Persediaan Temuduga Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 2012

Soalan ramalan dan tips

1.

Calon dikehendaki memberikan maklumat latar belakang peribadi.

Calon perlu; a. menyatakan nama, tarikh/tempat lahir, umur, agama, bangsa, status perkahwinan. b. menyatakan nama, umur, dan pekerjaan ayah dan ibu. (tarikh lahir dan no. telefon ayah dan ibu, jika perlu) c. menyatakan bilangan adik beradik (contoh, mempunyai tiga orang adik beradik termasuk calon.), status calon dalam keluarga. (contoh, calon merupakan anak bongsu daripada tiga orang adik beradik. Calon tidak mempunyai abang, sebaliknya mempunyai dua orang kakak.) d. menyatakan nama, umur, dan pekerjaan adik beradik calon. (tarikh lahir dan no. telefon adik beradik, jika perlu) e. menyatakan nama sekolah/universiti dan kronologi pendidikan calon. f. menyatakan pencapaian akademik tertinggi. (Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, ijazah sarjana muda, dan maklumat dalam transkrip akademik) g. menyatakan major dan minor calon. Sekiranya calon dikehendaki memberikan maklumat sekolah/universiti, calon perlu mengetahui tentang; a. latar belakang geografi sekolah, sejarah sekolah (rendah/menengah), nama guru besar/pengetua dan penolong-penolong kanan semasa calon bersekolah dan terkini, moto sekolah, visi dan misi sekolah, lagu sekolah, (nama guru semasa calon bersekolah, jika perlu), perkembangan/pencapaian terkini sekolah, sumbangan calon kepada sekolah, dan pengalaman lain. b. latar belakang geografi universiti, sejarah universiti, nama naib cancelor, timbalan naib cancelor, dekan, dan timbalan dekan semasa calon menuntut dan terkini, moto universiti, visi dan misi universiti, lagu universiti, visi dan misi pusat pengajian, kelebihan/keistimewaan universiti, (nama pensyarah-pensyarah semasa calon menuntut, jika perlu), perkembangan/pencapaian terkini universiti, sumbangan calon kepada universiti, dan pengalaman lain.) Sekiranya perlu, calon juga harus menyatakan hobi/aktiviti, (sekurang-kurangnya 5 aktiviti dan 5 hobi) dan bakat/kebolehan calon. (sekurang-kurangnya 5)

2.

Calon dikehendaki menyatakan ikon/inspirasi.

Calon perlu; a. menyatakan sekurang-kurangnya 5 orang ikon/inspirasi calon b. menyatakan sebab calon memilih ikon-ikon tersebut.

3.

Calon dikehendaki memberikan maklumat tempat tinggal calon.

Calon perlu; a. menyatakan nama tempat tinggal dan alamat calon. b. menyatakan latar belakang geografi tempat tinggal. c. menyatakan nama ketua kampung/pengerusi jawatankuasa kampung. (jika ada) d. menyatakan demografi penduduk. e. menyatakan latar belakang dan perkembangan sosial/ekonomi di kawasan tempat tinggal. f. menyatakan keunikan/kelebihan kawasan tempat tinggal.

4.

Calon dikehendaki memberikan maklumat negeri kelahiran.

Calon perlu; a. mengetahui sejarah negeri/penubuhan negeri kelahiran. (secara ringkas dan padat) b. mengetahui profil am negara, seperti; i. bendera negeri. ii. bunga rasmi. iii. demografi penduduk. iv. maklumat geografi. v. jata negeri. vi. lagu negeri. c. mengetahui serba sedikit tentang biografi sultan/yang dipertuan negeri bagi negeri masing-masing. d. mengetahui serba sedikit tentang biografi menteri besar/ketua menteri dan timbalan menteri besar/ketua menteri bagi negeri masingmasing. e. mengetahui latar belakang dan perkembangan sosial/ekonomi negeri masing-masing. f. menyatakan keunikan/kelebihan negeri.

5.

Calon dikehendaki menyatakan pengalaman latihan mengajar.

Calon perlu; a. mengetahui latar belakang geografi sekolah. b. mengetahui sejarah sekolah.

mengetahui kekuatan/kelebihan sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. d. slogan Q. mengetahui nama pensyarah/guru pembimbing. mengetahui cabaran-cabaran yang bakal dihadapi dalam dunia pendidikan beserta penyelesaian. l. b. mengetahui kekurangan. (mengikut kronologi) e. melakukan perancangan lima tahun awal sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. dan objektif Jabatan Perkhidmatan Awam. mengetahui lagu sekolah. h. 6. g. d. c. . mengetahui badan berkanun di Kementerian Pelajaran Malaysia. mengetahui objektif dan matlamat calon dalam dunia pendidikan. m. mengetahui kronologi ringkas Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. k. mengetahui nama timbalan ketua setiausaha (pembangunan) dan timbalan ketua setiausaha. Calon perlu. e. mengetahui nama setiausaha bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. g. b. g. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Jabatan Perkhidmatan Awam. c. mengetahui dasar kualiti. menyatakan teknik-teknik pengajaran yang selalu digunakan semasa mengajar. e. mengetahui ketua pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam. mengetahui nama dan biografi ringkas menteri pelajaran Malaysia. mengetahui tugas/peranan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. j. e. c. timbalan menteri 1. mengetahui alasan memilih Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai saluran untuk menjadi pegawai perkhidmatan pendidikan. mengetahui carta organisasi . mengetahui nama guru-guru di sekolah tersebut. k. f. mengetahui perkembangan/pencapaian terkini sekolah. f. mengetahui visi. mengetahui visi. dan kod etika. Calon perlu. misi.pengerusi dan timbalan pengerusi. mengetahui piagam pelanggan Jabatan Perkhidmatan Awam. mengetahui piagam pelanggan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. mengetahui tugas/peranan Jabatan Perkhidmatan Awam. mengetahui fungsi bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. e.c. misi. mengetahui visi. n. 9. j. Soalan yang berkaitan dengan keperluan dan prospek calon dalam dunia pekerjaan yang diceburi. a. mengetahui anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran . d. mengetahui sebab memilih jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan. 7. h. a. h. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. mengetahui piagam pelanggan Kementerian Pelajaran Malaysia. a. c. menyatakan pengalaman lain. b. mengetahui tujuan untuk datang ke sesi temuduga. (jika perlu). d. a. b. menyatakan demografi murid. slogan Q. mengetahui visi dan misi sekolah. a. mengetahui kronologi ringkas Jabatan Perkhidmatan Awam. Calon perlu. dan objektif Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran.setiausaha dan timbalan setiausaha. menyatakan set induksi/teknik pengajaran yang terbaik yang pernah digunakan semasa mengajar. mengetahui nama pengetua dan penolong-penolong kanan. timbalan menteri 2. mengetahui fungsi/peranan calon sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan terhadap semua peringkat. (jika perlu) menyatakan sumbangan calon kepada sekolah. (untuk calon Sabah/Sarawak) 8. timbalan-timbalan ketua pengarah pelajaran Malaysia. f. Calon perlu. i. d. menyelidik nama dan maklumat panel temu duga masing-masing. dan kod etika/nilai-nilai teras. i. misi. f. c. ketua pengarah pelajaran Malaysia. mengetahui dasar kualiti. mengetahui nama setiausaha bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran cawangan Sabah/Sarawak. f. dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. mengetahui moto sekolah. (pengurusan). menyatakan kesanggupan untuk dihantar ke mana-mana sekolah/daerah/negeri dan kenyataan sokongan. mengetahui lima orang bekas menteri pelajaran Malaysia. b. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Kementerian Pelajaran Malaysia. ketua setiausaha. merancang perubahan positif yang akan dilakukan dalam dunia pekerjaan yang diceburi.

