CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA ARAB TAHUN 2

KEMAHIRAN

Menulis

BAND

3

PERNYATAAN STANDARD
PRESTASI

Menulis nombor dan bilangan

DESKRIPTOR

B3DT2
Menulis nombor dan bilangan (11-19) dengan betul.

EVIDENS

B3DT2E1
Menulis nombor dan bilangan (11-19)
Mengikut susunan dengan bimbingan.

AKTIVITI PENTAKSIRAN

BAHAN:
1. Lembaran kerja (11-19)

LANGKAH PENTAKSIRAN:
1. Guru meminta murid mengenal pasti nombor dan bilangan
(11-19) yang disediakan.
2. Guru meminta murid menulis nombor dan bilangan
(11-19) mengikut susunan yang betul dengan
bimbingan.

CONTOH ITEM

RUJUK LAMPIRAN (B3DT2E1)

12

CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA ARAB TAHUN 2

NAMA

:..................................................................... TARIKH :....................................

TAHUN

:.....................................................................

LAMPIRAN : B3DT2E1

ARAHAN : ‫اكت‬

١

۷

١

‫خمسة عشر‬

‫اثنا عشر‬

١

١

٩

١

‫ثلثة عشر‬

‫ثمانية عشر‬

١

٤

٦

‫‪.‬املء الفراغات‬

‫أحد عشر‬
‫____________‬
‫____________‬

‫‪1.‬‬

‫‪١٢‬‬

‫‪2.‬‬

‫‪3.‬‬

‫أربعة عشر‬

‫‪١٣‬‬
‫‪4.‬‬

‫‪٨‬‬
‫‪١٥‬‬

‫__________________ ‪5.‬‬

‫ستة عشر‬

‫‪6.‬‬

‫سبعة عشر‬

‫‪7.‬‬

‫___________________ ‪8.‬‬

‫تسعة عشر‬

‫‪9.‬‬

‫‪١٦‬‬

‫‪١٨‬‬