P. 1
Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan 2010 Susunan Semula

Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan 2010 Susunan Semula

|Views: 24|Likes:
Published by nawrez

More info:

Published by: nawrez on Feb 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

Agihan Peruntukan Waktu Mengajar Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan Tajuk 1 Pengenalan Kepada Perakaunan 1.

1 Pendedahan kepada Penyata Kewangan 1.2 Sejarah Perakaunan 1.3 Bentuk Organisasi 1.4 Perakaunan dan Simpan Kira 1.5 Persekitaran Perakaunan di Malaysia 1.6 Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan 1.7 Kitaran Perakaunan Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja Dan Akaun Kontra 2.1 Aset 2.2 Liabiliti 2.3 Ekuiti Pemilik 2.4 Hasil 2.5 Belanja 2.6 Akaun Kontra 2.7 Carta Akaun 2.8 Persamaan Perakaunan 2.9 Sistem Catatan Bergu Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat 3.1 Fungsi dan Jenis Dokumen dalam Perniagaan 3.2 Aliran Dokumen antara Pembeli dan Penjual Jurnal Sebagai Buku Catatan Pertama 4.1 Fungsi dan Jenis Jurnal Lejar 5.1 5.2 T4 10 T5 Jumlah Waktu 10

2

24

24

3

8

8

4

12

12

5

32 Fungsi dan Jenis Lejar Akaun Kawalan

32

Tajuk 6 Imbangan Duga 6.1 Fungsi Imbangan Duga 6.2 Hubungan antara Imbangan Duga dan Penyata Kewangan Penyata Kewangan - Milikan Tunggal 7.1 Pelarasan Akaun 7.2 Penutupan Akaun 7.3 Penyata Pendapatan 7.4. Kunci Kira-kira

T4 16

T5

Jumlah Waktu 16

7

56

56

8

Perakaunan Untuk Tunai 8.1 Kawalan Tunai 8.2 Penyata Penyesuaian Bank 8.3 Belanjawan Tunai dan Penyata Varian

18

18

9

Perakaunan Untuk Penggajian 9.1 Dokumen Penggajian 9.2 Kawalan dalam Penggajian 9.3 Pengiraan Gaji 9.4 Kesan Penggajian ke atas Pendapatan

8

8

10 Perkongsian 10.1 Penubuhan Perkongsian 10.2 Ekuiti Pemilik dalam Perkongsian 10.3 Akaun Penamat 10.4 Kunci Kira-kira 10.5 Pembubaran Perkongsian

20

20

11 Syarikat Berhad (Tidak Tersenarai) 11.1 Penubuhan Syarikat Berhad 11.2 Bentuk Modal 11.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat

12

12

Tajuk 12 Akaun Kelab Dan Persatuan 12.1 Penubuhan Kelab dan Persatuan 12.2 Perbandingan Perakaunan Kelab dan Persatuan dengan Perakaunan Entiti Perniagaan 12.3 Yuran 12.4 Penyata Penerimaan dan Pembayaran 12.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 12.6 Kunci Kira-kira

T4

T5 16

Jumlah Waktu 16

13 Rekod Tak Lengkap 13.1 Punca Rekod Tak Lengkap 13.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 13.3 Penentuan Pendapatan 13.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kirakira

16

16

14 Pengenalan Kepada Perakaunan Pengurusan 14.1 Konsep Kos 14.2 Kos Pengeluaran 14.3 Akaun Pengeluaran 14.4 Analisis Kos Volum Untung

20

20

15 Maklumat Untuk Membuat Keputusan 15.1 Maklumat Pengurusan 15.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah 15.3 Mentafsir Nisbah

12

12

Jumlah Waktu

158

122

280

buletin dan bertanggungjawab ke atas jurnal perniagaan) penyediaan Penyata Kewangan. 4 Bahan maujud: Menyatakan komponen . tahunan perniagaan sebenar. 7.TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 1. Menyatakan kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan.1 Pendedahan Kepada Penyata Kewangan (a) Jenis-jenis Penyata Kewangan (b) Tujuan Penyata Kewangan (c) Tajuk Penyata Kewangan (d) Komponen setiap jenis Penyata Kewangan (e) Pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan Penyata Kewangan (f) Pengguna Penyata Kewangan (g) Kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan 1. 3. Penerangan Sumbangsaran Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK Laman web 2. Mengenal pasti dan menyenaraikan pengguna Penyata Kewangan. surat 5. Hasil Pembelajaran Mengenal pasti jenis Penyata Kewangan iaitu Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira.komponen dalam Penyata Pendapatan dan (laporan kewangan Kunci Kira-kira. Menyatakan pihak yang khabar. Menyatakan tajuk Penyata Kewangan. . Menyatakan tujuan penyediaan Penyata Kewangan. 6.

(iii) Keperluan Kod Etika Profesion 12. Pendedahan vs Konsep 4. Mengenal pasti ciri-ciri akauntan sebagai pemimpin. Menerangkan falsafah kos sejarah Pelaporan Kos dan nilai saksama (historical dan Sejarah dan fair value reporting) dalam sistem Nilai Saksama perakaunan. Mengenalpasti kewujudan kod etika profesion perakaunan. Menjelaskan maksud perakaunan sebagai satu profesion.Bidang Pembelajaran 1. (Manual Dan Berkomputer) 8. Aktiviti kumpulan (i) Falsafah Perakaunan 3. (accountability).2 Sejarah Perakaunan (a) Permulaan menyimpan rekod secara sistematik (b) Permulaan catatan bergu Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. amanah dan Konsep integriti. (i) Maksud Profesional 10. (ii) Akauntan Sebagai Pemimpin 11. Menerangkan sejarah permulaan Laman Web penggunaan catatan bergu oleh ahli (c) Perkembangan Sistem perniagaan Itali mulai tahun 1200 Perisian Perakaunan Perakaunan: SM sehingga kepada zaman Luca Paciolli. Menerangkan sejarah perakaunan bermula dengan penyimpanan rekod secara sistematik dari era Sumaria dan Mesir Purba. Mengenalpasti keperluan kod etika Perakaunan profesion perakaunan. Menerangkan perkembangan Reporting) proses perakaunan secara manual dan berkomputer. (ii) . Membezakan falsafah perakaunan Penemuan Islam dan konvensional berasaskan (Disclosure vs konsep pendedahan dan konsep Discovery) penemuan (disclosure vs discovery). Falsafah 5. Penerangan Peta minda Aplikasi TMK 2. Menjelaskan maksud profesional. (Historical dan Fair Value 6. (iii) Proses Perakaunan 7. Menyenaraikan tanggungjawab akauntan sebagai pemimpin. Menerangkan perkembangan sistem Sumbangsaran Islam Dan dan falsafah perakaunan Konvensional berasaskan kebertanggungjawaban Lawatan industri. (d) Perakaunan Sebagai Profesion: 9.

. Aktiviti kumpulan 4. Penerangan Bahan maujud: (Jurnal. Membezakan perakaunan dengan pengauditan serta Penerokaan TMK percukaian dengan tepat. sumber modal dan liabiliti. Buku skrap 2. Menyenaraikan kepentingan sistem maklumat perakaunan dengan tepat dan betul. Lawatan Industri 1. 2. Membezakan perakaunan kewangan dan perakaunan Ceramah pengurusan dengan tepat. Menghubungkaitkan perakaunan dengan pengauditan serta percukaian dengan betul. Menyatakan maksud perakaunan Penerangan dan simpan kira. 1. Peta minda 3. Mengenal pasti bentuk-bentuk organisasi perniagaan. syarikat berhad dan koperasi. keratan akhbar dll) Laman web badanbadan perakaunan berkaitan. 4.Bidang Pembelajaran 1. Membezakan antara perakaunan dengan simpan Kajian kes kira. Membanding dan membezakan ciri-ciri setiap organisasi perniagaan dari segi milikan. 3.4 Perakaunan dan Simpan Kira (a) Takrif perakaunan dan simpan kira (b) Simpan kira sebagai asas perakaunan (c) Fungsi perakaunan dan simpan kira (d) Sub Bidang Perakaunan (i) (ii) (iii) (iv) (v) Perakaunan Kewangan Perakaunan Pengurusan Audit Percukaian Sistem Maklumat Perakaunan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Penerangan 2.3 Bentuk Organisasi (a) Pengenalan kepada: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi (b) Perbezaan di antara: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi 1. perkongsian. Menerangkan fungsi perakaunan Laman web dan simpan kira. 3. Menyenaraikan ciri-ciri perniagaan milikan tunggal. Menjelaskan simpan kira sebagai asas perakaunan .

Bidang Pembelajaran 1.5 Persekitaran Perakaunan Di Malaysia (a) Sejarah perakaunan di Malaysia Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. . Penerangan Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK Lawatan industri (b) Badan-badan perakaunan di Malaysia: (i) Badan Kawal SeliaMIA (Regulatory Body) (ii) Badan Penggubal Piawaian -MASB (Standard Setting Body) (iii) Badan Profesional ± (Professional Body) 1. Menerangkan latar belakang badan. Menerangkan sejarah perakaunan di Malaysia. Menyenaraikan fungsi badanbadan perakaunan di Malaysia. 2.badan perakaunan di Malaysia.

. Aktiviti kumpulan Kad imbasan Teka silang kata Kuiz 3. Penerangan Kajian kes 2.Bidang Pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menerangkan konsep dan prinsip perakaunan. Prinsip Dan Andaian Perakaunan: Usaha Berterusan (ii) Entiti Berasingan (iii) Ketekalan (iv) Materialiti (v) Wang Sebagai Ukuran (vi) Konservatisme (vii) Asas Perakaunan Akruan (viii) Tempoh Perakaunan (ix) Kos Sejarah (x) Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama (xi) Catatan Bergu (b) Ciri Kualitatif Penyata Kewangan: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Kebolehfahaman Relevan Kebolehpercayaan Kebolehbandingan Tepat Masa (Timeliness) (i) 1. Menjelaskan dengan contoh konsep dan prinsip perakaunan. Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan (a) Konsep.6 Konsep. Menyenaraikan ciri-ciri kualitatif Penyata Kewangan.

Menerangkan proses dalam kitaran perakaunan. Penerangan Aktiviti kumpulan Carta alir .7 Kitaran Perakaunan (a) Definisi kitaran perakaunan (b) Proses dalam kitaran perakaunan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. 2. 3. Melakarkan carta kitaran perakaunan.Bidang Pembelajaran 1. Menjelaskan definisi kitaran perakaunan.

Menjelaskan definisi aset. Menyenaraikan contoh-contoh belanja. Menyenaraikan contoh-contoh aset 2. 2. Menunjukkan perubahan ke atas ekuiti pemilik kesan daripada ambilan. 2. BELANJA DAN AKAUN KONTRA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Peta minda Lakaran carta Kad imbasan 2. Menyenaraikan contoh-contoh liabiliti. 2. Mengkategorikan liabiliti. 3.4 Hasil (a) Definisi hasil (b) Pengelasan hasil (i) Hasil Kendalian (ii) Hasil Bukan Kendalian 2. Menjelaskan definisi hasil. EKUITI PEMILIK.2 Liabiliti (a) Definisi liabiliti (b) Pengelasan liabiliti: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa 1. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis belanja. 1. Menyenaraikan contoh-contoh setiap jenis hasil. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis liabiliti. 3. 4. Mengkategorikan belanja.1 Aset (a) Definisi aset (b) Pengelasan aset: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa Hasil Pembelajaran 1.5 Belanja (a) Definisi belanja (b) Pengelasan belanja: (i) Kendalian (ii) Bukan Kendalian 1. 3. untung atau rugi. . Menjelaskan definisi ekuiti pemilik. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis aset.3 Ekuiti Pemilik (a) Definisi Ekuiti Pemilik (b) Komponen Ekuiti Pemilik 1. LIABILITI. Mengkategorikan hasil. 2. 2. Menjelaskan definisi liabiliti. 4. 4. HASIL. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis hasil. 4. 2.TAJUK 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET. Mengkategorikan aset. 3. Menjelaskan definisi belanja. Bidang Pembelajaran 2.

Menghitung samada aset.7 Carta Akaun (a) Definisi Carta Akaun (b) Fungsi Carta Akaun (c) Penyediaan Carta Akaun 1. Menyediakan jadual carta akaun. 2.Bidang Pembelajaran 2. Menunjukkan kesan setiap urusniaga ‡ Perubahan ke atas persamaan perakaunan kepada aset ‡ Perubahan kepada liabiliti ‡ Perubahan kepada ekuiti pemilik . Memberi rumus persamaan Penerangan perakaunan tanpa hasil dan belanja. Mendefinisikan inventori. Kuiz (i) Kesan persamaan perakaunan akibat: 3. Penerangan Menjelaskan kegunaan carta akaun. Penerangan Kuiz 1. 3.8 Persamaan Perakaunan (a) Persamaan tanpa mengambil kira hasil dan belanja iaitu: 1. Perisian perakaunan Aplikasi TMK (d) lnventori: (i) Sistem lnventori Berkala (ii) Sistem lnventori Berterusan 2. 3.6 Akaun Kontra (a) Definisi Akaun Kontra (b) Akaun Kontra mengikut pengelasan akaun Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Carta Lakaran Padanan 1. Kad Imbasan 2. 2. Mendefinisikan carta akaun. Menyenaraikan akaun-akaun kontra. 2. Mendefinisikan Akaun Kontra. 2. Memadankan akaun kontra mengikut jenis akaun. liabiliti Aset = Liabiliti + Ekuiti atau ekuiti pemilik dengan Menulis Rumus Pemilik menggunakan persamaan perakaunan. Membandingkan sistem inventori berkala dan berterusan.

2. Menghitung samada aset.Bidang Pembelajaran (b) Persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja laitu: Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik + ( Hasil .9 Sistem Catatan Bergu ‡ Peraturan simpan kira mengikut sistem catatan bergu 1. Menunjukkan bahagian debit dan kredit akaun. Menerangkan peraturan merekod menggunakan sistem catatan bergu Penerangan Tunjuk cara Kuiz Aplikasi TMK . Memberi rumus persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Menulis Rumus Kuiz 2. liabiliti atau ekuiti pemilik termasuk hasil dan belanja menggunakan persamaan perakaunan. Mengenal pasti akaun-akaun yang telibat dalam setiap urusniaga. Kad Imbasan 2. 3. Menunjukkan kesan setiap urusniaga ke atas persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja.Belanja): (i) Kesan persamaan akibat: ‡ Perubahan kepada hasil ‡ Perubahan kepada belanja Hasil Pembelajaran 1. 3.

Resit Keratan Cek 2. Menyatakan fungsi dokumen sumber dalam perniagaan Bahan maujud: (Contoh dokumen perniagaan sebenar) (b) Jenis dokumen perniagaan (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pesanan Belian 1. Menyenaraikan dokumen-dokumen Bil Tunai sumber dan ciri-ciri setiap dokumen Cek atau tunai perniagaan. Mengenalpasti fungsi setiap Baucer Bayaran dokumen perniagaan. termasuk Penyata Gaji Slip Daftar Tunai Slip Bank Makluman Debit Makluman Kredit Memo Nota Serahan lnvois Folio Pelanggan (Guest Folio) Nota Debit Nota Kredit Bil Bayaran Slip Pindahan Wang Penerangan Peta minda Lakaran dokumen Aktiviti Kumpulan Aplikasi TMK Perisian Perakaunan Buku skrap (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii) (xviii) .TAJUK 3 : DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 3.1 Fungsi Dan Jenis Dokumen Dalam Perniagaan (a) Fungsi dokumen perniagaan Hasil Pembelajaran Penerangan 1.

2 Aliran Dokumen Antara 1. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Aplikasi TMK Perisian 3. Menerangkan fungsi diskaun niaga. Aktiviti kumpulan 3. . 2. Aktiviti kumpulan 2.Bidang Pembelajaran (c) Maklumat asas dalam dokumen perniagaan termasuk diskaun niaga dan diskaun tunai Hasil Pembelajaran 1. Menghitung diskaun niaga dan diskaun tunai Perakaunan 4. Menyediakan carta aliran dokumen Simulasi Pembeli Dan Penjual antara pembeli dengan penjual mengikut urutan yang betul. Menyediakan dokumen perniagaan. Melabelkan beberapa butiran penting dalam dokumen peniagaan. Menghubungkaitkan dokumen perniagaan dengan setiap urusniaga.

Penerangan Lakaran jurnal (d) Perekodan urus niaga dalam jurnal daripada: 1. 2. Menjelaskan fungsi jurnal sebagai Buku Catatan Pertama buku catatan pertama. (ii) Jurnal Am 1. Melakarkan format jurnal khas dan jurnal am yang lengkap. Menyenaraikan jurnal khas. niaga ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Penerangan Tunjuk cara Aktiviti kumpulan Perisian Perakaunan Aplikasi TMK . Mengenalpasti format jurnal khas dan jurnal am. (b) Jenis jurnal (i) Jurnal Khas: ‡ Jurnal Belian ‡ Jurnal Pulangan Belian ‡ Jurnal Jualan ‡ Jurnal Pulangan Jualan ‡ Jurnal Penerimaan Tunai ‡ Jurnal Pembayaran Tunai Penerangan 1.TAJUK 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 4. Penerangan Menjelaskan fungsi dan kegunaan Peta minda setiap jenis jurnal khas. Merekod beberapa urus niaga berdasarkan maklumat dokumen (i) Dokumen sumber ke Jurnal Am dan Jurnal perniagaan Khas ‡ Secara manual ‡ Secara 2. Menerangkan kegunaan jurnal am. Penerangan Kuiz (c) Format jurnal 1.1 Fungsi Dan Jenis Jurnal Hasil Pembelajaran (a) Fungsi jurnal sebagai 1. 2. Merekod beberapa urusniaga berkomputer berdasarkan pernyataan urus niaga ke Jurnal Am dan Jurnal (ii) Pernyataan urus Khas.

Menyenaraikan fungsi lejar. (i) Dokumen perniagaan 6.jenis lejar. Mengimbangkan lejar. Menjelaskan maksud lejar. 8. Mengenalpasti format Buku Tunai (termasuk Buku tiga lajur (termasuk merekod Tunai) berdasarkan: diskaun tunai). Mengenalpasti akaun . (mengikut pengkelasan akaun).1 Fungsi dan Jenis Lejar (a) Fungsi lejar (b) Jenis lejar (i) Lejar Khas (Subsidiari) (ii) Lejar Am ‡ Buku Tunai Hasil Pembelajaran 1. Merekod urus niaga ke dalam lejar (ii) Pernyataan urus (termasuk Buku Tunai) niaga menggunakan maklumat dari: ‡ Secara manual a) Dokumen sumber perniagaan ‡ Secara b) Pernyataan urus niaga berkomputer (secara manual dan berkomputer) (d) Pemindahan catatan jurnal ke lejar (Posting) (e) Pengimbangan lejar (Balancing) 7. 2. Mengenalpasti jenis .akaun dalam Lejar Am dan Lejar Khas. Memindahkan catatan jurnal ke lejar. 9. Penerangan Sumbangsaran Aplikasi TMK Perisian Perakaunan (c) Perekodan urus Tunjuk cara niaga dalam lejar 5. Menjelaskan maksud baki debit dan baki kredit. .TAJUK 5 : LEJAR Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 5. 3. 4.

pernyataan urusniaga (Secara manual dan a. dokumen perniagaan maklumat: ii.Bidang Pembelajaran (f) Buku Tunai Runcit (Petty Cash Book) Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Aplikasi TMK 3. Menyediakan akaun kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang bentuk T dan bentuk lajur. Menjelaskan sistem panjar runcit. (Secara manual dan berkomputer) . Merekod perbelanjaan runcit (ii) Perekodan Buku menggunakan sistem panjar Tunai Runcit berdasarkan maklumat dari: menggunakan i. Pernyataan urus niaga ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK Perisian Perakaunan 5. Dokumen perniagaan berkomputer) b. Penerangan 2.2 Akaun Kawalan (a) Penyediaan akaun kawalan secara manual dan berkomputer: (i) Bentuk T (ii) Bentuk Lajur 1. Menyatakan fungsi akaun kawalan. (i) Sistem Panjar Runcit (Imprest System) 2. Mengenalpasti butiran dalam akaun Tunjuk cara kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang.

1 Fungsi Imbangan Duga (a) Fungsi dan kekangan 1. . Kertas Edaran Kuiz Aplikasi TMK 4.TAJUK 6 : IMBANGAN DUGA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 6. Perisian Perakaunan Menganalisis kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. (iii) Kaedah mengesan kesilapan (iv) Pembetulan kesilapan sebelum Akaun Penamat melalui jurnal dan lejar 4. Peta Minda Membetulkan kesilapan melalui jurnal dan lejar. Menyatakan jenis kesilapan dalam Penerangan Imbangan Duga. Imbangan Duga (b) Penyediaan Imbangan 2. Memastikan jumlah debit dan jumlah kredit di Imbangan Duga adalah sama. Perakaunan Menyediakan Imbangan Duga dengan memindahkan baki debit dan baki kredit dari lejar. 3. Tunjuk cara Mengenal pasti format Imbangan Duga dalam bentuk T dan bentuk Perisian lajur. (c) Pembetulan Kesilapan (i) Kesilapan ketara (ii) Kesilapan tidak ketara 1. berkomputer Hasil Pembelajaran Menyatakan fungsi dan kekangan Penerangan Imbangan Duga. Tunjuk cara Mengesan kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. Duga bentuk T dan berlajur (i) Secara manual (ii) Secara 3. 2.

Bidang Pembelajaran 6. Bahan maujud: (Contoh Penyata Pendapatan & Kunci Kira-kira) 5.2 Hubungan Antara Imbangan Duga Dan Penyata Kewangan (a) Penyata Pendapatan 1. Menyediakan Kunci Kira-kira . Mengenal pasti format Penyata Pendapatan. 4. Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Pendapatan. Mengenal pasti format Kunci Pendapatan Kira-kira. Menyatakan kesan sistem inventori yang berlainan ke atas Penyata Pendapatan [sistem berkala dan sistem berterusan]. 6. 3. (i) Tujuan Penyata Pendapatan (ii) Format Penyata Pendapatan ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (iii) Kaedah penyediaan Penyata Pendapatan ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menyatakan fungsi Imbangan Duga dalam penyediaan Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. Menyediakan Penyata Pendapatan. Penerangan Tunjuk cara Perisian Perakaunan Aplikasi TMK 2. (b) Kunci Kira-kira (i) Tujuan Kunci Kira-kira (ii) Format Kunci Kira-kira ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (iii) Kaedah Penyediaan Kunci Kira-Kira ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer 8. Menjelaskan tujuan penyediaan (iv) Kesan perekodan Kunci Kira-kira sistem inventori ke atas Penyata 7.

Membezakan antara perakaunan asas tunai dan akruan. 7. Peruntukan Hutang Ragu dan Hutang Lapuk Terpulih (vi) Susut nilai dan Susut nilai Terkumpui Penerangan Perbincangan 2.MILIKAN TUNGGAL Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 7. Menjelaskan sebab-sebab wujudnya hutang lapuk.1 Pelarasan Akaun (a) Perakaunan asas tunai dan akruan. Menerangkan pengertian perakaunan asas tunai dan akruan. 6. Menyatakan keperluan pelarasan dalam proses penutupan akaun. . Laman web berkaitan 4. 3. Hasil Pembelajaran 1. Menerangkan maksud hutang lapuk terpulih. Penerangan Carta Peta Minda Laman web berkaitan (b) Pelarasan : (i) Hasil Terdahulu (ii) Hasil Terakru (iii) Belanja Terdahulu (iv) Belanja Terakru (v) Hutang Lapuk. Menerangkan sebab-sebab aset mengalami susut nilai. Menerangkan konsep terdahulu dan terakru. Mengenal pasti jenis-jenis catatan pelarasan. Menyatakan tujuan mewujudkan Aplikasi TMK peruntukan hutang ragu. Peta Minda 3.TAJUK 7: PENYATA KEWANGAN . 2. 5. Menerangkan konsep susut nilai dan susut nilai terkumpul. 1.

Hutang Lapuk dan Hutang Lapuk Terpulih Susut nilai dan Susut nilai Terkumpul Stok Akhir Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. 11. 9. Menghitung susut nilai aset bukan semasa berdasarkan kaedah garis lurus. Menghitung nilai peruntukan hutang ragu. Merekod stok akhir kedalam Akaun Perdagangan dan Kunci Kira-kira. Merekodkan hutang lapuk. peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke lejar. Penerangan Perbincangan Peta Minda Tunjuk cara Sumbangsaran ‡ 4. ‡ . 10. Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. 2. 3. Merekodkan hutang lapuk.Bidang Pembelajaran 7. belanja terdahulu dan belanja terakru ke lejar. 7. baki berkurangan dan penilaian semula. 8. Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke lejar. Merekodkan hasil terdahulu dan Laman web berkaitan hasil terakru.2 Penutupan Akaun : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Hasil Terdahulu Hasil Terakru Belanja Terdahulu Belanja Terakru Peruntukan Hutang Ragu. Merekodkan hasil dan belanja dalam Akaun Untung Rugi. 5. Menghitung nilai hasil / belanja terdahulu dan terakru. Merekodkan hasil terdahulu dan hasil terakru. 6. belanja terdahulu dan belanja terakru ke Kunci Kira Aplikasi TMK -kira. peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira.

4. Menunjukkan kesan pelupusan aset bukan semasa di Kunci Kira ± kira.Bidang Pembelajaran ‡ Pelupusan Aset Bukan Semasa 1. Aplikasi TMK Merekod untung atau rugi atas pelupusan aset ke Akaun Untung Rugi. 7. Menyediakan Penyata Pendapatan dengan pelarasan.4 Kunci Kira-Kira: (a) Penyediaan secara: 1. Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK 7. Tunjuk cara Menghitung dan merekod pelupusan aset bukan semasa ke Laman web berkaitan lejar. Hasil Pembelajaran Menerangkan pengertian pelupusan aset Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan 2. Menyediakan Kunci Kira-kira (i) Manual dengan pelarasan ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (ii) Berkomputer Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK Penerangan Tunjuk cara Perbincangan . 3.3 Penyata Pendapatan (a) Penyediaan secara: (i) Manual ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (ii) Berkomputer 1.

2 Penyata Penyesuaian Bank Hasil Pembelajaran 1. Mengenal pasti butiran yang Aplikasi TMK menyebabkan perbezaan baki bank di Buku Tunai dan baki di Penyata Perisian Perakaunan Bank. . Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank. 4. Menyatakan kepentingan belanjawan tunai. 8. 3. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank dengan mengemaskinikan Buku Tunai. Penerangan 2. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank tanpa mengemaskinikan Buku Tunai. Aktiviti Kumpulan 3.1 Kawalan Tunai 8. 6.3 Belanjawan Tunai Dan Varian (a) Fungsi Belanjawan Tunai (b) Kaedah penyediaan Belanjawan Tunai (c) Perbandingan di antara belanjawan dengan urus niaga sebenar 1. Aplikasi TMK Menyediakan belanjawan tunai secara manual dan berkomputer. Bidang Pembelajaran 8. Tunjuk cara Mengenal pasti butiran penerimaan dan pembayaran. 5. Bahan maujud : Contoh Penyata Bank yang sebenar. Menjelaskan fungsi Penyata Bank. 4. Menjelaskan tujuan kawalan tunai.TAJUK 8: PERAKAUNAN UNTUKTUNAI Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Tunjuk Cara Sumbang saran (a) Penyata Bank (b) Tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank (c) Perbezaan baki Akaun Bank dalam Buku Tunai dengan Penyata Bank (d) Kaedah penyediaan Penyata Penyesuaian Bank 2. Menghitung varian dengan membandingkan belanjawan dan prestasi sebenar.

Penerangan Sumbangsaran (b) Kawalan dan 2. Keselamatan (Security and Control) 3. Mengenal pasti dokumen pemberian kuasa penggajian. Hasil Pembelajaran Menyatakan maksud penggajian. Penerangan Sumbangsaran Kuiz Bahan maujud: (contoh slip gaji kakitangan awam dan swasta) 9. Kuiz Bahan maujud: (contoh dokumen pemberian kuasa) .1 Dokumen Penggajian (a) Slip Gaji (b) Kaedah Pembayaran: (i) Tunai (ii) Cek (iii) Bayaran Automatik (Automated Payment) 1. Menerangkan maksud Kawalan dalam penggajian. 2. Mengenalpasti kaedah pembayaran gaji. Menjelaskan objektif dan kepentingan Kawalan dalaman penggajian.TAJUK 9 : PERAKAUNAN UNTUK PENGGAJIAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 9.2 Kawalan Dalam Penggajian (a) Pemberian Kuasa (Authorisation) 1.

Mengenalpasti butiran yang dalam penggajian menyebabkan pengurangan gaji. (iii) Kumpulan Wang elaun.Caruman Lejar.3 Pengiraan Gaji (a) Pengiraan gaji kasar Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. KWSP dan PERKESO.Caruman Majikan (iv) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ± Caruman Majikan (b) Jenis-jenis potongan 3. Simpanan Pekerja (KWSP) . Merekod pembayaran gaji dalam . (i) Kumpulan Wang 4. Mengenalpasti butiran yang menjadi sumber gaji Penerangan Sumbangsaran Kuiz Laman Web berkaitan Bahan maujud: (contoh Penyata KWSP& PERKESO) (i) Gaji pokok (ii) Elaun 2.Bidang Pembelajaran 9. Menghitung gaji bersih. Menerangkan maksud gaji pokok. Majikan dan Pekerja (ii) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) Caruman Majikan dan Pekerja (iii) Cukai Berjadual (PCB) (iv) Pinjaman Perumahan (v) Pinjaman Kenderaan (vi) Lain-lain ‡ Yuran Koperasi ‡ Pinjaman Koperasi . Simpanan Pekerja (KWSP) 5.

Penerangan Hasil Pembelajaran 2. Sumbangsaran . Menyatakan maksud gaji dan upah.Bidang Pembelajaran 9.4 Kesan Penggajian Ke Atas Pendapatan Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Menyatakan kesan perbandingan antara gaji dan upah terhadap pendapatan individu.

2.TAJUK 10 : PERKONGSIAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Bidang Pembelajaran 10. Sumbang saran Membandingkan ciri-ciri perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal. 2. (c) Pengenalan Akta Perkongsian 1961 (Seksyen berkaitan 4.2 Ekuiti Pemilik Dalam Perkongsian (a) Komponen Ekuiti Pemilik (i) Akaun Modal (ii) Akaun Semasa (b) Pengiraan dan Perekodan : 1. Menyatakan perubahan bentuk pemilikan perniagaan daripada milikan tunggal kepada perkongsian. Menjelaskan kesan kemasukan rakan kongsi baharu. Aktiviti kumpulan Menghitung : (a) Faedah atas modal (b) Faedah atas ambilan (c) Faedah atas pinjaman (d) Gaji rakan kongsi (e) Kongsi untung / rugi Merekod ke Akaun Modal dan Akaun Semasa. (i) Faedah atas modal (ii) Faedah atas ambilan (iii) Faedah atas pinjaman 5. Tunjuk cara Menerangkan kaedah modal tetap dan kaedah modal berubah. Menyatakan definisi perniagaan perkongsian. Menjelaskan tujuan mewujudkan Perjanjian Perkongsian. 7. Menyatakan kandungan Akta Perkongsian 1961. (d) Fungsi Perjanjian Perkongsian 6. Penerangan Teka silang kata Kuiz Aplikasi TMK Laman web berkaitan Bahan maujud: (contoh gambar papan iklan namanama perniagaan) 3. (iv) Gaji rakan kongsi (v) Kongsi untung / rugi . dengan Perjanjian Perkongsian) 5. 4.1 Penubuhan Perkongsian (a) Definisi perkongsian (b) Ciri-ciri perkongsian Hasil Pembelajaran 1. 10. Peta Minda Mengenal pasti ciri-ciri perniagaan perkongsian. Menyatakan fungsi Akaun Modal dan Akaun Semasa. 3. Peta Minda Mengelaskan butir Akaun Semasa Kuiz dan Akaun Modal.

Mengenalpasti butiran Kunci Kira-kira perniagaan perkongsian. Penerangan Tunjuk cara (b) Cara merekod 2. 10. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Peta Minda Aplikasi TMK Carta Alir 2. Menerangkan sebab-sebab berlaku pembubaran. Menyediakan Kunci Kira-kira.4 Kunci Kira-kira (a) Persembahan Akaun Modal dan Akaun Semasa dalam Kunci Kirakira (b) Penyediaan Kunci Kira-kira 1. 10. pembubaran perkongsian melalui: (i) Catatan jurnal 3. Menyediakan catatan jurnal bagi proses pembubaran perkongsian. (a) Sebab-sebab pembubaran 1. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran 2.3 Akaun Penamat 1.Bidang Pembelajaran 10. Peta Minda 3. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (a) Penyediaan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi (b) Penyediaan Akaun Pengasingan Untung Rugi Membezakan di antara akaun penamat perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal Mengenalpasti butiran akaun penamat perniagaan perkongsian. Merekod ke akaun yang berkaitan dengan pembubaran perkongsian.5 Pembubaran Perkongsian. (ii) Akaun Realisasi dan akaun-akaun lain yang terlibat Sumbang saran Aktiviti kumpulan . Aplikasi TMK Menyediakan Akaun Penamat perniagaan perkongsian bentuk Carta Alir T dan penyata.

(i) modal dibenarkan (ii) modal diterbitkan (iii) modal berbayar 3. modal berbayar dan modal belum diterbitkan. 1.TAJUK 11 : SYARIKAT BERHAD (TIDAK TERSENARAI) Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Aktiviti kumpulan (a) Pengertian Syarikat 2. Berhad (b) Penubuhan Syarikat (Akta Syarikat 1965) 11. milikan saham) Menerangkan maksud dividen. (iii) Pengertian dividen (iv) Menghitung dividen 11. (a) Bentuk modal: 2. Penerangan 3. Hasil Pembelajaran Mengenalpasti ciri-ciri syarikat berhad. Menghitung dividen saham keutamaan dan saham biasa bagi beberapa tahun kewangan. Membandingkan ciri-ciri antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad. (b) Saham (i) Jenis saham: ‡ Saham Biasa 5. Menghitung dividen interim dan dividen akhir. (ii) Merekod terbitan saham 7.2 Bentuk Modal 1. Menghitung modal dibenarkan. Kira-kira . Bahan maujud : Merekod terbitan saham dalam (contoh penyata jurnal dan lejar. Tunjuk cara modal diterbitkan. ‡ Saham Keutamaan 6. Lawatan industri (Bursa Saham Mengenalpasti ciri-ciri saham Malaysia) biasa dan saham keutamaan.1 Penubuhan Syarikat Berhad 1. perkongsian dan milikan tunggal. Membezakan format penyata kewangan syarikat berhad. Menerangkan penubuhan sesebuah syarikat berhad. Penerangan Sumbang saran Aplikasi TMK Bahan maujud: (contoh laporan tahunan syarikat) (a) Persembahan ekuiti pemilik dalam Kunci 2. Merekodkan butir-butir ekuiti pemilik dalam Kunci Kira-kira. Laman web berkaitan Bahan maujud: (contoh prospektus) Bidang Pembelajaran 11.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat Menerangkan maksud modal. (iv) modal belum diterbitkan 4.

Menyediakan Penyata Penerimaan dan Pembayaran. Menyatakan sumber-sumber hasil dan jenis belanja. Menerangkan maksud dana terkumpul.1 Penubuhan Kelab dan Persatuan (a) Pengertian kelab dan persatuan di bawah Akta Pertubuhan 1966 (b) Sumber hasil dan jenis belanja (c) Belanja hasil dan modal. Membandingkan akaun yang terlibat antara kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan. 2. 5. Menyediakan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. Menghitung yuran ahli. 8.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan (a) Penyediaan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 12. Membezakan perbelanjaan hasil Lawatan industri dengan perbelanjaan modal. (b) Penyediaan Kunci Kira-kira Hasil Pembelajaran 1. Menghitung untung atau rugi aktiviti berkala kelab dan persatuan 11. 6. 10.6 Kunci Kira-kira (a) Pengertian dan pengiraan Dana Terkumpul.TAJUK 12 : KELAB DAN PERSATUAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 12. Membezakan pendapatan hasil dengan pendapatan modal. 9. Menyediakan Akaun Yuran. Mengenalpasti jenis-jenis yuran.2 Perbandingan perakaunan kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan 12. Aktiviti kumpulan 2. . Laman web berkaitan 4. Mengenalpasti ciri-ciri kelab dan Penerangan persatuan. pendapatan hasil dan modal 12. 7. Menyediakan Kunci Kira-kira. Kuiz 3. Menghitung dana terkumpul.3 Yuran (a) Jenis-jenis yuran (b) Penyediaan Akaun Yuran ahli 12.4 Penyata Penerimaan Dan Pembayaran (a) Penyediaan Penyata Penerimaan dan Pembayaran 12. 1. Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK 3.

4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kira-kira (a) Penyediaan Kunci Kira-kira selepas penentuan hasil bagi kedua-dua kaedah Hasil Pembelajaran 1.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 13. Mengenalpasti kesan rekod tak lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. Menghitung jualan dan belian. 5. Menghitung modal.3 Penentuan Pendapatan (a) Kaedah perbandingan (b) Kaedah analisis (c) Penyediaan Penyata Pendapatan 13. Menyediakan Kunci Kira-kira. 10. Menyenaraikan contoh-contoh perniagaan yang menyimpan rekod tidak lengkap. 9. Menganalisis belanja dan hasil. 7. Menyediakan Penyata Pendapatan. 11. 3. Menerangkan maksud rekod tak lengkap. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Perbincangan Aktiviti kumpulan Peta minda . 6. Menganalisis Buku Tunai. Menghitung untung atau rugi perniagaan. 4. 8. 2. Menerangkan kaedah perbandingan dan kaedah analisis.1 Punca Rekod Tak Lengkap (a) Pengertian Rekod Tak Lengkap 13.TAJUK 13 : REKOD TAK LENGKAP Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 13.

1 Konsep Kos (a) Definisi dan jenis kos 1. Hasil Pembelajaran Menerangkan pengertian konsep kos. Aktiviti kumpulan Lawatan industri Penerangan Tunjuk cara Tayangan filem dokumentari 14. Menghitung kos prima dan kos overhed. (a) Penyediaan Akaun Pengeluaran 2. Menghubung kaitkan kos tetap dan kos berubah dengan tingkat pengeluaran. 14. (i) Kos Tetap (ii) Kos Berubah 2. Menyenaraikan komponenkomponen kos pengeluaran.3 Akaun Pengeluaran 1. Pengeluaran (i) Bahan Langsung (ii) Buruh Langsung 2. Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK . Menghitung kos tetap dan kos berubah. Merekodkan pemindahan kos pengeluaran ke Penyata Pendapatan. Penerangan Tunjuk cara 4. Menghitung kos pengeluaran. Menyatakan jenis-jenis kos. (iii) Overhed Kilang (iv) Kerja dalam proses 3. Menyediakan Akaun Pengeluaran.2 Kos Pengeluaran (a) Komponen Kos 1. (b) Pengiraan Kos Tetap dan Kos Berubah 3.TAJUK 14 : PENGENALAN KEPADAPERAKAUNAN PENGURUSAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 14.

Perbincangan (i) Kaedah Margin 3.4 Analisis Kos Volum Untung (a) Definisi Analisis Kos Volum Untung 1. Menghitung titik pulang modal Caruman menggunakan kaedah margin (ii) Kaedah Graf caruman. (i) Kos Tetap (ii) Kos Berubah (iii) Margin Caruman Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK . (c) Pengiraan Titik Pulang Modal 5. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menerangkan maksud kos volum untung. Merancang pengeluaran dengan menggunakan titik pulang modal.Bidang Pembelajaran 14. Penerangan Tunjuk cara (b) Analisis Titik Pulang 2. Menunjukkan titik pulang modal melalui kaedah graf. (iii) Kaedah Margin Keselamatan 4. Menerangkan pengertian titik Modal: pulang modal dan margin caruman.

Memo dan Email) (iii) Komunikasi .1 Maklumat Pengurusan Hasil Pembelajaran (a) Pengenalan kepada 1. Menerangkan cara penyampaian ‡ Perancangan maklumat pengurusan. Menerangkan maksud perakaunan Penerangan maklumat kewangan dan perakaunan pengurusan pengurusan. ‡ Perakaunan Pengurusan 3. Menerangkan maksud dan tujuan maklumat pengurusan. ‡ Kawalan (b) Penyampaian maklumat pengurusan (i) Analisis maklumat (ii) Laporan (Surat.TAJUK 15 : MAKLUMAT UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 15. Membezakan fungsi perakaunan ‡ Perakaunan kewangan dan perakaunan Aplikasi TMK Kewangan pengurusan. (ii) Tujuan maklumat pengurusan 4. Laman web berkaitan (i) Jenis maklumat 2.

‡ Nisbah Ujian Asid (iii) Nisbah kecekapan ‡ Kadar Pusing Ganti Stok ‡ Tempoh kutipan dan pembayaran hutang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Menyatakan rumus bagi setiap nisbah. Menerangkan maksud setiap nisbah.Bidang Pembelajaran 15.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah (a) Fungsi dan pengiraan (i) Nisbah Keberuntungan: ‡ Peratus Untung Kasar atas Kos Jualan (Tokokan/ Mark-Up) ‡ Peratus Untung Kasar atas Jualan (Margin) ‡ Peratus Untung Bersih atas Jualan ‡ Pulangan atas Modal (ii) Nisbah Kecairan ‡ Nisbah Semasa termasuk Nisbah Ujian Mampu. Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Kuiz . 2. 3. Menghitung setiap nisbah.

Membuat keputusan memilih firma. Penerangan Sumbang saran Aktiviti kumpulan 2.Bidang Pembelajaran 15. prestasi mengikut jangka masa. Membuat rumusan setiap nisbah antara firma. 3. Bahan maujud: (contoh laporan tahunan perniagaan) 4.3 Mentafsir Nisbah (a) Membandingkan 1. (b) Membezakan prestasi antara firma Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Membandingkan penyata kewangan mengikut struktur pemilikan dan jenis aktiviti organisasi. . Menerangkan kepentingan mentafsir penyata kewangan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->