SULIT Soalan 1 : Rumusan [ 30 markah

]

103/2

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat rumusan tentang usaha-usaha memperkasakan bidang kokurikulum dan kekangan-kekangannya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Bidang kurikulum dan kokurikulum saling berkait rapat sekaligus menjadi teras bagi meningkatkan keupayaan dan kebolehan murid mencapai kecemerlangan yang seimbang dalam kedua-dua bidang tersebut. Selain bidang kurikulum, bidang kokurikulum juga sangat penting sebagai wadah yang paling berkesan merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan terutamanya dalam konteks melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Memandangkan bidang kokurikulum mempunyai pelbagai faedah kepada individu, masyarakat dan Negara, perancangan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memperkasakan dan memantapkan pelaksanaan kokurikulum sekolah dalam sistem pendidikan di Malaysia wajar mendapat sokongan daripada semua pihak. Kementerian Pelajaran Malaysia telah memperuntukkan RM 14.1 juta bagi melaksanakan pelbagai program kokurikulum di lebih 10,000 buah sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Mulai tahun 2007, peruntukan tambahan sebanyak RM 420,000 turut disediakan untuk melatih guru dalam bidang berkenaan melalui Program Latihan dalam Perkhidmatan. Selain itu, kerajaan juga telah meningkatkan prasarana dan peralatan sukan di Pusat Sukan Daerah dan Negeri serta memperluas dan meningkatkan aktiviti sukan di sekolah. Program Integrasi Murid untuk Perpaduan (RIMUP) juga akan dipergiat lagi bagi menggalakkan aktiviti sukan dan kokurikulum antara sekolah bagi memupuk perpaduan dalam kalangan murid pelbagai kaum. Selain itu, Kabinet juga telah bersetuju untuk melaksanakan kembali pendekatan berasaskan prinsip meritokrasi iaitu 90 peratus akademik dan 10 peratus kokurikulum sebagai prasyarat untuk kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam (IPTA). Penilaian aktiviti kokurikulum ini berdasarkan kepada empat komponen iaitu permainan dan sukan, kelab dan persatuan, pasukan unit beruniform dan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN). Kegiatan kokurikulum juga perlu diperluas dari segi fungsinya bagi menyuntik semangat keusahawanan dalam kalangan pelajar. Hal ini demikian kerana minat untuk mendalami bidang keusahawanan amat berkurang kerana hampir tiada usaha untuk memupuk elemen tersebut dalam kegiatan kokurikulum. Oleh itu, seruan Perdana Menteri supaya kegiatan koperasi dijadikan sebagai satu daripada aktiviti kokurikulum di sekolah memang tepat pada masanya. Kementerian Pelajaran Malaysia amat memandang serius saranan ini supaya lebih banyak pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti yang Lihat halaman sebelah SULIT

kepentingan kegiatan kokurikulum memang tidak dapat dinafikan lagi. Julai 2007) Lihat halaman sebelah SULIT . Kabinet telah meluluskan peruntukan tambahan bagi menampung peningkatan kos pembiayaan aktiviti kokurikulum dan telah diagihkan secara berperingkat-peringkat kepada sekolah. Dewan Siswa. Peruntukan berkenaan membabitkan pecahan RM 10 bagi setiap murid sekolah rendah manakala RM 12 bagi murid sekolah menengah. Kita hendaklah menyambut baik hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menjadikan sistem pendidikan negara tidak lagi berorientasikan peperiksaan semata-mata sebaliknya turut memberikan penekanan kepada aktiviti kokurikulum.SULIT turut menuntut semangat tolong menolong ini. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana Memperkasakan Bidang Kokurikulum . Oleh itu. Secara tuntasnya. 103/2 Hal ini juga sejajar dengan hasrat kerajaan untuk mewujudkan generasi yang menguasai kemahiran berniaga bagi memastikan ekonomi negara dipacu oleh rakyat negara ini sendiri serta mengurangkan kebergantungan terhadap kemahiran orang asing.

berdisiplin dan bertanggungjawab ? [4 markah] Lihat halaman sebelah SULIT . bagaimanakah kegiatan kokurikulum dapat melahirkan murid cergas.SULIT Soalan 2: Pemahaman [ 40 markah] Soalan 2 (a) Petikan Umum 103/2 Berdasarkan petikan soalan 1. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri (i) Apakah maksud rangkai kata wadah yang paling berkesan merealisasikan ? [2 markah] (ii) Mengapakah kerajaan menggalakkan murid-murid sekolah melibatkan diri dengan koperasi? [3 markah] (iii) Pada pendapat anda.

SULIT Soalan 2 (b) Petikan Drama Baca petikan drama di bawah dengan teliti. Guan kedai singse tu! Tunjuk mana pasak bumi.Allah! Semuanya diajar. wak? TUK WALI :Pokok yang tengah berbunga atau berbuah. berkenal dulu. Cakap aku ni tak dihargai langsung. Bila aku bukakan rahsia petua ke hutan. menebang tu pun kerana nak mengenallah. Ripin! Kau tahu apa dah jadi? Berahim masuk hutan bekal tali sigai dengan kayu umpil. Orang sekarang ni tak berasa malu lagi bila merosakkan dah hilang rasa hormat mereka pada alam! RIPIN :Petua yang mana . ada orang kata aku ni nak jadi Tarzan. ikut pantang larang. [2 markah] [2 markah] (ii) Jelaskan pendapat anda tentang kebaikan perubatan tradisional berbanding dengan perubatan moden. Kalau hati belum pasti. (Kesal) Yang langgar pantang. sehari suntuk aku di hutan. mana nak datang benih? (Dipetik daripada drama Gelanggang Tuk Wali karya Ismail Kassan dalam antologi Harga Remaja) (i) Nyatakan pendirian Tuk Wali terhadap alam sekitar. anak cucu aku jugak. Bila aku cakap pasal pantang larang. sampai anak cucu pun insya-Allah ada lagi. apa gunanya tengkuk biawak! RIPIN :Masya. Pokok yang lebih kecil daripada jari hantu. jangan disentuh. bawa buruh lagi dua tiga orang. rancang tembaga. [4 markah] Lihat halaman sebelah SULIT . yang mana raja berangkat. (ii) Nyatakan kebaikan memulihara alam sekitar. dikenalkannya rancang besi. wak! Tak ada siapa pulak yang menanam semula. RIPIN :Wak masuk hutan minggu lepas?(Melihat longgokan akar kayu dihujung beranda) TUK WALI :Nak dapat banyak tu. jangan cantas. bukan cabut anak. tongkat ali. semua orang ketawa. Kemudian jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. wak! TUK WALI :Belajarlah mengenal pada ibu. RIPIN :Mereka mencantas. apa khasiat lukai jantan. Pokok besar betis ni. tapi Si Guan masuk hutan dengan traktor. Bila cabut induk.Kalau belum mengenal. [3 markah] (iii) Huraikan satu perwatakan Tuk Wali dalam petikan dan satu perwatakan yang lain yang terdapat dalam keseluruhan drama tersebut. 103/2 TUK WALI :Kalau ikut petua. jangan ditebang. habis dicabut. wak? TUK WALI :Semuanya. Bawa bekal nasi lagi! RIPIN :Dah berpuluh tahun diredah. (Marah) Si Berahim anak tiri aku tu! Dia murid Si Guan. besar tiang rumah tu.

Maka kata bayan. Setelah sudah sangkar itu maka bayan itu pun dimasukkan ke dalam sangkarnya itu. "Manakah kala tuanmu itu akan datang ke mari?" Maka sahut bayan itu. cadangkan tiga cara untuk bertemu Raja Indera Bumaya. "Pada bulan ini dan ketika ini juga tuan patik akan datang ke mari. 103/2 Setelah sudah berkata-kata itu maka tuan puteri itu pun kembali ke mahligainya membawa bayan itu. Maka Dang Siti Mengerna pun berdatang sembah kepada tuan puteri. di manakah tiada jinak kerana beta beroleh tuan yang baik parasnya. ii) Apakah yang berlaku kepada bayan setelah di bawa balik ke mahligai tuan puteri? [2 markah] [3 markah] iii) Jika anda ialah penasihat tuan puteri. lihatlah bayan ini jinak kepada tuan puteri. Maka disuruh oleh tuan puteri itu perbuatkan sangkarnya daripada emas sepuluh mutu dan bertatahkan ratna mutu manikam berumbai-umbaikan mutiara. Setelah hari malam maka bayan itu pun dikeluarkan dari dalam sangkarnya itu. "Ya tuanku tuan puteri. "Ya tuanku puteri." Maka sahut bayan itu. Minta perhamba sekali-kali. "Hai Dang Siti Mengerna. Nor [penyelenggara]: Hikayat Langlang Buana dalam Antologi Dirgahayu Bahasaku.47) i) Berikan maksud baik parasnya. [4 markah] Lihat halaman sebelah SULIT . Ikat timba bertali-tali. (Dipetik daripada Mohd. demikian bunyinya: Pergi ke padang membakar puan. Setelah seketika itu maka bayan itu pun menjadi nuri datang ke atas ribaan tuan puteri itu seraya berpantun. Maka ia pun datang ke hadapan tuan puteri." Maka dayang-dayang pun sekalian ramai-ramai tertawa mendengar kata bayan itu.SULIT Soalan 2 (b) Petikan Prosa Klasik Baca petikan di bawah dengan teliti. Yusof Md. muka surat 36 . kemudian jawab soalan dengan menggunakan ayat sendiri." Setelah tuan puteri mendengar kata bayan itu maka terlalu sukacita hendak melihat Raja Indera Bumaya itu. Datang dagang menghadap tuan." Maka kata tuan puteri. hampirlah tuan beta itu akan datang menghadap tuan.

Bahasa itu maruah bangsa yang mesti dipelihara martabatnya agar tetap kukuh dan ampuh melayari lautan bijaksana salam ikatan mesra dan teguh. Sejarah bangsa mencatatkan kegemilangan ke barat ke timur menjalin persaudaraan gagah pelautku membelah lautan ke utara dank e selatan bahasaku mencengkam dari pulau ke pulau menggilap mutiara silam. [2 markah] b) Apakah bukti-bukti kegemilangan bahasa Melayu seperti yang dinyatakan pada rangkap ketiga? [2 markah] c) Berikan tiga cadangan bagi menyemai rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan. Cekal dan waja semanagt pejuangku hak bangsaku memilikimu di bumi bertuah ini merentas dunia tak bertepi. Dirgahayu bahasaku di arena antarabangsa suaramu tumbuh menusuk kalbu lagu bahasamu bahasamu bahasa minda mudah akrab dan bertatasusila daripada bangsa yang bernama Melayu menempa kejayaan di alaf baru. d) Nyatakan tiga persoalan yang terdapat dalam sajak tersebut. [3 markah] [4 markah] Lihat halaman sebelah SULIT . 2006 Persatuan Penulis Nasional Malaysia (PENA) a) Jelaskan maksud rangkap pertama sajak.SULIT Soalan 2 (d) Sajak 103/2 DIRGAHAYU BAHASAKU Tempatmu di singgahsana hati nurani bangsaku warga yang berbudi setia dan amanah. ( September 2000) Manuskrip Luka Bangsa.

Kemalangan mungkin terjadi pada bila-bila masa saja.Pelbagai undang-undang digubal. Kesedaran rakyat terhadap keselamatan mereka ketika di jalan raya mestilah dipupuk. tunang [6 markah] b) Tulis semula ayat-ayat di bawah ini supaya menjadi tiga ayat sahaja tanpa mengubah maksud dan susunan asal ayat-ayat tersebut. tanggal (iv). [6 markah] Lihat halaman sebelah SULIT . Kemalangan menyebabkan maut.SULIT Soalan 3 : Pengetahuan Dan Kemahiran Bahasa [ 30 markah ] Jawab semua soalan 103/2 a) Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Kemalangan menyebabkan kecederaan dan kecacatan. perkasa (ii). Tunggal (v). Undang-undang itu bertujuan mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Kita mestilah berhati-hati. tenang (vi). Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. Kita memandu kenderaan di jalan raya. prakarsa (iii). (i). Kita mungkin terselamat daripada kemalangan jalan raya. menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. Sifat berwaspada sentiasa kita amalkan. Kemalangan tersebut banyak meragut nyawa.

kata Sharif kepada rakannya. (i). (iii). (ii). (ii). terdapat kesalahan penggunaan kata dan istilah atau kesalahan tatabahasa. Azman tidak sedar akan apa-apa yang dilakukan atas dirinya sehingga ayahnya memberitahukan pekara yang sebenarnya. [6 markah] Lihat halaman sebelah SULIT . Karangannya itu menceritakan tentang kedaifan penduduk-penduduk yang mendiami di daerah pedalaman. [6 markah] d) Dalam ayat-ayat di bawah. Baju Melayu yang saya selalu pakai itu adalah baju pemberian ayah pada hari jadi saya. (i).SULIT 103/2 c) Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Dalam pasaran hari ini didapati pelbagai feshen pakaian yang mencolok mata tetapi begitu digemari oleh golongan remaja. (iii). Pertempuran antara tentera Amerika dan tentera Iraq telah mengorbankan banyak nyawa. Motorsikal berkuasa tinggi menjadi gilaan pemuda-pemudi hari ini walaupun harganya terlalu mahal. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. Kenalpasti kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

Puan Aini menyara keluarga dengan menoreh getah. Kedudukan Datin Zaleha diibaratkan seperti ______________________________________________________________________________. Walaupun Datin Zaleha dilantik menjadi pengarah syarikat itu. Sungguhpun Bujal dihantar ke Pusat Serenti sebanyak tiga kali. 103/2 (i). Selepas kematian suaminya sepuluh tahun yang lalu. Segala nasihat yang diberikan tidak ubah seperti ______________________________________________________________________________. namun dia tidak pernah mahu berubah. Dia tidak menganggap pekerjaan itu menbebankan dirinya kerana ______________________________________________________________________________.SULIT e) Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam setiap ayat. [6 markah] KERTAS SOALAN TAMAT Disediakan oleh _______________ RAJA MOHD KHAIRI Disemak oleh _______________ PUAN NORSIAH Disahkan oleh ______________ PUAN NORHANISA Lihat halaman sebelah SULIT . (iii). namun kedudukannya belum selamat kerana dicabar oleh Datin Nora yang lebih berpengaruh. (ii).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful