Persediaan Temuduga Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 2012

Soalan ramalan dan tips

1.

Calon dikehendaki memberikan maklumat latar belakang peribadi.

Calon perlu; a. menyatakan nama, tarikh/tempat lahir, umur, agama, bangsa, status perkahwinan. b. menyatakan nama, umur, dan pekerjaan ayah dan ibu. (tarikh lahir dan no. telefon ayah dan ibu, jika perlu) c. menyatakan bilangan adik beradik (contoh, mempunyai tiga orang adik beradik termasuk calon.), status calon dalam keluarga. (contoh, calon merupakan anak bongsu daripada tiga orang adik beradik. Calon tidak mempunyai abang, sebaliknya mempunyai dua orang kakak.) d. menyatakan nama, umur, dan pekerjaan adik beradik calon. (tarikh lahir dan no. telefon adik beradik, jika perlu) e. menyatakan nama sekolah/universiti dan kronologi pendidikan calon. f. menyatakan pencapaian akademik tertinggi. (Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, ijazah sarjana muda, dan maklumat dalam transkrip akademik) g. menyatakan major dan minor calon. Sekiranya calon dikehendaki memberikan maklumat sekolah/universiti, calon perlu mengetahui tentang; a. latar belakang geografi sekolah, sejarah sekolah (rendah/menengah), nama guru besar/pengetua dan penolong-penolong kanan semasa calon bersekolah dan terkini, moto sekolah, visi dan misi sekolah, lagu sekolah, (nama guru semasa calon bersekolah, jika perlu), perkembangan/pencapaian terkini sekolah, sumbangan calon kepada sekolah, dan pengalaman lain. b. latar belakang geografi universiti, sejarah universiti, nama naib cancelor, timbalan naib cancelor, dekan, dan timbalan dekan semasa calon menuntut dan terkini, moto universiti, visi dan misi universiti, lagu universiti, visi dan misi pusat pengajian, kelebihan/keistimewaan universiti, (nama pensyarah-pensyarah semasa calon menuntut, jika perlu), perkembangan/pencapaian terkini universiti, sumbangan calon kepada universiti, dan pengalaman lain.) Sekiranya perlu, calon juga harus menyatakan hobi/aktiviti, (sekurang-kurangnya 5 aktiviti dan 5 hobi) dan bakat/kebolehan calon. (sekurang-kurangnya 5)

2.

Calon dikehendaki menyatakan ikon/inspirasi.

Calon perlu; a. menyatakan sekurang-kurangnya 5 orang ikon/inspirasi calon b. menyatakan sebab calon memilih ikon-ikon tersebut.

3.

Calon dikehendaki memberikan maklumat tempat tinggal calon.

Calon perlu; a. menyatakan nama tempat tinggal dan alamat calon. b. menyatakan latar belakang geografi tempat tinggal. c. menyatakan nama ketua kampung/pengerusi jawatankuasa kampung. (jika ada) d. menyatakan demografi penduduk. e. menyatakan latar belakang dan perkembangan sosial/ekonomi di kawasan tempat tinggal. f. menyatakan keunikan/kelebihan kawasan tempat tinggal.

4.

Calon dikehendaki memberikan maklumat negeri kelahiran.

Calon perlu; a. mengetahui sejarah negeri/penubuhan negeri kelahiran. (secara ringkas dan padat) b. mengetahui profil am negara, seperti; i. bendera negeri. ii. bunga rasmi. iii. demografi penduduk. iv. maklumat geografi. v. jata negeri. vi. lagu negeri. c. mengetahui serba sedikit tentang biografi sultan/yang dipertuan negeri bagi negeri masing-masing. d. mengetahui serba sedikit tentang biografi menteri besar/ketua menteri dan timbalan menteri besar/ketua menteri bagi negeri masingmasing. e. mengetahui latar belakang dan perkembangan sosial/ekonomi negeri masing-masing. f. menyatakan keunikan/kelebihan negeri.

5.

Calon dikehendaki menyatakan pengalaman latihan mengajar.

Calon perlu; a. mengetahui latar belakang geografi sekolah. b. mengetahui sejarah sekolah.

n. mengetahui cabaran-cabaran yang bakal dihadapi dalam dunia pendidikan beserta penyelesaian. mengetahui moto sekolah. (untuk calon Sabah/Sarawak) 8. e. mengetahui lagu sekolah. b. mengetahui piagam pelanggan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. f. mengetahui fungsi bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. b. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Jabatan Perkhidmatan Awam. mengetahui nama setiausaha bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. mengetahui dasar kualiti. slogan Q. m. misi. mengetahui objektif dan matlamat calon dalam dunia pendidikan. Calon perlu. i. d. c. mengetahui kronologi ringkas Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. f. c. mengetahui kekuatan/kelebihan sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. Calon perlu. b. g. k. (pengurusan). menyatakan teknik-teknik pengajaran yang selalu digunakan semasa mengajar. dan objektif Jabatan Perkhidmatan Awam. mengetahui visi dan misi sekolah. mengetahui nama pensyarah/guru pembimbing. ketua pengarah pelajaran Malaysia. a. b. mengetahui badan berkanun di Kementerian Pelajaran Malaysia. mengetahui piagam pelanggan Kementerian Pelajaran Malaysia. ketua setiausaha. mengetahui nama timbalan ketua setiausaha (pembangunan) dan timbalan ketua setiausaha. l. 9. slogan Q. mengetahui perkembangan/pencapaian terkini sekolah. d. c. mengetahui tugas/peranan Jabatan Perkhidmatan Awam. g. f. mengetahui visi. timbalan menteri 2. h. a. mengetahui alasan memilih Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai saluran untuk menjadi pegawai perkhidmatan pendidikan. mengetahui kronologi ringkas Jabatan Perkhidmatan Awam. menyelidik nama dan maklumat panel temu duga masing-masing. d. mengetahui anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran . a. dan kod etika. timbalan-timbalan ketua pengarah pelajaran Malaysia. Soalan yang berkaitan dengan keperluan dan prospek calon dalam dunia pekerjaan yang diceburi. misi.c. mengetahui nama pengetua dan penolong-penolong kanan. mengetahui lima orang bekas menteri pelajaran Malaysia. f.pengerusi dan timbalan pengerusi. i. mengetahui ketua pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam. mengetahui piagam pelanggan Jabatan Perkhidmatan Awam. 6. melakukan perancangan lima tahun awal sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. mengetahui tujuan untuk datang ke sesi temuduga. mengetahui nama dan biografi ringkas menteri pelajaran Malaysia. menyatakan demografi murid. Calon perlu. mengetahui visi. menyatakan pengalaman lain. d. Calon perlu. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Kementerian Pelajaran Malaysia. a. merancang perubahan positif yang akan dilakukan dalam dunia pekerjaan yang diceburi. mengetahui dasar kualiti. a. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. e. (mengikut kronologi) e. c. dan objektif Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. h. b. c. d. (jika perlu). dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. e. mengetahui nama guru-guru di sekolah tersebut. h. timbalan menteri 1. mengetahui kekurangan. e. misi. mengetahui carta organisasi . (jika perlu) menyatakan sumbangan calon kepada sekolah. mengetahui sebab memilih jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan. k. menyatakan set induksi/teknik pengajaran yang terbaik yang pernah digunakan semasa mengajar. j. mengetahui nama setiausaha bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran cawangan Sabah/Sarawak. dan kod etika/nilai-nilai teras.setiausaha dan timbalan setiausaha. j. mengetahui tugas/peranan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. mengetahui fungsi/peranan calon sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan terhadap semua peringkat. f. . 7. menyatakan kesanggupan untuk dihantar ke mana-mana sekolah/daerah/negeri dan kenyataan sokongan. g. mengetahui visi.

dan objektif jabatan pelajaran negeri. yang melibatkan. viii. dasar belilah barang buatan Malaysia. mengetahui sistem perundangan Malaysia. Calon perlu. ii. iv. Calon perlu. ii. iii. bendera Malaysia. majlis raja-raja. mengetahui piagam pelanggan jabatan pelajaran daerah. iv. iii. misi. agama rasmi. vii. yang melibatkan. 11. mengetahui konsep kenegaraan Malaysia. dasar pembaharuan dan peningkatan produktiviti dan kualiti dalam perkhidmatan awam dan perspektif wawasan 2020) j. demografi penduduk. rukun negara. ii. f. mengetahui visi. kabinet. dasar pembangunan nasional. Soalan yang berkaitan dengan pendidikan di Malaysia. b. mengetahui nama dan biografi ringkas ketua pengarah pelajaran negeri. mengetahui sistem pentadbiran Malaysia. ix. (contoh: dasar ekonomi baru. v. g. mengenali ikon negara yang mencipta nama di peringkat antarabangsa. sistem kerajaan Malaysia. . (sejarah kemerdekaan Tanah Melayu dan penubuhan Malaysia) b. a. mengetahui visi. jabatan perdana menteri dan agensi-agensi pusat. iii. maklumat geografi. hari kemerdekaan dan hari penubuhan Malaysia. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang jabatan pelajaran negeri. c. iii. a. mengetahui falsafah pendidikan kebangsaan. dasar perpaduan negara. e. i. d. yang melibatkan. b. kepimpinan melalui teladan. d.10. a. mengetahui falsafah pendidikan guru. mengetahui jumlah sektor. a. (sekurang-kurangnya 5 orang) h. c. Cekap dan Amanah. mengetahui sistem pendidikan kebangsaan. e. mengetahui dasar sosial dan pertadbiran negara. pilihan raya Malaysia. misi. penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran. Calon perlu. dasar wanita negara. Bersih. x. dasar induk perindustrian negara. dan dasar kawalan modal terpilih) i. jata negara. i. vi. c. dasar pertanian negara. dasar pandang ke timur. konsep negara Malaysia. i. v. ii. lagu kebangsaan. mata wang. dasar sogoshosha. ciri-ciri kerajaan Malaysia yang digariskan dalam perlembagaan Malaysia. dasar penswastaan. bahasa kebangsaan. penggubalan perlembagaan persekutuan Malaysia. i. mengetahui kronologi ringkas pendidikan di Malaysia. c. kementerian dan jabatan. Islam Hadhari. b. vi. koridor raya multimedia. d. dasar pendidikan kebangsaan. mengetahui nama pegawai pelajaran daerah dan timbalan pegawai pelajaran daerah. dasar urbanisasi negara. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang jabatan pelajaran daerah. Calon perlu. dasar perindustrian berat Malaysia. dasar persyarikatan Malaysia. bentuk negara Malaysia. jabatan pelajaran daerah. dasar wawasan negara. 12. mengetahui falsafah pendidikan negara. objektif dan fungsi jabatan pelajaran daerah. pendidikan prasekolah. seperti. perbadanan awam di Malaysia. dasar peningkatan daya pengeluaran negara. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Malaysia. Yang di-Pertuan Agong. mengetahui kronologi ringkas Malaysia. bunga kebangsaan. mengetahui perlembagaan Malaysia. dan bahagian-bahagian bagi negeri calon. mengetahui dasar-dasar ekonomi negara. mengetahui profil am negara. konsep kertertinggian perlembagaan. i. i. mengetahui piagam pelanggan jabatan pelajaran negeri. (contoh: dasar sosial negara. xi. mengetahui hari kelepasan am (persekutuan dan negeri) 13.

kumpulan wang amanah pelajar miskin. sekolah kebangsaan. program teknologi komunikasi maklumat dalam pendidikan. xiii. mengetahui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. xxi. i. pendidikan swasta. peringkat menengah rendah. x. peringkat menengah atas. sistem penilaian dan peperiksaan awam. sekolah bestari. program j-Qaf. konsep pendidikan. iv. guru. tingkatan enam. c. d. xi. pendidikan peringkat menengah. dan murid. xxiv. iv. mengetahui hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan seperti. sekolah kluster. iii. x. xxvi. viii. elaun khas pedalaman.pendidikan. vi. iv. sekolah agama bantuan kerajaan. insentif untuk guru. program bantuan kepada murid pendidikan khas. kuaters institusi pendidikan. pendidikan sivik dan kewarganegaraan. vi. kurikulum. dasar. xxix. f. g. program bahan bacaan kepada sekolah di pedalaman. xiii. xviii. guru cemerlang. vii. program bersepadu sekolah sihat. pendidikan peringkat teknik dan vokasional. program rancangan integrasi murid untuk perpaduan. xii. x. viii. mengetahui dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia. program biasiswa Kementerian Pelajaran Malaysia. kesihatan dan keceriaan) vii. pusat sumber sekolah. skim pinjaman buku teks. ii. vii. program kelas intervensi awal membaca dan menulis. xiv. xxv. kebajikan guru. mengetahui kurikulum standard sekolah rendah. dasar pendidikan wajib. ix. sekolah wawasan. mengetahui program bantuan dan sokongan pendidikan. kurikulum pendidikan prasekolah. kokurikulum. xv. xvi. persatuan ibu bapa dan guru xi.pendidikan. program sekolah selamat. mengetahui Rancangan Malaysia ke-10 . mengetahui Bidang Keberhasilan Utama Negara . yang melibatkan. program asrama sekolah. pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Sains & Matematik dalam bahasa Inggeris. sistem analisis peperiksaan sekolah. program susu sekolah. g. (menggantikan kurikulum bersepadu sekolah rendah) . ix. xii. viii. skim bantuan tuisyen. program memperkasakan sekolah kebangsaan. anugerah guru inovatif. iii. sekolah. xix. mengetahui Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam . xxviii. Calon perlu. kurikulum pendidikan rendah. program nilam. e. (keselamatan. i. program 3K. penerapan semangat patriotisme. pendidikan rendah. program bimbingan dan kaunseling.pendidikan. rancangan makanan tambahan. xvi. 14. Memperkukuh Bahasa Inggeris. xx. v. iii. dan konsep pendidikan di Malaysia. program TV pendidikan. b. program kesediaan sekolah menghadapi bencana alam. xviii. xxii. sekolah sukan Malaysia. xiv. sekolah menengah kebangsaan agama. ix. a. kurikulum pendidikan menengah. xxiii.ii. hari guru. f. sekolah seni Malaysia. xvii. ii. mengetahui dasar 1Murid 1Sukan. vi. Soalan yang berkaitan dengan isu. v. xv. xi. xvii. xxvii. v.

proses transformasi pengajian teknik dan vokasional. iv. penulisan rancangan pengajaran tahunan. n. iii. h. e. x. xi. ix. 4/1986 .panitia mata pelajaran. masalah disiplin dalam kalangan murid. a. rancangan pelajaran tahunan. guru . f. rekod pemberian kerja murid. novel Interlok. viii. krisis pelajar Malaysia di Mesir. 15. Singapura .penyeliaan pengajaran-pengajaran di dalam kelas oleh pengetua/guru besar sekolah.2010.penyediaan rekod pengajaran dan pembelajaran. ix.Johor. seperti. bil. m. iv. o. guru . p. q. ii. rancangan pelajaran harian. mengetahui program latihan khidmat negara. v. mengetahui konsep Tonggak 12. mengetahui Program Transformasi Kerajaan. xiv. menganalisis. mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas. mengetahui kurikulum standard sekolah menengah. . format penulisan buku rekod. pengambilan guru sandaran tidak terlatih. Calon juga perlu membaca dan meneliti isu-isu utama/penting dalam mana-mana akhbar dua minggu sebelum hari temuduga.penakluk emosi. vii. c. senarai buku teks. Calon perlu. Calon perlu. c. (stesen kereta api) Calon perlu mencari. mengetahui konsep pendidikan sepanjang hayat. l. (termasuk akhbar pada hari temuduga calon. jika perlu) 16. mengetahui dasar 1Malaysia. xi. takwim tahunan. mengetahui konsep teknologi komunikasi maklumat dalam pendidikan. i. b. d. i. mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas. mengetahui isu-isu seperti.role model/inspirasi murid. mengetahui peraturan-peraturan pendidikan (kurikulum kebangsaan) 1997. maklumat diri guru. xiii. a. (Program Asas Vokasional) kesilapan buku teks bahasa Inggeris. i. i. k. mengetahui konsep pelan strategik pengajian tinggi negara. Soalan yang berkaitan dengan buku rekod pengajaran guru. jadual waktu. mengetahui konsep Standard Guru Malaysia. Soalan yang berkaitan dengan isu-isu semasa dalam/luar negara dan dasar-dasar baru Malaysia. e. 3/1999 . iii. mengetahui Rancangan Malaysia ke-10. iv. mengumpul. (menggantikan kurikulum bersepadu sekolah menengah) mengetahui program pembangunan pendidikan 2001 . xii. i. v. ii. pengambilan guru sandaran tidak terlatih. bantahan Cuepacs terhadap Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam. bil. kematian Osama bin Laden. mengetahui isu-isu seperti. vi. iii. v. f. (sekolah) viii. g. mengetahui Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam.h. mengetahui tatasusila profesion keguruan. 3/1987 . pemansuhan mata pelajaran vokasional di sekolah menengah harian. mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas. vi. mengetahui konsep integriti. x. d. rekod prestasi mata pelajaran. ii. pemansuhan pengajaran dan pembelajaran Sains & Matematik dalam bahasa Inggeris. pendidikan seks di Malaysia. j. mengetahu Bidang Keberhasilan Utama Negara. salah laku dalam kalangan guru. dan menilai isu-isu/peristiwa-peristiwa penting pada tahun 2011 secara menyeluruh. rekod prestasi peperiksaan. borang headcount 3. senarai buku rujukan. maklumat pengajaran dan pembelajaran. mengetahui konsep amalan 5S Jabatan Perkhidmatan Awam. vii. b. mengetahui konsep merentas kurikulum. mengetahui konsep pendidikan untuk semua. mengetahui kandungan yang terdapat di dalam buku rekod pengajaran guru. bil.

