SMK TENGKU MAHKOTA MUAR, JOHOR

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 AMALAN BAHASA MELAYU TINGKATAN PERALIHAN 1 JAM 45 MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU Arahan : Jawab semua soalan pada ruangan yang disediakan.

NAMA : __________________________________________ TINGKATAN : PERALIHAN MARKAH: BAHAGIAN A (50M) BAHAGIAN B (10M) JUMLAH

Disediakan Oleh,

Disemak Oleh,

Disahkan Oleh,

1. Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan lencana sekolah kita(2m);

a) Nama sekolah kita ialah _____________________________________________ b) Moto sekolah kita ialah ______________________________________________

2. Tandakan ( ) pada ejaan yang betul dan ( ) pada ejaan yang salah bagi radas di makmal sains sekolah (5m): CORONG TURAT CORONG TURAS KELALANG KUN KELALANG KON

BIKAR BIKAT

TERMOMITER TERMOMETER

PENYEPIT PENSEPIT

3. Suaikan kegunaan alat-alat di makmal sains sekolah(5m): Nama Alat Tabung uji Termometer Penunu Bunsen Jam randik Corong turas Kegunaan Memanaskan bahan kimia Menuras atau mengasingkan campuran cecair dan pepejal Mengukur masa Memuatkan larutan dan bahan kimia Mengukur suhu

4. Lengkapkan ayat di bawah dengan jawapan yang diberikan(5m):

2

cucu datuk

emak saudara

ipar

nenek

sepupu

Mohamad (datuk)

+

Zakiah (nenek)

Ismail (anak lelaki)

+

Alia (menantu)

Haliza (anak perempuan)

+

Wahid (menantu)

Hafiz (cucu)

Haris (cucu)

Lina (cucu)

Wahab (cucu)

Linda (cucu)

a) Ismail merupakan abang ______________ kepada Wahid. b) Hafiz, Haris dan Lina ialah __________________ kepada Wahab dan Linda c) Mohamad dan Zakiah merupakan _______________ dan _______________ kepada Wahab dan Linda. d) Alia ialah _______________________ kepada Wahab. 5. Namakan kumpulan haiwan berdasarkan sifat fizikal yang diberi (5m): Mamalia Amfibia Reptilia Burung Ikan

Sifat Fizikal • • • • • • • Berdarah sejuk Bernafas melalui insang Bertulang belakang Berdarah panas Badan berbulu/ berambut Melahirkan anak Badannya ada sisik kering • Biasanya berkaki empat, kecuali ular Berdarah sejuk Hidup di darat dan air Bertelur Badan diselaputi bulu pelepah Berparuh Mempunyai sepasang kepak

Kumpulan Haiwan

• • • • • •

6. Berdasarkan pola nombor, lengkapkan ruangan kosong di bawah (3m): a) 2, 4, 8, ________, 32

3

b) 3, 7, 15, __________ c) 1, _________, 7, 13, 21 7. Bina 5 rantai makanan berdasarkan hidupan di bawah (5m):

daun

belalang

manusia

ayam

ular

a) daun -> belalang b) ______________________________________________________________ c) ______________________________________________________________ d) ______________________________________________________________ e) ______________________________________________________________ f) ______________________________________________________________

8. Namakan haiwan di bawah berdasarkan jawapan diberi (5m):

(1) (3) (2)

(5) (4)

Udang

Kura-kura

Kuda belang

Burung

Tenggiling

4

9. Lengkapkan pengiraan di bawah (3m): 30 cm 10 cm Perimeter : = ________________________ = __________cm Luas : = ________________________ =___________ cm2 5 cm Isipadu: = ________________________ 3 cm = __________cm3

2 cm

10. Senaraikan perayaan yang dirayakan oleh kaum di Malaysia beserta kaum yang merayakannya (2m):. a) Hari Raya Aidilfitri – kaum Melayu b) _______________________________________ c) _______________________________________ 11. Lukiskan cara pembiakan tumbuhan di bawah(3m):

bebawang spora

keratan batang

12. Betulkan ejaan istilah yang berikut (2m): a) muhebah – muhibbah b) majmok - ______________________ c) itnik - ____________________

5

13. Lengkapkan litar di bawah dengan komponen yang diberi (3m): a) suis b) perintang tetap c) LED d) sel kering

suis 14. Tulis nilai wang berikut dalam perkataan(2m);

Nilai wang

Perkataan Tiga ringgit ______________________ sen

RM3.70

RM210.40

Dua ratus ________________ ringgit _____________________ sen

6

Soalan Objektif (10 markah): 1. Di bawah ialah jenis alatan penyenggaraan kereta kecuali A. Playar gabung B. Sepana boleh laras C. pemutar skru Philips D. cangkul 2. Di bawah ialah jenis rumah moden kecuali A. Rumah panjang B. Rumah teres C. Rumah kondominium D. Rumah sebandung 3. Berikut ialah ahli dalam keluarga asas kecuali A. bapa B. ibu C. datuk D. anak 4. Apakah ciri-ciri yang betul mengenai burung? A. berdarah sejuk B. Bernafas melalui insang C. melahirkan anak D. bertelur dan telurnya bercangkerang 5. Yang manakah di bawah ini ialah langkah penjagaan tanaman hiasan yang betul: A. Menyiram – aktiviti mencabut rumput B. Menggembur tanah – aktiviti menyucuk tanah supaya tanah tidak padat C. Membaja – proses membekalkan air kepada tanaman D. Merumput – proses membekalkan nutrient kepada tumbuhan 6. Yang manakah adalah betul dalam fungsi deria di bawah? A. Mata – Pendengaran B. Hidung – Pernafasan/ Bau C. Telinga – Penglihatan D. Lidah – Sentuh 7. Berikut adalah jenis mesin ringkas kecuali:

A. Baji B. Tuas C. Basikal D. Gear 8. Pilih pernyataan yang salah mengenai Jata Negara: A. Anak bulan dan bintang – lambang agama Islam B. Pokok melaka – lambang negeri Melaka C. Pokok pinang dan jambatan Pulau Pinang – mewakili negeri Pulau Pinang D. Bunga orkid – bunga kebangsaan Malaysia 9. Pilih ejaan yang betul mengenai alatan di bawah: A. PONGKAS B. TUKUL KUKU KAMBING C. GERGAJI TANGIN D. CUNGKIL 10. Berikut ialah negeri yang ada di Malaysia kecuali: A. Perak B. Johor C. Thailand D. Melaka

---SELAMAT BERJAYA---

7