P. 1
Artikel Tentang Keteladan Rasulullah Saw Periode Mekah

Artikel Tentang Keteladan Rasulullah Saw Periode Mekah

|Views: 2,934|Likes:

More info:

Published by: Rilla Syahputri SR Sloow on Feb 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2013

pdf

text

original

ARTIKEL TENTANG KETELADAN RASULULLAH SAW PERIODE MEKAH

D I S U S U N

OLEH NAMA : RILLA SYAHPUTRI KELAS : X.7 NISN : 9961937352

SMA NEGERI 19 PALEMBANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012

KETELADANAN RASULULLAH SAW PERIODE MEKAH

A. SEJARAH DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MEKKAH
1. SEJARAH RINGKAS KOTA MEKAH
Mekah pada zaman kuno terletak di garis lalu lintas perdagaangan antara yaman ( arabia selatan ) dan syam dekat lautan tengah. Kedua negara ini zaman dahulu telah mencapai peradaban yang tinggi dan dihubungkan oleh beberapa negeri-negeri kecil antara lain mekah. Dipandang dari segi geografis, kota mekkah hampir terletak ditengah-tengah jazirah arab. Oleh karena itu kabilah-kabilah arab dari segalah penjuru tidaklah terlalu sulit mencapai mekkah, seperti halnya juga pendudukkota mekkah, tidaklah amat sukar bagi mereka berpergian ke negeri-negeri tentangganya seperti ke syam, hirah dan yaman. Tidaklah mengherankan, bilamana semangat dagang berkembang dikalangan penduduk mekkah. Dalam kota mekkah itu terdapat rumah suci yang disebut e BAITULLAH atau KAd BAH e . Bangsa arab pada umumnya amat memuliakan tempat suci ini. Pembinaan Baitullah ini menurut sejarah islam dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s. bersama puteranya Ismail a.s. kemudian kawin dengan penduduk mekkah dari suku jurhum yang berasal dari Yaman dan terus menetap dikota ini terun temurun. Keturunan Nabi Ismail a.s. ini disebut Banu Ismail atau Adnaniyyun. Pada waktu bendungan besar di mad rib di arabia selatan pecah dan menimbulkan malapetaka yang besar pada penduduknya, maka kabilahkabilah arab selatan ini berbondong-bondong meninggalkan daerahnyKa menuju ke arah utara. Diantara mereka satu rombongan yang dipimpin oleh Harits bin c amir yang bergelar Khuzad ah berpindah menuju Mekkah; mereka berhasil mengalahkan penduduk mekah ( suku jurhum ) dan seterusnya menjadi penguasa atas negeri ini turun temurun.

atau anggota keluarga lainnya. dan membunuh. Dalam bidang agama. yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu. Mereka umunya beragama watsani atau agama penyembah berhala. Berhala-berhala yang mereka puja itu mereka letakkan didekat KAd BAH ( BAITULLAH ) yang jumlahnya mencapai 300 lebih. MASYARAKAT ARAB JAHILIAH PERIODE MEKAH Objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat Arab Jahiliah. Dalam masyarakat arab jahiliah perempuan tidak berhak atas harta peninggalan suaminya. moral. bukan merupakan perbuatan yang salah. seperti Nabi Ibrahim A. berzina. Hubal. dan Manat Selain itu ada pula sebagian masyarakat arab jahiliah yang menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan kaum Sabid in serta menyembah matahari. Uzza. Namun perlu diketahui bahwa tidaj semua perilaku masyarakat arab jahiliah itu buruk. c) Memilih kebiasaan buruk. masyarakat arab jahiliah telah menempuh cara-cara yang sesat. seperti: memiliki keberanian dan kepahlawana. suka menghormati tamu. maka kabilah yang kalah perang akan dijadikan budak oleh kabilah yang menang perang. b) Menempatkan perempuan pada kedudukan rendah. Lata. seperti : a) Bila terjadi peperangan anatarkabilah. terdapat dalam bidang agama. umunya masyarakat arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran Tauhid. Dalam bidang moral.2. Kejahiliahan mereka dalam bidang hukum antara lain anggapan mereka bahwa judi.S. tetapi ada pula yang baiknya. merampok. Khuzad ah. bermabuk-mabukan. Diantara berhala-berhala yang termansyur bernama: Mad abi. bulan dan jin yang diperbuat oleh sebagian masyarakat diluar kota mekah. Kebodohan masyarakat arab waktu itu. Bahkan seorang wanita ( istri ) boleh diwarisi oleh anak tirinya atau anggota keluarga lain dari dari suaminya yang telah mati. Juga dalam bidang perdagangan. mencuri. murah hati dan mempunyai harga diri. yakni berjudi dan meminum minuman keras. dan hukum. atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. ada sebagian masyarakat arab jahiliah . ayahnya.

dengan mengirimkan BURUNG ABABIL. unta. dan mereka bermaksud menghancurkan KAd BAH. kota mekah diserang oleh suatu pasukan tentara orang nasrani yang kuat dibwah pimpinan Abrahah. Palestina. KELAHIRAN NABI MUHAMMAD SAW Di kala umat manusia dalam keadaan kegelapan dan kehilangan pegangan hidunya. karena pada tahun itu. lahirlah ke dunia dari keluarga yang sederhana di kota mekah. mereka sudah dihancurkan ALLAH SWT. Apapun sebab dinamakan tahun kelahiran Nabi itu dengan tahun Gajah. Belum lagi maksud mereka tercapai. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdulmanaf bin Zuhrah bin Kitab bin Murrah. Libanon. Oleh karena pasukan itu mempergujahkan gajah. Penurut penanggalan para ahli kelahiran Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiulawal tahun Gajah atau tanggal 20 april 571 M. seorang bayi yang kelak membawah berubahan besar bagi sejarah peradaban duniz. bertemu. Misalnya. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Qushai pahlawan suku Quraisy yang telah berhasil menggulingkan kekuasaan KHUZAd AH atas kota Mekkah. para pedagang dari kabilah quraisy. kulit binatang. berdagang pada musim panas kenegeri syam ( sekarang Suriah. Ditempat suci ini lah bayi itu diberi nama muhammad suatu nama yang belum ada sebelumnya. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdulmanaf bin Qusahi bin Kilab bin Murrah dari golongan Arab Banu Ismail. Mereka memperdagangkan bulu domba.yang sudah memilki kemajuan. Pada waktu itu Abrahah berkendaraan gajah. 3. sedang tahun terjadinya peristiwa itu disebut tahun gajah. maka orang arab menamakan bala tentara itu pasukan gajah. dan tali. gubernur dari kerajaan Nasrani Abessinia yang memerintah di Yaman.s Quraisy: 106 1-4. Baik keluarga dari pihak bapak maupun dari ibu keduanya termasuk golongan bangsawan dan terhormat dalam kalangan kabilah-kabilah Arab. dan Yordania ) dan pada musim dingin ke yaman Q. Kehadiran bayi itu disambut oleh neneknya Abdul Muthalib yang penuh kasih sayang dan kemudian bayi itu dibawanya ke kaki KAd BAH. Bayi itu yatim bapaknya. . dan disinilah keturunan ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW. bernama Abdullah meniggal± 7 bulan sebelum dia lahir.

sehingga ia sudah tinggal . dan pusaran tempat ayahnya dimakamkan. Dalam perjalanan mereka pulang pada suatu tempat. terutama pada orang-orang yang tergolong bangsawan. Peristiwa itu sering disebut-sebutnya. Siti Aminah. Agaknya mengharukan juga cerita Aminah kepada anaknya tentang Ayahnya itu. terhindar dari penyakitpenyakit kota dan supaya bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang murni dan fasih. Dapatlah dibayangkan betapa sedih dan bigungnya Nabi Muhammad SAW. demikian terharunya. sahaya peninggalan Ayahnya. Baru beberapa hari saja ia mendengar cerita ibunya tentang kematian ayahnya yang telah meninggalkannya selagi Nabi Muhammad SAW dalam kandungan. sekarang ibunya meninggal pula dihadapan matanya sendiri. yaitu sesudah ia berusia kira-kira enam tahun. Abwad namanya tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan disitu juga. diasuh dan dibesarkan sampai berusia lima tahun. kira-kira sejauh 23 mil disebelah selatan kota Madinah ). beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah. Demikina halnya Nabi Muhammad SAW. Mereka tinggal disitukira-kira satu bulan. ( Abwad ialah nama sebuah desa yang terletak anatara Madinah dan juhfah. menyusuhkan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita badiyah ( dusun di padang pasir ) agar bayi-bayi iut dapat menghirup hawa yang bersi. beliau diserahkan ibunya kepada seorang perempuan yang baik yang bernama Halimah Sad diyah dari Bani Sad ad kabilah Hawazin. KEMATIAN IBU DAN NENEK Sesudah berusia lima tahun. Maksud membawah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Diantarkannya ke Mekkah kembali kepada ibunya. Setahun kemudian. bersama-sama dengan Ummu Aiman. Diperkampungan Bani Sad ad inilah Nabi Muhammad SAW. pertama untuk memperkenalkan ia kepada keluarga neneknya Bani Najjar dan kedua untuk menziarahi makan ayahnya. sehingga sampai sesudah ia diangkat menjadi Rasul dan sesduah ia berhijra ke Madinah. menghadapi bencana kemalangan atas kematian ibunya itu. Nabi Muhammad SAW. tempatnya tidak jauh dari kota Mekkah. Maka disitu diperliatkan kepadanya rumah tempat ayahnya dirawat diwaktu sakit sampai meninggal.Sudah menjadi kebiasaan pada orang-orang Arab kota Mekka. 4. kemudian pulang kembali ek mekkah.

dan penduduk kota Mekkah pada khususnya. orang tua yang abik itu meninggal pula. Disebabkan kasih sayang neneknya. Dengan meninggalnya Abdul Muthalib itu penduduk Mekah kehilangan seorang pembesar dan pemimpin yang cerdas dan bijaksana. maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dia adalah seorang pemuka Quraisy yang dissegani dan dihormati oleh segenap pemuka Quriasy pada umunya.sebatang kara. Kesungguhan dia mengasuh Nabi Muhammad SAW serta kasih sayang yang dicurahkan kepada keponakannya ini tidaklah kurang dari apa yang diberikannya kepada anaknya sendiri. keadaan ini tidak lama berjalan. menjadi seorang anak yatim piatu. Setelah selesai pemakaman ibundanya. Abdul Muthalib. AKHLAK NABI MUHAMMAD SAW DARI MASA KANAK-KANAK HINGGA DEWASA . 5. Nabi Muhammad SAW segera meninggalakan kampung Abwad itu kembali ke Mekkah dan tinggal bersama-sama dengan neneknya Abdul Muthalib. Demikian penghormatan bagi kedudukannya yang tinggi dan mulia. Tetapi. Selam dalam asuhan neneknya dan pamanya. Disinilah Nabi Muhammad SAW diasuh sendiri oleh neneknya Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang. dalam usia 82 tahun. Usia Abdul Muthalib pada waktu itu mendekati usia 80 tahun. Meninggalnya Abdul Muthalib itu. berani dan perwira yang tidak mudah mencari gantinya. Sesuai dengan wasiat Abdul Muthalib. tiada berayah dan tiada beribu. tetapi juga merupakan kemalangan dan kerugian penduduk kota Mekah. Nabi Muhammad SAW dapat hiburan dan dapat melupakan kemalangan nasibnya karena kematian ibunya. Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap yang terpuji dan selalu membantu meringankan kehidupan mereka. Nabi Muhammad SAW ketika itu baru berusia delapan tahun. bukan saja kemalangan besar bagi Nabi Muhammad SAW. sebab baru saja berselang dua tahun ia merasakn terhibur dibawah asuhan neneknya. sampai-sampai anak-anaknya sendiri tidak ada yang ebrani mendahului menduduki tikar yang disediahkan khusus baginya disisi Kad bah.

Karena demikian jujurnya dalam perkataan dan perbuatan. Segala pengalaman hidupnya. dia berdagang bersama dengan istrinya dan kadang-kadang berserikat pula dengan orang lain. Pemandangan itu tidak dapat dihilangkan dari pikirannya. dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Tak ada sesuatu perbuatan dan tingkah lakunya yang tercela yang dapat dituduhkan kepadanya. namun sebelum kenabiannya dia tidaklah sampai kepada hakikat penciptaannya. mendapat pengolahan ayng sempurnah dalam jiwanya. karena orang tuanya tidak meninggalakan harta warisan yang cukup. bahwa Nabi Muhammad SAW. Ia sangat benci kepada berhala itu dan menjauhkan diri dari keramaian dan upacara-upacara pemujaan kepada berhala itu. sebagiman . dan tidak pernah pula makan daging hewan yang disembelih untuk korbabn berhala-berhala seperti lazimnya oprang Arab Jahiliah pada waktu itu. maka beliau diberikan julukan e AL-AMIN e artinya orang yang dapat dipercai. kecepatan tanggapannya. berbudi luhur. Untuk bertahannuts ini dipilhnya tempat disebuah gua kecil yang bernama e HIRA e yang terdapat pada sebuah bukit yang bernama e JABAL NUR e ( Bukit Cahaya ) yang terletak kira-kira dua atau tiga mil sebelah utara kota Mekkah. Dia mengetahui babak-babak sejarah negerinya.Dalam perjalanan hidupnya sejak masih kanak-kanak hingga dewasa dan sampai diangkat menjadi Rasul. beliau terkenal sebagai seorang yang jujur. Sejak kecil hingga dewasa tidak pernah menyembah berhala. kekuatan ingatannya. kehalusan perasaannya. dia berusaha sendiri mencari nafkah. Dia mulai e menyiapkan dirinya e ( bertahannuts ) untuk mendapatkan pemusatan jiwa yang lebih sempuranh. Ahli sejarah menuturkan. Nabi Muhammad SAW memiliki bakat-bakat dan kemampuan jiwa besar kecerdasan pikirannya. Sesduah dia menikah dengan Siti Khadijah. kesedihan masyarakat dan keruntuhan agama bangsanya. Walaupun Nabi Muhammad SAWdenganday pikirnya yang jernih itu berusaha merenungkan tentang penciptaan alam raya ini. Untuk emnutupi keperluan hidupnya sahri-hari. berlainan sekali dengan tingkah laku dan perbuatan pemudapemuda dan penduduk kota Mekkah pada umumnya yang gemar berfoyafoya dan bermabuk-mabukan. ketajaman otaknya. kekerasan kemauannya. Sebagi seorang manusia yang bbakal menjadi pembimbing umat manusia.

dan apakah ima. karena akan bertahannuts lebih lama dari pda waktu sebelumnya. saudara sepupunya terhadap peristiwa yang dialami oleh suaminya itu. PENGANGKATAN NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI RASUL Ketika menginjak usia 40 tahun. kamu belum pernah mengetahui apakah kitab. Sebenrnya khadijah mempe ayai seglah apa yang di eritakan oleh suaminya. Yang mengajarkan dengan pena ( tulis ba a ). Dalam melakukan tahannuts kadang-kadang belia bermimpi. lalu dilepaskan olehnya serayah disuruhnya memba a sekali lagi : e ba alah e . dan tuhanmu teramat mulia. tetapi ia ingin mengetahui bagaimana pendapat Waraqah bin Naufal. Pada bulan Ramadhan dibwahnya perbekalan yang lebih banyak dari biasanya. 13 tahun sebelum hijrah ( 610 M ). Ba alah. e Dan surat ( 93 ) ADH DHUHA ayat 7 yang artinya : e dan dia dapati kamu dalam kebingungan. Mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Beliau direngku beberapa kali oleh malaikat jibril sehingga nafasnya sesak. di waktu itu Nabi Muhammad SAWsedang bertahannuts di GUA HIRA. 6. mimpi yang benar.f Setibahnya dirumah.diisyaratkan oleh ALLAH SWT dalam surah AL-QURd AN surat ASSYUURAA ayat 52 yang artinya : e dan begitulah telah kami wahyukan kepadamu suatu ruh ( al-qurd an ) dari perintah kamu. Pada malam 17 ramadhan. kata jibril : yakni Surat Al Alaq 96 Ayat 1-5 yang artinya e ba alah dengan nama tuhanmu yang menjadikan. dan akhirnya Nabi Muhammad Saw berkata e apa yang ku ba a e . datanglah Malaikat Jibril membawa tulisan dan menyuruh Nabi Muhammad SAW memba anya. Waraqah adalah seorang pemikir yang berusiah                               . katanya : e ba alah e . Nabi Muhammad SAW lebih banyak mengerjakan tahannuts dari pada waktu-waktu sebelumnya. Dengan terpeanjat Nabi Muhammad SAW menjawab : e aku tidak dapat memba a e . ( Arrud yaa ashshaadiqah ). Khadijah peristiwa yang dialaminya. Yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Nabi Muhammad SAW men eritakan kepada istrinya. lalu dia beri hidayah ( kenabian ) e .. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap menjawab e aku tidak dapat memba a e . Begitulah keadaan berulang sampai ketiga kalinya.

karena Atieq meninggal dunia. Perkawinan Siti Khadijah dengan Nabbasy ini menurunkan seorang putra bernama Halal dan seorang puteri juga bernama Hindun. kemudian Siti Khadijah kawin lagi dengan Nabbasy bin Zurarah Attad my juga seorang laki-laki masih keturunan keluarga bangsawan Quraisy. yang tidak dimusuhi. yang telah menyalin kitab injil dari bahasa ibrani ke dalam bahasa arab. ia berkata e itu adalah Numus ( Jibril ) yang pernah datang kepada Nabi Isa a. e ya.Makhzumy seorang laki-laki masih tergolong keluarga bangsawan Quraisy. hanya menurunkan seorang puteri bernama Hindu. ¡ ¡ ¡ . Jika sekiranya aku masih hidup pada masa itu. 7. Perkawinan Siti khadijah dengan suaminya yang pertama ini tidak lama berlangsung. PERANAN KHADIJAH DISAAT NABI MUHAMMAD SAW MENERIMAH WAHYU Siti khadijah adalah masih satu keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Uzza bin Qushai. tentu aku akan menolongmu dengan sekuat tenangaku. yang pertama dengan Atieq bin Aabed Al. Jika diuraikan silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah adalah sebagai berikut : Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Jadi diantara isteri-isteri Nabi Muhammad SAW Siti Khadijah inilah yang paling dekat dengan nasabnya dengan beliau.R.lanjut.f Nabi Muhammad SAW berkata e apakah kaumku akan mengusirku? f jawab Waraqah. Alangkah baiknya kalau aku masih muda dan masih hidup sewaktu kamu diusir oleh kaummu.s. tidak seorang pun datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ( ajaran islam ). Ia telah dua kali menikah. Siti kahdijah adalah seorang janda keturunan bangsawan Quraisy. AL-BUKHARI DAN MUSLIM ) ( H. beragama nasrani.f AHMAD. Perkawinan dengan suaminya yang kedua inipun tidak lama ¡ bin Qushai. yaitu bertemu di Qushai. Setelah Waraqah bin Naufal mengetahui semua peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW.

karena malu dan takut miskin. Dalam kehidupannya sehari-hari senantiasa memelihara kesucian dan martabat dirinya. c) Ketika Nabi Muhammad SAW dalam keraguan dan kebimbangan dalam mengahadapi kejadian-kejadian yang dilihatnya dalam tidurnya ( mimpi yang benar ). kuat himmah dan tinggi cita-citanya. di urus oleh Siti Khadijah sendiri. Suaminya diberi dorongan semangat. ia jauhi adat istiadat yang tidak senonoh wanita-wanita Arab Jahiliyah pada waktu itu. sehingga oleh penduduk Mekah ia diberi gelar e AT THAHIRAH e . ia mempunyai pikiran yang tajam. Adapun peranan Siti Khadijah. Ia suka menolong orang-orang yang hidup dalam kekurangan dan sangat penyantun kepada orang-orang yang lemah. disaat-saat Nabi menerima wahyu dan keangkatan sebagai Rasulullah ( utusan allah ) secara ringkas dapat disimpulakan sebagai berikut : a) Siti Khadijah kenal benar akan jiwa. untuk mencari hakikat yang benar dan mutlak. karena Nabbasy meninggal dunia pula. bahwa dengan akhlaknya yang mulia .berlangsung. lapang dada. Untuk membantu melancarkan perdagangannya. Sehingga kedua kalinya Siti Khadijah menjadi janda. Dan ketika suaminya bertafakur atau bertahannuts di gua hirad disediakannya perbekalan untuk tinggal beberapa hari dalam melakukan tahannuts mencari hakikat yang benar itu. isteri Nabi Muhammad SAW yang patuh dan setia ini. b) Siti Kahdijah memberi suaminya kesempatan dan keleluasaan yang sebesar-besarnya untuk memasuki kehidupan berpikir dan alam nafsani. agar terus mencari hakikat yang benar dan mutlak itu. Demikian pula ia sangat benci kepada kegemaran kaumnya berjudi dan meminum khamar serta melakukan perbuatanperbuatan diluar peri kemanusiaan seperti membunuh bayi perempuan mereka hidup-hidup. hingga dan kemudian menjadi suaminya. Disamping itu ia adalah seorang wanita yang pandai berdagang. yang tidak puas bahkah sangat tidak suka kepada adat-istiadat kaumnya menyembah dan mendewakan patung dan berhala. pribadi serta akhlak suaminya ( Muhammad SAW ) sejak dari kecil. Siti Khadijah sebagai istri yang setia menyakinkan suaminya. dengan tidak dibebani persoalan-persoalan rumah tangga. Siti khadijah mempunyai pribadi luhur dan akhlak yang mulia..

pergilah ia ke Waraqah bin Naufal menceritakan prihal yang dialami oleh suaminya. bahwa suaminya akan menjadi Nabi. dan meninggalkan agama berhala dan adat istiadat jahiliyah. HARI KIAMAT SEBAGAI HARI PEMBALASAN . Kemudian setlah hilang keraguan dan kecemasan suaminya. yang harus didakwahkan Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah sebagai berikut : a. e) Ketika suaminya menerima wahyu yang kedua berisi perintah menyuruh untuk memulai bekerja dan berjuang menyiarkan agama ALLAH SWT dan mengajak kaumnya kepada agama tauhid. yang menyamai-Nya ( Q. Siti Khadijah adalah seorang wanita yang pertama percaya bahwa adalah RASULULLAH SAW ( utusan ALLAH SWT ). dan akan mengangkat derajat kaumnya dari lembah kehinaan dan kesesatan ke derajat kemuliaan dan kebahagian abadi. tidakberanak dan tidak pula diperanakkan. serta tidak ada selain ALLAH SWT..dan tiddak pernah berdusta atau menyakiti hati orang lain. ALLAH SWT tempat bergantung segala apa saja dari makhluk-Nya. dan kemudian ia menyatakan ke-islamanya tanpa ragu-ragu dan bimbang sedikit pun juga. 8. adalah sangat besar sekali dalam usaha suaminya untuk menyeru dan mengajak kaumnya kepada agama tauhid.S AL IKHLAS 112 : 1-4 ) b. AJARAN ISLAM PERIODE MEKKAH Ajaran islam periode mekkah. Dan oleh Waraqah bin Naufal ditegaskan berdasarkan pengetahuannya tentang kitab injil yang dipelajarinya. KEESAAN ALLAH SWT Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemeliharaan alam semesta adalah ALLAH SWT. bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjadi Nabi. d) Ketika Nabi Muahmmad SAW dalam kegelisaan dan kebigungan setelah menerima wahyu yang pertama. Peranan Siti Khadijah sebagai isteri dan wanita pilihan yang memang telah ditetapkan oleh ALLAH SWT dalam qadar-nya. Siti Khadijah menghibur dan menyakinkan hati suaminya. mustahil ia akan diganggu atau digoda oleh jin dan setan.

bukanlah akhir kehidupan. KESUCIAN JIWA Islam menyerukan umat manusia agar senantiasa berusaha menyucikan jiwanya dan melarang keras mengotorinya. DAN NASAd I ) . sehingga ia mencintai saudaranya. Sungguh beruntung orang yang senantiasa memelihara kesucian jiwanya. 1-7 ) Islam mengajarkan bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara. e ( H. MUSLIM. ( Q. PERSAUDARAAN DAN PERSATUAN Persaudaraan mempunyai hubungan yang erat dengan peratuan. yakni kehidupan di alam kubur dan alam akhirat. dan dianggap mengotori jiwanya apabila durhaka pada ALLAH SWT dan banyak berbuat dosa. giat beramal saleh. Di alam kubur akan memperoleh berbagai kenikmatan dan dialam akhirat akan ditempatkan di surga yang penuh dengan hal-hal yang memuaskan. tentu setelah matinya akan mendapatkan siksa kubur dan dicampurkan ke dalam neraka yang penuh dengan berbagai macam siksaan. Seseorang dianggap suci jiwanya apabila selama hayat di kandungan badan senantiasa beriman dan bertakwa atau meninggalkan segala perbuatan dosa. bahkan persaudaraan landasan bagi terwujudnya persaudaraan.Islam mengajarkan bahwa mati yang dialami oleh setiap manusia. 101 . AHMAD. ( Q. Rasulullah SAW bersabda : e tidak dianggap beriman seorang muslim diantara kamu. dan senantiasa berbudi pekerti yang terpuji. Manusia yang ketika di dunianya taat beribah.R BUKHARI. tetapi merupakan awal dari kehidupan yang panjang. dibawah naungan rida ilahi. membiarkan saudaranya yang teranianya tanpa diberi pertolongan.S AL-QARd IAH. 1-11 ) c. tentu akan memperoleh balasan yang menyenangkan. 91 : 9-10 ) d. yakni para fakir miskin dan ank-anak yatim terlantar. Tetapi manusia yang ketika di dunianya durhaka kepada ALLAH SWT dan banyak berbuat jahat. 107 .S ASY-SYAMS.S AL-MAd UN. Sedangkan umat islam yang mampu disuruh untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya yang dud afa. Mereka dituntut untuk saling mencintai dan sayang-menyayangi. seperti mencintai dirinya. dan alangkah ruginya orang yang mengotori jiwanya ( Q.

Mengenai orang-orang yang telah w yang wafat pada tahun ke 10 kenabian ). seorang saudagar kaya. Sehingga mereka bersediah berperang dan bersediah rela mati demi mempertahankannya. Pada masa dakwa secara sembunyi-sembunyi ini. jangan sekali-kali tolong-menolong dalam dosa serta permusuhan. dan ummu aiman ( pengasuh Rasulullah Saw sewaktu kecil ) Sesuai dengan ajaran islam. Strategi dakwah Rasulullah SAW dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur tersebut sebagai berikut : 1. dan hukum sehingga menjadi umat yang menyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran islam yang disampaikannya. Ali bin Abi Thalib ( saudra sepupu Rasulullah SAW yang tinggal serumah denganya. 107 : 1-7 ) B. waktu masuk islam ia baru berusia 10 tahun ). Zaid bin Haritsah ( anak angkat Rasulullah SAW. kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. ilmu .S AL-MAd UN. Abu Bakar As-shiddiq ( sahabat Rasulullah SAW yang hidup dari tahun 573 M. Rasulullah SAW menyeru untuk masuk islam. orang-orang yang berda di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. wafat tahun 8 H = 625 M ). bahwa berdakwah bukan hanya kewajiban Rasulullah SAW. yakni para fakir miskin dan kepada fakir miskin dan anakanak yatim yang terlantar ( Q. maka Abu Bakar As-shiddiq. Sedangkan uma islam yang mampu disuruh untuk memberikan pertolongan kepada saudarnya yang dud afa. yang dihormati dan disegani banyak orang.634 M ). norma. hendaknya saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. bahwa masyarakat Arab jahiliah. masih sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhur mereka. karena budi bahasanya yang halus. STRATEGI DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MEKKAH Tujuan dakwa Rasulullah SAW pada periode mekkah adalah agar masyarakat arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama. Jangan saling menganiaya dan jangan pula membarkan saudaranya yang teraniaya tanpa diberikan pertolongan. DAKWA SECARA SEMBUNYI-SEMBUNYI SELAMA 3-4 TAHUN Cara ini ditempuh Rasulullah SAW karena beliau begitu yakin.Selain itu sesama umat isalm. tetapi juga kewajiban para pengikutnya ( umat islam ).

mereka belum menerima islam sebag agama mereka. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib. terutama yang berada dan bertempat tinggal disekitar Kad bah ¢¢ . dan pandai bergaul telah meneladani Rasulullah SAW yakni berdakwa secara sembunyi-sembunyi. 214-216. Usah dakwah Abu Bakar As-shiddiq berhasil karena ternyata beberapa orang dekatnya menyatakan diri masuk islam. yang namanya sudah ada diats disebutkan di atas disebut dengan assabiqunal awwalun yang artinya pemeluk islam generasi pertama. pada waktu itu dengan tegas menyatakan keislamannya. 2. Orang-orang yang masuk islam.pengetahuannya yang luas. DAKWAH SECARA TERANG-TERANGAN Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun ke 4 kenabian yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah ALLAH SWT agar didakwakan dan dilaksanakan secara terang-terangan. b. Mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hasyim. untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka agar masuk islam. Tetapi karena cahaya hidayah ALLAH SWT waktu itu belum menyinari hati mereka. Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris Zubair bin Awam Sa a bin Abu Waqqa Thalhah bin Ubaidillah. yang artinya hambah milik ALLAH SWT yang maha pengasih. Namun ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hasyim yang sebenarnya sudah masuk islam. Rasulullah SAW mengum. mereka adalah : Abdul Amar dari Bani Zuhrah. Tahap-tahp dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut : a. kemudian nama itu diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdurrahman bin auf. dan Zaid bin Haritsah. Abdul Amar berarti berarti ahmba milik si yang amar karena islam melarang perbudakan. tetapi merahasiakan keislamannya. Wahyu tersebut berupa ayat al-qurd an surah 26. pada masa dakwah secar sembunyisembunyi.pulkan para penduduk kota mekkah.

tetapi berteriak-teriak bahwa Nabi Muhammad SAW orang gila.pul di Bukit Shaf. ada kelompok yang diam saja lalu pulang. seraya ia berkata : e Celakalah engkah Muhammad. menyatakn diri dihadapan Rasulullah SAW masuk islam. Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwah kepada para penduduk diluar kota mekkah. yaitu : Hamzah bin Abdul Muthalib ( paman NABI )dan Umar bin Khattab. tidak lama setelah sebagian kaum muslimin berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia pada tahun 615 M . jika peringatan yang disampaikannya itu dilaksanakan tentu akan merahi rida ilahi bahagia didunia dan di akhirat.untuk berkum. menyatakan diri masuk islam di hadapan Rasulullah . yang bertempat tinggal di sebelah barat laut mekkah atau tidak jauh dari laut merah. seorang tokoh dari kamu Giffar. Keislamannya itu kemudian diikuti oleh kaumnya. untuk inikah engkau mengumpulkan kamu? e Sebagai balasan terahadap kutukan Abu Lahab itu turunlah ayat al-qurd an yang berisi kutukan ALLAH SWT terhadap Abu Lahab. 111: 1-5. Rasulullah SAW juga menegaskan. Pada periode dakwah secar terang-terangan ini juga telah menyatakn diri masuk islam dua orang kuat dari kalangan kaum kafir quraisy. Rasulullah SAW memberi peringatan kepada semua yang hadir agar segera meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala dan hanya menyembah atau menghambakan diri kepada ALLAH SWT. Tetapi apabila peringatan itu diabaikan tentu akan mendapat murka ALLAH SWT. Menanggapi dakwah Rasulullah SAW tersebut diantar yang hadir ada kelompok yang menolak disertai teriakan dan ejakan. sedangkan Umar bin Khattab ( 581-644 M ). sedangkan Hamza bib Abdul Muthalib masuk islam pada tahun ke 6 dari kenabian. sengsara di dunia dan di akhirat. yang terletak tidak jauh dari Kad bah. yakni surah AL-LAHAB. Tufai bin Amr Ad-Dausi. bukan hanya mengejek. Bahkan Abu Lahab. seorang penyahir terpandang dari kaum Daus yang bertempat tinggal di wilayah barat kota mekkah. c. Sejarah mencatat bahwa penduduk diluar kota mekkah yang masuk islam antara lain Abu Zar Al-Giffar.

Di antaranya Abu Jabir Abdullah bin Amr. orang-orang yatsrib yang belum masuk islam. istri. Pertemuan umat islam yatsrib dengan Rasulullah SAW pada gelombang ketiga ini. Abu Bakar As-Shiddiq r. harta bahkan jiwa. mereka memohon kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya agar berhijrah ke Yatsrib. yang kemudian menyatakan masuk islam di hadapan Rasulullah SAW. umat islam penduduk Yatsrib yang jumlahnya mencapai 73 orang di antara 2 orang wanita. Selain itu. Setelah datang perintah dari ALLAH SWT. Dakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Yatsrib ( Madinah ). kemudian Rasulullah Saw menyuruh para sahabatnya yakni orang-orang islam yang bertempat tinggal di kota mekkah. Mereka berhijrah ke yatsrib secara diam-diam dan sedikit demi sedikit. Keislamannya itu diikuti oleh bapak. pimpinan kaum Salamah. Waktu itu ikut pula berziarah ke mekkah. Berkat cahay hidayah ALLAH SWT. tidak ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW.a dan Ali bin Abiir Thalib masih tetap tinggal di kota mekkah. karena beliau disuruh Rasulullah SAW . keluarga. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW ini terjadi pada awal bulan Rabiul Awal tahun pertama hijrah ( 622 M ). secara bergelombang telah masuk islam di hadapan Rasulullah Saw. Para sahabat Nabi Muhammad SAW melaksankan suruhan Rasulullah SAW tersebut. sebanyak 13 orang dan pada gelombang ketiga tahun berikutnya lebih banyak lagi. Pada gelombang ketiga ini telah datang ke mekkah untuk berziarah dan menemui Rasulullah Saw. serta kaumnya. Gelombang kedua tahun 621 M. Gelombang pertama tahun 620 M. untuk segera berhijrah ke Yatsrib. yang datang ke mekkah untuk berziarah nampak berhasil. menungguh perintah dari ALLAH SWT untuk berhijra. kemudian Rasulullah SAW berhijrah bersama Abu Bakar As-Shiddiq r. Isi baid tul aqabah tersebut merupakan pernyataan umat islam Yatsrib bahwa mereka harus mengorbankan tenaga. para penduduk Yatsrib.a meninggalkan kota mekkah tempat kelahirannya menujuh yatsrib. sehingga dalam waktu 2 bulan sebanyak 150 orang umat islam penduduk mekkah telah berhijra ke yastrib. Sedangkan Nabi Muhammad SAW.SAW. terjadi pada tahun ke 13 kenabian dan menghasilkan baid tul aqabah. Setelah kejadian peristiwa baid tul aqabah itu. Sedangkan Ali bin Abi Tahilib. telah masuk islam dari suku Aus dan Khazraj sebanyak 6 orang.

Dr. setelah berdakwah itu dilakukan secara terang_ terangan. yakni semenjak tahun ke-4 kenabian. Rasulullah SAW mengajarkan tentang adanya persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. terutama para bangsawan sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak ini. (islam) melarangnya. Manusia yang ketika di dunianya betakwa. Kaum kafir quraisy menolak ajaran islam karena mereka merasa berat meningalkan agama dan tradisi hidup bermsyarakt warisan leluhur mereka. Prof. 49: 13). dan di alam akhirnya akan masuk neraka. karena mereka merasa ngeri dengan siksa kubur dan azab neraka. Kaum kafir Quraisy QURAISY TERHADAP DAKWAH melolak dakwa Rasulullah SAW. ajaran Mereka Rasululluh ingin SAW mempertahankan perbudakan. kemudian Ali bin Abu Thalib menyusul Rasulullah SAW berhijra ke yatsrib.A.S. maka di alam kuburnya akan memperoleh kenikmatan dan di alam akhirnya akan masuk surga. 3. kaum kafir quraisy menolak dengan keras ajaran islam tersebut. Mereka berkata e cukuplah bagi kami apa yang . d. Setelah perintah Rasulullah SAW itu dilaksanakan.untuk mengembalikan barang-barang orang lain yang dititipkan kedapanya. Kaum kafir quraisy. Orang miskin yang bertakwa.yakni : a. Muluia tidaknya ketakwaannya kepada Allah SWT. di hadapan Allah SWT lebih mulia daripada orang kaya yng durhaka (lihat Q. sedangkan Islam mengajarkan adanya kehidupan sesudah mati yakni hidup di alam kubur dan alam akhir. Mereka mem pertahankan tradisi hidup berkasta-kasta dalam masyarakat. ALHujurat. b. maka di alam kuburnya akan disiksa. shalaby dalam bukunya sejarah kebudayaan islam. Sedang manusia yang ketika di dunianya durhaka akan banyak berbuat jahat. REAKSI KAUM KAFIR RASULULLAH SAW. telah menjelaskan sebab-sebab kaum kafir Quraisy menentang dakwa rasulullah SAW.

( Q. padahal itu semua mendatadangkan keuntungan dibidang ekonomi terhadap kaum kafir quraisy. 104 ) e. seperti Bilal. paman dan pelindung Rasulullah SAW.S ALMAd IDAH 5. Islam melarang menyembah berhala. bapak juru damai. Usaha-usaha kaum kafir quraisy untuk menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW bermacam-macam cara : Para budak yang telah masuk islam. Bahkan. dan Ummu Amr binti Ysir. kaum kafir quraisy menetang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW. az_Zanirah disiksa sampai mengalami kebutaan. Nabi Muhammad SAW sendiri dilempari kotoran oleh Ummu Jamil ( istri Abu Lahab ) dan dilempari isi perut kambing oleh Abu Jahal. memperjulabelikan berhalaberhala. sehingga ia kembali menganut agama keluarganya ( agama Watsani ). e . dan bulan ditangan kiriku. Rasulullah SAW bersabda : e wahai pamanku demi ALLAH. lalu beliau memerdekakan beberapa orang dari mereka termasuk Bilal bin Rabbah. dengan cara memberikan sejumlah uang tebusan kepada tuannya. biarpun mereka meletakkan matahari ditangan kananku. aku tidak akan menghentikan dakwah agama Allah ini. hingga aku menang. Umat islam mengganti nama itu menjadi Abu Jahal yang artinya bapak kebohongan. Namun tatkala Abu Thalib menyampaikan keinginan kaum kafit quraisy tersebut. Kaum kafir quraisy memintah Abu Thalib. Nama asli Abu Jahal adalah Amr Abu al-Hakam yang artinya Amr. Setiap keluarga dari kalangan kaum kafir quraisy diharuskan menyiksa anggota keluarganya yang telah masuk islam.telah kami terimah dari nenek moyang kami e . budak milik Bani Mahzum disiksa oleh tuanya sampai mati. agar Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya. dan melarang penduduk mekkah dan luar mekkah berziarah memujah berhala. Oleh karena itulah. atau aku binasa karenanya. disiksa oleh para pemiliknya atau tuannya diluar batas peri kemanusiaan. Abu Bakar as-Shiddiq r. Amr dan azZanirah.a tidak tegah melihat saudarasaudaranya seiman disiksa seperti itu.

Usul tersebut ditolak oleh Nabi. paman Rasulullah SAW dan pelindungnya wafat dalam usia 87 tahun. akhirnya Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya. pemimpin pasukan kafir quraisy memerintah agar setiap keluarga dari kabilah quraisy meningkatkan tekanan dan siksaannya terhadap anggota keluarga yang masuk islam. Caranya suatu saat kaum kafir quraisy menganut agama islam dan melaksankan ajaran agama islam. para sahabat nabi juga memiliki kebebasan untuk melaksanakan peribadahan sesuai dengan ajaran islam. untuk yang kedua kalinya agar berhijra ke Habasyah. termasuk Usman bin Affan dan 4 orang wanita untuk berhijrah ke Habasyah ( Ethiopia ). dengan masuk islamnya seorang bangsawan quraisy yang gagah berani yakni Umar bin Khattab. termasuk perbuatan haram dan merupakan dosa besar ( Q. Pada tahun ke 10 kenabian ( 619 M ) Abu Thalib. Menghadapi tantangan dan kekerasan kaum kafir quraisy terhadap orang-orang islam. Di negeri Habasyah ini selain memperoleh jaminan keamanan dari Raja Negus. Namun dugaan mereka meleset. Dalam . karena mereka menduga mekkah keadaannya sudah normal. Peristiwa hijrah yang pertama ke Habasyah terjadi pada tahun 615 M. Jumlah para sahabat yang berhijrah pada saat itu sebanyak 83 orang laki-laki dan 18 orang wanita.S AL KAFIRUN 109 : 1-6 ). karena menurut ajaran islam mencampuradukan akidah dan ibadah islam dengan akidah dan ibadah bukan islam. Di saat lain umat islam menganut agama kaum kafir quraisy dan melakukan penyembahan terhadap berhala. di bawah pimpinan Jad far bin Abu Thalib. karena Raja Negus di negeri itu suka memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya. Kaum kafir quraisy mengusulkan pada Nabi Muhammad Saw agar permusuhan di antara mereka di hentikan. karena ternyata Abu Jahal. Menghadapi situasi yang demikian. Empat hari setelah itu istri tercintanya Siti Khadijah juga wafat dalam usia 65 tahu. beliau menyuruh 16 orang sahabatnya. Suatu saat 16 orang berhijrah ke Habasyah ini kembali ke mekkah. selain Nabi bersabar. bertawakal dan berdoa..

menggantikan kedudukan Abu Thalib sebagai pemimpin. Tidak lama setelah Bani Hasyim dipimpin oleh Abu Lahab. Semenjak itu Rasulullah SAW tidak lagi memperoleh perlindungan dari kaum kerabatnya yakni Bani Hasyim. Bahkan menjelang peristiwa hijra tahun 622 m. menyebabkan Abu Lahab seorang kafir quraisy yang sangat keras dalam memusuhi nabi. £ £ .sejarah islam tahun wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah disebut sebagai tahun amul huzni atau tahun berduka ita. Allah SWt senantiasa melindungi Nabi Muhammad SAW dari bebagai malapetaka. Mutd im bin Adi pemimpin kaum Naufal menyatakan perlindungan terhadap Nabi Muhammad SAW. Wafatnya Abu Thalib sebagi pemimpin Bani Hasyim. umat islam yatsrib telah bersumpah setia akan melindungi Nabi Muhammad SAW berserta para pengikutnya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->