Modul Pengajaran KOMSAS Tingkatan 3 Prosa Tradisional (Hikayat Patani

)

Tingkatan : 3 Amanah Masa : 8.05 hingga 9.15 pagi Tajuk : Hikayat Patani Genre : Prosa Tradisional Fokus Utama : 10.6 –Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 2 (iv) Menganalisis watak dan perwatakan serta latar : 2.5 – Mengambil giliran dan mengemukakan respon yang sesuai dalam perbincangan yang aktif. Aras 2 (ii) mengambil giliran dan mengemukakan respon yang sesuai dalam perbincangan yang aktif

Fokus Sampingan

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat 1) Menyatakan tiga perwatakan watak utama, tiga latar tempat,tiga latar masa dan tiga latar masyarakat yang terdapat dalam Hikayat Patani. 2) Mengemukakan idea secara spontan dalam perbincangan meja bulat yang bertajuk Kepentingan Memulihara Warisan Sejarah. 3) Menyenaraikan lima kata kerja dan menulis satu ayat daripada setiap kata kerja yang disenaraikan. Sistem Bahasa Tatabahasa : Binaan ayat berdasarkan kata kerja. Kosa kata : Bahasa istana – mangkat, singgahsana, titah, balairung, murka KBT : Kemahiran berfikir, belajar cara belajar Ilmu : Sejarah, Geografi Nilai : Patriotik.

Modul Pengajaran KOMSAS Tingkatan 3 Prosa Tradisional (Hikayat Patani) .

. KEPENTINGAN MEMULIHARA WARISAN SEJARAH . .Guru meminta seorang murid untuk melagukan syair Hikayat Patani yang diadaptasikan daripada prosa tradisional . . latar masa dan latar masyarakat. Pelajar diminta mengesan kedudukan daerah Patani.Guru membimbing murid menjayakan aktiviti Persidangan Meja Bulat. .LATAR MASA DAN LATAR MASYARAKAT . WATAK DAN PERWATAKAN/ LATAR TEMPAT. Guru mengaitkan pembelajaran pada hari ini dengan peta yang dilihat.Modul Pengajaran KOMSAS Tingkatan 3 Prosa Tradisional (Hikayat Patani) LANGKAH Set induksi AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru menampalkan peta negara Thailand. Lampiran 1 (a) Lampiran 1 (b) 2.Guru memberikan komen terhadap tugasan murid CATATAN Peta negara Thailand Lampiran (i) LPG 1.Murid menjayakan aktiviti Persidangan Meja Bulat dalam beberapa kumpulan .Murid lain diminta mengisi LPG watak perwatakan utama dan aspek latar tempat. Lampiran 2 (a) LPG .Guru membuat teguran dan memberikan komen terhadap laporan murid.Guru meminta murid melaporkan hasil persidangan mengikut kumpulan.

Modul Pengajaran KOMSAS Tingkatan 3 Prosa Tradisional (Hikayat Patani) LANGKAH 3 AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KOSA KATA -Guru meminta murid mencari lima kata kerja dalam karya prosa tradisional Hikayat Patani. CATATAN Lampiran 3 (a) (teks Prosa Hikayat Patani) PENILAIAN -Semua pelajar dapat menyebutkan semula tiga perwatakan watak utama. . latar tempat dan latar masyarakat. latar masa. -Guru meminta murid membina ayat daripada lima kata kerja tersebut.

Modul Pengajaran KOMSAS Tingkatan 3 Prosa Tradisional (Hikayat Patani) Lampiran (i) .

Modul Pengajaran KOMSAS Tingkatan 3 Prosa Tradisional (Hikayat Patani) Lampiran (i) .

Modul Pengajaran KOMSAS Tingkatan 3 Prosa Tradisional (Hikayat Patani) Lampiran 1(a) Syair Hikayat Patani (Adaptasi Hikayat Patani) Tersebutlah kisah seorang raja Patani nama asal negerinya Diberi nama PhayaTu Antara Gelarannya pula Phaya Tu Naqpa Mungkir janji badannya derita Mendapat penyakit kali ketiga Akhirnya Islam diterima dalam dirinya Ismail Syah Zillullah Fil-Alam namanya Berburu kesukaan baginda Pelanduk putih sungguh ajaibnya Lalu berkenan jadilah negerinya Dikurniakan Ilahi tiga cahaya mata Jambatan Kedi Encik Tani bersua Berkenan baginda akan namanya Lalu negeri Patani diberi nama Terkenal negara seluruh nusantara Pedagang Syeikh Gambak namanya Malam hari tembaga dilarang dijualnya Baginda sultan teramatlah murka Di Pintu Gajah hukuman dilaksana Terkilan hatinya tidak berbedil jua Lalu diperintah segala bentara Dititah membina meriam segala Bulan Ramadan tiga meriam tercipta .

Modul Pengajaran KOMSAS Tingkatan 3 Prosa Tradisional (Hikayat Patani) Lampiran 1 (b) Tuliskan latar dalam rajah berikut berdasarkan syair yang dilagukan Latar Tempat LATAR Latar Masyarakat Latar Masa .

Lampiran 1(b) Tuliskan latar dalam rajah berikut berdasarkan syair yang dilagukan Latar Tempat  Pintu Gajah  Patani  Jambatan Kedi LATAR Latar Masyarakat  Islam  Pedagang  Feudal Latar Masa  Bulan Ramadan  Malam .

Nyatakan kepentingan memulihara warisan sejarah di negara kita.Lampiran 2(a) Berdasarkan gambar di bawah. Hujah/Ulasan Hujah / Ulasan Hujah / Ulasan Hujah / Ulasan Lampiran 3(a) .

Kata kerja Ayat Lampiran 3(a) Jawapan .Senaraikan lima kata kerja yang terdapat dalam Prosa Hikayat Patani dan nyatakan maksud perkataan tersebut dengan merujuk Kamus Dewan. Bil 1 2 3 4. 5.

Ayah dan ibu akan berangkat ke Mekah pada minggu hadapan.Bil 1 2 3 4 5 Kata Kerja Berburu Berangkat Mengubati Menghalau Memeluk Ayat Pada hujung minggu Pak Busu gemar pergi berburu di hutan. Pak Ali cuba menghalau kawanan lembu yang telah merosakkan tanamannya di kebun itu. Adik ketakutan lalu memeluk ibu dengan eratnya. . Doktor telah berusaha sedaya upaya untuk mengubati penyakit datuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful