Syarahan Agama MTQ

1

TAJUK : KELUARGA MUSLIM ASAS PEMBINAAN UMMAH GEMILANG

Bismillahirahmanirahim««..
Assalamualaikum wrt«.
Alhamdulillah«..............................................

Yang dimuliakan pengacara majlis, barisan panel hakim yang
menjunjung panji keadilan, penjaga masa seterusnya warga dewan yang
dirahmati Allah.

Tampilnya saya di pentas ini adalah untuk menyampaikan syarahan yang
bertajuk µKELUARGA MUSLIM ASAS PEMBINAAN UMMAH GEMILANG¶
Terlebih dahulu izinkan saya mendefinisikan satu persatu tajuk syarahan saya pada pagi ini.

Frasa ³keluarga muslim´ adalah merujuk kepada ikatan kekeluargaan berdasarkan perkahwinan
yang merealisasikan syariat Islam dalam hidup mereka .

Manakala frasa ´ummah gemilang´ menurut kamus dewan pula adalah bermaksud umat yang
paling baik.
Islam membuktikan kepada kita bahawa umat yang paling baik adalah dilahirkan dari kalangan
keluarga muslim yang sudah tentu mempunyai teras agama Islam yang kukuh.
Hujah saya yang pertama:

1) KELUARGA MUSLIM MENGETAHUI TUJUAN , TANGGUNGJAWAB SERTA HALATUJU
MEREKA SEBAGAI HAMBA DAN KHALIFAH
Allah S.W.T menciptakan makhluk di muka bumi ini dengan sebab dan tugas yang tersendiri.
Firman Allah S.W.T :
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««.
³Tidak Aku (Allah) jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada-Ku.´ -
Surah az-Zariyat: ayat 56.
Allah telah menciptakan manusia untuk menggalas dua tugas utama,sebagai hamba
dan khalifah-Nya di atas muka bumi ini.


Manusia harus melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya
dalam semua aspek. Sudah pasti keluarga muslim akan mengikuti sistem moral dan akhlak
yang telah disediakan oleh penciptanya.Sebagai khalifah Allah, manusia akan memakmurkan
2

bumi serta sentiasa menjaga hubungannya dengan Allah, hubungannya sesama manusia dan
hubungannya dengan makhluk Allah yang lain..

Pelbagai usaha dilakukan untuk mendorong kearah pembinaan keluarga muslim contohnya
rancangan family sarjana di tv kini.Ini membuktikan bahawa keluarga muslim yang mengetahui
tujuan mereka dijadikan, mampu melahirkan ummah gemilang.

Hadirin sekelian,
Hujah saya yang kedua,
2) KELUARGA MUSLIM MENJADIKAN AL QURAN DAN HADIS SEBAGAI PANDUAN HIDUP
Keluarga Muslim sudah tentu berada pada landasan hidup yang sebenarnya bertepatan
dengan sabda Rasulullah s.a.w :
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««.
³Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Sekiranya kamu berpegang pada kedua-duanya,
kamu tidak akan sesat selama-lamanya iaitu kitab Allah (al-Quran) dan sunahku.´ (Riwayat
Imam Malik)
Mengimbau kembali kisah keluarga Yassir yang sanggup menanggung penderaan semata-
mata mempertahankan aqidah mereka. Malangnya pada hari ini kes murtad, ajaran sesat ayah
Pin dan Black Metal umpamanya menghiasi media akibat daripada kerapuhan tunjang aqidah
keluarga .
Oleh itu jelaslah di sini, keluarga yang menjadikan Al Quran dan Hadis sebagai panduan hidup
sememangnya dapat membentuk ummah gemilang.

Sidang dewan yang dihormati sekelian,
Hujah saya yang ketiga:
3) KELUARGA MUSLIM MENCONTOHI AKHLAK DAN PERIBADI RASULULLAH S.A.W
Tiada siapa dapat menafikan kesempurnaan akhlak junjungan kita Muhammad s.a.w.
Perjalanan hidup baginda adalah contoh teladan terbaik bagi asas pembinaan ummah yang
berjaya dunia dan akhirat.
Firman Allah S.W.T dalam surah Al Qalam ayat 4 :
««««««««««««««««««««««««««««««««««.
Maksudnya : Dan bahawa sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) mempunyai akhlak yang
sangat mulia.
3

Allah S.W.T mengutuskan Nabi Muhammad sebagai role model untuk dicontohi oleh sekelian
umat Islam dalam membina generasi akan datang. Sekiranya baginda tidak dicontohi maka
berlakulah gejala-gejala sosial masakini seperti penderaan, pembuangan bayi, anak derhaka
dan sumbang mahram.
Dengan ini terbuktilah bahawa akhlak dan peribadi Rasulullah S.A.W perlu dicontohi bagi
mewujudkan generasi gemilang lagi terbilang.

Seterusnya hujah saya yang keempat :
4) KELUARGA MUSLIM MAMPU MEMBATASKAN PERBUATAN YANG DILARANG DENGAN
MENANGKIS ANASIR NEGATIF
Sejajar dengan arus pembangunan dan permodenan, anasir negatif turut mewarnai dunia
masakini. Pelbagai anasir negatif dirancang musuh bertujuan menyesatkan manusia dari segi
aqidah, akhlak serta pemikiran. Itulah dikatakan ujian Allah untuk menguji iman hambaNya.
Firman Allah :
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««.
Apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan mengatakan: Kami telah beriman,
sedang mereka tidak diuji?(Surah al-Ankabut, ayat 2-3).
Pelbagai ujian berbentuk anasir negative ini memerlukan iman yang kental serta aqidah yang
mantap bagi menangkis serangan tersebut. Kes Ariff Alfian Rosli mengahwini lelaki Inggeris
contohnya cukup menjatuhkan maruah umat Islam sedunia. Begitu juga dengan budaya
skinhead,punk dan shuffle misalnya memerlukan penghayatan syariat yang kukuh. Bimbingan
keluarga terutama untuk anak remaja sangat diperlukan masakini. Tanpa keluarga yang kukuh
pegangan agama serta hubungan kekeluargaan , generasi akan datang pasti akan terpesong
daripada landasan yang sebenar.
Nah, inilah bukti betapa perlunya sebuah keluarga muslim bagi menjana ummah gemilang .
Konklusinya, institusi keluarga yang bertunjangkan syariat Islam merupakan satu ± satunya
cara bagi melahirkan generasi yang terbaik dari semua aspek merangkumi agama dan sahsiah.
Dengan ini saya akhiri syarahan saya dengan ungkapan, ³Keluarga Muslim Asas Pembinaan
Ummah Gemilang.
Sekian.
Wassalam«4

PERJUANGAN SRIKANDI ISLAM TERAS PEMERKASAAN SAHSIAH

B
I
L
PER
KA
RA
HURAIAN
1 ISI Srikandi Islam pembina generasi unggul
2 HU
RAI
AN
Peranan wanita sebagai srikandi Islam sesuatu generasi mampu membentuk sahsiah tidak
dapat disangkal kerana pendidikan awal anak-anak adalah bermula dengan didikan wanita
sebagai ibu. ͞melentur buluh hendaklah dari rebungnya͟
3 NA
S
Surah al-furqan ayat 74:
´´´´C´ãBb,´´,_´Ò_´f´·B×q´´,;´1´´B×q
Ò´·´ÿB,1´¬´,´´´´0B×q´J´´·´;´[,´
¸×´¶´C0´´´´´´0B×q´1´´´¬Bb,´´´´´f´J
´ù´1´ÒB´ÿB´ÿ´f´´´´
Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami
dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-
orang yang bertakwa.
4 CO
NT
OH
SA
HA
BA
T
Contoh paling jelas dan nyata kita lihat pada kesungguhan bonda Imam Syafie r.a yang
sanggup mengharungi sejuta kepayahan demi melahirkan seorang tokoh ilmuan yang terbilang
5 CO
NT
OH
SE
MA
SA
Sama juga seperti apa yang dilalui oleh seorang wanita yang pernah dinobatkan sebagai IBU
MITHALI Pulau Pinang tahun 2006 Pn Gayah binti Osman yang mampu mendidik 10 orang anak
bersendirian hingga menjadi anak-anak yang berjaya dan bersahsiah terpuji
6 KES
IM
PUL
AN
Jelas disini, peranan srikandi Islam dalam membina sebuah generasi yang unggul memang
mampu dilaksanakan


Rezeki Yang Halal Menjamin Keberkatan Hidup

Isi

1. Rezeki yang halal merupakan tuntutan agama.

5

-Mencari rezeki yang halal merupakan satu tuntutan agama bagi menyempurnakan keperluan
hidup.
-Hadis riwayat daripada Ibnu Mas͛ud:
Bermaksud, mencari yang halal adalah wajib ke atas setiap Muslim- riwayat Muslim.

-Para nabi dan rasul telah mempraktikkan dalam kehidupan mereka dengan melaksanakan kerja
yang halal untuk mencari rezeki seperti berniaga dan menternak binatang.
- Kerajaan telah melaksanakan logo halal bagi memastikan premis-premis perusahaan makanan
halal dan bersih.
- Jelaslah kepada kita bahawa mencari rezeki yang halal merupakan satu tuntutan agama.

2. Mencari rezeki yang halal adalah satu ibadah.
- Mencari rezeki yang halal merupakan satu ibadah sekiranya pencarian tersebut bertepatan
dengan kehendak syarak.
- Firman Allah dalam surah al-mukminun :51 bermaksud ͚makanlah rezeki yang halal dan
lakukanlah amal soleh͛.
- Rasulullah saw sendiri bekerja sebagai peniaga yang berjaya.
- Wujudnya pelbagai peluang kerjaya yang halal sekarang seperti dalam bidang pertanian
seperti ladang kelapa sawit.
-Ternyata mencari rezeki yang halal adalah suatu ibadah.

3. Mencari rezeki yang halal dapat mengeratkan silaturrahim.
- Hubungan silaturrahim sesama umat Islam di seluruh dunia dapat dipereratkan melalui
muamalah Islam.
- Firman Allah yang bermaksud,͟dan bertolong-tolonglah kamu di atas perkara kebaikan dan
janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan permusuhan͟.(surah___)
- Golongan Ansar member modal permulaan kepada golongan muhajirin sebagaimana berlaku
kepada Abd Rahman B Auf. Bahkan Rasulullah saw sendiri pernah menggadaikan baju besinya
kepada Yahudi.
- Sistem muamalah yang berlaku di Malaysia seperti system perbankan Islam telah menjadi
ikutan dan panduan dalam pelaksanaan sistem ekonomi semasa. Contohnya sistem gadaian
Islam.
-Jelas menunjukkan bahawa Sistem muamalah Islam dapat mengeratkan perpaduan global.

4. Rezeki yang halal dapat menjana ekonomi umat Islam.
- Melalui aktiviti muamalah, sudah pasti akan menjana ekonomi umat Islam yang berada di
setiap pelosok dunia.
- Hadis nabi yang bermaksud:͛9/10 sumber rezeki ialah menerusi perniagaan͛. (riwayat____)
-Malaysia yang terkenal dengan produk hub halal telah menjana ekonomi umat Islam di
Malaysia.
6

- Jelaslah bahawa ekonomi umat Islam akan lebih kukuh menerusi perniagaan rezeki yang halal.


Kesimpulannya, pencarian rezeki yang halal akan menjamin keberkatan hidup manusia dunia
dan akhirat.


Tajuk : Generasi Berilmu Penggerak Transformasi Negara

Isi 1: Generasi Berilmu Teras Sahsiah Umat Penggerak Transformasi Negara

Maju mundur sesebuah Negara bergantung kepada cara hidup penduduknya. Kalau elok
sahsiahnya majulah Negara, tapi jika sebaliknya ««kita tahu natijahnya. Kewajipan
menunaikan solat dan menuntut ilmu telah merubah masyarakat yang jahil kepada masyarakat
berilmu yang pakar dalam pelbagai bidang sehingga mampu membina tamadun islam yang
gemilang.
Firman Allah s.w.t dalam surah al-Ankabut ayat 54 :

]L´´´´X´´Jÿ´1´´X´´´´´6´´´'´X´J
´´´'´X´´ó´_
Maksudnya : wahai orang yang beriman, dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah kamu
daripada perbuatan keji dan mungkar.

Sejarah sudahpun membuktikan, keadaan masyarakat jahiliah sebelum kedatangan islam
adalah contoh terbaik untuk kita ambil pengajaran. Kehidupan yang penuh dengan
kesengsaraan dan kegelapan. Setelah datangnya nur islam yang menyeru manusia supaya
mentauhidkan Allah, menuntut ilmu dan melaksanakan ibadat membawa satu perubahan yang
besar.
Maka jelaslah generasi berilmu akan berakhlak mulia seterusnya menjadi penggerak dalam
transformasi Negara

Isi 2 : Generasi Berilmu penggerak ekonomi madani.

7

Modal insan inilah yang merupakan aset yang boleh disuntik nilai tambahnya, ditingkatkan
nilai inteleknya serta diperkaya modal budayanya. Pembangunan modal insan adalah
penentu bagi meningkatkan daya saing dan produktiviti negara. ke arah melahirkan guna
tenaga terlatih dan berdaya saing.
Firman allah dalam surah al-a·raf ayat 96 :Maksudnya : dan (tuhan berfirman lagi): kalau sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta
bertakwa, tentulah kami akan membukakan kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpah-limpah
berkatnya, dari langit dan bumi

Mengambil contoh cara Rasulullah s.a.w menjalankan perniagaan dengan jujur dan amanah
sehingga mendapat keuntungan yang berlipat ganda.
Oleh itu, Misi Nasional dan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) telah mengenal pasti
pembangunan modal insan sebagai salah satu teras utama dalam membawa transformasi
negara kepada ekonomi berasaskan pengetahuan.
Jelaslah kepada kita bahawa generasi berilmu mampu menggerakkan ekonomi madani penjana
tranformasi Negara.Isi 3 : Generasi Berilmu perpaduan terpatri, penggerak transformasi

Perpaduan penting dalam kestabilan dan keharmonian kehidupan di bumi amnya dan Negara
khususnya. Tanpa perpaduan dan persaudaraan akan hancurlah Negara.
Firman Allah dalam surah al-Imran ayat 104 :

]´´1´´´´X´´´´´´ó´L´´´´X´´´´´´
´´´´L´´´ÿú´´L´ò´´L´´´X´´J´´´´
´´ó´´´´´´ò´´_

8

Maksudnya : dan hendaklah ada diantara kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan
( mengembangkan islam ), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada
segala perkara yang salah ( buruk dan keji ). Dan mereka ( yang bersifat demikian ), ialah orang-
orang yang berjaya.
Contoh yang jelas ialah tegaknya Negara islam kerana perpaduan umat islam, persaudaraan muhajirin
dan ansar, disatukan dibawah bumbung masjid Quba.
Sambutan rumah terbuka aidilfitri yang dijalankan setiap tahun boleh mengukuhkan perpaduan.Isi 4 : Generasi Berilmu Pemantapan keupayaan kepimpinan

Kepimpinan yang berkesan mampu mencetuskan inspirasi serta memenangi hati dan fikiran
sesebuah organisasi untuk membuat anjakan paradigma dan perubahan minda bagi melihat
keadaan semasa dengan perspektif dan inisiatif baru, meningkatkan kreativiti dan inovasi,
menyuburkan budaya ilmu serta menggalakkan warga organisasi mencabar status quo.
Firman Allah dalam Surah Syura ayat 38 :
´´´´C´ãBb,´ Fb_´´B´´J´´Bb
´ò´÷´6´¶´Ò Fb_´ÿBC´0,´ ¸×P_¸1´´ÒBb
´ò´´´¶´ÿ´0,´ N´,;_´´ ´ò´,1´×´´
Dan orang-orang yang menyambut perintah Tuhan mereka serta mendirikan solat dan urusan
mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka.

Sejarah juga pernah menyaksikan ketangkasan Usamah bin Ziad yang ketika itu berusia 18
tahun memimpin satu bala tentera untuk menyerang kerajaan Rom. Begitu juga dengan
kehebatan Muhammad al-Fateh membuka Kota Istanbul (Konstantinopal) ketika usia beliau 21
tahun.

Mengambil kata-kata dua sarjana terkenal di Amerika Syarikat, Rick Smolan dan Jennifer Erwitt
dalam buku ³24 hours in Cyberspace´ menganggap Tun Dr Mahathir sebagai pemimpin politik
yang paling bijaksana secara teknikalnya di atas planet bumi ini.
Kita mahu melahirkan generasi baru berilmu yang sehebat Tun Dr Mahathir atau lebih daripada
itu untuk memimpin dan menggerak transformasi Negara.

9


Contohnya, kita toleh sejarah palestin, iraq dan Afghanistan. Kehancuran yang berlaku di
Negara ini disebabkan oleh hilangnya sifat persaudaraan dan rapuhnya perpaduan.Firman Allah s.w.t dalam surah al-Baqarah ayat 275 :

Sabda Rasulullah s.aw :
]ÿ¸´ú´¸´ú´´´ÿ´´ù´ÿ´´´´´´´´´´´
´´´X_
Contoh yang jelas ialah tegaknya Negara islam kerana perpaduan umat islam, persaudaraan muhajirin
dan ansar, disatukan dibawah bumbung masjid Quba. Saling bertukar idea dan nasihat menasihati
antara satu sama lain. Maksudnya disini solat itu bukanlah taklif yang
Generasi berilmu dan berkemahiran memberi sumber tenaga kerja berimpak besar dalam
kemajuan ekonomi. Mereka boleh berperanan menyumbang tenaga, kemahiran dan mampu
menjana kegemilangan ekonomi Negara. Membuka perniagaan halal yang berlandaskan prinsip
jujur dan amanah. Penghayatan ibadat tersebut dapat menghindarkan diri daripada sifat bakhil,
hasad dengki dan khianat serta tidak mengamalkan riba dan rasuah.
10


Sekiranya kamu berpegang pada kedua-duanya. kamu tidak akan sesat selama-lamanya iaitu kitab Allah (al-Quran) dan sunahku.w : bertepatan «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««. 2) KELUARGA MUSLIM MENJADIKAN AL QURAN DAN HADIS SEBAGAI PANDUAN HIDUP Keluarga Muslim sudah tentu berada pada landasan hidup yang sebenarnya dengan sabda Rasulullah s. Oleh itu jelaslah di sini. Firman Allah S.´ (Riwayat Imam Malik) Mengimbau kembali kisah keluarga Yassir yang sanggup menanggung penderaan sematamata mempertahankan aqidah mereka.W. hubungannya sesama manusia dan hubungannya dengan makhluk Allah yang lain.w. Perjalanan hidup baginda adalah contoh teladan terbaik bagi asas pembinaan ummah yang berjaya dunia dan akhirat. keluarga yang menjadikan Al Quran dan Hadis sebagai panduan hidup sememangnya dapat membentuk ummah gemilang.a.T dalam surah Al Qalam ayat 4 : ««««««««««««««««««««««««««««««««««. Hadirin sekelian. ³Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Hujah saya yang kedua.Ini membuktikan bahawa keluarga muslim yang mengetahui tujuan mereka dijadikan. Malangnya pada hari ini kes murtad. 2 . Sidang dewan yang dihormati sekelian.A. Maksudnya : Dan bahawa sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) mempunyai akhlak yang sangat mulia. Hujah saya yang ketiga: 3) KELUARGA MUSLIM MENCONTOHI AKHLAK DAN PERIBADI RASULULLAH S..bumi serta sentiasa menjaga hubungannya dengan Allah. Pelbagai usaha dilakukan untuk mendorong kearah pembinaan keluarga muslim contohnya rancangan family sarjana di tv kini. mampu melahirkan ummah gemilang.a.W Tiada siapa dapat menafikan kesempurnaan akhlak junjungan kita Muhammad s. ajaran sesat ayah Pin dan Black Metal umpamanya menghiasi media akibat daripada kerapuhan tunjang aqidah keluarga .

generasi akan datang pasti akan terpesong daripada landasan yang sebenar. Sekiranya baginda tidak dicontohi maka berlakulah gejala-gejala sosial masakini seperti penderaan. pembuangan bayi. Dengan ini saya akhiri syarahan saya dengan ungkapan. Seterusnya hujah saya yang keempat : 4) KELUARGA MUSLIM MAMPU MEMBATASKAN PERBUATAN YANG DILARANG DENGAN MENANGKIS ANASIR NEGATIF Sejajar dengan arus pembangunan dan permodenan.A. ayat 2-3). anak derhaka dan sumbang mahram. Sekian. institusi keluarga yang bertunjangkan syariat Islam merupakan satu ± satunya cara bagi melahirkan generasi yang terbaik dari semua aspek merangkumi agama dan sahsiah. inilah bukti betapa perlunya sebuah keluarga muslim bagi menjana ummah gemilang . Pelbagai ujian berbentuk anasir negative ini memerlukan iman yang kental serta aqidah yang mantap bagi menangkis serangan tersebut.W. Kes Ariff Alfian Rosli mengahwini lelaki Inggeris contohnya cukup menjatuhkan maruah umat Islam sedunia. Nah. Dengan ini terbuktilah bahawa akhlak dan peribadi Rasulullah S. Apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan mengatakan: Kami telah beriman.T mengutuskan Nabi Muhammad sebagai role model untuk dicontohi oleh sekelian umat Islam dalam membina generasi akan datang. anasir negatif turut mewarnai dunia masakini. Begitu juga dengan budaya skinhead. Bimbingan keluarga terutama untuk anak remaja sangat diperlukan masakini. Tanpa keluarga yang kukuh pegangan agama serta hubungan kekeluargaan . Itulah dikatakan ujian Allah untuk menguji iman hambaNya. Firman Allah : «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««. ³Keluarga Muslim Asas Pembinaan Ummah Gemilang. Konklusinya.Allah S. Pelbagai anasir negatif dirancang musuh bertujuan menyesatkan manusia dari segi aqidah.punk dan shuffle misalnya memerlukan penghayatan syariat yang kukuh. Wassalam« 3 . akhlak serta pemikiran.W perlu dicontohi bagi mewujudkan generasi gemilang lagi terbilang. sedang mereka tidak diuji?(Surah al-Ankabut.

 $ $ Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami.PERJUANGAN SRIKANDI ISLAM TERAS PEMERKASAAN SAHSIAH B I L 1 2 PER KA RA ISI HU RAI AN 3 NA S HURAIAN Srikandi Islam pembina generasi unggul Peranan wanita sebagai srikandi Islam sesuatu generasi mampu membentuk sahsiah tidak dapat disangkal kerana pendidikan awal anak-anak adalah bermula dengan didikan wanita sebagai ibu. anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami). melentur buluh hendaklah dari rebungnya Surah al-furqan ayat 74: WT ES S dQ. Wr [FQ. [ AWT ( . peranan srikandi Islam dalam membina sebuah generasi yang unggul memang mampu dilaksanakan Rezeki Yang Halal Menjamin Keberkatan Hidup Isi 1. dan jadikanlah kami imam bagi orangorang yang bertakwa.a yang sanggup mengharungi sejuta kepayahan demi melahirkan seorang tokoh ilmuan yang terbilang 4 CO NT OH SA HA BA T 5 CO NT OH SE MA SA 6 KES IM PUL AN Sama juga seperti apa yang dilalui oleh seorang wanita yang pernah dinobatkan sebagai IBU MITHALI Pulau Pinang tahun 2006 Pn Gayah binti Osman yang mampu mendidik 10 orang anak bersendirian hingga menjadi anak-anak yang berjaya dan bersahsiah terpuji Jelas disini. Rezeki yang halal merupakan tuntutan agama. U B $W< A WT TQ. 4 . Contoh paling jelas dan nyata kita lihat pada kesungguhan bonda Imam Syafie r. ) d Jr mWT PQ n TQ.

. 2. Rezeki yang halal dapat menjana ekonomi umat Islam.Firman Allah dalam surah al-mukminun :51 bermaksud makanlah rezeki yang halal dan lakukanlah amal soleh .Jelaslah kepada kita bahawa mencari rezeki yang halal merupakan satu tuntutan agama.Sistem muamalah yang berlaku di Malaysia seperti system perbankan Islam telah menjadi ikutan dan panduan dalam pelaksanaan sistem ekonomi semasa. 4. (riwayat____) -Malaysia yang terkenal dengan produk hub halal telah menjana ekonomi umat Islam di Malaysia. Bahkan Rasulullah saw sendiri pernah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. . . . -Hadis riwayat daripada Ibnu Mas ud: Bermaksud. . -Para nabi dan rasul telah mempraktikkan dalam kehidupan mereka dengan melaksanakan kerja yang halal untuk mencari rezeki seperti berniaga dan menternak binatang. 3.Golongan Ansar member modal permulaan kepada golongan muhajirin sebagaimana berlaku kepada Abd Rahman B Auf.Hadis nabi yang bermaksud: 9/10 sumber rezeki ialah menerusi perniagaan .(surah___) .Melalui aktiviti muamalah.Kerajaan telah melaksanakan logo halal bagi memastikan premis-premis perusahaan makanan halal dan bersih. mencari yang halal adalah wajib ke atas setiap Muslim.Hubungan silaturrahim sesama umat Islam di seluruh dunia dapat dipereratkan melalui muamalah Islam. . sudah pasti akan menjana ekonomi umat Islam yang berada di setiap pelosok dunia. -Jelas menunjukkan bahawa Sistem muamalah Islam dapat mengeratkan perpaduan global.Firman Allah yang bermaksud. . -Ternyata mencari rezeki yang halal adalah suatu ibadah. dan bertolong-tolonglah kamu di atas perkara kebaikan dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan permusuhan .Rasulullah saw sendiri bekerja sebagai peniaga yang berjaya.Mencari rezeki yang halal merupakan satu ibadah sekiranya pencarian tersebut bertepatan dengan kehendak syarak. Contohnya sistem gadaian Islam.Wujudnya pelbagai peluang kerjaya yang halal sekarang seperti dalam bidang pertanian seperti ladang kelapa sawit. Mencari rezeki yang halal dapat mengeratkan silaturrahim. 5 . . .riwayat Muslim. . . Mencari rezeki yang halal adalah satu ibadah.-Mencari rezeki yang halal merupakan satu tuntutan agama bagi menyempurnakan keperluan hidup.

Tajuk : Generasi Berilmu Penggerak Transformasi Negara Isi 1: Generasi Berilmu Teras Sahsiah Umat Penggerak Transformasi Negara Maju mundur sesebuah Negara bergantung kepada cara hidup penduduknya. dirikanlah solat. Kewajipan menunaikan solat dan menuntut ilmu telah merubah masyarakat yang jahil kepada masyarakat berilmu yang pakar dalam pelbagai bidang sehingga mampu membina tamadun islam yang gemilang. Kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan dan kegelapan. Maka jelaslah generasi berilmu akan berakhlak mulia seterusnya menjadi penggerak dalam transformasi Negara Isi 2 : Generasi Berilmu penggerak ekonomi madani.. Firman Allah s. Sejarah sudahpun membuktikan.t dalam surah al-Ankabut ayat 54 : ]L # ($T< # X # / X # ) % _ Maksudnya : wahai orang yang beriman. tapi jika sebaliknya ««kita tahu natijahnya. sesungguhnya solat itu mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. 6 . Kesimpulannya. pencarian rezeki yang halal akan menjamin keberkatan hidup manusia dunia dan akhirat.w. Setelah datangnya nur islam yang menyeru manusia supaya mentauhidkan Allah. Kalau elok sahsiahnya majulah Negara.Jelaslah bahawa ekonomi umat Islam akan lebih kukuh menerusi perniagaan rezeki yang halal. menuntut ilmu dan melaksanakan ibadat membawa satu perubahan yang besar. keadaan masyarakat jahiliah sebelum kedatangan islam adalah contoh terbaik untuk kita ambil pengajaran.

ditingkatkan nilai inteleknya serta diperkaya modal budayanya.a. Oleh itu. beriman serta bertakwa. Pembangunan modal insan adalah penentu bagi meningkatkan daya saing dan produktiviti negara.Modal insan inilah yang merupakan aset yang boleh disuntik nilai tambahnya. Firman Allah dalam surah al-Imran ayat 104 : ] < L # $+ L & % L # L D # ) % 0 H _ 7 . dari langit dan bumi Mengambil contoh cara Rasulullah s. ke arah melahirkan guna tenaga terlatih dan berdaya saing.w menjalankan perniagaan dengan jujur dan amanah sehingga mendapat keuntungan yang berlipat ganda. penggerak transformasi Perpaduan penting dalam kestabilan dan keharmonian kehidupan di bumi amnya dan Negara khususnya. tentulah kami akan membukakan kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpah-limpah berkatnya. Jelaslah kepada kita bahawa generasi berilmu mampu menggerakkan ekonomi madani penjana tranformasi Negara. Isi 3 : Generasi Berilmu perpaduan terpatri. Firman allah dalam surah al-a·raf ayat 96 : Maksudnya : dan (tuhan berfirman lagi): kalau sekiranya penduduk negeri itu. Misi Nasional dan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) telah mengenal pasti pembangunan modal insan sebagai salah satu teras utama dalam membawa transformasi negara kepada ekonomi berasaskan pengetahuan. Tanpa perpaduan dan persaudaraan akan hancurlah Negara.

Firman Allah dalam Surah Syura ayat 38 : S [H )  WT PQSP S $UTWT 0 M J n 0 JW< p  WrS 0 F n $TWT Dan orang-orang yang menyambut perintah Tuhan mereka serta mendirikan solat dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Dan mereka ( yang bersifat demikian ). meningkatkan kreativiti dan inovasi. Rick Smolan dan Jennifer Erwitt dalam buku ³24 hours in Cyberspace´ menganggap Tun Dr Mahathir sebagai pemimpin politik yang paling bijaksana secara teknikalnya di atas planet bumi ini. serta melarang daripada segala perkara yang salah ( buruk dan keji ). Sambutan rumah terbuka aidilfitri yang dijalankan setiap tahun boleh mengukuhkan perpaduan. ialah orangorang yang berjaya. 8 . Isi 4 : Generasi Berilmu Pemantapan keupayaan kepimpinan Kepimpinan yang berkesan mampu mencetuskan inspirasi serta memenangi hati dan fikiran sesebuah organisasi untuk membuat anjakan paradigma dan perubahan minda bagi melihat keadaan semasa dengan perspektif dan inisiatif baru. Mengambil kata-kata dua sarjana terkenal di Amerika Syarikat. dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik. Begitu juga dengan kehebatan Muhammad al-Fateh membuka Kota Istanbul (Konstantinopal) ketika usia beliau 21 tahun. Kita mahu melahirkan generasi baru berilmu yang sehebat Tun Dr Mahathir atau lebih daripada itu untuk memimpin dan menggerak transformasi Negara. menyuburkan budaya ilmu serta menggalakkan warga organisasi mencabar status quo.Maksudnya : dan hendaklah ada diantara kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan ( mengembangkan islam ). Sejarah juga pernah menyaksikan ketangkasan Usamah bin Ziad yang ketika itu berusia 18 tahun memimpin satu bala tentera untuk menyerang kerajaan Rom. disatukan dibawah bumbung masjid Quba. Contoh yang jelas ialah tegaknya Negara islam kerana perpaduan umat islam. persaudaraan muhajirin dan ansar.

kita toleh sejarah palestin. hasad dengki dan khianat serta tidak mengamalkan riba dan rasuah.w. $  #_ Contoh yang jelas ialah tegaknya Negara islam kerana perpaduan umat islam. Penghayatan ibadat tersebut dapat menghindarkan diri daripada sifat bakhil. 9 . disatukan dibawah bumbung masjid Quba.Contohnya. Mereka boleh berperanan menyumbang tenaga.t dalam surah al-Baqarah ayat 275 : Sabda Rasulullah s. Maksudnya disini solat itu bukanlah taklif yang Generasi berilmu dan berkemahiran memberi sumber tenaga kerja berimpak besar dalam kemajuan ekonomi. iraq dan Afghanistan. Saling bertukar idea dan nasihat menasihati antara satu sama lain. Firman Allah s.aw : ]$\ + \ +HT $ . persaudaraan muhajirin dan ansar. Membuka perniagaan halal yang berlandaskan prinsip jujur dan amanah. Kehancuran yang berlaku di Negara ini disebabkan oleh hilangnya sifat persaudaraan dan rapuhnya perpaduan. kemahiran dan mampu menjana kegemilangan ekonomi Negara.

10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful