MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI MURID TAHUN 2 PANDAI MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA Oleh Zaridah binti

Zuber, SK Seri Manjung, 32040 Seri Manjung, Perak Darul Ridzuan. ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membantu murid-murid yang lemah dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Pandai. Seramai 44 orang murid dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Saya memfokuskan kepada penggunaan huruf besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah. Tinjauan awal yang dibuat melalui ujian pengesanan menunjukkan murid kurang peka terhadap kepentingan penggunaan huruf besar. Oleh itu, saya telah menggunakan teknik warna untuk mensifarkan kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar. Saya telah menjalankan langkah-langkah yang dirancang dan didapati penguasaan murid untuk menulis huruf besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah semakin memuaskan berbanding sebelumnya. Murid tersebut juga menunjukkan sikap yang lebih positif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

ISI KANDUNGAN

1. Kandungan ««««««««««««««««««««««««« 1

2. Penghargaan ««««««««««««««««««««««««.. 2

3. Abstrak «««««««««««««««««««««««««....... 3

4. Latar Belakang Kajian / Refleksi P & P yang lalu ««««««««« 4

5. Fokus Kajian / Isu Keprihatinan ««««««««««««««««. 4

6. Objektif Kajian «««««««««««««««««««««««. 5

7. Kumpulan Sasaran «««««««««««««««««««««... 5

8. Methodologi ««««««««««««««««««««««««.. 6

9. Pelaksanaan Kajian «««««««««««««««««««««. 7

10. Dapatan Kajian ««««««««««««««««««««««« 9

11. Refleksi Kajian «««««««««««««««««««««««. 9

12. Cadangan Tindakan Seterusnya «««««««««««««««... 10

13. Penutup «««««««««««««««««««««««««« 10

14. Bibliografi ««««««««««««««««««««««««« 11

15. Lampiran «««««««««««««««««««««««««. 12

Kementerian Pelajaran Malaysia kerana telah membiayai Kajian Tindakan yang telah saya jalankan pada tahun 2005 dan 2006 Encik Zahidi bin Zukiffli Guru Besar SK Seri Manjung Puan Hajah Normah binti Mahamad Penolong Kanan Pentadbiran SK Seri Manjung Puan Hajah Eaishah binti Abu Talib Penyelia Petang SK Seri Manjung Encik Muhammad Saad bin Mohd Noor Penolong PPD Kurikulum (Kemanusiaan) Pejabat Pelajaran Daerah Manjung .PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang saya menjalankan kajian ini kepada : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah tersebut. Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarutan kerana penggunaan huruf besar adalah penting setiap kali menulis. kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut. peratus markah dalam subjek Penulisan Bahasa Melayu Tahap 2 nanti akan terjejas. Bermula dengan sukatan pelajaran yang mudah bagi murid tahun 1 sehinggalah ke zaman era perubahan sukatan yang begitu ketara. Jika murid menulis ayat tanpa penggunaan huruf besar sekurang-kurangnya di permulaan ayat. Namun setiap kali latihan di dalam kelas.1. maka agak mudah untuk saya mengesan pencapaian mereka. maka kehilangan markah amat ketara. Di samping itu. Oleh kerana saya mengajar murid yang sama semasa Tahun 1 Pandai (2005). ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN Sewaktu mata pelajaran Bahasa Melayu. Merujuk Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2. Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian bulanan adalah µSalin semula ayat-ayat di bawah menggunakan tanda baca di tempat yang sesuai¶. saya dapati masih ketara di kalangan murid Tahun 2 Pandai tidak dapat menulis ayat dengan lengkap iaitu tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya seperti menulis jawapan pemahaman. 2. menyalin ayat dan sebagainya. ujian atau peperiksaan. LATAR BELAKANG KAJIAN Berpengalaman 13 tahun mengajar murid Tahap 1 membuatkan saya rasa pengalaman yang selama ini saya simpan begitu berharga. Walaupun setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu permulaan ayat dan nama khas mesti ditulis dengan huruf besar tetapi kadangkala murid leka dan menganggapnya tidak penting. setiap Rancangan Mingguan terdapat kemahiran menulis menitik beratkan penggunaan tanda baca. Contoh : . murid yang bijak pun kadangkala cuai dengan penggunaan huruf besar. Kemungkinan besar jika masalah ini tidak diatasi. Saya mengambil satu daripadanya untuk dipertingkatkan penguasaannya iaitu penggunaan huruf besar. Oleh itu.

Aras 1 : 8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.1 Membina dan menulis perkataan. . Aras 3 : 9. Saya perlu meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar melalui teknik yang dirancang. 3. i. OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar. saya mesti lakukan sesuatu. Oleh itu. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruf besar.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. ayat tunggal dan ayat majmuk. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam ayat. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. Aras 2 : 10. i. Objektif Khusus i) Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruf besar pada permulaan ayat. ii.

5. Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan jawapan yang tepat secara jujur. g) Semakan buku latihan Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid dalam menguasai kamahiran berkenaan. KUMPULAN SASARAN Kajian ini melibatkan 44 orang murid Tahun 2 Pandai yang terdiri daripada 25 lelaki dan 19 perempuan. c) Ujian Pengesanan Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka untuk menggunakan huruf besar dalam ayat. Murid yang cemerlang juga kadangkala cuai dalam penggunaan huruf besar apatah lagi murid lemah.4. Murid-murid ini seringkali tidak mengambil berat terhadap penggunaan huruf huruf besar. b) Soal selidik . d) Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan. Oleh itu saya menjalankan Program Kajian Tindakan ini untuk mengatasi masalah tersebut. METHODOLOGI KAJIAN Methodologi yang digunakan ialah : a) Pemerhatian Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. .

3 Tindakan yang dijalankan Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. maka saya membuat analisis seperti yang terkandung dalam jadual di bawah. Kurang keyakinan diri. BIL 1 2 3 4 5 6 Kurang tumpuan. Oleh itu. Tindakan seterusnya ialah : i) Memulakan setiap tulisan dengan warna. ii) Pemeringkatan secara bergred.6.2 Analisis Tinjauan Masalah Berdasarkan kepada instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruf besar. saya telah meninjau masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar menggunakan methodologi yang dinyatakan. Tiada bimbingan di rumah. Tidak memahami arahan. 6. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh berjaya sekiranya ada kesungguhan. Sikap malas. MASALAH JUMLAH 18% 7% 11% 5% 77% 14% 6. Menyalin tanpa meneliti penggunaan huruf besar.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil. Maka. PELAKSANAAN KAJIAN 6. . Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian. adalah penting untuk guru memuji murid berkenaan walaupun hanya betul penggunaan huruf besar pada permulaan ayat sahaja.

4. warna biru itu mesti didahulukan. 2. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruf besar. (Huruf besar pada permulaan ayat sahaja menggunakan warna) Item 3 1. 3. 6.ii) Latih tubi. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruf besar.1 Pelaksanaan Aktiviti: Aktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai.4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian 6. Setiap aktiviti atau latihan yang memerlukan murid menulis. Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar di permulaan ayat. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat . murid perlu memulakan dengan warna kerana warna dapat meningkatkan daya ingatan.4. 2. 2.1 Aktiviti dijalankan seperti berikut: Item 1 1. Item 2 1. 6. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai menggunakan warna. Saya telah mencantumkan warna biru dengan pensel murid agar mereka tidak lupa bahawa setiap kali mula menulis.

5% 2. saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar amat memuaskan terutamanya untuk item 1 dan 2. Soalan PKSR ± 1 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru .yang sesuai.1 Penilaian Pencapaian Pelajar Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. hanya 3 orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruf besar pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. sifar bagi murid cemerlang dan berpotensi cemerlang. Kesilapan akibat kecuaian. Murid mengambil berat penggunaan huruf besar. Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR 1 ± 2006) yang lalu. Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk huruf besar tanpa arahan daripada guru.5% 0% PENCAPAIAN *ITEM 2 *ITEM 3 UJIAN PENCAPAIAN *Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir. saya telah menjalankan satu ujian pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan. REFLEKSI KAJIAN 8. Di samping itu. MARKAH UJIAN PENGESANAN 20 ± 16 15 ± 10 9±6 5-0 22% 22% 26% 30% *ITEM 1 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 96% 4% 0% 0% 95% 2. 8. (Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah menggunakan warna) 7. Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas pemulihan. DAPATAN KAJIAN Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif.

Sebagai guru mata pelajaran Bahasa Melayu. kita buat semampu mungkin supaya semua murid menerima pendidikan berkualiti dan selaras berasaskan Kurikulum Pendidikan Kebangsaan. meskipun agak sukar dan kadangkala kita mengeluh dengan pencapaian yang begitu minima dalam setiap mata pelajaran. Saya bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas. markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C. 9. PENUTUP Murid adalah amanah yang dipertanggungjawabkan. 8. 10.2 Rumusan Pemerhatian Sikap kurang berminat. guru kelas dan guru mata pelajaran lain di kelas yang sama.Besar. Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid. Kekangan masa dan bebanan tugas yang semakin bertambah sememangnya tidak dapat dielakkan. Oleh itu. Meskipun dalam setiap ujian bulanan. malas. namun itu bukan alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa. . CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan. kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya ketara berkurangan. pencapaian murid dalam penggunaan huruf besar banyak membantu meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran lain. Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah). Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya. Walau bagaimanapun.

Buku Latihan dan Aktiviti Bahasa Melayu Tahun 2 Dewan Bahasa dan Pustaka . Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 2 Jabatan Pelajaran Negeri Perak 3. Manual Kajian Tindakan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 2.BIBLIOGRAFI 1. Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 2 Jilid 1 Dewan Bahasa dan Pustaka 4. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Unit Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 3.

9. 11. 7. 10. 3. 5.BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2 PANDAI 2006 BIL SILA JAWAB DENGAN JUJUR Ya (/) Tidak ( x ) 1. 6. 8. Pengajaran cikgu menyeronokkan Cikgu beri tumpuan kepada saya Saya minat mata pelajaran Bahasa Melayu Keluarga beri bimbingan di rumah Bimbingan yang cikgu beri mencukupi Belajar menyeronokkan Kerja sekolah yang diberi mudah Saya suka menulis Saya suka membaca Saya faham arahan cikgu Percakapan cikgu terlalu laju . 4. 2.

Contoh : BORANG SKOR ITEM 1 MENYALIN AYAT BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 *L NAMA MURID A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z AB CD EF GH IJ KL MN OP QR ST UV WX YZ ABC DEF GHI JKL MNO L1 A C A A A A A A A B A A A B A A A A B A A B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B L2 A B A A A A A A B B A A A A A A A A B A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L3 A C A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L4 A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A UJIAN PENCAPAIAN A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ² latihan 0 ± Gagal (0 markah) C ± Pencapaian kurang daripada ½ B ± Pencapaian lebih daripada ½ .

bapa david memandu kereta proton waja. . sekolah kebangsaan seri manjung menjadi johan perlawanan bola sepak. 3. 1. ____________________________________________________ . ____________________________________________________ . ____________________________________________________ . 2. ____________________________________________________ . 4.A ± Memuaskan ( betul semua) Ujian Pengesanan Salin semula ayat di bawah ini menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. ____________________________________________________ ___________________ . salim dan azmi selalu bermain di padang sekolah. hari jumaat yang lalu saya pergi ke kelantan. 5. guru kelas tahun dua pandai bernama puan zaridah zuber.

Bulu arnabnya berwarna putih. kita mesti makan makanan yang bersih. ______________________________________________________ . ______________________________________________________ . 1. 2. kita bersenam supaya badan kita sihat. (5 markah) . ______________________________________________________ . Alif sangat sayang akan arnabnya. 3. ______________________________________________________ . _______________________________________________________. ____________________________________________________ (5 markah) Item 2 Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. bajunya yang tidak berbasuh itu berbau busuk. jangan makan kuih yang manis itu.UJIAN PENCAPAIAN Nama : ______________________________ Kelas : Tahun 2 Pandai Item 1 Salin semula ayat berikut. Arnabnya sangat pantas berlari. Alif memelihara seekor arnab. 4. 5. Dia memberi arnabnya makan kangkung. sikat rambut kamu supaya kelihatan kemas.

emak membeli ikan tenggiri dan sayur sawi. ____________________________________________________ . ____________________________________________________ ____________________________________________________ . ____________________________________________________ . 4. emak pergi ke pasar. (10 markah) . 5. 2. rumah nenek rumah papan. ganesh sakit perut. di kebun datuk ada pokok durian. 1. salmi pergi ke pusat sumber. datuk menunggang motosikal ke kebun. dia hendak meminjam buku cerita. dia perlu mendapatkan rawatan.Item 3 Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. _____________________________________________________ . ____________________________________________________ . itu rumah nenek. 3.

Objektif Khusus i) Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruf besar pada permulaan ayat. ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruf besar. LATAR BELAKANG KAJIAN Setiap kali latihan di dalam kelas. SK Seri Manjung. METHODOLOGI KAJIAN Methodologi yang digunakan ialah : a) Pemerhatian Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Perak Darul Ridzuan. . 1. 3. 32040 Seri Manjung. Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian bulanan adalah µSalin semula ayat-ayat di bawah menggunakan tanda baca di tempat yang sesuai¶. OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar. Oleh itu. saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah tersebut.MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI MURID TAHUN 2 PANDAI MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA Oleh Zaridah binti Zuber. 2. Kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut. ujian atau peperiksaan. Walaupun setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu permulaan ayat dan kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar tetapi kadangkala murid leka dan menganggapnya tidak penting. murid yang bijak pun kadangkala cuai dengan penggunaan huruf besar.

4. 4.1 Pelaksanaan Aktiviti: .2 Analisis Tinjauan Masalah Saya membuat analisis berdasarkan instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruf besar. Oleh itu.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil.3 Tindakan yang dijalankan Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. 4.b) Soal selidik .4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian 4. 4. ii) Pemeringkatan secara bergred. Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan jawapan yang tepat secara jujur. g) Semakan buku latihan Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid dalam menguasai kamahiran berkenaan. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit. ii) Latih tubi. PELAKSANAAN KAJIAN 4.4. d) Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan. c) Ujian Pengesanan Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka untuk menggunakan huruf besar dalam ayat. saya telah meninjau masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar menggunakan methodologi yang dinyatakan. Tindakan seterusnya ialah: i) Memulakan setiap tulisan dengan warna.

Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai menggunakan warna. Di samping itu. 2. saya telah menjalankan satu ujian pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan. (Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah menggunakan warna) 5. 2. DAPATAN KAJIAN Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan. Kesilapan akibat kecuaian. . Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut. (Huruf besar pada permulaan ayat sahaja menggunakan warna) Item 3 1. sifar bagi murid cemerlang dan berpotensi cemerlang. Setiap aktiviti atau latihan yang memerlukan murid menulis. 3. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. Murid mengambil berat penggunaan huruf besar. saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar amat memuaskan terutamanya untuk item 1 dan 2.2 Aktiviti dijalankan seperti berikut: Item 1 1.Aktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar di permulaan ayat. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruf besar. murid perlu memulakan dengan warna kerana warna dapat meningkatkan daya ingatan. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai.4. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruf besar. 4. 2. Item 2 1.

malas. Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas pemulihan. 9. 8. Soalan PKSR ± 1 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru Besar.2 Rumusan Pemerhatian Sikap kurang berminat.1 Penilaian Pencapaian Pelajar Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar.5% 0% *Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir. CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan. Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid. Meskipun dalam setiap ujian bulanan. kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya ketara berkurangan. Penggunaan huruf besar banyak membantu meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran lain. markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C. Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah). Saya bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas. REFLEKSI KAJIAN 8. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif.MARKAH UJIAN PENGESANAN 20 ± 16 15 ± 10 9±6 5-0 22% 22% 26% 30% *ITEM 1 100% 0% 0% 0% PENCAPAIAN *ITEM 2 100% 0% 0% 0% *ITEM 3 96% 4% 0% 0% UJIAN PENCAPAIAN 95% 2. . Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk huruf besar tanpa arahan daripada guru. 8. Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR 1 ± 2006) yang lalu. hanya 3 orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruf besar pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya.5% 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful