SULIT Soalan 1 : Rumusan [ 30 markah

]

103/2

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat rumusan tentang usaha-usaha memperkasakan bidang kokurikulum dan kekangan-kekangannya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Bidang kurikulum dan kokurikulum saling berkait rapat sekaligus menjadi teras bagi meningkatkan keupayaan dan kebolehan murid mencapai kecemerlangan yang seimbang dalam kedua-dua bidang tersebut. Selain bidang kurikulum, bidang kokurikulum juga sangat penting sebagai wadah yang paling berkesan merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan terutamanya dalam konteks melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Memandangkan bidang kokurikulum mempunyai pelbagai faedah kepada individu, masyarakat dan Negara, perancangan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memperkasakan dan memantapkan pelaksanaan kokurikulum sekolah dalam sistem pendidikan di Malaysia wajar mendapat sokongan daripada semua pihak. Kementerian Pelajaran Malaysia telah memperuntukkan RM 14.1 juta bagi melaksanakan pelbagai program kokurikulum di lebih 10,000 buah sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Mulai tahun 2007, peruntukan tambahan sebanyak RM 420,000 turut disediakan untuk melatih guru dalam bidang berkenaan melalui Program Latihan dalam Perkhidmatan. Selain itu, kerajaan juga telah meningkatkan prasarana dan peralatan sukan di Pusat Sukan Daerah dan Negeri serta memperluas dan meningkatkan aktiviti sukan di sekolah. Program Integrasi Murid untuk Perpaduan (RIMUP) juga akan dipergiat lagi bagi menggalakkan aktiviti sukan dan kokurikulum antara sekolah bagi memupuk perpaduan dalam kalangan murid pelbagai kaum. Selain itu, Kabinet juga telah bersetuju untuk melaksanakan kembali pendekatan berasaskan prinsip meritokrasi iaitu 90 peratus akademik dan 10 peratus kokurikulum sebagai prasyarat untuk kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam (IPTA). Penilaian aktiviti kokurikulum ini berdasarkan kepada empat komponen iaitu permainan dan sukan, kelab dan persatuan, pasukan unit beruniform dan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN). Kegiatan kokurikulum juga perlu diperluas dari segi fungsinya bagi menyuntik semangat keusahawanan dalam kalangan pelajar. Hal ini demikian kerana minat untuk mendalami bidang keusahawanan amat berkurang kerana hampir tiada usaha untuk memupuk elemen tersebut dalam kegiatan kokurikulum. Oleh itu, seruan Perdana Menteri supaya kegiatan koperasi dijadikan sebagai satu daripada aktiviti kokurikulum di sekolah memang tepat pada masanya. Kementerian Pelajaran Malaysia amat memandang serius saranan ini supaya lebih banyak pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti yang Lihat halaman sebelah SULIT

(Dipetik dan diubahsuai daripada rencana Memperkasakan Bidang Kokurikulum . Julai 2007) Lihat halaman sebelah SULIT . Dewan Siswa. kepentingan kegiatan kokurikulum memang tidak dapat dinafikan lagi. Kabinet telah meluluskan peruntukan tambahan bagi menampung peningkatan kos pembiayaan aktiviti kokurikulum dan telah diagihkan secara berperingkat-peringkat kepada sekolah. 103/2 Hal ini juga sejajar dengan hasrat kerajaan untuk mewujudkan generasi yang menguasai kemahiran berniaga bagi memastikan ekonomi negara dipacu oleh rakyat negara ini sendiri serta mengurangkan kebergantungan terhadap kemahiran orang asing. Secara tuntasnya.SULIT turut menuntut semangat tolong menolong ini. Kita hendaklah menyambut baik hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menjadikan sistem pendidikan negara tidak lagi berorientasikan peperiksaan semata-mata sebaliknya turut memberikan penekanan kepada aktiviti kokurikulum. Oleh itu. Peruntukan berkenaan membabitkan pecahan RM 10 bagi setiap murid sekolah rendah manakala RM 12 bagi murid sekolah menengah.

SULIT Soalan 2: Pemahaman [ 40 markah] Soalan 2 (a) Petikan Umum 103/2 Berdasarkan petikan soalan 1. bagaimanakah kegiatan kokurikulum dapat melahirkan murid cergas. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri (i) Apakah maksud rangkai kata wadah yang paling berkesan merealisasikan ? [2 markah] (ii) Mengapakah kerajaan menggalakkan murid-murid sekolah melibatkan diri dengan koperasi? [3 markah] (iii) Pada pendapat anda. berdisiplin dan bertanggungjawab ? [4 markah] Lihat halaman sebelah SULIT .

habis dicabut. mana nak datang benih? (Dipetik daripada drama Gelanggang Tuk Wali karya Ismail Kassan dalam antologi Harga Remaja) (i) Nyatakan pendirian Tuk Wali terhadap alam sekitar. ada orang kata aku ni nak jadi Tarzan.SULIT Soalan 2 (b) Petikan Drama Baca petikan drama di bawah dengan teliti. (Kesal) Yang langgar pantang. Kalau hati belum pasti. RIPIN :Mereka mencantas. 103/2 TUK WALI :Kalau ikut petua. menebang tu pun kerana nak mengenallah. Bila aku bukakan rahsia petua ke hutan. Pokok yang lebih kecil daripada jari hantu. jangan cantas. sampai anak cucu pun insya-Allah ada lagi. Bila aku cakap pasal pantang larang. anak cucu aku jugak. jangan disentuh. (ii) Nyatakan kebaikan memulihara alam sekitar. Bawa bekal nasi lagi! RIPIN :Dah berpuluh tahun diredah. yang mana raja berangkat. Kemudian jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Guan kedai singse tu! Tunjuk mana pasak bumi. wak? TUK WALI :Semuanya. (Marah) Si Berahim anak tiri aku tu! Dia murid Si Guan. semua orang ketawa. tapi Si Guan masuk hutan dengan traktor. [3 markah] (iii) Huraikan satu perwatakan Tuk Wali dalam petikan dan satu perwatakan yang lain yang terdapat dalam keseluruhan drama tersebut. wak? TUK WALI :Pokok yang tengah berbunga atau berbuah. bukan cabut anak. apa khasiat lukai jantan. Bila cabut induk. Pokok besar betis ni. ikut pantang larang.Allah! Semuanya diajar. tongkat ali. besar tiang rumah tu. wak! Tak ada siapa pulak yang menanam semula. [2 markah] [2 markah] (ii) Jelaskan pendapat anda tentang kebaikan perubatan tradisional berbanding dengan perubatan moden. rancang tembaga. dikenalkannya rancang besi. RIPIN :Wak masuk hutan minggu lepas?(Melihat longgokan akar kayu dihujung beranda) TUK WALI :Nak dapat banyak tu. Ripin! Kau tahu apa dah jadi? Berahim masuk hutan bekal tali sigai dengan kayu umpil. sehari suntuk aku di hutan. Cakap aku ni tak dihargai langsung.Kalau belum mengenal. jangan ditebang. bawa buruh lagi dua tiga orang. [4 markah] Lihat halaman sebelah SULIT . wak! TUK WALI :Belajarlah mengenal pada ibu. Orang sekarang ni tak berasa malu lagi bila merosakkan dah hilang rasa hormat mereka pada alam! RIPIN :Petua yang mana . berkenal dulu. apa gunanya tengkuk biawak! RIPIN :Masya.

Datang dagang menghadap tuan.SULIT Soalan 2 (b) Petikan Prosa Klasik Baca petikan di bawah dengan teliti. di manakah tiada jinak kerana beta beroleh tuan yang baik parasnya. Setelah seketika itu maka bayan itu pun menjadi nuri datang ke atas ribaan tuan puteri itu seraya berpantun. "Manakah kala tuanmu itu akan datang ke mari?" Maka sahut bayan itu. [4 markah] Lihat halaman sebelah SULIT . "Ya tuanku puteri. (Dipetik daripada Mohd. "Ya tuanku tuan puteri." Maka dayang-dayang pun sekalian ramai-ramai tertawa mendengar kata bayan itu. muka surat 36 . Yusof Md. Maka disuruh oleh tuan puteri itu perbuatkan sangkarnya daripada emas sepuluh mutu dan bertatahkan ratna mutu manikam berumbai-umbaikan mutiara. hampirlah tuan beta itu akan datang menghadap tuan.47) i) Berikan maksud baik parasnya. "Pada bulan ini dan ketika ini juga tuan patik akan datang ke mari. kemudian jawab soalan dengan menggunakan ayat sendiri. Setelah sudah sangkar itu maka bayan itu pun dimasukkan ke dalam sangkarnya itu." Setelah tuan puteri mendengar kata bayan itu maka terlalu sukacita hendak melihat Raja Indera Bumaya itu. ii) Apakah yang berlaku kepada bayan setelah di bawa balik ke mahligai tuan puteri? [2 markah] [3 markah] iii) Jika anda ialah penasihat tuan puteri. Maka ia pun datang ke hadapan tuan puteri. Setelah hari malam maka bayan itu pun dikeluarkan dari dalam sangkarnya itu. Nor [penyelenggara]: Hikayat Langlang Buana dalam Antologi Dirgahayu Bahasaku. 103/2 Setelah sudah berkata-kata itu maka tuan puteri itu pun kembali ke mahligainya membawa bayan itu. Ikat timba bertali-tali. lihatlah bayan ini jinak kepada tuan puteri. demikian bunyinya: Pergi ke padang membakar puan. cadangkan tiga cara untuk bertemu Raja Indera Bumaya. Minta perhamba sekali-kali." Maka sahut bayan itu." Maka kata tuan puteri. Maka Dang Siti Mengerna pun berdatang sembah kepada tuan puteri. "Hai Dang Siti Mengerna. Maka kata bayan.

( September 2000) Manuskrip Luka Bangsa. Bahasa itu maruah bangsa yang mesti dipelihara martabatnya agar tetap kukuh dan ampuh melayari lautan bijaksana salam ikatan mesra dan teguh.SULIT Soalan 2 (d) Sajak 103/2 DIRGAHAYU BAHASAKU Tempatmu di singgahsana hati nurani bangsaku warga yang berbudi setia dan amanah. [3 markah] [4 markah] Lihat halaman sebelah SULIT . d) Nyatakan tiga persoalan yang terdapat dalam sajak tersebut. Sejarah bangsa mencatatkan kegemilangan ke barat ke timur menjalin persaudaraan gagah pelautku membelah lautan ke utara dank e selatan bahasaku mencengkam dari pulau ke pulau menggilap mutiara silam. Dirgahayu bahasaku di arena antarabangsa suaramu tumbuh menusuk kalbu lagu bahasamu bahasamu bahasa minda mudah akrab dan bertatasusila daripada bangsa yang bernama Melayu menempa kejayaan di alaf baru. 2006 Persatuan Penulis Nasional Malaysia (PENA) a) Jelaskan maksud rangkap pertama sajak. Cekal dan waja semanagt pejuangku hak bangsaku memilikimu di bumi bertuah ini merentas dunia tak bertepi. [2 markah] b) Apakah bukti-bukti kegemilangan bahasa Melayu seperti yang dinyatakan pada rangkap ketiga? [2 markah] c) Berikan tiga cadangan bagi menyemai rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan.

prakarsa (iii).SULIT Soalan 3 : Pengetahuan Dan Kemahiran Bahasa [ 30 markah ] Jawab semua soalan 103/2 a) Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. Kemalangan menyebabkan kecederaan dan kecacatan. Kesedaran rakyat terhadap keselamatan mereka ketika di jalan raya mestilah dipupuk. [6 markah] Lihat halaman sebelah SULIT . Kita mestilah berhati-hati. Kemalangan mungkin terjadi pada bila-bila masa saja. perkasa (ii). tunang [6 markah] b) Tulis semula ayat-ayat di bawah ini supaya menjadi tiga ayat sahaja tanpa mengubah maksud dan susunan asal ayat-ayat tersebut. Tunggal (v). tenang (vi). Kemalangan menyebabkan maut. Kita mungkin terselamat daripada kemalangan jalan raya. Undang-undang itu bertujuan mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. Kemalangan tersebut banyak meragut nyawa. (i). Kita memandu kenderaan di jalan raya. Sifat berwaspada sentiasa kita amalkan. tanggal (iv).Pelbagai undang-undang digubal.

(i). Karangannya itu menceritakan tentang kedaifan penduduk-penduduk yang mendiami di daerah pedalaman. [6 markah] d) Dalam ayat-ayat di bawah. (iii). (iii).SULIT 103/2 c) Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. Baju Melayu yang saya selalu pakai itu adalah baju pemberian ayah pada hari jadi saya. Motorsikal berkuasa tinggi menjadi gilaan pemuda-pemudi hari ini walaupun harganya terlalu mahal. kata Sharif kepada rakannya. (ii). [6 markah] Lihat halaman sebelah SULIT . (i). (ii). Azman tidak sedar akan apa-apa yang dilakukan atas dirinya sehingga ayahnya memberitahukan pekara yang sebenarnya. terdapat kesalahan penggunaan kata dan istilah atau kesalahan tatabahasa. Dalam pasaran hari ini didapati pelbagai feshen pakaian yang mencolok mata tetapi begitu digemari oleh golongan remaja. Kenalpasti kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. Pertempuran antara tentera Amerika dan tentera Iraq telah mengorbankan banyak nyawa.

Puan Aini menyara keluarga dengan menoreh getah. Sungguhpun Bujal dihantar ke Pusat Serenti sebanyak tiga kali. [6 markah] KERTAS SOALAN TAMAT Disediakan oleh _______________ RAJA MOHD KHAIRI Disemak oleh _______________ PUAN NORSIAH Disahkan oleh ______________ PUAN NORHANISA Lihat halaman sebelah SULIT . Dia tidak menganggap pekerjaan itu menbebankan dirinya kerana ______________________________________________________________________________. namun dia tidak pernah mahu berubah. Kedudukan Datin Zaleha diibaratkan seperti ______________________________________________________________________________. namun kedudukannya belum selamat kerana dicabar oleh Datin Nora yang lebih berpengaruh. 103/2 (i). Walaupun Datin Zaleha dilantik menjadi pengarah syarikat itu. Segala nasihat yang diberikan tidak ubah seperti ______________________________________________________________________________. (iii).SULIT e) Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam setiap ayat. (ii). Selepas kematian suaminya sepuluh tahun yang lalu.