GARIS PANDUAN PENERIMA ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG PENDAHULUAN Anugerah Perkhidmatan Cemerlang merupakan penghargaan Kerajaan kepada Anggota

Perkhidmatan Awam yang telah memberi perkhidmatan yang cemerlang. Perkhidmatan cemerlang adalah perkhidmatan yang diberikan oleh seseorang Anggota Perkhidmatan Awam yang mutu atau penghasilannya melebihi daripada keperluan tanggungjawab biasa bagi jawatannya. Perkhidmatan yang diberikan itu boleh dijadikan contoh dan ikutan, seta memberi pengaruh yang menggerakkan kecergasan bekerja dan daya usaha anggota perkhidmatan yang lain. Kerajaan telah melaksanakan sistem saraan Malaysia berkuatkuasa mulai 1 November 2002. Berikutan dengan itu, kerajaan telah menetapkan supaya dasar dan kaedah pemberian APC diubahsuai sewajarnya. Dengan itu, mulai dari tarikh keluarnya pekeliling ini semua peraturan dan rujukan mengenai pemberian APC hendaklah menggunakan kaedah pekeliling ini. KRITERIA-KRITERIA UMUM PEMILIHAN PENERIMA APC PPSM hendaklah memastikan anggota yang dipertimbang untuk menerima APC perlu memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam PKPA Bil 2 Tahun 2002 seperti berikut: 2.1 Anggota Perkhidmatan Awam dalam semua kumpulan, gred, dan kategori yang dilantik oleh mana-mana pihak berkuasa melantik berkenaan, untuk berkhidmat dengan agensi awam sama ada secara tetap, sementara atau kontrak. lni termasuk anggota yang berada di atas tangga gaji dan syarat-syarat perkhidmatan di bawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976, Sislem Saraan Baru dan Sistem Saraan Malaysia (SSM); 2.2 2.3 telah berkhidmat bagi tempoh genap setahun pada hari terakhir tahun penilaian;dan anggota berkenaan telah memberi sumbangan kepada organisasi, Perkhidmatan Awam, komuniti, daerah negeri, Negara dan peringkat antarabangsa; dan
1

4 memperolehi markah sekurang-kurangnya 85% ke atas. 3.3 tidak pernah menerima APC tiga (3) tahun ke belakang.2.1. dan 3.4 Bagi pemilihan peringkat sekolah selain kriteria-kriteria umum dan kriteria-kriteria tambahan.3 lokasi tempat bertugas (bandar.kriteria khusus yang boleh diambilkira adalah seperti berikut: a) pencapaian dalam Pembelajaran dan Pengajaran (P&P). 3.2.1 bangsa.2.1.dan 3. luar bandar dan pedalaman) 2 . 3.1.2 gender. antara kriteria.1. dan c) bebas teguran audit. KRITERIA-KRITERIA TAMBAHAN YANG BOLEH DIPERTIMBANGKAN DALAM PEMILIHAN PENERIMA APC 3. PPSM juga boleh mengambilkira kriteria-kriteria tambahan dalam memilih penerima APC seperti berikut: 3.1 Selain daripada kriteria-kriteria umum di para 3.2 mempunyai rekod kehadiran bertugas yang bersih. 3. 3.2 Selain daripada kriteria-kriteria tambahan seperti di para 4.1. b) pencapaian aktiviti ko-kurikulum.1 bebas tindakan tatatertib/Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia/ mahkamah pada tahun yang dipertimbang.2. PPSM juga boleh mengambilkira perkara-perkara berikut semasa memilih penerima APC: 3.

4 gred jawatan anggota yang dipertimbang Contoh pembahagian kuota penerima APC mengikut kategori anggota yang dipertimbang sepertimana yang dilaksana diperingkat PPSM lnduk Kementerian pelajaran dan Bahagian Pengurusan sumber Manusia adalah seperti di Lampiran A dan B . PEMILIHAN PENERIMA APC MENGIKUT KATEGORI ANGGOTA YANG DIPERTIMBANG 4:l Bagi memastikan pemilihan penerima APC lebih adil dan menyeluruh..1 Jenis kumpulan anggota yang dipertimbang (pengurusan dan profesional dan anggota kumpulan sokongan). maka agensi tidak perlu melaksanakan APC bagi tahun berkenaan. Walau bagaimanapun had maksimum ini tidak semestinya dipenuhi jika jumlah anggota yang layak tidak mencukupi. anggota yang dipertimbang boleh dibahagikan berdasarkan kategori-kategori berikut: 4. 4.3 skim perkhidmatan. contoh pengiraan bagi menetapkan kuata 1 peratus tersebut adalah seperti di lampiron C.2 Pembahagian kotegori anggota yang.1. BILANGAN PENERIMA APC 5.1.1. (Ketua Cawangan/Sektor/Unit boleh mencadangkan mana-mana pegawai yang memenuhi syarat dan layak di bawah seliaan masing-masing kepada PPSM untuk menerima APC) 4. 3 . dipertimbang perlu disesuaikan mengikut jabatan/agensi/institusi.1 Bilangan penerima APC bagi setiap agensi tidak boleh melebihi 8 peratus daripada jumlah anggota yang berkhidmat pada 3l Disember tahun penilaian berkenaan.1. dan 4.4.2 Cawangan/sektor/unit. sekiranya pada tahun berkenaan tidak ada yang layak menerima APC. 4.

maka bagi tahun penilaian 2002. kepada PKPA Bil 2 Tahun 2002 dan PPSM mempunyai kuasa mutlak untuk memilih penerima APC. INSENTIF DAN HADIAH Insentif dan hadiah APC adalah seperti berikut: a) Sijil Perkhidmatan Cemerlang b) Hadiah prestasi sebanyak RM1000 c) Peluang dan keutamaan untuk memajukan kerjaya seperti menghadiri kursus seminar atau seminar atau persidangan yang boleh menyumbang kepada peningkatan prestasi d) Peluang dan keutamaan bagi pencalonan untuk menerima pingat. pemberian APC mengikut dasar dan kaedah baru dibawah pekeliling ini 4 . pemilihan penerima APC adalah tertakhluk kepada PKPA Bil 2 Tahun 2002 dan PPSM mempunyai kuasa mutlak untuk memilih penerima APC.5.2 Guru Sandaran Tidak Terlatih dan Guru Sandaran Terlatih tidak boleh diambilkira dalam pengiraan jumlah keseluruhan anggota yang sedang berkhidmat dalam sesebuah organisasi bagi tujuan pemilihan B peratus penerima APC kerana pegawai berkenaan tidak dan belum lagi dilantik oleh pihak Berkuasa Melantik.masing. peruntukan Pekeliling ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri. Bagaimanapun oleh kerana borang laporan penilaian prestai yang baru hanya akan digunapakai mulai tahun 2003. pihak berkuasa berkanun (persekutuan dan negeri) dan pihak berkuasa tempatan TARIKH KUATKUASA Pekelilimg ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2003. KUASA PPSM Walau bagaimanapun. bintang dan darjah kebesaran persekutuan dan negeri e) Nama dan gambar penerima dipamerkan di pejabat di lokasi strategic atau yang biasa dikunjungi orang ramai PEMAKAIAN Tertakluk kepada penerimaan oleh pihak berkuasa masing.

Perkara ini jika berlarutan. Tahun 1993 (pindaan No 1/1993). guru yang cemerlang dalam erti kata yang sebenar ialah guru yang mampu mendidik pelajar menjadi insan yang mampu berbakti kepada orang lain. 2 tahun 1993 ( pindaan No 2/1993) . jadilah orang yang mampu memberi manfaat kepada orang lain dan kerana itulah saya memilih guru sebagai pilihan pertama. iaitu mengajar di dalam kelas. tapi kalau semuanya hendak buat kerja pentadbiran. Namun begitu. guru bestari dan guru cemerlang. prestasi melintang (sudah tidak akan diamalkan lagi) pelantikan guru pakar.hendaklah menggunakan asas penilaian prestasi anggota berdasarkan borang laporan penilaian prestai tahunan yang digunapakai untuk tahun 2002. hilang masa dan tenaga yang sepatutnya ditumpukan kepada tugasan sebenar. tugas guru hanya tertumpu pada mendidik tapi pada masa kini hampir separuh daripada tugas guru di bebani dengan kerja. iaitu pekeliling kemajuan pentadbiran awam Bil 2. kalau ditambah bilangan guru 10 kali ganda pun. pekeliling kemajuan pentadbiran awam bil 2 tahun 1993 (pindaan No 1/1995) pekeliling kemajuan pentadbiran awam bil 2 tahun 1993 (pindaan No 1/2000) adalah dibatalkan RUMUSAN Anugerah Perkhidmatan Cemerlang merupakan penghargaan Kerajaan kepada Anggota Perkhidmatan Awam yang telah memberi perkhidmatan yang cemerlang. Terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi untuk mendapat anugerah tersebut. PEMBATALAN Dengan berkuatkuasanya Pekeliling ini. pejabat pelajaran daerah dan jabatan pelajaran negeri dilantik di kalangan orang yang menonjol di bidang pentadbiran 5 . Guru saya pernah berpesan. peranan guru pada masa kini amat jauh berbeza sekali dengan peranan guru pada zaman dahulu. pekeliling kemajuan pentadbiran awam bil. Pada zaman dahulu. Walau bagaimanapun. Adakah mereka yang diberi semua penghargaan ini dilantik di kalangan guru yang anak murid mereka menunjukkan peningkatan prestasi akademik? Tidak! Kebanyakan penerima anugerah dan pentadbir-pentadbir sekolah.kerja perkeranian. memang tidak berubah keadaan sekolah. Lihatlah bagaimana pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. pekeliling kemajuan pentadbiran awam bilangan 2 tahun 1993 bertajuk Garis panduan mengenai pemberian Anugerah perkhidmatan cemerlang perkhidmatan awam serta pindaan-pindaan yang berkaitan. Guru menjadi kurang fokus.

Kelebihan ini adalah satu daripada penghargaan kepada seorang guru. dalam Kementerian Pelajaran Malaysia. ia adalah kerana guru asyik mengisi borang. guru yang malas masuk kelas pun boleh dapat kenaikan gaji dan pangkat. Sekarang ini dengan peperiksaan PTK. Bagaimana boleh berlaku. pembentangan Bajet Belanjawan 2012 banyak memberi kelebihan dari segi kenaikan gaji dan bonus kepada guru. dan mengetip kertas soalan peperiksaan suatu kerja yang boleh dibuat oleh budak lepasan SPM. guru yang pandai mengajar diketepikan berbanding guru yang hanya pandai menaip dan mengemas fail? Di manakah profesionalisme guru? Bagi saya. itu ialah kerana hampir semua guru terpaksa membuat kerja menaip dan mengemas fail. Sebab itulah kita lihat masih ada murid yang gagal subjek-subjek tertentu walaupun diajar oleh guru pakar. ‘cemerlang’ dan ‘pakar’ ialah kerja pentadbiran guru itu. guru yang membuat kerja yang betul tidak diberi penghargaan sepatutnya. Jika hari ini masyarakat melihat guru sebagai tidak professional. bukan mengisi dada dengan ilmu. bukan teknik P&Pnya. 6 . Jika hari ini masyarakat melihat guru tidak berilmu. Harapan saya adalah supaya Anugerah Perkhidmatan Cemerlang ini diubahsuai syaratnya dan diberikan hanya kepada mereka yang benar-benar layak. Ini kerana yang ‘bestari’.semata-mata. Syukur alhamdulilah. guru cemerlang dan guru bestari. dan guru yang tidak pandai mengajar pula yang diletakkan di tempat tinggi. diberi elaun. kuasa dan jawatan. seorang guru itu profesional jika dia pandai mengajar kerana itulah sebenarnya tugas hakiki seorang guru. Tapi hari ini.

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful