Tutorial M3

Banding Dan Beza Dengan Menggunakan Borang Pengurusan Grafik (PG) Tentang Implikasi Kepelbagaian Sosio-budaya Dari Aspek Guru,murid, Sekolah Dan Kurikulum Tersirat. Yew Su Jian
Low Jian An Ng Sin Jie Lau Yen Hong

Implikasi Kepelbagaian Sosiobudaya kepada MURID
‡ Budaya merupakan faktor pengaruh yang paling berkesan ke atas perkembangan individu. ‡ Menurut Marcelle, DuPraw dan Axner, terdapat enam corak asas budaya :
1 2 3 4 5 6 Gaya Komunikasi Sikap terhadap konflik Pendekatan dalam menyelesaikan tugasan Gaya menyelesaikan masalah Sikap terhadap pendedahan pandangan Pendekatan untuk mengetahui / belajar

kurang faham terhadap penerangan guru dan seterusnya ketinggalan dalam pelajaran ‡ Sebalik itu. pelajar yang menguasai dua / lebih bahasa akan lebih mudah menguasai pembelajaran memandang sinapsis telah terbentuk dalam otaknya.Kemahiran dan Penguasaan Bahasa ‡ Pelajar yang hanya menguasai dislek atau bahasa ibunda akan menghadapi masalah dalam pembelajaran. .

‡ Pelajar yang belajar di kawasan pelbagai kaum akan belajar bahasa etnik lain dan belajar menghormati serta menerima satu sama lain.Kaum Etnik ‡ Pelajar yang tinggal dan belajar dalam lingkungan satu etnik sendiri akan menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan kaum / etnik yang lain kerana mereka kurang mendapat pendedahan akan budaya kaum lain. .

kurang kelengkapan untuk belajar. mendapat bimbingan dan dorongan yang khusus daripada keluarganya. ‡ Pelajar dari golongan sederhana dan kaya dapat menghadiri tuisyen. kemudahan belajar.Kelas Sosial ‡ Pelajar dari golongan miskin akan menghadapi maslah berkaitan dengan pembiayaan. .

Tindakan dan pandangan mereka terhadap pendidikan yang ditunjukkan kurang mencabar berbanding dengan mereka di bandar besar.Petempatan ‡ Bandar / pinggir bandar lebih terdedah kepada kepelbagaian budaya etnik yang berbeza. . etnik yang sama. ‡ Luar bandar / pendalaman selalu mengamalkan budaya yang sama .

hands on .Gaya Berfikir dan Gaya Belajar ‡ Gaya Belajar ± Auditori = mudah belajar melalui proses mendengar ± Visual = cepat belajar melalui proses mendengar dan melihat ± Kinestatik = Belajar melalui proses membuat.

. Cepat bertindak ± Reflektif = Bertindak selepas berfikir secara mendalam. Teliti dan lambat respons.‡ Gaya Berfikir ± Bergantung latar = Perlu bantuan latar persekitaran untuk memahami dan menanggapi pembelajaran ± Bebas latar = Tidak memerlukan bantuan latar persekitaran untuk memahami pembelajaran ± Impulsif = Bertindak tanpa berfikir panjang.

‡ Lelaki lebih baik dalam subjek pengiraan dan lemah dalam bahasa. ‡ Perempuan lebih kemas dan teratur ‡ Perempuan menunjukkan prestasi baik di peringkat rendah manakala Lelaki menunjukkan prestasi baik di peringkat menengah. ‡ Lelaki biasanya mendapat perhatian guru dalam P & P.Gender ‡ Perempuan lebih tekun. mematuhi peraturan sekolah. .

‡ Guru perlu mengkaji dan memahami budaya setiap kaum etnik pelajar di dalam kelasnya untuk menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang dapat memanfaatkan semua pelajar. sosial dan vokasional.Implikasi Kepelbagaian Sosiobudaya kepada GURU ‡ Tugas guru adalah untuk membimbing pelajar mencapai potensi diri dalam pencapaian akademik. . ‡ Tidak seharusnya menggunakan cara yang sama untuk melayani pelajar.

kelompok kelas sosial atau kelompok mengikut kaum etnik tetapi sebagai individu yang mempunyai keunikan sendiri.Penerimaan dan Layanan Adil ‡ Guru tidak seharusnya melayani pelajar sebagai satu kelompok individu. ‡ Guru perlu memberikan layanan yang adil mengikut keperluan individu pelajar. .

. dapatlah guru merancang pembelajaran yang sesuai dan memberikan layanan yang adil terhadap pelajar daripada kelompok.‡ Dengan memahami latar belakang pelajar.

‡ Melalui pembelajaran koperatif. saling membantu dan berinteraksi untuk memastikan pencapaian kumpulan.Strategi Pembelajaran Koperatif ‡ Kesaksamaan pendidikan lebih bergantung pada persekitaran tempat tinggal pelajar. pelajar dalam kumpulan heterogenous dapat berkongsi pengetahuan dan pengalaman. . faktor status sosioekonomi keluarga dan gaya pembelajaran. belajar bersamasama.

‡ Pelajar yang menjadi plihan ramai ialah bintang. ‡ Pelajar A memilih pelajar B. ‡ Pelajar yang saling memilih dalam lingkungan bertiga atau berempat ialah klik. ‡ Pelajar yang saling memilih ialah pasangan saling. .Pengurusan Bilik Darjah dan Pengurusan Hubungan ‡ Dengan menggunakan kajian sosiometri. Pelajar B memilih pelajar C ialah rantaian. ‡ Pelajar yang dipilih sebagai tidak disukai ialah singkiran. ‡ Pelajar yang tidak dipilih langsung ialah pengasing. guru dapat melihat hubungan antara pelajar di dalam bilik darjah.

. ‡ Guru dan pelajar bergerak untuk mencapai matlamat tersebut.Aspirasi/Jangkaan Guru ‡ Aspirasi guru merujuk kepada harapan yang diletakkan oleh guru ke atas pelajar untuk mencapai prestasi tertentu. ‡ Jangkaan guru merujuk kepada matlamat yang dijangka akan dicapai pelajar dibuat pada awal tahun.

. ‡ Sumber pembelajaran yang memanfaatkan kepelbagaian sosiobudaya ialah bahan yang biasa kepada pelajar yang dapat meningkatkan pemahaman aspek yang dipelajari misalnya Matematik dan Sains.Pemilihan Bahan Sumber ‡ Pembelajaran yang berkesan akan mudah berlaku sekiranya bahan sumber pembelajaran sesuai dengan pengetahuan dan budaya pelajar.

‡ Menghormati adat resam. kepercayaan dan amalan ritual pelbagai etnik di Malaysia adalah satu tuntutan yang perlu diberi perhatian oleh semua guru dalam melayani kepelbagaian di dalam bilik darjah. .

. ± Luar bandar / pedalaman biasanya merangkumi 1 / 2 kaum etnik yang mempunyai taraf sosioekonomi rendah.Implikasi Kepelbagaian Sosiobudaya kepada SEKOLAH ‡ Jenis Jenis sekolah ± Peringkat Rendah . ‡ Lokaliti Sekolah ± Bandar mempunyai latar belakang sosiobudaya : kelas sosial dan entik. Peringkat Menengah ‡ Setiap jenis sekolah mempunyai fokus dan budaya yang berlainan.

motivati dan bekerjasama sebagai satu pasukan .‡ Kepemimpinan Sekolah ± Pengurus yang baik mewujudkan iklim sekolah yang mesra .

.KURIKULUM TERSIRAT ‡ Kurikulum tersirat merujuk kepada cara budaya disalurkan dan sikap dibentuk melalui proses pengajaran pembelajaran dan pengurusan organisasi sekolah. ‡ Kurikulum tersirat merupakan nilai implisit atau yang tidak dirancang pencapaiannya tetapi terlaksana hasil daripada amalan di dalam bilik darjah sebagai kesan proses pelaksanaan kurikulum formal.

KBSM dan sukatan pelajaran) ‡ Kurikulum pengajaran: proses pelaksanaan kurikulum formal didalam bilik darjah. Amaln guru dalam melaksanakan kurikulum atau sukatan pelajaran. .Kurikulum Terancang ‡ Kurikulum formal: didokumentasikan pada setiap peringkat persekolahan. (KBSR.

teks. Kemahiran dan penguasaan bahasa Kepelbagaian kelas social / etnik Petempatan rumah Kepelbagaian gaya berfikir dan belajar Layanan dan perlakuan ikut jantina y SEKOLAH Kewujudan pelbagaian y jenis sekolah : SK. SMK. SMKA. pemilihna isi pelajaran. SMS. bahasa. layanan individu serta tindakan balas guru & pelajar. bertindak. Strategi pembelajaran kooperatif Pengurusan bilik darjah dan hubungan Pemilihan bahan sumber P & P y MURID Budaya mempengaruhi cara individu untuk berfikir. y Lokasi sekolah dipenuhi dengan pelbagai latar belakang sosio budaya Kepimpinan sekolah KURIKULUM TERSIRAT Pelajar belajar melalui : struktur organisasi sekolah dan budaya sekolah Pelajar dapat mesej hasil tindakan & amalan guru.BUDAYA GURU y Penerimaan dan layanan adil kepada semua murid. SJK ( C ). SJK ( T ). dan SMT.RUMUSAN IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO . SBP. memberi pandangan dan sebagainya. y y y y y y y y y y .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful