Persediaan Temuduga Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 2012

Soalan ramalan dan tips

1.

Calon dikehendaki memberikan maklumat latar belakang peribadi.

Calon perlu; a. menyatakan nama, tarikh/tempat lahir, umur, agama, bangsa, status perkahwinan. b. menyatakan nama, umur, dan pekerjaan ayah dan ibu. (tarikh lahir dan no. telefon ayah dan ibu, jika perlu) c. menyatakan bilangan adik beradik (contoh, mempunyai tiga orang adik beradik termasuk calon.), status calon dalam keluarga. (contoh, calon merupakan anak bongsu daripada tiga orang adik beradik. Calon tidak mempunyai abang, sebaliknya mempunyai dua orang kakak.) d. menyatakan nama, umur, dan pekerjaan adik beradik calon. (tarikh lahir dan no. telefon adik beradik, jika perlu) e. menyatakan nama sekolah/universiti dan kronologi pendidikan calon. f. menyatakan pencapaian akademik tertinggi. (Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, ijazah sarjana muda, dan maklumat dalam transkrip akademik) g. menyatakan major dan minor calon. Sekiranya calon dikehendaki memberikan maklumat sekolah/universiti, calon perlu mengetahui tentang; a. latar belakang geografi sekolah, sejarah sekolah (rendah/menengah), nama guru besar/pengetua dan penolong-penolong kanan semasa calon bersekolah dan terkini, moto sekolah, visi dan misi sekolah, lagu sekolah, (nama guru semasa calon bersekolah, jika perlu), perkembangan/pencapaian terkini sekolah, sumbangan calon kepada sekolah, dan pengalaman lain. b. latar belakang geografi universiti, sejarah universiti, nama naib cancelor, timbalan naib cancelor, dekan, dan timbalan dekan semasa calon menuntut dan terkini, moto universiti, visi dan misi universiti, lagu universiti, visi dan misi pusat pengajian, kelebihan/keistimewaan universiti, (nama pensyarah-pensyarah semasa calon menuntut, jika perlu), perkembangan/pencapaian terkini universiti, sumbangan calon kepada universiti, dan pengalaman lain.) Sekiranya perlu, calon juga harus menyatakan hobi/aktiviti, (sekurang-kurangnya 5 aktiviti dan 5 hobi) dan bakat/kebolehan calon. (sekurang-kurangnya 5)

2.

Calon dikehendaki menyatakan ikon/inspirasi.

Calon perlu; a. menyatakan sekurang-kurangnya 5 orang ikon/inspirasi calon b. menyatakan sebab calon memilih ikon-ikon tersebut.

3.

Calon dikehendaki memberikan maklumat tempat tinggal calon.

Calon perlu; a. menyatakan nama tempat tinggal dan alamat calon. b. menyatakan latar belakang geografi tempat tinggal. c. menyatakan nama ketua kampung/pengerusi jawatankuasa kampung. (jika ada) d. menyatakan demografi penduduk. e. menyatakan latar belakang dan perkembangan sosial/ekonomi di kawasan tempat tinggal. f. menyatakan keunikan/kelebihan kawasan tempat tinggal.

4.

Calon dikehendaki memberikan maklumat negeri kelahiran.

Calon perlu; a. mengetahui sejarah negeri/penubuhan negeri kelahiran. (secara ringkas dan padat) b. mengetahui profil am negara, seperti; i. bendera negeri. ii. bunga rasmi. iii. demografi penduduk. iv. maklumat geografi. v. jata negeri. vi. lagu negeri. c. mengetahui serba sedikit tentang biografi sultan/yang dipertuan negeri bagi negeri masing-masing. d. mengetahui serba sedikit tentang biografi menteri besar/ketua menteri dan timbalan menteri besar/ketua menteri bagi negeri masingmasing. e. mengetahui latar belakang dan perkembangan sosial/ekonomi negeri masing-masing. f. menyatakan keunikan/kelebihan negeri.

5.

Calon dikehendaki menyatakan pengalaman latihan mengajar.

Calon perlu; a. mengetahui latar belakang geografi sekolah. b. mengetahui sejarah sekolah.

mengetahui nama pengetua dan penolong-penolong kanan. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Kementerian Pelajaran Malaysia. m. c. d. Calon perlu. menyatakan teknik-teknik pengajaran yang selalu digunakan semasa mengajar. Calon perlu. mengetahui dasar kualiti. f. mengetahui nama dan biografi ringkas menteri pelajaran Malaysia. c. mengetahui perkembangan/pencapaian terkini sekolah. a. f. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Jabatan Perkhidmatan Awam. l. mengetahui visi dan misi sekolah. dan objektif Jabatan Perkhidmatan Awam. b. a. b. menyatakan pengalaman lain. 6. mengetahui visi. k. k.c. mengetahui kronologi ringkas Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. (untuk calon Sabah/Sarawak) 8. misi. mengetahui objektif dan matlamat calon dalam dunia pendidikan. mengetahui tujuan untuk datang ke sesi temuduga. mengetahui badan berkanun di Kementerian Pelajaran Malaysia. misi. merancang perubahan positif yang akan dilakukan dalam dunia pekerjaan yang diceburi. c. h. j. (jika perlu).pengerusi dan timbalan pengerusi. dan kod etika. mengetahui kronologi ringkas Jabatan Perkhidmatan Awam. mengetahui nama timbalan ketua setiausaha (pembangunan) dan timbalan ketua setiausaha. mengetahui moto sekolah. (mengikut kronologi) e. i. mengetahui piagam pelanggan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. mengetahui sebab memilih jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan. mengetahui dasar kualiti. timbalan menteri 2. i. mengetahui kekurangan. g. mengetahui visi. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. menyatakan kesanggupan untuk dihantar ke mana-mana sekolah/daerah/negeri dan kenyataan sokongan. mengetahui cabaran-cabaran yang bakal dihadapi dalam dunia pendidikan beserta penyelesaian. mengetahui piagam pelanggan Jabatan Perkhidmatan Awam. dan objektif Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. mengetahui kekuatan/kelebihan sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. timbalan menteri 1. mengetahui lima orang bekas menteri pelajaran Malaysia. f. d. mengetahui anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran . melakukan perancangan lima tahun awal sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. misi. mengetahui fungsi bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Soalan yang berkaitan dengan keperluan dan prospek calon dalam dunia pekerjaan yang diceburi. timbalan-timbalan ketua pengarah pelajaran Malaysia. mengetahui fungsi/peranan calon sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan terhadap semua peringkat. mengetahui lagu sekolah. e. a. mengetahui visi. mengetahui nama setiausaha bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran cawangan Sabah/Sarawak. g. (jika perlu) menyatakan sumbangan calon kepada sekolah. mengetahui nama setiausaha bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. mengetahui tugas/peranan Jabatan Perkhidmatan Awam. f. mengetahui nama pensyarah/guru pembimbing. . slogan Q. 7. d. e. b. Calon perlu. mengetahui ketua pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam. mengetahui carta organisasi . (pengurusan). menyelidik nama dan maklumat panel temu duga masing-masing. c. a. e. d.setiausaha dan timbalan setiausaha. 9. b. g. mengetahui tugas/peranan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. f. e. mengetahui piagam pelanggan Kementerian Pelajaran Malaysia. menyatakan demografi murid. a. c. ketua setiausaha. n. mengetahui nama guru-guru di sekolah tersebut. dan kod etika/nilai-nilai teras. Calon perlu. h. ketua pengarah pelajaran Malaysia. menyatakan set induksi/teknik pengajaran yang terbaik yang pernah digunakan semasa mengajar. mengetahui alasan memilih Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai saluran untuk menjadi pegawai perkhidmatan pendidikan. j. slogan Q. h. d. b.

Calon perlu. mengetahui hari kelepasan am (persekutuan dan negeri) 13. ix. f.10. ii. mengetahui sistem pendidikan kebangsaan. jabatan pelajaran daerah. seperti. mengetahui piagam pelanggan jabatan pelajaran daerah. 11. mengetahui perlembagaan Malaysia. Islam Hadhari. iii. dan objektif jabatan pelajaran negeri. bentuk negara Malaysia. vi. ii. agama rasmi. Calon perlu. dasar induk perindustrian negara. penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran. mengetahui kronologi ringkas Malaysia. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Malaysia. Calon perlu. a. misi. hari kemerdekaan dan hari penubuhan Malaysia. e. rukun negara. majlis raja-raja. b. koridor raya multimedia. mengetahui falsafah pendidikan kebangsaan. demografi penduduk. jabatan perdana menteri dan agensi-agensi pusat. vii. iii. dasar pembaharuan dan peningkatan produktiviti dan kualiti dalam perkhidmatan awam dan perspektif wawasan 2020) j. a. maklumat geografi. (contoh: dasar sosial negara. mengetahui falsafah pendidikan negara. mengetahui sistem pentadbiran Malaysia. vi. (sekurang-kurangnya 5 orang) h. dasar wanita negara. dasar perindustrian berat Malaysia. mengetahui profil am negara. c. dasar pandang ke timur. penggubalan perlembagaan persekutuan Malaysia. mengetahui konsep kenegaraan Malaysia. x. a. 12. i. sistem kerajaan Malaysia. pendidikan prasekolah. a. dasar perpaduan negara. bahasa kebangsaan. ii. konsep negara Malaysia. mengetahui visi. pilihan raya Malaysia. mengetahui visi. bunga kebangsaan. dasar penswastaan. mengetahui dasar sosial dan pertadbiran negara. i. konsep kertertinggian perlembagaan. mengetahui nama pegawai pelajaran daerah dan timbalan pegawai pelajaran daerah. i. dasar pertanian negara. Soalan yang berkaitan dengan pendidikan di Malaysia. kementerian dan jabatan. dasar peningkatan daya pengeluaran negara. objektif dan fungsi jabatan pelajaran daerah. i. d. perbadanan awam di Malaysia. v. Bersih. dasar wawasan negara. yang melibatkan. Cekap dan Amanah. mengenali ikon negara yang mencipta nama di peringkat antarabangsa. kabinet. dan dasar kawalan modal terpilih) i. d. yang melibatkan. misi. c. iv. dasar urbanisasi negara. dasar sogoshosha. mata wang. iv. iii. xi. e. mengetahui dasar-dasar ekonomi negara. v. mengetahui falsafah pendidikan guru. bendera Malaysia. mengetahui nama dan biografi ringkas ketua pengarah pelajaran negeri. g. . yang melibatkan. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang jabatan pelajaran negeri. ciri-ciri kerajaan Malaysia yang digariskan dalam perlembagaan Malaysia. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang jabatan pelajaran daerah. i. mengetahui sistem perundangan Malaysia. mengetahui kronologi ringkas pendidikan di Malaysia. (contoh: dasar ekonomi baru. ii. c. viii. dasar pendidikan kebangsaan. mengetahui jumlah sektor. mengetahui piagam pelanggan jabatan pelajaran negeri. dasar pembangunan nasional. Calon perlu. (sejarah kemerdekaan Tanah Melayu dan penubuhan Malaysia) b. d. b. dasar belilah barang buatan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong. b. dasar persyarikatan Malaysia. lagu kebangsaan. c. i. dan bahagian-bahagian bagi negeri calon. kepimpinan melalui teladan. iii. jata negara.

pendidikan. sekolah menengah kebangsaan agama. rancangan makanan tambahan. program j-Qaf. xxix. xv. xvii. mengetahui kurikulum standard sekolah rendah. pendidikan peringkat teknik dan vokasional. x. program bimbingan dan kaunseling. sistem analisis peperiksaan sekolah. xxiii. pendidikan sivik dan kewarganegaraan. xiii. xi. kurikulum pendidikan prasekolah. xxviii. iv. xii. a. sekolah kebangsaan. pendidikan swasta. f. guru. program teknologi komunikasi maklumat dalam pendidikan. xii. xxii. d. mengetahui dasar 1Murid 1Sukan. vi. program rancangan integrasi murid untuk perpaduan. xx. xxi. mengetahui Bidang Keberhasilan Utama Negara . sekolah wawasan. ix. program memperkasakan sekolah kebangsaan. xiii. pendidikan peringkat menengah. kuaters institusi pendidikan. v. peringkat menengah atas. program kesediaan sekolah menghadapi bencana alam. iv. xxiv. f. mengetahui Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam . i. iii. kurikulum pendidikan rendah. (keselamatan. sekolah bestari. xvi. 14. vi. anugerah guru inovatif. mengetahui hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan seperti.pendidikan. x. xiv. dasar. program sekolah selamat. xiv. vi.ii. c. sistem penilaian dan peperiksaan awam. kurikulum pendidikan menengah. v. xvii. persatuan ibu bapa dan guru xi. g. xvi. program TV pendidikan. skim pinjaman buku teks. mengetahui program bantuan dan sokongan pendidikan. xxvii. program biasiswa Kementerian Pelajaran Malaysia. pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Sains & Matematik dalam bahasa Inggeris. iv. iii. kumpulan wang amanah pelajar miskin. xi. vii. xxvi. sekolah seni Malaysia. program 3K. sekolah agama bantuan kerajaan. skim bantuan tuisyen. hari guru. sekolah. program susu sekolah. e. pendidikan rendah. b. pusat sumber sekolah. iii. mengetahui dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia. kebajikan guru. ii. dasar pendidikan wajib. sekolah kluster. program asrama sekolah. g. v. ix. viii. program kelas intervensi awal membaca dan menulis. xxv. insentif untuk guru. xviii. xviii. vii. i. elaun khas pedalaman. mengetahui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. yang melibatkan. mengetahui Rancangan Malaysia ke-10 . ix. dan murid. tingkatan enam. xix. konsep pendidikan. program bahan bacaan kepada sekolah di pedalaman. xv. viii. ii. kesihatan dan keceriaan) vii. kurikulum. Soalan yang berkaitan dengan isu. kokurikulum. program bersepadu sekolah sihat. penerapan semangat patriotisme. viii. sekolah sukan Malaysia. dan konsep pendidikan di Malaysia.pendidikan. guru cemerlang. peringkat menengah rendah. x. Calon perlu. Memperkukuh Bahasa Inggeris. program nilam. (menggantikan kurikulum bersepadu sekolah rendah) . program bantuan kepada murid pendidikan khas.

rancangan pelajaran harian. mengetahui konsep Standard Guru Malaysia. rancangan pelajaran tahunan.h. maklumat pengajaran dan pembelajaran. maklumat diri guru. Calon perlu. bil. ix. vii. f. a. (termasuk akhbar pada hari temuduga calon. 3/1987 . penulisan rancangan pengajaran tahunan. mengetahui dasar 1Malaysia. e. (stesen kereta api) Calon perlu mencari. mengetahui kandungan yang terdapat di dalam buku rekod pengajaran guru. iii. Calon perlu. novel Interlok. pengambilan guru sandaran tidak terlatih. krisis pelajar Malaysia di Mesir. takwim tahunan. 3/1999 . (Program Asas Vokasional) kesilapan buku teks bahasa Inggeris. mengetahui peraturan-peraturan pendidikan (kurikulum kebangsaan) 1997. rekod prestasi peperiksaan. mengetahui konsep pelan strategik pengajian tinggi negara. vi.Johor.penyediaan rekod pengajaran dan pembelajaran. i. rekod pemberian kerja murid. iii. o. pendidikan seks di Malaysia. mengetahui tatasusila profesion keguruan. vii. format penulisan buku rekod. mengetahui Program Transformasi Kerajaan. m. ix. mengetahui kurikulum standard sekolah menengah. proses transformasi pengajian teknik dan vokasional. kematian Osama bin Laden. mengetahui isu-isu seperti. borang headcount 3. xiii. ii. i. mengetahui konsep teknologi komunikasi maklumat dalam pendidikan. b. Soalan yang berkaitan dengan isu-isu semasa dalam/luar negara dan dasar-dasar baru Malaysia. bantahan Cuepacs terhadap Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam. pengambilan guru sandaran tidak terlatih. k. guru . mengetahu Bidang Keberhasilan Utama Negara. bil. d. h. mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas. xii. senarai buku teks. jika perlu) 16. x. (menggantikan kurikulum bersepadu sekolah menengah) mengetahui program pembangunan pendidikan 2001 . bil.penakluk emosi. mengetahui konsep integriti.2010. a.penyeliaan pengajaran-pengajaran di dalam kelas oleh pengetua/guru besar sekolah. guru . masalah disiplin dalam kalangan murid. vi. d. viii. l. mengetahui konsep amalan 5S Jabatan Perkhidmatan Awam. mengetahui konsep pendidikan sepanjang hayat. mengetahui konsep Tonggak 12. iii. mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas. mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas. i. q. mengetahui Rancangan Malaysia ke-10. pemansuhan pengajaran dan pembelajaran Sains & Matematik dalam bahasa Inggeris. v. iv. iv. . n. mengetahui Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam. dan menilai isu-isu/peristiwa-peristiwa penting pada tahun 2011 secara menyeluruh. b. rekod prestasi mata pelajaran. v. senarai buku rujukan. g. xi. mengumpul. pemansuhan mata pelajaran vokasional di sekolah menengah harian. Calon juga perlu membaca dan meneliti isu-isu utama/penting dalam mana-mana akhbar dua minggu sebelum hari temuduga. mengetahui program latihan khidmat negara. c.panitia mata pelajaran. Soalan yang berkaitan dengan buku rekod pengajaran guru. xiv. mengetahui konsep pendidikan untuk semua. 15. f. ii. iv. mengetahui konsep merentas kurikulum. menganalisis. c. 4/1986 . jadual waktu. j. i. mengetahui isu-isu seperti. v. p. xi. Singapura . ii. x.role model/inspirasi murid. salah laku dalam kalangan guru. seperti. i. e. (sekolah) viii.

i. Sharing is Caring. definisi pedagogi. 19. b. iv. a. perbezaan antara pedagogi dengan andragogi. Selain itu juga soalan ramalan adalah berdasarkan imaginasi peramal. mengetahui organisasi kandungan kurikulum. ii. h.xv. mengetahui model-model pengajaran dan pembelajaran. kaedah dan teknik pengajaran. catatan. v. mengetahui kandungan/topik mata pelajaran. Soalan yang berkaitan dengan pengetahuan calon terhadap major dan minor masing-masing. g. b. mengetahui konsep taksonomi Bloom. mengetahui strategi pengurusan bilik darjah. + Note ini akan sentiasa dikemaskini sehingga 5hb Januari. a. Calon perlu. xvi. Oleh Erhan Jumatil . Calon diminta untuk melakukan amali pengajaran. mengetahui konsep pengajaran dan pembelajaran.good luck. c. model reka bentuk pengajaran. sila kemukakan pada ruangan komen di bawah. penyeliaan/pertemuan/perbincangan profesional. mengetahui teori-teori pengajaran dan pembelajaran. pendekatan pengajaran. d. Soalan yang berkaitan dengan sukatan pelajaran (berdasarkan major/minor calon. 18. mengetahui matlamat kurikulum. Oleh itu sekiranya terdapat sebarang cadangan penambahbaikan atau penambahan soalan. mengetahui konsep set induksi dan konsep refleksi. g. c. dianalisis. dikumpul. i. Soalan yang berkaitan dengan teori pengajaran dan pembelajaran serta pedagogi. f. . + Anda digalakkan untuk share nota ini kepada rakan facebook lain yang berkenaan. dan dinilai. pilih salah satu. mengetahui format penulisan rancangan mengajar tahunan. + Anda digalakkan untuk mencari jawapan bagi kesemua soalan di atas. e. mengetahui format penulisan rancangan mengajar harian. Sekiranya tidak mampu. mengetahui strategi pengajaran dan pembelajaran. (mikroteaching) + Sumber: Pengalaman temuduga calon-calon pegawai perkhidmatan pendidikan DG41 yang dicari. xvii. mengetahui konsep pedagogi dan strategi pedagogi seperti. 17. d. 2011. senarai tugas. 20. disenaraipendekkan. mengetahui strategi pengajaran dan pembelajaran. mengetahui objektif kurikulum. e. f.) Calon perlu. iii. mengetahui huraian sukatan pelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful