Sapala Pambagyo Harjo

Pujo lan puji katur dhumateng Gusti Ingkang Moho Kuwaos, kacikno wonten kalodhangan wekdal puniko sampun maringaken mapintenpinten karohmatan ugi kasarasan dhumateng kita sedaya, saenggo rencang-rencang saking paguyuban Detik Forum Regional Jogja sampun saget ngawontenaken salah satunggaling pustoko ingkang dipun paringi irah-irahan “ PARIKAN – Nguri-uri Kabudayan Jawi” Pustoko puniko dipun pendhet saking salah satunggaling trit wonten Detik Forum regional Jogja inggeh meniko BAB Parikan. Awit saking wontenipun softcopy parikan meniko, ing pangajab mugi-mugi sageto nambah regengipun DF Reg Jogja lan saget andadosaken tali kekadangan kagem para sederek sedaya. Mboten kesupen dipun aturaken agunging panuwun dhumateng sedoyo panyengkuyung wontenipun softcopy parikan meniko. Matur nuwun kagem siMbah Sang Moderator, Parto_Sentono, Ki Manteb, hyde ryano, Kripik, mas Iwan Noor, Mbak Kembang, Pesisir Kidul lan sedaya kemawon ingkang mboten saget dipun sebataken setunggalsetunggalipun. Ingkang pungkasan, mbok menawi tasih kathah kekirangan anggenipun nyawesaken softcopy meniko dipun antu-antu paringipun masukan ingkang saget nambah saenipun bab meniko. Lan ugi mbok bilih kathah kalepatan nyuwun lumunturing sih samodro pangaksami. Ngayogyokarto @ 2009 Editor

http://forum.detik.com

2

PARIKAN ala DF JOGJA tuku Wedhus, oleh asu Aku Bagus, Kowe Ayu Golek Tikus, Entuk aSU Yen tak Elus, Ojo nesu Numpak gethek karo mlayu simbah elek ora payu-payu Anak tekek mangan gandum Simbah elek harap maklum Ono sapi senenge abang Ojo lali ngambungi kembang Uler kambang dipangan terwelu Nek ngambung kembang aku melu jenang gulo warnane abang najan rondho sing penting kembang Abang abang gendero londho Wetan sithik kuburan mayit Klambi abang nggo tondo moto Wedak pupur nggo golek dhuwit Mlaku mlaku tuku ketan Ayu ayu kok brengosan

http://forum.detik.com

3

dolan mengetan, dioyak macan najan brengosan, tapi menawan jare dhingklik jebule cethok jare ndhelik jambule kethok eyang Durno, asli sokolimo kembang teko, ojo podho lungo nang tengah alas sangu bakso ana bakso kok di cucuki paku Wis jam rolas, wayahe padha ngaso ayo ngaso mangan bareng karo aku tindak ngetan bali ngulon numpak sedhan nganggo blangkon angkutan umum dadi becax mbiyen premium saiki pertamax wong luwe ora kongang ngadeg Wis suwe ora mangan gudheg wani mbanting oleh dedeg ayo mancing golek dheleg ngadeg jejeg nyungggi klapa ora kaya ewuhe nyunggi duren ora bisa ngadeg bukane apa-apa ning merga lemes saking olehe keluwen Tuku gabah ning Semarang Gabah garing sekepelan Ra Masalah wedhok lanang Sing penting duwe bolongan Nyolong waja tekan balongan olehe ngedol adoh tekan SUMUT Bolongan aja sembarang bolongan bolongan kudu sing iso ngemut Saka balongan nganti tekan sumut mung saderma golek kuthuk Bolongan apa tah sing isa ngemut ya kuwi sing di arani tutuk jare Durno, bojone jaran dede kulo, anakke setan

http://forum.detik.com

4

Awan-awan mangan gethuk bubar mangan kok ngantuk saben dina sangu rantangan isine rantang katon methuthuk Aku pancen bubar mangan ning ora mangan gethuk Ono Teklek kejegur kalen... Tinimbang nggolek mendingan balen... Pit Abang Pite mas Mantri Nek ngesun Kembang aku ya ngantri Bude teko nggowo bolu... Ngakune joko anake telu mangan jadah, enteke telu najan simbah, adhi kelasmu Nang medan ana terminal Amplas yen udan kebanjiran nggo susuh kodok lha mosok ora nduwe ide babar blas apa ide kuwi di monopoli kaum ortodoks siji loro telu papat lima enem pitu wolu biji loro tetep hebat angger kembang melu ngguyu Siji loro telu astane sedheku mirengake simbah mu menawa di dangu mangan bakwan anget-anget dipangan karo lombok abang awan-awan kok adus kringet luwih penak yen di dus i kembang kembang mlati kembang kenongo ojo ganti, mengko gelo dondong opo salak duku cilik cilik ngandong opo mbecak mlaku timik timik http://forum.detik.com 5

Bekicot nempel katok Nyocot thok Ndelok Monas seko Tugu Ben ra panas jejer aku Wit Gedang Awoh Pakel Omong Gampang Nglakoni Angel wit Pakel kesrempet bis kota najan angel tetep usaha Jajah deso milangkori Gadjahbengko cen ngangeni Nyangking Ember Kiwo-Tengen Lungguh Jejer Tombo Kangen Esuk Nyuling Sore Nyuling, Sulinge Arek Surabaya Esuk eling Sore eling, sing dieling ra rumangsa Pithik walik mangan peyek isih cilik betah melek (hi hi hi... ciblek) Pithik Walik Saba Kebon isih cilik seneng kelon Mlayu-mlayu neng plataran Snajan ayu ning geleman tuku sate, lali mbayar ajar nggawe kanthi sabar jenang gulali gulane jowo aja lali basane Jowo endog bosok aja di untal aja di buwang nang plataran Lha mosok iya tak pancal padhakna aku iki jaran Malem Jum'at tuku cambah Urip mlarat ojo susah Malem Setu mangan rujak ngguya ngguyu kroso penak Malem Minggu mung dewekan .... Mesakno tenan yen iki.... jomblo yo jomblo... ning ojo banget² http://forum.detik.com 6

Dino Iki, Hari raya Djogja Kami Istimewa mangan Pizza campur Roti Istimewa Harga Mati.. Pak Slamet nandur wit kecipir bubar nandur tumuli adus sirah mumet mergo kakehan pikir dudu amargo mangan wedhus nabuh kendang ojo waton tiwas nggadang, kok ra klakon Nabuh kendang nganti jebol pengin gedhang, kleru jengkol Nabuh kendhang ngundang garong Njupuk gedhag lha kok kleru terong Mangan gethuk nganggo garpu yen sampiyan ngantuk yo sumonggo turu... Iwak lele iwak mas Iwak'e tibo dirubung laler Turu yo turu mass Mung Ojo disambi ngiler mripat merem disampluk sikil ngombe asem disambi ngupil bocah edan golek welud udan-udan enake di udud Jaka edan saka ujung kulon Udan-udan penake ya kelon jare micek nganggo ngorok lambe sepet pengin ngrokok golek sugihan tekan gunung kelud direwangi ora mangan ora ngombe bar mangan kok malah udud kudune bar mangan kuwi ngombe Lungo Ujung Kulon Sangune Bolu Kelon yo kelon Eling anake wes wolu http://forum.detik.com 7

Ngudak Wedus Nabrak watu Ngaku ngaku Bagus Mung ra payu payu..... Ngudhak wedus nginjek tletong Percuma bagus, yen dompete kosong Gajah di Blangkoni Isone ngejah ra iso Ngelakoni Becik ketitik olo dipolo Banyu setitik marahi lego driji tengah driji jempol paklil gajah bijine ngompol kapal keruk,taline kenceng.... moto ngantuk,peline ngaceng... endhog gemak lorek-lorek kroso penak merem melek midak telek nganti kesemuten merem melek merga klilipen thimik thimik sing mlaku nggowo lilin cedhak pengilon sithik sithik kok nesu jarene pengin awet enom Kendal kaline wungu Ajar kenal karo aku neng semarang tuku gelang opo anting anting ojo sumelang najan rondho dijamin kempling Masak ketupat nganggo santen yen kulo lepat yo nyuwun pangapunten Gresik suroboyo, kalah disik ojok ngresulo Telek bungkus klaras betah melek waras suket dientul2 kapas diawul2 kriwul semprul koyo tuyul http://forum.detik.com 8

lemah teles.. gusti Allah sing mbales nyangking tales nyunggi klopo Gusti ra bales seng olo2 mangan awan karo iwak tahu legowo sok tau

Iklan sek …..

http://forum.detik.com

9

wajik klethik gulo jowo luwih becik kang prasojo gulo jowo kembang dupo legowo pancen ganteng sak donyo pitik jambul nek oro-oro kijang mati dituku blantik senadyan kriwul rupane olo nangen atine apik numpak sedan alon alon mumpung udan ayo kelon kepang dieneng eneng tiwas nengkrang ora keneng keneng numpak sedan ora kanginan mumpung udan, sisan sabunan wedang bubuk gulo jawa yen kepethuk ati lego sego liwet lawuo lele ono dawet kok raono cendole?? Nyunggi kerangang isine gedhang liwat kroya arep nang singaparna Sugeng enjang sedaya para kadang sugeng makarya ngantos paripurna ubo rampe dienggo sajen nyambut gawe nyambi online kapan nyambut gawene ? nganggo blangkon koyo soni josss rapopo waton ra reti bos kaligawe menggok nengen golek sego karo janganan mbut gawe kudu sing temen senajan ra ketunggonan juragan] wader lemu dimasak semur bener kandamu sedulur Dina iki nggone pak camat padha kumpul dodolan tomat Dina iki dina Jum'at aku pamit budhal sholat jumat Awan-awan tuku wedang hai salam kenal kembang http://forum.detik.com 10

mbang manggis mbang kenongo kembang manis ra ono liyo dahar tiwul ojo di ongso dasar kriwul anake limo kembang manggis kembang dondong kembang manis kenalan dong laris manis tanjung kimpul dagangan habis uang kumpul Udan-udan benak'ake genteng Senajan anak 5 sih ganteng dendeng dipangan ulo ganteng opo ? Magelang Jogjakarta Daerah Gombel nang semarang Susah tenan urip nang Jakarta dalane macet uripe larang........hiks hiks ...hiks tuku gulo karo tuku bayem urip nang Yogjo adem ayem awan-awan mungga talang jaman edan angel golejk utangan Udan-udan mbakar telo uwong edan golek bolo Ngombe banyu wadhahi kendi Jeng kembang dalem'e pundi?? jarit biru nggo tondo moto duwit sewu nggo tombo gelo Menyang kutha lha kok trima mung nitih unta Sing cetha daleme kembang mboten di beta Tuku peti gawene seko kayu sengon Sajak wes ngerti etok2 tek Ana cah wadon keli nang slokan nganti tekan mburi kaputren Takon ora mbutuhake jawaban ning mbutuhake kawigaten

http://forum.detik.com

11

Jual obeng beli pisau jeng kembang dimana dikau Tuku getuk menyang bandung esuk-esuk kok wes mendung Ana menjangan mangan gethuk Bubar mangan kok krasa ngantuk Nang blumbang ana iwak teri Jeng kembang lagi prei iwak pindang iwak teri gak ono kembang rasane sepi Mangan gedhang karo ngadeg Ora ana kembang isih ana gudheg dodol gedheg nang samirono yu gudheg pek-en kono kembang pacar kembange pak manteb kuarng ajar padhak-ke ban serep Lungguh aja jegang mundhak ngalangi wong mlaku Ya ora ilok ta kang Yu Gudheg wis ana sing mengku Wong mlaku kok sajak kesusu ora ngerti apa tah wigatine Walah mbakyu kok malah nesu Nek nesu marahi ilang ayune ana maling rame-rame di gawakna penthung dipenthungi warga nganti mati kaku Dab, Ru,,,,aku arep nyuwun tulung apa njenengan kersa nulung aku Tekan Madiun mung saderma golek sukun wetenge mules di tambani nganggo entrostop Matur nuwun sanget kawigatosanipun Nyata tuhu njenengan menika top marketop Lik Sugi tuku kasur pramodani kasure abot rekasa olehe nggawa Mugi-mugi saged ngusadani kangen kula kaliyan ringgit purwa marut klapa arep digawe santen klapane akeh olehe nggawa kanthi di pikul http://forum.detik.com 12

Gandheng wekdalipun sampun sonten Nyuwun pamit rumiyin kula badhe wangsul Rambut abang digawe jambul najan dowo, tetep ora nyekli Ngrungokke Wayang dalange ki Timbul Lakon kresno Duto, gawe mrebes mili mangan telo karo paijo ojo lali di campur santen... kangen marang kabar yugjo teng ngriki katah sedenten Mangan Burjo Panas-panas kabar kulo bagas waras Mangan bubur ketan ireng wayah libur pancen sepen Gedung agung hawane sumilir Tuku duku wadahi goni Ojo bingung ojo kuatir ono aku sik ngancani Mas karjo turunan Kumpeni Kutho Yugjo pancen ngangeni Lungo ndesa golek lalapan sugeng warsa enggal dua ribu delapan Roti Bolu dipangan adik Rong ewu wolu kudu luwih apik Roti Bolu dicampur madu rong ewu wolu kudu luwih maju mangan bolu enak rasane rong ewu wolu. nasib jogja kepiye?] Tali Kenur nggo ngukur watu ora nduwe gubernur isih nduwe Ratu Nanggap wayang ora nganggo sindhen kanggo sawetara di gateni mbak Jujuk Yen Kanjeng Sultan madeg Presiden Apa panjenengan sami sarujuk wengi wengi nggoreng kentang Sing nggoreng jenenge Wirta http://forum.detik.com 13

Kapan aku iso nyambangi yu Kembang Yen kembang neng Jogja akune ning Jakarta ngidam roti olehe apem rego seket oleh limo wayah bengi pancen adem Pengin anget ngemut mowo Ono gulo di rubung semut gulo iku digowo seko lampung Ono mowo kok di emut opo ra wedi lambene grumpung semut limo nempel neng kathok ngemut mowo, maksudte ngrokok Lungo pasar karo ponakan Ponakan nangis njaluk tukoke robot Sirah mumet mak nyut nyutan Ngambus Gajah ngrokok klobot mangan suket, sapine ora gelem mlaku sirah mumet, kok sing disalahne aku Gremat gremet lakune macan Sirah mumet kakehan kencan tuku emas larang regane tuku bebek nggo makani boyo digoleki mrono mrene jebul kesasar tekan suroboyo lungguh kursi, kursi peyot tibo jekangkang boyok rasane koyo cepot wes gak usah repot diluk engkas lak di moved karo momot weruh soto neng prempatan sing dodol jenenge paijo kawruh boso kok pindahan si TS nggolek-i gak yo??? Gak kurang sego gak kurang ketan piring ijo kok dikurepno......... Gak kurang rondo gank kurang perawan sing duwe bojo kok dikurepno... eh dikarepno tahu tempe sayure lodeh ayo gawe parikan maneh http://forum.detik.com 14

mangan gedang karo tahu jeng kembang i miss you mangan tahu enak rasane bocah ayu larang regane Mangan tahu mangan rambutan Bocah ayu gawe rebutan

OOT !!!

mangan tahu nganggo cabe bocah ayu angel goleke thekleg nyandung watu nek elek ra payu tuku dele nang pasar sore ala rupane ning apik atine

http://forum.detik.com

15

Mangan tahu suwe-suwe bosen seko mburi ayu jebule brengosen Ono tahu ono tempe Prawan ayu akeh modale Mlaku mlaku nang pasar Minggu Muleh muleh langsung turu.... Nek Yu kembang dereng payu sumonggo nderek aku isuk isuk golek panganan neng warung tuku gedhang awale do nggawe parikan suwe-suwe kok rebutan "kembang" weteng ngeleh kudu mangan mangan sego mangan jajanan mula mulane gak ono lawan kok saiki akeh saingan wit pari di rubung konang ana bajing mangani rambutan ya ngene iki polahe cah lanang ketok wadon siji nggi gawe rebutan Jangan kentang campurane godong so Yu kembang, aku ora melu-melu lho !! tuku jenang cacahe telu kanggo mangan mengko sore dab gadjahbengko ra melu melu mergo wedi karo bojone wit jati godonge ijo godong jati dinggo wungkusan ora wedi karo bojo mung jogo kesetiaan kertas koran bekas arep dibuang mergo wis diwoco beritane aq yo ra melu rebutan kembang mergo wis duwe kembang liane wis tenanan ajar nembang tetep bae ora biso nyambung wis tenanan rebutan kembang jebule kok kembang kecubung

http://forum.detik.com

16

Rino wengi wayahe turu Nganggo klambi nek arep metu Ojo gelem diajak mlaku sing jenenge gudheg awake mambu simbah tuo nyoba nembang nembang pocung dhandhanggulo ayo coba takon kembang sejatine kecubung opo liyo ajar nembang karo ngguyu tembang pucung opo kinanthi ayo kembang enggal ngaku jare kecubung opo melati dino setu neng pasar ngasem maen gitar lan tetembangan mbak yu Kembang mesam-mesem jenenge tenar dinggo parikan Iki kembang dudu sembarang kembang nanging kembange wong sak jogja saben dina padha ngucap rasani kembang direwangi nganti lali anggone kerja Ono kembang pangane gudheg Klambine abang didelok semrawang Dirasani meneng wae padahal budheg Le ngrasani dho nang ngarep lawang Arang -arang wonge sing nonton padha ngadeg wanita lan priya pirang-pirang ndina iki ra nate katon mbakyu gudheg tindak endi, ya tuku lumpia isi rebung kanggo mangan mengko sore sanajan mung kembang kecubung tapi apik warnane kembang mawar, kembang sepatu kembang kertasan, kembang setaman kembang telon kembang sembojo yo kuwi jeneng kembang-kembang (uoopo iki)

mlaku-mlaku kecemplung blumbang arep muggah ora ana sing nggo gocekan http://forum.detik.com 17

ket mau kok mung nyritakake kembang mbok pisan-pisan genti woh-wohan Mlaku ngadeg timik timik Mbakyu gudeg lagi di politik Ngomong lakang koq disambi ngangkang kringete podho metu ora keroso Lha wong lanang koq lambene abang ndhuwure koyo ratu ngisor koq rojo Jare degan jebule klopo tak kiro prawan jebule rondo Neng Semarang lewat Secang Ora Lali Tuku Lumpia nyuwun sewu kawulo lancang nopo saged ganti tema? Ngakune gajah jebule tengu Nek ngaku prawan biasane rondo Mawi ganti tema kulo setuju Temane menopo sumonggo kerso tumbar merica kanggo bumbu yen wis mateng tambahno madu dasar trapsila tur pancen ayu diajeng, aku tresno sliramu motong sayur pake pisau buat suguhan para tamu jeng kembang dimana dikau diriku menunggu dirimu mangan sego lawuhe nongko jebul kleru buah rambutan ora ngiro ora nyongko jebul aku dinggo rerasan wit pelem nang halaman wohe tibo nang gendeng atine kembang seneng dadi rerasan tondone ake seng seneng aq ra kerjo ing dina sebtu kembang-e yogjo akhire metu http://forum.detik.com 18

Nyunggi rinjing isine peyek kacang mlaku aras-arasen merga ora niat Sugeng enjing sedaya para kadang mugi sedaya tansah sehat wal afiat tuku gudeg iso pesen pesene nang wijilan aq iki cen wis kangen mulih nang lempuyangan sandang teles enggal dipepe mepe klambi neng mburi wismo pancen apes entuk BRP gek ra ngerti luputku opo tuku kweni, neng Karangdowo ojo wani, karo wong tuwo iwak ati dibungkus godhong jati cacah seket digondhol manuk sriti gemi ngati-ati lan duwe pakarti mesthi slamet saking Kanjeng Gusti baladewa godhonge randu kembang jambe aran mayang ora selak pancene rindu saben dino eling kembang Lunga pasar arep tuku sesotya olehe nyelengi saka adol woh jambe Pancen dhasare wong ayu sulistya kapan wae tansah dadi kembang lambe isi asem arane klungsu godhong asem jenenge sinom saben dino tansah rindu wajar wae Kembang isih enom lampu senthir lengane potro tiwas naksir ra biso nggowo dikon turu lha kok malah penekan wit jambe bareng keplorot malah di uyak 4su kawit mau tansah dadi tembang lambe kok saiki sajake jeng kembang malah nesu Ana kebo gaweane ndherum sing angon padha leyeh-leyeh http://forum.detik.com 19

ya biasa jenenge nang forum wadon siji dadi royokan wong akeh wayah bengi ngombe kopi kopi lampung pahit rasane saben dino tansah ngimpi ngimpi basah susah esuke Angon wedhus ora ono taline Nginjen wong adus ketok rambute Nggolek bathok mlaku ngidul kathoke mlotrok apane nggandhul Bengi udan ngombe kopi susu Awak anget mergo bar madang Mau kudanan gawe sirah ngelu Ngguyu wae mergo ngrasani kembang numpak kapal aran perahu alon mlakuke ing laut biru yen to kenal putri sing ayu tulung dikenalke karo aku numpak kapal nyang Maluku prahu karam ganti sekoci seko adoh katon ayu bareng cerak jebule banci Tuku pithik nang Kalasan Lebare tuku ditinggal mblayang Sanes yu Kembang dinggo rerasan Mergo kabeh podho sayang Aja mangan beling lho Mbah nek ngenangi untu lara ne tekan sirah Mbok ya sing eling Mbah putune wae durung kok moh ngalah panen pari olehe gabah ora perlu tuku beras pancen iku dasare siMbah wis tuo ning isih nggragas nggowo lele diwadahi grabah lele dowo rupane ireng ngertio le hebate simbah tambah tuwo tambah mekengkeng

http://forum.detik.com

20

Sayur terong rupane dowo Terong dikethok diwadahi kuali Tuwo ora sembarang tuwo Otote kawat balunge wesi pisan lungo nang tengah alas adoh omah turu neng tenda najan tuwo neng ora tuwas wong siMbah terbukti perkasa Mancing iwak nang pinggir kali Kaline banjir iwake dho ilang Jarene otot kawat balunge wesi Jebulane ra mampu le ngandang mlumpat pager suwek kathoke kathoke mlorot mung dipeniti pancen bener paribasane simbah tuo, tuo keladi ana tela ana talas bar dikumbah diwadahi kandi iki tuwo dudu tuwas jare siMbah sing ngrejekeni numpak becak gowo baskom luwih penak sing rodo enom gawe santen kok dicemplungke kolah sugeng sonten, Mbah !! Rejeki paringane Gusti Nek diparingi kudu disukuri Sampun sepuh iku ugo rejeki Ampun dados sepuh ning tuo keladi mangan rawis lalapan pete kurang legi tambahi gulo Pancen wis dadi adate malem Suro "ngumbah pusoko

Menyang Galur lewat Dekso Ora lali tuku semongko aku ngajak para konco nguri-uri budoyo jowo

http://forum.detik.com

21

Ranggalawe Adipati Tuban Amarga pitenah kasoran Yudo Mulo Pakdhe gawe Parikan Nyenengke manah sinau Boso

http://forum.detik.com

22

angon sapi neng tegalan tali pedhot sapine mlayu pancene bener maca parikan ati seneng iso ngguyu timun suri di pangan ula sawa weruh blacan kok di arani macan ayo padha nguri-uri budaya jawa gawa parikan ngrakektake kekancan manuk manyar neng pantai glagah mabur mlencok neng nduwor omah mr. sedenk memang wong gagah rupo ganteng prilakune ramah..... otot kawat balung wesi wesi dipande dadio palu wong wedok pancen gemesi dijiwel gelem didemok nesu Mangan tahu nyeplus lombok Nggak kuku deh Boookkkk!! Jambu alas warnane Ijo sing digagas wis duwe bojo mangan bubur, bubur kajang ijo wayahe libur, eh malah mlebu kerjo ono gulo ono semut durung rondo ojo di rebut Menyang pasar golek klopo Ojo lali tukuo pecel Ra ngerti ngomongke sopo Ra perlu rondo penting kecekel mangan telo nganggo klopo rondo po ora seng penting ono numpak kereto jejer masinis najan rondho isih kinyis kinyis Sepur, sepure Argo Lawu Mlakune neng Ngayogyokarto Ancur, ancure atiku tiwas tresno jebule rondo mangan timus kr bakwan ngombe teh kr teko http://forum.detik.com 23

bapakne doyan prawan anake iseh cilik wae wes ra joko

burung platuk notoli kayu woh pelem dipangan kalong mr sedenk nggandeng wong ayu tapi sayange gegere bolong tuku tahu dicampur Roti Bojo Ayu tur yo nduwiti Tangi turu nyawang wong ayu Rampung adus menyang megawe Rodo susah duwe bojo ayu Ra nde duit bojone didol wae tuku bumbu neng pasar legi nembung kunir nggo gawe gule dino setu-minggu forum sepi yen dino senen biasane rame Menyang pasar golek bakwan Sido menyang penake nge-bis Sajake lagi dho cekak pikiran Biasane patang baris saiki dho rong baris Jambu kluthuk dipangan mentah angger pethuk kudu muntah...:hoeek: kerupuk terung diwadahi tampah wis cumawis kanthi rapi durung durung kok wis muntah mengko gek wis telung sasi

banyu mili tibo neng kolah kolah keramik diangkat abot rung dikumpuli kok wis muntah jebul bener pacare mbobot bebek nglangi nututi sabun keli sing ati-ati, Sandale ojo lali !! kawat bendrat dinggo naleni ora berbuat, kok kon nikahi http://forum.detik.com 24

lara mata sakit netra durung rondho kok wis sisa neng Semarang numpak kereto ojo lali tuku iwak bandeng kuwi pitondo dudu rudapekso yen bocahe podo-podo seneng nonton angguk nang pinggir progo yen wis mathuk nggih monggo kerso Saka Beijing tumuju Padang Sugeng enjing sedaya para kadang tuku kanji ing tegal boto meres klopo ninggal ampas Doa puji kagem Pak Harto, Mugi enggal kaparingan waras

mangan sate ojo kakehan mundak sirahe ngelu saiki wayahe mangan sopo sing arep melu ? dereng menang ampun sesumbar sampun siyang sumonggo dhahar Jajan pasar dipangan bareng Tuku iwak jenise bandeng Mulo sedereke monggo dahar bareng Sakmeniko wayahipun dahar siang jaran kore narik kereto kencono mubeng kutho ngirit para priyayi aduh koyo ngene sepining donyo saben bengi ora ono sing ngancani walang kekek, walange kadung walang kayu menclok neng pari snajan tuek, wis kadung wuyung rupo ayu, nentremke ati mlaku-mlaku menyang sleman tuku payung warnane ijo isuk-isuk kok wes kudanan marai ngantuk tur males kerjo http://forum.detik.com 25

seko ngomah wis sarapan bar sarapan ojo lali ngombe isuk isuk ra ono gawean akhire ngepost neng DF wae sandal jepit dirubung angkrang barang gejepit regane ralang wetan Pathuk kulon Ndekso yen ra pethuk kok yo neleongso tuku bakpia neng pathuk parkire kebak nganti kiwo tengen nek wis suwe ra kepethuk kuwi njuk marai kangen isi asem jenenge klungsu godong randu arane bolodewo udan-udan ojo kesusu dalan lunyu mengko ndak tibo Pethuk simbah tuku gedhang Isuk-isuk kok wis kudanan Mugo-mugo dino iki padang Pasrah wae marang kahanan Saka Njedhing nyangking dandang arep dienggo ngadang tela Sugeng enjing sedaya para kadang Mugi sami kalis ing sambekala Esuk udan sore udan lungo kerjo nggowo payung ojo dianggep wonge edan piye maneh yen lagi wuyung esuk mendung sore yo mendung malah ra sidolungo dadi kur meneng nek wong sing lagi nandang wuyung nglakoni opo wae dadi seneng Polahe koyo kitiran mubeng dikon meneng ora gelem atine wong sing lagi seneng lungguh dewe mesam-mesem lambene mingkem, nek netro merem kakehan mesem, sido nang Pakem. http://forum.detik.com 26

mangan getuk seko telo kurang legi tambahi gulo Ora ngiro ora nyono Jebul alumni Lali Jiwo Mlaku mlaku nang jalan Magelang Ojo lali tuku rambutan. Mesakke men nasibe yu Kembang. Nang thread iki dadi rebutan Menyang dokter ndandani untu Sopo wae oleh rebutan kembang Nek ra mampu ra sah melu-melu Jeng kembang mending tok sawang Nembang dondong apa salak Duku cilik-cilik Kembang pengin di gendhong apa di pundhak karo mlaku thimik-thimik dodol jenang tekan Pengasih Kono Jeng Kembang jane pilih Sopo? Teka juwana tekan rembang mung saderma golek theklek Sida ana perang kembang yen bojone arep dipek Lunga angon cempe nganti tekan sampang bareng mulih kok awake ditempeli salonpas Nek milih kanggone dhewe, iku gampang lha kanggo wong liya durung karuan pas Tuku roti bolu neng Semarang aku ora melu-melu lho yu Kembang !! Nggawa bolu kok di kerek Ora melu namung ndherek Tiyang rabi ngagem ali-ali Temantene nyandang melati Haart njedul nglegake ati Ning suarane nglarake ati Mantene wis dandan koyo dewo-dewi Dewaning Asmoro kang mudun bumi Yu Kembang lan mas Haart koyo selebriti dadi guneman neng ngendi-ngendi

http://forum.detik.com

27

sepeda kumbang gawean Londo tetep pinilih senajan tuwo pasangan HaarT kembang yen kacondro Koyo Dewi Ratih lan Bathoro Kolo adem-adem ngombe kopi kopi Lampung pahit rasane ayo kabeh podo memuji mugo kito enteng jodone golek omben esuk esuk wit gek emben ra entuk entuk Kucing andora anake telu lucu-lucu warnane ireng semu Simbah pancen sampun layu kathahi amal sakdurunge dadi lelayu Ojo nganti padu karo bos soale mesti ra iso menang ditinggal sedino ora nge-post sing dibahas kur Haart karo jeng Kembang Lik Suki lunga nggaone pak camat Karo Taslim ngeterna tomat Dina iki dina jum'at sing muslim ayo padha sholat jum'at sumuk ra kringeten susu didumuk ora keri gebangeten numpak andong mubeng kutho kroso luwe tuku sate simbah ompong ra duwe wojo paling lucu ndelok guyune nggowo banyu ojo nganti wutah ati sing tentrem kudu sareh wingi wis Haart Kembang Simbah saiki ganti sopo maneh?

http://forum.detik.com

28

gardu pandang bukit pathuk mata abang tandha ngantuk Bengawan solo kaline banjir numpak prahu sinambi ngerokok Lungguh sedelo mergo mung mampir sing diparani malah isih ngorok mangan krupuk campur cambah opo isih ngantuk,Mbah ?? tutup sirah arane kupluk kambil cilik jenenge bluluk melek bengi tekan esuk kurang turu rasane ngantuk Sesuk dina Kemis enake mangan apem isuk2 wis grimis hawane njuk dadi adem

http://forum.detik.com

29

isuk isuk wayahe kerja ojo lali karo garapane ngepost nang reg jogja iso nyenengke ati kancane Lendhe-lendhe ngombi kopi Kopi tubruk gulane legi Sore-sore bukak kompi.. Ngirim DF ra ditanggapi.. awan awan mangan rujak Pasar Kuncen tuku sapi ngepost neng region Jogja ojo gelo yen ra di tanggapi Omahe bu Titin katon sepi arep nyilih loyang dandang sak pinunggalane Nek pengin di tanggepi nggawa wayang sak dhalang lan wiyagane Menek wit gedhang, gedhang rojo Kareben dinggo mangan suk sore Mung rep kekancan neng DF Yoja Pancen abot tenan iki syarate rasane Rebo jebul Kemis lekase longgar dino setu dadi wong tuo kudu lamis wenehi sesorah anak putu Angel menek wit klopo Nek ra ono pancikane Dalu-Dalu SiMbahe teko Ayo podho dirungoake kanan kereng latare jembar yen ketigo nyegoro lebu wong tuwo kudune sabar kanggo momong anak putu klopo diparut go gawe santen santen dicemplung nang jangane wayah nyuwun pangapunten menawi teksih kathah lepate numpak jaran tanpa kereta Jarane lugo mlaku baline nyenengke tenan regional Jogja pinter boso akeh ilmune

http://forum.detik.com

30

Lha kok ngawa rinjing tah Mbah tak sawang isine mung klaras NGaturaken sugeng enjing Mbah mugi tansah pinaringan waras setu minggu dino libur dino jemuah mulihe gasik tinimbang kesasar susur luwih becik sinau dhisik Papat ro telu dadine pitu Siji ro loro dadine telu seneng atiku malem setu mugo gajiku uwis metu Esuk esuk penake dede yen kademen yo kemulan menowo aku isih suwe gajiane neng awal bulan Mangan semongko katutan isi Untung metu pas neng mburi Mepet-mepet akhir sasi Irit-irit nganti tanggal siji Kewaregen mangan dadi begah dadi penake njuk gek turu mesakne temen ki pakde Gadjah ngenteni awal bulan nganti kuru nganggo Hem lan celono katon rapi nganggo dasi diarep-arep ora teko jebule wis telat rong sasi Ngalor ngidul golek rejeki Njaluk mangan ra tau dike'i Ngudari sampah entuk sego teri Sambat kerjo ning koyo kerjo rodi Biyen indo dijajah karo londho Wis merdeka kabeh do bungah Jemuah-jemuah kang gadjah poso Demi anak bojo nang omah abang-abang warnane tomat buah gurun arane kurmo wong urip gampang sambat sithik-sithik ora trimo http://forum.detik.com 31

Menyang kaligawe arep tuku klasa tukune janjian karo marmaya Wayahe megawe direwangi rekasa wayahe gajian mung di gaji semaya Lungo neng pasar kanggo blonjo Pasare tutup ora sido Pancen kuwi resiko kerjo Gaji disemoyo trus mangane opo gawe karyo tali gantangan tali tambang opo tali kawat podho kerjo sing tenanan ojo gampang anggone sambat Awan-awan buka detik Ra iso moco mergo macet Angger awan kok mesti rusak Ning mergo gratis dho rasah sambat neng kutho wayah esuk numpak jaran, jarane kore awan sumuk bengi sumuk mung rodo bedo jalarane awan-awan ngobrol neng DF atine seneng ketemu kanca-kanca bocah saiki tontonane BF pengen takon, ono seng anyar ra?

cen sedenk tenan iki lungo nang brebes lewat muntilan yen udan deres penake kemulan menyang sidoarjo lewat gempol kota malang kota buah apel adem-adem kumpul sinambi ngobrol tambah seger ngombe nasgitel jambu kluthuk dirubung laler jambu alas marahi mumet esuk esuk kroso sing seger kopine panas gorengane anget

http://forum.detik.com

32

ngombe wedang, karo pak kliwon sugeng enjang, sedoyo kemawon -i'm a new comerwayah isuk sarapan burjo mangan sego goreng ngko nek awan monggo mlebet teng reg Yogjo ampun kesupen absen lan kenalan

gudeg yojo, lawuh bakwan males kerjo, malah parikan prei dowo penake mudik nang yogjo ojo lali nggowo oleh2 sing kathah nek sampean kroso males kerjo ben semangat, diniatke nggo ibadah

klambi brokat, ukurane guuueeedheee sepakat pakdhee!!! duwur mejo ono taplake reg'e yogjo pancen gayengke Gadjahmada patih Mojopahit duwe janji sumpah palapa pancen wis bener iki trit iso nguri-uri budoyo jawa kathok dowo, dipangan tekek tanggal tuo, udude entek mlaku2 bareng lek heru ketemu prapti digonceng sumadi rasane suwi tenan ngenteni jam telu awake ra tenang, wes kepengen bali opo tumon duitku arep disilih soale arep tuku peso karo wungkal

http://forum.detik.com

33

aku reti kok mr sedenk pengen mulih soale bojone arep di brengkal mlaku mlaku lewat galengan pethuk cah ayu lali kenalan.. nasib nasib

mangan glali, nganggo rok mini dasar lali, opo rawani? mangan telo karo dab jape nek wis tuo akeh laline mangan glali, nganggo rok mini dasar lali, opo rawani? mangan telo karo dab jape nek wis tuo akeh laline karep ati ngadeg bale griyo mbangun pondasi nganggo watu laline kuwi ora mergo wis tuo nanging seko kerep mangan brutu angele golek gawean, mubeng koming koyo gasing sarapane kokean, tekan kantor malah kepising mangan gudheg nang wijilan lawuhe ndog karo ayam disuwir jakarta ket wingi udan saiki nangdi2 keno banjir abon daging sapi disuwir-suwir adang ketan nggo gawe lemper ojo nyalahke udan lan banjir ning tata ruang sing ora bener mas nyoto iseng nyedaki perawan mas parto kepising cedak kuburan

http://forum.detik.com

34

mangan telo entuk bongkotane lha kok midak *** kebo sing salah dudu mung tata kotane tur menungsone do crobo...

sering dipakani sapine dadi lemu pas lebaran haji tinggal dibeleh ojo ndadekke gelo neng atimu nek postingan nang DF ilang kabeh ronce kembang kembang cempoko opo sing ilang, opo sing sirno ? arep lungo nang semarang penake numpak bis wae postingan sing wis do ilang jarene kon ngikhlaske wae neng kali akeh wong golek ulo ati2 ojo nganti keno racune saiki akeh sing podho nggresulo mergo preinan dowo dibatalne lungo neng padang numpake prau layar jeng keita ro kembang lagi golek pasangan anyar simbah tuo nggoleki tekene dasar lalen soale wong tuo asyem tenan preine dibatalne rasido mulih ning nggone morotuo neng toko bangunan tuku kawat sekalian karo tuku wesi 12 mili dadi uwong ojo kakehan sambat opo anane prayogane disyukuri tuku kambil lali ra disrumbat arep dinggo santen mangut lele ora ateges aku sambat pemrentah sing mencla-mencle rakalaaap!! http://forum.detik.com 35

mangan gedhang gedhang rojo sugeng siang kawulo yogjo numpak mobil, mobil merci numpak motor, motor pitung ono seng ngerti bis arah kediri? mbok kawulo nyuwun pitulung mangkat kantor duite keri terus utang ning lek kasiran umpono arep ning kediri luwih penak numpak jaran *tur dudu jaran kepang esuk-esuk sarapan bubur sorry... aku ora ngerti, Lur !! esuk-esuk golek emping so di campur srundeng lan ketan menawi gajah mboten perso coba taken nain wan wan... lungo nang palur melu rombongan poro sedulur ayo jum'atan Wayah bengi weruh lintang Yen didelok kok mbayang Cah wedok klambine semrawang Marai mulyo anggere nyawang Weruh cah wedhok klambine semrawang Nggawe mripat dadi jelalatan Ojo suwe suwe anggonmu nyawang Nang njabamu ana blumbangan.... ( mekso banget ik... ) dolanan dakon karo ngadep wedang wedangan legi senengane pak kaum weruh cah wadon klambine semrawang sayang wis dilabeli bukan milik umum numpang nguyuuuyuu kagem simbah

http://forum.detik.com

36

lungo nang pawon nganggo teklek nang pawon mergo arep mangan karo simbah ojo wani ngenyek mengko ndak diuncali ban masak sinambi umbah-umbah goreng tempe dadine gosong aku ora wedi karo simbah amergo untune wis ompong wedang bajigur jagung bakar poro sedulur ayo Kopdar gagak mangan telor dadar di urap titik mbek rawon mboten saget nderek kopdar kulo titip salam ke mawon.... numpak pesawat iso mabur tiap jum'at mesti lembur mbah rondo pancen nyeleneh golek susuk jare nggo tombo rak popo lembur oleh duit okeh ben sesuk lebaran beleh kebo kurang manis tambahi gulo kroso legi rasane bubur ojo tamak golek bondo donyo luwih utomo nambah sedulur jenang abang gulo jowo sing takgadang malah lungo dolanan dakon karo ngedep wedang terus mangan sotone mbak siti weruh cah wedok klambine semrawang wasyem tenan, ono stempele "simbah properti" wkwkwkwk ndelok kethek, kleru cucut udud entek, cangkeme kecut

http://forum.detik.com

37

siji loro, mangan duwet wahing sero, monitore bruwet *njijiki rawo rowo okeh boy0 njer0 weteng ono bayii konco kabeh sikek y0 aku meh arep bali........... jenang abang tuku nang pakem nasibe bujang bengi2 kademen *tenan iki trasi bakaran bocah dadi urikan bar kemis setu bar nangis ngguyu manuk podhang manuk kutut bubar madhang enake udud blekok panjang kakinya minta rokok sama apinya mbak siti lungguh mekokok karo ngopi enake ngrokok tuku batik neng pekalongan mulihe mampir Temanggung ati susah rodo kelangan jebule lagi loro wuyung adoh hiyunh, sikilku loro loro wuyung, loro bronto mobil banter nabrak truk tronton akhire mobil dadi mental aq menang hadiah tiket nonton tapi kok malah ra iso budal

semedi topo, ning kali jangkang nonton opo to kang???

http://forum.detik.com

38

sambel kecap malah gawe regete jaket nonton layar tancap kok nganggo tiket ?? sory OOT diluk, wingi bar menang tiket Gala Premire "LOVE" di Plasa Senayan ... Awan-awan mangan sega rawon ngumbene susu ben dadi sampurna Sugeng siang sedaya mawon sugeng makarya ngantos paripurna nggopek janur, kleru godhong sinom kang iwanoor, rumangsane ijik cah enom

awan-awan golek panganan penake lawuh nggo tempe karo tahu nadyan aku angkatan pitungpuluhan tapi semangat ijik rongewu pitu madhang=marai padhang mangan=marai ngantuk PERMEN = RA MEMPER YO MEN golek jimat kangge tondo moto nonton layar neng nduwure kereto mertamu ning nggone kang parno disuguh tempe kripik ojo doseneng ndelok film porno kui ora becik nek dolan dewe aku dadi sedih gandeng wis sore njuk pamit mulih nggowo paket di sunggi tengen ketok-ketok ananeng pintu ono siji seng nggarai kangen ngombe kopi joss station tugu nyang sawah nggowo palu aku melu....... angon sapi neng tegalan sukete lemu ijo royo-royo

http://forum.detik.com

39

pancen sepi lungguh dewekan ra ono pacar ra ono bojo Adang jadah diwadahi tampah kasinen ditambahi uyah. bocah ayu pamite kuliah. muleh2 nggembol bocah jenenge tesy asline kabul sajake iki pengalamane mas kriwull... jenenge tesy asline kabul tapi dudu pengalamane Mas Timbul gawe gule tambahi uyah goblog tenan malah dinei awu tathun saiki regane murah sewengi mung satus seket ewu Tuku beras diwadahi kandi Susuk satus diwenehi permen iki dudu pengalaman lho dhi.. mung nyonto nyanyiane pengamen nguras kolah, nemu cething pamite sekolah, jebule chatting cah cilik dolanane gunting bar chetting kok malah bunting Nggodok banyu diwadahne kendi yo ngunu iku kelakuane cah saiki nang yogyo tuku klambi trit iki saiki koq malih sepi...? mangan nganggo piring tapi ojo karo mlayu senajan dadi bunting tapi malah tambah ayu rasah isin mampir wae ono kene rasah ngebut banter-banter senadyan indonesia koyongene tur sakjane ora kalah pinter *karo negoro liyo sego liwet jangane jangan terong teronge bunder-bunder lan ijo-ijo http://forum.detik.com 40

ono wanito ayu moblong-moblong jebul deweke wis kagungan bojo Mlaku-mlaku nang yogjo karo ngisep mbako lan cengkeh Ojo ganggu sing wis kagungan bojo Sing kinyis2 sik wuakeh.. mangan bubur ojo karo mlayu bubure diciduk nganggo enthong seko ngarep ketoke ayu seko mburi gegere bolong rak lali moso ku le nyembah iki tho bocah titipane siMbah... jalan neng kute' njur medang jae vote ra vote tak kudang kriwull wae.... *berjuang terus wull sampe gak ono titik darah'e jambu alas warnane ijo sing digagas wis duwe bojo *malah nyampursari nyampur sari lagune kempot arep sisri katoke mlorot omah reyot yo di benerke kathok mlorot ojo dipamerke

es lumer duwe'e toto ora pamer mung crito... -------awan-awan mangan gedang pinggir kali ngawang-awang simbah mbujang sopo sing di golek'i... gulo jowo legi rasane yeng mung crito angel mbayangke

http://forum.detik.com

41

kayu glugu dikiro meranti aku nunggu krenteking ati... sing di peneki galahe kayu sing di krenteki malah mlayu kewan sing reged arane **** eh ****ne dilebokke mesin cuci nek pancen ora do niat rabi paling2 "anune" arep nggo gantungan kunci

endog pitik digoreng endang jarene meh dinggo lawuh eling-eling to kang koyongunu kui ora mung dinggo nguyuh kayu mranti bahan omahe mlayu siji akeh tunggale kue sisir bekjone nganti turah ojo naksir bojone pak lurah yo Mbah kue sisir dudu roti kismis aku naksir sing isih kinyis kinyis ono kethek, diobong gosong duit entek, atm-e kosong rakalap tenan ana kethek jenege anoman duwit entek yo golek silihan.. ra gelem diwenehi opo kowe emoh sing gelem nyilihi wis lungo adoh esuk-esuk ambune wangi mbasan sore dadi koyo kluwu mbah, nyuwun tulung aku diutangi mengko tak cicil sesasi sewu ono roti sisir ora ono bakpau'ne ono ne naksir wani ora karo bapak'ne??? http://forum.detik.com 42

ojo nambah nek ra iso makani ye opo simbah trimo kreditan panci ye roti sisir kanggo sarapan sing naksir akeh lewat YMan monitore disawang moto lagi chating lewat YMan simbah wanine kur lewat foto jebul ra wani ketemuan majang poto keren tenanan mbarang ketemu kok ancur pisanan jaran kore yap2 ban seng kece larang tenan kain cuwilan dinggo kenangan niat YMan wani dibuktikan... awan-awan kok kudanan padahal lagi musim paceklik niate Simbah arep membuktikan bulno tekan nggone malah ndelik simmbok jamu abot nyunggine tiwas ketemu copot untune paklik dolanan klungsu karo cepot ndelik weruh untu copot menyang kantin goleh jajanan dino valentin akeh diskonan jare turu kok ora merem ketemu aku mesthi kesengsem jare turu kok malah melek arep ketemu, rupane malek arep njahit celono ojo lali nganggo dom nadyan Simbah wis tuo aurane ngalahi sing enom

http://forum.detik.com

43

mbah sijem okeh bandote kesengsem karo dompete anak gajah dikiro menjangan sebelah endi mbah ono diskonan? yen satrio tahan banting najan tuwo tahan banting iwak lele jaran kore yo dompete yo esemme awan2 tuku roti golek diskonan nang matahari pakde samijan lungo sawah maksute diskonan kenyo mbah ngisor wit kresem lho ya nunggu paklik nutu parine pantes kesengsem lho ya eseme ndelik untu kuninganne jaran kore ilang buntute manis esemme, lembut budine tukang parkir nang tuku lotere, Lurahe mangir manis eseme, nyunggi lemah awake loro ati2 simbah anake limo goreng telor mata sapi opo goreng telor dadar bengi iki reg yogjo sepi mergo kawulone do Kopdar jamur barat, digoreng sangan kopi darat, nambah paseduluran ngati-ati, karo bendho sopo ngeti, ono sing jodho arep latihan judo ben dadi Kamra nadyan ora jodo sing penting mesra http://forum.detik.com 44

tuku serabi, ning kota semarang nik ono sing rabi, aku diundang jalan-jalan neng pangandaran setia nunggu upload kopdaran ki dino minggu numpak jaran mubeng kutho mumet sirahe tiwas nunggu upload kopdaran jebul ora ono gambare Nandur kacang bungah atine kacang ngono manut lanjaran Sing do sumringah atine Mergo wingi melu kopdaran tawes,cetul,wader cakalan wes kriwull pinter temenan seko gaplek digawe tiwul bareng mateng enak rasane ojo lali karo mas Kriwull dadi kandidat MoM jarene

seko gaplek digawe tiwul bareng mateng enak rasane ojo lali karo mas Kriwull dadi kandidat MoM jarene Sega Gaplek saka gunungkidul Ketambahan salak saka sleman Kampanye dhewek si Mas Kriwul Moga tambah banyak dukungan nek bar tangi jo lali ngolet pendak bengi reg yogjo nyenyet Sambel colek Pedes rasane Kepedesen rokok'ane rokok bentul Matur nuhun dongane... jo lali vote kriwull

http://forum.detik.com

45

mangan sawi, marai kuru bengi kuwi, wayahe turu Dalan Turonggo akeh wit waru wonten kalen lan tambak biru Sumonggo meh menawi turu Boten kesupen doa bapak ibu uwong elek, njaluk dithuthuk beni melek, saiki ngantuk tuku gethuk nang yogjo wayah isuk ayo kerjo lambene sariawan rasane loro tenan saiki wis awan wayahe rolasan numpak kendaraan ban-e nggembos bar rolasan njuk ngepost si ije leh bokong tepos nggo kain mlayu-mlayu iki piye leh ku ngepost DF-e lelet koyo yuyu neng pasar tuku tempe koro sabar sawetoro tuku barang apik ben awet ning ojo lali mbayar nadyan DF saiki lelet DF'ers Yogjo tetep sabar

lingguh isuk nunggu layang kabar wis diwoco nggo mbuntel janggel najan pisanan isih iso sabar tur suwe-suwe terus mangkel mbuntel janggel ning pinggir kali keno dadak manuk pipit rasa mangkel ojo dipendem ning ati mengko mundak dadi penyakit

http://forum.detik.com

46

awak pegel penake nglekar karo ngombe jamu tambah joss mumpung DF lagi lancar monggo dilanjut leh ngepost benjut ndase lanjut pakdhe!! ono boyo buntute dhowo lagi ngombe duduh klopo neng Jogja ono kabar opo wis suwe aku ra mrono manuk manyar, diwadahi tas sing anyar, ono bis patas *mubeng2 mung mbayar sewu tur bise ono ac-ne ngonceki salak kenthose loro penak no pasar kembang pesanggrahan jare nembang malah parikan paling enak jambu mente luwih enak buahe duku roso sesak ananing gawe moto ngantuk kepengen turu lungo neng bandung tuku gereh lung neng suroboyo liwat pathi bingung bar leyeh-leyeh ora kerjo tekno listrike mati tuku marning neng tempat budeh gut morning every badeh.... tuku gethuk ning pasar pathuk isuk-isuk kok wis ngantuk isuk ngantuk durung sarapan weteng krucuk-krucuk wesss gak tahan gulo jowo kanggo lalapan tanggal tuwo prei sarapan

http://forum.detik.com

47

numpak jaran balapan karo mobil durung sarapan ning wis libil warnane abang lomboke rawit arep nggo bumbu wis kadung wayu naliko lintang ambyor ing langit pertanda aku ngenteni sliramu duduh klopo diombe pangeran tuku jadah dipangan jaran ngguyune sopo sing ra ger-geran weruh simbah nandang kasmaran ono manuk jenenge ab4bil opo iku libil??? mangan sayur wet dino sloso sing dinteni jebul ra kroso ana tobil kecemplung segara ra ngerti libil ngaku wong jogja maap aku bukan wong jogja mas jadi gak ngerti opo iku libil mas....

mangan kikil campur sup libil means pup

joko kendil mangan klopo nopo libil boso kromo? marut kambil dinggo njangan nek "libil" kui boso walikan numpak bis menyang solo nek pipis walikane opo? nuthuk alu, njangan kluwih wis jam telu, wayahe mulih mangan lopis ben ra lengip ora weruh jebul wis surup http://forum.detik.com 48

nek pipis dadi hihib nek nguyuh dadi lurup omah penuwun jati kayune matur nuwun kagem infone.... adem mergo udan mangkane njuk jaketan iki gawe parikan opo parikan walikan ngawe kendhang soko boto sugeng enjang wargo djogja mangan tahu neng warteg paijo salam sejahtera kulo nderek posting teng yugjo woh asem rasane kecut isi salak jenenge kenthos mumpung DF durung semaput dilanjut maneh leh ngeposs nyang pasar tuku jeruk purut pancen wajar nek DF semaput ono semut lagi rapat DF semaput donya kiamat nyang sarean siti jenar DF error kerjaan kelar tuku kolor ning pasar klithikan DF error ra ono penyaluran olehe disilih ning ra oleh dituku ngelih tenan aku untu gingsul manis esem'e arep wangsul deres udane ketok ayu mergo gingsul tambah gek apik atine kulo dereng saged wangsul amargi dereng wayahe kembange wis do mekar disirami ben tambah akeh mumpung DF wis lancar ayo do ngepost maneh http://forum.detik.com 49

iwak banyu opo iwak laut iwak laut jenenge gereh mumpung df ora semaput ayo gawe parikan maneh

kalung manik-manik kalung dinehke atine rasido gelo wasyem tenanik df le tangi mung sedhelo *bar kui semaput meneh endlap-endlup menyang sawah nyangking jadah wayah sore dolan layangan ati bungah esem sumringah mengko sore arep bayaran leren nyambut gawe disambi madhang tanggal selawe pancen dino sing padhang cah-e ngekost nang lor sleman ndisiki ngepost neng tret parikan

seko Sleman langsung nang Turi Gawe parikan nggo nglipur ati neng cakruk nggowo gethuk cacahe selawe dinggo barengan moto ngantuk deklak-dekluk dinggo nyambut gawe ra penak tenan http://forum.detik.com 50

ngulon ngetan nggowo senthir dhuwit gajian ya mung mampir

mulih nang Yogjo arep niliki kahanan duit mampir mergo bojo opo mergo utangan ? ono boyo numpak montor goro-goro debt kolektor arep lungo neng pantirapih wis jam limo wayahe mulih bengi-bengi motone ngantok turu mlumah wetengi ngelih konco-konco kok do ra ketok jam sepuluh wayahe mulih sego liwet uyah-uyahan andom slamet perpisahan Awan bengi mangan sego rawon Sugeng dalu sedoyo kemawon nang omah mangan sego bakul... ngliwet sego nganggo dandang... eee enek mas kriwul... kulo dongakke MOM'e menang... *cendole.. nang kuto nggalek jajane kripik alen alen lan manggise... Amin mas kripik.. matur nuhun doangane blimbing wuluh ojo dipangan wis jam sepuluh lagi iso parikan http://forum.detik.com 51

tuitt tuittt kereta api suitt suittt iso posting lagi eman-eman ojo dipecah wingi udan saiki cerah tuku apem mung separo howo adem kelingan bojo esuk-sore wayahe kerjo ben akeh rejekine parikan neng "DF Yogjo" tambah nyenengke

ono kethek, njaluk dipecut udud entek, lambene kecut dolanan ojo mandeg bar mangan mesti wareg golek mina nyemplung nang kedhung wis kadung tresna ra wani nembung sugeng dalu... den.. nderek tepang + parikan abang abang ora legi tiwas magang ora dadi sodo dilincipi durung sido ning wis ngicipi nuwun

http://forum.detik.com

52

klambi abang slendange biru sing digadang malah mlayu.. mlayu mlayu nang bunderan awak pengen turu ning mripatku jik celelek'an.. ncen pedes sambel plelek Moto rembes senajan melek... lombok abang sambel uleg mripat abang mergo keculek.. Sambel ulek lombok abang Moto keculek mergo nglirikkembang

di wolak-walik wae kembang setaman kembang sepatu ojo kedanan nek ndelok cah ayu awan udan bengi ugo udan jiannn, angel men gawe parikan Manuk manyar jumlahe pitu Tuku lombok nang kepanjen Manten anyar nang kamar gak metu-metu Ndelalah bengok2 kecepit amben Adang punten diwadahke timbo Cekap semanten parikan kulo Mlayu-mlayu nang tengah segoro Mbok bilih lepat nyuwun ngapuro segoro lor pating njenggirat segoro kidul adem ayem ra sah molor ayok podo posting nang forum.. glali gulane paitan jamune lali rupane kelingan rasane wak pitik dhodho menthok lingguh dingklik ndondomi kathok

http://forum.detik.com

53

kayane kerep krungu parikan iki gek SD nguri2 karo ngangsu kawruh ben ilmune tambah akeh deg-degan nunggu jam sepuluh mergo DF arep semaput maneh wayah bengi nonton indovision df mota-mati ayo ngajukke class action bener dab. aku entuk parikan kui mambengi ning angkringan karo iki pring mentul pucuk kolojengking ngentup bathuk dijak lungo mangan karo boss lungone karo ngguya-ngguyu mumpung isih iso ngepost diluk ngkas DF-e arep turu mangan mangan nang mbak dyah ngombe es teh tawar rasane iki DF sido njepat opo ora aku ra sabar ndeleng hasil'e iwak cucut awake teles DF semaput awak teng greges tuku dipan neng semaki arep tekan kapan DF-e ngeneki temanggung udan deres nduwur ngambung ngisor teles ban-e nggembos, numpak andong lanjut ngepost doonk ... Luweh ora sah digagas ... DF wis sehat tur waras ... tuku karpet karo keloso timbang nang kuto trimo nang ndeso

http://forum.detik.com

54

sopo doyan telo aku yo doyan sopo sing due duit kene silihke aku ... siiip tuku jahe neng pasar jero mantun gawe pelipur lara... Ronggolawe punggawa Majapahit bali gawe enake wedangan teh pahit Tuku Sego Lawu Lele Paling Enak Mangan Pecel Lele asem kecut gulo legi mbokne ngentut anake wedi dadi manten nang bekasi cekap semanten dan terima kasih.. pitik cilik mlebu omah mabur-mabur omah gedhe, omah gedhe pinggir tegalan isih cilk, isih cilik gampang diatur mbasan gedhe, mbasan gedhe ugal-ugalan karung tipis bungkuse klopo bingung arep nulis opo..?? ono sawo dipangan uler wonge bodho ngakune pinter ojo nesu yen dikandani dino minggu DF-e sepi mangan duren sing akeh dino senen rame maneh mangan duren di iles-iles dino senen awake lemes http://forum.detik.com 55

weteng mules kakehan kentaki awake lemes kakehan.......kerjo OOT diluk... ki goro2 ngomong duren, awan2 ono sing ngeteri duren akeh bgt, akhire seruangan mabok duren kabeh Lanjut parikane ... jare kembang bar kudanan njuk saiki nganggo jaketan wis wayahe rolasan ayo konco do mangan turu ijen, isuke kok mati mangan duren, kene do dibagei tuku gelas neng pasar johar ora lali tuku dolanan jam rolas wayahe ndahar bar ndahar terus kelonan lengo wijen nggo nggoreng saren ambune koyo peceren ning rasane koyo duren klopo di untal karo gedang oppooo iku jenenge ndang??? anak kadal jare tobil. kembang jambu jare karuk cagak awak jare sikil piring godhong jare pincuk nek arep golek konco neng DF reg Yogjo saiki wis meh jam limo wayahe nemoni bojo tuku gori neng pasar kidul bengi iki kok ra ono sing njedul?? lungguh nyenuk nganti awan weteng kluruk ayo gek sarapan http://forum.detik.com 56

nganggo kemben gek cepet diuculi aku kangen karo sing taktresnani mlebu DF Yogjo karo lesehan dino seloso ayo gawe parikan neng pasar kok tuku cipir ojo samar nek ra tak pikir *manthous banget kain sutro kelire biru digawe busono kok malah bolong ati gelo kelingan pacarku kadung tresno disamber uwong dino seloso tuku jamu sisan mampir tuku gereh nelongso tenan atimu rasah khawatir, golek meneh isih okeh jati tuo digawe panggung temu lawak dipangan jaran biyen gelo sakiki bingung mikir awak dadi rebutan jaran kencono nganggo gelung timbang loro ojo bingung tuku boto kleru watu loro bronto dudu loro untu awak kuru kurang mangan bar turu gawe parikan ngantuk banget turu ra tangi-tangi ben lek tangi digugah karo di pecut isih isuk ambune isih wangi mbasan sore wis dadi kecut wis sarapan nganggo tempe http://forum.detik.com 57

gawe parikan cen nyenengake mangan bakso lha kok kurang uyah nek kurang enak yo dipyuri awu jaman saiki pancen ora ono sing murah sego endog esteh we wis nemewu tuku lemper di bungkus godhong waru jarum super sebungkus wes wolung ewu hiiikkks......... wis mangan kripik isih nyekeli bakwan udud kui ora apik dinggo kesehatan mangane nganggo soto kaki kepanasen nganti ilate melet jare wingi wis diperbaiki neng DF kok tetep lelet njaluk sega diplastiki durung randha ojo digodhani

nek reged dikumbah enake ngumbahi dewe ternyata siMbah selerane sing STW seko berbah bonceng onto oooo simbah seneng ro rondo stang-e disetel kendo ben gampang ngubengke dudu seneng mergo rondo tapi mergo wis pengalamane pisss Mbah ... gajah luwe ndang pakanono simbah sajak tebar pesona mangan kebab ono iwake pengalaman bab opo kiye??????? panganane gedang karo telo pengalamane sakdurunge dadi rondo

http://forum.detik.com

58

karepe wae kurang toto tetep wae kurang ceto lungo neng warung boto golek dalan sing alus nek isih kurang ceto nganggo kocomoto minus rokok kretek minak jinggo kok sepi ngene yoooo??? mangan pepes karo ngilo kan wes sampeyan enggo mangan nganti kewaregen ben mengko ora ngelih kulo nyuwun pangapunten ajeng pamit mulih telo limo borek kabeh legowo ugo nderek muleh gulo manis dinggo es teh dino Kamis parikan maneh kuto sleman, sleman sembodo kulon progo, iku binangun ono prawan ayu nggolek bojo mr.sedenk seng paling wangun nek ra ayu ojo di untet prawane ayu jebule buntet jam papat setengah limo gerobah mangkat sapine lungo gulo pasir gulo batu sing ditaksir malah aku pancen arum sekar melati detik forum bukan untuk promosi

lungguh kursi ketiban lemari ra promosi akeh sing ngantri

http://forum.detik.com

59

ketiban kursi, nganti kejengkang okeh sing ngantri, tur nagih utang ono kirik mlaku-mlaku ojo serik karo aku ono rondho nganggo gelang dikancani manuk jalak kondo sopo nagih utang tak esemi towo awak jam papat setengah limo bos minggat anak buah lungo kebo adus ono eng rowo legowo bagus ra ono liyo kerep adus jare kulite alus legowo bagus...koyo kenthus jangan lumbu dicampur koro kang tantooo ayu ra ono liyooo Ono woh jenenge cengkir Nek wes janji ojo dho mangkir Ndeleh pit nang nggon parkir Pit'e ilang sing duwe kenthir numpak dokar mlakune ngulon wong sabar mesthi kelakon buto cakil methakil, ngemut penthung jowal jawil, jebule njaluk ambung nini pelet rondo sugih DF lelet tinggal mulih

peresan klopo njenenge santen arep ngopo-ngopo kok aras-arasen sesuk ojo lali Jumatan dinggo sangu neng suargo aku arep pamitan sesuk prei telung dino

http://forum.detik.com

60

mlaku mlaku nang ratu boko tumbas banyu klopo ojo lali tambah gulo sesuk prei telung dino iso ngaso sing dowo iwak paus nek tengah segoro awak bagus rak ono liyo mbuang sampah neng ngisor waru awak lungkrah kepingin turu kabeh manuk due cucuk ket seko esuk hawane marai ngantuk mlaku-mlaku karo mangan iwak gereh wes meh jam telu, wektune sedenk muleh *parikan paling wagu jaran kore mlayu mlayu posting sore nunggu tamu nganggo teklek kecempulng kalen.. timbang golek mending balen... senthir lengo potro sing dipikir ora rumongso tangi turu, njuk kekemu awak kuru, mikir sliramu njajan brongkos nang lempuyangan najan repost asal parikan mlaku2 neng nggunung.. saiki aku lagi bingung.., numpak sedan alon alon bar kudanan pengin kelon ora payu bakulan jenang ketok ayu jebule lanang kembang jati dudu kembang koro

http://forum.detik.com

61

nampik siji teko maneh limo nek arep kekancan ojo nggo nggolek bathi wis suwe ra parikan dadi kangen ning ati nek arep kekancan ojo nggo nggolek bathi wis suwe ra parikan dadi kangen ning ati nek arep kekancan ojo nggo nggolek bathi wis suwe ra parikan dadi kangen ning ati lha kok postinganku parikan dadi akeh banget, dobel2 ... mangan tales, kok isih ngelih udan deres, raiso mulih tuku wedus cacahe limo aku bagus ra ono liyo awak nggreges rasane mriang udan deres kangen yu kembang.. *mugo2 ora moco arep lungo nang brebes malah menggok semarang yogjo saiki udan deres jakarta panas ngenthang2 bubar adus nuli lungo bocah bagus uwis teko krikil anak watu buto cakil untune metu jarene mak nyus dadi akeh sing podo mangan nek pancen bagus mesti wis duwe gandengan http://forum.detik.com 62

nahan luwe nganti gering pancen nyata kurang pangan rame rame melu gathering mugo mugo entuk gandengan

gandengan piye to mbah..lha df ki isine lanang thok mangan bubur neng nduwur sangan bubar gath siMbah nyebar undangan bocah mbambung golek gandengan dianya gabung aku sukuran arep dolanan karo tanggane siMbah sukuran melu ndongakne ora iso dibaleni nek wis kebacut opo maneh nek masalahe penting nadyan DF Yogjo kerep semaput kudu pantang menyerah ngeposting sate kirik ambune tengik gampang dilirik angel dimilik iwak hiu iwak mas koki bojo ayu tansah ngangeni iwak wader dioyak yuyu bener kandhamu duit akeh ojo sembrono anak sholeh nyenengke wong tuo

http://forum.detik.com

63

jarang kepang ala jaran kore wong lanang menangan dhewe nganggo kathok benike dhedhel wong wedok kakean rewel golek suket ngisor panggung cilik cagake mung kegeden empyake sirah mumet ati bingung naksir adine sing kedanan mbakyune Ajining diri songko lathi, ajining rogo songko busono jambu alas kulite ijo sing digagas wis due bojo jambu alas dipangan sriti najan bekas tur tak tresnani iki parikan model opo yo ? sakdurunge mangan siapke piring lan gelas urip bebojoan kudu sabar lan ikhlas ono tlogo tengahe alas golek kayu akeh rayape piye arep sabar lan ikhlas lha sing ayu malah tanggane

mangan akeh lawuhe ono tempe lan soto sapi nek nyawang bojone dewe iso nyegerke moto lan ati dino Jumat nganggo bathik pengin selamat tumindako becik ono gulo ono semut durung rondo ojo direbut

http://forum.detik.com

64

tangan tengen opo tangan kiwo aku kangen karo kuto yogjo peksi gede warnane abang dereng ngertos dikiro parkit selamat kangge jeng kembang sampun dados member favorit kembang setaman kembang pacen top tenan *parikan dudu kie? nduwur mejo ono amplop "Kembang"-e Yogjo pancen nge-top cagak ting yen ditutuk mak ting... yen ora mak ting, dudu cagak ting... cagak gendero berarti... cagak ting yen ditutuk mak ting... yen ora mak ting, dudu cagak ting... cagak gendero berarti... welah??? iki karepe kepiye?? nyencang pedhet nang pandengan pdhet mlayu nggoleki sapi ora kaget ora heran dino minggu mesthi sepi tuku sapi neng pasar legi yen kene sepi ayo tak kancani jambu alas enak rasane najan tilas, penek tumpakane (ngomongke montor seken) anak cicak buntute dhowo melu numpak yo kang parto .... ono wewe ra due isin oleh wae tur nukokke bensin

http://forum.detik.com

65

batako diuntal wewe yen ngono, ra sido wae boto diuntal wewe kok ra sido ki pie tengahe alas, akeh uwit jatine wis barang tilas, akeh panjalukane njaluk perawan ngisor gunung sindoro nyeluk perawan sing noleh buto ijo.... tuku benang di doli borjo opo lintang kui buto ijo?? welah njajal geplak+wingko nduwur bantal welah asal njeplak mengko tak untal.... *wah kaco tenan ki parikane mepe bantal, karo numpak pit ojo diuntal, rasane pait mulih sik caaahh jam papat setengah limo juragan rapat anak buahe lungo klopo sak janjang, hayo raiso nek di bungkus klaras sugeng enjang, mugi tansah wilujeng waras golek pandan cedhak wit pring nek wis sarapan ayo do posting bolu kukus gulone pasir nadyan bagus akeh sing naksir tuku wedus cacahe limo legowo bagus pancen nyoto tahu ampas ndadeke lambe ngiler najan tilas isih 0 kilometer tuku tahu nang pasar delanggu.. ono cah ayu ngucapno i lope u.. http://forum.detik.com 66

kapal keruk taline kenceng moto ngantuk gulune cengeng kapal keruk ono krikile moto ngantuk pegel sikile lambe meneng durung mangan sego atiku seneng arep mulih Yogjo wis oleh sego gek ndang mangan melu Gath Yogjo tambah paseduluran weh jan, tret iki kok ra ono sik ngisi maneh ? wiwiti ah ... nek ditakoni ojo kur meneng ndak sik nakoni dadi gething mulih Yogjo atiku seneng mergo wingi melu gathering

melu gathering nang Boko saiki kancaku tambah akeh wingi bar preinan dowo njuk saiki wis kerjo maneh mangan ora ono sego akhire mangan arem-arem nonton foto gath "Boko" dadi melu mesam-mesem mangan tahu isine gulo gulo jowo wernone ireng yen kelingan neng candi boko mas iwanoor teko, dadi gayeng kaos DF Yogjo wernone ireng nek nganggo marai nambah PeDe acara gath dadi tambah gayeng mergo MC-ne sik nggemeske http://forum.detik.com 67

gunung kendeng ing tengahe pulo jowo bukit plawangan ijo royo royo ati seneng iso ketemu df yogja meski ra kumanan olehe poto-poto godong telo digawe jangan melu gath Yogjo akeh kenangan walang kekek walange wadung simbah tuek radoyan balung mangan sego sego aking siMbah-e yogjo doyan-e posting ono kadhal mangani roti wis tak budhal ojo digendholi *wis wayahe sangi dab ngasah susuk rep dinggo ngarit wayah isuk uwis gawe trit ono manuk mencok pager hawa isuk pancen seger ono tikus ngisor amben digusah tikuse mlayu dino iki kok tumben tret parikan kurang payu ono banci mlayu- mlayu kacian deh loe jalan kapas ono banci ketoke kok podo sumringah TS-e parikan nangdi ayo parikan maneh Mbah sepur truthuk gerbonge pitu manthuk-manthuk karo ngguyu

http://forum.detik.com

68

sing sregep nyambut gawe ben cepet sugih gandeng saiki wis sore aku pamit mulih

ono udan ono petir yen bhar nguyuh ojo lali di ghebyurrrr blekok mangan petis watu kok parikane es eny wagu mendung-mendung tandane udan siapke payung ben ra kudanan ketmau jane aku yo wes heran ojo2 kang es eny ra reti parikan senengane kok mung dolanan nganti ali ora makaryo rame rame ayo parikan nglipur ati, nglestareke boso Awan2 tuku ghambas Ana prawan Klambiné abang Wedang kopi, gula jawa, Yen Kepethuk atiné lega Buah dada buah kedhondhong, jangan begitu dong mangan roti ngombene es teler ngene iki parikan kontemporer paling penak piknik nang Yogjo akeh nggon wisata lan panganan enake nek wis duwe keluargo arep kerjo wis disiapke sarapan tuku pot nggo nandur kembang supoyo urip yo diopeni paling repot dadi bujang arep nyuci ora ono sing ngrewangi tuku pitik nanggone mbok Sabar ojo lali njaluk sambele

http://forum.detik.com

69

dadi bujang kudu sing sabar mugo cepet ketemu jodone ono kewan, lha kok galak tenan setuju kang iwan, klambine yo wis setlikanan awak kuru nguntal plintheng tangi turu kok gulune cengeng kambil diparut dadi santen kudu urut ojo mlumpat sugeng ndalu sedanten mugio sami sehat iwak sepat iwak hiu saiki dino Jumat sesuk dino Sebtu

keren perikane mangan kupat dientup tawon saiki jumat jumat kliwon mangan abon campur lalapan nek dino kliwon lungo neng cebongan lambe meneng mergo mangan akeh atiku seneng sesuk prei maneh Nggelar sprei ono ing ratan... sesuk prei iso jalan-jalan..

panganan seko telo arep jalan-jalan kok tanggal tuo nggodhog telo digeneni nggo blarak... walau tanggal tuwo khan iso nyebrak ... mori bolong nggo gawe kompos...kain jarik nggo gawe rujak sorry polong multiple post..tadi detik forum rusak

http://forum.detik.com

70

golek banyu arep umbah-umbah ojo sorry karo aku sory karo TS-e siMbah kulon progo binangun karo konco mbokyo sing rukun gunung kidul handayani bacut ucul angel nggoleki *malah dadi geng kobro* dom dicubles, kaen amoh kok teles, jebul trocoh

wis-wis munggah gendeng ki pasar Kuncen ono ing Yogjo dino Senen ayo do kerjo yahene ora udan jamane wis jaman edan gulo jowo rasane legi arep mulyo kudu marsudi simbah loro watuk esuk jadah awane gethuk mangan jeruk campur susu moto ngantuk ayo turu sekoteng jahe, nggo wedangan weteng luwe, wayahe mangan panganan jenenge gethuk bar mangan mesti ngantuk

http://forum.detik.com

71

mangan coto tekan makassar adoh jew....njuk kesasar... OOT diluk... wah, dadi kangen mangan coto makassar ki ... opo maneh karo sop Konro-ne ... pancen penak turu nglekar opo meneh karo mancing pancen enak soto makasar luwih enak sego kucing sate kambing neng pakualaman sego kucing nang angkringan wekekeke ... iki parikan po dudu yo ? pas kabeh je ... arep njilih kok ora entuk ayo mulih ayo mantuk wetenge ngelih yo dipakani sego rung iso mulih ngenteni jam limo tempe koro, rupane ireng ayo makaryo, kanthi seneng biyen ono basiyo sik seneng dagelan kembang seneng makaryo mergo wis gajian tuku susuk, gandulke geger wayah esuk, awake seger *arep bayaran bal-balan ojo kerah bar bayaran mesti sumringah

http://forum.detik.com

72

dadi uwong anyaran malah diunekke kethek tanggal siji bayaran tanggal limo wis entek dinei kapur barus ben wangi ambune lha terus pie bare tuku obat obat watuk melu rapat mesti ngantuk jam papat punjul pitu nek melu rapat ojo turu jangan kare opo jangan lodeh wayah sore enake ngeteh saiki jeleh... nek ndelok tipi mas iwan nggawe teh aku nggawe kopi yooo.. kopi kopi... ting ting ting....dadi eling nek numpak sepur senja moto merem ra weruh opo2 ora gelem ojo dipekso godhong gedang jenenge klaras ayo madhang, marai bergas mbayar banyu pam kok ra bali-bali goro-goro turu sak jam dadi ra iso turu sewengi tuku gethuk neng pinggir kali moto ngantuk ayo ngombe kopi mangan gethuk, manthuk manthuk esok esok kok awake sumuk metheti manuk karo angon wedhus http://forum.detik.com 73

awake sumuk mergo rung adus ngombeni wedhus, nganggo banyu wantah aku wes adus, entek banyu sak kolah jangan lodeh, jangan kare ya deh, aku manut wae ngingu munyuk malah do ucul kembang sumuk mergo bar macul obat jerawat obat kukul jebule pancen manjur tenan macul ora sembarang macul begitu macul oleh gandengan awan awan ngombe es degan penake karo lingih neng dingklik jebule kembang oleh gandengan pantesan aku ratau dilirik nandur pari sawahe loh wes meh panen pangani pithik si tantocool omahe adoh mikir pie anggone nglirik ono roti mari neng nduwur mejo bocah loro kui ketoke jodo *saran ahli : aku wis weruh cah loro kui kabeh, koyone cocok pitik cilik kecemplung kalen mancal-mancal terus kemampul mengko bengi ojo do lali ndelok arsenal lawan liperpul golek lawe tekan manyaran mlaku mlaku tekan ngasinan ojo gawe gosip anyaran mengko aku dadi kisinan

http://forum.detik.com

74

nggawe bangunan nganggo semen tantocool kisinan kembang no comment ono wong bodho, ayo do diklekarke nek pancen jodho, ayo gek disengkakke nggowo karung isine pasir nek abot yo podho dipikul jeng kembang ora angel mikir tapi yo kisinan podo tantocool sego kucing campur sego kuning dilarung ono ing kali bengawan gawe parikan ora gawe pening mung dinggo nambah kesibukan numpak bis tekan purwodadi diute kurang mbayare patungan samsoyo suwe samsoyo ndadi mergo mas iwan pinter parikan endog semut jenenge kroto ladinge rampok jenenge glati aku seneng parikane mas parto amargo nggawe senenge ati numpak kebo nyang lapangan tekan lapangan banjur klekaran ora isin mergo mas iwan ananging bingung kakehan pikiran sesajen nganggo dupo nyumete dicampur wijen wong ra berbuat opo opo lha ngopo nganggo isen bar minggu dino senin tapi dino senin ora prei nek kembang ora isin ngopo kok tangane nutupi rai awan awan simbok nggoreng intip nganti kesel minyakan telon http://forum.detik.com 75

mas iwan seneng gawe gosip mergo seneng nonton sinetron montor tuo diisi bensin nabrak pager ndodos ndodos nutupi rai ora mergo isin tur mergo bocahe due brengos nang bioskop arep nonton ra nggowo popcron tapi intip seneng ora mergo sinetron tapi seko sinden gosip (extravaganza)

simbok ngliwet dadi intip terus dibuang neng njogangan aku ora mikirke gosip lagi blajar gawe parikan

cah loro kae pancen kembar senengane podho nggambar amargo Kembang seneng belajar pantesan Jogja dadi kota Pelajar dino rebo tuku cempe sesuk dibeleh no dino kemis brengos ono nduwur lambe nek nduwur moto jenenge alis nonton tipi karo ngemil disambi klekaran gelaran kloso ojo nesu nek dijawil mergo rasane ora loro moro tamu awan awan suguhane kue putu sinau parikan karo mas iwan dijamin dadi parikan bermutu nek pengin bakso gek ndang tuku http://forum.detik.com 76

ning ojo mlayu ndak bakso-ne wutah arep sinau parikan ojo karo aku tapi karo guru besar-e dab siMbah

nyang cawas tuku kayu kayu dinggo nggawe gethek tiwas aku mloya mlayu jebule baksone bacut entek ngelak ngombene gulo aren kelegen ditambah banyune kang iwan kok malah iren dadi sopo ki gurune? gawe layangan karo mas bejo jebul kleru le nggawe ragangane amargo simbah rung balik yogjo kang iwan dadi asistene neng jakarta numpak sepur ojo lali nggowo karcise kethoke simbah wes kondur (tulisane bener ra yo) tur rung tekan oleh-olehe bocah gi turu digondhol wewe arep meguru karo aku wae nek kowe mangan duren ojo lali kancane dibagi kui jenenge dudu iren tapi awake dewe saling ngajeni mergo ono uwong ra ngambah lemah bocah2 podho wedi ndelokne walopun ra dibayar karo siMbah tapi aku ikhlas dadi asistene mas iwan lagi mangan timun mas parto mangan blimbing wuluh simbah dipapag neng setasiun dimesakne mergo wis sepuh mangan sego ojo lali nganggo lawuh nek lali jenenge kui pikun siMbah ki pancen wis sepuh tapi semangat pitulas taun

http://forum.detik.com

77

gawe gulo dadi glali le getun ra uwes uwes wes sore wayahe bali neng kok malah udan grimis udan grimis nggowo payung weteng luwih...aduh biyung tandur pari kelepan banyu weteng keri mergo kakehan mangan tahu mangan tahu neng pinggir kali weteng keri gawean lali... lungo solo numpak komidi puter jare ra iso jebule pinter (gawe parikan) simbok dodol kloso isuk wes menyang pasar mbiyen cen ra iso saiki ijeh ajar tuku gulali neng sekatenan minggu iki sinau parikan gadho-gadho, dirubung laler ngakune bodho, jebule pinter anak kebo mangan lemper biyen bodo saiki pinter sinten ingkang bade nderek minggah gunung ereng-ereng sugeng enjang poro sederek sampun siram nopo dereng Weteng luwe apa tambane sega gudheg nggone Pak Sugeng Suwe ora mlebu mrene Redional Jogja sansaya regeng...

http://forum.detik.com

78

gulo klopo gulo jowo madhang lemper kanggo cemilan ora nyono ora ngiro kembang pinter gawe parikan godong nggo mbuntel lemper le opek neng dul njaratan kulo niki mboten pinter nanging nembe mawon ajaran golek panganan tukuo roti gawe parikan nentremke ati mangan tahu karo bakwan setuju kang iwan blarak sempal wayah sore godong garing dinggo bakaran saben aku sobo mrene tambah rame le gawe parikan ngombe kopi mangan tahu ojo lali karo aku sego kuning sego wuduk jangan mbayem ndok asin awan awan kroso sumuk mergo ra nganggo kipas angin anak boyo lagi sarasehan anakan wewe nuju dolanan ora percoyo yen lagi ajaran parikane wae pancen top tenan tuku pithik ono pasar bali ngomah terus dicolke kulo niki nembe ajar nek salah yo dibenerke lagi mangan ojo karo mlaku mengko piringe iso numplak ora ono parikan salah yu nek nyalahke mengko tak keplak neng Yogjo tuku omah dinggo leyeh2 pas pensiunan http://forum.detik.com 79

kang tantocool pancen gagah jeng kembang dibelani mati-matian awan awan arep mangan wegah mlaku mending titip aku gumun karo kang iwan neng endi endi oleh bahan gossip biting klopo dadi balunge layangan witing tresno jalaran soko parikan biting klopo dadi balunge layangan witing tresno jalaran soko parikan ngombe es jeruk wetenge kembung jeruk purut campuran pecel kakehan gosip dadi bingung olehku mangsuli nganti kesel isuk2 tuku brambang ojo lali gulo jowone yen kan iwan naksir jeng kembang digebugi karo bojone bengi-bengi tontonane kang tukul ojo lali karo disambi panganane mergo wis weruh kembang ro tantocool dadi aku kur pengin nyambungke wae tilik konco neng jakarta tekan jakarta dijak mlaku-mlaku sakbare nonton ayat2 cinta bojone mas iwan gelem dimadu cah pecinta alam seneng munggah gunung tapi ojo nganti ilang seko rombongan amargo atine wis kisinan lan bingung kang tantocool mbelokne omongan witing uwi ho-o kui panganan telo dadi tenan po yo?

http://forum.detik.com

80

sawah ombo jenenge bulak wit kecipir tukul ing galengan pantes kang tantocool selak sing di taksir malah kang iwan bar kudanan, klambine digaringke nek tananan, ayo ndang di kepyakke ketemu konco lawas jenenge bambang dadi kelingan gek jaman sma aku wingi wis ngomong jeng kembang nek aku ra pengin mendua mbakar sate nganggo tusuk wayah sore mesti ngantuk gandem marem suarane, arep merem rung wayahe nguleg bawang nggo bumbu jangan jeng kembang pinter parikan numpak motor nganggo helem ojo lali disi bensin lha nek nganti aku dialem mesti aku dadi isin ketekan turis soko londo dijak mlaku tekan palembang saiki mas iwan rodo bedo sajake naksir karo jeng kembang paimin karo painem nek isin mesam-mesem lungo nang semarang tuku jamu sak bakul aku lagi dadi nngrayu kembang ben sido dadi karo tantocool sore sore golek kayu oleh sak kranjang banjur mulih http://forum.detik.com 81

rasah perlu dirayu rayu wis dewasa iso milih sedelok maneh arep mulih ojo kesusu, ati2 nang dalan kui ora mergo ra iso milih tapi mergo isin karo sampeyan rasah kesusu nek arep milih isih akeh kesempatan ngati ati nek arep mulih ojo nganti keno alangan sahabat karib pancen apikan wis arep maghrib wayahe pamitan

pitik ireng ngendok siji nggawe tarangan cedak kali ditunggoni nganti sewengi ora ono le ngiseni trit iki tuku buku bakule kuru bengi iku wayahe turu selo rebo kemis jum at setu minggu senin seloso ayo konco podo semangat makaryo mbangun negoro awak loro pating plenthing mbangun negoro sinambi posting nyang gembiroloko nganggo topi topine jiglok neng kandang boyo nek posting esuk rodo sepi mergo membere sih podo makaryo ora ora ora ora sinting keduman posting bayaran

sego wadang dinggo pakan pitik pitik wareg njur klekaran dino iki kok mung sithik le ngiseni trit parikan http://forum.detik.com 82

srengenge cemlorot wayah awan mripat ndeleng marai perih ooo jebule kok wes awan mulane weteng wes ngelih mangap untune garing mingkemo ben rodo resik sakdurunge posting tak mbagi2 cendol sik le omongan nganti juweh le diomongi malah bingung awan awan leyeh-leyeh kakehan cendol nganti kembung montor mabur ono pilote monggo sadulur dicek kulkase arep dandan, kalmbine mambu kapur barus udan-udan, karepe arep nguyuh terus lingguh nyenuk pinggir kali moto ngantuk ganjele kopi mangan tempe ngombe kopi wayah sore mesti sepi melu rapat entuk roti nek dino jumat mulih rodo bengi arep plorotan nganggo wit jambe memperingati pitulasan rasah mikir mangan mengko sore soale wes oleh gratisan nyang sawah numpak jaran jaran ngelak terus ngombe tak enteni neng prapatan mbok menowo dibungkuske sinau nggawe parikan karo moho guru siMbah http://forum.detik.com 83

tantocool ngajak ketemuan tak dongakne dadi berkah nek lucu ngguyu ning ojo kebablasan dino sebtu minggu kok ra ono parikan? wayah bengi joget ndangndutan ndangndutan ono tengah lapangan gandeng df rodo ndut-ndutan mulane raono le ngisi parikan ngisor amben ono klosone dino senen pancen nyenengke tumpakane Jaran ingonane Sapi Sepi Parikan Mergo DF mati awan-awan neng sor wet gede arep aprikan kok ra nde ide sego kucing campur santen kakehan posting amargo kangen mangan awan sing akeh ono sego lan lawuh reg yogjo rame maneh mergo siMbah wis rawuh nyang pasar tuku cempe kliwat sesasi terus disate kok kabar oleh olehe ora nganti tekan kene biyen cilik angon cempe wis gede kerja nang kantor yan takon oleh oplehe isine mung pakean kotor

http://forum.detik.com

84

sore-sore adol tempe kudanan munggah mbale sek penting keslametane dudu entuk oleh-olehe tempe digawe soko dele tempe dibungkus ditaleni siMbah lagi kesel awake ayo gek ndang dipijeti neng lembah dodolan kathok mijeti simbah mung balung thok nek mung balung le mijeti lirih-lirih nek niat arep nulung rasah nganggo pamrih tuku kalung dinggo bojone siMbah lagi bingung nentokke calon pendampinge udan udan mangan tape.. ra lali karo ngombe.. jo bingung simbah nggolek pendampinge.. amargo mesti wes dijatahke dolan neng Yogjo nek suwe nginep nentokke bojo kudu sing manteb mesam mesem mergo isin mergo rung tau dikenalke kudu manteb lair batin lan bener budi perketine nandur kluwih neng ngarepan weteng ngelih njaluk mangan nyang kali mangan bakwan bakwan entek terus ngombe nek lali takon mas iwan mergo mas iwan le jogo kene tuku awu nggo asahan uwis tau raurusan http://forum.detik.com 85

kayu diobong dadi awu dinggo campuran ngresiki kendi postinganku meh limang ewu penake ditibakne ono ngendi telu papat limo enem bar sholat ati tentrem klamben ono ing latar..... tumben iwanoor sadar... awan awan munggah gunung lawu ketutup mendung pas lagi mlaku neng postingan limang ewu ngapurane nek ono salahku asah-asah nganggo awu ojo dinggo nek durung atus nek postingamu wis mangewu aku diutangi sewu mangatus pithik cilik rupane klawu dicolke melbu neng wajan bareng wes limang ewu ra wani nambah postingan nek turu sikile ojo nylothang nek postingan raiso diutang nggoreng wedhi neng njero wajan cedhak karo klopo parutan dudu ra wani nambah postingan lagi mikir nggawe parikan mbah darmo mancing iwak meh jam limo wayahe cepak2 wengi2 padang bulan ben ra wedi pasang sajen ngene iki nasibe bujangan wayah bengi turu ijen mampir warung tuku mangan mlaku-mlaku neng malioboro http://forum.detik.com 86

ojo sedih dadi bujangan rabi pisanan langsung loro (2) mangan gethuk ro wedangan esok-esok ayo sarapan bocah cilik digondol wewe ditemokke ning pipo ledeng wedangan oleh-oleh wae sing penting ojo banyu gendeng wit mlinjo wit klopo dino seloso penake ngopo pasar kuncen dodolan sapi kok tumben parikan sepi prambanan cerak soko trunu parikan sepi sing nunggu lagi turu Nggawa rinjing isine wedang Nang kutha Bengkalis pada golek tela Sugeng enjing sedaya para kadang Mugi tansah raharja kalis ing sambekala dodolan sapi sing payu mejo parikan sepi mergo jam kerjo sugeng enjing lelampahan dumateng pendopo enjing² jinjing rinjing badhe tumbas nopo??... diseseli kapas, irunge lintang ora arep tumbas, kur arep utang Ana bajing nedhak mangani gambas gambase entek sing duwe mangu-mangu Njinjing rinjing boten badhe tetumbas nanging namung saderma mbeta sangu tonggoku jenenge mas joko senengane mangan iwak gurame jam sakmene aku teko jebule trit parikan wis rame

http://forum.detik.com

87

buah apel buah duku dileboke ono kranjang pie le arep iso tuku wong reregan podo larang ono degan gupak gemuk reregan larang negarane remuk neng pasar nggo klambi abang blonjone blonjo telo ora mung trimo rego larang nanging malah ganti rego

hal. 101-110 clear…….!!!

elok temenan si kembang jati isuk isuk gondo arum melati wong wadon ngendi sing kuat ati njolak njaluk ra tau dituruti yen panjenegan sami gerah ndang tetombo obat obatan panjen saiki lagi bungah jeng kembang wis iso parikan mas bambang gawe layangan ono ciblek jejer nyanding jeng kembang pinter parikan mergo efek global warming mbuang limbah, marai ngecember blajar kalih simbah, lan sedoyo member untel-untelan woh wit asem dicelupke nang banyu degan hawane marahi aras arasen pdhl ijih ngoyak setoran nunut mangan neng omahe Pak Haji wayah mulih disangoni tape le parikan ora mung siji sak halaman kebak isine

http://forum.detik.com

88

halo budhe, ngaturi sugeng kareben rame, lan ugo regeng angon sapi karo nyanyi wis sore gek dilebokne kandange nek sepi gek ndang diseni nek rame ayo gek diteruske gawe teh arep diombe ojo lali tambahi gulo jare DF Yogjo rame mergo pas jam kerjo kecemplung kolah klambine teles arep kuliah kok males Banyu kali mendekke ning segoro Yen dibendung amber dadi ciloko Ati iku wis kadung tresno Yen ora dek'e luwih becik ra sido neng pasar dodol panganan cedakke wong dodol jagung awakku kok kesel tenan mergo kerjo angkat junjung tuku sedan warnane abang asli dibuat neng Itali eman eman teman jeng kembang mudun pangkat dadi kuli mangan gethuk dicampur klopo arerp watuk tambane opo?? wis mangan nganggo tempe urip kekancan pancen nyenengke mangan tahu neng nggone Lik Sabar dicampur sambel enak rasane ket mau nunggu warto kopdar lha kok durung ono kabare bibir dikulum manis senyumnya assalamu'alaikum warga jogjaaa ... http://forum.detik.com 89

kungkum di waktu malam dingin rasanyaaaaaa wa'alaikumussalam kang iwanoor semuaaa mambu bangke neng lor njaratan mendah nyenengke esok-esok salam salaman ono prawan lagi nembang nembange lagu tembang kenangan salam salaman karo jeng kembang bar salaman terus kenalan wit ditegor, nggo gawe peti DF eror, forume sepi simbah buyut lagi watuk DF semaput marai ngantuk dadi wong ojo dumeh mengko mundak ora diuwongke yen DF eror maneh garapan iso dirampungke anak bojo kui amanah DF Reg Yogjo momode siMbah kang iwan ingak inguk lagi dolanan delikan lagi thenguk thenguk ono le nggowo panganan durung pener klambi dowo pancen bener pancen ho-o lembur akeh gawean tekan omah njuk turu gasik sakdurunge mangan ojo lali mangap disik melu kopdar neng kafe cendelo jebule suguhane bakwan nek mangap ra iso ombo mergo lambene sariawan http://forum.detik.com 90

wit klopo wit blimbing jare kerjo malah posting ibuku lagi nggawe lemper adiku dolanan lempung ndilalah pas df wis bener garapan yo wis rampung awak cilik koyo biting kerjo sithik akeh posting Gawe santen nggo mbumboni bubur kacang dipangan kanggo ngancani mangan tela Sugeng sonten sedaya para rencang mugi tansah rahayu nir ing sambekala timik timik sing mlaku nggowo lilin cedhak pengilon sithik sithik kok nesu jarene pengin awet enom awak lungkrah mangan ager-ager jogjane cerah, awake seger buger awak sehat ketok sumringah dino jumat kanggo ngibadah joko, lagi mangan uwi ho-o, pancen bener kui awak kuat manggul blanjan dino jum'at mangan gratisan Ana *** mangan gabah sing nesu sapa , mbah..??? nganggo klambi karo kathok kolor df saiki sepi mergo kerep error http://forum.detik.com 91

lombok ijo, kok disirami golek bojo, sing apik ati klapa degan warnane ijo klapa tuwa warnane kuning yen pengin tenan golek bojo mantep lan tresna iku penting Bandung kota paris van java Tempat orang bersenang senang Suwe ra ketemu karo jeng ilova rasane koyo ono sing ilang ndog bebek, endog pithik koq wis mundak kabeh yo regane Klapa degan wernane ijo klapa tuwa nggo kanca gethuk Yahmene kok isih golek bojo Apa siMbah durung entuk...??? Ndhok bebek ndhok pitik diuntal kanggo tambahan jamu Golek bojo kok nang kandhang pitik nganti bongko ya ora bakal nemu... ning pasar tuku klambi tekan ngomah ambegane sesek yen kowe pengen rabi ojo nunggu nganti di grebeg nganggo gombale mukiyo lha kok malah melu kumat kudu cepet cepet yo mundak selak kiamat klambi ijo ilang benikke pengin mbojo rung ngreti carane noto boto ... kuwalik iso mlumah rung di coba to ... ojo mutung mbah .. Emping asale saka mlinjo arep dipangan dicelupna bubur kacang ijo Nek njenengan pengin mbojo mreneo tak daupake karo anake buto ijo http://forum.detik.com 92

tumis acar, enake nggo sarapan golek pacar, ojo mung nggo dolanan yen arep sarapan, sego kucing wae yen arep dolanan, tonggone wae sego kucing enggo sarapan dari pada dolanan, mending di garap sisan(rabi maksud te) numpak biskota ojo pangkon Kopdar jogJAKARTA wis kelakon tekan pasar tuku gorengan melu Kopdar tambah paseduluran lengo wojen kecampuran teh dino senin hadir neh ngetan bali ngulon numpak sedan nganggo blangkon ngulon bali ngetan numpak blangkon nganggo sedan mangan awan nganggo gethuk nek wes awan kok terus ngantuk nganggo gethuk mangan awan terus ngatuk nek wis awan ojo gumede, mundak kewirangan nek ra duwe ide, rasah parikan awake gedhi;nyekeli sulak aku wedi, jeng kembang galak Awan-awan hawane panas kok mangan gethuk Gethuk kuwi cocoge dipangan kanggo sarapan Bara mangan lenger-lenger kok malah ngantuk tinimbang lenger-lenger dak coba gawe parikan... mangan lanting karo gojekan ket mau arep posting kok terhalang gawean http://forum.detik.com 93

sore ngungokne dangdutan disambi karo klekaran nek DF ndut ndutan le posting ra karuan wetan prambanan kulon godean tengahe nang Monjali ket mo awan ora parikan mergo wedi DFe mati seko pathuk langsung nang ndekso yen wis mathuk enggal ditompo Bocah gemblung mlayu ra kathokan marai gilo wong sak ndeso aku bingung gawe parikan mergo sedino utekke lagi sepo Plesetan, mbebaske pikir Bar udan, Jakarta Banjir Senenge, entuk rondo Rendhenge, kok isih dhowo mangan telo, neng ngarep luweng rendheng ketigo, tetep ae seneng nyimpen rendeng ning ngisor kloso.. urip ojo kokean duso... arep rendeng,arep ketigo.. kuwi wes diatur karo sing kuoso.. watu karang, rabakalan iso nek kon nggo pancik-an wewe lengone larang. bali mangan telo uwi mbili becicing wae mangan jambu, sakkulite yen ra payu, merdukun wae jam papat mangan tahu tek awake sehat ning duite ntek Plawangan, ketutup pedhut Ra parikan, kok malah udud udud metu ngirung nek didudut nggupaki sarung http://forum.detik.com 94

wit jambu nggo omah rang-rang tuku ketan nggo gawe rengginang daripada udud mendingan nginang untu kuat tur ora goyang.. ono kranjang bolong-bolong tutul-tutul manuke gemak numpak becak odong-odong nek digoyang luwih penak sate sunduk, soko ndok gemak kali angke kotor banyune nek di goyang pancen luwih penak ayo digayang gek diidak-idak kembang goyang, luwih enak lungguh leyeh-leyeh pancen penak masak iwak banyu koyo belanak kembang goyang pancen luwih enak ati seneng dadine luweh sumanak togog karo mbilunk tanggane pandowo limo aku kok dadi bingung kembang bar nggoyang sopo ? simbah timpuh, mangan ampyang mung kur lungguh, kursi goyang nduwe semangat kerjo kui sing paling apik DF regional Yogjo klebonan keluargane Kripik pancen kripik rodo miring bingung le arep golek ukoro undlap undlup gantian le posting marai regeng DF regional yogjo wet jambe, disruduk sapi wes sore, Df e sepi sri widodo nganggo kopyah padahal mung arep tuku uyah df sepi di tinggal bali ngomah amargo podo manthok ngobati sayah http://forum.detik.com 95

blusuk blusuk nemu kluwih isuk-isuk weteng ngelih akeh sik podo makaryo seko isuk nganti awan keluargane Kripik wis lungo DF reg yogjo dadi kelangan sing pek jambe jenenge wiji mangan iwak ning ngisor wit klengkeng ra popo keluarga kripik lungo siji-siji sing penting kripik jek ono aku wes seneng.. sing pek jambe jenenge wiji mangan iwak ning ngisor wit klengkeng ra popo keluarga kripik lungo siji-siji sing penting kripik jek ono aku wes seneng.. jamu gendong le dodol lemu le nukoni isih bocah cilik-cilik bareng aku moco parikanmu jebule sliramu tresno karo kripik sego pelangan dithotholi pithik rumongso kelangan opo iki demenane kripik?? golek sandang pangan kanggo urip bebrayan iki gosip anyaran opo kedadean tenanan potong gondrong pancen apik ben wangi diobongi dupo umpomo beruang karo kripik njuk kripik rep dadi opo??? jo apel bengi-bengi mundak di grebek hansip kokean mangan ndok marake cono le parikan la yo karo nggosip nek kripik karo aku bojone piye no??? hansip lan preman akeh kancane nggossip lan parikan saiki ra ono bedane antri lengo potro ning ke'entekan sobo kebon nggo golek omah tawon http://forum.detik.com 96

nek nggosip entuk ning trit parikan aku yo mung hatur tapak asmo mawon ngerti simbok pasang jaritan arep tindak menyang godean beruang nggosip liwat parikan mergo wis ra kuat nahan godaan ombak pecah nabrak karang bali meneh nang tengah lautan awak lungkrak ket mau siang ketemu cewek seneng penekan

page 111-120 done mangan awan nunggu gratisan mung kur lawuh jantung pisang cewek kok seneng penekan ojo ojo jenenge siamang Omah wewe ngisor wit gedhang Omah pitik ngisor wit klopo Piye kabare Jeng Kembang? Kok mboten tilik trit boso kromo arep mangan ra ono lawuh onone meng kur upo sego kulo nembe ngangsu kawruh olah kanuragan toto kromo sekar maskumambang nggawe tentrem ati ra ono jeng kembang trit boso jowo sepi biawak munggah mangan kenikir awakku lungkrah kokean mikir....... lungo mrono mbalik mrene aku tresno karo kowe senthir lengo patra sing dipikir ora rumangsa

http://forum.detik.com

97

senthir lengo bimoli sing dipikir malah lali kang parto ngingu blanak lungo warung,nggo nambani weteng ngelih tangi isok pancen penak awak seger tur pikiran jernih beruangkutub imut mangani beling koyo jathilan kurang sajene awak sehat pikirane bening tansah sabar, jembar segarane siMbah ngantri golek lengo sing di pikir lagi lungo.... mangan ronde isi kupat mantun sek mumpung sehat sego sak ler di rubung parto yen madyang mbok sing toto tho kang parto.... ngombe banyu sak galon tang kerjo golek rojo brono nek omong ra waton tang wis sue aku ra mangan menungso langit cerah,tak selake mlaku sore-sore.. tiwas munpak pit,eh ban'e kecoblos paku.. loh kang parto sajake wes online je.. pantes iso mbalesi parikanku.. arep tuku klambi, malah nabrak pager ono jeng febby, awakku dadi seger dadi kelingan jaman cilkianku ra nganggo katok eee..kok mlayu-mlayu saja'e kang parto lagi ngerayu... ojo ngono kang,aku kan jadi malu lingguh jejer karo kang pariman nunggoni sing liwat bakule jamu nek bar ngrayu liwat parikan ayo gek ndang podo ketemu nyudet paku neng mangkuk soto kaget aku jebul parto buyute sumanto ayo noto boto, kareben temoto udu turunan sumanto, neng turunan buto http://forum.detik.com 98

isuk-isuk nyegat bakul jamu pek jambe disambi pek pete insya alloh iso ketemu nek ono gath selanjute coklat isine kacang mete tambah mesra sik mangan wong loro kayane durung ono gath selanjute mergo rapat LPJ wae rung sido2 godhong kluwih, nggo lenggahan weteng ngelih, apike mangan milih ceban, opo sewu bar mangan, penake turu mangan tahu liyer liyer nek turu ojo ngiler wayah awan ngombor jaran konco smp jenenge peni koyok ngene rasane ning paran awak lungkrah ra ono sing ngopeni bakpia pathuk kakean susu awak ngantuk kepingin turu Pring Reketek... Gunung Gamping Ambrolll... Utek Lagi BUnek... Butuh Konco Ngobrolllll rojo brono jare nggawe wong mulyo.. esok sore ngewangi simbah nderes.. dino iki kok panas banget yo.. ojo-ojo engko bengi udan deres.. menek wit nanas pethakilan nek ngisor sukete goyang nek panas gek kipasan nek perlu kene tak guyang arep kondangan ra lali bedakan setengah papat acarane petualangan si bolang nek kipasan wedi kepenakan daripada di guyang mending sampeyan tak jaran goyang pitik blorok ngendok siji pitik ireng ngendoke limo ora ilok nganggo aji-aji http://forum.detik.com 99

ora pareng tumrap agomo pitik walik sobo kelon pamit disik arep kebon sri rejeki kepidak mati kebaya niku ageman pawestri wit esuk nggolek rejeki wayah sore nggolek dem-deman ati sri rejeki(neng kene jeneg tanaman hias) semarang kaline banjir jo sumelang ra dipikir Nggawa alu nggo nutu gedhang digawe panganan kena kanggo nyamikan Sugeng ndalu sedaya para kadang mangga dipun sekecakaken nggenipun parikan... luwih penting nandur kembang tinimbang pplataran dinggo pemean mas koen posting tentang gedang dadi kelingan awal2 thread parikan gunung kelir gunung pandan alase kobar ora kumanan kadung mikir kadung tenanan malah bubar ora karuan gunung kelir gunung pandan alase kobar ora kumanan kadung mikir kadung di eman malah bubar ora sidho bebojoan alas roban ono uwite nek bubaran golek liane olah raga kareben kuat iso ugo marai kuru dino senin ra semangat ketoke enake turu tekan prambanan arep ndelok candi http://forum.detik.com 100

tumben tenanan tret parikan sepi nek abot tak gawakke nggowo kencur arep nggo jamu jeng kembang mesakake tura-turu ra lemu-lemu weteng loro,ngombe jamu plesiran nang bleduk kuwu kok podo njaluk lemu kan penak awak kuru ono tempe karo gethuk wayah sore marai ngantuk jarikan nganggo kloso klosone gupak upo parikan kok ra iso isomu ki njuk opo? numpak motor banter iso nyalip lia-liane jeng kembang pinter saiki wis iso ngece keno angin rambute orak arikan jungkatan lali ra ndeleng koco kang fun raiso parikan isone muk ngece konco sore sore adus karo nembang le nembang karo nabuh kentongan ngati ati ngece jeng kembang ngerti ngerti nggowo pentungan pikiran putek mlayu ning pantai endhas mumet mergo nggolek setoran wes sore penake dienggo santai ngombe teh di sambi moco koran mlaku mlaku neng pinggir kalii kepleset byuur.... rasakno. bengi ngene iki kok sepiii .... sajake opo wis podo sare yo ... ojo kewanen; karo pring gapuk turu kewengen, isuke nguuuaaaannntuukk http://forum.detik.com 101

sambel gereh sambel gudeg mangan akeh dadi wareg neng ngarepan nandur kluwih rung sarapan iseh ngelih nang ngarepan nyegat bakul areng Rung sarapan hayuk sarapan bareng....

lungguh neng dipan karo udud menawi sarapan kula tumut blonjo sandang wonten pasar tanah abang golek maneko warno sutro pilihan dino-dinoku sajak ana sing kurang jebul wis suwe ora gawe parikan seneng gawe parikan kareben iso gojekan mau wis sarapan saiki arep rolasan kembang mlati di rubung kumbang kumbange golek pangan amargo ngelih pancene aneh jenenge kembang senengane nandur wit kluwih nek wes sore wayah mulih tekan ngomah kesel ragane kluwih udu sembarang kluwih kluwih iki larang regane gemak ora nduwe buntut kroso penak ora didudut obat watuk obat flu moto ngantuk rung iso turu http://forum.detik.com 102

obat watuk obat flu moto ngantuk ndang guyuro nganggo banyu jam papat punjul telu melu rapat malah turu ono wewe awake lemu penekan wit karo nginang katon suwe ra ketemu opo kabare yu lintang? peyek paru peyek yuyu Piye le ra turu snack rung metu godhong waru tibo kanginan arep turu ono gawean tahu kupat, campur bakwan angger rapat, oleh gawean empon-empon soko temu wit cilik arane perdu nek suwe ra ketemu basan ketemu kok ngajak padu madyang awan jam sewelasan kabar apik mugi nganti kalawasan ono blantik dodolan telo ono itik goleki kang tanto ono pitik mangan gedhang itike jebule yu lintang oleh kupat ngisor mejit okeh rapat okeh duit... weteng ngelih wis ora kuat arep mulih kok ra niat yen mangan nunggu weteng luwih jam setengah enem wayahku mulih... http://forum.detik.com 103

nek ayahwene mulih jo ojo di potong gajih... bali ngomah kok langsung sambat awak lungkrah kakean rapat rapat neng ngisor dipan rapat dinggo masa depan nopo Mbah kersane kenceng ditali kawat salahe dewe seneng rapatt Tuku Gethuk neng Beringharjo Sopo Gelem Tak ben ati rodo Lego tuku gethuk regane sewu aku ngantuk penake turu Nang beringharjo tuku gethuk arep nonton tapi kok ngantuk tuku gethuk nang beringharjo wayah isuk wayahe kerjo tali kenceng, praune layar kerjo mempeng, rejekine lancar ngokone weteng aluse padharan kerjone mempeng dinggo urip bebrayan bengi2 ono tukul senengane gawe gojekan ternyata kang tantocool wis siap bebrayan ? ono gawean kudu dicandhak ora mung mlongo mangap sopo ngerti umur cendhak kabeh pancen kudu siap due kukul, mbok ojo di penceti to... kang tantocool, sido karo jeng kembang to?? simbok nyumet dian ono ing plataran mbok nek wes jadian http://forum.detik.com 104

ayo podo syukuran arep mangan nang restoran urip bebrayan nentremke pikiran senenge oleh undian duite keno nggo madang sopo sek wes jadian? aq kok ra diundang watuk pilek nek turu ngiler diombeni wedang jahe kabeh kuwi ora bener mergo kui muk gosip wae isuk-isuk podo mangkato nyambut gawe tanggal tuwo,andelane ning pegadaian weteng wareg,angob-angob wae rep sarean eh..je ijik ning gawean Saka semarang nganti tekan padang mlaku turut dalan saderma ider tas Sugeng siang sedaya para kadang sugeng makarya mugi saged tuntas... muter-muter jakal nggolek gudek barek.. ono wong padu ra sah cawe-cawe sugeng enjang sedoyo sederek monggo sami makaryo mrantasi gawe ganjil genep sinau aljabar makaryo sregep rejeki lancar numpak prau lungguh ning dingklik yen wis payu ra ono sing nglirik jangkrik ngerik marai turu nek ono le nglirik bojone le nesu nesu pagupon omahe doro soko kayu penuwune http://forum.detik.com 105

yen pengen golek sing liyo jo nganti ngerti bojone tuku theklek cacahe limo ilang loro kari telu niate nggolek wedokan liyo jebule bojone melu melu mumete keno demam critane balas dendam nganggo jarik mangan mi ayam ngombene teh nganggo sedotan ora apik dadi wong dendam ati panas, pikirane kelebon setan

ono limo driji jempol paling gede cukup bojo siji nggo saklawase page121 – 130 done ngarepku bojone loro sing mburiku kathah guneme karepku kuwi yo ngono ning sing ayu malah tanggane adol gula ra payu-payu ora payu merga ireng rupane golek bojo aja sing ayu nek sing ayu mesthi akeh saingane sopo mayu, tak uyake nek ayu, akeh ragate akeh ragat ora po po sing penting Lego wayang golek asale saka kayu ora sembarang kayu mulakno angel olehe tuku karepe arep golek sing ayu ning jebule sing ayu wis ana sing mengku... neng shoping tuku buku mergo regane ora larang http://forum.detik.com 106

nek wis ono sing mangku yo golek liane wae kang kangen omah,kangen simbah luweh kangen omelane awak lemu ati bungah soale simbah ngekei blanjane Kangen Omah, Kangen Simbah Gaweane akeh, Ati dadi Susah uwit jambe uwite duku uwit ringin cedhak wit randhu sansoyo suwe nggone nunggu sansoyo pengin ndang ketemu

menyang pasar tuku lisah baline karo tuku jahe menowo ati lagi susah ojo dipendem wae wit klapa di arani glugu wit pari garing di arani jerami mengko bengi malem minggu enake lek-lekan karo manggang gurami... wit klapa diarani glugu wit pari garing diarani jerami saiki wes dino minggu kok yo tetep wae ra ono sing marani kembang jagung ono neng lumbung timbang bingung reneo tak ambung tuku kolak kolang-kaling mengko diombe nang omah telung dino ra posting awak rasane lungkrah parikan susah temenan yen lali gelo ning ati yen awan tansah kelingan yen wengi kegowo ngimpi ayo gegenen gawe gethuk dino senin mesti ngantuk http://forum.detik.com 107

moto pedes awak lungkrah pengen pijet ra ngerti nggone awak seneng ati bungah le gajian arep tekan nggone(tanggal enom maksut'e) lungo nang solo liwat prambanan senajan tanggal tuo tetep kasmaran ana wong ilang sakwise mlebu guwa jarene kandha ilange di enggo tumbal tanggal enom apa tanggal tuwa kasmaran mono ora nyawang tanggal...

mangan gethuk sinambi ngiyub nang gubug Ya isih ngantuk wong turune rung tutug.... esuk-esuk wetenge luwe timbang luwe mangan gedang tanggal tuo tambah suwe mergo tanggal siji pas abang budhal ngaji nyangking kembang ketemu kyai nganggone surban tanggal siji pancen abang ning ora prei olehe kasmaran tuku kanji nang tanah abang kanjine apeg merga wis di rubung coro Tanggal siji tanggal abang wektune bayaran diundur tanggal loro.... obat watuk pancen cespleng ning gejayan tuku pecel senajyan awak lungkrah ati kesel iso ketemu kowe aku wes seneng bumbu pecel campuri ebi jarene wong tuo kanggo obat piye kabare mbak febi mugo mugo tansah sehat putus cinta gaweane curhat ning warung ming tuku moto http://forum.detik.com 108

alhamdulilah tansah sehat nganti ra lali vote kang tanto ngupil kesogok loro irunge nek keculek loro neng moto maturnuwun sakdurunge ra iso mbales opo opo arep liwat ketiban kelopo moto pede lsali ra nganggo kocomoto ora sah mbales opo-opo.. cukup dungo aku wes lilo ketiban klopo sirahe menyonyo getihe tumetes tekan rai balesane yo mung dongo mugo2 Alloh tansah mberkahi nyaur utang kok di ulur-ulur apa ngenteni utange akeh Sugeng sonten kabeh sedulur moga-moga padha waras kabeh ngupil kesogok loro irunge nek keculek loro neng moto maturnuwun sakdurunge ra iso mbales opo opo lunga pasar numpak kreta mung saderma arep tuku kool para kadang ngayogyakarta ayo padha nyengkuyung dap tantocool..... kangen yogjo pengin bali saiki kerjo sesuk prei tuku oleh2 ning gudek barek awak kodanan banjur mriang sugeng siang poro sederek nopo sekalian mpun dahar siang bar mangan soto daging sapi tret parikan saiki kok sepi nganggo obat kelek ben rodo PEDE sambel tempe dikei terasi http://forum.detik.com 109

mungkin sami dereng enten ide monggo kang iwanoor sing menginspirasi.. tuku gethuk lebokne amplop moto ngantuk kakehan angop Lungo pasar tuku brambang Dinggo masak jangan lodeh Saiki tanggale abang mlebu kerjo.. capek deeeh mangan esok nganggo gudeg ngombene seger karo teh poci saiki utekku lagi buneg.. sopo gelem tak antemi... awak sehat ora lungkrah dino jumat ayo ngibadah sandal jepit sandal lili dino kejepit kok le sep ngupil kesogok loro irunge nek keculek loro neng moto maturnuwun sakdurunge ra iso mbales opo opo munyuk turu kokehan mangan prei rong dino jarang kepanggieh. nyuwun sewu nek kurang berkenan nyonya iwanoror sampun lahiran dereng nggeh?? nek awan biasane DF dadi lelet njuk akeh member sik manyun jeng beruang sampun tanglet nopo sampun siap kadonipun ? arep tuku kembang lan tuku dupo sing dodol kembang jenenge yu suketi mbonten saged maringi nopo-nopo namung donga semoga dados anak sing berbakti ono bandit http://forum.detik.com 110

neng penjoro nyuwun pamit ra OL 2 di ono sapi neng kali dino prei wingi parikan dadi sepi penak'e rung duwe bojo isuk-isuk mangan roti karo wedang legi kok rong dino iki aku males kerjo... sajake ono opo yo??aku yo ra reti mangan kebab karo iwak opo sebab kabotan awak

awan-awan mangan biawak sore-sore antre minyak ra margo kabotan awak tapi margo kabotan iwak tuku jagung neng pasar legi aku bingung milih sik endi tuku kayu neng pasar wage milih ayu kok ayu adine tuku kismis neng pasar gede milih manis kok manis mbakyune kokehan ngumbahi loro boyok'e ngguru dongeng nggawe cerita dari pada bingung pek'en loro-lorone ben koyo fahri ning ayat-ayat cinta ngupil kesogok loro irunge nek keculek loro neng moto maturnuwun sakdurunge ra iso mbales opo opo nyebar gabah ning tengah sawah http://forum.detik.com 111

wayah isuk mancing ning tengahe kali ati bungah esem sumringah isuk-isuk ketemu pujaan hati isuk2 arep ndandani omah ben nyaman kanggo keluargane lha yo bungah lan sumringah wong ketemu bojone dewe nyebar gabah bibit beras ketan jebul parine ijo royo royo aku mung arep takon kang iwan piye rasane dhuwe bojo melu balapan, nganti nggetih rung sarapan, wetenge ngelih

neng kali ngguyang sapi sapi diguyang resik kulite lha piye arep ngerti wong durung koyo fahri je wis sangang sasi sedherek atun uwis cepak anggone bayen due bojo rasane banget le getun amargo getun kok ora ket mbiyen wong loro podho gendhenge yen ngono tak nekat wae awak lemes biru erem udan deres howo adem kupat santen lawuh tiwul nek kademen ngnaggo kemul ati judeg mikir gawean nganti lali golek pasangan ngupil kesogok loro irunge nek keculek loro neng moto maturnuwun sakdurunge http://forum.detik.com 112

ra iso mbales opo opo goleh gudeg nang wijilan goleh grabah nang kasongan nganti judeg mikir gawean kroso sayah pengin hiburan neng pasar tuku jagung jagung dibakar arep dipangan siMbah kok ketok bingung arep golek pasangan opo hiburan ? Gapuro ngarep madhepe ngetan cagake soko kayu Sopo sing arep golek pasangan Aku tak melu-melu gondhol wewe wewene gombel nek wes duwe ora oleh ndobel moco buku lembarane kandel bukune novel ayat ayat cinta jane aku ra pengen ndobel ning aku iki gampang jatuh cinta klambi batik dinggo wong lanang opo kang D12K arep ndobel kembang mlaku ngati ati, ketabrak metromini ora tau ngimpi, bakal dipoligami momod nonton teletubis tuku batik sakwirune abot dadi selebritis sithik-sithik digosipke wayah esuk ngombe susu nek wis bengi ngombene kopi neng tret iki pancen lucu seko parikan iso tekan poligami menungso taat agama bekti marang gusti critane parikan bertema http://forum.detik.com 113

iso tekan ngendi endi ngupil kesogok loro irunge nek keculek loro neng moto maturnuwun sakdurunge ra iso mbales opo opo Parikan pancen angel yen digawe Ora parikan sing gelo malah atine Kang Iwan pancen aneh-aneh wae Opo sampeyan arep dadi penghulune? mlaku-mlaku jaro yu sri yu sri gilo dioyak kethek mbok ora usah poligami siji wae ora entek

driji keno tembak doro pinter ndagel siji wae penak opo maneh ndobel banyu laut rasane asin banyu kali rasane tawar kang D12K ngenteni oleh ijin nek wis entuk arep nglamar gunung merapi ngalirke lahar watu lan pasir dadine ambyar dudu masalah ijin lan mahar nanging sopo sing arep dilamar lungo nang perpustakaan nggoleki kumpulan arsip dino iki tret parikan malah dadi ajang gosip tuku terwelu, amargo ngelih wis jam telu, wayahe mulih pitik walik sobo kebon bocah cilik seneng klepon ngisor amben, ono sapi tumben, parikan sepi http://forum.detik.com 114

ngupil kesogok loro irunge nek keculek loro neng moto maturnuwun sakdurunge ra iso mbales opo opo dandan nganggo peci sajake arep nglamar nek wis resmi gek digowo ngamar teng ngarep nembe dhahar sego teri lawuh tahu yen arep mlebu kamar ojo lali nutup pintu ngombe obat karo kopi dino Jumat rodo sepi bar mangan nganggo roti wong2 parikan podo nangdi ? padang bulan podo dolanan ngisor gitok jenenge pundak ketoke gi podo merekap uang bulanan maklum BBM arep mundak akeh gawean marai bete ra parikan ra duwe ide mangan tahu ngombe kopi nek sabtu minggu parikan sepi cilik, dowo kang D12K, nangdi yo ? ono tawon lagi ngentup ngentup dengkul abuh pupune nek wis lawange ditutup gek ndang dipateni lampune bengi2 nontong wayang dalange ki parto sentono kayane kang D12K ngilang http://forum.detik.com 115

opo lagi rembug tuo ? ngupil kesogok loro irunge nek keculek loro neng moto maturnuwun sakdurunge ra iso mbales opo opo suroboyo malang pandaan jo lali podho wisata aku ora ngilang kang iwan ning lagi pinaring coba Pemandanga sarwo indah disawang nyenengke mripat alhamdulillah wa syukurilah kang D12K sampun sehat

tuku sarapan ning malang jebul menu sarapane sambel gereh pripun kabare jeng kembang? opo arep ngosak asik aku maneh? wong digoleki kok malah ndelik jebul wedi mego utang duit kulo mboten niat ngosak asik namung ajeng ngramekke trit weteng luwe ora ketung mangan gedhang opo kapur barus soyo suwe tambah bingung iki kembang opo fenny rose? esuk awan sore kerjo nggo nambah penghasilan mugiyo rencang Yogjo pinaringan kesehatan dondong opo salak duku cilik cilik ngandong nopo mbecak mlaku timik timik mangan sego lawohe tahu.. sugeng ndalu... dondong opo duku salak cilik cilik ngandong opo mlaku http://forum.detik.com 116

becak timik timik mangan empling seko mlinjo sugeng enjing cah yogjo page 131-140 done ngupil kesogok loro irunge nek keculek loro neng moto maturnuwun sakdurunge ra iso mbales opo opo mata ngantuk turu angler esok esok podo seger mangan gethuk karo manthuk-manthuk isih isuk.... mripatku kok wis krasa ngantuk.. habislah gelap terbitlah terang diservice lengkap hatipun senang mangan tempe ngome teh tubruk angger sore mesti ngantuk kopi tubruk tambah gorengan esuk esuk posting dewekan Bal-balan dino Jumat Yen Senen mesti upacara Kang Iwan mundhak pangkat Sakiki dadi suami siaga kuda zebra belang-belang bar siaga dadi penggalang http://forum.detik.com 117

kuda zebra rodo loro bar siaga terus poso dikongkon blanja malah ngundhuh kangsen arep mangkat kerja ning kok rasane aras-arasen ono tikus mangn telo legowo bagus bojone limo ngupil kesogok loro irunge nek keculek loro neng moto maturnuwun sakdurunge ra iso mbales opo opo yen kudanan marahi teles tundhone uga bisa marahi watuk wayahe ngelih awake lemes bareng wareg kok malah ngantuk.... arep mangan nang italy saiki tret parikan kok rodo sepi ? dadi wong gede satrio utomo pinileh aq ra duwe ide mergo weteng ngelih ngiris bawang bawang putih jeng kembang kok kerep ngelih ? arep dolan dolan neng tanggaku ngelihan ro ngantukan kuwi ciri khas ku arep dolan dolan nang candi prambanan biasane ngelihan ro ngantukan kui cirine cah bujangan lagi panen http://forum.detik.com 118

kacang kulit dino senen dino kejepit sandal jepit merk e melly dino kejepit suasana sepi sandal jepit nganggo tali bar kejepit sesuk prei Angon Wedus Neng Kuburan Durung adus kok wes kluyuran

ngupil kesogok loro irunge nek keculek loro neng moto maturnuwun sakdurunge ra iso mbales opo opo tuku brambang karo iwak pepes jeng kembang pancen mirip jeniper lopes suwi mijet wohing ranti kok saiki parikan sepi? numpak kreto ojo lali karcis jare sopo aku mirip artis numpak kreto tuku karcis gawane okeh bumbu bawang brambang jeng kembang ora mirip artis mung artise sing mirip jeng kembang mlumpat pager kecantol wit eri pancen bener parikan saiki sepi seko wetan golek gaweyan trit parikan koyo kuburan http://forum.detik.com 119

nganggo klambi abang arep lungo jeng " kembang " duko leh kulo bar nonton karapan sapi mampirt umbas godhong kenikir parikan sepi keno imbas budaya males mikir barange iso dilukir mergo ono garansi ora mergo wegah mikir tapi ra duwe inspirasi adus getih nganti ketekanan pati weteng ngelih iso dadi inspirasi ngupil kesogok loro irunge nek keculek loro neng moto maturnuwun sakdurunge ra iso mbales opo opo uler sawah wujude gede wah suwi tenan ora ketemu pakdhe. mangan pecel karo pare awak pegel gara² turu sore isuk-isuk di suguhi kluban delok tipi isine tawuran mbok nah jualan sendal minah wis dadi barang mahal kewan landak kewan berang2 bensin mundak reregan larang arep sarapan sambel gereh trit parikan disundul maneh sego gandul, jangan pare disundul, kareben rame bocahe mendem, mendem wedokan hawane adem, penake kemulan http://forum.detik.com 120

sarwo endah pemandangan gunung salak kang parto lagi proyek nambah anak anak banyak, anak meri banyak anak, banyak rejeki tuku pasir nggo nggawe omah anak lahir rasane bungah anak cecak jenenge sawiyah anak jaran jenenge belo mugo-mugo dadi anak sholihah bekti marang wong tuo & negoro

esuk dele sore tempe yo mugo2 wae yo le biso kepenak uripe ngupil kesogok loro irunge nek keculek loro neng moto maturnuwun sakdurunge ra iso mbales opo opo pitik cilik mabur-mabur mlebu omah pinggir tegalan isih cilik gampang diatur bareng gedhe ugal-ugalan kang parto underscore sentono golek ngelmu nang ngayojokarto ben pinter kondang ing ndonyo tumbas Kendhang nggo nabuhi Bagong sing digagas malah ra dong saiki wis wayah sore penake dolan nang njobo koyo ngene rasane poso petangpuluh dino es oyen di bumboni jengkol http://forum.detik.com 121

yen ra kuat ngemuto jempol duwe kewan jenenge singget ngge kang iwan ngaturke selamet SiMbah Parto klambine Polos Nyangking Kembang kembange menur Dolan nyang Yogyokarto kentekan ongkos Ora sumelang wong akeh sedulur. dolan2 neng alkid tuku es puter kang iwan sakit bawa aja kedokter bengi-bengi dolan nang warnet.. buka DF ketemu kripix.. moto ngantuk serentak kaget.. avatare kang guk kok koyo kripix.. esuk dele sore tempe yuk podo sare wes wayah sore numpak andong neng beringharjo sopo sik ngomong yen aku lagi loro ? ngupil kesogok loro irunge nek keculek loro neng moto maturnuwun sakdurunge ra iso mbales opo opo neng nduwur sajadah ngisore gelar kloso kang iwan ora gerah neng lagi mung poso wong bingung mergo ora iso dadi ngitung2 posoku wis pirang dino cagak pring petung cak radio gak eling le ngetung wes oleh satus dino http://forum.detik.com 122

lara watuk golekko tamba tamba jamu biasane mandi esuk esuk kepethuk kenya dasar ayu tur merak ati malem minggu wengine dowo karo cah DF mblayang-mblayang monggo sesami regional yojo ganti avatar gambare wayang sepur kluthuk kereta ai kakean geni malah kobongan esuk esuk ngombene kopi ora lali nyanding nyamikan dino minggu kerja bakti rame-rame nandur kembang yen ngono, aku yo melu ganti avatar sik gambare wayang golek panganan entuk roti tumben tenan parikan sepi weteng wareg bar diwenei roti iyo kih, kok sepi? godhong gedhang kakean klaras klaras dibabat supoyo kuat wilujeng enjang mugi2 saras tansah sehat ugi semangat ngupil kesogok loro irunge nek keculek loro neng moto maturnuwun sakdurunge ra iso mbales opo opo piring isi jenang mangan jenang sak wayah-wayah Prancis bakalan menang italy, belanda, spanyol, jerman, bakalan kalah buncis sawah neng ngisor munggur perancis kalah domenech mundur mangan jenang ngombene kopi bubar adus karo nonton tipi kalah menang penting Itali http://forum.detik.com 123

dasar bagus tur merak ati mangan bubur neng lempuyangan timbang nganggur gawe parikan kulit boyo, nggo gawe tali itali loyo, kokean mangan spageti ning prapatan ngamen, malah diopahi jenang mundur yomen, sing penting menang turu gadek, ra iso ngleses weteng wareg, kok malah lemes

neng bugisan ndelok sawah rame2 mbelani bal-balan ning ojo nganti kerah ngombe bajigur wayah sahur Prancis ajur kakean anggur... jangan buncis, karo wedangan jagoi prancis, pancen joss tenan ngupil kesogok loro irunge nek keculek loro neng moto maturnuwun sakdurunge ra iso mbales opo opo masak lapis ra melu mangan mosok perancis iso menang anak kembar seneng dolanan tuku tv anyar nggo nonton bal-balan lambe manis ngisore mripat saiki Kamis sesuk Jumat golek panganan ono gethuk http://forum.detik.com 124

nek rodo awan mesti ngantuk awan opo bengi parikan kok sepi iwak pitik dodo mentok linggug dinklik ndondomi kathok wong wedok senenge purikan.. mangan susu dicampur jae.. suwe ra mampir trit parikan lah kok sing ngisi yo mung kuwi-kuwi wae, sego kucing ora popo rego miring monggokerso awak sehat tentrem ati saiki jum'at sesok prei awak sehat tentrem ati saiki jumat setu ora prei ngupil kesogok loro irunge nek keculek loro neng moto maturnuwun sakdurunge ra iso mbales opo opo sanga papat punjul enem menawi lepat nyuwun ngapunten..... songo telu punjul enem samang niku lulusan pakem mangan kupat http://forum.detik.com 125

dipek dhewe opo kumat? terus kepriwe? dino jumat kanggo ngaji menawi kumat gek diobati mangan kupat diporo enem menawi kumat dibeto neng pakem loro telu papat njuk limo enem menawi ajeng sunat dibeto teng bogem moto abang dienggo merem ono magelang luwih marem ra enak dilepeh nek enak disikat sedelok maneh sholat jumat sendok garpu nggo mangan mi dino sabtu kok rodo sepi jaran kore ngoyak wedhus sampun sore ayo adus ngupil kesogok loro irunge nek keculek loro neng moto maturnuwun sakdurunge ra iso mbales opo opo kurang sajen dadi kumat dino senen kudu semangat iwak pitik dodo mentok lungguh dingklik dondomi kathok http://forum.detik.com 126

nyambut gawe rekoso suwe ngenteni gaji tekan dino seloso parikan ijik sepi mbah bayan kagem katok klowor trit parikan isine kang inaworrrrr pitik walik sono kebon isih cilik senengane klepon anak ulo sobo kebon umah doro jenenge gupon diajeng atik, lungo ning kuncen kandhang pitik, jenenge pranjen nonton bal2an wayah udan kandang jaran jenenge gedokan dino rebo, kathoke dhedhel anak kebo, jenenge gudel pak bagio dahar pare anak boyo jenene krete nasi uduk ikan tongkol sambil duduk pegang botol parto dolan neng alun2 lah iki parikan opo pantun bocah pengung, dolanan kikir aku bingung, raiso mikir ijo sawi karik jangan bosomu kuwi lo remuk ra karuan kangen anake bali neng omah parikan rame atine bungah ono jadah karo tempe aku wegah mangan pete ijo-ijo wohe duren bojo loro nyekleno amben http://forum.detik.com 127

suket dientul-entul kroso anget banjur nkrinkul gethuk lindri angger pethuk, malah geli onde-onde ditabraks sepurrr lambane domble ditabrak sepurrrrr peyek kacang nek elek, gek ndang dibuang pitik mangan nganggo katul sik nggawe tret parikan kok ra njedul-njedul ? supoyo kepethuk tunggu neng tengah dalan aku kok ngantuk mergo nonton bal-balan tahu bacem enak rasane tinimbang bakso lan kupat tahu aku kangen karo kowe kapan iso enggal ketemu nyanking ember kiwo tengen lungguh jejer nggo tombo kangen jenang gulo jenang sungsum ojo gelo nek tak cium ono kewan lagi gremet gremet kang iwan wis ra kuat ngempet ono kebo lagi gremet gremet kurang 21 dino ijik kuat ngampet akeh gunane uwoh klapa kla muda, kena nggo tamba http://forum.detik.com 128

jian rasane pancen nelangsa bacut tresna, jebulane cidra pagupon omahe doro ngetan ngulon okeh segoro nyambut gae ojo sembrono mengko mundak urip sengsoro manuk doro po manuk galtik moto ngantuk mending balik ono manuk neng wit waru moto ngantuk mending turu ra iso nglangi keplepek banyu wis tengah wengi rung iso turu ngombe obat ben cepet mari dino Jumat nggo senam pagi mangan tempe karo jadah saiki wis wayahe yo podo ngibadah nandur gadhung rambatke ning wit pace sawo kecik dicampur jambu mete wong wis kadhung mengkene njur kepiye luwih becik diatur di rampungke rupo melas matane merem awan panas bengi adem polisi teko,prittt bubarrrr reg.jogja udan trit anyarr nawu kolah lha kok entuk boyo prancis kalah ganti jago wae yo???

http://forum.detik.com 129

tuku permen entuk gereh suk dino senen macet meneh gincu abang nganggo bedak iso nyawang ra wani nyedak moto ngantuk dituroke nak matuk ditakoke manuk gagak mabur ngetan kecemplung leri wetan kali wetan kali omahe wewe arep alok arep alok ora wani mergo wedi sing nggarap bolone dhewe tuku kathok sing model nyetrit sing nganyari kanthi rasa seneng wani alok-alok lan suit-suit mbasan diparani malah mung meneng blimbing wuluh tibo neng kedung siMbah wis sepuh ra wani nembung bambu petung disigar sisih durung nganti nembung wis ditembung disik cagak omah podo gapuk wes tuo mbok ora umuk iwak sisik, wadahi kuali ditembung dhisik, kon dadi kuli adus kramas saben sore kok dho panas aku wae nyante bocah rupane melas rekoso lahir lan batin kae ora do panas tapi mergo prihatin rem becak ngiso lakang mulih narik dimasakke http://forum.detik.com 130

bener kui kang prihatin lan mesakke ngisor mejo ono kapur barus pancen siMbah yogjo ijik enom lan bagus dalan alus dadi lunyu bocah bagus mesti payu den bagus keno belek ngaggo sendal we midak telek ben bagus ben elek.. nek wes jodo mesti balek iwak kebo digawe sate urip lan jodo pasrah bae wis kudanan tambah kanginan lara badan tambah lara untu mas Iwan pancen apikan jujur tenan tentang prejenganku walang sangit belalang sembah arep di cekel diemplok bocahe kui ora amargo jujur mbah tur mergo saking mesakke kepang dieneng-eneng pancene simbah ngleleng ono boyo mangan singo parto sentono nandang bronto parto sentono enake dibakarrr monggo podo nganake makarrr nduwur mejo ono kecapi DF reg Jogja saiki kok sepi golek sego wayah wengi ora ono anane mung roti mbuh ngopo saiki sepi opo mergo listrike mati http://forum.detik.com 131

neng kandang sapi ngopyok arisane DF Yogjo sepi mergo ora rame lagi wae tangi langsung numpak taksi lungo neng suroboyo tuku sego rawon mbiyen rodo sepi saiki malah tambah sepi ateges ora bedo alias sami mawon tuku sate neng cedak Tugu kurang marem isih tambah bakso wis suwe ora ketemu aku kangen pakdhe gadjahbengko wayah wengi mulih neng omah saiki rodo sepi mergo ra ono gajah esuk2 wis sikon rapat mergo akeh sing kenal turky kae pancen hebat mugiyo iso tekan final menyang kali arep adus kebab turky mak nyusss wayah bengi wedangan kopi tumben saiki parikan sepi cing tilipit tulang bawang sopo kejepit tunggu lawang lungo neng australia arep ngangsu kawruh demo mahasiswa kok dadi rusuh ? esuk bengi ra ono lawuh aku ra ngerti mbuh ra weruh Tuku jarik neng mboyolali tiwas diintik jebule banci http://forum.detik.com 132

ono sego liwet kanggo sarapan bubar sarapan ngombene kopi ngaturaken slamet kagem Jerman ngaturaken syalut kagem Turki jambu opo jeruk arep melu ora entuk mangan jeruk lingguh neng dingklik ora entuk mergo ijik cilik pring mentul pucuk kolojengking ngentup bathuk pring mentul tengah kojojengking ngentup sirah tuku madu neng kutha wates cedhak rel sepur pinggir angkringan tinimbang turu awakke lemes mumpung libur ayo postingan udan sedelo lemahe teles adem kemulan turune dengkur kroso pegel awake lemes mergo sewengi jatahe nglembur tengah sawah tandurane pari parine lemu jenise genjah tenan bungah dino iki iso ketemu pakdhe gadjah kalmbi reget keno lendut sawah tekan ngomah dikumbah nggo sabun oleh wae atine siMbah bungah ning ora usah nganggo ngesun pitik kalkun kakehan polah rebutan ransum karo pitik cemani nganti lali ngesun pakdhe gadjah arep ngesun jeng kembang neng ra wani kembang kanthi diencoki kumbang ngisor janggut jenenge gulu umpomo arep ngambung jeng kembang mbok aku oleh melu http://forum.detik.com 133

bathok bolu isi madu tawon madu ngisep sekar karo aku wis setuju parto melu dadi bubar bathok bolu isis madu nawon kemit bangkeane yen pancen wis setuju ayo ndang disengkakne jago kluruk rame suarane mertandani yen wes rino ra ngerti opo perkarane jenengku digowo gowo neng pasar tuku kentang ojo lali tuku roti bolu nek arep podo ngesun kembang langkahi dulu mayatku lungo pasar arep tuku roti teko pasar ketemu bos aku wegaj nek nglangkahi mlipir wae luwih joss driji jenthik kiwo tengen ngesun sithik tamba kangen luoorone pol yen dijiwit opo meneh sing njiwit mbahne lakangku rasane suuakit sopo reti opo tambane

playune buanter kaya thathit saking bantere nabrak lawang Nek lakangane krasa suakit ya ra sah nganggo lakang

manggon neng rumah susun ojo lali nyapa tanggane siMbah saiki wani ngesun opo wis ngerti carane ? iwak lele diangkut datsun iwak tawes kui iwak sisik http://forum.detik.com 134

umpomo simbah arep ngesun paling mbukak manuale dhisik lambene manyun matane metoto buku manual ngesun mesti karangan Parto lubering banyu nganti garing atis ora usah sinau koyo ngunu kui otomatis isuk-isuk sarapane lupis awan-awan mangan rujak lotis siMbah durung ngerti otomatis tapi wonge mesti romantis tuku bakso ning warung babar nggolek ondo nggo panen cengkeh EURO 2008 mau bengi wes bar jadwal turu dadi teratur meneh godong mlinjo nggo sayur manis tanpa gula wis ra papa jare mono aku romantis mung sopo gelem tak coba bayi bar nyusu, terus gumoh.. wis tak pikir ping sewu, yo tetep emoh! Aik aik tuku sawo kecik sinambi blanja neng tengah pasar luwih becik dicoba disik nek wis nyoba lagi komentar lunga pasar adol batik tuku beras entuk'e ketan aku ra wani nyoba2 disik wedi yen engko ketagihan sore-sore jajane ketan ketang diolah jenenge jadah ora orane yang ketagian paling pasrah pengin nambah tuku jadah numpak'e gajah salak sepet regane sewu lawan siMbah wis aku nyerah ayo gek cepet di-sun dulu.. http://forum.detik.com 135

pitik kalkun opo pitik kate dipakani gabah malah podho lungo iki tak sun neng sithik wae nek pengin nambah enggal maturo tukang batu dibalang boto arep tibo kudu gocek-an pansembah ora toto uwis tuo tur pethakilan tukang batu dibalang bata ojo melu2 urusan wong tuwo mangan klopo cacahe limo siMbah wis tuo putune wis piro ? enak banget rasane brutu yen dipangan karo methentheng simbah urung due putu tur anake okeh ning sepiteng gemah ripah loh jinawi poro kadhang sami gadhah pakerti rodo gerah manah iki nyawang kutho sing tak tresnani sore2 angine semilir mlaku2 nang malioboro wis suwe ra mampir ono sik kangen pora yo ? bocah cilik ajar mbrangkang bapak ibune malah mangan bakso kangen tenan aku kang umpomo wedok wes tak pek bojo bocah wudo ketok udel'e arep lungo neng sekatenan pirang2 dino ra dolan mrene rasane koq yo kangen tenan.. wis suwe ora tuku jamu jamu linu opo jamu godogan wis suwe ora ketemu mbakyu niat ketemu jian tak sun tenan

http://forum.detik.com 136

kertas diremet buang jogangan ono wong dusun kelangan gelang lagi mumet aku karo gawean yo gek disun ben mumete ilang dolan peceren katon jijik musime ketigo larang banyu umpomo arep ngesun aik aik mbah...mbok aku melu ndongan slamet lan ngati ati ojo urik mengko ndak wirang njenengan mumet kulo tambani di sun sithik mumete ilang ngisi gentong nganggo banyu kelopo omong omong aik aik iku sopo? dolan taman dibandem koral dadi wedi lungo dewe'an lah njenengan dereng kenal? aku ki asli wedok tenanan.. Golek cetol ono kanal.... Entuk siji Koq nyolo wadi... Ternyata ndi-ndi obral...... aku dadine wedi aduss isuk rasane adem nak aduss ojoh dikeburr iki wayah temu kagen njutt mbengine dilembur mlaku2 neng pulau bali ojo lali tuku rambutan lha iki seng jenenge barli wonge jireh tur stress sisan jalan-jalan di magelang banyak lubang di jalan-jalan jalan-jalan di pasar kembang banyak lubang berjalan-jalan golek rosok okeh duite utek bosok okeh singgate Iwak asin kui Gereh. Enak;e mangan bareng jangan lombok. http://forum.detik.com 137

Jan;e ki aku gak jireh.. Nanging wedi mengko ono seng ngacungne golok. wek wek wek unine kodok weekk nguyu ngasik kepuyuh nang katok katoks siji wae silihan pancene barli jirih turrr stresan Esok-esok sarapan ketan. Tambah;ane mangan gulali. Legowo,ayo kita selesaikan secara jantan. Lo jual,guwa Beli. mangan sego ro ndog meri merine mplayuuu dioyak wong sak kampung akuh ra wani nak ngangoo jual beli wong dol tinuku ra tau untung cakil menthil kluarga buto butone buntung ra due kuku iki ki karep do kepiye to? parikan malah dadi dol tinuku

Wengi-wengi mangan kue semprong. Mangan'e karo nonton opera. Mbah Parto,sakniki jaman;e ngegarong. Mbah Parto,putumu didol pora? bajigurrr ro kue putu enake dipangan ro serabi jigur parto adol putu jan wes kiamat wes carak ki manuk sriti dicancang bolah lampune mati bapake grayah grayah senthir lengo patra sing dipikir ora rumangsa beras ketan tak tapeni, dadi wose dipangan pitik isuk awan tak enteni, bareng wis gede kalah disik iwak mujair masake digarang, nganggo lengo kecap lan tahu nek tak pikir enak dadi wong lanag, jakane ilang ra gelem ngaku Iwak mujair iwak mas. Nek mancing akeh ono Kedungombo. http://forum.detik.com 138

Mbok ojo koyo ngono mas. Jebul'e ndi-ndi wong lanang podho,ojo ditiru coro legowo. isuk2 arep eek,eek ono neng rowo nak seng elek mesti mplayune neng legowo barlian bocah bagus seko solo senajan olo nanging lumo barlian bocah bagus seko solo senajan olo pakanane kolonjono Kalaupun kamu harus perang Pantang bagi kita untuk mundur Untuk Legowo seorang Ent'e jangan membangunkan harimau tidur barang larang ojo dituku mengko mundak dompete nangis seneng tenan saiki atiku tret parikan wis laris manis sinten remen simbah gerah Yen eling yo podo ditiliki ojo seneng gawe bubrah ajining diri soko lathi 164 paling enak kripik undur2 di tuku seko pantai cibirit2 ngekek dulu,,hari mau tidur daku takut ampe lari terbirit2 Tuku batik,batik purwodadi Dituku ono pasar bangil Sakbener'e aku karo pean ki yo wedi Ngerti pean koyo buto cakil sirah mumet ketimban krambil krambil didol nggo tuku apem welah sampeyan kuwi kakangne buto cakil wes nyakil rah isoh mingkem Mangan sego lawuh buntil Bar mangan enak;e sar'e Aku koyo kakang;e buto cakil Seng penting akeh penggemar'e esuk oseng-oseng pare sego liwet wayah sore http://forum.detik.com 139

penggemar piye?? kuwi moro arep nonton je tuku jolo entuk polo legowo olo njaluk dipolo rowo jembar onone bon polo magelang manggongne bocahe cilek tur wis bayen legowo elek wis ket mbiyen Dadi wong mbok jo plola ploloh. Koyo wong kurang pangan maksudnya Fans gituloh Moro arep njaluk tanda tangan Mangan roti enak'e nganggo wijen Legowo ki mbejajik tur ra kopen muntu tuklek nggo nyambit jaran untumu elek ra tau sikatan iwak gajih ojoh dipangan lah kuwi arep menehi tanda tangan tandurr polo neng ngisorr wet aren legowo kih andap asorr tur keren soto babat soto kwali legowo hebat hebat sekali soto babat soto kwali partoo lan barli dibabat tak bernyali arene togog, persis karo kowe kirik njegog, dinengke wae Soto babat soto kwali Sambil makan dipinggir kali Orang koq menghebatkan diri sendiri Lebih baik merendahkan diri partoo mirip kuda lumping kirik njegog, jegogi maling sate usus ane beli hora hurus lo jual ane beli

http://forum.detik.com 140

Legowo mangan kodok kongkang Poko'e pean kang parto tenan sip kang partoo metu sisik mongoo maem disik ono klaras kecemplung kolah sing waras, apike ngalah ibune lagi olah-olah lagune wong ra isoh polah martapura kota berlian arep mrono malah katutan pareng matur kang barlian maklum mawon legowo ra keturutan Mangan sego lawuh iwak kalen jangan gudeg karo kates Memang Legowo ki ket mbiyen. Uwong seng paling stress isuk2 kemul sarung hurung2 kok mutung manggul klopo nyanking tales seng Kuoso seng mbales lungo nang suraboyo sangu godhong kates wes ra sah suloyo wong podho le stress Gembiro loko isine lutung Ojo cedak-cedak mudhak di brakot. Halah...ngono wae terus nesu lan mutung Bisane nek nesu lan mutung,legowo ki nggantung neng wit krokot wong sabar jembar atine pengin urip mulya dadio wong sabar ket mau iki piye caritane seko parikan kok dadi koyo pasar noto ati pikirane tentrem orasah nggrantes ora perlu loyo wis bengi hawane adem selimute teles bojo ra duwe kemol teles yo mbok di pepe http://forum.detik.com 141

you wes ra popo nek ra due sasi Juli kok isih Udan ojo lali nggowo payung rasane sampe koyo edan ngene iki nen nandang wuyung stasiun tugu stasiun balapan ono bocah ayu mesti dinggo rebutan Pasar pengging pasar kewan Tuku wedus karo anak'e Bocah ayu dudu jaminan Seng penting tindak tanduk'e parangkusumo parangtritis sing rodo tuo mesti luwih manis Parangkusumo.... Pantai aduhai..... Makin tuo..... Samsoyo Lihai mertopo nang guo ben entuk ilmune ayo podo makaryo ojo mung posting wae parangkusumo parangtritis sing rodo tuo mesti luwih amis ireng meko, marai ambyar legowo teko forume bubar!! ireng meko koyo areng parto teko forume gayeng ireng meko tur ngawe awe kan iwan teko biasa wae

http://forum.detik.com 142

sambel gereh lawuh sego nek bubar kabeh njuk arep ngopo? Gule kambing aduh enak'e Ojo lali ak;ehi ketumbar Piye ki parikan'e Diterusk'e opo Bubar? semarang kaline banjirrr jo sumelang legowo hadirr kepang dieenenk2 barli pancene gendenk nyangking ember kiwo tengen barli lagi cengeng onde2 ketabrak sepurr lambene barli ndomble kakean susur Nek turu gawene udo Kui Legowo terus ngompol Do meneng yo Kui ono kirik lagi ngomong ujak cingur dibumbu legi disuguhke wayah wengi pagi2 kok wes mengata-ngatai ga boleh lagiiiii bubar kerjo awake sayah barlian andake siMBah ireng meko, ketok jantan legowo teko, bubar tenanan mowo panas ojoh dipangan legowo hebat tak terkalahkan ali2 sedulure gelang barli mplayu tunggang langgang ulo kobra keno clurit partooo meneh ora cuit jam sewelas punjul seprapat http://forum.detik.com 143

pengin waras ngombe'o obat mangan sate ngombe kopi angger sore mesti sepi mbacem tempe diwadahi kwali wes sore wayahi bali nggowo watu, buang kali dino setu, koq sih suwi. nggembol watu cacah limo nek wis setu arep ngopo? Dolan nang mah'e bulik Ora lali mesti diweneh'i sangu Lha mestin'e si Aik Nek setu pengen ketemu aku Esuk-esuk mangan gethuk. Nglekar sek mesti mathuk. nggawe jadah lha koq mambu tuku bubur ra nganggo sledri awak lungkrah pikiran buntu rong minggu lembur blas ra prei kapur barus cemplungke lodeh lembur terus duite okeh kulon progo dalane sepur tuku jarik neng kuto sleman dadi joko ojo takabur ra duwe duwit di enyek prawan gulo klopo ditutup bantal wis telung dino dirubung semut dadi kenyo ojo jual mahal ditinggal priyo mengko semaput

http://forum.detik.com 144

kain biru wadahe peti minak jinggo gadane kuning bojone ayu ora gemati nek di lirik tonggo ojo gulung koming ono gunane wong seneng main piano bedo rupane rasange mung koyo ngono gulo jowo ombene wedang wayah awan yo podo ngaso dadi dudo ojo sumelang akeh prawan sing isih jomblo Delok maneh lebaran Ojo lali maaf lahir batin Ojo podho bubaran Aku tak makaryo rumiyin Awan-awan mangan pecel Jo lali neng kukusan. Aku iki lagi kesel Internet lelet pisan tahu tempe ayo dipangan njedul sore sisan pamitan Mangan Telo, ojo dicampur ketan, Lagi teko, kok wes pamitan omah tikus arep disapu simbah bagus arep turu gunung kemukus dikebakki watu sing luwih bagus wis tangi turu isuk-isuk penake ngopi kopine panas mak kemebul poro sederek aturaken selamat pagi seng ganteng dewe iki wes njedul http://forum.detik.com 145

kapur barus diguyur banyu kang D12K bagus mergo wis payu seneng ora seneng pokokmen ngguyu dab sendenk ganteng opo wis payu ? werno langit kwi biru lewat pesawat nggowo ibukku ora sah bingung karo nasibku sandra dewi wes nunggu aku yen durung adus ojo diklambeni kang d12k bagus wis gawan bayi gunung kendeng terjal berbatu pagi hari elok pemandangan kang sedenk ketokke wis payu lha wingi majang foto ngantenan lemper ketan disunduk biting mangan lemper, mambu ababe bagus ra bagus kui ora penting luwih penting tanggung jawabe turu amben kok ora uwis biasa ra bagus yoben sing penting perkasa

Iwak bakar iwak gurame Enak;e sego isih kemebul Iki esok2 koq wes rame Jebul;e wong stress podho kumpul jathilan mangane beling kesurupan memedi wewe barlian..kowe kudu eling ora kabeh uwong koyo kowe nyumbang beras nggo sedekah http://forum.detik.com 146

paling waras yo mung siMbah mulih kantor numpak montor wes tekan njuk nggelar kloso pancen mesakke dadi moderator pengine melu OOT tur ora iso 172 Kawruh Ilmu ono Bonoloyo..... Tumrap ati ben ora blongkrah..... Konco,ojo podho suloyo..... Ayo kita nikahkan Simbah. Rujak gendhis nganggo pelem.... Enak;e nganggo pelem mengkel.... Simbah ben bengi kademen..... Mergo gak ono seng gelem. tangi turu enake angop dadi ngelih amargo mambu sego ojo sok dlongap dlongop ngko ndak kerasukan barlian le tiba2 moro bocahe pancen ayu pupuran nganggo moto simbah ra payu kegeden kocomoto Kucing pakani gereh Trus wareg nganti mlentreh Iki parikan koq aneh. mergo seng gawe yo wong nyleneh hura usah ngguya ngguyu ndak diarani lara jiwa simbah nek gelem we wes payu tapi oleh tante-tante Jakarta Soyo suwe koq bubrah..... Mergo posting podo ngejunk.... Kang parto,mbok ajari Simbah..... Ben koyo kae lho anak Punk isuk2 mangan ketan neng sumberlawang karo ngenteni besan koe ki dudu setan tapi koe siluman http://forum.detik.com 147

gendange ledhek munyuk, pak ketipang ketipung e e e e barlian tiba2 morooooo nek siMbah dadi anak punk njut barlian dadi opo? tuku batik no Bringharjo... Pinter nawar mesti seneng.... Pean ojo seneng mbembedo.... Aku iki dadi wong ganteng . sumberlawang jare akeh susune amargo sehat dan gemuk2 sapine barlian ki ngopo je? kok nek krungu sumberlawang dadi sensitif wonge kluwih terong mrico lan tumbar weh wong strese wes podo bubar tuku kluwak ning pasar telo adoh awak enenge kok nggresulo munggah medhun tergopoh-gopoh tuku soto sisan stroberi matur nuwun duh Gusti Alloh akhire iso ngrasakke prei Numpak dokar mlaku ngulon Angger sabar mesti klakon Iwak pitik dodo menthok lingguh dingklik ndondomi kathok ono mobil nang ngarepan diparkir satpam nggowo sempritan hayo podo ramekke parikan seng apik dewe, entok tepuk tangan Ngguyang Mobil nganggo Banyu ojo lali nggowo dingklik saiki malem minggu kok malah ngapeli Detik tuku klambi dikumbah rinso sing di tresnani kok ora rumongso Tuku Rinso Tekan giwangan http://forum.detik.com 148

Aku Nelongso sampe ra doyan mangan bocahe pancen gemblung nyandange koyo kere nek ora wani nembung nyilih lambeku po piye? Bengi2 mangan gethuk gethuke dijaluk wewe Sesuk nek aku pethuk tak ngomong dewe tengah alas okeh woh wohan digawe jus, lebokke kempong aku wani dijak totohan mesti kowe klakep raiso omong metu neng dalan nyegat taxi iki meh parikan po meh do judi Nutu beras neng lumpang ojo nganti dirubung semut tenane lho kang ? tapi aku dudu wong pengecut neng lapangan dolanan layangan wes jeng.. tenang...tenang.... nganggo sandal midak coro njijiki tenan malah digawe jenang wong yen lagi ketaman asmoro opo iso dikon tenang? ndondomi nganggo benang kok malah kleru drei aku wes tenang kang parto sing marai uget-uget ulo sowo wernone kuning jan medeni biuh... seng jenenge parto pancen kudu ditutuki wingi mangan sego saiki mangan roti http://forum.detik.com 149

kang parto ayo ditutuki isok2 njereng upo sisone ndek mbengi le ra kepangan.. iki gek do ngopo? kok do tutuk2an.. page 175 ndondomi kathok nganggo benang kathoke cilik awake kuru kepiye koyo ngunu kok tenang saben bengi klisak klisik rasio turu werno biru duite sewu nggo tuku permen entok limo wes pik ra sah melu-melu monggo ngancani nutuki parto dolan neng klitikan ojo lali tuku sepatu ngopo to njenengan ?? kok malah melu – melu weruh sedeng nggowo tumbu digowo nang tegalan meh ngunduh pare aku wegah melu2 nek ora ngerti alesane untune parto wis di kawat tapi wetenge iseh mbediding aku yo mung numpang liwat karo sinambi nambah posting... untune kripik kawati bendrat gek meneh pakanane ramban ono kripik numpak liwat kok mak slenthing mambu menyan menyang sawah angon sapi sapine dikencang deng wit rambutan iki podo nandi yo kok iseh sepi pengen parikan, ra ono lawan ditunggu-tunggu raono kancane minggu-minggu ojo mbot gawe http://forum.detik.com 150

ulang taon digawekke kue dipangan dewe jo nganti do weruh wes dab..semangat wae!!! yo ngene iki jenenge buruh tuku kathok sampirke genteng regane sewu, duit entuk arisan mesakke tenan uripmu denk!! wis rekoso gek jomblo sisan paling ra iso menek wit klopo mergo le bingung nggonku cekelan lho koe ra reti to parto sandra dewi karo aku kih wes jadian mbili enthik ganyong lan uwi enak dipangan karo ngombe dawet sandra dewi sing endi kui? bakule gorengan po bakule cawet? hawane sumuk kipas kipas kipase megar bahane bambu wes dek sandra rasah dibahas sek momong anakku ben iso turu asembuh raurusan luweh!! dengkulmu kui ketlindes tank anake sedenk pancen okeh tur do nglangi ning sepiteng jenenge cah cilik senengane nangis digendong mbokne njuk dineng-nengke nengomahe parto jane meh numpang pipis kok ono gambare ade ray neng kamar mandine lemes sithik digawe kaku lemes meneh...jebule wewe sedenk ora crita bab aku tur nyitakke awake dhewe dodolan salak regane sewu dodolan klengkeng regane limolas ewu walah kok iso aku?? jelas-jelas kuwi kamar mandimu jenenge kripik iku prasetyo omahe adoh uripe nang dalan http://forum.detik.com 151

walah jeng ilova nandi yo wes selak kangen, pengen parikan sikil papat arane b4bi ojo dicampur karo lele dumbo lha nyatane aku wis payu rabi kowe kui sing isih jomblo lungo nang bang dinane seloso rasane anyel antrine dowo wes ra sah ngapusi to parto rabimu kuwi mung kamuflase to? tempe dele tempene koro panganan enak wargo jogja kamuflase ketemu pirang perkoro nyatane bojoku tentram bahagia kepengen cukur neng salon astuti yo wes, syukur.... berarti koe wes mari mbenakke genteng sikile gemeter cocotmu denk njalok diplester sworo banter mekakke kupinge seng diplester sonyolmu wae suoro banter ombo cangkeme sonyol diplester libile njuk piye? omahe echot iku nang bandung panggone blank ono nang yogjo walah kok malah bingung lho libilmu mengkurep to? mangan bolu dinggo sarapan awak ngilu merga kasmaran

http://forum.detik.com 152

Monggo sami lenggah ampun lali meniko camikan kok podo mbah ?? Kulo nggih kasmaran asembuh luweh rangurus dheweke kasmaran kabeh ayo gek dirabekke goreng tempe dele karo masak Pare Sopo sing di rabekne ? aku wegah karo kowe arep tuku buku mangkat dhewe sing wegah ro aku ora mung kowe ya iya lah, masa' ya iya dong ono bocah wudele bodong tahu tempe ambune sangit sampun sore nyuwun pamit bodong ditaleni omah kobong dibendeni lebar mangan kudu wisuh ojo lali karo serbete clingak-clinguk golek musuh monggo parikan sak katekke Omah doro kui susuh tuku odol nggo sikatan lha aku dudu mungsuh mung ajar gawe parikan isuk-isuk mbedholi suket teki ben apik diganti suket pramodani musuh mono ra sah ndadak digoleki ning yen pethuk aja diendhani.

http://forum.detik.com 153

ngarep iku ngajeng kiwo iku tengen walah jeng... kok serius temen. menek pyan tekan gendeng masak sego dadi intip bukan begitu mas sedenk maklum lagi sensitip stadion maguwo ono paingan paling cedak seko kos-kosan iki musuh dudu tenanan mung balbalan, gawe parikan Beras di liwet matenge jeneng sega kena kanggo sangu lunga matun sing tak karepke ya mengkono uga kanca parikan alias berbalas pantun si ranjero jenenge arif jarang njedul opo sek loro waduh jeng..lg nggo sensitif? kandani aku yo nek stripe loro Pitulasan Menek Jambe hadiahe olek Kalkun wes menengo wae isin karo Pakde Koen Sore-sore ngobong uwuh uwuhe wulu blekok Ra sah isin ra sah pakewuh wong aku ora ngisin-isini kok Ngombe teh neng cawan ojo lali nganggo gulo sopo mau golek lawan lha kok malah lungo wengi peteng nguripke lampu sek dilit jeng aku handle tamu yen sinau astane sedeku opo meneh timbali bu guru oo... handle tamu tak kiro nek wes turu http://forum.detik.com 154

iwak hiu mangan badak i love u mendadak Kodok kui yo katak aku lho malah ngakak Ana trewelu nyunggi arit sampun ndalu kula nyuwun pamit. manuk podang manuk kutut bubar madhang enake udud manuk kutut manggunge mak "kung" bubar diudud wajibe pakpung Page 180 jangan kangkung rodo mblenyeh bubar pakpung, baleni meneh mangan kweni entek papat arep mbaleni wis ra kuat otot kawat balungane kere yen ora kuat, ganti nggo pare ngunekke gong, dino riyoyo aku ra dong, do ngomong opo wedus cempe wulune ketel ganti ngo pare malah gatel wulune ketel, wis arep manak yen malah gatel, di curi kalpanak mangan rujak cingur nganggo kacang dele nek kalpanak ra manjur ganti nganggo odol wae buto ijo buto cakil ndelok nganggo moto nendang nganggo sikil bocah ayu bakul tiwul diwadahi nganggo bakul terucap kata untuk mas timbul sugeng sonten mbul!!! http://forum.detik.com 155

isi sawo jenenge kecik monggo mas kripik ono jamu sido muncul nggo nambani awake loro kripik karo mas timbul wes dadian po yo? enak tenan mangan bakso adiku iwan saiki lagi ngaso sedenk mangan sate karo mangap2 karo disambi ngombe teh jahe sorry denk aku tidak seperti yang kau anggap kang timbul dinggo kowe wae. awan2 ngombe wedang ape cecepane sesetan daging kebo penak tenan uripe sore2 kok wis ngaso.. ono kebo dipangan macan sore2 wis ngaso mergo kakehan mangan ngulup gedhang di campuri santen olehe mangan di campur kara Para kadang ngaturaken sugeng sonten sugeng nganggar-enggar sarira kupat santen dados bubur wanci sonten ajeng kondur lunga kerja lali ora nganggo pupur merga wis keri kok nyusul Mangga menawi badhe kondur kula ugi ajeng wangsul metu omah sandalan jepit wes, kulo nyuwun pamit manuk doro isuk-isuk, ono sopo ? http://forum.detik.com 156

mangan bakwan aduh asine ra dipangan kele-kele Okeh prawan ilang isin-e turut ndalan ngeler wudele mlanding petel jarene kanggo bothok enak rasane ting pethethet pakaiane nganti ketok bentuk awake

deleg-deleg karo manthuk-manthuk weteng wareg njuk marai ngantuk ora awan, ora wengi saiki parikan kok rodo sepi ? esuk sarapan terus klekaran akeh garapan ra mikir parikan bar mangan awan rasane pengin sare nek akeh garapan yo ndang nyambut gawe bacah prigel opo opo di saut awake kesel boyone senut senut bocah prigel kudu ngati-ati kang parto pegel sopo kuat mijeti ? mrono mrene nggowo belati wis tekan kutho lali tuku sego koq takonne sopo kuat mijeti? lha kang parto ki segedhe opo??? awak kluwur kokean dosa gedhe dhuwur gagah prakosa http://forum.detik.com 157

page 183 Wong Mati mlebu Bandoso sing jelas dudu kang Parto ngguwang uwuh nemu watu oooooohhhh... begituuuu... tuku kertas ukuran kuarto ketik manual dua spasi piye tho iki kang parto? dumeh aku anyaran trus diapusi buaya naik jerapah yaaa..begitulah iwak lele ilang buntute Ngapusi kowe raono bathine wengi2 enake ngombe wedang jahe aku yo mung iso ngguyu wae.. hehehehe.. Abangan ora ono ijone Asale disate karo dilengoke dagangan ora ono bathine.. Soale dipaske karo pabrike. ikan lele, ikan sepat Oooh my god..!! iwak tombro iwak gabus kang parto, mung ngedabus mangan pelem, sopo sing arep?? hawane adhem, nguyuhe kerep aik-aik mangan lele kepanasen nganti ngowos lagi ngerti po kowe emang parto gaweane ndobos mangan nasi tumpang mugo2 diparingi gampang parto uwonge rodo' ndoweh nanging bocahe seneng kekancan kok do meneng kabeh opo kenthek'an bahan??

http://forum.detik.com 158

ono kuping ono moto moto melek nganti amnesia ojo sering ngenyek si parto parto elek tapi juga manusia ono pelem patang iji arep dipangan karo kowe nunjuk ki driji siji sing papat bali awake dhewe Kewane baya ijih ngrendem Biawak padha olah raga Hawane kaya ijih adem Awak ayo padha dijaga lungo suroboyo nggowo rumput teki arep lungo jakarta ra duwe konco kudu percoyo sing sopo iki jeng ilova nopo kang parto? tuku semen, di doli kayu elek yomen, penting wis payu parto mangan pelem sak isine kathut dipangan nunjuk ora mergo adem emang jalarane kowe sing tengilan ono wedokan bakul jamu tapi uwonge kok rodho' royal pancen kowe uwis payu tapi mergo di obral bocah elek ora kopen bocahe ketemu konco lawas tengilan hambok yomen penting penak, sukses tur puas iwake lele kecemplung ning banyu mbange kowe wis di obral tetep rapayu Numpak Prau neng selokan kok do Padu neng Parikan ? mabur mabur jebule kinjeng mencok ning nggon uwuh http://forum.detik.com 159

iki ora padu kok diajeng tur namung ngangsu kawruh nang toko besi tuku kuas mbak'e le dodol malah ngedoli susu percoyo nek kowe puas... tapi lum tentu bojomu... bocah kae pancen gudiken tapi kok sering wae di gondhol mergo le ngobral keduwuren dadi mending ra sido didol Ora ilok numpak prau Ora ilok padha padu Mending numpak motor mabur Mending padha guyup akur esok2 mangan intep ojo lali ngombe susu darepada nggosep mending padu ojo nesu pik, kabeh mun gojek carane barang pabrik, kowe wis di reject tuku buku regane sewu jo mergo aku dadi do padu. ono ulo ning wit pare nyokot bocah jenenge upik wis saiki di cethakke wae kowe milih aku po kripik ono bocah, senenge ngidu nganggo clono awake kuru wis bengi cah... ojo do padu timbang ngono mbok yo o turu kerjo ning kutho marai kuru nek urung cetho raiso turu pilih rendang opo pare yowes kang, sugeng sare

http://forum.detik.com 160

bengi2 golek susu ora ono malah enthok pupu pancen bener kandamu setuju aku tuku wedus sing akeh wulu duit e akeh simpen neng saku waaahh, yo aku ra iso milih nu kang parto ro kripik kabeh kancaku entuk ora anggonku nyilih? nek raoleh tak tuku wae yen aik ra gelem milih yowis tak golek liyane bengi2 ngombe susu karo disambi mangan lawoh ati nek kowe arep turu ojo lali pesenku cuci tangan dan kaki ono gajah buntute telu menyang kali ngresikki awakke wis cah anggone padu bengi-bengi mbrebegi tanggane bodo podo mudik numpak sepur nganti rebutan halo kang didik!! piye? isih ra keturutan? deluk engkas enek wong mudik transportasi bakalan lelet dua kata terucap untuk mas didik gud net.. moto aboh entop tawon tawone meclok neng wet pare sugeng enjing sedoyo mawon pripun kabare? tuku uyah, karo miwon alhamdulillah, sae2 mawon mlaku-mlaku nyang pasar ikan ndelokke cumi kepengen tuku niki mas timbul nopo mas iwan? hayooo...ngaku.... sirahe gundul ojo panasan http://forum.detik.com 161

niki Mas Timbul kembarane mas iwan meneh ondo, ilang sandale rupane bedo, podo rasane seng elek dewe koncoku parto oalah..ngono to... cah cilik diundang thole cah jogja kui japemethe senajan podo rasane tapi mesti bedo variasine mlaku2 midak telek ojo lali wisuh nang sumur senajan parto elek tapi awake parto subur sasi ruwah ziarah kubur nggowo kembang dienggo nabur snajan Parto awake subur nanging durung mesti manjur doro bangkok pinter mbekur dorone tonjo larang regane pancen iyo awakku subur tandane wong sing resik atine omah gendeng tak saponane bobotku enteng resik atine arep turu malah mlebu ning bandosa awakmu kuru isine mung balung karo dosa bandosa kreto roda manungsa timun wungkuk nggo kanca sega snajan awakku okeh dosa ojo gumun yen suk mlebu swarga karepe piye to iki?? gawe kisruh gono gini wah yen wis ngeneiki aku tak melu ngamini bojone kang partoo jenenge ngatemi kulo njih nderek ngamini http://forum.detik.com 162

ubuh-rubuh gedang le mlaku duh..aduh...senang hatiku !! Lungguh tengah ro mangan sego Ojo lali lawuh mangut Yen Gajah mlebu suwargo Ojo lali... aku meh nunut suwe ora jamu jamu godong meniran suwe ora ketemu (karo kang gajahbengko) temu pisan ngajak gojekan ... dibanting kiwo tengen suwe ora posting marai kangen Udan - Udan ra payungan ngeyup ning ngisor wit Kapuk Awake wes kliyengan tapi kok mata rung ngantuk bocahe pancen kuru nganti iso mlebu pranjen kowe kurang turu amargo kurang sajen ki timbul dalang wayang isuk njedul awan ngilang godong kambil arane janur bluluk tua jenenge klopo sugeng enjang kang iwanoor putrane pun saget menopo?? uku kopi nyang banaran awk kesel nggo klekaran bocah anyar rep kenalan nak wes kenal banjurr gojekan manuk emprit manuk manyar gawe susuh ono pandan Aku yo bocah anyar Aku yo melu kenalan

http://forum.detik.com 163

nonton pilem layar lebar ono stdion kajuruhan podo bocah anyar ayuh podo salaman salaman podo podo t4i kucing dowo dowo kang partoo nonton majalah parno lah kucinge mangan opo? numpak prahu layar sembribit tenan angine sing krasa bocah anyar ojo lali traktir condole arep mbayar malah kejegluk nganti benjol yen bocah anyar urung iso carane ngenei cendol ra kuat mbayar rasah kakean alasane snadyan anyar ning ora podo karo koe isuk2 sarapan tempe ojo lali bar mangan ngombe banyu putri kulo remenipun sami bapake sami2 remen mesem lan ngguyu tuku jadah pasangane tempe pakdhe gajah pripun kabare ? jaran kore jarane mbah rongge ojo rame ono pakdhe sare tangan busik mergo panasan mangan ndisik mumpung liyane do jumatan a due gawean dadi njegadul le njegadung ning nggone mbah surip weh lintang njedul lha kok jebule isih urip njegadul neng pinggire kali parto mbergajul nggolek prawan keli http://forum.detik.com 164

yang jogja numpak taksi Awas.....Tawon alas bereaksi iwak pitik dodho menthok lingguh dingklik ndondomi kathok iwak pithik dodo menthok lhadalah bokonge kang parto kethok manuk manyar lebokke kurungan iki cah anyar ning wis trunyukan manuk manyar lebokke jaratan id ne anyar gek gek klonengan?? Ning jogja enake rungokne klenengan Niki asli mas dudu klenengan bar jumatan enake mangan seko parikan nganti klonengan Nyang jogja koq metu prigi ora enak saling mencurigai nyang jakarta, liwat semanggi luwih penak, mencuri hati Regional jogja jolali karo parikane... Lha ndi ki gak ono wedokane.. lungo nang godean tekan pasar godean tuku welut sing pinter parikan jeng kembang karo beruang imut ngombe kopi karo mangan tempe siMbah nangdi ? kok ra ono kabare ? mbakar lombok nganggo mowo golek gembok kanggo legowo http://forum.detik.com 165

Rujak benTis. sayur lomBok. SimBah nangis. kentekan geMbok. jangan kare diwadahi kwali jumat sore mulih rodo bengi Roti betawi Roti buaya Wah,Kang iwan memang gak ada matinya roti betawi dimakan di cilincing nek sudah mati aku ra isoh posting kolor katok nggo lalapan iwanoor kok dilawan oono boyo diwadahi emberr ben ra lungo tur ra medeni wong tuo ko seh registered member kalah ro barli anune wes dowi numpak motor neng dalan ojo melu kebut-kebutan aku ra perlu dilawan, kur golek kanca parikan tape telo seko boyolali. piye yo carane ben cepet dowi? kluweh diwadah goni weh kebeneran tak kancani menungso butuh udara ben urip dadi ojo lali marang sing kuoso sory kang, mergo wis magrib wayahe bali ketemu anak+bojo ketupat santen menawi lepat nyuwun pangapunten iwak sepat iwak kerapu anak kerah dijewer mbok'e http://forum.detik.com 166

iki mripat rung gelem turu pdhl sirah wis ngene abot'e sasi rejeb okeh mantenan undangan okeh marai kere yen wis kabotan tenan hambok di selehke wae neng pasar kemis ra lali tuku lele lha iki yo wis ro teturon je. menawi pados ingkang badhe disayang ampun remen tiyang temanggung sinaosa jengkap taksih siang sampun kangen kaliyan biyung menyang ladang nggo sapi sapi dikencang ben iso mangan walah...df kok sepi tiwas kesepian nang gawean sego gurih di gondol wewe sepi ing pamrih rame ing gawe mangan sego sego rames tanggal tuo rasane lemes arep mangan sayur lodeh awan-awan parikan maneh enake ngrungoke lagu lagu lagune entek ganti bal balan kawet mau mung mlaku mlaku nganti ra kroso nek wes awan suwe ora jamu jamu godong jambu suwe ra ketemu ketemu pisan malah mlayu golek kayu kembange kacang ben ra mlayu gek dicencang

http://forum.detik.com 167

ngisor wit jati mbeber kloso lungguh watu kalung kawat piye ati ra nelongso... gaji metu ning mung liwat nggelar kloso dinggo ngaji ati nelongso nunggu tanggal siji isuk-isuk kok wis jaritan sarapan sek mumpung anget karep ati gawe parikan ning sing metu kok mung kringet larei pagi nganti menggos-menggos.. mampir nang pasar tuku janganan... kowe pancen gembrobyos.. tapi ambune ra karuan mandeg neng prapatan ono lanangan kemayu njenengan ra sopan malah ngguya ngguyu Yu Painten rodo kemayu gawe jangan diwenehi santen Kebangeten yen ra ngguyu gawe parikan wae kok sampe kringeten jangan santen lali bumbune bumbu larang merga do mundak najan kringetku ki mambu mambu enak akeh sing nyedak neng bumiayu numpak sekuter wong gelem sinau mesti iso pinter anak cilik gawene ngiler awake reget banjuur diadusi pancen sinau agawe pinter tapi ojoh digawe ngapusi iwak koi iwak benur contonen kui kang iwanoor http://forum.detik.com 168

mrana mrene dolan neng tangga anak dara lara swiwine aku neng kene ya mung isa donga mugo-mugo lancar sesuk baksos' iwak pitik dodo menthok jare ndelik jebule ketok kayu dipepe nganti getas nggowo buku njuk ditulisi gandheng batre hape wis njaluk dicharge yo aku kudu pamit saiki. kurang cilik terus dikikir keciliken malah ora bathi sopo omong nganggo di pikir salah nylekop, nglarakke ati isuk-isuk nggoleki topi topi ne Mbah maridjan isuk-isuk wes disuguhi kopi kopine uenak tenanan tuku getuk nggo jajanan moto ngantuk jian tenanan isuk2 mambu bathang wis njijiki tur mambu wuuah ono jeng lintang aku kangen padamu nunut ngombe wedange pak dhe parto sentono kabare piye? telo soko kutoarjo Bozz-ku wes teko wayahe kerj iso ngaso nek wis awan kroso penak karo dipijet wis suwe ra parikan pikirane kroso cupet sego lawuhe uyah piye kabare cah ? tahu tempe enak rasane anane neng warung angkringan piye iki, wis wayah sore kok ra ono kanca parikan ? http://forum.detik.com 169

duwe bojo dandan menor dolan minggu ning pemancingan ojo sedih kang iwanoor kulo teng ngeriki ngrencangi jenengan bocah ayu ngowo tenggok tapi uwonge kok wis rondho kok koyo ono le bengak-bengok jebul kang iwan le lagi golek konco gurameh digoreng nganti kemripik nggorenge neng pinggir kali matur nuwun iwed lan kripik kayane jodo cah loro iki wong ngandut nek mangan jeleh bar mangan njur leyeh-leyeh wes ora mung payu meneh tapi buntute wes semeleh Jarik, dinggo sarung Pik, wis adus rung ? tuku keripik,ning pasar nyanbi tuke dawed tekok keripik kok quote parikane iwed adus nggowo anduk ojo lali sabun, sikat lan odole maklum wis sepuh nduk wis akeh klera-klerune arep ngupati tuku iwak blanak gek mangan tepo di ganggu jampe mete sampun sepuh niku penak ibarate kelopo makin tuo makin okeh santene gulo jowo rasane legi wis jam limo wayahe bali golek tumo neng berasan wes jam limo ijeh koyo awan Golek Tumo alias Metani http://forum.detik.com 170

Bar Jam Limo Mesti Sepi ireng-ireng werno klambi kene jeng kulo kancani parto dodolan lemah regane sekitar telong jutaan syukur alhamdulillah koncoku wis seneng wedok'an sarapan nganggo gereh ayo parikan maneh melu balapan nganti ping limo arep sarapan enake opo yo?? arep lungo macak pupur mangan tempe ganti blenger sarapan bubur rasane meklegender awan-awan ngombe es nyedaki rolasan wetenge mulai protes mbakar sate sate gajih wayah sore siap2 mulih mbakar sate nganggu susuk saiki wis esuk....kang... nyangking susuk nggone lek priyo saiki wis isuk ayo do makaryo Nggone pak Karyo omahe resik Sakdurunge makaryo sarapan ndhisik... http://forum.detik.com 171

pathuk, neng wonosari isuk-isuk, wis nyampursari Tuku bakwan campur gethuk bubar mangan awan mripate ngantuk lebar maret mlebu may iku sasi brahine badak sial, rasido melu survey mergo aku ngantor mendadak ngantor mendadak nyang kuto ra melu tindak ra rekoso tho mejeng neng alun-alun tuku sawi piye denk kabare sandra dewi harum semerbak bunga melati sandra dewi tetap dihati bocah apik kudu anteng dijaki bapake neng alun2 kidul pripun kabare jeng? kok pun dangu mboten jendul gondal-gandul neng ngisor wit ra iso njedul repot golek duit wayah sore neng tengah kali denk pamit arep bali yen awakmu ditolak sandra dewi golekken ganti sing koyo mpok ati. minguk ngiwoo nek nyebrang dalan njih mongoo... hati-hati dijalan.. mampir keputren disuguh kopi saben weekend koq mesti sepi mampir keputren nggowo gulo + teh wis dino senen ayo parikan maneh http://forum.detik.com 172

lungo neng kali arep umbah-umbah parikan rodo sepi mergo ra ono siMbah cah wedok pinter olah2 tapi kadang isih ngintip ngucap syukur Alhamdulillah bojone wes positip golek setip entuk'e kerang kayu gaharu dinggo jimat sing positip bojomu po, kang? yo nek ngunu...wah, selamat!! ngombe madu mangan roti sugeng ndalu wanci ratri kembang klopo sugeng siang, kawulo yogjo pathuk, gunung kidul isuk2, ayo macul kewan ucul pating klarah arep macul radue sawah kewan ucul ngisore gong rapopo macul sawahe wong weteng luwih isuk-isuk gur sarapan sego sepincuk nandur kacang tengah alas ayo cah wayahe kerjo golek beras Akulah karyawan paling pantes dapet promosi, Selalu paling depan ngisi daftar absensi, Di antara rekan akulah yang paling rajin, Temen yang nggak masuk pun aku absenin Jam 8 kurang udah masuk kantor, Tidak lupa membeli koran, Di koran banyak berita koruptor, Kenapa gua nggak kebagian ?

http://forum.detik.com 173

Tahun pertama ngantor masih tinggal di kost, Tahun ketujuh ngantor udah pindah tempat kost, Tahun pertama pergi-pulang nebeng tukang pos, Di saat krismon pergi-pulang nebeng bos Akulah karyawan yang paling setia, Sedari peletakan batu pertama kantor, aku jadi kulinya, Sampai kantor punya jaringan komputer, aku jadi net-admin-nya, Sampai kantor diledakin, aku jadi otaknya.. Direwangi mrana lan mrene malah kelangan gucine Suwe ora mlebu mrene merga lali karo kata kuncine tuku lawuh, neng alun2 sugeng rawuh, kakang koen Yen arep turu awan aja nang ngisor wit klapa Maturnuwun dab iwan putrane sampun saged menapa mangan sego, lawuh gereh putri kulo, sampun "ngoceh2" nek sarapan ora kena okeh-okeh nek kewargen marahi ra bisa kerja Isuk-isuk ngungokake anak ngoceh marahi aras-arasen budhal kerja ngumbah klasa warna biru kesel tenan ngentekke banyu ora krasa karo mlaku postingan parikan wis 2000 iwak pitik dodo menthok jare ndelik jebule ketok *senjata pamungkas nek ra due ide mbuka toko dodolan emas meh riyoyo sing tuku uakeh'e.. saben kang parto ngetokke jurus pamungkas yo ayo thuthuki wae...

http://forum.detik.com 174

mama sayang, aku kangen ... sugeng enjang, sedanten ... Nyunggi rinjing nyangking dandang pethuk pak karya ora diampirna Sugeng enjing sadaya para kadang sugeng makarya ngantos paripurna kupat santen dipangan pas riyoyo sugeng sonten kawulo yogjo sego lawuh uyah karo sambel gereh Mbah, tangi Mbah ayo parikan maneh

tuku kayu neng kudus,,, wedok'e ayu lanange koyo wedhus,,, tuku kayu neng bumiayu nadyan ayu nanging rada mambu wis ra kuat macul neng sawah dino Jumat ayo ngibadah gulo jowo rasane legi meh jam limo wayahe bali ... sentir lengane klopo sawo kecik dironce ronce ojo dipikir pacare konco luwih becik golek liyane http://forum.detik.com 175

segoro uyah ... gatekno kui Mbah ... !!! bocah kembar umbah-umbah numpak pit jengki nggembos ban'ne digowo sabar wae yo, Mbah mergo kabeh ki ono wayahe.. pitik cilik mlebu omah mabur mabur omahe gedhe omahe gedhe pinggir tegalan isih cilik isih cilik gampang diatur mbareng gedhe mbareng gedhe ugal ugalan ela elo sawo dipangan uler ela elo wong bodho ngaku pinter kerjo kanggo keluargo kareben tentrem uripe lagu iki andalane kang parto angger durung entuk ide uler keket rupane ijo ajeng kulo pelet pun gadah bojo tuku duku, simpen neng lemari lego atiku, rampung pe-er siji numpang parkir ngowo cangkir seneng mangkir digoleki bokir mangan telo dicampur ragi gud morning jarene selamat pagi mbah djoyo ngelar kloso mangan ketupat karo santen sakmeniko mangke dinten puoso gadah lepat nyuwun ngapunten

http://forum.detik.com 176

kolak pisang, nganggo santen sugeng enjang, sedanten senajan onten kembar siam nanging mboten sami alias benten sampun ajeng sasi siam sami2 nyuwun pangapunten Sleman Mlati Ngayogyokarto Sing tak anti anti dipek wong liyo rokok klobot teng njero kamar kadung mbobot wurung di lamar gunungkidul handayani ben ra ucul yo digondeli karung bagor nggo nutup kompor biar tekor asal sohor ngemplak sentul kanigoro ndas gundul dikeplak loro ndas gundul ditutuki tiwas njedul DF'e mati nyimpen giwang ngisor klasa sing disayang ra rumangsa. klasa digelar nggo mapan turu krasa mak byar krungu sesambatmu tuku sepatu durung mbayar nyambut gawe dodolan tape ora perlu krasa mak byar sing tak omongke dudu kowe aran kore, sikile wojo opo mbake, wis tekan yojo? masak kare, nganggo wojo gi ngko sore, le mangkat yujo.. wojo ireng dudu lumut punapa kepareng kula tumut nganggone jas, lha kok mangane dondong oleh wae mas, ning ra njaluk gendong http://forum.detik.com 177

dondong opo salak duku gede-gede ora bakal nyengklak nek ra nganggo moge tuku semongko neng Kulon Progro Mampir Godean tuku kripik welut kanggo kabeh sedulur DF reg Yogja nJaluk ngapuro aku akeh luput masak mie, sonten sonten kulo nggih sami, nyuwun ngapunten. macul nang sawah njur golek kayu, mripatku nggandul dadi melek weruh wong ayu. tumbas kupat dinggo sarapan dimamah alus anggone maem sedaya lepat lan kekirangan simbah bagus nyuwun ngapunten nang sawah nandur blewah ana tikus mangan pari opo ora kleru kuwi mbah bagus'e sebelah ngendi nang sawah nandur dhele kacang koro ora lali pancen simbah bagus dhewe ra percaya takono para putri neng sawah angon boyo boyone tas dipakani lha simbah we wes tuwo... rupane yo wes nggilani. Yen lumaku aja dhewe-dhewe sebab nang kene akeh bebaya Yen ora bagus dhewe mosok dibagusake wong liya nyunggi rinjing isine gedhang ora lali nyangking tas Sugeng enjing para kadang sugeng nindakake aktivitas

http://forum.detik.com 178

awan awan nggelar klasa turu dhilut ben bisa tambah rosa Gandeng ngarepake wulan pasa nyuwun ngapura sakabehing dosa nggelar klasa bar panen padi met pasa everybody. mbeber kloso bantale teles angger puoso awake lemes mlebu omah nggelar kloso rasa sumringah wis arep buko kloso digelar tamu disugat poso lancar nyambut gawe tetep semangat numpak sedan sedan mewah angger awan kroso lungkrah tuku gethuk, neng pathuk nek isuk2, ijik ngantuk baladewa godhonge randu isi duren arane pongke pancen wis suwe ra ketemu temu pisan malah jengkelke isi duren jenenge pongge ojo dipangan, tapi dibuang ketemuan kok njengkelke opo kowe ditagih utang mangan sate nganggo sarung ra njengkelke piye ketemu we linglung

http://forum.detik.com 179

wedang legi campure glali sing anget wedange jahe di lali lali tan biso lali amargo eling kabecikane awan-awan sirahe mumet suwe ra parikan pikiran rasa cupet Cupet taline topi sirah mumet ketagihan kopi ngelus dada mergane watuk weruh kenyo kesandung watu iki mata wis rasa ngantuk ayo ayo gek cepet turu.. suwe ora dolanan dolanan anune sebeh suwe ora parikan rasane awak pegel kabeh Kucing senengane mangan besek............. Kui lho clonomu suwek......... angka papat aja diwalik dino Jumat nganggo batik opo bedane ketan karo jadah wis meh wayahe ayo siap2 ngibadah ngajak balen malah dipegat dino senen ayo semangat

http://forum.detik.com 180

iwak sepat iwak hiu bar sholat njuk turu wis tak sawang, asline kasar jeng kembang pancen kawentar onde-onde campur wijen dipangen kelet neng untu Weruh postinganku mbiyen marai aku mesem ngguyu roti wijen regane sewu yen dipangan ja dicampur kolak pancen mbiyen marai ngguyu kelingan jeng kembang gek isih galak buko nganggo kolak kolake isi biji salak kembang mbiyen galak saiki yo tetep galak resik-resik nganggo sulak banjur diwehi hiasan aku ketoke galak ning asline apikan resik-resik nganggo sulak ben regetane ora ketok dadi kembang ojo galak2 mundak ra ono tawon sik menclok manuk podang manuk jalak kodok pruntus kodok bangkong jeng kembang kui ora galak tur pancen mbangane raomong mangan gethuk awan2, matane ngantuk mangan blewah http://forum.detik.com 181

awan2, awake lungkrah mangan duku awan2, penake turu mangan hamburger awan2, kok njuk ngiler ? mangan kolak awan2, rasane ngelak mangan apa maneh yo ? mangan sego gudeg ndog karo suwiran ayam karo ngombe es teh ... enaaaak tenaaan mangan gethuk, iwak pitik moto ngantuk raup disik mangan gethuk campur karo tahu mata ngantuk mergo kurang turu mangan gethuk, campur upo mata ngantuk, tambane opo bar mangan gethuk, mangan arem-arem tamba ngantuk, ra liya yo mung merem mangan gethuk rasane pahit moto ngantuk tambane duwit mangan gethuk, ngombe burjo moto ngantuk, opo moto ijo siji loro, telu papat hayo sopo, durung sholat ? enem papat pitu songo sregep sholat mlebu swargo http://forum.detik.com 182

telu papat wolu songo dino jumat dino riyoyo papat papat dadi wolu dino jum'at jo dho turu campour baur kakung putri wayah saur ayo do tangi mbagi ra roto marai meri kudunu kabeh entuk siji-siji dino setu ra sido prei lha kudu nggowo gawean bali. postingan ing dino setu iso ngilangke roso mumet dino setu ngene iki males metu neng bogor ngendi-ngendi macet ijo ijo godonge pandan beras ketan digawe jadah sepuluh dino akhir ramadhan kudu luwih sregep le ngibadah awan-awan ketekan tamu tamune ayu marahi deg-degan.. yen wis tekan dinane setu pengine turu malas-malasan esuk2 mangan permen awan2 mangan gurameh bul sesuk wis dina senen siap2 makaryo meneh

http://forum.detik.com 183

jagung enom digawe bakwan ojo lali tambahi uyah pancen enak yen dudu karyawan nyambut gawe ra nganggo wayah tuku bubur rega sewu bar sahur bali turu tuku duren jumlahe papat dino senin ayo semangat udan sakwayah wayah kuwi sasi Desember siMbah yogjo Ultah ngko bengi bukber iwak pitik dimasak tumis bodinya cantik hatinya manis cah sekolah ojo mung dolan nek bengi kudu nggarap PR sedelok maneh wis lebaran cah2 opo wis entuk THR dolanan bal bekel bal bekele dicolong kethek THR e wis kecekel tur sayange wis entek Tuku jenang ngombene kolak Nyekel genter kok wes ceklek Iki tenan opo ra wong koplak entuk THR kok nggo tuku kethek mangan ketan aja rebutan jare mingkem lambene obah yen wis tekan dina lebaran ayo sungkem karo siMbah

http://forum.detik.com 184

kupat duduhe santen sedoyo lepat nyuwun pangapunten kupat janure dowo sedoyo lepat nyuwun pangapuro lungguh dingklik sirahe mumet sing dho mudik mugo2 slamet awak loro kudu dirawat mangane ojo mung iwak gereh dino riyaya uwis liwat yok bali makaryo meneh. pitik walik dinggoni kathok jare ndelik jebulane ketok

mangani degan aja karo kulite wis mangsa udan jaga kesehatane bar mangan, ngombe es dawet suwe ra parikan pikiran kroso cupet ono ulo ngroso ngeleh lha nggih monggo parikan maleh kanker ganas marai remuk hawane panas awake sumuk krasa asin njuk dilepeh dina senin kerja maneh http://forum.detik.com 185

wetan kali kulon kali tengah tengah nggo dalan meri saiki mati sesuk mati luwih becik podo ngaji sandal selop warnane biru krasa angop pengine turu ning wates liwat semarang udan deres ra terang terang bisa nggambang ora bisa nyuling bisa nyawang ora bisa nyandhing bisa nyuling ora bisa ngenong bisa nyandhing ora bisa mboyong swe ora jamu jamu godong gedang swe ra ktemu ktemu pisan tuman krasan godong gedang digawe kloso sing tak sawang kok ora kroso iwak pitik goreng lengo sing tak lirik ora kroso iwak bandeng ilang banyune yen tak pandeng tambah ayune manuk sriti kecemplung banyu bengine ngimpi awane... anu... hehe hee siji loro, telu papat urung jodo,ojo sambat pak mamat dodolan tomat pancene lagi kumat tuku tomat ditinggal bayen http://forum.detik.com 186

ist kumat pancen ket mbiyen nggulung-nggulung kecemplung jogangan mendung-mendung enake wedangan wedang kopi rasane pahit ngajak rabi ra duwe duit wedang kopi ra no gulane pingin rabi rung no calone. paitan duwit selawe nek parikan jo nyindir kancane ibuk tuku lampu senthir lengane jare seko pulau rote blasss aku ra niat nyindir wong kuwi ngomongke awakku dhewe ono banyu ning njero lumpang tonggoku ayu jenenge kembang ana banyu nang njero lumpang banyune akeh kena dinggo kungkum ana pawongan sing ngesir jeng kembang ning wanine gur nang detik forum Saba alas bebedhag kidang bareng wis oleh kok malah dadi rebutan Sugeng siang sedaya pra kadang sugeng makarya sugeng nindakake jejibahan kapal keruk taline kenceng moto ngantung gulune cengeng tuku gethuk ditambah widaran yen wis mathuk kapan sing lamaran http://forum.detik.com 187

nyangking kendhi lunga matun dicokot ula awake loyo jojok neng padusan dolanan sabun apa awakmu rung duwe bojo ono bumbung koq isine beras ketan gawean nggunung koyo dioyak2 setan jambu alas kulite ijo sing di gagas wis due bojo bar tuku beras, gage2 simpen neng pawon ati roso puas, sing dipingini wis kelakon. Tanggal selawe tuku jamu Ojo suwe², tak tunggu randhamu mbeber kloso neng sanding lawang senajan rondo regane larang Nggawa kranjang menyang stasiun tugu Senajan larang tetep wae di tuku... ngoyak lawuh kelangan sega sire gambuh malah cilaka Pring petung digawe bumbung Dienggo nderes neng wetan ratan Tiwas sengkud anggonku nabung Sing arep dituku ra sido pegatan wiwit bayi nganti jaka yen dandan pating slengkrah Piye ora cilaka wong salah olehe nglangkah Nggelar klasa nang pinggir ratan kanggo lesehan tur hawane isis http://forum.detik.com 188

Yen sing arep di tuku ra sida pegatan golek sing liya sing isih kinyis-kinyis Numpak sepedha aja dipepet Arep dolan neng prapatan mBlimbing Sing kinyis-kinyis abot neng dhompet Ngakune prawan jebul wis ra kempling beli baju smp pekanbaru mlangkahe maju po sih kleru? mangan trasi nganggo kuah trimakasi mwuah-mwuah mlaku-mlaku nemu jalan buntu..... seminggu iku dinone pitu..... jare jeng ist tangi turu wes nesu-nesu..... ojo-ojo njenengan ijik loro untu mlaku-mlaku ng pasar baru si adek titip terwelu sariawan sing isih mengganggu obate apa durung nemu mangan awan nang pasar senen malah kanca titip tuku buku sariawan wis ket biyen kon tuku melon koq ra nggugu mangan awan karo ngeronde mangan mie ayam saking pedese... nek ijik benjol sariawane... ditunggu wae kempese. golek wader jo lali umpane marakke kemecer delokke bakso ng dalan kae mangan sop awan-awan sop kikil rasane huenak tenan http://forum.detik.com 189

Nek aku nandang sariawan obate abothyl mandi tenan Awan-awan lunga blanja ning pasar pahing tuku klenthing sing ana sesotyane Prawan randha kuwi ra patek penting sing penting kuwi prasetyane sarapan lawuh tempe ro jangan soon kok tak rasake kakehan motone maturnuwun om infone... jeng ist mungkin luweh butuh obate om tumindak ala aja di kulinakake mumpung durung nemen-nemen ( alane ) iya mulakna kudu di biasakake yen jumangkah ndhisikake sikil tengen Lungguh jejer karo kenya Kenya ayu ngagem jarik lan selendhang Jaman saiki angel golek sing setya Sesajene ilang kangmas ditendhang Seto Kumitir kuwi jeneng wong lanang wong lanang sing saben dina minangka mantri Aja kuwatir lan aja was sumelang yen di tendang, nang njaba isih akeh sing antri Kuncen iku pasar sapi Sapine lanang regane larang Pancen akeh wong sing ngantri Jebulane padha arep nagih utang

kulakan kembang saka banyu urip numpak satang nyabarang kali tekan Bunut Utang kuwi kembangane wong urip merga utang olehe nyambut gawe dadi sengkut Ayo dolan nang nang pesisir Bareng-bareng numpak motor http://forum.detik.com 190

Nganti judheg lehku mikir Ben ra diuber debt collector Mlaku-mlaku numpak pit montor mlipir-mlipir wedi ndhak nabrak pitik Ben slamet ra di uber² debt collector ya di cicil wae mbaka ngithik.. Mlayu-mlayu nganti ngos-ngosan Dioyak a5u, mlayu pontang-panting, nganti tiba Debt collector-e serem tur brengosan Coba yen ayu, ra mung utang, bakal tak pasrahke jiwa lan raga saben dina kok jajane woh rambutan mesakna sing dodolan liyane ra payu-payu Mulakna liya dina nek golek kreditan goleka sing debt collectore huayu-huayu Tanggaku nanggap jathilan Seni prajuritan nganggo jaran kepang Tinimbang tansah dadi pikiran Luwih becik ora sida utang Lunga pasar tuku trasi olehe nggawa dibungkus sapu tangan Yen pancen isih bisa diatasi geneya kumudu golek utangan Neng pawon nutu pari nganggo alu Banjur diinteri nganggo tampah Wong-wong cilik kaya aku Yen ora utang ora omah Esuk-esuk ngumbe jamu sinambi ngrungokake tragedi tali kutang Aja kleru ing panemu malah wong sugih sing akeh duwe utang manuk kutut opo manuk derkuku kowe aja ngentut neng ngarepku ... http://forum.detik.com 191

Ayung - ayung bothok mlandingan Durung tepung ngajak gandengan Bocah ngoceh cebul mriyang Mergo ditinggal Gawe pepes Pengene ndang menyang Tapi ban malah kempes Ban kempes mlaku kudu alon Jebule bapake isih pengin kelon Gembiro loko kidul loji Ketok cetho tanpo peniti Nyangking dandang nyunggi rinjing ngampiri lik Karya lagi udud sampurna Para kadang sugeng enjing sugeng makarya ngantos paripurna Manuk kutut kudu dikerek Aja lali kudu diwenehi pakan Sugeng siang para sadherek Sumangga dipun lajengaken wawan pangandikan Tuku rinjing nggo wadhah srikaya srikayane arep nggo lawuh roti gawe sarapan Sugeng enjing sedherek sedaya sugeng makarya sugeng ngayahi jejibahan Ngethok pring arep digawe wuwu dipasang nang kali ditindhihi watu Sarehne postinganku wus genep sewu tak leren ndhisik sawetara wektu klambi biru sandale kuning olih sewu posting maning Ciu sakbotole Simbah turu ketok kon dalan http://forum.detik.com 192

Klambi kuning lorek abang Di enggo simbok numpak jaran Keno posting yo sembarang Ning mbok do nganggo aturan nang balikpapan tuku goni kapokmu kapan didukani eyang durna saking sokalima paring piwaulang dumateng pandhawa sampun dangu mboten ngunsum warta mugi tansah manggih raharja Sinau tekan mbengi isin aku didukani nggelar kloso mangan gurameh nganti ra kroso wis week-end meneh Week-end meneh neng rumah susun sanadyan nyleneh tetep anggun kacu biru angel golekke.. bocah ayu larang regane mangan bakwan karo sego awan awan mampir yugjo midak telek angel resikane... bocah elek ra no regane. karo sego lawuh teri Ngayogyokarto pancen ngangeni lagi jam pitu kok wis gerimis arep nyambut gawe marai ngelu ana cah yu lagi nangis jarene kangen karo aku http://forum.detik.com 193

gulojowo rasane legi jare wis tuwo lha kok soyo ndadi Esuk tempe sore dhele Jebule simbah kelewat pede gulajawa rasane legi sing tua malah ngrejekeni gulajawa rasane legi soyo tuo soyo medeni gedhe duwur klambine anyar ngaku dulur kok dadi pacar gedhe duwur numpak sedan najan dulur timbang keliyan kue cucur beras ketan nek dulur nggih kebangetan kue cucur beras ketan nek dulur yo pancen edan nandur pari panen ketan nek ora ngerti yo kebangetan mangan ping telu weteng sih luwe cah,... aja lali karo jirolu sing merak'ake ati lan bagus dewe Bubar adus kok isih lendhutan Pancen jirolu bagus yen didelok nganggo sedhotan sego abang lawuh iwak asin sayur bening nganggo mrico wes kang, men ra isin yen bar posting ndang tuku koco http://forum.detik.com 194

buto cakil methakil ngemut penthung jowal jawil jebule njaluk ambung Bedhil dicekel mongso keno mongso tibo digowo lungo sikil kesel ora popo ayo podo neng Malioboro tuku kapur barus nang pasar ketan welah njenengan ki piye to..., ndelok cah bagus ko nganggo sedhotan? Pakdhe Agus mundhut pelem Ben ketok bagus, sing ndelok kudu merem roso manis gulo jowo diselehke neng nduwur pogo sewengi nagis atine gelo ora sido plesir neng ngyojo tuku sate dipangan cemeng wes gede kok sih gembeng Soko telo dadi tape ngayogyokarto ngawe – awe samsoyo bengi samsoyo sepi lagi nyapu ngresiki jogan kenya ayu mangga kenalan. mangsa udan ra iso umbah-umbah wong udane kaya dikapyuk laut jare wis tuwo jenenge wae simbah senajan simbah ning lirikane .... maut mumpung liburan nnumpak perahu golek mina neng tengah laut http://forum.detik.com 195

nganti kena lirikan mautku kenya-kenya mesthi kepincut iwak pitik iwak menthok dibeleh isih ana wulune sing katut nek gur modal lirikan thok ngendi ana kenya sing kepincut kurang asin wenehi uyah kurang wangi wenehi mlati ojo sok wani alok nyang simbah simbah ngono raja gembok & pinalti mangan tape rasane kecut dhuwit sithik di itang-itung hura sida ana sing kepincut malah bathuk benjut oleh pentung tombo teka lara lunga golek welut dinggo setut sanajan simbah putune sanga lirikane maut marai kenya kepentut Tuku telo sak tumbu neng kidul loji Ora ono sing luwih ayu kejobo asrining MERAPI Mbokne bocak lagi nggodhog wedang sinambi nggendhong anak kiwa tengen ..( anake kembar ) Sugeng siang sedaya para kadang dangu mboten mriki kok rumaos kangen kidul lurung kembang mlati kadung gandrung jebule wis rabi Ngarak reco kembar nyebari apem nabrak trotoar ngalamunke KALIADEM reco kembar didokok nang tegalan ditendhang malah awake dewe sing kontal nek mlaku mbok ndelokke dalan iso-iso bathuk menyonyo kejedhuk portal http://forum.detik.com 196

iwak pitik digoreng lengo lungguh disik ngenteni konco mangut lele luwih enak timbang mangut kutuk angger bar mangan lha kok mesthi ngantuk tuku klapa langsung diparut durung randha aja direbut pengin sehat yo ngombe jamu prinsipku "kutunggu jandamu" Numpak Jaran neng ngisor munggur nggowo semongko karo bayem Rakyat SLEMAN podho makmur kertorahardjo Toto Tentrem Menyang sawah nyangking pacul tekan ndadhah ketemu kadal Raos bingah tindak BANTUL Putrowayah sami kempal pitik cilik sobo ngembong pikir dhisik lagi omong Gulo campur jadah enak dipangan mbengi Kulo nyuwun pengestu Simbah badhe dateng Wonosari yen ing tawang lintang pengin takgegem siji wae rasane kok koyo keperang padal ket mw ming meneng wae lintang abang nang langit wetan ra perlu bimbang, aku ki tenanan Gethuk asale seko tela mata ngantuk iku tambane apa ??

http://forum.detik.com 197

gethuk asli wonosari yen ngatuk tak sun neng pipi awan awan lungo blonjo ning pasar pahing prawan rondho kanggoku ra patek penting pilih degan kambil gading pilih prawan sing lencir kuning tuku degan kambil gading neng jalan parangtritis timbang sing lencir kuning aku pilih sing ireng manis

aku demen kembange mlati dibungkus nganggo kacu biru tansah lam lamen rino lan wengi ireng manis marakne kuru isi salak jenenge kentos prawan galak kempole atos lelungan kang ora ngentekke ragat ora liya lelungan kanthi mlaku pancen aku lelananging jagat akeh prawan nyedhaki aku Wadhah uwuh jenenge plengki ana alat musik jenenge rebab Pancen akeh prawan nyedhaki padha arep njaluk tanggung jawab nambal ban ndamel karet ajeng sarapan duwite mepet bajiguri rasane rada asemi kacangi telu dipangan agusi prawani ayu mesam mesemi nyawangi jirolu sing paling bagusi http://forum.detik.com 198

esuk-esuk wis ngidak telek jare paling bagus jebul paling . tiwas melek disruduk badak jelas kui telek ko' malah dipidak Ana macan mangan terwelu aku ora rep melu-melu mangan trewelu malah dijiwit sing hura melu kudu nyangoni dhuwit dhuwit didudut seka saku dienggo tuku gorengan sukun dab jirolu ayo jajan karo aku iki oleh sangu seka mas kun mangan bakwan aduh asine bakwane aneh isine dele okeh perawan ilang isine turut ndalan ketok wudele numpak unta ngoncek'i sukun sahan sibuk nemoni mbah_kaum pancen loma sing jenenge mas koen lha... sidane disangoni pira um? bakwan asin kakean uyah aja keliru karo tempe jaman saiki hura nggenah ana wudel ko' dipepe esuk-esuk sarapan roti rotine le tuku nang toko tiga ora kabeh awakmu kudu ngerti lha emange awakmu kapeka ? toko tiga cerak ngasem wetan ndalan lor'e mba_nisa http://forum.detik.com 199

nak dhuwit'e gambar wong_mesem aku harep pesen pizza mandhing petet jarene kanggo bothok enak rasane ting pethethet pakaiane nganti ketok bentuk awake Ana cah ayu kok malah dijiwit merga kelaran njur malah lunga Karepe arep nyangoni dhuwit ning kok nduwene mung donga itungan njlimet, marai males uteke mumet, wetenge mules itungan njlimet, kui malah asik uteke mumet, yo dicopot disik pipine kempot, mangane bathok lha kok dicopot, padakke kathok bocah ngeyel, digondol wewe koq yo angel, mahami awake dhewe bocah saiki ngeyel ngeyel mundak isin do didukani nak dhewe rada angel ayo... kene dak kancani pitik walik sobo kebon isih cilik seneng kelon lenggah dhingklik cedhak pawon weteng luwe marai nesu bocah cilik seneng kelon sing gedhe njuk tiru-tiru dibandem nganggo bosokan pelem ati kesengsem lha kok kowe adem http://forum.detik.com 200

menyang mbiroloka liwat semaki mbuka sangu nganggo iwak tawes mesakke temen bocah iki nang ndi-ndi ra ana sing ngrewes liwat semaki mampir stadion bucah kemaki njaluk dijion durung adus kok mesam mesem simbah bagus akeh sing kesengsem tuku rambutan gur sekilo mbah ... mbah .... mbok njenengan ki ngilo durung adus, malah mlaku2 siMbah bagus, tapi kok mambu ? krasa mambu njur adus dikon metu malah mlebu pancen simbah kui bagus adus ra adus tetep mambu kewan bulus urip neng kali siMbah bagus rasah dho iri Papat tambah papat wolu aku tak ora arep melu-melu yen umah-umbah sekalian adus wang awake glopot wedhi siMbah pancen arupa bagus lha yen ayu malah nyalawadi udud metu irung nek didudut marai murung munggah gunung kepleset t*i menek anda gocek'an sikil http://forum.detik.com 201

nak padha kepingin rejeki dadi uwong aja pokil kewan bulus nang ngisor watu Simbah bagus ning kok kemayu. mangan salak wadahi tas as* galak njaluk dipotas Njero tas ana dompete nek wis dipotas njur dikapakke dompet suwek dicoblos peniti suwek'e gedhe digawa bali dienteni sik nganti mati banjur diguwang ana kali jambu alas kulite ijo sing di gagas wis due bojo senthir lenga patra tiwas naksir ora bisa nggawa sambel uleg campur lemper rupo elek sek penting pinter senthir lengo potro ketoke kenthir jebule ho-o luwih padang ting tinimbang senthir dino iki sing posting kabeh kenthir lampu senthir ngobong bandhosa najan kenthis, gagah prakosa ngobong bandhosa nganggo senthir senajan prakosa tetep wae kenthir

http://forum.detik.com 202

senthir lengo potro najan kenthir aku ra rumongso bakul duren,awake lencir rasah iren, kabeh kenthir dudu salah mongso nek saiki grimis ra rumongso yo uwis senthir diseni gesik kabeh kenthir so dhisik awak lencir njaran teji anggotane tambah siji Suwe ora jamu jamu godhong kecipir suwe ora ketemu ketemu pisan kok padha kenthir. godhong kecipir ditandur mba_nisa harep melu kenthir ko' hura isa Ana terwelu mangani kecipir Rasah melu ya wis kenthir. kenthir lengo potro sing dipikir ra rumongso dhong kecipir disenggol mlintir wong kenthir ko' ndadak dipikir suwe ora jamu jamu godong kecipir suwe ora ketemu temu pisan nggowo senthir nggowo senthir kok neng njeron bis kamangka ono wonge akeh ngomongke wong kenthir ra uwis-uwis malah dadi melu kenthir kabeh http://forum.detik.com 203

nggowo senthir marai suloyo kowe sing kenthir, aku ra patiyo nggawe senthir nganggo godhong klaras ra ono wong kenthir ra ngaku waras jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe boko ada gula ada semut durung randha aja direbut jambu alas manis rasane najan tilas takenteni randane tempe gembus, dipangan panda siMbah bagus, senengane randa nyambut gawe, nggowo senthir simbah podo wae, podo le kenthir hawa panas rada sumuk ucul klambi ketok wudel'e nakwis krasa kepingin ndumuk kari nembung ko' hurasah nglimpe Ben ra sumuk ngiyup ngisor wit kelapa disambi karo mangan tempe Lha ndumuk ko ngarep ya ra papa lha kok ndadak nglimpe... tempe bacem rasane legi banyu kelapa pancen seger pengine ndumuk ko mburi lhawong mung harep ndumuk geger ana sapi dinggo karapan karapan sapi anane nang madura mau isuk aku ra sarapan dadi saiki wetengku lara http://forum.detik.com 204

mangan sego, sliliten dupo ono rego, ono rupo bar jum'atan rasane lega hawa panas rasane sumuk esuk mau hura mangan sega amarga anane mung tempe benguk lungguh ijen thengak-thenguk olehe lungguh lemekan klasa maca tulisan tempe benguk dadi kelingan rikala nang ndesa ana jungkat dinggo jungkatan ana banyu dinggo adus sesuk senen wisdo qurban mbeleh sapi karo wedhus Esuk-esuk bar adus njur dandan rapi wis kari menyat kok ndadak kebelet ngising Sesuk pancen dha mbeleh wedhus pa sapi neng kuwi utamane kango sing rung tau mangan daging masak lodeh kudu nganggo klopo ben krasa enak lan dadi gurih ra tau mangan daging rapopo rasane ra bedo karo kluwih gori abang jenenge gudeg lawuh pitik kari nembung lebar madang rasane wareg ngombe sithik malah kembung njangan kluweh, cemplungi kawat mangane okeh, awake sehat njangan gori dadi lodeh kurang turu sirahe ngelu percoyo nek manganmu okeh pantes wae awake lemu http://forum.detik.com 205

nek kekemu, ojo nganggo jarang awake lemu, regane malah larang iwak asin alias gereh koe wes siap dibeleh bocahe cen kebangeten wes jam songo kok urung adus aku cen jenggoten tur aku dudu wedhus ono kayu blepotan angus sopo iku ambune prengus oline oli top 1 delehke ning kamar mandi halo mbokdhe no1 pakdhe no1 ning endi segone diculik nganggo enthong gedhe budhe isih cilik durung duwe pakdhe pitik cilik, dikon blonjo najan cilik, tur tonjo mangan emping mlinjo karo emping telo nek di tinggal minggat bojo ra sah gresulo nek diuyak kirik yo menek tembok wis dilamar pak carik ujare simbok ono priyayi, mangani kodok kowe kui, lanang po wedok? pitik walik saba kebon isih cilik seneng madon

http://forum.detik.com 206

ijo-ijo buahe duren bojo loro, ngrubuhna amben anak'e agus turu mengkureb tongseng wedus pancen manteb rok biru klambine ijo sampun ndalu sumangga ngaso ratu pengging, lungguh petanan sliliten daging, sengsoro tenan kucing manak ra biso obah sing paling enak daging mentah Golek getah tekan Giri Sarangan mbalike nyasar tekan ndesa Plarangan Walah daging mentah kok di pangan Marakke Bethara Kala murka merga ana saingan munggah gunung sandale pedot simbah bingung banjur singsot numpak dokar, mlakune ngulon wong sing sabar, mesti kelakon anake kunto jenenge bambang anake parto nganggo klambi abang... dikira sapi jebule wedhus awake kudanan nganti klebus daden geni nganggo lengo ngangkat ceret nganggo tangan kiwo sedelo maneh tahun rong ewu songo ra kroso jebul aku ki tambah tuwo iwak wedhus, wis do jelih awak klebus, wetenge ngelih http://forum.detik.com 207

yati pesek batuk'e nonong cokot kethek wudele bodong yen ing tawang isine getih ndang diresiki jal yen kerasa ngelih enake mangan lawuh empal kodok ngorek, nganggone jas radue korek, nggo kompor gas ono kadhal mangani roti wis tak budhal ojo di gondheli roti telung dina jamuren tukang nggondeli = hura keren ono wit rungkat wite pace niate ncen minggat nengke wae tuku tahu gosong pisan malam minggu kesepian angon wedus karo nglamun weruh wong bagus aja da gumun ono wedus mangan timun........ JIROLU bagus opo ra nggumun dolan nang wates nganggo sarung udan deres ra rampung2 tuku klambi kegedan wis saben bengi sing kesepian

http://forum.detik.com 208

tuku bolah ndek toko sebelah ati bungah dikancani simbah wayah wengi mangsa bediding ketemu kelly kok rodo mrinding mlebu jeding karo nggowo duren simbah merinding mergo ra klamben gawe roti rasa duren tambah legi gulane aren kelly ngreti aku ra klamben mesthi iki hobine ngintip sandal jepit murah regane hobby ngintip ga nok gunane turu tangi rasane puyeng mauw bengi sajak'e gayeng wayah sore lampune padang pripun kabare sanak kadang? menyang sawah tandurane mbako ati bungah ketemu Gadjahbengko dondong opo salak duku cilikcilik ngandong opo mbecak mlaku timiktimik basane cangkem kui tutuk bar mangan matane ngantuk iwak pitik dodo menthok yen lingguh dingklek ra pareng mekokok

http://forum.detik.com 209

gembok ilang kuncine aduh simbok iki kepiye ijo ijo godonge gedang ki parto loyo mari begadang ono kolah, dileboni ulo, kadal karo kodok owalaaah, kowe ki lanang po wedok? tuku teri nang pasar glodog aku iki asli wedok awan-awan liwat kreteg bubar mangan wetenge wareg weteng luwe ora iso ngadeg iki udane kok ora mandeg-mandeg ono upo dipangan kodok tandane opo nek koe ki wedok awan awan tuku gasing bubar mangan, njuk kepising

kacu biru, digowo lelungan pakean perlente, bodin semok aku setuju, Pakdhe palagan rung ana buktine, kelly ki wedok maem soto ndek tengah sawah tak kirim poto marang simbah kirik cilik jenenge melly, pancen aneh pakane lanting yen pancen wedok kui si kelly, mesti wae nganggo anting anting maem bakmi enak rasane pancen wani endi potone http://forum.detik.com 210

golek kepiting ndek pinggir segoro aku gaw e anting dipundutne ki sentono tuku gelang, neng salatiga wilujeng enjang, sugeng makarya kapal keruk ono krikile moto ngantuk pegel sikile kapal keruk taline kenceng awak kesel sik ngisor kenceng kapal keruk taline kenceng mata ngantuk kok kon mentheleng kapal keruk taline kenceng moto ngantuk gulune cengeng kapal keruk taline kenceng diiris iris hura isa pedot moto ngantuk; cekelan weteng krasa ngelih pengine nyokot mangsa udan akeh bekicot nek wis ketigo omahe kosong nek mung dicokot ra bakal pedhot lha wong untune wis ompong singo mbrangkang pamer untu ayo guyaaa......ng duyu..... u-u-u-u......u-u tuku pelem kabehe limo aku seneng neng ngayogyokarto Kapal keruk muatan kenthang Adol Jeruk nggo nyaur utang

http://forum.detik.com 211

klambi ireng gupak lenga Yen seneng ya wis rasah lunga-lunga ayo ngangsu nganggo dandang enak nyusu karo ngacang tuku balung karo nongko lokasi koen opo neng londo tuku buku jejer wong edan takon aku, aku nang Medan. mba nisa guyon njaluk dipangku ko hura ana sing takon lokasiku bengi2 tuku tahu jirolu no ndi lokasimu pasar murah wetan kali atiku bungah di takoni mba kelly. esuk2 mangan tebu yen kepetuk tak wenehi tahu manuk blekok numpak prahu halah ko' mung tahu mangan gethuk ngombe ne susu mataku ngantuk tak mapan turu mangan kuluban sayur buncis ket mau udan ra uwis-uwis ning wates liwat semarang udan deres ra terang terang dalan rame budal mulih lunga alun2 golek temon http://forum.detik.com 212

pancen saiki rada aneh ana teh ko' rasa lemon tawon lebah mlebu nggenthong taon baru dompet'e ko' kothong Godhong waru nggo buntel nanas tahun baru gajihe isih gaji lawas Ana landhak mati merga kena cuka pengin njaluk mundak, wedi di pe ha ka Ada kerang satu tangkep Kata orang aku cakep wayah adus rada sore bucah bagus pancen ndemenakeiwak pitik dodo mentho lingguh dingklik ndondomi kathok lingguh dingklik ndondomi kathok jare ndelik jebulane ketok Wong wedok snenge ndodok Lha kae ketok kyo batok Tuku klopo ng sinduadi Ora popo sg pntg dadi Kecipir geong2...bukak topi ono mlinjone... ojo mikir anake wong...durung mesti dadi bojone manuk perkutut nyucuki dele ojo direbut wes onok sing ndue jas bikak iket blangkon sama juga sami mawon

http://forum.detik.com 213

tuku suket di entul entul timbang ngampet yo bali ngumpul tali kawat di untir untir ora kuat rasane pikir kawat diuntir nganti pedot kakean mikir bathuke kejedot ono kadal mangani roti wes tak budhal ojo digondeli bekicot dolanan pethel ben ora kokean bacot boikot wae israel bar piyungan ngliwati kreteg munggah sithik tekan pathuk bubar mangan wetenge wareg mbasan wareg krasa ngantuk jajanan pasar jenenge utri utri dipangan campuri sego poro kadang kakung lan putri ayo makaryo mbangun negoro mangan sego ojo sing mambu lawuhe babat sambel e trasi supoyo negoro bisa maju para pejabat ojo dho korupsi kapur tulis tuku neng sar wage oleh nulis mergo mesakke gajah midak lendut gagah randue udud Kroso marem bar mangan duku Saben merem kelingan esemmu http://forum.detik.com 214

lombok rawit abang warnane lali rupane eling rasane Omah wewe nang wit-witan wes suwe ora ana sing gawe parikan wit gedang awoh pakel rung dwe duwit kanggo OL Wit pakel disenderi skuter skuter tuwa unine pating cruwit Pengin OL ya nganggo komputer komputer rak ra tau njaluk dhuwit muter-muter nggolek rawit ngombe teh sepet mbok digulani cen komputer ra njaluk dhuwit sing jogo warnet sing wis ngenteni rawit abang luwih pedes lawuh tempe karo sosis sing jogo warnet rupane judes ning dimatke ko' yo soyo suwe soyo manis menyang pasar klithikan golek barang bekas ora entuk mergo barange pancen laris wong nek lagi wae metu seko alas saben wong wedok kabeh ketok manis golek buncis dijangan lodeh asin rasane ojo dilepeh oleh wae nulis sing akeh nanging aja OOT kabeh Ana kethek nyakot klapa bar nyakot kok njur pethakilan Nang kene OOT rapapa waton OOT ne wujud parikan

http://forum.detik.com 215

wit mandingan dibolongi semut trit PARIKAN neng board OOT bluntas lan kenikir neng tegalan didol godhonge kecampur sembung tiwas dipikir sing tenanan jebul postingane ora dietung mrana mrene nonton jathilan Lha kene iki ya thread parikan ono cowek, dibanting mendelik nganti tumiba neng watu ayo ngramekke forum detik kanthi tulisan sing bermutu dibanting tibo nganti seteb mutu njobo po mutu mburi ki teb rokokan lungguh dingklik arep parikan dipikir disik nyumet sentir wanci sore mumet mikir marai luwe tambane masuk angin ki kerikan esuk-esuk ngene jik memeng arep parikan esuk-esuk mangan rambutan mata ngantuk tangine awan rambutan bosok guwang nang jugangan soyo ngantuk nek njur bar mangan rambutan tibo neng pawuhan ora kerjo sek penting mangan

http://forum.detik.com 216

rambutan .... rambutan .... rambutan .. numpak bis nang kampung rambutan mangan ..... mangan .... mangan .. nek wis ngelih yo gek mangan dino kiamat meh wayahe nikmat sehat larang regane siji loro telu papat nyuwun ngapura sedaya lepat ati gelo hurung marem ugi kulo sing luwih eném golek jingking oleh gereh pethek sugeng enjing poro sederek mangani degan aja karo kulite wis mangsa udan jaga kesehatane tahu tempe karo jadah wis sore cah ... siji loro telu papat limo enem pitu wolu menawi kulo mboten lepat mbenjing niko dinten sebtu Tuku santen wadhahi dandang digawa lek Karya kanggo pasugatan punggahan Sugeng sonten sedaya para kadang sugeng makarya sugeng ngayahi jejibahan udan deres dalane lunyu awak ngreges rasane ngelu http://forum.detik.com 217

yen dalane lunyu liwato pinggir yen sirah ngelu jo kakehan mikir munggah gunung nganggo teklek midak walang dadi limo singgah barang aja gemletek mundak ilang ati gelo teklek cemplung kalen aluwung golek mending balen loro untu kroso linu mung sliramu kang mawantu-wantu duit selawe dadi seket golek siji we koq angel banget bocah anteng jenenge ponijir rasah sik ganteng sik penting tajir unta manak tapir nyengir gelempa nak sing tajir mirip jenate bokir Ono theklek kegowo banjir Watone ra elek lan ora fakir. Bocah edan golek welud Udan udan enake udud Sunare peteng amarga pedhut rebutan wedokan sinambi gelut mbeleh kethek, arep di mangut udude entek, cangkeme kecut siwi menek parto ngekek awak bokek hura udud sing bener kuewi kethek apa tekek masa' kethek ko dimangutd

http://forum.detik.com 218

nyumet udud munggah bale sing dimangut kudune lele mangan woh anggur nggo kanca nyamikan Tinimbang nganggur tak melu gawe parikan nyamikan kacange kara gawe parikan nggo nglipur lara Kacang kara santen klapa Ati lara merga menapa. Dewi sinta garwane prabu Rama Ati lara merga ditinggal krama Sinta ilang mlebu geni Larane ilang mergo mung ngimpi golek kroto nggo mancing kutuk diwadahi bathok klapa kang parto kok sambat sumuk yen saiki merga kenapa iwak pitik dodho menthok lebar thungklik mbenakke kathok Isuk-isuk sarapan sega jangan kangkung entuk berkatan tangga sing anake khitanan Dina minggu iki cacane rada mendung arep lunga mancing kuwatir kudanan wong khitanan kok suguhane kangkung nek wedi kodanan yo nggowo payung kongange tuku kangkung dudu pitik kangkunge di urap di nggo lawuh berkat http://forum.detik.com 219

anane payung mung payung cilik ra ngayomi awakku nalika udan barat kangkunge entek gantinen grontol bungkusen godong gedang sak papah yen payung kurang nganggoa mantol sing penting ra gampang nyerah di gondhol wewe bareng dibalekake kok kaya wong ora waras Mantol raduwe anane mung bagor bekas wadah beras lumbung wadhah pari calon beras pari di tutu dadi beras wong urip ojo gumantung fasilitas sak anane anggere waras nggawa beras disendheakake nang buh merga kabotan krasa lara bangkekane awak waras samubarang bisa direngkuh nanging waras kuwi saiki larang regane mbeleh wedhus di tongseng opo bakar parikane teru arepo pertamina kebakar mangan duren kulite buang nang tobong parikane leren yen komputere kobong sate ati jo nganggo uyah luwih enak ra pati asin ngati2 o cah jo enak2 sesuk ngantri bensin nabuh kendang karo nembang nganti ora eling yen rung adus sugeng enjang para kadang salam saking siMbah bagus mangan sega nganggo lawuh tempe karo sambel gereh http://forum.detik.com 220

siMbah bagus wis rawuh ayo pada parikan maneh Keruk - keruk ono krikile njero jeruk ono isine Kapal keruk taline kenceng matane ngantuk .......tutukno dhewe ora tego nulise. kodhok kalung kupat lara boyok ora kuwat Kapal keruk taline kenceng matane ngantuk dijak nginceng garan lading dinggo nuthuk basan nginceng njur hura ngantuk karepe arep nuthuk ning kok malah kethuthuk Piye le arep ngantuk wong mripate di cucuk tuku sepatu nang cibaduyut bar mangan matane mbeyuyut tuku sepatu cibaduyut nggo blasakan nang alang-alang ben ra mbeyuyut disambi ngunjuk kopi sidikalang tuku sepatu rasah nang cibaduyut mendingu nangu jalanah mataram waeut sarapan pagi pinginne bothok lha koq anane mung sambel gereh lha endi iki sing wedok2 lha koq isine lanangan kabeh. sego wadhang enake nganggo sambel gereh opo maneh ditambahi sayur http://forum.detik.com 221

ra popo lanangan kabeh sing penting podho akur tuku mlanding ro sambel gereh ojo lali tuku sisan kuwene ra popo ding nek lanang kabeh berarti aku sing ayu dhewe. arep mantenan merga wis jodo wis wayah rolasan ayo pada ngaso wit jambe, neng pinggir kali wis sore, yo gek dang bali mangan undur undur marai mumet nderekke sugeng kondur nyangoni slamet bocah cilik wedi ro wewe arep mulih njaluk kancani Lha nek ora ayu dhewe njur sapa sing nyayoni mangan rujak jo nganggo duku luwih enak nek nganggo jambu aku kelingan mbokku ngudang adiku anakku sing ayu koyo tumbu rujak duku campur jambu saking larise akeh le bathi raketan ayu koyo tumbu mesti sayange setengah mati.. tuku irus garane kayu ora cendak yo ora dowo sing diarani bagus utowo ayu yo sing tansah bekti marang wong tuwo

http://forum.detik.com 222

urip neng ndeso urip neng ndusun urip bareng neng omah dowo nggih kulo nyuwun pengestunipun mugi2 saget bekti marang wong tuwo... ana racun njero balung kulo nuwun nderek langkung

isuk-isuk cukup sarapan bubur senajan ora nganggo lawuh senenge urip neng tanah kang subur samubarang ditancepke mesti tuwuh awan awan tuku tiwul salam kenal ugo mas kriwul mangan bakwan karo gethuk soyo awan soyo ngantuk mangan sate limang tusuk soyo sore soyo ngantuk limang tusuk sate dipangan wayah esuk wektune sarapan ngulon ngetan malah keblasuk rampung sarapan mesti ngantuk pak demang klambi abang nek disuduk manthuk-manthuk sugeng siang mangga madyang lungguh ngebuk karo ngantuk-ngantuk http://forum.detik.com 223

Lunga nang Jogja arep tuku manuk tekan ngomah diumpani walang Nek dijak kerja mripate mesthi ngantuk ning nek NDF, rasa ngantuke ilang tuku ketan nggo pakan manuk parine gabuk dipangan walang jare nek NDF ora iso ngantuk bareng antri bensin kabeh dho ngilang tanduran pari pangani walang mbasmi walang nganggo semprotan Antri bensin pada ngilang soale wegah nek kon empet-empetan esuk-esuk kon angon sapi mripate ngantuk dipeksa melek dina iki wis rada sepi merga ngarepake riyaya imlek mlaku2 nang boyolali ojo lali tuku susu sapi dino setu pancen sepi soale member df podho prei anak munyuk jenenge kowe tapi kowe kok koyo kere saking sepine nang kene aku dolanan parik'an dewe anak munyuk jenenge kowe nek ngelih ya ndang dipakani Ben ora parikan dhewe hayo kene tak kancani kandhang pitik gupak telek kamangka diresiki saben dina suk senen dina riyaya imlek lumayan nggonku prei telung ndina ngukur panu nganggu kreweng syukur naknu kula melu seneng nyangking kreneng isine anggur di selehke neng ngarep lawang pancen susah dadi wong nganggur wis ra nggatekke tanggalan abang http://forum.detik.com 224

sarapan kok rujak cingur olehe mangan nang pojok wetan sak susah-susahe nganggur isih bisa dolanan internetan kirik pleki jenenge paijo kulit reged boso mlayune daki yo koyo ngeneki nak hurung dwe bojo panggon reged ra ono sing ngresiki nang latar okeh suket teki dibedholi di wadhahi cowek Nek ra ana sing ngresiki ya kudu diresiki dhewek godong mlinjo rupane ijo disayur lodeh enak banget penake wong wis duwe bojo senajan udan tetep kroso anget mendhung ra katon serngengene saya peteng katone kok arep udan maneh ati-ati nek mangsa udan ngene kesuwen lehe angetan anak tambah maneh ngliwet kudu sing tanak luwih enak lalapan kecipir ra kuwatir tambah anak kabeh gumantung sing nyopir mawa didumuk kaya'e anget? hawa sumuk awake kemringet mangan tebu numpak getek malah njempalik entuk goni para ibu bapak sederek monggo isilah titik2 berikut ini Sumuk ra keringeten Klungsu di dumuk ora keri kebangeten kreweng saktrek paitane simbah weteng wareg rasane sebah tumbas wedhus nggo disembelih siMbah bagus posting malih

http://forum.detik.com 225

mripate abuh merga klilipen lemah ditambakna nganti tekan Sidatapa sugeng rawuh dhumateng siMbah napa sampun babar anggenipun mertapa menyang kali ngumbah kloso kloso plastik suwek pinggire maksud ati kepingin nyopo trit Parikan sepi peminate ngombe kopi aja kakehan gulo gulo pasir legi rasane mbok menowo kang gadjahbengko arep nyopo monggo di sopo konco2 sing nang kene dolan nok alun2 nonton banci dijak kelon tapi aku lali...... timbang nganggur aluwung ndandani mejo kursine rusak ditambal karung isuk-isuk wis udan marai males kerjo enake pancen kemulan sarung mambu sate marai ngelih wayah sore wektune mulih esuk2 lungo neng janti nggolek cempe entuke sapi ono opo neng jroning ati koq neng kene roso sepi. gudel putih dikira sapi sundul meneh men ra sepi jangan pare rasane pait arep udut ra ono sik nggo nyumet jik tanggal sak mene wis ra nde duit marakke ndhase kroso mumet kraasa mumet hurung madang ndang, golek duwit mumpung sih padang!!! nyangking ember kiwo tengen lungguh jejer nggo tombo kangen http://forum.detik.com 226

jenang gula kuwi gelali tinimbang gela kene dak sunduli kembang sukun megar sore ojo didokok nang ndhuwur meja sing rukun karo kancane podo-podo cah df yoja isuk mau lali ra sarapan saiki weteng roso luwe wong df yojo gek kopdaran ko kowe ra melu e!? wayah ndalu nyambi berdendang malam minggu saatnya begadang begadang ojo begadang nek ra ono artine wengi iki ra begadang gek ra penak atine soyo panas sumuk'e rakaruan ayo kene mba/mas gegawe parikan mlaku-mlaku ning imogiri soko tuba oleh-olehe terasi DF yogya kok ketoke sepi.. oo ternyata akibat resesi tugel ngluget teklek terasi angel banget golek inspirasi watu item kok di campur uyah matane wis merem kok buntute obah bubar adus njuk diklambeni siMbah bagus tur ngangeni tuku ciu sak botole bapak turu ketok jempole gentong gedhe okeh lemute bokonge gedhe okeh semute http://forum.detik.com 227

Orong-orong neng ngisor gentong... Omah gedhek dirangkep kepang... Dadi uwong ojo sombong... Yen kepepet ojo utang Kecipir geong-geong mbukak topi ono mlinjone... Ojo mikir anake uwong durung mesti dadi bojone. Mlaku-mlaku ning telogo puro.. Ora lali nggowo kloso Aku rak rati opo sing kuroso Tapi sing tak reti saiki aku nelongso Sarapan isuk nganngo soto kadipro Senin-kemis wayahe puoso Opo kowe rak keroso Aku ning kene ngenteni kowe rak kuwowo sega liwet lawuh ati jeng iwed pengin rabi Ijo-ijo diunduhi Sing abang-abang seh akeh Wis duwe bojo dirusuhi Sing sek bujang wae sek akeh hitam-hitam kereta api biarpun hitam banyak yang menanti hitam-hitam manisan gulali biarpun hitam banyak yang ndilatti mangan kupat lawuh tahu saiki jumat sesuk sabtu tuku sepatu numpak wit glugu sesuk setu sesuke minggu wet klopo awoh klopo parto sentono joko lelono http://forum.detik.com 228

ana panganan neng duwur meja ayo sukseskan baksos reg yogja mubeng kampung mandeg nggone simbah weteng kembung rasane sebah gundul cilik ranggo katok dak sundul sitik men ketok Watu cilik jenenge krikil Gede sitik jenenge krakal Bocah cilik ojo sok usil Mengko nek gede dadi cah nakal Numpak becak ban-e songo tiwas macak ra sido lungo numpak dokar mlakune ngulon wong sing sabar mesti kelakon numpak becak malioboro tiwas galak jebule kanca arep blonjo, keri duite jare konco, tegel atine numpak prau no kulon progo... tiwas njamuuu kok ora sido Tholah-tholeh mrana mrene weleh, wis suwe ra saba mrene jola-joli semarangan disini emang menawan hawa panas do kipasan tuku tape ning pasar wetan isuk-isuk simbah wes petan rak retine nggo ngenteni rapelan mangan kates isine semebyar.... nek meh protes bayar mangan tahu ning ngisor wet glugu rak sah mbayar,aku ijik lugu wakakakak http://forum.detik.com 229

neng tugu dolanan bel wong lugu bayar dobel ngombe jamu langsung kemepyar.. golek sing lugu, ben rasah mbayar wkwkwkwk ning pasar dolanan togel... karo wong wedok kok yo tegel mlaku-mlaku ning taman lawang entuk konco gagah perkasa nek dadi wong lanang kudu gelem nek rekasa mangan kates isine semebyar.... nek kokehan protes kudu bayar.... mangan kates ro leyeh-leyeh parikan lawas diulang meneh tuku tahu no prambanan awake kuru mikir parikan... rokok kelobot taline lawe senajan abot yo tak lakonane papat telu songo papat wes arep metu mertuwo lewat kebaya biru marai kesengsem mertua krungu paling mung mesem kenalan takon jeneng bar kenalan arep ngapa awak rasane seneng merga sesuk prei rong dina

****

Cekap Semanten

**** .

http://forum.detik.com 230