Persediaan Temuduga Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 2012

Soalan ramalan dan tips

1.

Calon dikehendaki memberikan maklumat latar belakang peribadi.

Calon perlu; a. menyatakan nama, tarikh/tempat lahir, umur, agama, bangsa, status perkahwinan. b. menyatakan nama, umur, dan pekerjaan ayah dan ibu. (tarikh lahir dan no. telefon ayah dan ibu, jika perlu) c. menyatakan bilangan adik beradik (contoh, mempunyai tiga orang adik beradik termasuk calon.), status calon dalam keluarga. (contoh, calon merupakan anak bongsu daripada tiga orang adik beradik. Calon tidak mempunyai abang, sebaliknya mempunyai dua orang kakak.) d. menyatakan nama, umur, dan pekerjaan adik beradik calon. (tarikh lahir dan no. telefon adik beradik, jika perlu) e. menyatakan nama sekolah/universiti dan kronologi pendidikan calon. f. menyatakan pencapaian akademik tertinggi. (Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, ijazah sarjana muda, dan maklumat dalam transkrip akademik) g. menyatakan major dan minor calon. Sekiranya calon dikehendaki memberikan maklumat sekolah/universiti, calon perlu mengetahui tentang; a. latar belakang geografi sekolah, sejarah sekolah (rendah/menengah), nama guru besar/pengetua dan penolong-penolong kanan semasa calon bersekolah dan terkini, moto sekolah, visi dan misi sekolah, lagu sekolah, (nama guru semasa calon bersekolah, jika perlu), perkembangan/pencapaian terkini sekolah, sumbangan calon kepada sekolah, dan pengalaman lain. b. latar belakang geografi universiti, sejarah universiti, nama naib cancelor, timbalan naib cancelor, dekan, dan timbalan dekan semasa calon menuntut dan terkini, moto universiti, visi dan misi universiti, lagu universiti, visi dan misi pusat pengajian, kelebihan/keistimewaan universiti, (nama pensyarah-pensyarah semasa calon menuntut, jika perlu), perkembangan/pencapaian terkini universiti, sumbangan calon kepada universiti, dan pengalaman lain.) Sekiranya perlu, calon juga harus menyatakan hobi/aktiviti, (sekurang-kurangnya 5 aktiviti dan 5 hobi) dan bakat/kebolehan calon. (sekurang-kurangnya 5)

2.

Calon dikehendaki menyatakan ikon/inspirasi.

Calon perlu; a. menyatakan sekurang-kurangnya 5 orang ikon/inspirasi calon b. menyatakan sebab calon memilih ikon-ikon tersebut.

3.

Calon dikehendaki memberikan maklumat tempat tinggal calon.

Calon perlu; a. menyatakan nama tempat tinggal dan alamat calon. b. menyatakan latar belakang geografi tempat tinggal. c. menyatakan nama ketua kampung/pengerusi jawatankuasa kampung. (jika ada) d. menyatakan demografi penduduk. e. menyatakan latar belakang dan perkembangan sosial/ekonomi di kawasan tempat tinggal. f. menyatakan keunikan/kelebihan kawasan tempat tinggal.

4.

Calon dikehendaki memberikan maklumat negeri kelahiran.

Calon perlu; a. mengetahui sejarah negeri/penubuhan negeri kelahiran. (secara ringkas dan padat) b. mengetahui profil am negara, seperti; i. bendera negeri. ii. bunga rasmi. iii. demografi penduduk. iv. maklumat geografi. v. jata negeri. vi. lagu negeri. c. mengetahui serba sedikit tentang biografi sultan/yang dipertuan negeri bagi negeri masing-masing. d. mengetahui serba sedikit tentang biografi menteri besar/ketua menteri dan timbalan menteri besar/ketua menteri bagi negeri masingmasing. e. mengetahui latar belakang dan perkembangan sosial/ekonomi negeri masing-masing. f. menyatakan keunikan/kelebihan negeri.

5.

Calon dikehendaki menyatakan pengalaman latihan mengajar.

Calon perlu; a. mengetahui latar belakang geografi sekolah. b. mengetahui sejarah sekolah.

b. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Jabatan Perkhidmatan Awam. mengetahui nama guru-guru di sekolah tersebut. mengetahui tugas/peranan Jabatan Perkhidmatan Awam. 9. timbalan menteri 2. dan kod etika/nilai-nilai teras. j. c. dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. b. i. mengetahui fungsi/peranan calon sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan terhadap semua peringkat. h. mengetahui fungsi bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Calon perlu. k. d. mengetahui nama dan biografi ringkas menteri pelajaran Malaysia. mengetahui nama setiausaha bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran cawangan Sabah/Sarawak. e. c. 7. timbalan menteri 1. g. Calon perlu. m. misi. menyatakan demografi murid. menyatakan set induksi/teknik pengajaran yang terbaik yang pernah digunakan semasa mengajar. a. l. mengetahui tujuan untuk datang ke sesi temuduga. a. mengetahui piagam pelanggan Jabatan Perkhidmatan Awam. (untuk calon Sabah/Sarawak) 8. e. mengetahui visi. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. mengetahui badan berkanun di Kementerian Pelajaran Malaysia. mengetahui visi dan misi sekolah. mengetahui perkembangan/pencapaian terkini sekolah. n. mengetahui piagam pelanggan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. b. menyatakan teknik-teknik pengajaran yang selalu digunakan semasa mengajar.c. mengetahui kekuatan/kelebihan sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. g. mengetahui kekurangan. f. mengetahui dasar kualiti. f. slogan Q. mengetahui visi. dan objektif Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. mengetahui carta organisasi . . mengetahui lagu sekolah. ketua pengarah pelajaran Malaysia. (pengurusan). a. mengetahui moto sekolah. Soalan yang berkaitan dengan keperluan dan prospek calon dalam dunia pekerjaan yang diceburi. mengetahui nama pensyarah/guru pembimbing. mengetahui ketua pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam. b. c. h. mengetahui piagam pelanggan Kementerian Pelajaran Malaysia. h. a. mengetahui objektif dan matlamat calon dalam dunia pendidikan. mengetahui alasan memilih Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai saluran untuk menjadi pegawai perkhidmatan pendidikan. menyatakan pengalaman lain. j. mengetahui sebab memilih jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan. f. f. mengetahui tugas/peranan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. f. e. ketua setiausaha. mengetahui nama pengetua dan penolong-penolong kanan. k. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Kementerian Pelajaran Malaysia. merancang perubahan positif yang akan dilakukan dalam dunia pekerjaan yang diceburi. (jika perlu) menyatakan sumbangan calon kepada sekolah. g. timbalan-timbalan ketua pengarah pelajaran Malaysia. dan kod etika. c. mengetahui kronologi ringkas Jabatan Perkhidmatan Awam. dan objektif Jabatan Perkhidmatan Awam. Calon perlu. i. misi.pengerusi dan timbalan pengerusi. menyelidik nama dan maklumat panel temu duga masing-masing. misi. mengetahui kronologi ringkas Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. d. mengetahui dasar kualiti. mengetahui visi.setiausaha dan timbalan setiausaha. slogan Q. (jika perlu). d. Calon perlu. a. e. 6. d. melakukan perancangan lima tahun awal sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. mengetahui cabaran-cabaran yang bakal dihadapi dalam dunia pendidikan beserta penyelesaian. mengetahui nama setiausaha bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. menyatakan kesanggupan untuk dihantar ke mana-mana sekolah/daerah/negeri dan kenyataan sokongan. mengetahui lima orang bekas menteri pelajaran Malaysia. d. c. b. mengetahui nama timbalan ketua setiausaha (pembangunan) dan timbalan ketua setiausaha. (mengikut kronologi) e. mengetahui anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran .

dasar pendidikan kebangsaan. yang melibatkan. rukun negara. e. yang melibatkan. dan dasar kawalan modal terpilih) i. jata negara. seperti. penggubalan perlembagaan persekutuan Malaysia. mengetahui dasar sosial dan pertadbiran negara. c. g. dan objektif jabatan pelajaran negeri. a. mengetahui falsafah pendidikan guru. ii. mengetahui dasar-dasar ekonomi negara. d. dasar wanita negara. ii. iii. jabatan perdana menteri dan agensi-agensi pusat. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Malaysia. ii. mengetahui nama pegawai pelajaran daerah dan timbalan pegawai pelajaran daerah. mengetahui sistem pendidikan kebangsaan. vii. iii. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang jabatan pelajaran negeri. iv. agama rasmi. i. pilihan raya Malaysia. a. Islam Hadhari. dasar sogoshosha. mengetahui piagam pelanggan jabatan pelajaran daerah. dasar perpaduan negara. i. kementerian dan jabatan. a. penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran. dasar pembangunan nasional. bentuk negara Malaysia. bendera Malaysia. konsep kertertinggian perlembagaan. mengetahui hari kelepasan am (persekutuan dan negeri) 13. ciri-ciri kerajaan Malaysia yang digariskan dalam perlembagaan Malaysia. demografi penduduk. yang melibatkan. d. vi. mengetahui profil am negara. bahasa kebangsaan. 12. (contoh: dasar ekonomi baru. b. Calon perlu. pendidikan prasekolah. iv. dasar persyarikatan Malaysia. dasar penswastaan. mengetahui perlembagaan Malaysia. dasar belilah barang buatan Malaysia. Soalan yang berkaitan dengan pendidikan di Malaysia. mengetahui piagam pelanggan jabatan pelajaran negeri. ix. mengetahui sistem pentadbiran Malaysia. konsep negara Malaysia. koridor raya multimedia. i. v. mengetahui kronologi ringkas pendidikan di Malaysia. kepimpinan melalui teladan. dasar pandang ke timur. Calon perlu. maklumat geografi. mengetahui sistem perundangan Malaysia. objektif dan fungsi jabatan pelajaran daerah. dasar peningkatan daya pengeluaran negara. jabatan pelajaran daerah. vi. dan bahagian-bahagian bagi negeri calon. dasar pertanian negara. mengetahui visi. c. bunga kebangsaan. a. mengetahui visi. i. kabinet. mengetahui jumlah sektor. dasar pembaharuan dan peningkatan produktiviti dan kualiti dalam perkhidmatan awam dan perspektif wawasan 2020) j. f. mata wang. xi. lagu kebangsaan. mengetahui falsafah pendidikan kebangsaan. mengetahui falsafah pendidikan negara. ii. dasar perindustrian berat Malaysia. b. mengenali ikon negara yang mencipta nama di peringkat antarabangsa. sistem kerajaan Malaysia. majlis raja-raja. misi. mengetahui nama dan biografi ringkas ketua pengarah pelajaran negeri. Cekap dan Amanah. 11. . viii. Calon perlu. iii. iii. v. mengetahui kronologi ringkas Malaysia. i. dasar wawasan negara. hari kemerdekaan dan hari penubuhan Malaysia. (sejarah kemerdekaan Tanah Melayu dan penubuhan Malaysia) b. e. c. (sekurang-kurangnya 5 orang) h.10. misi. (contoh: dasar sosial negara. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang jabatan pelajaran daerah. d. dasar urbanisasi negara. i. perbadanan awam di Malaysia. b. Calon perlu. dasar induk perindustrian negara. mengetahui konsep kenegaraan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong. x. c. Bersih.

program kesediaan sekolah menghadapi bencana alam. penerapan semangat patriotisme. xxiii. yang melibatkan. mengetahui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. viii. mengetahui hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan seperti. xiii. mengetahui dasar 1Murid 1Sukan. f. sekolah menengah kebangsaan agama. kurikulum pendidikan prasekolah. dasar pendidikan wajib. iv. mengetahui kurikulum standard sekolah rendah. a.pendidikan. kurikulum pendidikan rendah. xxiv. Calon perlu. anugerah guru inovatif. mengetahui Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam . viii. program kelas intervensi awal membaca dan menulis. xiii. xiv. mengetahui dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia. sekolah sukan Malaysia. iv. mengetahui Rancangan Malaysia ke-10 . xviii. x. program 3K. program j-Qaf. xxii. f. program sekolah selamat. pendidikan sivik dan kewarganegaraan. e. xxvi. program bimbingan dan kaunseling. sekolah kluster. xvii. sistem penilaian dan peperiksaan awam. program asrama sekolah. i. pendidikan peringkat menengah. xvi. skim bantuan tuisyen. Memperkukuh Bahasa Inggeris. kesihatan dan keceriaan) vii. elaun khas pedalaman. program susu sekolah. xi. vi. sekolah. vi.pendidikan. program teknologi komunikasi maklumat dalam pendidikan. pendidikan rendah. sekolah bestari. persatuan ibu bapa dan guru xi. pendidikan peringkat teknik dan vokasional. kumpulan wang amanah pelajar miskin. ix. program bahan bacaan kepada sekolah di pedalaman. peringkat menengah rendah. program TV pendidikan. xii. vii. i. dasar. kurikulum pendidikan menengah. kebajikan guru. xi. iii. program bantuan kepada murid pendidikan khas. mengetahui program bantuan dan sokongan pendidikan. hari guru. program memperkasakan sekolah kebangsaan. v. kuaters institusi pendidikan. kurikulum. g. kokurikulum. iii. ix. sistem analisis peperiksaan sekolah. xxv. guru. d. sekolah seni Malaysia. c. (menggantikan kurikulum bersepadu sekolah rendah) . xv. xii. v. mengetahui Bidang Keberhasilan Utama Negara . b. tingkatan enam. insentif untuk guru. xviii. sekolah kebangsaan. program nilam. vii. iii. pendidikan swasta. xxi. dan murid. xvii.pendidikan. x. 14. program biasiswa Kementerian Pelajaran Malaysia. guru cemerlang. xix. pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Sains & Matematik dalam bahasa Inggeris. konsep pendidikan. xxvii. pusat sumber sekolah. xx. xvi. g. program bersepadu sekolah sihat. xiv. x. ii. xv. vi. program rancangan integrasi murid untuk perpaduan. iv. skim pinjaman buku teks. xxix. dan konsep pendidikan di Malaysia. v. xxviii. Soalan yang berkaitan dengan isu. peringkat menengah atas.ii. sekolah wawasan. (keselamatan. rancangan makanan tambahan. sekolah agama bantuan kerajaan. viii. ix. ii.

e.penakluk emosi. dan menilai isu-isu/peristiwa-peristiwa penting pada tahun 2011 secara menyeluruh. mengetahui konsep amalan 5S Jabatan Perkhidmatan Awam. 15. pengambilan guru sandaran tidak terlatih. g. v. mengetahui isu-isu seperti. f. mengetahui program latihan khidmat negara. mengetahui konsep pendidikan untuk semua. i. mengetahui konsep Standard Guru Malaysia. senarai buku teks. b. h. mengetahui Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam. bil. ix. xii. m. bil. iii.Johor. mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas. bantahan Cuepacs terhadap Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam. c. viii. mengetahui konsep Tonggak 12. guru . jadual waktu.penyediaan rekod pengajaran dan pembelajaran. b. seperti. . d. jika perlu) 16. xiv. mengetahui konsep merentas kurikulum. iv. mengetahui Program Transformasi Kerajaan. 3/1999 . x. iii. mengetahui tatasusila profesion keguruan. pemansuhan pengajaran dan pembelajaran Sains & Matematik dalam bahasa Inggeris. xi. mengetahu Bidang Keberhasilan Utama Negara. Calon perlu. (menggantikan kurikulum bersepadu sekolah menengah) mengetahui program pembangunan pendidikan 2001 . iv. ii. i. vi. ix. x. borang headcount 3. v. a. (Program Asas Vokasional) kesilapan buku teks bahasa Inggeris. mengetahui kurikulum standard sekolah menengah. mengetahui Rancangan Malaysia ke-10. rancangan pelajaran harian. iv. xi. Calon perlu. (sekolah) viii. f. iii. c.h. novel Interlok. mengetahui peraturan-peraturan pendidikan (kurikulum kebangsaan) 1997. xiii. takwim tahunan. Calon juga perlu membaca dan meneliti isu-isu utama/penting dalam mana-mana akhbar dua minggu sebelum hari temuduga. kematian Osama bin Laden. format penulisan buku rekod. j. proses transformasi pengajian teknik dan vokasional. mengetahui konsep pelan strategik pengajian tinggi negara. ii. vii. mengetahui dasar 1Malaysia. penulisan rancangan pengajaran tahunan. maklumat diri guru. bil. rekod pemberian kerja murid. salah laku dalam kalangan guru. n.role model/inspirasi murid. mengetahui konsep integriti.2010. rekod prestasi mata pelajaran. o. rekod prestasi peperiksaan. mengetahui isu-isu seperti. 3/1987 . d. mengetahui kandungan yang terdapat di dalam buku rekod pengajaran guru. menganalisis. krisis pelajar Malaysia di Mesir. i. masalah disiplin dalam kalangan murid. pendidikan seks di Malaysia. maklumat pengajaran dan pembelajaran. vi. mengetahui konsep pendidikan sepanjang hayat. Singapura . v. p. senarai buku rujukan.penyeliaan pengajaran-pengajaran di dalam kelas oleh pengetua/guru besar sekolah. pengambilan guru sandaran tidak terlatih. k. Soalan yang berkaitan dengan isu-isu semasa dalam/luar negara dan dasar-dasar baru Malaysia. vii. (stesen kereta api) Calon perlu mencari. mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas. mengumpul. pemansuhan mata pelajaran vokasional di sekolah menengah harian. rancangan pelajaran tahunan. ii. 4/1986 . (termasuk akhbar pada hari temuduga calon. i. i. mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas. e.panitia mata pelajaran. Soalan yang berkaitan dengan buku rekod pengajaran guru. l. a. mengetahui konsep teknologi komunikasi maklumat dalam pendidikan. guru . q.

disenaraipendekkan. iii. mengetahui huraian sukatan pelajaran.xv. c. xvi. Oleh itu sekiranya terdapat sebarang cadangan penambahbaikan atau penambahan soalan.) Calon perlu. Sharing is Caring. definisi pedagogi. ii. 20. mengetahui format penulisan rancangan mengajar tahunan. mengetahui konsep taksonomi Bloom. . mengetahui matlamat kurikulum. a. senarai tugas. penyeliaan/pertemuan/perbincangan profesional. g. pendekatan pengajaran. dikumpul. f. sila kemukakan pada ruangan komen di bawah. d. Soalan yang berkaitan dengan teori pengajaran dan pembelajaran serta pedagogi. mengetahui konsep pengajaran dan pembelajaran. model reka bentuk pengajaran. mengetahui strategi pengurusan bilik darjah. f. mengetahui strategi pengajaran dan pembelajaran. 19. + Note ini akan sentiasa dikemaskini sehingga 5hb Januari. perbezaan antara pedagogi dengan andragogi. e. iv. Calon diminta untuk melakukan amali pengajaran. mengetahui konsep set induksi dan konsep refleksi. mengetahui konsep pedagogi dan strategi pedagogi seperti. xvii. g. 18. catatan. mengetahui teori-teori pengajaran dan pembelajaran.good luck. a. mengetahui organisasi kandungan kurikulum. v. 2011. b. + Anda digalakkan untuk mencari jawapan bagi kesemua soalan di atas. mengetahui format penulisan rancangan mengajar harian. dan dinilai. pilih salah satu. b. (mikroteaching) + Sumber: Pengalaman temuduga calon-calon pegawai perkhidmatan pendidikan DG41 yang dicari. Calon perlu. d. + Anda digalakkan untuk share nota ini kepada rakan facebook lain yang berkenaan. i. kaedah dan teknik pengajaran. mengetahui model-model pengajaran dan pembelajaran. Oleh Erhan Jumatil . Sekiranya tidak mampu. i. mengetahui kandungan/topik mata pelajaran. Soalan yang berkaitan dengan sukatan pelajaran (berdasarkan major/minor calon. mengetahui strategi pengajaran dan pembelajaran. Selain itu juga soalan ramalan adalah berdasarkan imaginasi peramal. 17. mengetahui objektif kurikulum. c. Soalan yang berkaitan dengan pengetahuan calon terhadap major dan minor masing-masing. e. h. dianalisis.