INSTRUMEN PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JABATAN PELAJARAN SARAWAK 2011

A. MAKLUMAT SEKOLAH 1. Nama Sekolah

B. MAKLUMAT GURU 1. Nama Guru :

2. Jawatan :

3. No. Kad Pengenalan :

4. No. Fail Peribadi :

5. Opsyen :

6. Gred Jawatan :

7. Tarikh Lantikan :

8. Tarikh Pengesahan :

9. Mata Pelajaran Yang Dicerap :

10. Tahun / Tingkatan :

Instrumen Pencerapan Pengajaran Dan Pembelajaran Jabatan Pelajaran Sarawak Arahan Sila tanda (1) bagi ruangan ADA dan (0) bagi ruangan TIADA Bhg B B1 B2 B3 Item Persediaan Sebelum Proses Pengajaran & Pembelajaran Rancangan Pelajaran Tahunan Rancangan Pelajaran Harian Pengurusan kelas yang baik Ulasan : ADA 1 TIADA 0 CATATAN M M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 Semasa Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Set Induksi Proses Pengajaran & Pembelajaran adalah beransur maju Penggunaan masa yang cekap Teknik penyoalan yang berkesan Penggunaan bahan bantu mengajar dengan berkesan Penggunaan bahasa yang tepat Penerapan nilai murni Penerapan kemahiran bernilai tambah Menggunakan nada suara yang sesuai ADA 1 TIADA 0 CATATAN .

M10 M11 M12 M13 M14 M15 Pengajaran berpusatkan murid Penglibatan murid yang aktif Pengawalan kelas yang berkesan Penilaian yang berterusan Peneguhan yang sesuai untuk setiap gaya belajar murid Penutup / Rumusan Ulasan : L L1 L2 L3 L3 Selepas Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Latihan dan tugasan Pemeriksaan latihan dan tugasan murid Hasil kerja murid Membuat refleksi Ulasan : ADA 1 TIADA 0 CATATAN .

B atau C untuk mengisi bahagian ulasan semasa membuat laporan secara on-line Tandatangan Pencerap Tandatangan Guru Yang Dicerap ____________________________________ Nama: ___________________________ Nama : Tarikh Pencerapan : ___________________________ .*ULASAN KESELURUHAN * Ulasan keseluruhan Aspek kekuatan P&P guru yang boleh dijadikan guru sumber Aspek kelemahan P&P guru yang memerlukan penambahbaikan Sila guna Kod A.