P. 1
kajian tindakan (BM)

kajian tindakan (BM)

|Views: 115|Likes:

More info:

Published by: Vashanti Subramaniam on Feb 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI MURID TAHUN 2 PANDAI MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA Oleh Zaridah binti

Zuber, SK Seri Manjung, 32040 Seri Manjung, Perak Darul Ridzuan. ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membantu murid-murid yang lemah dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Pandai. Seramai 44 orang murid dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Saya memfokuskan kepada penggunaan huruf besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah. Tinjauan awal yang dibuat melalui ujian pengesanan menunjukkan murid kurang peka terhadap kepentingan penggunaan huruf besar. Oleh itu, saya telah menggunakan teknik warna untuk mensifarkan kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar. Saya telah menjalankan langkah-langkah yang dirancang dan didapati penguasaan murid untuk menulis huruf besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah semakin memuaskan berbanding sebelumnya. Murid tersebut juga menunjukkan sikap yang lebih positif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

ISI KANDUNGAN

1. Kandungan ««««««««««««««««««««««««« 1

2. Penghargaan ««««««««««««««««««««««««.. 2

3. Abstrak «««««««««««««««««««««««««....... 3

4. Latar Belakang Kajian / Refleksi P & P yang lalu ««««««««« 4

5. Fokus Kajian / Isu Keprihatinan ««««««««««««««««. 4

6. Objektif Kajian «««««««««««««««««««««««. 5

7. Kumpulan Sasaran «««««««««««««««««««««... 5

8. Methodologi ««««««««««««««««««««««««.. 6

9. Pelaksanaan Kajian «««««««««««««««««««««. 7

10. Dapatan Kajian ««««««««««««««««««««««« 9

11. Refleksi Kajian «««««««««««««««««««««««. 9

12. Cadangan Tindakan Seterusnya «««««««««««««««... 10

13. Penutup «««««««««««««««««««««««««« 10

14. Bibliografi ««««««««««««««««««««««««« 11

15. Lampiran «««««««««««««««««««««««««. 12

Kementerian Pelajaran Malaysia kerana telah membiayai Kajian Tindakan yang telah saya jalankan pada tahun 2005 dan 2006 Encik Zahidi bin Zukiffli Guru Besar SK Seri Manjung Puan Hajah Normah binti Mahamad Penolong Kanan Pentadbiran SK Seri Manjung Puan Hajah Eaishah binti Abu Talib Penyelia Petang SK Seri Manjung Encik Muhammad Saad bin Mohd Noor Penolong PPD Kurikulum (Kemanusiaan) Pejabat Pelajaran Daerah Manjung .PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang saya menjalankan kajian ini kepada : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

maka kehilangan markah amat ketara. saya dapati masih ketara di kalangan murid Tahun 2 Pandai tidak dapat menulis ayat dengan lengkap iaitu tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya seperti menulis jawapan pemahaman. 2. peratus markah dalam subjek Penulisan Bahasa Melayu Tahap 2 nanti akan terjejas. ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN Sewaktu mata pelajaran Bahasa Melayu. Walaupun setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu permulaan ayat dan nama khas mesti ditulis dengan huruf besar tetapi kadangkala murid leka dan menganggapnya tidak penting. Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian bulanan adalah µSalin semula ayat-ayat di bawah menggunakan tanda baca di tempat yang sesuai¶. setiap Rancangan Mingguan terdapat kemahiran menulis menitik beratkan penggunaan tanda baca. menyalin ayat dan sebagainya. Kemungkinan besar jika masalah ini tidak diatasi.1. Oleh kerana saya mengajar murid yang sama semasa Tahun 1 Pandai (2005). Jika murid menulis ayat tanpa penggunaan huruf besar sekurang-kurangnya di permulaan ayat. ujian atau peperiksaan. kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut. Saya mengambil satu daripadanya untuk dipertingkatkan penguasaannya iaitu penggunaan huruf besar. Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarutan kerana penggunaan huruf besar adalah penting setiap kali menulis. Bermula dengan sukatan pelajaran yang mudah bagi murid tahun 1 sehinggalah ke zaman era perubahan sukatan yang begitu ketara. Namun setiap kali latihan di dalam kelas. murid yang bijak pun kadangkala cuai dengan penggunaan huruf besar. Oleh itu. LATAR BELAKANG KAJIAN Berpengalaman 13 tahun mengajar murid Tahap 1 membuatkan saya rasa pengalaman yang selama ini saya simpan begitu berharga. Contoh : . Di samping itu. maka agak mudah untuk saya mengesan pencapaian mereka. saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah tersebut. Merujuk Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2.

1 Membina dan menulis perkataan.Aras 1 : 8. Saya perlu meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar melalui teknik yang dirancang. ii.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. 3. Aras 3 : 9. i.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. i. Aras 2 : 10. ayat tunggal dan ayat majmuk. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar. . saya mesti lakukan sesuatu. Objektif Khusus i) Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruf besar pada permulaan ayat. ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruf besar. Oleh itu. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam ayat. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik.

c) Ujian Pengesanan Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka untuk menggunakan huruf besar dalam ayat. Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan jawapan yang tepat secara jujur. 5. d) Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan.4. Murid yang cemerlang juga kadangkala cuai dalam penggunaan huruf besar apatah lagi murid lemah. Murid-murid ini seringkali tidak mengambil berat terhadap penggunaan huruf huruf besar. b) Soal selidik . . g) Semakan buku latihan Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid dalam menguasai kamahiran berkenaan. METHODOLOGI KAJIAN Methodologi yang digunakan ialah : a) Pemerhatian Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Oleh itu saya menjalankan Program Kajian Tindakan ini untuk mengatasi masalah tersebut. KUMPULAN SASARAN Kajian ini melibatkan 44 orang murid Tahun 2 Pandai yang terdiri daripada 25 lelaki dan 19 perempuan.

6. MASALAH JUMLAH 18% 7% 11% 5% 77% 14% 6. Maka. . maka saya membuat analisis seperti yang terkandung dalam jadual di bawah. BIL 1 2 3 4 5 6 Kurang tumpuan. saya telah meninjau masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar menggunakan methodologi yang dinyatakan. adalah penting untuk guru memuji murid berkenaan walaupun hanya betul penggunaan huruf besar pada permulaan ayat sahaja.2 Analisis Tinjauan Masalah Berdasarkan kepada instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruf besar.3 Tindakan yang dijalankan Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil. Menyalin tanpa meneliti penggunaan huruf besar. Tiada bimbingan di rumah. Kurang keyakinan diri. PELAKSANAAN KAJIAN 6. ii) Pemeringkatan secara bergred. 6. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh berjaya sekiranya ada kesungguhan. Oleh itu. Sikap malas. Tidak memahami arahan. Tindakan seterusnya ialah : i) Memulakan setiap tulisan dengan warna.

(Huruf besar pada permulaan ayat sahaja menggunakan warna) Item 3 1. 3. 2. 2.1 Pelaksanaan Aktiviti: Aktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu.1 Aktiviti dijalankan seperti berikut: Item 1 1. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruf besar. Setiap aktiviti atau latihan yang memerlukan murid menulis. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruf besar. Item 2 1. Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut.4.ii) Latih tubi. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar di permulaan ayat.4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian 6.4. Saya telah mencantumkan warna biru dengan pensel murid agar mereka tidak lupa bahawa setiap kali mula menulis. warna biru itu mesti didahulukan. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat . 6. 2. 6. murid perlu memulakan dengan warna kerana warna dapat meningkatkan daya ingatan. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai menggunakan warna.

1 Penilaian Pencapaian Pelajar Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. saya telah menjalankan satu ujian pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan.5% 0% PENCAPAIAN *ITEM 2 *ITEM 3 UJIAN PENCAPAIAN *Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir. Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk huruf besar tanpa arahan daripada guru. 8. Kesilapan akibat kecuaian.yang sesuai. Soalan PKSR ± 1 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru . Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas pemulihan. sifar bagi murid cemerlang dan berpotensi cemerlang. saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar amat memuaskan terutamanya untuk item 1 dan 2. Murid mengambil berat penggunaan huruf besar.5% 2. DAPATAN KAJIAN Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan. MARKAH UJIAN PENGESANAN 20 ± 16 15 ± 10 9±6 5-0 22% 22% 26% 30% *ITEM 1 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 96% 4% 0% 0% 95% 2. (Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah menggunakan warna) 7. Di samping itu. Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR 1 ± 2006) yang lalu. REFLEKSI KAJIAN 8. hanya 3 orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruf besar pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif.

Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah). 10. meskipun agak sukar dan kadangkala kita mengeluh dengan pencapaian yang begitu minima dalam setiap mata pelajaran.2 Rumusan Pemerhatian Sikap kurang berminat. Meskipun dalam setiap ujian bulanan. guru kelas dan guru mata pelajaran lain di kelas yang sama. kita buat semampu mungkin supaya semua murid menerima pendidikan berkualiti dan selaras berasaskan Kurikulum Pendidikan Kebangsaan. pencapaian murid dalam penggunaan huruf besar banyak membantu meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran lain. . markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C. namun itu bukan alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa. Saya bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas. 8. Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya. CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan. Kekangan masa dan bebanan tugas yang semakin bertambah sememangnya tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun. malas. PENUTUP Murid adalah amanah yang dipertanggungjawabkan.Besar. Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid. kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya ketara berkurangan. Sebagai guru mata pelajaran Bahasa Melayu. 9. Oleh itu.

BIBLIOGRAFI 1. Manual Kajian Tindakan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 2. Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 2 Jabatan Pelajaran Negeri Perak 3. Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 2 Jilid 1 Dewan Bahasa dan Pustaka 4. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Unit Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 3. Buku Latihan dan Aktiviti Bahasa Melayu Tahun 2 Dewan Bahasa dan Pustaka .

2. 4. 6. 8. 9. 5. 11. 3. 10. Pengajaran cikgu menyeronokkan Cikgu beri tumpuan kepada saya Saya minat mata pelajaran Bahasa Melayu Keluarga beri bimbingan di rumah Bimbingan yang cikgu beri mencukupi Belajar menyeronokkan Kerja sekolah yang diberi mudah Saya suka menulis Saya suka membaca Saya faham arahan cikgu Percakapan cikgu terlalu laju . 7.BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2 PANDAI 2006 BIL SILA JAWAB DENGAN JUJUR Ya (/) Tidak ( x ) 1.

Contoh : BORANG SKOR ITEM 1 MENYALIN AYAT BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 *L NAMA MURID A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z AB CD EF GH IJ KL MN OP QR ST UV WX YZ ABC DEF GHI JKL MNO L1 A C A A A A A A A B A A A B A A A A B A A B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B L2 A B A A A A A A B B A A A A A A A A B A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L3 A C A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L4 A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A UJIAN PENCAPAIAN A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ² latihan 0 ± Gagal (0 markah) C ± Pencapaian kurang daripada ½ B ± Pencapaian lebih daripada ½ .

____________________________________________________ . sekolah kebangsaan seri manjung menjadi johan perlawanan bola sepak. ____________________________________________________ .A ± Memuaskan ( betul semua) Ujian Pengesanan Salin semula ayat di bawah ini menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. ____________________________________________________ . . salim dan azmi selalu bermain di padang sekolah. 4. ____________________________________________________ .bapa david memandu kereta proton waja. 5. 1. guru kelas tahun dua pandai bernama puan zaridah zuber. ____________________________________________________ ___________________ . 2. hari jumaat yang lalu saya pergi ke kelantan. 3.

jangan makan kuih yang manis itu. 3. _______________________________________________________. kita mesti makan makanan yang bersih.UJIAN PENCAPAIAN Nama : ______________________________ Kelas : Tahun 2 Pandai Item 1 Salin semula ayat berikut. Alif sangat sayang akan arnabnya. ____________________________________________________ (5 markah) Item 2 Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. ______________________________________________________ . Alif memelihara seekor arnab. sikat rambut kamu supaya kelihatan kemas. 5. (5 markah) . bajunya yang tidak berbasuh itu berbau busuk. 1. ______________________________________________________ . 2. 4. Dia memberi arnabnya makan kangkung. ______________________________________________________ . Bulu arnabnya berwarna putih. kita bersenam supaya badan kita sihat. ______________________________________________________ . Arnabnya sangat pantas berlari.

di kebun datuk ada pokok durian. ____________________________________________________ . emak membeli ikan tenggiri dan sayur sawi. itu rumah nenek. ____________________________________________________ .Item 3 Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. 5. datuk menunggang motosikal ke kebun. 3. dia hendak meminjam buku cerita. (10 markah) . 2. _____________________________________________________ . emak pergi ke pasar. rumah nenek rumah papan. dia perlu mendapatkan rawatan. ____________________________________________________ ____________________________________________________ . 1. salmi pergi ke pusat sumber. 4. ganesh sakit perut. ____________________________________________________ .

murid yang bijak pun kadangkala cuai dengan penggunaan huruf besar. METHODOLOGI KAJIAN Methodologi yang digunakan ialah : a) Pemerhatian Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Walaupun setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu permulaan ayat dan kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar tetapi kadangkala murid leka dan menganggapnya tidak penting.MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI MURID TAHUN 2 PANDAI MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA Oleh Zaridah binti Zuber. 32040 Seri Manjung. OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar. SK Seri Manjung. . ujian atau peperiksaan. LATAR BELAKANG KAJIAN Setiap kali latihan di dalam kelas. Perak Darul Ridzuan. Oleh itu. Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian bulanan adalah µSalin semula ayat-ayat di bawah menggunakan tanda baca di tempat yang sesuai¶. 3. 2. 1. Objektif Khusus i) Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruf besar pada permulaan ayat. Kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut. saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah tersebut. ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruf besar.

Tindakan seterusnya ialah: i) Memulakan setiap tulisan dengan warna.4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian 4. 4. PELAKSANAAN KAJIAN 4. 4. ii) Latih tubi. d) Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil. g) Semakan buku latihan Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid dalam menguasai kamahiran berkenaan.1 Pelaksanaan Aktiviti: . c) Ujian Pengesanan Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka untuk menggunakan huruf besar dalam ayat.b) Soal selidik . Oleh itu. ii) Pemeringkatan secara bergred.2 Analisis Tinjauan Masalah Saya membuat analisis berdasarkan instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruf besar. Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan jawapan yang tepat secara jujur. saya telah meninjau masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar menggunakan methodologi yang dinyatakan. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit.3 Tindakan yang dijalankan Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. 4. 4.4.

4. 2. DAPATAN KAJIAN Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. Kesilapan akibat kecuaian. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruf besar. Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut. saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar amat memuaskan terutamanya untuk item 1 dan 2.2 Aktiviti dijalankan seperti berikut: Item 1 1. Murid mengambil berat penggunaan huruf besar. Setiap aktiviti atau latihan yang memerlukan murid menulis. 2. 2. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. saya telah menjalankan satu ujian pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruf besar. . Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar di permulaan ayat. murid perlu memulakan dengan warna kerana warna dapat meningkatkan daya ingatan. sifar bagi murid cemerlang dan berpotensi cemerlang. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai menggunakan warna. (Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah menggunakan warna) 5. Di samping itu.Aktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu. Item 2 1. 3.4. (Huruf besar pada permulaan ayat sahaja menggunakan warna) Item 3 1.

2 Rumusan Pemerhatian Sikap kurang berminat. Penggunaan huruf besar banyak membantu meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran lain. Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya.MARKAH UJIAN PENGESANAN 20 ± 16 15 ± 10 9±6 5-0 22% 22% 26% 30% *ITEM 1 100% 0% 0% 0% PENCAPAIAN *ITEM 2 100% 0% 0% 0% *ITEM 3 96% 4% 0% 0% UJIAN PENCAPAIAN 95% 2.5% 2. hanya 3 orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruf besar pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul.1 Penilaian Pencapaian Pelajar Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Saya bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas.5% 0% *Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir. malas. . Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR 1 ± 2006) yang lalu. 8. CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan. markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C. Soalan PKSR ± 1 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru Besar. kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya ketara berkurangan. Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk huruf besar tanpa arahan daripada guru. Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah). Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas pemulihan. 9. 8. REFLEKSI KAJIAN 8. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. Meskipun dalam setiap ujian bulanan. Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->