UKHUWAH ISLAMIYAH

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ DEFINISI URGENSI dan HAKIKAT TAHAPAN UKHUWAH VIRUS-VIRUS UKHUWAH PENAWAR VIRUS UKHUWAH

(Hasan Al Banna) .DEFINISI ‡ Yang saya maksud dengan ukhuwah adalah terikatnya hati dan ruhani dengan ikatan aqidah. minimaL cinta kasih adalah kelapangan dada dan maksimanya adalah itsar(mementingkan orang lain dari diri sendiri). Kekuatan yang pertama adalah kekuatan kesatuan. sedangkan perpecahan adalah saudara kembarnya kekufuran. tidak ada kesatuan tanpa cinta kasih. Aqidah adalah sekukuh-kukuh ikatan dan semulia-mulianya. Ukhuwah adalah saudaranya keimanan.

dan janganlah kamu bercerai berai. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu. maka Allah mempersatukan hatimu. dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan. (QS Ali Imran: 103) . lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Ukhuwah adalah nikmat Allah swt ‡ Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah. agar kamu mendapat petunjuk. lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah. orang-orang yang bersaudara.URGENSI DAN HAKIKAT 1.

Umpama tali tasbih yang hanya diikat dengan taqwa ‡ Teman-teman akrab pada hari itu sebahagiannya menjadi musuh bagi sebahagian yang lain kecuali orang-orang yang bertaqwa. (QS Az Zukhruf : 67) .URGENSI DAN HAKIKAT 2.

URGENSI DAN HAKIKAT 3. (QS Al-Anfal : 63) . niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Merupakan kehendak Rabbani ‡ Dan yang mempersatukan hati mereka (orangorang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka.

Merupakan cermin kekuatan iman ‡ Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah. (QS Al Hujuraat : 10) .URGENSI DAN HAKIKAT 4. Maka. supaya kamu mendapat rahmat.

.

Sifat-sifat (Syakhsiyah) saudaranya. Penampilan saudaranya. ‡ Pengenalan dalam tahap ini mencakupi aspek jasadi (fisikal). namun ia seharusnya pergi lebih jauh dan mencuba untuk mengenali : ‡ 1. . Pemikiran saudaranya.TAHAPAN UKHUWAH ‡ PERTAMA : TAHAP SALING KENAL MENGENAL (TAARUF) ‡ Dalam tahap ini. seorang muslim tidak hanya mengenal begitu sahaja saudaranya. ‡ 3. fikri (pemikiran) dan nafsi (kejiwaan). ‡ 2.

b.TAHAPAN UKHUWAH ‡ KEDUA : TAHAP SALING MEMAHAMI (TAFAAHUM) ‡ Ini merupakan tahap yang penting karena ia mencakupi berbagai proses penyatuan. dan Ta liful amal . Seperti juga dalam tahap pertama. ruang lingkup proses tafaahum ini adalah lebih kurang sama. Ciri khas individu. c. Ta liful quluub. d. ‡ Pada tahap ini. Perbedaannya terletak pada kekuatan pengenalan. Ta liful afkar. Karakter saudaranya. e. Cara berfikir saudaranya. setiap muslim dituntut untuk memahami : a. Kebiasaan saudaranya. Kesukaan saudaranya.

adalah suatu yang mutlak diperlukan usaha tolong-menolong yang merupakan usaha lanjutan dari tahap tafaahum (saling memahami) pada tahap kedua di atas. . saling isi-mengisi dengan kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada setiap individu. ‡ ‡ Saling mengenal semata-mata tanpa diteruskan dengan saling memahami tidak akan mampu membentuk hubungan antara individu yang mampu tolong menolong.TAHAPAN UKHUWAH ‡ KETIGA : TAHAP SALING TOLONG MENOLONG (TAAWUN) ‡ Dalam proses penyatuan kerja.

‡ Apabila tahap takaaful ini terwujud. maka ikatan Ukhuwah Islamiyahpun terbentuk dengan utuh.TAHAPAN UKHUWAH ‡ KEEMPAT : TAHAP SALING MEMIKUL BEBANAN (TAKAAFUL) ‡ Tahap ini merupakan mercu dari proses Ukhuwah Islamiyyah iaitu terletak pada timbulnya rasa senasib dan sepenanggungan meliputi suka mahupun duka dalam setiap langkah kerja. .

PENAWAR VIRUS UKHUWAH ‡ 1. Tabayyun yang bererti mencari penjelasan dalam setiap maklumat yang diterima dan mencari bukti kebenaran informasi yang diterima. (QS 49:6) . jika datang kepadamu orang fasiq membawa berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Allah swt berfirman: ‡ Wahai orang-orang yang beriman.

Adamus Sukhriyyah. Firman Allah swt: ‡ Wahai orang-orang yang beriman janganlah satu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang memperolok-olokkan). Artinya tidak memperolok-olokkan orang atau kelompok lain.PENAWAR VIRUS UKHUWAH ‡ 2. . (QS 49:11).

PENAWAR VIRUS UKHUWAH 3. karena sebagian prasangka itu dosa. (QS 49:12) Pada dasarnya seorang muslim harus berbaik sangka terhadap sesamanya. . Ijtinabu Katsirin minadzdzan di mana Allah swt berfirman: Wahai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka. kecuali jika ada bukti yang jelas tentang kesalahan tersebut.

Pada kenyataannya masih saja ada orang atau kelompok yang dengan begitu mudahnya menyebut kafir kepada orang yang tidak tertarik untuk masuk ke dalam kelompok tersebut. (QS 49:11) ‡ Tanabuz dalam bentuk yang paling parah adalah berupa pengkafiran terhadap orang yang beriman. Ini berdasarkan firman Allah swt: ‡ Dan janganlah kamu saling memanggil dengan sebutan-sebutan (yang buruk). Meninggalkan panggilan dengan sebutan-sebutan yang tidak baik terrhadap sesama muslim. .PENAWAR VIRUS UKHUWAH ‡ 4.

Firman Allah swt: ‡ Dan janganlah kamu sekalian mencari-cari kesalahan (dan aurat) orang lain. Tidak mencari-cari kesalahan dan aurat orang lain. (QS 49:12) . Perbuatan ini amat dicela Islam.PENAWAR VIRUS UKHUWAH 5. Allah swt amat suka bila kita berusaha menutup aib saudara kita sendiri.

Allah swt menegaskan: ‡ Dan janganlah kamu sekalian menggunjing sebagian lain. ‡ Pertama. maka ada dua kemungkinan yang terjadi. ‡ Begitu besarnya dosa ghibah. Ketika seseorang menceritakan kejelekan orang lain. . ‡ Kedua. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? ‡ Ghibah sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah saw adalah menceritakan keburukan dan kejelekan orang lain. jika yang diceritakannya benar-benar terjadi maka itulah ghibah.PENAWAR VIRUS UKHUWAH 6. sampai Allah SWT menyamakan orang yang melakukannya dengan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. jika yang diceritakannya itu tidak terjadi bererti ia telah memfitnah orang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful