P. 1
Modul 1 Kaedah Bunyi Kata

Modul 1 Kaedah Bunyi Kata

|Views: 281|Likes:
Published by Nur Zahwa Zakiah

More info:

Published by: Nur Zahwa Zakiah on Feb 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Modul 1: Pengenalan Kaedah Gabungan BunyiKata (KGBK): Latar belakang dan Prinsip

Objektif:

supaya guru mengetahui latar belakang dan prinsip Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) sebagai alternatif kepada kaedah abjad/fonik dan kaedah Seluruh Perkataan. Guru dapat menggunanya dalam modul-modul 6 – 8.

Seperti yang dihuraikan dalam Modul 2, 3 dan 4, terdapat dua mazhab dan pendekatan besar dalam pengajaran awal membaca bahasa Inggeris, iaitu pendekatan fonik dan pendekatan seluruh perkataan. Pendekatan fonik bermula dengan mengajar kanak-kanak huruf abjad dan bunyinya, kemudian baru membaca perkataan. Pendekatan seluruh perkataan pula terbalik: ia bermula dari mengajar ‘perkataan’ kemudian ‘analisis perkataan’ supaya murid tahu suku kata, huruf dan bunyinya. Salah satu sebab pengajaran awal membaca dan menulis tidak mudah ialah kerana sistem ejaannya celaru dan tidak fonemik. Jadi sebenarnya terdapat sekumpulan perkataan yang mudah diajar dalam kaedah fonik, dan sekumpulan lagi lebih berkesan diajar secara seluruh perkataan melalui ‘pandang dan sebut’.

Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) bagi pengajaran awal Bahasa Melayu berbeza dengan ‘pendekatan fonik/abjad’ atau ‘seluruh perkataan’ dalam bahasa Inggeris. KGBK berasaskan kepada ciri-ciri istimewa yang terdapat dalam Bahasa Melayu, yang tidak terdapat dalam Bahasa Inggeris, Bahasa Arab atau Bahasa Cina.

a) Ia mengambil kira sistem ejaan Bahasa Melayu yang sistematik dan fonemik: maksudnya, setiap huruf mewakili satu bunyi, kecuali huruf e, di mana terdapat dua bunyi. Misalnya, huruf a bunyinya ‘aa’, huruf b bunyinya ‘bh’, c bunyinya ‘ch’, d bunyinya ‘dh’, m bunyi ‘mm’ dan sebagainya. Hanya e mempunyai dua bunyi, iaitu e taling seperti dalam perkataan ‘emak’, ‘enam’ dan e pepet seperti dalam ‘ekor’ dan ‘elok’.

Untuk mengetahui lebih lanjut sistem ejaan Bahasa Melayu (Rumi) rujuk,

b) Suku kata Bahasa Melayu jelas. c) Tatabahasa Bahasa Melayu lebih mudah berbanding dengan tatabahasa Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. untuk menyatakan perbezaan waktu (past tense. Dengan itu pengajaran membaca Bahasa Melayu peringkat awal untuk kanak-kanak (atau kepada sesiapa saja yang mula belajar Bahasa Melayu) boleh dibuat dengan menggabungkan a) pengajaran ‘bunyi’ asas (fonem) beberapa huruf vokal ‘a i u’ dan bunyi satu atau dua huruf konsonan. dan . Pedoman umum ejaan rumi Bahasa Melayu. ‘i tu’. ‘bu nga’.laki atau perempuan) untuk menyatakan ‘banyak’ (plural). present tense) seperti dalam bahasa Inggeris. ‘ta nya’ ‘pe nyu’ ‘su ngai’ ‘pan tai’. untuk membentuk bunyi suku kata ‘ba bi bu’. ‘per ja la nan’ dan sebagainya. Dewan Bahasa dan Pustaka. kam pung’. ‘ka kak’.Dewan Bahasa dan Pustaka (1991). misalnya bunyi ‘b’.‘ka ki’. misalnya ‘ba tu’. ‘i tik’. Misalnya dalam Bahasa Melayu tidak ada perbezaan bentuk bagi gender (laki. ‘se ko lah’. Kuala Lumpur. ‘jam ba tan’. ‘ma kan’.

ibu abu’. bubu. iaitu mengabung ‘bunyi’ dengan terus membentuk perkataan dan membacanya. ‘bunyi huruf dan suku kata terus digabung menjadi ‘perkataan’ dan dibaca. kerana dalam satu set pengajaran-pembelajaran. dan frasa seperti ‘bubu baba’.b) terus membaca perkataan mudah ‘baba. kita sudah mengguna apa yang dipanggil kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK). dengan melihat bunyi hurufnya dan suku katanya. bibi. Bila kita gabungkan bahagian (a) dan (b) di atas. jika ia tidak tahu membacanya. ubi. Misalnya setelah murid boleh membaca suku kata ‘ba bi bu‘ dan ‘ca ci cu’ dan . dalam satu atau dua pelajaran saja. Dalam kaedah ini murid diberi asas kemahiran untuk a) mengesan (attack) sesuatu perkataan. Ini penting untuk memberi kemahiran atau kecekapan mereka membaca sendiri perkataan baru. Kaedah ini dinamakan Kaedah Gabungan BunyiKata (KGBK). ‘ibu abu’ yang bermakna.

3 bulan di setengah sekolah). ca ci cu ce ce co.boleh membaca perkataan ‘cucu. Dalam KGBK kanak-kanak terus ‘membina’ dan ‘membaca perkataan’ berdasarkan suku kata yang mereka belajar dalam satu pelajaran itu. 2. kemudian ‘cerakin’ perkataan untuk mengenal huruf dan bunyi huruf. b) membaca perkataan yang bermakna serentak dalam suatu pelajaran. Dalam KGBK murid tidak perlu diajar mengenal dan menghafal semua huruf abjad secara berturutan dari a. murid tidak perlu diajar ‘mengecam seluruh perkataan’ (pandang dan sebut perkataan) dan menghafal bentuknya. y. z seperti dalam kaedah abjad/fonik. baca. seperti dalam kaedah seluruh perkataan. Kajian kami menunjukkan kebanyakan murid bermotivasi untuk mencuba lagi membaca setelah mereka mula tahu membaca beberapa patah perkataan begini. dsb’ yang mengambil masa sebulan lagi. sebelum murid boleh diajar membaca perkataan dan ayat. 1. Dengan ini mereka mendapati proses belajar membaca itu memberi makna dan berguna. Ini mengambil masa panjang (2. cuci’ mereka sendiri akan boleh membaca ‘cuba’ dan ‘bucu’. c sampai x. . b. Murid juga tidak perlu diajar semua suku kata terbua seperti ba bi bu be be bo.

setelah murid belajar membaca ‘b dan ba bi bu’ dan perkataan-perkataan daripada suku kata ini seperti ‘ibu baba. murid boleh disambung berikutnya untuk belajar bunyi konsonan ‘k’ pula.3. ubi abu’. . Misalnya. di mana pelajaran yang lalu terus diguna untuk belajar membaca pelajaran yang baru. Perkembangan unit-unit pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat secara sistematik berturutan (sequential) berkembang. membentuk dan membunyikan suku kata ‘ka ki ku’ dan terus membaca perkataan atau frasa ‘kuku kaki aki’. Jika dicantum pula dengan suku kata ‘ba bi bu’ yang dipelajari sebelumnya. murid boleh membina dan membaca perkataan dan ayat seperti ‘buku abu. abu buka buku’. Setiap unit baru berkembang berasaskan unit sebelumnya.

‘bu kit’ atau kvk+kv) seperti ‘lam pu’ ‘lembu’ dan sebagainya. dan cara menulisnya 2. 1. Fasa berikutnya murid belajar jenisjenis perkataan suku katanya diftong (seperti sungai. melawan’ dan sebagainya. 4.Fasa pertama kanak-kanak menguasai membina dan membaca perktaan suku kata terbuka. fasa kedua membina perkataan suku kata tertutup (kv +kvk seperti ‘ka sut’. ‘memberi’. mem seperti ‘berjalan’. Perkenalkan bunyi vokal mudah a i u. Perkenalkan bunyi konsonan mudah seperti b dan cara menulisnya . Murid juga terus membaca ayat mudah dalam sesuatu pelajaran itu. pulau) dan imbuhan seperti ber me. Langkah-langkah asas dalam pengajaran membaca dan menulis KGBK.

Bina perkataan kvkv seperti ‘caca cucu cuci aci acu’ 4. 4. Bentuk suku kata terbuka (kv) darinya. . suku kata dan perkataan. Bina perkataan dari suku kata (kv + kv). Perkenalkan huruf konsonan baru.3. Bina frasa atau ayat seperti cucu aci. Kaedah ini dinamakan Kaedah Gabungan BunyiKata. Murid salin apa yang dibaca. supaya menjadi ba bi bu dan cara menulisnya. Bina suku kata ca ci cu 3. seperti ‘baba bibi bubu babu. ‘bunyi huruf dan suku kata terus digabung menjadi ‘perkataan’ dan dibaca. misalnya ‘c’ 2. kerana dalam satu set pengajaranpembelajaran. seperti ‘ibu abu. ibu’ 5. Murid menulis menyalin apa yang mereka baca: huruf. dsb 6. Pelajaran berikutnya Ulang pelajaran unit yang lalu 1. ibu cuci ubi. untuk membina lagi perkataan seperti baca bucu cuba 5. Guna suku kata pelajaran yang lalu ba bi bu. babu baba’ 6. Bina rangkai kata atau ayat.

Ini didapati lebih mudah dan cepat untuk murid belajar membaca dan menulis. diberi dalam Modul 4. Semua langkah di atas dibuat dalam satu atau dua pelajaran saja. untuk pra sekolah. 1990. Murid tidak perlu mengenal dan menghafal semua huruf sebelum belajar membaca. Fajar Bakti. 1982. 6 dan 7. iaitu murid menulis apa yang dibaca. Dari kajian kami. dan buku Bahasa Malaysia. susunan bahan pengajaranpembelajaran secara berturutan (sequential) dan ‘developmental’. Utusan Publications. Ini bererti unsur ‘membunyikan’ huruf dengan membina dan ‘membaca perkataan’ boleh digabungkan dalam sesuatu pengajaranpembelajaran membaca. kumulatif dan sistematik ini memudahkan guru mengajar 2M dan memudah . dan buku Ceria 2M terbitan Ilmu Bakti. 5. beserta Panduan Guru. Pada akhir setiap pelajaran kanak-kanak ‘boleh’ membaca ‘perkataan’. siri Genius. Pendekatan ini membolehkan pembinaan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran dan peningkatan kemahiran membaca dibuat secara berturutan (sequential) dan berkembang (developmental).Contoh langkah-langkah pengajaran KGBK secara terperinci seterusnya. Contohnya adalah seperti dalam buku saya Mari Membaca. frasa atau ayat bermakna. Fajar Bakti. 2003. dan Mudah Membaca Bahasa Melayu.

murid boleh membaca dengan lancar ‘cerita mudah’ dalam tempoh kurang dari tiga bulan. jika diajar sejam sehari. lima hari seminggu mengikut susunan KGBK dalam buku itu. Pendekatan KGBK ini juga tidak memulakan pengajaran membaca dengan memperkenalkan ‘perkataan’ (whole word) dahulu dan kemudian ‘mencerakinkannya’ menjadi suku kata dan ‘bunyi’ setiap huruf. frasa atau ayat. Ini juga melambatkan dan menyusahkan setengah murid dan mereka akan tercicir. ‘pendekatan seluruh perkataan’. Dalam kaedah abajd / fonik. Pendekatan ‘gabungan’ dan susunan bahan secara kumulatif seperti dalam KGBK ini tidak mungkin berlaku dalam ‘pendekatan abjad/fonik’. Ini menyusahkan dan melambatkan kebolehan kanak-kanak membaca . murid itu tidak boleh diajar membaca Bahasa Melayu. murid perlu belajar dahulu nama huruf dan bunyi semua huruf a b c…sampai …x y z sebelum mereka diajar membaca perkataan. atau ‘pendekatan eklektik’ yang diguna sekarang untuk mengajar Bahasa Inggeris.murid belajar 2M bahasa Melayu. Ramai guru masih percaya kuat bahawa kalau murid ‘tidak kenal huruf abjad. Begitu juga guru yang . Dari pemerhatian dan laporan guru. Pendekatan KGBK menyatakan bahawa tidak perlu dipisahkan ‘sequence’ antara mengenal ‘bunyihuruf’ dengan membina-dan-membaca ‘perkataan’.

x y z mengikut susunan dalam abjad.x.mengajar Bahasa Inggeris. b. Walau pun terdapat pendekatan gabung jalin sebagai ‘pendekatan am’ untuk mengajar bahasa. Kemahiran murid mendengar dan bertutur terselit . iaitu mendengar dan bertutur. supaya mereka mudah membaca... iaitu mengenal huruf abjad a. tetapi ibu bapa masih tidak puas hati dan mahu anak mereka diajar a b c.. sampai. ada kaedah dan teknik tertentu khusus untuk mengajar kanak-kanak ’membaca dan menulis’ pada peringkat permulaan. y. Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) digubal secara sistematik untuk mengajar kanakkanak 2M. Guru hendaklah membina keempat-empat kemahiran berbahasa ini. z dahulu sebelum membaca. c . Nota Dalam pengajaran 2M kita perlu juga mengajar kemahiran berbahasa lain.. Ibu bapa juga percaya anak-anak hendaklah diajar a b c dahulu sebelum boleh diajar membaca. Maka kadang-kadang timbul konflik di antara guru tadika yang mengajar kanak-kanak membaca mengguna KGBK (dan kanak-kanak itu boleh membaca ). Kepercayaan ini didasarkan kepada pengalaman mereka diajar dan belajar membaca di zaman kanak-kanak dahulu..

Nota: Ada guru mengguna kaedah dan buku Awal Membaca Siri Genius Fajar Bakti 2006 atau buku yang umpama dalam pengajaran mereka. Ia digubal atas . dan menokok tambah aktiviti untuk memperkayakan pembelajaran. Ini amat digalakkan. ada pengarang yang mengarang dan menerbitkan buku berdasarkan pendekatan ini. Ringkasnya Pendekatan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) menyatakan bahawa kita boleh menggabungkan proses mengajar ‘mengenal bunyi-huruf’ dengan ‘membina-dan-membaca perkataan’ dalam satu atau dua pelajaran. atau menyanyi semasa mengajar 2M. mendengar dan bercakap. dengan memberi berbagai nama untuknya. dan kanak-kanak terus membaca perkataan. Sejak kebelakangan ini. Guru hendaklah juga selang selikan aktiviti pengajaran membaca dengan membaca kuat (read aloud) buku kepada murid. murid dan murid berbual. Guru tentu sekali harus mengajar murid menyebut sesuatu perkataan itu dengan sebutan standard. frasa atau ayat.secara informal semasa guru dan murid. supaya murid seronok belajar.

dan tatabahasanya yang mudah berbanding dengan sistem ejaan yang celaru dan tatabahasa yang lebih kompleks dalam Bahasa Inggeris. dan tertanam tabiat dan minat membaca. dan buku pilihan. . di mana sistem ejaannya fonemik dan sistematik. dan dakwaan orang lain yang mereka mencipta atau menggubah kaedah KGBK ini. supaya mereka terus membaca sendiri. ia akan menjadi bekalan dan asas untuk ‘pendidikan sepanjang hayat’.keistimewaan yang terdapat dalam sistem ejaan Bahasa Melayu. Sedikit tentang latar belakang dan sejarah KGBK: Bila dan bagaimanakah KGBK digubal? Untuk mengelak daripada kekeliruan tentang sejarah dan asal usul Kaedah Gabungan Bunyi Kata ini. maka fasa seterusnya ialah murid diberi dorongan dan peluang membaca berbagai bahan bacaan: cerita. puisi. Jika ini berlaku. saya perturunkan sedikit sejarah pembinaan kaedah ini dan penerbitan buku-buku saya tentang kaedah ini. Setelah asas awal membaca dikuasai oleh murid. Haruslah diingat bahawa KGBK adalah fasa pertama untuk memudahkan murid mula belajar membaca. dan murid boleh membaca sendiri ayat dan cerita mudah. suku katanya jelas.

Setelah membaca laporan dalam akhbar.40% murid di sekolah rendah. Sebahagian kecil mengguna kaedah ‘pandang dan sebut’ (look and say). saya pun berfikir bagaimanakah ini boleh terjadi. dan kurang latihan. Pada 8 – 10 Disember 1979 saya membentang satu kertas kerja di KONPEN IV anjuran Persatuan Suluh Budiman di Kuantan. kerana pada pendapat saya bahasa Melayu sangat mudah untuk diajar membaca dan menulisnya. terutama di Sekolah Kebangsaan yang tidak boleh membaca. Dari tijauan saya saya dapati kebanyakan guru mengguna ‘kaedah abjad’.” . iaitu kaedah seluruh perkataan yang popular di kalangan guru yang mengajar bahasa Inggeris di peringkat awal. bahawa 30 . Kertas bertajuk “Beberapa Kaedah Mengajar Murid-Murid Membaca Bahasa Malaysia di Peringkat Awal. Dalam kertas ini saya meninjau beberapa kaedah mengajar membaca BM . dalam tahun 1979. Saya berpendapat mungkin salah satu sebeb kenapa ramai murid tidak boleh membaca ialah kerana kaedah pengajaran 2M yang kurang berkesan. terutama huruf tulisan rumi. Maka dengan mengguna pengetahuan teori dan amalan pengajaran Bahasa Melayu yang saya ada untuk menggubal satu kaedah yang boleh menggabung pendekatan ‘fonik’ (berasaskan bunyi) dan pendekatan ‘seluruh perkataan’.

yang tidak boleh membaca. (KBSR) terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia. • Kertas kerja ini diterbit dalam Jurnal Dewan Bahasa Jilid 24 Bil. untuk dicuba di sekolah kebangsaan. 1981. dan murid mudah belajar 2M. untuk membina bahan pengajaran/pembelajaran mengguna kaedah ini. Kurikulum Baru Sekolah Rendah. ms. • Bulan April 1980 Kaedah ini dibentang di Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). Guru mendapati ia mudah diguna. 7.di peringkat awal. di Jalan Duta. Pemerhatian rambang guru mendapati kaedah ini berkesan. dan memperkenalkan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) sebagai cadangan untuk mengatasi ramai murid di sekolah rendah. terutama di Sekolah Kebangsaan. • Pada Februari 1980 satu bengkel diadakan bersama guru-guru sekolah kebangsaan di Kuala Terengganu. 63 – 69. . Julai 1980. Kaedah ini dianggap berguna dan dijadikan salah satu kaedah pilihan (ke-4) dalam Buku Panduan Am. ( lihat Lampiran 1).

• 1982 Utusan Publications menerbitkan buku saya ‘Mari Membaca’ yang mengguna kaedah KGBK ini (lihat contoh Lampiran 2). sebagai lanjutan kepada buku Kegiatan Tadika 2 Bahasa Malaysia di atas. Kaedah yang menjadi pegangan ialah ‘ Kaedah Cerakin’ (yang dianggap sebagai kaedah PPK) dan Kaedah Abjad. • 1990 buku Mudah Membaca Bahasa Malaysia diterbitkan oleh Fajar Bakti.* Kaedah Gabungan Bunyi-Kata dijadikan asas untuk Panduan Guru Bahasa Malaysia KBSR Tahun I (Jun 1981) untuk SRJK Cina dan SRJK Tamil. * 1986 Fajar Bakti menerbitkan buku saya Kegiatan Tadika 2: Mari Membaca untuk tadika. Buku ini digunakan di setengah Sekolah SRJK Cina dan Tamil. Buku ini banyak diguna di tadika swasta di bandar-bandar. (Lihat contoh Lampiran 3). sebagai panduan guru mengajar. untuk murid Tahun 1. . • Tetapi Panduan Guru Bahasa Malaysia (KBSR) Tahun 1 (1981) bagi Sekolah Kebangsaan tidak mengguna KGBK untuk mengajar Bahasa Malaysia Tahun 1.

Berita Publishing. Rujukan tambahan * Isahak Haron (1990). * 2001 buku Ujian Membaca dan Menulis 1 & 2 yang diedit dari buku asal pada 1990. Mengajar Membaca Peringkat Awal. . Dalam Safiah Osman (ed). menggunakan kaedah ini. Membaca : Satu Pengenalan. dengan jodol Mudah Membaca dan Menulis 1 & 2. untuk prasekolah (Lihat Lampiran 4) * 1996 Dewan Bahasa dan Pustaka terbitkan buku saya ‘Bahasa Malaysia’ Tahun 1. Pelajar boleh merujuk artikel dan buku-buku di atas untuk melihat contoh-contoh bahan p & p dan alat ujian.* 2001 buku di atas telah diedit semula dan diterbit oleh Fajar Bakti dalam siri Tadika Fajar Bakti. Kuala Lumpur. juga diterbitkan oleh Fajar Bakti * 2003 buku Bahasa Malaysia 1 – 6 Siri Genius (beserta Panduan Guru) diterbitkan oleh Fajar Bakti.

Kajian juga dibuat di UPSI misalnya kajian (Laporan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Pedoman umum ejaan rumi Bahasa Melayu. Kajian Awal Membaca Bahasa Melayu: Keberkesanan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata untuk Prasekolah dan untuk Pemulihan (2004) Abstrak Kajian ini menyemukakan pendekatan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) untuk pengajaranpembelajaran membaca dan menulis Bahasa Melayu peringkat awal (early reading and writing). yang banyak diperkatakan dalam pengajaran membaca Bahasa Inggeris sejak lebih . 2004). Beberapa kajian dibuat tentang keberkesanan kaedah KGBK (untuk huruf rumi dan jawi) oleh pelajar disertasi sarjana pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka (1991). yang bertajuk dan abstraknya di bawah. sebagai alternatif kepada model atau pendektan ‘Abjad/Fonik’ dan pendekatan ‘Seluruh Perkataan’ ( whole word).Untuk mengetahui sistem ejaan Bahasa Melayu (Rumi) rujuk.

kemajuan kebolehan membaca 326 orang murid di tadika ini agak ketara.lima puluh tahun lalu. konteks pengajaran kanak-kanak prasekolah di 12 tadika Kemas di Hulu Selangor. untuk menguji keberkesanan model atau pendektan KGBK. KGBK ini diasaskan kepada ciri-ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu. iaitu sistem ejaannya fonemik (terdapat hubungan yang jelas antara bunyi dan simbol (huruf) (sound-simbol relationship). dalam satu dua pelajaran saja. Kanak-kanak prasekolah dan murid ‘pemulihan’ dengan mudah boleh diajar membaca Bahasa Melayu dalam jangka masa yang pendek. Setelah tiga bulan guru tadika Kemas mengajar kanak-kanak membaca dan menulis mengguna KGBK. Pendekatan KGBK menyatakan bahawa pengajaran membaca BM boleh dibuat dengan mengajar kanak-kanak ‘bunyi’ beberapa huruf vokal dan konsonan. Soalselidik survey digunakan untuk mendapat repons dan penilaian tentang keberkesanan KGBK daripada sampel 75 orang guru . suku kata perkataan bahasa Melayu yang jelas. dan tatabahasa Melayu agak mudah berbanding dengan sistem ejaan dan tatabahasa bahasa Inggeris. Kajian empirikal. dibuat dalam dua konteks: pertama. Konteks kedua ialah di mana KGBK digunakan oleh guru-guru pendidikan khas untuk ‘memulihkan’ murid sekolah rendah di Perak dan Pulau Pinang yang ‘tidak boleh’ membaca atau lemah membaca. menjadikannya suku kata dan terus membina dan membaca ‘perkataan’ atau frasa atau ayat.

Dapatan menunjukkan kumpulan guru yang mengguna ‘sepenuhnya atau sebahagian besar’ KGBK mendapati Kaedah ini mudah dan berkesan untuk ‘memulih’ murid membaca dan menimbulkan minat mereka membaca. PPD Kerian dan PPD Timur Laut Pulau Pinang. Aplikasi praktikal dapatan kajian ini ialah KGBK boleh diguna untuk mengajar kanak-kanak prasekolah dan Tahun 1 membaca dan menulis Bahasa Malaysia dengan lebih mudah dan cepat. dan untuk . Dari segi sumbangan kepada teori atau model pengajaran awal membaca. Dapatan dari kajian penggunaan KGBK di kedua-dua konteks menunjukkan yang KGBK berkesan sebagai kaedah alternatif kepada kaedah yang guru amalkan sekarang untuk mengajar murid prasekolah membaca. dapatan kajian keberkesanan KGBK ini ‘menolak’ anggapan bahawa terdapat ‘konflik’ antara kaedah ‘fonik’ dan kaedah ‘seluruh perkataan’ seperti yang terdapat dalam pengajaran awal membaca Bahasa Inggeris. atau untuk mengajar ‘memulih’ murid yang ‘tidak boleh’ atau lemah membaca BM di sekolah rendah.pendidikan khas sekolah rendah di tiga daerah pendidikan: PPD Hilir Perak. KGBK merupakan model Ketiga dan pendekatan alternatif yang berasas dan ‘viable’ untuk pengajaran awal membaca Bahasa Melayu atau bahasa-bahasa yang seumpama Bahasa Melayu. berbanding dengan golongan guru yang mengguna ‘separuh saja’ Kaedah ini.

kaedah abjad dianggap sebagai kaedah nama-nama huruf yang .‘memulihkan’ masalah ‘tidak boleh membaca’ pelajar sekolah rendah dengan berkesan Kaedah Pengajaran Bacaan KAEDAH ABJAD 1. Menurut Azman Wan Chik (1993).

sekali lagi guru menunjukkan kad-kad abjad tersebut dan meminta murid untuk mengenalpasti dan menyebut abjad-abjad yang ditunjukkan dengan bantuan guru. guru melekatkan kad-kad abjad tersebut di papan hitam. Teknik pengajaran dimulakan dengan guru menunjukkan kad abjad kepada murid dan guru menyebut terlebih dahulu abjad-abjad tersebut untuk memperkenalkannya kepada murid. Suku kata ditandai oleh suatu vokal dan wujud sebagai satu vokal atau bersama-sama dengan . …… hingga Z. Suku kata ialah bahagian perkataan berasaskan kehadiran vokal. 5. 6. KAEDAH SUKU KATA 1. C. 4. 2. murid diminta membuat latihan bertulis dalam buku masing-masing.digunakan di dalam tulisan Melayu iaitu A. Selepas itu. 3. Seterusnya. 8. 2. Murid-murid diajar menghafal nama-nama huruf secara mengikut turutan bermula dari A hingga Z. B. Kemudian. Guru akan menyebut abjad manakala murid perlu mendengar dengan teliti dan menulisnya dalam buku. Proses ini diulang sehingga murid mampu mengenalpasti dan menulis abjad-abjad yang telah diajar. Guru akan memilih murid secara rawak dan meminta murid tersebut mengambil kad kad di papan hitam berdasarkan apa yang disebut oleh guru. 7. Guru membetulkan setiap kesilapan sebutan murid sewaktu kad-kad abjad ditunjukkan.

Suku kata yang lain adalah Suku Kata Tertutup kerana diakhiri dengan huruf konsonan. Suku kata yang berakhir dengan huruf vokal dipanggil Suku Kata Terbuka. dan (b) Membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita. (c) Kata tunggal tiga suku kata. cuaca). 5. ela). Kaedah ini memnetingkan dua perkara iaitu: (a) Membunyikan perkataan rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar. Contoh : KV + V + KV (biasa. Beberapa jenis suku kata : (a) Kata tunggal satu suku kata. VK + KV (anda. entah). VK + KVK (untuk. kad huruf. KV + KVK (bukan. Murid sendiri akan memegang kad-kad tersebut dan menyusunnya supaya menjadi perkataan yang bermakna. emas). (d) Kata tunggal empat suku kata. Contoh : V + KV (ibu. terdapat sebelas pola suku kata. Kad gambar. unda). Dalam Bahasa Melayu. kad suku kata dan kad perkataan boleh digunakan di peringkat awal pengajaran untuk memperkembangkan kemahiran membaca. Contoh : KV + KV + KV + KV (panorama) KAEDAH PANDANG SEBUT 1. KV + V + KV (kaedah).konsonan. 4. Contoh : K + V + K (b) Kata tunggal dua suku kata. 3. dekat). 4. Manakala kad perkataan pula boleh digunakan bagi melatih murid untuk menyebut perkataan yang . V + KVK (adat. aib). V + VK (air. 3. 2. Sentuhan secara fizikal mendorong murid mengingati pelajaran dengan mudah dan berkesan.

4. “u” dibunyikan ‘uuuu……. Menurut Azman Wan Chik. Ertinya lambang huruf terus dikaitkan dengan bunyinya. KAEDAH FONIK 1. Contoh : “a” dibunyikan ‘aaaa…. 2. suku kata dan membaca perkataan. Kaedah ini menggabungkan kemahiran membunyi beberapa huruf. Pada akhir tiga atau empat pelajaran saja. Seterusnya.’.. 4. beransur-ansur memperkembangkan kemahiran sebelumnya. Ini bagi mempertingkatkan keupayaan murid untuk membaca. ‘ba’. Gabungan ini dibuat secara sistematik. rangkai kata. Setelah tahu hubungan tiap-tiap huruf dengan bunyinya. 2.’. suku kata pula dibina.dipaparkan oleh guru (secara flashcard) secara cepat dan pantas tanpa perlu mengeja terlebih dahulu. ayat (yang bermakna) dalam satu atau dua pelajaran. ‘batu’. muridmurid sudah boleh membaca beberapa perkataan dan rangkai kata yang mudah. KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA 1. . ‘ibu’ dan sebagainya. 3. Tiap-tiap pelajaran berikutnya. kaedah fonik adalah untuk mengajar murid melihat hubungan antara simbol (huruf) dengan bunyi supaya kemudian mereka dapat membaca (membunyikan) perkataanperkataan baharu yang mereka jumpa. ‘tu’ dan sebagainya. Contohnya murid boleh membaca sendiri buku-buku cerita. Bunyi-bunyi huruf diajar. ‘da’. digabungkan suku kata ini menjadi perkataan seperti ‘baba’. 3. Misalnya.

Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1993). .Rujukan Azman Wan Chick. Mengajar Bahasa Melayu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->