Langkah Pengajaran Gagne 1.

Tarik perhatian murid terhadap pembelajaran yang disampaikan

Aktiviti P&P Guru : Memakai topeng arnab Murid : tertarik dengan topeng arnab yang dipakai oleh guru.

Teori / Model Menurut Teori Kognitif Jean Piaget, kanakkanak mudah belajar dengan bahan yang maujud. Guru menggunakan topeng arnab sebagai bahan bantu mengajar bertujuan untuk menarik perhatian murid, selain itu guru juga bertujuan untuk mengimbas kembali ingatan murid dengan pembelajaran yang lepas.

Pendekatan Pengajaran kontekstual. ( situasi pembelajaran yang melibatkan pelbagai pengalaman yang mungkin dalam konteks sosial, budaya, fizikal dan psikologi. Guru menunjukkan topeng haiwan arnab dan paparan video arnab, latar belakang murid adalah berbeza dan berkemungkinan murid yang tidak berkemampuan tidak berpeluang melihat haiwan arnab. Dengan pemilihan tajuk haiwan peliharaan ini adalah untuk memberi

Strategi Pemusatan guru ( guru menggunakan topeng arnab dan murid melihat topeng tersebut dan cuba meneka topeng tersebut.

Kaedah & Teknik Kaedah demonstrasi ( guru menunjukkan ciriciri seekor arnab iaitu melompat.

Murid megimbas kembali dan menjawab soalan guru. pendedahan kepada murid yang tidak berpeluang mengenal arnab manakala bagi murid yang sudah mengenali arnab boleh berkongsi pengalaman yang dilalui. kesukaan murid. Ada juga tersebut ialah murid yang berbincang haiwan yang dengan rakan dan boleh dipelihara meniru jawapan rakan di dalam rumah. guru akan berfikir untuk membuat memilih haiwan apa kesimpulan yang mereka suka lalu bahawa haiwan menjawab. Murid : Menjawab soalan guru dengan penuh minat dan masingmasing ingin menjawab soalan guru. Model Sosiol ( melatih Pendekatan murid agar deduktif ( guru berkebolehan memberi soalan menyusun maklumat mengenai serta-merta dan haiwan mensintesis maklumat kesukaan murid. untuk menyelesaikan lalu murid masalah.itik. murid Selepas itu. guru telah menjawab mengemukakan soalan soalan guru tentang haiwan tersebut.2. selepas mendengar begitu juga penjelasan kenapa arnab rakan mereka menyukai merupakan Pemusatan pelajar dan guru( strategi berpusatkan pelajar dan guru kerana guru menyoal dan murid menjawab soalan guru.) . guru hanya mengajukan beberapa soalan yag berkaitan dengan pembelajaran yang lepas tentang haiwan jinak iaitu ayam. Kaedah soal jawab ( guru bersoal jawab dengan murid. Guru tanya murid tentang haiwan kesukaan mereka.kucing.Maklum pelajar tentang objektif Guru : Bersoal jawab mengenai pembelajaran haiwan peliharaan yang lepas.

) Kaedah soal jawab ( guru bersoal jawab dengan murid mengenai ciri-ciri arnab seperti habitat. makanan. .haiwan tersebut. Mengikut Teori Pengajaran Pembelajaran Ekspositori ( Penerimaan Ausubel guru (1968). makanan dan habitat arnab.Merangsang kembali pengetahuan sedia ada/pembelajaran lepas Guru : Bersoal jawab dengan murid mengenai arnab.cara arnab bergerak dan fizikal. Strategi berasaskan sumber/bahan ( guru memberi lembaran kerja Kaedah perbincangan ( selepas guru mengagihkan lembaran kerja.) 3. 4. Murid : Cuba mengingat kembali pembelajaran yang lepas dan menjawab soalan guru. tentang ciri-ciri arnab maklumat yang melalui paparan video didedahkan akan arnab dan topeng arnab menjadi asas yang digunakan oleh kepada guru. dan paparan Murid telah mengenali video arnab lebih arnab melalui awal agar murid pembelajaran yang mempunyai lepas berkaitan dengan pengetahuan haiwan jinak. pembelajaran Pemusatan pelajar dan guru. Guru sedia ada untuk meransang kembali mempelajari ingatan murid dengan maklumat menunjukkan topeng baharu. faktor yang memberikan paling penting maklumat awal mempengaruhi dalam bentuk pembelajaran gambaran bermakna ialah apadengan apa yang telah menggunakan diketahui oleh pelajar topeng arnab sudah mengetahui. Teori pembelajaran Pendekatan kognitif penerimaan tematik Ausubel Menurut teori ini. Ciri-ciri arnab seperti cara bergerak. Dengan arnab dan bersoal kata lain.Mengemukakan bahan rangsangan Guru : Guru mengagihkan lembaran kerja melukis gambar arnab mengikut haiwan peliharaan. ( guru menyoal dan murid menjawab soalan guru. pembelajaran baru. Murid menjawab soalan guru dengan penuh semangat.

murid akan lebih mudah belajar dengan bantuan atau bimbingan dari pihak yang lebih berpengalaman. Dengan Menurut Teori Kognitif Vygotsky. Murid : Murid melukis gambar arnab mengikut garisan terkawal 5. Guru menunjukkan cara melukis gambar arnab Strategi berasaskan tugasan/aktiviti ( guru memberikan lembaran kerja aktiviti melukis gambar arnab. kanak-kanak belajar melalui bimbingan daripada pihak yang lebih berpengalaman. guru telah memakai topeng arnab dan menayangkan paparan video arnab tujuan untuk murid mengimbas kembali pengetahuan sedia ada. Guru merupakan orang yang berpengalaman. cara menampal kapas dan mewarna menggunakan berus dan warna air.) tujuan ialah memudahkan guru menilai sama ada murid memahami isi pengajaran dalam simulasi tersebut.) Kaedah demonstrasi ( guru menunjukkan cara melukis gambar arnab mengikut garisan terkawal.garisan terkawal.Memberikan bimbingan pembelajaran Guru : Menunjukkan cara melukis arnab dan seterusnya membuat kolaj. Seperti arnab ada telinga yang panjang. ( pengajaran berlaku melalui pemerhatian apabila pembelajaran berlaku dengan memerhati orang lain melakukan sesuatu tingkah laku. Murid : mengikut bimbingan guru. melukis gambar arnab kepada murid. Pengajaran melalui pemerhatian. Guru menunjukkan cara melukis arnab dan membuat kolaj arnab. guru sekali lagi menunjukkan lembaran kerja itu di hadapan murid dan berbincang tentang ciri-ciri arnab melalui gambar lembaran kerja tersebut.) .menampal dan mewarna. bergantung pada pengetahuan asas sama ada dalam bentuk pengetahuan sedia ada ataupun persembahan maklumat umum ataupun gabungan kedua-duanya. Sebelum guru memberi lembaran kerja.

manusia secara semula jadi belajar melalui proses peniruan atau pemerhatian. 6. ( guru memberi kata-kata yang membina kepada murid. ³Kalau Adik buat macam ini lagi cantik.F Skinner. rakan yang lain akan memerhati hasil rakan yang dipuji oleh guru tadi dan akan meniru rakan tersebut supaya murid itu juga dipuji oleh guru.) Pengajaran melalui pemerhatian.murid boleh melakukannya dengan bimbingan dan pantauan guru. ( guru memberi pujian kepada murid . Apabila ada kanakkanak yang dipuji keran melukis dengan cantik. menekankan hasil kesan-akibat Pemusatan guru. mengikut garisan terkawal dan cara menampal kapas untuk membuat kolaj arnab dan mewarna menggunakan berus dan warna air.) Pemusatan guru ( guru membuat pantauan dan memberikan kata pujian kepada murid.Memberikan maklumbalas tentang prestasi Guru : Memberi pujian secara lisan kepada murid. lalu rakan yang lain akan meniru.Mengalakkan perlakuan Guru : Memantau murid dan memberi kata-kata yang membina contohnya. Murid : Lebih berusaha untuk menghasilkan lukisan dan kolaj yang cantik Menurut Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura (1925). Murid memerhati dan meniru cara guru tersebut. murid hanya mendengar dan menurut nasihat guru. Menurut Teori Pelaziman Operan B.) 7.

1925. ( murid berbincang dengan rakan untuk mengimbas . Model pemprosesan maklumat ( merupakan satu set simulasi yang dimulakan dengan pengajaran dari awal Pengajaran melalui pemerhatian ( guru memerhati tingkah laku murid sepanjang melaksanakan lembaran kerja arnab. secara lisan atas usaha menghasilkan kolaj arnab dengan baik. Guru menilai perubahan tingkah laku murid melalui hasil kerja murid sama ada mereka boleh melukis mengikut garisan terkawal.) Kaedah pemerhatian ( guru memerhati perubahan tingkah laku murid sepanjang simulasi untuk menilai atau merekod perkembangan murid sebelum. Teori pembelajaran social Albert Bandura. Pemusatan guru ( guru merekod perkembangan pembelajaran murid dengan membuat penilaian hasil kerja murid. ( guru menyoal murid apa yang telah dipelajari Teknik perbincangan. Jika murid boleh menghasilkan dengan baik. Apabila guru memuji murid atas hasil kerja yang baik.semasa dan selepas. 8. guru menilai melalui perubahan tingkah laku dan merekod perkembangan murid sepanjang simulasi. 9. maka teori ini berjaya dilaksanakan dalam simulasi.Merangsang pemikiran dan pemindahan Guru : Bertanya apa yang telah dipelajari oleh kanak-kanak Pemusatan pelajar dan guru. murid akan meneruskan tingkah laku tersebut. Manusia secara semula jadi belajar melalui proses peniruan atau pemerhatian.mewarna dan menampal.tingkah laku diteruskan atau sebaliknya.Menilai prestasi Guru : Merekodkan perkembangan pembelajaran murid Murid : menyerahkan hasil kerja kepada guru.membawa tingkah laku baharu. Murid akan lebih berusaha apabila usaha dirinya dihargai.

dan guru mengaitkan haiwan-haiwan yang berada di kelompok yang sama seperti haiwan jinak atau haiwan peliharaan. hingga akhir.) kembali atau mengingat haiwan jinak dan haiwan peliharaan selain dari arnab.Murid : Mengimbas kembali lalu menjawab soalan cikgu. Dalam jadual pengajaran Gagne. pengajaran yang pertama ialah tarik perhatian murid dan sehingga yang kesembilan iaitu meransang pemikiran dan pemindahan.) . Guru memberi peluang kepada murid untuk membuat refleksi berkaitan dengan pengajaran pada hari itu dan jika murid boleh menjawab dan memberi respon dengan baik maka objektif pengajaran tercapai. Murid berfikir dan menjawab soalan guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful