P. 1
kajian tindakan (BM)

kajian tindakan (BM)

|Views: 113|Likes:

More info:

Published by: Vashanti Subramaniam on Feb 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI MURID TAHUN 2 PANDAI MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA Oleh Zaridah binti

Zuber, SK Seri Manjung, 32040 Seri Manjung, Perak Darul Ridzuan. ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membantu murid-murid yang lemah dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Pandai. Seramai 44 orang murid dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Saya memfokuskan kepada penggunaan huruf besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah. Tinjauan awal yang dibuat melalui ujian pengesanan menunjukkan murid kurang peka terhadap kepentingan penggunaan huruf besar. Oleh itu, saya telah menggunakan teknik warna untuk mensifarkan kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar. Saya telah menjalankan langkah-langkah yang dirancang dan didapati penguasaan murid untuk menulis huruf besar pada permulaan ayat dan selepas tanda noktah semakin memuaskan berbanding sebelumnya. Murid tersebut juga menunjukkan sikap yang lebih positif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

ISI KANDUNGAN

1. Kandungan ««««««««««««««««««««««««« 1

2. Penghargaan ««««««««««««««««««««««««.. 2

3. Abstrak «««««««««««««««««««««««««....... 3

4. Latar Belakang Kajian / Refleksi P & P yang lalu ««««««««« 4

5. Fokus Kajian / Isu Keprihatinan ««««««««««««««««. 4

6. Objektif Kajian «««««««««««««««««««««««. 5

7. Kumpulan Sasaran «««««««««««««««««««««... 5

8. Methodologi ««««««««««««««««««««««««.. 6

9. Pelaksanaan Kajian «««««««««««««««««««««. 7

10. Dapatan Kajian ««««««««««««««««««««««« 9

11. Refleksi Kajian «««««««««««««««««««««««. 9

12. Cadangan Tindakan Seterusnya «««««««««««««««... 10

13. Penutup «««««««««««««««««««««««««« 10

14. Bibliografi ««««««««««««««««««««««««« 11

15. Lampiran «««««««««««««««««««««««««. 12

Kementerian Pelajaran Malaysia kerana telah membiayai Kajian Tindakan yang telah saya jalankan pada tahun 2005 dan 2006 Encik Zahidi bin Zukiffli Guru Besar SK Seri Manjung Puan Hajah Normah binti Mahamad Penolong Kanan Pentadbiran SK Seri Manjung Puan Hajah Eaishah binti Abu Talib Penyelia Petang SK Seri Manjung Encik Muhammad Saad bin Mohd Noor Penolong PPD Kurikulum (Kemanusiaan) Pejabat Pelajaran Daerah Manjung .PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang saya menjalankan kajian ini kepada : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.

Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian bulanan adalah µSalin semula ayat-ayat di bawah menggunakan tanda baca di tempat yang sesuai¶. Jika murid menulis ayat tanpa penggunaan huruf besar sekurang-kurangnya di permulaan ayat. Namun setiap kali latihan di dalam kelas. Di samping itu. murid yang bijak pun kadangkala cuai dengan penggunaan huruf besar. setiap Rancangan Mingguan terdapat kemahiran menulis menitik beratkan penggunaan tanda baca. LATAR BELAKANG KAJIAN Berpengalaman 13 tahun mengajar murid Tahap 1 membuatkan saya rasa pengalaman yang selama ini saya simpan begitu berharga. Walaupun setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu permulaan ayat dan nama khas mesti ditulis dengan huruf besar tetapi kadangkala murid leka dan menganggapnya tidak penting. Merujuk Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2. saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah tersebut. ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN Sewaktu mata pelajaran Bahasa Melayu. kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut. maka kehilangan markah amat ketara. Kemungkinan besar jika masalah ini tidak diatasi. peratus markah dalam subjek Penulisan Bahasa Melayu Tahap 2 nanti akan terjejas. saya dapati masih ketara di kalangan murid Tahun 2 Pandai tidak dapat menulis ayat dengan lengkap iaitu tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya seperti menulis jawapan pemahaman. Contoh : . 2. Oleh itu. Oleh kerana saya mengajar murid yang sama semasa Tahun 1 Pandai (2005). ujian atau peperiksaan. maka agak mudah untuk saya mengesan pencapaian mereka.1. menyalin ayat dan sebagainya. Bermula dengan sukatan pelajaran yang mudah bagi murid tahun 1 sehinggalah ke zaman era perubahan sukatan yang begitu ketara. Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarutan kerana penggunaan huruf besar adalah penting setiap kali menulis. Saya mengambil satu daripadanya untuk dipertingkatkan penguasaannya iaitu penggunaan huruf besar.

saya mesti lakukan sesuatu.1 Membina dan menulis perkataan. . Aras 3 : 9. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruf besar. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam ayat. Aras 2 : 10. ii. 3. i.Aras 1 : 8.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Objektif Khusus i) Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruf besar pada permulaan ayat.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. ayat tunggal dan ayat majmuk. Saya perlu meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar melalui teknik yang dirancang. i. Oleh itu. OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar.

g) Semakan buku latihan Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid dalam menguasai kamahiran berkenaan. d) Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan. Murid-murid ini seringkali tidak mengambil berat terhadap penggunaan huruf huruf besar. METHODOLOGI KAJIAN Methodologi yang digunakan ialah : a) Pemerhatian Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung.4. b) Soal selidik . . KUMPULAN SASARAN Kajian ini melibatkan 44 orang murid Tahun 2 Pandai yang terdiri daripada 25 lelaki dan 19 perempuan. 5. c) Ujian Pengesanan Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka untuk menggunakan huruf besar dalam ayat. Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan jawapan yang tepat secara jujur. Murid yang cemerlang juga kadangkala cuai dalam penggunaan huruf besar apatah lagi murid lemah. Oleh itu saya menjalankan Program Kajian Tindakan ini untuk mengatasi masalah tersebut.

Tidak memahami arahan. Oleh itu. 6. adalah penting untuk guru memuji murid berkenaan walaupun hanya betul penggunaan huruf besar pada permulaan ayat sahaja. Sikap malas.3 Tindakan yang dijalankan Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil. ii) Pemeringkatan secara bergred. .2 Analisis Tinjauan Masalah Berdasarkan kepada instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruf besar. maka saya membuat analisis seperti yang terkandung dalam jadual di bawah. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh berjaya sekiranya ada kesungguhan. PELAKSANAAN KAJIAN 6. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian.6. Maka. Kurang keyakinan diri. MASALAH JUMLAH 18% 7% 11% 5% 77% 14% 6. Menyalin tanpa meneliti penggunaan huruf besar. saya telah meninjau masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar menggunakan methodologi yang dinyatakan. BIL 1 2 3 4 5 6 Kurang tumpuan. Tindakan seterusnya ialah : i) Memulakan setiap tulisan dengan warna. Tiada bimbingan di rumah.

2. 6.4. Saya telah mencantumkan warna biru dengan pensel murid agar mereka tidak lupa bahawa setiap kali mula menulis.4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian 6. (Huruf besar pada permulaan ayat sahaja menggunakan warna) Item 3 1.ii) Latih tubi. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat . 3. Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruf besar. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar di permulaan ayat.1 Aktiviti dijalankan seperti berikut: Item 1 1. Item 2 1. 2. Setiap aktiviti atau latihan yang memerlukan murid menulis.1 Pelaksanaan Aktiviti: Aktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruf besar. 2. warna biru itu mesti didahulukan. murid perlu memulakan dengan warna kerana warna dapat meningkatkan daya ingatan. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai menggunakan warna.4. 6.

Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas pemulihan. REFLEKSI KAJIAN 8. Kesilapan akibat kecuaian. saya telah menjalankan satu ujian pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan. Soalan PKSR ± 1 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru . MARKAH UJIAN PENGESANAN 20 ± 16 15 ± 10 9±6 5-0 22% 22% 26% 30% *ITEM 1 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 96% 4% 0% 0% 95% 2. Di samping itu.1 Penilaian Pencapaian Pelajar Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Murid mengambil berat penggunaan huruf besar. DAPATAN KAJIAN Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan. sifar bagi murid cemerlang dan berpotensi cemerlang. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar amat memuaskan terutamanya untuk item 1 dan 2. (Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah menggunakan warna) 7.5% 0% PENCAPAIAN *ITEM 2 *ITEM 3 UJIAN PENCAPAIAN *Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir. 8. Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk huruf besar tanpa arahan daripada guru.5% 2. hanya 3 orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruf besar pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR 1 ± 2006) yang lalu.yang sesuai.

guru kelas dan guru mata pelajaran lain di kelas yang sama. 10.Besar. Sebagai guru mata pelajaran Bahasa Melayu. Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid. 8. Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya. CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan. meskipun agak sukar dan kadangkala kita mengeluh dengan pencapaian yang begitu minima dalam setiap mata pelajaran. namun itu bukan alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa. Saya bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas.2 Rumusan Pemerhatian Sikap kurang berminat. Meskipun dalam setiap ujian bulanan. Kekangan masa dan bebanan tugas yang semakin bertambah sememangnya tidak dapat dielakkan. . Oleh itu. Walau bagaimanapun. Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah). PENUTUP Murid adalah amanah yang dipertanggungjawabkan. pencapaian murid dalam penggunaan huruf besar banyak membantu meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran lain. 9. markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C. kita buat semampu mungkin supaya semua murid menerima pendidikan berkualiti dan selaras berasaskan Kurikulum Pendidikan Kebangsaan. kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya ketara berkurangan. malas.

BIBLIOGRAFI 1. Buku Latihan dan Aktiviti Bahasa Melayu Tahun 2 Dewan Bahasa dan Pustaka . Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Unit Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 3. Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 2 Jilid 1 Dewan Bahasa dan Pustaka 4. Manual Kajian Tindakan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 2. Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 2 Jabatan Pelajaran Negeri Perak 3.

Pengajaran cikgu menyeronokkan Cikgu beri tumpuan kepada saya Saya minat mata pelajaran Bahasa Melayu Keluarga beri bimbingan di rumah Bimbingan yang cikgu beri mencukupi Belajar menyeronokkan Kerja sekolah yang diberi mudah Saya suka menulis Saya suka membaca Saya faham arahan cikgu Percakapan cikgu terlalu laju . 5. 4. 11. 8. 2. 10. 3. 9.BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN TINDAKAN TAHUN 2 PANDAI 2006 BIL SILA JAWAB DENGAN JUJUR Ya (/) Tidak ( x ) 1. 6. 7.

Contoh : BORANG SKOR ITEM 1 MENYALIN AYAT BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 *L NAMA MURID A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z AB CD EF GH IJ KL MN OP QR ST UV WX YZ ABC DEF GHI JKL MNO L1 A C A A A A A A A B A A A B A A A A B A A B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B L2 A B A A A A A A B B A A A A A A A A B A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L3 A C A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L4 A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A L5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A UJIAN PENCAPAIAN A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ² latihan 0 ± Gagal (0 markah) C ± Pencapaian kurang daripada ½ B ± Pencapaian lebih daripada ½ .

____________________________________________________ . 3. salim dan azmi selalu bermain di padang sekolah.bapa david memandu kereta proton waja. 1.A ± Memuaskan ( betul semua) Ujian Pengesanan Salin semula ayat di bawah ini menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. 4. ____________________________________________________ ___________________ . ____________________________________________________ . sekolah kebangsaan seri manjung menjadi johan perlawanan bola sepak. ____________________________________________________ . 2. . hari jumaat yang lalu saya pergi ke kelantan. guru kelas tahun dua pandai bernama puan zaridah zuber. 5. ____________________________________________________ .

kita bersenam supaya badan kita sihat. jangan makan kuih yang manis itu. ____________________________________________________ (5 markah) Item 2 Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. ______________________________________________________ . ______________________________________________________ . ______________________________________________________ . Bulu arnabnya berwarna putih. 3. 2. Dia memberi arnabnya makan kangkung. (5 markah) . Alif memelihara seekor arnab. 1. kita mesti makan makanan yang bersih. sikat rambut kamu supaya kelihatan kemas.UJIAN PENCAPAIAN Nama : ______________________________ Kelas : Tahun 2 Pandai Item 1 Salin semula ayat berikut. 5. ______________________________________________________ . Arnabnya sangat pantas berlari. Alif sangat sayang akan arnabnya. 4. _______________________________________________________. bajunya yang tidak berbasuh itu berbau busuk.

____________________________________________________ . emak membeli ikan tenggiri dan sayur sawi. _____________________________________________________ . ____________________________________________________ ____________________________________________________ . (10 markah) . rumah nenek rumah papan. 3. di kebun datuk ada pokok durian. dia perlu mendapatkan rawatan. dia hendak meminjam buku cerita. ____________________________________________________ .Item 3 Salin semula ayat berikut menggunakan huruf besar di tempat yang betul. ____________________________________________________ . itu rumah nenek. salmi pergi ke pusat sumber. emak pergi ke pasar. 1. 5. datuk menunggang motosikal ke kebun. 4. 2. ganesh sakit perut.

. Walaupun setiap kali sebelum mula menulis saya mengulangi ungkapan yang sama iaitu permulaan ayat dan kata nama khas mesti ditulis dengan huruf besar tetapi kadangkala murid leka dan menganggapnya tidak penting. Soalan kegemaran para guru setiap kali ujian bulanan adalah µSalin semula ayat-ayat di bawah menggunakan tanda baca di tempat yang sesuai¶. 1. SK Seri Manjung. Kesalahan murid dalam penggunaan huruf besar secara tidak langsung akan mengurangkan markah kerana markah akan dipotong untuk setiap kesalahan tersebut. ii) Meningkatkan daya ingatan murid terhadap penggunaan huruf besar. LATAR BELAKANG KAJIAN Setiap kali latihan di dalam kelas. 3. METHODOLOGI KAJIAN Methodologi yang digunakan ialah : a) Pemerhatian Sikap murid dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Perak Darul Ridzuan.MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN HURUF BESAR BAGI MURID TAHUN 2 PANDAI MENGGUNAKAN TEKNIK WARNA Oleh Zaridah binti Zuber. murid yang bijak pun kadangkala cuai dengan penggunaan huruf besar. saya menjalankan kajian ini untuk mengatasi masalah tersebut. OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum i) Meningkatkan penguasaan kemahiran penggunaan huruf besar. ujian atau peperiksaan. Objektif Khusus i) Meningkatkan penguasaan murid untuk menggunakan huruf besar pada permulaan ayat. 32040 Seri Manjung. Oleh itu. 2.

Borang soal selidik diberi kepada murid dan guru membacakannya untuk mendapatkan jawapan yang tepat secara jujur. ii) Latih tubi. g) Semakan buku latihan Semakan buku latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid dalam menguasai kamahiran berkenaan. 4.b) Soal selidik .1 Pelaksanaan Aktiviti: .3 Tindakan yang dijalankan Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat.2 Analisis Tinjauan Masalah Saya membuat analisis berdasarkan instrument yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran penggunaan huruf besar. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit.4 Pelaksanaan Tindakan dan Pemerhatian/Penilaian 4. 4. PELAKSANAAN KAJIAN 4. saya telah meninjau masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar menggunakan methodologi yang dinyatakan. Oleh itu. Tindakan seterusnya ialah: i) Memulakan setiap tulisan dengan warna. 4. c) Ujian Pengesanan Diberi kepada murid untuk mengukur sejauhmana pencapaian dan pemahaman mereka untuk menggunakan huruf besar dalam ayat.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil. d) Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan.4. 4. ii) Pemeringkatan secara bergred.

Aktiviti dijalankan setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu. Membaca ayat mudah yang lengkap dengan penggunaan huruf besar. Membaca ayat yang diberi tanpa huruf besar di permulaan ayat. sifar bagi murid cemerlang dan berpotensi cemerlang. DAPATAN KAJIAN Setelah semua aktiviti mengikut item yang ditetapkan dijalankan. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. murid perlu memulakan dengan warna kerana warna dapat meningkatkan daya ingatan. 2. 2.4. 4. Membaca ayat-ayat yang diberi tanpa huruf besar. (Huruf besar pada permulaan ayat sahaja menggunakan warna) Item 3 1. Item 2 1. 2. (Huruf besar pada permulaan ayat dan selepas noktah menggunakan warna) 5. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai. . saya telah menjalankan satu ujian pencapaian yang lain untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan. Menyalin semula ayat tersebut dengan menggunakan huruf besar di tempat yang sesuai menggunakan warna. Mengecam penggunaan huruf besar pada ayat tersebut. Murid mengambil berat penggunaan huruf besar. 3.2 Aktiviti dijalankan seperti berikut: Item 1 1. Kesilapan akibat kecuaian. Setiap aktiviti atau latihan yang memerlukan murid menulis. saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran penggunaan huruf besar amat memuaskan terutamanya untuk item 1 dan 2. Di samping itu.

Dua orang daripada murid tersebut adalah murid kelas pemulihan. CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang saya jalankan ke atas murid-murid berkenaan. 9. 8. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. kurang tumpuan dan tidak menggunakan huruf besar di tempat yang sepatutnya ketara berkurangan. Penggunaan huruf besar banyak membantu meningkatkan peratus keseluruhan ujian di samping membantu meningkatkan prestasi mata pelajaran lain. REFLEKSI KAJIAN 8. Meskipun dalam setiap ujian bulanan.2 Rumusan Pemerhatian Sikap kurang berminat. Di dalam Ujian Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR 1 ± 2006) yang lalu. . Soalan PKSR ± 1 2006 bagi daerah Manjung telah disediakan oleh Majlis Guru Besar. Ini telah melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan guru untuk menyemak hasil kerja murid. Saya bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru pemulihan khas. Latihan harian masih menggunakan warna biru untuk huruf besar tanpa arahan daripada guru. Secara tidak langsung penggunaan tanda noktah juga menunjukkan peningkatan di luar jangkaan saya. malas. markah yang diperolehi tidak cemerlang tetapi sekurang-kurangnya membantu murid lemah untuk mendapat B atau C.5% 0% *Pencapaian item dinilai melalui latihan terakhir.1 Penilaian Pencapaian Pelajar Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar.5% 2. 8. hanya 3 orang murid sahaja yang tidak menggunakan huruf besar pada permulaan ayat untuk soalan Bahagian C iaitu Salin semula ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang betul. Seterusnya saya ingin meningkatkan penguasaan murid berkenaan dalam penggunaan tanda baca (koma dan noktah).MARKAH UJIAN PENGESANAN 20 ± 16 15 ± 10 9±6 5-0 22% 22% 26% 30% *ITEM 1 100% 0% 0% 0% PENCAPAIAN *ITEM 2 100% 0% 0% 0% *ITEM 3 96% 4% 0% 0% UJIAN PENCAPAIAN 95% 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->