Sejauhmanakah Peranan Malaysia Dalam Pertubuhan antarabangsa seperti ASEAN, KOMANWEL, Pertubuhan Negara-Negara Islam(OIC) dan

pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu(PBB) ?
Dasar Malaysia yang berhubungkait dengan hal-ehwal serantau dan anatarabangsa berfokus untuk mewujud keamanan dan keharmonian. Keamanan dan keharmonian sessebiah negara boleh dicapai melalui aktiviti kerjasama dalm bidang ekonomi,sosial dan politik. Walaupun wujud perselisihan faham antara negara-negara anggota sesebuah pertubuhan, jalan penyelesaian diambil dengan segera oleh pihak-pihak berkenanaan bagi kesepaduan sejagat dijaga.

ASEAN Deklarasi Bangkok pada 8 Ogos 1967 yang membawa kepada penubuhan Persatuan Negara – Negara Asia Teenager atau lebih dikenali sebagai ASEAN. Pembentukkan ini terdiri daripada Tun Adam Malik dari Indonesia, Tun Thanat Khoman dari Negeri Thai, S.Rajaratnam dari Singapura,Narcisco Ramos dari Filipina dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. Pada 7 Januari 1984, Brunnei Darussalam telah menyertai ASEAN.Myanmar, Laos dan kampuchea pun turut menyertai ASEAN.Yang terakhir pada Mac 1999, Kemboja telah memasuki pertubuhan ini, Negara Papua New Guinea telah dilantik sebagai pemerhati kerana negara ini terletak bersempadan dengan Indonesia tetapi bukan dalam Zon Asia Tenggara.

Terdapat beberapa objektif bagi penubuhan ASEAN , salah satunya adalah mengekalkan kestabilan politik di seranatu asia tenggara. Ini merupakan objektif yang sangat penting kerana perpaduan dan keamanan di sesebuah negara dapat dijaga melalui pembentukkan pertubuhan ini malah dapat membantu meningkatkan sosio ekonomi dan kebudayaan melalui kerjasama dalam bidang perdagangan dan perindustrian.