1.

1

KONSEP PERLEMBAGAAN

Berikut adalah merupakan pendapat sebahagian tokoh-tokoh yang mendefinisikan maksud Perlembagaan:

A. S. Hornby dalam Oxford Advanced Learner¶s Dictionary.

Perlembagaan dimaksudkan sebagai satu sistem berkerajaan di mana undangundang dan prinsip-prinsip kerajaan tersebut berpandukan bagaimanakah sesebuah negara itu diperintah.

Geoffrey Marshall dan Graeme C.Moodie dalam Some Problems of the Constitution. Perlembagaan sebagai satu komposisi (gabungan) dan fungsi kepada prinsip bahagian-bahagian tertentu sesebuah negara yang mengawal kerajaan atau badan yang dikenali sebagai rakyat.

C.H. Pritchett dalam International Encyclopedia of Social Sciences.

Perlembagaan sesebuah negara itu sebagai satu rangka kerja peraturan perundangan yang menjadikan atau membuatkan sistem pemerintahan negara itu.

(http://kulanzsalleh.com/pengenalan-tentang-perlembagaan-malaysia)

C.N. Politics. hak-hak memerintah dan hubungan antara keduanya akan diubah. Strong dalam bukunya Modern Political Constitution. Perlembagaan sesebuah negara bermaksud sebagai prinsip-prinsip atau dasardasar penting berpandukan kepada cara mana negara itu diperintah dan diisytiharkan. satu pembentukan kuasa untuk pelbagai organisasi kerajaan dan prinsip-prinsip umum yang akan menggunakan kuasa ini. (http://kulanzsalleh. Perlembagaan sebagai koleksi prinsip-prinsip kuasa pemerintah. sama ada dalam undang-undang. adapt kebudayaan atau Majlis Piagam Perjanjian. Gilchrist dalam bukunya Principles of Political Science.A. Leeds dalam bukunya. R.com/pengenalan-tentang-perlembagaan-malaysia) .F.C. Perlembagaan mengandungi satu badan atau peraturan bertulis atau tidak bertulis yang dapat mengenal pasti kerajaan yang dibentuk.

2009) .BERTULIS JENIS-JENIS PERLEMBAGAAN TIDAK BERTULIS ASPEK Bentuk perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam satu dokumen DEFINISI Merangkumi semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu dokumen seperti undangundang yang diluluskan oleh parlimen dan keputusan-keputusan mahkamah Malaysia NEGARA YG MENGAMALKAN Britain Kukuh ±sukar hendak dipinda Kuasa Parlimen ± buat undang2 Tugas mahkamahtafsir Perlembagaan Persekutuan Perlembagaan Negeri Undang-undang yang digubal oleh Parlimen dan Dewan undangan Negeri SIFAT-SIFAT Boleh dipinda Kuasa Parlimen tidak terbatas Penafsiran perlembagaan bebas Adat tempatan Kes-kes yang dibicarakan di mahkamah Contoh: Adat Pepatih SUMBER (Perlembagaan Malaysia.

hak asasi rakyat. DUN atau mahkamah Apa-apa undang-undang yang dibuat di luar bidang kuasa adalah tidak sah Raja Berpelembagaan ketua bagi ketiga-tiga cabang tetapi tertakluk kepada sekatan yang dikenakan oleh pelembagaan Inilah yang dikatakan bahawa Perlembagaan adalah sumber perundangan tertinggi negara (Perlembagaan Malaysia.Berasaskan kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang telah dikemukakan oleh Suruhanjaya Reid Kedudukan istimewa satusatunya institusi atau sumber perundangan yang tetap tertinggi Mengandungi peruntukan umum tentang corak pemerintahan Negara. bahasa rasmi. 2009) . kewarganegaraan. pilihanraya dan sebagainya Peringkat kuasa Persekutuan Negeri Mahkamah tertinggi dlm situasi tertentu sebagai badan yang mengawal dan menjamin keluhuran perlembagaan Parlimen juga berkuasa meminda undang-undang yang dibuat mengikut kuat kuasa yang ditetapkan oleh perlembagaan Bersama KONSEP KETERTINGGIAN PERLEMBAGAAN Kedua-dua (Persekutuan dan Negeri) berkuasa buat undang-undang. Perlembagaan amnya tertinggi dari segi memberi kuasa kepada Parlimen.

7 menuntut warganegara Malaysia memberi taat setia yang tidak berbelah bagi. menjamin kesamarataan sesebuah masyarakat bagi negara itu 3 panduan bagi membentuk undang-undang 4 semua pihak mendapat hak asasi dan kebebasan masing-masing 5 6 memastikan semua orang dapat menikmati sistem pendidikan yang dihajati tanpa paksaan. menentukan kewarganegaraan setiap penduduk 8 memperuntukkan beberapa hak istimewa kepada kaum bumiputera 9 . perundangan dan kehakiman.KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN menjamin kesinambungan pentadbiran dan kestabilan politik negara 1 2 dapat mengelakkan penyelewengan atau penyalahgunaan kuasa oleh badan-badan pemerintah seperti badan eksekutif.