Lima Point kenapa harus memeluk Al-Islam

y

Al-Islam adalah agama Allah

Al-Islam adalah merupakan agama yang diturunkan langsung oleh Allah dan satu-satunya agama yang dijanjikan oleh Allah sebagai agama keselamatan. Ajaran dalam Islam tidak dibuat sematamata oleh manusia tapi dibuat oleh Allah Azza wa Jalla sehingga tidak ada cacat sedikitpun dalam Al-Islam. Semua urusan mulai dari kita bangun tidur hingga kita tertidur kembali semua Islam atur dan tidak ada celah yang luput sama sekali dalam islam.
y

Rohmatan Lil¶alamin (Rahmat bagi seluruh Alam)

Dalam islam kekerasan sangat dihindari bahkan adalah cara paling terakhir yang dapat dilakukan jika semua jalan damai menemui kebuntuan. Dalam penyebarannya pun islam menggunakan jalan damai tanpa adanya kekerasan, setidaknya itu yang dilakukan para waliyullah yang menyebarkan Islam di Indonesia. Mereka menggunakan pendekatan secara kebudayaan sehingga akhirnya dapat diterima, dipeluk dan menjadi agama mayoritas walaupun datangnya paling terakhir di Indonesia. Bukan hanya itu, Islam juga merupakan rahmat bagi alam artinya tidak hanya manusia semata yang merasakan kelembutan dan keakraban Islam, tapi juga bangsa binatang, tumbuhan dan semua makhluk yang ada dialam ini merasakan kelembutan dari para pemeluknya. Islam mengajarkan tentang bagaimana bersikap dengan alam, binatang, tumbuhan dan sesama manusia. Bahkan dalam islam kita dilarang kencing ke lubang yang ada dalam tanah, ini adalah suatu penghormatan islam akan kehidupan yang mungkin ada dilubang itu. Islam mengajarkan kita untuk bersikap bijak terhadap alam karena dari alamlah rizki manusia berasal. Maka dari itulah islam menyebut dirinya Rohmatan Lil¶alamin (rahmat bagi seluruh alam) karena memang mengajar kepada para pemeluknya tentang sikap santun terhadap alam.
y

Semua yang kita kerjakan adalah ibadah

Inilah nilai lebih dari Al-Islam, semua yang kita kerjakan bahkan tidurpun adalah ibadah dalam islam. Sungguh suatu nilai lebih yang bukan sekedar promosi belaka, tapi ini belaku kepada siapapun baik ia mualaf (baru memeluk islam) ataupun yang sudah menjadi mukalaf (orang yang sudah baligh), dan kapanpun hingga dunia ini hancur. Bukan hanya itu, diantara agama lain hanya islamlah yang mempunyai ibadah pokok yang jumlahnya paling banyak yaitu sholat lima waktu tujuh belas rokaat. Bila kita ingin membuat perumpamaan, sholat itu ibarat kita mandi, yang dibersihkan tidak tanggung-tanggung lagi bukan kotoran, atau kuman tapi dosa yang dibersihkan. Bila seseorang itu mandi sehari lima kali sehari, kira-kira bersih tidak? Pastilah bersih dibanding dengan mandi sehari sekali ataupun tiga hari sekali atau malah seminggu sekali mungkin juga sebulan sekali. Ini masih baru mandi wajib, belum lagi mandi-mandi sunnah yang jumlahnya bisa sampai lima atau bahkan sepuluh kali sehari. Masih mau pilih yang lain???
y

Agama sosial

Sehingga tidak dibenarkan dalam islam jihad dalam memerangi orang-orang yang hendak hidup damai. Tapi jangan pernah mengusik lebah. Islam sangat menghargai perbedaan bahkan islam sangat menghormati pemeluk agama lain. termasuk tata cara bersosialisasi. Karena itu adalah dosa terbesar yang tiada dapat tertebus kecuali dengan taubatan nashuha yaitu tobat dengan seluruh jiwa dan raga yang berarti tidak akan mendekati dan melakukan hal yang demikian lagi. Namun adakalanya juga ummat islam ditekan. membuat keresahan dan menghilangkan perdamaian. Tidak ada dalam tatanan hukum islam bahwa Al-Islam harus menebarkan teror. Kenapa pembersihan terakhir? . Islam menjamin setiap pemeluknya masuk syurga bila dalam diri seseorang itu tidak menduakan Allah. suatu salah besar jika mengatasnamakan jihad untuk sebuah teror yang meresahkan manusia yang tadinya hidup damai. menegakkan kembali panji islam dan memberantas penindasan atas warga muslim.Islam adalah agama yang mengajarkan pemeluknya bagaimana menata hidup dan kehidupannya. yang namanya iman itu adalah cahaya yang bersinar dari dalam Qolbu atau hati. dan hanya nerekalah tempat pembersihan yang terakhir agar cahaya itu menjadi murni tanpa kegelapan dan noda yang meredupkan sinarnya. Karena sekecil apapun itu. Tapi mungkinkah tidak ada pemeluk islam yang masuk neraka? Karena nereka itu ibarat bak pencucian yang teramat sangat besar dan kitalah manusia yang akan dicuci dan dibersihkan untuk nantinya dimasukkan kesyurga. tapi itu semata-mata adalah bentuk pengabdian dan pengorbanan demi mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Bukan untuk tujuan menebar teror ataupun menjajah tapi lebih kepada mengembalikan hak-hak yang dirampas. menebarkan kebaikan dan memberi manfaat bagi seluruh alam. Memang benar dalam Islam ada jihad. karena ia tidak akan mengusik anda. Ini adalah nilai yang sangat tinggi yang dijunjung islam dalam sosialisasinya bahkan penghormatan yang tertinggi diberikan kepada siapa yang ingin berdamai dan bersosialisasi dengan para pemeluknya. Kami hidup berdasarkan prinsip lebah. y Agama keselamatan Islam merupakan agama keselamatan yang tiap pemeluknya dijamin akan selamat baik didunia terlebih lagi diakherat dengan syarat menjalankan islam secara menyeluruh dan bersungguhsungguh. Jadi ia akan tetap bersinar walau dalam hati itu keruh dan kotor. memakan dari yang baik. Ini dibuktikan dengan sabda Rasulullah ³Barang siapa menyakiti orang kafir yang hendak hidup damai bersama orang-orang muslim maka ia menyakitiku´(Kurang lebih demikian hadistnya). dan terus menerus ditekan sehingga jihad adalah merupakan satu-satunya jalan untuk menegakkan kembali sendi-sendi islam tersebut. Islam sangat menghargai hak milik dan melindunginya secara penuh. dan jihad adalah salah satu cara untuk melindungi apa yang kita miliki dan apa yang kita punyai. Namun bila lebah diusik maka mereka akan mati-mati dan dengan segenap nyawa dan tenaga akan melawan hingga kedamaian itu kembali tercipta.

Segala kebaikan itu dari Allah semata datangnya dan segala kekhilafan dan kesalahan itu karena saya dan karena ilmu saya yang memang kurang. Wataubatan Qoblal maut. Didunialah pembersihan yang pertama dan utama. Wa Ziadatan fil µilmi.Karena selama kita masih menghirup nafas. Jadi jika melaksanakan ajaran islam secara sungguh-sungguh dan istiqomah (berkelanjutan) maka insyaAllah keselamatan akan selalu bersama kita. Wa µafiatan fil jasad. jantung masih berdetak dan darah masih mengalir maka kesempatan untuk melakukan pembersihan hati terbuka lebar. hingga nafas berada diujung kerongkongan. Demikianlah lima point kenapa harus memeluk Al-Islam??? dan hanya sebagian point dari sekian banyak keutamaan-keutamaan dalam Al-Islam Semoga dapat memberi gambaran dan dapat menguatkan keimanan kita sekalian. Allahumma Salamatan Fiddin. Wamaghfirotan ba¶dal maut begitulah do¶a setiap muslin agar ia selalu dalam keselamatan. Warohmatan indal maut. dan seburuk-buruk tempat adalah nereka walau itu ditingkat paling atas. Wa barokatan firrizki. mendapatkan keberkahan dalam hidup dan kematian yang khusnul khotimah. Allahu¶alam Bishshowaf .