d. mengetahui profil am negara. mengetahui falsafah pendidikan kebangsaan. majlis raja-raja. iii. jata negara. viii. a. x. dasar wawasan negara. mengetahui jumlah sektor. i. (contoh: dasar sosial negara. Calon perlu. (sekurang-kurangnya 5 orang) h.10. dan objektif jabatan pelajaran negeri. vii. kabinet. Yang di-Pertuan Agong. pilihan raya Malaysia. jabatan perdana menteri dan agensi-agensi pusat. ii. b. Islam Hadhari. ii. iii. g. bendera Malaysia. c. koridor raya multimedia. hari kemerdekaan dan hari penubuhan Malaysia. bahasa kebangsaan. maklumat geografi. mengetahui sistem pentadbiran Malaysia. (sejarah kemerdekaan Tanah Melayu dan penubuhan Malaysia) b. lagu kebangsaan. demografi penduduk. dasar sogoshosha. c. dasar persyarikatan Malaysia. dasar pandang ke timur. xi. mengetahui visi. penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran. iii. mengetahui perlembagaan Malaysia. kepimpinan melalui teladan. pendidikan prasekolah. 12. dasar perindustrian berat Malaysia. Bersih. Soalan yang berkaitan dengan pendidikan di Malaysia. mengetahui piagam pelanggan jabatan pelajaran negeri. misi. mata wang. Calon perlu. yang melibatkan. a. b. mengetahui falsafah pendidikan guru. iv. e. dasar penswastaan. Cekap dan Amanah. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang jabatan pelajaran negeri. dasar pembangunan nasional. konsep negara Malaysia. Calon perlu. (contoh: dasar ekonomi baru. d. ix. ciri-ciri kerajaan Malaysia yang digariskan dalam perlembagaan Malaysia. d. a. ii. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Malaysia. vi. f. bunga kebangsaan. mengetahui nama dan biografi ringkas ketua pengarah pelajaran negeri. dasar pendidikan kebangsaan. dasar pertanian negara. perbadanan awam di Malaysia. ii. mengetahui sistem pendidikan kebangsaan. i. misi. vi. v. seperti. mengetahui piagam pelanggan jabatan pelajaran daerah. agama rasmi. c. mengetahui nama pegawai pelajaran daerah dan timbalan pegawai pelajaran daerah. yang melibatkan. e. a. kementerian dan jabatan. mengetahui konsep kenegaraan Malaysia. mengetahui falsafah pendidikan negara. rukun negara. i. konsep kertertinggian perlembagaan. mengetahui dasar-dasar ekonomi negara. dan bahagian-bahagian bagi negeri calon. dasar wanita negara. dasar perpaduan negara. mengetahui kronologi ringkas pendidikan di Malaysia. mengetahui kronologi ringkas Malaysia. mengetahui visi. mengenali ikon negara yang mencipta nama di peringkat antarabangsa. i. i. v. sistem kerajaan Malaysia. c. i. jabatan pelajaran daerah. dasar induk perindustrian negara. penggubalan perlembagaan persekutuan Malaysia. mengetahui hari kelepasan am (persekutuan dan negeri) 13. bentuk negara Malaysia. iv. mengetahui sistem perundangan Malaysia. 11. mengetahui dasar sosial dan pertadbiran negara. iii. yang melibatkan. dan dasar kawalan modal terpilih) i. dasar urbanisasi negara. . Calon perlu. objektif dan fungsi jabatan pelajaran daerah. dasar pembaharuan dan peningkatan produktiviti dan kualiti dalam perkhidmatan awam dan perspektif wawasan 2020) j. b. dasar belilah barang buatan Malaysia. dasar peningkatan daya pengeluaran negara. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang jabatan pelajaran daerah.

xiv. ii. vi. mengetahui dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia. sekolah menengah kebangsaan agama. xiv. dan konsep pendidikan di Malaysia. persatuan ibu bapa dan guru xi. xv. iii. skim pinjaman buku teks. sekolah. kebajikan guru. rancangan makanan tambahan. program 3K. iv. v. (menggantikan kurikulum bersepadu sekolah rendah) . iii. pendidikan peringkat menengah. i. dasar. x. xxii.pendidikan. mengetahui dasar 1Murid 1Sukan. elaun khas pedalaman. program bimbingan dan kaunseling. sekolah seni Malaysia. xvi. xii. xxvii. program sekolah selamat. iv. kurikulum. kokurikulum. dasar pendidikan wajib. xiii. xvii. iii. v. program j-Qaf. vi. pendidikan swasta. program nilam. tingkatan enam. program asrama sekolah. program kesediaan sekolah menghadapi bencana alam. Calon perlu. xviii. kuaters institusi pendidikan. peringkat menengah atas. program kelas intervensi awal membaca dan menulis. program TV pendidikan. mengetahui kurikulum standard sekolah rendah. viii. vi. xviii. ix. xxi. program biasiswa Kementerian Pelajaran Malaysia. mengetahui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. e. penerapan semangat patriotisme.pendidikan. xxix. xv. xxiii. mengetahui hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan seperti. a. guru cemerlang. guru. xvi. v. g. sekolah sukan Malaysia. kurikulum pendidikan menengah. vii. ix. f. mengetahui Rancangan Malaysia ke-10 . i. sistem penilaian dan peperiksaan awam. sekolah wawasan. xx. program bantuan kepada murid pendidikan khas. 14. ix. program memperkasakan sekolah kebangsaan.ii. peringkat menengah rendah. pendidikan rendah. program teknologi komunikasi maklumat dalam pendidikan. pusat sumber sekolah. mengetahui Bidang Keberhasilan Utama Negara . b. kumpulan wang amanah pelajar miskin. hari guru. xxv. iv. xxiv. xi. program bahan bacaan kepada sekolah di pedalaman. x. kurikulum pendidikan prasekolah. x. xxvi. xxviii. sekolah bestari. g. kesihatan dan keceriaan) vii. program rancangan integrasi murid untuk perpaduan. sekolah agama bantuan kerajaan. dan murid. konsep pendidikan. Soalan yang berkaitan dengan isu. mengetahui program bantuan dan sokongan pendidikan. xix. ii. sistem analisis peperiksaan sekolah. anugerah guru inovatif. pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Sains & Matematik dalam bahasa Inggeris. kurikulum pendidikan rendah. viii. pendidikan peringkat teknik dan vokasional.pendidikan. xiii. xi. yang melibatkan. xii. sekolah kebangsaan. program bersepadu sekolah sihat. skim bantuan tuisyen. sekolah kluster. Memperkukuh Bahasa Inggeris. pendidikan sivik dan kewarganegaraan. program susu sekolah. (keselamatan. f. insentif untuk guru. c. d. mengetahui Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam . xvii. viii. vii.

role model/inspirasi murid. iv. ii. senarai buku teks. Soalan yang berkaitan dengan isu-isu semasa dalam/luar negara dan dasar-dasar baru Malaysia. d. a. takwim tahunan. kematian Osama bin Laden. rekod pemberian kerja murid. iii. mengetahui konsep teknologi komunikasi maklumat dalam pendidikan.penyeliaan pengajaran-pengajaran di dalam kelas oleh pengetua/guru besar sekolah. mengetahui isu-isu seperti. mengumpul. mengetahui konsep Standard Guru Malaysia. vi. xi.penakluk emosi. mengetahui isu-isu seperti. f. rekod prestasi peperiksaan. p. xi. 3/1999 .h. (Program Asas Vokasional) kesilapan buku teks bahasa Inggeris. mengetahui Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam. krisis pelajar Malaysia di Mesir. mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas. mengetahui konsep Tonggak 12. xii. Calon juga perlu membaca dan meneliti isu-isu utama/penting dalam mana-mana akhbar dua minggu sebelum hari temuduga. o. guru . i. mengetahui konsep integriti. h. seperti. i. i. e. mengetahui program latihan khidmat negara. maklumat diri guru. mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas. iv. mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas. maklumat pengajaran dan pembelajaran. jadual waktu. dan menilai isu-isu/peristiwa-peristiwa penting pada tahun 2011 secara menyeluruh. Soalan yang berkaitan dengan buku rekod pengajaran guru. mengetahui tatasusila profesion keguruan.panitia mata pelajaran. menganalisis. Calon perlu. c. mengetahui dasar 1Malaysia. vii. pengambilan guru sandaran tidak terlatih. vii. q. b. ix. mengetahui konsep merentas kurikulum. mengetahui peraturan-peraturan pendidikan (kurikulum kebangsaan) 1997. i. pemansuhan mata pelajaran vokasional di sekolah menengah harian. x. rekod prestasi mata pelajaran. guru . penulisan rancangan pengajaran tahunan. mengetahu Bidang Keberhasilan Utama Negara. ii. iv. ix. m. mengetahui kurikulum standard sekolah menengah. bantahan Cuepacs terhadap Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam. 3/1987 . (sekolah) viii. iii. n. (menggantikan kurikulum bersepadu sekolah menengah) mengetahui program pembangunan pendidikan 2001 . rancangan pelajaran harian. v. borang headcount 3. (stesen kereta api) Calon perlu mencari. g. mengetahui konsep pendidikan untuk semua. ii. (termasuk akhbar pada hari temuduga calon.2010. mengetahui kandungan yang terdapat di dalam buku rekod pengajaran guru.Johor. l. jika perlu) 16. pemansuhan pengajaran dan pembelajaran Sains & Matematik dalam bahasa Inggeris. bil. e. rancangan pelajaran tahunan. . a. xiii. c. salah laku dalam kalangan guru. viii. mengetahui Program Transformasi Kerajaan. mengetahui konsep pendidikan sepanjang hayat.penyediaan rekod pengajaran dan pembelajaran. v. proses transformasi pengajian teknik dan vokasional. format penulisan buku rekod. 15. b. Singapura . iii. j. bil. pengambilan guru sandaran tidak terlatih. novel Interlok. masalah disiplin dalam kalangan murid. f. mengetahui Rancangan Malaysia ke-10. k. bil. mengetahui konsep amalan 5S Jabatan Perkhidmatan Awam. mengetahui konsep pelan strategik pengajian tinggi negara. v. 4/1986 . i. pendidikan seks di Malaysia. senarai buku rujukan. x. d. Calon perlu. xiv. vi.

mengetahui kandungan/topik mata pelajaran.good luck. 2011. + Note ini akan sentiasa dikemaskini sehingga 5hb Januari.xv. h. pendekatan pengajaran. mengetahui objektif kurikulum. c. xvi.) Calon perlu. disenaraipendekkan. Soalan yang berkaitan dengan pengetahuan calon terhadap major dan minor masing-masing. d. iii. mengetahui matlamat kurikulum. mengetahui model-model pengajaran dan pembelajaran. b. Calon diminta untuk melakukan amali pengajaran. a. mengetahui organisasi kandungan kurikulum. ii. dikumpul. b. v. Soalan yang berkaitan dengan teori pengajaran dan pembelajaran serta pedagogi. Soalan yang berkaitan dengan sukatan pelajaran (berdasarkan major/minor calon. 20. dianalisis. xvii. mengetahui strategi pengurusan bilik darjah. Oleh itu sekiranya terdapat sebarang cadangan penambahbaikan atau penambahan soalan. mengetahui strategi pengajaran dan pembelajaran. pilih salah satu. Selain itu juga soalan ramalan adalah berdasarkan imaginasi peramal. + Anda digalakkan untuk share nota ini kepada rakan facebook lain yang berkenaan. + Anda digalakkan untuk mencari jawapan bagi kesemua soalan di atas. dan dinilai. definisi pedagogi. Calon perlu. mengetahui format penulisan rancangan mengajar harian. iv. . perbezaan antara pedagogi dengan andragogi. f. i. a. sila kemukakan pada ruangan komen di bawah. mengetahui konsep set induksi dan konsep refleksi. f. Sekiranya tidak mampu. Oleh Erhan Jumatil . kaedah dan teknik pengajaran. mengetahui format penulisan rancangan mengajar tahunan. mengetahui konsep pengajaran dan pembelajaran. mengetahui konsep taksonomi Bloom. (mikroteaching) + Sumber: Pengalaman temuduga calon-calon pegawai perkhidmatan pendidikan DG41 yang dicari. catatan. 17. e. c. e. 18. mengetahui huraian sukatan pelajaran. mengetahui strategi pengajaran dan pembelajaran. d. penyeliaan/pertemuan/perbincangan profesional. g. i. mengetahui teori-teori pengajaran dan pembelajaran. 19. mengetahui konsep pedagogi dan strategi pedagogi seperti. model reka bentuk pengajaran. senarai tugas. g. Sharing is Caring.