Litar Siri dan Selari

1. Litar elektrik ialah lintasan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya.

2. Terdapat 2 susunan litar elektrik. i) Litar bersiri ii) Litar selari

3. Litar bersiri i) komponen -komponen litar disambung secara hujung ke hujung atau sederet untuk membina satu lintasan lengkap. ii) Hanya terdapat satu lintasan arus di dalam litar ini. iii) Litar ini menjadi tidak lengkap jika satu daripada perintangnya rosak.

4. Litar selari i)komponen litar disambung sebelah-menyebelah. ii)Terdapat lebih daripada satu lintasan arus di dalam lirtar ini. iii)Apabila salah satu daripada perintang rosak,bahagian lain pada litar masih lengkap.
5. Perbezaan di antara litar bersiri dan selari

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful