530303-03-3003

RINGKASAN EKSEKUTIF
SUDAH menjadi matlamat kita dalam Wawasan 2020 untuk melahirkan generasi ulul albab, yakni modal insan yang celik minda, berilmu pengetahuan, mempunyai benteng keimanan yang tinggi serta bersifat ijtihadik. Justeru, warga guru perlulah bermuhasabah seketika menilai kemampuan anak didik di sekolah pada masa ini. Yang jelasnya, anak didik hari ini mencerminkan rupa bangsa pada masa akan datang. Oleh itu, sebagai pendidik, kita seharusnya rasa tercabar untuk memastikan cita-cita murni para pemimpin kita itu tidak akan tinggal omongan semata-mata. Dalam esei ini, penulis akan cuba membuktikan bahawa peranan guru amat penting di sekolah sebagai penyampai ilmu atau mualim. Justeru pengajaran dan kondusif,

pembelajaran guru seharusnya menjurus kepada iklim pembelajaran yang

barulah kita dapat menambahkan keseronokan dan minat anak didik kita. Motivasi demi motivasi amatlah dituntut, bak kata pepatah “belakang parang jika diasah lagi tajam”. Penulis juga akan cuba menghuraikan usaha yang dilakukan di sekolah sama ada dalam bentuk fizikal, kesediaan mental ataupun spiritual. Biarpun begitu, penulis melihat keperluan pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang menarik, ditambah dengan

keterampilan guru yang hebat, serta kemampuan bermotivasi yang tinggi mampu mengubah persepsi lama bahawa tugas ‘memanusiakan’ manusia adalah sukar. Ingatlah, sesuatu yang kelihatan sukar akan terus kelihatan sukar jika kita

menganggapnya sukar. Sesuatu yang kelihatan senang juga akan kelihatan sukar jika kita menganggapnya senang. Justeru, warga guru diseru agar berpegang pada pepatah Inggeris, “It’s not easy but it’s possible…” jika kita betul-betul mahu memastikan anak didik yang menjadi pelanggan kita beroleh kecemerlangan dalam pelbagai aspek.

1

530303-03-3003 PENGENALAN Dunia pendidikan semakin hari semakin kompleks. Hampir setiap hari

terdapat berita berkaitan dengan soal pendidikan sama ada dari aspek disiplin, akademik , kokurikulum dan bermacam-macam lagi. Hal ini demikian kerana

ramai orang berminat dan ada yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam dunia pendidikan walaupun seseorang anak yang bersekolah. Akan sekali dilaporkan tetapi , aspek walaupun itu tidak mempunyai dalam pendidikan semua

perundangan ini

jarang-jarang

perkara

penting

untuk

pihak, iaitu para pendidik , ibu bapa dan

pelajar-pelajar.

Bagi meningkatkan lagi tahap kecemerlangan akademik , selain daripada berusaha bersungguh-sungguh , rajin matlamat yang dan berdedikasi , pelajar-pelajar sekolah tujuan mereka datang ke

hendaklah mempunyai

jelas pada

sekolah di samping mematuhi peraturan- peraturan yang ditetapkan oleh sekolah dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Sesungguhnya, segala peraturan ini bertujuan semua pihak, iaitu agar guru dapat menyampaikan

untuk menyenangkan

pengajaran yang berkesan, dan pelajar-pelajar pula akan menimba ilmu dalam suasana yang kondusif dan sesuai lantas beroleh pengetahuan dengan sebaikSekiranya

baiknya di samping dapat bergaul mesra dengan rakan-rakan sekelas. ada dalam kalangan pelajar sahaja yang datang yang ke sekolah jelas , maka

semata-mata untuk berkemungkinan

menghabiskan masa besar ilmu. mereka akan

tanpa

tujuan

mengganggu

pelajar-pelajar

lain dan terus keciciran dari segi

Komitmen guru

yang

tinggi

terhadap

sekolah

adalah

antara

ciri

terpenting mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif dan berkesan. Guru 2

530303-03-3003 merupakan faktor paling penting dan menjadi tunjang kepada sekolah berkesan kerana guru merupakan juruteknik yang bertanggungjawab terhadap ‘core

business ’ sekolah , khususnya pembelajaran anak didiknya melalui pengajaran dan bimbingan. Seseorang guru yang baik ialah guru yang memiliki tahap

disiplin kendiri yang tinggi dan sifat ingin melakukan kebaikan kepada orang lain. Guru – guru yang bersifat sebegini akan sentiasa memberikan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan pencapaian akademik dan pembentukan akhlak pelajarnya. Walau bagaimanapun , jika dilihat suasana di sekitar disiplin dalam kalangan pelajar masih wujud. sekolah , masalah masih

Kebanyakan guru

menggunakan kaedah tradisional, iaitu ‘chalk and talk’ (tahap pendeta di atas pentas) biarpun transformasi pendidikan sudah mencapai tahap ketiga, iaitu tahap teknologi maklumat yang memerlukan guru berperanan sebagai pendamping. Yang mengecewakan kita lagi, mereka (bukan semua guru) beranggapan guru hanyalah mengajar bahawa tugas mereka sebagai minat pelajar terhadap

sahaja , bukan menimbulkan

apa-apa yang diajarkan oleh mereka. Guru-guru seperti ini menghabiskan masa mereka di dalam kelas semata-mata untuk ‘menuangkan’ bahan pengajaran

kepada pelajar. Mereka tidak peduli sama ada isi pelajaran yang disampaikan itu dapat diterima, difahami dan digunakan oleh pelajar ataupun tidak. Mereka

juga tidak langsung mengendahkan sama ada bahan yang diajarkan itu bermanfaat dan mempengaruhi tingkah laku atau perkembangan pelajar guru ke arah pula yang tidur.

positif.

Lebih menyedihkan lagi, ketika

mengajar , pelajarnya

Senario ini merupakan ancaman (threat)

dalam usaha kita

memburu dan merintis

3

530303-03-3003 kecemerlangan dalam dunia pendidikan bagi melahirkan modal insan gemilang atau ‘ulul albab’, yakni bersifat quranik, ensiklopedik dan ijtihadik. Guru – guru kita juga terhadap pelajar - pelajar . ada yang tidak Mereka menunjukkan sikap penyayang

mendenda

pelajar secara membabi buta

walaupun kesalahannya minimum sahaja. Semua guru pula telah berperanan seperti guru disiplin dengan memegang sebatang rotan untuk menakutkan pelajar serta cuba menunjukkan kuasa di sekolah. Sesungguhnya, saya tidak berniat sama sekali menjatuhkan martabat guru atau membuka pekung di dada dalam profesion pendidikan. Namun, itulah realitinya yang berlaku di sekolah pada hari ini. Justeru tidak hairanlah jika ada pelajar yang memberontak atau protes dan bersikap kurang ajar terhadap guru serta menunjukkan sifat hipokrit, yakni ‘di depan hormat tetapi di belakang membenci guru’. Jika senario ini terus berlaku, saya kira suasana pembelajaran kondusif tidak

mudah untuk direalisasikan, apatah lagi untuk melonjakkan minat pelajar terhadap pelajaran hatta melahirkan insanulkamil sebagaimana dihasratkan dalam Falsafah

Pendidikan Kebangsaan (FPK). Sambil itu, cuba kita teliti pula prestasi pelajar di sekolah pada masa kini. Ramai pelajar gagal dalam bidang akademik. Kenapakah mereka gagal ? Inilah yang menjadi persoalannya kerana pada pendapat saya, tidak ada sebab kita gagal melahirkan generasi cemerlang yang “celik minda” kerana Wawasan Pendidikan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) dirangka dan dirancang dengan penuh teliti oleh para teknokrat pendidikan negara. Sekali imbas, sumber manusia bergelar ‘guru’ yang harus dipertanggungjawabkan jika segala matlamat dan perancangan itu masih gagal. Sambil itu, cuba kita renungi

4

530303-03-3003 beberapa pendapat yang diutarakan oleh beberapa orang tokoh sarjana berhubung

dengan permasalahan pelajar di sekolah yang saya kira turut berlaku di negara kita: “Mereka gagal kerana mereka takut , bosan , dan bingung… Mereka

gagal dalam memperkembang keupayaan mereka untuk belajar , untuk memahami dan untuk menjadi kreatif.” “…Ramai sekolah bukan kesesuaian antara pelajar yang menghadapi kerana cara mereka tidak kesulitan dalam pelajaran kerana tidak di ada berupaya tetapi

mereka diajar dengan cara mereka belajar.” (Dutton & Kleiner , 2000)

Kajian yang dibuat oleh Parker J . Palmer (1998) pula mendapati bahawa suasana bilik darjah turut mempengaruhi perlakuan pelajar. Mereka berasa bosan, rimas dan tidak selesa untuk belajar dengan tekun. Mereka lebih seronok jika dibawa ke bilik sumber yang berhawa dingin atau ke perpustakaan. Hakikat ini membuktikan bahawa “koma bilik darjah” (classroom coma) turut mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kajian ini seharusnya diambil kira jika kita mahu mewujudkan pembelajaran yang kondusif dan menyeronokkan. Justeru, marilah kita bermuhasabah dan berganding bahu mencari titik penyelesaiannya demi masa depan anak-anak didik kita. Ingatlah, jika seorang doktor melakukan kesilapan hanya seorang pesakitnya yang terlibat, tetapi jika seorang guru melakukan kesilapan, “rosak” satu generasi yang kita harap-harapkan sebagai pewaris Wawasan 2020 nanti.

DEFINISI : IKLIM PEMBELAJARAN Mengikut Oxford Advance Learner’s Dictionary , “conducive” ,

dikonotasikan sebagai , “ making it easy , possible or likely for something to happen.” “Iklim pembelajaran” pula merujuk kepada norma – norma serta sikap staf 5

530303-03-3003 dan pelajar yang dapat mempengaruhi pembelajaran di sekolah. Sikap dan malah

amalan

norma

yang

ditunjukkan

bukan wujud dengan sendirinya

berpunca daripada dasar yang dikuatkuasakan. ( Program Sekolah Cemerlang 2010 ) PENCIPTAAN IKLIM PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF Sekarang , marilah kita cuba memikirkan bagaimana caranya kita

mencipta iklim pembelajaran di sekolah agar anak didik kita senang belajar , tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi daripada apa - apa yang dipelajari

mereka di sekolah. Terdapat dua pendekatan kewujudan iklim pembelajaran yang kondusif yang dapat kita lakukan: • Pengajaran dan Pembelajaran ( P & P ) yang menarik Untuk memastikan Pengajaran dan Pembelajaran dan berkesan menarik dan

( P & P)

berkesan, seseorang guru haruslah kreatif dan efektif. Untuk menjayakannya, 4 faktor utama sentiasa saya pertimbangkan, yakni • • • • memastikan pelajar jelas tentang apa yang diajar menggunakan pelbagai kaedah / strategi pengajaran sering memberi dan menerima maklumbalas yang jelas memantau perkembangan dan pencapaian setiap pelajar [ Sumber : Teaching for effective learning , Scottish CCC ( 1996 ) ] Sedarilah kita bahawa pembelajaran kompleks sebab dan melibatkan berbagai-bagai untuk mewujudkan merupakan aspek yang suatu saling yang proses berkaitan. kreatif yang Oleh dan

itu ,

suasana pembelajaran

6

530303-03-3003 menyenangkan , diperlukan seorang pendidik yang berkesan dan memiliki pelbagai keterampilan , antaranya keterampilan mengajar.

Seorang pendidik yang berkesan harus melakukan tindakan yang dapat meningkatkan Antaranya ialah pencapaian : akademik dan pembentukan akhlak pelajarnya.

i) mengadakan perancangan awal untuk menyesuaikan isi pengajaran dan penilaian dengan kebolehan pelajar. ii) sentiasa memberi panduan kepada para pelajar tentang dilakukan untuk mendapat pencapaian yang baik iii) memberi bantuan kepada pelajar yang memerlukannya, terutama dalam soal pengajaran dan pembelajaran. iv) memastikan rancangan pengajarannya sentiasa menarik v) mencabar kemahiran pelajar – pelajar terutamanya kemahiran berfikir. vi) memberi penekanan kepada pelaksanaan pengajaran berasaskan kemahiran berfikir secara kritis. Sementara itu, keterampilan cukup kompleks , sebagai mengajar integrasi merupakan daripada kompetensi berbagai-bagai profesional yang tindakan yang perlu

kompetensi guru

secara utuh dan menyeluruh. Sebagai pendidik , saya sentiasa mengingatkan diri saya bahawa setiap guru

boleh mempraktikan 10 kriteria yang amat berkesan dalam menentukan kualiti pembelajaran . (i) Keterampilan Bertanya Keterampilan ini sangat pembelajaran yang perlu dikuasai guru seperti saya kerana hampir untuk mencipta dalam setiap

efektif

dan menyenangkan 7

530303-03-3003 tahap pembelajaran , guru dituntut untuk mengajukan pertanyaan , dan kualiti pertanyaan yang diajukan guru akan menentukan kualiti jawapan para pelajar. Sebagai contoh , dalam pengajaran topik ‘Question – tags’ dalam subjek Bahasa Inggeris , saya akan menerangkan penggunaannya dalam ‘real life situation’ disertai banyak contoh bagi membantu pelajar memperoleh jawapan yang betul. contohnya: a) “You have prepared well for your coming test , haven’t you ?” Antara

b) “Everyone in the class is satisfied with the English marks , aren’t they ?” Selepas beberapa contoh diberikan bersertakan latih tubi yang digunakan saya akan memulakan sesi pertanyaan mengenai ‘Question – tags’ bersesuaian

dengan kebolehan pelajar di kelas itu. Soalan yang mudah untuk pelajar yang lemah dan soalan yang lebih mencabar untuk akan memberikan pelajar yang keyakinan cerdik pandai.

Keterampilan bertanya ini

lebih

kepada pelajar

menyerap apa-apa yang mereka sudah belajar dan kemudian mengunakannya dengan betul bukan sahaja dalam percakapan harian mereka, tetapi juga dalam

penulisan esei mereka . ii) Penguatan.

Aspek ini merupakan respons terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan perhatian pelajar motivasi terhadap pembelajaran , kegiatan merangsang dan

belajar , meningkatkan

belajar , dan

membina

perilaku yang produktif. iii) Mengadakan variasi . bertujuan untuk meningkatkan

Keterampilan ini haruslah dikuasai oleh guru 8

530303-03-3003 perhatian pelajar – pelajar terhadap topik yang relevan , memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat pelajar – pelajar terhadap pelbagai hal baharu dalam pembelajaran , memupuk memberi perilaku positif pelajar dalam pembelajaran , serta dengan tingkat

kesempatan kepada

pelajar untuk

belajar

sesuai

perkembangan dan kemampuannya. Variasi dapat dilakukan pada gaya mengajar , penggunaan media dan sumber belajar , dan pola interaksi dan variasi dalam kegiatan pembelajaran. iv) Penjelasan . mendeskripsikan dan secara lisan dan

Sesungguhnya, penjelasan ialah keupayaan guru tentang sesuatu benda , keadaan , fakta

data selaras dengan waktu

hukum - hukum yang berlaku. Penjelasan harus bermakna dan menarik perhatian pelajar dan sesuai dengan mata pelajaran dan kompetensi dasar. Penjelasan

dapat diberikan untuk memjawab pertanyaan pelajar - pelajar dan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan pelajar - pelajar. v) Set Induksi dan Penutup Pembelajaran. dan menutup untuk yang pelajaran merupakan dua kegiatan rutin yang

Membuka

dilakukan guru suatu proses

memulai

dan mengakhiri pelajaran. Set induksi adalah pada minit pertama pengajaran yang

diperkenalkan

bertujuan untuk menarik perhatian dan mendorong pelajar mempengaruhi hasil pembelajaran. Bagi penutup pula , guru merumuskan hasil pembelajaran yang telah dikembangkan melalui pelbagai kaedah yang menarik . Rumusan boleh

dipindah dalam pelbagai bentuk seperti susunan dalam bait - bait puisi , soal jawab dan main peranan.

9

530303-03-3003 Membuka dan menutup pelajaran yang dilakukan secara profesional akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan pembelajaran , antaranya ialah

membangkitkan motivasi belajar , pelajar memiliki kejelasan mengenai tugas tugas yang harus dikerjakan , pelajar yang akan memperoleh gambaran yang jelas

mengenai pembelajaran

berlangsung ,

pelajar - pelajar

memahami

hubungan antara pengalaman belajar yang telah dimiliki sebelumnya dengan hal - hal baharu yang akan dipelajari . Mereka juga dapat menghubungkan

konsep - konsep atau generalisasi dalam sesuatu peristiwa pembelajaran . Pada akhirnya, yang pelajar mengetahui pula tingkat keberhasilannya dapat mengetahui terhadap mata pelajaran

dipelajari dan guru

tingkat keberhasilan kegiatan

pembelajaran yang telah dilaksanakan. vi) Membimbing diskusi kelompok kecil yang bermanfaat berbagai-bagai informasi dan

Bimbingan ini adalah supaya pelajar mendapat pengalaman dalam pemecahan suatu

masalah , meningkatkan

pemahaman

terhadap masalah yang penting dalam pembelajaran , meningkatkan keterampilan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan , mengembangkan kemampuan

berfikir dan berkomunikasi , membina kerjasama yang sihat dalam kelompok yang kohesif dan bertanggungjawab . Kita sebagai pendidik akan berperanan

sebagai seorang fasilitator untuk membimbing dan menunjuk ajar cara mendekati topik yang akan dibincangkan oleh pelajar-pelajar itu. vii) Pengelolaan kelas .

Aspek pengelolaan kelas ini mencerminkan keterampilan guru untuk mencipta iklim pembelajaran dalam yang kondusif , dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dengan

pembelajaran. Sebenarnya, pengelolaan kelas 10

berhubung

530303-03-3003 pengendalian keadaan belajar , pengelolaan kelompok dengan cara meningkatkan kerjasama dan penglibatan pelajar, dan menangani konflik dan memperkecil masalah yang timbul , serta mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah . viii) “Sense Kemampuan melakukan humor . of humour” merupakan salah satu unsur yang penting dalam pengajaran

guru .Unsur kecindan ini sangat membantu dalam mencipta suasana kelas yang kondusif yang secara memungkinkan pelajar - pelajar belajar dengan lebih baik dan

optimal . Sementelahan pula, humor itu bersifat universal , untuk semua

budaya dan dapat diwujudkan suatu budaya. ( Susan Trachtenberg ) . Guru yang “miskin humor” kadang – kadang akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran

membosankan , tidak memikat dan kurang menarik. Oleh itu , sebagai pendidik saya sentiasa cuba melakukan kecindan atau humor, keadaan humor pelajar semasa yang P & P . Dengan adanya unsur pada mulanya letih, lesu, tidak

bersemangat dan mengantuk menjadi ghairah untuk belajar. Mereka akan berasa gembira , senang hati , bergelak tawa , rasa puas , dan bebas daripada tekanan

perasaan yang mencengkam jiwa. Dengan itu, mereka tidak lagi dikuasai situasi, melainkan menguasai situasi . Komunikasi antara warga kelas menjadi senang , dan aspek kebosanan , kesunyian dan kelesuan di dalam kelas akan hilang sama sekali kerana semua pelajar kelas itu terhibur. Ringkasnya, pengajaran guru diselit dengan unsur humor ‘segar’ akan membangkitkan semangat belajar dan ini

pastinya mewujudkan situasi “menang – menang” dalam P&P. ix) Meningkatkan minat belajar melalui ‘e – learning’ .

Kebanyakan pelajar kurang tertarik mempelajari sesetengah mata pelajaran tertentu seperti Sejarah. Mereka menganggapnya 11 pelajaran “kurang penting”

530303-03-3003 dibandingkan menganggap dengan mata Sains dan Sejarah Matematik adalah , misalnya. pelajar hanya di

pelajaran

untuk kepentingan

“sesaat”

kelas atau ketika menghadapi peperiksaan PMR dan SPM . Situasi ini amat membimbangkan -nilai kearifan yang memandangkan mata pelajaran Sejarah mengandungi nilai dapat digunakan untuk melatih kecerdasan , membentuk

sikap , watak dan keperibadian pelajar - pelajar . Sebenarnya, minat sangat besar pengaruhnya terhadap pembelajaran.

Seandainya bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat , pelajar tidak akan berfikir sesuatu secara yang efektif lain atau kerana berasa bosan dan cenderung

memikirkan

berangan - angan ketika di dalam kelas.

Sebaliknya jika berminat, maka pelajar akan memusatkan perhatian dan akan melibatkan dirinya dalam aktiviti pengajaran dan pendidik yang berperanan sebagai ‘the sole pembelajaran. Maka sebagai authority of knowledge’ saya

sentiasa berusaha mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif dengan mengubah proses pembelajaran Sejarah , misalnya dengan memanfaatkan ‘e – learning’.

Dengan kata lain , pembelajaran yang menggunakan teknologi elektronik yang berasaskan internet keberkesanan dapat proses dapat memperluas wawasan , dan meningkatkan Pelajar

belajar dengan

sehingga

pembelajaran

lebih bermakna .

berinteraksi

berbagai - bagai sumber belajar , dan menemukan

berbagai-bagai informasi terkini dalam bidang ilmunya. Pelbagai aktiviti yang dilakukan melalui ‘e – learning’ akan menjadi tarikan pembelajaran, dan

menimbulkan rasa ingin tahu pelajar sehingga menghapuskan anggapan bahawa belajar mata Pelajaran seperti Sejarah atau Sastera itu membosankan.

12

530303-03-3003 USAHA MEMOTIVASI PELAJAR UNTUK BELAJAR . Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu maklumat . Motivasi memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang pendidikan . Guru dan pelajar memerlukan

motivasi untuk menggerakkan diri mereka untuk mencapai kualiti kerja atau kejayaan yang lebih cemerlang . Dalam pengajaran dan pembelajaran , motivasi dianggap sebagai satu unsur yang membolehkan pelajar melibatkan diri secara aktif. Di samping itu, motivasi menjadikan proses pembelajaran berlaku dalam situasi yang bermakna , berfaedah , menyeronokkan dan berkesan . “Motivation is the art of getting people to do what you want them to do because they want to do it .” ( Dwiaht D. Elsenhower )

Memotivasi pelajar tidak hanya menggerakkan pelajar agar aktif dalam pelajaran , tetapi juga mengarahkan dan menjadikan pelajar terdorong untuk belajar secara terus menerus , walaupun dia berada di luar kelas ataupun setelah meninggalkan sekolah. “Motivation is like food for the brain . You cannot get enough in one sitting . It needs continual and regular top ups.” ( Peter Davies ) Sesungguhnya , usaha memotivasi pelajar dalam pendidikan merupakan suatu proses : (i) membimbing pelajar untuk memasuki pelbagai pengalaman, yakni proses belajar sedang berlangsung ; (ii) proses menimbulkan semangat dan keaktifan pada diri pelajar sehingga dia benar - benar bersedia untuk belajar ; dan

13

530303-03-3003 (iii) proses yang menyebabkan perhatian pelajar tertumpu kepada satu arah atau tujuan pada satu masa , iaitu tujuan belajar . Yang menjadi persoalan sekarang ialah bagaimanakah caranya kita

melakukan pelbagai usaha untuk membangunkan dan mengembangkan motivasi pelajar semasa belajar ? Menurut Carl Rogers , seorang pakar psikologi, pada dasarnya sudah ada sifat semula jadi dalam diri setiap pelajar suatu keinginan

yang sangat kuat untuk belajar. Jadi , guru hanya perlu mengembangkan atau memupuk keinginan itu sehingga keinginan belajar itu dapat direalisasikan

dalam bentuk pakar

prestasi yang maksimum . Sementara itu,

B. F. Skinner , seorang ditentukan jika oleh

pendidikan

mengatakan bahawa motivasi pelajar akan termotivasi semasa belajar

persekitarannya .

Pelajar

persekitaran

belajar dapat memberikan rangsangan sehingga pelajar tertarik untuk belajar. Kita harus mengatur persekitaran atau suasana belajar secara bijaksana

sehingga pelajar termotivasi untuk belajar. Ada berbagai-bagai cara yang dapat dilakukan oleh kita dalam

membangkitkan motivasi pelajar dalam belajar melalui pengembangan motivasi intrinsik dan i) ekstrinsik :

Pengurusan Bilik Darjah Yang Dinamik Pengurusan bermaksud satu proses mendapatkan penyertaan , kerjasama dan

campur tangan ahli untuk mencapai objektif - objektif organisasi atau kumpulan , gerak kerjanya dan termasuk proses merancang , mengelola , darjah memimpin , tempat

mengarah

mengawal . Sementara itu, bilik

pula ialah

berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran ( P & P) , dan merupakan tempat yang terpenting di sekolah. Bilik darjah juga merupakan medan perjuangan 14

530303-03-3003 utama kerjaya seorang guru. Oleh itu , kita harus memiliki gaya kepimpinan , kemahiran merancang , kecekapan mengurus kepelbagaian dalam P & P ,

kemahiran berkomunikasi dan kaunseling serta mampu mengendalikan teknologi maklumat dan komunikasi ( TMK ) . Bilik pelajaran, berhawa darjah yang lengkap dengan peralatan cahaya asas , yang sudut mata

sudut

bacaan ,

kata - kata penggunaan

motivasi , laman

mencukupi , dan LCD

dingin , kemudahan

web , komputer

monitor dapat melahirkan pembudayaan bilik darjah yang kondusif . Suasana yang harmoni dan ceria akan memberi semangat kepada pelajar dan guru untuk berada lebih lama , dan mewujudkan perasaan bersama untuk berusaha memajukan diri dan kumpulan secara kolektif . Suasana pembelajaran yang kondusif , menyeronokkan , bermotivasi,

bermoral dan kreatif akan menjadikan P & P lebih berfokus . Kecekapan dan kreativiti yang ditunjukkan oleh guru dapat menghasilkan bilik darjah sebagai sebuah rumah sebagaimana slogan “bilik darjahku , rumahku”. ii) Pengurusan Pelajar Pelajar adalah pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah. Mereka akan bersama setiap kali p&p berlangsung. Adalah penting bagi guru

memahami tingkah laku dan budaya pelajar supaya sebarang tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang betul dan tepat. Pengurusan hal -ehwal pelajar dalam bilik darjah melalui pendekatan

penyayang yang ditunjukkan oleh guru , dapat ‘menjinakkan’ mereka , bercakap dengan bahasa yang lembut dan bersopan , menegur dan membetulkan

kesilapan dengan cara yang berhemah akan mempercepat proses kecintaan dan 15

530303-03-3003 kesetiaan terhadap guru , dan kemujaraban pemindahan maklumat daripada guru kepada pelajarnya. iii) Kawalan Disiplin Guru boleh membuat jangkaan terhadap pelajar , seperti mengurangkan kadar ponteng dan pemasalahan disiplin melalui pendekatan pengurusan bilik darjah yang berkesan. pelajar sebagai Bagaimana sebagai fasilitator , pelbagai guru menyusun kedudukan pasukan yang mantap , meja , melalui dan yang

mengorganisasikan tindakan penggerak guru serta

sebuah

pembimbing , penyelia , pengawal pendekatan kaedah dalam P&P

menggunakan

disertai dengan semangat , minat , dan komitmen guru bagi menjayakan visi dan misi sekolah. Adalah penting bagi kita untuk mengawal kelas apabila melangkah

masuk ke kelas kerana P&P yang berkesan tidak boleh dilaksanakan sekiranya pelajar - pelajar dalam kelas berkenaan tidak dapat dikawal dengan baik .

Walaupun bukan semua pelajar yang menjadi punca permasalahan, tetapi jika tiada pengawalan guru yang akan baik , jumlah bertambah dan pelajar yang akan menimbulkan

ketidakselesaan

akhirnya

menjejaskan penumpuan

guru terhadap penyampaian pengajaran . Strategi bagi mengawal keadaan ini , kita boleh mengenal pasti pelajar – pelajar yang bermasalah , meneruskan aktiviti P&P dengan banyak berinteraksi dengan pelajar yang berkenaan sehingga ia merasakan dirinya mendapat

perhatian dan dihargai bukan kerana dirinya tetapi tingkah lakunya yang tidak disenangi guru .

16

530303-03-3003 Ketegasan dan pendekatan bukan bertujuan kepada yang disiplin pembelajaran yang perlu dilakukan bahawa dengan cara ketegasan itu

berhemah

menampakkan pengajaran. dan

penderaan

tetapi

Sekiranya kata – kata

perlu , pelajar motivasi yang

berkenaan

diberikan bahawa

nasihat , teguran kita

menggambarkan

menyayanginya . Apabila

berlaku

perubahan ke

arah kebaikan , kita berilah pengiktirafan dan penghargaan terima kasih . Dalam pengurusan tingkah laku pelajar , kita seharusnya membiasakan diri datang ke kelas menepati masa , menggunakan pelbagai kaedah p & p mengikut tahap pencapaian pelajar , memulakan p & p dengan set induksi yang menarik dan diikuti dengan aktiviti – aktiviti pembelajaran yang menghilangkan rasa kebosanan mereka . Kita boleh merangsangkan minda pelajar dengan katakata bermotivasi dan penuh dengan senyuman dan jenaka ( sense of humour), dan pujian supaya suasana sentiasa ceria , di samping memberi teguran umum yang seperti berupa orang nasihat tetapi bukan leteran . Kita adil kepada perlu semua menghormati pelajar . ini pelajar

lain , dan bersikap tidak

Hukuman

berbentuk

deraan

seharusnya

dilaksanakan kerana

menyebabkan

hubungan kita dengan pelajar akan renggang dan menghilangkan minat pelajar untuk meneruskan pembelajaran . iii) Komunikasi Berkesan ( Effective Communication ) Kemahiran berkomunikasi memainkan peranan penting ke arah

pembentukan budaya penyayang . Komunikasi berkesan dijelmakan dalam cara bertutur , penggunaan bahasa badan , penulisan , dan juga melalui penggunaan alat - alat tertentu seperti komputer , telefon dan sebagainya . Apabila kita menggunakan kemahiran berkomunikasi terhadap pelajar, kita dapat menghasilkan 17

530303-03-3003 suasana pembelajaran yang lebih dinamik . Pembentukan kemahiran tertentu

dapat diterapkan dengan lebih mudah dan berkesan . Komunikasi berkesan menghasilkan motivasi yang berkesan . Pelajar mudah menerima motivasi yang disampaikan secara berhemah dan berhikmah , nilai nilai murni yang hendak ditanam dalam diri pelajar akan melalui laluan

yang lebih mudah dan berkesan. Kita sebagai pendidik yang berwibawa sepatutnya sentiasa melihat

pembelajaran sosial sebagai satu aspek penting dalam bilik darjah . Kita harus menggunakan menghadiahkan mempamerkan kebijaksanaan senyuman sesuatu , komunikasi serta pendekatan penghargaan daripada penyayang dengan apabila mereka misalnya

memberikan lebih baik

yang

sebelumnya ,

menyusun kelas dengan lebih teratur , menghabiskan ayat hafazan sebelum jangka masa yang ditetapkan atau mampu menyelesaikan soalan Matematik dengan betul dalam masa yang singkat dan markah ujian yang semakin baik.

Sekeping kertas berbentuk surat penghargaan , atau sebatang pen sebagai tanda penghargaan sudah tentu menunjukkan keikhlasan kita bagi meningkatkan

prestasi mereka . Komunikasi menyampaikan adalah medan untuk memindahkan kemahiran pengetahuan , dan

pengajaran , mengembangkan

berkomunikasi

mendapat maklumat . Mengamalkan komunikasi berkesan melibatkan penggunaan bahasa , kesediaan mendengar , meningkatkan dan proses interaksi , komunikasi dan

terbuka , kemahiran bertutur

mengemukakan

pandangan ,

berhujah

berdailog . Kita seharusnya mampu mengembangkan kemahiran komunikasi , dan memberi ruang kepada pelajar melahirkan pandangan 18 mereka . Kita harus

530303-03-3003 mampu melakukan pengaliran maklumat yang lebih berkesan , serta mendapat maklum balas yang benar . Sebagai pendidik , kita mesti mengelakkan masalah yang boleh

menjejaskan keberkesanan komunikasi seperti kekeliruan , salah tafsir , bahasa yang kasar , suara yang tidak jelas , bahasa badan yang tidak sesuai ,

memberi tekanan emosi pelajar , komunikasi tertutup , tidak memberi perhatian dan tumpuan tentang p & p . Kesemua ini akan meruntuhkan motivasi belajar

para pelajar . Kejayaan guru sebagai pengurus di bilik darjah dan ‘motivator’ tidak semata – mata dinilai dari aspek kemahiran dan teknik P&P sahaja , tetapi kualiti peribadi dan sahsiah diri juga menjadi tarikan kepada pelajar –pelajar . Pada amnya , guru yang disukai pelajar , antaranya ialah sentiasa berwajah periang , pandai berjenaka , bersangka baik , berperasaan yang matang , jujur dan ikhlas dalam menjalankan tugas , berfikiran positif , tenang menghadapi sebarang

krisis , pendengar yang aktif , berjaya menyelesaikan konflik dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Sebagai pendidik serta ‘motivator’ yang berkaliber , kita harus memiliki rasa simpati kepada setiap pelajar dan melayani mereka seperti anak sendiri . Berikan nasihat kepada mereka yang secara lembut dan berhemah supaya merendahkan

meninggalkan disiplin ilmu

perkara – perkara yang lain tahap mencapai di

buruk, tidak

sekali - kali

hadapan

pelajar , mengehadkan pembelajaran dan luar pemahaman kemampuan pelajar dan tidak

bersesuaian memaksa

dengan mereka

pencapaian sesuatu di

serta menyediakan

19

530303-03-3003 bahan pembelajaran yang mudah difahami , jelas dan bersesuaian dengan

tahap perkembangan akal pelajar . Banyak teknik yang dapat selalu kepada digunakan untuk meningkatkan betapa motivasi pentingnya belajar

pelajar . Sebagai guru, saya memberikan alasan - alasan

mengingatkan diri saya pelajar mengapa

mereka

harus

bersungguh –sungguh dan berusaha untuk berprestasi sebaik - baiknya . Kita perlu menjelaskan kepada pelajar - pelajar tentang apa-apa yang diharapkan daripada

mereka selama dan sesudah proses belajar berlangsung .

PENUTUP Sesungguhnya tugas seorang pendidik bukanlah suatu tugas yang mudah. Hanya mereka yang bergelar “guru” tahu betapa susahnya untuk menjadi seorang pendidik, kerana pendidik ialah orang yang berpendidikan untuk mendidik anak didik supaya menjadi terdidik. Jika diteliti pula harapan dan saranan Y.A.B. Perdana Menteri ketika melancarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010 pada tanggal 16 Januari 2007, tugas menjadi guru semakin tercabar, apatah lagi apabila diletakkan harapan yang begitu tinggi untuk melahirkan generasi celik minda mendepani persaingan global yang semakin mencabar. Sebagai guru, saya berkeyakinan bahawa segala rintangan untuk mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif ke arah pembelajaran yang menyeronokkan dan dan mampu

berkesan memerlukan komitmen tinggi warga guru. Guru yang menghayati Tonggak 12 seperti keseronokan bekerja , berakauntabiliti, kekuatan sifat baik hati, pengaruh teladan dan kewajipan menjalankan tugas, sudah pasti akan menganggap segala cabaran sebagai peluang untuk mencapai kecemerlangan yang lebih gemilang. Pokoknya, pembelajaran 20

530303-03-3003 yang menyeronokkan dan berkesan menguntungkan kedua-dua pihak, iaitu guru yang menyampaikan ilmu, dan pelajar yang menerima ilmu. Jika situasi ini dapat diwujudkan, saya pasti sekolah akan menjadi tempat yang menyeronokkan kepada semua pelajar, dan menepati slogan “Sekolahku, Rumahku”. Apabila guru dan pelajar seronok datang ke sekolah, pencapaian akademik pasti meningkat kerana situasi yang kondusif akan

menggalakkan pengajaran dan pembelajaran. Ringkasnya, untuk mewujudkan pembelajaran yang kondusif dan memastikan pembelajaran yang menyeronokkan dan berkesan, motivasi guru dalam bentuk

pengajaran dan pembelajaran, keterampilan guru dan keupayaan guru memotivasi pelajar amatlah dituntut. Pendek kata, guru haruslah bermuhasabah dan bertanggungjawab memastikan bukan sahaja ilmu yang disampaikan dapat diterima oleh pelajarnya, malah mewujudkan situasi pembelajaran yang menyeronokkan. Harapan saya agar segala

saranan yang terkandung dalam esei ini dapat menyedarkan rakan-rakan guru agar mengutamakan iklim pembelajaran yang kondusif demi kepentingan bersama.

PERSEKITARAN KONDUSIF PENCETUS SITUASI PEMBELAJARAN MENYERONOKKAN *****

21

530303-03-3003

BAHAN RUJUKAN

22

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.