CORAK DAN REKAAN – PEMBALUT BUKU

NAMA: KELAS TARIKH BIDANG TAJUK AKTIVITI Evidens

……………………………………………………………….. : : : : : ……………………………………………………………….. …………………………….. CORAK DAN REKAAN PEMBALUT BUKU PERCIKAN DAN RENJISAN Keterangan BAND 1 Menamakan unsur seni dan prinsip rekaan berdasarkan bidang kegiatan corak dan rekaan iaitucorak corak tidak terancang seperti :  Jalinan – tampak (Rujuk Lembaran Kerja 1)  Rupa - Organik  warna – merah, biru dan kuning Menyebut contoh-contoh bahasa seni visual dari persekitaran Menamakan alat dan bahan berdasarkan aktiviti yang dilakukan dalam bidang corak dan rekaan seperti kertas lukisan, warna air, warna poster, warna tempera, berus gigi, palet dan daun Mendengar dan menerima arahan dari guru BAND 2 Membezakan unsur seni untuk melakukan aktiviti corak dan rekaan. - Jalinan - Rupa - Warna Membezakan prinsip rekaan untuk melakukan aktiviti menggambar. - Kontrai- warna - Ritma dan pergerakan- rawak - Harmoni- bentuk Menamakan media yang sesuai untuk melakukan aktiviti corak dan rekaan. - Kertas lukisan,warna air,warna poster, tempera, berus gigi, palet dan daun Menyatakan fungsi asas media Tanda / jika berjaya

B1D1E2

B1D1E5 B1D2E2

B1D3E1

B2D1E2

B2D1E6

B2D2E2

B2D2E5

Mengamalkan nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab. berdisiplin dan yakin diri.Jalinan Menggunakan prinsip rekaan dalam penghasilan karya aktiviti corak dan rekaan . . poster atau tempera. harmoni Meneroka penggunaan bahan. ritma dan harmoni. (Pemerhatian guru) BAND 5 B3D1E2 B3D1E6 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1 B3D4E2 B4D1E2 B4D2E1 B4D2E2 B4D3E2 B4D4E1 . jalinan.Warna .CORAK DAN REKAAN – PEMBALUT BUKU B2D2E6 B2D3E1 Membuat padanan gambar antara media dan fungsinya Mempamerkan disiplin kendiri BAND 3 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya berdasarkan aktiviti corak dan rekaan . warna. palet dan daun Menggunakan proses dan teknik yang betul dalam berkarya( renjis dan percikan).Rupa .Warna air. Menggunakan media yang betul dalam aktiviti membuat corak seperti kertas lukisandan warna air atau poster atau tempera. Berus gigi.l Mengetahui cara menggunakan alat dengan betul Meneroka penggunaan teknik dan proses. Menunjukkan nilai baik seperti disiplin kendiri dan bekerjasama. Menghasilkan karya yang menarik dan menepati tajuk aktiviti membuat corak dan rekaan.Kertas lukisan .Kontra. ritma dan pergerakan. Menghasilkan karya yang menggunakan bahan yang sesuai berdasarkan aktiviti corak dan rekaan BAND 4 Menghasilkan karya yang mempamerkan bahasa seni visual yang betul dalam aktiviti membuat corak dan rekaan seperti rupa.

jalinan. Mearujuk Buku. ritma dan harmoni Menggunakan media yang betul dan tepat dalam aktiviti bidang membuat corak dan rekaan . kajian dan teknologi. Mempamerkan karya yang dihasilkan. (Teknik percikan dan renjisan) Menjadi pembimbing kepada rakan sebaya sewaktu menjalankan aktiviti. Menggunakan media yang betul. Mengamalkan nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab. Contoh : Matematik dan Bahasa Melayu. ( Membuat penambahan unsure-unsur seni dan prinsip rekaan yang bersesuaian ) Menghasilkan karya yang mempunyai hubungkait dengan displin ilmu yang lain. Seperti kertas lukisan pensil dan warna kering ( pensil warna atau krayon ) Menggunakan proses dan teknik yang betul dan tepat dalam menghasilkan karya di bidang membuat corak dan rekaan Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif. warna. berdisiplin. internet dan lain-lain.CORAK DAN REKAAN – PEMBALUT BUKU B5D1E2 B5D2E2 B5D2E6 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D6E2 B6D1E1 B6D1E2 Menghasilkan karya yang mempamerkan bahasa seni visual yang betul dan tepat dalam aktiviti membuat corak dan rekaan Seperti rupa. Menghasilkan karya menggunakan Elemen Merentas Kurikulum (EMK )  Elemen Kreativiti dan Inovatif  Elemen Keusahawanan B6D2E1 B6D2E2 B6D2E3 B6D3E1 B6D4E1 . tepat dan kreatif dalam berkarya. Menghasilkan karya dengan menggunakan pelbagai jenis sumber. BAND 6 Menghasilkan karya secara kreatif dan unik. surat khabar. majalah. dan yakin diri. kontra. Menghasilkan olahan dengan menarik berdasarkan alam ciptaan tuhan. Menggunakan proses dan teknik yang betul dan tepat dalam penghasilan karya. Menceritakan karya sendiri secara lisan.

Menunjukkan rasa kesyukuran terhadap tuhan B6D6E1 B6D7E1 B6D7E2 B6D8E1 .CORAK DAN REKAAN – PEMBALUT BUKU B6D5E1 Membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan pelbagai situasi. Eleimen Kreatif dan inovatif Menceritakan karya sendiri secara lisan Membuat perbincangan bersama guru dan rakan berdasarkan hasil kerja atau karya pilihan. Seperti Mampu menyelesaikan masalah. Membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan pelbagai situasi .