Andaikan Aku Punya Sayap

Do = F, 4/4 _ jtj 3 j2j 3 . .| jyj 4 Sa- tu sa- tu | jtj 3 j2j 3 . .| jyj 4 Sa- tu sa- tu j3j 4 . .| jtj 3 j2j j 3 j.j 2 j1j u | y 3j 4 . .| jtj 3 j2j j 3 j.j 2 j1j u | y j be-ter-bang-an ting-gal-kan j2j u . . s| j2j u . j.j t| Ja-

da-un da-un

ber-gu-gur- an ting-gal-kan tang- kai-nya

bu-rung ke-cil

sa- rang-nya

| y j.j y u j.j u | 1 . 4 j.j 3 | 3 . 2 j.j 1 | 1 . . uh ja- uh tinggi ke langit yang biru j3j 4 | 5 j.j 5 j4j k3k k 2 j.j 6 | 5 j.j 5 j4j j k3k k 1 j.j 2 | 3 j.j 3 j4j 3 j2j 1 | 1 j3j 2 . sayap ku kan ter- bang jauh me-nge-li-ling- i ang-ka-sa j4j j k3k k 1 j.j 2 | 3 j.j 3 j4j 3 j2j 1 | ma - ku me- li- hat in-dah

An-dai- kan

a- ku pu- nya

Kan ku | 1

j3j 4 | 5 j.5 j4j k3k k 2 j.j 6 | 5 j.j 5 a - jak a –yah bun - da - ku juj k.1 1 .+

ter –bang ber- sa-

nya du - ni - a

1 | pargodungan.org