GARIS PANDUAN PENERIMA ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG PENDAHULUAN Anugerah Perkhidmatan Cemerlang merupakan penghargaan Kerajaan kepada Anggota

Perkhidmatan Awam yang telah memberi perkhidmatan yang cemerlang. Perkhidmatan cemerlang adalah perkhidmatan yang diberikan oleh seseorang Anggota Perkhidmatan Awam yang mutu atau penghasilannya melebihi daripada keperluan tanggungjawab biasa bagi jawatannya. Perkhidmatan yang diberikan itu boleh dijadikan contoh dan ikutan, seta memberi pengaruh yang menggerakkan kecergasan bekerja dan daya usaha anggota perkhidmatan yang lain. Kerajaan telah melaksanakan sistem saraan Malaysia berkuatkuasa mulai 1 November 2002. Berikutan dengan itu, kerajaan telah menetapkan supaya dasar dan kaedah pemberian APC diubahsuai sewajarnya. Dengan itu, mulai dari tarikh keluarnya pekeliling ini semua peraturan dan rujukan mengenai pemberian APC hendaklah menggunakan kaedah pekeliling ini. KRITERIA-KRITERIA UMUM PEMILIHAN PENERIMA APC PPSM hendaklah memastikan anggota yang dipertimbang untuk menerima APC perlu memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam PKPA Bil 2 Tahun 2002 seperti berikut: 2.1 Anggota Perkhidmatan Awam dalam semua kumpulan, gred, dan kategori yang dilantik oleh mana-mana pihak berkuasa melantik berkenaan, untuk berkhidmat dengan agensi awam sama ada secara tetap, sementara atau kontrak. lni termasuk anggota yang berada di atas tangga gaji dan syarat-syarat perkhidmatan di bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976, Sislem Saraan Baru dan Sistem Saraan Malaysia (SSM); 2.2 2.3 telah berkhidmat bagi tempoh genap setahun pada hari terakhir tahun penilaian;dan anggota berkenaan telah memberi sumbangan kepada organisasi, Perkhidmatan Awam, komuniti, daerah negeri, Negara dan peringkat antarabangsa; dan
1

1. 3. b) pencapaian aktiviti ko-kurikulum.2. KRITERIA-KRITERIA TAMBAHAN YANG BOLEH DIPERTIMBANGKAN DALAM PEMILIHAN PENERIMA APC 3.1.1. PPSM juga boleh mengambilkira kriteria-kriteria tambahan dalam memilih penerima APC seperti berikut: 3.1 Selain daripada kriteria-kriteria umum di para 3.dan 3.2 mempunyai rekod kehadiran bertugas yang bersih. 3. dan 3.4 Bagi pemilihan peringkat sekolah selain kriteria-kriteria umum dan kriteria-kriteria tambahan.2 gender.1.2 Selain daripada kriteria-kriteria tambahan seperti di para 4. 3. 3.3 lokasi tempat bertugas (bandar.4 memperolehi markah sekurang-kurangnya 85% ke atas. 3. dan c) bebas teguran audit. luar bandar dan pedalaman) 2 .1. PPSM juga boleh mengambilkira perkara-perkara berikut semasa memilih penerima APC: 3.kriteria khusus yang boleh diambilkira adalah seperti berikut: a) pencapaian dalam Pembelajaran dan Pengajaran (P&P).2.2.1 bangsa.2.1 bebas tindakan tatatertib/Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia/ mahkamah pada tahun yang dipertimbang. antara kriteria.3 tidak pernah menerima APC tiga (3) tahun ke belakang.

BILANGAN PENERIMA APC 5. PEMILIHAN PENERIMA APC MENGIKUT KATEGORI ANGGOTA YANG DIPERTIMBANG 4:l Bagi memastikan pemilihan penerima APC lebih adil dan menyeluruh.2 Cawangan/sektor/unit.1 Bilangan penerima APC bagi setiap agensi tidak boleh melebihi 8 peratus daripada jumlah anggota yang berkhidmat pada 3l Disember tahun penilaian berkenaan. anggota yang dipertimbang boleh dibahagikan berdasarkan kategori-kategori berikut: 4. dipertimbang perlu disesuaikan mengikut jabatan/agensi/institusi. 4.3 skim perkhidmatan.1. maka agensi tidak perlu melaksanakan APC bagi tahun berkenaan. dan 4.1 Jenis kumpulan anggota yang dipertimbang (pengurusan dan profesional dan anggota kumpulan sokongan). (Ketua Cawangan/Sektor/Unit boleh mencadangkan mana-mana pegawai yang memenuhi syarat dan layak di bawah seliaan masing-masing kepada PPSM untuk menerima APC) 4. Walau bagaimanapun had maksimum ini tidak semestinya dipenuhi jika jumlah anggota yang layak tidak mencukupi.2 Pembahagian kotegori anggota yang.1. 3 .. 4.1.4 gred jawatan anggota yang dipertimbang Contoh pembahagian kuota penerima APC mengikut kategori anggota yang dipertimbang sepertimana yang dilaksana diperingkat PPSM lnduk Kementerian pelajaran dan Bahagian Pengurusan sumber Manusia adalah seperti di Lampiran A dan B .1. contoh pengiraan bagi menetapkan kuata 1 peratus tersebut adalah seperti di lampiron C.4. sekiranya pada tahun berkenaan tidak ada yang layak menerima APC.

5.2 Guru Sandaran Tidak Terlatih dan Guru Sandaran Terlatih tidak boleh diambilkira dalam pengiraan jumlah keseluruhan anggota yang sedang berkhidmat dalam sesebuah organisasi bagi tujuan pemilihan B peratus penerima APC kerana pegawai berkenaan tidak dan belum lagi dilantik oleh pihak Berkuasa Melantik. pemberian APC mengikut dasar dan kaedah baru dibawah pekeliling ini 4 . peruntukan Pekeliling ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri.masing. bintang dan darjah kebesaran persekutuan dan negeri e) Nama dan gambar penerima dipamerkan di pejabat di lokasi strategic atau yang biasa dikunjungi orang ramai PEMAKAIAN Tertakluk kepada penerimaan oleh pihak berkuasa masing. INSENTIF DAN HADIAH Insentif dan hadiah APC adalah seperti berikut: a) Sijil Perkhidmatan Cemerlang b) Hadiah prestasi sebanyak RM1000 c) Peluang dan keutamaan untuk memajukan kerjaya seperti menghadiri kursus seminar atau seminar atau persidangan yang boleh menyumbang kepada peningkatan prestasi d) Peluang dan keutamaan bagi pencalonan untuk menerima pingat. pemilihan penerima APC adalah tertakhluk kepada PKPA Bil 2 Tahun 2002 dan PPSM mempunyai kuasa mutlak untuk memilih penerima APC. pihak berkuasa berkanun (persekutuan dan negeri) dan pihak berkuasa tempatan TARIKH KUATKUASA Pekelilimg ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2003. kepada PKPA Bil 2 Tahun 2002 dan PPSM mempunyai kuasa mutlak untuk memilih penerima APC. KUASA PPSM Walau bagaimanapun. Bagaimanapun oleh kerana borang laporan penilaian prestai yang baru hanya akan digunapakai mulai tahun 2003. maka bagi tahun penilaian 2002.

iaitu pekeliling kemajuan pentadbiran awam Bil 2.kerja perkeranian. Perkara ini jika berlarutan. PEMBATALAN Dengan berkuatkuasanya Pekeliling ini. Guru menjadi kurang fokus. Adakah mereka yang diberi semua penghargaan ini dilantik di kalangan guru yang anak murid mereka menunjukkan peningkatan prestasi akademik? Tidak! Kebanyakan penerima anugerah dan pentadbir-pentadbir sekolah. tugas guru hanya tertumpu pada mendidik tapi pada masa kini hampir separuh daripada tugas guru di bebani dengan kerja. Pada zaman dahulu. iaitu mengajar di dalam kelas. pekeliling kemajuan pentadbiran awam bilangan 2 tahun 1993 bertajuk Garis panduan mengenai pemberian Anugerah perkhidmatan cemerlang perkhidmatan awam serta pindaan-pindaan yang berkaitan. pejabat pelajaran daerah dan jabatan pelajaran negeri dilantik di kalangan orang yang menonjol di bidang pentadbiran 5 . Guru saya pernah berpesan. memang tidak berubah keadaan sekolah. guru bestari dan guru cemerlang. Terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi untuk mendapat anugerah tersebut. tapi kalau semuanya hendak buat kerja pentadbiran. Namun begitu. prestasi melintang (sudah tidak akan diamalkan lagi) pelantikan guru pakar. Walau bagaimanapun. pekeliling kemajuan pentadbiran awam bil 2 tahun 1993 (pindaan No 1/1995) pekeliling kemajuan pentadbiran awam bil 2 tahun 1993 (pindaan No 1/2000) adalah dibatalkan RUMUSAN Anugerah Perkhidmatan Cemerlang merupakan penghargaan Kerajaan kepada Anggota Perkhidmatan Awam yang telah memberi perkhidmatan yang cemerlang. peranan guru pada masa kini amat jauh berbeza sekali dengan peranan guru pada zaman dahulu. 2 tahun 1993 ( pindaan No 2/1993) . Lihatlah bagaimana pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. jadilah orang yang mampu memberi manfaat kepada orang lain dan kerana itulah saya memilih guru sebagai pilihan pertama. pekeliling kemajuan pentadbiran awam bil.hendaklah menggunakan asas penilaian prestasi anggota berdasarkan borang laporan penilaian prestai tahunan yang digunapakai untuk tahun 2002. kalau ditambah bilangan guru 10 kali ganda pun. Tahun 1993 (pindaan No 1/1993). hilang masa dan tenaga yang sepatutnya ditumpukan kepada tugasan sebenar. guru yang cemerlang dalam erti kata yang sebenar ialah guru yang mampu mendidik pelajar menjadi insan yang mampu berbakti kepada orang lain.

Sebab itulah kita lihat masih ada murid yang gagal subjek-subjek tertentu walaupun diajar oleh guru pakar. guru yang pandai mengajar diketepikan berbanding guru yang hanya pandai menaip dan mengemas fail? Di manakah profesionalisme guru? Bagi saya. Harapan saya adalah supaya Anugerah Perkhidmatan Cemerlang ini diubahsuai syaratnya dan diberikan hanya kepada mereka yang benar-benar layak. Bagaimana boleh berlaku. 6 . bukan mengisi dada dengan ilmu. guru cemerlang dan guru bestari. Ini kerana yang ‘bestari’. dan mengetip kertas soalan peperiksaan suatu kerja yang boleh dibuat oleh budak lepasan SPM. guru yang malas masuk kelas pun boleh dapat kenaikan gaji dan pangkat. Tapi hari ini. guru yang membuat kerja yang betul tidak diberi penghargaan sepatutnya. Syukur alhamdulilah. kuasa dan jawatan. dan guru yang tidak pandai mengajar pula yang diletakkan di tempat tinggi. ‘cemerlang’ dan ‘pakar’ ialah kerja pentadbiran guru itu. dalam Kementerian Pelajaran Malaysia. Kelebihan ini adalah satu daripada penghargaan kepada seorang guru.semata-mata. bukan teknik P&Pnya. itu ialah kerana hampir semua guru terpaksa membuat kerja menaip dan mengemas fail. diberi elaun. Sekarang ini dengan peperiksaan PTK. pembentangan Bajet Belanjawan 2012 banyak memberi kelebihan dari segi kenaikan gaji dan bonus kepada guru. ia adalah kerana guru asyik mengisi borang. Jika hari ini masyarakat melihat guru sebagai tidak professional. seorang guru itu profesional jika dia pandai mengajar kerana itulah sebenarnya tugas hakiki seorang guru. Jika hari ini masyarakat melihat guru tidak berilmu.

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .