P. 1
Persediaan Temuduga Pegawai an Pendidikan 2012

Persediaan Temuduga Pegawai an Pendidikan 2012

|Views: 50|Likes:
Published by Nurul Syazwani

More info:

Published by: Nurul Syazwani on Feb 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2012

pdf

text

original

Persediaan Temuduga Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 2012

Soalan ramalan dan tips

1.

Calon dikehendaki memberikan maklumat latar belakang peribadi.

Calon perlu; a. menyatakan nama, tarikh/tempat lahir, umur, agama, bangsa, status perkahwinan. b. menyatakan nama, umur, dan pekerjaan ayah dan ibu. (tarikh lahir dan no. telefon ayah dan ibu, jika perlu) c. menyatakan bilangan adik beradik (contoh, mempunyai tiga orang adik beradik termasuk calon.), status calon dalam keluarga. (contoh, calon merupakan anak bongsu daripada tiga orang adik beradik. Calon tidak mempunyai abang, sebaliknya mempunyai dua orang kakak.) d. menyatakan nama, umur, dan pekerjaan adik beradik calon. (tarikh lahir dan no. telefon adik beradik, jika perlu) e. menyatakan nama sekolah/universiti dan kronologi pendidikan calon. f. menyatakan pencapaian akademik tertinggi. (Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, ijazah sarjana muda, dan maklumat dalam transkrip akademik) g. menyatakan major dan minor calon. Sekiranya calon dikehendaki memberikan maklumat sekolah/universiti, calon perlu mengetahui tentang; a. latar belakang geografi sekolah, sejarah sekolah (rendah/menengah), nama guru besar/pengetua dan penolong-penolong kanan semasa calon bersekolah dan terkini, moto sekolah, visi dan misi sekolah, lagu sekolah, (nama guru semasa calon bersekolah, jika perlu), perkembangan/pencapaian terkini sekolah, sumbangan calon kepada sekolah, dan pengalaman lain. b. latar belakang geografi universiti, sejarah universiti, nama naib cancelor, timbalan naib cancelor, dekan, dan timbalan dekan semasa calon menuntut dan terkini, moto universiti, visi dan misi universiti, lagu universiti, visi dan misi pusat pengajian, kelebihan/keistimewaan universiti, (nama pensyarah-pensyarah semasa calon menuntut, jika perlu), perkembangan/pencapaian terkini universiti, sumbangan calon kepada universiti, dan pengalaman lain.) Sekiranya perlu, calon juga harus menyatakan hobi/aktiviti, (sekurang-kurangnya 5 aktiviti dan 5 hobi) dan bakat/kebolehan calon. (sekurang-kurangnya 5)

2.

Calon dikehendaki menyatakan ikon/inspirasi.

Calon perlu; a. menyatakan sekurang-kurangnya 5 orang ikon/inspirasi calon b. menyatakan sebab calon memilih ikon-ikon tersebut.

3.

Calon dikehendaki memberikan maklumat tempat tinggal calon.

Calon perlu; a. menyatakan nama tempat tinggal dan alamat calon. b. menyatakan latar belakang geografi tempat tinggal. c. menyatakan nama ketua kampung/pengerusi jawatankuasa kampung. (jika ada) d. menyatakan demografi penduduk. e. menyatakan latar belakang dan perkembangan sosial/ekonomi di kawasan tempat tinggal. f. menyatakan keunikan/kelebihan kawasan tempat tinggal.

4.

Calon dikehendaki memberikan maklumat negeri kelahiran.

Calon perlu; a. mengetahui sejarah negeri/penubuhan negeri kelahiran. (secara ringkas dan padat) b. mengetahui profil am negara, seperti; i. bendera negeri. ii. bunga rasmi. iii. demografi penduduk. iv. maklumat geografi. v. jata negeri. vi. lagu negeri. c. mengetahui serba sedikit tentang biografi sultan/yang dipertuan negeri bagi negeri masing-masing. d. mengetahui serba sedikit tentang biografi menteri besar/ketua menteri dan timbalan menteri besar/ketua menteri bagi negeri masingmasing. e. mengetahui latar belakang dan perkembangan sosial/ekonomi negeri masing-masing. f. menyatakan keunikan/kelebihan negeri.

5.

Calon dikehendaki menyatakan pengalaman latihan mengajar.

Calon perlu; a. mengetahui latar belakang geografi sekolah. b. mengetahui sejarah sekolah.

menyelidik nama dan maklumat panel temu duga masing-masing. c. h. slogan Q. i. slogan Q. mengetahui sebab memilih jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan. e. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Jabatan Perkhidmatan Awam. mengetahui nama pensyarah/guru pembimbing. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Kementerian Pelajaran Malaysia. dan objektif Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. mengetahui tugas/peranan Jabatan Perkhidmatan Awam. d. . mengetahui moto sekolah. mengetahui nama pengetua dan penolong-penolong kanan. mengetahui kekuatan/kelebihan sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. g. 7. f. mengetahui cabaran-cabaran yang bakal dihadapi dalam dunia pendidikan beserta penyelesaian. b. a. melakukan perancangan lima tahun awal sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan. g. mengetahui nama guru-guru di sekolah tersebut. misi. a. a. mengetahui visi. mengetahui lima orang bekas menteri pelajaran Malaysia.pengerusi dan timbalan pengerusi. menyatakan pengalaman lain. mengetahui dasar kualiti. mengetahui nama timbalan ketua setiausaha (pembangunan) dan timbalan ketua setiausaha. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. mengetahui piagam pelanggan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. b. menyatakan demografi murid. 9. dan kod etika. j. mengetahui visi. mengetahui dasar kualiti. dan objektif Jabatan Perkhidmatan Awam. a. mengetahui fungsi bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. mengetahui anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran . Calon perlu. (jika perlu). mengetahui visi dan misi sekolah. ketua setiausaha. f. a. (jika perlu) menyatakan sumbangan calon kepada sekolah. mengetahui visi. merancang perubahan positif yang akan dilakukan dalam dunia pekerjaan yang diceburi. e. d. Calon perlu. mengetahui kekurangan. mengetahui perkembangan/pencapaian terkini sekolah. mengetahui piagam pelanggan Kementerian Pelajaran Malaysia. h. l. b. d. mengetahui nama setiausaha bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran cawangan Sabah/Sarawak. d. misi. timbalan menteri 1. (untuk calon Sabah/Sarawak) 8. mengetahui badan berkanun di Kementerian Pelajaran Malaysia. mengetahui ketua pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam. mengetahui lagu sekolah. mengetahui piagam pelanggan Jabatan Perkhidmatan Awam. mengetahui alasan memilih Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai saluran untuk menjadi pegawai perkhidmatan pendidikan. g. mengetahui nama dan biografi ringkas menteri pelajaran Malaysia. b. c. 6. Calon perlu. menyatakan set induksi/teknik pengajaran yang terbaik yang pernah digunakan semasa mengajar. Soalan yang berkaitan dengan keperluan dan prospek calon dalam dunia pekerjaan yang diceburi. dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. j. menyatakan teknik-teknik pengajaran yang selalu digunakan semasa mengajar. mengetahui fungsi/peranan calon sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan terhadap semua peringkat. menyatakan kesanggupan untuk dihantar ke mana-mana sekolah/daerah/negeri dan kenyataan sokongan. (mengikut kronologi) e. c. e. timbalan-timbalan ketua pengarah pelajaran Malaysia. ketua pengarah pelajaran Malaysia. e. dan kod etika/nilai-nilai teras. mengetahui tujuan untuk datang ke sesi temuduga. mengetahui nama setiausaha bahagian pengambilan guru Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Calon perlu. c. k. i. misi. mengetahui carta organisasi . mengetahui tugas/peranan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran.setiausaha dan timbalan setiausaha. f. c. mengetahui kronologi ringkas Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. m.c. timbalan menteri 2. h. mengetahui objektif dan matlamat calon dalam dunia pendidikan. n. f. d. k. mengetahui kronologi ringkas Jabatan Perkhidmatan Awam. b. (pengurusan). f.

majlis raja-raja. vi. sistem kerajaan Malaysia. seperti. bentuk negara Malaysia. pilihan raya Malaysia. iii. b. dasar urbanisasi negara. konsep negara Malaysia. (contoh: dasar ekonomi baru. e. v. penggubalan perlembagaan persekutuan Malaysia. jabatan perdana menteri dan agensi-agensi pusat. dasar pandang ke timur. bahasa kebangsaan. iv. i. mengetahui falsafah pendidikan negara. mengetahui perlembagaan Malaysia. mengetahui sistem pentadbiran Malaysia. ii. d. objektif dan fungsi jabatan pelajaran daerah. iv. dasar perpaduan negara. f. c. jata negara. ii. ix. dan bahagian-bahagian bagi negeri calon. kabinet. mengetahui piagam pelanggan jabatan pelajaran negeri. v. 11. dasar induk perindustrian negara. mengetahui piagam pelanggan jabatan pelajaran daerah. bunga kebangsaan. mengetahui sistem perundangan Malaysia. demografi penduduk. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang jabatan pelajaran daerah. kepimpinan melalui teladan. dan objektif jabatan pelajaran negeri. g. i. konsep kertertinggian perlembagaan. mengenali ikon negara yang mencipta nama di peringkat antarabangsa. a. Islam Hadhari. mengetahui kronologi ringkas Malaysia. i. dasar pembaharuan dan peningkatan produktiviti dan kualiti dalam perkhidmatan awam dan perspektif wawasan 2020) j. Calon perlu. dasar wanita negara. c. i. agama rasmi. . koridor raya multimedia. dan dasar kawalan modal terpilih) i. 12. Bersih. x. dasar wawasan negara. b. a. ii. yang melibatkan. Yang di-Pertuan Agong. (sejarah kemerdekaan Tanah Melayu dan penubuhan Malaysia) b. mengetahui hari kelepasan am (persekutuan dan negeri) 13. (sekurang-kurangnya 5 orang) h. mengetahui visi. viii. misi. mengetahui konsep kenegaraan Malaysia. bendera Malaysia. kementerian dan jabatan. iii. c. ii. dasar perindustrian berat Malaysia. i. vii. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang jabatan pelajaran negeri. dasar pendidikan kebangsaan. mengetahui dasar-dasar ekonomi negara. vi. Soalan yang berkaitan dengan pendidikan di Malaysia. mata wang. dasar sogoshosha. b. iii. mengetahui falsafah pendidikan guru. Cekap dan Amanah. jabatan pelajaran daerah. a. mengetahui kronologi ringkas pendidikan di Malaysia. mengetahui nama dan biografi ringkas ketua pengarah pelajaran negeri. dasar belilah barang buatan Malaysia. hari kemerdekaan dan hari penubuhan Malaysia. Soalan yang berkaitan dengan latar belakang Malaysia. a. iii.10. penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran. mengetahui jumlah sektor. perbadanan awam di Malaysia. Calon perlu. dasar persyarikatan Malaysia. mengetahui profil am negara. c. Calon perlu. (contoh: dasar sosial negara. dasar penswastaan. dasar peningkatan daya pengeluaran negara. mengetahui visi. lagu kebangsaan. ciri-ciri kerajaan Malaysia yang digariskan dalam perlembagaan Malaysia. pendidikan prasekolah. i. yang melibatkan. maklumat geografi. dasar pertanian negara. mengetahui falsafah pendidikan kebangsaan. xi. dasar pembangunan nasional. mengetahui nama pegawai pelajaran daerah dan timbalan pegawai pelajaran daerah. Calon perlu. rukun negara. misi. d. yang melibatkan. mengetahui dasar sosial dan pertadbiran negara. mengetahui sistem pendidikan kebangsaan. e. d.

program nilam. vi. hari guru. iv. xi. g. x. program 3K. pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Sains & Matematik dalam bahasa Inggeris. mengetahui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. program asrama sekolah.pendidikan. iii. vi. xxv. xix. xxiii. xxi.pendidikan. xxvi. kurikulum pendidikan menengah. xviii. program memperkasakan sekolah kebangsaan. Soalan yang berkaitan dengan isu. kokurikulum. persatuan ibu bapa dan guru xi. yang melibatkan. xvi. program bersepadu sekolah sihat. sistem analisis peperiksaan sekolah. xiv. pendidikan swasta. program j-Qaf. kuaters institusi pendidikan. ix. pusat sumber sekolah. sekolah sukan Malaysia. v. program kelas intervensi awal membaca dan menulis. guru. x. iv. peringkat menengah atas. c. f. ix. xxvii.pendidikan. iii. xxiv. pendidikan peringkat teknik dan vokasional. i. pendidikan rendah. sekolah wawasan. anugerah guru inovatif. skim pinjaman buku teks. v. v. insentif untuk guru. konsep pendidikan. elaun khas pedalaman.ii. xvii. xvii. iv. (menggantikan kurikulum bersepadu sekolah rendah) . f. ix. xxii. (keselamatan. kurikulum. g. mengetahui program bantuan dan sokongan pendidikan. mengetahui dasar 1Murid 1Sukan. program bantuan kepada murid pendidikan khas. xiii. vii. xxviii. dasar pendidikan wajib. viii. program rancangan integrasi murid untuk perpaduan. pendidikan sivik dan kewarganegaraan. e. penerapan semangat patriotisme. a. sekolah seni Malaysia. peringkat menengah rendah. xvi. xxix. program biasiswa Kementerian Pelajaran Malaysia. kebajikan guru. kumpulan wang amanah pelajar miskin. program susu sekolah. iii. mengetahui hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan seperti. program bahan bacaan kepada sekolah di pedalaman. dan konsep pendidikan di Malaysia. xii. ii. kurikulum pendidikan prasekolah. guru cemerlang. xiv. kesihatan dan keceriaan) vii. sistem penilaian dan peperiksaan awam. sekolah agama bantuan kerajaan. rancangan makanan tambahan. x. sekolah kluster. d. viii. pendidikan peringkat menengah. i. sekolah kebangsaan. xi. mengetahui Rancangan Malaysia ke-10 . Memperkukuh Bahasa Inggeris. sekolah. program sekolah selamat. viii. mengetahui Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam . 14. program TV pendidikan. Calon perlu. dasar. mengetahui kurikulum standard sekolah rendah. xx. vi. sekolah bestari. xviii. vii. xv. skim bantuan tuisyen. mengetahui Bidang Keberhasilan Utama Negara . ii. tingkatan enam. xii. sekolah menengah kebangsaan agama. xiii. dan murid. xv. mengetahui dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia. kurikulum pendidikan rendah. program kesediaan sekolah menghadapi bencana alam. program bimbingan dan kaunseling. program teknologi komunikasi maklumat dalam pendidikan. b.

mengetahui Program Transformasi Kerajaan. bantahan Cuepacs terhadap Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam. mengetahui Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam. b. iii. kematian Osama bin Laden. Soalan yang berkaitan dengan buku rekod pengajaran guru. a. maklumat pengajaran dan pembelajaran. 3/1999 . format penulisan buku rekod. mengetahui kurikulum standard sekolah menengah. mengetahui konsep Tonggak 12. iii. i. . i.role model/inspirasi murid. (sekolah) viii. vi. o. mengumpul. b. mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas. masalah disiplin dalam kalangan murid. mengetahui konsep Standard Guru Malaysia. iv. 4/1986 . ix.penyeliaan pengajaran-pengajaran di dalam kelas oleh pengetua/guru besar sekolah. v.penyediaan rekod pengajaran dan pembelajaran. mengetahui konsep pendidikan sepanjang hayat. rekod pemberian kerja murid. vii. q. xii. vi. Soalan yang berkaitan dengan isu-isu semasa dalam/luar negara dan dasar-dasar baru Malaysia. c. j. bil. proses transformasi pengajian teknik dan vokasional. mengetahui isu-isu seperti. mengetahui konsep pendidikan untuk semua. (stesen kereta api) Calon perlu mencari. e. i. pengambilan guru sandaran tidak terlatih. iv. pendidikan seks di Malaysia. rekod prestasi mata pelajaran. rancangan pelajaran tahunan. krisis pelajar Malaysia di Mesir. pemansuhan mata pelajaran vokasional di sekolah menengah harian. v. g. pemansuhan pengajaran dan pembelajaran Sains & Matematik dalam bahasa Inggeris. k.panitia mata pelajaran.h. novel Interlok. dan menilai isu-isu/peristiwa-peristiwa penting pada tahun 2011 secara menyeluruh. mengetahui tatasusila profesion keguruan. (Program Asas Vokasional) kesilapan buku teks bahasa Inggeris. senarai buku rujukan. x. mengetahui program latihan khidmat negara. d. rancangan pelajaran harian. mengetahui Rancangan Malaysia ke-10. rekod prestasi peperiksaan. p. m. f. f. guru . mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas. a.Johor. mengetahui konsep integriti. mengetahui kandungan yang terdapat di dalam buku rekod pengajaran guru. d. jadual waktu. x. i. v. mengetahui isu-isu seperti. Calon perlu.2010. jika perlu) 16. xiii. bil. mengetahui konsep merentas kurikulum. (menggantikan kurikulum bersepadu sekolah menengah) mengetahui program pembangunan pendidikan 2001 . pengambilan guru sandaran tidak terlatih. Calon juga perlu membaca dan meneliti isu-isu utama/penting dalam mana-mana akhbar dua minggu sebelum hari temuduga. 3/1987 . e. xi. vii. mengetahui konsep teknologi komunikasi maklumat dalam pendidikan. h. bil. iii. borang headcount 3. 15. Calon perlu. ii. seperti. takwim tahunan. mengetahui konsep pelan strategik pengajian tinggi negara. mengetahui dasar 1Malaysia. mengetahu Bidang Keberhasilan Utama Negara. maklumat diri guru. menganalisis. mengetahui peraturan-peraturan pendidikan (kurikulum kebangsaan) 1997. ii. xiv.penakluk emosi. senarai buku teks. ix. c. mengetahui konsep amalan 5S Jabatan Perkhidmatan Awam. mengetahui kandungan surat pekeliling ikhtisas. viii. l. (termasuk akhbar pada hari temuduga calon. penulisan rancangan pengajaran tahunan. i. salah laku dalam kalangan guru. Singapura . ii. guru . xi. iv. n.

mengetahui huraian sukatan pelajaran.good luck. mengetahui format penulisan rancangan mengajar harian. a. senarai tugas. b. iv. mengetahui format penulisan rancangan mengajar tahunan. mengetahui strategi pengajaran dan pembelajaran. i. a. catatan. 2011. + Note ini akan sentiasa dikemaskini sehingga 5hb Januari. 17. Oleh itu sekiranya terdapat sebarang cadangan penambahbaikan atau penambahan soalan. sila kemukakan pada ruangan komen di bawah. iii. mengetahui konsep pedagogi dan strategi pedagogi seperti. definisi pedagogi. e. mengetahui strategi pengurusan bilik darjah. c. Soalan yang berkaitan dengan pengetahuan calon terhadap major dan minor masing-masing. mengetahui matlamat kurikulum. f. mengetahui objektif kurikulum. g. 20. i. mengetahui konsep pengajaran dan pembelajaran. d.) Calon perlu. xvii. mengetahui teori-teori pengajaran dan pembelajaran. kaedah dan teknik pengajaran. Soalan yang berkaitan dengan sukatan pelajaran (berdasarkan major/minor calon. e. f. g. perbezaan antara pedagogi dengan andragogi. Selain itu juga soalan ramalan adalah berdasarkan imaginasi peramal. h. v. pilih salah satu. Sharing is Caring. model reka bentuk pengajaran. d. + Anda digalakkan untuk mencari jawapan bagi kesemua soalan di atas. Calon diminta untuk melakukan amali pengajaran. dianalisis. . b. c. dikumpul. mengetahui strategi pengajaran dan pembelajaran. disenaraipendekkan. pendekatan pengajaran. xvi. ii.xv. Oleh Erhan Jumatil . mengetahui konsep taksonomi Bloom. mengetahui konsep set induksi dan konsep refleksi. Calon perlu. 19. Soalan yang berkaitan dengan teori pengajaran dan pembelajaran serta pedagogi. (mikroteaching) + Sumber: Pengalaman temuduga calon-calon pegawai perkhidmatan pendidikan DG41 yang dicari. dan dinilai. penyeliaan/pertemuan/perbincangan profesional. + Anda digalakkan untuk share nota ini kepada rakan facebook lain yang berkenaan. 18. Sekiranya tidak mampu. mengetahui kandungan/topik mata pelajaran. mengetahui model-model pengajaran dan pembelajaran. mengetahui organisasi kandungan kurikulum.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->