Oleh: Nurul Ayuni bt Azizan Nurul Su aidah bt Othman Siti Suhaili bt Ab Rahman Pensyarah: En Ananthan a/l Nagu

ƒ Antaranya teknik yang paling popular ialah teknik Gesture yang menjadi satu identiti dalam karya lukisan. ƒ . ƒ Guru harus menekankan pembelajaran teknikteknik melukis.Penekanan kepada teknik dalam pengkaryaan lukisan memerlukan latihan yang berterusan. ƒ Walau bagaimanapun banyak teknik-teknik boleh diterokai untuk mendapatkan mutu karya yang baik.

Antara teknik-teknik dalam karya lukisan ialah: ƒ Teknik Gesture ƒ Teknik Kontur ƒ Teknik Struktur ƒ Teknik titik ƒ Teknik Garisan ƒ Teknik Pangkah ƒ Teknik Lorekan ƒ Teknik Campuran .

.

.

.

.

.

.

.

.

crosshatching dan serabut .Garisan dan crosshatching Garisan.

Lorekan dan garisan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful