MASMATIK

JPN PERAK

Melaksanakan pengiraan operasi tolak yang melibatkan km dan m

Contoh 1

Ingat !
Samakan unit

Ingat !
1 km = 1000 m

Selesaikan

4 km - 789 m =

km
Tukarkan
kepada bentuk
lazim

4000 m - 789 m =

4000 m
- 789 m
3211 m

3211 m ÷ 1000 =

3.211 km

Melaksanakan pengiraan operasi tolak yang melibatkan km dan m

10

km

MASMATIK

JPN PERAK

Contoh 2
Ingat!
Samakan unit

1.5 km - 750 m = _______km
Tukarkan
kepada bentuk
lazim

Ingat
1 km = 1000
m

1500 km - 750 m =

Selesaikan

-

1500 m
750 m
750 m

750 m ÷ 1000 =

0.75 km

Melaksanakan pengiraan operasi tolak yang melibatkan km dan m

Latihan

11

km

MASMATIK

JPN PERAK

1

4 km - 300 m = _________ km

6

7 km - 200 m = _________ km

2

3 km - 300 m = _________ km

7

6 km - 450 m = _________ km

3

950 m - 0.4 km = _________ m

8

530 m - 0.3 km = _________ m

4

0.8 km - 650 m = _________ m

9

0.4 km - 250 m = _________ m

5

870 m - 0.35 km = _________ km

10

8.6 km - 435 m = _________ km

11

3.06 km - 1000 m = ________ km

16 3.2 km - 848 m = ________ km

12

MASMATIK

JPN PERAK

12

5.4 km - 640 m = _________ km

17 948 m - 0.27 km = _________ km

13

4.3 km - 270 m = _________ km

18 1.8 km - 369 m = _________ km

14

750 km - 0.58 m = _________ m

19 643 m - 0.5 km = _________ m

15

0.08 km - 60 m = ________ km

20 914 m - 0.55 km = _________m

13