P. 1
Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan 2010 Susunan Semula

Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan 2010 Susunan Semula

|Views: 24|Likes:
Published by nawrez

More info:

Published by: nawrez on Feb 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

Agihan Peruntukan Waktu Mengajar Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan Tajuk 1 Pengenalan Kepada Perakaunan 1.

1 Pendedahan kepada Penyata Kewangan 1.2 Sejarah Perakaunan 1.3 Bentuk Organisasi 1.4 Perakaunan dan Simpan Kira 1.5 Persekitaran Perakaunan di Malaysia 1.6 Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan 1.7 Kitaran Perakaunan Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja Dan Akaun Kontra 2.1 Aset 2.2 Liabiliti 2.3 Ekuiti Pemilik 2.4 Hasil 2.5 Belanja 2.6 Akaun Kontra 2.7 Carta Akaun 2.8 Persamaan Perakaunan 2.9 Sistem Catatan Bergu Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat 3.1 Fungsi dan Jenis Dokumen dalam Perniagaan 3.2 Aliran Dokumen antara Pembeli dan Penjual Jurnal Sebagai Buku Catatan Pertama 4.1 Fungsi dan Jenis Jurnal Lejar 5.1 5.2 T4 10 T5 Jumlah Waktu 10

2

24

24

3

8

8

4

12

12

5

32 Fungsi dan Jenis Lejar Akaun Kawalan

32

Tajuk 6 Imbangan Duga 6.1 Fungsi Imbangan Duga 6.2 Hubungan antara Imbangan Duga dan Penyata Kewangan Penyata Kewangan - Milikan Tunggal 7.1 Pelarasan Akaun 7.2 Penutupan Akaun 7.3 Penyata Pendapatan 7.4. Kunci Kira-kira

T4 16

T5

Jumlah Waktu 16

7

56

56

8

Perakaunan Untuk Tunai 8.1 Kawalan Tunai 8.2 Penyata Penyesuaian Bank 8.3 Belanjawan Tunai dan Penyata Varian

18

18

9

Perakaunan Untuk Penggajian 9.1 Dokumen Penggajian 9.2 Kawalan dalam Penggajian 9.3 Pengiraan Gaji 9.4 Kesan Penggajian ke atas Pendapatan

8

8

10 Perkongsian 10.1 Penubuhan Perkongsian 10.2 Ekuiti Pemilik dalam Perkongsian 10.3 Akaun Penamat 10.4 Kunci Kira-kira 10.5 Pembubaran Perkongsian

20

20

11 Syarikat Berhad (Tidak Tersenarai) 11.1 Penubuhan Syarikat Berhad 11.2 Bentuk Modal 11.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat

12

12

Tajuk 12 Akaun Kelab Dan Persatuan 12.1 Penubuhan Kelab dan Persatuan 12.2 Perbandingan Perakaunan Kelab dan Persatuan dengan Perakaunan Entiti Perniagaan 12.3 Yuran 12.4 Penyata Penerimaan dan Pembayaran 12.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 12.6 Kunci Kira-kira

T4

T5 16

Jumlah Waktu 16

13 Rekod Tak Lengkap 13.1 Punca Rekod Tak Lengkap 13.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 13.3 Penentuan Pendapatan 13.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kirakira

16

16

14 Pengenalan Kepada Perakaunan Pengurusan 14.1 Konsep Kos 14.2 Kos Pengeluaran 14.3 Akaun Pengeluaran 14.4 Analisis Kos Volum Untung

20

20

15 Maklumat Untuk Membuat Keputusan 15.1 Maklumat Pengurusan 15.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah 15.3 Mentafsir Nisbah

12

12

Jumlah Waktu

158

122

280

Menyatakan kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan.TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 1. Penerangan Sumbangsaran Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK Laman web 2. 6. Hasil Pembelajaran Mengenal pasti jenis Penyata Kewangan iaitu Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. Mengenal pasti dan menyenaraikan pengguna Penyata Kewangan. 4 Bahan maujud: Menyatakan komponen . buletin dan bertanggungjawab ke atas jurnal perniagaan) penyediaan Penyata Kewangan. tahunan perniagaan sebenar. 7. Menyatakan tujuan penyediaan Penyata Kewangan. . Menyatakan tajuk Penyata Kewangan. 3. surat 5. Menyatakan pihak yang khabar.komponen dalam Penyata Pendapatan dan (laporan kewangan Kunci Kira-kira.1 Pendedahan Kepada Penyata Kewangan (a) Jenis-jenis Penyata Kewangan (b) Tujuan Penyata Kewangan (c) Tajuk Penyata Kewangan (d) Komponen setiap jenis Penyata Kewangan (e) Pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan Penyata Kewangan (f) Pengguna Penyata Kewangan (g) Kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan 1.

(ii) . (Manual Dan Berkomputer) 8. Menjelaskan maksud profesional. Menjelaskan maksud perakaunan sebagai satu profesion. Menerangkan perkembangan sistem Sumbangsaran Islam Dan dan falsafah perakaunan Konvensional berasaskan kebertanggungjawaban Lawatan industri. (iii) Keperluan Kod Etika Profesion 12.2 Sejarah Perakaunan (a) Permulaan menyimpan rekod secara sistematik (b) Permulaan catatan bergu Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Falsafah 5. Mengenal pasti ciri-ciri akauntan sebagai pemimpin. (Historical dan Fair Value 6. (iii) Proses Perakaunan 7. Aktiviti kumpulan (i) Falsafah Perakaunan 3. Membezakan falsafah perakaunan Penemuan Islam dan konvensional berasaskan (Disclosure vs konsep pendedahan dan konsep Discovery) penemuan (disclosure vs discovery). (i) Maksud Profesional 10. amanah dan Konsep integriti. Mengenalpasti kewujudan kod etika profesion perakaunan. (d) Perakaunan Sebagai Profesion: 9. Menerangkan sejarah perakaunan bermula dengan penyimpanan rekod secara sistematik dari era Sumaria dan Mesir Purba. Menyenaraikan tanggungjawab akauntan sebagai pemimpin. (ii) Akauntan Sebagai Pemimpin 11. Menerangkan perkembangan Reporting) proses perakaunan secara manual dan berkomputer. Mengenalpasti keperluan kod etika Perakaunan profesion perakaunan.Bidang Pembelajaran 1. Penerangan Peta minda Aplikasi TMK 2. Menerangkan falsafah kos sejarah Pelaporan Kos dan nilai saksama (historical dan Sejarah dan fair value reporting) dalam sistem Nilai Saksama perakaunan. Pendedahan vs Konsep 4. (accountability). Menerangkan sejarah permulaan Laman Web penggunaan catatan bergu oleh ahli (c) Perkembangan Sistem perniagaan Itali mulai tahun 1200 Perisian Perakaunan Perakaunan: SM sehingga kepada zaman Luca Paciolli.

Membezakan antara perakaunan dengan simpan Kajian kes kira. 4. syarikat berhad dan koperasi. keratan akhbar dll) Laman web badanbadan perakaunan berkaitan. Menyenaraikan kepentingan sistem maklumat perakaunan dengan tepat dan betul. Menerangkan fungsi perakaunan Laman web dan simpan kira. 3.3 Bentuk Organisasi (a) Pengenalan kepada: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi (b) Perbezaan di antara: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi 1.Bidang Pembelajaran 1.4 Perakaunan dan Simpan Kira (a) Takrif perakaunan dan simpan kira (b) Simpan kira sebagai asas perakaunan (c) Fungsi perakaunan dan simpan kira (d) Sub Bidang Perakaunan (i) (ii) (iii) (iv) (v) Perakaunan Kewangan Perakaunan Pengurusan Audit Percukaian Sistem Maklumat Perakaunan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Membezakan perakaunan dengan pengauditan serta Penerokaan TMK percukaian dengan tepat. Menyenaraikan ciri-ciri perniagaan milikan tunggal. 3. Membanding dan membezakan ciri-ciri setiap organisasi perniagaan dari segi milikan. Membezakan perakaunan kewangan dan perakaunan Ceramah pengurusan dengan tepat. Lawatan Industri 1. Buku skrap 2. Penerangan 2. Menjelaskan simpan kira sebagai asas perakaunan . sumber modal dan liabiliti. Mengenal pasti bentuk-bentuk organisasi perniagaan. . 1. Penerangan Bahan maujud: (Jurnal. Menyatakan maksud perakaunan Penerangan dan simpan kira. perkongsian. Peta minda 3. Menghubungkaitkan perakaunan dengan pengauditan serta percukaian dengan betul. Aktiviti kumpulan 4. 2.

Bidang Pembelajaran 1. Menerangkan latar belakang badan. .badan perakaunan di Malaysia. Penerangan Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK Lawatan industri (b) Badan-badan perakaunan di Malaysia: (i) Badan Kawal SeliaMIA (Regulatory Body) (ii) Badan Penggubal Piawaian -MASB (Standard Setting Body) (iii) Badan Profesional ± (Professional Body) 1. Menyenaraikan fungsi badanbadan perakaunan di Malaysia. 2. Menerangkan sejarah perakaunan di Malaysia.5 Persekitaran Perakaunan Di Malaysia (a) Sejarah perakaunan di Malaysia Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1.

Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menerangkan konsep dan prinsip perakaunan.Bidang Pembelajaran 1. Menyenaraikan ciri-ciri kualitatif Penyata Kewangan. Prinsip Dan Andaian Perakaunan: Usaha Berterusan (ii) Entiti Berasingan (iii) Ketekalan (iv) Materialiti (v) Wang Sebagai Ukuran (vi) Konservatisme (vii) Asas Perakaunan Akruan (viii) Tempoh Perakaunan (ix) Kos Sejarah (x) Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama (xi) Catatan Bergu (b) Ciri Kualitatif Penyata Kewangan: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Kebolehfahaman Relevan Kebolehpercayaan Kebolehbandingan Tepat Masa (Timeliness) (i) 1. .6 Konsep. Aktiviti kumpulan Kad imbasan Teka silang kata Kuiz 3. Penerangan Kajian kes 2. Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan (a) Konsep. Menjelaskan dengan contoh konsep dan prinsip perakaunan.

Menerangkan proses dalam kitaran perakaunan. Melakarkan carta kitaran perakaunan. 2.Bidang Pembelajaran 1. 3. Penerangan Aktiviti kumpulan Carta alir . Menjelaskan definisi kitaran perakaunan.7 Kitaran Perakaunan (a) Definisi kitaran perakaunan (b) Proses dalam kitaran perakaunan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1.

2 Liabiliti (a) Definisi liabiliti (b) Pengelasan liabiliti: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa 1. 2. 3. Menunjukkan perubahan ke atas ekuiti pemilik kesan daripada ambilan. 3.5 Belanja (a) Definisi belanja (b) Pengelasan belanja: (i) Kendalian (ii) Bukan Kendalian 1. Menjelaskan definisi ekuiti pemilik. Menjelaskan definisi liabiliti. Menyenaraikan contoh-contoh belanja.4 Hasil (a) Definisi hasil (b) Pengelasan hasil (i) Hasil Kendalian (ii) Hasil Bukan Kendalian 2. LIABILITI. 2. Menjelaskan definisi hasil. Bidang Pembelajaran 2. 2. Menjelaskan definisi belanja. Mengkategorikan aset. EKUITI PEMILIK. Menyenaraikan contoh-contoh aset 2. Mengkategorikan hasil. 4. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis belanja. Mengkategorikan liabiliti. untung atau rugi.3 Ekuiti Pemilik (a) Definisi Ekuiti Pemilik (b) Komponen Ekuiti Pemilik 1. 4. HASIL. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis aset. 3. 2.1 Aset (a) Definisi aset (b) Pengelasan aset: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan definisi aset. BELANJA DAN AKAUN KONTRA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Peta minda Lakaran carta Kad imbasan 2. Menyenaraikan contoh-contoh liabiliti. Mengkategorikan belanja. 4. 1. 3. 2. 4.TAJUK 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET. Menyenaraikan contoh-contoh setiap jenis hasil. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis liabiliti. . 2. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis hasil.

Menyenaraikan akaun-akaun kontra. Membandingkan sistem inventori berkala dan berterusan. 2.7 Carta Akaun (a) Definisi Carta Akaun (b) Fungsi Carta Akaun (c) Penyediaan Carta Akaun 1. Memadankan akaun kontra mengikut jenis akaun. 2. 3. Menghitung samada aset. Menunjukkan kesan setiap urusniaga ‡ Perubahan ke atas persamaan perakaunan kepada aset ‡ Perubahan kepada liabiliti ‡ Perubahan kepada ekuiti pemilik .6 Akaun Kontra (a) Definisi Akaun Kontra (b) Akaun Kontra mengikut pengelasan akaun Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Carta Lakaran Padanan 1. 2.8 Persamaan Perakaunan (a) Persamaan tanpa mengambil kira hasil dan belanja iaitu: 1. liabiliti Aset = Liabiliti + Ekuiti atau ekuiti pemilik dengan Menulis Rumus Pemilik menggunakan persamaan perakaunan. Memberi rumus persamaan Penerangan perakaunan tanpa hasil dan belanja. Penerangan Menjelaskan kegunaan carta akaun. 3. Mendefinisikan carta akaun. Kad Imbasan 2. Perisian perakaunan Aplikasi TMK (d) lnventori: (i) Sistem lnventori Berkala (ii) Sistem lnventori Berterusan 2. 2. Menyediakan jadual carta akaun. Kuiz (i) Kesan persamaan perakaunan akibat: 3. Penerangan Kuiz 1. Mendefinisikan inventori.Bidang Pembelajaran 2. Mendefinisikan Akaun Kontra.

2.Bidang Pembelajaran (b) Persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja laitu: Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik + ( Hasil . Mengenal pasti akaun-akaun yang telibat dalam setiap urusniaga. Menerangkan peraturan merekod menggunakan sistem catatan bergu Penerangan Tunjuk cara Kuiz Aplikasi TMK . liabiliti atau ekuiti pemilik termasuk hasil dan belanja menggunakan persamaan perakaunan. Menghitung samada aset. Menunjukkan kesan setiap urusniaga ke atas persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Menulis Rumus Kuiz 2. 3. Menunjukkan bahagian debit dan kredit akaun. 3. Kad Imbasan 2.Belanja): (i) Kesan persamaan akibat: ‡ Perubahan kepada hasil ‡ Perubahan kepada belanja Hasil Pembelajaran 1.9 Sistem Catatan Bergu ‡ Peraturan simpan kira mengikut sistem catatan bergu 1. Memberi rumus persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja.

Menyatakan fungsi dokumen sumber dalam perniagaan Bahan maujud: (Contoh dokumen perniagaan sebenar) (b) Jenis dokumen perniagaan (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pesanan Belian 1. Mengenalpasti fungsi setiap Baucer Bayaran dokumen perniagaan.TAJUK 3 : DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 3. termasuk Penyata Gaji Slip Daftar Tunai Slip Bank Makluman Debit Makluman Kredit Memo Nota Serahan lnvois Folio Pelanggan (Guest Folio) Nota Debit Nota Kredit Bil Bayaran Slip Pindahan Wang Penerangan Peta minda Lakaran dokumen Aktiviti Kumpulan Aplikasi TMK Perisian Perakaunan Buku skrap (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii) (xviii) . Resit Keratan Cek 2. Menyenaraikan dokumen-dokumen Bil Tunai sumber dan ciri-ciri setiap dokumen Cek atau tunai perniagaan.1 Fungsi Dan Jenis Dokumen Dalam Perniagaan (a) Fungsi dokumen perniagaan Hasil Pembelajaran Penerangan 1.

Bidang Pembelajaran (c) Maklumat asas dalam dokumen perniagaan termasuk diskaun niaga dan diskaun tunai Hasil Pembelajaran 1. Menerangkan fungsi diskaun niaga. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Aplikasi TMK Perisian 3.2 Aliran Dokumen Antara 1. Aktiviti kumpulan 3. Menyediakan dokumen perniagaan. Melabelkan beberapa butiran penting dalam dokumen peniagaan. Aktiviti kumpulan 2. Menyediakan carta aliran dokumen Simulasi Pembeli Dan Penjual antara pembeli dengan penjual mengikut urutan yang betul. Menghubungkaitkan dokumen perniagaan dengan setiap urusniaga. 2. Menghitung diskaun niaga dan diskaun tunai Perakaunan 4. .

2. Merekod beberapa urus niaga berdasarkan maklumat dokumen (i) Dokumen sumber ke Jurnal Am dan Jurnal perniagaan Khas ‡ Secara manual ‡ Secara 2. Penerangan Lakaran jurnal (d) Perekodan urus niaga dalam jurnal daripada: 1. niaga ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Penerangan Tunjuk cara Aktiviti kumpulan Perisian Perakaunan Aplikasi TMK .TAJUK 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 4. 2. Mengenalpasti format jurnal khas dan jurnal am.1 Fungsi Dan Jenis Jurnal Hasil Pembelajaran (a) Fungsi jurnal sebagai 1. Menjelaskan fungsi jurnal sebagai Buku Catatan Pertama buku catatan pertama. Menyenaraikan jurnal khas. Penerangan Menjelaskan fungsi dan kegunaan Peta minda setiap jenis jurnal khas. Merekod beberapa urusniaga berkomputer berdasarkan pernyataan urus niaga ke Jurnal Am dan Jurnal (ii) Pernyataan urus Khas. (b) Jenis jurnal (i) Jurnal Khas: ‡ Jurnal Belian ‡ Jurnal Pulangan Belian ‡ Jurnal Jualan ‡ Jurnal Pulangan Jualan ‡ Jurnal Penerimaan Tunai ‡ Jurnal Pembayaran Tunai Penerangan 1. Penerangan Kuiz (c) Format jurnal 1. (ii) Jurnal Am 1. Menerangkan kegunaan jurnal am. Melakarkan format jurnal khas dan jurnal am yang lengkap.

TAJUK 5 : LEJAR Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 5. Penerangan Sumbangsaran Aplikasi TMK Perisian Perakaunan (c) Perekodan urus Tunjuk cara niaga dalam lejar 5. . 4. Menjelaskan maksud baki debit dan baki kredit. 3. (mengikut pengkelasan akaun). Mengenalpasti format Buku Tunai (termasuk Buku tiga lajur (termasuk merekod Tunai) berdasarkan: diskaun tunai). Menyenaraikan fungsi lejar. (i) Dokumen perniagaan 6. 9. Merekod urus niaga ke dalam lejar (ii) Pernyataan urus (termasuk Buku Tunai) niaga menggunakan maklumat dari: ‡ Secara manual a) Dokumen sumber perniagaan ‡ Secara b) Pernyataan urus niaga berkomputer (secara manual dan berkomputer) (d) Pemindahan catatan jurnal ke lejar (Posting) (e) Pengimbangan lejar (Balancing) 7.akaun dalam Lejar Am dan Lejar Khas.1 Fungsi dan Jenis Lejar (a) Fungsi lejar (b) Jenis lejar (i) Lejar Khas (Subsidiari) (ii) Lejar Am ‡ Buku Tunai Hasil Pembelajaran 1. Memindahkan catatan jurnal ke lejar. Mengenalpasti jenis . 2. Menjelaskan maksud lejar. 8.jenis lejar. Mengimbangkan lejar. Mengenalpasti akaun .

2 Akaun Kawalan (a) Penyediaan akaun kawalan secara manual dan berkomputer: (i) Bentuk T (ii) Bentuk Lajur 1. Menjelaskan sistem panjar runcit. Menyatakan fungsi akaun kawalan. dokumen perniagaan maklumat: ii. Merekod perbelanjaan runcit (ii) Perekodan Buku menggunakan sistem panjar Tunai Runcit berdasarkan maklumat dari: menggunakan i.Bidang Pembelajaran (f) Buku Tunai Runcit (Petty Cash Book) Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Menyediakan akaun kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang bentuk T dan bentuk lajur. pernyataan urusniaga (Secara manual dan a. Pernyataan urus niaga ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK Perisian Perakaunan 5. Dokumen perniagaan berkomputer) b. Mengenalpasti butiran dalam akaun Tunjuk cara kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang. (Secara manual dan berkomputer) . (i) Sistem Panjar Runcit (Imprest System) 2. Penerangan 2. Aplikasi TMK 3.

Memastikan jumlah debit dan jumlah kredit di Imbangan Duga adalah sama. Tunjuk cara Mengesan kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. Menyatakan jenis kesilapan dalam Penerangan Imbangan Duga. Perisian Perakaunan Menganalisis kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. 2. (iii) Kaedah mengesan kesilapan (iv) Pembetulan kesilapan sebelum Akaun Penamat melalui jurnal dan lejar 4. . berkomputer Hasil Pembelajaran Menyatakan fungsi dan kekangan Penerangan Imbangan Duga. (c) Pembetulan Kesilapan (i) Kesilapan ketara (ii) Kesilapan tidak ketara 1. Perakaunan Menyediakan Imbangan Duga dengan memindahkan baki debit dan baki kredit dari lejar. Kertas Edaran Kuiz Aplikasi TMK 4. 3. Tunjuk cara Mengenal pasti format Imbangan Duga dalam bentuk T dan bentuk Perisian lajur.1 Fungsi Imbangan Duga (a) Fungsi dan kekangan 1. Peta Minda Membetulkan kesilapan melalui jurnal dan lejar. Imbangan Duga (b) Penyediaan Imbangan 2. Duga bentuk T dan berlajur (i) Secara manual (ii) Secara 3.TAJUK 6 : IMBANGAN DUGA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 6.

Menyatakan kesan sistem inventori yang berlainan ke atas Penyata Pendapatan [sistem berkala dan sistem berterusan]. Penerangan Tunjuk cara Perisian Perakaunan Aplikasi TMK 2. Mengenal pasti format Kunci Pendapatan Kira-kira. Menyediakan Kunci Kira-kira . Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Pendapatan. Mengenal pasti format Penyata Pendapatan. 6. (i) Tujuan Penyata Pendapatan (ii) Format Penyata Pendapatan ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (iii) Kaedah penyediaan Penyata Pendapatan ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menyatakan fungsi Imbangan Duga dalam penyediaan Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. 4. 3. Menyediakan Penyata Pendapatan.Bidang Pembelajaran 6. (b) Kunci Kira-kira (i) Tujuan Kunci Kira-kira (ii) Format Kunci Kira-kira ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (iii) Kaedah Penyediaan Kunci Kira-Kira ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer 8.2 Hubungan Antara Imbangan Duga Dan Penyata Kewangan (a) Penyata Pendapatan 1. Bahan maujud: (Contoh Penyata Pendapatan & Kunci Kira-kira) 5. Menjelaskan tujuan penyediaan (iv) Kesan perekodan Kunci Kira-kira sistem inventori ke atas Penyata 7.

1. Peruntukan Hutang Ragu dan Hutang Lapuk Terpulih (vi) Susut nilai dan Susut nilai Terkumpui Penerangan Perbincangan 2. 3.MILIKAN TUNGGAL Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 7. Menerangkan maksud hutang lapuk terpulih. Menyatakan tujuan mewujudkan Aplikasi TMK peruntukan hutang ragu.TAJUK 7: PENYATA KEWANGAN .1 Pelarasan Akaun (a) Perakaunan asas tunai dan akruan. Menerangkan konsep susut nilai dan susut nilai terkumpul. Mengenal pasti jenis-jenis catatan pelarasan. Menerangkan konsep terdahulu dan terakru. Menerangkan sebab-sebab aset mengalami susut nilai. Laman web berkaitan 4. Membezakan antara perakaunan asas tunai dan akruan. 7. Penerangan Carta Peta Minda Laman web berkaitan (b) Pelarasan : (i) Hasil Terdahulu (ii) Hasil Terakru (iii) Belanja Terdahulu (iv) Belanja Terakru (v) Hutang Lapuk. Menjelaskan sebab-sebab wujudnya hutang lapuk. 6. Menerangkan pengertian perakaunan asas tunai dan akruan. Peta Minda 3. 2. 5. Hasil Pembelajaran 1. . Menyatakan keperluan pelarasan dalam proses penutupan akaun.

Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke lejar. belanja terdahulu dan belanja terakru ke Kunci Kira Aplikasi TMK -kira. 6. ‡ . Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. Merekodkan hutang lapuk. Merekod stok akhir kedalam Akaun Perdagangan dan Kunci Kira-kira. Merekodkan hasil terdahulu dan Laman web berkaitan hasil terakru. belanja terdahulu dan belanja terakru ke lejar. Penerangan Perbincangan Peta Minda Tunjuk cara Sumbangsaran ‡ 4. 11. 10.2 Penutupan Akaun : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Hasil Terdahulu Hasil Terakru Belanja Terdahulu Belanja Terakru Peruntukan Hutang Ragu. Merekodkan hasil dan belanja dalam Akaun Untung Rugi. 5. Menghitung susut nilai aset bukan semasa berdasarkan kaedah garis lurus.Bidang Pembelajaran 7. Merekodkan hasil terdahulu dan hasil terakru. Hutang Lapuk dan Hutang Lapuk Terpulih Susut nilai dan Susut nilai Terkumpul Stok Akhir Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke lejar. 9. Merekodkan hutang lapuk. Menghitung nilai peruntukan hutang ragu. baki berkurangan dan penilaian semula. 8. peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. 3. 2. 7. Menghitung nilai hasil / belanja terdahulu dan terakru.

Menunjukkan kesan pelupusan aset bukan semasa di Kunci Kira ± kira.Bidang Pembelajaran ‡ Pelupusan Aset Bukan Semasa 1. Menyediakan Penyata Pendapatan dengan pelarasan. Menyediakan Kunci Kira-kira (i) Manual dengan pelarasan ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (ii) Berkomputer Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK Penerangan Tunjuk cara Perbincangan .3 Penyata Pendapatan (a) Penyediaan secara: (i) Manual ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (ii) Berkomputer 1. 4. Hasil Pembelajaran Menerangkan pengertian pelupusan aset Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan 2. 7. Tunjuk cara Menghitung dan merekod pelupusan aset bukan semasa ke Laman web berkaitan lejar. Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK 7.4 Kunci Kira-Kira: (a) Penyediaan secara: 1. Aplikasi TMK Merekod untung atau rugi atas pelupusan aset ke Akaun Untung Rugi. 3.

Menyatakan kepentingan belanjawan tunai. Penerangan 2.2 Penyata Penyesuaian Bank Hasil Pembelajaran 1. 6. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank tanpa mengemaskinikan Buku Tunai. 8. Menghitung varian dengan membandingkan belanjawan dan prestasi sebenar. .TAJUK 8: PERAKAUNAN UNTUKTUNAI Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Tunjuk Cara Sumbang saran (a) Penyata Bank (b) Tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank (c) Perbezaan baki Akaun Bank dalam Buku Tunai dengan Penyata Bank (d) Kaedah penyediaan Penyata Penyesuaian Bank 2. Aplikasi TMK Menyediakan belanjawan tunai secara manual dan berkomputer. 3. Menjelaskan fungsi Penyata Bank. Menjelaskan tujuan kawalan tunai.3 Belanjawan Tunai Dan Varian (a) Fungsi Belanjawan Tunai (b) Kaedah penyediaan Belanjawan Tunai (c) Perbandingan di antara belanjawan dengan urus niaga sebenar 1. Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank. Mengenal pasti butiran yang Aplikasi TMK menyebabkan perbezaan baki bank di Buku Tunai dan baki di Penyata Perisian Perakaunan Bank. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank dengan mengemaskinikan Buku Tunai.1 Kawalan Tunai 8. Tunjuk cara Mengenal pasti butiran penerimaan dan pembayaran. 4. 4. Bidang Pembelajaran 8. Bahan maujud : Contoh Penyata Bank yang sebenar. Aktiviti Kumpulan 3. 5.

Penerangan Sumbangsaran Kuiz Bahan maujud: (contoh slip gaji kakitangan awam dan swasta) 9. Menjelaskan objektif dan kepentingan Kawalan dalaman penggajian. 2. Menerangkan maksud Kawalan dalam penggajian. Hasil Pembelajaran Menyatakan maksud penggajian.1 Dokumen Penggajian (a) Slip Gaji (b) Kaedah Pembayaran: (i) Tunai (ii) Cek (iii) Bayaran Automatik (Automated Payment) 1. Penerangan Sumbangsaran (b) Kawalan dan 2. Mengenalpasti kaedah pembayaran gaji. Keselamatan (Security and Control) 3. Mengenal pasti dokumen pemberian kuasa penggajian.TAJUK 9 : PERAKAUNAN UNTUK PENGGAJIAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 9.2 Kawalan Dalam Penggajian (a) Pemberian Kuasa (Authorisation) 1. Kuiz Bahan maujud: (contoh dokumen pemberian kuasa) .

Caruman Majikan (iv) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ± Caruman Majikan (b) Jenis-jenis potongan 3. Menerangkan maksud gaji pokok. (iii) Kumpulan Wang elaun. Mengenalpasti butiran yang menjadi sumber gaji Penerangan Sumbangsaran Kuiz Laman Web berkaitan Bahan maujud: (contoh Penyata KWSP& PERKESO) (i) Gaji pokok (ii) Elaun 2.Caruman Lejar. Menghitung gaji bersih. KWSP dan PERKESO. Mengenalpasti butiran yang dalam penggajian menyebabkan pengurangan gaji. (i) Kumpulan Wang 4. Merekod pembayaran gaji dalam .Bidang Pembelajaran 9. Simpanan Pekerja (KWSP) .3 Pengiraan Gaji (a) Pengiraan gaji kasar Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Majikan dan Pekerja (ii) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) Caruman Majikan dan Pekerja (iii) Cukai Berjadual (PCB) (iv) Pinjaman Perumahan (v) Pinjaman Kenderaan (vi) Lain-lain ‡ Yuran Koperasi ‡ Pinjaman Koperasi . Simpanan Pekerja (KWSP) 5.

Penerangan Hasil Pembelajaran 2.4 Kesan Penggajian Ke Atas Pendapatan Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1.Bidang Pembelajaran 9. Menyatakan maksud gaji dan upah. Menyatakan kesan perbandingan antara gaji dan upah terhadap pendapatan individu. Sumbangsaran .

(d) Fungsi Perjanjian Perkongsian 6.1 Penubuhan Perkongsian (a) Definisi perkongsian (b) Ciri-ciri perkongsian Hasil Pembelajaran 1. (iv) Gaji rakan kongsi (v) Kongsi untung / rugi . Menyatakan definisi perniagaan perkongsian. Tunjuk cara Menerangkan kaedah modal tetap dan kaedah modal berubah. (c) Pengenalan Akta Perkongsian 1961 (Seksyen berkaitan 4.2 Ekuiti Pemilik Dalam Perkongsian (a) Komponen Ekuiti Pemilik (i) Akaun Modal (ii) Akaun Semasa (b) Pengiraan dan Perekodan : 1.TAJUK 10 : PERKONGSIAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Bidang Pembelajaran 10. Penerangan Teka silang kata Kuiz Aplikasi TMK Laman web berkaitan Bahan maujud: (contoh gambar papan iklan namanama perniagaan) 3. (i) Faedah atas modal (ii) Faedah atas ambilan (iii) Faedah atas pinjaman 5. 2. 3. 7. 2. dengan Perjanjian Perkongsian) 5. Menyatakan kandungan Akta Perkongsian 1961. Aktiviti kumpulan Menghitung : (a) Faedah atas modal (b) Faedah atas ambilan (c) Faedah atas pinjaman (d) Gaji rakan kongsi (e) Kongsi untung / rugi Merekod ke Akaun Modal dan Akaun Semasa. Peta Minda Mengelaskan butir Akaun Semasa Kuiz dan Akaun Modal. Menyatakan perubahan bentuk pemilikan perniagaan daripada milikan tunggal kepada perkongsian. 4. 10. Menjelaskan kesan kemasukan rakan kongsi baharu. Peta Minda Mengenal pasti ciri-ciri perniagaan perkongsian. Menyatakan fungsi Akaun Modal dan Akaun Semasa. Sumbang saran Membandingkan ciri-ciri perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal. Menjelaskan tujuan mewujudkan Perjanjian Perkongsian.

Mengenalpasti butiran Kunci Kira-kira perniagaan perkongsian. pembubaran perkongsian melalui: (i) Catatan jurnal 3.4 Kunci Kira-kira (a) Persembahan Akaun Modal dan Akaun Semasa dalam Kunci Kirakira (b) Penyediaan Kunci Kira-kira 1. Peta Minda 3. (a) Sebab-sebab pembubaran 1. (ii) Akaun Realisasi dan akaun-akaun lain yang terlibat Sumbang saran Aktiviti kumpulan . Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (a) Penyediaan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi (b) Penyediaan Akaun Pengasingan Untung Rugi Membezakan di antara akaun penamat perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal Mengenalpasti butiran akaun penamat perniagaan perkongsian. Menerangkan sebab-sebab berlaku pembubaran.3 Akaun Penamat 1. Penerangan Tunjuk cara (b) Cara merekod 2. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran 2.5 Pembubaran Perkongsian. 10. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Peta Minda Aplikasi TMK Carta Alir 2. Merekod ke akaun yang berkaitan dengan pembubaran perkongsian. Menyediakan Kunci Kira-kira. 10. Menyediakan catatan jurnal bagi proses pembubaran perkongsian. Aplikasi TMK Menyediakan Akaun Penamat perniagaan perkongsian bentuk Carta Alir T dan penyata.Bidang Pembelajaran 10.

2 Bentuk Modal 1. Menghitung modal dibenarkan.TAJUK 11 : SYARIKAT BERHAD (TIDAK TERSENARAI) Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Aktiviti kumpulan (a) Pengertian Syarikat 2. Bahan maujud : Merekod terbitan saham dalam (contoh penyata jurnal dan lejar. Menghitung dividen saham keutamaan dan saham biasa bagi beberapa tahun kewangan. Merekodkan butir-butir ekuiti pemilik dalam Kunci Kira-kira. ‡ Saham Keutamaan 6. Menerangkan penubuhan sesebuah syarikat berhad. perkongsian dan milikan tunggal. Lawatan industri (Bursa Saham Mengenalpasti ciri-ciri saham Malaysia) biasa dan saham keutamaan. (iii) Pengertian dividen (iv) Menghitung dividen 11. 1. (ii) Merekod terbitan saham 7. milikan saham) Menerangkan maksud dividen.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat Menerangkan maksud modal. Penerangan Sumbang saran Aplikasi TMK Bahan maujud: (contoh laporan tahunan syarikat) (a) Persembahan ekuiti pemilik dalam Kunci 2.1 Penubuhan Syarikat Berhad 1. modal berbayar dan modal belum diterbitkan. Tunjuk cara modal diterbitkan. Penerangan 3. Kira-kira . Membezakan format penyata kewangan syarikat berhad. Hasil Pembelajaran Mengenalpasti ciri-ciri syarikat berhad. Membandingkan ciri-ciri antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad. Menghitung dividen interim dan dividen akhir. (iv) modal belum diterbitkan 4. (b) Saham (i) Jenis saham: ‡ Saham Biasa 5. (a) Bentuk modal: 2. Laman web berkaitan Bahan maujud: (contoh prospektus) Bidang Pembelajaran 11. (i) modal dibenarkan (ii) modal diterbitkan (iii) modal berbayar 3. Berhad (b) Penubuhan Syarikat (Akta Syarikat 1965) 11.

1 Penubuhan Kelab dan Persatuan (a) Pengertian kelab dan persatuan di bawah Akta Pertubuhan 1966 (b) Sumber hasil dan jenis belanja (c) Belanja hasil dan modal. Mengenalpasti ciri-ciri kelab dan Penerangan persatuan. Menyediakan Penyata Penerimaan dan Pembayaran.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan (a) Penyediaan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 12. pendapatan hasil dan modal 12. Menyediakan Akaun Yuran. Menyediakan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. Laman web berkaitan 4. Menghitung untung atau rugi aktiviti berkala kelab dan persatuan 11. 2. Menyediakan Kunci Kira-kira. 7. Aktiviti kumpulan 2.TAJUK 12 : KELAB DAN PERSATUAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 12. Membezakan perbelanjaan hasil Lawatan industri dengan perbelanjaan modal. Membezakan pendapatan hasil dengan pendapatan modal.6 Kunci Kira-kira (a) Pengertian dan pengiraan Dana Terkumpul. 8. 6. 9. Menyatakan sumber-sumber hasil dan jenis belanja.2 Perbandingan perakaunan kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan 12. Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK 3. Kuiz 3.4 Penyata Penerimaan Dan Pembayaran (a) Penyediaan Penyata Penerimaan dan Pembayaran 12. Menghitung dana terkumpul. 1. 5.3 Yuran (a) Jenis-jenis yuran (b) Penyediaan Akaun Yuran ahli 12. Membandingkan akaun yang terlibat antara kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan. Menghitung yuran ahli. . (b) Penyediaan Kunci Kira-kira Hasil Pembelajaran 1. Menerangkan maksud dana terkumpul. Mengenalpasti jenis-jenis yuran. 10.

6. 8. Menyenaraikan contoh-contoh perniagaan yang menyimpan rekod tidak lengkap. Menyediakan Kunci Kira-kira. Menganalisis Buku Tunai. Menganalisis belanja dan hasil. Menghitung modal. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Perbincangan Aktiviti kumpulan Peta minda .TAJUK 13 : REKOD TAK LENGKAP Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 13. 10. Menyediakan Penyata Pendapatan. 2. Menerangkan kaedah perbandingan dan kaedah analisis. Menerangkan maksud rekod tak lengkap. 11.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 13. Mengenalpasti kesan rekod tak lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira.1 Punca Rekod Tak Lengkap (a) Pengertian Rekod Tak Lengkap 13. 4. 7. Menghitung jualan dan belian. 5. 3. 9.3 Penentuan Pendapatan (a) Kaedah perbandingan (b) Kaedah analisis (c) Penyediaan Penyata Pendapatan 13. Menghitung untung atau rugi perniagaan.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kira-kira (a) Penyediaan Kunci Kira-kira selepas penentuan hasil bagi kedua-dua kaedah Hasil Pembelajaran 1.

TAJUK 14 : PENGENALAN KEPADAPERAKAUNAN PENGURUSAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 14. Merekodkan pemindahan kos pengeluaran ke Penyata Pendapatan. (a) Penyediaan Akaun Pengeluaran 2.3 Akaun Pengeluaran 1. Penerangan Tunjuk cara 4. Menghubung kaitkan kos tetap dan kos berubah dengan tingkat pengeluaran. Hasil Pembelajaran Menerangkan pengertian konsep kos. Menyatakan jenis-jenis kos. Menghitung kos prima dan kos overhed. Menyenaraikan komponenkomponen kos pengeluaran.1 Konsep Kos (a) Definisi dan jenis kos 1. Menghitung kos tetap dan kos berubah. (iii) Overhed Kilang (iv) Kerja dalam proses 3. (b) Pengiraan Kos Tetap dan Kos Berubah 3.2 Kos Pengeluaran (a) Komponen Kos 1. 14. Menyediakan Akaun Pengeluaran. (i) Kos Tetap (ii) Kos Berubah 2. Pengeluaran (i) Bahan Langsung (ii) Buruh Langsung 2. Aktiviti kumpulan Lawatan industri Penerangan Tunjuk cara Tayangan filem dokumentari 14. Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK . Menghitung kos pengeluaran.

Menghitung titik pulang modal Caruman menggunakan kaedah margin (ii) Kaedah Graf caruman. Penerangan Tunjuk cara (b) Analisis Titik Pulang 2. Perbincangan (i) Kaedah Margin 3. Menunjukkan titik pulang modal melalui kaedah graf.Bidang Pembelajaran 14. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menerangkan maksud kos volum untung. Merancang pengeluaran dengan menggunakan titik pulang modal. (i) Kos Tetap (ii) Kos Berubah (iii) Margin Caruman Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK . (c) Pengiraan Titik Pulang Modal 5.4 Analisis Kos Volum Untung (a) Definisi Analisis Kos Volum Untung 1. (iii) Kaedah Margin Keselamatan 4. Menerangkan pengertian titik Modal: pulang modal dan margin caruman.

(ii) Tujuan maklumat pengurusan 4. Membezakan fungsi perakaunan ‡ Perakaunan kewangan dan perakaunan Aplikasi TMK Kewangan pengurusan.TAJUK 15 : MAKLUMAT UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 15. Memo dan Email) (iii) Komunikasi . ‡ Kawalan (b) Penyampaian maklumat pengurusan (i) Analisis maklumat (ii) Laporan (Surat. Menerangkan maksud perakaunan Penerangan maklumat kewangan dan perakaunan pengurusan pengurusan. Menerangkan cara penyampaian ‡ Perancangan maklumat pengurusan. ‡ Perakaunan Pengurusan 3.1 Maklumat Pengurusan Hasil Pembelajaran (a) Pengenalan kepada 1. Menerangkan maksud dan tujuan maklumat pengurusan. Laman web berkaitan (i) Jenis maklumat 2.

Bidang Pembelajaran 15. Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Kuiz . 2. 3. ‡ Nisbah Ujian Asid (iii) Nisbah kecekapan ‡ Kadar Pusing Ganti Stok ‡ Tempoh kutipan dan pembayaran hutang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Menyatakan rumus bagi setiap nisbah. Menghitung setiap nisbah.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah (a) Fungsi dan pengiraan (i) Nisbah Keberuntungan: ‡ Peratus Untung Kasar atas Kos Jualan (Tokokan/ Mark-Up) ‡ Peratus Untung Kasar atas Jualan (Margin) ‡ Peratus Untung Bersih atas Jualan ‡ Pulangan atas Modal (ii) Nisbah Kecairan ‡ Nisbah Semasa termasuk Nisbah Ujian Mampu. Menerangkan maksud setiap nisbah.

3. Membuat rumusan setiap nisbah antara firma.3 Mentafsir Nisbah (a) Membandingkan 1. Membuat keputusan memilih firma. (b) Membezakan prestasi antara firma Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Membandingkan penyata kewangan mengikut struktur pemilikan dan jenis aktiviti organisasi. prestasi mengikut jangka masa. Penerangan Sumbang saran Aktiviti kumpulan 2. Bahan maujud: (contoh laporan tahunan perniagaan) 4.Bidang Pembelajaran 15. . Menerangkan kepentingan mentafsir penyata kewangan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->