Calon diminta untuk melakukan amali pengajaran. mengetahui konsep set induksi dan konsep refleksi. g. mengetahui strategi pengajaran dan pembelajaran. (mikroteaching) + Sumber: Pengalaman temuduga calon-calon pegawai perkhidmatan pendidikan DG41 yang dicari. sila kemukakan pada ruangan komen di bawah. mengetahui teori-teori pengajaran dan pembelajaran. . pendekatan pengajaran. f. 17. v. i. xvi. Selain itu juga soalan ramalan adalah berdasarkan imaginasi peramal. disenaraipendekkan. xvii.) Calon perlu. Soalan yang berkaitan dengan pengetahuan calon terhadap major dan minor masing-masing. mengetahui format penulisan rancangan mengajar harian. e. mengetahui model-model pengajaran dan pembelajaran. dan dinilai. mengetahui strategi pengurusan bilik darjah. perbezaan antara pedagogi dengan andragogi. Oleh itu sekiranya terdapat sebarang cadangan penambahbaikan atau penambahan soalan. mengetahui strategi pengajaran dan pembelajaran. dianalisis. model reka bentuk pengajaran. penyeliaan/pertemuan/perbincangan profesional. c. catatan. d. d. + Anda digalakkan untuk share nota ini kepada rakan facebook lain yang berkenaan. 18.good luck. mengetahui konsep pengajaran dan pembelajaran. mengetahui konsep taksonomi Bloom. Sharing is Caring. dikumpul. mengetahui format penulisan rancangan mengajar tahunan. mengetahui organisasi kandungan kurikulum. Soalan yang berkaitan dengan teori pengajaran dan pembelajaran serta pedagogi. iii. definisi pedagogi. mengetahui matlamat kurikulum. senarai tugas. a. mengetahui konsep pedagogi dan strategi pedagogi seperti. c. b. Oleh Erhan Jumatil . 2011. h. mengetahui objektif kurikulum. 19. 20. f.xv. Soalan yang berkaitan dengan sukatan pelajaran (berdasarkan major/minor calon. iv. mengetahui huraian sukatan pelajaran. g. + Anda digalakkan untuk mencari jawapan bagi kesemua soalan di atas. Calon perlu. mengetahui kandungan/topik mata pelajaran. i. ii. e. b. Sekiranya tidak mampu. pilih salah satu. + Note ini akan sentiasa dikemaskini sehingga 5hb Januari. a. kaedah dan teknik pengajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful