UKHUWAH ISLAMIYAH

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ DEFINISI URGENSI dan HAKIKAT TAHAPAN UKHUWAH VIRUS-VIRUS UKHUWAH PENAWAR VIRUS UKHUWAH

Aqidah adalah sekukuh-kukuh ikatan dan semulia-mulianya.DEFINISI ‡ Yang saya maksud dengan ukhuwah adalah terikatnya hati dan ruhani dengan ikatan aqidah. sedangkan perpecahan adalah saudara kembarnya kekufuran. minimaL cinta kasih adalah kelapangan dada dan maksimanya adalah itsar(mementingkan orang lain dari diri sendiri). (Hasan Al Banna) . tidak ada kesatuan tanpa cinta kasih. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan kesatuan. Ukhuwah adalah saudaranya keimanan.

dan janganlah kamu bercerai berai. lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah. agar kamu mendapat petunjuk. orang-orang yang bersaudara. (QS Ali Imran: 103) . dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu. Ukhuwah adalah nikmat Allah swt ‡ Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah. dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. maka Allah mempersatukan hatimu.URGENSI DAN HAKIKAT 1.

URGENSI DAN HAKIKAT 2.Umpama tali tasbih yang hanya diikat dengan taqwa ‡ Teman-teman akrab pada hari itu sebahagiannya menjadi musuh bagi sebahagian yang lain kecuali orang-orang yang bertaqwa. (QS Az Zukhruf : 67) .

Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. (QS Al-Anfal : 63) . niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Merupakan kehendak Rabbani ‡ Dan yang mempersatukan hati mereka (orangorang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi.URGENSI DAN HAKIKAT 3.

(QS Al Hujuraat : 10) .URGENSI DAN HAKIKAT 4. Maka.Merupakan cermin kekuatan iman ‡ Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah. supaya kamu mendapat rahmat.

.

namun ia seharusnya pergi lebih jauh dan mencuba untuk mengenali : ‡ 1. ‡ 3. ‡ Pengenalan dalam tahap ini mencakupi aspek jasadi (fisikal). seorang muslim tidak hanya mengenal begitu sahaja saudaranya. fikri (pemikiran) dan nafsi (kejiwaan). . Sifat-sifat (Syakhsiyah) saudaranya. Pemikiran saudaranya.TAHAPAN UKHUWAH ‡ PERTAMA : TAHAP SALING KENAL MENGENAL (TAARUF) ‡ Dalam tahap ini. Penampilan saudaranya. ‡ 2.

Ta liful afkar. setiap muslim dituntut untuk memahami : a. Cara berfikir saudaranya. Ta liful quluub. dan Ta liful amal . c. Kebiasaan saudaranya. Ciri khas individu. ruang lingkup proses tafaahum ini adalah lebih kurang sama. b. Perbedaannya terletak pada kekuatan pengenalan. Karakter saudaranya. Kesukaan saudaranya. Seperti juga dalam tahap pertama. ‡ Pada tahap ini.TAHAPAN UKHUWAH ‡ KEDUA : TAHAP SALING MEMAHAMI (TAFAAHUM) ‡ Ini merupakan tahap yang penting karena ia mencakupi berbagai proses penyatuan. d. e.

adalah suatu yang mutlak diperlukan usaha tolong-menolong yang merupakan usaha lanjutan dari tahap tafaahum (saling memahami) pada tahap kedua di atas. . ‡ ‡ Saling mengenal semata-mata tanpa diteruskan dengan saling memahami tidak akan mampu membentuk hubungan antara individu yang mampu tolong menolong. saling isi-mengisi dengan kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada setiap individu.TAHAPAN UKHUWAH ‡ KETIGA : TAHAP SALING TOLONG MENOLONG (TAAWUN) ‡ Dalam proses penyatuan kerja.

TAHAPAN UKHUWAH ‡ KEEMPAT : TAHAP SALING MEMIKUL BEBANAN (TAKAAFUL) ‡ Tahap ini merupakan mercu dari proses Ukhuwah Islamiyyah iaitu terletak pada timbulnya rasa senasib dan sepenanggungan meliputi suka mahupun duka dalam setiap langkah kerja. maka ikatan Ukhuwah Islamiyahpun terbentuk dengan utuh. ‡ Apabila tahap takaaful ini terwujud. .

Tabayyun yang bererti mencari penjelasan dalam setiap maklumat yang diterima dan mencari bukti kebenaran informasi yang diterima. Allah swt berfirman: ‡ Wahai orang-orang yang beriman. (QS 49:6) .PENAWAR VIRUS UKHUWAH ‡ 1. jika datang kepadamu orang fasiq membawa berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

. Firman Allah swt: ‡ Wahai orang-orang yang beriman janganlah satu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang memperolok-olokkan). (QS 49:11). Artinya tidak memperolok-olokkan orang atau kelompok lain. Adamus Sukhriyyah.PENAWAR VIRUS UKHUWAH ‡ 2.

Ijtinabu Katsirin minadzdzan di mana Allah swt berfirman: Wahai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka. . (QS 49:12) Pada dasarnya seorang muslim harus berbaik sangka terhadap sesamanya. kecuali jika ada bukti yang jelas tentang kesalahan tersebut.PENAWAR VIRUS UKHUWAH 3. karena sebagian prasangka itu dosa.

Meninggalkan panggilan dengan sebutan-sebutan yang tidak baik terrhadap sesama muslim.PENAWAR VIRUS UKHUWAH ‡ 4. Pada kenyataannya masih saja ada orang atau kelompok yang dengan begitu mudahnya menyebut kafir kepada orang yang tidak tertarik untuk masuk ke dalam kelompok tersebut. Ini berdasarkan firman Allah swt: ‡ Dan janganlah kamu saling memanggil dengan sebutan-sebutan (yang buruk). (QS 49:11) ‡ Tanabuz dalam bentuk yang paling parah adalah berupa pengkafiran terhadap orang yang beriman. .

Tidak mencari-cari kesalahan dan aurat orang lain.PENAWAR VIRUS UKHUWAH 5. Firman Allah swt: ‡ Dan janganlah kamu sekalian mencari-cari kesalahan (dan aurat) orang lain. Perbuatan ini amat dicela Islam. (QS 49:12) . Allah swt amat suka bila kita berusaha menutup aib saudara kita sendiri.

‡ Begitu besarnya dosa ghibah. Ketika seseorang menceritakan kejelekan orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? ‡ Ghibah sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah saw adalah menceritakan keburukan dan kejelekan orang lain.PENAWAR VIRUS UKHUWAH 6. Allah swt menegaskan: ‡ Dan janganlah kamu sekalian menggunjing sebagian lain. maka ada dua kemungkinan yang terjadi. jika yang diceritakannya itu tidak terjadi bererti ia telah memfitnah orang lain. . jika yang diceritakannya benar-benar terjadi maka itulah ghibah. ‡ Kedua. sampai Allah SWT menyamakan orang yang melakukannya dengan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. ‡ Pertama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful