UKHUWAH ISLAMIYAH

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ DEFINISI URGENSI dan HAKIKAT TAHAPAN UKHUWAH VIRUS-VIRUS UKHUWAH PENAWAR VIRUS UKHUWAH

sedangkan perpecahan adalah saudara kembarnya kekufuran. Ukhuwah adalah saudaranya keimanan. tidak ada kesatuan tanpa cinta kasih. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan kesatuan.DEFINISI ‡ Yang saya maksud dengan ukhuwah adalah terikatnya hati dan ruhani dengan ikatan aqidah. (Hasan Al Banna) . Aqidah adalah sekukuh-kukuh ikatan dan semulia-mulianya. minimaL cinta kasih adalah kelapangan dada dan maksimanya adalah itsar(mementingkan orang lain dari diri sendiri).

lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah. Ukhuwah adalah nikmat Allah swt ‡ Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah. maka Allah mempersatukan hatimu. (QS Ali Imran: 103) . dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan. dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. dan janganlah kamu bercerai berai. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu. orang-orang yang bersaudara.URGENSI DAN HAKIKAT 1. agar kamu mendapat petunjuk.

Umpama tali tasbih yang hanya diikat dengan taqwa ‡ Teman-teman akrab pada hari itu sebahagiannya menjadi musuh bagi sebahagian yang lain kecuali orang-orang yang bertaqwa.URGENSI DAN HAKIKAT 2. (QS Az Zukhruf : 67) .

akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka.URGENSI DAN HAKIKAT 3. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Merupakan kehendak Rabbani ‡ Dan yang mempersatukan hati mereka (orangorang yang beriman). niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi. (QS Al-Anfal : 63) .

Merupakan cermin kekuatan iman ‡ Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Maka.URGENSI DAN HAKIKAT 4. damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah. (QS Al Hujuraat : 10) . supaya kamu mendapat rahmat.

.

‡ 2. Penampilan saudaranya. seorang muslim tidak hanya mengenal begitu sahaja saudaranya.TAHAPAN UKHUWAH ‡ PERTAMA : TAHAP SALING KENAL MENGENAL (TAARUF) ‡ Dalam tahap ini. fikri (pemikiran) dan nafsi (kejiwaan). ‡ 3. ‡ Pengenalan dalam tahap ini mencakupi aspek jasadi (fisikal). . Sifat-sifat (Syakhsiyah) saudaranya. Pemikiran saudaranya. namun ia seharusnya pergi lebih jauh dan mencuba untuk mengenali : ‡ 1.

e. d. Seperti juga dalam tahap pertama. Ciri khas individu. Kesukaan saudaranya. ‡ Pada tahap ini.TAHAPAN UKHUWAH ‡ KEDUA : TAHAP SALING MEMAHAMI (TAFAAHUM) ‡ Ini merupakan tahap yang penting karena ia mencakupi berbagai proses penyatuan. dan Ta liful amal . Ta liful afkar. Ta liful quluub. Karakter saudaranya. Cara berfikir saudaranya. setiap muslim dituntut untuk memahami : a. b. Perbedaannya terletak pada kekuatan pengenalan. c. ruang lingkup proses tafaahum ini adalah lebih kurang sama. Kebiasaan saudaranya.

saling isi-mengisi dengan kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada setiap individu.TAHAPAN UKHUWAH ‡ KETIGA : TAHAP SALING TOLONG MENOLONG (TAAWUN) ‡ Dalam proses penyatuan kerja. ‡ ‡ Saling mengenal semata-mata tanpa diteruskan dengan saling memahami tidak akan mampu membentuk hubungan antara individu yang mampu tolong menolong. adalah suatu yang mutlak diperlukan usaha tolong-menolong yang merupakan usaha lanjutan dari tahap tafaahum (saling memahami) pada tahap kedua di atas. .

‡ Apabila tahap takaaful ini terwujud. maka ikatan Ukhuwah Islamiyahpun terbentuk dengan utuh. .TAHAPAN UKHUWAH ‡ KEEMPAT : TAHAP SALING MEMIKUL BEBANAN (TAKAAFUL) ‡ Tahap ini merupakan mercu dari proses Ukhuwah Islamiyyah iaitu terletak pada timbulnya rasa senasib dan sepenanggungan meliputi suka mahupun duka dalam setiap langkah kerja.

jika datang kepadamu orang fasiq membawa berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS 49:6) . Tabayyun yang bererti mencari penjelasan dalam setiap maklumat yang diterima dan mencari bukti kebenaran informasi yang diterima. Allah swt berfirman: ‡ Wahai orang-orang yang beriman.PENAWAR VIRUS UKHUWAH ‡ 1.

Artinya tidak memperolok-olokkan orang atau kelompok lain. (QS 49:11).PENAWAR VIRUS UKHUWAH ‡ 2. Firman Allah swt: ‡ Wahai orang-orang yang beriman janganlah satu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang memperolok-olokkan). . Adamus Sukhriyyah.

kecuali jika ada bukti yang jelas tentang kesalahan tersebut. Ijtinabu Katsirin minadzdzan di mana Allah swt berfirman: Wahai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka. (QS 49:12) Pada dasarnya seorang muslim harus berbaik sangka terhadap sesamanya. karena sebagian prasangka itu dosa.PENAWAR VIRUS UKHUWAH 3. .

PENAWAR VIRUS UKHUWAH ‡ 4. Meninggalkan panggilan dengan sebutan-sebutan yang tidak baik terrhadap sesama muslim. Ini berdasarkan firman Allah swt: ‡ Dan janganlah kamu saling memanggil dengan sebutan-sebutan (yang buruk). Pada kenyataannya masih saja ada orang atau kelompok yang dengan begitu mudahnya menyebut kafir kepada orang yang tidak tertarik untuk masuk ke dalam kelompok tersebut. (QS 49:11) ‡ Tanabuz dalam bentuk yang paling parah adalah berupa pengkafiran terhadap orang yang beriman. .

PENAWAR VIRUS UKHUWAH 5. Allah swt amat suka bila kita berusaha menutup aib saudara kita sendiri. Tidak mencari-cari kesalahan dan aurat orang lain. (QS 49:12) . Firman Allah swt: ‡ Dan janganlah kamu sekalian mencari-cari kesalahan (dan aurat) orang lain. Perbuatan ini amat dicela Islam.

Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? ‡ Ghibah sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah saw adalah menceritakan keburukan dan kejelekan orang lain. Ketika seseorang menceritakan kejelekan orang lain.PENAWAR VIRUS UKHUWAH 6. jika yang diceritakannya benar-benar terjadi maka itulah ghibah. ‡ Pertama. sampai Allah SWT menyamakan orang yang melakukannya dengan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. maka ada dua kemungkinan yang terjadi. ‡ Kedua. ‡ Begitu besarnya dosa ghibah. . Allah swt menegaskan: ‡ Dan janganlah kamu sekalian menggunjing sebagian lain. jika yang diceritakannya itu tidak terjadi bererti ia telah memfitnah orang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful