Persediaan Temuduga Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 2012

Soalan ramalan dan tips

1.

Calon dikehendaki memberikan maklumat latar belakang peribadi.

Calon perlu; a. menyatakan nama, tarikh/tempat lahir, umur, agama, bangsa, status perkahwinan. b. menyatakan nama, umur, dan pekerjaan ayah dan ibu. (tarikh lahir dan no. telefon ayah dan ibu, jika perlu) c. menyatakan bilangan adik beradik (contoh, mempunyai tiga orang adik beradik termasuk calon.), status calon dalam keluarga. (contoh, calon merupakan anak bongsu daripada tiga orang adik beradik. Calon tidak mempunyai abang, sebaliknya mempunyai dua orang kakak.) d. menyatakan nama, umur, dan pekerjaan adik beradik calon. (tarikh lahir dan no. telefon adik beradik, jika perlu) e. menyatakan nama sekolah/universiti dan kronologi pendidikan calon. f. menyatakan pencapaian akademik tertinggi. (Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, ijazah sarjana muda, dan maklumat dalam transkrip akademik) g. menyatakan major dan minor calon. Sekiranya calon dikehendaki memberikan maklumat sekolah/universiti, calon perlu mengetahui tentang; a. latar belakang geografi sekolah, sejarah sekolah (rendah/menengah), nama guru besar/pengetua dan penolong-penolong kanan semasa calon bersekolah dan terkini, moto sekolah, visi dan misi sekolah, lagu sekolah, (nama guru semasa calon bersekolah, jika perlu), perkembangan/pencapaian terkini sekolah, sumbangan calon kepada sekolah, dan pengalaman lain. b. latar belakang geografi universiti, sejarah universiti, nama naib cancelor, timbalan naib cancelor, dekan, dan timbalan dekan semasa calon menuntut dan terkini, moto universiti, visi dan misi universiti, lagu universiti, visi dan misi pusat pengajian, kelebihan/keistimewaan universiti, (nama pensyarah-pensyarah semasa calon menuntut, jika perlu), perkembangan/pencapaian terkini universiti, sumbangan calon kepada universiti, dan pengalaman lain.) Sekiranya perlu, calon juga harus menyatakan hobi/aktiviti, (sekurang-kurangnya 5 aktiviti dan 5 hobi) dan bakat/kebolehan calon. (sekurang-kurangnya 5)

2.

Calon dikehendaki menyatakan ikon/inspirasi.

Calon perlu; a. menyatakan sekurang-kurangnya 5 orang ikon/inspirasi calon b. menyatakan sebab calon memilih ikon-ikon tersebut.

3.

Calon dikehendaki memberikan maklumat tempat tinggal calon.

Calon perlu; a. menyatakan nama tempat tinggal dan alamat calon. b. menyatakan latar belakang geografi tempat tinggal. c. menyatakan nama ketua kampung/pengerusi jawatankuasa kampung. (jika ada) d. menyatakan demografi penduduk. e. menyatakan latar belakang dan perkembangan sosial/ekonomi di kawasan tempat tinggal. f. menyatakan keunikan/kelebihan kawasan tempat tinggal.

4.

Calon dikehendaki memberikan maklumat negeri kelahiran.

Calon perlu; a. mengetahui sejarah negeri/penubuhan negeri kelahiran. (secara ringkas dan padat) b. mengetahui profil am negara, seperti; i. bendera negeri. ii. bunga rasmi. iii. demografi penduduk. iv. maklumat geografi. v. jata negeri. vi. lagu negeri. c. mengetahui serba sedikit tentang biografi sultan/yang dipertuan negeri bagi negeri masing-masing. d. mengetahui serba sedikit tentang biografi menteri besar/ketua menteri dan timbalan menteri besar/ketua menteri bagi negeri masingmasing. e. mengetahui latar belakang dan perkembangan sosial/ekonomi negeri masing-masing. f. menyatakan keunikan/kelebihan negeri.

5.

Calon dikehendaki menyatakan pengalaman latihan mengajar.

Calon perlu; a. mengetahui latar belakang geografi sekolah. b. mengetahui sejarah sekolah.

c. mengetahui dasar kualiti. dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. mengetahui objektif dan matlamat calon dalam dunia pendidikan. 7. m. menyatakan teknik-teknik pengajaran yang selalu digunakan semasa mengajar. d. menyelidik nama dan maklumat panel temu duga masing-masing. i. mengetahui sebab memilih jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan. misi. b. d. mengetahui nama guru-guru di sekolah tersebut. dan kod etika/nilai-nilai teras. g. misi. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Kementerian Pelajaran Malaysia. k. Calon perlu. a. mengetahui alasan memilih Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai saluran untuk menjadi pegawai perkhidmatan pendidikan. b. mengetahui visi. g. mengetahui nama setiausaha bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. b. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. slogan Q. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Jabatan Perkhidmatan Awam. mengetahui tugas/peranan Jabatan Perkhidmatan Awam. n. menyatakan demografi murid. misi. a. mengetahui anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran . b. mengetahui lima orang bekas menteri pelajaran Malaysia. mengetahui tujuan untuk datang ke sesi temuduga. Calon perlu. timbalan menteri 1. dan objektif Jabatan Perkhidmatan Awam. e. k. f. (jika perlu). mengetahui kronologi ringkas Jabatan Perkhidmatan Awam. mengetahui tugas/peranan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. mengetahui fungsi bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. mengetahui nama setiausaha bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran cawangan Sabah/Sarawak. mengetahui piagam pelanggan Kementerian Pelajaran Malaysia. e. mengetahui perkembangan/pencapaian terkini sekolah. d. b. menyatakan kesanggupan untuk dihantar ke mana-mana sekolah/daerah/negeri dan kenyataan sokongan.pengerusi dan timbalan pengerusi. d. f. mengetahui kronologi ringkas Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. (pengurusan). . mengetahui cabaran-cabaran yang bakal dihadapi dalam dunia pendidikan beserta penyelesaian. g. mengetahui badan berkanun di Kementerian Pelajaran Malaysia. (untuk calon Sabah/Sarawak) 8. h. mengetahui lagu sekolah. mengetahui kekurangan. d. mengetahui kekuatan/kelebihan sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. (jika perlu) menyatakan sumbangan calon kepada sekolah. j. Calon perlu. mengetahui piagam pelanggan Jabatan Perkhidmatan Awam. timbalan menteri 2. 9. mengetahui visi dan misi sekolah. mengetahui nama pensyarah/guru pembimbing. mengetahui dasar kualiti. dan objektif Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. mengetahui nama pengetua dan penolong-penolong kanan. a. e. e. a. f. melakukan perancangan lima tahun awal sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. c. h. timbalan-timbalan ketua pengarah pelajaran Malaysia. merancang perubahan positif yang akan dilakukan dalam dunia pekerjaan yang diceburi. a. f. slogan Q. menyatakan pengalaman lain. 6. Soalan yang berkaitan dengan keperluan dan prospek calon dalam dunia pekerjaan yang diceburi. i. mengetahui ketua pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam. l. mengetahui piagam pelanggan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. (mengikut kronologi) e. Calon perlu.setiausaha dan timbalan setiausaha. mengetahui nama timbalan ketua setiausaha (pembangunan) dan timbalan ketua setiausaha. c. mengetahui fungsi/peranan calon sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan terhadap semua peringkat. mengetahui carta organisasi . c. dan kod etika. j. c. ketua setiausaha. ketua pengarah pelajaran Malaysia. mengetahui moto sekolah. menyatakan set induksi/teknik pengajaran yang terbaik yang pernah digunakan semasa mengajar. mengetahui visi.c. mengetahui nama dan biografi ringkas menteri pelajaran Malaysia. f. h. mengetahui visi.

(sekurang-kurangnya 5 orang) h. Yang di-Pertuan Agong. iii. dasar sogoshosha. mengetahui piagam pelanggan jabatan pelajaran daerah. penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran. b. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Malaysia. v. mengetahui sistem perundangan Malaysia. a. sistem kerajaan Malaysia. kementerian dan jabatan. bentuk negara Malaysia. e. i. Islam Hadhari. g. mengetahui sistem pendidikan kebangsaan. dasar perpaduan negara. v. pendidikan prasekolah. objektif dan fungsi jabatan pelajaran daerah. dasar pendidikan kebangsaan. mengetahui nama dan biografi ringkas ketua pengarah pelajaran negeri. bahasa kebangsaan. (contoh: dasar sosial negara. 11. iv. a. pilihan raya Malaysia. b. dasar belilah barang buatan Malaysia. dasar urbanisasi negara. mengetahui dasar sosial dan pertadbiran negara. i. dasar persyarikatan Malaysia. mengetahui konsep kenegaraan Malaysia. jata negara. vii. mengetahui falsafah pendidikan negara. mengetahui visi. viii. mengetahui sistem pentadbiran Malaysia. hari kemerdekaan dan hari penubuhan Malaysia. perbadanan awam di Malaysia. agama rasmi. c. dasar pembaharuan dan peningkatan produktiviti dan kualiti dalam perkhidmatan awam dan perspektif wawasan 2020) j. dasar pertanian negara. penggubalan perlembagaan persekutuan Malaysia. c. f. ii. dasar wawasan negara. dasar induk perindustrian negara. d. yang melibatkan. jabatan pelajaran daerah. iii. misi. dasar perindustrian berat Malaysia. c. dan objektif jabatan pelajaran negeri. mengetahui piagam pelanggan jabatan pelajaran negeri. xi. . koridor raya multimedia. mengetahui kronologi ringkas pendidikan di Malaysia. vi. dasar penswastaan. bendera Malaysia. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang jabatan pelajaran daerah. dan dasar kawalan modal terpilih) i. iii. 12. dasar pembangunan nasional. iii. yang melibatkan. mengetahui dasar-dasar ekonomi negara. Cekap dan Amanah. c. ii. Bersih. kepimpinan melalui teladan. mengetahui kronologi ringkas Malaysia. dasar peningkatan daya pengeluaran negara. dan bahagian-bahagian bagi negeri calon. lagu kebangsaan. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang jabatan pelajaran negeri. (sejarah kemerdekaan Tanah Melayu dan penubuhan Malaysia) b. x. demografi penduduk. mengetahui falsafah pendidikan guru. dasar pandang ke timur. d. mata wang. e. Calon perlu. majlis raja-raja. Calon perlu. Calon perlu. i. misi. yang melibatkan. seperti. ciri-ciri kerajaan Malaysia yang digariskan dalam perlembagaan Malaysia. Soalan yang berkaitan dengan pendidikan di Malaysia. a. vi. mengetahui falsafah pendidikan kebangsaan. i.10. d. dasar wanita negara. rukun negara. mengetahui perlembagaan Malaysia. b. mengetahui nama pegawai pelajaran daerah dan timbalan pegawai pelajaran daerah. ix. mengetahui hari kelepasan am (persekutuan dan negeri) 13. i. mengenali ikon negara yang mencipta nama di peringkat antarabangsa. konsep negara Malaysia. ii. iv. jabatan perdana menteri dan agensi-agensi pusat. a. i. (contoh: dasar ekonomi baru. mengetahui visi. konsep kertertinggian perlembagaan. ii. maklumat geografi. Calon perlu. kabinet. bunga kebangsaan. mengetahui jumlah sektor. mengetahui profil am negara.

mengetahui program bantuan dan sokongan pendidikan. a. program bantuan kepada murid pendidikan khas. dan murid. mengetahui kurikulum standard sekolah rendah. b. Memperkukuh Bahasa Inggeris. mengetahui Bidang Keberhasilan Utama Negara . program j-Qaf. vi. sistem penilaian dan peperiksaan awam. v. xii. xxvi. mengetahui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. xxi. program teknologi komunikasi maklumat dalam pendidikan. mengetahui dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia. xix. sistem analisis peperiksaan sekolah. program bersepadu sekolah sihat. mengetahui dasar 1Murid 1Sukan. skim bantuan tuisyen. persatuan ibu bapa dan guru xi. program bimbingan dan kaunseling. xxiii. kokurikulum. program biasiswa Kementerian Pelajaran Malaysia. xiii. sekolah. xi. x. xvii. xx. ix. x. pendidikan swasta. xxiv. skim pinjaman buku teks. program sekolah selamat. vii. sekolah sukan Malaysia. kurikulum pendidikan prasekolah. iii. xviii. sekolah bestari. dasar. xxix. anugerah guru inovatif. viii. sekolah kluster. iv. penerapan semangat patriotisme. f. elaun khas pedalaman. insentif untuk guru. kurikulum pendidikan menengah. ii. tingkatan enam. dasar pendidikan wajib.pendidikan. yang melibatkan. vi. xvi. kuaters institusi pendidikan. (menggantikan kurikulum bersepadu sekolah rendah) . program kelas intervensi awal membaca dan menulis. xvii. 14. xxviii.pendidikan. vii. pendidikan sivik dan kewarganegaraan. guru. dan konsep pendidikan di Malaysia.pendidikan. xiii. iii. xv. kurikulum pendidikan rendah. pendidikan peringkat menengah. xvi. f. rancangan makanan tambahan. guru cemerlang. konsep pendidikan. program 3K. kumpulan wang amanah pelajar miskin. kebajikan guru. mengetahui hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan seperti. mengetahui Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam . g. sekolah menengah kebangsaan agama. v. c. i. iii. xi. ii. pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Sains & Matematik dalam bahasa Inggeris. xxvii. program asrama sekolah. sekolah agama bantuan kerajaan. program susu sekolah. program nilam.ii. kesihatan dan keceriaan) vii. program bahan bacaan kepada sekolah di pedalaman. program memperkasakan sekolah kebangsaan. g. mengetahui Rancangan Malaysia ke-10 . xiv. pusat sumber sekolah. hari guru. v. peringkat menengah rendah. program kesediaan sekolah menghadapi bencana alam. sekolah kebangsaan. pendidikan peringkat teknik dan vokasional. x. pendidikan rendah. xviii. kurikulum. xiv. ix. iv. Calon perlu. xii. viii. ix. iv. program rancangan integrasi murid untuk perpaduan. sekolah wawasan. peringkat menengah atas. xxv. Soalan yang berkaitan dengan isu. d. xxii. vi. e. (keselamatan. viii. sekolah seni Malaysia. i. xv. program TV pendidikan.

xi. mengetahui konsep Tonggak 12. xi. Soalan yang berkaitan dengan buku rekod pengajaran guru. i. g. pendidikan seks di Malaysia. mengetahui dasar 1Malaysia. (Program Asas Vokasional) kesilapan buku teks bahasa Inggeris. bil. mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas. 3/1987 .Johor. iii. n. v. vi. mengetahui Program Transformasi Kerajaan. pemansuhan pengajaran dan pembelajaran Sains & Matematik dalam bahasa Inggeris. seperti. salah laku dalam kalangan guru. iv. d. ii. mengetahui tatasusila profesion keguruan. Calon perlu. mengetahui konsep pelan strategik pengajian tinggi negara. mengetahui kurikulum standard sekolah menengah. v. ii. bil. f. rancangan pelajaran harian. mengetahui konsep amalan 5S Jabatan Perkhidmatan Awam.role model/inspirasi murid. 15. h. viii. a. mengetahui konsep merentas kurikulum. proses transformasi pengajian teknik dan vokasional. q. mengetahu Bidang Keberhasilan Utama Negara. (sekolah) viii. e. masalah disiplin dalam kalangan murid. rancangan pelajaran tahunan. ii. (menggantikan kurikulum bersepadu sekolah menengah) mengetahui program pembangunan pendidikan 2001 . maklumat diri guru. j. rekod prestasi mata pelajaran. p. guru . senarai buku teks. krisis pelajar Malaysia di Mesir. pemansuhan mata pelajaran vokasional di sekolah menengah harian. e. i. mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas. l. c. 3/1999 . rekod prestasi peperiksaan. ix. o. a. vii. mengetahui konsep pendidikan sepanjang hayat. takwim tahunan. menganalisis. xiv. iii. mengetahui konsep pendidikan untuk semua. mengetahui peraturan-peraturan pendidikan (kurikulum kebangsaan) 1997. pengambilan guru sandaran tidak terlatih. (stesen kereta api) Calon perlu mencari. i. f. mengetahui konsep Standard Guru Malaysia. (termasuk akhbar pada hari temuduga calon. mengetahui isu-isu seperti. m. 4/1986 . mengetahui konsep teknologi komunikasi maklumat dalam pendidikan. novel Interlok. Soalan yang berkaitan dengan isu-isu semasa dalam/luar negara dan dasar-dasar baru Malaysia. rekod pemberian kerja murid. c. ix. mengetahui konsep integriti. mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas.penyediaan rekod pengajaran dan pembelajaran. borang headcount 3. maklumat pengajaran dan pembelajaran. . b. format penulisan buku rekod. mengumpul. x. jadual waktu. senarai buku rujukan. mengetahui program latihan khidmat negara. xii. vii. mengetahui kandungan yang terdapat di dalam buku rekod pengajaran guru. penulisan rancangan pengajaran tahunan. i.2010. bantahan Cuepacs terhadap Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam. guru .penyeliaan pengajaran-pengajaran di dalam kelas oleh pengetua/guru besar sekolah. Calon perlu. iii. iv. vi. d.panitia mata pelajaran. dan menilai isu-isu/peristiwa-peristiwa penting pada tahun 2011 secara menyeluruh. b. jika perlu) 16. iv. x. mengetahui isu-isu seperti. Calon juga perlu membaca dan meneliti isu-isu utama/penting dalam mana-mana akhbar dua minggu sebelum hari temuduga.penakluk emosi.h. mengetahui Rancangan Malaysia ke-10. Singapura . mengetahui Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam. i. bil. k. pengambilan guru sandaran tidak terlatih. kematian Osama bin Laden. xiii. v.

mengetahui format penulisan rancangan mengajar harian. Soalan yang berkaitan dengan sukatan pelajaran (berdasarkan major/minor calon. penyeliaan/pertemuan/perbincangan profesional. + Anda digalakkan untuk mencari jawapan bagi kesemua soalan di atas. ii. dikumpul. mengetahui kandungan/topik mata pelajaran. + Anda digalakkan untuk share nota ini kepada rakan facebook lain yang berkenaan. 17.xv. v. 2011. disenaraipendekkan. Selain itu juga soalan ramalan adalah berdasarkan imaginasi peramal. dianalisis. mengetahui strategi pengurusan bilik darjah. pilih salah satu. h. model reka bentuk pengajaran. mengetahui objektif kurikulum. g. + Note ini akan sentiasa dikemaskini sehingga 5hb Januari. i. d. mengetahui format penulisan rancangan mengajar tahunan. senarai tugas. e. mengetahui huraian sukatan pelajaran. e. xvii. definisi pedagogi. a. catatan.good luck. 19. Calon perlu. c. pendekatan pengajaran. mengetahui strategi pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya tidak mampu. perbezaan antara pedagogi dengan andragogi. b. kaedah dan teknik pengajaran. iv. mengetahui konsep taksonomi Bloom. mengetahui konsep pedagogi dan strategi pedagogi seperti. a. 18. Oleh Erhan Jumatil . mengetahui organisasi kandungan kurikulum. (mikroteaching) + Sumber: Pengalaman temuduga calon-calon pegawai perkhidmatan pendidikan DG41 yang dicari. Soalan yang berkaitan dengan pengetahuan calon terhadap major dan minor masing-masing. Sharing is Caring. i. . Oleh itu sekiranya terdapat sebarang cadangan penambahbaikan atau penambahan soalan. g. iii. Calon diminta untuk melakukan amali pengajaran. mengetahui strategi pengajaran dan pembelajaran. mengetahui matlamat kurikulum. d. f. f. mengetahui teori-teori pengajaran dan pembelajaran. mengetahui model-model pengajaran dan pembelajaran. mengetahui konsep set induksi dan konsep refleksi. 20. xvi. dan dinilai. Soalan yang berkaitan dengan teori pengajaran dan pembelajaran serta pedagogi. b. sila kemukakan pada ruangan komen di bawah. mengetahui konsep pengajaran dan pembelajaran. c.) Calon perlu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful