UKHUWAH ISLAMIYAH

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ DEFINISI URGENSI dan HAKIKAT TAHAPAN UKHUWAH VIRUS-VIRUS UKHUWAH PENAWAR VIRUS UKHUWAH

DEFINISI ‡ Yang saya maksud dengan ukhuwah adalah terikatnya hati dan ruhani dengan ikatan aqidah. (Hasan Al Banna) . Aqidah adalah sekukuh-kukuh ikatan dan semulia-mulianya. minimaL cinta kasih adalah kelapangan dada dan maksimanya adalah itsar(mementingkan orang lain dari diri sendiri). Kekuatan yang pertama adalah kekuatan kesatuan. Ukhuwah adalah saudaranya keimanan. sedangkan perpecahan adalah saudara kembarnya kekufuran. tidak ada kesatuan tanpa cinta kasih.

agar kamu mendapat petunjuk. Ukhuwah adalah nikmat Allah swt ‡ Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah. dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan. (QS Ali Imran: 103) . Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu. lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah. dan janganlah kamu bercerai berai.URGENSI DAN HAKIKAT 1. maka Allah mempersatukan hatimu. dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. orang-orang yang bersaudara.

URGENSI DAN HAKIKAT 2.Umpama tali tasbih yang hanya diikat dengan taqwa ‡ Teman-teman akrab pada hari itu sebahagiannya menjadi musuh bagi sebahagian yang lain kecuali orang-orang yang bertaqwa. (QS Az Zukhruf : 67) .

URGENSI DAN HAKIKAT 3. (QS Al-Anfal : 63) . niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Merupakan kehendak Rabbani ‡ Dan yang mempersatukan hati mereka (orangorang yang beriman). akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi.

supaya kamu mendapat rahmat. Maka.Merupakan cermin kekuatan iman ‡ Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. (QS Al Hujuraat : 10) . damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah.URGENSI DAN HAKIKAT 4.

.

‡ 3. seorang muslim tidak hanya mengenal begitu sahaja saudaranya. ‡ 2. Penampilan saudaranya. . fikri (pemikiran) dan nafsi (kejiwaan). Sifat-sifat (Syakhsiyah) saudaranya.TAHAPAN UKHUWAH ‡ PERTAMA : TAHAP SALING KENAL MENGENAL (TAARUF) ‡ Dalam tahap ini. ‡ Pengenalan dalam tahap ini mencakupi aspek jasadi (fisikal). Pemikiran saudaranya. namun ia seharusnya pergi lebih jauh dan mencuba untuk mengenali : ‡ 1.

Seperti juga dalam tahap pertama. Ciri khas individu. Ta liful afkar. Kesukaan saudaranya. Cara berfikir saudaranya. Ta liful quluub. d. c. ‡ Pada tahap ini.TAHAPAN UKHUWAH ‡ KEDUA : TAHAP SALING MEMAHAMI (TAFAAHUM) ‡ Ini merupakan tahap yang penting karena ia mencakupi berbagai proses penyatuan. e. Perbedaannya terletak pada kekuatan pengenalan. ruang lingkup proses tafaahum ini adalah lebih kurang sama. dan Ta liful amal . b. Karakter saudaranya. Kebiasaan saudaranya. setiap muslim dituntut untuk memahami : a.

TAHAPAN UKHUWAH ‡ KETIGA : TAHAP SALING TOLONG MENOLONG (TAAWUN) ‡ Dalam proses penyatuan kerja. adalah suatu yang mutlak diperlukan usaha tolong-menolong yang merupakan usaha lanjutan dari tahap tafaahum (saling memahami) pada tahap kedua di atas. ‡ ‡ Saling mengenal semata-mata tanpa diteruskan dengan saling memahami tidak akan mampu membentuk hubungan antara individu yang mampu tolong menolong. saling isi-mengisi dengan kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada setiap individu. .

‡ Apabila tahap takaaful ini terwujud. .TAHAPAN UKHUWAH ‡ KEEMPAT : TAHAP SALING MEMIKUL BEBANAN (TAKAAFUL) ‡ Tahap ini merupakan mercu dari proses Ukhuwah Islamiyyah iaitu terletak pada timbulnya rasa senasib dan sepenanggungan meliputi suka mahupun duka dalam setiap langkah kerja. maka ikatan Ukhuwah Islamiyahpun terbentuk dengan utuh.

(QS 49:6) . jika datang kepadamu orang fasiq membawa berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Tabayyun yang bererti mencari penjelasan dalam setiap maklumat yang diterima dan mencari bukti kebenaran informasi yang diterima. Allah swt berfirman: ‡ Wahai orang-orang yang beriman.PENAWAR VIRUS UKHUWAH ‡ 1.

Adamus Sukhriyyah. Firman Allah swt: ‡ Wahai orang-orang yang beriman janganlah satu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang memperolok-olokkan).PENAWAR VIRUS UKHUWAH ‡ 2. (QS 49:11). . Artinya tidak memperolok-olokkan orang atau kelompok lain.

kecuali jika ada bukti yang jelas tentang kesalahan tersebut. Ijtinabu Katsirin minadzdzan di mana Allah swt berfirman: Wahai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka. .PENAWAR VIRUS UKHUWAH 3. (QS 49:12) Pada dasarnya seorang muslim harus berbaik sangka terhadap sesamanya. karena sebagian prasangka itu dosa.

PENAWAR VIRUS UKHUWAH ‡ 4. . Ini berdasarkan firman Allah swt: ‡ Dan janganlah kamu saling memanggil dengan sebutan-sebutan (yang buruk). Meninggalkan panggilan dengan sebutan-sebutan yang tidak baik terrhadap sesama muslim. (QS 49:11) ‡ Tanabuz dalam bentuk yang paling parah adalah berupa pengkafiran terhadap orang yang beriman. Pada kenyataannya masih saja ada orang atau kelompok yang dengan begitu mudahnya menyebut kafir kepada orang yang tidak tertarik untuk masuk ke dalam kelompok tersebut.

PENAWAR VIRUS UKHUWAH 5. Allah swt amat suka bila kita berusaha menutup aib saudara kita sendiri. (QS 49:12) . Perbuatan ini amat dicela Islam. Firman Allah swt: ‡ Dan janganlah kamu sekalian mencari-cari kesalahan (dan aurat) orang lain. Tidak mencari-cari kesalahan dan aurat orang lain.

‡ Begitu besarnya dosa ghibah. Allah swt menegaskan: ‡ Dan janganlah kamu sekalian menggunjing sebagian lain.PENAWAR VIRUS UKHUWAH 6. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? ‡ Ghibah sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah saw adalah menceritakan keburukan dan kejelekan orang lain. . sampai Allah SWT menyamakan orang yang melakukannya dengan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. jika yang diceritakannya itu tidak terjadi bererti ia telah memfitnah orang lain. Ketika seseorang menceritakan kejelekan orang lain. maka ada dua kemungkinan yang terjadi. jika yang diceritakannya benar-benar terjadi maka itulah ghibah. ‡ Kedua. ‡ Pertama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful