Fungsi Sistem Operasi

Sistem Operasi dapat dipandang sebagai sebuah antarmuka antara user(pengguna ) dengan perangkat keras sistem. Sistem operasi akan menyediakan suatu lingkungan yang nyaman bagi user (pengguna), sehingga user (pengguna) tidak perlu tau apa sebenarnya yang terjadi pada operasi perangkat keras. Suatu operasi yang biasa digunakan pada komputer IBM PC adalah MS DOS (Microsoft ± Disc Operating System), sistem operasi lain yang banyak digunakan adalah Windows, Unix, Linux, dan Mac OS. Secara umum, fungsi Sistem Operasi yaitu: 1. Fungsi Sistem Operasi sebagai Kordinator, yang memberikan fasilitas sehingga segala aktivitas yang kompleks dapat dikerjakan dalam urutan yang benar. 2. Fungsi Sistem Operasi sebagai Pengawal, yang memegang kendali proses untuk melindungi file dan memberi batasan pada pembacaan, penulisan, eksekusi data dan program. 3. Fungsi Sistem Operasi sebagai penjaga gerbang, yang akan mengawasi siapa saja yang dapat masuk kedalam sistem komputer. 4. Fungsi Sistem Operasi sebagai pengoptimal, yang akan membuat scedule atas beberapa masukan pengguna, akses basis data, komputasi, keluaran, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kinerja sistem. 5. Fungsi Sistem Operasi sebagai akuntan, yang menjaga pewaktuan CPU tetap berada pada jalur yang benar, penggunaan memori, operasi I/O, penyimpanan pada disk dan lain sebagainya. 6. Fungsi Sistem Operasi sebagai serever, yang memberikan pelayanan yang diperlukan pengguna, seperti restrukturisasi direktori file.

Sistem komputer y y y y Konsep asas komputer Perkembangan teknologi perkakasan Fungsi komponen asas sistem komputer Komponen sokongan sistem komputer Konsep asas sistem komputer y y y y Makna sistem komputer Aliran sistem kerja Fungsi unit pemprosesan Mengaitkan komponen .

Ke Atas Perkembangan teknologi perkakasan y y y Sejarah perkembangan komputer Makna perkakasan Perkembangan perkakasan komputer Ke Atas Fungsi komponen asas sistem komputer CPU memproses data Fungsi komponen pada papan induk Ciri-ciri RAM.ROM.CMOS dan EPROM Storan primer CPU memproses data .

arimetik/logik unit melakukan operasi-operasi berikut:- Arimetik Perbandingan Logikal Bagi operasi arimetik. Algebra Boolean dan operasi mudah kod yang mewakili aksara dan nombor Operasi arimetik dan logik unit Arimetik / logik unit merupakan komponen yang satu lagi selain unit kawalan bagi Unit Pemprosesan Pusat. ia adalah meliputi operasi-operasi: y y y y Penambahan ( + ) Penolakan ( . Secara spesifik. ia adalah melibatkan perbandingan diantara satu data dengan yang lain dan menentukan data pertama adalah: y Lebih besar ( > ) .) Pendaraban ( * ) Pembahagian ( / ) Manakala bagi operasi perbandingan pula. Operasi arimetik dan logik unit Konsep Bit dan Bait.

Oleh kerana satu BIT tidak boleh menyimpan sebatang askara yang mesti diproses oleh komputer.$. angka dan simbol-simbol seperti ~. maka BIT diletakkan bersama-sama dalam satu kumpulan yang dipanggil BAIT. y Komputer menyukat banyaknya ingatan dengan menggunakan unit BAIT. BIT adalah unit asas untuk menyimpan data dalam ingatan komputer. Konsep BIT dan BAIT y y y Tiap-tiap 0 atau 1 pada sistem Binari dipanggil Bit (untuk angka Binari ). y Biasanya 8 BIT bersamaan dengan 1 BAIT.@. 1 BAIT boleh membentuk 1 AKSARA AKSARA bermaksud huruf.#. Bergantung kepada keputusan perbandingan. BIT dan BAIT boleh juga dikira dengan menggunakan unit berikut:1/2 BAIT = 4 BIT = 1 NIBBLE 2n 4n 2 BIT dipanggil 'perkataan' 4 BAIT atau 32 BIT dipanggil '2perkataan' atau "perkataan panjang" . OR dan NOT. Tiap-tiap satu BAIT dapat membentuk atau menghasilkan satu aksara.% dan lain-lain lagi. Operasi logical berfungsi dengan keadaan-keadaan dan operator logical seperti AND. kelakuan berbeza akan berlaku.y y Sama dengan ( = ) Atau lebih kecil ( < ) dengan data yang kedua.

). Apakah nombor binari? Nombor binari ialah nombor yang menggunakan dua digit sahaja iaitu 0 dan 1..y Oleh yang demikian. huruf abjad (A.C.) dipanggil aksara. komputer yang mempunyai chip 80386DX dan 0486 boleh menyimpan dan mendapatkan semula dua "perkataan dalam satu operasi".5 ribu juta BAIT.) dan symbol khas (!.@. Ingatan dalam komputer mikro biasanya memegang sekurang-kurangnya 256 KB (262.B. Kini komputer yang menggunakan chip 80286 SX(16 BIT) boleh ditambah ingatannya sehingga 32MB. 144 BAIT) sehingga memanjang kepada 16 MB dan lebih.1. Kod ini paling luas digunakan pada mikrokomputer.#. Aksara-aksara ini diwakilkan dengan 1 bait iaitu himpunan 8 bit. dua digit ini disebut bit iaitu singkatan untuk binari digit. nombor (0.2.3. akan diwakilkan secara elektronik dengan nombor binari.099. Kod mewakili aksara dan nombor dalam sistem komputer Bagaimana operasi dilakukan dalam komputer? Pertama sekali semua data dan arahan akan dimasukkan ke dalam komputer..7 ribu juta BAIT. 8 BIT = 1 BIT=1 AKSARA 1024 BAIT 1024 KB 1024 MB 1024 GB = = = = 1 Kilobait (KB) 1 Megabait (MB) 1 Gigabait (GB) 1 Terabait (TB) 1 GB 1 TB y = = 10. 1.$.. Chip 80286 dan chip 80386SX pula hanya sebanyak satu "perkataan" dalam sesuatu operasi. Dalam istilah komputer. 3 jenis skema kod binari yang digunakan untuk mewakili aksar iaitu: y Kod ASCII iaitu singkatan bagi American Standard Code For Information Interchange. .

akan diwakilkan secara elektronik dengan nombor binari.EBCDIC ialah singkatan bagi Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Unicode menggunakan 16 bit bagi mewakilkan aksara. satu siri denyutan elektronik akan dihantar ke unit sistem. IBM dan Microsoft. y Unicode dibangunkan oleh Unicode Inc dengan sokongan Apple. Sebagai contoh lihat rajah di bawah:- SIMBOL A B 1 2 ! ³ ASCII 0100 0001 0100 0010 0100 0010 0011 0010 0010 0001 0010 0010 EBCDIC 1100 0001 1100 0010 1111 0000 1111 0010 0101 1010 0111 1111 Fungsi komponen pada papan induk 1) 2) 3) 4) RAM ROM KAD MIKROPEMPROSESAN . Ia direka oleh IBM khusus untuk komputer berkeupayaan tinggi. Dengan 16 bit. Sistem unit kemudian akan menukar isyarat denyutanelektronik tadi ke kod ASCII iaitu 0100 0001. ia boleh mewakilkan lebih banyak aksara. Bila anda huruf A ditekan pada papan kekunci. Contoh Kod ASCII Dan EBCDIC:y Semua data dan arahan dimasukkan ke dalam komputer.

KAD kad tambahan dimasukkan pada slot dalam unit sistem kad tambahan mempunyai port yang membolehkan kabel disambungkan dari port ke peranti-peranti. memuatkan sistem pengoperasian dan perisian aplikasi. cip kosong yang boleh diaturcarakan EPROM ( erasable prom ): ingatan dengan aturcara yang boleh dipadamkan menggunakan tatacara sinaran ultra-ungu EEPROM (electrically eprom): PROM yang boleh dipadam dengan menggunakan elektronik dan boleh menyimpan aturcara dalam komputer peribadi 3. Jenis-jenis kad:~ kad adaptor perangkaian . menyimpan sebahagian daripada sistem pengoperasian Ingatan tambahan (extended memory : semua ingatan melebihi 1MB 2. RAM y y Ingatan Capaian Rawak 3 jenis ruang ingatan: ingatan biasa (conventional) : sebanyak 640 KB yang pertama digunakan.1. digunakan untuk menyambung satu komputer dengan komputer yang lain . ROM j Ingatan Baca Sahaja j 3 jenis chip ROM PROM (programmable ROM) :ingatan baca sahaja yang boleh di aturcarakan. Ingatan atas (upper memory) : di antara 640 KB dan 1 MB.

komponen menukarkan data kepada maklumat. Cip CISC ( Complex Instruction Set Computer) Pentium I dan PentiumII Menjadi asas reka bentuk dalam siri mikropemproses . Terdapat dua jenis cip mikropemproses.~ kad antara muka sistem komputer kecil . MIKROPEMPROSESAN berfungsi sebagai satu Unit Pemprosesan Pusat adalah singkatan kepada mikroskopik pemproses. pemacu cakera keras dan pemacu CD-ROM. Cip mikropemproses Intel merupakan asas kepada kebanyakan mikrokomputer. membolehkan penambahan ingatan dan juga merangkai komputer bimbit ke komputer lain. 4. digunakan untuk penyambungan kepada peranti seperti pencetak. iaitu litar seni pada pemproses komputer. I. ~ kad penala tv. membolehkan anda menerima siaran tv dan membolehkan anda melayari internet dan menonton tv dalam satu masa. ~ kad PC .

ROM. - Cip RISC ( Reduced Instruction Set Computer ) lebih mudah dan murah berbanding cip CISC Contoh cip Power PC keluaran motorola Ciri-Ciri RAM.II. Bersifat sementara yakni data akan hilang bila punca kuasa dimatikan atau bila berlakunya ganguan punca kuasa y y . CMOS dan EPROM RAM Cip RAM menyimpan atur cara dan data yang sedang di proses oleh pemproses.

2. Setiap sel yang berkaitan mempunyai alamat yang unik 4. Sel storan yang menyimpan aturcara yang sedang dilaksanakan. Dikenali sebagai 'main memory' atau RAM 3. .y y y y ROM Cip ROM dikenali sebagai firmware Cip ingatan yang dimuat dengan arahan tertentu semasa pengilangan Ingatannya kekal Mengandungi aturcara khas untuk satu operasi komputer y y y y CMOS Mengandungi maklumat yang sentiasa diperlukan setiap kali komputer dihidupkan Dijana dengan kuasa bateri Kandungan tidak akan hilang walaupun pengguna membuat perubahan pada perkakasan Cip akan mengemaskinikan maklumat y EPROM ingatan dengan aturcara yang boleh dipadamkan menggunakan tatacara sinaran ultraungu terkandung di dalam ROM y STORAN PRIMER 1. RAM mempunyai ingatan yang terhad.

Ingatan di dalam RAM adalah meruap Ke Atas Komponen-komponen sokongan sistem komputer Storan sekunder perbezaan storan primer dan sekunder Storan Sekunder Ciri-ciri storan sekunder meruap menyimpan banyak data data yang disimpan tidak kerap diperlukan .5.

floopy.KANDUNGAN PERLU DIPINDAHKAN KE STORAN PRIMER SEBELUM DICAPAI OLEH CPU .CAPAIAN DATA PERLAHAN .MAKLUMAT YANG DISIMPAN ADALAH MERUAP -CAPAIAN DATA CEPAT -KANDUNGAN TIDAK PERLU DIPINDAHKAN UNTUK DI CAPAI OLEH CPU STORAN SEKUNDER .fungsi-fungsi storan sekunder menyimpan maklumat yang tidak kerap diperlukan dapat menyimpan data yang banyak contoh-contoh magnetik pipe.MAKLUMAT YANG DISIMPAN TIDAK MERUAP . dan hard disk alternatif bagi pengguna menyimpan maklumat Perbezaan antara storan primer dan sekunder STORAN PRIMER .

Output Device (Alat Keluaran) Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Memori internal berupa RAM (Random Access Memory) yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur di atas adalah sebagai berikut: 1. Data Bus Adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data. 3. 4. Fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. maka jumlah saluran . yaitu: ALU (Arithmetical Logical Unit) sebagai pusat pengolah data. ataupun berupa suara. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Memori Memori terbagi menjadi dua bagian yaitu memori internal dan memori eksternal. CPU (Central Processing Unit) CPU merupakan otak sistem komputer. dan CU (Control Unit) sebagai pengontrol kerja komputer. 6.struktur dan Fungsi Komputer Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait. 5. dan memiliki dua bagian fungsi operasional. Keluaran dapat berupa hard-copy (ke kertas). dan ROM (Read Only Memory) yaitu memori yang haya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. soft-copy (ke monitor). I/O Ports Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data ke luar sistem. Input Device (Alat Masukan) Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukan data atau perintah ke dalam komputer 2.

Sifatnya bidirectional. Data bus biasanya terdiri atas 8. 24. 7. Control Bus Control Bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke Data Bus dan Address Bus. atau 64 jalur paralel. 16.Address bus biasanya terdiri atas 16. . 20.menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. 32. 8. CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address Bus Digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. atau 32 jalur paralel. Pada jalur ini. Terdiri atas 4 samapai 10 jalur paralel. artinya CPU dapat membaca dan menirma data melalui data bus ini. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful