyatakan kepada beliau: “Engkau adalah sayyid Quraisy. Jadi bukan karena beliau melarang pemberian gelar sayyid bagi beliau karena hadits Nabi shallallahu `alaihi wa sallam yang lainnya menegaskan tentang kedudukan beliau sebagai sayyid: “Aku adalah sayyid (junjungan) anak Adam pada hari kiamat dan orang pertama yang terbuka kuburnya di hari kebangkitan dan orang pertama yang mensyafaati dan orang pertama yang disyafaati. Dan terdapat banyak hadits memberikan istilah sayyid kepada orang yang mempunyai keutamaan. Diberikan pula lafadh sayyid kepada dermawan.” (An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Atsar jilid 2 hal. yaitu orang yang sabar menanggung gangguan yang menyakitkan kaumnya.Hukum Menyebutkan "Sayyidina Muhammad" http://muhammadfachri. juga lafadh ini diberikan kepada orang yang penyabar yang mampu menguasai kemarahan dan mampu mengendalikannya. 418) Dari keterangan dua ulama tersebut tahulah kita bahwa gelar as-sayyid adalah kehormatan bagi pihak yang digelari dengan kata tersebut. As-Suyuthi jilid 2 hal. dan kepada raja (kepala negara). hal. orang yang terhormat. Tetapi beliau tidak suka disanjung di depannya dan beliau lebih suka tawadlu’ (berendah hati)). dia menceritakan bahwa ayahnya menceritakan: Datang seorang pria menghadap Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam. Al-Imam Muhyidin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasqi rahimahullah mengatakan: “Ketahuilah olehmu bahwa lafadh sayyid itu adalah gelar yang diberikan kepada orang yang paling tinggi kedudukannya pada kaumnya dan paling dimuliakan mereka. Dan pemahaman yang demikian tidaklah tepat bila melihat kelengkapan hadits ini. dermawan.” (Berkata Al-Imam As-Suyuthi dalam kitab beliau Jam’ul Jawami’ (Al-Jami’ul Kabir): “Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah radliyallahu `anhu.com/2008/01/hukum-menyebutkan-sayyidina-muhammad. Kata itu juga diberikan bagi suami.

R. Jl. mengingat di lingkungan ana perihal membaca sayyidina dan tidak. sebaiknya mengamalkan shalawat sesuai dengan apa yang tersebut dalam teks riwayat dalam arti tidak perlu menambahkan bacaan sayyidina karena bacaan yang diucapkan Rasulullah di dalam shalat juga tanpa menyebut bacaan sayyidina. amiin. Raya Maule Km. berilah rahmat atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat atas Ibrahim. Syamsul Maarif. Ahli hadits berpendapat bahwa melaksanakan perintah dengan mencontoh ibadah shalat yang dilakukan Rasulullah Saw. Ana doakan mudah-mudahan alMu’tashim juga berhasil. lebih utama daripada melakukan adab (yakni membaca sayyidina). sayyidina Abu Bakar. Sesungguhnya Engkau Maha Memuji lagi Maha Agung. sekaligus mohon disertai dalilnya. Menurut ahli hadits. Kali ini ana menanyakan hukum membaca sayyidina sebelum mengucap Nabi Muhammad Saw. Atas jawaban al-Mu’tashim ana ucapkan syukran. Kemudian beliau bersabda: “Ucapkanlah: Ya Allah. 7 Cadas Sepatan Tangerang Jabar. dan berikanlah keberkahan atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan atas keluarga Ibrahim.wordpress.” (H. sebab Nabi shallallahu `alaihi wa sallam telah bersabda: “Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat. Jawaban: Mengenai bacaan sayyidina (pemimpin kami) dalam shalawat shalat yakni ketika tasyahud akhir terdapat dua pendapat di kalangan ulama. 4 . kecuali dalam doa yang diajarkan oleh Nabi shallallahu `alaihi wa sallam dalam shalat. 2008 by warungbaca http://alwasath. lalu bagaimana kami bershalawat?” Beliau tidak segera menjawab sehingga para sahabat berharap Basyir bin Saat tadi tidak bertanya. I/117). dan yang lain. Tebuireng. Ada beberapa pers pesantren yang bisa dikatakan berhasil seperti Suara Hidayatullah. khususnya di dalam shalat telah menjadi sumber perselisihan antara sesama muslim yang tidak baik dipandang. Al-Bukhari.” Oleh: Al Ustadz Ja’far Umar Thalib Hukum Membaca Sayyidina April 10. Ini ana tanyakan. Sindy.com/2008/04/10/hukum-membaca-sayyidina/ Tanya: Ana mengenal al-Mu’tashim beberapa waktu yang lalu dan ana melihat bahwa al-Mu’tashim sebagai pers pesantren hendaknya dikelola dengan baik karena umat kini atau esok pasti membutuhkannya. Muslim). Pendapat pertama diungkapkan oleh ulama ahli hadits yang berpegang pada riwayat Basyir bin Saad tatkala ia bertanya kepada Rasulullah Saw.Maka sesungguhnya mengucapkan sayyidina Muhammad. Maka kita tidak boleh menambahkan sayyidina ketika membaca shalawat tersebut karena beliau tidak mengajarkannya. Pesantren diyakini sebagai pusat ilmu agama sekaligus benteng budaya.” (H. “Wahai Rasulullah. Nabi kita mengajarkan shalawat itu tanpa kalimat sayyidina Muhammad atau pun sayyidina Ibrahim.R. Sedang Beliau bersabda “Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat. Sayyidina Ali dan selanjutnya adalah boleh.. seperti shalawat Nabi dalam duduk at-tahiyyat. Allah telah memerintahkan kami untuk bershalawat atasmu.

kalau dalam konteks ibadah ‘Ammah." artinya “Shalatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku shalat.a. ketika beliau menjadi imam menggantikan Rasulullah yang sedang sakit waktu itu.percikan-iman. Anda membaca “Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad … dst”. dll. mengajarkan kemuliaan akhlak… dst.” (H. (Kasyful Khafa’ Wa Muzîlul Ilbâs. Karena prinsip dalam ibadah Khassah adalah harus mengikuti contoh nabi. kita pun tidak perlu memakainya karena Nabi saw. tidak boleh ada modifikasi.Pendapat kedua dikemukakan oleh ulama tasawuf dan ahli adab.. Abu Bakar memilih mundur.. Mana yang benar? (Roni @ e-mal) Saya cermati. pun tidak mengajarkannya.” Keterangan sahih ini menegaskan bahwa dalam shalat. haji. Oleh karena itu. Mereka memilih menambah bacaan sayyidina dalam shalat karena berangkat dari perasaan hormat yang tinggi terhadap Rasulullah Saw. ibadah shalat. Ibadah Khassah adalah ibadah yang pelaksanaannya telah diatur secara mendetail atau rinci oleh Nabi saw. Kita hanya mengikuti contoh Nabi saw. Kalau yang Anda maksud menyebut sayyidina Muhammad dalam konteks ibadah 'Ammah tentu boleh-boleh saja. tidak melaksanakan perintahnya karena rasa hormatnya kepada Rasulullah Saw. Mana yang benar? Untuk menjawab masalah ini sebaiknya kita memahami jenis-jenis ibadah yang secara garis besar terbagi pada dua bagian yaitu: ibadah Khassah dan ibadah ‘Ammah.” Namun. demikianlah Sayyidina Muhammad saw. mencari nafkah. Rasulullah datang dan memerintahkan Abu Bakar untuk tetap menjadi imam. kalau yang Anda maksud menyebut sayyidina Muhammad itu dalam konteks ibadah Khassah. Artinya. namun ada juga yang tidak. apakah Nabi mengajarkan salawat dalam tahiyyat dengan menggunakan kata sayyidina? Karena dalam hadis ini tidak ada kata sayyidina. Kesimpulannya. Silakan cermati keterangan berikut. “Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa ‘alaa aali Muhammadin kama shallaita ‘ala aali ibraahim wa baarik ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aaali muhammadin kamaa baarakta ‘ala aali ibraahim innaka hamiidun majiid. Dengan demikian masing-masing pendapat. kita diberi kebebasan untuk melakukan modifikasi sesuai tuntutan zaman. baik yang menambahkan bacaan sayyidina maupun yang tidak. Wallahu A’lam 5 . (H. mencari ilmu. Nabi tidak mencontohkan tambahan Sayyidina Muhammad ketika membaca salawat dalam tahiyyat.R. Hal ini diqiyaskan pada apa yang telah dilakukan Abu Bakar r. Yang diperlukan umat Islam di dalam perbedaan ini adalah sikap tasamuh (tepa selira) antar sesama. saat berceramah Anda mengatakan. Namun. “Saudara-saudara sekalian. keduanya mempunyai pedoman sendiri-sendiri. Tambahan seperti ini tidak boleh dilakukan karena sebagaimana sabdanya. Sebagian mengatakan bahwa hal itu termasuk kedustaan yang dibuat-buat. Namun tidak dibenarkan kalau dalam konteks ibadah Khassah. Muslim) Coba cermati. berkata. "Shallu kamaa raitumuuni ushalli. Pada saat sedang berlangsungnya shalat.a. Misalnya berdakwah.R.php?option=content&task=view&id=250&Itemid=68 Saya cermati. ada orang yang menambahkan kata “sayyidina” kalau menyebut nama Nabi saw. jadi kita pun tidak perlu menambahinya. 354). kita diperbolehkan menambahkan kata sayyidina saat menyebut nama Nabi saw. alias tidak dibenarkan memodifikasinya. Dalam hadis-hadis sahih. Misalnya. Misalnya.” Hadits ini dikatakan oleh para ahli hadits tidak ada sumber yang jelas. Mereka berpendapat bahwa suatu saat melaksanakan adab lebih utama daripada melaksanakan perintah. Ibadah ‘Ammah adalah ibadah yang teknik pelaksnaannya tidak diatur secara mendetail atau rinci oleh Nabi saw. Kita tidak dibenarkan untuk menambahi ataupun mengurangi.[] Membaca Sayyidina dalam Tahiyyat http://www. dll. mendidik anak. silakan masing-masing beramal sesuai dengan pedomannya. ada orang yang menambahkan kata “sayyidina” kalau menyebut nama Nabi saw. Misalnya. “Ya Rasulullah bagaimana cara kami bersalawat kepadamu?" Nabi saw. namun ada juga yang tidak. Ibnu Ma’ud r. Mengenai hadits yang berbunyi: “Jangan kamu membaca sayyidina di dalam shalat. sebab prinsip ibadah khassah adalah mengikuti sebagaimana dicontohkan Nabi saw. saat membaca shalawat dalam tahiyyat. Jilid II hal. shaum. bersabda. al-Bukhari. tentu hal seperti ini tidak perlu Anda lakukan.com/mapi/index. Sindy. I/214).

yang terhormat.malang/cgibin/content. bukan yaiyyul ‘ain sedang kalimat Sayyid itu aslinya saiwid ‘ala wazni Fa’yil dari Sa’da-Yasudu. berdasar: ُ ‫سوّد َ .masterwebnet. bagaimana kami membaca sholawat atas paduka? Rasulullah menjawab. ‫إ ِن ي َسك ُن الساب ِقُ من واوٍ وَيا *وات ّصل َ وَمن عُروْض عَرِيا *فَياءا الواو‬ ً َ َ َ ّ َ َ َ َ ُ ْ ِ َ ْ ِ ِ ْ ْ ٍ . Apakah saudara juga akan berkata bahwa Tusayyidu itu asalnya Tusawwidu? Kemudian sekaligus wawu dua diganti dengan ya’ dua? Jika demikian apakah dasarnya? Baiklah! Andaikata hadits itu shohih. dan Inqiyad asalnya Inqiwad. itu juga tidak melarang orang membaca Sayyidina.id. tidak kami maksudkan mempertuan.ي ُسي ّد‬ َ َ Jadi termasuk fi’il yang wawiyyul ‘ain. itu dalam bahasa Arab (Jawa) bendoro? Tidak selamanya kalimat sayyidina itu mempunyai arti tuan itu bendoro. akan tetapi sekedar menyesuaikan dengan kedudukan Nabi sebagai Sayyidu Waladi Adam. Wawu (‫ )و‬diganti dengan Ya’ (‫ )ي‬kemudian ya’ awal di-idghomkan pada ya’ tatsniyah. pemimpin bahkan ada yang artinya suami. kemudian wawu diganti dengan ya’. Kami membaca "sayyidina" itu. tapi juga yang artinya: yang mulia.29.or. seperti qiyam asalnya Qiwam.com/2004/10/ 6 . sunahkah tambahan itu? Fathul Mu’in hanya menerangkan: ‫ل َب َأ ْس ب ِزِياد َةِ سي ّدِنا قَب ْل محمد‬ َ َ َ ّ َ ُ َ َ Tidak ada bahayanya dengan tambahan kalimat sayyidina sebelum kalimat Muhammad. bacalah “Allahumma Sholli ‘Ala Muhammad Wa ‘Ala Aali Muhammad” tetapi di dalam keterangan ahli taqlid selalu digunakan tambahan Sayyidina.single Pada waktu Rasululah ditanya. Bacalah ayat 55 surat Yusuf. yang ada di dalam lughoh itu sawwadayusawwidu. berdasarkan: Lihat al-Khulashoh bab Ibdal.‫اقْل ِب َن مد ْغَما‬ َ ُ ّ ّ ُ ْ َ ‫ذا أ َي ْضا روَوا في مصد َرِ المعْت َل عَي ْنا‬ ً ِ ْ َ ً ْ َ .blogsome.ي ُسوّد‬ َ َ Adapun masdarnya siyadatan itu asalnya juga siwadatan.com/ppssnh. Bukankah kalimat sayyidu itu artinya tuan.Sunahkah tambahan Sayyidina dalam solawat? http://pesantren. Sebab arti harfiahnya (letterlijk) adalah ”Jangan engkau mempertuan aku di dalam sholat”. dan benar Tusayyidu itu asalnya Tusawwidu. ُ ‫سي ّد َ . Adakah pada saudara dalil yang melarang tambahan sayyidina? ‫ل َ ت َُسوّد ُنى فى الصل َة‬ ِ َ ِ ّ ِ Bukankah hadits itu melarang membaca sayyidina di dalam sholat? Di manakah saudara dapat hadits itu? Saya tanyakan ini sebab sayyada yusayyidu di dalam lughoh tidak atau belum pernah saya menjumpainya.‫وَأ َل ْفيا سي ّد َها ل َدى الباب‬ َ َ َ َ ِ َ ْ َ http://sn78.cgi/artikel/bisri_mustofa_menjawab/07-lafalsayyidina.

Imam Syafie membenci azan 2 kali di hari Jumaat. Secara syara’. Bagi yg tidak memahami erti sebenar bid’ah. jld. bahkan merupakan amalan yg berpegang kpd mazhab Syafie. atau salah satu daripadanya. 105] 7 . buku ini merupakan satu permulaan yg baik yg akan memberi kesedaran kpd kita bahawa setiap ibadah atau amalan kita memerlukan ia mempunyai dalil (suruhan atau larangan) yg bersumberkan daripada Al-Quran dan Hadith Nabi (saw) yg sahih. sehingga sering mengganggu jamaah yg solat munfarid atau solat sunat. Penulis: Rasul Dahri Terbitan: Jahabersa Sdn. Setiap amal ibadah yg masih berunsur atau masih terlibat dgn kelima-lima kalimah di atas. [Lihat Al-Umm. ia membawa erti: Mencipta (mengada-adakan atau mereka-reka) sesuatu (amal) yg sama sekali tidak ada contohnya pd zaman Nabi (saw) atau tiada dalilnya dari syara’. ia adalah sesuatu yg tidak terdapat dalil drpd Nabi (saw) mahupun sesuatu yg terdapat di dalam kitab-kitab Imam Syafie.Menukar-ganti v . 195] 3. tetapi rata-rata para pengikut mazhab Syafie bukan saja menguatkan suara tetapi menggunakan pembesar suara utk menambahkan kebisingan dan hingar-bingar di dlm masjid.Mereka-reka atau rekaan. hlm. 1.” [Rujuk Al-Umm. hlm. Malah Imam Syafie lebih menggalakkan para makmum berzikir sendirisendiri. Antara amalan tersebut adalah: 1. dan tidak dengan mengikut apa saja yg diajarkan oleh ibu bapa kita sejak kecil. 127] 2. bukan secara berjamaah. Perkataan Dan Perbuatan Yg Se-erti Dgn Bid’ah atau Dianggap Bid’ah. Ia boleh dinilai melalui maksud yg terkandung dlm salah satu dr kalimah-kalimah di bawah: i . 1. semasa hendak ruku’ dan bangun dari ruku’ dan katanya: “Dan kita tidak diperintahkan mengangkat tangan selain yg tersebut. Harun Din yg mempertahankan kenyataan bahawa beberapa amalan ibadah yg terdapat di dlm masyarakat adalah sebahagian drpd anjuran Islam. Dalam keadaan masyarakat sekarang yg telah saban hari dihidangkan dengan puluhan hadith yg didakwa sebagai hadith Nabi (saw). 2. Bhd. Mungkin antara kita sudahpun biasa mendengar perkataan ‘bid’ah’ disebut atau terbaca di mana-mana.Sesuatu yg baru (mendatangkan yg baru.Tajuk Buku: Salah Faham Dr. 3. Namun jika kita periksa kembali amalan tersebut. Amaran terhadap bahaya amalan bid’ah telah lama dijelaskan oleh Rasulullah (saw) dlm banyak hadis. Harun Din Dalam Persoalan Bid’ah & Percanggahannya.Menyembunyikan atau menyorokkan. dan beliau memilih azan sekali di hari Jumaat sehingga beliau menjelaskan: “Maka urusan agama (perlaksanaan azan) sebagaimana di zaman Nabi (saw) lebih aku sukai. Harun Din dalam pita rakaman beliau yg bertajuk “Persoalan Bid’ah dan Salah Faham Masyarakat Terhadapnya”. Penulis buku tersebut (Rasul Dahri) telah memberi beberapa contoh sebagai pembuktian terhadap Dr. bahkan ulama’ spt empat Imam mazhab terbesar Islam banyak menegaskan ancaman bid’ah dlm kitab-kitab muktabar karangan mereka. Imam Syafie mengharamkan berzikir dgn cara mengangkat suara selepas menunaikan solat fardu. Secara bahasa (lughah) ia bermaksud: Setiap sesuatu (perbuatan atau pekerjaan) yg dicipta (diadaadakan) dengan tiada contoh sebelumnya.” [Ibid.Mengubah-suai iv . jika tidak ada dalil (hujjah) atau keizinan dari syara’ (Al-Quran dan Al-Hadith) utk melakukannya. sesuatu yg diada-adakan atau menokok tambah) iii . secara terperinci ia mempunyai beberapa takrifan: 1. Buku ini diterbitkan bertitik-tolak dari kekeliruan masyarakat yg ditimbulkan oleh Dr. iaitu semasa takbiratulihram. ii . maka amalan tersebut dinamakan ibadah yg bid’ah. Imam Syafie mewajibkan mengangkat tangan di waktu solat hanya di 3 tempat. jld. hlm.

Sesiapa di antara kamu yg mengalami zaman seperti itu. Kerana barangsiapa yg masih ada di antara kamu selepas peninggalanku nescaya akan melihat ikhtilaf (perselisihan) yg banyak. para sahabat. Hadith sahih] Marilah kita periksa semula. Tetapi pernahkah kita bertanya. Maka jauhkanlah diri kamu dari perkara-perkara yg diada-adakan (dicipta. akhirnya mereka melanggar fatwa Imam Syafie! Satu perkara lagi yg ditekankan di dalam buku tersebut adalah amalan membaca ‘Sayyidina’ semasa berselawat. Demi Allah. patuh. wahai anak tuan kami (ya abna sayyidana). Abu Daud (3911). Malah ada larangan daripada Nabi (saw) kerana perbuatan serupa itu boleh membawa kepada ‘ghulu’ (melampau-lampau) sebagaimana larangan Nabi (saw): “Dari Anas bin Malik. dan anak orang baik kami! (ya abna khairana)” Maka bersabda Rasulullah (saw):”Wahai manusia! Hendaklah kamu jaga kata-kata kamu. hamba Allah dan utusanNya. Peganglah sunnah itu erat-erat. maka pada masa ini ia juga tidak boleh dianggap sbg agama.” Jika terdapat ibadah atau ganjaran khusus yg perlu kita ketahui.” [H/R Ahmad (1653). dan Aku hanya meredhai Islam sebagai agamamu. maka dia telah menganggap bahawa Muhammad telah mengkhianati al-Risalah.tetapi pengikut mazhab Syafie kebingungan setelah mendapati hadis sahih menyuruh mengangkat tangan setelah bangun dari tasyahud awal. bagaimana pula dengan amalan membaca selawat di antara solat tarawih? Adakah terdapat nas yg menyokongnya? Mungkinkah amalan ini juga merupakan satu amalan bid’ah yg masih terdapat dlm masyarakat kita? 8 . Musnad. Seperti firmanNya: “Tiadalah Kami terlupa (tertinggal) suatu apapun di dalam Al-Kitab (Al-Quran). Ibn Majah (42)] Berkata Imam Malik (ra): “Sesiapa yg melakukan bid’ah di dlm Islam kemudian disangkanya baik. sudah tentu ia tidak terlepas drpd disebut oleh Allah di dlm Al-Quran dan diingatkan oleh Nabi (saw) dlm hadithnya. masih terdapat banyak amalan-amalan yg kita lakukan yg sebenarnya tidak terdapat nasnya dari Al-Quran dan Al-Hadith. Namun nabi (saw) telah berwasiat agar sentiasa bertakwa. As-Sunnah. wahai tuan kami (ya sayyidana).” (Al-An’am 6:38) Bahkan pada bulan Ramadhan yg mulia ini. kerana telah jelas Allah berfirman: ‘Hari ini Aku telah sempurnakan agama kamu dan Aku cukupkan nikmat kamu. Musnad. jangan sampai kamu diperdayakan oleh syaitan. tabiin atau kalangan salaf as-soleh yg tidak membaca sayyidina semasa berselawat? Apakah kemarahan Nabi sebagaimana yg digambarkan pd hadith di atas lebih kita sukai dari kecintaannya? Nabi Muhammad (saw) telah berpesan bahawa setelah kewafatan baginda akan berlaku berbagai-bagai ikhtilaf (perselisihan) dan berbagai-bagai bid’ah (ciptaan yg baru dlm agama).” [H/R Ahmad (13106). Kita telah mengetahui akan hadith kelebihan tarawih adalah satu hadith yg palsu dan tidak bersumberkan drpd Nabi (saw).’ Maka apa yg tidak dapat dianggap sbg agama pd masa itu (masa Nabi). jgn mengikut atau mengamalkan bid’ah-bid’ah yg tercipta kerana akan menimbulkan ikhtilaf yg banyak. kerana yg demikian itu adalah kesesatan. kerana tidak ada dalil atau suruhan agar berbuat demikian. Sebagaimana sabda baginda: “Aku berwasiat kpd kamu agar bertakwa kpd Allah. direka-reka iaitu bid’ah). sesungguhnya seorang lelaki berkata:”Wahai Muhammad. mendengar. kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Turmizi (2600). kembali kpd sunnah dan berpegang kepadanya. mendengar dan mentaati (pemimpin) sekalipun dari hamba Habsyi. aku tidak suka kamu mengangkat kedudukan aku lebih dari yg telah Allah ‘Azza wa Jalla mengangkat untuk aku. aku adalah Muhammad bin Abdullah. maka hendaklah berpegang teguh kpd sunnahku dan sunnah para Khulafa arRasyidin. adakah antara selawat (luar atau dlm solat) kita kpd Nabi (saw) betul seperti apa yg telah diajar oleh baginda (saw)? Apakah kita membaca sayyidina lebih baik dari Nabi (saw). Ulama ahli Sunnah Wal-Jamaah atau salaf tidak menggemari menambah sayyidiina semasa berselawat.

sambil memberi contoh-contoh seperti membaca usalli ketika niat solat. biarlah dibuka oleh orang-orang tertentu jua.com/2007/02/09/1001-kemusykilan-11/ Isu bidaah dalam masyarakat Islam SOALAN: Saya seorang pelajar sedang menuntut di sebuah institusi pengajian tinggi di Kuala Lumpur. talkin selepas pengkebumian mayat. yang berkelayakan. sedangkan kumpulan lawan pula salah dan tidak berkemungkinan betul sama sekali. Masing-masing mempunyai pendapat dan pengikut setia yang seolah-olah diri dan puaknya sahaja yang betul dan tidak berkemungkinan salah. hujah dan alasan.Firman Allah lagi: “Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. kenduri kematian. Johor. Amalan itu menurutnya sunat dan tidak bertentangan dengan sunah nabi. kerana masalah itu dibincangkan secara terbuka di hadapan orang awam. mengapa perbezaan pendapat ini berlaku. 9 . beramanah dan tahu menilai harga pemikiran ulama dan perbezaan pendapat mereka dalam masalah-masalah tertentu. Semua amalan ini menurutnya bidaah. Ceramah ini menimbulkan salah faham kepada masyarakat sekitar. tanpa memelihara adab al-ikhtilaf (adab berbeza pendapat). baru-baru ini saya berpeluang mendengar ceramah seorang ustaz. jauh sekali daripada bidaah. apalagi membawa ke neraka. membaca sayyidina dalam tasyahud. Sepatutnya masalah ini tidak dibangkit lagi di tempat-tempat awam secara terbuka. dan setiap kesesatan itu ditempatkan dalam neraka. usalli dan banyak lagi.” (Al-Isra’ 17:36) Marilah kita bersama-sama meneliti dan mengkaji kembali hakikat amalan harian kita di sisi Allah. Beberapa dekad yang lalu.wordpress. seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban. Memang ada hadis riwayat Muslim yang membawa erti: Setiap bidaah itu sesat. Siapa yang benar antara dua kumpulan tersebut? TALIB ABU. nawaitu dan sayyidina tidak boleh diterima sama sekali. Akhirnya lahir dua kumpulan yang digelarkan kaum muda dan kaum tua. malah boleh dianggap sebagai kurang sopan kerana secara tidak langsung pula menuduh pengamalnya sebagai ahli neraka. Isu bidaah dalam masyarakat Islam Oleh: DR. penglihatan dan hati. pernah diperselisihkan pendapat tentang najis anjing. Johor Bahru. kerana ada pula penceramah lain berpendapat sebaliknya. membaca doa qunut dalam solat subuh dan banyak lagi. sesat dan membawa ke neraka terhadap kumpulan lawan yang berbeza pendapat tentang usalli. membaca nawaitu ketika bersuci. Dia menyatakan banyak amalan bidaah berlaku dalam masyarakat Islam di Malaysia. di negeri Kelantan dan Pattani sebagai contoh. Selamat menunaikan ibadah berpandukan Al-Quran dan Al-Hadith yg sahih. Pengalaman yang lalu memperlihatkan kerugiannya lebih besar daripada keuntungan. Soalan saya. biarlah ia tersimpan dalam fail-fail lama sebagai dokumen dan bahan sejarah. Perbezaan pendapat antara ilmuwan dan bijak pandai Islam bukan perkara baru bagi masyarakat Islam di rantau ini. bagaimana kedudukan sebenarnya dari segi dalil. ABDUL HAYEI BIN ABDUL SUKOR http://rampaiseri. Akibatnya lahir puak-puak kecil dalam masyarakat yang dipecah-belahkan oleh orangorang yang embawa fahaman yang berbeza tanpa memelihara adab dan etikanya. Jika perlu. Untuk makluman tuan. Setiap bidaah itu sesat dan setiap kesesatan membawa ke neraka. Sesungguhnya pendengaran. JAWAPAN: Masalah yang dikemukakan di atas termasuk antara masalah khilafiah yang usang dan dibaharui semula dalam negara kita sejak beberapa dekad yang lalu. Anggapan sebagai pengamal bidaah.

qunut solat subuh. Orang yang taksub kepada mazhab tertentu tidak menerima wujudnya banyak mazhab dalam masyarakat. kerana ada fatwa dikeluarkan oleh ulama Syafie bahawa pengikut mazhab Hanafi disamakan tarafnya dengan kafir ahl al-Zimmah (kafir yang tinggal di dalam negara Islam). tiba-tiba kerugian pula dihasilkan. al-Qaradawi dengan bukunya al-Sahwah al-Islamiyah dan lain-lain. mazhab dan kumpulan tertentu bagaikan orang yang terkurung dalam sebuah bilik yang dikelilingi cermin. sepatutnya membawa rahmat serta menjana pemikiran ijtihad yang lebih matang. katanya: “Sejarah mencatatkan permusuhan berlaku di Syam pada akhir abad ke-13 Hijrah antara kumpulankumpulan yang fanatik kepada mazhab. bagaimana bidaah yang dikatakan sesat dalam sabda itu? Apa takrifnya dan adakah hadis itu boleh dipakai pada semua perkara sama ada akidah atau bukan akidah. Perbezaan terkeji menurutnya ialah apabila berlaku disebabkan faktor-faktor berikut: 1. disebabkan Syafie memfatwakan harus seseorang berkata “saya seorang muslim insya-Allah. perbezaan terpuji dan terkeji. Buku-buku ini sangat baik dibaca oleh tokoh-tokoh ilmuwan kita kerana ia ditulis oleh ulama yang berwibawa dan berpengalaman dalam bidang itu. Mereka mendesak pemerintah supaya membahagikan masjid kepada pengikut-pengikut Syafie dan Hanafi. Sesetengah ulama dari mazhab Hanafi berpendapat tidak sah perkahwinan itu kerana wanita itu diragui keimanannya. memadailah jika dikatakan kedua-duanya ada hujah dan dalil tetapi semuanya zanni dan wajar menerima perselisihan. Malang sekali. Seseorang yang memasuki bidang fiqh perbandingan tidak akan berjaya dalam hidupnya sebagai ilmuwan jika disertai dengan nafsu dan rasa besar diri yang tidak terkawal atau taksub kepada mazhab. Dalam ruangan yang terbatas ini penulis tidak berpeluang mengemukakan hujah masing-masing. Pemikir-pemikir Islam mereka telah menulis banyak buku yang berkaitan adab berbeza pendapat seperti Dr. Dr. sedangkan perbuatan itu merupakan gerak-geri yang membatalkan solat. Orang yang taksub kepada diri sendiri. Fikirannya terkunci. Sulaiman al-Asyqar dalam kitabnya Tarikh al-Fiqh yang dipetiknya daripada Syeikh Rashid dalam mukadimah al-Mughni karya Ibn Qudamah. Iraq dan lain-lain sangat menyedari hakikat ini. Cerdik pandai agama boleh membincangkan secara jujur dan ikhlas sesama ulama dan tokoh-tokoh yang berkeahlian sahaja. kumpulan atau jemaah yang dianutinya.” Ada lagi fatwa yang pernah dikeluarkan oleh mufti bermazhab Hanafi menyatakan seorang pengikut mazhab Hanafi tidak sah solat di belakang imam yang menganut mazhab Syafie kerana dia mengangkat tangannya ketika ruku’ dan sujud. Dia tidak berpuas hati jika mazhab-mazhab lain juga sama mengambil tempat. ia tidak nampak selain dirinya. Perbezaan pendapat dalam isu-isu yang membabitkan hukum dan kaedah istinbat (mengeluarkan hukum). Desakan itu pula berpunca daripada fatwa-fatwa liar dikeluarkan oleh ulama-ulama Syafie tentang masalah sama ada harus atau tidak bagi seorang pengikut mazhab Hanafi untuk berkahwin dengan wanita pengikut mazhab Syafie. kumpulan dan mazhabnya sahaja.Tetapi. Menunjuk kebolehan sendiri. Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya membahagikan perbezaan pendapat kepada dua. Negara-negara yang lebih awal menikmati tamadun Islam seperti Mesir. bukannya menambahkan kesengsaraan dan kekusutan fikiran yang tidak berkesudahan. sayyidina dan sebagainya adalah masalah kecil dan tidak perlu disebar kepada orang awam yang rendah pengetahuan agamanya. jika keuntungan sepatutnya diraih daripada perbezaan pendapat itu. Dr. tidak mampu berbincang lebih luas daripada cermin kurungannya sahaja. Taha Jabir al-Alwani dengan bukunya berjudul Adab al-Ikhtilaf. 10 . Penulis tertarik dengan tulisan Dr. supaya semua keterangan antara al-Quran dan hadis dapat diserasikan dan supaya tiada percanggahan berlaku antara al-Quran dan hadis-hadis sahih yang lain. Penulis berpendapat isu-isu usalli. Penulis lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bidaah kufur sahaja yang membawa pengamalnya ke neraka.

mereka akan terkejut besar melihat semua orang dari semua peringkat tanpa silu malu berani bercakap tentang Islam. nescaya beliau mengumpul semua ahli badar (sahabat-sahabat kanan) untuk ditanya masalah itu kepada mereka. iaitu dalam firman-Nya yang bermaksud: Dan apabila dikatakan kepada mereka. mereka dengan tidak segan-segan menjawabnya. . tetapi cita-citanya besar.” Penulis merasakan penting sesuatu masalah dirujuk kepada pakar dalam sesuatu bidang. Tetapi sayang. bukan kerana kebenaran. seorang mencari si jahil untuk dilantik pemimpin. halaman 8). Bid'ah Secara Etimologis dan Terminologis http://www. (Sifat al-Fatwa.php?option=com_content&task=view&id=1080&Itemid=2 11 . 2. dalam sabdanya yang diriwayat Bukhari yang bermaksud: Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu daripada manusia secara terang-terangan. apabila ditanya hal-hal agama. Beliau sering mencemuh belia Islam yang memandang serong terhadap profesion lakonan. Al-Quran al-Karim mengecam golongan yang taksub kepada sesuatu pihak semata-mata kerana pihak itu kumpulannya. semua orang berani bercakap. orang jahil merasa terhina jika tidak dapat menjawab soalan agama yang dikemukakan kepadanya. Penulis pernah membaca sebuah majalah yang menemu ramah seorang pelakon. beliau hanya menjawab enam soalan sahaja. 36 soalan lagi dijawabnya la adri (aku tidak tahu). ikutlah apa yang telah diturunkan Allah.Ada beberapa contoh. Aneh sekali. Kumpulan ini pernah ditunjuk oleh nabi s.(Fath al-bari 1/194). Kurang pengetahuan. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. walaupun kumpulan itu lebih minat berzikir dan beribadat sembahyang daripada berpuasa sunat.a. Mereka lebih suka membuang masa di luar kawasan masjid untuk berbual daripada mendengar ceramah.w. Saya beribadat kepada Allah menerusi lakonan saya. Mereka sanggup memberi fatwa dalam apa jua masalah yang berkaitan atau tidak berkaitan. berani menjawab dengan terus terang atas namanya. Mereka menjawab: Tidak. Imam Malik pernah ditanya kepadanya 38 soalan oleh penduduk Maghrib.com/index. Ditakdirkan imam-imam ini lahir semula pada zaman ini. dalam soal-soal agama. tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati daripada perbuatan nenek moyang kami. amalan adalah ibadat.Penulis juga pernah melihat jemaah di beberapa masjid sekitar Kuala Lumpur. Pelakon itu menyatakan pendapatnya: “Apa yang anda tahu tentang lakonan itu. Apabila ulama semuanya meninggal. salah seorang imam hadis dari kalangan tabi’in berkata: Aku hairan. sedangkan orang alim pula mencari seberapa banyak jalan untuk tidak menjawab kerana bimbang kesilapan berlaku. sesat dan menyesatkan. tetapi mencabutnya dengan menarik pulang ulama. Apakah bidang agama boleh diserah kepada siapa sahaja. Lakonan adalah amalan. Ada jemaah yang dengan sengaja keluar atau tidak bersedia mendengar ceramah agama yang disampaikan oleh penceramahpenceramah yang bukan daripada kumpulannya. ada orang sambil berehat di atas kerusi mewah berani menjawab seberapa banyak soalan yang dikemukakan sedangkan soalan seumpama itu jika ditanya kepada Umar ibn al-Khattab. Al-Sya’bi.pesantrenvirtual.

Umar melihat bahwa sholat tarawih di masjid merupakan bid'ah yang baik.a. "Inilah bid'ah terbaik" masuk kategori bid'ah yang terpuji. melakukan sholat berjamaah di malam hari Ramadhan beberapa hari lalu 12 .a. karena Rasulullah s.a. tapi sesuai dengan perintah agama.w. Stateman Umar bin Khattab r. kemudian dilakukan oleh generasi setelahnya. isu itu telah menyulut perang saudara berdarah antar umat Islam hingga saat ini. tapi implikasi dari label tersebut yang patut kita cermati. Dan bid'ah yang masuk dalam generalitas perintah Allah dan Rasulnya s. Ini juga bid'ah namun masuk dalam ketentuan hadist Nabi s. Mari kita simak sejenak fatwa Syeh Azhar Atiyah Muhammad Saqr yang dikeluarkan pada tahun 1997.w. tidak pernah melakukannya. seperti di Pakistan. maka ia mendapatkan sama dengan orang melakukannya tanpa dikurangi sedikitpun.a. ada 1) bid'ah huda (bid'ah benar sesuai petunjuk) dan ada 2) bid'ah sesat. dikatakan bahwa bid'ah terbagi menjadi dua.w. apakah kondisi seperti itu harus terjadi terus menerus di kalangan umat Islam? Di beberapa negara Muslim. Mari kita renungkan.w. Muslim).a. Yang paling mudah kita baca dari kasus tersebut adalah adanya trend makin maraknya umat Islam saling bermusuhan dan saling mencurigai sesama mereka dengan menggunakan isu bid'ah. maka ia mendapatkan dosa orang yang melakukannya dengan tanpa dikurangi sedikitpun" (H. Dan barangsiapa merintis dalam Islam pekerjaan yang tercela. termasuk pekerjaan yang terpuji secara agama seperti bentuk-bentuk santunan sosial yang baru.a.w. kata itu makin sering kita dengar. maka itulah bid'ah yang dilarang dan sesat.R. Karena itu aliran sesat. makin banyak umat Islam yang menganggap saudaranya sesat karena isu bid'ah dan sebaliknya kita makin prihatin sering mendengar umat Islam yang mengeluh atau menyatakan sakit hati dan bahkan marah-marah karena dirinya dianggap sesat oleh saudaranya seiman. Syeh Atiyah menjelaskan lebih jauh: Dalam kitab "Al-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar" karangan Ibnu Atsir dalam pembahasan "ba da 'a" (asal derivatif kata bid'ah) dan dalam pembahasan hadist Umar r.a. yaitu anggapan sebagian kita bahwa mereka yang melakukan bid'ah adalah aliran sesat. Sudah tak terhitung nyawa yang melayang karena pertikian seperti itu. maka harus dicari jalan untuk memberantasnya atau bahkan menyingkirkannya. diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah oleh Imam Muslim: ‫من سن في السلم سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ول ينقص من أجورهم شيء ومن سن في السلم سنة سيئة فعمممل‬ ‫بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ول ينقص من أوزارهم شيء‬ "Barang siapa merintis dalam Islam pekerjaaan yang baik kemudian dilakukan oleh generasi setelahnya. maka itu termasuk bid'ah yang terpuji dan sesuai petunjuk agama. Kita merasa sedih sekarang ini. makin sering kita ucapkan dan makin sering pula kita gunakan untuk memberi label kepada saudara-saudara kita seiman. Bukan labelnya yang dimasalahkan. Akhirakhir ini.w. masalah menghidupkan malam Ramadhan ": ‫ "نعمت البدعة هذه‬Inilah sebaik-baik bid'ah". Bahwa sebenarnya isu bid'ah yang berkembang di masyarakat Muslim saat ini disebabkan oleh perbedaan memaknai bi'dah apakah secara etimologis (bahasa) atau terminologis (istilah).a.Oleh: Muhammad Niam Salah satu isu besar yang mengancam persatuan umat Islam adalah isu bid'ah. Apa yang tidak pernah dilakukan Rasulullah s. tapi Rasulullah s. Bid'ah yang betentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya s.

R. Para ulama melihat bahwa melestarikan tindakan Umar tesebut. beliau membuat kategori bid'ah ada yang wajib seperti melakukan inovasi pada ilmu-ilmu bahasa Arab dan metode pengajarannya. maka menafsirkan hadist Rasulullah s. Atau semua kegiatan agama yang diciptakan berdampingan dengan ajaran agama.a." Ulama yang menganut metode pendefinisan bid'ah dengan pendekatan etimologis antara lain Izzuddin bin Abdussalam. (H.meninggalkannya dan tidak melakukannya secara kontinyu.a. Umar r. ada yang makruh seperti mewarna-warni masjid dan ada yang halal seperti merekayasa makanan. yaitu ABu Bakar dan Umar".R.w. Golongan pertama mencoba mendefinisikan bid'ah dengan mengambil akar derivatif kata bid'ah yang artinya penciptaan atau inovasi yang sebelumnya belum pernah ada. Pertama yang bertentangan dengan kitab. kemudian ada yang sunnah seperti mendirikan madrasah-madrasah Islam. Imam Syafi'i r. Tanpa mendefinisikan bid'ah secara benar maka kita hanya akan terjerumus pada perbedaan hukum. Demikian juga pada zaman Abu Bakar r. tanpa membedakan antara yang baik dan buruk dan tanpa membedakan antara ibadah dan lainnya. termasuk sunnah karena Rasulullah s. Mengkaji masalah bid'ah memerlukan pendefinisian yang berkembang dan muncul di seputar penggunaan kata bid'ah tersebut.w. Kedua inovasi dalam agama yang baik. Ibnu Majah dll. Kegiatan tersebut emncakup bidang agama dan lainnya. disebut bid'ah. dapat disimpulkan sebagai berikut: Para ulama dalam mendefinisikan bid'ah. tidaklah mudah. Maka semua penciptaan dan inovasi dalam agama yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah s. Perbedaan definisi bisa berpengaruh pada perbedaan hukum yang diterapkan. terdapat dua pendekatan yaitu kelompok pertama menggunakan pendekatan etimologis (bahasa) dan kelompok kedua menggunakan pendekatan terminologis (istilah). Demikian juga mendefinisikan bid'ah yang sesat dan masuk neraka. dan disertai keyakinan bahwa melaksakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari agama. Argumentasi untuk mengatakan demikian karena banyak sekali ditemukan penggunakan kata bid'ah untuk baik dan kadang kala juga digunakan untuk hal tercela. perbedaan pendapat dan bahkan pertikaian.a. hadist dan ijma'.a.) Rasulullah s. inilah yang sesat. sholat Tarawih belum dilaksanakan secara berjamaah. Golongan kedua mendefinisikan bid'ah adalah semua kegiatan baru di dalam agama.a.a. inilah yang tidak tercela. pernah bersabda "Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaurrashiidn setelahku" (H. apalagi memerintahkan umat islam untuk berjamaah di masjid seperti sekarang ini.w. ada yang diharamkan seperti merubah lafadz al-Quran sehingga keluar dari bahasa Arab. Dengan 13 . Dengan pengertian seperti itu.a. berkata: "Inovasi dalam agama ada dua.w. "‫"كل محدثة بدعة‬ yang artinya "setiap baru diciptakan dalam agama adalah bid'ah" harus dengan ketentuan bahwa hal baru tersebut memang bertentangan dengan aturan dasar syariat dan tidak sesuai dengan ajaran hadist. lah yang memulai menganjurkan umat Islam sholat tarawih berjamaah di masjid. Tirmidzi dll). yang diyakini itu bagian dari agama padahal sama sekali bukan dari agama. Sebagian ulama dari golongan ini mengatakan bahwa bid'ah hanya berlaku di bidang ibadah. Dari beberapa literatur Islam yang ada. juga pernah bersabda: "Ikutilah dua orang setelahku.

w. adalah dalam konteks definisi bid'ah di atas.definisi seperti ini.w. dan sebagian ulama yang lain mengatakan bid'ah terjadi di semua sendi kehidupan. maka sesungguhnya ia telah menuduh Muhammad s.w. menambah tangga mimbar sebanyak tiga tingkat. Imam Ghozali dalam Ihya' Ulumuddin (1/248) menegaskan:"Betapa banyak inovasi dalam agama yang baik.t. Setelah itu muncullah kajian-kajian yang makin marak dan gencar dalam mengulas masalah bid'ah. pada saat munculnya polemik dan konflik pemikiran dalam dunia Islam. sebagian ulama melihat itu bid'ah dan sebagian lainnya menganggap itu bukan bid'ah sejauh diisi dengan kegiatan-kegiatan agama yang baik. menyembunyikan risalah. seperti dijelaskan di atas. karena Allah s. (yang bukan termasuk ibadah) dosa atau tidak? Contohnya seperti adzan dua kali waktu sholat Jum'at. sebagaimana dikatakan oleh banyak orang. Isra' Mi'raj.w. Abu Hasan Al-Asy'ari (meninggal tahun 304 H) menulis buku "Alluma' fi alradd 'ala Ahlil Zaighi wal Bida'" (Catatan Singkat untuk menentang para pengikut aliran sesat dan bid'ah). itu termasuk inovasi agama yang dilakukan oleh Umar r.a.a. Merespon polemik pemikiran Islam tersebut. muadzin membaca sholawat dengan suara keras setelah adzan. karena Islam adalah sistem yang komprehensif dan menyeluruh. dalam masalah sholat Tarawih bahwa "itu sebaik-baik bid'ah" adalah bid'ah dalam arti bahasa (etimologis). sesungguhnya tema bid'ah merupakan tema yang cukup rumit dan panjang dalam sejarah pemikiran Islam. Bid'ah yang tercela adalah yang terjadi pada ajaran agama. Pelabelan ahli bid'ah terhadap kelompok Islam tertentu mulai marak dan muncul.a. sunnah. adalah suri tauladan bagi umatnya.w. 14 . Demikian juga masalah peringatan maulid nabi dan peringatan Islam lainnya. ibadah. Ini yang menyebabkan sebagian ulama mengatakan bahwa bid'ah itu hanya terjadi dalam masalah ibadah. Apakah semua pekerjaan Rasulullah s. Akhirnya juga bisa disimpulkan bahwa bid'ah terjad dalam masalah aqidah. dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku. Tahun Baru Hijriyah. Lepas dari kajian bid'ah di atas. membaca "sayyidina" pada saat tahiyat. Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa semua tingkah laku dan pekerjaan Rasulullah s. Golongan ini mengimplementasikan hadist "‫ "كل بدعة ضللة‬yang artinya "setiap bid'ah adalah sesat". adapun urusan dunia dan kehidupan maka manusia lebih tahu urusannya. Adapun bid'ah yang sesat adalah bid'ah yang bertentangan dengan sunnah atau yang mengantarkan kepada merubah ajaran agama. makruh dan mubah. Sebagian ulama menganggap itu semua bid'ah karena tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah dan sebagian lain menganggap itu merupakan inovasi beragama yang diperbolehkan dan baik.. terhadap semua bid'ah yang ada sesuai defisi tersebut.a.a. dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu". telah menegaskan dalam surah al-Maidah:3 yang artinya " Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu. membaca al-Quran dengan suara keras atau memutas kaset Qur'an sebelum sholat Jum'at. dan tidak betentangan dengan ketentuan umum agama Islam. seperti sholat Tarawih berjamaah. meskipun diakui betapa sulitnya membedakan antara urusan agama dan urusan dunia. mencukur jenggot. mu'amalah (perniagaan) dan bahkan akhlaq. dan tingkah lakunya wajib diikuti 100 persen. seperti Nuzulul Qur'an. Demikian juga statemen imam Malik: "Barang siapa melakukan inovasi dalam agama Islam dengan sebuah amalan baru dan menganggapnya itu baik. melakukan sholat dua rakaat sebelum Jum'at. Adapun pernyataan Umar r. Perbedaan para ulama di seputar masalah tersebut terkembali pada perbedaan mereka dalam mengartikan bid'ah itu sendiri. ataukah sebagian itu sunnah untuk diikuti dan sebagian bolah tidak diikuti? Apakah meninggalkan sebagian pekerjaan yang pernah dilakukan Rasulullah s. bersalaman setelah sholat.a. semua bid'ah dalam agama dianggap sesat dan tidak perlu lagi dikategorikan dengan wajib.

tahun 1997. membaca shalawat kepada nabi pada tasyahhud akhir hukumnya sunnah. saya mau tanya tentang hukum membaca shalawat kepada nabi di saat kita sedang duduk tahiyat akhir. Bagaimana Hukumnya? Ust. Sedangkan menurut Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Penjelasan ustadz sangat saya harapkan Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga dengan shalawat kepada keluarga beliau. boleh ditambahkan atau haram hukumnya. atau juga bisa dirunut ke kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 541. Mazhab As-Syafi`iyyah dan Al-Hanabilah menyatakan bahwa shalawat kepada nabi dalam tasyahhud akhir hukumnya wajib. Wallahu a'lam bissowab Muhammad Niam Bahan Bacaan: Fatawa Azhariyah. Fatwa Syah Atiyah Muhammad Saqr. dan lainnya adalah sesat dan rusak. bahwa ajaran agama kita dalam merubah kemungkaran yang disepakati bahwa itu kemungkaran adalah dengan cara yang ramah dan nasehat yang baik. Sedangkan shalawat kepada keluarga beliau SAW hukumnya sunnah menurut AsSyafi`iyah dan hukumnya wajib menurut Al-Hanabilah.htm Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gatot Prasetyo kang_gatot Jawaban Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. apalagi saling menyalahkan dan menganggap sesat. 15 .eramuslim. Mereka yang menganggap dirinya paling benar dan menganggap akidahnya yang paling selamat. Untuk itu kita bisa merujuk pada kitab-kitab fiqih. Tentu merubah kemungkaran yang masih dipertentangkan kemungkarannya juga harus lebih hati-hati dan bijaksana.com/ustadz/dll/6411152408-pakai-sayyidina-dalam-shalawat-bagaimanahukumnya.Yang perlu kita garis bawahi lagi. Pak ustadz. misalnyakitab Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halama 173. tidak seharusnya disikapi dengan bermusuhan dan percekcokan. http://www. H. Permasalahan yang masih menjadi khilafiyah (terjadi perbedaan pendapat) di antara para ulama. Pakai Sayyidina dalam Shalawat. hendaklah ia berhati-hati karena jangan-jangan dirinya telah terancam kerusakan dan telah dihinggapi oleh teologi permusuhan. Apakah shalawat itu hukumnya wajib ataukah sunnah? Kemudian juga tentang penambahan kata 'sayyidina' dalam shalawat itu. Ahmad Sarwat. Lc.

kamaa barakta `ala Ibrahim wa `ala aali Ibrahim. Jadi lebih utama digunakan daripada ditinggalkan. tidak boleh ditambahi sendiri. Muslim dan Ahmad) Ya Allah. ternyata para ulama di masa lalu telah berbeda pendapat. Lc. kamaa shallaita `ala Ibrahim wa `ala aali Ibrahim. nyaris hari ini tidak ada lagi sosok seperti mereka. Tidak perlu kita sampai meneriakkan pendapat yang berbeda dengan pendapat kita sebagai tukang bid'ah. 16 . wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahmad Sarwat. Landasan yang mereka kemukakanadalah bahwa penambahan kabar atas apa yang sesungguhnya memang ada merupakan bagian dari suluk (adab) kepada Rasulullah SAW. melainkan hanya masalah kecil. bukan berarti kita harus mencaci maki orang yang mengikuti pendapat itu sekarang ini. Lagi pula. Demikianlah. Masalah Penggunaan Lafaz 'Sayyidina' Di dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar jilid 1 halaman 479. Sebab merekahanya mengikuti fatwa para ulama yang mereka yakini kebenarannya. (lihat kitab Asna AlMathalib fi Ahaditsi Mukhtalaf Al-Marathib karya Al-Hut Al-Bairuti halaman 253). adalah hadits maudhu` (palsu) dan dusta. sebagaimana shalawat-Mu kepada Ibrahim dan kepada keluarganya. Kalau pun kita tidak setuju dengan salah satu pendapat mereka. Meski tidak ada di dalam hadits yang menyebutkan hal itu. perbedaan ini bukan perbedaan dari segi aqidah yang merusak iman. atau hanya berupa cabang-cabang agama. kita tidak mungkin menghinanya begitu saja. sampaikanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarganya. Wallahu a'lam bishshawab. Berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana barakahMu kepada Ibrahim dan keluarganya.(HR. Namun bila tidak ada kata tersebut. Adapun lafaz shalawat kepada nabi dalam tasyahud akhir seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah: ‫اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم‬ ‫وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد‬ Allahumma Shalli `ala Muhammad wa `ala aali Muhammad. umumnya tidak membolehkan penambahan lafadz [sayyidina]. Innaka hamidun majid. kitab Hasyiyah Al-Bajuri jilid 1 halaman 162 dan kitab Syarhu Al-Hadhramiyah halaman 253 disebutkan bahwa Al-Hanafiyah dan As-Syafi`iyah menyunnahkan penggunaan kata [sayyidina] saat mengucapkan shalawat kepada nabi SAW (shalawat Ibrahimiyah). Adab yang baik adalah kita menghargai dan mengormati hasil ijtihad itu. harus diikuti. Wa baarik `ala `ala Muhammad wa `ala aali Muhammad. Dan tentunya juga menghargai mereka yang menggunakan fatwa itu di masa sekarang ini. Dan selama fatwa itu lahir dari ijtihad para ulama sekaliber fuqaha mazhab. khususnya di dalam shalat. Adapun selain mereka. Bila ada kata [sayyidina] di dalam hadits.`Janganlah kamu memanggilku dengan sebuatan sayyidina di dalam shalat`. Padahal dari segi kedalaman ilmu. Sesungguhnya Engkah Maha Terpuji dan Maha Agung. Sedangkan hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata.Keterangan ini juga bisa kita lihat pada kitab Ad-Dur Al-Mukhtar jilid 1 halaman 478 dan kitab Asy-Syarhu Ash-Shaghir jilid 1 halaman 319. Bukhari. sebab mereka berpedoman bahwa lafadz bacaan shalat itu harus sesuai dengan petunjuk hadits-hadits nabawi.

Taqi Uthmani. Kitab al-Zuhd Wa al-Riqaq. meminta supaya dibawakan pelepah tamar kemudian baginda membelahnya kepada dua lalu meletakkannya pada setiap kubur itu.w. 6. (Sila rujuk al-Kasymiri. Kemudian baginda bersabda: “benar sekali. Kitab al-Taharah. bersabda: “mereka berdua itu diseksa. Kitab al-Wudhu` Bab Min al-Kabair An La Yastatir Min Baulih. 553) bukan menghadiahkan pahala kepada mayat di dalamnya. Tidaklah mereka berdua itu diseksa kerana perkara yang besar. Di dalam satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Jabir. Satunya. baginda menyuruh sahabat mengambil pelepah tamar kemudian dipacakkan di atas dua kuburan itu sebagai syafaat baginda untuk umatnya. jil. Dengan rasa belas kasihan. 1 hal. Faidh al-Bari ‘Ala Sahih alBukhari. kedua-duanya mempunyai ‘illah hukum atau sebab hukum yang sama. ) (Muslim. 17 .w.” (Muslim.a.” Kemudian Rasulullah s. Bab al-Istibra` Min al-Baul. bersama para sahabat melalui dekat dua kuburan lalu Allah s. hal. ّ َ ّ ‫ع َن اب ْن ع َباس قال مر الن ّب ِي صلى الل ّه ع َل َي ْهِ وَسل ّم ب ِحائ ِط من حيطان ال ْمدين َةِ أ َو‬ ِ َ َ َ َ ُ ْ ِ َ ِ ْ ِ ٍ ّ َ َ َ ٍ ّ ِ ْ ّ ‫مك ّة فَسمعَ صوْت إ ِن ْسان َي ْن ي ُعَذ ّبان في قُبورِه ِما فَقال الن ّب ِي صلى الل ّه ع َل َي ْهِ وَسل‬ ّ َ ّ َ َ ‫َم‬ َ َ ِ ِ َ ِ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ‫يعذ ّبان وما يعذ ّبان في ك َبي ِر ث ُم قال بلى كان أ‬ َ َ ََ َ َ ّ ٍ ِ ‫َ َ حد ُهُما ل ي َست َت ِر من ب َوْل ِهِ وَكان الخر‬ ِ ِ َ َُ َ َ ِ َ َُ َ ُ َ ْ َ َ ْ ِ ُ ْ َ َ ‫ي َمشي بالن ّميمةِ ث ُم د َعا ب ِجريد َةٍ فَك َسرها ك ِسرت َي ْن فَوَضعَ ع‬ ّ ً‫َ لى ك ُل قَب ْرٍ من ْهُما ك ِسرة‬ َ َ َ ِ ْ َ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ َ َ ّ ِ َ ْ َ ‫فَقيل ل َه يا رسول الل ّه ل ِم فَعل ْت هَذا قال ل َعل ّه أ َن يخفف ع َنهما ما ل َم تيبسا أ‬ َ ِ ‫ْ َ ْ َ َ وْ إ‬ َ ُ َ َ ُ َ ِ ‫لى‬ َ َ ُْ َ ّ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ِ ‫أ َن ي َي ْب َسا‬ ْ َ “Daripada Ibn Abbas katanya. Bab alDalil ‘Ala Najasah al-Baul.a. Muslim. meletakkan ranting di atas kubur iaitu sebagai syafaat dan doanya (Al-Qurtubi.w.w. bersabda” “Sesungguhnya aku lalu dekat dua buah kubur yang diseksa maka aku mahu ia diberikankan syafaatku agar dihindarkan daripada kedua-duanya selagi dua ranting itu tidak kering. al-Mufhim Li Asykala Min Talkhis Sahih Muslim. melalui dekat salah sebuah kebun di Madinah atau Mekah lalu baginda terdengar suara dua orang yang diseksa di dalam kubur mereka. Apa yang jelas ialah baginda memohon ampun bagi pihak penghuninya. Muslim dan lain-lain.w.” (Sahih al-Bukhari. 311. no: 3013) Hadis ini jelas menunjukkan sebab Rasulullah s. mewahyukan kepada baginda tentang keadaan kedua-duanya yang sedang diazab. Rasulullah s. Imam Muslim meriwayatkan: ‫قال إ ِني مررت ب ِقب ْري ْن ي ُعَذ ّبان فَأ َحب َب ْت ب ِشفاع َتي أ َن ي ُرفّه ع َن ْهُما ما دام ال ْغُصنان‬ ِ َ َ ّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ِ َ ْ ِ َ ِ َ َ ُ ْ َ َ ‫رط ْب َي ْن‬ َ ِ Rasulullah s.a.a.a. iaitu hadis baginda memacakkan pelepah tamar di atas dua buah kubur. salah seorang daripada mereka tidak menjaga kebersihan daripada air kencingnya dan seorang lagi sering mengacum.w.t. Rasulullah s. Baginda ditanya.) Hadis ini menerangkan Rasulullah s. 525. 1.w. Bab Hadith Jabir al-Tawil Wa Qissah Abi alYasar.a. hal. Baginda memberitahu kepada umatnya sebagai membari amaran dan peringatan tentang kedua-dua bentuk kesalahan ini. Kitab al-Taharah. jil. Abu Daud. jil.) Sama ada peristiwa ini adalah sama dengan peristiwa hadis Ibn Abbas atau tidak. Takmilah Fath al-Mulhim Bi Syarh Muslim. kerana tidak menjaga kebersihan semasa buang air dan satu lagi kerana mengadu domba dan mencetuskan permusuhan.TIADA KAITAN ANTARA HADIS PELEPAH TAMAR DAN KONSEP MENGHADIAHKAN PAHALA KEPADA SI MATI Oleh: Muhammad Hanief Awang Yahaya Sesetengah ulama berhujah bahawa bacaan al-Qur`an dan pahalanya sampai kepada si mati berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Wahai Rasulullah! Mengapa tuan berbuat demikian? Baginda menjawab: “Semoga itu akan meringankan daripada mereka berdua selagi ia tidak kering atau sehinggalah ia kering.

menjadikan pelepah tamar basah yang bertasbih sebagai asas qiyas untuk memacak ranting pokok. ّ ٍ ْ َ ْ ِ ْ ‫ت ُسب ّح ل َه السموات السب ْعُ وال َرض وَمن فيهِن وَإ ِن من شيء إ ِل ي ُسب ّح ب ِحمد ِهِ وَل َك ِن‬ ّ ْ َ ُ َ ُ َ َ ّ ُ ُ َ ْ ّ ِ ْ َ ُ ْ ْ َ ‫ل ت َفقهون ت َسبيحهُم إ ِن ّه كان حليما غ َفورا‬ ً ِ َ َ َ ُ ْ َ ِ ْ َ ُ َ ْ َ ً ُ 18 . Oleh kerana itu. (Muhammad bin ‘Ali.” (Ma’alim al-Sunan. hal. Mereka yang mengqiyaskan bacaan al-Qur`an dapat memberikan pahala kepada si mati menggunakan qiyas ini dengan alasan bacaan al-Qur`an itu lebih mulia dari tasbih daripada pelepah tamar itu. 93. Apabila mereka merasakan kesegaran pelepah tamar dan bunga itu tidak berpanjangan lalu mereka menanam pokok bunga di atas kubur serta menghias pula dengan anak-anak batu. jil. Disedari ataupun tidak.a.w. Sekiranya perkara ini dapat dijadikan ‘illah pasti semua mayat yang dikebumikan di bawan rimbunan pokok atau dipenuhi dengan batu-batu akan memperolehi faedah yang besar kerana semua itu tetap terus berzikir untuknya walaupun dia tidak beriman dan tidak pernah beramal soleh. Tujuannya tidak lain kerana menyangka semuanya itu akan memberi manfaat kepada si mati.w. 1.) Oleh kerana itu. dan doa baginda supaya diringankan azab daripada mereka berdua. (Syabbir Ahmad ‘Uthmani. mereka telah menyerupai amalan Kristian dalam upacara kematian mereka! Selain itu. menabur bunga dan meletakkan batu-batu di atas kubur adalah kesimpulan hukum yang tidak menepati prinsipnya kerana tidak memenuhi syarat ‘illah dan berlaku qiyas ma’a al-Fariq (qiyas dua perkara yang tidak serupa). Jauh sekali untuk dikatakan sebagai menyampaikan pahala kepada si mati. Sedangkan pelepah tamar yang diletakkan oleh Rasulullah s. ia tidak memenuhi syarat ‘illah hukum. Ini menunjukkan bahawa perbuatan ini khusus kepada baginda sebagai doa dan syafaat nabi untuk umatnya.a. seorang ulama hadis yang terkenal ketika menghuraikan hadis ini di dalam kitabnya Ma’alim al-Sunan Syarh Sunan Abi Daud menyebutkan: “Kata-kata Rasulullah s.w. hal. Padahal hanya iman dan amal sahaja yang berguna. Untuk mengatakan kelembapan atau segarnya dahan atau pelepah tamar itu sebagai sebab ringan azab. orang ramai meletakkan bunga-bunga di atas kubur serta menyirami dengan air mawar. yakni kedua-duanya itu sedang diazab dalam kubur. Orang ramai di kebanyakan negeri menghamparkan daun tamar di atas kubur-kubur dan saya berpendapat bahawa perbuatan mereka itu tidak mempunyai satu dalilpun.a. baginda tidak melakukannya kecuali untuk dua kubur ini sahaja. hal. jil.a. jil. mengkhususkan benda hidup sahaja bertasbih adalah tidak tepat kerana segala yang ada di langit dan di bumi. adalah sesuatu yang tidak jelas dan tidak konsisten. Tentu sekali tidak ada yang berpendapat demikian. Menyalahgunakan kaedah qiyas dan meluaskan pemakaiannya dalam masalah ini tidak akan memberikan apa-apa manfaat melainkan hanya menimbulkan pelbagai jenis bid’ah dan khurafat dalam masyarakat. Zakhirah al-‘Uqba Fi Syarh al-Mujtaba. semuanya bertasbih dan menyebut-nyebut nama Allah sama ada ianya lembab atau kering. 3.Peristiwa ini adalah peristiwa khusus yang tidak boleh hendak diqiyaskan kerana hikmatnya dan sebabnya tidak dapat difikirkan kerana berkait dengan doa Rasulullah s. Atas alasan qiyas. 515) Al-Khattabi. 18) Nukilan daripada al-Khattabi menegaskan bahawa dalam masalah ini tidak boleh dilakukan sebarang qiyas. 1. “semoga ia meringankan untuk mereka berdua” itu adalah dari sudut memperolehi keberkatan daripada kesan Rasulullah s. Fath al-Mulhim Bi Syarh Muslim.w. dan tambahan pula ia adalah perkara ghaib. Wa Allah A’lam. Dengan itu. Seolah-olah baginda menjadikan tempoh lembabnya pelepah itu sebagai had kepada doa keringanan azab itu daripada mereka berdua bukan kerana pelepah yang basah itu mempunyai makna yang tidak terdapat pada pelepah yang kering. merupakan doa dan syafa’at baginda bukan kerana sifat lembab dan basah yang ada padanya. Perbuatan sahabat bertanya menunjukkan bahawa ini tidak pernah dilakukan sebelum ini dan tidak pula diperintahkan supaya diikuti oleh para sahabat.

” (Usul al-Sunnah Li Radd al-Bid`ah. hal.a. Imam al-Bukhari yang menukilkan athar Buraidah menyebutkannya di dalam tajuk hadis kemudian mengemukakan athar daripada Ibn ‘Umar bahawa beliau melihat sebuah khemah di atas kubur ‘Abdul Rahman bin Abu Bakar al-Siddiq lalu memerintahkan supaya ianya dicabut dan berkata: “Sebenarnya yang melindunginya adalah amalannya.Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya.a.w. Mengapa Rasulullah s. 1.a. Begitu juga lafaz qarni (kurunku) bermaksud perkara yang tersebar di kurun tersebut. segala makhluk yang bertasbih tidak ada kaitan dengan manusia yang telah meninggal dunia.w. sebagai umat Rasulullah s. kita mengatakan. Ikutan ini dinamakan sebagai ittiba’ suri iaitu mengikuti sunnah secara zahir bukan sunnah yang disyariatkan. akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. 525. Takmilah Fath al-Mulhim Bi Syarh Muslim. dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih Dengan memuji-Nya. memacak pelepah tamar di dua buah kubur itu sedangkan batu-batu. beliau meyakini hanya iman dan amalan soleh sahaja yang dapat menolong seseorang menyelamatkan diri dari azab Allah. maka perbuatan itu sama ada berdasarkan kepada ijtihad peribadi atau hadis yang didengarinya (dan diketahuinya) itu kemudian telah mansukh dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. beliau melakukan ini hanya semata-mata untuk mengikut sunnah Rasulullah s.64) Ketiga. tanah dan pasir yang ada di situ juga bertasbih kepada Allah. 6.” (Al-Bukhari. (Taqi Uthmani. Taysir al-‘Allam Syarh ‘Umdah al-Ahkam. Keempat. lagi Maha Pengampun. Ini kerana tidak ada satupun riwayat yang sahih menyuruh kita menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia dan ia tidak pernah dilakukan oleh generasi sahabat dan tabi’in. jil. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyabar. hukum ini tidak umum dan tidak boleh diqiyaskan kepada kes orang lain. Sesungguhnya ittiba’ atau ikutan yang diperintahkan ialah sahabat dengan lafaz jamak iaitu ashab yang disandarkan kepada kata nama khas yang menunjukkan keumuman yang sebenar.w. Buraidah tidak pernah berniat berbuat demikian untuk melepaskan diri dari azab kubur. Perbuatan Buraidah ini tidak boleh dijadikan hujah kerana alasan-alasan berikut: Pertama. ini adalah pendapat peribadi beliau dalam keadaan sahabat-sahabat yang utama tidak melakukannya dan hanya beliau seorang sahaja. 60) Begitu juga tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawa sahabat-sahabat lain ada melakukannya kecuali yang apa diriwayatkan daripada Buraidah bin al-Husaib bahawa beliau mewasiatkan supaya meletakkan dua pelepah tamar di atas kuburnya. Inilah sebabnya mengapa baginda tidak memacakkan kepada kubur-kubur yang lain. dan semuanya itu bertasbih bagi Allah dan memuji-muji kebesaran-Nya bukannya mengucapkan tasbih untuk orang yang meninggal dunia. kerana sebagai sahabat yang pernah menyertai Bai’ah Ridwan. Sheikh Muhammad Tahir berkata: “Adapun perkara yang berlaku berhubung seorang sahabat secara jarang-jarang atau tidak biasa dan tidak diketahui oleh kebanyakan mereka. Ini bermakna.. kita hanya perlu meminta ampun dan berdoa untuk mayat sebagaimana yang diajarkan oleh baginda dalam hadis-hadis yang lain tanpa perlu melampaui petunjuk baginda. Jawabnya ini adalah syafa’at dan doa baginda. hal. Bab 19 . sentiasa mengucap tasbih bagi Allah. Abdullah Al Bassam. jil. hal.. yakni semua sekali atau keumuman menurut adat iaitu kebanyakan sahabat mana kala yang lain berdiam diri. Kedua. Bahaya paling besar apabila meninggalkan sunnah ialah terjerumusnya kita dalam bid’ah. Kesimpulannya. yang pernah melakukan begitu. Justeru. (al-Isra`: 44) Ayat ini menunjukkan bahawa segala sesuatu itu bertasbih. Kitab al-Jana`iz.

a. 3.a. juz.w. 264) Apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.w.) Dengan ini difahami bahawa al-Bukhari berpendapat tindakan Buraidah itu tidak boleh dijadikan hujah kerana Ibn ‘Umar tidak sependapat dengannya dan beliau seorang sahabat yang cukup mendalam ilmunya tentang sunnah Rasulullah s. Kitab al-‘Ilm. kepada dua kubur merupakan isyarat dan alamat kepada doa dan syafa’at baginda sebagaimana berlaku doa baginda kepada Abu Hurairah supaya mempunyai ingatan yang kuat dengan selendang yang dilipat kemudian diletakkan di dadanya. Bab Hifz al-‘Ilm. Jika diteliti dalam kitab-kitab hadis tentu banyak lagi peristiwa yang sama ditemui. sesungguhnya saya banyak mendengar hadis daripada tuan tetapi saya terlupa. 588) Al-‘Aini menyatakan bahawa tujuan Imam al-Bukhari mengemukakan athar daripada Ibn ‘Umar untuk menyatakan perbuatan Rasulullah s. Lalu saya mendakapkannya dan selepas itu saya tidak melupakan satu hadis pun. bersabda: “Bentangkanlah selendangmu. ‘Umdah al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari.a.” (Al-Bukhari.w.” (Al-Bukhari. memacakkan pelapah tamar adalah khusus dengan kedua-dua kubur itu tidak yang lain. pendapat sahabat yang lebih berilmu dan paling beriltizam dengan sunnah harus diutamakan daripada yang lain. Kitab al-‘Ilm. (Lihat Ibn Hajar. Oleh itu. Bab Mata Yasihhu Sama’ al-Shaghir) Doa yang disertakan ‘sentuhan’ tangan Rasulullah s. ke muka saya dari bekas air ketika saya berumur lima tahun..w. 8. (Al-‘Aini. ّ َ ّ ‫ع َن محمود ِ ب ْن الربيع قال ع َقل ْت من الن ّب ِي صلى الل ّه ع َل َي ْهِ وَسل ّم مجة مجها في‬ ِ َ ّ َ ً ّ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ ِ ُ َ َ َ ِ ِ ّ ِ َ ‫وجهي وأ‬ ‫َ نا اب ْن خمس سنين من د َل ْو‬ َ ْ ِ َ ِ ِ ِ ْ َ ُ ٍ ِ ْ َ Daripada Mahmud bin al-Rubayyi` katanya: “Saya masih lagi ingat semburan Rasulullah s. Rasulullah s. Fath al-Bari Bi Syarh Sahih al-Bukhari. Lalu saya membentangkannya kemudian baginda mencebok dengan tangannya pada selendang itu kemudian bersabda: “Dakapkanlah.) Begitu juga baginda berdoa untuk Mahmud bin al-Rubayyi’ dengan cara berkumur kemudian menghembuskan kumuran itu sebagai keberkatan daripada baginda.al-Jarid ‘Ala al-Qabr. 20 .w. jil.a. hal.a. mempunyai kesan yang sangat mendalam kepada para sahabat dan ini tidak lain menunjukkan perkara ini khusus dengan baginda.w.a. َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ‫ع َن أ َبي هُري ْرة َ قال قُل ْت يا رسول الل ّهِ إ ِني أ َسمعُ من ْك حديثا ك َثيرا أ َن ْساه ُ قال‬ ّ َ ِ ْ ً ِ ً ِ َ َ ِ َ ْ ْ ‫اب ْسط رِداءك فَب َسط‬ ْ ُ َ َ َ ً َ ُ ِ َ َ ُ ‫َ ت ُه قال فَغَرف ب ِي َد َي ْهِ ث ُم قال ضمه فَضممت ُه فَما ن َسيت شي ْئا‬ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ّ ُ َ َ ّ ُ‫ب َعْد َه‬ Daripada Abu Hurairah katanya: “Wahai Rasulullah.

46000 PETALING JAYA.: 1255622376 Amount: RM74. JALAN PJS 2C/11B KAMPUNG MEDAN. BATU 8.O.Funds Transfer to 3rd Party Accounts Status: Successful Transaction Date/Time:02 Jul 2008 16:44:40 Reference No. JALAN KLANG LAMA.50 From Account: 162115922650 WSA To Open 3rd Party Account: 507134776369 3rd Party Email Address : timepcs@gmail. 4. Box is not accepted): NO. Malayan Banking Berhad (3813-k) 1) Recipient Full Name: MOHD ZAURAIDI BIN ZAULKEPLI 2) Shipping Address (P. 3) Contact Number: 014-2286614 21 .com Account Holder Name : SAW KEAN HWA Note: This receipt is computer generated and no signature is required.

50 From Account: 162115922650 WSA To Open 3rd Party Account: 507134776369 3rd Party Email Address : timepcs@gmail.4) From which Bank: MAYBANK 5) Payment Mode: Transfer [from bank MAYBANK] 6) Payment Amount: RM74.com Account Holder Name : SAW KEAN HWA Note: This receipt is computer generated and no signature is required.: 1255622376 Amount: RM74. Malayan Banking Berhad (3813-k) 22 .50 7) Date of Payment: 02 JULAI 2008 8) Time of Payment: 16:44:40 9) Item Purchased ID: 15180124 (<B>Breitling Bentley Chronometer Automatic Watch BRLG1857</B>) Funds Transfer to 3rd Party Accounts Status: Successful Transaction Date/Time:02 Jul 2008 16:44:40 Reference No.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->