TALAK

1. Pengertian Talak daripada segi bahasa dan istilah : • • Bahasa : Melepaskan ikatan Istilah : Melepaskan ikatan perkahwinan atau perpisahan antara suami Dengan isteri melalui lafaz talak atau yang lain-lain. Contoh : “ Engkau telah aku ceraikan “ “ Engkau seorang perempuan yang telah ditalakkan”

2. Dasar-dasar umum tentang talak dalam syariat Islam

1. Prinsip talak adalah dilarang . 2. Talak sebagai jalan keluar atas nusyuznya salah seorang dari suami isteri. 3. Talak adalah suatu keputusan hukum bagi suami isteri. 4. Talak adalah sebagai usaha untuk memulakan hidup baru. 5. Sesudah bercerai,hubungan dan lemah-lembut harus tetap dipelihara.

3. Tiga sebab talak paling dibenci oleh Allah : • • • Talak bererti meruntuhkan masjid yang telah dibina. Talak akan memberi kesan yang tidak baik kepada perempuan dan anakanak. Talak boleh memutuskan ikatan silaturrahim yang telah dibina.

Ataupun isteri tidak menjaga kehormatan dirinya. Atau isteri yang lalai menunaikan kewajipan terhadap suami tidak berkuasa memperbaiki atau mencegahnya. Hukum talak terbahagi kepada 4 : • • • • Wajib Sunat Haram (bidaah) dalam dua keadaan Makruh Kenyataan Apabila terjadi perselisihan faham diantara suami isteri. Hukum Wajib Sunat Haram ( Bidaah ) Makruh .Sepatutnya kalau hendak diceraikan jangan disetubuhi lagi selepas isteri suci dari haid. iii. sedangkan kedua-duanya hakim ( dari kedua belah pihak ) yang menghakimkan perkara itu berpendapat bahawa mereka perlu bercerai. Apabila suami tidak mampu menunaikan kewajipan kepada isteri ( tidak sanggup lagi menanggung nafkah isteri dengan cukup ) ii. ii. Menjatuhkan talak sewaktu isteri sedang dalam haid atau nifas. berakhlak mulia dan tidak terdapat apaapa kesalahan.4. jujur. i. i. Menjatuhkan talak sewaktu isteri suci yang telah disetubuhinya di waktu suci itu. Jika suami menceraikan isteri tanpa keperluan yang mendesak seperti menceraikan isteri yang baik.

Tidak sah talak dari suami yang gila atau hilang akal kecuali disengajakan . Terdapat 5 rukun talak : • • • • • Yang menjatuhkan talak ( suami ) Isteri yang kena talak Lafaz talak Qasad Wilayah 6. Syarat-syarat Sah Paksaan • • • Orang zalim yang memaksa itu berkuasa untuk melaksanakan segala ugutan secara zalim. Dengan sengaja – tidak sah talak dengan tidak sengaja ( tidak berniat ) seperti terlanjur lidah bagi orang yang latah atau guru yang mengajar murid-muridnya 7.5. Tidak sah talak dengan tidak sengaja ii. Baligh Berakal Syarat – syarat Suami Yang Hendak Menjatuhkan Talak Syarat-syarat Suami Keterangan Tidak sah talak dari suami yang masiih kanak-kanak. Dengan kehendak sendiri Dengan sengaja maka jatuh talaknya. Yang kena paksa itu lemah atau tida berdaya untuk mempertahankan diri samaada lari atau sebagainya. Syarat-syarat sah talak : i. Tidak sah talak dengan paksa. Beza antara lafaz talak secara terang dan secara sindiran : .

dan talak Tiga : . samaada boleh dimaksudkan cerai atau tidak. talak Dua. Pembahagian talak : • Talak terbahagi kepada talak sunni. 10. Bergantung kepada niat suami. • Talak Bid’ie : Suami menjatuhkan talak kepada isterinya dengan tidak mengikut peraturan seperti menceraikan isterinya ketika haid atau nifas atau suci yang telah disetubuhi atau talak tiga sekaligus. Contoh : “ Pergilah engkau dari rumahku “ 8. Beza antara Talak sunni dan Talak bid’ie : • Talak Sunni : Suami menjatuhkan talak kepada isterinya mengikut peraturan agama seperti menceraikan isterinya dengan talak satu ketika suci daripada haid dan belum disetubuhi.• Lafaz Terang ( Soreh ) : Lafaz yang tidak menimbulkan keraguan yang Menunjukkan perceraian atau memutuskan Ikatan perkahwinan. 9. Contoh : “ Aku ceraikan engkau “ • Lafaz Sindiran ( Kinayah ) : Lafaz yang masih diragukan. talak bid’ie dan bukan sunni bukan bid’ie. Kesan talak Satu.

. Tamat iddah dengan lelaki berkenaan. Talak Dua : Suami boleh merujuk kembali isterinya semasa iddah. Talak Tiga : Suami tidak boleh merujuk iserinya atau berkahwin semula dengannya kecuali melalui proses-proses tertentu. Tiga hikmat ditetapkan bilangan talak : • • • Memberi kesempatan kepada kedua-dua belah pihak mencari jalan penyelesaian dan berbaik-baik semula. Isterinya berkahwin dengan lelaki lain. 12. Berkahwin dengan suami pertama semula. Diceraikan lelaki berkenaan. Mendenda suami yang menjatuhkan talak tiga agar tidak menghargai sebuah perkahwinan. Disetubuhi lelaki tersebut. 11. Proses yang membolehkan seseorang lelaki berkahwin semula dengan bekas isterinya yang ditalak tiga : • • • • • • Isterinya tersebut hendaklah tamat iddah dengannya. Menghalang pihak suami bermain-main dengan talak.• • • Talak Satu : Suami boleh merujuk isterinya kembali semasa iddah.

• • Kaum lelaki adalah pemimpin dalam sesebuah rumahtangga dan berhak melakukan sesuatu untuk kebaikan diri dan rumahtangganya. Tiga hikmat dihalakan talak : • • Memberi peluang kepada pasangan yang berkahwin menginsafi kesalahan masing-masing. 14.berhati-hati. tabah dan berpandangan jauh berbanding dengan perempuan yang lebih suka terikut dengan emosi. . Tiga hikmat talak diberikan kepada lelaki : • Orang lelaki mempunyai hak dalam mengendalikan semua urusan rumahtangga dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam urusan tersebut.13. Memberi jalan kepada pasangan yang tidak bersefahaman untuk berpisah dan memulakan hidup baru. Lelaki lebih cermat.

Sebab berlakunya Li’an : • Suami menuduh isterinya berzina dengan lelaki lain tanpa membawa 4 orang saksi lelaki yang adil. Juga sumpah isteri yang disertakan dengan kesediaannya menerima kemurkaan Allah menolak tuduhan zina oleh suaminya. 2.LI’AN 1.Untuk mengelakkannya dikenakan hukuman qazaf ( 80 kali rotan ). Anak yang dinafikan dalam sumpah li’an ternafi nasabnya daripada suami yang bersumpah. Pengertian Li’an daripada segi bahasa dan istilah : • • Bahasa : Laknat. • Isteri pula melakukannya untuk mengelakkan dijatuhi hukuman had zina (rejam). Implikasi Li’an terhadap suami isteri : • • • • • • Suami isteri terpisah selepas sumpah li’an . Isteri dikenakan had zina jika tidak menolak tuduhan dengan sumpah li’an. Istilah : Sumpah suami yang disertakan dengan kesediaan menerima laknat daripada Allah menuduh isterinya berzina dengan lelaki lain. menuduh dan melemparkan. Suami dan isteri tidak boleh berkahwin semula selama-lamanya. . 3. Isteri berhak menuntut nafkah anak jika suami tidak menafikan nasabnya. Suami yang menuduh dilepaskan daripada hukuman qazaf.

dia bersedia menerima kemurkaan Allah jika tuduhan suaminya adalah benar. Hikmat disyariatkan Li’an : • • • Suami dapat mencari jalan penyelesaian secara adil dan diredhai Allah. Suami dapat mempertahankan kesucian nasabnya daripada dicemari oleh isteri yang melakukan perbuatan zina. Isteri dapat menjaga maruahnya yang tercemar dedngan tuduhan suami. Kali ke lima dia bersedia menerima laknat Allah jika berdusta. • Isteri juga bersumpah di hadapan hakim sebanyak 4 kali sumpah menafikan tuduhan zina oleh suaminya. 5. Proses Li’an : • Suami bersumpah dihadapan hakim sebanyak 4 kali sumpah menuduh isterinya berzina.4. Kali ke lima. .

Implikasi nusyuz 2. Jenis-jenis Talak • Penceraian Khuluk i. Definisi ii. Talak • • • • • • • • • • • • • • Pengertian Talak Dasar-dasar umum tentang talak Sebab talak paling dibenci oleh Allah Hukum talak Rukun talak Syarat-syarat sah talak Beza antara lafaz talak secara terang dan secara sindiran Pembahagian talak Beza antara Talak sunni dan Talak bid’ie Kesan talak Satu. Masalah dan penyelesaian. Rukun Khuluk . Nusyuz • Definisi i. Langkah dan cara mengatasi masalah nusyuz menurut Islam c. a. Perbuatan isteri yang dianggap nusyuz b. Cara suami bertindak terhadap isteri nusyuz d. Bahagian nusyuz e.dan talak Tiga Proses yang membolehkan lelaki berkahwin semula dengan bekas isteri Hikmat ditetapkan bilangan talak Hikmat dihalakan talak Hikmat talak diberikan kepada lelaki 3. talak Dua.ISI KANDUNGAN KRISIS RUMAHANGGA 1.

iv. Zihar • Definisi • Hukum • Rukun • Syarat-syarat Sah Zihar • Implikasi zihar 5.iii. iii. Ila’ • Definisi • Hukum • Rukun • Syarat-syarat sah ila’ • Impliksai ila’ 6. vi. ii. v. Rujukan 8. iv. Li’an • • • • • Pengertian Li’an Sebab berlakunya Li’an Implikasi Li’an terhadap suami isteri Proses Li’an Hikmat disyariatkan Li’an 7. Kadar bayaran Permohonan Khuluk Implikasi Sighah Khuluk • Fasakh Definisi Alas an Cerai fasakh Sighah Fasakh Implikasi penceraian dengan fasakh Penceraian taklik 4. i. v. Lampiran .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful