Tutorial M3

Banding Dan Beza Dengan Menggunakan Borang Pengurusan Grafik (PG) Tentang Implikasi Kepelbagaian Sosio-budaya Dari Aspek Guru,murid, Sekolah Dan Kurikulum Tersirat. Yew Su Jian
Low Jian An Ng Sin Jie Lau Yen Hong

Implikasi Kepelbagaian Sosiobudaya kepada MURID
‡ Budaya merupakan faktor pengaruh yang paling berkesan ke atas perkembangan individu. ‡ Menurut Marcelle, DuPraw dan Axner, terdapat enam corak asas budaya :
1 2 3 4 5 6 Gaya Komunikasi Sikap terhadap konflik Pendekatan dalam menyelesaikan tugasan Gaya menyelesaikan masalah Sikap terhadap pendedahan pandangan Pendekatan untuk mengetahui / belajar

Kemahiran dan Penguasaan Bahasa ‡ Pelajar yang hanya menguasai dislek atau bahasa ibunda akan menghadapi masalah dalam pembelajaran. kurang faham terhadap penerangan guru dan seterusnya ketinggalan dalam pelajaran ‡ Sebalik itu. . pelajar yang menguasai dua / lebih bahasa akan lebih mudah menguasai pembelajaran memandang sinapsis telah terbentuk dalam otaknya.

Kaum Etnik ‡ Pelajar yang tinggal dan belajar dalam lingkungan satu etnik sendiri akan menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan kaum / etnik yang lain kerana mereka kurang mendapat pendedahan akan budaya kaum lain. ‡ Pelajar yang belajar di kawasan pelbagai kaum akan belajar bahasa etnik lain dan belajar menghormati serta menerima satu sama lain. .

kemudahan belajar. kurang kelengkapan untuk belajar.Kelas Sosial ‡ Pelajar dari golongan miskin akan menghadapi maslah berkaitan dengan pembiayaan. . mendapat bimbingan dan dorongan yang khusus daripada keluarganya. ‡ Pelajar dari golongan sederhana dan kaya dapat menghadiri tuisyen.

.Petempatan ‡ Bandar / pinggir bandar lebih terdedah kepada kepelbagaian budaya etnik yang berbeza. ‡ Luar bandar / pendalaman selalu mengamalkan budaya yang sama . etnik yang sama. Tindakan dan pandangan mereka terhadap pendidikan yang ditunjukkan kurang mencabar berbanding dengan mereka di bandar besar.

Gaya Berfikir dan Gaya Belajar ‡ Gaya Belajar ± Auditori = mudah belajar melalui proses mendengar ± Visual = cepat belajar melalui proses mendengar dan melihat ± Kinestatik = Belajar melalui proses membuat. hands on .

Teliti dan lambat respons. .‡ Gaya Berfikir ± Bergantung latar = Perlu bantuan latar persekitaran untuk memahami dan menanggapi pembelajaran ± Bebas latar = Tidak memerlukan bantuan latar persekitaran untuk memahami pembelajaran ± Impulsif = Bertindak tanpa berfikir panjang. Cepat bertindak ± Reflektif = Bertindak selepas berfikir secara mendalam.

‡ Perempuan lebih kemas dan teratur ‡ Perempuan menunjukkan prestasi baik di peringkat rendah manakala Lelaki menunjukkan prestasi baik di peringkat menengah.Gender ‡ Perempuan lebih tekun. ‡ Lelaki lebih baik dalam subjek pengiraan dan lemah dalam bahasa. . mematuhi peraturan sekolah. ‡ Lelaki biasanya mendapat perhatian guru dalam P & P.

‡ Tidak seharusnya menggunakan cara yang sama untuk melayani pelajar.Implikasi Kepelbagaian Sosiobudaya kepada GURU ‡ Tugas guru adalah untuk membimbing pelajar mencapai potensi diri dalam pencapaian akademik. ‡ Guru perlu mengkaji dan memahami budaya setiap kaum etnik pelajar di dalam kelasnya untuk menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang dapat memanfaatkan semua pelajar. . sosial dan vokasional.

Penerimaan dan Layanan Adil ‡ Guru tidak seharusnya melayani pelajar sebagai satu kelompok individu. ‡ Guru perlu memberikan layanan yang adil mengikut keperluan individu pelajar. kelompok kelas sosial atau kelompok mengikut kaum etnik tetapi sebagai individu yang mempunyai keunikan sendiri. .

dapatlah guru merancang pembelajaran yang sesuai dan memberikan layanan yang adil terhadap pelajar daripada kelompok. .‡ Dengan memahami latar belakang pelajar.

faktor status sosioekonomi keluarga dan gaya pembelajaran. pelajar dalam kumpulan heterogenous dapat berkongsi pengetahuan dan pengalaman. saling membantu dan berinteraksi untuk memastikan pencapaian kumpulan. belajar bersamasama. . ‡ Melalui pembelajaran koperatif.Strategi Pembelajaran Koperatif ‡ Kesaksamaan pendidikan lebih bergantung pada persekitaran tempat tinggal pelajar.

‡ Pelajar yang menjadi plihan ramai ialah bintang. ‡ Pelajar yang dipilih sebagai tidak disukai ialah singkiran. Pelajar B memilih pelajar C ialah rantaian. ‡ Pelajar yang saling memilih dalam lingkungan bertiga atau berempat ialah klik. . ‡ Pelajar A memilih pelajar B. ‡ Pelajar yang saling memilih ialah pasangan saling. ‡ Pelajar yang tidak dipilih langsung ialah pengasing. guru dapat melihat hubungan antara pelajar di dalam bilik darjah.Pengurusan Bilik Darjah dan Pengurusan Hubungan ‡ Dengan menggunakan kajian sosiometri.

‡ Guru dan pelajar bergerak untuk mencapai matlamat tersebut. . ‡ Jangkaan guru merujuk kepada matlamat yang dijangka akan dicapai pelajar dibuat pada awal tahun.Aspirasi/Jangkaan Guru ‡ Aspirasi guru merujuk kepada harapan yang diletakkan oleh guru ke atas pelajar untuk mencapai prestasi tertentu.

‡ Sumber pembelajaran yang memanfaatkan kepelbagaian sosiobudaya ialah bahan yang biasa kepada pelajar yang dapat meningkatkan pemahaman aspek yang dipelajari misalnya Matematik dan Sains.Pemilihan Bahan Sumber ‡ Pembelajaran yang berkesan akan mudah berlaku sekiranya bahan sumber pembelajaran sesuai dengan pengetahuan dan budaya pelajar. .

‡ Menghormati adat resam. . kepercayaan dan amalan ritual pelbagai etnik di Malaysia adalah satu tuntutan yang perlu diberi perhatian oleh semua guru dalam melayani kepelbagaian di dalam bilik darjah.

Peringkat Menengah ‡ Setiap jenis sekolah mempunyai fokus dan budaya yang berlainan. ‡ Lokaliti Sekolah ± Bandar mempunyai latar belakang sosiobudaya : kelas sosial dan entik. . ± Luar bandar / pedalaman biasanya merangkumi 1 / 2 kaum etnik yang mempunyai taraf sosioekonomi rendah.Implikasi Kepelbagaian Sosiobudaya kepada SEKOLAH ‡ Jenis Jenis sekolah ± Peringkat Rendah .

motivati dan bekerjasama sebagai satu pasukan .‡ Kepemimpinan Sekolah ± Pengurus yang baik mewujudkan iklim sekolah yang mesra .

.KURIKULUM TERSIRAT ‡ Kurikulum tersirat merujuk kepada cara budaya disalurkan dan sikap dibentuk melalui proses pengajaran pembelajaran dan pengurusan organisasi sekolah. ‡ Kurikulum tersirat merupakan nilai implisit atau yang tidak dirancang pencapaiannya tetapi terlaksana hasil daripada amalan di dalam bilik darjah sebagai kesan proses pelaksanaan kurikulum formal.

Amaln guru dalam melaksanakan kurikulum atau sukatan pelajaran. (KBSR. .Kurikulum Terancang ‡ Kurikulum formal: didokumentasikan pada setiap peringkat persekolahan. KBSM dan sukatan pelajaran) ‡ Kurikulum pengajaran: proses pelaksanaan kurikulum formal didalam bilik darjah.

layanan individu serta tindakan balas guru & pelajar. SMS. teks. SJK ( T ).BUDAYA GURU y Penerimaan dan layanan adil kepada semua murid. pemilihna isi pelajaran. bahasa. dan SMT.RUMUSAN IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO . Kemahiran dan penguasaan bahasa Kepelbagaian kelas social / etnik Petempatan rumah Kepelbagaian gaya berfikir dan belajar Layanan dan perlakuan ikut jantina y SEKOLAH Kewujudan pelbagaian y jenis sekolah : SK. bertindak. y Lokasi sekolah dipenuhi dengan pelbagai latar belakang sosio budaya Kepimpinan sekolah KURIKULUM TERSIRAT Pelajar belajar melalui : struktur organisasi sekolah dan budaya sekolah Pelajar dapat mesej hasil tindakan & amalan guru. SMKA. SMK. SBP. memberi pandangan dan sebagainya. Strategi pembelajaran kooperatif Pengurusan bilik darjah dan hubungan Pemilihan bahan sumber P & P y MURID Budaya mempengaruhi cara individu untuk berfikir. y y y y y y y y y y . SJK ( C ).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful