Langkah Pengajaran Gagne 1.

Tarik perhatian murid terhadap pembelajaran yang disampaikan

Aktiviti P&P Guru : Memakai topeng arnab Murid : tertarik dengan topeng arnab yang dipakai oleh guru.

Teori / Model Menurut Teori Kognitif Jean Piaget, kanakkanak mudah belajar dengan bahan yang maujud. Guru menggunakan topeng arnab sebagai bahan bantu mengajar bertujuan untuk menarik perhatian murid, selain itu guru juga bertujuan untuk mengimbas kembali ingatan murid dengan pembelajaran yang lepas.

Pendekatan Pengajaran kontekstual. ( situasi pembelajaran yang melibatkan pelbagai pengalaman yang mungkin dalam konteks sosial, budaya, fizikal dan psikologi. Guru menunjukkan topeng haiwan arnab dan paparan video arnab, latar belakang murid adalah berbeza dan berkemungkinan murid yang tidak berkemampuan tidak berpeluang melihat haiwan arnab. Dengan pemilihan tajuk haiwan peliharaan ini adalah untuk memberi

Strategi Pemusatan guru ( guru menggunakan topeng arnab dan murid melihat topeng tersebut dan cuba meneka topeng tersebut.

Kaedah & Teknik Kaedah demonstrasi ( guru menunjukkan ciriciri seekor arnab iaitu melompat.

2.) . guru hanya mengajukan beberapa soalan yag berkaitan dengan pembelajaran yang lepas tentang haiwan jinak iaitu ayam. Murid megimbas kembali dan menjawab soalan guru. Model Sosiol ( melatih Pendekatan murid agar deduktif ( guru berkebolehan memberi soalan menyusun maklumat mengenai serta-merta dan haiwan mensintesis maklumat kesukaan murid. Guru tanya murid tentang haiwan kesukaan mereka.kucing. pendedahan kepada murid yang tidak berpeluang mengenal arnab manakala bagi murid yang sudah mengenali arnab boleh berkongsi pengalaman yang dilalui. murid Selepas itu.itik. Ada juga tersebut ialah murid yang berbincang haiwan yang dengan rakan dan boleh dipelihara meniru jawapan rakan di dalam rumah. kesukaan murid. Kaedah soal jawab ( guru bersoal jawab dengan murid. Murid : Menjawab soalan guru dengan penuh minat dan masingmasing ingin menjawab soalan guru. selepas mendengar begitu juga penjelasan kenapa arnab rakan mereka menyukai merupakan Pemusatan pelajar dan guru( strategi berpusatkan pelajar dan guru kerana guru menyoal dan murid menjawab soalan guru. guru akan berfikir untuk membuat memilih haiwan apa kesimpulan yang mereka suka lalu bahawa haiwan menjawab. untuk menyelesaikan lalu murid masalah.Maklum pelajar tentang objektif Guru : Bersoal jawab mengenai pembelajaran haiwan peliharaan yang lepas. guru telah menjawab mengemukakan soalan soalan guru tentang haiwan tersebut.

Ciri-ciri arnab seperti cara bergerak.Merangsang kembali pengetahuan sedia ada/pembelajaran lepas Guru : Bersoal jawab dengan murid mengenai arnab. pembelajaran Pemusatan pelajar dan guru. tentang ciri-ciri arnab maklumat yang melalui paparan video didedahkan akan arnab dan topeng arnab menjadi asas yang digunakan oleh kepada guru. Mengikut Teori Pengajaran Pembelajaran Ekspositori ( Penerimaan Ausubel guru (1968).) 3. Dengan arnab dan bersoal kata lain. . faktor yang memberikan paling penting maklumat awal mempengaruhi dalam bentuk pembelajaran gambaran bermakna ialah apadengan apa yang telah menggunakan diketahui oleh pelajar topeng arnab sudah mengetahui. Murid : Cuba mengingat kembali pembelajaran yang lepas dan menjawab soalan guru. Guru sedia ada untuk meransang kembali mempelajari ingatan murid dengan maklumat menunjukkan topeng baharu. 4. Strategi berasaskan sumber/bahan ( guru memberi lembaran kerja Kaedah perbincangan ( selepas guru mengagihkan lembaran kerja. ( guru menyoal dan murid menjawab soalan guru. dan paparan Murid telah mengenali video arnab lebih arnab melalui awal agar murid pembelajaran yang mempunyai lepas berkaitan dengan pengetahuan haiwan jinak. makanan dan habitat arnab. Teori pembelajaran Pendekatan kognitif penerimaan tematik Ausubel Menurut teori ini. pembelajaran baru.Mengemukakan bahan rangsangan Guru : Guru mengagihkan lembaran kerja melukis gambar arnab mengikut haiwan peliharaan. makanan.cara arnab bergerak dan fizikal. Murid menjawab soalan guru dengan penuh semangat.haiwan tersebut.) Kaedah soal jawab ( guru bersoal jawab dengan murid mengenai ciri-ciri arnab seperti habitat.

guru sekali lagi menunjukkan lembaran kerja itu di hadapan murid dan berbincang tentang ciri-ciri arnab melalui gambar lembaran kerja tersebut. melukis gambar arnab kepada murid. Pengajaran melalui pemerhatian.) tujuan ialah memudahkan guru menilai sama ada murid memahami isi pengajaran dalam simulasi tersebut. ( pengajaran berlaku melalui pemerhatian apabila pembelajaran berlaku dengan memerhati orang lain melakukan sesuatu tingkah laku. Seperti arnab ada telinga yang panjang. guru telah memakai topeng arnab dan menayangkan paparan video arnab tujuan untuk murid mengimbas kembali pengetahuan sedia ada. Guru menunjukkan cara melukis gambar arnab Strategi berasaskan tugasan/aktiviti ( guru memberikan lembaran kerja aktiviti melukis gambar arnab.Memberikan bimbingan pembelajaran Guru : Menunjukkan cara melukis arnab dan seterusnya membuat kolaj. kanak-kanak belajar melalui bimbingan daripada pihak yang lebih berpengalaman. Murid : mengikut bimbingan guru. Guru menunjukkan cara melukis arnab dan membuat kolaj arnab. Dengan Menurut Teori Kognitif Vygotsky.garisan terkawal.menampal dan mewarna. murid akan lebih mudah belajar dengan bantuan atau bimbingan dari pihak yang lebih berpengalaman. Guru merupakan orang yang berpengalaman. bergantung pada pengetahuan asas sama ada dalam bentuk pengetahuan sedia ada ataupun persembahan maklumat umum ataupun gabungan kedua-duanya. cara menampal kapas dan mewarna menggunakan berus dan warna air.) .) Kaedah demonstrasi ( guru menunjukkan cara melukis gambar arnab mengikut garisan terkawal. Sebelum guru memberi lembaran kerja. Murid : Murid melukis gambar arnab mengikut garisan terkawal 5.

) Pengajaran melalui pemerhatian. manusia secara semula jadi belajar melalui proses peniruan atau pemerhatian. mengikut garisan terkawal dan cara menampal kapas untuk membuat kolaj arnab dan mewarna menggunakan berus dan warna air. 6. Menurut Teori Pelaziman Operan B. Apabila ada kanakkanak yang dipuji keran melukis dengan cantik. menekankan hasil kesan-akibat Pemusatan guru. ³Kalau Adik buat macam ini lagi cantik. lalu rakan yang lain akan meniru. Murid : Lebih berusaha untuk menghasilkan lukisan dan kolaj yang cantik Menurut Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura (1925). ( guru memberi pujian kepada murid . Murid memerhati dan meniru cara guru tersebut. rakan yang lain akan memerhati hasil rakan yang dipuji oleh guru tadi dan akan meniru rakan tersebut supaya murid itu juga dipuji oleh guru.) 7.) Pemusatan guru ( guru membuat pantauan dan memberikan kata pujian kepada murid.Mengalakkan perlakuan Guru : Memantau murid dan memberi kata-kata yang membina contohnya. ( guru memberi kata-kata yang membina kepada murid.Memberikan maklumbalas tentang prestasi Guru : Memberi pujian secara lisan kepada murid. murid hanya mendengar dan menurut nasihat guru.murid boleh melakukannya dengan bimbingan dan pantauan guru.F Skinner.

Murid akan lebih berusaha apabila usaha dirinya dihargai. Jika murid boleh menghasilkan dengan baik.semasa dan selepas. Guru menilai perubahan tingkah laku murid melalui hasil kerja murid sama ada mereka boleh melukis mengikut garisan terkawal.membawa tingkah laku baharu.Merangsang pemikiran dan pemindahan Guru : Bertanya apa yang telah dipelajari oleh kanak-kanak Pemusatan pelajar dan guru. murid akan meneruskan tingkah laku tersebut. Teori pembelajaran social Albert Bandura. ( guru menyoal murid apa yang telah dipelajari Teknik perbincangan. Model pemprosesan maklumat ( merupakan satu set simulasi yang dimulakan dengan pengajaran dari awal Pengajaran melalui pemerhatian ( guru memerhati tingkah laku murid sepanjang melaksanakan lembaran kerja arnab. 9. 8. maka teori ini berjaya dilaksanakan dalam simulasi.) Kaedah pemerhatian ( guru memerhati perubahan tingkah laku murid sepanjang simulasi untuk menilai atau merekod perkembangan murid sebelum. guru menilai melalui perubahan tingkah laku dan merekod perkembangan murid sepanjang simulasi. ( murid berbincang dengan rakan untuk mengimbas .1925. Pemusatan guru ( guru merekod perkembangan pembelajaran murid dengan membuat penilaian hasil kerja murid.Menilai prestasi Guru : Merekodkan perkembangan pembelajaran murid Murid : menyerahkan hasil kerja kepada guru. secara lisan atas usaha menghasilkan kolaj arnab dengan baik. Manusia secara semula jadi belajar melalui proses peniruan atau pemerhatian.tingkah laku diteruskan atau sebaliknya.mewarna dan menampal. Apabila guru memuji murid atas hasil kerja yang baik.

Guru memberi peluang kepada murid untuk membuat refleksi berkaitan dengan pengajaran pada hari itu dan jika murid boleh menjawab dan memberi respon dengan baik maka objektif pengajaran tercapai. Dalam jadual pengajaran Gagne.Murid : Mengimbas kembali lalu menjawab soalan cikgu. dan guru mengaitkan haiwan-haiwan yang berada di kelompok yang sama seperti haiwan jinak atau haiwan peliharaan. Murid berfikir dan menjawab soalan guru.) . pengajaran yang pertama ialah tarik perhatian murid dan sehingga yang kesembilan iaitu meransang pemikiran dan pemindahan. hingga akhir.) kembali atau mengingat haiwan jinak dan haiwan peliharaan selain dari arnab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful