Oleh: Nurul Ayuni bt Azizan Nurul Su aidah bt Othman Siti Suhaili bt Ab Rahman Pensyarah: En Ananthan a/l Nagu

ƒ Walau bagaimanapun banyak teknik-teknik boleh diterokai untuk mendapatkan mutu karya yang baik. ƒ Guru harus menekankan pembelajaran teknikteknik melukis. ƒ . ƒ Antaranya teknik yang paling popular ialah teknik Gesture yang menjadi satu identiti dalam karya lukisan.Penekanan kepada teknik dalam pengkaryaan lukisan memerlukan latihan yang berterusan.

Antara teknik-teknik dalam karya lukisan ialah: ƒ Teknik Gesture ƒ Teknik Kontur ƒ Teknik Struktur ƒ Teknik titik ƒ Teknik Garisan ƒ Teknik Pangkah ƒ Teknik Lorekan ƒ Teknik Campuran .

.

.

.

.

.

.

.

.

Garisan dan crosshatching Garisan. crosshatching dan serabut .

Lorekan dan garisan .