P. 1
Sejarah Dan Perjuangan Nabi Muhammad Saw Di

Sejarah Dan Perjuangan Nabi Muhammad Saw Di

|Views: 286|Likes:

More info:

Published by: Fakhih Achmad Pembela Kebenaran on Feb 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2014

pdf

text

original

“ ”

MISI DAN PERJUANGAN NABI MUHAMMAD SAW DI K

NAMA

: AHMAD FAKHIHAN ASSHOLLIH

keimanan masyarakat Makkah menjadi luntur dan berubah menjadi kemusyrikan dengan menyembah patung dan berhala. Jauh sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW.s. Beliau mempunyai kewajiban untuk membina umat yang telah berada dalam kesesatan untuk menuju jalan yang lurus.s. Kedua Rasul ini telahberhasil membina bangsa Arab dan masyarakat makkah menjadi orang yang beriman dan henya menyembah kepada Allah SWT. dan . Dakwah Nabi Muhammad untuk Menyempurnakan Akhlak Manusia Setelah Nabi Miuhammad SAW menerima wahyu. Penampilannya pun sederhana. sampai dewasa Nabi Muhammad sudah dikenal oleh masayarakat Makkah sebagai orang yang mempunyai kepribadian baik. Untuk memperbaiki akhlak. sebenarnya Allah SWT juga telah mengutus nabi Ibrahim a. walaupun pada akhirnya ajaran beliau adalah untuk seluruh umat manusia. remaja. Namun dengan berjalanya waktu.KELAS NO : VII CHE : 02/9053 SMP N 4 WATES TAHUN AJARAN 2010/2011 MISI DAN PERJUANGAN NABI MUHAMMAD SAW DI KOTA MAKKAH A. maka secara resmi beliau telah diangkat menjadi Rasul oleh Allah SWT. dan Nabi Ismail a. berbeda dengan kebanyakan orang saat itu. bahkan akhlaknya juga rusak. Nabi Muhammad SAW sebagai rasul tidak henti-hentinya berusaha memperbaiki akhlak masyarakat yang sudah rusak tersebut. bersahaja. Dakwah Nabi Muhammad SAW dimulai dari wilayah Makkah di jazirah Arab. maka Allah SWT telah mengutus rasul yang memang semenjak kecil dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang sangat mulia akhlaknya. Sejak masih kecil. Bahkan kedua Rasul tersebut juga diperintah Allah SWT untuk membangun Ka’bah di Makkah. Mereka tidak hanya mengalami kerusakan dalam hal aqidah.

berkemauan kuat. dewa Ka’bah yang suci itu akan menurunkan bencana kepada mereka. Semua itu terbawa oleh kodratnya yang selalu lapang dada. dan sulit dipercaya. Ia juga dikenal sebagai orang yang jujur dalam setiap perkataan maupun perbuatan. Tapi ia juga mempunyai tujuan pasti. Semua itu tidak mengurangi pergaulannya dengan penduduk Makkah baik yang kaya maupun yang miskin. pintunya ditinggikan dan diberi atap. Ketika ia berjalan badannya agak condong kedepan. dan ia lebih banyak mendengarkan. membuatorang patuh kepadanya. Bahkan setelah menikah dengan Khadijah ia lebih dihormati di tengah-tengah masyarakat. mereka berada dalam kedudukan yang tinggi dan harta yang cukup.berwibawa. Ia Bijaksana. Dalam kehidupan hari-hari. Bagi orang yang melihatnya tiba-tiba. Perilakunya yang demikian sangat berbeda dengan kebanyakan orang Makkah yang menjadi sombong dan congkak ketika dihormati. Mereka mensyukuri karunia Tuhan yang diberikan kepadanya serta anak dan keturunan yang baik. . sekaligus akan timbul rasa hormat. Seluruh penduduk Makkah memandangnya dengan rasa segan dan hormat. dan tidak pula mengherankan bila Muhammad diberi keleluasaan mengurus hartanya. Bila bicara selalu bersungguhsungguh. Raut mukanya menunjukkan pikirannya yang cerdas. Ka’bah yang tidak beratap itu menjadi sasaran pencuri mengambil barang-barang berharga di dalamnya. Bila ada yang mengajaknya bicara ia mendengarkan dan memperhatikannya tanpa menoleh kepada orang lain. Sebelum itupun masyarakat suku Quraisy memang sudah memikirkannya. Akhirnya Muhammad dan Khadijah menikah menjadi sepasang suami istri yang sangat setia dan memiliki anak-anak yang shalih. dan marah-marah ketika merasa tidak dihormati. Bila ia marah tidak pernah sampai tampak kemarahannya. Muhammad menjalin hubungan baik kepada penduduk Makkah. tajam. hanya antara kedua keningnya tampak sedikit berkeringat. namun ia menjadi semakin rendah hati. Ia juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat hari-hari. Pada saat-saat tertentu juga bercanda dan terkadang tertawa sampai terlihat gerahamnya. Setiap bertemu orang Muhammad selalu tersenyum. Muhammad mendapat kurnia Tuhan dalam perkawinannya dengan Khadijah. Muhammad juga bukan termasuk orang yang suka mengobral perkataan. berkemauan baik dan menghargai orang lain. Sifatnya yang jujur tersebut juga sangat berbeda dengan kebanyakan orang Makkah yang suka berbohong. dan jernih. Khadijah juga membiarkannya menggunakan waktu untuk berpikir dan menuangkan hasil pemikirannya. tapi sungguhpun begitu ia sesekali membuat humor dan bersenda-gurau. Hanya saja masyarakat suku Quraisy merasa takut kalau bangunannya diperkuat. Muhammad bergaul baik dengan masyarakat sekitar. Pada waktu itu masyarakat sedang sibuk karena bencana banjir besar yang turun dari gunung kemudian menimpa dan meretakkan dinding-dinding Ka’bah yang memang sudah rapuh. tegas dan tak pernah ragu-ragu dalam tujuannya. Sepanjang zaman Jahiliyyah keadaan mereka diliputi oleh berbagai macam legenda yang mengancam bagi siapapun yang berani mengadakan sesuatu perubahan terhadap Ka’bah. Sifat-sifat demikian ini berpadu dalam dirinya dan meninggalkan pengaruh yang dalam sekali pada orang-orang yang bergaul dengan dia. dan bagi orang yang terbiasa bergaul dengannya akan timbul rasa cinta kepadanya. Dengan sifatnya yang demikian itu tidak heran bila Khadijah. majikannya menaruh simpati kepadanya. murah hati dan mudah bergaul. membual. Pandangan matanya menunjukkan keteduhan dan kewibawaan. melangkah sigap dan pasti. hal ini disebabkan ia menahan rasa amarah dan tidak mau menampakkannya keluar. Dengan dihormati orang Muhammad tidak menjadi tinggi hati. ia berkata seperlunya. Dengan demikian perbuatan itu dianggap tidak umum.

adalah orang yang tertua di antara mereka. Pada waktu itu di Makkah ada seorang Kopti yang mempunyai keahlian sebagai tukang kayu. Untuk itu mereka mengangkat sumpah bersama. Bertepatan dengan kejadian itu. Quraisy menyelesaikan bangunan Ka’bah sampai setinggi delapanbelas hasta (± 11 meter). Sesudah suku Quraisy mengetahui hal ini." Lalu mereka menceritakan peristiwa itu kepada Muhammad. walaupun masih diliputi rasa takut dan ragu-ragu. Setelah berdoa kepada dewa-dewanya. Lalu Muhammad mengeluarkan batu itu dari kain dan meletakkannya di tempatnya. Setelah melihat keadaan serupa itu ia berkata kepada mereka: "Serahkanlah putusan kamu ini di tangan orang yang pertama sekali memasuki pintu Shafa ini. Keluarga Abdud Dar membawa sebuah baki berisi darah. siapa yang seharusnya mendapat kehormatan meletakkan batu itu pada tempatnya semula. sehingga mereka dapat menyuruh atau melarang orang masuk. Muhammad pun ikut dalam kerja bakti itu. mereka berseru: "Ini al-Amin (orang yang terpercaya) ." Tatkala mereka melihat Muhammad adalah orang pertama memasuki tempat itu. dan ditinggikan dari tanah sedemikian rupa. Setelah kain dibawakan dihamparkannya dan diambilnya batu itu lalu diletakkannya dengan tangannya sendiri. Persetujuan tercapai bahwa diapun akan bekerja dengan mendapat bantuan Baqum. Karena itu lalu diberi nama La’aqatud Dam. Dengan demikian perselisihan itu berakhir dan bencana dapat dihindarkan. "Hendaknya setiap ketua kabilah memegang ujung kain ini. Ia dihormati dan dipatuhi. lalu katanya: "Kemarikan sehelai kain. Iapun mendengarkan dan sudah melihat di mata mereka betapa berkobarnya api permusuhan itu. Tangan mereka dimasukkan ke dalam baki itu guna memperkuat sumpah mereka." Mereka bersama-sama membawa kain tersebut ke tempat batu itu akan diletakkan. yakni ‘jilatan darah. kami dapat menerima keputusannya. Kapal itu kemudian dibelinya. kemudian katanya. mereka pun beramai-ramai merombaknya dan memindahkan batubatu yang ada. Baqum menyetujui permintaan itu.Tetapi sesudah mengalami bencana banjir tindakan demikian itu adalah suatu keharusan. Kemudian al-Walid bin al-Mughira tampil ke depan dengan merasa sedikit takut. maka berangkatlah al-Walid bin alMughira dengan beberapa orang dari Quraisy ke Jeddah menemui Baqum. Sesudah bangunan itu setinggi orang berdiri dan tiba saatnya meletakkan Hajar Aswad yang disucikan di tempatnya semula di sudut timur. Tetapi setelah sampai pagi hari tak terjadi apa-apa. Di dalam Ka’bah itu mereka membuat enam batang tiang dalam dua deretan dan di sudut barat sebelah dalam dipasang sebuah tangga naik sampai ke teras di atas lalu meletakkan Hubal di dalam Ka’bah. kemudian diajaknya berunding supaya sama-sama datang ke Makkah guna membantu mereka membangun Ka’bah kembali." katanya. Keluarga Abdud Dar dan keluarga ‘Adi bersepakat takkan membiarkan kabilah yang manapun campur tangan dalam kehormatan yang besar ini. Sudut-sudut Ka’bah oleh suku Quraisy dibagi empat bagian tiap kabilah mendapat satu sudut yang harus dirombak dan dibangun kembali. Juga di . Ia berpikir sebentar. maka timbullah perselisihan di kalangan Quraisy. Demikian memuncaknya perselisihan itu sehingga hampir saja timbul perang saudara. Sebelum bertindak melakukan perombakan itu mereka masih ragu-ragu dan khawatir akan mendapat bencana.’ Abu Umayyah bin al-Mughira dari Bani Makhzum. kapal milik seorang pedagang Romawi bernama Baqum yang datang dari Mesir terhempas di laut dan pecah. Orang-orang menunggu apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap al-Walid. Sebenarnya Baqum adalah seorang ahli bangunan yang mengetahui masalah perdagangan. ia mulai merombak bagian sudut selatan.

Malaikatpun pergi. Berhala-berhala yang tidak berguna. Mereka yang menyembah tuhan selain Allah mereka itulah menghuni neraka. setelah kata-kata itu terpateri dalam kalbunya. dan keputusannya mengambil batu dan diletakkan di atas kain lalu mengambilnya dari kain dan diletakkan di tempatnya dalam Ka’bah. Apa yang disajikan sebagai kurban-kurban untuk tuhan-tuhan mereka itu. sehingga lupa ia akan dirinya. Dan Tuhanmu Maha Pemurah. Ia tekun dalam merenung dan beribadah.tempat itu diletakkan barang-barang berharga lainnya. tak pernah menciptakan seekor lalat sekalipun. Sepanjang bulan Ramadan tiap tahun Muhammad pergi ke sana dan berdiam di tempat itu. Ia merenung untuk mencari jawaban mengenai perilaku masyarakat dalam masalah-masalah hidup. Bacalah. waktu itu Muhammad berusia 40 tahun beliau menerima wahyu yang pertama. jauh dari kebenaran. Sebab. Ia merasa seolah malaikat itu mencekiknya. "Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat atompun akan dilihatNya. tak ada tuhan selain Dia. atau akan mendatangkan suatu kebaikan bagi Makkah. tidak menciptakan dan tidak pula mendatangkan rejeki." Seterusnya malaikat itu berkata: "Bacalah! Dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan. Ketika itulah ia percaya bahwa masyarakatnya telah tersesat. betapa besarnya penghargaan mereka kepadanya sebagai orang yang berjiwa besar. Hubal. bukanlah suatu kebenaran. lupa makan. segala yang dilihatnya dalam kehidupan manusia sekitarnya. Demikian kuatnya ia merenung mencari hakikat kebenaran itu. Ia mencari Kebenaran tentang keberadaan Tuhan dan merenungkan keboborokan perilaku sehari-hari masyarakat Arab saat itu." (Qur’an. Di puncak Gunung Hira. Kejadian ini berlangsung saat Muhammad berusia 35 tahun.Keyakinan mereka terhadap keberadaan Tuhan telah rusak karena tunduk kepada khayal berhala-berhala serta kepercayaan-kepercayaan semacamnya. Kebenaran itu ialah Allah Pemelihara semesta alam. ketika itulah datang malaikat membawa sehelai lembaran seraya berkata kepadanya: "Bacalah!" Dengan terkejut Muhammad menjawab: "Saya tak dapat membaca". sehingga dia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ajaran Allah SWT kepada . dan semua patung-patung dan berhala-berhala yang terpancang di dalam dan di sekitar Ka’bah. Setelah menerima wahyu yang pertama itu maka Muhammad menjadi seorang utusan (rasul). kemudian dilepaskan lagi seraya katanya lagi: "Bacalah!" Masih dalam ketakutan akan dicekik lagi Muhammad menjawab: "Apa yang akan saya baca. Kebenaran itu ialah Allah. tempat tinggal dan kediaman yang paling durhaka. Kebenaran itu ialah bahwa manusia dinilai berdasarkan perbuatannya. 99:7-8) Dan bahwa surga itu benar adanya dan neraka juga benar adanya. Pada tahun 611 M. – sejauh dua farsakh sebelah utara Makkah – terletak sebuah gua yang sangat kondusif untuk tempat menyendiri (berkhalwat). Dialah Maha Rahman dan Maha Rahim. yang sebelum dibangun dan diberi beratap menjadi sasaran pencurian. lupa segala yang ada dalam hidup ini. Khalik seluruh alam. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang mengajarkan dengan Pena. menunjukkan betapa tingginya kedudukannya dimata penduduk Makkah. Lata dan ‘Uzza. bukanlah sesuatu yang dapat dibenarkan menurut rasio dan nurani yang jernih. Mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya …" Lalu ia mengucapkan bacaan itu. menjauhkan diri dari segala kesibukan hidup dan keributan manusia. tak dapat memberi perlindungan kepada siapapun yang ditimpa bahaya tidak selayaknya dipuja dan disembah. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat atompun akan dilihatNya pula. Tatkala ia sedang bertahanuth.

Namun kemuliaan manusia terletak pada ketaatannya kepada Allah SWT dan kemuliaan akhlaknya. maka kehadiran Nabi Muhammad saw. juga mengajarkan agar penyelesaian masalah tidak boleh dilakukan dnegan cara kekerasan. baik berupa sikap. namun mereka tidak mampu berbuat apa-apa. saling menghormati. Mereka juga sangat membanggakan harta dan kedudukan. Artinya : “Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan. Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya”. seperti seteguk air saat mereka merasakan dahaga yang sudah sangat lama. Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran yang sangat mulia bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Setelah menjadi rasul. Orang tua harus menyayangi anaknya baik anak itu laki-laki maupun perempuan. Hal ini tercermin dalam tindakan Nabi Muhammad ketika mendamaikan masyarakat Makkah saat akan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. perkataan. (QS Fathir : 10) Nabi Muhammad mengajarkan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari harta. Setelah menjadi rasul. mengajarkan tentang persamaan derajat manusia. maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. maka mereka merasa menjadi mulia. Padahal ketika itu masayarakat Arab sangat menonjolkan keturunan dan sukunya. sebaliknya anak harus menghormati dan berbakti kepada orang tuanya walaupun mereka sudah sangat tua. namun harus dilakukan dengan cara-cara yang damai dan beradab. Semakin banyak harta dan memiliki banyak budak. Nabi Muhammad Sebagai Rahmat bagi Alam Semesta Bagi orang-orang yang merasakan bahwa kehidupan para pembesar dan bangsawan Makkah yang sudah sesat dan keterlaluan. maka sifat-sifat mulia yang dimilikinya tdak hanya dimilikinya sendiri. namun ketika menjadi kaya maka dia harus mengasihi yang miskin dengan cara menyisihkan sebagian hartanya untuk mereka. . dan mengasihi. Padahal perilaku masyarakat Quraisy saat itu seringkali menyengsarakan orang lain. keturunan. Dengan demikian sesungguhnya Nabi Muhammad ditus oleh Allah SWT sebagai rahmat bagi seluruh alam..umat manusia. Nabi Muhammad mengajarkan agar manusia bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhannya. maupun pangkat dan jabatannya dalam masyarakat. mereka semena-mena terhadap orang-orang miskin apalagi terhadap budak-budak mereka. Ketika antar anggota masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya. Terbukti. damai. maka akan menjadi masyarakat yang damai. tenteram dan sejahtera. namun dia harus mengajarkan dan memberi teladan kepada umat manusia untuk berakhlak yang mulia. Betapa beratnya tugas Nabi Muhammad SAW untuk membina manusia agar berakhlak mulia ketika kondisi akhlaknya sudah buruk. saat ini keadaan Masyarakat Makkah dan Madinah menjadi masyarakat yang sangat beradab. maupun perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu diawali dengan ketakwaan mereka kepada Allah dan senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw. keindahan tubuh. Rasulullah bersabda : “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak)” (HR Ahmad). Nabi Muhammad bersabda : Artinya : “Diriwayatkan dari Abi Hurairah. suku. kekuatan. Nabi Muhammad saw. bertengkar bahkan berperang agar sukunya menjadi yang paling terhormat diantara yang lain. menghargai. B. Namun semua itu dilakukan beliau dengan penuh kesabaran dan dengan cara memberi teladan. Mereka sering berselisih. sejahtera dan mengalami kemajuan yang pesat. Orang yang kuat harus mengasihi yang lemah. aman.

yakni orang-orang yang pertama kali masuk Islam. atau bagi bangsa Arab saja. Rasulullah tetap tabah dan sabar. dan selebihnya selama 10 tahun Nabi Muhammad berada di Madinah. Itupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. sikap. bahkan pernah merencanakan akan melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Abdurrahman bin Auf. Dari uraian sejarah di atas dapat diambil pelajaran yang sangat berharga dari cara cara dakwah Rasulullah yang harus diteladani oleh umat islam. Aswad bin Abdi Jaghuts. Upaya tersebut membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. namun nilai-nilai yang dibawanya adalah nilai-nilai universal yang dapat meningkatkan martabat umat manusia sehingga berbeda dengan binatang. Arqam bin Abil Arqam. Zaid bin Haritsah. Thalhah bin Ubaidillah. . waktu itu Nabi selamat dari rencana pembunuhan tersebut. hinaan. Atas pertolongan Allah SWT. maka beliau terlebih dahulu melaksanakanya. orang yang cukup terpandang dan kaya raya. Hal yang sama juga dilakukan kepada orang-orang Quraisy sendiri. Hakam bin Abil Ash. Di antara sahabat yang menyusul masuk Islam antara lain Usman bin Affan. Karena orang-orang tersebut cukup dihormati di kalangan orang-orang Quraisy. Saad bin Abi Waqash. Nabi Muhammad berdakwah dengan keeladanan. Abu Bakar. Ali bin Abi Tholib. Kemudian bisa hijrah ke Madinah. Di antara kerabat dekat yang masuk Islam waktu itu antara lain Khadijah. di rumah salah seorang sahabat yang bernama Al Arqom bin Abil Arqom Al Makhzumi. seorang dermawan yang kaya raya. Bahkan semakin terangterangan dan meluas ke wilayah lain. dengan susah payah dalam berdakwah karena mendapat tantangan dari Kaum Quraisy. tetapi makin hari makin didengar orang sehingga makin banyak pengikutnya. semuanya dari kerabat dekat dan sahabat-sahabat yang lain. Menghadapi sikap Rasulullah tersebut orang-orang Quraisy bertambah marah. Fatimah binti Khatab serta suaminya (Said bin Zaid). Abu Bakar. Dakwah Nabi Muhammad di Makah dilakukan kurang lebih selama 13 tahun. dakwah juga dilakukan dengan perbuatan. Zubair bin Awwam. Ummu Jamil (istri Abu Lahab). hasutan. Rencana tersebut dilakukan menjelang Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah. Abu Jahal. antara lain adalah : 1. Umar ibnu Khatab (sebelum masuk Islam). Jadi. Sebelum beliau menyampaikan sesuatu. agar tidak mengikuti seruan Nabi Muhammad.Nabi tidak hanya diutus untuk penduduk Makkah saja. dakwah pun tetap dijalankan. mendapat reaksi cukup keras dari para pemuka dan tokoh Quraisy. antara lain Abu Lahab (Abdul Uzza). melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Namun. dan penganiayaan secara fisik. Dakwah secara terang-terangan yang dilakukan Nabi Muhammad saw. Kurang lebih tiga tahun ada 39 orang yang menyatakan iman dan Islam. Mereka termasuk “Assabiqunal Awwalun”. Abu Sufyan bin Harb (sebelum masuk Islam). Uqbah bin Abi Muatih.” (Qَ Al Anbiya : 107} S C. dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. dakwah Nabi Muhammad di Makkah dimulai dari sanak keluarga dan kerabat dekat. Reaksi keras yang dilakukan oleh para tokoh Quraisy tersebut antara lain berupa ejekan. Meskipun Nabi Muhammad saw. istri nabi. seorang pemuda yang cukup cerdas dan dihormati. ancaman. Ketika berdakwah di Makkah. Meneladani Dakwah Nabi Muhammad SAW dan Para Sahabat di Makkah Pada mulanya. Dengan masuk Islamnya orang-orang tersebut membawa pengaruh besar pada dakwah nabi sampai masa berikutnya. Khadijah. disamping dakwah dengan lisan. Ali bin Abi Thalib. Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu. tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat begitu besar.

dan menggunakan bahasa yang halus dan lemah lembut serta dengan bahasa yang mudah dipahami. selalu bersama para sahabat-sahabatnya baik dalam keadaan suka maupun duka. Rasulullah saw. SILSILAH NABI MUHAMMAD SAW . dan solidaritas umat Islam yang sangat kuat. 4. tidak pernah memaksakan kehendak. Dengan kata lain. Dalam berdakwah Rasulullah saw. kesatuan. dan memberikan pemahaman secara rasional dan dengan hati yang jernih.2. sabar. memposisikan para pengikutnya sebagai sahabat. dengan demikian terjalin persatuan. dalam berdakwah Rasulullah saw tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan. 3. Rasulullah saw. Mengikuti atau tidak hal itu menjadi hak pribadi masing-masing. Cara seperti ini menimbulkan rasa simpati yang luar biasa. karena di dalam Islam nyata-nyata diterapkan kesetaraan. Disampaikan dengan penuh kehati-hatian. hal ini tercermin dalam sebutan para pengikutnya yakni dengan sebutan ‘sahabat’. Rasulullah saw hanya menyampaikan ajaran dari Allah SWT.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->