MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI MURID TAHUN 2 PANDAI MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA Oleh Zaridah binti

Zuber, SK Seri Manjung, 32040 Seri Manjung, Perak Darul Ridzuan. ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membantu murid-murid yang lemah dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Pandai. Seramai 44 orang murid dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Saya memfokuskan kepada penggunaan huruf besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah. Tinjauan awal yang dibuat melalui ujian pengesanan menunjukkan murid kurang peka terhadap kepentingan penggunaan huruf besar. Oleh itu, saya telah menggunakan teknik warna untuk mensifarkan kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar. Saya telah menjalankan langkah-langkah yang dirancang dan didapati penguasaan murid untuk menulis huruf besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah semakin memuaskan berbanding sebelumnya. Murid tersebut juga menunjukkan sikap yang lebih positif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

ISI KANDUNGAN

1. Kandungan ««««««««««««««««««««««««« 1

2. Penghargaan ««««««««««««««««««««««««.. 2

3. Abstrak «««««««««««««««««««««««««....... 3

4. Latar Belakang Kajian / Refleksi P & P yang lalu ««««««««« 4

5. Fokus Kajian / Isu Keprihatinan ««««««««««««««««. 4

6. Objektif Kajian «««««««««««««««««««««««. 5

7. Kumpulan Sasaran «««««««««««««««««««««... 5

8. Methodologi ««««««««««««««««««««««««.. 6

9. Pelaksanaan Kajian «««««««««««««««««««««. 7

10. Dapatan Kajian ««««««««««««««««««««««« 9

11. Refleksi Kajian «««««««««««««««««««««««. 9

12. Cadangan Tindakan Seterusnya «««««««««««««««... 10

13. Penutup «««««««««««««««««««««««««« 10

14. Bibliografi ««««««««««««««««««««««««« 11

15. Lampiran «««««««««««««««««««««««««. 12

PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang saya menjalankan kajian ini kepada : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia kerana telah membiayai Kajian Tindakan yang telah saya jalankan pada tahun 2005 dan 2006 Encik Zahidi bin Zukiffli Guru Besar SK Seri Manjung Puan Hajah Normah binti Mahamad Penolong Kanan Pentadbiran SK Seri Manjung Puan Hajah Eaishah binti Abu Talib Penyelia Petang SK Seri Manjung Encik Muhammad Saad bin Mohd Noor Penolong PPD Kurikulum (Kemanusiaan) Pejabat Pelajaran Daerah Manjung .

Oleh kerana saya mengajar murid yang sama semasa Tahun 1 Pandai (2005). Kemungkinan besar jika masalah ini tidak diatasi. saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah tersebut. maka agak mudah untuk saya mengesan pencapaian mereka. Walaupun setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu permulaan ayat dan nama khas mesti ditulis dengan huruf besar tetapi kadangkala murid leka dan menganggapnya tidak penting. Namun setiap kali latihan di dalam kelas. Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarutan kerana penggunaan huruf besar adalah penting setiap kali menulis. 2. maka kehilangan markah amat ketara. ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN Sewaktu mata pelajaran Bahasa Melayu. peratus markah dalam subjek Penulisan Bahasa Melayu Tahap 2 nanti akan terjejas. ujian atau peperiksaan. Oleh itu. Jika murid menulis ayat tanpa penggunaan huruf besar sekurang-kurangnya di permulaan ayat. setiap Rancangan Mingguan terdapat kemahiran menulis menitik beratkan penggunaan tanda baca. Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian bulanan adalah µSalin semula ayat-ayat di bawah menggunakan tanda baca di tempat yang sesuai¶.1. menyalin ayat dan sebagainya. LATAR BELAKANG KAJIAN Berpengalaman 13 tahun mengajar murid Tahap 1 membuatkan saya rasa pengalaman yang selama ini saya simpan begitu berharga. murid yang bijak pun kadangkala cuai dengan penggunaan huruf besar. Bermula dengan sukatan pelajaran yang mudah bagi murid tahun 1 sehinggalah ke zaman era perubahan sukatan yang begitu ketara. Contoh : . kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut. Saya mengambil satu daripadanya untuk dipertingkatkan penguasaannya iaitu penggunaan huruf besar. Merujuk Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2. saya dapati masih ketara di kalangan murid Tahun 2 Pandai tidak dapat menulis ayat dengan lengkap iaitu tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya seperti menulis jawapan pemahaman. Di samping itu.

3. saya mesti lakukan sesuatu. Oleh itu. Objektif Khusus i) Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruf besar pada permulaan ayat. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. . Aras 3 : 9. OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam ayat. i. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Saya perlu meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar melalui teknik yang dirancang. ayat tunggal dan ayat majmuk.Aras 1 : 8. ii. i.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.1 Membina dan menulis perkataan. ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruf besar. Aras 2 : 10.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

g) Semakan buku latihan Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid dalam menguasai kamahiran berkenaan. . Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan jawapan yang tepat secara jujur. Murid yang cemerlang juga kadangkala cuai dalam penggunaan huruf besar apatah lagi murid lemah. c) Ujian Pengesanan Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka untuk menggunakan huruf besar dalam ayat. Oleh itu saya menjalankan Program Kajian Tindakan ini untuk mengatasi masalah tersebut. d) Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan. METHODOLOGI KAJIAN Methodologi yang digunakan ialah : a) Pemerhatian Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. 5. b) Soal selidik . Murid-murid ini seringkali tidak mengambil berat terhadap penggunaan huruf huruf besar. KUMPULAN SASARAN Kajian ini melibatkan 44 orang murid Tahun 2 Pandai yang terdiri daripada 25 lelaki dan 19 perempuan.4.

BIL 1 2 3 4 5 6 Kurang tumpuan. Oleh itu. 6. saya telah meninjau masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar menggunakan methodologi yang dinyatakan. Maka. adalah penting untuk guru memuji murid berkenaan walaupun hanya betul penggunaan huruf besar pada permulaan ayat sahaja. Kurang keyakinan diri. Sikap malas. ii) Pemeringkatan secara bergred. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian. PELAKSANAAN KAJIAN 6.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh berjaya sekiranya ada kesungguhan.3 Tindakan yang dijalankan Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. Tidak memahami arahan. . Tindakan seterusnya ialah : i) Memulakan setiap tulisan dengan warna.2 Analisis Tinjauan Masalah Berdasarkan kepada instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruf besar. Menyalin tanpa meneliti penggunaan huruf besar. maka saya membuat analisis seperti yang terkandung dalam jadual di bawah.6. Tiada bimbingan di rumah. MASALAH JUMLAH 18% 7% 11% 5% 77% 14% 6.

(Huruf besar pada permulaan ayat sahaja menggunakan warna) Item 3 1.1 Pelaksanaan Aktiviti: Aktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu. 6. 2.4.ii) Latih tubi. 2. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar di permulaan ayat. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat . 6. warna biru itu mesti didahulukan.1 Aktiviti dijalankan seperti berikut: Item 1 1. Saya telah mencantumkan warna biru dengan pensel murid agar mereka tidak lupa bahawa setiap kali mula menulis.4. Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut. Setiap aktiviti atau latihan yang memerlukan murid menulis. Item 2 1. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai menggunakan warna. 2.4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian 6. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. 3. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruf besar. murid perlu memulakan dengan warna kerana warna dapat meningkatkan daya ingatan. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruf besar.

1 Penilaian Pencapaian Pelajar Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. MARKAH UJIAN PENGESANAN 20 ± 16 15 ± 10 9±6 5-0 22% 22% 26% 30% *ITEM 1 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 96% 4% 0% 0% 95% 2. REFLEKSI KAJIAN 8. Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk huruf besar tanpa arahan daripada guru. Kesilapan akibat kecuaian. hanya 3 orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruf besar pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. Murid mengambil berat penggunaan huruf besar.5% 2. Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas pemulihan. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. Soalan PKSR ± 1 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru . 8.yang sesuai. DAPATAN KAJIAN Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan. sifar bagi murid cemerlang dan berpotensi cemerlang. saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar amat memuaskan terutamanya untuk item 1 dan 2. saya telah menjalankan satu ujian pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan. (Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah menggunakan warna) 7.5% 0% PENCAPAIAN *ITEM 2 *ITEM 3 UJIAN PENCAPAIAN *Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir. Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR 1 ± 2006) yang lalu. Di samping itu.

guru kelas dan guru mata pelajaran lain di kelas yang sama.Besar. kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya ketara berkurangan. PENUTUP Murid adalah amanah yang dipertanggungjawabkan. 9. Oleh itu. meskipun agak sukar dan kadangkala kita mengeluh dengan pencapaian yang begitu minima dalam setiap mata pelajaran. Kekangan masa dan bebanan tugas yang semakin bertambah sememangnya tidak dapat dielakkan. Meskipun dalam setiap ujian bulanan. namun itu bukan alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa. Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah). Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya. 10.2 Rumusan Pemerhatian Sikap kurang berminat. markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C. pencapaian murid dalam penggunaan huruf besar banyak membantu meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran lain. kita buat semampu mungkin supaya semua murid menerima pendidikan berkualiti dan selaras berasaskan Kurikulum Pendidikan Kebangsaan. Saya bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas. . 8. malas. CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan. Walau bagaimanapun. Sebagai guru mata pelajaran Bahasa Melayu. Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid.

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Unit Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 3. Manual Kajian Tindakan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 2. Buku Latihan dan Aktiviti Bahasa Melayu Tahun 2 Dewan Bahasa dan Pustaka .BIBLIOGRAFI 1. Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 2 Jabatan Pelajaran Negeri Perak 3. Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 2 Jilid 1 Dewan Bahasa dan Pustaka 4.

3. 8. Pengajaran cikgu menyeronokkan Cikgu beri tumpuan kepada saya Saya minat mata pelajaran Bahasa Melayu Keluarga beri bimbingan di rumah Bimbingan yang cikgu beri mencukupi Belajar menyeronokkan Kerja sekolah yang diberi mudah Saya suka menulis Saya suka membaca Saya faham arahan cikgu Percakapan cikgu terlalu laju . 9. 10. 11. 4.BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2 PANDAI 2006 BIL SILA JAWAB DENGAN JUJUR Ya (/) Tidak ( x ) 1. 5. 7. 6. 2.

Contoh : BORANG SKOR ITEM 1 MENYALIN AYAT BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 *L NAMA MURID A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z AB CD EF GH IJ KL MN OP QR ST UV WX YZ ABC DEF GHI JKL MNO L1 A C A A A A A A A B A A A B A A A A B A A B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B L2 A B A A A A A A B B A A A A A A A A B A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L3 A C A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L4 A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A UJIAN PENCAPAIAN A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ² latihan 0 ± Gagal (0 markah) C ± Pencapaian kurang daripada ½ B ± Pencapaian lebih daripada ½ .

5. guru kelas tahun dua pandai bernama puan zaridah zuber. ____________________________________________________ . ____________________________________________________ . 3. 1. sekolah kebangsaan seri manjung menjadi johan perlawanan bola sepak.bapa david memandu kereta proton waja. ____________________________________________________ . salim dan azmi selalu bermain di padang sekolah.A ± Memuaskan ( betul semua) Ujian Pengesanan Salin semula ayat di bawah ini menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. hari jumaat yang lalu saya pergi ke kelantan. ____________________________________________________ . . ____________________________________________________ ___________________ . 2. 4.

______________________________________________________ . ____________________________________________________ (5 markah) Item 2 Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. sikat rambut kamu supaya kelihatan kemas. Arnabnya sangat pantas berlari. 1. ______________________________________________________ . kita bersenam supaya badan kita sihat. jangan makan kuih yang manis itu. ______________________________________________________ . 3. Bulu arnabnya berwarna putih. (5 markah) . 2. ______________________________________________________ . bajunya yang tidak berbasuh itu berbau busuk. Alif sangat sayang akan arnabnya. kita mesti makan makanan yang bersih. 5. 4. Alif memelihara seekor arnab. _______________________________________________________. Dia memberi arnabnya makan kangkung.UJIAN PENCAPAIAN Nama : ______________________________ Kelas : Tahun 2 Pandai Item 1 Salin semula ayat berikut.

(10 markah) . 5. _____________________________________________________ . dia perlu mendapatkan rawatan. itu rumah nenek. 1. ____________________________________________________ ____________________________________________________ . datuk menunggang motosikal ke kebun. dia hendak meminjam buku cerita.Item 3 Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. 4. di kebun datuk ada pokok durian. ganesh sakit perut. 2. emak membeli ikan tenggiri dan sayur sawi. salmi pergi ke pusat sumber. ____________________________________________________ . 3. ____________________________________________________ . emak pergi ke pasar. rumah nenek rumah papan. ____________________________________________________ .

ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruf besar. OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar. ujian atau peperiksaan. saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah tersebut. murid yang bijak pun kadangkala cuai dengan penggunaan huruf besar. Walaupun setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu permulaan ayat dan kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar tetapi kadangkala murid leka dan menganggapnya tidak penting.MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI MURID TAHUN 2 PANDAI MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA Oleh Zaridah binti Zuber. Perak Darul Ridzuan. 3. Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian bulanan adalah µSalin semula ayat-ayat di bawah menggunakan tanda baca di tempat yang sesuai¶. 1. 32040 Seri Manjung. . LATAR BELAKANG KAJIAN Setiap kali latihan di dalam kelas. Kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut. 2. Objektif Khusus i) Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruf besar pada permulaan ayat. SK Seri Manjung. METHODOLOGI KAJIAN Methodologi yang digunakan ialah : a) Pemerhatian Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Oleh itu.

ii) Pemeringkatan secara bergred. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit. 4. ii) Latih tubi.1 Pelaksanaan Aktiviti: . c) Ujian Pengesanan Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka untuk menggunakan huruf besar dalam ayat.2 Analisis Tinjauan Masalah Saya membuat analisis berdasarkan instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruf besar.b) Soal selidik . saya telah meninjau masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar menggunakan methodologi yang dinyatakan.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil. Oleh itu. 4.4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian 4. 4. 4. Tindakan seterusnya ialah: i) Memulakan setiap tulisan dengan warna. g) Semakan buku latihan Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid dalam menguasai kamahiran berkenaan. d) Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan. Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan jawapan yang tepat secara jujur. PELAKSANAAN KAJIAN 4.4.3 Tindakan yang dijalankan Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat.

2. Item 2 1. (Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah menggunakan warna) 5. (Huruf besar pada permulaan ayat sahaja menggunakan warna) Item 3 1. 2. Setiap aktiviti atau latihan yang memerlukan murid menulis. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai menggunakan warna. saya telah menjalankan satu ujian pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan. 2.4.2 Aktiviti dijalankan seperti berikut: Item 1 1. DAPATAN KAJIAN Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan.Aktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruf besar. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar di permulaan ayat. Di samping itu. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. 4. 3. Murid mengambil berat penggunaan huruf besar. murid perlu memulakan dengan warna kerana warna dapat meningkatkan daya ingatan. . sifar bagi murid cemerlang dan berpotensi cemerlang. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruf besar. Kesilapan akibat kecuaian. saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar amat memuaskan terutamanya untuk item 1 dan 2. Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut.

Soalan PKSR ± 1 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru Besar. kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya ketara berkurangan. Meskipun dalam setiap ujian bulanan. Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid. Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya.5% 2. 9. Saya bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas. REFLEKSI KAJIAN 8. malas. markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C. 8.2 Rumusan Pemerhatian Sikap kurang berminat. Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR 1 ± 2006) yang lalu. hanya 3 orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruf besar pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif.MARKAH UJIAN PENGESANAN 20 ± 16 15 ± 10 9±6 5-0 22% 22% 26% 30% *ITEM 1 100% 0% 0% 0% PENCAPAIAN *ITEM 2 100% 0% 0% 0% *ITEM 3 96% 4% 0% 0% UJIAN PENCAPAIAN 95% 2. Penggunaan huruf besar banyak membantu meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran lain. Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk huruf besar tanpa arahan daripada guru. Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas pemulihan. .5% 0% *Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir. 8.1 Penilaian Pencapaian Pelajar Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful