Tutorial M3

Banding Dan Beza Dengan Menggunakan Borang Pengurusan Grafik (PG) Tentang Implikasi Kepelbagaian Sosio-budaya Dari Aspek Guru,murid, Sekolah Dan Kurikulum Tersirat. Yew Su Jian
Low Jian An Ng Sin Jie Lau Yen Hong

Implikasi Kepelbagaian Sosiobudaya kepada MURID
‡ Budaya merupakan faktor pengaruh yang paling berkesan ke atas perkembangan individu. ‡ Menurut Marcelle, DuPraw dan Axner, terdapat enam corak asas budaya :
1 2 3 4 5 6 Gaya Komunikasi Sikap terhadap konflik Pendekatan dalam menyelesaikan tugasan Gaya menyelesaikan masalah Sikap terhadap pendedahan pandangan Pendekatan untuk mengetahui / belajar

kurang faham terhadap penerangan guru dan seterusnya ketinggalan dalam pelajaran ‡ Sebalik itu. pelajar yang menguasai dua / lebih bahasa akan lebih mudah menguasai pembelajaran memandang sinapsis telah terbentuk dalam otaknya. .Kemahiran dan Penguasaan Bahasa ‡ Pelajar yang hanya menguasai dislek atau bahasa ibunda akan menghadapi masalah dalam pembelajaran.

.Kaum Etnik ‡ Pelajar yang tinggal dan belajar dalam lingkungan satu etnik sendiri akan menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan kaum / etnik yang lain kerana mereka kurang mendapat pendedahan akan budaya kaum lain. ‡ Pelajar yang belajar di kawasan pelbagai kaum akan belajar bahasa etnik lain dan belajar menghormati serta menerima satu sama lain.

. kurang kelengkapan untuk belajar. ‡ Pelajar dari golongan sederhana dan kaya dapat menghadiri tuisyen. mendapat bimbingan dan dorongan yang khusus daripada keluarganya. kemudahan belajar.Kelas Sosial ‡ Pelajar dari golongan miskin akan menghadapi maslah berkaitan dengan pembiayaan.

etnik yang sama. .Petempatan ‡ Bandar / pinggir bandar lebih terdedah kepada kepelbagaian budaya etnik yang berbeza. ‡ Luar bandar / pendalaman selalu mengamalkan budaya yang sama . Tindakan dan pandangan mereka terhadap pendidikan yang ditunjukkan kurang mencabar berbanding dengan mereka di bandar besar.

hands on .Gaya Berfikir dan Gaya Belajar ‡ Gaya Belajar ± Auditori = mudah belajar melalui proses mendengar ± Visual = cepat belajar melalui proses mendengar dan melihat ± Kinestatik = Belajar melalui proses membuat.

.‡ Gaya Berfikir ± Bergantung latar = Perlu bantuan latar persekitaran untuk memahami dan menanggapi pembelajaran ± Bebas latar = Tidak memerlukan bantuan latar persekitaran untuk memahami pembelajaran ± Impulsif = Bertindak tanpa berfikir panjang. Teliti dan lambat respons. Cepat bertindak ± Reflektif = Bertindak selepas berfikir secara mendalam.

Gender ‡ Perempuan lebih tekun. ‡ Perempuan lebih kemas dan teratur ‡ Perempuan menunjukkan prestasi baik di peringkat rendah manakala Lelaki menunjukkan prestasi baik di peringkat menengah. mematuhi peraturan sekolah. ‡ Lelaki lebih baik dalam subjek pengiraan dan lemah dalam bahasa. ‡ Lelaki biasanya mendapat perhatian guru dalam P & P. .

Implikasi Kepelbagaian Sosiobudaya kepada GURU ‡ Tugas guru adalah untuk membimbing pelajar mencapai potensi diri dalam pencapaian akademik. ‡ Tidak seharusnya menggunakan cara yang sama untuk melayani pelajar. sosial dan vokasional. ‡ Guru perlu mengkaji dan memahami budaya setiap kaum etnik pelajar di dalam kelasnya untuk menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang dapat memanfaatkan semua pelajar. .

.Penerimaan dan Layanan Adil ‡ Guru tidak seharusnya melayani pelajar sebagai satu kelompok individu. ‡ Guru perlu memberikan layanan yang adil mengikut keperluan individu pelajar. kelompok kelas sosial atau kelompok mengikut kaum etnik tetapi sebagai individu yang mempunyai keunikan sendiri.

‡ Dengan memahami latar belakang pelajar. . dapatlah guru merancang pembelajaran yang sesuai dan memberikan layanan yang adil terhadap pelajar daripada kelompok.

pelajar dalam kumpulan heterogenous dapat berkongsi pengetahuan dan pengalaman. faktor status sosioekonomi keluarga dan gaya pembelajaran. belajar bersamasama. . ‡ Melalui pembelajaran koperatif. saling membantu dan berinteraksi untuk memastikan pencapaian kumpulan.Strategi Pembelajaran Koperatif ‡ Kesaksamaan pendidikan lebih bergantung pada persekitaran tempat tinggal pelajar.

‡ Pelajar A memilih pelajar B. ‡ Pelajar yang dipilih sebagai tidak disukai ialah singkiran. ‡ Pelajar yang menjadi plihan ramai ialah bintang. guru dapat melihat hubungan antara pelajar di dalam bilik darjah. Pelajar B memilih pelajar C ialah rantaian. ‡ Pelajar yang saling memilih dalam lingkungan bertiga atau berempat ialah klik. ‡ Pelajar yang saling memilih ialah pasangan saling.Pengurusan Bilik Darjah dan Pengurusan Hubungan ‡ Dengan menggunakan kajian sosiometri. . ‡ Pelajar yang tidak dipilih langsung ialah pengasing.

Aspirasi/Jangkaan Guru ‡ Aspirasi guru merujuk kepada harapan yang diletakkan oleh guru ke atas pelajar untuk mencapai prestasi tertentu. ‡ Guru dan pelajar bergerak untuk mencapai matlamat tersebut. . ‡ Jangkaan guru merujuk kepada matlamat yang dijangka akan dicapai pelajar dibuat pada awal tahun.

Pemilihan Bahan Sumber ‡ Pembelajaran yang berkesan akan mudah berlaku sekiranya bahan sumber pembelajaran sesuai dengan pengetahuan dan budaya pelajar. . ‡ Sumber pembelajaran yang memanfaatkan kepelbagaian sosiobudaya ialah bahan yang biasa kepada pelajar yang dapat meningkatkan pemahaman aspek yang dipelajari misalnya Matematik dan Sains.

. kepercayaan dan amalan ritual pelbagai etnik di Malaysia adalah satu tuntutan yang perlu diberi perhatian oleh semua guru dalam melayani kepelbagaian di dalam bilik darjah.‡ Menghormati adat resam.

‡ Lokaliti Sekolah ± Bandar mempunyai latar belakang sosiobudaya : kelas sosial dan entik. . Peringkat Menengah ‡ Setiap jenis sekolah mempunyai fokus dan budaya yang berlainan.Implikasi Kepelbagaian Sosiobudaya kepada SEKOLAH ‡ Jenis Jenis sekolah ± Peringkat Rendah . ± Luar bandar / pedalaman biasanya merangkumi 1 / 2 kaum etnik yang mempunyai taraf sosioekonomi rendah.

‡ Kepemimpinan Sekolah ± Pengurus yang baik mewujudkan iklim sekolah yang mesra . motivati dan bekerjasama sebagai satu pasukan .

KURIKULUM TERSIRAT ‡ Kurikulum tersirat merujuk kepada cara budaya disalurkan dan sikap dibentuk melalui proses pengajaran pembelajaran dan pengurusan organisasi sekolah. ‡ Kurikulum tersirat merupakan nilai implisit atau yang tidak dirancang pencapaiannya tetapi terlaksana hasil daripada amalan di dalam bilik darjah sebagai kesan proses pelaksanaan kurikulum formal. .

KBSM dan sukatan pelajaran) ‡ Kurikulum pengajaran: proses pelaksanaan kurikulum formal didalam bilik darjah. Amaln guru dalam melaksanakan kurikulum atau sukatan pelajaran. (KBSR. .Kurikulum Terancang ‡ Kurikulum formal: didokumentasikan pada setiap peringkat persekolahan.

SBP. bertindak. pemilihna isi pelajaran. memberi pandangan dan sebagainya. y Lokasi sekolah dipenuhi dengan pelbagai latar belakang sosio budaya Kepimpinan sekolah KURIKULUM TERSIRAT Pelajar belajar melalui : struktur organisasi sekolah dan budaya sekolah Pelajar dapat mesej hasil tindakan & amalan guru. SMK. SMS. Strategi pembelajaran kooperatif Pengurusan bilik darjah dan hubungan Pemilihan bahan sumber P & P y MURID Budaya mempengaruhi cara individu untuk berfikir. Kemahiran dan penguasaan bahasa Kepelbagaian kelas social / etnik Petempatan rumah Kepelbagaian gaya berfikir dan belajar Layanan dan perlakuan ikut jantina y SEKOLAH Kewujudan pelbagaian y jenis sekolah : SK. SJK ( C ).BUDAYA GURU y Penerimaan dan layanan adil kepada semua murid. teks. SMKA. y y y y y y y y y y . bahasa.RUMUSAN IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO . SJK ( T ). layanan individu serta tindakan balas guru & pelajar. dan SMT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful