Sholat tahajud ialah sholat yang dikerjakan pada waktu malam hari yaitu 1/3 malam sampai batas sholat

subuh. Banyak ulama yang berpendapat bahwa sholat Tahajud harus tidur dahulu, ini merupakan syarat syahnya sholat tahajud dan ada juga yang mengatakan lebih utama harus tidur dulu. Sholat malam setelah tidur dinamakan sholat Tahajud, sedangkan sholat malam sebelum tidur dinamakan sholat Malam, begitulah pendapat beberapa Ustad. Tujuan sholat Tahajud adalah permohonan dan permintaan kepada ALLAH SWT. agar permohonan dan permintaan itu dapat dan bisa dikabulkan. Dalilnya sholat Tahajud ialah firman Allah surat AL ISRAA, ayat 79 ( 17: QS : 79 ) ; Yang artinya : Dan pada sebagian malam hari bersembahyang TAHAJUDLAH kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu: mudah mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan diteruskan dengan doanya dalam ayat 80 : Yang artinya ; Dan katakanlah: '' Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong ''. Dan dilanjutkan ke ayat 81 ; Yang artinya: Dan katakanlah: '' Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap''. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Setelah itu kita berdoa apa permohonan dan permintaan kita dalam bahasa apa saja. Yang penting kita mengerti apa yang kita mita dan kita mohon. Dalam firman ALLAH ini tidak disebutkan bahwa sholat Tahajud itu harus tidur dulu dan tidak diwajibkan pula tidur dulu, jadi jelas dan tegas bahwa sholat Tahajud boleh tidur dulu dan boleh tidak tidur dulu, dan waktunya pada 1/3 malam. Dan kalau sholat Tahajud itu diharuskan tidur dulu, pasti ALLAH SWT. menerangkan kepada kita dallam firman-Nya begini : Dan pada sebagian malam hari tidur dan bangun sembayang tahajudlah kamu sebagai............ Tetapi Alhamdulillah ALLAH SWT. tidak berfirman begitu ; maka dari itu keyakinan kita tetap, bahwa sholat Tahajud itu boleh tidur dulu atau tidak tidur dulu, asal waktunya pada 1/3 malam. Sedang dalam surat 73, AL MUZZAMMIL; Ayat 1 sampai 3, ALLAH berfirman : Yang artinya: Hai orang yang berselimut (muhammad), bangunlah (untuk sembahyang) dimalam hari, kecuali sedikit (daripadanya), Yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Disini tidak ada disebutkan sembayang Tahajud, perkataan dimalam hari dijelaskan bahwa : Sembayang malam ini mula mula wajib, sebelum turun ayat ke 20 dalam surat ini. setelah turun ayat ke 20 ini hukumnya menjadi sunnah. Didalam hadts Nabi SAW. tidak ketemui hadits tentang sholat Tahajud yang saya temui ialah Hadits Nabi SAW. : Perintah ALLAH SWT turun kelangit dunia diwaktu tinggal sepertiga yang akhir dari waktu malam, lalu berkata, adakah orang orang yang memohon ((berdoa) pasti Aku kabulkan, Adakah orang yang meminta, pasti akan Kuberikan dan adakah yang mengharap/memohon ampunan, pasti akan Kuampuni

akan tetapi walaupun keduanya dipandang pokok atau dasar hukum. memberikan petunjuk dan jalan yang lurus kepada kita semua. sampai tiba waktu subuhBegitu juga sahda Nabi SAW. Dan kedudukan Al Quran lebih tinggi dari kedudukan hadits. Hal ini jelas dibuktikan oleh ayat ayat AL Quran yang menegaskan bahwa AL Quran itu sudah sempurna dan lengkap isinya: Firman ALLAH surat: 6. 115 : Artinya: Telah sempurna kalimat Tuhanmu (AL-QURAN) sebagai kalimat yang benar dan adil. Mudah-mudahan ALLAH SWT. ada sumbernya dalam AL Quran.baginya. AL quran adalah sumber dari sumber hukum. AL An'aam . '' (Riwayat Muslim dan lainnya) Sumber hukum islam ialah Al Quran dan hadits. segala yang diterangkan dan dijelaskan hadits. Tidak ada yang dapat merobah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. : Dari Abu Hurairah : Tatkala ditanya oleh Nabi SAW :'' Apakah yang lebih utama selain sholat fardhu lima waktu? '' Jawab beliau : '' sholat tengah malam. Amin 3X Wasalamu'alaikum WR. namun harus pula diyakini oleh setiap muslim bahwa AL Quran itu adalah dasar hukum yang pertama dan hadits dasar hukum yang kedua. agar kita selamat baik di dunia maupun di ahkirat.Wb .