Persediaan Temuduga Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 2012

Soalan ramalan dan tips

1.

Calon dikehendaki memberikan maklumat latar belakang peribadi.

Calon perlu; a. menyatakan nama, tarikh/tempat lahir, umur, agama, bangsa, status perkahwinan. b. menyatakan nama, umur, dan pekerjaan ayah dan ibu. (tarikh lahir dan no. telefon ayah dan ibu, jika perlu) c. menyatakan bilangan adik beradik (contoh, mempunyai tiga orang adik beradik termasuk calon.), status calon dalam keluarga. (contoh, calon merupakan anak bongsu daripada tiga orang adik beradik. Calon tidak mempunyai abang, sebaliknya mempunyai dua orang kakak.) d. menyatakan nama, umur, dan pekerjaan adik beradik calon. (tarikh lahir dan no. telefon adik beradik, jika perlu) e. menyatakan nama sekolah/universiti dan kronologi pendidikan calon. f. menyatakan pencapaian akademik tertinggi. (Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, ijazah sarjana muda, dan maklumat dalam transkrip akademik) g. menyatakan major dan minor calon. Sekiranya calon dikehendaki memberikan maklumat sekolah/universiti, calon perlu mengetahui tentang; a. latar belakang geografi sekolah, sejarah sekolah (rendah/menengah), nama guru besar/pengetua dan penolong-penolong kanan semasa calon bersekolah dan terkini, moto sekolah, visi dan misi sekolah, lagu sekolah, (nama guru semasa calon bersekolah, jika perlu), perkembangan/pencapaian terkini sekolah, sumbangan calon kepada sekolah, dan pengalaman lain. b. latar belakang geografi universiti, sejarah universiti, nama naib cancelor, timbalan naib cancelor, dekan, dan timbalan dekan semasa calon menuntut dan terkini, moto universiti, visi dan misi universiti, lagu universiti, visi dan misi pusat pengajian, kelebihan/keistimewaan universiti, (nama pensyarah-pensyarah semasa calon menuntut, jika perlu), perkembangan/pencapaian terkini universiti, sumbangan calon kepada universiti, dan pengalaman lain.) Sekiranya perlu, calon juga harus menyatakan hobi/aktiviti, (sekurang-kurangnya 5 aktiviti dan 5 hobi) dan bakat/kebolehan calon. (sekurang-kurangnya 5)

2.

Calon dikehendaki menyatakan ikon/inspirasi.

Calon perlu; a. menyatakan sekurang-kurangnya 5 orang ikon/inspirasi calon b. menyatakan sebab calon memilih ikon-ikon tersebut.

3.

Calon dikehendaki memberikan maklumat tempat tinggal calon.

Calon perlu; a. menyatakan nama tempat tinggal dan alamat calon. b. menyatakan latar belakang geografi tempat tinggal. c. menyatakan nama ketua kampung/pengerusi jawatankuasa kampung. (jika ada) d. menyatakan demografi penduduk. e. menyatakan latar belakang dan perkembangan sosial/ekonomi di kawasan tempat tinggal. f. menyatakan keunikan/kelebihan kawasan tempat tinggal.

4.

Calon dikehendaki memberikan maklumat negeri kelahiran.

Calon perlu; a. mengetahui sejarah negeri/penubuhan negeri kelahiran. (secara ringkas dan padat) b. mengetahui profil am negara, seperti; i. bendera negeri. ii. bunga rasmi. iii. demografi penduduk. iv. maklumat geografi. v. jata negeri. vi. lagu negeri. c. mengetahui serba sedikit tentang biografi sultan/yang dipertuan negeri bagi negeri masing-masing. d. mengetahui serba sedikit tentang biografi menteri besar/ketua menteri dan timbalan menteri besar/ketua menteri bagi negeri masingmasing. e. mengetahui latar belakang dan perkembangan sosial/ekonomi negeri masing-masing. f. menyatakan keunikan/kelebihan negeri.

5.

Calon dikehendaki menyatakan pengalaman latihan mengajar.

Calon perlu; a. mengetahui latar belakang geografi sekolah. b. mengetahui sejarah sekolah.

Calon perlu. (pengurusan). mengetahui perkembangan/pencapaian terkini sekolah. a. menyatakan teknik-teknik pengajaran yang selalu digunakan semasa mengajar. Calon perlu. dan kod etika. c. mengetahui nama pengetua dan penolong-penolong kanan. merancang perubahan positif yang akan dilakukan dalam dunia pekerjaan yang diceburi. mengetahui lagu sekolah. b. timbalan menteri 1. menyatakan pengalaman lain. b. menyatakan demografi murid. e. a. mengetahui moto sekolah. mengetahui piagam pelanggan Kementerian Pelajaran Malaysia. mengetahui carta organisasi . mengetahui visi. c. d. mengetahui piagam pelanggan Jabatan Perkhidmatan Awam. f. j. b. (jika perlu) menyatakan sumbangan calon kepada sekolah. b. (untuk calon Sabah/Sarawak) 8. mengetahui badan berkanun di Kementerian Pelajaran Malaysia. h. a. f. d. dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. mengetahui kronologi ringkas Jabatan Perkhidmatan Awam. j. . e. mengetahui lima orang bekas menteri pelajaran Malaysia. mengetahui anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran .setiausaha dan timbalan setiausaha. k. mengetahui visi. a. d. mengetahui dasar kualiti. d. mengetahui nama setiausaha bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran cawangan Sabah/Sarawak. mengetahui fungsi/peranan calon sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan terhadap semua peringkat. Calon perlu. m. 9. mengetahui nama setiausaha bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. 7. slogan Q. dan objektif Jabatan Perkhidmatan Awam. d. slogan Q. (mengikut kronologi) e. a.c. h. mengetahui nama dan biografi ringkas menteri pelajaran Malaysia. b. mengetahui alasan memilih Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai saluran untuk menjadi pegawai perkhidmatan pendidikan. mengetahui sebab memilih jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan. i. misi. f. c. mengetahui nama guru-guru di sekolah tersebut. timbalan menteri 2. mengetahui tugas/peranan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. 6. dan objektif Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. mengetahui visi dan misi sekolah. dan kod etika/nilai-nilai teras. mengetahui dasar kualiti. e. mengetahui nama pensyarah/guru pembimbing. mengetahui kekurangan. ketua pengarah pelajaran Malaysia. mengetahui nama timbalan ketua setiausaha (pembangunan) dan timbalan ketua setiausaha. misi. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Jabatan Perkhidmatan Awam. Soalan yang berkaitan dengan keperluan dan prospek calon dalam dunia pekerjaan yang diceburi. mengetahui visi. mengetahui objektif dan matlamat calon dalam dunia pendidikan. i. mengetahui kronologi ringkas Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. e.pengerusi dan timbalan pengerusi. menyatakan kesanggupan untuk dihantar ke mana-mana sekolah/daerah/negeri dan kenyataan sokongan. mengetahui kekuatan/kelebihan sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. menyatakan set induksi/teknik pengajaran yang terbaik yang pernah digunakan semasa mengajar. mengetahui tujuan untuk datang ke sesi temuduga. mengetahui piagam pelanggan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. timbalan-timbalan ketua pengarah pelajaran Malaysia. mengetahui fungsi bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. c. ketua setiausaha. misi. g. mengetahui tugas/peranan Jabatan Perkhidmatan Awam. Calon perlu. l. g. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Kementerian Pelajaran Malaysia. mengetahui ketua pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam. k. f. mengetahui cabaran-cabaran yang bakal dihadapi dalam dunia pendidikan beserta penyelesaian. h. g. f. c. menyelidik nama dan maklumat panel temu duga masing-masing. (jika perlu). melakukan perancangan lima tahun awal sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. n.

Calon perlu. dan objektif jabatan pelajaran negeri. dasar wawasan negara. mengetahui falsafah pendidikan negara. sistem kerajaan Malaysia. mengetahui sistem pentadbiran Malaysia. mengetahui nama dan biografi ringkas ketua pengarah pelajaran negeri. penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran. c. Yang di-Pertuan Agong. 12. Cekap dan Amanah. misi. lagu kebangsaan. dan dasar kawalan modal terpilih) i. mengetahui dasar sosial dan pertadbiran negara. d. d. ix. i. x. i. mata wang. dan bahagian-bahagian bagi negeri calon. b. vi. c. ii. vi. e. mengetahui perlembagaan Malaysia. dasar sogoshosha. mengetahui kronologi ringkas pendidikan di Malaysia. i. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang jabatan pelajaran negeri. Calon perlu. i. iii. yang melibatkan. mengetahui hari kelepasan am (persekutuan dan negeri) 13. a. c. (contoh: dasar ekonomi baru. ii. viii. rukun negara. 11. b. misi. jabatan perdana menteri dan agensi-agensi pusat. maklumat geografi. mengetahui visi. kepimpinan melalui teladan. mengetahui piagam pelanggan jabatan pelajaran daerah. bentuk negara Malaysia. (contoh: dasar sosial negara. mengetahui piagam pelanggan jabatan pelajaran negeri. perbadanan awam di Malaysia. iv. e. bunga kebangsaan. a. majlis raja-raja. mengenali ikon negara yang mencipta nama di peringkat antarabangsa. jabatan pelajaran daerah. yang melibatkan. iii. pilihan raya Malaysia. dasar pendidikan kebangsaan. mengetahui kronologi ringkas Malaysia. konsep kertertinggian perlembagaan. objektif dan fungsi jabatan pelajaran daerah. dasar perpaduan negara. i. mengetahui falsafah pendidikan guru. mengetahui dasar-dasar ekonomi negara. mengetahui visi. a. v. agama rasmi. mengetahui sistem pendidikan kebangsaan. dasar belilah barang buatan Malaysia.10. iv. jata negara. demografi penduduk. dasar wanita negara. Islam Hadhari. c. iii. hari kemerdekaan dan hari penubuhan Malaysia. ciri-ciri kerajaan Malaysia yang digariskan dalam perlembagaan Malaysia. d. f. ii. dasar urbanisasi negara. dasar peningkatan daya pengeluaran negara. yang melibatkan. kementerian dan jabatan. seperti. xi. dasar perindustrian berat Malaysia. dasar pembangunan nasional. pendidikan prasekolah. bahasa kebangsaan. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang jabatan pelajaran daerah. dasar pandang ke timur. iii. mengetahui jumlah sektor. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Malaysia. b. penggubalan perlembagaan persekutuan Malaysia. mengetahui sistem perundangan Malaysia. (sejarah kemerdekaan Tanah Melayu dan penubuhan Malaysia) b. mengetahui falsafah pendidikan kebangsaan. g. (sekurang-kurangnya 5 orang) h. dasar pertanian negara. . i. Calon perlu. kabinet. Soalan yang berkaitan dengan pendidikan di Malaysia. vii. mengetahui profil am negara. Calon perlu. dasar persyarikatan Malaysia. dasar induk perindustrian negara. konsep negara Malaysia. mengetahui konsep kenegaraan Malaysia. dasar penswastaan. v. Bersih. a. ii. mengetahui nama pegawai pelajaran daerah dan timbalan pegawai pelajaran daerah. bendera Malaysia. koridor raya multimedia. dasar pembaharuan dan peningkatan produktiviti dan kualiti dalam perkhidmatan awam dan perspektif wawasan 2020) j.

program susu sekolah. xvii. xxviii. vi. sekolah sukan Malaysia. dan konsep pendidikan di Malaysia. xvi. Calon perlu. xxv. b. iii. tingkatan enam. kokurikulum. ii. program 3K. guru. program nilam. dan murid. xxi. program rancangan integrasi murid untuk perpaduan. sekolah kebangsaan. Soalan yang berkaitan dengan isu. mengetahui Rancangan Malaysia ke-10 . xviii. f. xiii. ii. xiv. kurikulum pendidikan menengah. sekolah. mengetahui program bantuan dan sokongan pendidikan. pendidikan peringkat teknik dan vokasional. ix. xxii. vii. program bersepadu sekolah sihat. program biasiswa Kementerian Pelajaran Malaysia. e. mengetahui Bidang Keberhasilan Utama Negara . dasar. pendidikan swasta. konsep pendidikan.ii. kebajikan guru. xii. v. kurikulum. sekolah bestari. program bantuan kepada murid pendidikan khas. v. x. xv. vi. insentif untuk guru. sekolah agama bantuan kerajaan. mengetahui Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam . guru cemerlang. vi. peringkat menengah rendah. viii. peringkat menengah atas. g. program kesediaan sekolah menghadapi bencana alam. pusat sumber sekolah. elaun khas pedalaman. program teknologi komunikasi maklumat dalam pendidikan.pendidikan. a. g. xxvi. v. xix. d. xiii. mengetahui hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan seperti. yang melibatkan. xviii. xxix. sekolah menengah kebangsaan agama. xx. vii. x. mengetahui dasar 1Murid 1Sukan. skim bantuan tuisyen. c. mengetahui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. viii. xvii. xxiv. pendidikan peringkat menengah. pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Sains & Matematik dalam bahasa Inggeris. sekolah seni Malaysia. ix. program TV pendidikan. xxiii. x. i. kuaters institusi pendidikan. iv. kurikulum pendidikan prasekolah. program memperkasakan sekolah kebangsaan.pendidikan. kurikulum pendidikan rendah. sistem analisis peperiksaan sekolah. penerapan semangat patriotisme. (menggantikan kurikulum bersepadu sekolah rendah) . xi. hari guru. kumpulan wang amanah pelajar miskin. sistem penilaian dan peperiksaan awam. sekolah kluster. xi. iii. sekolah wawasan. xiv. mengetahui kurikulum standard sekolah rendah. persatuan ibu bapa dan guru xi. pendidikan rendah. Memperkukuh Bahasa Inggeris. viii. ix. program kelas intervensi awal membaca dan menulis. mengetahui dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia. program asrama sekolah. iv. 14. dasar pendidikan wajib. xv. iv. program sekolah selamat. xvi.pendidikan. pendidikan sivik dan kewarganegaraan. i. kesihatan dan keceriaan) vii. anugerah guru inovatif. skim pinjaman buku teks. xxvii. program j-Qaf. rancangan makanan tambahan. program bahan bacaan kepada sekolah di pedalaman. (keselamatan. f. program bimbingan dan kaunseling. xii. iii.

d.2010. Calon perlu. bil. senarai buku teks. mengetahui kurikulum standard sekolah menengah. mengetahui konsep integriti. mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas. xii. mengetahui Program Transformasi Kerajaan. p.role model/inspirasi murid. masalah disiplin dalam kalangan murid. mengetahui konsep pelan strategik pengajian tinggi negara. mengetahui konsep pendidikan sepanjang hayat. ix. pendidikan seks di Malaysia. iv. (termasuk akhbar pada hari temuduga calon. 3/1999 . (menggantikan kurikulum bersepadu sekolah menengah) mengetahui program pembangunan pendidikan 2001 . guru . i. v. 3/1987 . ix. mengetahui program latihan khidmat negara. Calon perlu. rekod pemberian kerja murid. ii. takwim tahunan. rekod prestasi peperiksaan. jadual waktu. mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas. o. bil. e. pengambilan guru sandaran tidak terlatih. iii. mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas. a. mengetahui isu-isu seperti. penulisan rancangan pengajaran tahunan. mengetahui konsep amalan 5S Jabatan Perkhidmatan Awam. rancangan pelajaran tahunan. . e. mengetahui tatasusila profesion keguruan.penyeliaan pengajaran-pengajaran di dalam kelas oleh pengetua/guru besar sekolah. iv. k. i. a. x. novel Interlok. jika perlu) 16. proses transformasi pengajian teknik dan vokasional. b. format penulisan buku rekod. mengetahui Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam. Soalan yang berkaitan dengan isu-isu semasa dalam/luar negara dan dasar-dasar baru Malaysia. l. iii. xiv. (sekolah) viii. vi. mengetahui konsep Standard Guru Malaysia. rekod prestasi mata pelajaran. menganalisis. c. v. 4/1986 . kematian Osama bin Laden. v. pemansuhan pengajaran dan pembelajaran Sains & Matematik dalam bahasa Inggeris. xiii. mengetahui konsep teknologi komunikasi maklumat dalam pendidikan. m. vi. b. mengetahui konsep merentas kurikulum. ii. c. mengetahui konsep pendidikan untuk semua. ii. f. (stesen kereta api) Calon perlu mencari. h. mengetahu Bidang Keberhasilan Utama Negara. pengambilan guru sandaran tidak terlatih. Calon juga perlu membaca dan meneliti isu-isu utama/penting dalam mana-mana akhbar dua minggu sebelum hari temuduga. vii. senarai buku rujukan. seperti. bil. n. xi. i. krisis pelajar Malaysia di Mesir. viii. salah laku dalam kalangan guru. rancangan pelajaran harian. q. (Program Asas Vokasional) kesilapan buku teks bahasa Inggeris.penyediaan rekod pengajaran dan pembelajaran. dan menilai isu-isu/peristiwa-peristiwa penting pada tahun 2011 secara menyeluruh. mengetahui Rancangan Malaysia ke-10.h. 15. Singapura . i. pemansuhan mata pelajaran vokasional di sekolah menengah harian. f.penakluk emosi. iv. d. i. guru . g. iii. mengumpul. mengetahui peraturan-peraturan pendidikan (kurikulum kebangsaan) 1997. xi.Johor. maklumat diri guru. borang headcount 3. mengetahui kandungan yang terdapat di dalam buku rekod pengajaran guru. vii. mengetahui isu-isu seperti. Soalan yang berkaitan dengan buku rekod pengajaran guru. j. mengetahui dasar 1Malaysia. maklumat pengajaran dan pembelajaran. mengetahui konsep Tonggak 12. x.panitia mata pelajaran. bantahan Cuepacs terhadap Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam.

mengetahui strategi pengajaran dan pembelajaran. mengetahui konsep pedagogi dan strategi pedagogi seperti. e. dikumpul. i. penyeliaan/pertemuan/perbincangan profesional. a. pendekatan pengajaran. mengetahui konsep pengajaran dan pembelajaran. mengetahui huraian sukatan pelajaran. mengetahui konsep taksonomi Bloom. Calon diminta untuk melakukan amali pengajaran. dianalisis. mengetahui objektif kurikulum. Selain itu juga soalan ramalan adalah berdasarkan imaginasi peramal. catatan. v. 19. g. iii. mengetahui organisasi kandungan kurikulum. Soalan yang berkaitan dengan sukatan pelajaran (berdasarkan major/minor calon.) Calon perlu. e. xvii. senarai tugas.xv. b. mengetahui format penulisan rancangan mengajar harian. mengetahui konsep set induksi dan konsep refleksi. Soalan yang berkaitan dengan teori pengajaran dan pembelajaran serta pedagogi. h. 17. model reka bentuk pengajaran. . sila kemukakan pada ruangan komen di bawah. 18. f. Oleh itu sekiranya terdapat sebarang cadangan penambahbaikan atau penambahan soalan.good luck. Oleh Erhan Jumatil . (mikroteaching) + Sumber: Pengalaman temuduga calon-calon pegawai perkhidmatan pendidikan DG41 yang dicari. definisi pedagogi. 2011. xvi. dan dinilai. a. + Anda digalakkan untuk mencari jawapan bagi kesemua soalan di atas. Sharing is Caring. c. b. mengetahui kandungan/topik mata pelajaran. mengetahui format penulisan rancangan mengajar tahunan. mengetahui model-model pengajaran dan pembelajaran. perbezaan antara pedagogi dengan andragogi. ii. + Note ini akan sentiasa dikemaskini sehingga 5hb Januari. pilih salah satu. mengetahui teori-teori pengajaran dan pembelajaran. mengetahui matlamat kurikulum. disenaraipendekkan. mengetahui strategi pengurusan bilik darjah. i. d. Soalan yang berkaitan dengan pengetahuan calon terhadap major dan minor masing-masing. kaedah dan teknik pengajaran. Calon perlu. g. Sekiranya tidak mampu. mengetahui strategi pengajaran dan pembelajaran. f. c. + Anda digalakkan untuk share nota ini kepada rakan facebook lain yang berkenaan. iv. d. 20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful