MOHD KHAIRUL ANWAR

ISL MINGGU 3

Tindak Balas Pengoksidaan dan Penurunan ( REDOKS)
NOTA A. Maksud Tindak Balas Redoks

KONSEP i. Penambahan dan kehilangan oksigen Kehilangan dan

ii.

MAKSUD Pengoksidaan Penurunan Proses penambahan Proses kehilangan oksigen kepada suatu oksigen daripada suatu bahan bahan Proses kehilangan Proses penerimaan elektron oleh suatu bahan elektron oleh suatu bahan Penambahan nombor pengoksidaan Pengurangan nombor pengoksidaan

penerimaan elektron iii. Penambahan dan pengurangan nombor pengoksidaan

B.

Contoh-contoh Tindak Balas Redoks i. Tindak balas yang melibatkan penambahan dan kehilangan oksigen

Perhatikan bahawa bahan yang mengalami penurunan ialah agen pengoksidaan dan bahan yang mengalami pengoksidaan ialah agen penurunan. MOHD KHAIRUL ANWAR ISL MINGGU 3

MOHD KHAIRUL ANWAR

ISL MINGGU 3

ii.

Tindak balas yang melibatkan kehilangan dan penambahan elektron

iii.

Tindak balas redoks yang melibatkan penambahan nombor pengoksidaan dan pengurangan nombor pengoksidaan.

iv.

Kaedah menulis persamaan setengah dan persamaan ion bagi tindak balas penyesaran (a) Penyesaran logam daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif

MOHD KHAIRUL ANWAR

ISL MINGGU 3

MOHD KHAIRUL ANWAR

ISL MINGGU 3

(a) Penyesaran halogen daripada halogen yang lebih elektronegatif daripada larutan garamnya

v.

Tindak balas redoks yang melibatkan pemindahan elektron pada suatu jarak

MOHD KHAIRUL ANWAR

ISL MINGGU 3

MOHD KHAIRUL ANWAR

ISL MINGGU 3

Rajah di atas menunjukkan susunan radas bagi menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas redoks melibatkan pemindahan elektron pada suatu jarak dengan elektrod grafit. Kaji dan hafalkan warna dan persamaan setengah bagi pasangan larutan-larutan berikut.

MOHD KHAIRUL ANWAR

ISL MINGGU 3

MOHD KHAIRUL ANWAR

ISL MINGGU 3

vi. Perbandingan tindak balas redoks di dalam sel elektrolisis dengan sel kimia.

Sel elektrolisis

Sel kimia

Elektrolit: CuSO4 H2O

Cu2+ + SO42H+ + OH-

Elektrolit: Na2SO4 H2O

2Na+ + SO42H+ + OH-

Tindak balas di anod (Elektrod positif) 4OH2H2 O + O2 + 4e

Tindak balas di anod (Elektrod negatif) Zn Zn2+ + 2e

Pengoksidaan Tindak balas di katod ( Elektrod negatif) Cu2+ + 2e Penurunan Cu

Pengoksidaan Tindak balas di katod ( Elektrod positif) 2H+ + 2e H2

Penurunan

vii.

Petua-petua yang perlu dipatuhi apabila menentukan nombor pengoksidaan (N.P.) atom di dalam bahan kimia.

MOHD KHAIRUL ANWAR

ISL MINGGU 3

MOHD KHAIRUL ANWAR

ISL MINGGU 3

Nombor Jenis bahan pengoksidaan Atom dalam unsur 0 -2 (kecuali di dalam peroksida = -1) Na, C, Cl, Cl 2, O, O2, H, H2, Zn, Pb«.. H2O, Na2O, PbO, CuO, CO2, H2SO4, Na2CO3, H3PO4««. Peroksida: NaO, H2O2«« H2O, H2SO4, HCl, CH4, HNO3, H3PO4, «.. Hidrida logam: NaH, CaH2««. Na+ = +1, Pb2+ = +2, Al3+ = +3«.. Cl- = -1 , O2- = -2, N3- = -3«. Petua ini boleh digunakan untuk menentukan N.P. atom yang tidak diketahui di dalam suatu ion atau sebatian ion yang mengandungi ion kompleks. Apakah N.P. atom sulfur( S ), di dalam ion sulfat, SO42-? Penyelesaian: Jumlah nombor pengoksidaan setiap atom = cas pada ion itu N.P. oksigen O = -2 Cas pada ion sulfat = 2Oleh itu, (N.P. S) + 4(N.P. O) = -2 (N.P. S) + 4(-2) = -2 (N.P. S) + (-8) = -2 (N.P. S) = (-2) + (+8) N.P. S = +6 Contoh

Atom oksigen di dalam sebatian

Atom hidrogen di dalam sebatian

+1 (kecuali di dalam hidrida logam = -1)

Ion tunggal

Sama dengan cas pada ion itu

Ion kompleks

MOHD KHAIRUL ANWAR

ISL MINGGU 3