Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Γήϛ΍άϣ ϦγϮΗϮϔϛ
prelim.indd 1 10/11/2009 5:13:26 PM
prelim.indd 2 10/11/2009 5:13:26 PM
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Γήϛ΍άϣ ϦγϮΗϮϔϛ
prelim.indd 3 10/11/2009 5:13:26 PM
BAHAGIAN PENGURUSAN FATWA
© JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA
www.islam.gov.my
Cetakan Pertama 2009
ISBN: 978-983-042-427-9
Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana
bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi,
mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada
Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia,
Pusat Kerajaan Persekutuan, 62519 Putrajaya.
Aturhuruf:
Visual Print Sdn. Bhd.
A-1-7A, Jalan 12/144A,
Taman Bukit Cheras,
Cheras, 56000 Kuala Lumpur
prelim.indd 4 10/11/2009 5:13:27 PM
Mukasurat
Kata Alu-aluan Ketua Pengarah JAKIM xix
Bab 1
AqidAh 1
1. Tarekat Mufarridiah 1
2. Tarekat Naqsyabandiah Khalidiah Kadirun Yahya 1
3. Ajaran Hassan Anak Rimau 1
4. Penyelewengan Qadiani / Ahmadiah 2
5. Buku Karangan Dr. Rashad Khalifah 2
6. Ajaran Bahai 2
7. Buku Aurad Muhammadiah 3
8. Amalan Suluk (Bertapa) Dan Rabitah (Menghadirkan
Wajah Guru) Dalam Tarekat Naqsyabandiah Khalidiah
Pimpinan Tuan Haji Ishak Bin Mohd ‘Arif, Kampung
Bengkeng, Dong, Raub, Pahang 3
9. Amalan Ilmu Hitam / Sihir 3
10. Fatwa Terhadap Kumpulan Al-Arqam Pimpinan
Haji Ashaari Muhammad 4
11. Mimpi Dari Perspektif Islam 6
12. Penggunaan Jin Menurut Islam 6
13. Khurafat Dan Azimat Menurut Perspektif Islam 7
ISI KANDUNGAN
prelim.indd 5 10/11/2009 5:13:27 PM
14. Syiah Di Malaysia 8
15. Tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah Syeikh Nazim Al-Haqqani 9
16. Wahdatul Wujud 9
17. Garis Panduan Orang Islam Turut Merayakan
Hari Kebesaran Agama Orang Bukan Islam 10
18. Hukum Menulis Dan Menerbit Bahan-Bahan Yang
Mengandungi Ayat-Ayat Al-Quran, Hadis Beserta
Pandangan-Pandangan Agama Lain (Cina, Buddha,
Hindu, Sikh Dan Kristian) 12
19. Hukum Orang Islam Menyambut Perayaan Valentine’s Day 13
20. Kumpulan Black Metal Serta Langkah-Langkah
Menanganinya 13
21. Kedudukan Air Musoffa 13
22. Hukum Meminta Orang Bukan Islam Sama-Sama
Berdoa Mengikut Anutan Masing-Masing Dalam Satu Majlis
Yang Dihadiri Oleh Penganut Pelbagai Agama 14
23. Kumpulan Tal Tujuh 14
24. Aliran Pemikiran Liberal : Hukum Dan Implikasinya Kepada
Islam Di Malaysia 15
25. Pameran Jin, Hantu Dan Keranda, Pameran Alam
Misteri Serta Yang Berkaitan Dengannya 17
26. Hukum Orang Islam Mengucapkan Tahniah Dan Ucapan
Selamat Bersempena Perayaan Agama Bukan Islam 18
27. Amalan Kebatinan Dalam Persembahan Kesenian
Tradisional Masyarakat Melayu 18
vi
prelim.indd 6 10/11/2009 5:13:27 PM
28. Hukum Menggunakan Barangan Yang Mempunyai Lambang
Agama Lain Contohnya Salib Dan Seumpamanya 19
29. Ajaran Azhar bin Wahab
(Pengasas Al-Mansur Holdings Sdn. Bhd) 19
30. Usaha-Usaha Menghidupkan Semula Al-Arqam Melalui
Syarikat Rufaqa’ Corporation Sdn. Bhd. Dan Lain-Lain Syarikat 19
31. Pergantungan Kaligraf Islam Di Premis Bukan Islam 25
32. Isu Tuntutan Penganut Kristian Terhadap
Penggunaan Kalimah Allah 26
33. Kedudukan Senaman Yoga Di Kalangan Umat Islam 26
vii
prelim.indd 7 10/11/2009 5:13:27 PM
viii
Bab 2
ibAdAh 27
1. Azan Menggunakan Pembesar Suara 27
2. Sembahyang Jumaat Pelajar Malaysia Di Luar Negara 27 27
3. Sembahyang Jumaat Polis Dan Tentera Yang
Sedang Bertugas 27 27
4. Al-Fatihah Dan Bentuk-Bentuk Qiraat Yang Dibolehkan
Dalam Sembahyang 28
5. Sembahyang Jumaat Kakitangan Jabatan
Perkhidmatan Pos 28
6. Haji Lebih Daripada Sekali 28
7. Tragedi Terowong Al-Mu’aissim, Arab Saudi 29
8. Sembahyang Jamak Kerana Menjalani Rawatan
Penyakit-Penyakit Kronik Di Hospital-Hospital
Kerajaan / Swasta 29
9. Wanita Haid Memasuki Masjid Untuk Tujuan
Pembelajaran Semata-Mata 30
10. Pekerja-Pekerja Islam Di Kilang-Kilang Yang Tidak
Dapat Menunaikan Sembahyang Fardhu 30
11. Sembahyang Jumaat Banduan Di Dalam Penjara Dan
Seumpamanya 30
12. Hukum Kebenaran Mendirikan Solat Jumaat Di Kem
Bagi Peserta Latihan Khidmat Negara 31
13. Hukum Bermabit Di Mina Bagi Jemaah Haji Yang Tidak
Diperuntukkan Tempat Di Mina 31
prelim.indd 8 10/11/2009 5:13:28 PM
ix
14. Hukum Wakalah Dan Beberapa Perkara Berbangkit
Dalam Ibadat Korban 31
15. Pelaksanaan Ibadat Di International Space Station (ISS) 32
16. Hukum Bersuci Bagi Pekerja Di Loji Kumbahan 33
17. Hukum Menunaikan Haji Bagi Pesakit Yang Menjalani
Rawatan Hemodialisis 33
prelim.indd 9 10/11/2009 5:13:28 PM
x
Bab 3
SoSiAl/SyAriAh 35
1. Penamaan Saudara Baru 35
2. Bank Air Mani 35
3. Masalah Dadah Dan Penyelesaiannya 35
4. Pertukaran Jantina Daripada Lelaki Kepada Perempuan 36
5. Bayi Tabung Uji 36
6. Pengiriman Al-Quran Melalui Pos 37
7. Hukum Bunuh Ke Atas Pelaku Kesalahan Berkaitan
Dengan Senjata Api 37
8. Pemindahan Mayat 37
9. Kesabitan Anak Bulan Ramadhan Dan Syawal 38
10. Kedudukan Mak Nyah Dalam Islam 38
11. Penanaman Pokok Buah-Buahan Di Tanah Perkuburan 39
12. Pengebumian Mayat Dalam Peti Yang Tertutup 39
13. Lilitan Hitam Di Lengan Bagi Umat Islam 39
14. Pameran Khazanah Dari Kubur 40
15. Penulisan Ayat-Ayat Al-Quran Dengan Huruf Roman 40
16. Pengguguran Kandungan Kerana Kecacatan 40
17. Pindaan Kaedah Penetapan Hari Raya Aidil Adha
Di Malaysia 41
18. Tanah Perkuburan Dan Krematoria 41
19. Pelupusan Al-Quran 42
prelim.indd 10 10/11/2009 5:13:28 PM
xi
20. Menerima Dan Memakai Anugerah Yang Dipanggil
Grand Cross 42
21. Maksiat Dari Perspektif Islam 42
22. Al-Quran Diletakkan Di Hotel-Hotel Malaysia 43
23. Mayat Terdampar Menurut Perspektif Islam 44
24. Mayat Disimpan Lama Atau Dikorek Semula Untuk
Dijadikan Sebagai Bahan Kes Dalam Mahkamah 44
25. Lelaki Memakai Emas Putih 45
26. Hukum Mengguna Semula Tanah Perkuburan Islam 45
27. Hukum Peraduan SMS Dan Menyertainya Menurut
Pandangan Islam 45
28. Hukum Amalan Membawa Bunga Ketika Menziarahi Kubur 46
29. Hukum Menukar Status Jantina Di Mykad 46
30. Hukum Rakaman Lagu-Lagu Nasyid Berbentuk Doa 46
31. Hukum Menulis Ayat-Ayat Al-Quran Mengikut
Reka Bentuk Alat Permainan Seperti Wau, Tumbuhan,
Bunga-Bungaan Dan Seumpamanya 47
32. Hukum Pelupusan Buku Teks Pendidikan Islam Secara
Kitar Semula (Recycle) 47
33. Hukum Orang Islam Bekerja Di Rumah Orang Bukan Islam 48
34. Had Tempoh Panggilan Muallaf 48
35. Hukum Melantik Wanita Sebagai Hakim Syari’e 49
36. Hukum Penyalahgunaan Dadah Jenis Syabu Dan
Jenis-Jenis Dadah Baru Yang Lain 49
prelim.indd 11 10/11/2009 5:13:28 PM
xii
37. Hukum Melakukan Samak Najis Mughallazah
Menggunakan Sabun Tanah Liat 49
38. Hukum Penggunaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran Dan
Laungan Azan Dalam Nada Dering Dan Paparan Skrin
Di Dalam Telefon Bimbit 50
39. Kajian Semula Hukum Penjualan Air Zam-Zam 50
40. Hukum Penggunaan Indelible Ink Dalam Pilihanraya Malaysia 50
41. Hukum Berjabat Tangan Dengan Wanita Ajnabi 51
42. Hukum Wanita Membotakkan Kepala Dan Berhias Secara Aneh 51
43. Hukum Membangunkan Tanah Wakaf Khas Dengan
Pembangunan Selain Daripada Niat Asal Pewakaf 52
44. Cadangan Melaksanakan Pembangunan
Di Atas Tanah Kubur Islam 52
45. Hukum Wanita Menyerupai Lelaki (Pengkid) 52
46. Cadangan Mengenakan Kompaun Terhadap Kesalahan
Undang-Undang Syariah 53
47. Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah 53
48. Kajian Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Perbadanan
Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) Berasaskan
Kontrak Ju’alah 55
49. Hukum Peraduan Celcom 100 Hari 100 Kereta 56
prelim.indd 12 10/11/2009 5:13:28 PM
xiii
Bab 4
muAmAlAt/Ekonomi 57
1. Wang Faedah 57
2. Insurans 57
3. Pembayaran Zakat Oleh Tabung Haji 58
4. Sistem Metrik Dalam Urusan Zakat 58
5. Hukuman Takzir Diganti Dengan Wang 58
6. Zakat Wang KWSP 59
7. Saham Wakaf Dan Wakaf Ganti (Wakaf Ibdal) 59
8. Harta Sepencarian 59
9. Zakat Koperasi Shamelin Dan Seumpamanya 60
10. Zakat Ke Atas MARA 60
11. Ganjaran Terbitan Dan Pencen Terbitan 60
12. Khairat Kematian 60
13. Skim Haji Perkhidmatan Tentera 61
14. Akaun Simpanan Yang Tidak Aktif Dalam Lembaga
Urusan Dan Tabung Haji 61
15. Skim Sijil Premium Menurut Syariat Islam 62
16. Zakat Ke Atas Syarikat 62
17. Zakat Gaji Dan Pendapatan Professional 62
18. Hukum Zakat Korban Dan Akikah Ke Atas Ternakan Rusa 63
19. Hukum Bermuamalat Dengan Bank-Bank Perdagangan 63
prelim.indd 13 10/11/2009 5:13:29 PM
xiv
20. Pewarisan Harta Dan Harta Sepencarian Yang Dilaksanakan
Di Rancangan Felda 64
21. Langkah-Langkah Membangunkan Hartanah Wakaf
MAIN Dari Perspektif Hukum 64
22. Hukum Menyerahkan Sebahagian Tanah Wakaf
Kepada Pihak Berkuasa 65
23. Wang Simpanan KWSP, SOCSO Dan Seumpamanya
Bagi Ahli Beragama Islam Yang Meninggal Dunia 66
24. Wang Pampasan Kematian Pekerja Yang Dianugerahkan
Oleh Kerajaan Atau Syarikat Swasta 66 66
25. Wanita Dan Orang Bukan Islam Sebagai Amil Zakat Gaji
Dan Pendapatan Di Lembaga Hasil Dalam Negeri 67 67
26. Zakat Ke Atas Firma-Firma Dan Syarikat Konsultan 67 67
27. Zakat Ke Atas Syarikat Yang Dimiliki Oleh Berbagai
Jenis Pemegang Saham Yang Bercampur Muslim
Dan Non Muslim 67
28. Operasi Ke Atas Bank-Bank Dan Syarikat-Syarikat Perniagaan
Yang Berlandaskan Syariah Yang Syarikat Di Miliki
Oleh Orang Bukan Islam 68
29. Zakat Syarikat / Anak Syarikat Yang Dimiliki Oleh
Permodalan Nasional Berhad (PNB) 68
30. Pinjaman Pendidikan Mengikut Prinsip Syariah 68
31. Zakat Gaji Beserta Kadarnya 69
32. Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malaysia 69
33. Zakat Ke Atas Syarikat Yang Dimiliki Oleh Tabung Haji 69
prelim.indd 14 10/11/2009 5:13:29 PM
xv
34. Zakat Fitrah Ke Atas Orang Tahanan Dan Banduan Islam
Di Institusi Penjara 70
35. Zakat Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia (ANGKASA) 70
36. Hukum Pembayaran Simpanan Kumpulan Wang Simpanan
Pekerja (KWSP) Bagi Ahli Yang Memeluk Islam 71
37. Hukum Wakaf Bagi Tanah Bertaraf ‘’Hak Milik Terhad‘’ 71
38. Hukum Menjadikan Caruman Kumpulan Wang Simpanan
Pekerja (KWSP) Sebagai Harta Sepencarian 72
39. Cadangan Supaya Bayaran Zakat Yang Disalurkan Oleh
Badan-Badan Korporat Diselaraskan Pembayarannya
Mengikut Kelayakan Negeri-Negeri Di Malaysia 72
40. Hukum Skim Pinjaman Wang Daripada Koperasi Dan
Seumpamanya Untuk Menunaikan Fardhu Haji Atau Umrah 72
41. Hukum Skim Cepat Kaya Dan Seumpamanya 73
42. Zakat Ke Atas Pendapatan FELDA Dan Syarikat-Syarikatnya 73
43. Hukum Sistem Jualan Langsung (MLM) Menurut Islam 74
44. Bayaran Zakat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
Sejurus Pengeluaran – Satu Alternatif 74
45. Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian Dan
Qada Zakat 75
46. Hukum Ke Atas Produk Investment Link Menurut Islam 75
47. Kertas Makluman Mengenai Produk Amanah Hibah
Amanah Raya Berhad (ARB) 76
48. Hukum Pelaburan Ke Atas Syarikat Swiss Cash Mutual Fund 76
49. Hukum Berkaitan Pembangunan Tanah Wakaf di Bawah
Rancangan Malaysia Ke-Sembilan (RMK-9) 76
prelim.indd 15 10/11/2009 5:13:29 PM
xvi
50. Penentuan Hukum Syarak Di Dalam Pelaksanaan
Skim Pajak Gadai Islam (Ar-Rahn) Di Malaysia 78
51. Penentuan Hukum Syarak Di Dalam Pelaksanaan
Skim Pajak Gadai Islam (Al-Rahn) Di Malaysia
(Cadangan Kadar Upah Simpanan Barang Gadaian) 79
52. Hukum Memberi Zakat Kepada Orang Bukan Islam
Bagi Tujuan Dakwah 80
53. Kajian Hukum Insurans Am 80
54. Hukum Pelaksanaan Takaful di Malaysia 80
prelim.indd 16 10/11/2009 5:13:29 PM
xvii
Bab 5
PErubAtAn 81
1. Pemindahan Jantung Dan Mata 81
2. Derma Darah Dan Penggunaan Darah Orang Islam
Kepada Orang Bukan Islam Dan Sebaliknya 81
3. Penggunaan Alat Direct Current Shock 82
4. Penyuntingan Highly Purifed Insulin Daripada Babi 82
5. Penggunaan Ubat Penyakit Jantung Bagi Pesakit-Pesakit
Yang Sedang Berpuasa 82
6. Post-Mortem Mayat 82
7. Pelalian Rubela (Imunisasi Rubela) 83
8. Imunisasi Hepatitis B 83
9. Pencantuman Benih Untuk Mendapatkan Anak 83
10. Pandangan Islam Terhadap Imunisasi Campak, Tibi,
Batuk Kokol, Dipteria, Tetanus Dan Polio 84
11. Rawatan “Brain Death” 84
12. Menggugurkan Kandungan Atas Nasihat Doktor
Disebabkan Kecacatan 84
13. Kaedah Pengendalian Mayat Pesakit AIDS Di Malaysia 85
14. Mengawet Mayat 85
15. Fatwa Ke Atas Penggunaan Graf Tisu Dalam Amalan Perubatan 85
16. Pembiakan Manusia Dan Pengklonan Bagi Tujuan Perubatan
Dari Sudut Syarak 86
17. Menggugurkan Kandungan Mangsa Yang Dirogol 86
prelim.indd 17 10/11/2009 5:13:29 PM
xviii
18. Menggugurkan Janin Pembawa Atau Pengidap Penyakit
Thalassemia 87
19. Suntikan Pelalian Vaksin Meningococcal Meningitis
Oleh Orang Islam 87
20. Pencantuman Benih Untuk Mendapatkan Zuriat 88
21. Hukum Bedah Siasat Ke Atas Mayat Yang Bukan
Dikategorikan Kematian Kerana Kes Jenayah 88
22. Hukum Pengklonan Teraputik Dan Penyelidikan Sel Stem
(Stem Cell) 88
23. Hukum Menggunakan Kaedah Autopsi Maya Sebagai
Alternatif Kepada Bedah Siasat Mayat 90
24. Hukum Suntikan Botulinum Toxin Type A (BTA) 90
25. Hukum Penggunaan Anggota Atau Unsur Haiwan Yang
Haram Dimakan Selain Daripada Anjing Dan Babi Untuk
Tujuan Kosmetik 91
26. Isu Kekeliruan Jantina Congenital Adrenal Hyperplasia Dan
Testicular Feminization Syndrome 91
27. Hukum Khatan Bagi Pesakit Heamophilia Dan
Kanak-Kanak Cacat Akal 92
28. Hukum Pelaksanaan Ibadah Bagi Pesakit Yang
Menggunakan Beg Kolostomi 93
29. Hukum Penggunaan Vaksin Biothrax Dan Vaksin Rotateq Yang
Menggunakan Unsur Babi Dalam Proses Penghasilannya 93
30. Hukum Menternak Dan Menjual Lintah Dan Cacing Untuk
Tujuan Perubatan Dan Kosmetik 94

prelim.indd 18 10/11/2009 5:13:29 PM
xix
Bab 6
mAkAnAndAnminumAn 95
1. Alkohol Sebagai Penstabilan Minuman Ringan 95
2. Penggunaan Agen Aktif Dalam Makanan 95
3. Keju Sebagai Bahan Makanan 95
4. Hukum Bahan Pewarna (Cochineal) Dalam Islam 96
5. Bioteknologi Dalam Makanan Dan Minuman 96
6. Penggunaan Air Baru (Newater) 96
7. Status Kesucian Ikan Yang Di Beri Makanan Tidak Halal 97
8. Hukum Memakan Sarang Burung Layang-Layang 97
prelim.indd 19 10/11/2009 5:13:30 PM
xx
Bab 7
hAiwAn/PEnyEmbElihAn 98
1. Gas Daripada Tahi Babi 98
2. Baja Daripada Tahi Babi 98 98
3. Penggunaan Bulu Babi 98 98
4. Pembiakan Siput Babi (Achatina Fulica) 99
5. Penggunaan Anjing Untuk Mengesan Kiriman
Dadah Melaui Pos 99
6. Penggunaan Electrical Stunning Dalam Penyembelihan Lembu 99
7. Penyembelihan Ayam Dengan Pelalian Water Stunner 99
8. Menternak Binatang Dualam 100
9. Penggunaan Hormon PSH-P (Otak Babi) Sebagai Bahan
Peningkatan Ternakan 100
10. Garis Panduan Mengenai Pengeluaran, Penyediaan,
Pengendalian Dan Penyimpanan Makanan Halal 101
11. Teknik Thoracic Sticking Dalam Penyembelihan Haiwan
Di Luar Negara 101
12. Penggunaan Pneumatic Percussive Stunning Menurut
Pandangan Islam 102

prelim.indd 20 10/11/2009 5:13:30 PM
xxi
Bab 8
kEkEluArgAAn 103
1. Mengahwini Perempuan Yang Sedang Mengandung
Anak Luar Nikah 103
2. Rancangan Keluarga 103
3. Pernikahan Dengan Perempuan Kitabiah 104
4. Suami Isteri Bukan Beragama Islam Kemudian
Salah Seorang Daripadanya Memeluk Agama Islam 105
5. Penamaan Anak Tak Sah Taraf (Anak Luar Nikah) 105
6. Pernikahan Melalui Persetujuan (Lelaki Dan Perempuan) 106
7. Mengahwinkan Diri Sendiri 106
8. Pernikahan Menggunakan Wali Hakim (Wali Raja)
Dan Wali Tahkim 106
9. Sistem Susuk Norplant Dalam Perancangan
Keluarga Kebangsaan 107
10. Tuntutan Fasakh Nikah Isteri Kerana Suami Mengidap
Penyakit Aids Atau Penagih Dadah 107
11. Status (Identiti) Bayi (Kanak-kanak) Terdampar (Pungut)
Dan Penjagaannya Menurut Pandangan Islam 108
12. Kahwin Lari Di Selatan Thailand 108
13. Perkahwinan Lari Meninggalkan Wali Lebih Dua Marhalah
Mengikut Mazhab Al-Syafe 108
14. Menggabungkan Nama Angkat Dengan Bapa Angkat Dalam
Sijil Pengangkatan Dan Kad Pengenalan 109
15. Perceraian Melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) 109
prelim.indd 21 10/11/2009 5:13:30 PM
xxii
16. Hukum Menggunakan Alat-Alat Bantuan Untuk Tujuan
Hubungan Kelamin 109
17. Hukum Suami yang Melakukan Hubungan Seksual
Secara Paksaan 110
18. Hukum Cerai Taklik Pilihan Kepada Isteri Sekiranya Suami
Berpoligami 110
19. Perlantikan Pendaftar Nikah Cerai Luar Negara Atas
Nama Jawatan 111
20. Hukum Menggunakan Kaedah Khidmat Ibu Tumpang
(Surrogate Motherhood) Untuk Mendapatkan Zuriat 111
prelim.indd 22 10/11/2009 5:13:30 PM
xxiii
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan keizinanNya,
hasrat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) untuk menerbitkan semula
buku Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan berjaya
direalisasikan.
Buku ini merupakan ulang cetak buku-buku Keputusan Muzakarah
Jawatankuasa Fatwa (MKI) Siri 1, 2 dan 3 yang telah diterbitkan sebelum
ini dengan digabungkan ketiga-tiga siri tersebut serta ditambah dengan
beberapa lagi Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan yang baru.
Buku ini menghimpunkan keputusan-keputusan Muzakarah Jawatankuasa
Fatwa Kebangsaan yang terpilih bermula dari tahun 1980 sehingga 2008
yang merangkumi pelbagai bidang seperti aqidah, ibadah, sosial / syariah,
muamalat / ekonomi, perubatan, makanan / minuman, haiwan / penyembelihan
dan kekeluargaan.
Keputusan-Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa (MKI) yang diterbitkan
ini telah diputuskan berdasarkan kajian dan penyelidikan yang mendalam.
Hasil kajian tersebut terlebih dahulu diteliti dan dibincang oleh Panel Kajian
Akidah (PKA) atau Panel Kajian Syariah (PKS) JAKIM sebelum dikemukakan
kepada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan untuk diputuskan.
Sesuatu keputusan / fatwa itu hanya akan diputuskan setelah Jawatankuasa
Fatwa berpuashati mengenainya. Keputusan Muzakarah Jawantankuasa
Fatwa Kebangsaan adalah keputusan yang dicapai secara bersama oleh Mufti-
Mufti Seluruh Malaysia yang menganggotai Jawatankuasa berkenaan.
Kata Alu-Aluan
kEtuAPEngArAh
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA
prelim.indd 23 10/11/2009 5:13:31 PM
xxiv
Sehubungan itu, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada
Pengerusi Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, Ashabas Samahah
Mufti-Mufti, Ahli-Ahli Muzakarah, PKA dan PKS di atas sumbangan
keilmuan dan kepakaran mereka dalam permasalahan dan isu-isu agama
yang memerlukan fatwa. Sesungguhnya sumbangan yang dicurahkan itu
merupakan khazanah ilmu yang tinggi nilainya khususnya buat masyarakat
yang sangat memerlukan panduan hukum yang berkaitan dengan hukum
syarak.
Akhirnya, saya berdoa dan berharap segala usaha yang dicurahkan oleh semua
pihak dalam menjayakan penerbitan buku ini akan mendapat ganjaran dan
keredhaan daripada Allah SWT.
Sekian, terima kasih. Wassalam

dAto’hAJiwAnmohAmAdbindAto’ShEikhAbdulAZiZ
prelim.indd 24 10/11/2009 5:13:31 PM
1
2
1
AqidAh
bAb 1
G Tarekat Mufarridiah
14Mei1980•PersidanganJKFKaliKe-18
Keputusan :
Ajaran ini adalah bertentangan dengan ajaran Islam dan orang-orang
yangterlibatdenganajaraninihendaklahbertaubat.
Tarekat Naqsyabandiah Khalidiah Kadirun Yahya
15-16November1981•MuzakarahKaliKe-3
Keputusan :
TarekatNaqsyabandiahKhalidiahyangdibawaolehKadirunYahyaadalah
menyelewengdaripadaajaranIslamdanmengamalkantarekatiniadalah
sesat.
Ajaran Hassan Anak Rimau
10Oktober1983•MuzakarahKaliKe-6
Keputusan :
JawatankuasamemutuskanbahawaolehkeranaajaranTokAyahHassan
ini hanya berlaku di negeri Kelantan dan Terengganu sahaja maka
terserahlahkepadakedua-duanegeriituuntukmengambiltindakanyang
sewajarnya bagi membendung ajaran Tok Ayah Hassan. Sementara itu
ianyahendaklahdiawasisupayatidakmerebakkenegeri-negerilain.

3
1 aqidah.indd 1 10/11/2009 5:14:04 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
2
Penyelewengan Qadiani/Ahmadiah
24-25September1984•MuzakarahKaliKe-8
Keputusan :
Puak Qadiani/Ahmadiah adalah puak yang terkeluar daripada Islam
dan tidak boleh menerima hak-hak sebagai seorang Islam termasuk
pengebumiandalamtanahperkuburanIslam.
Buku Karangan Dr. Rashad Khalifah
22-23Oktober1985•MuzakarahKaliKe-14
Keputusan :
Buku-bukukaranganDr.RashadKhalifahyangberjudulsepertidibawah
mestilah diharamkan pemilikan dan pengedarannya dalam negara ini
iaitu:
• Al-QuranTheUltimateMiracle
• Quran,HadithAndIslam
• QuranVersualPresentationOfTheMiracle
• QuranTheFinalScripture

Ajaran Bahai
22-23Oktober1985•MuzakarahKaliKe-14
Keputusan :
Ajaran Bahai adalah bukan ajaran Islam. Umat Islam yang terlibat
dengannya adalah murtad. Oleh itu, umat Islam adalah dilarang dan
harammelibatkandiridengannyadansiapayangtelahterlibathendaklah
segerakeluardanbertaubat.

5
6
4
1 aqidah.indd 2 10/11/2009 5:14:04 PM
BAB 1
Aqidah
3
Buku Aurad Muhammadiah
6Oktober1986•MuzakarahKaliKe-17
Keputusan :
BukuAuradMuhammadiahPeganganDarulArqam.SekaligusMenjawab
TuduhanTulisanAshaariMuhammadhendaklahditahanpenyebarannya
keranaiamengandungiajarandanfahamanyangbertentangandengan
syariatIslamdanmengelirukanmasyarakatIslam.

Amalan Suluk (Bertapa) Dan Rabitah (Menghadirkan Wajah
Guru) Dalam Tarekat Naqsyabandiah Khalidiah Pimpinan
Tuan Haji Ishak bin Mohd ‘Arif, Kampung Bengkeng, Dong,
Raub, Pahang
19Februari1992•MuzakarahKaliKe-29
Keputusan :
Amalan suluk dan rabitah dalam tarekat Naqsyabandiah Khalidiah
pimpinanTuanHajiIshakbinMohd‘Arifadalahterkeluardaripadasyariat
Islam.

Amalan Ilmu Hitam/Sihir
11Oktober1993•MuzakarahKaliKe-33
Keputusan :
a. Perbuatansihiradalahdosabesardanbolehmembawakepadasyirik
danhukummempelajarinyaadalahharam.
b. Pengamalsihiryangmendatangkanmudharatkepadamanusiaadalah
berdosabesardanpelakujenayah,makawajibdihukumqisas/hudud.
c. Pihakberkaitanhendaklahmenyediakanperuntukanundang-undang
bagimenghukumpengamal-pengamalyangsabitmelakukansihir.
8
9
7
1 aqidah.indd 3 10/11/2009 5:14:05 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
4
Fatwa Terhadap Kumpulan Al-Arqam
Pimpinan Haji Ashaari Muhammad
5Ogos1994•MuzakarahKhas
Keputusan :
a. Bahawa:
i) Bukuyangbertajuk“AuradMuhammadiahPeganganDarulArqam
SekaligusMenjawabTuduhan”yangditulisolehUstazHJ.ASHAARI
MUHAMMADdanisikandungannya;dan
ii) “Manaqib (riwayat hidup) Sheikh Muhammad bin Abdullah As
Suhaimi” yang ditulis oleh Muhamad Taha As Suhaimi dan juga
yang ditulis oleh pihak-pihak lain dalam semua bahasa dan isi
kandungannya,adalahmengandungiajaran-ajarandanfahaman-
fahamanyangbertentangandenganAqidahdanSyariahIslamiah
sertamengelirukandanbolehmenyesatkanmasyarakatIslam,oleh
ituadalahdiharamkan.
b. BahawaKumpulanDarulArqam@Al-Arqamyangberpegangkepada
ajaran-ajaran dan fahaman yang terkandung di dalam buku bertajuk
Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam Sekaligus Menjawab
TuduhandanKitabManaqib(RiwayatHidup)SheikhMuhammadbin
Abdullahas-Suhaimiadalahdiharamkan.
c. Bahawapengharamaninimeliputi:
i) apa-apa variasi, versi, bentuk atau cabang mana-mana ajaran-
ajarantersebutdi(a)diatas,dantermasuklahapa-apapegangan
ideologi,falsafahatauapa-apakumpulanatausistemamalandan
penunaian yang merangkumi bahawa tujuannya atau salah satu
daripadatujuan-tujuannyaialahpencapaianpengajarankebatinan,
perlindungan kebatinan atau kewujudan kebatinan; iaitu suatu
pegangan, ideologi, falsafah atau kumpulan atau sistem amalan
ataupenunaianyangtidakdiakuidanbertentangandengansyariat
IslamdanpeganganolehAhliSunnahWaljamaah;
10
1 aqidah.indd 4 10/11/2009 5:14:05 PM
BAB 1
Aqidah
5
ii) apa-apa jua bahan publisiti kumpulan Darul Arqam @ al Arqam
termasukmana-manaterbitan,ertinyaapa-apabahan,termasuklah
suatugambar,gambarfoto,poster,rajah,suratedaran,glansarflem,
iklandiakhbardanapa-apabentukiklanlain,yangbertujuanuntuk
memberipublisitikepadaterbitantersebutyangberkaitandengan
ajaran-ajaranataupegangan-pegangandi(a)diatas;
iii)apa-apa terbitan, ertinya apa-apa buku, majalah, pamplet, risalah
atau apa-apa bahan bacaan lain, sama ada dicetak, ditaip, ditulis
tangan, atau dikeluarkan dengan apa-apa cara lain dan apa-apa
bentukkeluaranulangannyadantermasuklahapa-apaflemiaitu
sebuah wayang gambar, sebuah pita rakam, atau sebuah rekod
walau bagaimanapun ianya dibuat dari suatu imej berdasarkan
penglihatan, yang mana adalah sebuah rekod yang mampu
digunakansebagaisuatualatmenayangkanrangkaianitusebagai
suatu gambar bergerak; rakaman audio iaitu apa-apa bahan
termasuk piring-piring hitam, fonograf, pita-pita rakaman, dan
cakera laser dan cakera padat, yang mana dirakamkan rakaman
suaramanusia,untukdibaca,dilihatataudidengaryangberkaitan
denganajaran-ajaranataupegangan-pegangandi(a)diatas;
Olehitu,orangIslamadalahdilarangmengamalajaran,pegangan
dan fahaman Kumpulan Darul Arqam @ al-Arqam, menjadi
ahli, mengetuai, memimpin, memberi ceramah, mengadakan
kelas pendidikan dan pembelajaran, mengadakan aktiviti-aktiviti
ekonomi, sosial, program persembahan kesenian dan kebudayaan
danlain-lainaktiviti-aktivitiyangbertujuanuntukmenghidupdan
mengembangkankumpulanini.
Orang-orang Islam adalah juga dilarang memiliki, menyimpan,
mencetak, menjual, termasuk mengedarkannya flem, rakaman
audio,pamplet,buku-buku,majalahatauapa-apaterbitan,risalah
dan apa-apa dokumen; menggunakan sebarang bentuk lambang,
rajah atau tanda-tanda yang boleh mengaitkan Kumpulan Darul
Arqam @ Al-Arqam kepada mana-mana harta alih atau tak alih,
dan semua pihak dilarang daripada memberi kemudahan dan
membantunya.
1 aqidah.indd 5 10/11/2009 5:14:05 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
6
Mimpi Dari Perspektif Islam
15Disember1994•MuzakarahKaliKe-36
Keputusan :
a. Mimpi seorang nabi dan rasul adalah wahyu yang menjadi hukum
adalahbenar.
b. Mimpi orang ramai pada zaman Rasulullah S.A.W. seperti melihat
Baginda dalam tidur menyamai melihat Rasulullah S.A.W. dalam
masajagaadalahkhususpadazamansemasaBagindamasihhidup.
c. Mimpi orang Islam selepas wafat Rasulullah S.A.W. maka ia akan
berjumpa di akhirat nanti dan akan mendapat syafaat Rasulullah
S.A.W.
d. Mimpi orang Islam ada tiga peringkat, peringkat pertama bisikan
jiwa,yangkeduagodaansyaitandanyangketigaialahmimpikhabar
gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi orang bukan Islam
adalahditolak.
e. Mimpiorangawambukan“hujah”terhadapsatuhukumatauberita
atausatukenyataan.
Penggunaan Jin Menurut Islam
21September1995•MuzakarahKaliKe-39
Keputusan :
a. Bersahabat dengan jin dengan tujuan mendapatkan pertolongan
dalamperkara-perkarayangditegaholehsyarakadalahharam.
b. Meminta pertolongan jin dalam rawatan perubatan sehingga
membawakepadasyirikadalahharam.
c. Meminta pertolongan jin untuk mencari kekuatan dan kehebatan
adalahharam.
d. Memintadanmenggunakankhidmatjinuntukilmusihirataunujum
adalahharam.
12
11
1 aqidah.indd 6 10/11/2009 5:14:06 PM
BAB 1
Aqidah
7
Khurafat Dan Azimat Menurut Perspektif Islam
9Ogos1996•MuzakarahKaliKe-40
Keputusan :
Muzakarahbersetujudengangarispanduanyangtelahdisediakanuntuk
dijadikanpanduankepadaorangramai:
a. Khurafatialahsemuaceritaataurekaanataukhayalan,ajaran-ajaran,
pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau
kepercayaanyangmenyimpangdaripadaajaranIslam.Khurafatjuga
merangkumiceritadanperbuatanyangdirekadanbersifatkarutatau
dusta.
b. Azimat ialah satu bentuk permohonan untuk mendapatkan
pertolongan atau bantuan bagi manfaat diri sendiri atau untuk
memudharatkan orang lain dengan menggunakan objek-objek dan
ayat-ayat tertentu yang dianggap mempunyai kesaktian dan kuasa
ghaib yang melampaui kekuatan semula jadi apabila dijampi atau
dipuja.
c. Islamsangatmenitikberatkansoalakidahdansyariat.Segalaamalan
dan kepercayaan yang tidak berdasarkan kepada sumber-sumber
yangasalsepertial-Quran,hadith,ijmakdanqiasadalahditolakoleh
Islam.
d. Amalan memuja dan memohon pertolongan darinya seperti yang
selalu dilakukan oleh setengah bomoh dan dukun adalah syirik
dan menyesatkan. Orang-orang yang bersahabat menggunakan jin,
tukangsihir,tukangtenungadalahtergolongdalamgolonganorang-
orangyangbodohdanmenzalimidirisendiri.
e. Amalan penggunaan azimat atau tangkal sebagai pelindung diri
sepertiilmukebal,ilmupengasih,ilmupelemahhati,ilmupenjauhjin
dansebagainyayangdicampuradukkandengansihiradalahsihirdan
menyelewengdariajaranIslam.

13
1 aqidah.indd 7 10/11/2009 5:14:06 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
8
Syiah Di Malaysia
5Mei1996•MuzakarahKhas
Keputusan :
a. Bersetuju supaya keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa yang
telah diadakan pada 24 dan 25 September 1984 [Kertas Bil. 2/8/84,
Perkara 4.2. (2)] mengenai aliran Syiah yang menetapkan seperti
berikut:
“Setelah berbincang dan menimbang kertas kerja ini
Jawatankuasa telah mengambil keputusan bahawa hanya
Mazhab Syiah dari golongan Al-Zaidiyah dan Jaafariah sahaja
yang diterima untuk diamalkan di Malaysia.” Dimansuhkan.
b. Menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya
mengikutajaranIslamyangberasaskanpeganganAhliSunnahWal-
JamaahdarisegiAqidah,SyariahdanAkhlak.
c. Menyokong dan menerima cadangan pindaan Perlembagaan
PersekutuandanPerlembagaanNegeri-Negeribagimemperuntukkan
dengan nyata bahawa agama bagi Persekutuan dan Negeri-Negeri
hendaklahagamaIslamyangberasaskanpeganganAhliSunnahWal-
JamaahdarisegiAqidah,SyariahdanAkhlak.
d. Memperakukan pindaan kepada semua Undang-Undang Negeri
dan Hukum Syarak bagi menyelaraskan takrif “Hukum Syarak” atau
“Undang-UndangIslam”sepertiberikut:
“Hukum Syarak atau “Undang-Undang Islam” ertinya Undang-
Undang Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah
dari segi Aqidah, Syariah dan Akhlak.”
e. Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan
AhliSunnahWal-JamaahadalahbercanggahdenganHukumSyarak
danUndang-UndangIslam;dandengandemikianpenyebaranapa-
apa ajaran yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah
adalahdilarang.
14
1 aqidah.indd 8 10/11/2009 5:14:06 PM
BAB 1
Aqidah
9
f. MenetapkanbahawasemuaumatIslamdiNegarainiadalahtertakluk
kepada Undang-Undang Islam Hukum Syarak yang berasaskan
pegangankepadaajaranAhliSunnahWal-Jamaahsahaja.
g. Menetapkanbahawapenerbitan,penyiarandanpenyebaranapa-apa
buku, risalah, flem, video dan lain-lain berhubung dengan ajaran
IslamyangbertentangandenganpeganganAhliSunnahWal-Jamaah
adalahdiharamkan.

Tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah Syeikh Nazim Al-Haqqani
3April2000•MuzakarahKaliKe-48
Keputusan :
a. TariqatNaqsyabandiahAl-AliyyahdibawahpimpinanSyeikhNazim
bertentangandenganfahamanakidahAhliSunnahWal-Jamaahdan
menyelewengdariajaranIslam.Pengamalajaraninihendaklahsegera
bertaubat.
b. Semua negeri dikehendaki memfatwa dan mewartakan bahawa
tariqatNaqsyabandiahAl-AliyyahdibawahpimpinanSyeikhNazim
diharamkan dan tidak boleh diamalkan oleh umat Islam kerana ia
bercanggahdenganajaranIslamyangsebenar.
Wahdatul Wujud
3April2000•MuzakarahKaliKe-48
Keputusan :
a. Fahaman Wahdatul Wujud menyalahi akidah Ahli Sunnah Wal-
JamaahdanbertentangandenganajaranIslam.Pengamalajaranini
hendaklahsegerabertaubat.
b. Bersetuju dangan Fatwa resmi Negeri Johor tahun 1948 oleh S. S.
Syed Alawi Tahir Al-Hadad seperti berikut: “Mengikut pendapat
ijmak ulama’ fahaman Wahdatul Wujud adalah kufur. Sesiapa yang
15
16
1 aqidah.indd 9 10/11/2009 5:14:06 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
10
mempercayai dan mengamalkan adalah murtad jika pengamal
fahaman tersebut mempunyai isteri, isterinya tertalak dan anaknya
adalah anak luar nikah dan hartanya hendaklah diserahkan kepada
Baitulmal.”
c. KitabKasyfAl-Asrar,Al-DarAn-Nafs,HidayahAs-Salikindankitab-
kitablainyangmempunyaielemenwahdatulwujudtidakdibenarkan
dipelajaridimasjid-masjiddandisurau-surau.
d. Semuanegeriakanmengambiltindakanmemfatwadanmewartakan
bahawaajaranWahdatulWujudbercanggahdenganajaranIslam.

Garis Panduan Orang Bukan Islam Turut Merayakan
Hari Kebangsaan Agama Orang Bukan Islam
12April2005•MuzakarahKaliKe-68
Keputusan :
DalammenentukanperayaanorangbukanIslamyangbolehdihadirioleh
orangIslambeberapakriteriautamaperludijadikangarispanduansupaya
ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kriteria-kriteria tersebut
adalahsepertiberikut;
1. Majlis tersebut tidak disertakan dengan upacara-upacara yang
bertentangandenganakidahIslam.
Maksud “bertentangan dengan akidah Islam” ialah sesuatu perkara,
perbuatan,perkataanataukeadaanyangjikadilakukanmenyebabkan
tercemarnyaakidahumatIslam.
Contohnya;
i. menyertakan simbol-simbol agama seperti salib, memasang
lampu,lilin,pokokkrismasdansebagainya.
ii.menyanyikanlagu-lagubercirikanagama.
iii. meletakkan apa-apa tanda bercirikan agama pada dahi, atau
tanda-tandalainpadaanggotatubuh.
17
1 aqidah.indd 10 10/11/2009 5:14:07 PM
BAB 1
Aqidah
11
iv. memberikan ucapan atau isyarat yang berbentuk pujian kepada
agamaorangbukanIslam.
v. tunduk atau melakukan perbuatan seolah-olah menghormati
upacaraagamaorangbukanIslam.
2. Majlistersebuttidakdisertakandenganperbuatanyangbertentangan
dengansyarak.
Maksud “bertentangan dengan syarak” ialah sesuatu perkara,
perbuatan, perkataan atau keadaan yang jika dilakukan akan
bertentangandenganajaranIslamyangdiamalkanolehmasyarakat
Islam.
Contohnya:
i. Memakaipakaianberwarnamerahsepertisantaclausataupakaian
lainyangmelambangkanagama;
ii.Menghidangkanminumanataumakananyangmemabukkandan
seumpamanya;
iii.Mengadakan bunyi-bunyian atau hiasan seperti loceng gereja,
pokokkrismas,kuilataumemecahkelapa;
iv. Mengadakan acara yang berunsur perjudian, penyembahan,
pemujaan,khurafatdansebagainya.
3. Majlistersebuttidakdisertakandengan“perbuatanyangbercanggah
denganpembinaanakhlakdanbudayamasyarakatIslam”dinegara
ini.
Maksud “bercanggah dengan pembinaan akhlak dan budaya
masyarakat Islam” ialah sesuatu perkara, perbuatan, perkataan
atau keadaan yang jika dilakukan akan bertentangan dengan nilai
dannormakehidupanmasyarakatIslamNegarainiyangberpegang
kepadaajaranIslamberdasarkanAhliSunnahWalJamaah.
Contohnya:
i. Percampuranbebastanpabatasdanadabsopan;
1 aqidah.indd 11 10/11/2009 5:14:07 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
12
ii.Berpakaianyangmenjolokmata;
iii.Mendendangkan lagu-lagu yang mempunyai senikata berunsur
lucahsertapemujaan;
iv.Mengadakanprogramsepertipertandinganratucantik,lagaayam
dansebagainya.
4. Majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang boleh
“menyentuhsensitivitimasyarakatIslam”.
Maksud “menyentuh sensitiviti masyarakat Islam” ialah sesuatu
perkara,perbuatan,perkataanataukeadaanyangjikadilakukanakan
menyinggungperasaanumatIslamtentangkepercayaandanamalan
mereka.
Contohnya:
i. Ucapan-ucapan atau nyanyian berbentuk dakyah keagamaan
bukanIslam;
ii.Ucapan-ucapanyangmenghinaumatIslam;
iii. Ucapan-ucapanyangmenghinaagamaIslam;
iv. Persembahanyangbertujuanmempersendakanpeganganagama
masyarakatIslam.
5. Pihakpenganjurdanorangramaidimintamendapatkanpandangan
pihak berkuasa agama sebelum menganjur atau menghadiri majlis
perayaanorangyangbukanberagamaIslam.
Hukum Menulis Dan Menerbit Bahan-Bahan Yang
Mengandungi Ayat-Ayat Al-Quran, Hadis Berserta
Pandangan-Pandangan Agama Lain (Cina, Buddha,
Hindu, Sikh Dan Kristian)
13-15Jun2005•MuzakarahKaliKe-69
Keputusan :
Menulis dan menerbit bahan-bahan yang mengandungi ayat-ayat
18
1 aqidah.indd 12 10/11/2009 5:14:07 PM
BAB 1
Aqidah
13
al-Quran,Hadisbersertapandangan-pandanganagamalain(Cina,Buddha,
Hindu, Sikh Dan Kristian) adalah dilarang kecuali pandangan Islam dan
ayat-ayat al-Quran serta Hadis diasingkan daripada agama lain dan
agamaIslamperlumendominasikankeseluruhanpenerbitantersebut.
Hukum Orang Islam Menyambut Perayaan Valentine’s Day
22-24November2005•MuzakarahKaliKe-71
Keputusan :
Amalan merayakan Valentine’s Day tidak pernah dianjurkan oleh Islam.
Rohperayaantersebutmempunyaiunsur-unsurKristiandanamalannya
yang bercampur dengan perbuatan maksiat adalah bercanggah dan
dilarangolehIslam.
Kumpulan Black Metal Serta Langkah-Langkah Menanganinya
23Januari2006•MuzakarahKaliKe-72
Keputusan :
Amalan dan perbuatan Kumpulan Black Metal adalah sesat dan ber-
canggahdenganajaranIslamyangsebenar.Olehitu,umatIslamdiminta
menjauhiKumpulantersebutkeranaperbuatandanamalanmerekaboleh
menyebabkanseseorangituterkeluardaripadaIslam.
Kedudukan Air Musoffa
23Januari2006•MuzakarahKaliKe-72
Keputusan :
Penjualan air musoffa secara komersial adalah dilarang kerana ia boleh
membuka ruang kepada penyelewengan akidah, kepercayaan khurafat
danpenipuan.

19
20
21
1 aqidah.indd 13 10/11/2009 5:14:07 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
14
Hukum Meminta Orang Bukan Islam Sama-Sama Berdoa
Mengikut Anutan Masing-Masing Dalam Satu Majlis Yang
Dihadiri Oleh Penganut Pelbagai Agama
25-27Julai2006•MuzakarahKaliKe-74
Keputusan :
i. Doa tergolong di dalam perkara ibadah kepada Allah s.w.t dan ia
hendaklah dilakukan sebagai suatu acara yang tidak bertentangan
denganrohibadahdanrasatawadukkepadaAllahs.w.tkeranabagi
orang Islam memohon dan mendoakan sesuatu hanyalah kepada
Allahs.w.tsahaja.
ii. Oleh itu, Muzakarah memutuskan bahawa orang Islam tidak harus
meminta atau mengarahkan orang bukan Islam berdoa mengikut
agama mereka masing-masing. Walaubagaimanapun, jika mereka
berdoa atau memohon sesuatu mengikut ajaran mereka dengan
kehendak mereka sendiri tanpa diarahkan, perbuatan tersebut tidak
dilarang.
Kumpulan Tal Tujuh
25-27Julai2006•MuzakarahKaliKe-74
Keputusan :
i. Berdasarkan kajian dan penelitian yang telah dibuat, Kumpulan
Tal Tujuh didapati berpegang kepada ajaran dan fahaman yang
menyelewengdarisyariatIslam.Diantaraajaranmerekaialah:
a. MengakudanmendakwamendapatIlmuLadunni;
b. MengakumerekamendapatKasyaf;
c. Membuat keputusan sesuatu hukum berdasarkan mimpi dan
mendakwabolehmenta’birsegalamimpidengantepat;
d. Mendakwa amalan haji yang dilaksanakan sekarang tidak betul d. Mendakwa amalan haji yang dilaksanakan sekarang tidak betul
dantidaksah;
23
22
1 aqidah.indd 14 10/11/2009 5:14:08 PM
BAB 1
Aqidah
15
e. Pengikut tidak dibenarkan berkahwin selain daripada sesama
pengikutnyasahaja;
f. Ahli-ahli yang keluar daripada kumpulan ini dianggap murtad
rohaniah;
g. Ahli-ahli yang tidak mengikut arahan hendaklah diperangi dan g. Ahli-ahli yang tidak mengikut arahan hendaklah diperangi dan
dipulaukan;dan
h. Ahli-ahliyangmenentang,halaldarahnya.
ii. Berdasarkan penyelewengan-penyelewengan tersebut, Muzakarah
memutuskanbahawaajarandanfahamanyangdibawadandipegang
olehKumpulanTalTujuhadalahmenyelewengdaripadaajaranIslam.
Aliran Pemikiran Liberal : Hukum Dan Implikasinya Kepada
Islam Di Malaysia
25-27Julai2006•MuzakarahKaliKe-74
Keputusan :
i. Gerakan pemikiran liberal mengandungi fahaman-fahaman yang
didapatimenyelewengdariaspekakidahdansyariahsepertiberikut:
Aspek Akidah
a. Berpegang Kepada Konsep Pluralisme
Konsep pluralisme adalah menjadi pegangan utama dalam aliran Konseppluralismeadalahmenjadipeganganutamadalamaliran
pemikiranliberal.Pluralismeagamaberpendirianbahawasetiap
agamamempunyaikonsep,persepsidanresponyangtersendiri
terhadap Realiti Yang Agung (ultimate reality). Semua agama Semua agama
adalahsamatarafnyamerujukkepadaRealitiYangAgung.
b. Akal Manusia Adalah Wahyu
Aliran ini membahagi wahyu kepada dua kategori iaitu wahyu
yangbertulisdanwahyuyangtidakbertulis.Wahyubertulisadalah
al-Qurandaniaadalahtekssemata-mata.Wahyutidakbertulis
adalahakalmanusiadanakallahyangsebenarnyamenghidupkan
teksal-Quranberdasarkantujuan,kontekssuasanazaman.
24
1 aqidah.indd 15 10/11/2009 5:14:08 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
16
c. Meragui Ketulenan Al-Quran
Aliranpemikiraninimendakwaal-Qurandiresapidenganbudaya
Arab kerana orang Arab menjadi pemilik bahasa itu, tambahan
pulakatanyaNabiMuhammadS.A.W.yangmenjadipembawa
risalahjugaterdiridariorangArab.Merekamenyatakanbahawa
kesahihanrisalahtersebuttidakadalagikeranasebenarnyayang
adahanyalahmessagebudayaArab.
Aspek Syariah
a. Mempersoalkan Metodologi Pentafsiran Al-Qur’an Dan Al-
Hadith
Aliran pemikiran ini mempersoalkan cara atau metodologi
pentafsiran al-Quran yang digunapakai kini. Dengan slogan
“membukadanmembebaskantafsiranal-Quran”,aliranpemikiran
inimenggunakanpendekatantakwilansendiriterhadapbeberapa
ajaran al-Quran yang jauh berbeza dengan pegangan Ahli
SunnahwalJamaah.Contohnya,merekamendakwasyurgadan
nerakatidakwujudmelainkankesanpsikologikegembiraandan
kesedihanmanusia.Hariakhiratditafsirkansebagaitidakwujud
melainkan satu fasa untuk manusia mencapai satu tingkatan
kepadatingkatanyanglebihmatangdansempurna.
b. Menggesa Tafsiran Baru Konsep Ibadat
Aliranpemikiraninijugaberpegang‘membukadanmembebaskan’
tafsiranal-Quran,sebagaialasanuntukmemajukanumatIslam
dan menganjurkan agar teks-teks al-Quran menempuh proses
dekonstraksibagimembolehkantafsiran-tafsiranbarudibuat.
c. Mempertikaikan Kriteria Dan Akhlak Kenabian
AliranpemikiraninisecarasinismengkritiksifatNubuwwahyang
dimiliki oleh Rasulullah s.a.w. dengan mengatakan ia tidak lain
hanyalah sebagai kemampuan kepimpinan seorang manusia ke
atas manusia lain (leadership value). Justeru sesiapapun boleh
mempunyaisifatnubuwwahtersebutuntukmemimpinmanusia
1 aqidah.indd 16 10/11/2009 5:14:08 PM
BAB 1
Aqidah
17
kearahciri-ciriyangbaik.MalahmukjizatsepertiperistiwaIsra’dan
Mikrajdianggapsebagaibahanceritayangsengajadiperbesarkan
(exageration) oleh pengikut baginda yang taksub sedangkan ia
hanyalahsekadarmimpiyangtidakterjadidialamrealiti.
d. Sikap Terhadap Ilmu-Ilmu Islam
Ilmu-ilmu Islam seperti Usul al-tafsir, Usul al-Fiqh, Usul al-
Hadith, al-Jarah wa al-Ta’dil dan sebagainya yang telah secara
Ijma’ diterima sebagai metod dalam disiplin ilmu, telah dikritik
oleh aliran pemikiran ini sebagai buatan manusia. Penentuan
hukumyangtelahqat’iedanhukumyangtidakqat’iemenurut
merekaperludinilaisemuladalamusahamerealisasikankonsep
membukadanmembebaskanIslammelaluitafsiransemulaajaran
Islam.
e. Sikap Terhadap Hukum
Aliran pemikiran liberal ini mempunyai kaedah yang tersendiri
apabila merujuk kepada hukum-hukum Fiqh iaitu mengambil
tujuanhukumbukanbentukhukum.
ii. Berdasarkankepadaciri-ciripenyelewengantersebut,Muzakarahme-
mutuskan bahawa Aliran Pemikiran Liberal adalah ajaran sesat dan
menyelewengdaripadaSyariatIslam.

Pameran Jin, Hantu Dan Keranda, Pameran Alam Misteri
Serta Yang Berkaitan Dengannya
10-12April2007•MuzakarahKaliKe-77
Keputusan :
Pameran jin, hantu dan keranda serta alam misteri adalah ditegah oleh
IslamkeranaiabolehmendatangkanmudharatpadaakidahumatIslam.
Manusia tidak dapat mencapai hakikat sebenar alam misteri, jin, hantu
danumatIslamtidakperludididikdenganperkara-perkarakhurafatdan
tahyulseumpamaini.
25
1 aqidah.indd 17 10/11/2009 5:14:08 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
18
Hukum Orang Islam Mengucapkan Tahniah Dan Ucapan
Selamat Bersempena Perayaan Agama Bukan Islam
12Jun2007•MuzakarahKaliKe-78
Keputusan :
i) Apa jua amalan atau perlakuan orang Islam dalam hal-hal yang
berkaitandenganperayaanorangbukanIslamsekiranyamelibatkan
akidah atau iktikad seperti mengiktiraf agama bukan Islam atau
menganggap semua agama adalah sama, maka ia ditegah oleh
Islam.
ii) Walaubagaimanapun sekiranya amalan atau perlakuan tersebut
hanyaatasdasarkemasyarakatanatauhubungansosialantaraIslam
dan bukan Islam untuk tujuan perpaduan, maka ia dibenarkan oleh
Islam.
iii) Memberi ucapan tahniah dan selamat atau mengirimkan ucapan
melaluikadataualat-alattelekomunikasisepertie-mailatausistem
pesanan ringkas (sms) dan sebagainya kepada orang bukan Islam
sempena dengan perayaan agama mereka adalah harus, dengan
syaratucapanitutidakmengiktiraf,memujiataumemuliakanagama
bukanIslamsertatidakmenggunakansebarangsimbolataulambang
keagamaanmerekadalamkirimanucapantersebut.

Amalan Kebatinan Dalam Persembahan Kesenian
Tradisional Masyarakat Melayu
6–8September2007•MuzakarahKaliKe-79
Keputusan :
Amalan-amalankebudayaandankeseniantradisionalyangmengandungi
unsur-unsurmistikdankebatinan,tahyulsertakhurafatadalahditegah
olehajaranIslamkeranaiabolehmenjejaskanakidahumatIslam.

26
27
1 aqidah.indd 18 10/11/2009 5:14:09 PM
BAB 1
Aqidah
19
Hukum Menggunakan Barangan Yang Mempunyai
Lambang Agama Lain Contohnya Salib Dan Seumpamanya
1–3Februari2008•MuzakarahKaliKe-80
Keputusan :
Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa orang Islam adalah dilarang
menggunakan barangan yang mempunyai lambang agama lain seperti
salib sekiranya lambang-lambang tersebut dinyatakan secara zahir dan
jelas.

Ajaran Azhar bin Wahab
(Pengasas Al-Mansur Holdings Sdn. Bhd)
10Jun2003•MuzakarahKaliKe-57
Keputusan :
a. Mengambil maklum bahawa ajaran Azhar bin Wahab mengamalkan
Aurad Muhammadiah pegangan kumpulan Al-Arqam yang telah
diharamkan.
b. Memutuskanbahawa:AjaranAzharbinWahabdidapatibertentangan
dengan fahaman akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan menyeleweng
dariajaranIslam.
c. Mana-manakumpulanatauorangperseoranganyangberpegangdan
mengamalAjaranAzharbinWahabdianggapmenyalahiHukumSyarak
danwajibbertaubat.
Usaha-Usaha Menghidupkan Semula Al-Arqam Melalui Syarikat
Rufaqa’ Corporation Sdn. Bhd. Dan Lain-Lain Syarikat
12September2006•MuzakarahKaliKe-75
Keputusan :
i. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Jabatan Kemajuan
Islam Malaysia (JAKIM), ajaran dan pegangan yang dibawa dan
28
29
30
1 aqidah.indd 19 10/11/2009 5:14:09 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
20
disebarkan oleh ahli jamaah Syarikat Rufaqa’ Corporation Sdn. Bhd.
(SRC) dan rangkaian syarikat gabungannya mengandungi fahaman-
fahamanyangmenyamaiKumpulanal-Arqamyangtelahdiharamkan.
Ahli jamaah SRC juga didapati mengamalkan ajaran dan pegangan
baruyangtelahmenyelewengdaripadaajaranIslam.Penyelewengan-
penyelewengantersebutadalahsepertiberikut:
a) Kesalahan Yang Bercanggah Dengan Aqidah Ahli Sunnah
Wal-Jamaah adalah berdasarkan kepercayaan bahawa -
i. HajiAshaaribinMuhammadadalahSahibulZaman(Mujaddid),
manakala Sheikh Muhammad al-Suhaimi pula sebagai Imam
Mahdi.
ii. Haji Ashaari bin Muhammad mempunyai kelebihan meramal
danmengetahuiperkarayangakanberlakupadamasahadapan.
SetiapramalantersebutdianggapolehahlijamaahSRCsebagai
sebahagiandaripadajadualTuhanuntukmemberikemenangan
kepadamereka.
iii. Haji Ashaari bin Muhammad mendapat ilmu secara langsung
daripada Sheikh Muhammad al-Suhaimi dan Rasulullah s.a.w.
berkenaanperkarayangakanberlakupadamasahadapan.
iv. Mujaddid atau Sahibul Zaman (Haji Ashaari bin Muhammad)
mendapat ilmu terus dari Allah (ilham, ilmu ladunni atau
kasyaf) yang meliputi soal agama, dunia, hal ehwal semasa,
pemerintahan, bina insan dan lain-lain. Ilham dari Tuhan Ilham dari Tuhan
datangkepadanyasepertiairsungaiyangmengalir.
v. AhlijamaahyangbanyakmenghayatimindaAbuya(HajiAshaari
binMuhammad)dandapatpulamelaksanakannyaadalahorang
yangpalingkuathubunganmentaldenganAbuya.
vi. Minda Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) itu sebenarnya
adalah wahyu dari Tuhan. Bagaimanapun, wahyu yang Bagaimanapun, wahyu yang
diturunkankepadaAbuyaadalah1/46daripadakenabian.
vii. AllahhendakmengangkatkembaliIslamdiakhirzamandengan
menghantar Sahibul Zaman (Haji Ashaari bin Muhammad),
1 aqidah.indd 20 10/11/2009 5:14:09 PM
BAB 1
Aqidah
21
Imam Mahdi (Sheikh Muhammad al-Suhaimi) dan Nabi Isa
a.s. yang telah tersedia oleh Allah untuk melaksanakan jadual
Tuhan.
viii.Minda Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) difahami sebagai
intisariQurandanhadithdanAbuyaadalahorangTuhanyang
berupayamenyampaikanintisaritersebutkepadapengikutnya
untukdiamalkan.Dengan itu, tidak perlu lagi merujuk kepada Denganitu,tidakperlulagimerujukkepada
QurandanHadithkeranamindasudahlengkap.
ix. Perjuangan ahli jamaah SRC dibantu dan dilindungi oleh
para Rijal Ghaib yang terdiri daripada para malaikat, jin Islam
dan roh-roh muqaddas (roh suci para ahli jamaah yang telah
meninggaldunia).
x. BertawassulkepadaAbuya(HajiAshaaribinMuhammad)ketika
menghadapi sesuatu kesulitan atau kecemasan, Abuya akan
menghantar bantuan samaada menggunakan jin Islam atau
dengankaramahnya.
xi. Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) adalah manusia yang
hebat.Malahan,lebihhebatdaripadakitamempunyai10orang
ibu dan ayah kerana menurut mereka hubungan dengan ibu
bapa hanya terbatas di dunia sedangkan hubungan dengan
Abuyakekalsehinggakeakhirat.
xii. AllahakanmemberitahuAbuya(HajiAshaaribinMuhammad)
tentang musibah sakit yang dialami oleh ahli jamaah SRC.
Sekiranya sakit tersebut tidak tertanggung oleh ahli jamaah,
Abuya boleh meminta agar Allah meringankan derita pada
kadaryangmampuditanggungolehahlijamaah.
xiii.Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) mempunyai kelebihan
untukmenangguhkanajalsekiranyaahlijamaahyangsampai
ajalitumasihbanyakdosa.
xiv.Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) boleh meminta Allah
menggantikan ajal kepada ahli jamaah lain yang telah
sempurnaimandantaqwa.
1 aqidah.indd 21 10/11/2009 5:14:09 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
22
xv. Sewaktu ahli jamaah sedang nazak, Abuya (Haji Ashaari bin
Muhammad) akan hadir dan berada di sebelah kanan kepala
dengan mengajarkan talkin. Dengan itu, syaitan tidak akan Dengan itu, syaitan tidak akan
menyesatkanahlijamaahberkenaan.
xvi.Sewaktuahlijemaahsedangdisoalolehmalaikatdialamkubur,
Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) akan datang menemani
danmenjawabsoalanmalaikatbagipihakahlijamaah.Dengan
itu,ahlijamaahberkenaanterlepasseksaankubur.
xvii.Sewaktu di padang mahsyar, Abuya (Haji Ashaari bin
Muhammad) menunggu-nunggu untuk memberikan syafaat
kepadaparapengikutnya.
b) Kesalahan Yang Bercanggah Dengan Syariah Islamiyyah adalah
berdasarkan kepada kepercayaan bahawa –
i. Ibadat sembahyang Jumaat pada mereka adalah tidak wajib
keranakerajaanyangadasekarangbukankerajaanImamMahdi.
ApabilaImamMahdimunculdanmembentukkerajaanbarulah
ibadatsembahyangJumaatmenjadiwajib.
ii. SahibulZaman(HajiAshaaribinMuhammad)tidakmemerlukan
kitabdalamprosespengajarandanpembelajarankeranailmunya
datangterusdariAllahdalambentukilham.
iii. Orang yang berjuang dengan mempunyai minda Abuya (Haji
AshaaribinMuhammad)adalahlebihtinggipahaladandarjatnya
jikadibandingkandenganmerekayangtidakmempunyaiminda
Abuyadalamperjuangan.
iv. Seorangahliibadah(‘Abid)hanyamampumenjadihambabiasa
kerana tidak mempunyai minda setaraf dengan wahyu dan
tidakbolehmenjadikhalifah.
v. Quranyang ada sekarang hanya tinggal mashaf danlafaz sahaja. v. Quranyangadasekaranghanyatinggalmashafdanlafazsahaja.
RohQurantelahditarikbalikolehTuhandanhanyadiberikan
kepadamujaddid(HajiAshaaribinMuhammad).
vi. Sembahyang sehari semalaman hanya tiga waktu sahaja
1 aqidah.indd 22 10/11/2009 5:14:10 PM
BAB 1
Aqidah
23
iaituSubuh,sembahyangjamakZohordanAsarsertajamak
MaghribdanIsyak.
vii. Segalaamalanbaikdiduniatidakdapatmenandingiamalan
pengikut Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) walaupun
seseorang itu bersembahyang, berpuasa dan berpuluh kali
menunaikanibadathaji.
viii.Duduk semajlis dengan Abuya (Haji Ashaari bin Muhamad)
pahalanya lebih tinggi daripada mengerjakan sembahyang
selama40tahunatausembahyangtahjudsepanjanghayat.
ix. Beramal dengan Aurad Muhammadiah sebagai satu cara
untuk menjaga hubungan hati atau rohani dengan Abuya
(Haji Ashaari bin Muhammad). Dengan mengamalkan Aurad
Muhammadiah, ahli jamaah akan sentiasa dipantau dan
dibimbingsecararohaniaholehAbuya.
x. Amalan Aurad Muhammadiah akan terbatal sekiranya ahli
jamaah melakukan dosa besar, tidak mengamalkannya tujuh
hari berturut-turut, tidak taat dan yakin serta mengaibkan
Abuya(HajiAshaaribinMuhammad).
xi. Mengamalkanzikiragung( )yangterkandungdi
dalamnyaunsurtawassul,menyerurohorangyangtelahmati
sertamendakwabahawaal-SheikhMuhammadbinAbdullah
al-SuhaimisebagaiImamMahdi.
c). Kesalahan Yang Bercanggah Dengan Akhlak Dan Etika
Bermasyarakat adalah berdasarkan kepada kepercayaan
bahawa-
i. Ulama yang ada sekarang adalah ulama kitab atau ulama
hafalan yang bergantung kepada kitab dan hafalan untuk
mengajar. Manakala Sahibul Zaman pula, ilmunya datang Manakala Sahibul Zaman pula, ilmunya datang
terusdariTuhan.
ii. Orang yang menuntut ilmu agama sehingga ke peringkat
Ph.D adalah tidak bermanfaat kerana ilmu yang dituntut itu
bersumberkankitablamadanketinggalanzaman.
1 aqidah.indd 23 10/11/2009 5:14:11 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
24
iii. Ilmu para ulama sekarang dengan mendakwa ilmu mereka
tidak setanding dengan ilmu orang Tuhan (Haji Ashaari bin
Muhammad).
iv. Allah melarang ulama yang berwatak Nabi berjuang melainkan iv. AllahmelarangulamayangberwatakNabiberjuangmelainkan
setelahmunculnyamujaddidyangberwatakRasul.
ii. Berdasarkankepadapenyelewengantersebut,MuzakarahJawatankuasa
FatwaMajlisKebangsaanBagiHalEhwalUgamaIslamMalaysiatelah
bersetuju memutuskan bahawa ajaran, pegangan dan fahaman yang
dibawadandipegangolehjamaahSyarikatRufaqa’CorporationSdn.
Bhd.(SRC)danrangkaiansyarikatgabungannyaadalahmenyeleweng
daripadaajaranIslam.
iii. Olehyangdemikian,MuzakarahJawatankuasaFatwaMajlisKebangsaan
BagiHalEhwalUgamaIslamMalaysiamengambilkeputusanbahawa:
a. Mana-mana orang Islam secara individu atau berkumpulan
melalui pertubuhan, persatuan atau syarikat yang menjadi ahli
jamaahataupengikutSyarikatRufaqa’CorporationSdn.Bhd.(SRC)
danrangkaiansyarikatgabungannyaadalahmengamalkanajaran,
pegangandanfahamanyangmenyelewengdaripadaajaranIslam.
b.Mana-mana orang Islam secara individu atau berkumpulan
melalui pertubuhan, persatuan atau syarikat yang menjadi ahli
jamaah atau pengikut Syarikat Rufaqa’ Corporation Sdn. Bhd.
(SRC)danrangkaiansyarikatgabungannyadenganberselindungdi
sebalikapa-apaaktivitiekonomi,perniagaan,pendidikan,kesenian,
perubatan,pembinaan,pertanian,perladangan,telekomunikasiatau
apa-apaaktivitilainyangberhubungkaitdenganSRCdanapa-apa
ajaran yang mempunyai unsur-unsur persamaan dengan ajaran,
pegangandanfahamankumpulanAl-Arqamadalahmengamalkan
ajaran,pegangandanfahamanyangmenyelewengdaripadaajaran
Islam.
c. Mana-manaorangIslamsecaraindividuatauberkumpulanmelalui
pertubuhan, persatuan atau syarikat yang cuba menghidupkan
kembali ajaran dan fahaman Kumpulan al-Arqam samada
1 aqidah.indd 24 10/11/2009 5:14:11 PM
BAB 1
Aqidah
25
melalui Syarikat Rufaqa’ Corporation Sdn. Bhd. (SRC), rangkaian
syarikat gabungannya atau mana-mana pertubuhan, persatuan
atau syarikat yang mempunyai unsur-unsur persamaan dengan
ajaran, pegangan dan fahaman Kumpulan Al-Arqam adalah
mengamalkanajaran,pegangandanfahamanyangmenyeleweng
daripadaajaranIslam.
d. Mana-manaorangIslamsecaraindividuatauberkumpulanmelalui
pertubuhan, persatuan atau syarikat yang mengamalkan ajaran,
pegangan dan fahaman yang disebut di dalam subperenggan
iii(a),(b),(c)adalahmengamalkanajaran,pegangandanfahaman
yangbertentangandenganakidahAhliSunnahWalJamaah.
e. Apa-apa variasi, versi, bentuk atau cabang mana-mana ajaran,
pegangan atau fahaman kumpulan Al-Arqam dan ajaran,
pegangan atau fahaman ahli jamaah SRC atau apa-apa ajaran,
pegangan atau fahaman kumpulan baru yang mempunyai
persamaan dengan unsur-unsur ajaran, pegangan dan fahaman
Kumpulan Al-Arqam dan ahli jamaah SRC adalah bertentangan
dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan menyeleweng
daripadaajaranIslam;atau
f. Apa-apajuabahanpublisitiyangmenonjolkanajaranKumpulan
Al-Arqam dan ajaran, pegangan atau fahaman ahli jamaah SRC
atauapa-apaajaran,peganganataufahamankumpulanbaruyang
mempunyai persamaan dengan unsur-unsur ajaran, pegangan
dan fahaman Kumpulan Al-Arqam dan ahli jamaah SRC dalam
apajuabentukpenerbitandancetakanadalahdiharamkan.
Pergantungan Kaligraf Islam Di Premis Bukan Islam
22-24Oktober2008•MuzakarahKaliKe-83
Keputusan :
Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa bagi menjaga kehormatan
dankemuliaanayat-ayatsucial-Qurandankalimah-kalimahsuciagama
Islam, perbuatan menggantung apa jua ayat-ayat suci al-Quran atau
31
1 aqidah.indd 25 10/11/2009 5:14:11 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
26
kalimah-kalimah suci agama Islam di premis-premis bukan Islam atau
mana-mana tempat yang boleh mendedahkannya kepada penghinaan,
penipuanataupenyalahgunaanadalahdilarangolehIslam.
Muzakarahjugamemutuskanbahawapenjualandanpenyimpanankitab
sucial-Qurandikedai-kedaiyangdimilikiolehorangbukanIslamadalah
jugadilarangolehIslamkeranaiabolehmembawakepadapenghinaanke
ataskehormatandankesuciankitabsucitersebut.
Isu Tuntutan Penganut Kristian Terhadap Penggunaan
Kalimah Allah
1-3Februari2008•MuzakarahKaliKe-80
Keputusan :
MuzakarahbersetujumemutuskanbahawalafazAllahmerupakankalimah
suciyangkhususbagiagamadanumatIslamdaniatidakbolehdigunakan
ataudisamakandenganagama-agamabukanIslamlain.
Oleh itu, wajib bagi umat Islam menjaganya dengan cara yang terbaik
dan sekiranya terdapat unsur-unsur penghinaan atau penyalahgunaan
terhadap kalimah tersebut, maka ia perlu disekat mengikut peruntukan
undang-undangyangtelahtermaktubdalamPerlembagaanPersekutuan.
Kedudukan Senaman Yoga Di Kalangan Umat Islam
22-24Oktober2008•MuzakarahKaliKe-83
Keputusan :
Muzakarahberpandanganbahawasenamanyogayangberasaldaripada
masyarakat Hindu sejak sebelum Masihi lagi menggabungkan amalan
fzikal, unsur-unsur keagamaan dan pemujaan bagi tujuan tertentu
adalahtidaksesuaidanbolehmerosakkanakidahumatIslam.
Oleh itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa apa jua jenis atau
bentuksenamanyangmengandungiunsur-unsurtersebutdiatasadalah
dilarangdanbertentangandengansyariatIslam.
32
33
1 aqidah.indd 26 10/11/2009 5:14:11 PM
27
ibadah
2
1
AzanMenggunakanPembesarSuara
13–14April1982•MuzakarahKaliKe-4
Keputusan:
Berdasarkanfaktor-faktoryangtersebutdiatasbahawaazanmenggunakan
pembesarsuaradimasjid,surau-suraudantempat-tempatibadatorang-
orang Islam belum lagi mengganggu ketenteraman orang-orang yang
bukan Islam. Maka jawatankuasa bersetuju bahawa rayuan bantahan
orang-orangyangbukanIslamitutidakbolehditerima.
SembahyangJumaatPelajarMalaysiaDiLuarNegara
22–23Oktober1985•MuzakarahKaliKe-14
Keputusan:
Sembahyang Jumaat pelajar-pelajar Malaysia di luar negara dengan
bertaklid kepada mana-mana mazhab Islam adalah sah. Hanya satu
sembahyangJumaatsahajadibenarkanbagisatu-satutempatkediaman
pelajartersebut.

SembahyangJumaatPolisDanTenteraYangSedangBertugas
22–23Oktober1985•MuzakarahKaliKe-14
Keputusan:
Adalah harus bagi polis dan tentera meninggalkan sembahyang Jumaat
keranamenjalankantugas-tugaskeselamatanyangdikirauzursyariekerana
merekaterpaksabertugasdengansyarattidakmeninggalkansembahyang
Jumaat3kaliberturut-turut.
bab 2
3
2_ibadah.indd 27 10/11/2009 5:15:15 PM
BaB 2
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
28
Al-FatihahDanBentuk-BentukQiraatYangDibolehkan
DalamSembahyang
18–19Februari1986•MuzakarahKaliKe-16
Keputusan:
Mengikutkajiandanpandanganahlial-Quranbahawabacaanyangtelah
tersebarluaslagimasyhurdiseluruhdunia,dirantauAsia,khasnyadinegara
kita ialah mengikut bacaan Riwayat Hafs ‘an ‘Asim, maka sewajarnyalah
bacaan tersebut dimasyhurkan di negara ini. Walau bagaimanapun bagi
merekayanghendakmembacaal-QuranselaindaripadaRiwayatHafs‘an
‘Asim maka hendaklah terlebih dahulu diberitahu atau muafakat bacaan
di antara imam dan makmum supaya tidak menjadi kekeliruan ketika
menunaikansembahyang.

SembahyangJumaatKakitanganJabatanPerkhidmatanPos
6Oktober1986•MuzakarahKaliKe-17
Keputusan:
Muzakarah mengambil ketetapan dan keputusan bahawa perkhidmatan
dalamJabatanKerajaanyangtidakberkaitandengantugaskeselamatan
tidaklah termasuk dalam takrif uzur syarie. Maka pihak berkuasa jabatan
mana-manayangberkenaantidakharusmembuatperaturan-peraturan
bagimenghalangkakitanganlelakiyangberagamaIslamuntukmenunaikan
sembahyangJumaat.

HajiLebihDaripadaSekali
2April1988•MuzakarahKaliKe-20
Keputusan:
Perspektif hukum bahawa kesan jemaah haji menunaikan haji lebih
daripadasekaliadalahberkebajikandiduniadanberolehganjaranyang
besardiakhirat.Terserahlahkepadaorangperseoranganbahawadiatelah
4
5
6
2_ibadah.indd 28 10/11/2009 5:15:16 PM
BaB 2
Ibadah
29
mendahulukan amalan yang wajib kemudian mengerjakan pula amalan
yangsunat.

TragediTerowongal-Mu’aissim,ArabSaudi
3Oktober1990•MuzakarahKaliKe-27
Keputusan:
Kehilangan 19 orang jemaah haji Malaysia akibat tragedi terowong al-
Mu’aissim dianggap sebagai mati mafqud berdasarkan perkara-perkara
berikut:-
i. Telahhabisusahamencarimereka
ii. Tidak ada bukti atau sangkaan bahawa mereka masih hidup dan
bersembunyi diri di mana-mana tempat di Arab Saudi atau keluar
darinegaraitukesebuahnegaralaindanbersembunyidisana;dan
iii. Bahawa mereka itu bukan orang yang mencari peluang untuk
melarikandiridarinegaraini.

SembahyangJamakKeranaMenjalaniRawatanPenyakit-
PenyakitKronikDiHospital-HospitalKerajaan/Swasta
19September2000•MuzakarahKaliKe-49
Keputusan:
Hukum sembahyang jamak kerana rawatan penyakit kronik yang
memakan masa yang lama seperti menjalani rawatan hemodialisis bagi
penyakitbuahpinggangdanseumpamanyaadalahharus.
7
8
2_ibadah.indd 29 10/11/2009 5:15:16 PM
BaB 2
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
30
WanitaHaidMemasukiMasjidUntukTujuanPembelajaran
Semata-Mata
19September2000•MuzakarahKaliKe-49
Keputusan:
Perempuan yang dalam keadaan haid haram berada/duduk di dalam
masjid walaupun untuk tujuan pembelajaran dan program-program
keagamaan.

Pekerja-PekerjaIslamDiKilang-KilangYangTidakDapat
MenunaikanSembahyangFardhu
23Januari2003•MuzakarahKaliKe-54
Keputusan:
a. Sembahyang adalah wajib bagi setiap orang Islam yang cukup
syaratnya.Sembahyangfardhuhanyabolehdijamakkanjikaterdapat
keuzuranyangdibenarkanolehsyarak.
b. Menasihatkan kepada pihak berkuasa agar sentiasa berbincang
dengan pihak kilang untuk mencari jalan agar orang Islam boleh
menunaikansembahyangdalamwaktunya.
SembahyangJumaatBanduanDiDalamPenjaraDan
Seumpamanya
7Mei2003•MuzakarahKaliKe-56
Keputusan:
HukumsembahyangJumaatkeatasbanduandipenjaradanseumpamanya
adalahwajibdanJabatanPenjaraMalaysiahendaklahmembenarkanpara
banduan menunaikan sembahyang Jumaat kecuali bagi mereka yang
didapati boleh menimbulkan ancaman seperti ancaman keselamatan,
sosialdansebagainya.
9
10
11
2_ibadah.indd 30 10/11/2009 5:15:16 PM
BaB 2
Ibadah
31
HukumKebenaranMendirikanSolatJumaatDiKemBagi
PesertaLatihanKhidmatNegara
16Mac2004•MuzakarahKaliKe-62
Keputusan:
Muzakarah mendapatibahawa penyelarasan hukum bagi membenarkan
solat Jumaat didirikan adalah tidak dapat tercapai memandangkan
terdapatnya perbezaan keadaan tempat di antara satu kem dengan
kem yang lain. Maka Muzakarah bersetuju agar hukum dan kebenaran
mendirikanSolatJumaatdiKembagiPesertaKhidmatNegaradiserahkan
kepadaJabatanMuftiNegeri-negeriuntukmembuatkeputusan.
HukumBermabitDiMinaBagiJemaahHajiYangTidak
DiperuntukkanTempatDiMina
25November2004•MuzakarahKaliKe-66
Keputusan:
Jemaah haji yang tidak diperuntukkan tempat untuk bermabit di Mina
adalah digugurkan daripada melaksanakan kewajipan berkenaan dan
tidak dikenakan apa-apa dam, ibadat haji mereka adalah sah dan tidak
berdosakeranamerekaadalahtermasukgolongan samaseperti
yangdiberikanrukhsaholehNabis.a.wuntuktidakbermabit
diMina.
HukumWakalahDanBeberapaPerkaraBerbangkitDalam
IbadatKorban
25November2004•MuzakarahKaliKe-66
Keputusan:
Muzakarah bersetuju menerima keputusan yang diputuskan oleh Panel
Kajian Syariah dan meminta JAKIM menyediakan sighah at-taukil yang
merangkumi jenis ibadat korban dan keizinan muwakkil kepada wakil
untuk menyerahkan kepada pihak lain bagi menyempurnakan urusan
ibadatkorban.
12
13
14
2_ibadah.indd 31 10/11/2009 5:15:17 PM
BaB 2
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
32
KeputusanMesyuaratPanelKajianSyariahadalahsepertiberikut;
a. Hukumasalwakalahadalahharus.
b. Harus bagi wakil mewakilkan kepada orang lain dengan keizinan
muwakkil.
c. Harus bagi wakil mewakilkan kepada orang lain sekiranya tidak
mampuatautidaklayakmelakukansendiriperkarayangdiwakilkan
tersebut.
d. Harusmengagihkandagingkorbanketempatataunegaralain.
e. Tidak harus mengagih dan memberi makan daging korban kepada
orangbukanIslam.
PelaksanaanIbadatDiInternationalSpaceStation(ISS)
21-23November2006•MuzakarahKaliKe-76
Keputusan:
i. PenggunaantisuyangtelahdisediakandiInternational Space Station
(ISS)sebagaialatberistinja`adalahharus.
ii. Harus tayammum dengan apa sahaja yang berasal dari bumi
(contohnyaISS)sebagaikaedahmengangkathadas.
iii. Solat ditunaikan sebanyak lima kali untuk tempoh 24 jam (hari di
bumi)danbolehditunaikansecarajamakdanqasardantidakperlu
diqada.
iv. WaktusolatdanpuasadiISSadalahmengikutwaktutempatpelepasan.
v. Penentuan arah qiblat hendaklah dengan cara menghadap kaabah
dansekiranyasukar,bolehlahmenghadapkemana-manaarah.
15
2_ibadah.indd 32 10/11/2009 5:15:17 PM
BaB 2
Ibadah
33
HukumBersuciBagiPekerjaDiLojiKumbahan
5-7Mei2008•MuzakarahKaliKe-82
Keputusan:
Muzakarahbersetujumemutuskanbahawabagiorang-orangIslamyang
bekerja di loji kumbahan sekiranya diyakini waktu atau tempoh bekerja
tidakakanmelebihiwaktusolat,makakaedahpelaksanaansolathendaklah
dilakukan seperti biasa setelah bersuci mengikut kaedah bersuci yang
ditetapkanolehsyaraksepertiberikut:
i. Menghilangkan‘ainnajispadabadandanpakaian;
ii. Membasuh dengan air yang suci sehingga peringkat yakin (hilang
bau,warnadanrasa);
iii. Bagimenyucikannajismughallazah,selaindaripadasyarat(i)dan(ii)
di atas, ia perlu dibasuh dengan tujuh kali air yang suci termasuk
sekaliairyangbercampurtanah.
Walau bagaimanapun sekiranya waktu atau tempoh bekerja tersebut
menjangkauwaktusolatdantimbulkesukaranuntukmembersihkandiri
sebelummelakukansolat,makamerekadiharuskanuntukmenjama’solat
berkenaansetelahsempurnabersucimengikutkaedah-kaedahyangtelah
ditetapkanolehsyaraksepertidiatas.

HukumMenunaikanHajibagiPesakitYangMenjalani
RawatanHemodialisis
15Disember2008•MuzakarahKaliKe-84
Keputusan:
Muzakarahbersetujumemutuskanbahawa:
i. Pesakit yang menghidap penyakit kronik yang tidak ada harapan
sembuh seperti pesakit buah pinggang yang menjalani rawatan
hemodialisisdanseumpamanyatidakwajibmenunaikanibadahhaji;
16
17
2_ibadah.indd 33 10/11/2009 5:15:18 PM
BaB 2
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
34
ii. Pesakit kronik adalah wajib melaksanakan badal haji sekiranya
berkemampuandaripadasudutkewangan;dan
iii. Sekiranyatelahsembuhdaripadasakitkronik,individutersebutwajib
menunaikanhajijikaberkemampuan.
2_ibadah.indd 34 10/11/2009 5:15:18 PM
35
2
SoSial / Syariah
bab 3
PenamaanSaudaraBaru
28-29Januari1981•MuzakarahKaliKe-1
Keputusan:
Bagisaudarabaru(mualaf)namamerekahendaklahnamaIslam
mendahuluinamaasal,misalnyaAhmadChongAhKaw.

BankAirMani
28–29Januari1981•MuzakarahKaliKe-1
Keputusan:
i. MengadakanbankairmaniadalahharamdalamIslam
ii. Sekiranyabankairmanitelahsediawujudmakakerajaanhendaklah
bertindakuntukmenghapuskannya.
iii. Permanian beradas yang dilakukan kepada manusia adalah haram
kecualijikaairmanidaripadasuamididapatisecaramuhtaram(yang
diluluskanolehsyarak),dibenarkanolehIslam.
iv. Penglibatan doktor pakar atau mana-mana pihak yang berkaitan
denganbankairmaniadalahharam.
MasalahDadahDanPenyelesaiannya
13–14April1982•MuzakarahKaliKe-3
Keputusan:
i. Sebarang penyalahgunaan, termasuk penyalahgunaan dadah,
hukumnyaharam.
1
2
3
3_sosial n syariah.indd 35 10/11/2009 5:15:37 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
36
ii. Dadah hanya boleh digunakan bagi tujuan perubatan yang sah
mengikutsyarak.
PertukaranJantinaDaripadaLelakiKepadaPerempuan
13–14April1982•MuzakarahKaliKe-4
Keputusan:
i. Pertukaran jantina dari lelaki kepada perempuan atau sebaliknya
melaluipembedahanadalahharamdisegisyarak.
ii. Seseorangyangdilahirkanlelaki,hukumnyatetaplelakiwalaupunia
berjayaditukarkanjantinanyamelaluipembedahan.
iii. Seseorangyangdilahirkanperempuan,hukumnyatetapperempuan
walaupuniaberjayaditukarkanjantinanyamelaluipembedahan.
iv. Seseorang yang dilahirkan “khunsa musykil” iaitu manusia yang
dilahirkan mempunyai dua alat kemaluan lelaki dan perempuan,
diharuskanpembedahanbagimengekalkansalahsatualatjantinayang
benar-benarberfungsidapatdigunakanmengikutkeadaanyangsesuai.
BayiTabungUji
10Oktober1983•MuzakarahKaliKe-6
Keputusan:
i. Bayi tabung uji dari benih suami isteri yang dicantumkan secara
“terhormat” adalah sah di sisi Islam. Sebaliknya benih yang diambil
daribukansuamiisteriyangsahbayitabungituadalahtidaksah.
ii. Bayi yang dilahirkan melalui tabung uji itu boleh menjadi wali dan
berhakmenerimahartapusakadarikeluargayangberhak.
iii. Sekiranyabenihdarisuamiatauisteriyangdikeluarkandengancara
yang tidak bertentangan dengan Islam, maka ianya dikira sebagai
caraterhormat.
4
5
3_sosial n syariah.indd 36 10/11/2009 5:15:37 PM
bab 3
Sosial / Syariah
37
PengirimanAl-QuranMelaluiPos
10Oktober1983•MuzakarahKaliKe-6
Keputusan:
i. Pengiriman Al-Quran melalui pos hendaklah dengan cara berdaftar
dandibungkussertadibalutdengansempurna.
ii. Untukmenjagakeselamatandankesucianal-Quran,makapengiriman
melaluipostidakdigalakkan.
HukumBunuhKeAtasPelakuKesalahanBerkaitan
DenganSenjataApi
20Februari1989•MuzakarahKalike-23
Keputusan:
Hukumanmatiataugantungataupenjaraseumurhidupdalamundang-
undangberkaitandengankesalahanpenggunaansenjataapiyangterpakai
dinegarainisekarangtidakbercanggahdenganIslam.Hukumaninisesuai
dengan kaedah dalam Islam. Ianya diadakan untuk tujuan menghalang
keburukanataukerosakanyangakanberlaku.

PemindahanMayat
24–25September1984•MuzakarahKaliKe-8
Keputusan:
Pemindahanmayatdarisatunegerikesatunegeriyanglainadalahharus
sekiranya keadaan memerlukan (darurat) tetapi mestilah dipastikan si
matidipindahkandengancarayangbaikdansempurna.

7
8
6
3_sosial n syariah.indd 37 10/11/2009 5:15:38 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
38
KesabitanAnakBulanRamadhanDanSyawal
14Julai1977•MuzakarahKaliKe-14
11dan12April1984•MuzakarahKaliKe-7
Keputusan:
a. “AnakBulanRamadhandanSyawalkiranyatidakkelihatandilindungi
awan(ghaim)padahalnyamengikutkiraanahli-ahlifalaksyarieanak
bulan itu tetap ada dan boleh nampak, maka kiraan ahli-ahli falak
syariebolehlahdigunakan.Tetapikiranyacuacabaikdananakbulan
tidak kelihatan maka hendaklah disempurnakan bilangan haribulan
itusebanyak30hari”.
b. “Majlis bersetuju supaya perkara menetapkan awal puasa atau Hari
RayaPuasahendaklahberdasarkankepadarukyahdanhisab”.

KedudukanMakNyahDalamIslam
13Disember1989•MuzakarahKaliKe-25
Keputusan:
MajlisRaja-Rajadalammesyuaratnyakalike-126pada24Februari1983
telah mempersetujui fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa
sepertiberikut:-
a. Pertukaran jantina dari lelaki kepada perempuan atau sebaliknya
melaluipembedahanadalahharamdarisegisyarak,dan
b. Seseorang yang dilahirkan ‘khunsa musykil’ iaitu manusia yang
dilahirkan mempunyai dua alat kemaluan lelaki dan perempuan
diharuskanpembedahanbagimengekalsalahsatualatjantinayang
benar-benar berfungsi supaya dapat digunakan mengikut keadaan
yangsesuai.

9
10
3_sosial n syariah.indd 38 10/11/2009 5:15:38 PM
bab 3
Sosial / Syariah
39
PenanamanPokokBuah-BuahanDiTanahPerkuburan
11–12April1984•MuzakarahKaliKe-7
Keputusan:
Menanampokokbuah-buahandiatastanahyangdikhaskanbagikubur
(di Rancangan Felda) hukumnya harus dan hasil yang diperolehi adalah
halalasalkanianyadigunakanbagimaslahahumum.
PengebumianMayatDalamPetiYangTertutup
24–25September1984•MuzakarahKaliKe-8
Keputusan:
Pengebumian mayat dalam peti yang tertutup harus dilakukan dengan
syaratmukasimatidibukadantubuhnyadihadapkankearahkiblat.

LilitanHitamDiLenganBagiUmatIslam
6-7Oktober1987•MuzakarahKaliKe-19
Keputusan:
i. Memandangkanlilitankainhitamdilenganbajuyangberwarnaputih
merupakansuatuadatkebudayaanbagiorangkafr,makakelakuan
tersebut hukumnya haram dan dilarang sama sekali kepada umat
Islam.
ii. Setiapbentukpakaianbagitujuansosialatausebagainyayangdipakai
olehorangIslamhendaklahtidakmelibatkanunsur-unsuryangkhusus
denganadatataukeagamaanbagiagamalain.
11
12
13
3_sosial n syariah.indd 39 10/11/2009 5:15:38 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
40
PameranKhazanahDariKubur
20Februari1989•MuzakarahKaliKe-23
Keputusan:
i. “PameranKhazanahDariKubur“olehMuziumNegarayangmelibatkan
pameranbarang-barangpurbayangdijumpadidalamkuburdanjuga
kerandamumia(bukanmayatmumia)bolehditeruskan.
ii. Mayat mumia tidak harus dipamerkan sama ada ianya Islam atau
bukanIslam
iii. Pameran barang-barang purba penemuan daripada kubur adalah
harus,asalkaniatidakbercanggahdengansyariatIslam.
iv. Pameranpatung-patungadalahditegaholehIslam.

PenulisanAyat-AyatAl-QuranDenganHurufRoman
5-6Jun1989•MuzakarahKaliKe-24
Keputusan:
Muzakarah telah bersetuju mengambil keputusan bahawa adalah haram
menulis atau digunakan mana-mana bahagian daripada ayat al-Quran
dengantulisanyangbukanhurufArabataubukantulisanal-Quran.

PengguguranKandunganKeranaKecacatan
7–8Mac1990•MuzakarahKaliKe-26
Keputusan:
Adalah haram menggugurkan janin di dalam kandungan, kecuali atas
sebab-sebabkecacatanyangterukyangbolehmembahayakannyawaibu.
14
15
16
3_sosial n syariah.indd 40 10/11/2009 5:15:39 PM
bab 3
Sosial / Syariah
41
PindaanKaedahPenetapanHariRayaAidilAdha
DiMalaysia
22Ogos1992•MuzakarahKaliKe-30
Keputusan:
Kaedah penetapan Aidil Adha di Malaysia yang berdasarkan tarikh hari
wukufdiArafahdipindakepadakaedahrukyahanakbulanZulhijjahkerana
kaedahrukyahanakbulanZulhijjahlebihsesuaidiamalkandinegaraini.

TanahPerkuburanDanKrematoria
19Februari1992•MuzakarahKaliKe-29
Keputusan:
a. Muzakarah bersetuju kawasan tanah perkuburan lama (lebih dari
90 tahun) digunakan semula secara berperingkat-peringkat. Ini
keranatidakterdapatnasal-Qurandanhadithyangmelarangtanah
perkuburanlamadigunakansemula.
b. Tidak bersetuju dengan cadangan untuk mengadakan kubur
bertingkat sedalam 18 kaki yang dapat menempatkan 3 mayat
secarabertingkatkeranamasainimasihterdapatbanyakyangboleh
dijadikansebagaitanahperkuburandankeadaanyangadasekarang
ini masih belum sampai ke peringkat dharurat. Sekiranya keadaan
benar-benar mendesak maka cadangan ini boleh dipertimbangkan
berdasarkankaedahfqhiyah.
c. Bersetujusupayapihak-pihakberkenaanmencaritanah-tanahdiluar
WilayahPersekutuanuntuktujuantanahperkuburanumatIslam.

17
18
3_sosial n syariah.indd 41 10/11/2009 5:15:39 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
42
PelupusanAl-Quran
22Ogos1992•MuzakarahKaliKe-30
Keputusan:
a. Al-Quran yang rosak, koyak, yang tidak lagi boleh dibaca dan yang
bukanRasmUthmanihendaklahdilupuskan.
b. Kaedahpelupusanialahdibakarditempatyangdikawaldanditanam
ditempatyangdikawal.
c. Kerja-kerja pelupusan hendaklah dipertanggungjawabkan kepada
Urusetia atau Majlis dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Ia
dilakukandengancaratersembunyidemimengelakkansalahfaham
orangramai.

MenerimaDanMemakaiAnugerahYangDipanggil
GrandCross
18Mac1993•MuzakarahKaliKe-31
Keputusan:
Menerima dan memakai anugerah yang dipanggil Grand Cross adalah
haram kecuali dalam keadaan yang tidak dapat dielakkan yang boleh
membawadaruratkepadanegaradanrakyat.
MaksiatDariPerspektifIslam
21September1995•MuzakarahKaliKe-39
Keputusan:
a. Maksiat dari segi bahasa bermakna derhaka dan maksiat dari segi
istilahialahperbuatanyangmembawadosaiaituyangbertentangan
denganakidah,syariatdanajaranIslamsamaadadenganmelakukan
larangan Allah dan Rasul-Nya atau meninggalkan suruhan Allah
dan Rasul-Nya, dengan kata lain melakukan yang haram dan
19
20
21
3_sosial n syariah.indd 42 10/11/2009 5:15:39 PM
bab 3
Sosial / Syariah
43
meninggalkanyangwajib.Perbuatantersebutmemberikesankepada
kehidupanseseorangdalamakidah,syariatataupunakhlak.
b. Jenis-jenismaksiat:
i. MaksiatkepadaAllahdanRasuliaitumeninggalkanperintah-Nya
danmelakukanlarangan-Nya.
ii. Maksiatterhadapmakhlukiaitumaksiatterhadapmanusia,maksiat
terhadaphaiwandanalamsekitar,maksiatterhadaphartaawam.
c. Maksiat dalam apa jua bentuk sama ada kepada Allah dan Rasul,
kepadamanusiadanmakhlukbolehmerosakkanagama,iman,akhlak,
kemuliaan diri dan kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat,
negaradanumat.
Al-QuranDiletakkanDiHotel-HotelMalaysia
30Mei1997•MuzakarahKaliKe-42
Keputusan:
a. Bersetuju meletakkan al-Quran di hotel-hotel di Malaysia dengan
mematuhikaedahberikut:
i. Diletakkanditempatkhassupayatidakdicapaiolehkanak-kanak
sekiranyamerekaberadadisitu.
ii. SentiasadiawasiolehpenyeliahotelyangberagamaIslamsupaya
tidakdisalahguna.
b. Adalahlebihbaikkalaudisediakanal-Quranterjemahansupayamereka
bolehmemahamidenganlebihdekatlagiisikandunganal-Quran.
22
3_sosial n syariah.indd 43 10/11/2009 5:15:39 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
44
MayatTerdamparMenurutPerspektifIslam
3April2000•MuzakarahKaliKe-48
Keputusan:
a. Mayat yang tidak dikenalpasti identitinya termasuk kanak-kanak
terdamparbolehdianggappenduduknegaramayatitudijumpai.
b. Sekiranya mayat tersebut dijumpai di negara orang Islam, tanpa
bantuan pengenalan diri dan dokumen berkaitan, maka mayat itu
dianggap Islam dan sekiranya mayat itu dijumpai di negara bukan
Islam dan tidak ada dokumen atau tanda-tanda yang mayat itu
seorangIslam,makaiadianggapbukanIslam.
c. Mayat yang bercampur aduk antara orang Islam dan bukan Islam
dan tidak dapat dibezakan maka hendaklah dimandi, dikafan dan
disembahyangkan dengan niat kepada orang Islam sahaja. Mayat
tersebut pula tidak boleh dikebumikan di tanah perkuburan bukan
Islam.Sebaliknyamayatituhendaklahdikebumikandisuatukawasan
berasingan atau di bahagian yang berasingan di tanah perkuburan
orangIslam.

MayatDisimpanLamaAtauDikorekSemulaUntuk
DijadikanSebagaiBahanKesDalamMahkamah
19September2000•MuzakarahKaliKe-49
Keputusan:
a. Pengebumian mayat hendaklah disegerakan. Perbuatan sengaja
melambat-lambatkanpengebumianadalahharam.
b. Pihak yang bertanggungjawab menjalankan siasatan dalam kes
kematianhendaklahmenyegerakansiasatannya.Tindakanmelambat-
lambatkansiasatansehinggamenyebabkanmayatlambatdikebumikan
adalahjugaharam.
23
24
3_sosial n syariah.indd 44 10/11/2009 5:15:40 PM
bab 3
Sosial / Syariah
45
c. Menyimpanataumengoreksemulamayatuntukdijadikanbahankes
dalammahkamahbagikemaslahatanumumadalahharus.

LelakiMemakaiEmasPutih
1Julai2002•MuzakarahKaliKe-52
Keputusan:
Harammemakaiemasputihkeatasgolonganlelaki.

HukumMenggunaSemulaTanahPerkuburanIslam
27Januari2004•MuzakarahKaliKe-61
Keputusan:
i. Adalahharusmenggalisemulatanahperkuburansekiranyaterdapat
keperluanyangmendesakataudharuratdengansebab-sebabtertentu
yangdiharuskanolehsyarak;dan
ii. Adalahharusmenggalisemulatanahperkuburansetelahdikenalpasti
mayat itu telah reput oleh pihak berkuasa untuk digunakan bagi
mengebumikanmayatyangbaru.

HukumPeraduanSMSDanMenyertainyaMenurut
PandanganIslam
27Julai2004•MuzakarahKaliKe-64
Keputusan:
PeraduankuizmelaluiSistemPesananRingkas(SMS)danseumpamanya
adalahmengandungiunsur-unsureksploitasikesamaran(tidakjelas),per-
taruhandannasibyangtergolongdalampengertianjudi.Dariituhukum
peraduankuiztersebutadalahharamdisisisyarak.
25
26
27
3_sosial n syariah.indd 45 10/11/2009 5:15:40 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
46
HukumAmalanMembawaBungaKetikaMenziarahiKubur
13Oktober2004•MuzakarahKaliKe-65
Keputusan:
Amalanmembawabungaketikamenziarahikuburadalahtidakdigalakkan
dariperspektifagama.
HukumMenukarStatusJantinaDiMyKad
14April2005•MuzakarahKaliKe-68
Keputusan:
i. Menukar status jantina dalam MyKad bagi pemilik yang menjalani
pembedahanjantinayangdiharuskanolehSyarakadalahharus;dan
ii. Menukar status jantina dalam MyKad bagi pemilik yang menjalani
pembedahan jantina yang tidak dibenarkan oleh Syarak adalah
haram.

HukumRakamanLagu-LaguNasyidBerbentukDoa
13-15Jun2005•MuzakarahKaliKe-69
Keputusan:
Lagu-lagu nasyid berbentuk doa diharuskan di dalam Islam selagimana
nyanyian tersebut mempunyai senikata yang baik yang memuji Allah
dan Rasul, keindahan makhluk Allah atau kepada tanggungjawab atau
mengenaisifatbertaqwakepadaAllahSWT,tidakbiadabdanmendorong
kepada maksiat, tidak bercampurgaul di antara lelaki dan wanita, tidak
membawa kepada ftnah, tidak mendedahkan aurat dan tidak memuji
makhlukAllahsecaraberlebihan.
28
29
30
3_sosial n syariah.indd 46 10/11/2009 5:15:40 PM
bab 3
Sosial / Syariah
47
HukumMenulisAyat-AyatAl-QuranMengikutRekaBentuk
AlatPermainanSepertiWau,Tumbuhan,Bunga-Bungaan
DanSeumpamanya
13-15Jun2005•MuzakarahKaliKe-69
Keputusan:
i. Penulisanayat-ayatal-Qurandalambentukhiasanyangketerlaluan
yangbolehmenimbulkankekeliruandankesukarankepadapembaca
adalahdilarang;
ii. Penulisan khat ayat al-Quran boleh dibuat dengan syarat ditulis
denganbetuldandapatdibaca;
iii. Tulisan khat ayat al-Quran tidak boleh dicampuradukkan dengan
ayat-ayatlainsehinggabolehmengelirukanpembaca;
iv. Tulisan khat ayat-ayat al-Quran mestilah ditulis dengan sempurna
dan susunan ayat-ayatnya tidak boleh terputus-putus sehingga
mencacatataumengelirukanataumengubahmaknanya;dan
v. Tulisan seni khat ayat-ayat al-Quran yang dibuat dalam pelbagai
bentuksehinggamenimbulkankekeliruandanmenghilangkantujuan
ayat-ayat al-Quran diturunkan iaitu untuk dibaca, difahami dan
dihayatiadalahdilarang.

HukumPelupusanBukuTeksPendidikanIslamSecaraKitar
Semula(Recycle)
13-15Jun2005•MuzakarahKaliKe-69
Keputusan:
Hukum Pelupusan Buku Teks Pendidikan Islam Secara Kitar Semula
(Recycle)adalahharusdengansyarat-syaratberikut:
i. Kerja-kerja pengkitaran semula buku-buku teks Pendidikan Islam
seelok-eloknya dilakukan oleh syarikat-syarikat yang dimiliki oleh
orangIslam.
31
32
3_sosial n syariah.indd 47 10/11/2009 5:15:40 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
48
ii. Pekerja yang terlibat dalam proses pengkitaran semula hendaklah
terdiridaripadaorangIslam.
iii. KertasdanbukuteksPendidikanIslamyangdikitarsemulahendaklah
tidak digunakan untuk membuat bahan yang tidak sesuai seperti
kertastandasdansebagainya.
iv. Bahan-bahankimiayangdigunakandalamprosespengkitaransemula
hendaklahtidakmengandungibahannajis.
HukumOrangIslamBekerjaDiRumahOrangBukanIslam
13-15Jun2005•MuzakarahKaliKe-69
Keputusan:
Orang Islam diharuskan bekerja di rumah orang bukan Islam dengan
syarat pekerjaan tersebut dihalalkan oleh syara’, sentiasa menjaga adab
dan batas-batas pergaulan dan pekerjaan tersebut tidak menghalang
ataumenjejaskantanggungjawabsebagaiorangIslam.

HadTempohPanggilanMuallaf
22-24November2005•MuzakarahKaliKe-71
Keputusan:
Di dalam Islam tiada sebarang nas yang mewajibkan seseorang yang
barumemelukagamaIslamdipanggilsebagaiMuallaf.Sebutandanhad
tempohpanggilanMuallafinilebihbersifaturufsemata-mata.

34
33
3_sosial n syariah.indd 48 10/11/2009 5:15:41 PM
bab 3
Sosial / Syariah
49
HukumMelantikWanitaSebagaiHakimSyar’ie
4-6April2006•MuzakarahKaliKe-73
Keputusan:
Wanita harus dilantik menjadi Hakim Syar’ie dalam kes-kes selain kes
hudud dan qisas. Pemilihan dan perlantikan hendaklah dibuat dengan
penuhtelitidanteratur.
HukumPenyalahgunaanDadahJenisSyabuDan
Jenis-JenisDadahBaruYangLain
21-23November2006•MuzakarahKaliKe-76
Keputusan:
Dadahjenissyabudandadah-dadahjenisbaruyanglainmempunyaikesan
mudharatyangsamasepertiEcstasy,KataminedanGammaHyroxybutyric
Acid(GHB).
Oleh itu, penyalahgunaan dadah jenis syabu dan dadah-dadah jenis
baru yang lain adalah haram dan semua aktiviti yang berkaitan dengan
penyalahgunaan dadah ini seperti menanam, memproses, memiliki,
menjual,mengedar,membeliataumembenarkanpremisdigunakanuntuk
bersubahatdenganpenggunaannyaadalahjugadiharamkan.

HukumMelakukanSamakNajisMughallazah
MenggunakanSabunTanahLiat
21-23November2006•MuzakarahKaliKe-76
Keputusan:
Sabun yang mengandungi unsur tanah liat boleh digunakan untuk
melakukan samak najis mughallazah dengan syarat tanah tersebut suci
danperatusankandungantanahdalamsabunmelebihidaripadabahan-
bahanyanglainsertakaedahsamaktersebutdilakukanmengikutsyarak.
35
36
37
3_sosial n syariah.indd 49 10/11/2009 5:15:41 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
50
HukumPenggunaanAyat-ayatSucial-QuranDanLaungan
AzanDalamNadaDeringDanPaparanSkrinDiDalam
TelefonBimbit
10-12April2007•MuzakarahKaliKe-77
Keputusan:
PadaprinsipnyaIslamtidakmenghalangpenggunaannadaderingayat-
ayatsucial-Quraninidengansyaratpenggunaannyamenepatiadabyang
telahditetapkanolehIslamdandigunakanditempat-tempatyangtidak
mencemarkankesucianayat-ayatsucitersebutsepertididalamtandas.
KajianSemulaHukumPenjualanAirZam-Zam
10-12April2007•KeputusanKaliKe-77
Keputusan:
Berdasarkan nas-nas daripada hukum syarak, Islam membenarkan pen-
jualan, perdagangan atau urusniaga air zam-zam. Walaubagaimanapun
pihak pemerintah boleh mengenakan sekatan sekiranya terdapat pihak
yangmencemarkankesuciandankemuliaanairtersebut.
HukumPenggunaanIndelibleInkDalamPilihanrayaMalaysia
8Ogos2007•MuzakarahKhas
Keputusan:
Berdasarkanpenjelasandanhasilujikajiyangtelahdiberikanolehpakar-
pakar dalam bidang kimia serta hujah-hujah dan pandangan ahli-ahli
Jawatankuasa, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa Indelible Ink
tidak mengandungi bahan-bahan najis yang diharamkan oleh syarak,
tidakmendatangkanmudharatkepadakesihatandantidakmenghalang
airuntuksampaikekulitapabiladigunakan.OlehitupenggunaanIndelible
Ink adalah dibenarkan oleh syarak kerana ia tidak akan menimbulkan
masalahkepadaibadahumatIslam.
38
39
40
3_sosial n syariah.indd 50 10/11/2009 5:15:41 PM
bab 3
Sosial / Syariah
51
Walaubagaimanapun,keputusanJawatankuasaterhadapkandungandan
tahapketelapanIndelible Inkinihanyatertaklukkepadabahanyangsama
denganyangtelahdiujiolehpakar-pakarberkenaansahaja.

HukumBerjabatTanganDenganWanitaAjnabi
6–8September2007•MuzakarahKaliKe-79
Keputusan:
Pada prinsipnya hukum berjabat tangan dengan wanita ajnabi adalah
haram. Walaubagaimanapun, dalam keadaan tertentu yang sukar di-
elakkan, ianya dibolehkan tetapi dalam keadaan terkawal supaya tidak
dijadikanbudayadalammasyarakatIslam.
HukumWanitaMembotakkanKepalaDanBerhiasSecaraAneh
1-3Februari2008•MuzakarahKaliKe-80
Keputusan:
MuzakarahberpandanganbahawalelakidanwanitaIslamadalahditegah
menampilkandiridenganpenampilanyangbertentangandengansifat-
sifatsemulajadimereka.
Muzakarahbersetujumemutuskanbahawawanitadilarangmembotakkan
kepalakecualiuntuktujuanrawatanperubatanbagimengatasimasalah
ataupenyakityangtertentu.
Muzakarahjugamemutuskanbahawaperbuatanberhiassecaraanehdan
berlebih-lebihansepertibertindikanggotabadanselaindaripadacuping
telingaadalahdilarangolehIslam.

41
42
3_sosial n syariah.indd 51 10/11/2009 5:15:42 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
52
HukumMembangunkanTanahWakafKhasDengan
PembangunanSelainDaripadaNiatAsalPewakaf
1-3Februari2008•MuzakarahKaliKe-80
Keputusan:
Muzakarahbersetujumemutuskanbahawamembangunkantanahwakaf
khas khususnya wakaf masjid dengan tambahan projek pembangunan
ataubeberapapenambahbaikanbagimenjaminhartawakaftersebutkekal
adalahdiharuskanolehIslamdengansyaratpembangunaninihendaklah
berdasarkankeperluanyangbolehditentukanolehpemerintahdantidak
bercanggahdengansyariatIslam.
CadanganMelaksanakanPembangunanDiAtasTanah
KuburIslam
1-3Februari2008•MuzakarahKaliKe-80
Keputusan:
Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa hukum melaksanakan
pembangunan di atas tanah-tanah perkuburan Islam yang telah
tidak digunakan untuk mengebumikan mayat adalah diharuskan oleh
Islam dengan syarat pembangunan yang hendak dilaksanakan tidak
bertentangandengansyariatIslamdanmayat-mayatditanahperkuburan
tersebut hendaklah terlebih dahulu dipindahkan ke tapak perkuburan
Islamyanglainsecaraterhormat.

HukumWanitaMenyerupaiLelaki(Pengkid)
22-24Oktober2008•MuzakarahKaliKe-83
Keputusan:
Muzakarahmemutuskanbahawapengkid,iaituwanitayangberpenampilan
danmempunyaigeraklakusertanaluriseksualsepertilelakiadalahharam
disisiagama.
43
44
45
3_sosial n syariah.indd 52 10/11/2009 5:15:42 PM
bab 3
Sosial / Syariah
53
CadanganMengenakanKompaunTerhadapKesalahan
Undang-UndangSyariah
22-24Oktober2008•MuzakarahKaliKe-83
Keputusan:
Muzakarah berpandangan bahawa cadangan mengenakan kompaun
terhadapumatIslamyangmelakukankesalahandalamundang-undang
Syariah kurang memberi kesan dan keinsafan terhadap diri pesalah-
pesalah kerana kesalahan yang dilakukan boleh dibayar dengan wang
sahaja.
Oleh itu, sebagai satu kaedah kaunseling untuk memberi nasihat dan
kesedaran kepada pesalah-pesalah, Muzakarah memutuskan supaya
cadangan mengenakan kompaun terhadap kesalahan undang-undang
Syariah di dalam kes-kes takzir yang terpilih tidak dilaksanakan kerana
tindakanmahkamahyangsedangberkuatkuasadiyakinimampumemberi
kesanyanglebihbaik.

HukumPelaksanaanWasiatWajibah
22-24Oktober2008•MuzakarahKaliKe-83
Keputusan:
Muzakarah menegaskan bahawa Islam amat menitikberatkan kebajikan
dankesempurnaanhidupumatnya,terutamaanak-anakyangkehilangan
ahlikeluargamereka.Olehitu,Muzakarahberpandanganbahawadalam
melaksanakanWasiatWajibahadalahharusmengambilpandanganyang
menyatakanbahawaberwasiatkepadaahli-ahliwaris(seperticucu)yang
tidak mendapat pusaka disebabkan halangan-halangan tertentu adalah
merupakansuatukewajipanyangperludilaksanakan.
Oleh yang demikian, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa dalam
kes di mana seorang anak yang bapa atau ibunya mati terlebih dahulu
daripada datuk atau neneknya, anak tersebut iaitu cucu berhak untuk
menerima Wasiat Wajibah dengan mengambil bahagian faraid bapa
46
47
3_sosial n syariah.indd 53 10/11/2009 5:15:42 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
54
atauibunyapadakadartidakmelebihi1/3daripadahartapusakadatuk
atau nenek. Sekiranya bahagian ibu atau bapa adalah 1/3 atau kurang
daripada1/3,makapembahagiantersebuthendaklahdilaksanakanpada
kadartersebut.Sekiranyabahagiantersebutmelebihi1/3makahendaklah
dikurangkanpadakadartidakmelebihi1/3.
PelaksanaanWasiatWajibahadalahtertaklukkepadasyarat-syaratseperti
berikut:
i. Anaklelakidanperempuandaripadaanaklelakidananakperempuan
(cucu)kebawahadalahlayakuntukmenerimaWasiatWajibah.
ii. Hendaklah kedua ibu atau bapa mereka meninggal dunia terlebih
dahulu daripada datuk atau nenek atau ibu atau bapa meninggal
duniaserentakdengandatukataunenekdalamkejadianyangsama
atauberlainan.
iii Cucu lelaki dan perempuan bukan merupakan waris kepada harta
pusakadatuk.Sekiranyamerekamerupakanwariskeatashartapusaka
secara fardu atau ta’sib maka mereka tidak layak untuk mendapat
Wasiat Wajibah walaupun bahagiannya sedikit berbanding Wasiat
Wajibah.
iv. Sekiranyaanaklelakiatauanakperempuanberlainanagamadengan
ibuataubapaatauterlibatdenganpembunuhanibuataubapa,maka
dia tidak berhak untuk mendapat Wasiat Wajibah daripada harta
pusakadatuk.
v. Sekiranya datuk atau nenek telah memberikan harta kepada cucu
melalui hibah, wakaf, wasiat dan sebagainya dengan kadar yang
sepatutnya diterima oleh anak lelaki atau anak perempuan mereka
sekiranyamerekamasihhidup,cucutidaklagiberhakuntukmendapat
Wasiat Wajibah. Sekiranya pemberian tersebut adalah kurang
daripadahakyangsepatutnyaditerimaolehcucudaripadabahagian
anak lelaki atau anak perempuan. Maka hendaklah disempurnakan
bahagiantersebut.
3_sosial n syariah.indd 54 10/11/2009 5:15:42 PM
bab 3
Sosial / Syariah
55
vi. Anakakanmengambilbahagianfaraidbapaatauibuyangmeninggal
duniaterlebihdahuludaripadadatukataunenekdankadartersebut
hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 daripada nilai harta pusaka.
Sekiranya bahagian tersebut adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3,
maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar
tersebut.Sekiranyabahagiantersebutmelebihi1/3makahendaklah
dikurangkanpadakadar1/3melainkansetelahmendapatpersetujuan
ahli-ahliwarisyanglain.
vii. PembahagianWasiatWajibahbolehdilaksanakansetelahdidahulukan
urusanberkaitanmayat,wasiatikhtiyariyyahdanhutangpiutang.
viii. PembahagianWasiatWajibahkepadacucu-cucuyangberhakadalah
berdasarkan kepada prinsip faraid iaitu seorang lelaki menerima
bahagian2orangperempuan.

KajianPelaksanaanPembiayaanPendidikanPerbadanan
TabungPendidikanTinggiNasional(PTPTN)Berasaskan
KontrakJu’alah
28Julai2008•MuzakarahKhas
Keputusan:
a. BersetujudengancajperkhidmatanyangdikenakanolehPTPTNkepada
pelajarataskonsepupah(Ujrah)dengankadaryangmunasabahdan
tidakmembebankanpelajar.
b. Pihak PTPTN boleh mengenakan pampasan (ta’widh) kepada pelajar
yangtelahmendapatpekerjaantetapdanberkemampuandaripada
aspek kewangan tetapi sengaja tidak mahu membayar semula
pembiayaan PTPTN. Bagi pelajar yang tidak mempunyai kerja tetap
dantidakberkemampuandaripadaaspekkewangantidakdikenakan
pampasan.
48
3_sosial n syariah.indd 55 10/11/2009 5:15:43 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
56
c. PihakPTPTNhendaklahmemberikanrebat(ibra’)kepadapelajaryang
berjayamelangsaikanpembiayaanlebihawaldaripadatamattempoh
perjanjiandan;
d. Bersetuju supaya pembiayaan PTPTN berasaskan konsep upah ini
diaplikasikan kepada semua kategori pelajar di setiap peringkat
pengajiandanterpakaikepadaseluruhpelajartanpamengiraagama
danbangsa.
HukumPeraduanCelcom100Hari100Kereta
28Julai2008•MuzakarahKhas
Keputusan:
a. Peraduan ini adalah tidak patuh syariah kerana mengandungi
unsur judi, gharar (unsur tidak jelas), eksploitasi dan menggalakkan
pembaziran.
b. Menasihatkan Celcom supaya menyediakan konsep peraduan baru
yangselaridengantuntutansyarak.
49
3_sosial n syariah.indd 56 10/11/2009 5:15:43 PM
81
PemindahanJantungDanMata
23-24 Jun 1970, 1-2 Okt 1970 & 22 Feb 1973 • Muzakarah Kali 1 & Kali Ke-6
Keputusan:
Pemindahan mata dan jantung orang mati kepada orang yang hidup
adalah dibenarkan (harus) dalam Islam, dan di atas kebenarannya
pertimbangan-pertimbangan berikut hendaklah diambilkira:
a. Di dalam keadaan mendesak dan mustahak, bahawa nyawa
penerimanya bergantung kepada pemindahan anggota itu dan
pemindahannya adalah difkirkan berjaya.
b. Di dalam keadaan pemindahan jantung, kematian penderma telah
dipastikan sebelum dipindahkan jantungnya.
c. Tindakan-tindakan yang sewajarnya hendaklah diambil supaya tidak
ada pembunuhan manusia dan perdagangan anggota-anggotanya.
d. Kebenaran hendaklah diperolehi daripada penderma-penderma sebelum
pemindahan sebarang anggota di dalam kematian biasa atau dari kaum
keluarga atau keluarganya di dalam kematian akibat kemalangan.

DermaDarahDanPenggunaanDarahOrangIslamKepada
OrangBukanIslamdanSebaliknya
13-14 April 1982 & 10 Oktober 1983 • Muzakarah Kali Ke-4 & Kali Ke-6
Keputusan:
i. Menderma darah hukumnya harus.
ii. Tidak perlu diasingkan darah orang Islam daripada darah orang bukan
Islam.
iii. Penghargaan dalam bentuk bayaran kepada penderma darah tidak
digalakkan.
1
Perubatan
bab 5
2
5_perubatan.indd 81 10/11/2009 5:16:20 PM
bab 5
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
82
5
6
PenggunaanAlatDirectCurrentShock
10 Oktober 1983 • Muzakarah Kali Ke-6
Keputusan:
Penggunaan alat “Direct Current Shock” dalam bidang perubatan merupakan
pertolongan segera bagi memulihkan denyutan jantung manusia sebagai
ikhtiar terakhir menyelamatkan nyawa adalah satu cara pertolongan
cemas yang diharuskan oleh syarak. Dan tidaklah menyalahi syarak bagi
mereka yang melakukannya.

PenyuntinganHighlyPurifedInsulinDaripadaBabi
10 Oktober 1983 • Muzakarah Kali Ke-6
Keputusan:
Hukum menyuntikkan insulin daripada najis mughallazah (babi) bagi
tujuan perubatan pesakit kencing manis adalah harus kerana darurat.
Begitu juga hukum bagi mereka yang menjalankan penyuntikannya.
PenggunaanUbatPenyakitJantungBagiPesakit-pesakit
YangSedangBerpuasa
11–12 April 1984 • Muzakarah Kali Ke-7
Keputusan:
Ubat yang digunakan untuk merawat pesakit jantung yang sedang
berpuasa tanpa dimasukkan melalui rongga anggota, tidak membatalkan
puasanya dengan syarat diyakini air liurnya tidak masuk melalui rongga.
Post-MortemMayat
24–25 September 1984 • Muzakarah Kali Ke-8
Keputusan:
Pembedahan mayat orang Islam hanya boleh dilakukan jika keadaan
3
4
5_perubatan.indd 82 10/11/2009 5:16:20 PM
bab 5
Perubatan
83
benar-benar memerlukan (darurat) sahaja seperti terlibat di dalam kes-
kes jenayah yang sangat memerlukan post-mortem atau si mati tertelan
benda yang berharga atau si mati yang sedang mengandung sedangkan
kandungannya masih hidup.

PelalianRubela(ImunisasiRubela)
12 September 1988 • Muzakarah Kali Ke-21
Keputusan:
Vaksin Rubela yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada
masa ini tidak najis dan hukumnya harus digunakan untuk suntikan dalam
badan bagi mencegah penyakit rubela.

ImunisasiHepatitisB
24 November 1988 • Muzakarah Kali Ke-22
Keputusan:
Vaksin untuk imunisasi Hepatitis B yang dihasilkan daripada ragi adalah
tidak najis dan harus digunakan kerana ragi adalah suatu bahan yang suci.

PencantumanBenihUntukMendapatkanZuriat
8 April 2003 • Muzakarah Kali Ke-55
Keputusan:
Hukum memasukkan embrio ke dalam rahim isteri selepas berlaku
kematian suami atau perceraian adalah haram.
7
8
9
5_perubatan.indd 83 10/11/2009 5:16:20 PM
bab 5
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
84
PandanganIslamTerhadapImunisasiCampak,Tibi,Batuk
Kokol,Dipteria,TetanusDanPolio
5–6 Jun 1989 • Muzakarah Kali Ke-24
Keputusan:
Program imunisasi campak, tibi, batuk kokol, dipteria, tetanus dan polio
adalah harus di segi syarak.
Rawatan“BrainDeath”
13 Disember 1989 • Muzakarah Kali Ke-25
Keputusan:
Memisahkan rawatan antara pesakit-pesakit yang telah kematian otak
atau ‘brain death’ dengan pesakit-pesakit yang masih mempunyai peluang
untuk dipulih di Unit Rawatan Rapi adalah tidak bercanggah dengan Islam.
MenggugurkanKandunganAtasNasihatDoktor
DisebabkanKecacatan
7–8 Mac 1990 • Muzakarah Kali Ke-26
Keputusan:
Keputusan diambil kira dengan mengikut peringkat umur serta berdasarkan
syarat-syarat berikut :
i. Menurut Ijmak Fuqaha, haram menggugurkan janin yang telah
berumur lebih 120 hari kerana pengguguran itu dianggap satu jenayah
bunuh ke atas janin yang telah ditiupkan roh kecuali pengguguran itu
untuk menyelamatkan nyawa ibu atas sebab-sebab kecacatan yang
teruk.
ii. Makruh menggugurkan janin yang berumur antara 1 hari hingga 40
hari sekiranya tidak mendatangkan bahaya pada ibu dan mendapat
persetujuan daripada kedua-dua suami isteri.
12
10
11
5_perubatan.indd 84 10/11/2009 5:16:21 PM
bab 5
Perubatan
85
iii. Ijmak Fuqaha berpendapat pengguguran janin yang berumur sebelum
120 hari harus sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang boleh
membahayakan nyawa ibu.

KaedahPengendalianMayatPesakitAIDSDiMalaysia
19 Februari 1992 • Muzakarah Kali Ke-29
Keputusan:
a. Mayat pesakit AIDS tidak termasuk dalam kategori yang diberi
pengecualian dari dimandikan dan dikapankan. Tidak termasuk dalam
kategori boleh diberi kelonggaran (rukhsah) dengan tayamum. Oleh
itu mayat pesakit AIDS wajib dimandi, dikapan, disembahyang dan
dikebumikan seperti mayat orang Islam yang lain.
b. Pengurusan mayat (jenayah) pesakit AIDS hendaklah mengikut
garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan seperti
memakai sarung tangan, muka dan mencuci tangan dengan Clorox.

MengawetMayat
11 Oktober 1993 • Muzakarah Kali Ke-33
Keputusan:
Mengawet mayat atas sebab-sebab yang mendesak hukumnya adalah
harus.

FatwaKeAtasPenggunaanGrafTisuDalamAmalan
Perubatan
21 Jun 1995 • Muzakarah Kali Ke-38
Keputusan:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa mengambil maklum pandangan dan
cadangan yang dikemukakan dan mengambil keputusan seperti berikut :-
13
14
15
5_perubatan.indd 85 10/11/2009 5:16:21 PM
bab 5
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
86
a. Hukum penggunaan graf tisu dalam amalan perubatan adalah
harus.
b. Penggunaan graf tisu semata-mata untuk tujuan perubatan sahaja.
c. Penggunaan tersebut tidak disalahgunakan dengan tujuan untuk
diperdagangkan atau lain-lain.

PembiakanManusiaDanPengklonanTujuanPerubatan
DariSudutSyarak
11 Mac 2002 • Muzakarah Kali Ke-51
Keputusan:
a. Pengklonan manusia untuk apa-apa tujuan sekalipun adalah haram
kerana ianya bertentangan dengan ftrah kejadian manusia yang
ditentukan oleh Allah S.W.T.
b. Penggunaan ‘Stem Cell’ bagi tujuan perubatan dan kajian yang
diambil bukan proses pengklonan adalah diharuskan selagi ianya
tidak bercanggah dengan hukum syara’.
MenggugurkanKandunganMangsaYangDirogol
1 Julai 2002 • Muzakarah Kali Ke-52
a. Haram menggugurkan kandungan janin yang berumur lebih 120
hari kerana pengguguran itu dianggap satu jenayah bunuh ke
atas janin yang telah ditiupkan roh kecuali pengguguran itu untuk
menyelamatkan nyawa ibu.
b. Pengguguran janin yang berumur sebelum 120 hari adalah harus
sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang teruk yang boleh
membahayakan nyawa ibu.
16
17
5_perubatan.indd 86 10/11/2009 5:16:21 PM
bab 5
Perubatan
87
MenggugurkanJaninPembawaAtauPengidapPenyakit
Thalassaemia
1 Julai 2002 • Muzakarah Kali Ke-52
Keputusan:
a. Makruh menggugurkan janin yang berumur satu hingga 40 hari
sekiranya tidak mendatangkan bahaya pada ibu dan mendapat
persetujuan kedua-dua suami isteri.
b. Pengguguran janin yang berumur sebelum 120 hari adalah harus
sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang boleh membahayakan
nyawa ibu.
c. Pengguguran janin yang telah berumur 120 hari atau lebih adalah
haram kerana pengguguran itu dianggap satu jenayah ke atas
janin yang telah ditiupkan roh kecuali pengguguran itu untuk
menyelamatkan nyawa ibu atas sebab kecacatan yang teruk.
SuntikanPelalianVaksinMeningococcalMeningitisOleh
OrangIslam
27 November 2002 • Muzakarah Kali Ke-53
Keputusan:
Hukum menggunakan pelalian Meningococcal Meningitis Mencevax
yang diambil daripada sumber lembu adalah harus. Manakala vaksin
pelalian Meningococcal Meningitis Monumune yang mengandungi unsur
daripada babi adalah haram.
18
19
5_perubatan.indd 87 10/11/2009 5:16:21 PM
bab 5
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
88
PencantumanBenihUntukMendapatkanZuriat
7 Mei 2003 • Muzakarah Kali Ke-56
Keputusan:
a. Hukum mencantumkan benih yang dikeluarkan sebelum akad nikah
dan kemudiannya dibuat pencantuman dalam tempoh perkahwinan
yang sah adalah haram.
b. Hukum mencantumkan benih yang diambil dan dicantumkan dalam
tempoh perkahwinan yang sah adalah harus.

HukumBedahSiasatKeAtasMayatYangBukan
DikategorikanKematianKeranaKesJenayah
27 Januari 2004 • Muzakarah Kali Ke-61
Keputusan:
Hukum asal pembedahan mayat adalah haram tetapi dibolehkan sekiranya
dalam keadaan darurat dan terdapat keperluan yang mendesak seperti
membuat kajian terhadap penyakit, mengenalpasti punca kematian dan
penyelidikan serta pendidikan khususnya dalam bidang perubatan.
HukumPengklonanTerapeutikDanPenyelidikanSelStem
(StemCell)
22 Februari 2005 • Muzakarah Kali Ke-67
Keputusan:
i. Pengklonan Terapeutik untuk tujuan rawatan perubatan seperti
mencipta sel-sel tertentu atau menggantikan organ yang telah rosak
dengan mengambil kira langkah-langkah sempadan yang dibenarkan
oleh syarak adalah diharuskan.
ii. Harus menggunakan embrio yang disimpanbeku atau lebihan
embrio dari proses persenyawaan di luar rahim (IVF) untuk tujuan
20
21
22
5_perubatan.indd 88 10/11/2009 5:16:22 PM
bab 5
Perubatan
89
penyelidikan dengan syarat mendapat persetujuan pasangan suami
isteri yang menerima rawatan dan kajian tersebut dilakukan sebelum
mencapai tahap ‘alaqah (blastocyst).
iii. Penyelidikan ke atas pra-embrio selain dari untuk tujuan terapeutik
hendaklah mendapat kebenaran daripada pasangan suami isteri dan
pra-embrio hasil penyelidikan ini, tidak boleh sama sekali ditanam
dalam rahim isteri atau mana-mana wanita yang lain;
iv. Harus melakukan penyelidikan ke atas pra-embrio untuk mengetahui
penyakit genetik bagi pasangan yang berisiko tinggi dan hanya
embrio yang dikenalpasti bebas dari penyakit sahaja boleh ditanam
dalam rahim ibunya dalam tempoh perkahwinan yang sah. Sebarang
penyelidikan yang berunsurkan komersial atau yang tiada kaitan
dengan kesihatan ibu atau janin adalah tidak dibenarkan;
v. Rawatan kejuruteraan genetik ke atas pra-embrio yang melibatkan
pengubahsuaian sifat semulajadi seperti rambut, warna rambut,
kebijaksanaan, ketinggian dan sebagainya, termasuk memilih jantina
adalah haram. Bagaimanapun pemilihan jantina diharuskan sekiranya
faktor jantina menatijahkan suatu penyakit genetik yang serius yang
boleh membawa kematian;
vi. Penyelidikan hendaklah dijalankan secara sah dan proposal penyelidikan
mestilah jelas, saintifk dan dikendalikan oleh penyelidik yang benar-benar
mempunyai kemahiran, amanah dan bertanggung-jawab; dan
vii. Sel stem daripada sumber-sumber berikut adalah harus digunakan
untuk tujuan rawatan perubatan dan kaji selidik :
a. Daripada seorang dewasa (sel stem dewasa) dengan izin dan
prosedurnya tidak mengakibatkan mudarat;
b. Daripada seorang kanak-kanak dengan keizinan ibu bapanya dan
prosedurnya tidak mengakibatkan mudarat;
c. Daripada uri dan darah tali pusat bayi dengan keizinan ibu-
bapanya;
5_perubatan.indd 89 10/11/2009 5:16:22 PM
bab 5
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
90
d. Daripada janin yang gugur secara spontan atau keguguran akibat
daripada rawatan perubatan yang dibenarkan syarak dengan syarat
mendapat keizinan ibu bapanya, bukan janin yang digugurkan
secara sengaja atau digugurkan tanpa sebab-sebab perubatan
yang dibenarkan oleh syarak; dan
e. Daripada lebihan embrio (excess embryos) yang disimpan
beku daripada teknologi bantuan kesuburan IVF dengan syarat
mendapat keizinan daripada ibubapanya. Sel stem daripada embrio
yang dihasilkan secara sengaja (created embryo) dengan teknologi
Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT) adalah tidak dibenarkan
berdasarkan kaedah Sad al-zaraie’ (menutup pintu keburukan).
HukumMenggunakanKaedahAutopsiMayaSebagai
AlternatifKepadaBedahSiasatMayat
4 -6 April 2006 • Muzakarah Kali Ke-73
Keputusan:
Penggunaan kaedah Autopsi Maya (Virtual Autopsy) dalam bedah siasat
mayat jika memenuhi keperluan, wajib diberi keutamaan berbanding
kaedah bedah siasat yang diamalkan sekarang.
HukumSuntikanBotulinumToxinTypeA(BTA)
4 - 6 April 2006 • Muzakarah Kali Ke-73
Keputusan:
i. Setelah meneliti laporan kajian dari dalam dan luar negara serta
hujah-hujah yang jelas dalam pengeluaran fatwa oleh beberapa
negara Islam lain, Botulinum Toxin Type A atau nama komersialnya
botox didapati mengandungi bahan-bahan yang meragukan, najis
dan diharamkan, antara bahan-bahannya ialah khinzir.
ii. Suntikan Botulinum Toxin Type A atau nama komersialnya botox ini
juga didapati boleh memberi mudharat kepada pengguna bagi jangka
23
24
5_perubatan.indd 90 10/11/2009 5:16:22 PM
bab 5
Perubatan
91
pendek, jangka panjang dan boleh dimanipulasikan untuk tujuan
penipuan.
iii Berdasarkan kepada penemuan-penemuan seperti yang dinyatakan
tersebut, Muzakarah memutuskan bahawa suntikan Botulinum Toxin
Type A atau nama komersialnya botox adalah haram digunakan.
iv. Walaubagaimanapun untuk tujuan perubatan, suntikan Botulinum
Toxin Type A ini adalah dibenarkan dengan syarat penggunaannya
dalam keadaaan darurat dan mengikut keperluan serta dilakukan
oleh pakar yang bertauliah.
HukumPenggunaanAnggotaAtauUnsurHaiwanYang
HaramDimakanSelainDaripadaAnjingDanBabiUntuk
TujuanKosmetik
25-27 Julai 2006 • Muzakarah Kali Ke-74
Keputusan:
i. Islam amat menitikberatkan kebersihan. Namun, produk-produk
yang dihasilkan atau diambil daripada anggota atau unsur haiwan
yang halal dimakan, tetapi sekiranya ia mendatangkan mudharat,
penggunaannya adalah dilarang oleh Islam.
ii. Oleh itu, sebarang produk kosmetik atau sebagainya yang
mengandungi bahan najis seperti anggota atau unsur haiwan yang
haram dimakan atau yang memberi kemudharatan kepada manusia
adalah haram digunakan.

IsuKekeliruanJantinaCongenitalAdrenalHyperplasiaDan
TesticularFeminizationSyndrome
21 - 23 November 2006 • Muzakarah Kali Ke-76
Keputusan:
i. Bagi kes Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH) pembedahan
jantina untuk kembali kepada genetik asal iaitu perempuan adalah
25
26
5_perubatan.indd 91 10/11/2009 5:16:22 PM
bab 5
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
92
diharuskan oleh Islam kerana ia boleh dilakukan melalui rawatan
hormon dan pembedahan.
ii. Manakala bagi kes Testicular Feminization Syndrome (TFS), untuk
kembali kepada genetik asal (lelaki) secara pembedahan atau rawatan
hormon adalah sukar. Sekiranya individu berkenaan bercadang untuk
melakukan pembedahan, ia adalah diharuskan selagimana perbuatan
tersebut tidak mendatangkan kemudharatan samada dari aspek
psikologi atau biologi kepada individu tersebut.
iii. Bagi kes Testicular Feminization Syndrome (TFS) yang dikesan ketika
dewasa, individu tersebut boleh menjalani kehidupan seperti biasa
dan jantina mereka diiktiraf berdasarkan fzikal dan genitalia zahir
mereka. Pembedahan untuk mengeluarkan testes (sekiranya ada)
adalah harus untuk mengelakkan risiko penyakit seperti mendapat
kanser. Perkahwinan dengan pasangan mengalami Testicular
Feminization Syndrome (TFS) tidak perlu dipisahkan.
iv. Pakar-pakar perubatan perlu memberi penjelasan, bimbingan dan
menasihati ibu-bapa serta individu-individu muslim yang terlibat
dengan kes-kes Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH) dan Testicular
Feminization Syndrome (TFS) supaya menjalani rawatan bagi
mengelakkan permasalahan hukum agama di kalangan umat Islam.
HukumKhatanBagiPesakitHeamophiliaDan
Kanak-KanakCacatAkal
10 -12 April 2007 • Muzakarah Kali Ke-77 10 -12 April 2007 • Muzakarah Kali Ke-77
Keputusan:
i. Pesakit heamophilia tidak di wajibkan berkhatan kerana proses khatan
boleh membawa mudharat kepada pesakit. Walau bagaimanapun,
aspek taharah bagi pesakit heamophilia perlu dipelajari dan diberi
perhatian khusus oleh pesakit berkenaan untuk memastikan ke-
sempurnaan bersuci dan kesahihan ibadah.
27
5_perubatan.indd 92 10/11/2009 5:16:22 PM
bab 5
Perubatan
93
ii. Bagi kanak-kanak yang cacat akal, kewajipan berkhatan adalah
bergantung kepada tahap kecacatan otak yang dialaminya. Gugur
semua kewajipan melaksanakan ibadat termasuk berkhatan ke
atas kanak-kanak yang mengalami kecacatan otak yang teruk. Ahli
keluarga kanak-kanak berkenaan perlu memastikan kebersihan
anggota kanak-kanak tersebut dijaga dengan baik.

HukumPelaksanaanIbadahBagiPesakitYang
MenggunakanBegKolostomi
6 – 8 September 2007 • Muzakarah Kali Ke-79 6 – 8 September 2007 • Muzakarah Kali Ke-79
Keputusan:
i) Pesakit yang menggunakan beg kolostomi dikategorikan sebagai
mereka yang mengalami masalah dharurat dan tidak dianggap sebagai
menanggung najis. Oleh itu, mereka tidak perlu mengosong atau
membersihkan beg kolostomi setiap kali berwudhu’ atau menunaikan
solat.
ii) Wudhu’ yang diambil oleh pesakit harus digunakan untuk
melaksanakan semua ibadah termasuk menunaikan solat fardhu
sehingga wudhu’ tersebut terbatal.
HukumPenggunaanVaksinBiothraxDanVaksin
RotateqYangMenggunakanUnsurBabiDalamProses
Penghasilannya
31 Mac 2008 • Muzakarah Kali Ke-81
Keputusan:
Muzakarah memutuskan bahawa penggunaan vaksin BioThrax dan
RotaTeg adalah tidak dibenarkan kerana:
a. Situasi kini dianggap tidak dharurat;
28
29
5_perubatan.indd 93 10/11/2009 5:16:23 PM
bab 5
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
94
b. Terdapat bahan atau ubat alternatif selain penggunaan unsur babi
dalam pemprosesan kedua-dua vaksin; dan
c. Tiada data sokongan yang kuat untuk membuktikan rakyat negara ini
memerlukan kedua-dua vaksin ini.
Muzakarah berpandangan bahawa sijil halal untuk kedua-dua vaksin ini
tidak wajar diberikan.

HukumMenternakDanMenjualLintahDanCacingUntuk
TujuanPerubatanDanKosmetik
31 Mac 2008 • Muzakarah Kali Ke-81
Keputusan:
Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa menggunakan lintah dan
cacing dalam perubatan dan sebagai bahan kosmetik adalah harus, dan
hukum menternak atau berjual beli atas dasar manfaat yang diperolehi
daripada kedua-dua haiwan tersebut juga adalah harus.
30
5_perubatan.indd 94 10/11/2009 5:16:23 PM
95
makanan / mInUman
bab 6
AlkoholSebagaiPenstabilMinumanRingan
24November1988•MuzakarahKaliKe-22
Keputusan:
Kordial yang mengandungi bahan citarasa (favour) yang dimasukkan
alkoholuntuktujuanpenstabilanadalahharus(boleh)digunakanuntuk
tujuanminumansekiranya:
a. Alkoholitubukandihasilkandariprosespembuatanarak.
b. Bahawakuantitialkoholdalamcitarasa(favour)ituadalahsedikitiaitu
tidakmemabukkan.

PenggunaanAgenAktifDalamMakanan
7–8Mac1990•MuzakarahKaliKe-26
Keputusan:
Penggunaanagenaktifpermukaandidalammakananadalahharusdengan
syaratsumber-sumberagenaktifpermukaantersebutdiperolehidaripada
tanamandansekiranyadaripadabinatanghendaklahbinatanghalalyang
disembelihmenurutsecaraIslam.
KejuSebagaiBahanMakanan
3Oktober1990•MuzakarahKaliKe-27
Keputusan:
Kejusebagaibahanmakananadalahharussamaadaenzimyangdigunakan
sebagaibahancampurandalampembuatankejuitudiperolehidaripada
tumbuhanataukulatataubinatangyanghalaldandisembelih.
1
2
3
6 dan 7_makanan dan sembelihan.i95 95 10/11/2009 5:16:36 PM
96
HukumBahanPewarna(Cochineal)DalamIslam
23Mac1995•MuzakarahKaliKe-37
Keputusan:
Bersetuju dan meluluskan penggunaan pewarna (cochineal) dalam
makananberasaskankepadaukuranpiawaianyangtelahditetapkan,tidak
melebihdari0.003%-0.006%.

BioteknologiDalamMakanan&Minuman
12Julai1999•MuzakarahKhas
Keputusan:
a. Barangan,makanandanminumanyangdiprosesmelaluikaedahbio
teknologiDNAbabiadalahbercanggahdengansyarakdanhukumnya
adalahharam.
b. Penggunaan bioteknologi DNA babi dalam pemprosesan barangan,
makanan dan minuman belum lagi sampai ke tahap yang boleh
dikatakandaruratkeranamasihadapilihanbahanyanglain.
c. Ijtihadiniadalahberpegangkepadakaedahusulfqhsepertiberikut:
( ) “Mencegah perkara-perkara
yangkejiadalahlebihutamadaripadamengajakkepadakebajikan”.
PenggunaanAirBaru(Newater)
27November2002•MuzakarahKaliKe-53
Keputusan:
Airbaru(Newater)adalahbersihdanharusdigunakandarisuduthukum
syarak.
4
5
6
BAB 6
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
6 dan 7_makanan dan sembelihan.i96 96 10/11/2009 5:16:36 PM
97
7
StatusKesucianIkanYangDiBeriMakananTidakHalal
4-6April2006•MuzakarahKaliKe-73
Keputusan:
Ikanyangdipeliharadidalamkolamternakandanseumpamanyaadalah
haram dimakan sekiranya ikan tersebut sengaja dipelihara di dalam air
najisatausengajadiberimakanannajissepertidagingbabi,bangkaiatau
sebagainya.

HukumMemakanSarangBurungLayang-Layang
6–8September2007•MuzakarahKaliKe-79
Keputusan:
Hukummemakansarangburunglayang-layangadalahharus.

8
BAB 6
Makanan / Minuman
6 dan 7_makanan dan sembelihan.i97 97 10/11/2009 5:16:37 PM
98
haIwan / PenyembelIhan
bab 7
GasDaripadaTahiBabi
12–13Mei1981•MuzakarahKaliKe-2
Keputusan:
Gasyangdiprosesdaripadatahibabidenganmenggunakanapihukumnya
najisdanyangtidakmenggunakanapihukumnyasuci.

BajaDaripadaTahiBabi
12–13Mei1981•MuzakarahKaliKe-2
Keputusan:
i. Bahawabajayangdiperbuatdaripadatahibabiadalahnajismughallazah,
sementara hukum menggunakannya sebagai baja adalah harus serta
makruh.
ii. Bahawa makanan ayam yang diproses daripada bahan-bahan yang
bercampurdengannajissepertidarahlembu,darahbabidanlain-lain
adalahharusatauhalal.
PenggunaanBuluBabi
21–2Januari1985•MuzakarahKaliKe-12
Keputusan:
Penggunaanberusyangdiperbuatdaripadabulubabiadalahharam.
Sekiranya tidak pasti sama ada berus tersebut daripada bulu babi atau
tidakmakaharusdigunakan.

1
2
3
6 dan 7_makanan dan sembelihan.i98 98 10/11/2009 5:16:37 PM
BAB 7
Haiwan / Penyembelihan
99
7
PembiakanSiputBabi(AchatinaFulica)
2April1988•MuzakarahKaliKe-20
Keputusan:
Perusahaan menternak siput babi untuk eksport ke luar Negara sebagai
bahanmakananadalahharus.

PenggunaanAnjingUntukMengesanKirimanDadah
MelaluiPos
24November1988•MuzakarahKaliKe-22
Keputusan:
DenganbertaklidkepadamazhabMalikiMuzakarahJawatankuasaFatwa
telahmengambilkeputusansepertiberikut:
Kakitangan beragama Islam di Jabatan Pos yang menggunakan anjing
untuk mengesan kiriman dadah melalui pos adalah harus sekiranya
memakaisarungtanganketikabertugas.

PenggunaanElectricalStunningDalamPenyembelihanLembu
24November1988•MuzakarahKaliKe-22
Keputusan:
PenggunaanElectricalStunningDalamPenyembelihanLembuadalahharus.

PenyembelihanAyamDenganPelalianWaterStunner
24November1988•MuzakarahKaliKe-22
Keputusan:
Penggunaanpelalian‘WaterStunner’dalamprosespenyembelihanayam
adalahharus.
4
6
5
6 dan 7_makanan dan sembelihan.i99 99 10/11/2009 5:16:38 PM
BAB 7
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
100
MenternakBinatangDualam
7–8Mac1990•MuzakarahKaliKe-26
Keputusan:
i. Perusahaan menternak ketam nipah untuk tujuan eksport adalah
haruskeranaiabukanbinatangdualam.
iii. Perusahaan menternak katak untuk tujuan eksport adalah khilaf
ulama:
a. Menurut jumhur ulama, perusahaan menternak katak untuk
tujuaneksportadalahharamkeranaiaadalahbinatangdualam.
b. MenurutmazhabMaliki,perusahaanmenternakkatakuntuktujuan
eksportadalahharus.

PenggunaanHormonPSH-P(OtakBabi)SebagaiBahan
PeningkatanTernakan
21September1995•MuzakarahKaliKe-39
Keputusan:
a. Hormon PSH-P (Otak Babi) bahan penggalak yang diperolehi dari
otak babi adalah najis mughallazah dan haram digunakan dalam
apapunbentuksamaadauntuktujuanpembiakandansebagainya.
Pengharamantersebutberasaskankepadasyubhah.
b. Anak-anakbinatangternakanyangdihasilkanpembiakannyadaripada
PSH-P(OtakBabi)diharamkanbahkandagingdansusunya.
c. PihakyangberkenaankhususnyaJabatanHaiwandiseluruhnegara
hendaklahmemberhentikansertamertadaripadamelakukanamalan
penyuntikan hormon PSH-P (Otak Babi) tersebut kepada binatang
ternakanyanghalaluntuktujuanpembiakandansebagainya.

8
9
6 dan 7_makanan dan sembelihan.i100 100 10/11/2009 5:16:38 PM
BAB 7
Haiwan / Penyembelihan
101
GarisPanduanMengenaiPengeluaran,Penyediaan,
PengendalianDanPenyimpananMakananHalal
3April2000•MuzakarahKaliKe-48
Keputusan:
a. Pengendali pisau mekanikal hendaklah seorang Muslim. Pengendali
hendaklah membaca “Bismillah” ( ) sebelum memetik suis
pisau mekanikal dan hendaklah memerhati kepada binatang yang
disembelih.
b) Penyembelih Muslim yang memetik suis pisau mekanikal tidak boleh
meningalkan tempat sembelihan semasa penyembelihan sedang
dijalankan dan tidak boleh membuat kerja-kerja yang mengganggu
tumpuan.

TeknikThoracicStickingDalamPenyembelihanHaiwan
DiLuarNegara
29September2005•MuzakarahKaliKe-70
Keputusan:
Kaedah Thoracic Sticking iaitu prosedur tambahan yang digunakan selepas
sembelihan adalah dibenarkan dan daging haiwan tersebut adalah halal
tertaklukkepadasyarat-syaratberikut:
i. Telahberlakusembelihanyangsempurna(iaitutelahputuskeempat-
empaturatmari’, halkumdanwadajain);
ii. Kaedah tersebut dijalankan selepas berlaku pendarahan sempurna
(complete bleeding)atauselepas30saatpenyembelihanberlaku;
iii. Binatang tersebut disahkan mati akibat sembelihan dan kaedah
Thoracic Sticking hanya sekadar membantu mempercepatkan
kematian;dan
iv. Kaedahiniperludikawalseliaolehpetugasmuslimyangbertauliah.
10
11
6 dan 7_makanan dan sembelihan.i101 101 10/11/2009 5:16:38 PM
BAB 7
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
102
Muzakarah juga memutuskan supaya keputusan ini hendaklah dipatuhi
sepenuhnya oleh semua pihak yang berurusan dengan pengimportan
daging dari luar Negara. Hanya daging sembelihan yang memenuhi
syarat-syarattersebutsahajadibenarkanmasukkeMalaysia.

PenggunaanPneumaticPercussiveStunningMenurut
PandanganIslam
13Mac2006•MuzakarahKhas
Keputusan:
Penggunaan Pneumatic Percussive Stunning dalam sembelihan lembu
dan binatang halal seumpamanya adalah dibenarkan dengan syarat
tengkorak haiwan sembelihan yang dikenakan stunning dalam keadaan
tidakretakdanmatinyaadalahkeranasembelihan.

12
6 dan 7_makanan dan sembelihan.i102 102 10/11/2009 5:16:38 PM
103
kekeluargaan
bab 8
MengahwiniPerempuanYangSedangMengandungAnak
LuarNikah
21-22Januari1971•PersidanganJKFKaliKe-3
Keputusan:
Perempuanyangsedangmengandunganakluarnikahharusdinikahkan
tetapi anaknya tidak boleh dinasabkan kepada lelaki itu, tidak dapat
pusakadaripadanya,tidakmenjadimahramkepadanyadanlelakiitutidak
bolehmenjadiwalinya.

RancanganKeluarga
22November1973•PersidanganJKFKaliKe-5
Keputusan:
Menggalakkanamalanrancangankeluargakepadaumumadalahharam,
tetapi bagi orang perseorangan atas sebab-sebab yang tertentu adalah
diharuskan.
ManakaladalamPersidanganKaliKe-12pada20Februari1977mengambil
keputusan:
RancanganKeluargamengandungitigabahagian,iaitu:
a. Memandulkanlelakiatauperempuanhukumnyaadalahharam
b. Mencegahkan beranak atau menghadkan bilangan anak hukumnya
adalahharammelainkandengansebab-sebabyangdiharuskanoleh
syarakbagiorang-orangperseorangan.
c. Menyusun keluarga dari segi kesihatan, pelajaran dan kebahagiaan
keluarga dengan cara yang lain daripada (a) dan (b) di atas adalah
harus.
1
2
8_kekeluargaan.indd 103 10/11/2009 5:16:54 PM
BAB 8
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
104
PernikahanDenganPerempuanKitabiah
29–30April1975,14Julai1977&14Mei1980•
PersidanganKaliKe-10&KaliKe-14&PersidanganJKFKaliKe-18
Keputusan:
• PersidanganKaliKe-10pada29-30April1975
SeseorangperempuanberagamaKristianberkahwindenganlelakiIslam
makanikahnyatidaksahkecualikafrkitabi.
• Manakala Persidangan Kali Ke-14 pada 14 Julai 1977 memutuskan
takrifkafrkitabiialahorangYahudiatauNasrani:
i. Yang berketurunan Nabi Yaakub a.s., jika tidak diketahui datuk
neneknyamemelukagamaituselepasdinasakhkan(dibatalkan)oleh
agama yang berikutnya seperti agama Yahudi dinasakhkan oleh
agama Nasrani dan agama Nasrani dinasakhkan oleh agama Islam;
atau
ii. Yang bukan berketurunan Nabi Yaakub a.s., jika diketahui datuk
neneknyamemelukagamaitusebelumdinasakhkan.
Hukumnya halal nikah dengan perempuan kafr kitabi seperti di atas.
AdapunperempuanYahudiatauNasraniyangbukankitabisepertiyang
disebutkandiatasadalahharam.
• BagaimanapundalamPersidanganJKFKaliKe-18bersidangpada14
Mei1980mengambilkeputusanbahawa:
i. Pernikahan orang Islam dengan perempuan kitabiah (bukan asal)
adalahtidaksahmengikutmazhabShafe.
ii. Pernikahan seperti itu (pernikahan orang Islam dengan perempuan
kitabiahbukanasli)yangtelahdilakukanpadamasayanglaluharus
mengikutpendapatsetengahulamadengansyaratjikapernikahanitu
diakadkanmengikutIslamdankeluargaituhendaklahhidupsecara
3
8_kekeluargaan.indd 104 10/11/2009 5:16:54 PM
BAB 8
Kekeluargaan
105
Islamtermasukpendidikananak-anak.Jikatidakdilakukandemikian
makaperkahwinanituhendaklahdibatalkan.
iii. Pernikahan suami/isteri Kristian (kitabi) kemudian si suami masuk
Islam maka pernikahannya dikira sah dengan syarat kehidupannya
mengikutcaraIslam.
SuamiIsteriBukanBeragamaIslamKemudianSalah
SeorangDaripadanyaMemelukAgamaIslam
16Mac1976•PersidanganJKFKaliKe-11
Keputusan:
a. Nikah pasangan suami isteri yang bukan beragama Islam akan
terputusjikasalahseorangdaripadanyamemelukagamaIslamtetapi
jikayangseoranglagimemelukagamaIslamjugadalammasaiddah
makakekalnikahmereka.
b. Dalamkeadaandimanasalahseorangdaripadapasangansuamiisteri
yangbukanberagamaIslammemelukagamaIslammakahendaklah
diberipenerangankepadamerekamengenaiterpisahnyayangakan
berlaku (tertalak) jika seorang lagi tidak memeluk agama Islam dan
hendaklahdinasihatdandipujukyangseoranglagiitudenganhikmah
supayaiamemelukagamaIslamjuga.

PenamaanAnakTakSahTaraf(AnakLuarNikah)
28-29Januari1981•MuzakarahKaliKe-1
Keputusan:
Anak zina atau anak luar nikah (anak tak sah taraf) sama ada diikuti
denganperkahwinankeduapasanganibubapanyaatautidakhendaklah
dibinataudibintikankepadaAbdullah.
4
5
8_kekeluargaan.indd 105 10/11/2009 5:16:54 PM
BAB 8
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
106
PernikahanMelaluiPersetujuan(LelakiDanPerempuan)
2April1988•MuzakarahKaliKe-20
Keputusan:
Adalah tidak sah pernikahan demikian kerana pernikahan ini tidak
mempunyaisaksidantidakmenggunakansighahijabdanqabulseperti
yangdiittifaqolehempatmazhabIslamiaituShafe,Hambali,Malikidan
Hanaf.
MengahwinkanDiriSendiri
2April1988•MuzakarahKaliKe-20
Keputusan:
Adalah tidak sah perkahwinan bagi pasangan mengahwinkan dirinya
sendiri kerana pernikahan ini tidak memenuhi syarat dan rukun yang
telahdiittifaqolehmazhabyangempatiaitutiadawalidansaksi.

PernikahanMenggunakanWaliHakim(WaliRaja)Dan
WaliTahkim
5-6Jun1989•MuzakarahKaliKe-24
Keputusan:
a. Pernikahan wanita-wanita yang tidak mempunyai wali nasab di
negeriSabahyangdilakukanolehjurunikahataukadiyangdilantik
olehTuanYangTerutamaadalahdikirapernikahansecarawalihakim
danpernikahanituadalahsahdisisisyarak.
b. MuftiNegeriSabahhendaklahmembuatkenyataanumumdinegeri
itumengenaikeputusansepertidiperengganatas.
c. Pernikahan pelajar atau rakyat Malaysia di luar negeri secara
wali tahkim atau tidak mengikut peraturan-peraturan yang telah
ditetapkanolehkerajaanMalaysiaadalahdilarang.
6
7
8
8_kekeluargaan.indd 106 10/11/2009 5:16:54 PM
BAB 8
Kekeluargaan
107
SistemSusukNorplantDalamProgramPerancangan
KeluargaKebangsaan
29Disember1991•MuzakarahKaliKe-28
Keputusan:
SistemSusukNorplantiniadalahharusdigunakan.Penggunaansistemini
hendaklah tertakluk kepada keputusan Persidangan JKF Kali Ke-12 pada
20Januari1977bersamaan9Muharram1392yangmemutuskanhukum
mengenaiPerancangKeluargaadalahsepertiberikut:-
i. Memandullelakidanperempuanhukumnyaadalahharam
ii. Mencegahberanakataumenghadkanbilangananakhukumnyaadalah
haram melainkan dengan sebab yang diharuskan oleh syarak bagi
orangperseorangan.
iii. Menyusun keluarga dari kesihatan, pelajaran dan kebahagiaan
keluargadengancarayangselaindaripada(i)dan(ii)diatasadalah
harus.
TuntutanFasakhNikahIsteriKeranaSuamiMengidap
PenyakitAidsAtauPenagihDadah
23Mac1995•MuzakarahKaliKe-37
Keputusan:
Setelahmenelitipandangandancadanganyangdikemukakan,mengambil
keputusanbersetujusepertiberikut:
a. Meluluskanfatwatuntutanfasakhnikahisterikeranasuamimengidap
penyakit aids atau penagih dadah dengan perakuan dari pakar
perubatanyangadil.
b. Bersetujufatwainiditerimapakaidandiwartakandisemuanegeri-negeri.

9
10
8_kekeluargaan.indd 107 10/11/2009 5:16:55 PM
BAB 8
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
108
Status(Identiti)Bayi(Kanak-kanak)Terdampar(Pungut)
DanPenjagaannyaMenurutPandanganIslam
22April1999•MuzakarahKaliKe-46
Keputusan:
a. Bayi/kanak-kanakyangdijumpai,dipungutatauterdampardimana-
manatempatdiMalaysiadikategorikansebagaimuslim.
b. Bayi/kanak-kanak berkenaan di kategorikan sebagai anak jagaan
negaradansecaraautomatikmemelukagamaIslam.
KahwinLariDiSelatanThailand
1Julai2002•MuzakarahKaliKe-52
Keputusan:
Hukumpernikahandiluarnegaraadalahsahdengansyarat:
i. Pernikahanitumengikutrukunnikah.
ii. Pernikahanitudilakukanolehwalihakimyangdiiktirafolehwilayah
negaraberkenandandiakadnikahkandiwilayahberkenaandimana
iaditauliahkansebagaiwalihakim.

PerkahwinanLariMeninggalkanWaliLebihDuaMarhalah
MengikutMazhabAl-Syafe
1Julai2002•MuzakarahKaliKe-52
Keputusan:
Perkahwinan yang dilakukan oleh jurunikah yang diiktiraf oleh pihak
berkuasabagipasanganyangberjauhandariwalilebihdariduamarhalah
adalahsahmenurutmazhabAl-Syafe.
11
12
13
8_kekeluargaan.indd 108 10/11/2009 5:16:55 PM
BAB 8
Kekeluargaan
109
MenggabungkanNamaAngkatDenganBapaAngkat
DalamSijilPengangakatanDanKadPengenalan
10Jun2003•MuzakarahKaliKe-57
Keputusan:
Mana-mana anak angkat yang diangkat oleh orang Islam tidak boleh
dinasabkankepadabapaangkatnya.

PerceraianMelaluiSistemPesananRingkas(SMS)
27Ogos2003•MuzakarahKaliKe-59
Keputusan:
a. Talakdalambentuktulisanyangjelasdaripadasuamiyangditujukan
kepadaisterinyasecarakhusussepertimelaluifaksimili,SMS,e-mail
dansebagainyamerupakantalaksecarakinayahdanianyaadalahsah
sekiranyadisertaidenganniat.
b. Semuapenceraianhendaklahdikemukakankepadamahkamahsyariah
untukmensabitkantalaktersebut.
c. Talakyangdilakukandenganmenggunakanalatkomunikasimoden
adalahkaedahpenceraianyangtidakmenetapiadabperceraianyang
digariskanolehsyarak.
HukumMenggunakanAlat-AlatBantuanUntukTujuan
HubunganKelamin
13-15 Jun 2005 • Muzakarah Kali Ke-69 13-15Jun2005•MuzakarahKaliKe-69
Keputusan:
Harusmenggunakanalatbantuanuntuktujuanhubungankelaminselagi-
manaiatidakmemudharatkandantidaknajis.
14
15
16
8_kekeluargaan.indd 109 10/11/2009 5:16:55 PM
BAB 8
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
110
HukumSuamiYangMelakukanHubunganSeksualSecara
Paksaan
22-24November2005•MuzakarahKaliKe-71
Keputusan:
Di dalam Islam hubungan di antara lelaki dan wanita adalah dihalalkan
setelahmelaluiakadIjabdanQabulyangsah.
Oleh itu Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa tiada istilah rogol
ataumelanggarhakasasimanusiadalamsebuahperkahwinanyangsah
dan keganasan rumahtangga yang berlaku adalah lebih bersifat dharar
yang boleh diambil tindakan melalui peruntukan undang-undang sedia
ada.
HukumCeraiTaklikPilihanKepadaIsteriSekiranyaSuami
Berpoligami
22-24November2005•MuzakarahKaliKe-71
Keputusan:
MuzakarahmengambilketetapanbahawadidalamIslampoligamiadalah
diharuskan.Olehitudenganmengambilkirahikmahpoligamiyangtelah
disyariatkan, Muzakarah memutuskan bahawa cadangan memasukkan
lafazceraitakliksekiranyasuamiberpoligamitidakperludilaksanakan.
Muzakarah juga berpandangan bahawa undang-undang Keluarga Islam
yangsediaadatelahlengkapdanmencakupisemuaisuberkaitaninstitusi
keluarga Islam. Sehubungan itu sebarang pindaan undang-undang bagi
tujuanpenambahanlafazceraitaklikiniadalahtidakdiperlukan.
17
18
8_kekeluargaan.indd 110 10/11/2009 5:16:55 PM
BAB 8
Kekeluargaan
111
PelantikanPendaftarNikahCeraiLuarNegara
AtasNamaJawatan
25-27Julai2006•MuzakarahKaliKe-74
Keputusan:
i. Islam menyuruh umatnya mempermudahkan urusan perkahwinan
selagimana ia tidak melanggar Hukum Syarak dan mematuhi
peraturan negara. Walaubagaimanapun dalam urusan perkahwinan
diluarnegara,pelantikanPendaftarNikahCeraiperludipilihdaripada
mereka yang berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat wali yang
ditetapkan.
ii. Berdasarkan keperluan tersebut, Muzakarah memutuskan bahawa
pelantikan Pendaftar Nikah Cerai Luar Negara tidak boleh dibuat
atas nama jawatan, tetapi perlu dibuat atas nama individu yang
berkelayakanmenurutsyarak.

HukumMenggunakanKaedahKhidmatIbuTumpang
(SurrogateMotherhood)UntukMendapatkanZuriat
1-3Februari2008•MuzakarahKaliKe-80
Keputusan:
Muzakarah berpandangan bahawa prinsip pensyariatan Islam amat
menitikberatkan penjagaan lima (5) perkara (al-kuliat al-khamsah) yang
menjaditunjangkehidupanumatnyaiaitumenjagaagama,jiwa,maruah,
hartadanketurunan.
Muzakarahbersetujumemutuskanbahawamenggunakankaedahkhidmat
ibu tumpang untuk mendapatkan zuriat adalah diharamkan oleh Islam
walaupun sperma dan ovum adalah diambil daripada pasangan suami
isteriyangsahkeranaiaakanmenyebabkanberlakunyakekeliruannasab
anakyangakandilahirkan.
19
20
8_kekeluargaan.indd 111 10/11/2009 5:16:56 PM
8_kekeluargaan.indd 112 10/11/2009 5:16:56 PM
57
WangFaedah
21-22Januari1971•MuzakarahKaliKe-3
Keputusan:
i. FaedahyangdiambildaripadawangsimpananolehinstitusiIslamatau
perniagaanataubadankebajikanyangdianggotaiolehorang-orang
Islam dalam mana-mana bank adalah harus atas alasan kecemasan
ekonomiorang-orangIslampadamasaini.
ii. Faedah yang diperolehi daripada wang simpanan oleh seseorang
Muslim dalam mana-mana bank adalah harus alasan kerana
kecemasan tetapi wang faedah itu hendaklah dimasukkan dalam
Baitulmalatauuntukkegunaanumum.

Insurans
1-2Oktober1970&15–16Februari1979•MuzakarahKaliKe-16
Keputusan:
Manakala persidangan ke-16 pada 15 – 16 Februari 1979, mengambil
keputusansepertiberikut;
Insurans nyawa sebagaimana yang dikendalikan oleh kebanyakan
syarikatinsuransyangadapadahariiniadalahharamdansebagaisuatu
muamalahyangfasadkeranaakadnyatidaksesuaidenganprinsip-prinsip
Islamiaitu;
a. Mengandungigharar(ketidaktentuan)
b. Mengandungiunsurjudi
c. Mengandungimuamalahriba
MuaMalat / ekonoMi
bab 4
1
2
4_muamalat.indd 57 10/11/2009 5:15:59 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
58
PembayaranZakatOlehTabungHaji
3Mei1979•PersidanganJKFKaliKe-17
Keputusan:
i. �embaga �rusan dan �abung �aji adalah diwajibkan membayar zakat �embaga�rusandan�abung�ajiadalahdiwajibkanmembayarzakat
bagipihakpenyimpan-penyimpandariwangsimpanannya,darihasil
pelaburandandarihartayangdiperniagakansertasegalakeuntungan
daripadanya.
ii. �etelah dikeluarkan zakat oleh �embaga �rusan dan �abung �aji bagi �etelahdikeluarkanzakatoleh�embaga�rusandan�abung�ajibagi
pihakpenyimpan-penyimpanitu,makabarulahkeuntunganbersihitu
dibahagidiantarapenyimpandengan�embaga�rusandan�abung
�ajimenurutperatusyangditentukan.
iii. �embaga �rusan dan �abung �aji sendiri tidak diwajibkan �embaga �rusan dan �abung �aji sendiri tidak diwajibkan
mengeluarkanzakatdarihartayangdidapatinyadari(ii)diatas.
iv. ZakattersebuthendaklahdibayarkepadaMajlisAgamaIslamNegeri-
negeri, mengikut kadar simpanan penyimpan-penyimpan di negeri
masing-masing.

SistemMetrikDalamUrusanZakat
28-29Januari1981•MuzakarahKaliKe-1
Keputusan:
i. �kuran nisab jenis-jenis zakat kepada sistem metrik adalah harus. �kurannisabjenis-jeniszakatkepadasistemmetrikadalahharus.
ii. �ukatan nisab zakat padi ialah 363 gantang. �ukatannisabzakatpadiialah363gantang.
HukumanTakzirDigantiDenganWang
16-17November1982•MuzakarahKaliKe-5
Keputusan:
�ukumantakzirbolehdigantihukumandendadenganwangpadakes-kes
tertentusahaja,tertaklukkepadabudibicaraKadiatau�akimPerbicaraan.
5
3
4
4_muamalat.indd 58 10/11/2009 5:16:00 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
59
ZakatWangKWSP
17 November 1982 • Muzakarah Kali Ke-5 17November1982 • Muzakarah Kali Ke-5 •MuzakarahKaliKe-55
Keputusan:
WangdaripadaKumpulanWang�impananPekerja,bagipekerja-pekerja
Islam wajib dikeluarkan zakat bila cukup haulnya iaitu setahun setelah
penerimaannyaberdasarkanMazhab�yafe.

SahamWakafDanWakafGanti(WakafIbdal)
13–4April1982•MuzakarahKaliKe-4
Keputusan:
i. Mengadakansahamwakafyangmusytarikdengansyarikat-syarikat
perniagaan melalui belian saham, kemudian diwakafkan dengan
tujuanmemajukanhartawakafadalahdiharuskanmengikutsyarat-
syaratwakaf.
ii. WakafGantian(wakafibdal)bermaksudmenukarhartawakafdengan
harta yang lain melalui jualan atau belian atau sebagainya dengan
tujuanmengekalkanhartawakafadalahdiharuskanmengikuttaklid
pendapatImamAbu�anifah.
HartaSepencarian
13–14April1982•MuzakarahKaliKe-4
Keputusan:
i. �egalaapayangdiberiataudihibahkanolehsuamikepadaisteriatau
sebaliknyadenganbuktisecarasyarakataudenganpengakuandari
pihakyangmemberiadalahmenjadihakkepadayangmenerima.
ii. Mengenaitempattinggaldanperabotpadadasarnyaadalahmenjadi
hak suami kecuali bila ada kenyataan menunjukkan bahawa suami
menghibahkankepadaisterinya,atauisteriyangpunya.
7
6
8
4_muamalat.indd 59 10/11/2009 5:16:00 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
60
ZakatKoperasiShamelinDanSeumpamanya
2Julai1985 • Muzakarah Kali Ke-3 •MuzakarahKaliKe-33
Keputusan:
Koperasiwajibmengeluarkanzakatbagipihakahli-ahlinya.

Zakat ke atas M��� ZakatkeatasM���
25Februari1987 • Muzakarah Kali Ke-18 •MuzakarahKaliKe-18 18
Keputusan:
MARA tidak wajib mengeluarkan zakat kerana tidak memenuhi syarat
miliksempurnasepertimanayangdikehendakiolehsyariatIslam.
GanjaranTerbitanDanPencenTerbitan
12�eptember1988•MuzakarahKaliKe-21
Keputusan:
Ganjaran �erbitan dan Pencen �erbitan tidak termasuk sebagai harta
pusaka, maka kaedah pembahagiannya tidak tertakluk kepada kaedah
pembahagianhartapusaka.

KhairatKematian
25Februari1987•MuzakarahKaliKe-18
Keputusan:
Muzakarahtelahmengambilmaklumdanperhatianakanperkara-perkara
berikut:
a. Muzakarah mengambil keputusan kumpulan khairat kematian yang
dikendalikanoleh�embaga�etrikNegaraharusdisisisyarakdengan
syaratwangbantuanyangdikeluarkantidakdigunakanbagikegiatan
atauperbuatanbercorakkeagamaanbukanIslam.
9
11
12
10
4_muamalat.indd 60 10/11/2009 5:16:00 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
61
b. Penyertaan orang Islam dalam kumpulan khairat kematian yang
ahlinya bercampur antara orang Islam dengan bukan Islam adalah
harus dengan syarat mereka hendaklah meniatkan wang yang
disumbangkankeranatujuanbantuandanbukanmembantuperkara
yangberkaitandengankeagamaanbukanIslam.
SkimHajiPerkhidmatanTentera
25Februari1987•MuzakarahKaliKe-18
Keputusan:
Muzakarahtelahmengambilmaklumdanmengambilperhatianberikut:
1. �kiminimerupakansatuusahayangbaikbagimembantuanggota-
anggotatenterauntukmenunaikanfarduhaji.
2. �kim ini tidak bercanggah dengan Islam dengan syarat wang yang
dikeluarkanbagitujuaninihendaklahdaripadasumberpokoktabung
berkenaan.

�kaunSimpananYangTidak�ktifDalamLembagaUrusan
danTabungHaji
3Oktober1990•MuzakarahKaliKe-27
Keputusan:
Dari segi hukum syarak, �embaga �rusan dan �abung �aji tidak boleh
menyerahkanwangdaripadaakauntidakaktifbagipendeposit-pendeposit
�abung�ajikepadapendaftarwangtakdituntut.
Fatwainiadalahberdasarkanbahawatelahadaakadpersetujuandiantara
pendeposit dengan �embaga �rusan dan �abung �aji yang meletakkan
�embaga �rusan dan �abung �aji sebagai pemegang amanah untuk
menjalankan urusniaga wang simpanan pendeposit. �ak pendeposit ke
ataswangsimpananitumasihkekaldantidakterputuswalaupunakaun
itutidakaktifmelebihitujuh(7)tahun.
13
14
4_muamalat.indd 61 10/11/2009 5:16:01 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
62
SkimSijilPremiumMenurutSyariatIslam
29Disember1991•MuzakarahKaliKe-28
Keputusan:
�kim�ijil�impananPremiumadalahharusmengikut�yarak.
ZakatKe�tasSyarikat
9 Disember 1992 • Muzakarah Kali Ke-31 9Disember1992 • Muzakarah Kali Ke-31 •MuzakarahKaliKe-31 31
Keputusan:
�yarikat perniagaan diwajibkan zakat apabila mencukupi syarat-syarat
sepertiberikut:-
i. PerniagaanyangdimilikiolehorangIslam
ii. PerniagaanyangdimilikiolehorangIslamyangmerdeka
iii. �empurnamilik
iv. Cukupnisab
v. Cukuphaul(genapsetahunqamariah/354.3hari)
vi. Kadarzakatkeatassyarikattersebutadalah2.5%
vii. �yarikat yang dimiliki bersama antara orang Islam dan bukan Islam,
maka wajib ke atas jumlah saham yang dimiliki oleh orang Islam
sahajaberdasarkanpendapatanbersihyangdiperolehi.

ZakatGajidanPendapatanProfesional
9 Disem 9Disember1992• Muzakarah Kali Ke-31 •MuzakarahKaliKe-31 31
22Jun1997• M •MuzakarahKhas
Keputusan:
a. �matIslambolehmengeluarkanzakatdaripadapendapatangajidan
Jabatan �asil Dalam Negeri hendaklah memberi rebat zakat ke atas
jumlahyangdibayaritu.
15
16
17
4_muamalat.indd 62 10/11/2009 5:16:01 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
63
b. Pendapatan profesional diwajibkan zakat kerana ia termasuk dalam
zakatperniagaan.
MuzakarahKhaspada22Jun1997membuatkeputusansepertiberikut:-
Muzakarahbersetujubahawazakatkeataspendapatanpenggajianadalah
wajibbagiorangyanglayakmengeluarkanzakat.
HukumZakatKorbanDan�kikahKe�tasTernakan�usa
11Jun1993•MuzakarahKaliKe-32
Keputusan:
a. Rusatidakdiwajibkanzakatdantidakbolehdijadikanbinatangkorban
danakikah.
b. Jikasekiranyadiperniagakan,makadikenakanzakatperniagaandengan
kadar2.5%.

HukumBermuamalatDenganBank-BankPerdagangan
10–11Jun1993•MuzakarahKaliKe-32
Keputusan:
a. Bekerjadibankatauinstitusikewanganhukumnyaharus.
b. Pinjaman bank atau institusi kewangan adalah haram hukumnya
kecuali kerana terpaksa bagi memenuhi keperluan asas yang
mendesak.
c. Menyimpandibankdengantidakmengambilfaedahhukumnyaharus.
d. Wangfaedahyangdiperolehidaribankatauinstitusikewanganadalah
haram digunakan untuk diri sendiri tetapi hendaklah diserahkan
kepadaBaitulmal.
e. Menerima berbagai bentuk hadiah dan pemberian dari bank dan
institusikewangansepertibiasiswaadalahharushukumnya.
18
19
4_muamalat.indd 63 10/11/2009 5:16:01 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
64
21
f. Menyewabangunankepadabankadalahharam.
g. Memegangsahambankyangmengamalkanribaadalahharam.
PewarisanHarta&HartaSepencarianYangDilaksanakan
Di�ancanganFelda
21Jun1995•MuzakarahKaliKe-38
Keputusan:
Bersetuju bahawa amalan yang dilaksanakan di rancangan Felda
mengenai pewarisan harta yang berdasarkan Akta �anah 1960 adalah
tidakbertentangandenganhukumsyarakkeranapersetujuanmeletakkan
satupenamaitudibuatataspersepakatansemuapihakyangterlibat.
�ekiranya tidak mendapat persetujuan waris-waris untuk melantik
seseorangdaripadamerekasebagaiwakilmaka
i. �artasimatihendaklahdijual.
ii. Penjualanhartatersebuthendaklahdiberikeutamaankepadawaris
iii. �asil dari penjualan harta tersebut hendaklah dibahagikan kepada
warismengikutfaraid.
iv. Kalauhartasimatitidakhabisdibahagikanmakalebihanpembahagian
ituhendaklahdiserahkankepadaBaitulmal.
BersetujubahawaamalanyangdilaksanakandirancanganFeldamengenai
hartasepencariantidakbertentangandenganhukumsyarak.
Langkah-LangkahMembangunkanHartanahWakafM�IN
DariPerspektifHukum
3-4November1996•MuzakarahKaliKe-41
Keputusan:
WakafIstibdaldan�ahamWakafmerupakanperkarayangamatbaikdan
perlu diamalkan pada masa ini kerana pembangunan sedang berjalan
20
4_muamalat.indd 64 10/11/2009 5:16:02 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
65
dengan begitu pesat sedangkan tanah-tanah wakaf, tapak masjid lama
terbiar dengan begitu sahaja dan menyulitkan pihak berkuasa. Maka
sudahsampaimasanyasegalaamalandanurusanmengenaiwakafpada
keseluruhannya diubahsuai dengan tidak terikat kepada mazhab �yafe
sahaja manakala kaedah pengurusan didasarkan kepada mazhab �anaf
umpamanya atau mana-mana mazhab atau qaul yang sesuai dengan
keadaandanmasa.
�elain daripada itu, untuk amalan adalah perlu berhati-hati dan lebih
“Ihtiyat” (berhati-hati) supaya tidak dipergunakan dengan sewenang-
wenangnya. �ntuk pandangan sepintas lalu, bagi mewujudkan wakaf
ataumengimarahkanmana-manawakaftersebutlebihutamadiuruskan
melaluisahamwakafdanjikatidakdapatdiamalkanmelaluisahamwakaf
dengansebab-sebabtertentumakaamalanmelaluiistibdalitudilaksanakan
dengansyarat-syarattertentudanditadbirdengansempurna.

HukumMenyerahkanSebahagianTanahWakafKepada
PihakBerkuasa
22April1999•MuzakarahKaliKe-46
Keputusan:
i. �anah wakaf tidak boleh sama sekali dipindah milik kecuali kerana
daruratyangmemerlukandemikianberdasarkansyarat-syaratyang
tertentu.
ii. �anahwakafyangdiambil/dipindahmilikkepadakerajaan,hendaklah
dibayar pampasan mengikut nilai tanah yang diambil atau
menggantikan dengan tanah lain yang setara atau yang lebih baik
nilainya.
iii. �anah wakaf yang hendak dibangunkan hendaklah dikecualikan
syaratpenyerahantanahuntuktujuanpembinaankemudahanawam
sepertijalan,saliran,tapakpencawangelektrikdansebagainya.
22
4_muamalat.indd 65 10/11/2009 5:16:02 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
66
iv. Bagi tanah wakaf khas untuk tujuan-tujuan tertentu seperti
masjid, sekolah dan seumpamanya pihak yang mengambil tanah
itu hendaklah memperuntukkan bahagian-bahagian yang tertentu
sebagai gantian tanah wakaf yang diambil mengikut nilai semasa
bagi mengekalkan status wakaf tersebut. Contohnya bangunan
bertingkat-tingkatyangdidirikan,beberapaunittertentu(mengikut
nilai semasa) diperuntukkan untuk masjid, sekolah atau sebagainya
sepertiyangdiniatkanolehpewakaf.
WangSimpananKWSP,SOCSODanSeumpamanyaBagi
�hliBeragamaIslamYangMeninggalDunia
19�eptember2000•MuzakarahKaliKe-49
Keputusan:
a. WangKW�Pdanwangdisimpanadalahpusakayangmestidibahagikan
mengikuthukumfaraid.
b. PenamaKW�Padalahwasiataupentadbirharta.Penamahendaklah
membahagikanwangKW�P(peninggalansimati)mengikutfaraid.

WangPampasanKematianPekerjaYangDianugerahkan
OlehKerajaan�tauSyarikatSwasta
19�eptember2000•MuzakarahKaliKe-49
Keputusan:
Wangpampasanyangdiperolehidarikematianpekerja,wangpampasan
melalui tuntutan mahkamah, wang �OC�O dan seumpamanya tidak
dianggaphartapusaka.
23
24
4_muamalat.indd 66 10/11/2009 5:16:02 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
67
WanitaDanOrangBukanIslamSebagai�milZakatGaji
DanPendapatanDiLembagaHasilDalamNegeri
10Mei2001•MuzakarahKaliKe-50
Keputusan:
Orang bukan Islam tidak boleh dilantik menjadi amil zakat dan wanita
Islambolehdilantikmenjadiamilzakatgajidanpendapatandi��DN.

Zakat Ke �tas Firma-Firma Dan Syarikat Konsultan ZakatKe�tasFirma-FirmaDanSyarikatKonsultan
10Mei2001•MuzakarahKaliKe-50
Keputusan:
Wajib zakat ke atas frma-frma dan syarikat konsultan, jika dimiliki
bersama antara orang Islam sahaja yang kena zakat dan tidak ke atas
milikbukanIslam.
ZakatKe�tasSyarikatYangDimilikiOlehBerbagaiJenis
PemegangSahamYangBercampurMuslimDanNonMuslim
10Mei2001•MuzakarahKaliKe-50
Keputusan:
Bahawa syarikat yang bercampur antara pemegang saham muslim dan
nonmuslim,dikenakanzakatbahagianmuslimsahaja.
25
26
27
4_muamalat.indd 67 10/11/2009 5:16:03 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
68
30
OperasiKe�tasBank-BankDanSyarikat-Syarikat
PerniagaanYangBerlandaskanSyariahYangSyarikat
DiMillikiOlehOrangBukanIslam
16Ogos2001•MuzakarahKhas
Keputusan:
�emua perbankan Islam yang menjalankan pengurusan perniagaan
berlandaskansyarakwajibmengeluarkanzakatbegitujugasemuakaunter
yangmenjalankanperniagaanberlandaskansyarakyanginduknyabukan
Islam.

ZakatSyarikat/�nakSyarikatYangDimilikiOleh
PermodalanNasionalBerhad(PNB)
16Ogos2001•MuzakarahKhas
Keputusan:
Permodalan Nasional Berhad (PNB) memiliki anak-anak syarikat yang
tidakdisatukan.MasakinianaksyarikatmilikPNBtidakdikenakanpada
pelaburan perseorangan dan pemegang saham sahaja. Oleh itu menjadi
tanggungjawabPNBmemberikankesedarankepadapelaburperseorangan
supayamembayarzakatuntukmereka.PNBjugapemegangsahamsupaya
membayarzakat.
PinjamanPendidikanMengikutPrinsipSyariah
11Mac2002•MuzakarahKaliKe-51
Keputusan:
Mengikutkaedah�yariah,Perbadanan�abungPendidikan�inggiNasional
(P�P�N)bolehmenggunakankosperkhidmatanmengikutperkiraanyang
sebenarkeataspinjamanyangdiberikankepadapelajar.
29
28
4_muamalat.indd 68 10/11/2009 5:16:03 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
69
ZakatGajiBesertaKadarnya
7Mei2003•MuzakarahKaliKe-56
Keputusan:
Asas pengiraan zakat gaji dan pendapatan adalah berdasarkan kepada
pendapatankasarsetahundankadarzakatyangdikenakanialahsebanyak
2.5%daripadajumlahpendapatantersebut.

PenentuanHargaZakatFitrahSeluruhMalaysia
10Jun2003•MuzakarahKaliKe-57
Keputusan:
a. �arga zakat ftrah bagi negeri-negeri di �emenanjung Malaysia
adalah berdasarkan harga setempat yang ditetapkan oleh BERNA�
bagiberas�uper�empatanGredAmengikuttimbangansatugantang
Baghdadbersamaan2.60kg.
b. �arga zakat ftrah bagi negeri-negeri �abah dan �arawak adalah
berdasarkanhargasetempatyangditetapkanolehBERNA�,masing-
masingbaginegeriVietnamWhiteRicebaginegeri�arawakmengikuti
timbangansatugantangBaghdadiaitubersamaan2.70kg.

ZakatKe�tasSyarikatYangDimilikiOlehTabungHaji
29Julai2003•MuzakarahKaliKe-58
Keputusan:
a. Anak-anaksyarikat�abung�ajiwajibmembayarzakatmasing-masing.
b. Dalammembuatperkiraanzakat,dividenyangdiisytiharkanolehanak-
anaksyarikatdandibayarkankepadasyarikatindukhendaklahditolak.
c. Zakatinihendaklahdibayarberlandaskanmodalasaldankeuntungan
sekiranyaada.
32
33
31
4_muamalat.indd 69 10/11/2009 5:16:03 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
70
35
ZakatFitrahKe�tasOrangTahananDanBanduanIslam
DiInsititusiPenjara
23Oktober2003•MuzakarahKaliKe-60
Keputusan:
�ukumzakatftrahkeatasorangtahanandanbanduanIslamdiInstitusi
Penjaraadalahwajibsekiranyacukupsyaratwajibzakatftrahiaitu:
i. Individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari
keperluantanggungannyapadamalamdanpagihariraya.
ii. AnakyanglahirsebelummataharijatuhpadaakhirbulanRamadhan
danhidupselepasterbenammatahari.
iii. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan
RamadhandanberkekalanIslamnya.
iv. �eseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir
Ramadhan.

Zakat�ngkatanKoperasiKebangsaanMalaysia(�NGK�S�)
23Oktober2003•MuzakarahKaliKe-60
Keputusan:
a. ANGKA�A wajib mengeluarkan zakat setelah ditolak semua
perbelanjaan perkhidmatan, pengurusan dan cukai pendapatan
kiranyacukuphauldannisabdengankadar2.5%.
b. Zakat hendaklah dibayar berdasarkan kepada pendapatan dan
keuntungan daripada aktiviti perniagaan yang dijalankan apabila
mendapatpertumbuhan,perkembangandanpembesaranberbanding
nilaidanmodal.

34
4_muamalat.indd 70 10/11/2009 5:16:03 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
71
HukumPembayaranSimpananKumpulanWangSimpanan
Pekerja(KWSP)Bagi�hliYangMemelukIslam
27Januari2004•MuzakarahKaliKe-61
Keputusan:
i. Mengikut hukum syarak, orang bukan Islam tidak berhak mewarisi
hartaorangIslamdanbegitulahsebaliknya;
ii. Jika seseorang bukan Islam memeluk Islam dan mempunyai
simpanan KW�P dan telah menamakan penama orang bukan Islam
makahendaklahmenukarpenamatersebutkepadaorangIslam.Jika
tiadapenamaorangIslamdantiadawarisIslamyangberhakkeatas
hartatersebutsetelahbeliaumeninggalduniamakahartaitutidak
menjadihakkepadapenamayangbukanIslam,sebaliknyahendaklah
diserahkankepadaBaitulmal;dan
iii. OrangIslambolehmembuatwasiatkepadaorangbukanIslamtidak
melebihi1/3daripadahartanya.
HukumWakafBagiTanahBertaraf“HakMilikTerhad”
13Oktober2004•MuzakarahKaliKe-65
Keputusan:
Mewakafkantanahhakmilikterhad(leasehold)adalahsahdanditerima
olehsyarak.

37
36
4_muamalat.indd 71 10/11/2009 5:16:04 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
72
40
HukumMenjadikanCarumanKumpulanWangSimpanan
Pekerja(KWSP)SebagaiHartaSepencarian
22Februari2005•MuzakarahKaliKe-67
Keputusan:
WangcarumanKW�Ptidakbolehdianggapsebagaihartasepencariandan
menetapkanwangtersebutsebagaihartapusakayangperludibahagikan
mengikuthukumfaraid.

CadanganSupayaBayaranZakatYangDisalurkanOleh
Badan-BadanKorporatDiselaraskanPembayarannya
MengikutKelayakanNegeri-NegeriDiMalaysia
14April2005•MuzakarahKaliKe-68
Keputusan:
Isu perpindahan bayaran zakat oleh badan-badan korporat mengikut
kelayakannegeri-negeritidakmemerlukanfatwa.
Muzakarah berpendapat bahawa jika terdapat mana-mana negeri yang
masihmemerlukanbantuanagihanzakat,bolehlahmembuatpermohonan
terus kepada mana-mana Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) yang
mempunyaikutipanyangtinggi.PihakMAINberkenaanakanmenimbang
danseterusnyamembuatkeputusankeataspermohonantersebut.
HukumSkimPinjamanWangDaripadaKoperasiDan
SeumpamanyaUntukMenunaikanFarduHaji�tauUmrah
13-15 Jun 2005 • Muzakarah Kali Ke-69 13-15Jun2005•MuzakarahKaliKe-69
Keputusan:
i. Adalah harus seseorang berhutang untuk menunaikan haji atau
umrah sekiranya diyakini mampu membayar balik hutang tersebut
daniatidakmenjejaskankehidupannormalnya;dan
39
38
4_muamalat.indd 72 10/11/2009 5:16:04 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
73
ii. �kim pinjaman tersebut hendaklah diuruskan melalui badan atau
koperasi yang mementingkan prinsip ikhlas, ta’awun, adil dan telus
dalamoperasinyadisampingbebasdariunsur-unsurriba.
Hukum Skim Cepat Kaya Dan Seumpamanya HukumSkimCepatKayaDanSeumpamanya
13-15Jun2005•MuzakarahKaliKe-69
Keputusan:
�ukumterhadap�kimCepatKayaadalahharamkeranaiamengandungi
unsur-unsurjudi,riba,gharardantadlisdanumatIslamdilarangdaripada
terlibatdenganskimini.
ZakatKe�tasPendapatanFELD�DanSyarikat-Syarikatnya
22-24November2005•MuzakarahKaliKe-71
Keputusan:
i. FE�DAwajibmengeluarkanzakatkeatashasilpendapatannyadengan
mengambilkira pendapatan anak-anak syarikat, sekiranya semua
urusan ke atas pemilikan ekuiti dan akaun pendapatan anak-anak
syarikatdikawalolehFE�DAsendiri.
ii. Walaubagaimanapun, sekiranya pendapatan anak-anak syarikat
FE�DA diuruskan melalui akaun yang berasingan, maka anak-anak
syarikat tersebut wajib mengeluarkan zakat pendapatannya secara
berasingan.

41
42
4_muamalat.indd 73 10/11/2009 5:16:04 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
74
HukumSistemJualanLangsung(MLM)MenurutIslam
23Januari2006•MuzakarahKaliKe-72
Keputusan:
Konsep,strukturdanundang-undangperniagaanMulti�evelMarketing
(M�M) yang diluluskan Kerajaan adalah harus dan tidak bercanggah
dengankonsepperniagaanIslam.
BayaranZakatKumpulanWangSimpananPekerja(KWSP)
SejurusPengeluaran-Satu�lternatif
25-27 Julai 2006 • Muzakarah Kali Ke-74 25-27Julai2006•MuzakarahKaliKe-74
Keputusan:
i. Mazhab �yafe menetapkan bahawa zakat harta wajib dikeluarkan
apabilacukupnisabdantempohhaulnya.WangKW�Padalahharta
simpanan.WangKW�Papabiladikeluarkanadalahdiwajibkanzakat
apabilasempurnakedua-duasyaratiaitucukupnisabdanhaulyang
ditetapkan. Walau bagaimanapun Jumhur �lama’ berpandangan
bahawazakathartabolehdikeluarkanlebihawaldaripadawaktuyang
sepatutnyadengansyarathartatersebuttelahmencukupinisabnya.
ii. Berdasarkan pandangan tersebut, Muzakarah memutuskan bahawa
KeputusanJawatankuasaFatwayangbersidangKaliKe-5pada16-17
November1982dipindasepertiberikut:
Pencarum KW�P digalakkan mengeluarkan zakat sejurus menerima
ataumengeluarkanwangKW�Ptersebutjikacukupnisabnyatanpa
menungguhaul setahun.

44
43
4_muamalat.indd 74 10/11/2009 5:16:04 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
75
HukumMengagihkanZakatSecaraPersendirian
DanQadaZakat
21-23November2006•MuzakarahKaliKe-76
Keputusan:
i. Darisegisiasahdanmaslahah,zakatmerupakanpemangkinkepada
ekonomi umat Islam. Peraturan dan undang-undang yang telah
ditetapkanolehpemerintahatau�lilAmriadalahdemimenjagahak
dankepentinganzakattersebut.
Walaupun dari segi syarak, mengagihkan zakat secara persendirian
tanpa melalui pemerintah adalah sah sekiranya diagihkan kepada
asnafyanglayak,tetapiperbuatanmelanggarperaturandanundang-
undangpemerintahdalamperkarakebaikanadalahberdosa,keranadi
dalamIslampatuhdantaatkepadapemerintahatau�lilAmridalam
perkarakebaikanadalahwajib.
ii. Mengenai hukum Qada Zakat, ia wajib dilakukan bagi zakat yang
telahmemenuhisyaratwajibyangtidakditunaikanpadamasayang
sepatutnya.
HukumKe�tasProdukInvestmentLinkMenurutIslam
21-23November2006•MuzakarahKaliKe-76
Keputusan:
�mat Islam hari ini mempunyai banyak alternatif untuk membeli atau
melaburdalamproduk-produkinsuransyangberlandaskansyariah.
Olehitu,pembelianproduk-produkInvestment Linkyangditawarkanoleh
syarikat-syarikat insurans konvensional yang menggabungkan insurans
konvensionaldanpelaburansahamamanahdalamdana-danayangtidak
menepatisyarakperludielakkanolehumatIslam.
46
45
4_muamalat.indd 75 10/11/2009 5:16:05 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
76
KertasMaklumanMengenaiProduk�manahHibah
�manah�ayaBerhad(��B)
21-23November2006•MuzakarahKaliKe-76
Keputusan:
JawatankuasaFatwaKebangsaanmemperakukanterlebihdahuluproduk
Amanah�ibahyangdiperkenalkanolehAmanahRayaBerhad.�ekiranya
terdapat mana-mana aspek operasi yang perlu diperhalusi ke arah
mematuhikehendaksyarak,bolehlahdikemukakankemudian.
HukumPelaburanKe�tasSyarikatSwissCashMutualFund
10-12April2007•MuzakarahKaliKe-77
Keputusan:
�ebarang pelaburan yang menjamin keuntungan secara tetap seperti
ditawarkan oleh beberapa syarikat pelaburan dalam dan luar negara
seperti �wiss Cash Mutual Fund dan lain-lain adalah haram kerana ia
mengandungiunsurribadangharar.
Oleh itu, umat Islam dilarang terlibat dengan pelaburan seumpama ini
keranabanyakalternatiflainberlandaskanIslamyangbolehdisertaioleh
umatIslam.

HukumBerkaitanPembangunanTanahWakafDiBawah
�ancanganMalaysiaKeSembilan(�MK-9)
10-12April2007•MuzakarahKaliKe-77
Keputusan:
i. StatusBangunanYangTelahSiapDibinaDi�tasTanahWakaf
a. Bangunan yang telah siap dibina di atas tanah wakaf tidak
menjadiwakafsecaraautomatik.�ekiranyapihakJabatanWakaf,
Zakatdan�ajiinginmewakafkannya,iatidakmenjadihalangan.
48
49
47
4_muamalat.indd 76 10/11/2009 5:16:05 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
77
b.Bangunan tersebut perlu didaftarkan sebagai harta wakaf yang
baru dan perlu memenuhi rukun-rukun wakaf dan enakmen
negeri-negeri.
ii. Pembangunan Menggunakan Dana Program Pembangunan
HartaWakaf�MK9Di�tasTanahBaitulmalMilikM�IN
a.�anah Baitulmal milik MAIN dan bangunan yang dibina di atas
tanahtersebutyangmenggunakandanaprogrampembangunan
�artaWakafRMK9bolehdidaftarkansebagaihartawakaf.
b. �ntuk memenuhi dan mematuhi peraturan syariah, JWZ�
hendaklahmerujukkepadasyarat-syaratwakafyangsediaada.
iii. PemajakanTanahWakafKepadaPesuruhjayaTanahPersekutuan
�anahwakafbolehdipajaktetapitidakbolehdijual.
iv. Penjualan Pajakan Unit Kedai/Kediaman/�uang Pejabat Yang
TelahDibangunkanDiatasTanahWakaf
a. �nit-unit kediaman atau kedai yang dibina di atas tanah wakaf a. �nit-unit kediaman atau kedai yang dibina di atas tanah wakaf
bolehdipajakkepadaindividubagitempohjangkapanjang.
b. �yaratdankaedahyangperludipatuhisupayamenepatikeperluan
syarakadalahberdasarkanAkadPajakan(sewaan).
v. StatusKerajaanPersekutuanDalamPembangunanTanahWakaf
a. Kerajaan Persekutuan boleh dianggap sebagai pewakaf dengan
syaratperuntukanyangdisediakanuntukmembangunkantanah
wakafdiniatuntukwakaf.
b. �ebagaipewakaf,kerajaanberhakmenentukansyarat-syaratharta
yangdiwakafkan.�ungguhpunbegitu,perlantikannazirtidakdi-
benarkankeranabercanggahdenganEnakmensediaada.
vi. JWZHSebagaiPemegang�manahDanaProgramPembangunan
HartaWakaf�MK9
JWZ�bolehmenjadipemegangamanahdanaProgramPembangunan
�artaWakafRMK9melaluientitiwakafkebangsaanyangakandi-
tubuhkanmenerusiusahasamaekonomidenganMAINdengansyarat
4_muamalat.indd 77 10/11/2009 5:16:05 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
78
mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak di antara MAIN dan
JWZ�.
vii.Pemegang�manahTunggalWakaf
IsuMAINsebagaipemegangamanahtunggalwakafbukanmerupakan
isusyariahsebaliknyaisudasaryangmelibatkanpentadbiran.
viii.WakafWangTunai
BerwakafdalambentukwangtunaiadalahdibolehkandidalamIslam.
ix. Pengecualianatau�emitanCukaiTanahTerhadapHartaWakaf.
�artawakafwajarmendapatpengecualiandaripadacukai.

PenentuanHukumSyarakDiDalamPelaksanaanSkim
PajakGadaiIslam(�r-�ahn)DiMalaysia
10-12April2007•MuzakarahKaliKe-77
Keputusan:
i. �umber modal kerja untuk pemegang pajak gadai Islam (al-Rahn)
hendaklahdiperolehidaripadaperbankanIslamatausumber-sumber
yang halal dan bebas dari amalan riba, judi, gharar dan aktiviti lain
yangtidakselarasdengankehendaksyarak;
ii. Pemegang al-Rahn hendaklah mengambil perlindungan insurans
Islam (takaful) dan tidak boleh terlibat dalam aktiviti insurans
konvensional;
iii. �ekiranya barang sandaran hilang atau dicuri atau musnah dan
sebagainya,pemegangal-Rahnhendaklahmembayarpampasanbagi
bakinilaibarangsandaransewaktuiaditaksirkan;dan
iv. Pemegang al-Rahn digalakkan melantik Panel Penasihat �yariah
dalamanbagimemantauoperasidanaktivitial-Rahn.
50
4_muamalat.indd 78 10/11/2009 5:16:05 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
79
PenentuanHukumSyarakDiDalamPelaksanaanSkim
PajakGadaiIslam(�l-�ahn)DiMalaysia(Cadangan
KadarUpahSimpanBarangGadaian)
12Jun2007•MuzakarahKaliKe-78
Keputusan:
Muzakarah bersetuju menerima cadangan kadar upah simpan barang
gadaianuntukskimal-Rahnsepertiberikut:-
NIL�IB���NG
G�D�I�N
TEMPOH
(BUL�N)
K�D��UP�HY�NG
DITET�PK�N
(%sebulan)
RM100.00-
RM1,000.00
3Bulanpertama 0.60%sebulan
3Bulanberikutnya 0.70%sebulan
RM1,001.00-
RM5,000.00
3Bulanpertama 0.65%sebulan
3Bulanberikutnya 0.80%sebulan
RM5,001.00-
RM10,000.00
3Bulanpertama 0.80%sebulan
3Bulanberikutnya 0.95%sebulan
i) �ekiranya setelah tamat tempoh yang dinyatakan, barang gadaian
tersebut masih gagal ditebus, persetujuan kedua-dua belah pihak
perlu diperolehi bagi menentukan tempoh lanjutan dan kadar yang kadar yang
dikenakan.
51
4_muamalat.indd 79 10/11/2009 5:16:06 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
80
HHukumMemberiZakatKepadaOrangBukanIslamBagi
TujuanDakwah
6–8�eptember2007•MuzakarahKaliKe-79
Keputusan:
Pengagihan zakat perlu diberi keutamaan kepada umat Islam mengikut
asnaf-asnaf yang telah ditetapkan. Walaubagaimanapun, pemerintah
diharuskanmemberizakatkepadaorangbukanIslamberdasarkansiasah
dankeperluansecarahikmahbagitujuandakwah.

KajianHukumInsurans�m
1-3Februari2008•MuzakarahKaliKe-80
Keputusan:
�etelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang
dikemukakanolehsemuaahli,Muzakarahbersetujumemutuskanbahawa
hukumkeatasInsuransAmadalahtidakdiharuskanolehIslam.
HukumPelaksanaanTakafuldiMalaysia
1-3Februari2008•MuzakarahKaliKe-80
Keputusan:
�etelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang
dikemukakanolehsemuaahli,Muzakarahbersetujumemutuskanbahawa
konsep dan pelaksanaan takaful di Malaysia adalah bertepatan dengan
syariahIslam.

52
53
54
4_muamalat.indd 80 10/11/2009 5:16:06 PM

prelim.indd 2

10/11/2009 5:13:26 PM

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

prelim.indd 3

10/11/2009 5:13:26 PM

ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik.indd 4 10/11/2009 5:13:27 PM . Pusat Kerajaan Persekutuan.BAHAGIAN PENGURUSAN FATWA © JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA www. fotokopi. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.islam. rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah. Aturhuruf: Visual Print Sdn. Taman Bukit Cheras. 62519 Putrajaya.my Cetakan Pertama 2009 ISBN: 978-983-042-427-9 Hakcipta Terpelihara.gov. Cheras. A-1-7A. mekanik. Bhd. 56000 Kuala Lumpur prelim. Jalan 12/144A. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel.

indd 5 10/11/2009 5:13:27 PM . Fatwa Terhadap Kumpulan Al-Arqam Pimpinan Haji Ashaari Muhammad 11. Amalan Suluk (Bertapa) Dan Rabitah (Menghadirkan Wajah Guru) Dalam Tarekat Naqsyabandiah Khalidiah Pimpinan Tuan Haji Ishak Bin Mohd ‘Arif. Raub. Tarekat Mufarridiah 2. Dong. Buku Karangan Dr. Pahang 9. Kampung Bengkeng. Buku Aurad Muhammadiah 8. Rashad Khalifah 6. Penyelewengan Qadiani / Ahmadiah 5. Amalan Ilmu Hitam / Sihir 10. Penggunaan Jin Menurut Islam 13. Mimpi Dari Perspektif Islam 12. Tarekat Naqsyabandiah Khalidiah Kadirun Yahya 3. Khurafat Dan Azimat Menurut Perspektif Islam 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 6 6 7 prelim. Ajaran Bahai 7.ISI KANDUNGAN Kata Alu-aluan Ketua Pengarah JAKIM Mukasurat xix Bab 1 AqidAh 1. Ajaran Hassan Anak Rimau 4.

Hindu. Hadis Beserta Pandangan-Pandangan Agama Lain (Cina.vi 14. Kedudukan Air Musoffa 22. Buddha. Syiah Di Malaysia 15. Hantu Dan Keranda. Hukum Menulis Dan Menerbit Bahan-Bahan Yang Mengandungi Ayat-Ayat Al-Quran. Amalan Kebatinan Dalam Persembahan Kesenian Tradisional Masyarakat Melayu 8 9 9 10 12 13 13 13 14 14 15 17 18 18 prelim. Pameran Jin. Kumpulan Tal Tujuh 24. Aliran Pemikiran Liberal : Hukum Dan Implikasinya Kepada Islam Di Malaysia 25. Wahdatul Wujud 17. Kumpulan Black Metal Serta Langkah-Langkah Menanganinya 21.indd 6 10/11/2009 5:13:27 PM . Pameran Alam Misteri Serta Yang Berkaitan Dengannya 26. Hukum Meminta Orang Bukan Islam Sama-Sama Berdoa Mengikut Anutan Masing-Masing Dalam Satu Majlis Yang Dihadiri Oleh Penganut Pelbagai Agama 23. Hukum Orang Islam Menyambut Perayaan Valentine’s Day 20. Garis Panduan Orang Islam Turut Merayakan Hari Kebesaran Agama Orang Bukan Islam 18. Hukum Orang Islam Mengucapkan Tahniah Dan Ucapan Selamat Bersempena Perayaan Agama Bukan Islam 27. Sikh Dan Kristian) 19. Tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah Syeikh Nazim Al-Haqqani 16.

Isu Tuntutan Penganut Kristian Terhadap Penggunaan Kalimah Allah 33.vii 28. Bhd. Pergantungan Kaligrafi Islam Di Premis Bukan Islam 32.indd 7 10/11/2009 5:13:27 PM . Kedudukan Senaman Yoga Di Kalangan Umat Islam 25 26 26 prelim. Ajaran Azhar bin Wahab (Pengasas Al-Mansur Holdings Sdn. Hukum Menggunakan Barangan Yang Mempunyai Lambang Agama Lain Contohnya Salib Dan Seumpamanya 29. Usaha-Usaha Menghidupkan Semula Al-Arqam Melalui Syarikat Rufaqa’ Corporation Sdn. Bhd) 19 19 30. Dan Lain-Lain Syarikat 19 31.

Al-Fatihah Dan Bentuk-Bentuk Qiraat Yang Dibolehkan Dalam Sembahyang 5. Sembahyang Jumaat Kakitangan Jabatan Perkhidmatan Pos 6. Hukum Kebenaran Mendirikan Solat Jumaat Di Kem Bagi Peserta Latihan Khidmat Negara 13.indd 8 10/11/2009 5:13:28 PM . Pekerja-Pekerja Islam Di Kilang-Kilang Yang Tidak Dapat Menunaikan Sembahyang Fardhu 11. Haji Lebih Daripada Sekali 7.viii Bab 2 ibAdAh 1. Tragedi Terowong Al-Mu’aissim. Wanita Haid Memasuki Masjid Untuk Tujuan Pembelajaran Semata-Mata 10. Azan Menggunakan Pembesar Suara 2. Arab Saudi 8. Hukum Bermabit Di Mina Bagi Jemaah Haji Yang Tidak Diperuntukkan Tempat Di Mina 27 27 27 27 28 28 28 29 29 30 30 30 31 31 prelim. Sembahyang Jumaat Polis Dan Tentera Yang Sedang Bertugas 4. Sembahyang Jumaat Pelajar Malaysia Di Luar Negara 3. Sembahyang Jamak Kerana Menjalani Rawatan Penyakit-Penyakit Kronik Di Hospital-Hospital Kerajaan / Swasta 9. Sembahyang Jumaat Banduan Di Dalam Penjara Dan Seumpamanya 12.

Pelaksanaan Ibadat Di International Space Station (ISS) 16.ix 14. Hukum Bersuci Bagi Pekerja Di Loji Kumbahan 17. Hukum Menunaikan Haji Bagi Pesakit Yang Menjalani Rawatan Hemodialisis 31 32 33 33 prelim. Hukum Wakalah Dan Beberapa Perkara Berbangkit Dalam Ibadat Korban 15.indd 9 10/11/2009 5:13:28 PM .

Pengiriman Al-Quran Melalui Pos 7. Bank Air Mani 3. Pengguguran Kandungan Kerana Kecacatan 17. Pemindahan Mayat 9. Pindaan Kaedah Penetapan Hari Raya Aidil Adha Di Malaysia 18. Pameran Khazanah Dari Kubur 15. Kedudukan Mak Nyah Dalam Islam 11. Penulisan Ayat-Ayat Al-Quran Dengan Huruf Roman 16. Pelupusan Al-Quran 35 35 35 35 36 36 37 37 37 38 38 39 39 39 40 40 40 41 41 42 prelim. Lilitan Hitam Di Lengan Bagi Umat Islam 14. Penanaman Pokok Buah-Buahan Di Tanah Perkuburan 12. Hukum Bunuh Ke Atas Pelaku Kesalahan Berkaitan Dengan Senjata Api 8. Kesabitan Anak Bulan Ramadhan Dan Syawal 10. Pertukaran Jantina Daripada Lelaki Kepada Perempuan 5. Pengebumian Mayat Dalam Peti Yang Tertutup 13.indd 10 10/11/2009 5:13:28 PM .x Bab 3 SoSiAl / SyAriAh 1. Tanah Perkuburan Dan Krematoria 19. Penamaan Saudara Baru 2. Masalah Dadah Dan Penyelesaiannya 4. Bayi Tabung Uji 6.

Menerima Dan Memakai Anugerah Yang Dipanggil Grand Cross 21. Tumbuhan. Hukum Peraduan SMS Dan Menyertainya Menurut Pandangan Islam 28.indd 11 10/11/2009 5:13:28 PM . Lelaki Memakai Emas Putih 26. Maksiat Dari Perspektif Islam 22. Hukum Menulis Ayat-Ayat Al-Quran Mengikut Reka Bentuk Alat Permainan Seperti Wau. Hukum Melantik Wanita Sebagai Hakim Syari’e 36. Hukum Penyalahgunaan Dadah Jenis Syabu Dan Jenis-Jenis Dadah Baru Yang Lain 42 42 43 44 44 45 45 45 46 46 46 47 47 48 48 49 49 prelim. Al-Quran Diletakkan Di Hotel-Hotel Malaysia 23. Mayat Disimpan Lama Atau Dikorek Semula Untuk Dijadikan Sebagai Bahan Kes Dalam Mahkamah 25. Hukum Amalan Membawa Bunga Ketika Menziarahi Kubur 29. Hukum Orang Islam Bekerja Di Rumah Orang Bukan Islam 34. Bunga-Bungaan Dan Seumpamanya 32. Had Tempoh Panggilan Muallaf 35.xi 20. Hukum Mengguna Semula Tanah Perkuburan Islam 27. Hukum Menukar Status Jantina Di Mykad 30. Mayat Terdampar Menurut Perspektif Islam 24. Hukum Pelupusan Buku Teks Pendidikan Islam Secara Kitar Semula (Recycle) 33. Hukum Rakaman Lagu-Lagu Nasyid Berbentuk Doa 31.

Hukum Membangunkan Tanah Wakaf Khas Dengan Pembangunan Selain Daripada Niat Asal Pewakaf 44. Hukum Penggunaan Indelible Ink Dalam Pilihanraya Malaysia 41. Kajian Semula Hukum Penjualan Air Zam-Zam 40. Hukum Penggunaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran Dan Laungan Azan Dalam Nada Dering Dan Paparan Skrin Di Dalam Telefon Bimbit 39. Kajian Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) Berasaskan Kontrak Ju’alah 49. Hukum Melakukan Samak Najis Mughallazah Menggunakan Sabun Tanah Liat 38. Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah 48. Hukum Peraduan Celcom 100 Hari 100 Kereta 49 50 50 50 51 51 52 52 52 53 53 55 56 prelim. Hukum Berjabat Tangan Dengan Wanita Ajnabi 42. Cadangan Melaksanakan Pembangunan Di Atas Tanah Kubur Islam 45.indd 12 10/11/2009 5:13:28 PM . Hukum Wanita Menyerupai Lelaki (Pengkid) 46. Cadangan Mengenakan Kompaun Terhadap Kesalahan Undang-Undang Syariah 47.xii 37. Hukum Wanita Membotakkan Kepala Dan Berhias Secara Aneh 43.

Zakat Koperasi Shamelin Dan Seumpamanya 10. Akaun Simpanan Yang Tidak Aktif Dalam Lembaga Urusan Dan Tabung Haji 15. Harta Sepencarian 9. Pembayaran Zakat Oleh Tabung Haji 4. Skim Haji Perkhidmatan Tentera 14. Sistem Metrik Dalam Urusan Zakat 5. Skim Sijil Premium Menurut Syariat Islam 16. Zakat Wang KWSP 7.xiii Bab 4 muAmAlAt / Ekonomi 1. Saham Wakaf Dan Wakaf Ganti (Wakaf Ibdal) 8. Ganjaran Terbitan Dan Pencen Terbitan 12. Hukum Bermuamalat Dengan Bank-Bank Perdagangan 57 57 57 58 58 58 59 59 59 60 60 60 60 61 61 62 62 62 63 63 prelim. Zakat Ke Atas Syarikat 17. Zakat Ke Atas MARA 11. Insurans 3.indd 13 10/11/2009 5:13:29 PM . Wang Faedah 2. Zakat Gaji Dan Pendapatan Professional 18. Hukum Zakat Korban Dan Akikah Ke Atas Ternakan Rusa 19. Khairat Kematian 13. Hukuman Takzir Diganti Dengan Wang 6.

Zakat Ke Atas Firma-Firma Dan Syarikat Konsultan 27. Wang Pampasan Kematian Pekerja Yang Dianugerahkan Oleh Kerajaan Atau Syarikat Swasta 25. Langkah-Langkah Membangunkan Hartanah Wakaf MAIN Dari Perspektif Hukum 22. Zakat Syarikat / Anak Syarikat Yang Dimiliki Oleh Permodalan Nasional Berhad (PNB) 30. Zakat Ke Atas Syarikat Yang Dimiliki Oleh Berbagai Jenis Pemegang Saham Yang Bercampur Muslim Dan Non Muslim 28. Pinjaman Pendidikan Mengikut Prinsip Syariah 31. SOCSO Dan Seumpamanya Bagi Ahli Beragama Islam Yang Meninggal Dunia 24. Wang Simpanan KWSP. Operasi Ke Atas Bank-Bank Dan Syarikat-Syarikat Perniagaan Yang Berlandaskan Syariah Yang Syarikat Di Miliki Oleh Orang Bukan Islam 29.indd 14 10/11/2009 5:13:29 PM . Hukum Menyerahkan Sebahagian Tanah Wakaf Kepada Pihak Berkuasa 23. Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malaysia 33. Zakat Ke Atas Syarikat Yang Dimiliki Oleh Tabung Haji 64 64 65 66 66 67 67 67 68 68 68 69 69 69 prelim.xiv 20. Zakat Gaji Beserta Kadarnya 32. Pewarisan Harta Dan Harta Sepencarian Yang Dilaksanakan Di Rancangan Felda 21. Wanita Dan Orang Bukan Islam Sebagai Amil Zakat Gaji Dan Pendapatan Di Lembaga Hasil Dalam Negeri 26.

Hukum Pelaburan Ke Atas Syarikat Swiss Cash Mutual Fund 49. Hukum Wakaf Bagi Tanah Bertaraf ‘’Hak Milik Terhad‘’ 38.xv 34. Kertas Makluman Mengenai Produk Amanah Hibah Amanah Raya Berhad (ARB) 48. Hukum Ke Atas Produk Investment Link Menurut Islam 47. Bayaran Zakat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Sejurus Pengeluaran – Satu Alternatif 45. Hukum Skim Cepat Kaya Dan Seumpamanya 42.indd 15 10/11/2009 5:13:29 PM . Zakat Fitrah Ke Atas Orang Tahanan Dan Banduan Islam Di Institusi Penjara 35. Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian Dan Qada Zakat 46. Hukum Sistem Jualan Langsung (MLM) Menurut Islam 44. Hukum Berkaitan Pembangunan Tanah Wakaf di Bawah Rancangan Malaysia Ke-Sembilan (RMK-9) 70 70 71 71 72 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 76 prelim. Zakat Ke Atas Pendapatan FELDA Dan Syarikat-Syarikatnya 43. Hukum Menjadikan Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Sebagai Harta Sepencarian 39. Cadangan Supaya Bayaran Zakat Yang Disalurkan Oleh Badan-Badan Korporat Diselaraskan Pembayarannya Mengikut Kelayakan Negeri-Negeri Di Malaysia 40. Zakat Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia (ANGKASA) 36. Hukum Skim Pinjaman Wang Daripada Koperasi Dan Seumpamanya Untuk Menunaikan Fardhu Haji Atau Umrah 41. Hukum Pembayaran Simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Bagi Ahli Yang Memeluk Islam 37.

indd 16 10/11/2009 5:13:29 PM . Hukum Pelaksanaan Takaful di Malaysia 78 79 80 80 80 prelim.xvi 50. Penentuan Hukum Syarak Di Dalam Pelaksanaan Skim Pajak Gadai Islam (Al-Rahn) Di Malaysia (Cadangan Kadar Upah Simpanan Barang Gadaian) 52. Hukum Memberi Zakat Kepada Orang Bukan Islam Bagi Tujuan Dakwah 53. Kajian Hukum Insurans Am 54. Penentuan Hukum Syarak Di Dalam Pelaksanaan Skim Pajak Gadai Islam (Ar-Rahn) Di Malaysia 51.

Penggunaan Alat Direct Current Shock 4. Dipteria. Pencantuman Benih Untuk Mendapatkan Anak 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85 86 86 10. Menggugurkan Kandungan Mangsa Yang Dirogol prelim. Imunisasi Hepatitis B 9. Batuk Kokol. Post-Mortem Mayat 7. Pembiakan Manusia Dan Pengklonan Bagi Tujuan Perubatan Dari Sudut Syarak 17. Rawatan “Brain Death” 12. Menggugurkan Kandungan Atas Nasihat Doktor Disebabkan Kecacatan 13.indd 17 10/11/2009 5:13:29 PM . Penyuntingan Highly Purified Insulin Daripada Babi 5. Pelalian Rubela (Imunisasi Rubela) 8. Tetanus Dan Polio 11. Pandangan Islam Terhadap Imunisasi Campak. Penggunaan Ubat Penyakit Jantung Bagi Pesakit-Pesakit Yang Sedang Berpuasa 6.xvii Bab 5 PErubAtAn 1. Derma Darah Dan Penggunaan Darah Orang Islam Kepada Orang Bukan Islam Dan Sebaliknya 3. Fatwa Ke Atas Penggunaan Graf Tisu Dalam Amalan Perubatan 16. Kaedah Pengendalian Mayat Pesakit AIDS Di Malaysia 14. Mengawet Mayat 15. Pemindahan Jantung Dan Mata 2. Tibi.

Hukum Penggunaan Anggota Atau Unsur Haiwan Yang Haram Dimakan Selain Daripada Anjing Dan Babi Untuk Tujuan Kosmetik 26.xviii 18. Hukum Bedah Siasat Ke Atas Mayat Yang Bukan Dikategorikan Kematian Kerana Kes Jenayah 22. Hukum Pelaksanaan Ibadah Bagi Pesakit Yang Menggunakan Beg Kolostomi 29. Hukum Menggunakan Kaedah Autopsi Maya Sebagai Alternatif Kepada Bedah Siasat Mayat 24. Hukum Khatan Bagi Pesakit Heamophilia Dan Kanak-Kanak Cacat Akal 28. Hukum Pengklonan Teraputik Dan Penyelidikan Sel Stem (Stem Cell) 23. Hukum Menternak Dan Menjual Lintah Dan Cacing Untuk Tujuan Perubatan Dan Kosmetik 87 87 88 88 88 90 90 91 91 92 93 93 94 prelim. Isu Kekeliruan Jantina Congenital Adrenal Hyperplasia Dan Testicular Feminization Syndrome 27. Pencantuman Benih Untuk Mendapatkan Zuriat 21. Hukum Suntikan Botulinum Toxin Type A (BTA) 25. Hukum Penggunaan Vaksin Biothrax Dan Vaksin Rotateq Yang Menggunakan Unsur Babi Dalam Proses Penghasilannya 30. Suntikan Pelalian Vaksin Meningococcal Meningitis Oleh Orang Islam 20. Menggugurkan Janin Pembawa Atau Pengidap Penyakit Thalassemia 19.indd 18 10/11/2009 5:13:29 PM .

Alkohol Sebagai Penstabilan Minuman Ringan 2. Hukum Bahan Pewarna (Cochineal) Dalam Islam 5. Penggunaan Agen Aktif Dalam Makanan 3. Bioteknologi Dalam Makanan Dan Minuman 6.xix Bab 6 mAkAnAn dAn minumAn 1. Status Kesucian Ikan Yang Di Beri Makanan Tidak Halal 8. Penggunaan Air Baru (Newater) 7. Hukum Memakan Sarang Burung Layang-Layang 95 95 95 95 96 96 96 97 97 prelim.indd 19 10/11/2009 5:13:30 PM . Keju Sebagai Bahan Makanan 4.

Penggunaan Bulu Babi 4. Penyediaan. Gas Daripada Tahi Babi 2. Garis Panduan Mengenai Pengeluaran.indd 20 10/11/2009 5:13:30 PM . Pengendalian Dan Penyimpanan Makanan Halal 11. Menternak Binatang Dualam 9. Penggunaan Pneumatic Percussive Stunning Menurut Pandangan Islam 98 98 98 98 99 99 99 99 100 100 101 101 102 prelim. Penyembelihan Ayam Dengan Pelalian Water Stunner 8. Teknik Thoracic Sticking Dalam Penyembelihan Haiwan Di Luar Negara 12. Penggunaan Hormon PSH-P (Otak Babi) Sebagai Bahan Peningkatan Ternakan 10. Baja Daripada Tahi Babi 3. Penggunaan Electrical Stunning Dalam Penyembelihan Lembu 7. Penggunaan Anjing Untuk Mengesan Kiriman Dadah Melaui Pos 6.xx Bab 7 hAiwAn / PEnyEmbElihAn 1. Pembiakan Siput Babi (Achatina Fulica) 5.

Kahwin Lari Di Selatan Thailand 13. Menggabungkan Nama Angkat Dengan Bapa Angkat Dalam Sijil Pengangkatan Dan Kad Pengenalan 15. Mengahwinkan Diri Sendiri 8. Status (Identiti) Bayi (Kanak-kanak) Terdampar (Pungut) Dan Penjagaannya Menurut Pandangan Islam 12.xxi Bab 8 kEkEluArgAAn 1. Rancangan Keluarga 3.indd 21 10/11/2009 5:13:30 PM . Perceraian Melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) 103 103 103 104 105 105 106 106 106 107 107 108 108 108 109 109 prelim. Pernikahan Dengan Perempuan Kitabiah 4. Pernikahan Melalui Persetujuan (Lelaki Dan Perempuan) 7. Tuntutan Fasakh Nikah Isteri Kerana Suami Mengidap Penyakit Aids Atau Penagih Dadah 11. Mengahwini Perempuan Yang Sedang Mengandung Anak Luar Nikah 2. Suami Isteri Bukan Beragama Islam Kemudian Salah Seorang Daripadanya Memeluk Agama Islam 5. Perkahwinan Lari Meninggalkan Wali Lebih Dua Marhalah Mengikut Mazhab Al-Syafie 14. Pernikahan Menggunakan Wali Hakim (Wali Raja) Dan Wali Tahkim 9. Penamaan Anak Tak Sah Taraf (Anak Luar Nikah) 6. Sistem Susuk Norplant Dalam Perancangan Keluarga Kebangsaan 10.

Perlantikan Pendaftar Nikah Cerai Luar Negara Atas Nama Jawatan 20. Hukum Menggunakan Kaedah Khidmat Ibu Tumpang (Surrogate Motherhood) Untuk Mendapatkan Zuriat 109 110 110 111 111 prelim. Hukum Cerai Taklik Pilihan Kepada Isteri Sekiranya Suami Berpoligami 19. Hukum Suami yang Melakukan Hubungan Seksual Secara Paksaan 18.indd 22 10/11/2009 5:13:30 PM .xxii 16. Hukum Menggunakan Alat-Alat Bantuan Untuk Tujuan Hubungan Kelamin 17.

Sesuatu keputusan / fatwa itu hanya akan diputuskan setelah Jawatankuasa Fatwa berpuashati mengenainya. makanan / minuman. Buku ini merupakan ulang cetak buku-buku Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa (MKI) Siri 1. muamalat / ekonomi. haiwan / penyembelihan dan kekeluargaan. sosial / syariah.indd 23 10/11/2009 5:13:31 PM . 2 dan 3 yang telah diterbitkan sebelum ini dengan digabungkan ketiga-tiga siri tersebut serta ditambah dengan beberapa lagi Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan yang baru. Buku ini menghimpunkan keputusan-keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang terpilih bermula dari tahun 1980 sehingga 2008 yang merangkumi pelbagai bidang seperti aqidah.xxiii Kata Alu-Aluan kEtuA PEngArAh JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah. prelim. Keputusan Muzakarah Jawantankuasa Fatwa Kebangsaan adalah keputusan yang dicapai secara bersama oleh MuftiMufti Seluruh Malaysia yang menganggotai Jawatankuasa berkenaan. Keputusan-Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa (MKI) yang diterbitkan ini telah diputuskan berdasarkan kajian dan penyelidikan yang mendalam. perubatan. saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan keizinanNya. hasrat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) untuk menerbitkan semula buku Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan berjaya direalisasikan. ibadah. Hasil kajian tersebut terlebih dahulu diteliti dan dibincang oleh Panel Kajian Akidah (PKA) atau Panel Kajian Syariah (PKS) JAKIM sebelum dikemukakan kepada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan untuk diputuskan.

indd 24 10/11/2009 5:13:31 PM . Sesungguhnya sumbangan yang dicurahkan itu merupakan khazanah ilmu yang tinggi nilainya khususnya buat masyarakat yang sangat memerlukan panduan hukum yang berkaitan dengan hukum syarak. terima kasih. saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pengerusi Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Wassalam dAto’ hAJi wAn mohAmAd bin dAto’ ShEikh Abdul AZiZ prelim. Ahli-Ahli Muzakarah. Sekian.xxiv Sehubungan itu. Ashabas Samahah Mufti-Mufti. saya berdoa dan berharap segala usaha yang dicurahkan oleh semua pihak dalam menjayakan penerbitan buku ini akan mendapat ganjaran dan keredhaan daripada Allah SWT. Akhirnya. PKA dan PKS di atas sumbangan keilmuan dan kepakaran mereka dalam permasalahan dan isu-isu agama yang memerlukan fatwa.

 1 aqidah.indd 1 10/11/2009 5:14:04 PM . 3 Ajaran Hassan Anak Rimau 10 Oktober 1983 • Muzakarah Kali Ke-6 Keputusan : Jawatankuasa memutuskan bahawa oleh kerana ajaran Tok Ayah Hassan ini hanya berlaku di negeri Kelantan dan Terengganu sahaja maka terserahlah kepada kedua-dua negeri itu untuk mengambil tindakan yang sewajarnya bagi membendung ajaran Tok Ayah Hassan. Sementara itu ianya hendaklah diawasi supaya tidak merebak ke negeri-negeri lain.bAb 1 AqidAh G 1 Tarekat Mufarridiah 14 Mei 1980 • Persidangan JKF Kali Ke-18 Keputusan : Ajaran ini adalah bertentangan dengan ajaran Islam dan orang-orang yang terlibat dengan ajaran ini hendaklah bertaubat. 2 Tarekat Naqsyabandiah Khalidiah Kadirun Yahya 15-16 November 1981 • Muzakarah Kali Ke-3 Keputusan : Tarekat Naqsyabandiah Khalidiah yang dibawa oleh Kadirun Yahya adalah menyeleweng daripada ajaran Islam dan mengamalkan tarekat ini adalah sesat.

Oleh itu. Rashad Khalifah yang berjudul seperti di bawah mestilah diharamkan pemilikan dan pengedarannya dalam negara ini iaitu : • Al-Quran The Ultimate Miracle • Quran.BAB 1 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 4 Penyelewengan Qadiani/Ahmadiah 24-25 September 1984 • Muzakarah Kali Ke-8 Keputusan : Puak Qadiani/Ahmadiah adalah puak yang terkeluar daripada Islam dan tidak boleh menerima hak-hak sebagai seorang Islam termasuk pengebumian dalam tanah perkuburan Islam. 1 aqidah. Hadith And Islam • Quran Versual Presentation Of The Miracle • Quran The Final Scripture 6 Ajaran Bahai 22-23 Oktober 1985 • Muzakarah Kali Ke-14 Keputusan : Ajaran Bahai adalah bukan ajaran Islam. Umat Islam yang terlibat dengannya adalah murtad.indd 2 10/11/2009 5:14:04 PM . umat Islam adalah dilarang dan haram melibatkan diri dengannya dan siapa yang telah terlibat hendaklah segera keluar dan bertaubat. Rashad Khalifah 22-23 Oktober 1985 • Muzakarah Kali Ke-14 Keputusan : Buku-buku karangan Dr. 5 Buku Karangan Dr.

c. Dong. Kampung Bengkeng.BAB 1 Aqidah 7 Buku Aurad Muhammadiah 6 Oktober 1986 • Muzakarah Kali Ke-17 Keputusan : Buku Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam.indd 3 10/11/2009 5:14:05 PM . 1 aqidah. Pihak berkaitan hendaklah menyediakan peruntukan undang-undang bagi menghukum pengamal-pengamal yang sabit melakukan sihir. Raub. Perbuatan sihir adalah dosa besar dan boleh membawa kepada syirik dan hukum mempelajarinya adalah haram. Sekaligus Menjawab Tuduhan Tulisan Ashaari Muhammad hendaklah ditahan penyebarannya kerana ia mengandungi ajaran dan fahaman yang bertentangan dengan syariat Islam dan mengelirukan masyarakat Islam. Amalan Suluk (Bertapa) Dan Rabitah (Menghadirkan Wajah Guru) Dalam Tarekat Naqsyabandiah Khalidiah Pimpinan Tuan Haji Ishak bin Mohd ‘Arif. 9 Amalan Ilmu Hitam/Sihir 11 Oktober 1993 • Muzakarah Kali Ke-33 Keputusan : a. b. Pengamal sihir yang mendatangkan mudharat kepada manusia adalah berdosa besar dan pelaku jenayah. Pahang 19 Februari 1992 • Muzakarah Kali Ke-29 8 Keputusan : Amalan suluk dan rabitah dalam tarekat Naqsyabandiah Khalidiah pimpinan Tuan Haji Ishak bin Mohd ‘Arif adalah terkeluar daripada syariat Islam. maka wajib dihukum qisas/hudud.

Bahawa pengharaman ini meliputi: i) apa-apa variasi.BAB 1 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 10 Fatwa Terhadap Kumpulan Al-Arqam Pimpinan Haji Ashaari Muhammad 5 Ogos 1994 • Muzakarah Khas Keputusan : a. c. Bahawa Kumpulan Darul Arqam @ Al-Arqam yang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman yang terkandung di dalam buku bertajuk Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam Sekaligus Menjawab Tuduhan dan Kitab Manaqib (Riwayat Hidup) Sheikh Muhammad bin Abdullah as-Suhaimi adalah diharamkan. iaitu suatu pegangan. bentuk atau cabang mana-mana ajaranajaran tersebut di (a) di atas. versi. dan termasuklah apa-apa pegangan ideologi. adalah mengandungi ajaran-ajaran dan fahamanfahaman yang bertentangan dengan Aqidah dan Syariah Islamiah serta mengelirukan dan boleh menyesatkan masyarakat Islam. b. ideologi. oleh itu adalah diharamkan. ASHAARI MUHAMMAD dan isi kandungannya. 1 aqidah. perlindungan kebatinan atau kewujudan kebatinan. dan ii) “Manaqib (riwayat hidup) Sheikh Muhammad bin Abdullah As Suhaimi” yang ditulis oleh Muhamad Taha As Suhaimi dan juga yang ditulis oleh pihak-pihak lain dalam semua bahasa dan isi kandungannya.indd 4 10/11/2009 5:14:05 PM . falsafah atau apa-apa kumpulan atau sistem amalan dan penunaian yang merangkumi bahawa tujuannya atau salah satu daripada tujuan-tujuannya ialah pencapaian pengajaran kebatinan. Bahawa: i) Buku yang bertajuk “Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam Sekaligus Menjawab Tuduhan” yang ditulis oleh Ustaz HJ. falsafah atau kumpulan atau sistem amalan atau penunaian yang tidak diakui dan bertentangan dengan syariat Islam dan pegangan oleh Ahli Sunnah Waljamaah.

menggunakan sebarang bentuk lambang. poster. Orang-orang Islam adalah juga dilarang memiliki. dan semua pihak dilarang daripada memberi kemudahan dan membantunya. ditaip. mengetuai. iklan di akhbar dan apa-apa bentuk iklan lain. pita-pita rakaman. majalah. termasuklah suatu gambar. gambarfoto. pamplet. memimpin. memberi ceramah. ertinya apa-apa buku. dilihat atau didengar yang berkaitan dengan ajaran-ajaran atau pegangan-pegangan di (a) di atas. ertinya apa-apa bahan. buku-buku. orang Islam adalah dilarang mengamal ajaran. yang bertujuan untuk memberi publisiti kepada terbitan tersebut yang berkaitan dengan ajaran-ajaran atau pegangan-pegangan di (a) di atas. rakaman audio. yang mana dirakamkan rakaman suara manusia.indd 5 10/11/2009 5:14:05 PM . pegangan dan fahaman Kumpulan Darul Arqam @ al-Arqam. Oleh itu. 1 aqidah. sebuah pita rakam.BAB 1 Aqidah ii) apa-apa jua bahan publisiti kumpulan Darul Arqam @ al Arqam termasuk mana-mana terbitan. risalah dan apa-apa dokumen. program persembahan kesenian dan kebudayaan dan lain-lain aktiviti-aktiviti yang bertujuan untuk menghidup dan mengembangkan kumpulan ini. atau sebuah rekod walau bagaimanapun ianya dibuat dari suatu imej berdasarkan penglihatan. rakaman audio iaitu apa-apa bahan termasuk piring-piring hitam. mengadakan kelas pendidikan dan pembelajaran. glansar filem. surat edaran. mengadakan aktiviti-aktiviti ekonomi. majalah atau apa-apa terbitan. mencetak. menjual. iii) apa-apa terbitan. atau dikeluarkan dengan apa-apa cara lain dan apa-apa bentuk keluaran ulangannya dan termasuklah apa-apa filem iaitu sebuah wayang gambar. dan cakera laser dan cakera padat. pamplet. ditulis tangan. sosial. yang mana adalah sebuah rekod yang mampu digunakan sebagai suatu alat menayangkan rangkaian itu sebagai suatu gambar bergerak. rajah atau tanda-tanda yang boleh mengaitkan Kumpulan Darul Arqam @ Al-Arqam kepada mana-mana harta alih atau tak alih. termasuk mengedarkannya filem. menjadi ahli. rajah. menyimpan. fonografi. sama ada dicetak. untuk dibaca. risalah atau apa-apa bahan bacaan lain.

c. d.A. seperti melihat Baginda dalam tidur menyamai melihat Rasulullah S. yang kedua godaan syaitan dan yang ketiga ialah mimpi khabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi orang ramai pada zaman Rasulullah S.A.BAB 1 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 11 Mimpi Dari Perspektif Islam 15 Disember 1994 • Muzakarah Kali Ke-36 Keputusan : a. Bersahabat dengan jin dengan tujuan mendapatkan pertolongan dalam perkara-perkara yang ditegah oleh syarak adalah haram. Meminta dan menggunakan khidmat jin untuk ilmu sihir atau nujum adalah haram. Mimpi orang Islam ada tiga peringkat.W. b. Mimpi seorang nabi dan rasul adalah wahyu yang menjadi hukum adalah benar. b.W. Meminta pertolongan jin dalam rawatan perubatan sehingga membawa kepada syirik adalah haram.indd 6 10/11/2009 5:14:06 PM .A. 1 aqidah. Mimpi orang bukan Islam adalah ditolak. d. peringkat pertama bisikan jiwa. Mimpi orang Islam selepas wafat Rasulullah S.W. Mimpi orang awam bukan “hujah” terhadap satu hukum atau berita atau satu kenyataan. dalam masa jaga adalah khusus pada zaman semasa Baginda masih hidup.A. 12 Penggunaan Jin Menurut Islam 21 September 1995 • Muzakarah Kali Ke-39 Keputusan : a. maka ia akan berjumpa di akhirat nanti dan akan mendapat syafaat Rasulullah S.W. e. c. Meminta pertolongan jin untuk mencari kekuatan dan kehebatan adalah haram.

Khurafat juga merangkumi cerita dan perbuatan yang direka dan bersifat karut atau dusta. ajaran-ajaran. Orang-orang yang bersahabat menggunakan jin.indd 7 10/11/2009 5:14:06 PM . ramalan-ramalan. Segala amalan dan kepercayaan yang tidak berdasarkan kepada sumber-sumber yang asal seperti al-Quran. ilmu pelemah hati. b. c. Amalan memuja dan memohon pertolongan darinya seperti yang selalu dilakukan oleh setengah bomoh dan dukun adalah syirik dan menyesatkan. ilmu pengasih. pantang larang. tukang tenung adalah tergolong dalam golongan orangorang yang bodoh dan menzalimi diri sendiri. ijmak dan qias adalah ditolak oleh Islam. pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang daripada ajaran Islam. d. hadith. 1 aqidah. ilmu penjauh jin dan sebagainya yang dicampuradukkan dengan sihir adalah sihir dan menyeleweng dari ajaran Islam. tukang sihir. Islam sangat menitikberatkan soal akidah dan syariat. adat istiadat. e. Khurafat ialah semua cerita atau rekaan atau khayalan. Azimat ialah satu bentuk permohonan untuk mendapatkan pertolongan atau bantuan bagi manfaat diri sendiri atau untuk memudharatkan orang lain dengan menggunakan objek-objek dan ayat-ayat tertentu yang dianggap mempunyai kesaktian dan kuasa ghaib yang melampaui kekuatan semula jadi apabila dijampi atau dipuja. Amalan penggunaan azimat atau tangkal sebagai pelindung diri seperti ilmu kebal.BAB 1 Aqidah 13 Khurafat Dan Azimat Menurut Perspektif Islam 9 Ogos 1996 • Muzakarah Kali Ke-40 Keputusan : Muzakarah bersetuju dengan garis panduan yang telah disediakan untuk dijadikan panduan kepada orang ramai: a.

Memperakukan pindaan kepada semua Undang-Undang Negeri dan Hukum Syarak bagi menyelaraskan takrif “Hukum Syarak” atau “Undang-Undang Islam” seperti berikut: “Hukum Syarak atau “Undang-Undang Islam” ertinya UndangUndang Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah dari segi Aqidah. Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah bercanggah dengan Hukum Syarak dan Undang-Undang Islam. Menyokong dan menerima cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri-Negeri bagi memperuntukkan dengan nyata bahawa agama bagi Persekutuan dan Negeri-Negeri hendaklah agama Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah WalJamaah dari segi Aqidah. Syariah dan Akhlak. dan dengan demikian penyebaran apaapa ajaran yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah dilarang. Syariah dan Akhlak. c. Bersetuju supaya keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa yang telah diadakan pada 24 dan 25 September 1984 [Kertas Bil. Syariah dan Akhlak. Perkara 4. (2)] mengenai aliran Syiah yang menetapkan seperti berikut: “Setelah berbincang dan menimbang kertas kerja ini Jawatankuasa telah mengambil keputusan bahawa hanya Mazhab Syiah dari golongan Al-Zaidiyah dan Jaafariah sahaja yang diterima untuk diamalkan di Malaysia. b.” Dimansuhkan. 1 aqidah. Menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah WalJamaah dari segi Aqidah.2.BAB 1 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 14 Syiah Di Malaysia 5 Mei 1996 • Muzakarah Khas Keputusan : a.indd 8 10/11/2009 5:14:06 PM .” e. d. 2/8/84.

g. Fahaman Wahdatul Wujud menyalahi akidah Ahli Sunnah WalJamaah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah di bawah pimpinan Syeikh Nazim bertentangan dengan fahaman akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah dan menyeleweng dari ajaran Islam. Bersetuju dangan Fatwa resmi Negeri Johor tahun 1948 oleh S. Syed Alawi Tahir Al-Hadad seperti berikut: “Mengikut pendapat ijmak ulama’ fahaman Wahdatul Wujud adalah kufur. 16 Wahdatul Wujud 3 April 2000 • Muzakarah Kali Ke-48 Keputusan : a. filem. risalah. Sesiapa yang 1 aqidah. Menetapkan bahawa semua umat Islam di Negara ini adalah tertakluk kepada Undang-Undang Islam Hukum Syarak yang berasaskan pegangan kepada ajaran Ahli Sunnah Wal-Jamaah sahaja. penyiaran dan penyebaran apa-apa buku. S. Pengamal ajaran ini hendaklah segera bertaubat. 15 Tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah Syeikh Nazim Al-Haqqani 3 April 2000 • Muzakarah Kali Ke-48 Keputusan : a. Semua negeri dikehendaki memfatwa dan mewartakan bahawa tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah di bawah pimpinan Syeikh Nazim diharamkan dan tidak boleh diamalkan oleh umat Islam kerana ia bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar.BAB 1 Aqidah f. Menetapkan bahawa penerbitan. b. Pengamal ajaran ini hendaklah segera bertaubat. b.indd 9 10/11/2009 5:14:06 PM . video dan lain-lain berhubung dengan ajaran Islam yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah diharamkan.

menyertakan simbol-simbol agama seperti salib. atau tanda-tanda lain pada anggota tubuh. Contohnya. Al-Dar An-Nafis. 0 1 aqidah. menyanyikan lagu-lagu bercirikan agama. i. lilin. isterinya tertalak dan anaknya adalah anak luar nikah dan hartanya hendaklah diserahkan kepada Baitulmal. ii.indd 10 10/11/2009 5:14:07 PM . Semua negeri akan mengambil tindakan memfatwa dan mewartakan bahawa ajaran Wahdatul Wujud bercanggah dengan ajaran Islam. meletakkan apa-apa tanda bercirikan agama pada dahi.” c.BAB 1 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan mempercayai dan mengamalkan adalah murtad jika pengamal fahaman tersebut mempunyai isteri. 1. Kriteria-kriteria tersebut adalah seperti berikut. pokok krismas dan sebagainya. memasang lampu. Maksud “bertentangan dengan akidah Islam” ialah sesuatu perkara. Kitab Kasyf Al-Asrar. iii. Hidayah As-Salikin dan kitabkitab lain yang mempunyai elemen wahdatul wujud tidak dibenarkan dipelajari di masjid-masjid dan di surau-surau. 17 Garis Panduan Orang Bukan Islam Turut Merayakan Hari Kebangsaan Agama Orang Bukan Islam 12 April 2005 • Muzakarah Kali Ke-68 Keputusan : Dalam menentukan perayaan orang bukan Islam yang boleh dihadiri oleh orang Islam beberapa kriteria utama perlu dijadikan garis panduan supaya ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. perbuatan. Majlis tersebut tidak disertakan dengan upacara-upacara yang bertentangan dengan akidah Islam. perkataan atau keadaan yang jika dilakukan menyebabkan tercemarnya akidah umat Islam. d.

Menghidangkan minuman atau makanan yang memabukkan dan seumpamanya. Percampuran bebas tanpa batas dan adab sopan. perbuatan. pokok krismas. 3. ii. memberikan ucapan atau isyarat yang berbentuk pujian kepada agama orang bukan Islam. iii. 2. pemujaan. Contohnya: i. khurafat dan sebagainya. perbuatan. Memakai pakaian berwarna merah seperti santa claus atau pakaian lain yang melambangkan agama. Majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang bertentangan dengan syarak. 1 aqidah.indd 11 10/11/2009 5:14:07 PM . Maksud “bertentangan dengan syarak” ialah sesuatu perkara. penyembahan. Mengadakan bunyi-bunyian atau hiasan seperti loceng gereja. Majlis tersebut tidak disertakan dengan “perbuatan yang bercanggah dengan pembinaan akhlak dan budaya masyarakat Islam” di negara ini. kuil atau memecah kelapa. perkataan atau keadaan yang jika dilakukan akan bertentangan dengan nilai dan norma kehidupan masyarakat Islam Negara ini yang berpegang kepada ajaran Islam berdasarkan Ahli Sunnah Wal Jamaah. perkataan atau keadaan yang jika dilakukan akan bertentangan dengan ajaran Islam yang diamalkan oleh masyarakat Islam. tunduk atau melakukan perbuatan seolah-olah menghormati upacara agama orang bukan Islam. iv. Maksud “bercanggah dengan pembinaan akhlak dan budaya masyarakat Islam” ialah sesuatu perkara. Contohnya: i.BAB 1 Aqidah iv. v. Mengadakan acara yang berunsur perjudian.

Sikh Dan Kristian) 13-15 Jun 2005 • Muzakarah Kali Ke-69 18 Keputusan : Menulis dan menerbit bahan-bahan yang mengandungi ayat-ayat 1 aqidah. Mendendangkan lagu-lagu yang mempunyai senikata berunsur lucah serta pemujaan.indd 12 10/11/2009 5:14:07 PM . ii. Buddha. iv. Hindu. perbuatan. Hadis Berserta Pandangan-Pandangan Agama Lain (Cina. Berpakaian yang menjolok mata. Contohnya: i. Persembahan yang bertujuan mempersendakan pegangan agama masyarakat Islam. Pihak penganjur dan orang ramai diminta mendapatkan pandangan pihak berkuasa agama sebelum menganjur atau menghadiri majlis perayaan orang yang bukan beragama Islam. Hukum Menulis Dan Menerbit Bahan-Bahan Yang Mengandungi Ayat-Ayat Al-Quran. 4. Ucapan-ucapan atau nyanyian berbentuk dakyah keagamaan bukan Islam. perkataan atau keadaan yang jika dilakukan akan menyinggung perasaan umat Islam tentang kepercayaan dan amalan mereka. iv. Mengadakan program seperti pertandingan ratu cantik. iii. laga ayam dan sebagainya. iii. 5.BAB 1 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan ii. Ucapan-ucapan yang menghina umat Islam. Majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang boleh “menyentuh sensitiviti masyarakat Islam”. Ucapan-ucapan yang menghina agama Islam. Maksud “menyentuh sensitiviti masyarakat Islam” ialah sesuatu perkara.

Roh perayaan tersebut mempunyai unsur-unsur Kristian dan amalannya yang bercampur dengan perbuatan maksiat adalah bercanggah dan dilarang oleh Islam. Hadis berserta pandangan-pandangan agama lain (Cina. Sikh Dan Kristian) adalah dilarang kecuali pandangan Islam dan ayat-ayat al-Quran serta Hadis diasingkan daripada agama lain dan agama Islam perlu mendominasikan keseluruhan penerbitan tersebut. Oleh itu. Hindu. Buddha.indd 13 10/11/2009 5:14:07 PM . kepercayaan khurafat dan penipuan. 20 Kumpulan Black Metal Serta Langkah-Langkah Menanganinya 23 Januari 2006 • Muzakarah Kali Ke-72 Keputusan : Amalan dan perbuatan Kumpulan Black Metal adalah sesat dan bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. 21 Kedudukan Air Musoffa 23 Januari 2006 • Muzakarah Kali Ke-72 Keputusan : Penjualan air musoffa secara komersial adalah dilarang kerana ia boleh membuka ruang kepada penyelewengan akidah. 19 Hukum Orang Islam Menyambut Perayaan Valentine’s Day 22-24 November 2005 • Muzakarah Kali Ke-71 Keputusan : Amalan merayakan Valentine’s Day tidak pernah dianjurkan oleh Islam. 1 aqidah. umat Islam diminta menjauhi Kumpulan tersebut kerana perbuatan dan amalan mereka boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam.BAB 1 Aqidah al-Quran.

jika mereka berdoa atau memohon sesuatu mengikut ajaran mereka dengan kehendak mereka sendiri tanpa diarahkan. Mendakwa amalan haji yang dilaksanakan sekarang tidak betul d.w. Berdasarkan kajian dan penelitian yang telah dibuat. c. 1 aqidah. Oleh itu. Mendakwa amalan haji yang dilaksanakan sekarang tidak betul dan tidak sah. Walaubagaimanapun. Membuat keputusan sesuatu hukum berdasarkan mimpi dan mendakwa boleh menta’bir segala mimpi dengan tepat. Muzakarah memutuskan bahawa orang Islam tidak harus meminta atau mengarahkan orang bukan Islam berdoa mengikut agama mereka masing-masing. Diantara ajaran mereka ialah: a.BAB 1 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 22 Hukum Meminta Orang Bukan Islam Sama-Sama Berdoa Mengikut Anutan Masing-Masing Dalam Satu Majlis Yang Dihadiri Oleh Penganut Pelbagai Agama 25-27 Julai 2006 • Muzakarah Kali Ke-74 Keputusan : i. 23 Kumpulan Tal Tujuh 25-27 Julai 2006 • Muzakarah Kali Ke-74 Keputusan : i.w.t kerana bagi orang Islam memohon dan mendoakan sesuatu hanyalah kepada Allah s.indd 14 10/11/2009 5:14:08 PM .w. d. b. Mengaku dan mendakwa mendapat Ilmu Ladunni . Mengaku mereka mendapat Kasyaf . Kumpulan Tal Tujuh didapati berpegang kepada ajaran dan fahaman yang menyeleweng dari syariat Islam. Doa tergolong di dalam perkara ibadah kepada Allah s.t sahaja.t dan ia hendaklah dilakukan sebagai suatu acara yang tidak bertentangan dengan roh ibadah dan rasa tawaduk kepada Allah s. ii. perbuatan tersebut tidak dilarang.

Akal Manusia Adalah Wahyu Aliran ini membahagi wahyu kepada dua kategori iaitu wahyu yang bertulis dan wahyu yang tidak bertulis. Berdasarkan penyelewengan-penyelewengan tersebut. f. halal darahnya. Ahli-ahli yang tidak mengikut arahan hendaklah diperangi dan g. Gerakan pemikiran liberal mengandungi fahaman-fahaman yang didapati menyeleweng dari aspek akidah dan syariah seperti berikut: Aspek Akidah a. dan h. ii. Ahli-ahli yang menentang. persepsi dan respon yang tersendiri terhadap Realiti Yang Agung (ultimate reality). 1 aqidah. Pengikut tidak dibenarkan berkahwin selain daripada sesama pengikutnya sahaja. Berpegang Kepada Konsep Pluralisme Konsep pluralisme adalah menjadi pegangan utama dalam aliran Konsep pluralisme adalah menjadi pegangan utama dalam aliran pemikiran liberal. Wahyu bertulis adalah al-Quran dan ia adalah teks semata-mata. Ahli-ahli yang keluar daripada kumpulan ini dianggap murtad rohaniah. konteks suasana zaman.indd 15 10/11/2009 5:14:08 PM . Semua agama Semua agama adalah sama tarafnya merujuk kepada Realiti Yang Agung. Muzakarah memutuskan bahawa ajaran dan fahaman yang dibawa dan dipegang oleh Kumpulan Tal Tujuh adalah menyeleweng daripada ajaran Islam. g. Pluralisme agama berpendirian bahawa setiap agama mempunyai konsep. b. 24 Aliran Pemikiran Liberal : Hukum Dan Implikasinya Kepada Islam Di Malaysia 25-27 Julai 2006 • Muzakarah Kali Ke-74 Keputusan : i. Wahyu tidak bertulis adalah akal manusia dan akallah yang sebenarnya menghidupkan teks al-Quran berdasarkan tujuan. Ahli-ahli yang tidak mengikut arahan hendaklah diperangi dan dipulaukan.BAB 1 Aqidah e.

Mereka menyatakan bahawa kesahihan risalah tersebut tidak ada lagi kerana sebenarnya yang ada hanyalah message budaya Arab. Mempertikaikan Kriteria Dan Akhlak Kenabian Aliran pemikiran ini secara sinis mengkritik sifat Nubuwwah yang dimiliki oleh Rasulullah s. Justeru sesiapapun boleh mempunyai sifat nubuwwah tersebut untuk memimpin manusia 1 aqidah. aliran pemikiran ini menggunakan pendekatan takwilan sendiri terhadap beberapa ajaran al-Quran yang jauh berbeza dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah.w. W.indd 16 10/11/2009 5:14:08 PM . tambahan pula katanya Nabi Muhammad S. yang menjadi pembawa risalah juga terdiri dari orang Arab. A. Contohnya. sebagai alasan untuk memajukan umat Islam dan menganjurkan agar teks-teks al-Quran menempuh proses dekonstraksi bagi membolehkan tafsiran-tafsiran baru dibuat. Mempersoalkan Metodologi Pentafsiran Al-Qur’an Dan AlHadith Aliran pemikiran ini mempersoalkan cara atau metodologi pentafsiran al-Quran yang digunapakai kini. mereka mendakwa syurga dan neraka tidak wujud melainkan kesan psikologi kegembiraan dan kesedihan manusia.a. c. Aspek Syariah a. Meragui Ketulenan Al-Quran Aliran pemikiran ini mendakwa al-Quran diresapi dengan budaya Arab kerana orang Arab menjadi pemilik bahasa itu. Menggesa Tafsiran Baru Konsep Ibadat Aliran pemikiran ini juga berpegang ‘membuka dan membebaskan’ tafsiran al-Quran. Hari akhirat ditafsirkan sebagai tidak wujud melainkan satu fasa untuk manusia mencapai satu tingkatan kepada tingkatan yang lebih matang dan sempurna. dengan mengatakan ia tidak lain hanyalah sebagai kemampuan kepimpinan seorang manusia ke atas manusia lain (leadership value). Dengan slogan “membuka dan membebaskan tafsiran al-Quran”.BAB 1 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan c. b.

Pameran Alam Misteri Serta Yang Berkaitan Dengannya 10 -12 April 2007 • Muzakarah Kali Ke-77 Keputusan : Pameran jin. Penentuan hukum yang telah qat’ie dan hukum yang tidak qat’ie menurut mereka perlu dinilai semula dalam usaha merealisasikan konsep membuka dan membebaskan Islam melalui tafsiran semula ajaran Islam. Manusia tidak dapat mencapai hakikat sebenar alam misteri. Sikap Terhadap Ilmu-Ilmu Islam Ilmu-ilmu Islam seperti Usul al-tafsir. 1 aqidah.indd 17 10/11/2009 5:14:08 PM . ii.BAB 1 Aqidah ke arah ciri-ciri yang baik. d. Muzakarah memutuskan bahawa Aliran Pemikiran Liberal adalah ajaran sesat dan menyeleweng daripada Syariat Islam. Berdasarkan kepada ciri-ciri penyelewengan tersebut. al-Jarah wa al-Ta’dil dan sebagainya yang telah secara Ijma’ diterima sebagai metod dalam disiplin ilmu. Malah mukjizat seperti peristiwa Isra’ dan Mikraj dianggap sebagai bahan cerita yang sengaja diperbesarkan (exageration) oleh pengikut baginda yang taksub sedangkan ia hanyalah sekadar mimpi yang tidak terjadi di alam realiti. 25 Pameran Jin. e. Hantu Dan Keranda. jin. Sikap Terhadap Hukum Aliran pemikiran liberal ini mempunyai kaedah yang tersendiri apabila merujuk kepada hukum-hukum Fiqh iaitu mengambil tujuan hukum bukan bentuk hukum. Usul al-Fiqh. hantu dan keranda serta alam misteri adalah ditegah oleh Islam kerana ia boleh mendatangkan mudharat pada akidah umat Islam. telah dikritik oleh aliran pemikiran ini sebagai buatan manusia. hantu dan umat Islam tidak perlu dididik dengan perkara-perkara khurafat dan tahyul seumpama ini. Usul alHadith.

ii) Walaubagaimanapun sekiranya amalan atau perlakuan tersebut hanya atas dasar kemasyarakatan atau hubungan sosial antara Islam dan bukan Islam untuk tujuan perpaduan.BAB 1 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 26 Hukum Orang Islam Mengucapkan Tahniah Dan Ucapan Selamat Bersempena Perayaan Agama Bukan Islam 12 Jun 2007 • Muzakarah Kali Ke-78 Keputusan : i) Apa jua amalan atau perlakuan orang Islam dalam hal-hal yang berkaitan dengan perayaan orang bukan Islam sekiranya melibatkan akidah atau iktikad seperti mengiktiraf agama bukan Islam atau menganggap semua agama adalah sama. 27 Amalan Kebatinan Dalam Persembahan Kesenian Tradisional Masyarakat Melayu 6 – 8 September 2007 • Muzakarah Kali Ke-79 Keputusan : Amalan-amalan kebudayaan dan kesenian tradisional yang mengandungi unsur-unsur mistik dan kebatinan. tahyul serta khurafat adalah ditegah oleh ajaran Islam kerana ia boleh menjejaskan akidah umat Islam. dengan syarat ucapan itu tidak mengiktiraf.indd 18 10/11/2009 5:14:09 PM . maka ia ditegah oleh Islam. iii) Memberi ucapan tahniah dan selamat atau mengirimkan ucapan melalui kad atau alat-alat telekomunikasi seperti e-mail atau sistem pesanan ringkas (sms) dan sebagainya kepada orang bukan Islam sempena dengan perayaan agama mereka adalah harus. memuji atau memuliakan agama bukan Islam serta tidak menggunakan sebarang simbol atau lambang keagamaan mereka dalam kiriman ucapan tersebut. maka ia dibenarkan oleh Islam. 1 aqidah.

Mana-mana kumpulan atau orang perseorangan yang berpegang dan mengamal Ajaran Azhar bin Wahab dianggap menyalahi Hukum Syarak dan wajib bertaubat. c. Bhd) 10 Jun 2003 • Muzakarah Kali Ke-57 Keputusan : a. b. 29 Ajaran Azhar bin Wahab (Pengasas Al-Mansur Holdings Sdn. ajaran dan pegangan yang dibawa dan 1 aqidah.BAB 1 Aqidah 28 Hukum Menggunakan Barangan Yang Mempunyai Lambang Agama Lain Contohnya Salib Dan Seumpamanya 1–3 Februari 2008 • Muzakarah Kali Ke-80 Keputusan : Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa orang Islam adalah dilarang menggunakan barangan yang mempunyai lambang agama lain seperti salib sekiranya lambang-lambang tersebut dinyatakan secara zahir dan jelas.indd 19 10/11/2009 5:14:09 PM . Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Mengambil maklum bahawa ajaran Azhar bin Wahab mengamalkan Aurad Muhammadiah pegangan kumpulan Al-Arqam yang telah diharamkan. Memutuskan bahawa: Ajaran Azhar bin Wahab didapati bertentangan dengan fahaman akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan menyeleweng dari ajaran Islam. 30 Usaha-Usaha Menghidupkan Semula Al-Arqam Melalui Syarikat Rufaqa’ Corporation Sdn. Bhd. Dan Lain-Lain Syarikat 12 September 2006 • Muzakarah Kali Ke-75 Keputusan : i.

iv. Haji Ashaari bin Muhammad mendapat ilmu secara langsung daripada Sheikh Muhammad al-Suhaimi dan Rasulullah s. Setiap ramalan tersebut dianggap oleh ahli jamaah SRC sebagai sebahagian daripada jadual Tuhan untuk memberi kemenangan kepada mereka. Minda Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) itu sebenarnya adalah wahyu dari Tuhan. Allah hendak mengangkat kembali Islam di akhir zaman dengan menghantar Sahibul Zaman (Haji Ashaari bin Muhammad).indd 20 10/11/2009 5:14:09 PM . vi. Ilham dari Tuhan Ilham dari Tuhan datang kepadanya seperti air sungai yang mengalir. Mujaddid atau Sahibul Zaman (Haji Ashaari bin Muhammad) mendapat ilmu terus dari Allah (ilham. Penyelewenganpenyelewengan tersebut adalah seperti berikut: a) Kesalahan Yang Bercanggah Dengan Aqidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah adalah berdasarkan kepercayaan bahawa i. Haji Ashaari bin Muhammad adalah Sahibul Zaman (Mujaddid).BAB 1 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan disebarkan oleh ahli jamaah Syarikat Rufaqa’ Corporation Sdn.a. wahyu yang diturunkan kepada Abuya adalah 1/46 daripada kenabian. ilmu ladunni atau kasyaf) yang meliputi soal agama.w. (SRC) dan rangkaian syarikat gabungannya mengandungi fahamanfahaman yang menyamai Kumpulan al-Arqam yang telah diharamkan. ii. berkenaan perkara yang akan berlaku pada masa hadapan. pemerintahan. Ahli jamaah yang banyak menghayati minda Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) dan dapat pula melaksanakannya adalah orang yang paling kuat hubungan mental dengan Abuya. vii. iii. 0 1 aqidah. v. bina insan dan lain-lain. Haji Ashaari bin Muhammad mempunyai kelebihan meramal dan mengetahui perkara yang akan berlaku pada masa hadapan. wahyu yang Bagaimanapun. Bhd. hal ehwal semasa. Bagaimanapun. manakala Sheikh Muhammad al-Suhaimi pula sebagai Imam Mahdi. Ahli jamaah SRC juga didapati mengamalkan ajaran dan pegangan baru yang telah menyeleweng daripada ajaran Islam. dunia.

xiii. Sekiranya sakit tersebut tidak tertanggung oleh ahli jamaah. xiv. Allah akan memberitahu Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) tentang musibah sakit yang dialami oleh ahli jamaah SRC. Malahan. 1 aqidah. x. ix.indd 21 10/11/2009 5:14:09 PM . Minda Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) difahami sebagai intisari Quran dan hadith dan Abuya adalah orang Tuhan yang berupaya menyampaikan intisari tersebut kepada pengikutnya untuk diamalkan. Dengan itu. lebih hebat daripada kita mempunyai 10 orang ibu dan ayah kerana menurut mereka hubungan dengan ibu bapa hanya terbatas di dunia sedangkan hubungan dengan Abuya kekal sehingga ke akhirat. xi. Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) adalah manusia yang hebat. Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) mempunyai kelebihan untuk menangguhkan ajal sekiranya ahli jamaah yang sampai ajal itu masih banyak dosa. tidak perlu lagi merujuk kepada Dengan itu.BAB 1 Aqidah Imam Mahdi (Sheikh Muhammad al-Suhaimi) dan Nabi Isa a.s. tidak perlu lagi merujuk kepada Quran dan Hadith kerana minda sudah lengkap. yang telah tersedia oleh Allah untuk melaksanakan jadual Tuhan. Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) boleh meminta Allah menggantikan ajal kepada ahli jamaah lain yang telah sempurna iman dan taqwa. jin Islam dan roh-roh muqaddas (roh suci para ahli jamaah yang telah meninggal dunia). xii. viii. Abuya boleh meminta agar Allah meringankan derita pada kadar yang mampu ditanggung oleh ahli jamaah. Bertawassul kepada Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) ketika menghadapi sesuatu kesulitan atau kecemasan. Abuya akan menghantar bantuan samaada menggunakan jin Islam atau dengan karamahnya. Perjuangan ahli jamaah SRC dibantu dan dilindungi oleh para Rijal Ghaib yang terdiri daripada para malaikat.

Seorang ahli ibadah (‘Abid) hanya mampu menjadi hamba biasa kerana tidak mempunyai minda setaraf dengan wahyu dan tidak boleh menjadi khalifah. vi. Sewaktu ahli jemaah sedang disoal oleh malaikat di alam kubur. Quran yang ada sekarang hanya tinggal mashaf dan lafaz sahaja. syaitan tidak akan menyesatkan ahli jamaah berkenaan. Sewaktu di padang mahsyar. Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) akan hadir dan berada di sebelah kanan kepala dengan mengajarkan talkin. iii. Quran yang ada sekarang hanya tinggal mashaf dan lafaz sahaja. Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) menunggu-nunggu untuk memberikan syafaat kepada para pengikutnya. Dengan itu. b) Kesalahan Yang Bercanggah Dengan Syariah Islamiyyah adalah berdasarkan kepada kepercayaan bahawa – i.BAB 1 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan xv. v. iv. Sewaktu ahli jamaah sedang nazak. syaitan tidak akan Dengan itu.indd 22 10/11/2009 5:14:10 PM . Ibadat sembahyang Jumaat pada mereka adalah tidak wajib kerana kerajaan yang ada sekarang bukan kerajaan Imam Mahdi. Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) akan datang menemani dan menjawab soalan malaikat bagi pihak ahli jamaah. xvii. Roh Quran telah ditarik balik oleh Tuhan dan hanya diberikan kepada mujaddid (Haji Ashaari bin Muhammad). xvi. ahli jamaah berkenaan terlepas seksaan kubur. Sembahyang sehari semalaman hanya tiga waktu sahaja 1 aqidah. Orang yang berjuang dengan mempunyai minda Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) adalah lebih tinggi pahala dan darjatnya jika dibandingkan dengan mereka yang tidak mempunyai minda Abuya dalam perjuangan. v. Sahibul Zaman (Haji Ashaari bin Muhammad) tidak memerlukan kitab dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ilmunya datang terus dari Allah dalam bentuk ilham. Dengan itu. ii. Apabila Imam Mahdi muncul dan membentuk kerajaan barulah ibadat sembahyang Jumaat menjadi wajib.

BAB 1 Aqidah iaitu Subuh. vii. Amalan Aurad Muhammadiah akan terbatal sekiranya ahli jamaah melakukan dosa besar. ilmunya datang Manakala Sahibul Zaman pula. Manakala Sahibul Zaman pula. Segala amalan baik di dunia tidak dapat menandingi amalan pengikut Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) walaupun seseorang itu bersembahyang. ahli jamaah akan sentiasa dipantau dan dibimbing secara rohaniah oleh Abuya. menyeru roh orang yang telah mati serta mendakwa bahawa al-Sheikh Muhammad bin Abdullah al-Suhaimi sebagai Imam Mahdi.indd 23 10/11/2009 5:14:11 PM . x. xi. tidak taat dan yakin serta mengaibkan Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad). berpuasa dan berpuluh kali menunaikan ibadat haji. sembahyang jamak Zohor dan Asar serta jamak Maghrib dan Isyak. Mengamalkan zikir agung ( ) yang terkandung di dalamnya unsur tawassul. Kesalahan Yang Bercanggah Dengan Akhlak Dan Etika Bermasyarakat adalah berdasarkan kepada kepercayaan bahawa i. viii. ilmunya datang terus dari Tuhan.D adalah tidak bermanfaat kerana ilmu yang dituntut itu bersumberkan kitab lama dan ketinggalan zaman. 1 aqidah. ii. ix. tidak mengamalkannya tujuh hari berturut-turut. Duduk semajlis dengan Abuya (Haji Ashaari bin Muhamad) pahalanya lebih tinggi daripada mengerjakan sembahyang selama 40 tahun atau sembahyang tahjud sepanjang hayat. Ulama yang ada sekarang adalah ulama kitab atau ulama hafalan yang bergantung kepada kitab dan hafalan untuk mengajar. c). Dengan mengamalkan Aurad Muhammadiah. Beramal dengan Aurad Muhammadiah sebagai satu cara untuk menjaga hubungan hati atau rohani dengan Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad). Orang yang menuntut ilmu agama sehingga ke peringkat Ph.

persatuan atau syarikat yang menjadi ahli jamaah atau pengikut Syarikat Rufaqa’ Corporation Sdn. (SRC) dan rangkaian syarikat gabungannya adalah menyeleweng daripada ajaran Islam. pembinaan. Oleh yang demikian. persatuan atau syarikat yang menjadi ahli jamaah atau pengikut Syarikat Rufaqa’ Corporation Sdn.BAB 1 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan iii.indd 24 10/11/2009 5:14:11 PM . pendidikan. b. (SRC) dan rangkaian syarikat gabungannya adalah mengamalkan ajaran. Bhd. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia mengambil keputusan bahawa: a. Berdasarkan kepada penyelewengan tersebut. iii. c. Allah melarang ulama yang berwatak Nabi berjuang melainkan setelah munculnya mujaddid yang berwatak Rasul. telekomunikasi atau apa-apa aktiviti lain yang berhubungkait dengan SRC dan apa-apa ajaran yang mempunyai unsur-unsur persamaan dengan ajaran. (SRC) dan rangkaian syarikat gabungannya dengan berselindung di sebalik apa-apa aktiviti ekonomi. Bhd. perladangan. ii. Mana-mana orang Islam secara individu atau berkumpulan melalui pertubuhan. Ilmu para ulama sekarang dengan mendakwa ilmu mereka tidak setanding dengan ilmu orang Tuhan (Haji Ashaari bin Muhammad). perniagaan. perubatan. pegangan dan fahaman yang menyeleweng daripada ajaran Islam. pegangan dan fahaman yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Allah melarang ulama yang berwatak Nabi berjuang melainkan iv. Mana-mana orang Islam secara individu atau berkumpulan melalui pertubuhan. pegangan dan fahaman kumpulan Al-Arqam adalah mengamalkan ajaran. kesenian. Bhd. pegangan dan fahaman yang dibawa dan dipegang oleh jamaah Syarikat Rufaqa’ Corporation Sdn. iv. Mana-mana orang Islam secara individu atau berkumpulan melalui pertubuhan. pertanian. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia telah bersetuju memutuskan bahawa ajaran. persatuan atau syarikat yang cuba menghidupkan kembali ajaran dan fahaman Kumpulan al-Arqam samada 1 aqidah.

pegangan atau fahaman ahli jamaah SRC atau apa-apa ajaran. pegangan atau fahaman ahli jamaah SRC atau apa-apa ajaran. (SRC). Mana-mana orang Islam secara individu atau berkumpulan melalui pertubuhan. Apa-apa variasi. pegangan dan fahaman Kumpulan Al-Arqam dan ahli jamaah SRC dalam apa jua bentuk penerbitan dan cetakan adalah diharamkan. (b). pegangan atau fahaman kumpulan Al-Arqam dan ajaran. pegangan dan fahaman Kumpulan Al-Arqam dan ahli jamaah SRC adalah bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan menyeleweng daripada ajaran Islam. atau f.BAB 1 Aqidah melalui Syarikat Rufaqa’ Corporation Sdn. pegangan dan fahaman yang disebut di dalam subperenggan iii(a). persatuan atau syarikat yang mempunyai unsur-unsur persamaan dengan ajaran. Apa-apa jua bahan publisiti yang menonjolkan ajaran Kumpulan Al-Arqam dan ajaran. (c) adalah mengamalkan ajaran.indd 25 10/11/2009 5:14:11 PM . Pergantungan Kaligrafi Islam Di Premis Bukan Islam 22-24 Oktober 2008 • Muzakarah Kali Ke-83 31 Keputusan : Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa bagi menjaga kehormatan dan kemuliaan ayat-ayat suci al-Quran dan kalimah-kalimah suci agama Islam. pegangan atau fahaman kumpulan baru yang mempunyai persamaan dengan unsur-unsur ajaran. bentuk atau cabang mana-mana ajaran. pegangan dan fahaman yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. perbuatan menggantung apa jua ayat-ayat suci al-Quran atau 1 aqidah. Bhd. rangkaian syarikat gabungannya atau mana-mana pertubuhan. pegangan atau fahaman kumpulan baru yang mempunyai persamaan dengan unsur-unsur ajaran. persatuan atau syarikat yang mengamalkan ajaran. pegangan dan fahaman yang menyeleweng daripada ajaran Islam. versi. e. d. pegangan dan fahaman Kumpulan Al-Arqam adalah mengamalkan ajaran.

Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa apa jua jenis atau bentuk senaman yang mengandungi unsur-unsur tersebut di atas adalah dilarang dan bertentangan dengan syariat Islam. 33 Kedudukan Senaman Yoga Di Kalangan Umat Islam 22-24 Oktober 2008 • Muzakarah Kali Ke-83 Keputusan : Muzakarah berpandangan bahawa senaman yoga yang berasal daripada masyarakat Hindu sejak sebelum Masihi lagi menggabungkan amalan fizikal. Muzakarah juga memutuskan bahawa penjualan dan penyimpanan kitab suci al-Quran di kedai-kedai yang dimiliki oleh orang bukan Islam adalah juga dilarang oleh Islam kerana ia boleh membawa kepada penghinaan ke atas kehormatan dan kesucian kitab suci tersebut. maka ia perlu disekat mengikut peruntukan undang-undang yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu.BAB 1 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kalimah-kalimah suci agama Islam di premis-premis bukan Islam atau mana-mana tempat yang boleh mendedahkannya kepada penghinaan. unsur-unsur keagamaan dan pemujaan bagi tujuan tertentu adalah tidak sesuai dan boleh merosakkan akidah umat Islam. Oleh itu. penipuan atau penyalahgunaan adalah dilarang oleh Islam.indd 26 10/11/2009 5:14:11 PM . 32 Isu Tuntutan Penganut Kristian Terhadap Penggunaan Kalimah Allah 1-3 Februari 2008 • Muzakarah Kali Ke-80 Keputusan : Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa lafaz Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam dan ia tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam lain. 1 aqidah. wajib bagi umat Islam menjaganya dengan cara yang terbaik dan sekiranya terdapat unsur-unsur penghinaan atau penyalahgunaan terhadap kalimah tersebut.

indd 27 10/11/2009 5:15:15 PM . surau-surau dan tempat-tempat ibadat orangorang Islam belum lagi mengganggu ketenteraman orang-orang yang bukan Islam. Maka jawatankuasa bersetuju bahawa rayuan bantahan orang-orang yang bukan Islam itu tidak boleh diterima. 2 Sembahyang Jumaat Pelajar Malaysia Di Luar Negara 22 – 23 Oktober 1985 • Muzakarah Kali Ke-14 Keputusan : Sembahyang Jumaat pelajar-pelajar Malaysia di luar negara dengan bertaklid kepada mana-mana mazhab Islam adalah sah. Sembahyang Jumaat Polis Dan Tentera Yang Sedang Bertugas 3 22 – 23 Oktober 1985 • Muzakarah Kali Ke-14 Keputusan : Adalah harus bagi polis dan tentera meninggalkan sembahyang Jumaat kerana menjalankan tugas-tugas keselamatan yang dikira uzur syarie kerana mereka terpaksa bertugas dengan syarat tidak meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut. Hanya satu sembahyang Jumaat sahaja dibenarkan bagi satu-satu tempat kediaman pelajar tersebut.bab 2 ibadah 1 Azan Menggunakan Pembesar Suara 13 – 14 April 1982 • Muzakarah Kali Ke-4 Keputusan : Berdasarkan faktor-faktor yang tersebut di atas bahawa azan menggunakan pembesar suara di masjid. 27 2_ibadah.

indd 28 10/11/2009 5:15:16 PM . Maka pihak berkuasa jabatan mana-mana yang berkenaan tidak harus membuat peraturan-peraturan bagi menghalang kakitangan lelaki yang beragama Islam untuk menunaikan sembahyang Jumaat. maka sewajarnyalah bacaan tersebut dimasyhurkan di negara ini. 6 Haji Lebih Daripada Sekali 2 April 1988 • Muzakarah Kali Ke-20 Keputusan : Perspektif hukum bahawa kesan jemaah haji menunaikan haji lebih daripada sekali adalah berkebajikan di dunia dan beroleh ganjaran yang besar di akhirat.BaB 2 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 4 Al-Fatihah Dan Bentuk-Bentuk Qiraat Yang Dibolehkan Dalam Sembahyang 18 – 19 Februari 1986 • Muzakarah Kali Ke-16 Keputusan : Mengikut kajian dan pandangan ahli al-Quran bahawa bacaan yang telah tersebar luas lagi masyhur di seluruh dunia. khasnya di negara kita ialah mengikut bacaan Riwayat Hafs ‘an ‘Asim. di rantau Asia. Terserahlah kepada orang perseorangan bahawa dia telah 28 2_ibadah. 5 Sembahyang Jumaat Kakitangan Jabatan Perkhidmatan Pos 6 Oktober 1986 • Muzakarah Kali Ke-17 Keputusan : Muzakarah mengambil ketetapan dan keputusan bahawa perkhidmatan dalam Jabatan Kerajaan yang tidak berkaitan dengan tugas keselamatan tidaklah termasuk dalam takrif uzur syarie. Walau bagaimanapun bagi mereka yang hendak membaca al-Quran selain daripada Riwayat Hafs ‘an ‘Asim maka hendaklah terlebih dahulu diberitahu atau muafakat bacaan di antara imam dan makmum supaya tidak menjadi kekeliruan ketika menunaikan sembahyang.

Tidak ada bukti atau sangkaan bahawa mereka masih hidup dan bersembunyi diri di mana-mana tempat di Arab Saudi atau keluar dari negara itu ke sebuah negara lain dan bersembunyi di sana. Bahawa mereka itu bukan orang yang mencari peluang untuk melarikan diri dari negara ini. 29 2_ibadah. Arab Saudi 7 3 Oktober 1990 • Muzakarah Kali Ke-27 Keputusan : Kehilangan 19 orang jemaah haji Malaysia akibat tragedi terowong alMu’aissim dianggap sebagai mati mafqud berdasarkan perkara-perkara berikut:i. Telah habis usaha mencari mereka ii. 8 Sembahyang Jamak Kerana Menjalani Rawatan PenyakitPenyakit Kronik Di Hospital-Hospital Kerajaan/Swasta 19 September 2000 • Muzakarah Kali Ke-49 Keputusan : Hukum sembahyang jamak kerana rawatan penyakit kronik yang memakan masa yang lama seperti menjalani rawatan hemodialisis bagi penyakit buah pinggang dan seumpamanya adalah harus. Tragedi Terowong al-Mu’aissim.BaB 2 Ibadah mendahulukan amalan yang wajib kemudian mengerjakan pula amalan yang sunat.indd 29 10/11/2009 5:15:16 PM . dan iii.

Sembahyang fardhu hanya boleh dijamakkan jika terdapat keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. b. Pekerja-Pekerja Islam Di Kilang-Kilang Yang Tidak Dapat Menunaikan Sembahyang Fardhu 10 23 Januari 2003 • Muzakarah Kali Ke-54 Keputusan : a.indd 30 10/11/2009 5:15:16 PM . Sembahyang adalah wajib bagi setiap orang Islam yang cukup syaratnya. 30 2_ibadah. sosial dan sebagainya. Menasihatkan kepada pihak berkuasa agar sentiasa berbincang dengan pihak kilang untuk mencari jalan agar orang Islam boleh menunaikan sembahyang dalam waktunya.BaB 2 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 9 Wanita Haid Memasuki Masjid Untuk Tujuan Pembelajaran Semata-Mata 19 September 2000 • Muzakarah Kali Ke-49 Keputusan : Perempuan yang dalam keadaan haid haram berada/duduk di dalam masjid walaupun untuk tujuan pembelajaran dan program-program keagamaan. 11 Sembahyang Jumaat Banduan Di Dalam Penjara Dan Seumpamanya 7 Mei 2003 • Muzakarah Kali Ke-56 Keputusan : Hukum sembahyang Jumaat ke atas banduan di penjara dan seumpamanya adalah wajib dan Jabatan Penjara Malaysia hendaklah membenarkan para banduan menunaikan sembahyang Jumaat kecuali bagi mereka yang didapati boleh menimbulkan ancaman seperti ancaman keselamatan.

13 Hukum Bermabit Di Mina Bagi Jemaah Haji Yang Tidak Diperuntukkan Tempat Di Mina 25 November 2004 • Muzakarah Kali Ke-66 Keputusan : Jemaah haji yang tidak diperuntukkan tempat untuk bermabit di Mina adalah digugurkan daripada melaksanakan kewajipan berkenaan dan tidak dikenakan apa-apa dam.w untuk tidak bermabit di Mina. 14 Hukum Wakalah Dan Beberapa Perkara Berbangkit Dalam Ibadat Korban 25 November 2004 • Muzakarah Kali Ke-66 Keputusan : Muzakarah bersetuju menerima keputusan yang diputuskan oleh Panel Kajian Syariah dan meminta JAKIM menyediakan sighah at-taukil yang merangkumi jenis ibadat korban dan keizinan muwakkil kepada wakil untuk menyerahkan kepada pihak lain bagi menyempurnakan urusan ibadat korban.indd 31 10/11/2009 5:15:17 PM . ibadat haji mereka adalah sah dan tidak berdosa kerana mereka adalah termasuk golongan sama seperti yang diberikan rukhsah oleh Nabi s. 31 2_ibadah.BaB 2 Ibadah 12 Hukum Kebenaran Mendirikan Solat Jumaat Di Kem Bagi Peserta Latihan Khidmat Negara 16 Mac 2004 • Muzakarah Kali Ke-62 Keputusan : Muzakarah mendapati bahawa penyelarasan hukum bagi membenarkan solat Jumaat didirikan adalah tidak dapat tercapai memandangkan terdapatnya perbezaan keadaan tempat di antara satu kem dengan kem yang lain. Maka Muzakarah bersetuju agar hukum dan kebenaran mendirikan Solat Jumaat di Kem bagi Peserta Khidmat Negara diserahkan kepada Jabatan Mufti Negeri-negeri untuk membuat keputusan.a.

Tidak harus mengagih dan memberi makan daging korban kepada orang bukan Islam. iii. v. iv. Penggunaan tisu yang telah disediakan di International Space Station (ISS) sebagai alat beristinja` adalah harus. Solat ditunaikan sebanyak lima kali untuk tempoh 24 jam (hari di bumi) dan boleh ditunaikan secara jamak dan qasar dan tidak perlu diqada. d. Penentuan arah qiblat hendaklah dengan cara menghadap kaabah dan sekiranya sukar. 15 Pelaksanaan Ibadat Di International Space Station (ISS) 21-23 November 2006 • Muzakarah Kali Ke-76 Keputusan : i. 32 2_ibadah. e.indd 32 10/11/2009 5:15:17 PM . b. Hukum asal wakalah adalah harus. ii. Waktu solat dan puasa di ISS adalah mengikut waktu tempat pelepasan. c. Harus bagi wakil mewakilkan kepada orang lain sekiranya tidak mampu atau tidak layak melakukan sendiri perkara yang diwakilkan tersebut. Harus bagi wakil mewakilkan kepada orang lain dengan keizinan muwakkil. Harus mengagihkan daging korban ke tempat atau negara lain.BaB 2 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Keputusan Mesyuarat Panel Kajian Syariah adalah seperti berikut. Harus tayammum dengan apa sahaja yang berasal dari bumi (contohnya ISS) sebagai kaedah mengangkat hadas. a. bolehlah menghadap ke mana-mana arah.

selain daripada syarat (i) dan (ii) di atas. Hukum Menunaikan Haji bagi Pesakit Yang Menjalani Rawatan Hemodialisis 17 15 Disember 2008 • Muzakarah Kali Ke-84 Keputusan : Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa: i.BaB 2 Ibadah 16 Hukum Bersuci Bagi Pekerja Di Loji Kumbahan 5-7 Mei 2008 • Muzakarah Kali Ke-82 Keputusan : Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa bagi orang-orang Islam yang bekerja di loji kumbahan sekiranya diyakini waktu atau tempoh bekerja tidak akan melebihi waktu solat. Bagi menyucikan najis mughallazah. 33 2_ibadah. iii. Pesakit yang menghidap penyakit kronik yang tidak ada harapan sembuh seperti pesakit buah pinggang yang menjalani rawatan hemodialisis dan seumpamanya tidak wajib menunaikan ibadah haji. Walau bagaimanapun sekiranya waktu atau tempoh bekerja tersebut menjangkau waktu solat dan timbul kesukaran untuk membersihkan diri sebelum melakukan solat. Membasuh dengan air yang suci sehingga peringkat yakin (hilang bau. maka mereka diharuskan untuk menjama’ solat berkenaan setelah sempurna bersuci mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh syarak seperti di atas. maka kaedah pelaksanaan solat hendaklah dilakukan seperti biasa setelah bersuci mengikut kaedah bersuci yang ditetapkan oleh syarak seperti berikut: i.indd 33 10/11/2009 5:15:18 PM . warna dan rasa). ia perlu dibasuh dengan tujuh kali air yang suci termasuk sekali air yang bercampur tanah. Menghilangkan ‘ain najis pada badan dan pakaian. ii.

BaB 2 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan

ii. Pesakit kronik adalah wajib melaksanakan badal haji sekiranya berkemampuan daripada sudut kewangan; dan iii. Sekiranya telah sembuh daripada sakit kronik, individu tersebut wajib menunaikan haji jika berkemampuan.

34

2_ibadah.indd 34

10/11/2009 5:15:18 PM

bab 3
SoSial / Syariah

1

Penamaan Saudara Baru
28-29 Januari 1981 • Muzakarah Kali Ke-1

Keputusan : Bagi saudara baru (mualaf) nama mereka hendaklah nama Islam mendahului nama asal, misalnya Ahmad Chong Ah Kaw.

2

Bank Air Mani
28–29 Januari 1981 • Muzakarah Kali Ke-1

Keputusan : i. Mengadakan bank air mani adalah haram dalam Islam ii. Sekiranya bank air mani telah sedia wujud maka kerajaan hendaklah bertindak untuk menghapuskannya. iii. Permanian beradas yang dilakukan kepada manusia adalah haram kecuali jika air mani daripada suami didapati secara muhtaram (yang diluluskan oleh syarak), dibenarkan oleh Islam. iv. Penglibatan doktor pakar atau mana-mana pihak yang berkaitan dengan bank air mani adalah haram.

3

Masalah Dadah Dan Penyelesaiannya
13 – 14 April 1982 • Muzakarah Kali Ke-3

Keputusan : i. Sebarang penyalahgunaan, termasuk penyalahgunaan dadah, hukumnya haram. 35

3_sosial n syariah.indd 35

10/11/2009 5:15:37 PM

bab 3 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan

ii. Dadah hanya boleh digunakan bagi tujuan perubatan yang sah mengikut syarak.

4

Pertukaran Jantina Daripada Lelaki Kepada Perempuan
13 – 14 April 1982 • Muzakarah Kali Ke-4

Keputusan : i. Pertukaran jantina dari lelaki kepada perempuan atau sebaliknya melalui pembedahan adalah haram di segi syarak. ii. Seseorang yang dilahirkan lelaki, hukumnya tetap lelaki walaupun ia berjaya ditukarkan jantinanya melalui pembedahan. iii. Seseorang yang dilahirkan perempuan, hukumnya tetap perempuan walaupun ia berjaya ditukarkan jantinanya melalui pembedahan. iv. Seseorang yang dilahirkan “khunsa musykil” iaitu manusia yang dilahirkan mempunyai dua alat kemaluan lelaki dan perempuan, diharuskan pembedahan bagi mengekalkan salah satu alat jantina yang benar-benar berfungsi dapat digunakan mengikut keadaan yang sesuai.

5

Bayi Tabung Uji
10 Oktober 1983 • Muzakarah Kali Ke-6

Keputusan : i. Bayi tabung uji dari benih suami isteri yang dicantumkan secara “terhormat” adalah sah di sisi Islam. Sebaliknya benih yang diambil dari bukan suami isteri yang sah bayi tabung itu adalah tidak sah. ii. Bayi yang dilahirkan melalui tabung uji itu boleh menjadi wali dan berhak menerima harta pusaka dari keluarga yang berhak. iii. Sekiranya benih dari suami atau isteri yang dikeluarkan dengan cara yang tidak bertentangan dengan Islam, maka ianya dikira sebagai cara terhormat. 36

3_sosial n syariah.indd 36

10/11/2009 5:15:37 PM

ii. 8 Pemindahan Mayat 24 – 25 September 1984 • Muzakarah Kali Ke-8 Keputusan : Pemindahan mayat dari satu negeri ke satu negeri yang lain adalah harus sekiranya keadaan memerlukan (darurat) tetapi mestilah dipastikan si mati dipindahkan dengan cara yang baik dan sempurna. 7 Hukum Bunuh Ke Atas Pelaku Kesalahan Berkaitan Dengan Senjata Api 20 Februari 1989 • Muzakarah Kali ke-23 Keputusan : Hukuman mati atau gantung atau penjara seumur hidup dalam undangundang berkaitan dengan kesalahan penggunaan senjata api yang terpakai di negara ini sekarang tidak bercanggah dengan Islam. Untuk menjaga keselamatan dan kesucian al-Quran. maka pengiriman melalui pos tidak digalakkan.indd 37 10/11/2009 5:15:38 PM . Ianya diadakan untuk tujuan menghalang keburukan atau kerosakan yang akan berlaku. Pengiriman Al-Quran melalui pos hendaklah dengan cara berdaftar dan dibungkus serta dibalut dengan sempurna. Hukuman ini sesuai dengan kaedah dalam Islam.bab 3 Sosial / Syariah 6 Pengiriman Al-Quran Melalui Pos 10 Oktober 1983 • Muzakarah Kali Ke-6 Keputusan : i. 37 3_sosial n syariah.

Tetapi kiranya cuaca baik dan anak bulan tidak kelihatan maka hendaklah disempurnakan bilangan haribulan itu sebanyak 30 hari”. maka kiraan ahli-ahli falak syarie bolehlah digunakan.indd 38 10/11/2009 5:15:38 PM . “Majlis bersetuju supaya perkara menetapkan awal puasa atau Hari Raya Puasa hendaklah berdasarkan kepada rukyah dan hisab”. Seseorang yang dilahirkan ‘khunsa musykil’ iaitu manusia yang dilahirkan mempunyai dua alat kemaluan lelaki dan perempuan diharuskan pembedahan bagi mengekal salah satu alat jantina yang benar-benar berfungsi supaya dapat digunakan mengikut keadaan yang sesuai. dan b.bab 3 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 9 Kesabitan Anak Bulan Ramadhan Dan Syawal 14 Julai 1977 • Muzakarah Kali Ke-14 11 dan 12 April 1984 • Muzakarah Kali Ke-7 Keputusan : a. b. Pertukaran jantina dari lelaki kepada perempuan atau sebaliknya melalui pembedahan adalah haram dari segi syarak. 10 Kedudukan Mak Nyah Dalam Islam 13 Disember 1989 • Muzakarah Kali Ke-25 Keputusan : Majlis Raja-Raja dalam mesyuaratnya kali ke-126 pada 24 Februari 1983 telah mempersetujui fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa seperti berikut :a. “Anak Bulan Ramadhan dan Syawal kiranya tidak kelihatan dilindungi awan (ghaim) padahalnya mengikut kiraan ahli-ahli falak syarie anak bulan itu tetap ada dan boleh nampak. 38 3_sosial n syariah.

ii. 12 Pengebumian Mayat Dalam Peti Yang Tertutup 24 – 25 September 1984 • Muzakarah Kali Ke-8 Keputusan : Pengebumian mayat dalam peti yang tertutup harus dilakukan dengan syarat muka si mati dibuka dan tubuhnya dihadapkan ke arah kiblat.indd 39 10/11/2009 5:15:38 PM . Setiap bentuk pakaian bagi tujuan sosial atau sebagainya yang dipakai oleh orang Islam hendaklah tidak melibatkan unsur-unsur yang khusus dengan adat atau keagamaan bagi agama lain. Memandangkan lilitan kain hitam di lengan baju yang berwarna putih merupakan suatu adat kebudayaan bagi orang kafir. 13 Lilitan Hitam Di Lengan Bagi Umat Islam 6-7 Oktober 1987 • Muzakarah Kali Ke-19 Keputusan : i.bab 3 Sosial / Syariah 11 Penanaman Pokok Buah-Buahan Di Tanah Perkuburan 11–12 April 1984 • Muzakarah Kali Ke-7 Keputusan : Menanam pokok buah-buahan di atas tanah yang dikhaskan bagi kubur (di Rancangan Felda) hukumnya harus dan hasil yang diperolehi adalah halal asalkan ianya digunakan bagi maslahah umum. maka kelakuan tersebut hukumnya haram dan dilarang sama sekali kepada umat Islam. 39 3_sosial n syariah.

indd 40 10/11/2009 5:15:39 PM . 16 Pengguguran Kandungan Kerana Kecacatan 7 – 8 Mac 1990 • Muzakarah Kali Ke-26 Keputusan : Adalah haram menggugurkan janin di dalam kandungan. 40 3_sosial n syariah. asalkan ia tidak bercanggah dengan syariat Islam. kecuali atas sebab-sebab kecacatan yang teruk yang boleh membahayakan nyawa ibu. Pameran patung-patung adalah ditegah oleh Islam. 15 Penulisan Ayat-Ayat Al-Quran Dengan Huruf Roman 5-6 Jun 1989 • Muzakarah Kali Ke-24 Keputusan : Muzakarah telah bersetuju mengambil keputusan bahawa adalah haram menulis atau digunakan mana-mana bahagian daripada ayat al-Quran dengan tulisan yang bukan huruf Arab atau bukan tulisan al-Quran. ii. Pameran barang-barang purba penemuan daripada kubur adalah harus.bab 3 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 14 Pameran Khazanah Dari Kubur 20 Februari 1989 • Muzakarah Kali Ke-23 Keputusan : i. iv. Mayat mumia tidak harus dipamerkan sama ada ianya Islam atau bukan Islam iii. “Pameran Khazanah Dari Kubur “ oleh Muzium Negara yang melibatkan pameran barang-barang purba yang dijumpa di dalam kubur dan juga keranda mumia (bukan mayat mumia) boleh diteruskan.

Ini kerana tidak terdapat nas al-Quran dan hadith yang melarang tanah perkuburan lama digunakan semula. b. 41 3_sosial n syariah.indd 41 10/11/2009 5:15:39 PM . Bersetuju supaya pihak-pihak berkenaan mencari tanah-tanah di luar Wilayah Persekutuan untuk tujuan tanah perkuburan umat Islam.bab 3 Sosial / Syariah 17 Pindaan Kaedah Penetapan Hari Raya Aidil Adha Di Malaysia 22 Ogos 1992 • Muzakarah Kali Ke-30 Keputusan : Kaedah penetapan Aidil Adha di Malaysia yang berdasarkan tarikh hari wukuf di Arafah dipinda kepada kaedah rukyah anak bulan Zulhijjah kerana kaedah rukyah anak bulan Zulhijjah lebih sesuai diamalkan di negara ini. Tidak bersetuju dengan cadangan untuk mengadakan kubur bertingkat sedalam 18 kaki yang dapat menempatkan 3 mayat secara bertingkat kerana masa ini masih terdapat banyak yang boleh dijadikan sebagai tanah perkuburan dan keadaan yang ada sekarang ini masih belum sampai ke peringkat dharurat. Muzakarah bersetuju kawasan tanah perkuburan lama (lebih dari 90 tahun) digunakan semula secara berperingkat-peringkat. 18 Tanah Perkuburan Dan Krematoria 19 Februari 1992 • Muzakarah Kali Ke-29 Keputusan : a. Sekiranya keadaan benar-benar mendesak maka cadangan ini boleh dipertimbangkan berdasarkan kaedah fiqhiyah. c.

indd 42 10/11/2009 5:15:39 PM . Kaedah pelupusan ialah dibakar di tempat yang dikawal dan ditanam di tempat yang dikawal. yang tidak lagi boleh dibaca dan yang bukan Rasm Uthmani hendaklah dilupuskan. Al-Quran yang rosak. Maksiat dari segi bahasa bermakna derhaka dan maksiat dari segi istilah ialah perbuatan yang membawa dosa iaitu yang bertentangan dengan akidah. Ia dilakukan dengan cara tersembunyi demi mengelakkan salah faham orang ramai. b. syariat dan ajaran Islam sama ada dengan melakukan larangan Allah dan Rasul-Nya atau meninggalkan suruhan Allah dan Rasul-Nya. 21 Maksiat Dari Perspektif Islam 21 September 1995 • Muzakarah Kali Ke-39 Keputusan : a.bab 3 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 19 Pelupusan Al-Quran 22 Ogos 1992 • Muzakarah Kali Ke-30 Keputusan : a. 20 Menerima Dan Memakai Anugerah Yang Dipanggil Grand Cross 18 Mac 1993 • Muzakarah Kali Ke-31 Keputusan : Menerima dan memakai anugerah yang dipanggil Grand Cross adalah haram kecuali dalam keadaan yang tidak dapat dielakkan yang boleh membawa darurat kepada negara dan rakyat. Kerja-kerja pelupusan hendaklah dipertanggungjawabkan kepada Urusetia atau Majlis dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. dengan kata lain melakukan yang haram dan 42 3_sosial n syariah. koyak. c.

Maksiat kepada Allah dan Rasul iaitu meninggalkan perintah-Nya dan melakukan larangan-Nya. Bersetuju meletakkan al-Quran di hotel-hotel di Malaysia dengan mematuhi kaedah berikut: i. kemuliaan diri dan kesejahteraan individu. ii. masyarakat. c. Diletakkan di tempat khas supaya tidak dicapai oleh kanak-kanak sekiranya mereka berada di situ. akhlak. maksiat terhadap harta awam. Jenis-jenis maksiat: i. negara dan umat. b. iman. b. Sentiasa diawasi oleh penyelia hotel yang beragama Islam supaya tidak disalah guna. 22 Al-Quran Diletakkan Di Hotel-Hotel Malaysia 30 Mei 1997 • Muzakarah Kali Ke-42 Keputusan : a. 43 3_sosial n syariah. keluarga.bab 3 Sosial / Syariah meninggalkan yang wajib. Adalah lebih baik kalau disediakan al-Quran terjemahan supaya mereka boleh memahami dengan lebih dekat lagi isi kandungan al-Quran. maksiat terhadap haiwan dan alam sekitar. Perbuatan tersebut memberi kesan kepada kehidupan seseorang dalam akidah. syariat ataupun akhlak.indd 43 10/11/2009 5:15:39 PM . Maksiat terhadap makhluk iaitu maksiat terhadap manusia. Maksiat dalam apa jua bentuk sama ada kepada Allah dan Rasul. kepada manusia dan makhluk boleh merosakkan agama. ii.

Pengebumian mayat hendaklah disegerakan. Sebaliknya mayat itu hendaklah dikebumikan di suatu kawasan berasingan atau di bahagian yang berasingan di tanah perkuburan orang Islam. dikafan dan disembahyangkan dengan niat kepada orang Islam sahaja. Mayat yang tidak dikenalpasti identitinya termasuk kanak-kanak terdampar boleh dianggap penduduk negara mayat itu dijumpai. maka ia dianggap bukan Islam.bab 3 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 23 Mayat Terdampar Menurut Perspektif Islam 3 April 2000 • Muzakarah Kali Ke-48 Keputusan : a. maka mayat itu dianggap Islam dan sekiranya mayat itu dijumpai di negara bukan Islam dan tidak ada dokumen atau tanda-tanda yang mayat itu seorang Islam. Perbuatan sengaja melambat-lambatkan pengebumian adalah haram. b. 44 3_sosial n syariah. Mayat tersebut pula tidak boleh dikebumikan di tanah perkuburan bukan Islam. Mayat yang bercampur aduk antara orang Islam dan bukan Islam dan tidak dapat dibezakan maka hendaklah dimandi. Sekiranya mayat tersebut dijumpai di negara orang Islam. tanpa bantuan pengenalan diri dan dokumen berkaitan. b. Pihak yang bertanggungjawab menjalankan siasatan dalam kes kematian hendaklah menyegerakan siasatannya. Tindakan melambatlambatkan siasatan sehingga menyebabkan mayat lambat dikebumikan adalah juga haram. c.indd 44 10/11/2009 5:15:40 PM . 24 Mayat Disimpan Lama Atau Dikorek Semula Untuk Dijadikan Sebagai Bahan Kes Dalam Mahkamah 19 September 2000 • Muzakarah Kali Ke-49 Keputusan : a.

indd 45 10/11/2009 5:15:40 PM . dan ii. 26 Hukum Mengguna Semula Tanah Perkuburan Islam 27 Januari 2004 • Muzakarah Kali Ke-61 Keputusan : i. Adalah harus menggali semula tanah perkuburan sekiranya terdapat keperluan yang mendesak atau dharurat dengan sebab-sebab tertentu yang diharuskan oleh syarak. pertaruhan dan nasib yang tergolong dalam pengertian judi. 45 3_sosial n syariah. Adalah harus menggali semula tanah perkuburan setelah dikenalpasti mayat itu telah reput oleh pihak berkuasa untuk digunakan bagi mengebumikan mayat yang baru. Menyimpan atau mengorek semula mayat untuk dijadikan bahan kes dalam mahkamah bagi kemaslahatan umum adalah harus. Dari itu hukum peraduan kuiz tersebut adalah haram di sisi syarak.bab 3 Sosial / Syariah c. 27 Hukum Peraduan SMS Dan Menyertainya Menurut Pandangan Islam 27 Julai 2004 • Muzakarah Kali Ke-64 Keputusan : Peraduan kuiz melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) dan seumpamanya adalah mengandungi unsur-unsur eksploitasi kesamaran (tidak jelas). 25 Lelaki Memakai Emas Putih 1 Julai 2002 • Muzakarah Kali Ke-52 Keputusan : Haram memakai emas putih ke atas golongan lelaki.

29 Hukum Menukar Status Jantina Di MyKad 14 April 2005 • Muzakarah Kali Ke-68 Keputusan : i. 46 3_sosial n syariah. tidak bercampurgaul di antara lelaki dan wanita. Menukar status jantina dalam MyKad bagi pemilik yang menjalani pembedahan jantina yang tidak dibenarkan oleh Syarak adalah haram.indd 46 10/11/2009 5:15:40 PM . 30 Hukum Rakaman Lagu-Lagu Nasyid Berbentuk Doa 13-15 Jun 2005 • Muzakarah Kali Ke-69 Keputusan : Lagu-lagu nasyid berbentuk doa diharuskan di dalam Islam selagimana nyanyian tersebut mempunyai senikata yang baik yang memuji Allah dan Rasul. dan ii. tidak biadab dan mendorong kepada maksiat. tidak membawa kepada fitnah.bab 3 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 13 Oktober 2004 • Muzakarah Kali Ke-65 28 Hukum Amalan Membawa Bunga Ketika Menziarahi Kubur Keputusan : Amalan membawa bunga ketika menziarahi kubur adalah tidak digalakkan dari perspektif agama. tidak mendedahkan aurat dan tidak memuji makhluk Allah secara berlebihan. keindahan makhluk Allah atau kepada tanggungjawab atau mengenai sifat bertaqwa kepada Allah SWT. Menukar status jantina dalam MyKad bagi pemilik yang menjalani pembedahan jantina yang diharuskan oleh Syarak adalah harus.

32 Hukum Pelupusan Buku Teks Pendidikan Islam Secara Kitar Semula (Recycle) 13-15 Jun 2005 • Muzakarah Kali Ke-69 Keputusan : Hukum Pelupusan Buku Teks Pendidikan Islam Secara Kitar Semula (Recycle) adalah harus dengan syarat-syarat berikut : i. Penulisan ayat-ayat al-Quran dalam bentuk hiasan yang keterlaluan yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kesukaran kepada pembaca adalah dilarang. Tumbuhan. ii. Tulisan khat ayat al-Quran tidak boleh dicampuradukkan dengan ayat-ayat lain sehingga boleh mengelirukan pembaca. 47 3_sosial n syariah. iv. iii.bab 3 Sosial / Syariah 31 Hukum Menulis Ayat-Ayat Al-Quran Mengikut Reka Bentuk Alat Permainan Seperti Wau. Kerja-kerja pengkitaran semula buku-buku teks Pendidikan Islam seelok-eloknya dilakukan oleh syarikat-syarikat yang dimiliki oleh orang Islam. Penulisan khat ayat al-Quran boleh dibuat dengan syarat ditulis dengan betul dan dapat dibaca. Tulisan seni khat ayat-ayat al-Quran yang dibuat dalam pelbagai bentuk sehingga menimbulkan kekeliruan dan menghilangkan tujuan ayat-ayat al-Quran diturunkan iaitu untuk dibaca. Bunga-Bungaan Dan Seumpamanya 13-15 Jun 2005 • Muzakarah Kali Ke-69 Keputusan : i. difahami dan dihayati adalah dilarang.indd 47 10/11/2009 5:15:40 PM . Tulisan khat ayat-ayat al-Quran mestilah ditulis dengan sempurna dan susunan ayat-ayatnya tidak boleh terputus-putus sehingga mencacat atau mengelirukan atau mengubah maknanya. dan v.

Bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses pengkitaran semula hendaklah tidak mengandungi bahan najis. iv. 34 Had Tempoh Panggilan Muallaf 22-24 November 2005 • Muzakarah Kali Ke-71 Keputusan : Di dalam Islam tiada sebarang nas yang mewajibkan seseorang yang baru memeluk agama Islam dipanggil sebagai Muallaf. 48 3_sosial n syariah. 33 Hukum Orang Islam Bekerja Di Rumah Orang Bukan Islam 13-15 Jun 2005 • Muzakarah Kali Ke-69 Keputusan : Orang Islam diharuskan bekerja di rumah orang bukan Islam dengan syarat pekerjaan tersebut dihalalkan oleh syara’.indd 48 10/11/2009 5:15:41 PM . Sebutan dan had tempoh panggilan Muallaf ini lebih bersifat uruf semata-mata. Kertas dan buku teks Pendidikan Islam yang dikitar semula hendaklah tidak digunakan untuk membuat bahan yang tidak sesuai seperti kertas tandas dan sebagainya. iii.bab 3 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan ii. Pekerja yang terlibat dalam proses pengkitaran semula hendaklah terdiri daripada orang Islam. sentiasa menjaga adab dan batas-batas pergaulan dan pekerjaan tersebut tidak menghalang atau menjejaskan tanggungjawab sebagai orang Islam.

Katamine dan Gamma Hyroxybutyric Acid (GHB). Oleh itu. mengedar. 37 Hukum Melakukan Samak Najis Mughallazah Menggunakan Sabun Tanah Liat 21-23 November 2006 • Muzakarah Kali Ke-76 Keputusan : Sabun yang mengandungi unsur tanah liat boleh digunakan untuk melakukan samak najis mughallazah dengan syarat tanah tersebut suci dan peratusan kandungan tanah dalam sabun melebihi daripada bahanbahan yang lain serta kaedah samak tersebut dilakukan mengikut syarak. memproses. membeli atau membenarkan premis digunakan untuk bersubahat dengan penggunaannya adalah juga diharamkan. menjual.indd 49 10/11/2009 5:15:41 PM . 36 Hukum Penyalahgunaan Dadah Jenis Syabu Dan Jenis-Jenis Dadah Baru Yang Lain 21-23 November 2006 • Muzakarah Kali Ke-76 Keputusan : Dadah jenis syabu dan dadah-dadah jenis baru yang lain mempunyai kesan mudharat yang sama seperti Ecstasy. penyalahgunaan dadah jenis syabu dan dadah-dadah jenis baru yang lain adalah haram dan semua aktiviti yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah ini seperti menanam. Pemilihan dan perlantikan hendaklah dibuat dengan penuh teliti dan teratur. memiliki.bab 3 Sosial / Syariah 35 Hukum Melantik Wanita Sebagai Hakim Syar’ie 4 -6 April 2006 • Muzakarah Kali Ke-73 Keputusan : Wanita harus dilantik menjadi Hakim Syar’ie dalam kes-kes selain kes hudud dan qisas. 49 3_sosial n syariah.

Walaubagaimanapun pihak pemerintah boleh mengenakan sekatan sekiranya terdapat pihak yang mencemarkan kesucian dan kemuliaan air tersebut. Islam membenarkan penjualan. 40 Hukum Penggunaan Indelible Ink Dalam Pilihanraya Malaysia 8 Ogos 2007 • Muzakarah Khas Keputusan : Berdasarkan penjelasan dan hasil ujikaji yang telah diberikan oleh pakarpakar dalam bidang kimia serta hujah-hujah dan pandangan ahli-ahli Jawatankuasa.indd 50 10/11/2009 5:15:41 PM . Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa Indelible Ink tidak mengandungi bahan-bahan najis yang diharamkan oleh syarak. Oleh itu penggunaan Indelible Ink adalah dibenarkan oleh syarak kerana ia tidak akan menimbulkan masalah kepada ibadah umat Islam. 50 3_sosial n syariah.bab 3 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 38 Hukum Penggunaan Ayat-ayat Suci al-Quran Dan Laungan Azan Dalam Nada Dering Dan Paparan Skrin Di Dalam Telefon Bimbit 10 -12 April 2007 • Muzakarah Kali Ke-77 Keputusan : Pada prinsipnya Islam tidak menghalang penggunaan nada dering ayatayat suci al-Quran ini dengan syarat penggunaannya menepati adab yang telah ditetapkan oleh Islam dan digunakan di tempat-tempat yang tidak mencemarkan kesucian ayat-ayat suci tersebut seperti di dalam tandas. tidak mendatangkan mudharat kepada kesihatan dan tidak menghalang air untuk sampai ke kulit apabila digunakan. 39 Kajian Semula Hukum Penjualan Air Zam-Zam 10 -12 April 2007 • Keputusan Kali Ke-77 Keputusan : Berdasarkan nas-nas daripada hukum syarak. perdagangan atau urusniaga air zam-zam.

keputusan Jawatankuasa terhadap kandungan dan tahap ketelapan Indelible Ink ini hanya tertakluk kepada bahan yang sama dengan yang telah diuji oleh pakar-pakar berkenaan sahaja. ianya dibolehkan tetapi dalam keadaan terkawal supaya tidak dijadikan budaya dalam masyarakat Islam. Walaubagaimanapun. Muzakarah juga memutuskan bahawa perbuatan berhias secara aneh dan berlebih-lebihan seperti bertindik anggota badan selain daripada cuping telinga adalah dilarang oleh Islam.bab 3 Sosial / Syariah Walaubagaimanapun. 42 Hukum Wanita Membotakkan Kepala Dan Berhias Secara Aneh 1-3 Februari 2008 • Muzakarah Kali Ke-80 Keputusan : Muzakarah berpandangan bahawa lelaki dan wanita Islam adalah ditegah menampilkan diri dengan penampilan yang bertentangan dengan sifatsifat semulajadi mereka. dalam keadaan tertentu yang sukar dielakkan. 41 Hukum Berjabat Tangan Dengan Wanita Ajnabi 6 – 8 September 2007 • Muzakarah Kali Ke-79 Keputusan : Pada prinsipnya hukum berjabat tangan dengan wanita ajnabi adalah haram. Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa wanita dilarang membotakkan kepala kecuali untuk tujuan rawatan perubatan bagi mengatasi masalah atau penyakit yang tertentu. 51 3_sosial n syariah.indd 51 10/11/2009 5:15:42 PM .

45 Hukum Wanita Menyerupai Lelaki (Pengkid) 22-24 Oktober 2008 • Muzakarah Kali Ke-83 Keputusan : Muzakarah memutuskan bahawa pengkid.bab 3 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 43 Hukum Membangunkan Tanah Wakaf Khas Dengan Pembangunan Selain Daripada Niat Asal Pewakaf 1-3 Februari 2008 • Muzakarah Kali Ke-80 Keputusan : Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa membangunkan tanah wakaf khas khususnya wakaf masjid dengan tambahan projek pembangunan atau beberapa penambahbaikan bagi menjamin harta wakaf tersebut kekal adalah diharuskan oleh Islam dengan syarat pembangunan ini hendaklah berdasarkan keperluan yang boleh ditentukan oleh pemerintah dan tidak bercanggah dengan syariat Islam.indd 52 10/11/2009 5:15:42 PM . 44 Cadangan Melaksanakan Pembangunan Di Atas Tanah Kubur Islam 1-3 Februari 2008 • Muzakarah Kali Ke-80 Keputusan : Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa hukum melaksanakan pembangunan di atas tanah-tanah perkuburan Islam yang telah tidak digunakan untuk mengebumikan mayat adalah diharuskan oleh Islam dengan syarat pembangunan yang hendak dilaksanakan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mayat-mayat di tanah perkuburan tersebut hendaklah terlebih dahulu dipindahkan ke tapak perkuburan Islam yang lain secara terhormat. 52 3_sosial n syariah. iaitu wanita yang berpenampilan dan mempunyai gerak laku serta naluri seksual seperti lelaki adalah haram di sisi agama.

bab 3 Sosial / Syariah

46

Cadangan Mengenakan Kompaun Terhadap Kesalahan Undang-Undang Syariah
22-24 Oktober 2008 • Muzakarah Kali Ke-83

Keputusan : Muzakarah berpandangan bahawa cadangan mengenakan kompaun terhadap umat Islam yang melakukan kesalahan dalam undang-undang Syariah kurang memberi kesan dan keinsafan terhadap diri pesalahpesalah kerana kesalahan yang dilakukan boleh dibayar dengan wang sahaja. Oleh itu, sebagai satu kaedah kaunseling untuk memberi nasihat dan kesedaran kepada pesalah-pesalah, Muzakarah memutuskan supaya cadangan mengenakan kompaun terhadap kesalahan undang-undang Syariah di dalam kes-kes takzir yang terpilih tidak dilaksanakan kerana tindakan mahkamah yang sedang berkuat kuasa diyakini mampu memberi kesan yang lebih baik.

47

Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah
22-24 Oktober 2008 • Muzakarah Kali Ke-83

Keputusan : Muzakarah menegaskan bahawa Islam amat menitikberatkan kebajikan dan kesempurnaan hidup umatnya, terutama anak-anak yang kehilangan ahli keluarga mereka. Oleh itu, Muzakarah berpandangan bahawa dalam melaksanakan Wasiat Wajibah adalah harus mengambil pandangan yang menyatakan bahawa berwasiat kepada ahli-ahli waris (seperti cucu) yang tidak mendapat pusaka disebabkan halangan-halangan tertentu adalah merupakan suatu kewajipan yang perlu dilaksanakan. Oleh yang demikian, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa dalam kes di mana seorang anak yang bapa atau ibunya mati terlebih dahulu daripada datuk atau neneknya, anak tersebut iaitu cucu berhak untuk menerima Wasiat Wajibah dengan mengambil bahagian faraid bapa 53

3_sosial n syariah.indd 53

10/11/2009 5:15:42 PM

bab 3 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan

atau ibunya pada kadar tidak melebihi 1/3 daripada harta pusaka datuk atau nenek. Sekiranya bahagian ibu atau bapa adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3, maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Sekiranya bahagian tersebut melebihi 1/3 maka hendaklah dikurangkan pada kadar tidak melebihi 1/3. Pelaksanaan Wasiat Wajibah adalah tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut: i. Anak lelaki dan perempuan daripada anak lelaki dan anak perempuan (cucu) ke bawah adalah layak untuk menerima Wasiat Wajibah. ii. Hendaklah kedua ibu atau bapa mereka meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek atau ibu atau bapa meninggal dunia serentak dengan datuk atau nenek dalam kejadian yang sama atau berlainan. iii Cucu lelaki dan perempuan bukan merupakan waris kepada harta pusaka datuk. Sekiranya mereka merupakan waris ke atas harta pusaka secara fardu atau ta’sib maka mereka tidak layak untuk mendapat Wasiat Wajibah walaupun bahagiannya sedikit berbanding Wasiat Wajibah. iv. Sekiranya anak lelaki atau anak perempuan berlainan agama dengan ibu atau bapa atau terlibat dengan pembunuhan ibu atau bapa, maka dia tidak berhak untuk mendapat Wasiat Wajibah daripada harta pusaka datuk. v. Sekiranya datuk atau nenek telah memberikan harta kepada cucu melalui hibah, wakaf, wasiat dan sebagainya dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh anak lelaki atau anak perempuan mereka sekiranya mereka masih hidup, cucu tidak lagi berhak untuk mendapat Wasiat Wajibah. Sekiranya pemberian tersebut adalah kurang daripada hak yang sepatutnya diterima oleh cucu daripada bahagian anak lelaki atau anak perempuan. Maka hendaklah disempurnakan bahagian tersebut. 54

3_sosial n syariah.indd 54

10/11/2009 5:15:42 PM

bab 3 Sosial / Syariah

vi. Anak akan mengambil bahagian faraid bapa atau ibu yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek dan kadar tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 daripada nilai harta pusaka. Sekiranya bahagian tersebut adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3, maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Sekiranya bahagian tersebut melebihi 1/3 maka hendaklah dikurangkan pada kadar 1/3 melainkan setelah mendapat persetujuan ahli-ahli waris yang lain. vii. Pembahagian Wasiat Wajibah boleh dilaksanakan setelah didahulukan urusan berkaitan mayat, wasiat ikhtiyariyyah dan hutang piutang. viii. Pembahagian Wasiat Wajibah kepada cucu-cucu yang berhak adalah berdasarkan kepada prinsip faraid iaitu seorang lelaki menerima bahagian 2 orang perempuan.

48

Kajian Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) Berasaskan Kontrak Ju’alah
28 Julai 2008 • Muzakarah Khas

Keputusan : a. Bersetuju dengan caj perkhidmatan yang dikenakan oleh PTPTN kepada pelajar atas konsep upah (Ujrah) dengan kadar yang munasabah dan tidak membebankan pelajar. b. Pihak PTPTN boleh mengenakan pampasan (ta’widh) kepada pelajar yang telah mendapat pekerjaan tetap dan berkemampuan daripada aspek kewangan tetapi sengaja tidak mahu membayar semula pembiayaan PTPTN. Bagi pelajar yang tidak mempunyai kerja tetap dan tidak berkemampuan daripada aspek kewangan tidak dikenakan pampasan.

55

3_sosial n syariah.indd 55

10/11/2009 5:15:43 PM

Pihak PTPTN hendaklah memberikan rebat (ibra’) kepada pelajar yang berjaya melangsaikan pembiayaan lebih awal daripada tamat tempoh perjanjian dan. Peraduan ini adalah tidak patuh syariah kerana mengandungi unsur judi. 56 3_sosial n syariah. Menasihatkan Celcom supaya menyediakan konsep peraduan baru yang selari dengan tuntutan syarak.bab 3 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan c. 49 Hukum Peraduan Celcom 100 Hari 100 Kereta 28 Julai 2008 • Muzakarah Khas Keputusan : a. eksploitasi dan menggalakkan pembaziran. gharar (unsur tidak jelas). b.indd 56 10/11/2009 5:15:43 PM . d. Bersetuju supaya pembiayaan PTPTN berasaskan konsep upah ini diaplikasikan kepada semua kategori pelajar di setiap peringkat pengajian dan terpakai kepada seluruh pelajar tanpa mengira agama dan bangsa.

Kebenaran hendaklah diperolehi daripada penderma-penderma sebelum pemindahan sebarang anggota di dalam kematian biasa atau dari kaum keluarga atau keluarganya di dalam kematian akibat kemalangan. Tidak perlu diasingkan darah orang Islam daripada darah orang bukan Islam. 81 5_perubatan. Di dalam keadaan mendesak dan mustahak. Penghargaan dalam bentuk bayaran kepada penderma darah tidak digalakkan. dan di atas kebenarannya pertimbangan-pertimbangan berikut hendaklah diambilkira: a. c. iii. Tindakan-tindakan yang sewajarnya hendaklah diambil supaya tidak ada pembunuhan manusia dan perdagangan anggota-anggotanya. Di dalam keadaan pemindahan jantung. ii. Menderma darah hukumnya harus.bab 5 Perubatan 1 Pemindahan Jantung Dan Mata 23-24 Jun 1970. kematian penderma telah dipastikan sebelum dipindahkan jantungnya. Derma Darah Dan Penggunaan Darah Orang Islam Kepada Orang Bukan Islam dan Sebaliknya 2 13-14 April 1982 & 10 Oktober 1983 • Muzakarah Kali Ke-4 & Kali Ke-6 Keputusan : i. bahawa nyawa penerimanya bergantung kepada pemindahan anggota itu dan pemindahannya adalah difikirkan berjaya. d. 1-2 Okt 1970 & 22 Feb 1973 • Muzakarah Kali 1 & Kali Ke-6 Keputusan : Pemindahan mata dan jantung orang mati kepada orang yang hidup adalah dibenarkan (harus) dalam Islam.indd 81 10/11/2009 5:16:20 PM . b.

Penyuntingan Highly Purified Insulin Daripada Babi 4 10 Oktober 1983 • Muzakarah Kali Ke-6 Keputusan : Hukum menyuntikkan insulin daripada najis mughallazah (babi) bagi tujuan perubatan pesakit kencing manis adalah harus kerana darurat. 6 Post-Mortem Mayat 24–25 September 1984 • Muzakarah Kali Ke-8 Keputusan : Pembedahan mayat orang Islam hanya boleh dilakukan jika keadaan 82 5_perubatan. tidak membatalkan puasanya dengan syarat diyakini air liurnya tidak masuk melalui rongga. 5 Penggunaan Ubat Penyakit Jantung Bagi Pesakit-pesakit Yang Sedang Berpuasa 11–12 April 1984 • Muzakarah Kali Ke-7 Keputusan : Ubat yang digunakan untuk merawat pesakit jantung yang sedang berpuasa tanpa dimasukkan melalui rongga anggota. Begitu juga hukum bagi mereka yang menjalankan penyuntikannya.bab 5 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 3 Penggunaan Alat Direct Current Shock 10 Oktober 1983 • Muzakarah Kali Ke-6 Keputusan : Penggunaan alat “Direct Current Shock” dalam bidang perubatan merupakan pertolongan segera bagi memulihkan denyutan jantung manusia sebagai ikhtiar terakhir menyelamatkan nyawa adalah satu cara pertolongan cemas yang diharuskan oleh syarak.indd 82 10/11/2009 5:16:20 PM . Dan tidaklah menyalahi syarak bagi mereka yang melakukannya.

9 Pencantuman Benih Untuk Mendapatkan Zuriat 8 April 2003 • Muzakarah Kali Ke-55 Keputusan : Hukum memasukkan embrio ke dalam rahim isteri selepas berlaku kematian suami atau perceraian adalah haram. 83 5_perubatan.indd 83 10/11/2009 5:16:20 PM . Imunisasi Hepatitis B 8 24 November 1988 • Muzakarah Kali Ke-22 Keputusan : Vaksin untuk imunisasi Hepatitis B yang dihasilkan daripada ragi adalah tidak najis dan harus digunakan kerana ragi adalah suatu bahan yang suci.bab 5 Perubatan benar-benar memerlukan (darurat) sahaja seperti terlibat di dalam keskes jenayah yang sangat memerlukan post-mortem atau si mati tertelan benda yang berharga atau si mati yang sedang mengandung sedangkan kandungannya masih hidup. 7 Pelalian Rubela (Imunisasi Rubela) 12 September 1988 • Muzakarah Kali Ke-21 Keputusan : Vaksin Rubela yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada masa ini tidak najis dan hukumnya harus digunakan untuk suntikan dalam badan bagi mencegah penyakit rubela.

indd 84 10/11/2009 5:16:21 PM . 5_perubatan. Tibi. Tetanus Dan Polio 5–6 Jun 1989 • Muzakarah Kali Ke-24 Keputusan : Program imunisasi campak. 11 Rawatan “Brain Death” 13 Disember 1989 • Muzakarah Kali Ke-25 Keputusan : Memisahkan rawatan antara pesakit-pesakit yang telah kematian otak atau ‘brain death’ dengan pesakit-pesakit yang masih mempunyai peluang untuk dipulih di Unit Rawatan Rapi adalah tidak bercanggah dengan Islam. haram menggugurkan janin yang telah berumur lebih 120 hari kerana pengguguran itu dianggap satu jenayah bunuh ke atas janin yang telah ditiupkan roh kecuali pengguguran itu untuk menyelamatkan nyawa ibu atas sebab-sebab kecacatan yang teruk.bab 5 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 10 Pandangan Islam Terhadap Imunisasi Campak. dipteria. 12 Menggugurkan Kandungan Atas Nasihat Doktor Disebabkan Kecacatan 7–8 Mac 1990 • Muzakarah Kali Ke-26 Keputusan : Keputusan diambil kira dengan mengikut peringkat umur serta berdasarkan syarat-syarat berikut : i. Makruh menggugurkan janin yang berumur antara 1 hari hingga 40 hari sekiranya tidak mendatangkan bahaya pada ibu dan mendapat persetujuan daripada kedua-dua suami isteri. Batuk Kokol. Dipteria. batuk kokol. Menurut Ijmak Fuqaha. 84 ii. tibi. tetanus dan polio adalah harus di segi syarak.

Mengawet Mayat 11 Oktober 1993 • Muzakarah Kali Ke-33 b.bab 5 Perubatan iii. Mayat pesakit AIDS tidak termasuk dalam kategori yang diberi pengecualian dari dimandikan dan dikapankan. dikapan. disembahyang dan dikebumikan seperti mayat orang Islam yang lain. Oleh itu mayat pesakit AIDS wajib dimandi. 14 Keputusan : Mengawet mayat atas sebab-sebab yang mendesak hukumnya adalah harus. 13 Kaedah Pengendalian Mayat Pesakit AIDS Di Malaysia 19 Februari 1992 • Muzakarah Kali Ke-29 Keputusan : a. muka dan mencuci tangan dengan Clorox. Pengurusan mayat (jenayah) pesakit AIDS hendaklah mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan seperti memakai sarung tangan.indd 85 10/11/2009 5:16:21 PM . Ijmak Fuqaha berpendapat pengguguran janin yang berumur sebelum 120 hari harus sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang boleh membahayakan nyawa ibu. Tidak termasuk dalam kategori boleh diberi kelonggaran (rukhsah) dengan tayamum. 15 Fatwa Ke Atas Penggunaan Graf Tisu Dalam Amalan Perubatan 21 Jun 1995 • Muzakarah Kali Ke-38 Keputusan : Muzakarah Jawatankuasa Fatwa mengambil maklum pandangan dan cadangan yang dikemukakan dan mengambil keputusan seperti berikut :85 5_perubatan.

b.W.indd 86 10/11/2009 5:16:21 PM . 17 a. Penggunaan ‘Stem Cell’ bagi tujuan perubatan dan kajian yang diambil bukan proses pengklonan adalah diharuskan selagi ianya tidak bercanggah dengan hukum syara’. Menggugurkan Kandungan Mangsa Yang Dirogol 1 Julai 2002 • Muzakarah Kali Ke-52 b. Penggunaan graf tisu semata-mata untuk tujuan perubatan sahaja. Haram menggugurkan kandungan janin yang berumur lebih 120 hari kerana pengguguran itu dianggap satu jenayah bunuh ke atas janin yang telah ditiupkan roh kecuali pengguguran itu untuk menyelamatkan nyawa ibu. c. Hukum penggunaan graf tisu dalam amalan perubatan adalah harus. b. Pembiakan Manusia Dan Pengklonan Tujuan Perubatan Dari Sudut Syarak 11 Mac 2002 • Muzakarah Kali Ke-51 16 Keputusan : a. Pengklonan manusia untuk apa-apa tujuan sekalipun adalah haram kerana ianya bertentangan dengan fitrah kejadian manusia yang ditentukan oleh Allah S.T.bab 5 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan a. Pengguguran janin yang berumur sebelum 120 hari adalah harus sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang teruk yang boleh membahayakan nyawa ibu. 86 5_perubatan. Penggunaan tersebut tidak disalahgunakan dengan tujuan untuk diperdagangkan atau lain-lain.

Suntikan Pelalian Vaksin Meningococcal Meningitis Oleh Orang Islam 27 November 2002 • Muzakarah Kali Ke-53 b. Pengguguran janin yang telah berumur 120 hari atau lebih adalah haram kerana pengguguran itu dianggap satu jenayah ke atas janin yang telah ditiupkan roh kecuali pengguguran itu untuk menyelamatkan nyawa ibu atas sebab kecacatan yang teruk. Pengguguran janin yang berumur sebelum 120 hari adalah harus sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang boleh membahayakan nyawa ibu. Manakala vaksin pelalian Meningococcal Meningitis Monumune yang mengandungi unsur daripada babi adalah haram. 19 Keputusan : Hukum menggunakan pelalian Meningococcal Meningitis Mencevax yang diambil daripada sumber lembu adalah harus.indd 87 10/11/2009 5:16:21 PM . 87 5_perubatan. c.bab 5 Perubatan 18 Menggugurkan Janin Pembawa Atau Pengidap Penyakit Thalassaemia 1 Julai 2002 • Muzakarah Kali Ke-52 Keputusan : a. Makruh menggugurkan janin yang berumur satu hingga 40 hari sekiranya tidak mendatangkan bahaya pada ibu dan mendapat persetujuan kedua-dua suami isteri.

Hukum mencantumkan benih yang dikeluarkan sebelum akad nikah dan kemudiannya dibuat pencantuman dalam tempoh perkahwinan yang sah adalah haram. Harus menggunakan embrio yang disimpanbeku atau lebihan embrio dari proses persenyawaan di luar rahim (IVF) untuk tujuan 88 ii. 21 Keputusan : Hukum asal pembedahan mayat adalah haram tetapi dibolehkan sekiranya dalam keadaan darurat dan terdapat keperluan yang mendesak seperti membuat kajian terhadap penyakit.indd 88 10/11/2009 5:16:22 PM . Hukum Bedah Siasat Ke Atas Mayat Yang Bukan Dikategorikan Kematian Kerana Kes Jenayah 27 Januari 2004 • Muzakarah Kali Ke-61 b. Pengklonan Terapeutik untuk tujuan rawatan perubatan seperti mencipta sel-sel tertentu atau menggantikan organ yang telah rosak dengan mengambil kira langkah-langkah sempadan yang dibenarkan oleh syarak adalah diharuskan. Hukum mencantumkan benih yang diambil dan dicantumkan dalam tempoh perkahwinan yang sah adalah harus.bab 5 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 20 Pencantuman Benih Untuk Mendapatkan Zuriat 7 Mei 2003 • Muzakarah Kali Ke-56 Keputusan : a. mengenalpasti punca kematian dan penyelidikan serta pendidikan khususnya dalam bidang perubatan. 22 Hukum Pengklonan Terapeutik Dan Penyelidikan Sel Stem (Stem Cell) 22 Februari 2005 • Muzakarah Kali Ke-67 Keputusan : i. 5_perubatan.

Rawatan kejuruteraan genetik ke atas pra-embrio yang melibatkan pengubahsuaian sifat semulajadi seperti rambut. Daripada seorang kanak-kanak dengan keizinan ibu bapanya dan prosedurnya tidak mengakibatkan mudarat. Penyelidikan hendaklah dijalankan secara sah dan proposal penyelidikan mestilah jelas. Bagaimanapun pemilihan jantina diharuskan sekiranya faktor jantina menatijahkan suatu penyakit genetik yang serius yang boleh membawa kematian. Daripada uri dan darah tali pusat bayi dengan keizinan ibubapanya. 89 5_perubatan. iii. termasuk memilih jantina adalah haram. v. warna rambut. Penyelidikan ke atas pra-embrio selain dari untuk tujuan terapeutik hendaklah mendapat kebenaran daripada pasangan suami isteri dan pra-embrio hasil penyelidikan ini. tidak boleh sama sekali ditanam dalam rahim isteri atau mana-mana wanita yang lain. amanah dan bertanggung-jawab. Daripada seorang dewasa (sel stem dewasa) dengan izin dan prosedurnya tidak mengakibatkan mudarat. ketinggian dan sebagainya. dan vii. c. Sebarang penyelidikan yang berunsurkan komersial atau yang tiada kaitan dengan kesihatan ibu atau janin adalah tidak dibenarkan.indd 89 10/11/2009 5:16:22 PM . iv. saintifik dan dikendalikan oleh penyelidik yang benar-benar mempunyai kemahiran. Sel stem daripada sumber-sumber berikut adalah harus digunakan untuk tujuan rawatan perubatan dan kaji selidik : a.bab 5 Perubatan penyelidikan dengan syarat mendapat persetujuan pasangan suami isteri yang menerima rawatan dan kajian tersebut dilakukan sebelum mencapai tahap ‘alaqah (blastocyst). kebijaksanaan. b. Harus melakukan penyelidikan ke atas pra-embrio untuk mengetahui penyakit genetik bagi pasangan yang berisiko tinggi dan hanya embrio yang dikenalpasti bebas dari penyakit sahaja boleh ditanam dalam rahim ibunya dalam tempoh perkahwinan yang sah. vi.

najis dan diharamkan. bukan janin yang digugurkan secara sengaja atau digugurkan tanpa sebab-sebab perubatan yang dibenarkan oleh syarak. Sel stem daripada embrio yang dihasilkan secara sengaja (created embryo) dengan teknologi Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT) adalah tidak dibenarkan berdasarkan kaedah Sad al-zaraie’ (menutup pintu keburukan). Botulinum Toxin Type A atau nama komersialnya botox didapati mengandungi bahan-bahan yang meragukan.indd 90 10/11/2009 5:16:22 PM . 24 Hukum Suntikan Botulinum Toxin Type A (BTA) 4 . 23 Hukum Menggunakan Kaedah Autopsi Maya Sebagai Alternatif Kepada Bedah Siasat Mayat 4 -6 April 2006 • Muzakarah Kali Ke-73 Keputusan : Penggunaan kaedah Autopsi Maya (Virtual Autopsy) dalam bedah siasat mayat jika memenuhi keperluan. wajib diberi keutamaan berbanding kaedah bedah siasat yang diamalkan sekarang. Daripada janin yang gugur secara spontan atau keguguran akibat daripada rawatan perubatan yang dibenarkan syarak dengan syarat mendapat keizinan ibu bapanya. antara bahan-bahannya ialah khinzir.6 April 2006 • Muzakarah Kali Ke-73 Keputusan : i. dan e. Daripada lebihan embrio (excess embryos) yang disimpan beku daripada teknologi bantuan kesuburan IVF dengan syarat mendapat keizinan daripada ibubapanya. 5_perubatan.bab 5 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan d. Suntikan Botulinum Toxin Type A atau nama komersialnya botox ini juga didapati boleh memberi mudharat kepada pengguna bagi jangka 90 ii. Setelah meneliti laporan kajian dari dalam dan luar negara serta hujah-hujah yang jelas dalam pengeluaran fatwa oleh beberapa negara Islam lain.

26 Keputusan : i. Bagi kes Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH) pembedahan jantina untuk kembali kepada genetik asal iaitu perempuan adalah 91 5_perubatan. Namun. iii Berdasarkan kepada penemuan-penemuan seperti yang dinyatakan tersebut. 25 Hukum Penggunaan Anggota Atau Unsur Haiwan Yang Haram Dimakan Selain Daripada Anjing Dan Babi Untuk Tujuan Kosmetik 25-27 Julai 2006 • Muzakarah Kali Ke-74 Keputusan : i. sebarang produk kosmetik atau sebagainya yang mengandungi bahan najis seperti anggota atau unsur haiwan yang haram dimakan atau yang memberi kemudharatan kepada manusia adalah haram digunakan. Walaubagaimanapun untuk tujuan perubatan. Oleh itu.23 November 2006 • Muzakarah Kali Ke-76 ii. Isu Kekeliruan Jantina Congenital Adrenal Hyperplasia Dan Testicular Feminization Syndrome 21 . Muzakarah memutuskan bahawa suntikan Botulinum Toxin Type A atau nama komersialnya botox adalah haram digunakan. suntikan Botulinum Toxin Type A ini adalah dibenarkan dengan syarat penggunaannya dalam keadaaan darurat dan mengikut keperluan serta dilakukan oleh pakar yang bertauliah.indd 91 10/11/2009 5:16:22 PM .bab 5 Perubatan pendek. iv. produk-produk yang dihasilkan atau diambil daripada anggota atau unsur haiwan yang halal dimakan. penggunaannya adalah dilarang oleh Islam. jangka panjang dan boleh dimanipulasikan untuk tujuan penipuan. Islam amat menitikberatkan kebersihan. tetapi sekiranya ia mendatangkan mudharat.

Pembedahan untuk mengeluarkan testes (sekiranya ada) adalah harus untuk mengelakkan risiko penyakit seperti mendapat kanser. iv. Pesakit heamophilia tidak di wajibkan berkhatan kerana proses khatan boleh membawa mudharat kepada pesakit.indd 92 10/11/2009 5:16:22 PM . aspek taharah bagi pesakit heamophilia perlu dipelajari dan diberi perhatian khusus oleh pesakit berkenaan untuk memastikan kesempurnaan bersuci dan kesahihan ibadah. Pakar-pakar perubatan perlu memberi penjelasan. Sekiranya individu berkenaan bercadang untuk melakukan pembedahan. Walau bagaimanapun. untuk kembali kepada genetik asal (lelaki) secara pembedahan atau rawatan hormon adalah sukar. Perkahwinan dengan pasangan mengalami Testicular Feminization Syndrome (TFS) tidak perlu dipisahkan. Manakala bagi kes Testicular Feminization Syndrome (TFS). ia adalah diharuskan selagimana perbuatan tersebut tidak mendatangkan kemudharatan samada dari aspek psikologi atau biologi kepada individu tersebut. Bagi kes Testicular Feminization Syndrome (TFS) yang dikesan ketika dewasa. 27 Hukum Khatan Bagi Pesakit Heamophilia Dan Kanak-Kanak Cacat Akal 10 -12 April 2007 • Muzakarah Kali Ke-77 Keputusan : i. 92 5_perubatan. bimbingan dan menasihati ibu-bapa serta individu-individu muslim yang terlibat dengan kes-kes Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH) dan Testicular Feminization Syndrome (TFS) supaya menjalani rawatan bagi mengelakkan permasalahan hukum agama di kalangan umat Islam. iii. ii.bab 5 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan diharuskan oleh Islam kerana ia boleh dilakukan melalui rawatan hormon dan pembedahan. individu tersebut boleh menjalani kehidupan seperti biasa dan jantina mereka diiktiraf berdasarkan fizikal dan genitalia zahir mereka.

29 Hukum Penggunaan Vaksin Biothrax Dan Vaksin Rotateq Yang Menggunakan Unsur Babi Dalam Proses Penghasilannya 31 Mac 2008 • Muzakarah Kali Ke-81 Keputusan : Muzakarah memutuskan bahawa penggunaan vaksin BioThrax dan RotaTeg adalah tidak dibenarkan kerana: a. Bagi kanak-kanak yang cacat akal. Hukum Pelaksanaan Ibadah Bagi Pesakit Yang Menggunakan Beg Kolostomi 6 – 8 September 2007 • Muzakarah Kali Ke-79 28 Keputusan : i) Pesakit yang menggunakan beg kolostomi dikategorikan sebagai mereka yang mengalami masalah dharurat dan tidak dianggap sebagai menanggung najis.indd 93 10/11/2009 5:16:23 PM . Oleh itu. Ahli keluarga kanak-kanak berkenaan perlu memastikan kebersihan anggota kanak-kanak tersebut dijaga dengan baik. mereka tidak perlu mengosong atau membersihkan beg kolostomi setiap kali berwudhu’ atau menunaikan solat. Situasi kini dianggap tidak dharurat.bab 5 Perubatan ii. kewajipan berkhatan adalah bergantung kepada tahap kecacatan otak yang dialaminya. ii) Wudhu’ yang diambil oleh pesakit harus digunakan untuk melaksanakan semua ibadah termasuk menunaikan solat fardhu sehingga wudhu’ tersebut terbatal. 93 5_perubatan. Gugur semua kewajipan melaksanakan ibadat termasuk berkhatan ke atas kanak-kanak yang mengalami kecacatan otak yang teruk.

Muzakarah berpandangan bahawa sijil halal untuk kedua-dua vaksin ini tidak wajar diberikan.bab 5 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan b. dan hukum menternak atau berjual beli atas dasar manfaat yang diperolehi daripada kedua-dua haiwan tersebut juga adalah harus. 94 5_perubatan. c.indd 94 10/11/2009 5:16:23 PM . dan Tiada data sokongan yang kuat untuk membuktikan rakyat negara ini memerlukan kedua-dua vaksin ini. Hukum Menternak Dan Menjual Lintah Dan Cacing Untuk Tujuan Perubatan Dan Kosmetik 30 31 Mac 2008 • Muzakarah Kali Ke-81 Keputusan : Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa menggunakan lintah dan cacing dalam perubatan dan sebagai bahan kosmetik adalah harus. Terdapat bahan atau ubat alternatif selain penggunaan unsur babi dalam pemprosesan kedua-dua vaksin.

i95 95 10/11/2009 5:16:36 PM . Penggunaan Agen Aktif Dalam Makanan 2 7–8 Mac 1990 • Muzakarah Kali Ke-26 Keputusan : Penggunaan agen aktif permukaan didalam makanan adalah harus dengan syarat sumber-sumber agen aktif permukaan tersebut diperolehi daripada tanaman dan sekiranya daripada binatang hendaklah binatang halal yang disembelih menurut secara Islam.bab 6 makanan / mInUman 1 Alkohol Sebagai Penstabil Minuman Ringan 24 November 1988 • Muzakarah Kali Ke-22 Keputusan : Kordial yang mengandungi bahan citarasa (flavour) yang dimasukkan alkohol untuk tujuan penstabilan adalah harus (boleh) digunakan untuk tujuan minuman sekiranya: a. 3 Keju Sebagai Bahan Makanan 3 Oktober 1990 • Muzakarah Kali Ke-27 Keputusan : Keju sebagai bahan makanan adalah harus sama ada enzim yang digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan keju itu diperolehi daripada tumbuhan atau kulat atau binatang yang halal dan disembelih. Alkohol itu bukan dihasilkan dari proses pembuatan arak. Bahawa kuantiti alkohol dalam citarasa (flavour) itu adalah sedikit iaitu tidak memabukkan. 95 6 dan 7_makanan dan sembelihan. b.

96 6 dan 7_makanan dan sembelihan. b.003% - 0. Ijtihad ini adalah berpegang kepada kaedah usul fiqh seperti berikut: ( ) “Mencegah perkara-perkara yang keji adalah lebih utama daripada mengajak kepada kebajikan”. makanan dan minuman belum lagi sampai ke tahap yang boleh dikatakan darurat kerana masih ada pilihan bahan yang lain. c.i96 96 10/11/2009 5:16:36 PM .BAB 6 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 4 Hukum Bahan Pewarna (Cochineal) Dalam Islam 23 Mac 1995 • Muzakarah Kali Ke-37 Keputusan : Bersetuju dan meluluskan penggunaan pewarna (cochineal) dalam makanan berasaskan kepada ukuran piawaian yang telah ditetapkan. Barangan. 6 Penggunaan Air Baru (Newater) 27 November 2002 • Muzakarah Kali Ke-53 Keputusan : Air baru (Newater) adalah bersih dan harus digunakan dari sudut hukum syarak. Penggunaan bioteknologi DNA babi dalam pemprosesan barangan. 5 Bioteknologi Dalam Makanan & Minuman 12 Julai 1999 • Muzakarah Khas Keputusan : a. makanan dan minuman yang diproses melalui kaedah bio teknologi DNA babi adalah bercanggah dengan syarak dan hukumnya adalah haram.006%. tidak melebih dari 0.

BAB 6 Makanan / Minuman 7 Status Kesucian Ikan Yang Di Beri Makanan Tidak Halal 4 -6 April 2006 • Muzakarah Kali Ke-73 Keputusan : Ikan yang dipelihara di dalam kolam ternakan dan seumpamanya adalah haram dimakan sekiranya ikan tersebut sengaja dipelihara di dalam air najis atau sengaja diberi makanan najis seperti daging babi. 8 Hukum Memakan Sarang Burung Layang-Layang 6 – 8 September 2007 • Muzakarah Kali Ke-79 Keputusan : Hukum memakan sarang burung layang-layang adalah harus. bangkai atau sebagainya.i97 97 10/11/2009 5:16:37 PM . 97 6 dan 7_makanan dan sembelihan.

Sekiranya tidak pasti sama ada berus tersebut daripada bulu babi atau tidak maka harus digunakan. Bahawa makanan ayam yang diproses daripada bahan-bahan yang bercampur dengan najis seperti darah lembu. darah babi dan lain-lain adalah harus atau halal. 2 Baja Daripada Tahi Babi 12 – 13 Mei 1981 • Muzakarah Kali Ke-2 Keputusan : i. 3 Penggunaan Bulu Babi 21–2 Januari 1985 • Muzakarah Kali Ke-12 Keputusan : Penggunaan berus yang diperbuat daripada bulu babi adalah haram. ii. sementara hukum menggunakannya sebagai baja adalah harus serta makruh.i98 98 10/11/2009 5:16:37 PM . Bahawa baja yang diperbuat daripada tahi babi adalah najis mughallazah.bab 7 haIwan / PenyembelIhan 1 Gas Daripada Tahi Babi 12–13 Mei 1981 • Muzakarah Kali Ke-2 Keputusan : Gas yang diproses daripada tahi babi dengan menggunakan api hukumnya najis dan yang tidak menggunakan api hukumnya suci. 98 6 dan 7_makanan dan sembelihan.

99 6 dan 7_makanan dan sembelihan. Penggunaan Anjing Untuk Mengesan Kiriman Dadah Melalui Pos 5 24 November 1988 • Muzakarah Kali Ke-22 Keputusan : Dengan bertaklid kepada mazhab Maliki Muzakarah Jawatankuasa Fatwa telah mengambil keputusan seperti berikut: Kakitangan beragama Islam di Jabatan Pos yang menggunakan anjing untuk mengesan kiriman dadah melalui pos adalah harus sekiranya memakai sarung tangan ketika bertugas. Penyembelihan Ayam Dengan Pelalian Water Stunner 7 24 November 1988 • Muzakarah Kali Ke-22 Keputusan : Penggunaan pelalian ‘Water Stunner’ dalam proses penyembelihan ayam adalah harus.i99 99 10/11/2009 5:16:38 PM . Penggunaan Electrical Stunning Dalam Penyembelihan Lembu 6 24 November 1988 • Muzakarah Kali Ke-22 Keputusan : Penggunaan Electrical Stunning Dalam Penyembelihan Lembu adalah harus.BAB 7 Haiwan / Penyembelihan 4 Pembiakan Siput Babi (Achatina Fulica) 2 April 1988 • Muzakarah Kali Ke-20 Keputusan : Perusahaan menternak siput babi untuk eksport ke luar Negara sebagai bahan makanan adalah harus.

BAB 7 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 8 Menternak Binatang Dualam 7–8 Mac 1990 • Muzakarah Kali Ke-26 Keputusan : i. Menurut jumhur ulama. Pihak yang berkenaan khususnya Jabatan Haiwan di seluruh negara hendaklah memberhentikan serta merta daripada melakukan amalan penyuntikan hormon PSH-P (Otak Babi) tersebut kepada binatang ternakan yang halal untuk tujuan pembiakan dan sebagainya. iii. Perusahaan menternak ketam nipah untuk tujuan eksport adalah harus kerana ia bukan binatang dualam. b. b. Anak-anak binatang ternakan yang dihasilkan pembiakannya daripada PSH-P (Otak Babi) diharamkan bahkan daging dan susunya.i100 100 10/11/2009 5:16:38 PM . 100 6 dan 7_makanan dan sembelihan. 9 Penggunaan Hormon PSH-P (Otak Babi) Sebagai Bahan Peningkatan Ternakan 21 September 1995 • Muzakarah Kali Ke-39 Keputusan : a. perusahaan menternak katak untuk tujuan eksport adalah haram kerana ia adalah binatang dualam. c. Hormon PSH-P (Otak Babi) bahan penggalak yang diperolehi dari otak babi adalah najis mughallazah dan haram digunakan dalam apa pun bentuk sama ada untuk tujuan pembiakan dan sebagainya. perusahaan menternak katak untuk tujuan eksport adalah harus. Perusahaan menternak katak untuk tujuan eksport adalah khilaf ulama: a. Pengharaman tersebut berasaskan kepada syubhah. Menurut mazhab Maliki.

11 Teknik Thoracic Sticking Dalam Penyembelihan Haiwan Di Luar Negara 29 September 2005 • Muzakarah Kali Ke-70 Keputusan : Kaedah Thoracic Sticking iaitu prosedur tambahan yang digunakan selepas sembelihan adalah dibenarkan dan daging haiwan tersebut adalah halal tertakluk kepada syarat-syarat berikut: i. Pengendalian Dan Penyimpanan Makanan Halal 3 April 2000 • Muzakarah Kali Ke-48 Keputusan : a. Kaedah tersebut dijalankan selepas berlaku pendarahan sempurna (complete bleeding) atau selepas 30 saat penyembelihan berlaku. Penyediaan. dan iv. b) Penyembelih Muslim yang memetik suis pisau mekanikal tidak boleh meningalkan tempat sembelihan semasa penyembelihan sedang dijalankan dan tidak boleh membuat kerja-kerja yang mengganggu tumpuan. iii. halkum dan wadajain). Binatang tersebut disahkan mati akibat sembelihan dan kaedah Thoracic Sticking hanya sekadar membantu mempercepatkan kematian. ii.BAB 7 Haiwan / Penyembelihan 10 Garis Panduan Mengenai Pengeluaran. Kaedah ini perlu dikawal selia oleh petugas muslim yang bertauliah.i101 101 10/11/2009 5:16:38 PM . Pengendali hendaklah membaca “Bismillah” ( ) sebelum memetik suis pisau mekanikal dan hendaklah memerhati kepada binatang yang disembelih. 101 6 dan 7_makanan dan sembelihan. Pengendali pisau mekanikal hendaklah seorang Muslim. Telah berlaku sembelihan yang sempurna (iaitu telah putus keempatempat urat mari’.

i102 102 10/11/2009 5:16:38 PM .BAB 7 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Muzakarah juga memutuskan supaya keputusan ini hendaklah dipatuhi sepenuhnya oleh semua pihak yang berurusan dengan pengimportan daging dari luar Negara. Penggunaan Pneumatic Percussive Stunning Menurut Pandangan Islam 12 13 Mac 2006 • Muzakarah Khas Keputusan : Penggunaan Pneumatic Percussive Stunning dalam sembelihan lembu dan binatang halal seumpamanya adalah dibenarkan dengan syarat tengkorak haiwan sembelihan yang dikenakan stunning dalam keadaan tidak retak dan matinya adalah kerana sembelihan. 102 6 dan 7_makanan dan sembelihan. Hanya daging sembelihan yang memenuhi syarat-syarat tersebut sahaja dibenarkan masuk ke Malaysia.

bab 8 kekeluargaan 1 Mengahwini Perempuan Yang Sedang Mengandung Anak Luar Nikah 21-22 Januari 1971 • Persidangan JKF Kali Ke-3 Keputusan : Perempuan yang sedang mengandung anak luar nikah harus dinikahkan tetapi anaknya tidak boleh dinasabkan kepada lelaki itu. c. iaitu: a. tidak menjadi mahram kepadanya dan lelaki itu tidak boleh menjadi walinya. Menyusun keluarga dari segi kesihatan. 2 Rancangan Keluarga 22 November 1973 • Persidangan JKF Kali Ke-5 Keputusan : Menggalakkan amalan rancangan keluarga kepada umum adalah haram. tetapi bagi orang perseorangan atas sebab-sebab yang tertentu adalah diharuskan.indd 103 10/11/2009 5:16:54 PM . Mencegahkan beranak atau menghadkan bilangan anak hukumnya adalah haram melainkan dengan sebab-sebab yang diharuskan oleh syarak bagi orang-orang perseorangan. 103 8_kekeluargaan. Manakala dalam Persidangan Kali Ke-12 pada 20 Februari 1977 mengambil keputusan: Rancangan Keluarga mengandungi tiga bahagian. Memandulkan lelaki atau perempuan hukumnya adalah haram b. pelajaran dan kebahagiaan keluarga dengan cara yang lain daripada (a) dan (b) di atas adalah harus. tidak dapat pusaka daripadanya.

Yang berketurunan Nabi Yaakub a.s. • Manakala Persidangan Kali Ke-14 pada 14 Julai 1977 memutuskan takrif kafir kitabi ialah orang Yahudi atau Nasrani: i. jika diketahui datuk neneknya memeluk agama itu sebelum dinasakhkan. • Bagaimanapun dalam Persidangan JKF Kali Ke-18 bersidang pada 14 Mei 1980 mengambil keputusan bahawa: i. Pernikahan seperti itu (pernikahan orang Islam dengan perempuan kitabiah bukan asli) yang telah dilakukan pada masa yang lalu harus mengikut pendapat setengah ulama dengan syarat jika pernikahan itu diakadkan mengikut Islam dan keluarga itu hendaklah hidup secara 104 8_kekeluargaan. Adapun perempuan Yahudi atau Nasrani yang bukan kitabi seperti yang disebutkan di atas adalah haram. atau ii. jika tidak diketahui datuk neneknya memeluk agama itu selepas dinasakhkan (dibatalkan) oleh agama yang berikutnya seperti agama Yahudi dinasakhkan oleh agama Nasrani dan agama Nasrani dinasakhkan oleh agama Islam. 14 Julai 1977 & 14 Mei 1980 • Persidangan Kali Ke-10 & Kali Ke-14 & Persidangan JKF Kali Ke-18 Keputusan : • Persidangan Kali Ke-10 pada 29-30 April 1975 Seseorang perempuan beragama Kristian berkahwin dengan lelaki Islam maka nikahnya tidak sah kecuali kafir kitabi. Pernikahan orang Islam dengan perempuan kitabiah (bukan asal) adalah tidak sah mengikut mazhab Shafie.s.BAB 8 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 3 Pernikahan Dengan Perempuan Kitabiah 29 – 30 April 1975.. ii.indd 104 10/11/2009 5:16:54 PM . Yang bukan berketurunan Nabi Yaakub a. Hukumnya halal nikah dengan perempuan kafir kitabi seperti di atas..

indd 105 10/11/2009 5:16:54 PM . 4 Suami Isteri Bukan Beragama Islam Kemudian Salah Seorang Daripadanya Memeluk Agama Islam 16 Mac 1976 • Persidangan JKF Kali Ke-11 Keputusan : a. 105 8_kekeluargaan. Pernikahan suami/isteri Kristian (kitabi) kemudian si suami masuk Islam maka pernikahannya dikira sah dengan syarat kehidupannya mengikut cara Islam. iii. Penamaan Anak Tak Sah Taraf (Anak Luar Nikah) 5 28-29 Januari 1981 • Muzakarah Kali Ke-1 Keputusan : Anak zina atau anak luar nikah (anak tak sah taraf) sama ada diikuti dengan perkahwinan kedua pasangan ibu bapanya atau tidak hendaklah dibin atau dibintikan kepada Abdullah. Nikah pasangan suami isteri yang bukan beragama Islam akan terputus jika salah seorang daripadanya memeluk agama Islam tetapi jika yang seorang lagi memeluk agama Islam juga dalam masa iddah maka kekal nikah mereka. Jika tidak dilakukan demikian maka perkahwinan itu hendaklah dibatalkan. b.BAB 8 Kekeluargaan Islam termasuk pendidikan anak-anak. Dalam keadaan di mana salah seorang daripada pasangan suami isteri yang bukan beragama Islam memeluk agama Islam maka hendaklah diberi penerangan kepada mereka mengenai terpisahnya yang akan berlaku (tertalak) jika seorang lagi tidak memeluk agama Islam dan hendaklah dinasihat dan dipujuk yang seorang lagi itu dengan hikmah supaya ia memeluk agama Islam juga.

c. Mufti Negeri Sabah hendaklah membuat kenyataan umum di negeri itu mengenai keputusan seperti di perenggan atas. Pernikahan pelajar atau rakyat Malaysia di luar negeri secara wali tahkim atau tidak mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia adalah dilarang. Pernikahan wanita-wanita yang tidak mempunyai wali nasab di negeri Sabah yang dilakukan oleh juru nikah atau kadi yang dilantik oleh Tuan Yang Terutama adalah dikira pernikahan secara wali hakim dan pernikahan itu adalah sah di sisi syarak. Pernikahan Menggunakan Wali Hakim (Wali Raja) Dan Wali Tahkim 8 5-6 Jun 1989 • Muzakarah Kali Ke-24 Keputusan : a. b. 106 8_kekeluargaan. Maliki dan Hanafi.BAB 8 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 6 Pernikahan Melalui Persetujuan (Lelaki Dan Perempuan) 2 April 1988 • Muzakarah Kali Ke-20 Keputusan : Adalah tidak sah pernikahan demikian kerana pernikahan ini tidak mempunyai saksi dan tidak menggunakan sighah ijab dan qabul seperti yang diittifaq oleh empat mazhab Islam iaitu Shafie. 7 Mengahwinkan Diri Sendiri 2 April 1988 • Muzakarah Kali Ke-20 Keputusan : Adalah tidak sah perkahwinan bagi pasangan mengahwinkan dirinya sendiri kerana pernikahan ini tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah diittifaq oleh mazhab yang empat iaitu tiada wali dan saksi. Hambali.indd 106 10/11/2009 5:16:54 PM .

Memandul lelaki dan perempuan hukumnya adalah haram ii.indd 107 10/11/2009 5:16:55 PM . mengambil keputusan bersetuju seperti berikut: a. Menyusun keluarga dari kesihatan. Meluluskan fatwa tuntutan fasakh nikah isteri kerana suami mengidap penyakit aids atau penagih dadah dengan perakuan dari pakar perubatan yang adil. 10 Tuntutan Fasakh Nikah Isteri Kerana Suami Mengidap Penyakit Aids Atau Penagih Dadah 23 Mac 1995 • Muzakarah Kali Ke-37 Keputusan : Setelah meneliti pandangan dan cadangan yang dikemukakan. Bersetuju fatwa ini diterima pakai dan diwartakan di semua negeri-negeri. Mencegah beranak atau menghadkan bilangan anak hukumnya adalah haram melainkan dengan sebab yang diharuskan oleh syarak bagi orang perseorangan. pelajaran dan kebahagiaan keluarga dengan cara yang selain daripada (i) dan (ii) di atas adalah harus. b.BAB 8 Kekeluargaan 9 Sistem Susuk Norplant Dalam Program Perancangan Keluarga Kebangsaan 29 Disember 1991 • Muzakarah Kali Ke-28 Keputusan : Sistem Susuk Norplant ini adalah harus digunakan. Penggunaan sistem ini hendaklah tertakluk kepada keputusan Persidangan JKF Kali Ke-12 pada 20 Januari 1977 bersamaan 9 Muharram 1392 yang memutuskan hukum mengenai Perancang Keluarga adalah seperti berikut :i. 107 8_kekeluargaan. iii.

ii. Pernikahan itu mengikut rukun nikah. b. Bayi/kanak-kanak berkenaan di kategorikan sebagai anak jagaan negara dan secara automatik memeluk agama Islam. Bayi/kanak-kanak yang dijumpai.BAB 8 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 11 Status (Identiti) Bayi (Kanak-kanak) Terdampar (Pungut) Dan Penjagaannya Menurut Pandangan Islam 22 April 1999 • Muzakarah Kali Ke-46 Keputusan : a. dipungut atau terdampar di manamana tempat di Malaysia di kategorikan sebagai muslim. Pernikahan itu dilakukan oleh wali hakim yang diiktiraf oleh wilayah negara berkenan dan diakad nikahkan di wilayah berkenaan di mana ia ditauliahkan sebagai wali hakim. 108 8_kekeluargaan.indd 108 10/11/2009 5:16:55 PM . Perkahwinan Lari Meninggalkan Wali Lebih Dua Marhalah Mengikut Mazhab Al-Syafie 1 Julai 2002 • Muzakarah Kali Ke-52 13 Keputusan : Perkahwinan yang dilakukan oleh jurunikah yang diiktiraf oleh pihak berkuasa bagi pasangan yang berjauhan dari wali lebih dari dua marhalah adalah sah menurut mazhab Al-Syafie. 12 Kahwin Lari Di Selatan Thailand 1 Julai 2002 • Muzakarah Kali Ke-52 Keputusan : Hukum pernikahan di luar negara adalah sah dengan syarat: i.

Talak dalam bentuk tulisan yang jelas daripada suami yang ditujukan kepada isterinya secara khusus seperti melalui faksimili. b. Semua penceraian hendaklah dikemukakan kepada mahkamah syariah untuk mensabitkan talak tersebut.BAB 8 Kekeluargaan 14 Menggabungkan Nama Angkat Dengan Bapa Angkat Dalam Sijil Pengangakatan Dan Kad Pengenalan 10 Jun 2003 • Muzakarah Kali Ke-57 Keputusan : Mana-mana anak angkat yang diangkat oleh orang Islam tidak boleh dinasabkan kepada bapa angkatnya. Talak yang dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi moden adalah kaedah penceraian yang tidak menetapi adab perceraian yang digariskan oleh syarak. e-mail dan sebagainya merupakan talak secara kinayah dan ianya adalah sah sekiranya disertai dengan niat. 109 8_kekeluargaan. SMS. 16 Hukum Menggunakan Alat-Alat Bantuan Untuk Tujuan Hubungan Kelamin 13-15 Jun 2005 • Muzakarah Kali Ke-69 13-15 Jun 2005 • Muzakarah Kali Ke-69 Keputusan : Harus menggunakan alat bantuan untuk tujuan hubungan kelamin selagimana ia tidak memudharatkan dan tidak najis. c.indd 109 10/11/2009 5:16:55 PM . Perceraian Melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) 15 27 Ogos 2003 • Muzakarah Kali Ke-59 Keputusan : a.

BAB 8 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 17 Hukum Suami Yang Melakukan Hubungan Seksual Secara Paksaan 22-24 November 2005 • Muzakarah Kali Ke-71 Keputusan : Di dalam Islam hubungan di antara lelaki dan wanita adalah dihalalkan setelah melalui akad Ijab dan Qabul yang sah. Sehubungan itu sebarang pindaan undang-undang bagi tujuan penambahan lafaz cerai taklik ini adalah tidak diperlukan. Oleh itu dengan mengambil kira hikmah poligami yang telah disyariatkan. 18 Hukum Cerai Taklik Pilihan Kepada Isteri Sekiranya Suami Berpoligami 22-24 November 2005 • Muzakarah Kali Ke-71 Keputusan : Muzakarah mengambil ketetapan bahawa di dalam Islam poligami adalah diharuskan. Muzakarah memutuskan bahawa cadangan memasukkan lafaz cerai taklik sekiranya suami berpoligami tidak perlu dilaksanakan. 110 8_kekeluargaan. Muzakarah juga berpandangan bahawa undang-undang Keluarga Islam yang sedia ada telah lengkap dan mencakupi semua isu berkaitan institusi keluarga Islam.indd 110 10/11/2009 5:16:55 PM . Oleh itu Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa tiada istilah rogol atau melanggar hak asasi manusia dalam sebuah perkahwinan yang sah dan keganasan rumahtangga yang berlaku adalah lebih bersifat dharar yang boleh diambil tindakan melalui peruntukan undang-undang sedia ada.

Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa menggunakan kaedah khidmat ibu tumpang untuk mendapatkan zuriat adalah diharamkan oleh Islam walaupun sperma dan ovum adalah diambil daripada pasangan suami isteri yang sah kerana ia akan menyebabkan berlakunya kekeliruan nasab anak yang akan dilahirkan. harta dan keturunan. Berdasarkan keperluan tersebut. 111 8_kekeluargaan. jiwa. Walaubagaimanapun dalam urusan perkahwinan di luar negara. Islam menyuruh umatnya mempermudahkan urusan perkahwinan selagimana ia tidak melanggar Hukum Syarak dan mematuhi peraturan negara.BAB 8 Kekeluargaan 19 Pelantikan Pendaftar Nikah Cerai Luar Negara Atas Nama Jawatan 25-27 Julai 2006 • Muzakarah Kali Ke-74 Keputusan : i. Hukum Menggunakan Kaedah Khidmat Ibu Tumpang (Surrogate Motherhood) Untuk Mendapatkan Zuriat 20 1-3 Februari 2008 • Muzakarah Kali Ke-80 Keputusan : Muzakarah berpandangan bahawa prinsip pensyariatan Islam amat menitikberatkan penjagaan lima (5) perkara (al-kuliat al-khamsah) yang menjadi tunjang kehidupan umatnya iaitu menjaga agama. ii. pelantikan Pendaftar Nikah Cerai perlu dipilih daripada mereka yang berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat wali yang ditetapkan. Muzakarah memutuskan bahawa pelantikan Pendaftar Nikah Cerai Luar Negara tidak boleh dibuat atas nama jawatan. maruah.indd 111 10/11/2009 5:16:56 PM . tetapi perlu dibuat atas nama individu yang berkelayakan menurut syarak.

indd 112 10/11/2009 5:16:56 PM .8_kekeluargaan.

a. Mengandungi unsur judi c. Mengandungi gharar (ketidaktentuan) b. 2 Insurans 1-2 Oktober 1970 & 15–16 Februari 1979 • Muzakarah Kali Ke-16 Keputusan : Manakala persidangan ke-16 pada 15 – 16 Februari 1979. Mengandungi muamalah riba 57 4_muamalat. ii. Faedah yang diperolehi daripada wang simpanan oleh seseorang Muslim dalam mana-mana bank adalah harus alasan kerana kecemasan tetapi wang faedah itu hendaklah dimasukkan dalam Baitulmal atau untuk kegunaan umum.indd 57 10/11/2009 5:15:59 PM .bab 4 MuaMalat / ekonoMi 1 Wang Faedah 21-22 Januari 1971 • Muzakarah Kali Ke-3 Keputusan : i. Insurans nyawa sebagaimana yang dikendalikan oleh kebanyakan syarikat insurans yang ada pada hari ini adalah haram dan sebagai suatu muamalah yang fasad kerana akadnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam iaitu. Faedah yang diambil daripada wang simpanan oleh institusi Islam atau perniagaan atau badan kebajikan yang dianggotai oleh orang-orang Islam dalam mana-mana bank adalah harus atas alasan kecemasan ekonomi orang-orang Islam pada masa ini. mengambil keputusan seperti berikut .

�kuran nisab jenis-jenis zakat kepada sistem metrik adalah harus. tertakluk kepada budi bicara Kadi atau �akim Perbicaraan. maka barulah keuntungan bersih itu dibahagi di antara penyimpan dengan �embaga �rusan dan �abung �aji menurut peratus yang ditentukan. iii. �kuran nisab jenis-jenis zakat kepada sistem metrik adalah harus. iv. 58 4_muamalat. Zakat tersebut hendaklah dibayar kepada Majlis Agama Islam Negerinegeri. dari hasil pelaburan dan dari harta yang diperniagakan serta segala keuntungan daripadanya. �etelah dikeluarkan zakat oleh �embaga �rusan dan �abung �aji bagi �etelah dikeluarkan zakat oleh �embaga �rusan dan �abung �aji bagi pihak penyimpan-penyimpan itu. ii. 5 Hukuman Takzir Diganti Dengan Wang 16-17 November 1982 • Muzakarah Kali Ke-5 Keputusan : �ukuman takzir boleh diganti hukuman denda dengan wang pada kes-kes tertentu sahaja. �embaga �rusan dan �abung �aji sendiri tidak diwajibkan �embaga �rusan dan �abung �aji sendiri tidak diwajibkan mengeluarkan zakat dari harta yang didapatinya dari (ii) di atas. mengikut kadar simpanan penyimpan-penyimpan di negeri masing-masing. �embaga �rusan dan �abung �aji adalah diwajibkan membayar zakat �embaga �rusan dan �abung �aji adalah diwajibkan membayar zakat bagi pihak penyimpan-penyimpan dari wang simpanannya.bab 4 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 3 Pembayaran Zakat Oleh Tabung Haji 3 Mei 1979 • Persidangan JKF Kali Ke-17 Keputusan : i. �ukatan nisab zakat padi ialah 363 gantang. �ukatan nisab zakat padi ialah 363 gantang. 4 Sistem Metrik Dalam Urusan Zakat 28-29 Januari 1981 • Muzakarah Kali Ke-1 Keputusan : i.indd 58 10/11/2009 5:16:00 PM . ii.

8 Harta Sepencarian 13–14 April 1982 • Muzakarah Kali Ke-4 Keputusan : i. ii. Wakaf Gantian (wakaf ibdal) bermaksud menukar harta wakaf dengan harta yang lain melalui jualan atau belian atau sebagainya dengan tujuan mengekalkan harta wakaf adalah diharuskan mengikut taklid pendapat Imam Abu �anifah. atau isteri yang punya.bab 4 Muamalat / Ekonomi 6 Zakat Wang KWSP 17 November 1982 • Muzakarah Kali Ke-5 17 November 1982 • Muzakarah Kali Ke-5 5 Keputusan : Wang daripada Kumpulan Wang �impanan Pekerja. Mengadakan saham wakaf yang musytarik dengan syarikat-syarikat perniagaan melalui belian saham. 59 4_muamalat.indd 59 10/11/2009 5:16:00 PM . �egala apa yang diberi atau dihibahkan oleh suami kepada isteri atau sebaliknya dengan bukti secara syarak atau dengan pengakuan dari pihak yang memberi adalah menjadi hak kepada yang menerima. bagi pekerja-pekerja Islam wajib dikeluarkan zakat bila cukup haulnya iaitu setahun setelah penerimaannya berdasarkan Mazhab �yafie. Mengenai tempat tinggal dan perabot pada dasarnya adalah menjadi hak suami kecuali bila ada kenyataan menunjukkan bahawa suami menghibahkan kepada isterinya. ii. kemudian diwakafkan dengan tujuan memajukan harta wakaf adalah diharuskan mengikut syaratsyarat wakaf. 7 Saham Wakaf Dan Wakaf Ganti (Wakaf Ibdal) 13–4 April 1982 • Muzakarah Kali Ke-4 Keputusan : i.

bab 4 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 9 Zakat Koperasi Shamelin Dan Seumpamanya 2 Julai 1985 • Muzakarah Kali Ke-3 • Muzakarah Kali Ke-3 3 Keputusan : Koperasi wajib mengeluarkan zakat bagi pihak ahli-ahlinya. Khairat Kematian 12 25 Februari 1987 • Muzakarah Kali Ke-18 Keputusan : Muzakarah telah mengambil maklum dan perhatian akan perkara-perkara berikut : a. 11 Ganjaran Terbitan Dan Pencen Terbitan 12 �eptember 1988 • Muzakarah Kali Ke-21 Keputusan : Ganjaran �erbitan dan Pencen �erbitan tidak termasuk sebagai harta pusaka. Zakat ke atas M��� Zakat ke atas M��� 10 25 Februari 1987 • Muzakarah Kali Ke-18 • Muzakarah Kali Ke-18 18 Keputusan : MARA tidak wajib mengeluarkan zakat kerana tidak memenuhi syarat milik sempurna sepertimana yang dikehendaki oleh syariat Islam. 60 4_muamalat.indd 60 10/11/2009 5:16:00 PM . maka kaedah pembahagiannya tidak tertakluk kepada kaedah pembahagian harta pusaka. Muzakarah mengambil keputusan kumpulan khairat kematian yang dikendalikan oleh �embaga �etrik Negara harus disisi syarak dengan syarat wang bantuan yang dikeluarkan tidak digunakan bagi kegiatan atau perbuatan bercorak keagamaan bukan Islam.

�ak pendeposit ke atas wang simpanan itu masih kekal dan tidak terputus walaupun akaun itu tidak aktif melebihi tujuh (7) tahun. �kim ini tidak bercanggah dengan Islam dengan syarat wang yang dikeluarkan bagi tujuan ini hendaklah daripada sumber pokok tabung berkenaan.bab 4 Muamalat / Ekonomi b. �kaun Simpanan Yang Tidak �ktif Dalam Lembaga Urusan dan Tabung Haji 14 3 Oktober 1990 • Muzakarah Kali Ke-27 Keputusan : Dari segi hukum syarak.indd 61 10/11/2009 5:16:01 PM . 2. �kim ini merupakan satu usaha yang baik bagi membantu anggotaanggota tentera untuk menunaikan fardu haji. 61 4_muamalat. 13 Skim Haji Perkhidmatan Tentera 25 Februari 1987 • Muzakarah Kali Ke-18 Keputusan : Muzakarah telah mengambil maklum dan mengambil perhatian berikut : 1. Fatwa ini adalah berdasarkan bahawa telah ada akad persetujuan di antara pendeposit dengan �embaga �rusan dan �abung �aji yang meletakkan �embaga �rusan dan �abung �aji sebagai pemegang amanah untuk menjalankan urusniaga wang simpanan pendeposit. Penyertaan orang Islam dalam kumpulan khairat kematian yang ahlinya bercampur antara orang Islam dengan bukan Islam adalah harus dengan syarat mereka hendaklah meniatkan wang yang disumbangkan kerana tujuan bantuan dan bukan membantu perkara yang berkaitan dengan keagamaan bukan Islam. �embaga �rusan dan �abung �aji tidak boleh menyerahkan wang daripada akaun tidak aktif bagi pendeposit-pendeposit �abung �aji kepada pendaftar wang tak dituntut.

62 4_muamalat. 16 Zakat Ke �tas Syarikat 9 Disember 1992 • Muzakarah Kali Ke-31 9 Disember 1992 • Muzakarah Kali Ke-31 31 Keputusan : �yarikat perniagaan diwajibkan zakat apabila mencukupi syarat-syarat seperti berikut :i. �mat Islam boleh mengeluarkan zakat daripada pendapatan gaji dan Jabatan �asil Dalam Negeri hendaklah memberi rebat zakat ke atas jumlah yang dibayar itu. �yarikat yang dimiliki bersama antara orang Islam dan bukan Islam. maka wajib ke atas jumlah saham yang dimiliki oleh orang Islam sahaja berdasarkan pendapatan bersih yang diperolehi. Cukup nisab v.3hari) vi. Perniagaan yang dimiliki oleh orang Islam yang merdeka iii. Perniagaan yang dimiliki oleh orang Islam ii.indd 62 10/11/2009 5:16:01 PM .5% vii.bab 4 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 15 Skim Sijil Premium Menurut Syariat Islam 29 Disember 1991 • Muzakarah Kali Ke-28 Keputusan : �kim �ijil �impanan Premium adalah harus mengikut �yarak. Kadar zakat ke atas syarikat tersebut adalah 2. Cukup haul (genap setahun qamariah/354. �empurna milik iv. 17 Zakat Gaji dan Pendapatan Profesional 9 Disember 1992 • Muzakarah Kali Ke-31 9 Disem • Muzakarah Kali Ke-31 31 22 Jun 1997 • M • Muzakarah Khas Keputusan : a.

Jika sekiranya diperniagakan. Muzakarah Khas pada 22 Jun 1997 membuat keputusan seperti berikut:Muzakarah bersetuju bahawa zakat ke atas pendapatan penggajian adalah wajib bagi orang yang layak mengeluarkan zakat. Menerima berbagai bentuk hadiah dan pemberian dari bank dan institusi kewangan seperti biasiswa adalah harus hukumnya.indd 63 10/11/2009 5:16:01 PM . Pendapatan profesional diwajibkan zakat kerana ia termasuk dalam zakat perniagaan.bab 4 Muamalat / Ekonomi b. Rusa tidak diwajibkan zakat dan tidak boleh dijadikan binatang korban dan akikah. 18 Hukum Zakat Korban Dan �kikah Ke �tas Ternakan �usa 11 Jun 1993 • Muzakarah Kali Ke-32 Keputusan : a. Bekerja di bank atau institusi kewangan hukumnya harus. maka dikenakan zakat perniagaan dengan kadar 2. Menyimpan di bank dengan tidak mengambil faedah hukumnya harus. e. c. 19 Hukum Bermuamalat Dengan Bank-Bank Perdagangan 10–11 Jun 1993 • Muzakarah Kali Ke-32 Keputusan : a. b. Pinjaman bank atau institusi kewangan adalah haram hukumnya kecuali kerana terpaksa bagi memenuhi keperluan asas yang mendesak. d. Wang faedah yang diperolehi dari bank atau institusi kewangan adalah haram digunakan untuk diri sendiri tetapi hendaklah diserahkan kepada Baitulmal. 63 4_muamalat. b.5%.

ii. iv. 21 Langkah-Langkah Membangunkan Hartanah Wakaf M�IN Dari Perspektif Hukum 3-4 November 1996 • Muzakarah Kali Ke-41 Keputusan : Wakaf Istibdal dan �aham Wakaf merupakan perkara yang amat baik dan perlu diamalkan pada masa ini kerana pembangunan sedang berjalan 64 4_muamalat. Kalau harta si mati tidak habis dibahagikan maka lebihan pembahagian itu hendaklah diserahkan kepada Baitulmal. Penjualan harta tersebut hendaklah diberi keutamaan kepada waris iii. �arta si mati hendaklah dijual. Bersetuju bahawa amalan yang dilaksanakan di rancangan Felda mengenai harta sepencarian tidak bertentangan dengan hukum syarak.bab 4 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan f. �ekiranya tidak mendapat persetujuan waris-waris untuk melantik seseorang daripada mereka sebagai wakil maka i.indd 64 10/11/2009 5:16:02 PM . 20 Pewarisan Harta & Harta Sepencarian Yang Dilaksanakan Di �ancangan Felda 21 Jun 1995 • Muzakarah Kali Ke-38 Keputusan : Bersetuju bahawa amalan yang dilaksanakan di rancangan Felda mengenai pewarisan harta yang berdasarkan Akta �anah 1960 adalah tidak bertentangan dengan hukum syarak kerana persetujuan meletakkan satu penama itu dibuat atas persepakatan semua pihak yang terlibat. g. �asil dari penjualan harta tersebut hendaklah dibahagikan kepada waris mengikut faraid. Menyewa bangunan kepada bank adalah haram. Memegang saham bank yang mengamalkan riba adalah haram.

65 4_muamalat. saliran. tapak masjid lama terbiar dengan begitu sahaja dan menyulitkan pihak berkuasa. bagi mewujudkan wakaf atau mengimarahkan mana-mana wakaf tersebut lebih utama diuruskan melalui saham wakaf dan jika tidak dapat diamalkan melalui saham wakaf dengan sebab-sebab tertentu maka amalan melalui istibdal itu dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu dan ditadbir dengan sempurna.indd 65 10/11/2009 5:16:02 PM .bab 4 Muamalat / Ekonomi dengan begitu pesat sedangkan tanah-tanah wakaf. �ntuk pandangan sepintas lalu. Maka sudah sampai masanya segala amalan dan urusan mengenai wakaf pada keseluruhannya diubahsuai dengan tidak terikat kepada mazhab �yafie sahaja manakala kaedah pengurusan didasarkan kepada mazhab �anafi umpamanya atau mana-mana mazhab atau qaul yang sesuai dengan keadaan dan masa. 22 Hukum Menyerahkan Sebahagian Tanah Wakaf Kepada Pihak Berkuasa 22 April 1999 • Muzakarah Kali Ke-46 Keputusan : i. iii. tapak pencawang elektrik dan sebagainya. �anah wakaf tidak boleh sama sekali dipindah milik kecuali kerana darurat yang memerlukan demikian berdasarkan syarat-syarat yang tertentu. �elain daripada itu. hendaklah dibayar pampasan mengikut nilai tanah yang diambil atau menggantikan dengan tanah lain yang setara atau yang lebih baik nilainya. �anah wakaf yang hendak dibangunkan hendaklah dikecualikan syarat penyerahan tanah untuk tujuan pembinaan kemudahan awam seperti jalan. �anah wakaf yang diambil/dipindah milik kepada kerajaan. untuk amalan adalah perlu berhati-hati dan lebih “Ihtiyat” (berhati-hati) supaya tidak dipergunakan dengan sewenangwenangnya. ii.

indd 66 10/11/2009 5:16:02 PM . sekolah dan seumpamanya pihak yang mengambil tanah itu hendaklah memperuntukkan bahagian-bahagian yang tertentu sebagai gantian tanah wakaf yang diambil mengikut nilai semasa bagi mengekalkan status wakaf tersebut. Penama KW�P adalah wasi atau pentadbir harta. SOCSO Dan Seumpamanya Bagi �hli Beragama Islam Yang Meninggal Dunia 19 �eptember 2000 • Muzakarah Kali Ke-49 Keputusan : a. beberapa unit tertentu (mengikut nilai semasa) diperuntukkan untuk masjid. wang �OC�O dan seumpamanya tidak dianggap harta pusaka. Contohnya bangunan bertingkat-tingkat yang didirikan. 24 Wang Pampasan Kematian Pekerja Yang Dianugerahkan Oleh Kerajaan �tau Syarikat Swasta 19 �eptember 2000 • Muzakarah Kali Ke-49 Keputusan : Wang pampasan yang diperolehi dari kematian pekerja. Wang KW�P dan wang disimpan adalah pusaka yang mesti dibahagikan mengikut hukum faraid.bab 4 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan iv. Bagi tanah wakaf khas untuk tujuan-tujuan tertentu seperti masjid. b. sekolah atau sebagainya seperti yang diniatkan oleh pewakaf. Penama hendaklah membahagikan wang KW�P (peninggalan simati) mengikut faraid. wang pampasan melalui tuntutan mahkamah. 66 4_muamalat. 23 Wang Simpanan KWSP.

bab 4 Muamalat / Ekonomi

25

Wanita Dan Orang Bukan Islam Sebagai �mil Zakat Gaji Dan Pendapatan Di Lembaga Hasil Dalam Negeri
10 Mei 2001 • Muzakarah Kali Ke-50

Keputusan : Orang bukan Islam tidak boleh dilantik menjadi amil zakat dan wanita Islam boleh dilantik menjadi amil zakat gaji dan pendapatan di ��DN.

26

Zakat Ke �tas Firma-Firma Dan Syarikat Konsultan Zakat Ke �tas Firma-Firma Dan Syarikat Konsultan
10 Mei 2001 • Muzakarah Kali Ke-50

Keputusan : Wajib zakat ke atas firma-firma dan syarikat konsultan, jika dimiliki bersama antara orang Islam sahaja yang kena zakat dan tidak ke atas milik bukan Islam.

27

Zakat Ke �tas Syarikat Yang Dimiliki Oleh Berbagai Jenis Pemegang Saham Yang Bercampur Muslim Dan Non Muslim
10 Mei 2001 • Muzakarah Kali Ke-50

Keputusan : Bahawa syarikat yang bercampur antara pemegang saham muslim dan non muslim, dikenakan zakat bahagian muslim sahaja.

67

4_muamalat.indd 67

10/11/2009 5:16:03 PM

bab 4 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan

28

Operasi Ke �tas Bank-Bank Dan Syarikat-Syarikat Perniagaan Yang Berlandaskan Syariah Yang Syarikat Di Milliki Oleh Orang Bukan Islam
16 Ogos 2001 • Muzakarah Khas

Keputusan : �emua perbankan Islam yang menjalankan pengurusan perniagaan berlandaskan syarak wajib mengeluarkan zakat begitu juga semua kaunter yang menjalankan perniagaan berlandaskan syarak yang induknya bukan Islam.

29

Zakat Syarikat/�nak Syarikat Yang Dimiliki Oleh Permodalan Nasional Berhad (PNB)
16 Ogos 2001 • Muzakarah Khas

Keputusan : Permodalan Nasional Berhad (PNB) memiliki anak-anak syarikat yang tidak disatukan. Masa kini anak syarikat milik PNB tidak dikenakan pada pelaburan perseorangan dan pemegang saham sahaja. Oleh itu menjadi tanggungjawab PNB memberikan kesedaran kepada pelabur perseorangan supaya membayar zakat untuk mereka. PNB juga pemegang saham supaya membayar zakat.

30

Pinjaman Pendidikan Mengikut Prinsip Syariah
11 Mac 2002 • Muzakarah Kali Ke-51

Keputusan : Mengikut kaedah �yariah, Perbadanan �abung Pendidikan �inggi Nasional (P�P�N) boleh menggunakan kos perkhidmatan mengikut perkiraan yang sebenar ke atas pinjaman yang diberikan kepada pelajar.

68

4_muamalat.indd 68

10/11/2009 5:16:03 PM

bab 4 Muamalat / Ekonomi

31

Zakat Gaji Beserta Kadarnya
7 Mei 2003 • Muzakarah Kali Ke-56

Keputusan : Asas pengiraan zakat gaji dan pendapatan adalah berdasarkan kepada pendapatan kasar setahun dan kadar zakat yang dikenakan ialah sebanyak 2.5% daripada jumlah pendapatan tersebut.

32

Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malaysia
10 Jun 2003 • Muzakarah Kali Ke-57

Keputusan : a. �arga zakat fitrah bagi negeri-negeri di �emenanjung Malaysia adalah berdasarkan harga setempat yang ditetapkan oleh BERNA� bagi beras �uper �empatan Gred A mengikut timbangan satu gantang Baghdad bersamaan 2.60kg. b. �arga zakat fitrah bagi negeri-negeri �abah dan �arawak adalah berdasarkan harga setempat yang ditetapkan oleh BERNA�, masingmasing bagi negeri Vietnam White Rice bagi negeri �arawak mengikuti timbangan satu gantang Baghdad iaitu bersamaan 2.70kg.

33

Zakat Ke �tas Syarikat Yang Dimiliki Oleh Tabung Haji
29 Julai 2003 • Muzakarah Kali Ke-58

Keputusan : a. Anak-anak syarikat �abung �aji wajib membayar zakat masing-masing. b. Dalam membuat perkiraan zakat, dividen yang diisytiharkan oleh anakanak syarikat dan dibayarkan kepada syarikat induk hendaklah ditolak. c. Zakat ini hendaklah dibayar berlandaskan modal asal dan keuntungan sekiranya ada. 69

4_muamalat.indd 69

10/11/2009 5:16:03 PM

Zakat hendaklah dibayar berdasarkan kepada pendapatan dan keuntungan daripada aktiviti perniagaan yang dijalankan apabila mendapat pertumbuhan. iv.5%. pengurusan dan cukai pendapatan kiranya cukup haul dan nisab dengan kadar 2. ii. ANGKA�A wajib mengeluarkan zakat setelah ditolak semua perbelanjaan perkhidmatan. b. perkembangan dan pembesaran berbanding nilai dan modal.indd 70 10/11/2009 5:16:03 PM . 70 4_muamalat. iii. �eseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan. 35 Zakat �ngkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia (�NGK�S�) 23 Oktober 2003 • Muzakarah Kali Ke-60 Keputusan : a. Individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.bab 4 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 34 Zakat Fitrah Ke �tas Orang Tahanan Dan Banduan Islam Di Insititusi Penjara 23 Oktober 2003 • Muzakarah Kali Ke-60 Keputusan : �ukum zakat fitrah ke atas orang tahanan dan banduan Islam di Institusi Penjara adalah wajib sekiranya cukup syarat wajib zakat fitrah iaitu: i. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan berkekalan Islamnya. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.

Jika tiada penama orang Islam dan tiada waris Islam yang berhak ke atas harta tersebut setelah beliau meninggal dunia maka harta itu tidak menjadi hak kepada penama yang bukan Islam.indd 71 10/11/2009 5:16:04 PM . sebaliknya hendaklah diserahkan kepada Baitulmal. Orang Islam boleh membuat wasiat kepada orang bukan Islam tidak melebihi 1/3 daripada hartanya. Mengikut hukum syarak. Jika seseorang bukan Islam memeluk Islam dan mempunyai simpanan KW�P dan telah menamakan penama orang bukan Islam maka hendaklah menukar penama tersebut kepada orang Islam. orang bukan Islam tidak berhak mewarisi harta orang Islam dan begitulah sebaliknya. 71 4_muamalat. dan iii.bab 4 Muamalat / Ekonomi 36 Hukum Pembayaran Simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Bagi �hli Yang Memeluk Islam 27 Januari 2004 • Muzakarah Kali Ke-61 Keputusan : i. 37 Hukum Wakaf Bagi Tanah Bertaraf “Hak Milik Terhad” 13 Oktober 2004 • Muzakarah Kali Ke-65 Keputusan : Mewakafkan tanah hak milik terhad (leasehold) adalah sah dan diterima oleh syarak. ii.

Pihak MAIN berkenaan akan menimbang dan seterusnya membuat keputusan ke atas permohonan tersebut.indd 72 10/11/2009 5:16:04 PM . 40 Hukum Skim Pinjaman Wang Daripada Koperasi Dan Seumpamanya Untuk Menunaikan Fardu Haji �tau Umrah 13-15 Jun 2005 • Muzakarah Kali Ke-69 13-15 Jun 2005 • Muzakarah Kali Ke-69 Keputusan : i. 39 Cadangan Supaya Bayaran Zakat Yang Disalurkan Oleh Badan-Badan Korporat Diselaraskan Pembayarannya Mengikut Kelayakan Negeri-Negeri Di Malaysia 14 April 2005 • Muzakarah Kali Ke-68 Keputusan : Isu perpindahan bayaran zakat oleh badan-badan korporat mengikut kelayakan negeri-negeri tidak memerlukan fatwa. Muzakarah berpendapat bahawa jika terdapat mana-mana negeri yang masih memerlukan bantuan agihan zakat. Adalah harus seseorang berhutang untuk menunaikan haji atau umrah sekiranya diyakini mampu membayar balik hutang tersebut dan ia tidak menjejaskan kehidupan normalnya. dan 72 4_muamalat.bab 4 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 38 Hukum Menjadikan Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Sebagai Harta Sepencarian 22 Februari 2005 • Muzakarah Kali Ke-67 Keputusan : Wang caruman KW�P tidak boleh dianggap sebagai harta sepencarian dan menetapkan wang tersebut sebagai harta pusaka yang perlu dibahagikan mengikut hukum faraid. bolehlah membuat permohonan terus kepada mana-mana Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) yang mempunyai kutipan yang tinggi.

adil dan telus dalam operasinya di samping bebas dari unsur-unsur riba. Walaubagaimanapun. FE�DA wajib mengeluarkan zakat ke atas hasil pendapatannya dengan mengambilkira pendapatan anak-anak syarikat. riba.bab 4 Muamalat / Ekonomi ii. 73 4_muamalat. �kim pinjaman tersebut hendaklah diuruskan melalui badan atau koperasi yang mementingkan prinsip ikhlas. ii.indd 73 10/11/2009 5:16:04 PM . ta’awun. 41 Hukum Skim Cepat Kaya Dan Seumpamanya Hukum Skim Cepat Kaya Dan Seumpamanya 13-15 Jun 2005 • Muzakarah Kali Ke-69 Keputusan : �ukum terhadap �kim Cepat Kaya adalah haram kerana ia mengandungi unsur-unsur judi. maka anak-anak syarikat tersebut wajib mengeluarkan zakat pendapatannya secara berasingan. gharar dan tadlis dan umat Islam dilarang daripada terlibat dengan skim ini. sekiranya semua urusan ke atas pemilikan ekuiti dan akaun pendapatan anak-anak syarikat dikawal oleh FE�DA sendiri. sekiranya pendapatan anak-anak syarikat FE�DA diuruskan melalui akaun yang berasingan. 42 Zakat Ke �tas Pendapatan FELD� Dan Syarikat-Syarikatnya 22-24 November 2005 • Muzakarah Kali Ke-71 Keputusan : i.

ii. Wang KW�P adalah harta simpanan. Mazhab �yafie menetapkan bahawa zakat harta wajib dikeluarkan apabila cukup nisab dan tempoh haulnya. 74 4_muamalat.indd 74 10/11/2009 5:16:04 PM . Berdasarkan pandangan tersebut. Wang KW�P apabila dikeluarkan adalah diwajibkan zakat apabila sempurna kedua-dua syarat iaitu cukup nisab dan haul yang ditetapkan. 44 Bayaran Zakat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Sejurus Pengeluaran - Satu �lternatif 25-27 Julai 2006 • Muzakarah Kali Ke-74 25-27 Julai 2006 • Muzakarah Kali Ke-74 Keputusan : i. Walau bagaimanapun Jumhur �lama’ berpandangan bahawa zakat harta boleh dikeluarkan lebih awal daripada waktu yang sepatutnya dengan syarat harta tersebut telah mencukupi nisabnya. struktur dan undang-undang perniagaan Multi �evel Marketing (M�M) yang diluluskan Kerajaan adalah harus dan tidak bercanggah dengan konsep perniagaan Islam. Muzakarah memutuskan bahawa Keputusan Jawatankuasa Fatwa yang bersidang Kali Ke-5 pada 16-17 November 1982 dipinda seperti berikut: Pencarum KW�P digalakkan mengeluarkan zakat sejurus menerima atau mengeluarkan wang KW�P tersebut jika cukup nisabnya tanpa menunggu haul setahun.bab 4 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 43 Hukum Sistem Jualan Langsung (MLM) Menurut Islam 23 Januari 2006 • Muzakarah Kali Ke-72 Keputusan : Konsep.

bab 4 Muamalat / Ekonomi 45 Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian Dan Qada Zakat 21-23 November 2006 • Muzakarah Kali Ke-76 Keputusan : i. Walaupun dari segi syarak. 46 Hukum Ke �tas Produk Investment Link Menurut Islam 21-23 November 2006 • Muzakarah Kali Ke-76 Keputusan : �mat Islam hari ini mempunyai banyak alternatif untuk membeli atau melabur dalam produk-produk insurans yang berlandaskan syariah. ii. Peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau �lil Amri adalah demi menjaga hak dan kepentingan zakat tersebut. Oleh itu.indd 75 10/11/2009 5:16:05 PM . 75 4_muamalat. mengagihkan zakat secara persendirian tanpa melalui pemerintah adalah sah sekiranya diagihkan kepada asnaf yang layak. Mengenai hukum Qada Zakat. pembelian produk-produk Investment Link yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat insurans konvensional yang menggabungkan insurans konvensional dan pelaburan saham amanah dalam dana-dana yang tidak menepati syarak perlu dielakkan oleh umat Islam. kerana di dalam Islam patuh dan taat kepada pemerintah atau �lil Amri dalam perkara kebaikan adalah wajib. Dari segi siasah dan maslahah. tetapi perbuatan melanggar peraturan dan undangundang pemerintah dalam perkara kebaikan adalah berdosa. zakat merupakan pemangkin kepada ekonomi umat Islam. ia wajib dilakukan bagi zakat yang telah memenuhi syarat wajib yang tidak ditunaikan pada masa yang sepatutnya.

49 Hukum Berkaitan Pembangunan Tanah Wakaf Di Bawah �ancangan Malaysia Ke Sembilan (�MK-9) 10 -12 April 2007 • Muzakarah Kali Ke-77 Keputusan : i. umat Islam dilarang terlibat dengan pelaburan seumpama ini kerana banyak alternatif lain berlandaskan Islam yang boleh disertai oleh umat Islam. bolehlah dikemukakan kemudian. ia tidak menjadi halangan. Status Bangunan Yang Telah Siap Dibina Di �tas Tanah Wakaf a. Oleh itu. Zakat dan �aji ingin mewakafkannya. Bangunan yang telah siap dibina di atas tanah wakaf tidak menjadi wakaf secara automatik.bab 4 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 47 Kertas Makluman Mengenai Produk �manah Hibah �manah �aya Berhad (��B) 21-23 November 2006 • Muzakarah Kali Ke-76 Keputusan : Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan memperakukan terlebih dahulu produk Amanah �ibah yang diperkenalkan oleh Amanah Raya Berhad. 76 4_muamalat. �ekiranya pihak Jabatan Wakaf. �ekiranya terdapat mana-mana aspek operasi yang perlu diperhalusi ke arah mematuhi kehendak syarak. 48 Hukum Pelaburan Ke �tas Syarikat Swiss Cash Mutual Fund 10 -12 April 2007 • Muzakarah Kali Ke-77 Keputusan : �ebarang pelaburan yang menjamin keuntungan secara tetap seperti ditawarkan oleh beberapa syarikat pelaburan dalam dan luar negara seperti �wiss Cash Mutual Fund dan lain-lain adalah haram kerana ia mengandungi unsur riba dan gharar.indd 76 10/11/2009 5:16:05 PM .

b. ii. kerajaan berhak menentukan syarat-syarat harta yang diwakafkan. b. perlantikan nazir tidak dibenarkan kerana bercanggah dengan Enakmen sedia ada. �ntuk memenuhi dan mematuhi peraturan syariah. vi. Pemajakan Tanah Wakaf Kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan �anah wakaf boleh dipajak tetapi tidak boleh dijual. b.bab 4 Muamalat / Ekonomi b. Penjualan Pajakan Unit Kedai/Kediaman/�uang Pejabat Yang Telah Dibangunkan Di atas Tanah Wakaf a. �ungguhpun begitu. Pembangunan Menggunakan Dana Program Pembangunan Harta Wakaf �MK 9 Di �tas Tanah Baitulmal Milik M�IN a. JWZ� hendaklah merujuk kepada syarat-syarat wakaf yang sedia ada. Status Kerajaan Persekutuan Dalam Pembangunan Tanah Wakaf a. �yarat dan kaedah yang perlu dipatuhi supaya menepati keperluan syarak adalah berdasarkan Akad Pajakan (sewaan). �nit-unit kediaman atau kedai yang dibina di atas tanah wakaf boleh dipajak kepada individu bagi tempoh jangka panjang. Kerajaan Persekutuan boleh dianggap sebagai pewakaf dengan syarat peruntukan yang disediakan untuk membangunkan tanah wakaf diniat untuk wakaf.indd 77 10/11/2009 5:16:05 PM . �ebagai pewakaf. �anah Baitulmal milik MAIN dan bangunan yang dibina di atas tanah tersebut yang menggunakan dana program pembangunan �arta Wakaf RMK 9 boleh didaftarkan sebagai harta wakaf. v. �nit-unit kediaman atau kedai yang dibina di atas tanah wakaf a. Bangunan tersebut perlu didaftarkan sebagai harta wakaf yang baru dan perlu memenuhi rukun-rukun wakaf dan enakmen negeri-negeri. iv. JWZH Sebagai Pemegang �manah Dana Program Pembangunan Harta Wakaf �MK 9 JWZ� boleh menjadi pemegang amanah dana Program Pembangunan �arta Wakaf RMK 9 melalui entiti wakaf kebangsaan yang akan ditubuhkan menerusi usahasama ekonomi dengan MAIN dengan syarat 77 4_muamalat. iii.

Penentuan Hukum Syarak Di Dalam Pelaksanaan Skim Pajak Gadai Islam (�r-�ahn) Di Malaysia 10 -12 April 2007 • Muzakarah Kali Ke-77 50 Keputusan : i. �arta wakaf wajar mendapat pengecualian daripada cukai. vii. 78 4_muamalat. Pemegang al-Rahn hendaklah mengambil perlindungan insurans Islam (takaful) dan tidak boleh terlibat dalam aktiviti insurans konvensional. ix. Pemegang al-Rahn digalakkan melantik Panel Penasihat �yariah dalaman bagi memantau operasi dan aktiviti al-Rahn. Pengecualian atau �emitan Cukai Tanah Terhadap Harta Wakaf. Wakaf Wang Tunai Berwakaf dalam bentuk wang tunai adalah dibolehkan di dalam Islam. �ekiranya barang sandaran hilang atau dicuri atau musnah dan sebagainya. Pemegang �manah Tunggal Wakaf Isu MAIN sebagai pemegang amanah tunggal wakaf bukan merupakan isu syariah sebaliknya isu dasar yang melibatkan pentadbiran. viii. dan iv.bab 4 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak di antara MAIN dan JWZ�.indd 78 10/11/2009 5:16:05 PM . pemegang al-Rahn hendaklah membayar pampasan bagi baki nilai barang sandaran sewaktu ia ditaksirkan . gharar dan aktiviti lain yang tidak selaras dengan kehendak syarak. judi. �umber modal kerja untuk pemegang pajak gadai Islam (al-Rahn) hendaklah diperolehi daripada perbankan Islam atau sumber-sumber yang halal dan bebas dari amalan riba. iii. ii.

65 % sebulan 0. barang gadaian tersebut masih gagal ditebus.00 RM1.001.00 RM10.000.000.001.80 % sebulan 0.60 % sebulan 0. persetujuan kedua-dua belah pihak perlu diperolehi bagi menentukan tempoh lanjutan dan kadar yang kadar yang dikenakan.000.70 % sebulan 0.00 TEMPOH (BUL�N) 3 Bulan pertama 3 Bulan berikutnya 3 Bulan pertama 3 Bulan berikutnya 3 Bulan pertama 3 Bulan berikutnya i) �ekiranya setelah tamat tempoh yang dinyatakan.00 RM5.80 % sebulan 0.00 RM5.indd 79 10/11/2009 5:16:06 PM .00 RM1.95 % sebulan NIL�I B���NG G�D�I�N RM100.bab 4 Muamalat / Ekonomi 51 Penentuan Hukum Syarak Di Dalam Pelaksanaan Skim Pajak Gadai Islam (�l-�ahn) Di Malaysia (Cadangan Kadar Upah Simpan Barang Gadaian) 12 Jun 2007 • Muzakarah Kali Ke-78 Keputusan : Muzakarah bersetuju menerima cadangan kadar upah simpan barang gadaian untuk skim al-Rahn seperti berikut :K�D�� UP�H Y�NG DITET�PK�N (% sebulan) 0. 79 4_muamalat.

54 Hukum Pelaksanaan Takaful di Malaysia 1 - 3 Februari 2008 • Muzakarah Kali Ke-80 Keputusan : �etelah meneliti keterangan. pemerintah diharuskan memberi zakat kepada orang bukan Islam berdasarkan siasah dan keperluan secara hikmah bagi tujuan dakwah.bab 4 Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 52 Hukum Memberi Zakat Kepada Orang Bukan Islam Bagi Tujuan Dakwah 6 – 8 �eptember 2007 • Muzakarah Kali Ke-79 Keputusan : Pengagihan zakat perlu diberi keutamaan kepada umat Islam mengikut asnaf-asnaf yang telah ditetapkan. 80 4_muamalat. Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa konsep dan pelaksanaan takaful di Malaysia adalah bertepatan dengan syariah Islam. 53 Kajian Hukum Insurans �m 1 - 3 Februari 2008 • Muzakarah Kali Ke-80 Keputusan : �etelah meneliti keterangan. hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan oleh semua ahli. Walaubagaimanapun. Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa hukum ke atas Insurans Am adalah tidak diharuskan oleh Islam. hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan oleh semua ahli.indd 80 10/11/2009 5:16:06 PM .