P. 1
BACAAN ZIKIR

BACAAN ZIKIR

|Views: 100|Likes:
Published by Rifa Ya

More info:

Published by: Rifa Ya on Feb 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2012

pdf

text

original

BACAAN ZIKIR Sumber Kitab Muhammad : Salaam, ash-Shan'ani

Subulus bin Isma'il

Al-Islam - Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia

Seseorang dituntut agar melaksanakan salat seperti salatnya Nabi sesuai dengan sabdanya, "Sholluu Kamaa Roatumuuni Usholli" (salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sedang salat). Karena beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam mengerjakan zikir jika telah selesai salat, maka kita juga mengerjakannya, meskipun tidak mampu selengkap beliau. Zikir-zikir yang di baca Nabi saw setiap selesai salat banyak sekali, baik yang diriwayatkan dengan sanad yang dhaif/lemah ataupun yang diriwayatkan dengan sanad yang shahih (kuat). Adapun zikir-zikir yang diriwayatkan dengan sanad yang shahih itu di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Membaca 'Istighfar' (Astaghfirullah/Aku mohon ampunan kepada Allah 3 kali dan membaca, 'Allahumma antas salaam waminkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikroomi' (Ya Allah Engkaulah Dzat Yang Selamat dari kekurangan dan cacat dan dari Engkaulah keselamatan itu, Maha Suci Engkau wahai Dzat Yang Maha Kaya dan Maha Sempurna). Hal itu sesuai dengan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Tsauban ra, dia berkata, "Rasulullah saw apabila selesai salat membaca Istighfar 3 kali dan membaca, 'Allahumma antas salaam waminkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikroomi'." (Ya Allah, Engkaulah Dzat Yang Selamat dari kekurangan dan cacat dan dari Engkaulah keselamatan itu, Maha Suci Engkau wahai Dzat Yang Maha Kaya dan Maha Sempurna). 2. Membaca zikir ini: "Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'ala kulli syain qodiir" (Tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa Allah, Tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) dan membaca, "Allahumma laa maani'a limaa 'a'thaita walaa mu'thia limaa mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu." Hal itu sesuai dengan hadis dari al-Mughirah bin Syu'bah ra, bahwasanya Nabi saw membaca zikir setiap selesai salat fardhu, "Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli sya'in qodiir" (Tiada Tuhan selain Allah, Maha Esa Allah, Tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) "Allahumma laa maani'a limaa 'a'thaita walaa mu'thia limaa mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu' (Ya Allah tiada

Abu Daud dan an-Nasa'i dengan sanad yang kuat). "Aku berwasiat kepadamu wahai Muadz. 6. takbir tersebut sebanyak 34 kali) 4. lahuu maa fis samaawaati wamaa fil ardhi. "Allahu laa Ilaaha Illa huwal hayyul qoyyuum. Tahmid 33 kali dan Takbir 33 kali." (HR Ahmad. bagi-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu).orang yang menghalangi terhadap apa yang telah Engkau berikan dan tiada orang yang memberi terhadap apa yang telah Engkau halangi dan kekayaan orang yang kaya itu tidak akan bisa menyelamatkan dia dari siksa-Mu)" (HR al-Bukhari dan Muslim). 5. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra. dan dia membaca pada hitugan keseratus 'Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli sya'in qodiir' (Tiada Tuhan selain Allah. lalu pada hitungan keseratus membaca. Tiada sekutu bagi-Nya. laa ta'khudzuhu sinatuw walaa nauum. sifat penakut. umur yang hina/pikun. janganlah Engkau benar-benar meninggalkan setiap kali selesai salat membaca. . mandzal ladzii yasyfa'u 'indahuu illa bi idznihi. dari Rasulullah saw bersabda. bahwa Rasulullah saw memohon perlindungan kepada Allah setiap kali selesai salat dengan bacaan "Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli (Ya Allah sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu dari kekikiran) wa a'udzu bika minal jubni (dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari sifat penakut) wa a'udzu bika min an urodda ilaa ardzalil umri (dan aku memohon perlindungan kepada-Mu agar tidak dikembalikan kepada umur yang hina/pikun) wa a'udzu bika min fitnatid dunya (dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari fitnah yang ada di dunia ini) wa a'udzu bika min adzaabil qobri (dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari siksa kubur). Maha Esa Allah. dan pada riwayat yang lain. 3. maka diampunilah segala dosadosanya. Membaca Tasbih 33 kali. Membaca zikir/do'a seperti yang diriwayatkan Sa'd bin Abi Waqqash untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT dari kekikiran. Membaca ayat Kursi. "Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika'. bahwa Rasulullah saw berkata kepadanya. hitungan tersebut berjumlah 99. sekalipun sebanyak buih air laut." (HR Muslim. bersyukur kepada-Mu dan beribadah yang baik kepada-Mu). fitnah dunia dan fitnah kubur. tahmid (Alhamdulillahi) 33 kali dan takbir (Allahu Akbar 33 kali) setiap selesai salat. Hal ini sesuai dengan hadis Muadz bin Jabal. yaitu surah Al-Baqarah ayat 255. "Barangsiapa membaca tasbih (Subhaanallahi) 33 kali. "Laa ilaha illallohu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'ala kulli syain qadiir." Hal itu sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah ra." (HR al-Bukhari). 'Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika' (Ya Allah anugerahkanlah pertolongan kepadaku untuk mengingat-Mu. Membaca zikir/doa.

Rasulullah saw bersabda. 04/08/2009 . Rahmat. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. dia pasti masuk surga). Semoga bermanfaat. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dengan berzikir (mengucap zikir) maka diharapkan kita akan ingat sang khalik Allah SWT sehingga membuat hati kita tentram. walaa yuhiithuuna bisyain min 'ilmihi illa bimaa syaa'a. "Ingatlah. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar).ya'lamu maa baiina aidiihim wamaa kholfahum. Dosa Diampuni Allah." (HR an-Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Berdasarkan Hadist Bukhori/Muslim (Sabda Rasulullah SAW) : 1. at-Thabarani menambahkannya 'qulhuwallahu ahad' (yakni dan membaca surah Al-Ikhlash) ). Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. SUBHAANALLAAH (100 kali) arti : Maha Suci Allah balasan : seribu hasanat (hapus seribu dosa). dengan zikir mengingat Allah. Dll Tue. Prev: Uzlah Next: Paham Syirik Modern Serbu Pondok Pesantren Ucapan/Bacaan Zikir Yang Mendapat Pahala.5:38pm ² godam64 Jika kita memiliki waktu senggang ada baiknya kita mengisi waktu yang luang tersebut dengan mengingat Allah melalui ucapan. Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus [makhlukNya]. maka tidak akan menghalangi dia masuk surga kecuali dia tidak mati (maksudnya. hati akan tentram" (Surat Ar-Ra'd ayat 28). "Barangsiapa membaca ayat Kursi setiap kali selesai salat. SUBHAANALLAAH WABIHAMDIHI (100 kali) arti : Maha Suci Allah dan Maha Terpuji balasan : diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut. 2. tidak mengantuk dan tidak tidur. wasi'a kursiyyuhus samaawati wal ardho wa laa yauduhu hifdzuhumaa wahuwal 'aliyyul 'adziim' (Allah. . Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Hal itu sesuai dengan hadis dari Umamah ra. tidak ada Tuhan [yang berhak disembah] melainkan Dia. bacaan atau perkataan kita daripada mengisinya dengan memikirkan atau melamun sesuatu yang tidak-tidak.

balasan : sama seperti memerdekakan 10 budak. baginya kerajaan dan pujian. sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. dijaga dari syetan s/d petang hari. Membaca Salawat (1 kali) balasan : Sepuluh Kali Rahmat 7. WAHDAHUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIRR (100 kali Dalam 1 Hari). manfaat : Sebagai harta simpanan di surga. Semoga Allah SWT Memberikan Rahmat dan Hidayahnya kepada Kita Semua. mendapat 100 kebaikan. SUBHAANALLAAH WALHAMDULILLAAH WALAA ILAAHA ILLALLAAH WALLAAHU AKBAR arti : Maha Suci Allah. 8. 6. Segala Puji Bagi Allah. LAA ILAAHA ILLALLAAH WAHDAHU LAA SYARIIKALAH LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU. Maha Suci Allah dan Maha Agung balasan : mendapat banyak amal kebaikan karena disukai Allah SWT. LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAH arti : Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah.3. minus 100 keburukan. balasan : seribu hasanat (hapus seribu dosa). arti : Tiada tuhan selain Allah Yang maha esa. tiada sekutu bagi-Nya. Amiiin . Dia maha kuasa atas segala sesuatu. ASTAGHFIRULLAAH AL AZHIIM WA ATUUBU ILAAIHI (> 70 kali) arti : Demi Allah. Tiada Tuhan Selain Allah dan Allah Maha Besar keutamaan : Ucapan yang Disukai Allah SWT daripada yang disinari matahari (Dunia) 5. SUBHAANALLAAH WABIHAMDIHI SUBHAANALLAAHIL AZHIIM arti : Maha Suci Allah dan Maha Terpuji. 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->