SMK TENGKU MAHKOTA MUAR, JOHOR

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 AMALAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 TINGKATAN PERALIHAN 1 JAM 30 MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU Arahan : Jawab semua soalan

NAMA : __________________________________________ TINGKATAN : PERALIHAN

1. Pilih ejaan yang betul daripada perkataan di bawah: A. LECANA B. LENCANA C. LENCENA D. LANCANA 2. "Berusaha Hingga Berjaya" adalah A. Moto sekolah kita B. Lencana sekolah kita C. Gambar sekolah kita D. Nama sekolah kita 3. Di bawah ialah jenis rumah moden kecuali A. Rumah panjang B. Rumah teres C. Rumah kondominium D. Rumah sebandung 4. Ibu kepada ibu anda dipanggil A. abang B. datuk C. nenek D. pakcik 5. Berikut ialah ahli dalam keluarga asas kecuali A. bapa B. ibu C. datuk D. anak 6. Haiwan ini bertelur. Apakah haiwan ini? A. Kucing B. Kambing C. Anjing D. Ayam 7. Set nombor yang disusun menaik mengikut tertib menaik adalah A. 1, 3, 0, 4 B. 12, 13, 14, 15.. C. 17, 16, 15, 14.. D. 57, 56, 55, 54.. 8. Pilih pasangan haiwan dan makanannya yang betul: A. Kucing – tikus B. Ayam – lembu C. Harimau – lobak merah D. Kuda – ikan

9.

Rajah dalam gambar di atas ialah A. bikar B. corong turas C. jam randik D. silinder penyukat 10.

Rajah dalam gambar di atas ialah A. jam randik B. silinder penyukat C. tabung uji D. corong turas 11. Yang manakah digunakan untuk memanaskan bahan? A. jam randik B. silinder penyukat C. penunu Bunsen D. corong turas 12. Apakah nama alatan tangan di bawah?

A. Kekunci Allen B. Sepana boleh laras C. Pemutar skru mata rata D. Playar gabung 13. Apakah nama alatan tangan di bawah?

A. Kekunci Allen B. Sepana boleh laras C. Pemutar skru mata rata D. Playar gabung 14. Pilih maksud yang betul:

2

A. Herbivor – makan daging sahaja B. Karnivor – makan tumbuhan sahaja C. Omnivor – makan daging dan tumbuhan 15. Yang manakah di antara di bawah ialah karnivor? A. Arnab B. Kambing C. Lembu D. Harimau 16.
• • • Berdarah panas Badan berbulu/ berambut Melahirkan anak

C. piramid D. kon Soalan 22 dan 23 adalah berdasarkan rajah di bawah:

30 cm 10 cm
22. Kirakan perimeter segiempat tersebut: A. 30 cm B. 10 cm C. 40 cm D. 300 cm 23. Berapakah luas segiempat tersebut? A. 30 cm B. 10 cm C. 40 cm D. 300 cm 24. Yang manakah pasangan perkataan yang betul? A. Taman – perkhidmatan B. Kompleks – berturap C. Jalan – beli-belah D. Telefon – awam 25. Yang manakah di bawah BUKAN anggota badan? A. siku B. sikat C. lutut D. kaki 26. RM 25. 30 dalam perkataan ialah A. Dua puluh lima ringgit tiga sen B. Dua puluh tiga ringgit lima puluh sen C. Dua ratus lima puluh tiga ringgit D. Dua puluh lima ringgit tiga puluh sen 27. Billy ada wang sebanyak tiga ringgit. Emak memberinya lima ringgit enam puluh sen lagi. Berapakah jumlah wang Billy? A. RM 3.65 B. RM 8.60 C. RM 8.65 D. RM 5.63 28. Berapakah nilai 'enam darab dua'? A. sepuluh B. sebelas C. dua belas D. tiga belas

Sifat-sifat di atas menunjukkan ciri-ciri haiwan A. Mamalia B. Amfibia C. Reptilia D. Burung Soalan 17 dan 18 adalah berdasarkan rajah di bawah: padi tikus  X 17. Apakah haiwan X? A. Kucing B. Arnab C. Helang D. Belalang 18. Padi ialah sejenis A. Pengguna primer B. Pengeluar C. Pengguna sekunder D. Pengguna tertier 19. Apakah bentuk matra di bawah? A. silinder B. sfera C. bulatan D. kuboid 20. Apakah jenis matra bagi bulatan? A. dua matra B. tiga matra C. empat matra D. lima matra 21. Apakah nama bentuk di bawah: A. kubus B. kuboid

3

D. wayar 35. Apakah nama bahagian Z? A. Mentol B. Suis C. Sel kering D. wayar 36. Apakah yang terjadi pada Y jika suis dipasang? A. menyala B. meletup C. terbakar D. padam 37. Nyatakan nilai pecahan di bawah dalam perkataan A. Satu perdua C. Dua Pertiga B. Empat perlapan D. Empat perempat

29. 'Membekalkan air yang diperlukan oleh tanaman' ialah aktiviti A. Merumput B. Menanam C. Menyiram D. Membaja 30. Apakah nama ibu negeri Malaysia? A. Kuala Lumpur B. Pulau Pinang C. Johor Bahru D. Singapura

Ibu negeri  Ipoh 31. Apakah nama negeri ini? A. Johor B. Selangor C. Perak D. Melaka 32. Rakyat Malaysia terdiri daripada berbilang kaum. Di bawah ialah kaum utama di Malaysia KECUALI A. Melayu B. Cina C. India D. Inggeris 33. Yang manakah adalah betul dalam fungsi deria di bawah? A. Mata – Pendengaran B. Hidung – Pernafasan/ Bau C. Telinga – Penglihatan D. Lidah – Sentuh Soalan 34, 35 dan 36 adalah berdasarkan rajah di bawah:
Y X

1/2

38. Apakah jawapan bagi penambahan pecahan ini? A. Empat pertiga B. Empat 1/2 + 3/2 = ? C. Dua D. Tiga 39. Berikut adalah jenis mesin ringkas kecuali: A. Baji B. Tuas C. Kereta D. Satah condong 40. Yang manakah Mesin Kompleks? A. Baji B. Tuas C. Kereta D. Satah condong 41. Rajah di bawah menunjukkan proses

suis
A. Penyejatan B. Peleburan C. Pembekuan D. Pendidihan 42. Rajah di bawah menunjukkan proses

Z

suis

34. Apakah nama bahagian X? A. Mentol B. Suis C. Sel kering

4

D. pahit A. Penyejatan B. Peleburan C. Pembekuan D. Pendidihan 43. Air menjadi beku pada suhu A. 50oC B. 100oC C. -10 oC D. 0 oC 44. Hari Kemerdekaan negara kita ialah pada A. 30 Ogos 1957 B. 31 Ogos 1957 C. 16 September 1957 D. 1 Januari 1957 45. Yang manakah bunga kebangsaan negara kita? A. Bunga orkid B. Bunga siantan C. Bunga raya D. Bunga plastik 46. Apakah cogankata yang ada pada Jata Negara? A. Bersekutu Bersemangat B. Bersekutu Bertambah Mutu C. Bersekutu Berani D. Bersekutu Bertambah Maju 47. Apakah nama lagu kebangsaan kita? A. Negaraku B. Negaramu C. Negeriku D. Negeri Johor 48. Rukun Negara ada _____ perkara A. dua B. tiga C. empat D. lima 49. Salah satu daripada Rukun Negara ialah A. Kepercayaan kepada Tuhan B. Kesetiaan kepada kawan C. Keluhuran budi pekerti D. Kasih sayang kawan 50. Apakah rasa garam? A. masin B. tawar C. manis 51. Di antara berikut, manakah bersifat asid? A. Nasi C.Garam B.Gula D. Mangga 52. Bahan makanan yang berasid menukarkan warna kertas litmus biru menjadi _________ A. kuning C. biru B. merah D. putih 53. Nama negeri Melaka berasal dari nama_________ ____ . A.Istana Melaka C. pokok Melaka B. anjing D. pelanduk 54. Siapakah Raja Melaka yang pertama? A. Bendahara C. Tun Perak B. Parameswara D. Hang Tuah 55. Sardin ialah produk A. Pengetinan B. Pembekuan C. Pembotolan D. Pengeringan 56. Rajah di bawah menunjukkan hasil produk

A. Pengetinan B. Pembekuan C. Pembotolan D. Pengeringan 57. Antara berikut, yang manakah merupakan bahan asli? A. Nilon C. Plastik B. Emas D. Poliester 58. Yang manakah bukan negara ASEAN? A. Malaysia

5

B. Amerika Syarikat C. Indonesia D. Thailand 59. Di bawah ialah alat perkebunan kecuali A. cangkul B. gergaji C. sudu D. pongkes 60. Pilih ejaan yang betul mengenai alatan di bawah: A. PONGKAS B. TUKUL KUKU KAMBING C. GERGAJI TANGIN D. CUNGKIL

6

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.