Agihan Peruntukan Waktu Mengajar Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan Tajuk 1 Pengenalan Kepada Perakaunan 1.

1 Pendedahan kepada Penyata Kewangan 1.2 Sejarah Perakaunan 1.3 Bentuk Organisasi 1.4 Perakaunan dan Simpan Kira 1.5 Persekitaran Perakaunan di Malaysia 1.6 Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan 1.7 Kitaran Perakaunan Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja Dan Akaun Kontra 2.1 Aset 2.2 Liabiliti 2.3 Ekuiti Pemilik 2.4 Hasil 2.5 Belanja 2.6 Akaun Kontra 2.7 Carta Akaun 2.8 Persamaan Perakaunan 2.9 Sistem Catatan Bergu Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat 3.1 Fungsi dan Jenis Dokumen dalam Perniagaan 3.2 Aliran Dokumen antara Pembeli dan Penjual Jurnal Sebagai Buku Catatan Pertama 4.1 Fungsi dan Jenis Jurnal Lejar 5.1 5.2 T4 10 T5 Jumlah Waktu 10

2

24

24

3

8

8

4

12

12

5

32 Fungsi dan Jenis Lejar Akaun Kawalan

32

Tajuk 6 Imbangan Duga 6.1 Fungsi Imbangan Duga 6.2 Hubungan antara Imbangan Duga dan Penyata Kewangan Penyata Kewangan - Milikan Tunggal 7.1 Pelarasan Akaun 7.2 Penutupan Akaun 7.3 Penyata Pendapatan 7.4. Kunci Kira-kira

T4 16

T5

Jumlah Waktu 16

7

56

56

8

Perakaunan Untuk Tunai 8.1 Kawalan Tunai 8.2 Penyata Penyesuaian Bank 8.3 Belanjawan Tunai dan Penyata Varian

18

18

9

Perakaunan Untuk Penggajian 9.1 Dokumen Penggajian 9.2 Kawalan dalam Penggajian 9.3 Pengiraan Gaji 9.4 Kesan Penggajian ke atas Pendapatan

8

8

10 Perkongsian 10.1 Penubuhan Perkongsian 10.2 Ekuiti Pemilik dalam Perkongsian 10.3 Akaun Penamat 10.4 Kunci Kira-kira 10.5 Pembubaran Perkongsian

20

20

11 Syarikat Berhad (Tidak Tersenarai) 11.1 Penubuhan Syarikat Berhad 11.2 Bentuk Modal 11.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat

12

12

Tajuk 12 Akaun Kelab Dan Persatuan 12.1 Penubuhan Kelab dan Persatuan 12.2 Perbandingan Perakaunan Kelab dan Persatuan dengan Perakaunan Entiti Perniagaan 12.3 Yuran 12.4 Penyata Penerimaan dan Pembayaran 12.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 12.6 Kunci Kira-kira

T4

T5 16

Jumlah Waktu 16

13 Rekod Tak Lengkap 13.1 Punca Rekod Tak Lengkap 13.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 13.3 Penentuan Pendapatan 13.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kirakira

16

16

14 Pengenalan Kepada Perakaunan Pengurusan 14.1 Konsep Kos 14.2 Kos Pengeluaran 14.3 Akaun Pengeluaran 14.4 Analisis Kos Volum Untung

20

20

15 Maklumat Untuk Membuat Keputusan 15.1 Maklumat Pengurusan 15.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah 15.3 Mentafsir Nisbah

12

12

Jumlah Waktu

158

122

280

surat 5.1 Pendedahan Kepada Penyata Kewangan (a) Jenis-jenis Penyata Kewangan (b) Tujuan Penyata Kewangan (c) Tajuk Penyata Kewangan (d) Komponen setiap jenis Penyata Kewangan (e) Pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan Penyata Kewangan (f) Pengguna Penyata Kewangan (g) Kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan 1.TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 1. 3. 4 Bahan maujud: Menyatakan komponen . Menyatakan tajuk Penyata Kewangan. Mengenal pasti dan menyenaraikan pengguna Penyata Kewangan. . buletin dan bertanggungjawab ke atas jurnal perniagaan) penyediaan Penyata Kewangan. 6. 7. Hasil Pembelajaran Mengenal pasti jenis Penyata Kewangan iaitu Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira.komponen dalam Penyata Pendapatan dan (laporan kewangan Kunci Kira-kira. tahunan perniagaan sebenar. Penerangan Sumbangsaran Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK Laman web 2. Menyatakan pihak yang khabar. Menyatakan tujuan penyediaan Penyata Kewangan. Menyatakan kepentingan Penyata Kewangan dalam perniagaan.

2 Sejarah Perakaunan (a) Permulaan menyimpan rekod secara sistematik (b) Permulaan catatan bergu Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Penerangan Peta minda Aplikasi TMK 2. Membezakan falsafah perakaunan Penemuan Islam dan konvensional berasaskan (Disclosure vs konsep pendedahan dan konsep Discovery) penemuan (disclosure vs discovery). (ii) . Menerangkan falsafah kos sejarah Pelaporan Kos dan nilai saksama (historical dan Sejarah dan fair value reporting) dalam sistem Nilai Saksama perakaunan. Menjelaskan maksud profesional. Menerangkan perkembangan sistem Sumbangsaran Islam Dan dan falsafah perakaunan Konvensional berasaskan kebertanggungjawaban Lawatan industri. (accountability). Menerangkan sejarah permulaan Laman Web penggunaan catatan bergu oleh ahli (c) Perkembangan Sistem perniagaan Itali mulai tahun 1200 Perisian Perakaunan Perakaunan: SM sehingga kepada zaman Luca Paciolli.Bidang Pembelajaran 1. Falsafah 5. (Historical dan Fair Value 6. (ii) Akauntan Sebagai Pemimpin 11. (i) Maksud Profesional 10. Menjelaskan maksud perakaunan sebagai satu profesion. amanah dan Konsep integriti. Pendedahan vs Konsep 4. Menerangkan perkembangan Reporting) proses perakaunan secara manual dan berkomputer. Mengenal pasti ciri-ciri akauntan sebagai pemimpin. Aktiviti kumpulan (i) Falsafah Perakaunan 3. Menerangkan sejarah perakaunan bermula dengan penyimpanan rekod secara sistematik dari era Sumaria dan Mesir Purba. (iii) Proses Perakaunan 7. (Manual Dan Berkomputer) 8. (d) Perakaunan Sebagai Profesion: 9. Mengenalpasti keperluan kod etika Perakaunan profesion perakaunan. Mengenalpasti kewujudan kod etika profesion perakaunan. Menyenaraikan tanggungjawab akauntan sebagai pemimpin. (iii) Keperluan Kod Etika Profesion 12.

3. Buku skrap 2. sumber modal dan liabiliti. 4. Membanding dan membezakan ciri-ciri setiap organisasi perniagaan dari segi milikan. . Lawatan Industri 1. Menyenaraikan kepentingan sistem maklumat perakaunan dengan tepat dan betul. Membezakan perakaunan dengan pengauditan serta Penerokaan TMK percukaian dengan tepat. Aktiviti kumpulan 4. 1. Penerangan Bahan maujud: (Jurnal. 2.Bidang Pembelajaran 1. keratan akhbar dll) Laman web badanbadan perakaunan berkaitan.3 Bentuk Organisasi (a) Pengenalan kepada: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi (b) Perbezaan di antara: (i) Milikan Tunggal (ii) Perkongsian (iii) Syarikat Berhad (iv) Koperasi 1. Menghubungkaitkan perakaunan dengan pengauditan serta percukaian dengan betul. Peta minda 3. Menerangkan fungsi perakaunan Laman web dan simpan kira.4 Perakaunan dan Simpan Kira (a) Takrif perakaunan dan simpan kira (b) Simpan kira sebagai asas perakaunan (c) Fungsi perakaunan dan simpan kira (d) Sub Bidang Perakaunan (i) (ii) (iii) (iv) (v) Perakaunan Kewangan Perakaunan Pengurusan Audit Percukaian Sistem Maklumat Perakaunan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. perkongsian. Menjelaskan simpan kira sebagai asas perakaunan . syarikat berhad dan koperasi. Membezakan perakaunan kewangan dan perakaunan Ceramah pengurusan dengan tepat. Mengenal pasti bentuk-bentuk organisasi perniagaan. 3. Membezakan antara perakaunan dengan simpan Kajian kes kira. Menyatakan maksud perakaunan Penerangan dan simpan kira. Menyenaraikan ciri-ciri perniagaan milikan tunggal. Penerangan 2.

Penerangan Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK Lawatan industri (b) Badan-badan perakaunan di Malaysia: (i) Badan Kawal SeliaMIA (Regulatory Body) (ii) Badan Penggubal Piawaian -MASB (Standard Setting Body) (iii) Badan Profesional ± (Professional Body) 1. Menyenaraikan fungsi badanbadan perakaunan di Malaysia. Menerangkan latar belakang badan. Menerangkan sejarah perakaunan di Malaysia. 2. .5 Persekitaran Perakaunan Di Malaysia (a) Sejarah perakaunan di Malaysia Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1.Bidang Pembelajaran 1.badan perakaunan di Malaysia.

6 Konsep. Menjelaskan dengan contoh konsep dan prinsip perakaunan. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menerangkan konsep dan prinsip perakaunan. Penerangan Kajian kes 2.Bidang Pembelajaran 1. . Prinsip Dan Andaian Perakaunan: Usaha Berterusan (ii) Entiti Berasingan (iii) Ketekalan (iv) Materialiti (v) Wang Sebagai Ukuran (vi) Konservatisme (vii) Asas Perakaunan Akruan (viii) Tempoh Perakaunan (ix) Kos Sejarah (x) Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama (xi) Catatan Bergu (b) Ciri Kualitatif Penyata Kewangan: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Kebolehfahaman Relevan Kebolehpercayaan Kebolehbandingan Tepat Masa (Timeliness) (i) 1. Menyenaraikan ciri-ciri kualitatif Penyata Kewangan. Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan (a) Konsep. Aktiviti kumpulan Kad imbasan Teka silang kata Kuiz 3.

Penerangan Aktiviti kumpulan Carta alir . Menjelaskan definisi kitaran perakaunan.Bidang Pembelajaran 1.7 Kitaran Perakaunan (a) Definisi kitaran perakaunan (b) Proses dalam kitaran perakaunan Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Menerangkan proses dalam kitaran perakaunan. 2. 3. Melakarkan carta kitaran perakaunan.

5 Belanja (a) Definisi belanja (b) Pengelasan belanja: (i) Kendalian (ii) Bukan Kendalian 1.1 Aset (a) Definisi aset (b) Pengelasan aset: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa Hasil Pembelajaran 1. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis liabiliti.3 Ekuiti Pemilik (a) Definisi Ekuiti Pemilik (b) Komponen Ekuiti Pemilik 1. 3. 3. 2. Mengkategorikan belanja. EKUITI PEMILIK. BELANJA DAN AKAUN KONTRA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Peta minda Lakaran carta Kad imbasan 2. Menunjukkan perubahan ke atas ekuiti pemilik kesan daripada ambilan. Menyenaraikan contoh-contoh aset 2. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis belanja. untung atau rugi. HASIL.4 Hasil (a) Definisi hasil (b) Pengelasan hasil (i) Hasil Kendalian (ii) Hasil Bukan Kendalian 2. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis aset. 2. 3. Menjelaskan definisi ekuiti pemilik. Menjelaskan definisi belanja. Mengkategorikan liabiliti. 2. Menjelaskan definisi liabiliti. LIABILITI. Menjelaskan definisi hasil. 4. Menjelaskan definisi aset. 2. Mengkategorikan aset. 1. 4.2 Liabiliti (a) Definisi liabiliti (b) Pengelasan liabiliti: (i) Semasa (ii) Bukan Semasa 1. 3. 2. Menyenaraikan contoh-contoh setiap jenis hasil. . 2.TAJUK 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET. 4. Bidang Pembelajaran 2. Mengkategorikan hasil. Menyenaraikan contoh-contoh belanja. 4. Menyenaraikan contoh-contoh liabiliti. Mengenal pasti ciri-ciri setiap jenis hasil.

Membandingkan sistem inventori berkala dan berterusan. Menyediakan jadual carta akaun. Mendefinisikan inventori. Mendefinisikan carta akaun. 3. Menyenaraikan akaun-akaun kontra. 2. Penerangan Menjelaskan kegunaan carta akaun. Kuiz (i) Kesan persamaan perakaunan akibat: 3. 2. Memberi rumus persamaan Penerangan perakaunan tanpa hasil dan belanja. liabiliti Aset = Liabiliti + Ekuiti atau ekuiti pemilik dengan Menulis Rumus Pemilik menggunakan persamaan perakaunan. Menghitung samada aset. Kad Imbasan 2. Perisian perakaunan Aplikasi TMK (d) lnventori: (i) Sistem lnventori Berkala (ii) Sistem lnventori Berterusan 2. 3.6 Akaun Kontra (a) Definisi Akaun Kontra (b) Akaun Kontra mengikut pengelasan akaun Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Carta Lakaran Padanan 1. 2.Bidang Pembelajaran 2. Mendefinisikan Akaun Kontra. Memadankan akaun kontra mengikut jenis akaun. Penerangan Kuiz 1. Menunjukkan kesan setiap urusniaga ‡ Perubahan ke atas persamaan perakaunan kepada aset ‡ Perubahan kepada liabiliti ‡ Perubahan kepada ekuiti pemilik .8 Persamaan Perakaunan (a) Persamaan tanpa mengambil kira hasil dan belanja iaitu: 1. 2.7 Carta Akaun (a) Definisi Carta Akaun (b) Fungsi Carta Akaun (c) Penyediaan Carta Akaun 1.

Bidang Pembelajaran (b) Persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja laitu: Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik + ( Hasil . 3. Menunjukkan kesan setiap urusniaga ke atas persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja. Kad Imbasan 2. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Menulis Rumus Kuiz 2.Belanja): (i) Kesan persamaan akibat: ‡ Perubahan kepada hasil ‡ Perubahan kepada belanja Hasil Pembelajaran 1. Menghitung samada aset. Memberi rumus persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja. Menunjukkan bahagian debit dan kredit akaun.9 Sistem Catatan Bergu ‡ Peraturan simpan kira mengikut sistem catatan bergu 1. 2. liabiliti atau ekuiti pemilik termasuk hasil dan belanja menggunakan persamaan perakaunan. Menerangkan peraturan merekod menggunakan sistem catatan bergu Penerangan Tunjuk cara Kuiz Aplikasi TMK . 3. Mengenal pasti akaun-akaun yang telibat dalam setiap urusniaga.

1 Fungsi Dan Jenis Dokumen Dalam Perniagaan (a) Fungsi dokumen perniagaan Hasil Pembelajaran Penerangan 1. Menyenaraikan dokumen-dokumen Bil Tunai sumber dan ciri-ciri setiap dokumen Cek atau tunai perniagaan. termasuk Penyata Gaji Slip Daftar Tunai Slip Bank Makluman Debit Makluman Kredit Memo Nota Serahan lnvois Folio Pelanggan (Guest Folio) Nota Debit Nota Kredit Bil Bayaran Slip Pindahan Wang Penerangan Peta minda Lakaran dokumen Aktiviti Kumpulan Aplikasi TMK Perisian Perakaunan Buku skrap (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii) (xviii) . Mengenalpasti fungsi setiap Baucer Bayaran dokumen perniagaan. Resit Keratan Cek 2.TAJUK 3 : DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 3. Menyatakan fungsi dokumen sumber dalam perniagaan Bahan maujud: (Contoh dokumen perniagaan sebenar) (b) Jenis dokumen perniagaan (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Pesanan Belian 1.

Menghitung diskaun niaga dan diskaun tunai Perakaunan 4.Bidang Pembelajaran (c) Maklumat asas dalam dokumen perniagaan termasuk diskaun niaga dan diskaun tunai Hasil Pembelajaran 1. 2. Menghubungkaitkan dokumen perniagaan dengan setiap urusniaga.2 Aliran Dokumen Antara 1. . Aktiviti kumpulan 2. Menyediakan dokumen perniagaan. Melabelkan beberapa butiran penting dalam dokumen peniagaan. Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Aplikasi TMK Perisian 3. Menyediakan carta aliran dokumen Simulasi Pembeli Dan Penjual antara pembeli dengan penjual mengikut urutan yang betul. Aktiviti kumpulan 3. Menerangkan fungsi diskaun niaga.

Merekod beberapa urus niaga berdasarkan maklumat dokumen (i) Dokumen sumber ke Jurnal Am dan Jurnal perniagaan Khas ‡ Secara manual ‡ Secara 2. Penerangan Menjelaskan fungsi dan kegunaan Peta minda setiap jenis jurnal khas.1 Fungsi Dan Jenis Jurnal Hasil Pembelajaran (a) Fungsi jurnal sebagai 1. Menjelaskan fungsi jurnal sebagai Buku Catatan Pertama buku catatan pertama. niaga ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Penerangan Tunjuk cara Aktiviti kumpulan Perisian Perakaunan Aplikasi TMK . Penerangan Kuiz (c) Format jurnal 1. Merekod beberapa urusniaga berkomputer berdasarkan pernyataan urus niaga ke Jurnal Am dan Jurnal (ii) Pernyataan urus Khas. Melakarkan format jurnal khas dan jurnal am yang lengkap. Menyenaraikan jurnal khas. Mengenalpasti format jurnal khas dan jurnal am.TAJUK 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 4. 2. 2. (b) Jenis jurnal (i) Jurnal Khas: ‡ Jurnal Belian ‡ Jurnal Pulangan Belian ‡ Jurnal Jualan ‡ Jurnal Pulangan Jualan ‡ Jurnal Penerimaan Tunai ‡ Jurnal Pembayaran Tunai Penerangan 1. Menerangkan kegunaan jurnal am. (ii) Jurnal Am 1. Penerangan Lakaran jurnal (d) Perekodan urus niaga dalam jurnal daripada: 1.

1 Fungsi dan Jenis Lejar (a) Fungsi lejar (b) Jenis lejar (i) Lejar Khas (Subsidiari) (ii) Lejar Am ‡ Buku Tunai Hasil Pembelajaran 1. Merekod urus niaga ke dalam lejar (ii) Pernyataan urus (termasuk Buku Tunai) niaga menggunakan maklumat dari: ‡ Secara manual a) Dokumen sumber perniagaan ‡ Secara b) Pernyataan urus niaga berkomputer (secara manual dan berkomputer) (d) Pemindahan catatan jurnal ke lejar (Posting) (e) Pengimbangan lejar (Balancing) 7. Menyenaraikan fungsi lejar. 2. Mengenalpasti format Buku Tunai (termasuk Buku tiga lajur (termasuk merekod Tunai) berdasarkan: diskaun tunai). (i) Dokumen perniagaan 6. Penerangan Sumbangsaran Aplikasi TMK Perisian Perakaunan (c) Perekodan urus Tunjuk cara niaga dalam lejar 5.jenis lejar. 3. .akaun dalam Lejar Am dan Lejar Khas.TAJUK 5 : LEJAR Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 5. 4. Mengimbangkan lejar. 8. Memindahkan catatan jurnal ke lejar. Mengenalpasti akaun . Menjelaskan maksud baki debit dan baki kredit. (mengikut pengkelasan akaun). 9. Menjelaskan maksud lejar. Mengenalpasti jenis .

Merekod perbelanjaan runcit (ii) Perekodan Buku menggunakan sistem panjar Tunai Runcit berdasarkan maklumat dari: menggunakan i.2 Akaun Kawalan (a) Penyediaan akaun kawalan secara manual dan berkomputer: (i) Bentuk T (ii) Bentuk Lajur 1. Penerangan 2. (i) Sistem Panjar Runcit (Imprest System) 2. pernyataan urusniaga (Secara manual dan a. Mengenalpasti butiran dalam akaun Tunjuk cara kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang.Bidang Pembelajaran (f) Buku Tunai Runcit (Petty Cash Book) Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. dokumen perniagaan maklumat: ii. Menyediakan akaun kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang bentuk T dan bentuk lajur. Pernyataan urus niaga ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK Perisian Perakaunan 5. Menjelaskan sistem panjar runcit. (Secara manual dan berkomputer) . Menyatakan fungsi akaun kawalan. Aplikasi TMK 3. Dokumen perniagaan berkomputer) b.

3. Tunjuk cara Mengenal pasti format Imbangan Duga dalam bentuk T dan bentuk Perisian lajur. (iii) Kaedah mengesan kesilapan (iv) Pembetulan kesilapan sebelum Akaun Penamat melalui jurnal dan lejar 4. Peta Minda Membetulkan kesilapan melalui jurnal dan lejar. Tunjuk cara Mengesan kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. Imbangan Duga (b) Penyediaan Imbangan 2. Perisian Perakaunan Menganalisis kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara. 2. Perakaunan Menyediakan Imbangan Duga dengan memindahkan baki debit dan baki kredit dari lejar. (c) Pembetulan Kesilapan (i) Kesilapan ketara (ii) Kesilapan tidak ketara 1. Memastikan jumlah debit dan jumlah kredit di Imbangan Duga adalah sama. . Duga bentuk T dan berlajur (i) Secara manual (ii) Secara 3.1 Fungsi Imbangan Duga (a) Fungsi dan kekangan 1.TAJUK 6 : IMBANGAN DUGA Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 6. berkomputer Hasil Pembelajaran Menyatakan fungsi dan kekangan Penerangan Imbangan Duga. Menyatakan jenis kesilapan dalam Penerangan Imbangan Duga. Kertas Edaran Kuiz Aplikasi TMK 4.

Bahan maujud: (Contoh Penyata Pendapatan & Kunci Kira-kira) 5. (b) Kunci Kira-kira (i) Tujuan Kunci Kira-kira (ii) Format Kunci Kira-kira ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (iii) Kaedah Penyediaan Kunci Kira-Kira ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer 8. 4. Menyediakan Kunci Kira-kira . 3. Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Pendapatan. Penerangan Tunjuk cara Perisian Perakaunan Aplikasi TMK 2. Mengenal pasti format Penyata Pendapatan.Bidang Pembelajaran 6.2 Hubungan Antara Imbangan Duga Dan Penyata Kewangan (a) Penyata Pendapatan 1. Mengenal pasti format Kunci Pendapatan Kira-kira. (i) Tujuan Penyata Pendapatan (ii) Format Penyata Pendapatan ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (iii) Kaedah penyediaan Penyata Pendapatan ‡ Secara manual ‡ Secara berkomputer Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menyatakan fungsi Imbangan Duga dalam penyediaan Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. Menjelaskan tujuan penyediaan (iv) Kesan perekodan Kunci Kira-kira sistem inventori ke atas Penyata 7. Menyediakan Penyata Pendapatan. Menyatakan kesan sistem inventori yang berlainan ke atas Penyata Pendapatan [sistem berkala dan sistem berterusan]. 6.

Menerangkan maksud hutang lapuk terpulih. Menyatakan keperluan pelarasan dalam proses penutupan akaun. 3. Membezakan antara perakaunan asas tunai dan akruan. 7. 1. 2. Menerangkan konsep susut nilai dan susut nilai terkumpul. 5. Menerangkan konsep terdahulu dan terakru.1 Pelarasan Akaun (a) Perakaunan asas tunai dan akruan. Hasil Pembelajaran 1. Peruntukan Hutang Ragu dan Hutang Lapuk Terpulih (vi) Susut nilai dan Susut nilai Terkumpui Penerangan Perbincangan 2. Menyatakan tujuan mewujudkan Aplikasi TMK peruntukan hutang ragu.TAJUK 7: PENYATA KEWANGAN . Menerangkan pengertian perakaunan asas tunai dan akruan. 6. Laman web berkaitan 4. Menjelaskan sebab-sebab wujudnya hutang lapuk. Penerangan Carta Peta Minda Laman web berkaitan (b) Pelarasan : (i) Hasil Terdahulu (ii) Hasil Terakru (iii) Belanja Terdahulu (iv) Belanja Terakru (v) Hutang Lapuk. Peta Minda 3.MILIKAN TUNGGAL Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 7. Menerangkan sebab-sebab aset mengalami susut nilai. . Mengenal pasti jenis-jenis catatan pelarasan.

10. belanja terdahulu dan belanja terakru ke Kunci Kira Aplikasi TMK -kira. belanja terdahulu dan belanja terakru ke lejar. Hutang Lapuk dan Hutang Lapuk Terpulih Susut nilai dan Susut nilai Terkumpul Stok Akhir Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. 6. Merekodkan hasil terdahulu dan Laman web berkaitan hasil terakru.Bidang Pembelajaran 7. Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. 8. Merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul ke lejar. 11. 9.2 Penutupan Akaun : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Hasil Terdahulu Hasil Terakru Belanja Terdahulu Belanja Terakru Peruntukan Hutang Ragu. 2. Menghitung nilai peruntukan hutang ragu. Merekodkan hutang lapuk. Merekodkan hutang lapuk. peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. 7. Menghitung nilai hasil / belanja terdahulu dan terakru. Merekod stok akhir kedalam Akaun Perdagangan dan Kunci Kira-kira. peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih ke lejar. 3. Merekodkan hasil terdahulu dan hasil terakru. Menghitung susut nilai aset bukan semasa berdasarkan kaedah garis lurus. ‡ . baki berkurangan dan penilaian semula. Merekodkan hasil dan belanja dalam Akaun Untung Rugi. 5. Penerangan Perbincangan Peta Minda Tunjuk cara Sumbangsaran ‡ 4.

3 Penyata Pendapatan (a) Penyediaan secara: (i) Manual ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (ii) Berkomputer 1. Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK 7. Aplikasi TMK Merekod untung atau rugi atas pelupusan aset ke Akaun Untung Rugi. Menyediakan Penyata Pendapatan dengan pelarasan.Bidang Pembelajaran ‡ Pelupusan Aset Bukan Semasa 1. 3.4 Kunci Kira-Kira: (a) Penyediaan secara: 1. 4. Menyediakan Kunci Kira-kira (i) Manual dengan pelarasan ‡ Bentuk T ‡ Bentuk penyata (ii) Berkomputer Sumbangsaran Laman web berkaitan Aplikasi TMK Penerangan Tunjuk cara Perbincangan . Menunjukkan kesan pelupusan aset bukan semasa di Kunci Kira ± kira. Hasil Pembelajaran Menerangkan pengertian pelupusan aset Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan 2. Tunjuk cara Menghitung dan merekod pelupusan aset bukan semasa ke Laman web berkaitan lejar. 7.

Bidang Pembelajaran 8. Aplikasi TMK Menyediakan belanjawan tunai secara manual dan berkomputer. Tunjuk cara Mengenal pasti butiran penerimaan dan pembayaran. Menyatakan kepentingan belanjawan tunai. Penerangan 2. . 5.1 Kawalan Tunai 8.TAJUK 8: PERAKAUNAN UNTUKTUNAI Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Tunjuk Cara Sumbang saran (a) Penyata Bank (b) Tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank (c) Perbezaan baki Akaun Bank dalam Buku Tunai dengan Penyata Bank (d) Kaedah penyediaan Penyata Penyesuaian Bank 2. Aktiviti Kumpulan 3. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank tanpa mengemaskinikan Buku Tunai. 8. Menjelaskan fungsi Penyata Bank. Mengenal pasti butiran yang Aplikasi TMK menyebabkan perbezaan baki bank di Buku Tunai dan baki di Penyata Perisian Perakaunan Bank. Menjelaskan tujuan kawalan tunai. Menghitung varian dengan membandingkan belanjawan dan prestasi sebenar.2 Penyata Penyesuaian Bank Hasil Pembelajaran 1. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank dengan mengemaskinikan Buku Tunai. 4. 6.3 Belanjawan Tunai Dan Varian (a) Fungsi Belanjawan Tunai (b) Kaedah penyediaan Belanjawan Tunai (c) Perbandingan di antara belanjawan dengan urus niaga sebenar 1. Bahan maujud : Contoh Penyata Bank yang sebenar. 4. Menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank. 3.

Mengenalpasti kaedah pembayaran gaji. Menjelaskan objektif dan kepentingan Kawalan dalaman penggajian.TAJUK 9 : PERAKAUNAN UNTUK PENGGAJIAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 9. Hasil Pembelajaran Menyatakan maksud penggajian.2 Kawalan Dalam Penggajian (a) Pemberian Kuasa (Authorisation) 1. Mengenal pasti dokumen pemberian kuasa penggajian. Menerangkan maksud Kawalan dalam penggajian. Kuiz Bahan maujud: (contoh dokumen pemberian kuasa) .1 Dokumen Penggajian (a) Slip Gaji (b) Kaedah Pembayaran: (i) Tunai (ii) Cek (iii) Bayaran Automatik (Automated Payment) 1. Penerangan Sumbangsaran (b) Kawalan dan 2. Penerangan Sumbangsaran Kuiz Bahan maujud: (contoh slip gaji kakitangan awam dan swasta) 9. 2. Keselamatan (Security and Control) 3.

Caruman Lejar.Bidang Pembelajaran 9. Simpanan Pekerja (KWSP) 5. Merekod pembayaran gaji dalam . Mengenalpasti butiran yang menjadi sumber gaji Penerangan Sumbangsaran Kuiz Laman Web berkaitan Bahan maujud: (contoh Penyata KWSP& PERKESO) (i) Gaji pokok (ii) Elaun 2. Majikan dan Pekerja (ii) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) Caruman Majikan dan Pekerja (iii) Cukai Berjadual (PCB) (iv) Pinjaman Perumahan (v) Pinjaman Kenderaan (vi) Lain-lain ‡ Yuran Koperasi ‡ Pinjaman Koperasi .3 Pengiraan Gaji (a) Pengiraan gaji kasar Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. KWSP dan PERKESO. Simpanan Pekerja (KWSP) . Menerangkan maksud gaji pokok. Menghitung gaji bersih. Mengenalpasti butiran yang dalam penggajian menyebabkan pengurangan gaji. (i) Kumpulan Wang 4. (iii) Kumpulan Wang elaun.Caruman Majikan (iv) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ± Caruman Majikan (b) Jenis-jenis potongan 3.

4 Kesan Penggajian Ke Atas Pendapatan Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1.Bidang Pembelajaran 9. Penerangan Hasil Pembelajaran 2. Sumbangsaran . Menyatakan kesan perbandingan antara gaji dan upah terhadap pendapatan individu. Menyatakan maksud gaji dan upah.

2 Ekuiti Pemilik Dalam Perkongsian (a) Komponen Ekuiti Pemilik (i) Akaun Modal (ii) Akaun Semasa (b) Pengiraan dan Perekodan : 1. Penerangan Teka silang kata Kuiz Aplikasi TMK Laman web berkaitan Bahan maujud: (contoh gambar papan iklan namanama perniagaan) 3.1 Penubuhan Perkongsian (a) Definisi perkongsian (b) Ciri-ciri perkongsian Hasil Pembelajaran 1. 2. (c) Pengenalan Akta Perkongsian 1961 (Seksyen berkaitan 4. Aktiviti kumpulan Menghitung : (a) Faedah atas modal (b) Faedah atas ambilan (c) Faedah atas pinjaman (d) Gaji rakan kongsi (e) Kongsi untung / rugi Merekod ke Akaun Modal dan Akaun Semasa. dengan Perjanjian Perkongsian) 5. Tunjuk cara Menerangkan kaedah modal tetap dan kaedah modal berubah. (i) Faedah atas modal (ii) Faedah atas ambilan (iii) Faedah atas pinjaman 5. 7. Menyatakan definisi perniagaan perkongsian. 2. Sumbang saran Membandingkan ciri-ciri perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal. (d) Fungsi Perjanjian Perkongsian 6. Peta Minda Mengelaskan butir Akaun Semasa Kuiz dan Akaun Modal. Menyatakan kandungan Akta Perkongsian 1961. Peta Minda Mengenal pasti ciri-ciri perniagaan perkongsian. 4.TAJUK 10 : PERKONGSIAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Bidang Pembelajaran 10. 3. (iv) Gaji rakan kongsi (v) Kongsi untung / rugi . Menjelaskan tujuan mewujudkan Perjanjian Perkongsian. Menyatakan perubahan bentuk pemilikan perniagaan daripada milikan tunggal kepada perkongsian. Menjelaskan kesan kemasukan rakan kongsi baharu. Menyatakan fungsi Akaun Modal dan Akaun Semasa. 10.

Menyediakan Kunci Kira-kira.4 Kunci Kira-kira (a) Persembahan Akaun Modal dan Akaun Semasa dalam Kunci Kirakira (b) Penyediaan Kunci Kira-kira 1. Mengenalpasti butiran Kunci Kira-kira perniagaan perkongsian. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (a) Penyediaan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi (b) Penyediaan Akaun Pengasingan Untung Rugi Membezakan di antara akaun penamat perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal Mengenalpasti butiran akaun penamat perniagaan perkongsian.Bidang Pembelajaran 10.5 Pembubaran Perkongsian.3 Akaun Penamat 1. Menerangkan sebab-sebab berlaku pembubaran. Penerangan Tunjuk cara (b) Cara merekod 2. (a) Sebab-sebab pembubaran 1. pembubaran perkongsian melalui: (i) Catatan jurnal 3. Peta Minda 3. 10. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Peta Minda Aplikasi TMK Carta Alir 2. 10. Merekod ke akaun yang berkaitan dengan pembubaran perkongsian. Aplikasi TMK Menyediakan Akaun Penamat perniagaan perkongsian bentuk Carta Alir T dan penyata. Menyediakan catatan jurnal bagi proses pembubaran perkongsian. (ii) Akaun Realisasi dan akaun-akaun lain yang terlibat Sumbang saran Aktiviti kumpulan . Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran 2.

Tunjuk cara modal diterbitkan. Penerangan 3.2 Bentuk Modal 1. Laman web berkaitan Bahan maujud: (contoh prospektus) Bidang Pembelajaran 11. Membandingkan ciri-ciri antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad. Menerangkan penubuhan sesebuah syarikat berhad.TAJUK 11 : SYARIKAT BERHAD (TIDAK TERSENARAI) Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Penerangan Aktiviti kumpulan (a) Pengertian Syarikat 2. Merekodkan butir-butir ekuiti pemilik dalam Kunci Kira-kira. Menghitung dividen saham keutamaan dan saham biasa bagi beberapa tahun kewangan. Lawatan industri (Bursa Saham Mengenalpasti ciri-ciri saham Malaysia) biasa dan saham keutamaan. (iv) modal belum diterbitkan 4. (iii) Pengertian dividen (iv) Menghitung dividen 11. (a) Bentuk modal: 2. Bahan maujud : Merekod terbitan saham dalam (contoh penyata jurnal dan lejar. milikan saham) Menerangkan maksud dividen. (ii) Merekod terbitan saham 7.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat Menerangkan maksud modal. (i) modal dibenarkan (ii) modal diterbitkan (iii) modal berbayar 3. Penerangan Sumbang saran Aplikasi TMK Bahan maujud: (contoh laporan tahunan syarikat) (a) Persembahan ekuiti pemilik dalam Kunci 2. perkongsian dan milikan tunggal. Kira-kira . Menghitung modal dibenarkan. Berhad (b) Penubuhan Syarikat (Akta Syarikat 1965) 11. (b) Saham (i) Jenis saham: ‡ Saham Biasa 5. Membezakan format penyata kewangan syarikat berhad. Menghitung dividen interim dan dividen akhir. Hasil Pembelajaran Mengenalpasti ciri-ciri syarikat berhad. ‡ Saham Keutamaan 6. 1. modal berbayar dan modal belum diterbitkan.1 Penubuhan Syarikat Berhad 1.

Membezakan perbelanjaan hasil Lawatan industri dengan perbelanjaan modal. Mengenalpasti jenis-jenis yuran. 8. Menghitung dana terkumpul. Menerangkan maksud dana terkumpul. Aktiviti kumpulan 2.3 Yuran (a) Jenis-jenis yuran (b) Penyediaan Akaun Yuran ahli 12. Membezakan pendapatan hasil dengan pendapatan modal.4 Penyata Penerimaan Dan Pembayaran (a) Penyediaan Penyata Penerimaan dan Pembayaran 12. 6. 7. Mengenalpasti ciri-ciri kelab dan Penerangan persatuan. Kuiz 3. Menyediakan Kunci Kira-kira. 5. 1. (b) Penyediaan Kunci Kira-kira Hasil Pembelajaran 1.6 Kunci Kira-kira (a) Pengertian dan pengiraan Dana Terkumpul.1 Penubuhan Kelab dan Persatuan (a) Pengertian kelab dan persatuan di bawah Akta Pertubuhan 1966 (b) Sumber hasil dan jenis belanja (c) Belanja hasil dan modal. Menghitung yuran ahli. Menyediakan Akaun Yuran. Menyediakan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. Laman web berkaitan 4. 9. Membandingkan akaun yang terlibat antara kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan. Menghitung untung atau rugi aktiviti berkala kelab dan persatuan 11. 2.TAJUK 12 : KELAB DAN PERSATUAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 12. Menyediakan Penyata Penerimaan dan Pembayaran. Menyatakan sumber-sumber hasil dan jenis belanja. Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK 3. pendapatan hasil dan modal 12.2 Perbandingan perakaunan kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan 12.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan (a) Penyediaan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 12. . 10.

8. Mengenalpasti kesan rekod tak lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira. Menganalisis Buku Tunai.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kira-kira (a) Penyediaan Kunci Kira-kira selepas penentuan hasil bagi kedua-dua kaedah Hasil Pembelajaran 1. 5. 4. 3.3 Penentuan Pendapatan (a) Kaedah perbandingan (b) Kaedah analisis (c) Penyediaan Penyata Pendapatan 13. Menyediakan Penyata Pendapatan. 7. Menghitung modal. 11. Menyediakan Kunci Kira-kira. Menganalisis belanja dan hasil. Menerangkan maksud rekod tak lengkap. Menerangkan kaedah perbandingan dan kaedah analisis. 9.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 13. 2. 6. Menghitung jualan dan belian. 10.TAJUK 13 : REKOD TAK LENGKAP Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 13. Menyenaraikan contoh-contoh perniagaan yang menyimpan rekod tidak lengkap. Menghitung untung atau rugi perniagaan. Penerangan Tunjuk cara Sumbang saran Perbincangan Aktiviti kumpulan Peta minda .1 Punca Rekod Tak Lengkap (a) Pengertian Rekod Tak Lengkap 13.

Aktiviti kumpulan Lawatan industri Penerangan Tunjuk cara Tayangan filem dokumentari 14. Menyediakan Akaun Pengeluaran. Menghitung kos prima dan kos overhed. Merekodkan pemindahan kos pengeluaran ke Penyata Pendapatan. Pengeluaran (i) Bahan Langsung (ii) Buruh Langsung 2. Menghitung kos tetap dan kos berubah.2 Kos Pengeluaran (a) Komponen Kos 1. (b) Pengiraan Kos Tetap dan Kos Berubah 3. Penerangan Tunjuk cara 4. Penerangan Tunjuk cara Aplikasi TMK .1 Konsep Kos (a) Definisi dan jenis kos 1. Menghubung kaitkan kos tetap dan kos berubah dengan tingkat pengeluaran. Menyatakan jenis-jenis kos. (iii) Overhed Kilang (iv) Kerja dalam proses 3. (a) Penyediaan Akaun Pengeluaran 2.TAJUK 14 : PENGENALAN KEPADAPERAKAUNAN PENGURUSAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 14. Menyenaraikan komponenkomponen kos pengeluaran. Hasil Pembelajaran Menerangkan pengertian konsep kos.3 Akaun Pengeluaran 1. Menghitung kos pengeluaran. 14. (i) Kos Tetap (ii) Kos Berubah 2.

(c) Pengiraan Titik Pulang Modal 5. Menunjukkan titik pulang modal melalui kaedah graf. Penerangan Tunjuk cara (b) Analisis Titik Pulang 2.4 Analisis Kos Volum Untung (a) Definisi Analisis Kos Volum Untung 1.Bidang Pembelajaran 14. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menerangkan maksud kos volum untung. Menerangkan pengertian titik Modal: pulang modal dan margin caruman. (i) Kos Tetap (ii) Kos Berubah (iii) Margin Caruman Aktiviti kumpulan Aplikasi TMK . Menghitung titik pulang modal Caruman menggunakan kaedah margin (ii) Kaedah Graf caruman. Merancang pengeluaran dengan menggunakan titik pulang modal. Perbincangan (i) Kaedah Margin 3. (iii) Kaedah Margin Keselamatan 4.

‡ Perakaunan Pengurusan 3.1 Maklumat Pengurusan Hasil Pembelajaran (a) Pengenalan kepada 1. Membezakan fungsi perakaunan ‡ Perakaunan kewangan dan perakaunan Aplikasi TMK Kewangan pengurusan. Menerangkan cara penyampaian ‡ Perancangan maklumat pengurusan.TAJUK 15 : MAKLUMAT UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Pembelajaran 15. (ii) Tujuan maklumat pengurusan 4. ‡ Kawalan (b) Penyampaian maklumat pengurusan (i) Analisis maklumat (ii) Laporan (Surat. Laman web berkaitan (i) Jenis maklumat 2. Menerangkan maksud perakaunan Penerangan maklumat kewangan dan perakaunan pengurusan pengurusan. Memo dan Email) (iii) Komunikasi . Menerangkan maksud dan tujuan maklumat pengurusan.

Menyatakan rumus bagi setiap nisbah.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah (a) Fungsi dan pengiraan (i) Nisbah Keberuntungan: ‡ Peratus Untung Kasar atas Kos Jualan (Tokokan/ Mark-Up) ‡ Peratus Untung Kasar atas Jualan (Margin) ‡ Peratus Untung Bersih atas Jualan ‡ Pulangan atas Modal (ii) Nisbah Kecairan ‡ Nisbah Semasa termasuk Nisbah Ujian Mampu. 3. Menerangkan maksud setiap nisbah. ‡ Nisbah Ujian Asid (iii) Nisbah kecekapan ‡ Kadar Pusing Ganti Stok ‡ Tempoh kutipan dan pembayaran hutang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Penerangan Tunjuk cara Perbincangan Kuiz . Menghitung setiap nisbah. 2.Bidang Pembelajaran 15.

Membuat keputusan memilih firma. prestasi mengikut jangka masa. Menerangkan kepentingan mentafsir penyata kewangan.Bidang Pembelajaran 15. .3 Mentafsir Nisbah (a) Membandingkan 1. Bahan maujud: (contoh laporan tahunan perniagaan) 4. (b) Membezakan prestasi antara firma Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Membandingkan penyata kewangan mengikut struktur pemilikan dan jenis aktiviti organisasi. 3. Penerangan Sumbang saran Aktiviti kumpulan 2. Membuat rumusan setiap nisbah antara firma.