TALAK

1. Pengertian Talak daripada segi bahasa dan istilah : • • Bahasa : Melepaskan ikatan Istilah : Melepaskan ikatan perkahwinan atau perpisahan antara suami Dengan isteri melalui lafaz talak atau yang lain-lain. Contoh : “ Engkau telah aku ceraikan “ “ Engkau seorang perempuan yang telah ditalakkan”

2. Dasar-dasar umum tentang talak dalam syariat Islam

1. Prinsip talak adalah dilarang . 2. Talak sebagai jalan keluar atas nusyuznya salah seorang dari suami isteri. 3. Talak adalah suatu keputusan hukum bagi suami isteri. 4. Talak adalah sebagai usaha untuk memulakan hidup baru. 5. Sesudah bercerai,hubungan dan lemah-lembut harus tetap dipelihara.

3. Tiga sebab talak paling dibenci oleh Allah : • • • Talak bererti meruntuhkan masjid yang telah dibina. Talak akan memberi kesan yang tidak baik kepada perempuan dan anakanak. Talak boleh memutuskan ikatan silaturrahim yang telah dibina.

4. Jika suami menceraikan isteri tanpa keperluan yang mendesak seperti menceraikan isteri yang baik. sedangkan kedua-duanya hakim ( dari kedua belah pihak ) yang menghakimkan perkara itu berpendapat bahawa mereka perlu bercerai. iii. Menjatuhkan talak sewaktu isteri suci yang telah disetubuhinya di waktu suci itu. Atau isteri yang lalai menunaikan kewajipan terhadap suami tidak berkuasa memperbaiki atau mencegahnya. jujur. i. berakhlak mulia dan tidak terdapat apaapa kesalahan. Hukum talak terbahagi kepada 4 : • • • • Wajib Sunat Haram (bidaah) dalam dua keadaan Makruh Kenyataan Apabila terjadi perselisihan faham diantara suami isteri. Ataupun isteri tidak menjaga kehormatan dirinya.Sepatutnya kalau hendak diceraikan jangan disetubuhi lagi selepas isteri suci dari haid. Apabila suami tidak mampu menunaikan kewajipan kepada isteri ( tidak sanggup lagi menanggung nafkah isteri dengan cukup ) ii. Menjatuhkan talak sewaktu isteri sedang dalam haid atau nifas. i. ii. Hukum Wajib Sunat Haram ( Bidaah ) Makruh .

Baligh Berakal Syarat – syarat Suami Yang Hendak Menjatuhkan Talak Syarat-syarat Suami Keterangan Tidak sah talak dari suami yang masiih kanak-kanak. Tidak sah talak dengan paksa. Tidak sah talak dengan tidak sengaja ii.5. Syarat-syarat sah talak : i. Dengan sengaja – tidak sah talak dengan tidak sengaja ( tidak berniat ) seperti terlanjur lidah bagi orang yang latah atau guru yang mengajar murid-muridnya 7. Terdapat 5 rukun talak : • • • • • Yang menjatuhkan talak ( suami ) Isteri yang kena talak Lafaz talak Qasad Wilayah 6. Syarat-syarat Sah Paksaan • • • Orang zalim yang memaksa itu berkuasa untuk melaksanakan segala ugutan secara zalim. Yang kena paksa itu lemah atau tida berdaya untuk mempertahankan diri samaada lari atau sebagainya. Beza antara lafaz talak secara terang dan secara sindiran : . Tidak sah talak dari suami yang gila atau hilang akal kecuali disengajakan . Dengan kehendak sendiri Dengan sengaja maka jatuh talaknya.

• Talak Bid’ie : Suami menjatuhkan talak kepada isterinya dengan tidak mengikut peraturan seperti menceraikan isterinya ketika haid atau nifas atau suci yang telah disetubuhi atau talak tiga sekaligus. 9.• Lafaz Terang ( Soreh ) : Lafaz yang tidak menimbulkan keraguan yang Menunjukkan perceraian atau memutuskan Ikatan perkahwinan. Kesan talak Satu. Contoh : “ Pergilah engkau dari rumahku “ 8. talak bid’ie dan bukan sunni bukan bid’ie. Contoh : “ Aku ceraikan engkau “ • Lafaz Sindiran ( Kinayah ) : Lafaz yang masih diragukan. 10. samaada boleh dimaksudkan cerai atau tidak.dan talak Tiga : . Bergantung kepada niat suami. Pembahagian talak : • Talak terbahagi kepada talak sunni. talak Dua. Beza antara Talak sunni dan Talak bid’ie : • Talak Sunni : Suami menjatuhkan talak kepada isterinya mengikut peraturan agama seperti menceraikan isterinya dengan talak satu ketika suci daripada haid dan belum disetubuhi.

Tiga hikmat ditetapkan bilangan talak : • • • Memberi kesempatan kepada kedua-dua belah pihak mencari jalan penyelesaian dan berbaik-baik semula. Diceraikan lelaki berkenaan. 12. Proses yang membolehkan seseorang lelaki berkahwin semula dengan bekas isterinya yang ditalak tiga : • • • • • • Isterinya tersebut hendaklah tamat iddah dengannya. Isterinya berkahwin dengan lelaki lain. Tamat iddah dengan lelaki berkenaan.• • • Talak Satu : Suami boleh merujuk isterinya kembali semasa iddah. Talak Tiga : Suami tidak boleh merujuk iserinya atau berkahwin semula dengannya kecuali melalui proses-proses tertentu. Talak Dua : Suami boleh merujuk kembali isterinya semasa iddah. Menghalang pihak suami bermain-main dengan talak. Disetubuhi lelaki tersebut. . 11. Mendenda suami yang menjatuhkan talak tiga agar tidak menghargai sebuah perkahwinan. Berkahwin dengan suami pertama semula.

berhati-hati. Memberi jalan kepada pasangan yang tidak bersefahaman untuk berpisah dan memulakan hidup baru. . Tiga hikmat dihalakan talak : • • Memberi peluang kepada pasangan yang berkahwin menginsafi kesalahan masing-masing. Lelaki lebih cermat. • • Kaum lelaki adalah pemimpin dalam sesebuah rumahtangga dan berhak melakukan sesuatu untuk kebaikan diri dan rumahtangganya. Tiga hikmat talak diberikan kepada lelaki : • Orang lelaki mempunyai hak dalam mengendalikan semua urusan rumahtangga dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam urusan tersebut.13. tabah dan berpandangan jauh berbanding dengan perempuan yang lebih suka terikut dengan emosi. 14.

Isteri berhak menuntut nafkah anak jika suami tidak menafikan nasabnya. Juga sumpah isteri yang disertakan dengan kesediaannya menerima kemurkaan Allah menolak tuduhan zina oleh suaminya. Sebab berlakunya Li’an : • Suami menuduh isterinya berzina dengan lelaki lain tanpa membawa 4 orang saksi lelaki yang adil. Pengertian Li’an daripada segi bahasa dan istilah : • • Bahasa : Laknat. Suami dan isteri tidak boleh berkahwin semula selama-lamanya. 2. • Isteri pula melakukannya untuk mengelakkan dijatuhi hukuman had zina (rejam). Implikasi Li’an terhadap suami isteri : • • • • • • Suami isteri terpisah selepas sumpah li’an . Suami yang menuduh dilepaskan daripada hukuman qazaf.Untuk mengelakkannya dikenakan hukuman qazaf ( 80 kali rotan ). Anak yang dinafikan dalam sumpah li’an ternafi nasabnya daripada suami yang bersumpah. Isteri dikenakan had zina jika tidak menolak tuduhan dengan sumpah li’an. . menuduh dan melemparkan. Istilah : Sumpah suami yang disertakan dengan kesediaan menerima laknat daripada Allah menuduh isterinya berzina dengan lelaki lain. 3.LI’AN 1.

• Isteri juga bersumpah di hadapan hakim sebanyak 4 kali sumpah menafikan tuduhan zina oleh suaminya. dia bersedia menerima kemurkaan Allah jika tuduhan suaminya adalah benar. Hikmat disyariatkan Li’an : • • • Suami dapat mencari jalan penyelesaian secara adil dan diredhai Allah. Suami dapat mempertahankan kesucian nasabnya daripada dicemari oleh isteri yang melakukan perbuatan zina. Isteri dapat menjaga maruahnya yang tercemar dedngan tuduhan suami.4. Kali ke lima. Proses Li’an : • Suami bersumpah dihadapan hakim sebanyak 4 kali sumpah menuduh isterinya berzina. 5. . Kali ke lima dia bersedia menerima laknat Allah jika berdusta.

Cara suami bertindak terhadap isteri nusyuz d. talak Dua. Jenis-jenis Talak • Penceraian Khuluk i. Perbuatan isteri yang dianggap nusyuz b.dan talak Tiga Proses yang membolehkan lelaki berkahwin semula dengan bekas isteri Hikmat ditetapkan bilangan talak Hikmat dihalakan talak Hikmat talak diberikan kepada lelaki 3. Rukun Khuluk . Bahagian nusyuz e. Implikasi nusyuz 2. Nusyuz • Definisi i. Masalah dan penyelesaian. Langkah dan cara mengatasi masalah nusyuz menurut Islam c. Definisi ii. a. Talak • • • • • • • • • • • • • • Pengertian Talak Dasar-dasar umum tentang talak Sebab talak paling dibenci oleh Allah Hukum talak Rukun talak Syarat-syarat sah talak Beza antara lafaz talak secara terang dan secara sindiran Pembahagian talak Beza antara Talak sunni dan Talak bid’ie Kesan talak Satu.ISI KANDUNGAN KRISIS RUMAHANGGA 1.

Kadar bayaran Permohonan Khuluk Implikasi Sighah Khuluk • Fasakh Definisi Alas an Cerai fasakh Sighah Fasakh Implikasi penceraian dengan fasakh Penceraian taklik 4. Rujukan 8. vi. ii. i. v. Li’an • • • • • Pengertian Li’an Sebab berlakunya Li’an Implikasi Li’an terhadap suami isteri Proses Li’an Hikmat disyariatkan Li’an 7. v. Lampiran . iii. Zihar • Definisi • Hukum • Rukun • Syarat-syarat Sah Zihar • Implikasi zihar 5.iii. iv. iv. Ila’ • Definisi • Hukum • Rukun • Syarat-syarat sah ila’ • Impliksai ila’ 6.