Sifat 20

Sifat Wajib Wujud Qidam Baqa Mukhalafatuhu lilhawadith Qiyamuhu binafsih Wahdaniyat Qudrat Iradat Ilmun Hayat Sam'un Basar ]] Kalam Kaunuhu qaadiran Kaunuhu muriidan Tulisan Arab Ada Sedia Kekal Maksud Sifat Nafsiah Salbiah Salbiah Sifat Mustahil Adam Huduts Fana Mumathalatuhu lilhawadith Qiamuhu bighairih Ta'addud Ajzun Karahah Jahlun Al-Maut Sami Al-Umyu Al-Bukmu Tulisan Arab[[Berkas: Maksud Tiada Baru Berubah-ubah (akan binasa) Menyerupai sesuatu Berdiri-Nya dengan yang lain Lebih dari satu (berbilang) Lemah Tidak berkemauan (terpaksa) Bodoh Mati Tuli Buta Bisu Keadaan-Nya yang lemah Keadaan-Nya yang tidak menentukan (terpaksa) Keadaan-Nya yang bodoh Keadaan-Nya yang mati Keadaan-Nya yang tuli Keadaan-Nya yang buta

Tidak meyerupai Salbiah sesuatu Berdiri-Nya dengan sendiri Esa (satu) Kuasa Berkehendak (berkemauan) Mengetahui Hidup Mendengar Melihat Berbicara Keadaan-Nya yang berkuasa Keadaan-Nya yang berkehendak menentukan Keadaan-Nya yang mengetahui Keadaan-Nya yang hidup Keadaan-Nya yang mendengar Keadaan-Nya yang melihat Salbiah

Salbiah Ma'ani Ma'ani Ma'ani Ma'ani Ma'ani Ma'ani Ma'ani

Ma'nawiyah Kaunuhu ajizan

Kaunuhu Ma'nawiyah mukrahan

Kaunuhu 'aliman Kaunuhu hayyan Kaunuhu sami'an Kaunuhu bashiiran

Ma'nawiyah Kaunuhu jahilan Kaunuhu mayitan Kaunuhu ashamma

Ma'nawiyah

Ma'nawiyah

Ma'nawiyah Kaunuhu a'maa

tiada ia maujud dan tiada ia ma¶adum .Kaunuhu Bashiran : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Melihat akan tiap-tiap yang Maujudat ( Benda yang ada ). tiada ia maujud dan tiada ia ma¶adum . Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta¶ala . Yaitu lain daripada sifat ÃIlmu. 15. 18. tiada ia maujud dan tiada ia ma¶adum .Kaunuhu µAliman : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Mengetahui akan Tiap-tiap sesuatu. tiada ia maujud dan tiada ia ma¶adum . 16. Yaitu lain daripada sifat Qudrat.Kaunuhu Hayyun : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Hidup. tiada ia maujud dan tiada ia ma¶adum . 17. Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta¶ala.Kaunuhu mutakalliman Keadaan-Nya yang berbicara Ma'nawiyah Kaunuhu abkam Keadaan-Nya yang bisu Kaunuhu Qadiran : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Berkuasa Mengadakan Dan Mentiadakan.Kaunuhu Mutakalliman : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Berkata-kata. Yaitu lain daripada sifat Iradat. 19. Yaitu lain daripada sifat Sama¶. Yaitu lain daripada sifat Bashar. tiada ia maujud dan tiada ia ma¶adum . 20. Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta¶ala. Yaitu lain daripada sifat Hayat. Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta¶ala. Yaitu lain daripada sifat Kalam . Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta¶ala.Kaunuhu Sami¶an : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Mendengar akan tiap-tiap yang Maujud. tiada ia maujud dan tiada ia ma¶adum.Kaunuhu Muridan : Artinya : Keadaan Allah Ta¶ala Yang Menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta¶ala. Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta¶ala.